Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE; ANUL II ZI STUDENT: GUTA F MIRELA

ELA CORINA

PROIECT PRIVIND PRACTICA DE SPECIALITATE

CUPRINS:

CAPITOLUL I - MODUL DE CONSTITUIRE SI FUNCTIONARE AL ORGANIZAREA CONTABILITATII LA NIVELUL UNITATII CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONTABILITATII ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV CAPITOLUL III - OPERATIILE PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIREA DIN PATRIMONIU A ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV CAPITOLUL IV - BIBLIOGRAFIE SINTETICE SI ANALITICE A UNITATII;

PROIECT PRIVIND PRACTICA DESFASURATA LA SOCIETATEA "MOBEXPERT BERCENI SRL"

CAPITOLUL I Modul de constituire si functionare al unitatii


Societatea Mobexpert Berceni SRL face parte din Grupul Mobexpert. Grupul Mobexpert este liderul pietei de mobilier din Romania prin cele doua marci ale sale: Mobexpert hipermagazine si magazine de mobilier pentru casa si decoratiuni si Mobexpert Office mobilier pentru birou si colectivitati. Grupul Mobexpert cuprinde 10 firme pe zona de retail 8 fabrici de mobila pe zona de productie, 6 firme de import si 3 firme de servicii (informatica, logistica si proiectare dezvoltare). Organizatia a fost infiintata in 1993 de catre Camelia si Dan Sucu. Acestia au inceput afacerea prin deschiderea unui magazin in centrul comercial Unirea, prin care ofereau spre vanzare mobilier de import. In anul 1994 este deschisa prima fabrica a grupului, in cadrul acestuia producandu-se scaune de birou, iar mai tarziu au fost deschise sectii de canapele si mobilier modern melaminic. Anul 1995 a insemnat pentru companie inceperea programului de dezvoltare a unei retele proprii de magazine si introducerea unor produse importate de la cunoscuti producatori europeni Ulterior a inceput sa achizitioneze actiuni la SAMUS DEJ, ILEFOR TARGU MURES si MOBSTRAT SUCEAVA, astfel compania a inceput sa produca. In anul 2009 compania avea 3000 de angajati, dintre care 1900 in fabrici si 1100 in retail si servicii. Reteaua regionala a Mobexpert numara in prezent 35 de hipermagazine si magazine. In Romania reteaua cuprinde 10 hipermagazine in Bucuresti (cinci unitati in zonele: Pipera, Baneasa, Pantelimon, Militari si Berceni), Brasov, Suceava, Pitesti, Sibiu si Iasi si 23 de magazine in tara. In afara Romaniei, primul hipermagazin cu mobilier de casa si decoratiuni a fost inaugurat de Sofia, in septembrie 2007. Mobexpert Office este prezent din 2005, cu magazine proprii in Sofia (Bulgaria) si in Belgrad (Serbia). Infiintat in anul 1993, Grupul Mobexpert are astazi 2200 de angajati. Cifra de afaceri: - 2009: 115 milione de euro (cu 21% in scadere fata de estimari); - 2008: 169 milioane de euro; - 2007: 168 milioane de euro; - 2006: 155 milioane de euro Compania Mobexpert a investit 4 milioane de euro in hipermagazinul din Sun Plaza Berceni, care a fost inaugurat la 25 februarie 2010. 2

Hipermagazinul are o suprafata totala de 10255 de metri patrati. Societatea Mobexpert Berceni SRL are sediul in Bucuresti, Soseaua Fabrica de Glucoza numarul 21 sector 2. Programul de functionare este de 11 ore zilnic, 7 zile din sapte. Magazinul este deservit de o echipa operationala de 67 de persoane: administrator, director de magazin, 2 contabili de gestiune, 2 directori vanzari directe, 2 designeri de interior, 1 director de logistica, 1 director de livrari, 4 casieri, 4 sefi de raion, 4 asistenti de raion, 2 gestionari, 5 persoane intretinere, 6 soferi, 17 consilieri de vanzare, 2 consilieri rate, 13 montatori.

CAPITOLUL II Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a elementului de activ si pasiv.


Renumeratia salariala este datorata lunar, ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor unitatii. Forma de salarizare, care se utilizeaza este prevazuta in contractul colectiv de munca al fiecarei persoane in parte. Contractul individual de munca este intocmit de catre directorul unitatii impreuna cu firma Gotton (cu care Societatea Mobexpert are contract de colaborare pe Resurse umane si contabilitate). Pe langa contractul de munca tot directorul se ocupa si de fisa postului pentru fiecare salariat din unitate, in care sunt inscrise atributiile ce revin fiecarui angajat. Ridicarea banilor din banca se face pe baza CEC-ului de numerar, completat, semnat si stampilat de catre director si contabil persoana desemnata pentru acest lucru fiind administratorul unitatii. In fiecare luna, pentru contributiile societatii se fac 3 OP-uri. - OP - ITM (camera de munca) - OP - Bugetul de stat (cu impozitul) OP - Bugetul de asigurari si fonduri speciale (somaj, sanatate, CAS). In cadrul unitatii, evidenta salariilor, adica a contului 4211 = personal salarii datorate, se tine cu ajutorul programului CROS, program achizitionat in urma incheierii unui contract cu firma particulara. Toate operatiile din CROS care au o componenta valorica se reflecta in contabilitate. Pe cat posibil sistemul genereaza automat inregistrarile in contabilitate pe baza unor reguli prestabilite, fiind operate manual numai validari ale acestor inregistrari si operatii atipice. In acest fel peronalul de contabilitate este eliberat de munca de rutina, avand astfel posibilitatea de a se concentra pe celelalte functii pe care le au, importante din perspectiva organizatiei: control financiar intern si analize economice. Postcalculul si urmarirea costurilor generate de activitatea organizatiei sunt asigurate in cadrul modulului "Contabilitate Generala Cros" de catre sistemul "Costuri Cros". Avantajele utilizarii subsistemului CROS de contabilitate a costurilor si de gestiune sunt: - operativitatea informatiei oferita de rapoarte; - concluzii in timp real privind contabilitatea produselor, articolelor, comenzilor etc; integrarea subsistemului cu celelalte module CROS 4

Contul 421 este un cont de datorii salariale, dupa continutul economic, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu sumele reprezentand salariile si alte drepturi cuvenite salariatiilor. Se debiteaza cu retinerile din salarii, sub forma de avansuri acordate (40% din salariul brut) in corespondenta cu creditul contului 425, popriri (imprumuturi banci) in corespondenta cu creditul 4272, contributia salariatilor la bugetul statului, sumele neridicate de personal in termen legal, - in corespondenta cu creditul contului 426 si salariile net platite personalului - in corespondenta cu creditul conturilor de banca 5121. Soldul contului este creditor si reflecta sumele datorate personalului si neachitate inca. Salariul se ridica odata pe luna pe data de 15 ale fiecarei luni. Statul de salarii se semneaza de catre contabil si este avizat de director. Acest stat se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil timp de 50 ani. Statele de plata sunt documente justificative de inregistrare in contabilitate. Se intocmesc in 2 exemplare si circula la: persoanele autorizate cu CFP (contabil) si administrator, acesta predand un exemplar in caserie pentru plata sumelor. Contabilitatea deconturilor cu personalul asigurarile sociale si protectia sociala, se tine cu ajutorul conturilor cuprinse in grupele de conturi 42 "Personal si conturi asimilate", respectiv 43 "Asigurari sociale, protectia sociala si alte conturi asimilate". Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile. In afara de statele de plata, programul de salarii mai genereaza si raportarile care se dau lunar catre institutiile statului. - declaratia pentru somaj; - declaratia pentru sanatate; - declaratia pentru fondul de concedii, care cuprinde si certificatele medicale; - declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12); - declaratia 100. Toate aceste declaratii se intocmesc o data pe luna, dupa efectuarea ridicarii si platii salariilor, pe suport magnetic cat si pe hartie in 2 exemplare, semnate si stampilate de catre contabilul si directorul unitatii. Din disponibilul in banca cont 770.01 se achita si datoriile la bugetul de stat, dupa cum urmeaza: %770.01 4311 contributii asigurari sociale angajator 20,8% 4312 contributii asigurari sociale angajat 10,5% 5

4313 contributii pentru asigurari sociale de sanatate angajator 5,2% 4314 contribuii pentru asigurari sociale de sanatate angajat 5,5% 4315 contributii pentru accidente de munca si boli profesionale 0,159% 4371 somaj datorat de angajator 0,5% 4372 somaj datorat de angajat 0,5% 438 contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85% 4317 fond garantare 0,25%.

CAPITOLUL III Operatii privind intrarea, miscarea si iesirea din patrimoniu a elementelor de activ si pasiv.
Inregistrarea contabila pentru salarii este urmatoarea: 641 421 421 % 4312 10,5% 4314 5,5% 4372 0,5% 444 impozit pe salarii 645 4311 20,8% 645 4313 5,2% 645 4371 0,5% 645 4315 0,159% 645 4316 0,25%

Dupa plata salariilor din contul 770.02 sunt platite facturile de utilitati si facturile de cheltuieli materiale, avand urmatoarea inregistrare: 3021 4011 se inregistreaza facturile de materiale de curatenie de la furnizori 4011 770.02 3032 4011 se inregistreaza obiectele de inventar 4011 770.02 213 404 inregistrarea minloacelor fixe. 681 281 amortizarea mijloacelor fixe 121.1 681 Cheltuielile cu salariile la 30 iunie 2010 au fost urmatoarele: NET 61245,00 RON; BRUT 87320,00 RON CONTRIBUTII SALARIAT Somaj 0,5% Contributii pentru asigurari sociale de sanatate 5,5% Contributii pentru asigurari sociale 10,5% Impozit 16% Total contributii salariat 7 = 437,00 lei = 4803,00 lei. = 9169,00 lei = 11666,00 lei = 26075,00 lei

CONTRIBUTII SOCIETATE:
Somaj 0,5% Contributii pentru asigurari sociale de sanatate 5,2% Contributii pentru asigurari sociale 20,8% Contributii pentru concedii si indemnizatii (CCI) 0,85% ITMB 0,75% Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale 0,159% Fond de garantare 0,25% TOTAL CONTRIBUTII SOCIETATE TOTAL GENERAL = 437,00 lei = 4541,00 lei = 18163,00 lei = 742,00 lei = 655,00 lei = 139,00 lei = 218,00 lei = 24895,00 lei = 112215,00 lei.

Dupa efectuarea platii salariilor, casierul intocmeste Registrul de casa, pe care il preda la contabilitate. Chitantele si bonurile fiscale sunt trecute in Registrul de casa, inregistrate cu note contabile in contul 5311 Casa in lei. Intrarea marfurilor in unitate se face pe baza facturilor aduse de furnizori, a NIR-urilor intocmite de gestionar si semnate de catre comisia de receptie, date spre avizare compartamentului financiar cat si directorului unitatii. Facturile furnizorilor sunt contabilizate si sunt achitate cu OP din contul din banca. Notele contabile sunt intocmite si verificate de contabilul unitatii, care intocmeste si balanta de verificare. Activitatea de control financiar preventiv este efectuata conform ord. 527/2003 de o persoana din cadrul departamentului financiar contabil, retribuita cu un spor de 25% aplicat la salariul tarifar de incadrare. Conform legii 89/1991 Legea contabilitatii inventarierea se efectueaza odata pe an in luna decembrie, de regula, astfel incat stocurile sa fie comparate cu soldurile din bilantul contabil de la sfarsitul anului. Inventarierea se face conform ord. 1753/2002. Aceasta inventariere se efectueaza de catre comisia de inventariere in baza unei decizii date de catre directorul unitatii. NIR-urile se introduc cu contul 371 MARFURI Contul 371 Marfuri tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. Este cont de activ. Soldul reprezinta existentul la pret de inregistrare la sfarsitul perioadei de gestiune.

PROCEDURI INTERNE Proceduri de urmat zilnic: La validarea avizelor de marfa: Primeste de la gestionarul de depozit avizele emise in sistem cu bifa livrat si le valideaza valoric atribuind bifele validat si inregistrat; Primeste de la gestionarul de depozit avizele intocmite manual si opereaza in sistem documentul de iesire prin introducerea corecta a tuturor informatiilor privind codurile si cantitatile articolelor livrate atribuind toate bifele livrat, validat si inregistrat; Opereaza in sistem avizele storno intocmite manual de catre gestionar, prin introducerea corecta si completa a tuturor informatiilor privind articolele returnate, folosind tipul de aviz ae storno atribuind bifele livrat, validat si inregistrat; Urmareste emiterea facturii storno de catre consilier; Indosariaza avizele de marfa in ordine cronologica si numerica crescatoare; Ia avizele de marfa in care pretul de vanzare este mai mic decat costul de achizitie al marfurilor, caz care duce la aparitia cheltuielilor nedeductibile (cont 607.02), analizeaza cauzele si le aduce la cunostinta directorului de logistica in vederea eliminarii acestora. La validarea bonurilor de transfer: Primeste de la gestionarul de depozit bonurile de transfer operate in sistem si verifica daca documentul are atribuite toate bifele: intocmit, aprobat, validat si inregistrat; Pentru bonurile de transfer intocmite manual de catre gestionar procedeaza la operarea in sistem prin introducerea corecta si completa a codurilor si cantitatilor articolelor transferate si mentionate in BT, precum si a gestiunilor intre care se efectueaza miscarea atribuind toate bifele: intocmit, aprobat,.validat si inregistrat; Indosariaza bonurile de transfer in ordine cronologica si numerica crescatoare. La validarea nirurilor: Primeste de la furnizor facturile de marfa si le prezinta directorului de logistica in vederea acordarii bunului de plata; Verifica concordanta intre factura primita de la furnizor si nirul cantitativ intocmit de gestionar in baza avizului de insotire a marfii; Completeaza corect si complet toate informatiile privind denumirea furnizorului, numarul de factura si data emiterii, preturi si valoare totala facturata; 9

Urmareste corectitudinea preturilor de achizitie prin verificarea reducerilor acordate de furnizori; Valideaza valoric nirul si il tipareste pe foaie netipizata care se indosariaza impreuna cu factura furnizorului; Semneaza nirul la rubrica intocmit si il pune pe gestionar sa verifice corectitudinea datelor cuprinse in acesta si a-l semneze la rubrica primit in gestiune; Indosariaza facturile de cumparare de marfuri de la furnizori in ordine alfabetica (pe furnizori), cronologica si numerica crescatoare in conformitate cu jurnalul de cumparari marfuri. La verificarea jurnalului de vanzari: Primeste de la casierie facturile de vanzare la client (avans, marfa, transport, servicii etc.) ; Verifica in sistem facturile de clienti intocmite si neemise; Listeaza din ecranul CROS JURNALUL DE VANZARI din ziua precedenta; Indosariaza facturile de clienti in conformitate cu jurnalul de vanzari, in ordinea numarului intern si pe fiecare departament in parte; Verifica corespondenta intre jurnalul de vanzari total si facturile de clienti indosariate (data, numar document, denumire client, suma si valoare TVA); In momentul in care o factura este intocmita gresit de catre consilieri si aceasta nu este cuprinsa in jurnalul de vanzari, procedeaza la stornarea si repunerea in mod corect a acesteia; Jurnalul astfel verificat si actualizat il semneaza la intocmit si il indosariaza. Proceduri de urmat la intocmirea corectiei cantitative de stoc (INITST): Acest document se utilizeaza in conformitate cu prevederile legale referitoare la corectiile de risc de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiune etc; Contabilul il opereaza in sistem in momentul in care: codul articolului de pe factura clientului nu corespunde cu cel de pe factura furnizorului (aceiasi explicatie dar coduri diferite); furnizorul modifica codurile initiale ale produselor sau ori de cate ori se impune aceasta corectie, dar tinand intodeauna cont ca produsele intre care se fac corectiile sa aiba aceiasi denumire si acelasi pret; Atribuie bifele validat si inregistrat Tipareste INITST si il semneaza la intocmit; il prezinta gestionarului care il semneaza la primit in gestiune si il ataseaza in spatele avizului sau nirului pentru care a fost intocmit. Proceduri de urmat la inchiderea lunara: 10

La sfarsitul fiecarei luni calendaristice sau cel tarziu pan pe data de 8 a lunii urmatoare verifica jurnalul de cumparari marfuri si jurnalul de vanzari pe gestiunea de care este direct rapsunzator; Verifica data, numarul documentului, denumirea furnizorului, valoarea totala si valoarea TVA de pe fiecare factura de marfa de la furnizor/client cu datele cuprinse in jurnalul de cumparari/vanzari; Verifica existenta celor doua semnaturi, a gestionarului (la primit in gestiune) si a contabilului (la intocmit), pe nirurile atasate facturii de marfa; Verifica documentele de iesire de marfa prin corespondenta dintre informatia (cod articol, cantitate, gestiune) cuprinsa in documentul primar (AIM) pe de o parte si cea furnizata de lista CROS (raport de gestiune) pe de alta parte; Urmareste operarea tuturor documentelor primare in sistem si validarea acestora prin atribuirea tuturor bifelor; Verifica sa nu existe in sistem AIM sau BT intocmite si neemise; Verifica urmatoarele rapoarte de gestiune: Lista intrari-receptii cu costuri Lista costuri predari; Lista costuri consumuri; Lista costuri iesiri; Lista costuri transferuri intrari, gestiunea verificata = gestiunea destinatie; Lista costuri transferuri iesiri, gestiunea verificata = gestiunea sursa. Ruleaza balanta de stocuri cu costuri si verifica totalul rulajelor de intrare si iesire de marfa; Trimite pachetul de inchidere lunara (rapoartele de gestiune, balanta si jurnalul de cumparari) contabilului sef care se ocupa de societate dupa ce semneaza in prealabil fiecare pagina in parte. Proceduri efectuate cu prilejul inventarierii: Contabilul de gestiune impreuna cu directorul de logistica stabilesc impreuna data inventarierii care se efectueaza: Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune; Ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune; Cu prilejul reorganizarii gestiunilor; Obligatoriu o data pe an, toate elementele patrimoniale. Opereaza in system toate documentele de intrare si iesire de marfa pana la data efectuarii inventarierii; Daca exista documente de primire-eliberare care nu au fost operate intocmeste un dosar cu acestea; Specifica care este ultimul document operat in sistem cu privire la intrarea/iesirea marfurilor in/din gestiunea respective; Ia de la gestionar o declaratie scrisa si semnata cu privire la bunurile aflate in gestiune: valori apartinand tertilor, bunuri fara acte, plusuri si/sau minusuri despre care are cunostinta; 11

Prezinta o lista de stocuri scriptice actualizata cu ultimele documente de intrare/iesire din gesiune inscrise pe liste si verificate de gestionar; Dupa terminarea inventarului primeste de la reprezentantul comisiei de inventariere listele care cuprind marfa faptica din depozit, verifica existenta semnaturilor celor care au efectuat inventarul pe fiecare pagina scrisa, precum si ora de finalizare a inventarului; Transcie aceste informatii pe lista de inventariere existenta in cros si stabileste prin compararea datelor constatate faptic cu cele din contabilitate(scriptice), lista de diferente pe care o adduce la cunostinta gestionarului si a administratorului societatii; Analizeaza impreuna cu gestionarul si administratorul eventualele diferente; Intocmeste procesul verval de inventariere; Valorifica diferentele inventarierii patrimoniale in urma deciziei administratorului (casare, proces verbal de plus/minus inventar); Indosariaza toate documentele inventarierii. Proceduri folosite daca apar neconformitati: Aduce la cunostinta directorului de logistica sau a sefului de aprovizionare produsele pentru care nu exista cod in cros; Informeaza directorul de logistica in momentul in care exista neconcordante intre AIM si factura de marfa primita de la furnizor; Informeaza directorul de logistica despre comenzile in care produsele sunt facturate si livrate pe alte coduri decat cele folosite de furnizori; Ii prezinta directorului de logistica cazurile in care consilierii storneaza factura de marfa si avizul de livrare fara sa se intereseze daca produsele au fost returnate de catre client si se afla fizic in depozit; Informeaza directorul de logistica cu privire la nerespectarea reducerilor acordate de furnizor conform politicii de preturi.

12

CAPITOLUL IV BIBLIOGRAFIE SELECTIVA LACRAMIOARA HAIDUC MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL EDITURA ROMANIA DE MAINE, BUCURESTI 2004 CICILIA IONESCU CONYABILITATE-BAZELE TEORIEI SI PRACTICII CONTABILE, EDIT. FUNDATIEI ROMANIA DE MAINE, BUCURESTI 2004 NICULAE FELEAGA, LILIANA MALCIU, STEFAN BUNEA-BAZELE CONTABILITATII, EDIT. ECONOMICA, BUCURESTI, 2002 CICILIA IONESCU, INFORMAREA FINANCIARA IN CONTEXTUL INTERNATIONALIZARII CONTABILITATII, EDIT. ECONOMICA, BUCURESTI, 2003 *** ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR NR. 94/2001 PRIVIND ARMONIZAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE ROMANE CU PREV. DIRCTIVEI AIVA A CEE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE *** LEGEA CONTABILITATII NR. 82/1991, REPULICATA SI APARUTA IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 629/2002 MONITORUL OFICIAL NR, 23/07.01.2005 *** ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR NR. 3006/2002 *** ORDONANTA NR. 60 LADISLAU POSSLER, GHEORGHE LAMBRU, BOGDAN LAMBRU CONTABILITATEA INTREPRINDERII INDRUMAR PRACTIC.

13