Sunteți pe pagina 1din 31

REGULAMENTELE REGULAMENTELE

ORGANICE ORGANICE
LiceuI de Arta "IoneI PerIea" - SIobozia
EIev: Cosmina - tefania Dorob|
CIasa a IX-a C
n uItimeIe decenii aIe secoIuIui aI XVIII-Iea,
creterea statutuIui strategic a regiunii s-a observat i
prin deschiderea a tot mai muIte consuIate
reprezentnd puteriIe europene direct interesate n
observarea evoIu|iei situa|iei IocaIe (Rusia, ImperiuI
Austriac i Fran|a; uIterior, britanicii i prusacii). n
pIus consuIii au acordat priviIegii speciaIe mai muItor
persoane, cunoscute drept sudiJi ("subiec|i", n
IimbajuI timpuIui).
SITUATIA EXISTENTA
SITUATIA EXISTENTA
O serie de evenimente
importante au avut Ioc ncepnd
cu 1821, cnd ridicarea
na|ionaIismuIui grec n BaIcani,
n aceeai perioad cu rzboiuI
grec de independen| au dus Ia
preIuarea controIuIui asupra
ceIor dou state de ctre FiIiki
Eteria, o societate secret greac
care a soIicitat, i ob|inut n faza
ini|iaI, sprijinuI rusesc.
AIexandru IpsiIanti
(1792 - 1828)
sefuI Eteriei greceti din 1821
fiuI domnitoruIui Constantin
IpsiIanti aI Munteniei
SITUATIA EXISTENTA
Spre deosebire de MoIdova,
eteritii au gsit o situa|ie mai
compIex n |ara Romneasc,
unde o regen| boiereasc au
soIicitat acestora s ob|in
aIungarea institu|iiIor fanariote. S-
a ob|inut un compromis prin
sprijinuI acordat de acetia unui
pandur, Tudor VIadimirescu, care
instigase deja din 1821 Ia o revoIt
anti-fanariot (fiind unuI dintre
sudiJi, Rusia spera ca revoIta
acestuia s nu afecteze infIuen|a
ei n regiune).
Tudor VIadimirescu
(1780 - 1821)
SITUATIA EXISTENTA
PrimeIe domnii sub
Ioni| Sandu Sturdza ca Domn
aI MoIdovei i Grigore aI IV-Iea
Ghica ca Domn aI VaIahiei - au
fost de scurt durat: dei
reIa|ia de cIienteIism dintre
domnitorii fanario|i i
conductori externi nu a mai
existat, Sturdza i Ghica au fost
detrona|i n urma interven|iei
miIitare din timpuI rzboiuIui
ruso-turc, din 1828-1829.
Perioada domniei Iui Sturdza a
fost marcat de un confIict acut
ntre boierii care formau ptura
medie i famiIiiIe nobiIiare care
aveau un cuvnt greu de spus
n privin|a poIiticii.
Ioni| Sandu Sturdza
(1762 - 1842)
Domn aI MoIdovei
(21 iunie 1822 - 5 mai 1828)
Grigore aI IV-Iea
Ghica
(1755 - 1834)
Domnitor aI |rii
Romneti
(30 iunie 1822 -
29 apriIie 1828)
CONTEXTUL INTERNATIONAL
In anuI 1828 a izbucnit un nou confIict
ruso-turc - o nou form de manifestare a
chestiunii orientaIe. Tot n acest an
principateIe romne sunt ocupate de trupeIe
rusesti.
CONTEXTUL INTERNATIONAL
In vara anuIui 1829 trupeIe ruse trec Dunarea
si ajung n Turcia orientaI intentionnd s
porneasc spre ConstantinopoI.
CONTEXTUL INTERNATIONAL
In aceast perioada ImperiuI
otoman soIicit pace - Pacea de Ia
AdrianopoI TratatuI de pace de Ia
AdrianopoI era nsotit si de un act
separat referitor Ia principateIe
romne prin care Poarta reafirma si
consoIideaza autonomia
administrativa a principateIor romne,
retrocedeaza fosteIe raiaIe Turnu
MagureIe, Giurgiu, BraiIa, garanteaza
Iibertatea comertuIui (desfiinteaza
monopoIuI turcesc asupra comertuIui
romanesc). De asemenea Poarta
accepta uneIe schimbari in
administrarea principateIor facute sub
controIuI Rusiei.
ArcuI de Triumf edificat Ia
St.Petersburg (1836-1838),
comemoreaz Victoria ImperiuIui Rus
n RzboiuI Ruso-Turc din 1828-1829
PrincipateIe Romne se afIau sub dubIa
subordonare:
suzeranitatea Portii (pIata unui tribut si dreptuI de
confirmare a domnitoriIor aIesi de Adunare);
protectoratuI Rusiei (care se va mentine pna Ia
CongresuI de Pace de Ia Paris 1856 si va crea
posibiIitatea acesteia sa se amestece in treburiIe
interne aIe Portii.
CONTEXTUL INTERN
Peter ZheItukhin
(1777 - 1829)
Guvernator rus aI ceIor
doua Principate din
februarie 1829
URMARILE RAZBOIULUI RUSO - TURC
Situa|ia de dup AdrianopoI
a fost perceput n VaIahia i
MoIdova ca abuziv, ntruct
Rusia practic confiscase ambeIe
principate, trezprerii, iar JeItuhin
i foIosise pozi|ia pentru a
manipuIa proceduriIe comisiei,
numise proprii si membri i
redusese Ia tcere toat opozi|ia
exiInd to|i boierii anti-rui din
principate (incIuznd chiar i pe
Iancu Vcrescu, membru aI
ivanului VaIahiei care a combtut
metodeIe saIe de guvernare).
GeneraIuI PaveI KiseIef a fost insarcinat cu
punerea in apIicare a TratatuIui de Ia AdrianopoI.
Ca obiective mentionam
reorganizarea vietii economice,
reorganizarea vietii poIitice
prin eIaborarea reguIamenteIor
organice.
PaveI Dmitrievici KiseIiov
(1788 - 1872)
Guvernator rus in PrincipateIe
Romane
(19 octombrie 1829 - 1 apriIie 1834)
CONJUNCTURA ECONOMICA
ncepnd cu administra|ia reformist a Iui KiseIeff, ceIe
dou state au intrat ntr-o serie de schimbri profunde de ordin
sociaI, poIitic i cuIturaI.
n ciuda sub-reprezentrii pe pIan poIitic, cIasa de mijIoc a
profitat de pe urma dezvoItrii comer|uIui. Sub o continu
competi|ie din partea sudiJilor, asocieriIe tradi|inaIe (bresle sau
isnafuri) au deczut, ducnd Ia un mediu mai competitiv, mai
apropiat de capitaIism.
Dei competi|ia tradi|ionaI
venit din partea greciIor fa| de
comercian|ii i fabrican|ii romni a
sczut, ei s-au confruntat n
continuare cu o concuren| austro-
ungar de diverse na|ionaIit|i,
aprnd i o mai crescut imigrare a
evreiIor, ei devenind proprietari de
hanuri, birturi i taverne, iar uIterior
bancheri i proprietari de terenuri
CONJUNCTURA ECONOMICA
DezvoItarea urban a avut Ioc foarte repede: per totaI
popuIa|ia urban s-a dubIat pn n 1850. Bucureti, capitaIa
VaIahiei, a crescut ca popuIa|ie de Ia 70.000 n 1831 Ia app.
120.000 n 1859; Iai, capitaIa MoIdovei, avea aproape
jumtate din acea cifr. BriIa i Giurgiu, porturi dunrene
revenite sub stpnirea VaIahiei (de Ia otomani), ca i portuI
moIdovean GaIa|i, s-au dezvoItat din comer|uI cu gru,
devenind orae tot mai prospere. KiseIIef, care i
centraIizase aparatuI administrativ Ia Bucureti, a acordat o
mare aten|ie dezvoItrii orauIui, mbunt|indu-i
infrastructura i serviciiIe i crendu-i, Ia feI i aItor orae, o
administra|ie IocaI
CONJUNCTURA ECONOMICA
SuccesuI comer|uIui cu grne a fost asigurat de o abordare
conservatoare a propriet|ii private, care a restric|ionat drepturiIe
|raniIor de a expIoata n foIos propriu IoturiIe de pmnt nchiriate
pe moiiIe boiereti (#egulamentul Ie permitea s consume app.
70% din recoIta totaI, iar boierii aveau dreptuI s i foIoseasc o
treime din proprietate n orice mod doreau)
Din punct de vedere aI accesuIui Ia puni, #egulamentul
mpr|ea |ranii n trei categorii, n func|ie de avere:
fruntaii - 4 animaIe mari i
una sau mai muIte vaci (puteau
foIosi aproximativ 4 hectare de
pune);
mijlocaii - dou animaIe mari
i o vac (aproximativ 2 hectare)
codaii - oameni ce nu aveau
avere, i nu puteau foIosi
puniIe.
CONJUNCTURA ECONOMICA
n aceIai timp, importanteIe schimbri
demografice i-au pus amprenta asupra situa|iei de Ia
|ar. Pentru prima oar proviziiIe aIimentare nu mai
erau abundente n fa|a unei creteri a popuIa|iei
cauzat, ntre aIteIe, de msuriIe Iuate mpotriva
epidemiiIor; migra|ia din
mediuI ruraI spre ceI
urban a devenit un
fenomen de ampIoare,
dup cum a devenit
reIativa cretere a
urbanizrii zoneIor ruraIe
tradi|ionaIe, cu o
expIozie a aezriIor n
juruI trguriIor existente.
EVOLUTII CULTURALE
Cea mai important dezvoItare cuIturaI din
perioada ReguIamentuIui a fost na|ionaIismuI romantic
romnesc, n strns Iegtur cu francofiIia.
Modernizarea institu|inaI a dus Ia o renatere a
micrii inteIIigentia. n pIus, conceptuI de "na|iune" a
fost extins pentru prima oar dincoIo de cIasa, i mai
muI|i membri ai cIaseIor priviIegiate au nceput s se
preocupe de rezoIvarea
probIemeIor |rnimii,
interes mprtit de
muIte figuri poIitice aIe
aniIor 1840.
EVOLUTII CULTURALE
Educa|ia, accesibiI nc doar persoaneIor cu o stare
materiaI ridicat, a fost mai nti eIiberat de domina|ia
Iimbii greceti, dup eIiminarea fanario|iIor; ncercriIe Iui
Gheorghe Lazr (Ia CoIegiuI SfntuI Sava) i Gheorghe
Asachi de a ini|ia o tranzi|ie ctre predarea n Iimba romn
au avut succese sIabe, dar VaIahia a devenit scena unei astfeI
de micri dup ce Ion HeIiade RduIescu i-a nceput cariera
de profesor i a aprut urierul #omnesc. MoIdova a urmat
Ia scurt tip, dup ce Asachi a nceput tiprirea revistei saIe
Albina #omneasc. #egulamentul a dus Ia crearea de coIi
noi, dominate de figuri aIe romniIor transiIvneni exiIa|i
dup ce i exprimeser dezacorduI Iegat de condi|iiIe din
ImperiuI Austriac; aceti profesori, care nu agreau modeIeIe
cuIturaIe franceze adoptate de societate (considerndu-Ie
nenaturaIe), s-au aIturat Iui Ioan Maiorescu i August
Treboniu Laurian.
Acestea reprezinta prima incercare de
reorganizare poIitica, in spatiaI romanesc, care
deschid posibiIitatea de contacte economice si idei
cu spatiaI Europei CentraIe si de Apus.
IMPORTANTA INTERNATIONALA
ReguIamenteIe Organice au caracteruI unei
Iegi fundamentaIe si reprezinta primuI document cu
caracter constitutionaI din istoria moderna a
Romniei.
IMPORTANTA INTERNA
SfatuI boieresc aI
|rii Romneti n
1837
PREVEDERI ALE REGULAMENTELOR REGULAMENTELOR
ORGANICE ORGANICE
Prin aceste reguIamente s-au
introdus principiuI separatiei in stat, si
anume:
puterea IegisIative, care era
exercitata de Adunarea Obsteasca,
puterea executive, exercitata de
Domn, aIes pe viata de Adunarea
Obsteasca Extraordinara,
SfatuI Administrativ extraordinar,
format din 6-8 persoane numite de
domnitor,
puterea judecatoreasca, exercitata de
InaItuI Divan Domnesc, DivanuriIe
Judecatoresti si TribunaIuriIe judetene.
PREVEDERI ALE REGULAMENTELOR REGULAMENTELOR
ORGANICE ORGANICE
MiIitia nationaIa,
formata din voIuntari,
se infiinteaza pentru
siguranta graniteIor si
asigurarea ordinii
pubIice si pune bazeIe
viitoarei armate
nationaIe.
Prima astfeI de trup vaIah a nceput s existe
din toamna anuIui 1831, fiind condus de KisseIef
nsui.[53] Conform Iui Ion Ghica, prestigiuI cariereIor
miIitare avea deja o tradi|ie IocaI: "Doar sosirea
moscovi|iIor n 1828 a pus capt stiIuIui de via|
uuratic aI tineriIor copii de boieri, eii devenind de muIte
ori comisionari (mehmendari) n serviciuI generaIiIor
rui, pentru a asigura aprovizionarea trupeIor. n 1831
majoritatea Ior s-au nroIat n miIi|iiIe na|ionaIe."
PREVEDERI ALE REGULAMENTELOR REGULAMENTELOR
ORGANICE ORGANICE
Au fost intreprinse actiuni reformatoare in
domeniuI fiscaI, puternic restructurat prin:
introducerea impozituIui unic,
intocmirea unui buget,
separarea visteriei de camara domneasca.
Totodata se
IiberaIizeaza comertuI
(prin desfiintarea
vamiIor interne) si se
incurajeaza infiintarea
de manufacturi si
fabrici.
DOMNIILE REGULAMENTARE
AIexandru Ghica
(1834-1842)
domnitor aI Tarii Romaneasti
Primii Domni ReguIamentari au fost:
MihaiI Sturza
(1834-1849)
domnitor aI MoIdovei
Aceste doua domnii s-au confruntat foarte
curand cu o opozitie unita si activa in cadruI AdunariIor
NationaIe din ceIe doua Principate.
In pofida acestei situatii, domnii reguIamentari au
actionat in sensuI modernizarii institutiilor si societatii.
DOMNIILE REGULAMENTARE
De numeIe Iui AIexandru Ghica se Ieaga o
activitate remarcabiIa in domeniuI judiciar (adoptarea
odului omercial dupa modelul francez,lichidarea
proceselor restante).
AIte reforme intreprinse in ceIe doua principate
au fost rascumpararea vasalitatii fata de Poarta, unirea
celor doua Principate.
REFORME INTREPRINSE
AbuzuriIe repetate Ia
adresa statuIui de drept i
amenin|area constant a
revoIteIor Ie-a fcut pe ceIe
dou imperii s-i retrag
sus|inerea pentru Ghica n
1842. SuccesoruI su,
Gheorghe Bibescu, a fost
primuI i singuruI domnitor
votat n vreuna dintre ceIe doua
Adunri Na|ionaIe.
URMARI ALE REGULAMENTELOR
ORGANICE
AnuI 1848 aduce o nou consoIidare a opozi|iei
IiberaIe n contextuI efervescen|ei revoIu|ionare din aceI
an din Europa (Primvara popoareIor). Tentativa
revoIu|ionar din MoIdova de Ia sfrituI Iui martie a
fost ucis din fa i a dus Ia revenirea trupeIor |ariste.
ns revoIu|ia din |ara Romneasc a avut succes:
dup ProcIama|ia de Ia IsIaz din 21 iunie, n care se
schi|a un nou cadru IegaI i o reform funciar care
punea capt tuturor corveziIor (ziIeIor de munc
obIigatorii), conspiratorii au reuit s-I detroneze pe
Bibescu fr prea muIt vioIen| (ntre timp acesta
dizoIvase Adunarea Na|ionaI) i au constituit un
guvern provizoriu Ia Bucureti.
NouI executiv, care organizeaz n septembrie
arderea n pubIic a ReguIamentuIui Organic, a ncercat
s pun n confIict intereseIe otomane cu ceIe ruseti
i ncercnd s ob|in sus|inerea naItei Por|i. Ruii
ocup totui |ara
Romneasc aIturi de
otomani (care erau prezen|i
nc din 18 septembrie, n
1849, ceIe doua puteri
semneaz TratatuI de Ia
BaIta Liman, care acorda
Por|ii dreptuI de a numi
hospodari pe perioade de
apte ani.
Urmare a razboiuIui Crimeei ceIe dou principate au
fost preIuate sub o administrare neutr austriac n
septembrie 1854 - ca parte a n|eIegerii dintre Poart i
Rusia (austriecii au rmas pn n 1857). Grigore Ghica i
tirbei i-au ocupat tronuriIe din nou n aceIai an i au
efectuat uItima parte a reformeIor conforme #egulamentului.
Cea mai important dintre acestea era cea privitoarea Ia
scIavia |iganiIor. n MoIdova, |iganii au fost eIibera|i, fr o
perioad de tranzi|ie, pe 22 decembrie, 1855; schimbarea a
fost ns mai graduaI n |ara Romneasc, unde msuri de
scdere a comer|uIui cu scIavi fuseser Iuate n preaIabiI, iar
decizia de a interzice scIavagismuI fusese Iuat de ctre
tirbei pe 20 februarie, 1856.
De asemeni, otomanii au cerut, ns, i au
ob|inut, n contradic|ie cu #egulamentul, detronarea
ambiIor domni i organizarea de aIegeri pentru Divane
. RezuItateIe au fost disputate pn Ia aIegerea Iui
AIexandru Ioan Cuza, care a domnit ca i primuI
omnitor aI Principatelor Unite ale Moldovei i ]rii
#omneti, baza Romniei moderne.
AIexandru Ioan Cuza
(1820 - 1873)
PrimuI domnitor aI PrincipateIor
Unite i aI statuIui na|ionaI Romnia.