Sunteți pe pagina 1din 8

02.12.2009

Ciclul celular
Ciclul celular
02.12.2009 Ciclul celular Perioadele ciclului celular Interfaza Perioada G1 (postmitotică, presintetică) Perioada S
Perioadele ciclului celular Interfaza Perioada G1 (postmitotică, presintetică) Perioada S (sintetică) Perioada G2
Perioadele ciclului celular
Interfaza
Perioada G1 (postmitotică, presintetică)
Perioada S (sintetică)
Perioada G2 (postsintetică, premitotică)
Mitoza
Profaza, Prometafaza
cariochineza
Metafaza
Anafaza
citochineza
Telofaza
Ciclu celular – succesiunea evenimentelor genetice, biochimice şi morfologice desfăşurate în celulă de la
Ciclu celular – succesiunea evenimentelor
genetice, biochimice şi morfologice desfăşurate
în celulă de la naşterea ei până la următoarea
diviziune, specializare sau moarte.
până la următoarea diviziune, specializare sau moarte. Într-un organism pluricelular deosebim mai multe tipuri de
Într-un organism pluricelular deosebim mai multe tipuri de celule: I. Celule puternic specializate ce şi-au
Într-un organism pluricelular deosebim mai
multe tipuri de celule:
I. Celule puternic specializate ce şi-au
pierdut capacitatea de proliferare

(nervoase, musculatura striată, celulele cristalinului);

II. III.
II.
III.

Celule specializate cu capacitate proliferativă redusă (celulele ficatului, limfocitele); Celule nediferenţiate cu capacitate proliferativă înaltă (celulele STEM embrionare, hematopoetice, epiteliale) !!! ciclul celular = ciclul mitotic

INTERFAZA
INTERFAZA
Perioada G1 - diferită şi îndelungată (6-12 ore): •decondensarea cromatinei •intensificarea proceselor de
Perioada G1 - diferită şi îndelungată (6-12
ore):
•decondensarea cromatinei
•intensificarea proceselor de transcripţie şi
translaţie
•reorganizarea nucleolilor
!!! cromozomii sunt monocromatidieni
!!! celulele conţin un număr diploid de
cromozomi (2n=2c)

02.12.2009

Perioada S (6-8 ore): •replicarea semiconservativă, asincronă şi multirepliconă a ADN-ului → cantitatea de ADN
Perioada S (6-8 ore):
•replicarea semiconservativă, asincronă şi
multirepliconă a ADN-ului → cantitatea de
ADN se dublează;
•cromozomii devin bicromatidieni (2n=4c)
•are loc sinteza intensivă a histonelor;
•dublarea centriolilor.
sinteza intensivă a histonelor; •dublarea centriolilor. Procese de sinteză pe parcursul interfazei Profaza
Procese de sinteză pe parcursul interfazei
Procese de
sinteză pe
parcursul
interfazei
centriolilor. Procese de sinteză pe parcursul interfazei Profaza •ADN este replicat 2n=4c. •Condensarea
Profaza •ADN este replicat 2n=4c. •Condensarea cromatinei. •Disocierea nucleolilor •Disocierea anvelopei
Profaza
•ADN este replicat 2n=4c.
•Condensarea cromatinei.
•Disocierea nucleolilor
•Disocierea anvelopei nucleare
•Formarea kinetocorilor de fiecare parte a
centromerilor. Kinetocorul reprezintă
complexul ADN/proteine de care se vor
ataşa filamentele fusului de diviziune.
•Formarea fusului de diviziune
Perioada G2 (3-4 ore) - asigură pregătirea celulei către diviziune: •controlul finalizării replicării;
Perioada G2 (3-4 ore) - asigură pregătirea
celulei către diviziune:
•controlul finalizării replicării;
•acumularea tubulinelor pentru fusul de
diviziune;
•acumularea factorilor proteici necesari
pentru diviziune.
MITOZA
MITOZA
factorilor proteici necesari pentru diviziune. MITOZA Prometafaza •continuă condensarea ADN-ului
Prometafaza •continuă condensarea ADN-ului •cromozomii se deplasează spre centrul celulei (prometafaza)
Prometafaza
•continuă condensarea ADN-ului
•cromozomii se deplasează spre centrul celulei
(prometafaza)
•unirea firelor fusului de diviziune la kinetocor
de fiecare parte a cromozomului.

02.12.2009

Metafaza •Formarea plăcii metafazice !!! toţi cromozomii sunt aranjaţi într-un singur plan la ecuator
Metafaza
•Formarea plăcii metafazice
!!! toţi cromozomii sunt aranjaţi într-un singur
plan la ecuator
cromozomii sunt aranjaţi într-un singur plan la ecuator Interfaza Telofaza P r o f a z
Interfaza Telofaza
Interfaza
Telofaza

P r o f a z a Profaza

Prometafazaplan la ecuator Interfaza Telofaza P r o f a z a Metafaza Anafaza Anafaza •clivarea

Metafaza Anafaza
Metafaza
Anafaza
Anafaza •clivarea longitudinală a centromerului •disjuncţia cromatidelor surori •migrarea cromatidelor
Anafaza
•clivarea longitudinală a centromerului
•disjuncţia cromatidelor surori
•migrarea cromatidelor (cromozomi
monocromatidieni) spre polii celulei.
!!! Viteza de migrare 0,2-5,0 μm/min. Dura de
migrare – 2-60 min. Are loc datorită scurtării
microtubulilor din partea centromerilor.
scurtării microtubulilor din partea centromerilor. Telofaza şi citochineza •Decondensarea cromozomilor
Telofaza şi citochineza
Telofaza şi citochineza
•Decondensarea cromozomilor •Reorganizarea anvelopei nucleare şi restabilirea nucleului •Apariţia nucleolului
•Decondensarea cromozomilor
•Reorganizarea anvelopei nucleare şi
restabilirea nucleului
•Apariţia nucleolului
•Diviziunea citoplasmei (citochineza) prin
formarea unei strangulaţii cu participarea
elementelor citoscheletului.
Ciclul nucleolar
Ciclul nucleolar
(citochineza) prin formarea unei strangulaţii cu participarea elementelor citoscheletului. Ciclul nucleolar 3

02.12.2009

Ciclul centriolar
Ciclul centriolar
02.12.2009 Ciclul centriolar Puncte de restricţie: R1 – G1 / S R2 – G2 / Mitoza
02.12.2009 Ciclul centriolar Puncte de restricţie: R1 – G1 / S R2 – G2 / Mitoza
02.12.2009 Ciclul centriolar Puncte de restricţie: R1 – G1 / S R2 – G2 / Mitoza
Puncte de restricţie: R1 – G1 / S R2 – G2 / Mitoza
Puncte de restricţie:
R1 – G1 / S
R2 – G2 / Mitoza
Puncte de verificare: I – G1 (verificarea creşterii celulare, factorilor de mediu) II – G2/Mitoza
Puncte de verificare:
I – G1 (verificarea creşterii celulare, factorilor
de mediu)
II – G2/Mitoza (verificarea creşterii celulare,
factorilor de mediu, calităţii replicării)
III – Metafaza (verificarea dacă toţii cromozomii
sunt uniţi la fusul mitotic).
dacă toţii cromozomii sunt uniţi la fusul mitotic). Controlul ciclului celular: Controlul trecerii de la o
Controlul ciclului celular: Controlul trecerii de la o etapă a ciclului celular la alta în
Controlul ciclului celular:
Controlul trecerii de la o etapă a ciclului celular la
alta în dependenţă de realizarea altor evenimente.
Orice eveniment din ciclul celular are loc doar
după ce evenimentul precedent a luat sfârşit.
Evenimetele-cheie:
- începutul sintezei ADN
- începutul diviziunii celulare.
Desfăşurarea acestor evenimente sau blocarea lor
depinde de depăşirea unor puncte de restricţie:
R1 – G1 / S
R2 – G2 / Mitoza
Factorii reglatori ai ciclului celular Factorii de Receptori Mediatori de transcripţie intracelulari semnale ai
Factorii reglatori ai ciclului celular
Factorii de
Receptori
Mediatori
de
transcripţie
intracelulari
semnale
ai semnalelor
Factori
Genele
externi
cancerigene
Stimulatori
Inhibitori
Protooncogene
GST

02.12.2009

Repararea Pro-onc GST ADN GST Progresia Pro-onc Semnal în ciclul p53 C-myc celular mitogen Pro-onc
Repararea
Pro-onc
GST
ADN
GST
Progresia
Pro-onc
Semnal
în ciclul
p53
C-myc
celular
mitogen
Pro-onc
Bcl-2
Apoptoza
Pro-onc GST ADN GST Progresia Pro-onc Semnal în ciclul p53 C-myc celular mitogen Pro-onc Bcl-2 Apoptoza
Pro-onc GST ADN GST Progresia Pro-onc Semnal în ciclul p53 C-myc celular mitogen Pro-onc Bcl-2 Apoptoza
Pro-onc GST ADN GST Progresia Pro-onc Semnal în ciclul p53 C-myc celular mitogen Pro-onc Bcl-2 Apoptoza
Pro-onc GST ADN GST Progresia Pro-onc Semnal în ciclul p53 C-myc celular mitogen Pro-onc Bcl-2 Apoptoza

02.12.2009

02.12.2009 Ciclinele – gardieni ai ciclului celular: 1. Controlează distrugerea complexului stadiului precedent; 2.
02.12.2009 Ciclinele – gardieni ai ciclului celular: 1. Controlează distrugerea complexului stadiului precedent; 2.

Ciclinele gardieni ai ciclului celular:

1. Controlează distrugerea complexului stadiului precedent;

2. Stimularea evenimentelor perioadei corestunzătoare;

3. Formarea sau activarea complexului fazei următoare

3. Formarea sau activarea complexului fazei următoare Evoluţia celulelor după diviziune Transformare G1 G0
Evoluţia celulelor după diviziune Transformare G1 G0 Apoptoză S Diferenţiere Malignizare G2 Îmbătrânire /
Evoluţia celulelor după diviziune
Transformare
G1
G0
Apoptoză
S
Diferenţiere
Malignizare
G2
Îmbătrânire /
lezare
Mitoză
Malignizare G2 Îmbătrânire / lezare Mitoză Factor de creştere Receptor CITOSOL Kinaza 1 Kinaza 2
Factor de creştere Receptor CITOSOL Kinaza 1 Kinaza 2 Genă activată de proteina reglatoare Gena
Factor de creştere
Receptor
CITOSOL
Kinaza 1
Kinaza 2
Genă activată de
proteina reglatoare
Gena răspunsului primar
Gena răspunsului întârziat

Activarea sistemului de control a ciclului celular

Apoptoza
Apoptoza
 Moarte celulară programată  Proces fiziologic  Determină homeostazia tisulară:  Echilibrul dintre
 Moarte celulară programată
 Proces fiziologic
 Determină homeostazia tisulară:
 Echilibrul dintre proliferare / moarte

02.12.2009

Этапы апоптоза
Этапы
апоптоза
Semnal
Semnal
Celulă vie
Celulă vie

Creşterea activităţii endonucleazelor

Semnal Celulă vie Creşterea activităţii endonucleazelor
Semnal Celulă vie Creşterea activităţii endonucleazelor
Semnal Celulă vie Creşterea activităţii endonucleazelor
Semnal Celulă vie Creşterea activităţii endonucleazelor

fragmentarea ADN, condensarea cromatinei şi citoplasmei

fragmentarea ADN, condensarea cromatinei şi citoplasmei
fragmentarea ADN, condensarea cromatinei şi citoplasmei

Fragmentarea nucleului şi celulei cu formarea corpilor apoptotici

Fragmentarea nucleului şi celulei cu formarea corpilor apoptotici
Fragmentarea nucleului şi celulei cu formarea corpilor apoptotici

Fagocitoza corpilor apoptotici de celulele vecine

Fagocitoza corpilor apoptotici de celulele vecine
Fagocitoza corpilor apoptotici de celulele vecine
Fagocitoza corpilor apoptotici de celulele vecine Mecanisme moleculare în apoptoză  Recunoaşterea
Mecanisme moleculare în apoptoză  Recunoaşterea semnalului de către receptori  Transmiterea semnalului la
Mecanisme moleculare în apoptoză
 Recunoaşterea semnalului de
către receptori
 Transmiterea semnalului la
factorul de transcripţie р53
 Creşterea permeabilităţii
membranei mitocondriale
datorită acţiunii р53 asupra
genei bcl-2
 Activarea cascadei capsazelor şi
proteoliza
 Activarea endonucleazelor
nucleare şi fragmentarea
cromatinei
 Fragmentarea celulei cu
formarea corpilor apoptotici
 Fagocitoza corpilor apoptorici
Pe calea apoptotică trec celulele:
Pe calea apoptotică trec celulele:
 celulele mutante, transformate - nedorite  celulele îmbătrânite  celulele recunoscute ca străine →
 celulele mutante, transformate - nedorite
 celulele îmbătrânite
 celulele recunoscute ca străine → celule cu
receptori anormali
 celulele ce şi-au pierdut contactul cu celulele
vecine
 celulele excesive → pentru menţinerea
constantă a populaţiei celulare.
Apoptoza are loc în mod normal în următoarele procese fiziologice
Apoptoza are loc în mod
normal în următoarele procese
fiziologice
 în embriogeneză – creşterea organelor şi obţinerea formei definitive  înlăturarea rudimentelor 
 în embriogeneză – creşterea organelor şi
obţinerea formei definitive
 înlăturarea rudimentelor
 eliminarea celulelor în procesul de
îmbătrânire
 înlăturarea celulelor canceroase
 în sistemul imun → înlăturarea clonelor
de celule şi înlocuirea lor cu altele

02.12.2009

Boli cu apoptoză deficitară  Boli canceroase  Boli autoimune  Infecţii virale
Boli cu apoptoză deficitară
 Boli canceroase
 Boli autoimune
 Infecţii virale
Boli cu apoptoză în exces  Boli neurodegenerative - boala Alzheimer - boala Parkinson -
Boli cu apoptoză în exces
 Boli neurodegenerative
- boala Alzheimer
- boala Parkinson
- retinita pigmentară
 Dereglări ischemice
- infarctul miocardic
- dereglări circulatorii cerebrale
 Osteoporoza
 SIDA