Sunteți pe pagina 1din 7

CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile ce trebuie respectate la executarea si punerea in functiune a instalatiilor electrice inscrise in memoriul tehnic. CONDITII TEHNICE 1 . Conditii de calitate pentru componentele lucrarii Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie sa fie omologate sau sa aiba agrement tehnic, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. La alegerea materialelor si echipamentelor se va tine seama de: parametrii de functionare: * tensiune tensiunile nominale ale materialelor si echipamentelor, respectiv nivelul lor de izolatie trebuie sa corespunda tensiunii maxime din instalatia respectiva; * curent - materialele si echipamentele se vor alege in functie de natura curentului (alternativ sau continuu) si de valoarea maxima admisibila a intensitatii acestuia, care poate aparea in regim anormal de functionare; * alte caracteristici puterea, factorul de putere, etc. vor fi in conformitate cu indicatiile producatorilor. Categoria in care se incadreaza incaperile din punct de vedere al : - mediului , conf. Cap. 2 si anexele 2,3 si 4 normative I7/2002 - pericol de incendiu, conf. Norme tehnice P 119 ; - pericol de electrocutare, conf. STAS 12604 si I7/2002 cap. 4.1. destinatia constructiei, conditii specifice de utilizare si montare, conform normative I7/2002 cap. 4 caracterul specific al instalatiei electrice, conform cap. 7.3 din normativul I7/2002 La instalarea : - conductorilor izolati protejati in tuburi de protectie IPEY, se vor respecta conditiile din normativul I7/2002 cap 5 ; - corpurilor de iluminat se vor respecta conditiile din normativul I7/2002,cap 5.3 si cap 7.3. - conductorilor instalatiei de legare la pamnt se vor respecta conditiile STAS 6646/1,2 si STAS 12604/3 Caracteristicile echipamentelor alese nu trebuie sa provoace efecte daunatoare asupra altor echipamente electrice sau sa impiedice functionarea sursei de alimentare. Materialele folosite pentru elementele de sustinere (console, bride, cleme) vor fi cel putin greu combustibile. Materialele si aparatele folosite trebuie sa corespunda conditiilor tehnice specifice de calitate din standardele de produs. Se vor utiliza: - aparate de comutatie pentru instalatia de iluminat si prize in constructie normala; - corpuri de iluminat incandescente si fluorescente ; - tablouri electrice de distributie executate din materiale incombustibile - conductori de legare la pamant Toate circuitele din tablourile electrice trebuie prevazute cu inscriptii vizibile (etichete) in care sa se indice destinatia fiecarui circuit. 2. Conditii de executie a lucrarilor La amplsarea instalatiilor electrice se va urmari ; - sa se evite amplasarea in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata, datorita socurilor mecanice, pericolului de incendiu etc. - sa se asigure un acces usor la instalatia electrica (pentru verificari, reparatii, interventii in caz de incendiu in bune conditii).

2.1 Instalatii electrice aferente constructiilor Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa apara condens, cu exceptia celor in executie inchisa (grad protectie IP 55). Distantele minime intre elementele instalatiei electrice si elementele altor instalatii sau elemente de constructie sunt cele indicate in cap. 3.5 din I 7/2002 si PE 107 cap 4. In cazurile in care nu se pot respecta aceste distante, pe portiunile de trasee respective se vor prevedea elemente de protectie.Se va evita amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu acelea ale altor instalatii sau utilaje care ar putea sa pericliteze functionarea. Amplasarea tuburilor pentru protectia conductoarelor se va face astfel incat sa fie posibila interventia pentru verificari, reparatii, precum si in caz de avarie. 2.2 Conditii pentru legaturile electrice Legaturile electrice ale conductoarelor intre ele la aparate sau elemente metalice se executa prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure in timp si usor de verificat. Legaturile electrice intre conductoarele izolate montate in tub de protectie pentru imbinari sau derivatii se fac numai in accesorii special prevazute in acest scop (cutii de derivatie, doze). Se interzice executarea acestor legaturi in interiorul golurilor din elementele de constructie sau al trecerilor prin elementele de constructie. Se interzice supunerea legaturilor electrice, in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie, la eforturi de tractiune. Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire sau matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare. Legaturile conductoarelor din cupru executate prin matisare sau rasucire trebuie sa aiba minim 10 spire, o lungime a legaturii egala cu de 10 ori diametrul conductorului, dar de cel putin 2 cm lungime si se cositoresc. Doze de derivatie trebuie sa asigure: - protectia legaturilor electrice impotriva patrunderii umezelii si a prafului din mediul inconjurator; - continuitatea perfecta a conductoarelor electrice si a cablurilor ; - protectie mecanica ; - nivelul de izolatie corespunzator. Legaturile conductoarelor la aparate si echipamente (tablou, doze si cutii derivatie) se fac prin strangere mecanica cu suruburi (pentru sectiuni mai mici de 10 mm2) sau direct prin intermediul papucilor sau al clemelor speciale (pentru sectiuni mai mari de 16 mm2). Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei de legare la pamant se executa de preferinta prin sudare sau prin insurubari cu contrapiulite, conf STAS 12604 cap 4.5. 2.3 Tablouri electrice Aparatajul pentru protectia la scurtcircuit si suprasarcina a circuitelor electrice si a consumatorilor aferenti se vor monta in tablourile de distributie respective. Se interzice utilizarea in tablouri a conectorilor din materiale combustibile. Tablourile de distributie pot fi realizate in constructie inchisa tip cutie metalica, sau deschisa executate din materiale incombustibile. Tablourile de distributie se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala finite sa nu depaseasca 2,30 m fac exceptie tablourile din locuinte pentru care se admite o inaltime de 2,50 m. Tablourile se monteaza vertical si se fixeaza sigur, pentru evitarea vibratiilor, carcasele lor si elementele lor de sustinere se protejeaza impotriva coroziunii. Aparatele de protectie, de comanda, de separare, elementele de conectare, circuitele de intrare si plecarile din tablourile de distributie se eticheteaza clar si vizibil astfel incat sa fie usor de identificat pentru manevre, reparatii si verificari . La executarea legaturilor electrice din tablouri se respecta prevederile aticolelor 5.1.27 ..5.1.39 din normativul I7. 2.4 Corpuri de iluminat, aparate de conectare, prize Carcasele corpurilor de iluminat si a prizelor cu contact de protectie 220V se vor racorda la conductorul de nul de protectie PE,conform STAS 12604, iar acesta la rndul sau se va racorda la bara de nul de protectie a tablourilor electrice din care se alimenteaza cu energie electrica.

Tensiunea de lucru pentru corpurile de iluminat si prizele cu contact de protectie este de 220Vc.a. Circuitele de iluminat normal se vor poza separate de circuitele de prize. Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul de alimentaire prin cleme de legatura. Se interzice montarea corpurilor de iluminat pe materiale combustibile si suspendarea lor pe conductoarele de alimentare. Corpurile de iluminat de orice tip se vor racorda numai intre faza si nul. In corpurile de iluminat legatura electrica la dulii se va face astfel incat conductorul de nul al circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei, iar conductorul de faza trecut prin intrerupator se leaga la borna de interior din fundul duliei. Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat se vor alege astfel inct sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat. Aparatele de conectare din circuitele de iluminat normal vor avea un current nominal de min. 10A si se vor monta pe conductorul de faza la inatimi de 0,60 1,50 m masurate de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite. Prizele se vor monta pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite: - peste 2.0m,la scoli, in clase; - peste 1.5m,in camerele de copii din crese, gradinite, camine, spitale de copii si alte cladiri similare; - peste 0.1m in alte incaperi decat grupuri sanitare, bai, dusuri,spalatorii si bucatarii, indiferent de natura pardoselii. . Este obligatoriu folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperi cu pardoseala conductoare electric (mosaic, ciment, gresie) in incaperi din clasa PC (AE5). In acest caz, in instalatie trebuie distribuit conductorul de protectie PE. Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie (intrerupatoare, comutatoare) pentru montaj ingropat in elementele de construcrtie se instaleaza in doze de aparat care trebuie sa asigure protectia impotriva eletrocutarilor. 2.5 Tuburi si tevi de protectie Instalatiilor electrice interioare de iluminat si prize se vor executa in conductoare electrice protejate in tuburi de protectie inglobate in elementele de constructie pe trasee orizontale su verticale, cu diametre alese corespunzator sectiunii, tipului si nr. de conducte, conf. Anexa 12 norm. I7/2002. Tragerea conductorilor in tuburi se executa dupa montarea tuburilor, respectandu-se conditiile de tragere din I7/Anexa 12. Golurile din elementele de constructii pentru protectia conductorilor electrici se executa cu diametrul de min. 15 mm. Pe trasee orizontale, tuburile de protectie se vor monta intr-un slit in elementul de constructie la aprox. 0,30 m de la plafon si se va acoperi cu un strat de tencuiala de minim 1cm. Tuburile si tevile se fixeaza cu accesorii de montare prin care sa se realizeze o prindere sigura in timp (ochiuri de sarma, copci de ipsos, bratari, console). Imbinarea si curbrea tuburilor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente se face cu accesorii corespunzatoare tipului respective de tub, folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate (mufe, curbe). Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul astfel incat sa asigure cel putin rezistenta mecanica, izolarea electrica, etansarea etc. ca si tuburile respective. Se va evita executarea de imbinari intre tuburi montate ingropat inglobate in elementele de constructie sau la trecerile prin elementele de constructie. Fac exceptie trecerile prin rosturile de dilatatie, unde tuburile se intrerup pe o lungime de 5 cm si se imbina prin mufe, conf. art. 5.1.22 I 7. Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min 5-6 ori diametrul exterioral tubului de montaj aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj ingropat. Ramificarea din traseul principal al unui tub se face prevazandu-se o doza in punctul de ramifictie (doza de derivatie). Dozele de derivatie instalate sub tencuiala sau inglobate in beton se monteaza in asa fel incat capacul lor sa se gaseasca la nivelul suprafetei finite a elementului de constructie respective. 3. Conditii de executie a lucrarilor instalatiei de legare la pamnt Pentru realizarea unei instalatii de legare la pamant trebuie respectate urmatoarele: 3.1 Priza de pamant artificiala Este formata din elemente conductive care sunt ingropate in pamant si permit scurgerea la pamant a curentilor determinati de defecte de izolare.

Priza de pamant artificiala este formata din electrozi verticali din teava de otel zincat OL - Zn 2", l= 2,5 m si banda de otel zincat 40 x 4 mm. Capatul tevii care intra in pamant se taie oblic sau se taie in dinti de fierastrau pe cca. 15 cm lungime care, ulterior, formeaza prin inchidere un cap arcuit. In teava se dau gauri transversale de 6 mm sau de 8 mm diametru, la interval de 250 300 mm una de alta. Capul superior al electrodului vertical din teava trebuie sa fie ingropat la 0,5 m de la suprafata. In cazul electrozilor din teava care se bat in pamant se face o groapa de forma cubica cu latura de 1 m. Centrul gropii va coincide cu axele santurilor, in care va fi montata platbanda de legatura a electrozilor. In centrul gropii este bine sa se faca in pamant o palnie cat mai adanca cu ranga. In aceasta palnie se introduce electrodul din teava, care este batut cu barosul. Pentru ca sa nu se rupa muchia superioara a electrodului din cauza loviturilor da baros,se va intercala o piesa intermediara intre teava si baros, care sa preia deformatiile din cauza loviturilor. Aceasta piesa este din otel si este formata din 2 cilindri, unul cu diametrul ceva mai mic decat diametrul tevii, iar celalalt cilindru cu diametrul mai mare. Imbinarea intre electrozi si platbanda sau innadirea acesteia se face prin sudura autogena. Innadirea se face prin petrecerea capetelor, lungimea comuna fiind cam de 80 mm. In cazul derivatiilor, acestea se petrec si ele peste banda principala. Platbanda se va monta la o adancime de cel putin 0,6 m. Capul electrodului trebuie sa fie la 0,1 m deasupra platbandei de legatura. 3.2 Priza de pamant naturala Conform Normativului I7/2002 in curent alternativ,la constructiile noi, se vor folosi in mod obligatoriu prize de pamant naturale [prize de fundatie],legate la structura de rezistenta a constructiei.In acest sens se recomanda prevederea unui conductor OL-Zn 40x4mm, montat circular pe conturul excavatiei pentru fundatia cladirii, direct in pamant [nu in beton sau pietris] la cel putin 0.5m mai jos decat betonul fundatiei si sudat din loc in loc la armatura metalica a stalpilor de beton. Cel putin 4 conductoare verticale care fac legatura cu priza de fundatie,vor permite accesul, prin piese de separatie, la acceasta priza de fundatie. 3.3 Instalatia de legarea nul de protectie Este interzisa racordarea receptorului la o borna comuna cu a conductorului de nul de lucru N si a conductorului de nul de protectie PE, fiecare conductor racordandu-se la o borna proprie. In cazul in care legarea la pamant constituie mijlocul principal de protectie impotriva accidentelor prin atingere indirecta, se vor racorda la instalatia de legare la pamant prin conductorul de protectie PE toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care accidental ar putea intra sub tensiune, cum sunt: a. partile metalice ale tablourilor electrice b. carcasele metalice ale corpurilor de iluminat si cutiilor de derivatie c. contactele de protectie a prizelor 220V c.a. 4. Conditii de transport, depozitare si livrare Transportul si depozitarea materialelor se vor efectua in conditii care sa asigure integritatea si functionalitatea lor, luandu-se masuri pentru a nu se deteriora si a nu patrunde apa in ambalaje.Toate materialele si echipamentele livrate beneficiarului vor fi insotite de certificate de atestare a calitatii, emise de furnizorii acestora. Toate materialele si aparatele electrice se vor depozita in magazii. 5. Probe, teste, verificari, receptie Prezentul capitol se refera la verificarile utile in timpul executiei si inainte de punerea in functiune a unei instalatii electrice, verificari ce vor fi realizate de catre executant. A. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor 1. Toate aparatele, echipamentele si utilajele (aparatele de conectare, protectie, tablou electric, cutii de derivatie, corpuri de iluminat) vor fi verificate dupa transport pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare. Ececutantul nu poate face inlocuiri de materiale fara avizul scris al proiectantului. Verificarea se va face : - scriptic: confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate si dimensionare (mentionate in certificate de calitate, buletine de omologare, etichete ce insotesc aparatele) cu acelea prevazute in proiect; - vizual: examinarea starii materialelor/aparatelor pentru a se constata starea lor; - prin masuratori prin sondaj: consta in masurarea dimensiunilor sectiunii, diametre, lungimi etc.

Materialele, aparatele si echipamentele ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau prezinta defecte de calitate (izolatii rupte, pereti de tub cu fisuri, carcase sparte) vor fi respinse. 2. La conductoarele cu izolatie si manta si cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac inainte de montare. 3. Inainte de a incepe montarea unei instalatii electrice se va verifica vizual daca lucrarile constructive efectuate instalatiei corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice in vigoare: a) la traseele alese se va verifica daca: lungimea traseului este cea mai scurta posibil; au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii si pana la elementele de constructie; au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul exploatarii (lovituri mecanice, umezeala, temperaturi ridicate, etc.) b) la traversarile prin elementele de constructie se va verifica daca amplasamentul si executia respecta prescriptiile tehnice in vigoare. c) La lacasurile marcate pentru doze, aparate etc. Se va verifica daca locul a fpst ales corespunzator proiectului si daca au fost respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant si inaltimile fata de suprafata finita a pardoselii prevazute in prescriptiile tehnice in vigoare. d) la pozitiile alese si trasate in vederea montarii pe console pentru aparate, cutii derivatie, tablou electric, se va verifica daca amplasamentul corespunde prevederilor proiectului si daca sunt evitate locurile care prezinta pericol pentru instalatie, precum si distantele fata de elementele metalice legate la pamant. B. Verificari de efectuat pe faze de lucrari 1. La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, in vederea usoarei identificari (prin etichete, culori), marcare ce trebuie sa fie in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare. 2. Se verifica vizual, prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile electrice ale conductelor instalatiilor electrice, daca au fost executate conform prescriptiilor tehnice in vigoare. 3. Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si pamant. 4. Instalatia de protectie prin legare la pamant sau la nul se va verifica pe masura executarii instalatiei, dupa montarea receptoarelor astfel : - se monteaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica ; - se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de pamant si se verifica continuitatea electrica a ansamblului ; - se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice conf. Proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi 5. La instalarea tablourilor electrice si a echipamentelor se vor controla vizual si prin masuratori urmatoarele: modul si calitatea fixarii lor ; valorile admise pentru inaltimile de montaj si distatele pana la elementele constructiei conform prescriptiilor tehnice in vigoare; modul si calitatea executiei legaturilor electrice; existenta aparatului de protectie prevazut in proiect; existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare si marcare prevazute in proiect. C. Verificari de efectuat la receptia finala Se vor executa verificari prin examinare vizuala si prin incercari. Se va urmari daca au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva socurilor electrice, daca alegerea si reglajul dispozitivelor de protectie s-a executat corect,conform proiectului, daca conexiunile conductoarelor au fost executate corect. Se vor efectua verificari prin incercare: -. Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta a acestora (sigurante calibrate);

-. Functionarea corecta a instalatiei de iluminat: alimentarea corespunzatoare a corpurilor de iluminat cu lampi incandescente si fluorescente si existenta elementelor de protectie ale corpurilor de iluminat. -. Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat de siguranta (intrarea automata in functiune la disparitia tensiunii de la bornele de alimentare ale circuitelor de iluminat normal -. Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legarea la pamant si paratrasnet. Se va acorda o atentie deosebita verificarilor executate asupra prizei de pamant, urmarindu-se rezultatele masuratorilor facute la nivelul fiecarei piese de separatie si inregistrarea lor in buletinul de verificare a prizei de pamant. -La instalatia de protectie impotriva efectelor trasnetului se va verifica fixarea corespunzatoare aelementelor de captare, continuitatea conductoarelor de captare si coborare, prevederea la nivelul ecliselor a patru suruburi de fixare a pieselor de separatie,asigurarea usilor ecliselor contra interventiilor neautorizate,etc. NORME DE REFERINTA La baza intocmirii caietului de sarcini au stat urmatoarele prescriptii tehnice in vigoare: - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii - I7/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiunea pana la 1000 V - PE 116 Normativ republican de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice - PE 107 normative pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri - P 118 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului - Decizia ANRE nr.1 / 8.03.1999 Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice - Ordinul M.I. nr. 775/98 Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor - STAS 2612 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise; - STAS 8114/1;2 Corpuri de iluminat. Conditii tehnice generale de calitate; - STAS 11054 Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii - STAS 12294 Iluminat artificial. Iluminat de siguranta in industrie - STAS 12604 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale - STAS 12604/4 Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta. Instalatii fixe. Prescriptii generale - STAS 12604/5 - Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta. Instalatii fixe. Prescriptii de proiectare si executie - Ordinul M.L.P.A.T. 1219 / MC 381 / 1994 pentru aprobarea nornelor generale de prevenire si stingerea incendiilor - C 56/85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente - SR CEI 446 Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice - SR EN 6094/2 Aparataj de joasa tensiune intrerupatoare automate - SR 6646/3 Iluminat artificial conditii speciale pentru iluminatul in cladiri civile - STAS 6824 Lampi fluorescente tubuare - STAS 6865 Conductoare cu izolatia in PVC pentru instalatii electrice fixe - STAS 6990 Tuburi de protectie PVC ; - STAS 8114/2.1. Corpuri de iluminat fixe de uz general - I20/2000-Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului

Intocmit Th. Blajanu Maria

Sef proiect sp. Ing. Alexa Mihai

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR ELECTRICE

Beneficiarul are obligatia de a respecta anumite norme in ceea ce priveste exploatarea instalatiilor electrice in conditii de siguranta. In toate punctele de acces ale personalului neautorizat, sa lucreze sau sa exploateze instalatii electrice se vor lua masuri pentru blocarea cailor de acces la partile sub tensiune. Tablourile electrice vor fi incuiate si nu se vor executa lucrari de nici o natura in interiorul lor decat de personal autorizat (exceptie face cazul in care este necesara interventia organelor PSI) care are la zi instructajul de protectia muncii. Lucrarile de instalatii electrice se vor executa numai cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor sau a partilor instalatiilor in care urmeaza a se lucra. Pentru interventie se vor delimita zona de protectie si zona de lucru. Toate aparatele electrice(doze, prize, intrerupatoare,etc.)vor fi verificate periodic si de cate ori este nevoie ,vizual,si vor fi inlocuite cand accestea prezinta defectiuni (imbatraniri, carbonizari, etc.) cu altele omologate. In tablourile de distributie se vor folosi numai aparataje omologate cu valori prevazute in proiect. Folosirea de consumatori cu puteri electrice mai mari decat cele specificate in schema monofilara ,este interzisa. Datorita scaderii permanente in timp a fluxului luminos emis de un corp de iluminat si a depunerii de praf ( dependente de mediul in care sunt montate) este necesara intretinerea periodica a instalatiei de ilumina, care consta in curatarea echipamentelor ( anual la cele de interior, de doua ori pe an la cele de exterior) si schimbarea celor cu grad avansat de uzura. La instalatiile de iluminat se vor face verificari si controale cel putin in urmatoarele termene: - starea izolatiei retelei iluminatului normal odata pe an; - starea echipamentului fix al iluminatului, odata la trei luni - rezistenta de izolatie in portiunea dintre doua sigurante vecine, intre orice conductor si pamant trebuie sa fie de cel putin 0.5 Mhomi; - tablourile electrice vor avea aplicate pe usi, in interior,schemele monofilare cu specificatiile aparatajelor electrice respective. - nu se vor face modificari la instalatiile electrice fara avizul proiectantului si al beneficiarului. In exploatare se vor respecta toate normele in vigoare. Verificarea instalatiei de legare la pamant va consta masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant cu incadrea in in limite normale, odata pe an; Masuratorile vor fi efectuate de unitati autorizate. Toate verificarile si reviziile se vor executa numai de unitati atestate, rezultatele masuratorilor urmand a fi consemnate in procesele verbale care se incheie la terminarea lucrarilor. De mentionat ca beneficiarului ii revine responsabilitatea in luarea tuturor masurilor pentru protectia muncii si PSI la exploatarea si intretinerea instalatiilor electrice.

Intocmit Th. Blajanu Maria

Sef proiect sp. Ing. Alexa Mihai