Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 11 - 26 mai 2023
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

11 mai

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea


activității mediului de afaceri) (Legea nr.1244/2002 cu privire la rezerva
Forțelor Armate - art.7; Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea
cetățenilor pentru apărarea Patriei -art.11; 44; 45; Codul muncii nr.
154/2003 - art.9; 10; 421; 45; 48 ș.a.; ș.a.)
nr. 62 din 07.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen din 27.04.23
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de
administrare a drumurilor) (Legea drumurilor nr.509/1995 – art.1, 5, 8, 9,
ș.a.; Legea fondului rutier nr.720/1996 - art.1, 8; ș.a.)
nr. 85 din 30.03.2023 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
prioritar 3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.139/2018 cu privire la
eficiența energetică (pe tot parcursul textului; Clauza de armonizare, art.1,
2, 3, ș.a.)
nr. 16 din 02.02.2023 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Energiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amânat la ședința în plen din 02.03.23
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind
funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne (art.2, 3, 8, ș.a.)
nr. 75 din 23.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12, 13, anexa nr.1,
ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității
de întreprinzător – anexa nr.1)
nr. 69 din 20.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu
6 Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal
nr.1163/1997
nr. 53 din 03.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații Iu.Păsat, O.Canațui, V.Barda, Gh.Ichim,
Gh.Agheorghiesei
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
nr. 3 din 20.01.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputații L.Voloh, E.Qatrawi, E.Bandalac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
prioritar 8 Proiectul de lege privind accesul la informațiile de interes public
nr. 100 din 12.04.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportori - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Comisia administrație publică și dezvoltare
regională
9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea
mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a
procurorilor) (Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu
funcții de demnitate publică; Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură –
art.6, 8, 23, 271, ș.a.; ș.a.)
nr. 116 din 26.04.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
10 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la
programul „FISCALIS” al Uniunii pentru cooperare în domeniul fiscal,
semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023
nr. 107 din 21.04.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
11 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la
programul „Vama” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal,
semnat la Bruxelles la 7 februarie 2023
nr. 122 din 02.05.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
12 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii
Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind
aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în
instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
nr. 126 din 04.05.2023 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Educației și
Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass - media
13 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Registrului
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993
nr. 118 din 27.04.2023
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass - media
14 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii
Moldova nr. 443/2004 (art.205, 2101, 213, ș.a.)
nr. 104 din 14.04.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - A.Racu, V.Roșca, I.Chiriac, E.Qatrawi, Iu.Dascălu,
M.Cușnir, A.Cătănoi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

3
15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.95. 152, 20, 36)
nr. 19 din 07.02.2023 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, S.Lazarencu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
16 ÎNTREBĂRI

12 mai
prioritar 1 Proiectul de lege privind selecția și evaluarea performanțelor
judecătorilor
nr. 97 din 12.04.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor
permanente ale Parlamentului
nr. 127 din 05.05.2023
Prezentat - Biroul permanent
raport
prezentat
3 Audierea Raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție
pentru anul 2022
nr. 513 din 06.03.2023
Prezentat - Centrul Național Anticorupție
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului
Național Anticorupție pentru anul 2022
nr. 125 din 04.05.2023
Inițiator - deputatul L.Carp
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

25 mai

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.1308/1997 privind modul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului - art.1, 3, 4, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice - art.1, 9, 171, 54; ș.a.)
nr. 322 din 25.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen din 02.03.23
4
2 Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public
nr. 429 din 25.11.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Calinici, E.Sinchevici, M.Nistor, V.Spînu,
A.Băluțel, R.Marian
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare
regională
amânat la ședința în plen din 30.03.23
3 INTERPELĂRI

26 mai
prioritar 1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (referitor la
zonele economice libere) (Legea nr.440/2001 cu privire la zonele
economice libere -art.6, 7; Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 -
art.155; ș.a.)
nr. 88 din 05.04.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea
afacerilor la distanță în Republica Moldova) (Legea nr.69/2016 cu privire
la organizarea activității notarilor - art.36; Legea nr.246/2018 privind
procedura notarială – art.5, 51, ș.a.; ș.a.)
nr. 73 din 23.03.2023 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen din 27.04.23
3 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Platformei de dialog și
participare civică în procesul decizional al Parlamentului
nr. 123 din 02.05.2023
Inițiatori - deputații Ig.Grosu, O.Stamate, L.Nicolaescu-Onofrei,
L.Carp, A.Calinici, D.Gherman, R.Marian
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni
privind implementarea acestuia
nr. 111 din 25.04.2023
Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei, V.Pâslariuc, M.Adam,
M.Nistor, L.Novac, M.Gonța, E.Sinchevici, E.Cojocari,
L.Carp, V.Jacot, V.Gavrouc, V.Cazacu, I.Babici, A.Oglinda,
M.Druță, E.Qatrawi, M.Pancu, M.Leahu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass - media

5
6

S-ar putea să vă placă și