Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR

PROGRAMA Privind practica de specialitate a studentilor din anul II ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR Anul universitar 2010-2011

Coordonator: Prof. univ. dr. Mihai Grigorescu

Obiectivele practicii de specialitate. Modul si locul de desfasurare a practicii Activitatea practica are ca scop cunoasterea concreta a modului de organizare a activitatilor economice in domeniul comertului, turismului si prestarilor de servicii. Se va urmari in mod special relatia intreprinderii cu piata interna si internationala, organizarea si functionarea frmei si principalele activitati pe care le desfasoara in aria teritoriala de activitate. Practica se poate desfasura sub urmatoarele forme : pe cont propriu, ca salariat al unei intreprinderi sau al unei societati comerciale ; pe cont propriu fara a fi salariat al firmei, sub indrumarea cadrelor didactice ale facultatii ; prin activare intr-una din bazele de practica contractate de Universitatea Nicolae Titulescu. Practica se desfasoara, in perioada prevazuta in planul de invatamant, in baza programei analitice aprobate. Concretizarea si particularizarea problematicii si programarea activitatilor in timp, se efectueaza la locul de practica de catre specialistii in domeniu si de cadrul didactic indrumator.

Continutul practicii la intreprinderi 1.


Cunoasterea unitatii economice


Cercetarea modului de infiintare ; documentatia intocmita ; aria de activitate Clasificarea conform C.A.E.N Documentele care confirma clasificarea C.A.E.N Studierea statutului Studierea regulamentelor-R.O.F si R.O.I Studiere regulamente, legi, ordonante, ordonante de urgenta, ordine ale ministrului care indruma sau asigura cadrul normal legal de desfasurare a activitatii Relatii, dependente, interdependente, independenta la nivel orizontal si, respectiv, vertical

Obiect de activitate Organigrama Mediul intern si extern al bazei de practica (social, economic, juridic, financiar etc )

2. Cunoasterea resurselor angrenate in desfasurarea activitatii


Resursele umane Resursele materiale Resursele banesti-financiare

3. Analiza resurselor umane


Dimensiunea, structura ( sex, varsta, pregatire, ocupatie, vechime), dinamica Recrutare, selectionare, angajare Fisa postului : continut, utilizare, utilitate Motivarea : sistemul de scolarizare, scala salariala, diverse stimulente, analiza Probleme sociale-legislatia : localizare in contractul de munca, mod de rezolvare, analiza situatiilor concrete Protectia muncii-legislatie, cazuistica, organizarea evidentei accidentelor de munca Indicatorii cu care se opereaza la evidenta, utilizarea, miscarea personalului Programul de munca Eficienta folosirii resursei umane Factorii care influenteaza activitatea si rezultatele resurselor umane din activitatea bazei de practica Analiza tendintelor, particularitatilor din domeniul resurselor umane ale bazei de practica Programele de perfectionare

4. Analiza resurselor materiale


Tipul de fonduri fixe, in corelatie cu legislatia din domeniu Tipologia resurselor materiale din structura operativa (punct de vanzare, depozit, unitate de alimentatie publica, cooperativa etc ) Indicatorii de evidenta, analiza Investitii-obiective, surse de finantare, gradul si modul de angajare a fondurilor europene Gradul de modernizare : progresul tehnic Evolutia extensiva, intensiva a fondurilor fixe

Analiza stadiului, situatiei resurselor materiale

5. Analiza resurselor banesti


Resurse proprii, autofinantare Resurse imprumutate, relatiile cu bancile Atragerea fondurilor europene Contractele financiare Sursele profitului Repartizarea profitului Cheltuielile de circulatie : volum, structura, dinamica si analiza lor Analiza bilantului : perioada de intocmire, continutul, structura, corelatiile Sistemul de indicatori economico-financiari Analiza eficientei economico-financiare

6. Analiza activitatii economice 6.1 Analiza aprovizionarii


Furnizorii : de marfuri, de utilitati Tipuri de contracte Clauze contractuale Litigii contractuale, cauze si rezolvare Metode de aprovizionare Termene de valabilitate sau de garantie, dupa caz Organizarea aprovizionarii : forma de miscare a marfurilor, frecventa, transportul , cantitatea, ambalarea, receptia-documente folosite, metode de receptie, respingeri loturi de aprovizionare Politica de aprovizionare Forme de vanzare Reglementari legale in materie de vanzare Relatiile cu cumparatorii, protectia consumatorilor Serviciile comerciale anterioare vanzarii, in timpul vanzarii, postvanzare Tehnici de vanzare Aspecte din domeniul metrologiei Analiza dinamicii si structurii vanzarilor Analiza incasarilor Sezonalitatea vanzarilor

6.2 Analiza vanzarilor, desfacerilor, prestatiilor


6.3 Analiza productiei si prestarilor de servicii din sectorul alimentatiei publice


6.3.1 Analiza productiei : gama de productie ; tehnici si tehnologii de productie ; suporturi pentru informare-prezentare a preparatelor, nepreparatelor ; stabilirea pretului de vanzare ; reguli sanitar-veterinare. 6.3.2 Analiza serviciilor prestate in sectorul de alimentatie publica : tipologia serviciilor ; regului de igiena ; tehnici in prestarea serviciilor (serviciile de informare, de primire, de aranjare, de servire a produselor, pentru debarasare, consultanta)

6.4 Analiza stocurilor si proceselor de stocare


Ce se stocheaza ? Cum se stocheaza ? Unde se stocheaza ? Evidenta stocurilor : metode, suporturi Conditiile de stocare, solicitate de marfa comercializata Cu ce categorii de stocuri se opereaza in gestionarea stocurilor Indicatorii utilizati in gestionarea stocurilor Politici de gestionare a stocurilor

7. Analiza prestarilor de servicii in Turism


Gama produselor turistice oferite Servicii de baza Servicii complementare Servicii specifice Servicii de transport Servicii in cazare Servicii de alimentatie Servicii de agrement Agroturism Raportul cu industria hoteliera Raportul cu industria ospitalitatii Implicarea in turismul social Corelatia cu potentialul turistic (tropic si antropic) din aria de piata Gradul de specializare a activitatii- Agentiei de turism, firmei de agrement, hotelului

8. Activitatea de agrement
Tipuri de structuri care organizeaza si desfasoara actiuni de agrement Amplasarea structurilor cu prestatii de agrement Gama ofertei de agrement

Mijloace mecanice, automate, electronice folosite in prestatiile de agrement Securitatea prestatiilor de agrement Calificarea personalului folosit in prestatiile de agrement Paza si securitatea mijloacelor de agrement Protectia consumatorului de agrement

9. Analiza activitatilor de prestari servicii, altele decat cele din turism


Gama serviciilor de referinta Corelare cu C.A.E.N Tipul de firma : juridic si dupa obiect de activitate Relatiile cu clientii Forme de organizare si vanzare a prestatiilor Sisteme de plati, de decontare Fonduri fixe specifice necesare, angrenate Analiza manoperei solicitate, inglobate Fundamentarea tarifelor practicate Competitivitatea prestatiilor de servicii

10. Fluxurile (din baza de practica)


Documentelor Proceselor economice Financiare Cu mediul extern Cu mediul intern Personalului

11. Caracterizarea pietei (bazei de practica)


Localizare Amploare Caracteristici Parteneri Tipul de piata prin prisma concurentei

Nota : Problematica are atat un caracter general (punctele 1-6 si 10-11) valabil pentru practica in Comert, Turism (Agentie de turism, Hotel, Firma de agrement), Servicii, cat si probleme specifice domeniului ales de catre studentul practicant (punctele 7-8-9-10).

Finalizarea practicii Practica se finalizeaza prin colocviu la care studentii vor prezenta in mod obligatoriu :
1. Adeverinta de la intreprinderea-obligatorie- la care a facut

practica, cu indicarea perioadei exacte de efectuare a practicii.


2. Caietul de practica obligatoriu va contine programul,

esalonarea temelor 1-8 pe zile. Se noteaza: ce documente s-au studiat, ce s-a extras, ce s-a comentat, locul unde exista documentul, se va formula concluzia, opinia personala.
3. O lucrare de sinteza obligatorie- pe una din temele 1-8. Lucrarea se

dezvolta, va fi mai mult decat notarea, notarile din caietul de practica. Va fi o investigatie stiintifica, personala pe domeniulconcret din baza de practica. NU va fi o completare din cusuri, carti, adica transcrieri, se cere a demonstra capacitatea de documentare, prelucrare, interpretare, comunicare, concluzionare. Va reprezenta suportul unei comunicari stiintifice, o initiere in elaborarea lucrarii de licenta.

Bibliografie Comert
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. Costea-Afaceri in comert-abordari moderne. Editura All Beck, 2005 C. Costea, A. Saseanu-Comert international,Editura ASE, 2005 M. Felea, A. Saseanu, S. Toma-Economie comerciala, Editura ASE,2003 W.R. Davidson s.a-Retailing management, Editura John & Sons, New York, Toronto, 1998 M. Didier-Economia, regulile jocului. Editura Humanitas, Bucuresti, 1994 D.Patriche (coord.), Mihai Grigorescu-Economia comerciala, Editura Economica, Bucuresti 1998; D.Patriche (coord.), Mihai Grigorescu-Bazele comertului, Editura Economica, Bucuresti 1999 Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale Nomenclatorul CAEN

Turism
1. Rodica Minciu-Economia turismului, Editura Uranus, Bucuresti 2005 2. Rodica Minciu, Gabriela Tigu-Economia turismului-caiet de aplicatii, Editura Lito, ASE 1997 3. Nicolae Neacsu, Andreea Cernescu-Economia turismului.Studii de caz. Editura Uranus, 2002 4. Oscar Snak, Nicolae Neacsu, Petre Baron-Economia turismului. Editura Expert, Bucuresti 2001 5. Gabriela Tigu-Turismul montan. Editura Uranus, Bucuresti 2000

Servicii
1. Ioncic, Maria, Economia Serviciilor. Abordri teoretice i implicaii practice. Editura Uranus. 2006 2. Ioncic, Maria (coord.), Economia Serviciilor. Probleme aplicative. Editura Uranus. 2006 3. Ioncic, Maria (coord.), Strategii de dezvoltare a sectorului teriar. Editura Uranus. 2004 4. Pricop Mihai - Managementul aprovizionrii i desfacerii, Ed. Economic, Bucuresti, 2001