Sunteți pe pagina 1din 1

7. Cum poate fi definita o investitie in sens general?

Raspuns: INVESTITIA in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobiliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea obtinerii de fluxuri ulterioare de lichiditati ptr.cresterea bogatiei celor care angajeaza resurse, in particular financiare, in acest scop. Dintre caracteristicile fundamentale simultane si complementare ale investitiilor, retinem: - sunt optiuni sau succesiuni de optiuni ale investitorului-posesor de capital lichid sau in natura,posesor de know-how, detinator sau creator de idei de proiect; prima optiune este aceea intre consum si investitie,urmatorele referindu-se la :procurarea resurselor (identificarea si apelarea lor), destinatia investitiilor (construirea portofoliului), definirea si alegerea variantelor tehnice, comerciale, financiare, etc, stabilirea parteneriatelor, aliantelor strategice, contractelor etc. Sub aspect financiar, investitia reprezinta plasamente pe pietele financiare ale excedentelor de renta neconsumate de posesorul de capital financiar (acesta fiind mai degraba un sens restrictiv).In general orice investitie poate fi privita sub aspect financiar ca o cheltuiala sau resursa avansata care genereaza prin exploatare, venituri, economii,castiguri. Inchirierea ca si leasingul(credit-bail), din pct.de vedere financiar, apar ca modalitati de finantare a investitiilor, iar in sens contabil nu sunt investitii.Capitalul, in acceptiune financiara, este privit ca suma de bani care nu a fost consumata de proprietar si, care, plasata pe piata financiara, poate produce o renta. Sub aspect economic, investitiile apar ca sume alocate ptr.achizitionarea de elemente productive (cresterea activelor de productie) : terenuri,cladiri, echipamente, patente etc, adica elem.care formeaza activul fix al intreprinderii. Sunt investitii in sens economic: - cheltuieli pentru cumpararea de echipamente si alte bunuri productive (ce vor produce efecte fizice : de ex. bunuri si servicii ); - refacerea capacitatii de autofinantare: - rambursarea datoriilor pe termen mediu si lung: - crearea de surplus la venituri; - chelt.de promovare, programe de inovare si perfectionare tehnica si tehnologica - chelt.de formare si conversie profesionala, cercetare-dezvoltare, creare si lansare de noi produse; La modul general sunt investitii in sens economic resursele (financiare, tehnice, comerciale, materiale etc) avansate intr-o perioada viitoare cu scopul obtinerii unor efecte sperate intr-o perioada viitoare, efecte superioare platilor efectuate sub forma de investitii, chelt.de exploatare si remunerarea capitalurilor corespondente. Sensul economic acorda prioritate legaturii dintre investitii si modificarea stocului de capital ca factor de productie. Cumpararea de actiuni pe piata financiara este o investitie financiara, dar nu si economica, ptr.ca asfel nu se transfera decat dreptul de proprietate asupra unor bunuri productive existente, stocul de capital economic ramanand acelasi.In cazul in care cumpararea de actiuni precede o crestere a capitalului avem de-a face cu o investitie financiara si economica in acelasi timp.(ca si cumpararea de obligatiuni)