Sunteți pe pagina 1din 16

Grădinița cu Program Prelungit

,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ
„Prin Lumea Poveșilor cu Scufița Roșie”

PROIECT DE ACTIVITATE
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

Data :
Grupa : Mică Step by Step
Tema anuală de studiu:: ,,Cum exprimăm ceea ce simțim?”
Tema săptămână independentă: ,,În lumea poveștilor”
Tema activităţii: „Prin Lumea Poveștilor cu Scufita Roșie" (ADP+ADE+ALA)
Forma de realizare: ADP , ALA I și ALA II Asincron
DLC Sincron pe ZOOM
Scopul activității: Dezvolatarea limbajului prin îmbogățirea vocabularului cu noi cuvinte/expresii și
exprimarea în propoziții corecte din punct de vedere gramatical în timpul redării poveștii.
Tipul activității: Predare-învatare
Elementele componente ale activității:
ADP: Întâlnirea de dimineață „De vorbă cu Scufita Roșie” și „Calendarul naturii”;
ALA I:
 Artă: ,,Măștile personajelor” dactilo-pictură
 Manipulative: ,, Să o ajutăm pe Scufița Roșie să ajungă la casa bunicii”- labirint
ADE :
 DLC : ,,Scufița Roșie” – Povestea educatoarei
ALA II
 Joc distractiv : ,, Statuile muzicale”
 Joc de atenție: ,, Ce lipsește din coșuleț ?”

Dimensiuni ale dezvoltării:

 Utilizarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viaţă familiare.


 Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiate.
 Finalizare a sarcinilor si acțiunilor.
 Activare și manifestare a potențialului creativ.
 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă)
Comportamente vizate:

 Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activităţi variate.


 Inițiază/ participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată.
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
 Manifestă creativitate în activități diverse
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative

Obiective: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:


Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

 Să identifice cel puțin trei personaje din poveste făcând apel la imaginile prezentate anterior de către
educatoare;
 Să interpreteze corect mesajul transmis de text,cu ajutorul întrebărilor educatoarei;
 Să răspundă corect la întrebările educatoarei , vizând mesajul transmis de text;
 Să redea cel puțin trei din momentele poveștii,având ca sprijin imaginile din poveste;
 Să recunoască în imagini anumite momente/scene din poveste;
 Să deosebească personajele pozitive si personajele negative pe baza unor comportamente din
poveste;
 Să realizeze o lucrare estetica aplicând tehnica de lucru învățată.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversația, povestirea ,explicaţia, demonstraţia, problematizarea, jocul
interactiv ,,Wordwall” , surpriza
Material didactic: teatrul de păpuși,marionete, scrisoarea surpriză,
masca,acuarele,cuburi,fisă,creioane,Iepurașul Tup,imagini din poveste ,roata aleatorie:,,Ghicește
personajul”.
Forma de organizare : frontal, individual.
Forma de evaluare : orală- prin aprecieri verbale pe parcursul activității
Durata estimată: 4 ore

. BIBLIOGRAFIE:
1. Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Ed. V&I Integral, Bucureşti 2012
2. MEC „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (3-6/7 ani), 2009
3. Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves, 2002
4. Piramida cunoasterii –Editura Diamant
5. Curriculum pentru educație timpurie( copii de la naștere la 6 ani ) , MEN, 2019
Scenariul activității didactice

Activitatea zilei debutează în mediul online, cu Întâlnirea de dimineață dintre educatoare și copii, prin
intermediul salutului. După recitarea poeziei scurte ,educatoarea salută întreg colectivul de preșcolari.
„ Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

În fața ecranului să ne adunăm


Cu toţii să ne salutăm
A-nceput o nouă zi,
Bună –dimineaţa copii! ”

Copiii răspund salutului:„ Bună dimineața , doamna educatoare!”Pentru salutul de dimineață ,aceștia aleg
modalitatea de salut dorită(salutul cu mâna).
După care se stabilește Calendarul naturii ( ,,În ce anotimp suntem?”,, Cum este vremea astăzi?”,, În ce
lună suntem ?”,, În ce zi a săptămânii ne aflăm?”).
Împărtășirea cu ceilalți: Copiii vor fi îndrumați să împărtășească cu ceilalți colegi părerea lor despre pove
ști și să numească povestea preferată.
Activitatea de grup: Se va purta o discuție despre lumea fabuloasă a poveștilor.
Noutatea zilei ꓽ La finalul întâlnirii de dimineață deodată se aude un clopoțel.
Este Iepurașul Tup,mascota noastră care ne-a adus o scrisoare . Copiii sunt întrebați dacă doresc să afle ce
scrie în scrisoarea primită . Aceștia sunt rugați să asculte cu atenție povestea și să participe cu interes la
toate activitățiile, deoarece la finalul zilei vor avea parte de o surpriză. Pentru început micii iepurasi vor
trebui să recunoască anumite personaje din povești ,utilizând Roata Aleatorie:,,Ghicește personajul”.

Tranzitie: Se va face pe melodia ,,În lumea basmelor”


https://www.youtube.com/watch?v=5YxjFhcu9Vc

Activitati liber alese – asincron

La centrul Artă copiii vor picta cu ajutorul degețelelor, masca personajului preferat din poveste ;
La centrul Manipulative copiii vor trasa cu creionul drumul Scufiței Roșii pentru a ajunge la casa bunicii.

Activități pe domenii experiențiale desfășurate sincron pe aplicația Zoom

Domeniul Limbă și Comunicare: Povestea educatoarei : ,,Scufița Roșie”(sincron)

Copiii vor intra pe aplicația Zoom unde le voi capta atenția cu elementului surpriză, și anume cu
scrisoarea primită de la Iepurasul Tup, în care îi provoacă pe copii să rezolve câteva sarcini de lucru.
Expun conținutul scrisorii, folosindu-mă de inflexiunile vocii, mimică şi gestică corespunzătoare, pentru a
le trezi curiozitatea copiilor şi pentru a asigura motivaţia învăţării.
Le voi prezenta prescolariilor Roata Aleatorie:,,Ghicește personajul” ,acestia având ca sarcina de lucru să
recunoască personajul din poveste .

Activitățile liber alese


Activitățile de la Ala 2 se vor desfășura asincron în următoarea ordine:
 Joc distractiv: „Statuile muzicale”
Sarcina jocului:
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

-Să participe la joc respectând regulile


Regulile jocului:
-Copilul se opreşte din dans , la semnalul verbal.
Desfășurarea jocului:
- Copilul dansează şi la auzul semnalului verbal ,, Stop”, rămâne nemişcat.Cine continuă să mai
danseze și după semnal ,acesta va fi descalificat.

 Joc de atenție : ,, Ce a dispărut din cosulet?’’


Sarcina jocului:
- Să participe la joc respectând regulile
Regulile jocului:
- Copilul observă ce jucarie lipsește intr-un timp de 10 secunde
- Dacă nu reușește să ghicească ce jucarie lipsește primește o pedeapsă stabilită din partea
partenerului de joc.
Desfășurarea jocului:
- Copilul observă un cosulet plin cu jucării. Apoi este legat la ochi cu o eșarfă in timp ce
partenerul de joc ia o jucărie din cos. Copilul trebuie să-și dea seama ce jucărie lipsește într-un
timp limitat.

DEMERS DIDACTIC

Domeniul Limba si Comunicare- Povestea educatoarei ,,Scufița Roșie’’

Etapele Conținut științific Strategii didactice


activității

Mijloace
de
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

Forme Metode și învățare


de procedee
organiza
re

Asigurarea condițiilor pentru


buna desfășurare a activităților .
1.Moment Asigurarea unei bune conexiuni
organizatoric la internet. Trimiterea link-ului
pe grupul de WhatsApp,
pregătirea și intuirea materialelor
necesare activității online.

2.Captarea Captarea atenției se va realiza Frontal Conversația Clopoțel


atenției prin apariția Iepurasului Țup ce Scrisoare
va aduce cu el o scrisoarea, în Iepurasul
care le propune copiilor mai Tup
multe sarcini de lucru.
3.Reactulizar Reactualizarea cunoștintelor se Frontal Conversația Roata
ea va realiza cu ajutorul Roatei Individua Aleatorie
cunostințelor Aleatorii ,copiii având ca sarcină l
de lucru ghicirea unor personaje
din povești.
https://wordwall.net/ro/resource/
9188050/ghiceste-personajele

Îi anunț pe copii că astăzi le


3.Anunțarea voi spune o poveste frumoasă Conversația
temei și a despre o fetita și anume:,,Scufița Frontal
obiectivelor Roșie”,folosindu-mă de teatrul și
de marionete.
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

Încep să spun povestea cu


intonație adecvată,cu tonalitatea
potrivită,cu modularea vocii Frontal
4. Dirijarea pentru a imita personajele ,cu
învățării marcarea pauzelor determinate
de punctuație,mimică și gesturi
adecvate situațiilor. Personaje
Pentru fiecare personaj ,voi avea din poveste
o păpușă de la teatrul de păpuși sub forma
și o voi prezenta la momentul unor
potrivit în cadrul poveștii. păpuși,
Pe parcursul poveștii ,voi explica
cuvintele și expresiile Teatru
necunoscute(scufie-căciuliță de
formă specială, care se leagă sub
bărbie; se afundă –a se rătăci; a Povestirea
tuli-a fugi;pățanie-întâmplare). Problematiza
Copiii ascultă cu atenție rea
povestea.Voi scoate în evidență
faptul că personajul principal nu Explicatia
a respectat ceea ce i-a spus Frontal Exercițiu
mama sa.
Voi adresa preșcolarilor câteva
întrebări referitoare la conținutul
poveștii.
-Cum se numește povestea?
-Care sunt personajele acestei
povești?
- Unde a trimis-o mama pe
Scufița Roșie?
- Ce i-a spus mama fetiței înainte
de a pleca de acasă?
-Cu cine s-a întâlnit în pădure
Scufița Roșie?
- A ascultat fetița sfaturile mame
i?
- Pe cine a mâncat lupul prima d
ată?
-Cine le-a salvat pe Scufiță si pe
bunicuță?
-Care este personajul preferat?

6.Obținerea Voi formula propoziții cu noile Imagini


Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

performanței cuvinte. Frontal Problematiza Jocul


rea interactiv,,
,,Bunica mi-a cumparat o scufie Individua Explicația Wordwall”
verde.” l
Exercițiul
,,Copiii se afundă în pădure.”
Expunerea
,,Lupul a tulit-o la casa
bunicuței.”
,,Bunica a avut parte de o
pățanie.”
Voi solicita copiilor să
formuleze și ei enunțuri .Le voi
oferi ajutor dacă este cazul .
Le voi expune preșcolariilor un
set de imagini cu anumite
personaje din poveste,folosindu-
mă de jocul
interactiv ,,Wordwall” .
Aceștia vor avea sa sarcină de
lucru să găsească
intrusul(personajul care nu se
regăsește în povestea ,,Scufița
Roșie,,)
https://wordwall.net/resource/
9366650/g%c4%83se
%c8%99te-intrusul

7. Asigurarea Voi ruga copiii să ne Frontal Iepurașul


retenției si reamintească titlul poveștii și Individua Tup
transferului morala acesteia. (Mereu sa ii l Conversația Ghicitori
ascultăm pe cei mai mari
deoarece aceștia stiu ce este bine
pentru cei mici.)
Îi voi solicita pe preșcolari să
răspundă la câteva ghicitori ce
fac referire la povestea ,,Scufița
Roșie,,
,,Pe cărare tot mergând /A-
ntâlnit un lup flămând/De sfatul
mamei a uitat /Si greșeala a
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

costat!/Ghici,ghici cine este?,,


(Scufita Rosie)
,,E un personaj vestit /Dintr-o
poveste a venit/Si-a pedepsit fără
de veste/Tot un lup dintr-o
poveste!/Ghici,ghici cine este?,,
(vânătorul)
,,Lupul rău m-a păcăli/Crezând
că-i nepoata mea /Înăuntru l-am
poftit /Si pe loc m-a
și-nghițit!/Ghici cine este?,,
(bunica Scufitei Rosii)
Iepurașul Țup este foarte fericit
că astăzi a asistat la o asemenea
poveste frumoasă alături de copii
și dorește să rămână prietenul
acestora în continuare.
La finalul activității vom asculta
împreună un cântecel .
https://www.youtube.com/
watch?v=xL1rZMXC4wA

8. Evaluarea Voi face aprecieri generale și Frontal Diplome


activității individuale asupra modului de Conversația
participare la activitate. Voi
recompensa copii cu o diplomă
virtuală .
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

ALA I - Manipulative: ,, Să o ajutăm pe Scufița Roșie să ajungă la casa bunicii”


Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

 ALA II - Artă: ,,Măștile personajelor”- dactilo-pictură


Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com
Grădinița cu Program Prelungit
,,Dumbrava Minunată”
Pitești, Str. General Cristescu, Nr. 2 bis
Tel./Fax 0248/222754
e-mail: dumbravaminunata1@yahoo.com

Buna dimineata,dragii mei!

Eu sunt Iepurașul Tup iar astăzi am hotărât să parti


cip și eu la activitățiile voastre. Mă pot alătura și eu?
Am auzit de la doamna voastră educatoare că la sfâ
rsitul acestei activității veți avea parte de o surpriză .
Așa că eu vă propun să fiti foarte atenți și să răspund
eti cu brio la toate sarcinile de lucru pe care o să vi l
e propună doamna educatoare.
Abia astept să particip alaturi de voi la această activ
itate.

Cu drag,

Iepurașul Țup.

S-ar putea să vă placă și