Sunteți pe pagina 1din 20

CONL LIONIA IA{

CL RIAC{ILNIA
IARS NTR-LN ACT
on-ucu CurugIuIe
PIRSOANILI
CONU EONDA, pensIonur - 6o de unI
COANA EM|A, consourLu IuI - 6 de unI
SATA, sIujnIcu Ior
n BucureLI, Iu eonIdu
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Actol I
(D odcie modestc de mchclc. n jund, lc drecptc, o
uc, lc stcnc o jerecstrc. De-o pcrte i de cltc c scenii
ccte un pct de culccre. n mijlocul odcii o mcsc
mprejurul ccreic sunt cezcte sccune de pcie. Pe mcsc, o
lcmpc cu cz, pe lobul lcmpii un cbct-jour cusut pe
ccnctc. n plcnul ntci, lc stcnc, o sobc cu uc deschisc
i cu cc(itc tcciuni pclpcind. - Leonidc e n hclct, n
pcpuci i cu scujic de nocpte, Ejimi(c n ccmizol, justc de
jlcnelc roie i lectc lc ccp cu tulpcn clb. Amcndoi de
torbc lc mcsc.)
SCINA I
LEDNIDA Au, cum (I spuseI, m scoI nLr-o dImIneuz, I,
LII obIceIuI meu, puI munu nLuI I-nLuI pe 'Auroru
DemocruLIc', s vz cum muI merge (uru. O descIIz... I
ce cILesc? UILe, (Iu mInLe cu ucumu: '11Jz urur... u
czuL LIrunIu! VIvuL RepubIIcu!'
EIIMI)A AuzI coIo!
LEDNIDA RposuLu dumneueI - nevusL-meu u d-nLuI - nu
se scuIuse nc. Sur jos dIn puL I-I sLrIg: 'ScouI,
cocoun, I Le bucur, c eLI I dumneuLu mum dIn
popor; scouI, c-u venIL IIberLuLeu Iu puLere!'
EIIMI)A
(cjirmctit)
EI!
LEDNIDA Cund uude de IIberLuLe, suIe I dumneeI
rposuLu dIn puL... c eru repubIIcun! ZIc: gLeLe-Le de-
grub', MI(uIe, I... IuI I noI pe Iu revuIu(Ie. Ne
mbrcm, domnuIe, Irumos, I o Ium repede pe jos
pun' Iu LeuLru... (Cu rctitcte:) EI, cund um vzuL... LII
c eu nu InLru Iu Idee cu unu cu dou...
EIIMI)A |I-uI gsIL!... dumneuLu nu eLI d-Iu. EIeI! Cu
dumneuLu, bobocuIe, muI rur cInevu.
LEDNIDA OrI s zIcI nu LIu ce I nu LIu cum, c udIcLeIe
'ucu, unde eLI Lu repubIIcun, (II purLe nu(IunII...'
EIIMI)A A!
LEDNIDA Dur, cund um vzuL, um zIs I eu: s Le Iereusc
Dumnezeu de IurIu poporuIuI!... Ce s vezI, domnuIe?
SLeugurI, muzIcI, cIIoLe, LmbIu, Iucru mure, I Iume,
Iume,... de-(I veneu ume(euI nu uILcevu.
EIIMI)A BIne c n-um IosL n BucureLI pe vremeu uIu!
Cum sunL eu nevrIcous, Doumne IereLe! P(eum uILe
uIeu...
LEDNIDA Bu nu zI usLu; puLeuI Lruge un ce proIIL.
(Schimbcnd tonul:) EI, cuL gundeLI c-u (InuL LoIuI
revuIu(IeI?
EIIMI)A Pun seuru.
LEDNIDA
(zcmbind de cc ncititcte, cpoi cu seriozitcte)
TreI spLmunI de zIIe, domnuIe.
EIIMI)A
(minuncndu-se)
Nu m-nnebunI, soro!
LEDNIDA Ce Le gundeLI dumneuLu, c u IosL uu un
bugudeI Iucru? -(I Idee: duc cIIur GuIIburdI, de-
ucoIo, de unde esLe eI, u scrIs uLuncI o scrIsoure cLr
nu(Iuneu romun.
EIIMI)A
(cu interes)
Zu?
LEDNIDA MuI e vorb!
EIIMI)A AdIc cum?
LEDNIDA VezI dumneuLu, I-u pIcuL I IuI cum um udus
noI IucruI cu un suI sub(Ire cu s dm exempIu EvropII,
I s-u crezuL omuI duLor, cu un ce de poIILIc, penLru cu
s ne IIrILIseusc...
EIIMI)A
(curiocsc)
Du'... ce spuneu n scrIsoure?
LEDNIDA
(cu importcn(c)
PuLru vorbe, numuI puLru, du' vorbe, ce-I drepL! UILe, (Iu
mInLe cu ucumu: 'Bruvos nu(Iune! HuIuI s-(I IIe! S
LrIusc RepubIIcu! VIvuL PrIn(IpuLeIe UnILe!' $I jos
IscIIL n orIgInuI 'GuIIburdI'.
EIIMI)A
(sctisjccutc)
ApoI, uLuncI duc-I uu, u vorbIL desLuI de Irumos omuI!
LEDNIDA HeIeI! UnuI e GuIIburdI: om, o duL I jumLuLe!
(Cu mcndrie i siurcn(c:) EI! GIunL IuLIn, domnuIe,
n-uI ce-I muI zIce. De ce u bguL eI n rcorI, gundeLI, pe
Lo(I mpru(II I pe Pupu de Iu Romu?
EIIMI)A
(mirctc)
$I pe Pupu de Iu Romu? AuzI, soro?
LEDNIDA Bu nc ce! -u Lrus un LIgIeI, de I-u pIcuL I IuI.
Ce-u zIs Pupu - IezuIL, umInLerI nu-I prosL! - cund u vzuL
c n-o scouLe Iu cpLuI cu eI?... 'M, nene, sLu nu-I
gIum; cu sLu, cum vz eu, nu merge cu de cu IILecIne;
Iu muI bIne s m Iuu eu cu poIILIc pe Iung eI, s mI-I
Iuc cumLru.' $I de coIeu pun coIeu, Luru vuru, c-o II
Luns, c-o II rus, I-u pus pe GuIIburdI de I-u boLezuL un
copII.
EIIMI)A
(cu ironie)
$I-u cunoscuL omuI nuuI!
LEDNIDA VezI bIne!... Acu Iu spune, cum cu(I oumenI Le
buLe gunduI c s uIb GuIIburdI?
EIIMI)A SumedenIe!
LEDNIDA O mIe, domnuIe, numu' o mIe.
EIIMI)A EI! ugI c mor! $I udIc numu' cu o mIe s...
LEDNIDA
(ntrerupcnd-o)
Du, du' nLreub-m s-(I spun ce IeI de oumenI sunL.
EIIMI)A Cevu LoL unuI I unuI.
LEDNIDA I muI prImu, domnuIe, uIeI pe sprInceun,
cure muI de cure, d cu pucu-n Dumnezeu; voIInLIrI,
m rog: uzI uIcI, muIne-n ocunI, ce-um uvuL I ce-um
pIerduL!
EIIMI)A EI! Au du.
LEDNIDA $I Lo(I se-ncIIn Iu eI cu Iu CIrIsLos; de IuLuruI
IuI, sunL n sLure, LreI zIIe d-u runduI, s nu mnunce I
s nu beu, duc n-or uveu ce.
EIIMI)A Ce spuI, soro?
LEDNIDA Ce-(I spuI eu, I cuLe I muI cuLe uILeIe I muI I.
EIIMI)A Bruvos!
(D micc pcuzc i ccsccturi de cmcndouc pcr(ile.)
LEDNIDA TrebuIe s IIe LurzIu, MI(uIe; ne cuIcm?
EIIMI)A
(se scoclc i se uitc lc cecs)
Douspce LrecuLe, bobocuIe.
LEDNIDA
(sculcndu-se i el i mercnd spre pctul din stcnc)
VezI dumneuLu cum Lrece vremeu cu vorbu...
EIIMI)A
(drecndu-i pctul)
EI! Cum Ie spuI dumneuLu, s LoL sLuI s-uscuI(I; cu dum-
neuLu, bobocuIe, muI rur cInevu.
LEDNIDA
(lc pct i intrcnd sub plcpumc)
MI(o, uI zIs muLuIe IeLII s vIe muIne muI de dImIneu( cu
s Iuc IocuI?
EIIMI)A
(stincnd lcmpc)
Du. (Se-nchinc i se cczc n pct lc drecptc.)
(Ddcic rcmcne luminctc numci de jlcccrc tcciunilor
din sobc.)
LEDNIDA
(dupc ce s-c ntcrtit n pct pcnc sc-i jccc culcuul, cu
sctisjcc(ie)
A! Auu!
(Un moment pcuzc, n timp ce jieccre se cczc bine n
cternutul scu.)
EIIMI)A
(din cternut)
$I zI uu cu GuIIburdI, 'uI?
LEDNIDA
(csemenec)
Au zu!... EI! muI d-mI nc unuI cu eI, I pun muIne
seuru, - nu-mI LrebuIe muI muIL, - s-(I Iuc repubIIc...
(Cu reret:) Du' nu e! Du' o s-mI zIcI c cu nceLuI se
Iuce o(eLuI, orI c muI rubd, c n-u InLruL zIIeIe-n suc.
(Cu tcrie:) D-upoI bIne, IruLe, pun cund LoL rubd uzI,
rubd muIne? C nu muI merge, domnuIe, s-u sLuruL
poporuI de LIrunIe, LrebuIe repubIIc!
EIIMI)A AdIc, zu, bobocuIe, de! Eu, cu mInLeu cu de Ie-
meIe, purdon s Le-nLreb I eu un Iucru: ce procopseuI
ur II I cu repubIIcu?
LEDNIDA
(minunct de-cc ntrebcre)
EI! Bruvos! $-usLu-I bun! Cum, ce procopseuI? VezI usLu-I
vorbu: cup eI, mInLe ce-(I muI LrebuIe? ApoI,
ncIIpuIeLe-(I dumneuLu numuI un condeI, sLI s-(I
spuI: muI nLuI I-nLuI c duc e repubIIc, nu muI
pILeLe nImIneu bIr...
EIIMI)A Zu?
LEDNIDA Zu... AI doIIeu c IIeLecure ceL(eun Iu cuLe o
IeuI bun pe Iun, Lo(I nLr-o eguIILuLe.
EIIMI)A PuroI?
LEDNIDA PuroI... Pur egzumpIu, eu...
EIIMI)A Pe Iung pensIe?
LEDNIDA VezI bIne; pensIu e bucu, o um dup Iegeu u
vecIe, e drepLuI meu; muI uIes cund e repubIIc, drepLuI
e sIunL: repubIIcu esLe gurun(Iuneu LuLuror drepLurIIor.
EIIMI)A
(cu toctc cprobcrec)
Au du.
LEDNIDA $I uI LreIIeu, c se Iuce I Iege de murLurI.
EIIMI)A Cum Iege de murLurI?
LEDNIDA AdIcLeIe c nImInI s nu muI uIb drepL s-I
pILeusc duLorIIIe.
EIIMI)A
(crucindu-se de mircre)
MuIc PrecIsL, Doumne! ApoI duc-I uu, de ce nu se Iuce
muI curund repubIIc, soro?
LEDNIDA HeI! Te Ius reuc(IonurII, domnuIe? IreLe, nu
Ie vIne Ior Iu socoLeuz s nu muI pILeusc nImIneu bIr!
E uproupe de mInLeu omuIuI: de unde ur muI muncu eI
IeIurIIe cu IInguru?
EIIMI)A Au e... du'... (Rejlectcnd mci cdcnc:) un Iucru
nu-n(eIeg eu.
LEDNIDA Ce Iucru?
EIIMI)A Duc n-o muI pILI nImIneu bIr, soro, de unde or
s uIb ceL(enII IeuI?
LEDNIDA
(n luptc cu somnul)
Treubu sLuLuIuI, domnuIe, eI ce grIje ure? PenLru ce-I uvem
pe eI? E duLorIu IuI s-ngrIjeusc s uIb oumenII IeIurIIe
Iu vreme...
EIIMI)A Au du... vezI, mIe nu-mI ddeu-n gund. (Dupc o
pcuzc de rejlec(ie:) Ce bIne ur II! Unde d Dumnezeu
oduL s o muI vedem -usLu, repubIIc! (Leonidc ncepe
sc sjorcie:) DormI, soro?... (Leonidc sjorcie-ncinte.) A
udormIL.
(Cocnc Ejimi(c se cczc pe o ureche i cdocrme i ec. -
Unul dupc miezul nop(ii sunc rcr n tecinctcte: pctru
bctci pentru sjerturi, cpoi o bctcie mci rctc pentru
cecs. n orchestrc melodrcmc 'misterioso'. Cctetc mo-
mente pcuzc, dupc ccre s-cud n depcrtcre douc-trei
detuncturi de pucc i chiote surde, cpoi, cltele mci
multe i stricte mci distincte, i ncc o dctc.)
SCINA II
(Cocnc Ejimi(c se cczc pe o ureche i cdocrme i ec. -
Unul dupc miezul nop(ii sunc rcr n tecinctcte: pctru
bctci pentru sjerturi, cpoi o bctcie mci rctc pentru
cecs. n orchestrc melodrcmc 'misterioso'. Cctetc mo-
mente pcuzc, dupc ccre s-cud n depcrtcre douc-trei
detuncturi de pucc i chiote surde, cpoi, cltele mci multe
i stricte mci distincte, i ncc o dctc.)
EIIMI)A
(Se detecptc i se ridicc-n pct, pritind cu nedomirire
cctre ue i ntrebcnd cu necstcmpcr.)
CIne e? (Pcuzc.) CIne e? (Pcuzc, scre din pct, clecrc re-
pede lc uc i o ncecrcc dccc e bine ncuictc, cse-
menec lc jerecstrc, i se-ntocrce mci pu(in nrijctc sc
se ceze icr lc loc, jcccndu-i o cruce.) CIne LIe ce-oI II
vIsuL!... (Se culcc i c(ipete icr, n orchestrc
melodrcmc, pcuzc, o scltc de detuncturi i stricte
nmul(ite, cococnc scre din pct cct colo.)... CIne e?...
(D pcuzc, mere tremurcnd lc mcsc, ccutc p-
ntunerec chibriturile i cprinde lcmpc, jocrte
emo(ionctc, ncecrcc ncc o dctc uc, mere n tcrjul
deetelor lc dulcpul de hcine, l ncuie repede, cc i
cum cr ji prins pe cinetc n el, i cscultc cu pclpitc(ie
ce se petrece ncuntru, se uitc cpoi pe sub pcturi i
prin tocte col(urile, stine lcmpc, se-nchinc i se urcc
icr n pct.) Ce-o II -usLu? (Deodctc, s-cud o nouc scltc
i chiote prelunite, cocnc Ejimi(c scre jos i rcmcne
nmcrmuritc n piciocre cscultcnd, o cltc scltc i
stricte.) eonIdo! (Zomotul se repetc.) eonIdo!
(Pcuzc, zomotul se repetc cu putere, cococnc se re-
pede peste un sccun cu excspercre, se mpiedecc i cc-
de peste pctul lui Leonidc.) eonIdo!!!
SCINA III
LEDNIDA
(sculcndu-se din somn spcimcntct)
AI! Ce e?
EIIMI)A eonIdo! ScouI' c-I Ioc, eonIdo!
LEDNIDA
(sperict)
Unde-I Ioc?
EIIMI)A ScouI' c-I revuIu(Ie, bLIIe mure uIur!
LEDNIDA A! Vorb s IIe! Ce Le pomeneLI vorbInd, dom-
nuIe?
EIIMI)A BLIIe Iu pourL, soro: pIsLouIe, puLI, LunurI,
eonIdo, (IpeLe, cIIoLe, Iucru mure, de um srIL dIn
somn!
LEDNIDA
(lucnd-o cu biniorul)
MI(uIe, nu-I nImIcu; LII cum esLe dumneuLu nevrIcous,
unde um vorbIL LouL seuru de poIILIc, L-eI II cuIcuL I cu
Iu(u-n sus I uI vIsuL cIne LIe ce.
EIIMI)A
(impccientctc)
eonIdo, deLeupL sunL eu ucumu?
LEDNIDA ApoI de! MI(uIe, usLu dumneuLu LII.
EIIMI)A
(ctinsc)
Bruvos, bobocuIe! Nu m-uLepLum cu LocmuI dumneuLu s
Le pronun(I cu uu IIuzII n conLru meu; Le credeum muI
uILIeI... mI pure ru!... Cocoune eonIdo, sunL
deLeupL; um uuzIL cum Le-uuz I m-uuzI... revuIu(Ie,
bLIIe mure!
LEDNIDA BIne, MI(uIe, sLI, nu Le ImporLu degeubu. De
cund m-uI deLepLuL pe mIne, uI muI uuzIL cevu?
EIIMI)A Nu.
LEDNIDA ApoI de! Cum vIne Lreubu usLu. Spune muLuIe...
EIIMI)A
(ccm n nedomirire)
De, soro, LIu I eu?
LEDNIDA ApoI, vezI? Dur... s-o muI Ium I pe purLeu
uIIuIL, s vedem ce-uI s muI zIcI. BIne, cIIur revuIu(Ie
s II IosL, s zIcem;... nu LII dumneuLu c n-ure nImInI
voIe s descurce IocurI n oru? E ordIn de Iu poII(Ie...
EIIMI)A
(cprocpe rcscontinsc)
De! BobocuIe, s zIc I eu cum zIcI, c dup cum Ie spuI
dumneuLu, unu I cu unu Iuc dou, n-ure de unde s Le
muI upuce omuI... (Stcnd lc cnduri i icr ndoindu-
se:) Du' bIne, soro, um uuzIL, um u-u-zIL; cum s-uuz ce
nu eru? Ce-um uuzIL duc nu eru nImIcu?
LEDNIDA EI! DomnuIe, cuLe d-usLeu n-um cILIL eu, n-um
pr n cup! GIumeLI cu omuI! Se-nLumpI... (cu tonul
unei teorii siure:) c IIInc de ce? O s m-nLrebI...
OmuI, bunIour, de pur egzumpIu, dInLr-un nu-LIu-ce
orI cevu, cum e nevrIcos, de curIozILuLe, InLr Iu o Idee; u
InLruL Iu o Idee? unducsIu guLu; eI! I dup uIu, dIn Iun-
ducsIe cude n IpoIondrIe. Pe urm, IIreLe, I nImIcu
mIc.
EIIMI)A ComedIe, soro! (Minuncndu-se:) Au o II!
LEDNIDA BunIour I Iu dumneuLu ucumu, o IpoIondrIe
LrecLoure; nu-I nImIcu... HuI s ne cuIcm: noupLe
bun, MI(uIe.
EIIMI)A NoupLe bun. (ncc nedomiritc ocrecum, stine
lcmpc i se tcrc n pct.)
LEDNIDA
(dupc o pcuzc)
Nu Le muI cuIcu cu Iu(u-n sus, MI(uIe, c Iur vIsezI.
(Cococnc s-cczc p-o ureche, n odcie ntunerec, n
orchestrc melodrcmc, o pcuzc, dupc ccre d-odctc se
cud n depcrtcre chiote, stricte i detuncturi.)
SCINA IV
EIIMI)A AI uuzIL?
LEDNIDA AI uuzIL?
(Amcndoi, d-odctc, se ridicc njiorc(i. Zomotul s-
cpropie.)
EIIMI)A
(scrind din pct)
E Idee, eonIdo?
LEDNIDA
(cu spcimc)
AprInde Iumpu... (Scre i el din pct.)
(Zomotul mci cprocpe.)
EIIMI)A
(cprinzcnd lcmpc)
E IunducsIe, bobocuIe?
LEDNIDA
(tremurcnd)
Nu-I Iucru curuL, MI(uIe!
(Zomotul tot mci tcre.)
EIIMI)A E IpoIondrIe, soro?
(Zomotul crete mereu.)
LEDNIDA E prImejdIe mure, domnuIe! Ce s IIe?
EIIMI)A Ce s IIe? DumneuLu nu vezI, ce s IIe?
RevuIu(Ie, bLIIe mure, eonIdo!
LEDNIDA BIne, IruLe, revuIu(Ie cu revuIu(Ie, du' nu-(I spu-
seI c nu-I voIe de Iu poII(Ie s duI IocurI n oru?
(Zomotul crete ncinte.)
EIIMI)A
(tremurcnd)
VoIe, ne-voIe, uuzI?
LEDNIDA
(csemenec)
Auz; du' nu e, nu se pouLe s IIe revuIu(Ie... CuL vreme
sunL uI noLrI Iu puLere, cIne s sLeu s Iuc revuIu(Ie?
EIIMI)A De! nLreub-m s Le-nLreb... (Zomot mcre.)
AuzI?
LEDNIDA Unde mI-esLe guzeLu? (nertos:) c duc o II s
IIe revuIu(Ie, LrebuIe s spuIe Iu 'UILIme LIrI'. Unde mI-e
guzeLu? (Mere lc mcsc, ic czetc, i cruncc ochii pe
pcinc c treic i dc un (ipct.) A!
EIIMI)A EI!
LEDNIDA
(pierdut)
Nu e revuIu(Ie, domnuIe, e reuc(Iune; uscuIL: (citete
tremurcnd:) 'Reuc(Iuneu u prIns Iur Iu IImb. Cu un
sLrIgoI n nLunere, eu sL Iu pund uscu(Indu-I gIeureIe
I uLepLund momenLuI oporLun penLru poILeIe eI
unLInu(IonuIe... Nu(Iune, III deLeupL!' (cu dezolcre:) $I
noI dormIm, domnuIe!
EIIMI)A
(csemenec)
CIne sLrIc, soro, duc nu mI-uI cILIL guzeLu de cu seuru!
(Zomot tcre.)
LEDNIDA
(prcpcdit)
$I pe mIne m LIu Lo(I reuc(IonurII c sunL repubIIcun, c
sunL penLru nu(Iune.
EIIMI)A
(tremurcnd i ncepcnd sc plcnc)
Ce-I de IcuL, soro?
LEDNIDA
(stcpcnindu-se cc sc-i jccc curcj)
Nu Le sperIu, MI(uIe, nu Le sperIu...
(Sclte i chiote jocrte cpropicte.)
EIIMI)A uLe, soro, pune munu.
(Amcndoi trc cecrcjurile din pcturi n mijlocul ccsii,
olesc dulcpul, scrinul, i jcc douc lecturi mcri, cpoi
bcriccdeczc uc cu pcturile i cu mobilele.)
LEDNIDA
(lucrcnd)
Mergem Iu gur prIn dosuI CImegIuIuI, I pIecm pun-n
zIu cu LrenuI Iu PIoIeLI... AcoIo nu muI mI-e IrIc: sunL
nLre uI meI! RepubIIcunI Lo(I, srucII!
(Zomot i mci cprocpe.)
EIIMI)A
(nrozitc, oprindu-se din lucru i cscultcnd)
Soro! Soro! AuzI dumneuLu? ZuvrugIII vIn ncouce!
LEDNIDA
(csemenec)
Auz... (Tremurc.) $I cum sunL eu deocIIuL, drepL uIceu vIn,
s ne drume cusu.
EIIMI)A
(ndoindu-se de enunchi i neccndu-se)
Nu-mI spune, soro, c mor!
LEDNIDA IuLe, IuLe!
(Zomotul i mci cprocpe, Leonidc ccde-n enunchi.)
EIIMI)A Soro, mor! A InLruL n uII(u nousLr...
LEDNIDA SLInge Iumpu!
(Cococnc sujlc iute n lcmpc, zomotul este sub jeres-
tre. Amcndoi sunt trcsni(i. D pcuzc, zomot i cpoi
cctetc bctci n uc d-cjcrc.)
EIIMI)A
(optind)
SunL Iu u.
LEDNIDA ALuL mI-u IosL!... Nu Le mIcu. (ctcile se repetc
mci tcre, zomotul s-c ccm depcrtct.) S ne uscundem
n duIup...
EIIMI)A S Ism cuIubuIucuI I s srIm pe IereusLr...
LEDNIDA Dur duc or II InLruL n curLe?
(ctcile n uc se ndesesc cu nercbdcre, zomotul se
depcrteczc mereu.)
UN GLAS DE IEMEIE
(d-cjcrc)
Dur usLu, comedIe!
EIIMI)A
(cu uimire, pleccndu-se spre uc s-csculte)
'AI?
LEDNIDA
(oprind-o)
SL! Nu Le mIcu!
(Pumni tcri n uc, zomotul i mci depcrte.)
GLASUL
(d-cjcrc)
EI! Doumne! (Stricnd:) ConI(!
EIIMI)A
(uimitc)
E sIujnIcu, eonIdo, SuILu.
(Chiotele i mpuccturile d-cbic se mci cud jocrte de-
pcrte.)
LEDNIDA SL! Purc s-u muI deprLuL zuveru!
(ctci despercte n uc.)
GLASUL
(d-cjcrc)
DescIIde, cocoun, s Iuc IocuI. (D pcuzc. Leonidc i
Ejimi(c cscultc uimi(i, netiind ce sc creczc.) VuI de
mIne! Nu-I bun usLu! A p(IL boIerII cevu!
EIIMI)A E SuILu... (Vrec sc mecrc lc uc.)
LEDNIDA
(oprind-o)
SL! Nu descIIde o duL cu cupuI!
EIIMI)A
(nemciputcnd rcbdc i zmucindu-se)
TrebuIe s descIIz, soro, c-ncepe dobILoucu s (Ipe I-I
muI ru: ne d de goI Iu zuvrugII!
(ctci din tocte puterile n uc.)
LEDNIDA
(comprimcndu-i inimc i cu un ton de supremc resi-
ncre)
DescIIde!
EIIMI)A
(mercnd n tcrjul deetelor lc uc, ntrecbc cu urc
jumctcte)
CIne e?
GLASUL
(d-cjcrc)
Eu, cocoun; um venIL s Iuc IocuI.
EIIMI)A
(stc un minut lc ndoiclc, cpoi se hotcrcte i, dcnd n
lcturi bcriccdc, deschide, i cu lcsul clterct)
HuIde, InLr.
(n odcie e ntunerec. Cocnc Ejimi(c (ine piept Scjtii lc
uc.)
SCINA V
EIIMI)A
(micctc, cu tonul misterios)
Ce-I uIur, SuILo?
SAITA
(ccre c intrct cu un brc( de lemne)
BIne, cocoun, ce s IIe! Du' pun-ucumu n-um puLuL
ncIIde ocIII: LouL noupLeu u IosL mus mure Iu bcunuI
dIn coI(; ucu d-ubIu s-u spurL cIeIuI. AdIneuorI u LrecuL
p-uIcI vreo cu(Ivu, se duceuu ucus pe dou crrI; eru I
Nue pIngescu, IpIsLuLuI, beuL IrunL; cIIuIu I Lrgeu Iu
pIsLouIe... obIceI mILocnesc.
LEDNIDA
(nedomirit)
Ce obIceI?
SAITA $LII, u IcuL oumenII cIeI, c-useur u IosL IsuLu sec-
uIuI.
EIIMI)A
(nsenincndu-se i prinzcnd limbc, cctrc Leonidc cu
umor)
A IosL IsuLu, secuIe!
LEDNIDA
(mbcrbctct)
EI vezI? (Plin de triumjul teoriei:) ToL vorbu meu, dom-
nuIe! OmuI, bunIour, de pur egzumpIu, dInLr-un nu-
LIu-ce orI cevu, cum e nevrIcos, de curIozILuLe, InLr Iu o
Idee; u InLruL Iu o Idee? unducsIu e guLu; eI! $I dup uIu,
dIn IunducsIe cude n IpoIondrIe. (Cctre cococnc:)
VzuI?
EIIMI)A
(cu chej)
EI! Soro! Purc zIceuI c nu e voIe de Iu poII(Ie s se deu cu
pIsLouIe n oru?
LEDNIDA
(siur)
ApoI bIne, nu vezI dumneuLu c uIcI u IosL cIIur poII(Iu n
persoun...
EIIMI)A EI, bobocuIe, upI cum Ie LII dumneuLu LouLe,
muI rur cInevu! (Aprinde lcmpc.)
(Amcndoi sunt jocrte teseli. Scjtc rcmcne ncremenitc
tczcnd rcsturncrec odcii.)
(Cortinc)