Sunteți pe pagina 1din 13

Instalatii de protectie improtriva incendiilor Desfumare Parcare Subterana

1 (13)

1.

Descriere generala

1.1

OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta lucrare are in vedere, pentru faza DTAC, instalaiile protectie a incendiilor respectiv instalatii de de desfumare si presurizare a unui subsol cu doua nivele destinat parcarii de autoturisme, aferente unei cladiri de birouri cu un regim de inaltime normal P+7 nivele. Datorita faptului cafumul rezultat dintr-un incendiu in oricare spaiu subteran ce nu beneficiaz de prezenta ferestrelor si a altor deschideri, pentru a putea fi evacuat din cldire, se impune instalarea unui sistem de evacuare a acestuia fara a afecta personalul si echipamentul. Drept urmare, este necesar, conform legislaiei din Romnia, existenta unui sistem de evacuare a fumului sau de presurizare, pentru a preveni acumularea de fum in spaiul subteran, fapt ce ar putea afecta personalul. In urmtoarele paragrafe sunt descrise sistemele care sunt impuse de regulamentele naionale si cum au fost acestea proiectate.

1.2 1.2.1

PARTICULARITATILE SPECIFICE CONSTRUCTIEI Tipul cladirilor

In concordanta prevederile Normativului P 118 - 99, Partea a II - a, Cap. 4.1 si Normativ NP 24 - 97, Anexa IV.2.2, constructia, in ansamblu ei, este incadrata in categoria cladirilor civile (publice) cu functiuni mixte, astfel: - parcaj etajat pentru autoturisme, de tip obisnuit , constructia subterana pentru gararea autoturismelor, pe doua niveluri subterane. Corespunzator prevederilor Normativului de proiectare a parcajelor subterane, indicativ NP 127 - 09, art. 10, functie de numrul maxim de locuri de parcare (intre 301 si 1.000 de autoturisme parcajul subteran este 334 ), incadrat in categoria P 3. 1.2.2

Aria construit i desfurat, cu principalele destinaii ale ncperilor i ale spaiilor aferente construciei

Spatiile din cladirea subterana vor prezenta urmatoarele functiuni: * Subsol 1 cota absolutacota 5,20 / S = 4.205,00 m2 , . spatii de parcare pentru152 de autoturisme cu aranjare simpla pe un nivel: ,
2 - Zona 1.1. de parcare pentr 152 de autoturisme, S totala = 4.205,0,0 m; u utila 2 - Subzona 1.1.1. de parcare pentru 87 autoturisme, S totala = 2.200,0 m ; de utila

2 (13)

2 - Subzona 1.1.2. de parcare pentru 65 autoturisme, S totala = 2.005,0 m ; de utila

. spatii tehnicepentru fiecare zona de incendiu din parcare: - canale si ventilatoare pentru desfumare si ventilatie; - canale de admisie aer pentru compensare; . cai verticale de circulatie si evacuare, pentru spatiile de parcare: - case de scara interioare inchise cu debusare la nivelul terenului - cai de acces auroturisme in spatiile de parcare: - rampa de acces autoturisme de la nivelul terenului la Subsol 1, cu latimea de 7,20 m si panta de 15 %; * Subsol 2 cota absolutacota 8,30 / S = 4860,00 m2 , . spatii de parcare pentru 182 de autoturisme, cu aranjare simpla pe un nivel:
2 - Zona 2.1. de parcare pentru 82 de autoturisme, S totala = 4.860,0 m ; 1 utila 2 - Subzona 2.1.1. de parcare pentru 103 autoturisme, S totala = 2.615,0 m ; de utila 2 - Subzona 2.2.2. de parcare pentru 79 autoturisme, S totala = 2.245,0 m ; de utila

. cai verticale de circulatie si evacuare, pentru spatiile de parcare: - case de scara interioare inchise cu debusare la nivelul terenului - cai de acces auroturisme in spatiile de parcare: - rampa de acces autoturisme de la Subsol 1 la Subsol 2, cu latimea de 7,20 m si panta de 8 %; 1.2.3

Numrul compartimentelor de incendiu i ariile acestora

* Spatii de parcare autoturisme In concordanta cu prevererile NormativuluiNP 127 - 09, art.22, parcajele subterane etajate pentru autoturisme care sunt dispuse in subsolurile cladirilor normale, trebuie sa indeplineasca conditiile de performanta pentru nivelul II de stabilitate la incendiugradul II de rezistenta la foc ( ). Corespunzator cerintelor NormativuluiNP 127 - 09, art.28, 92 si 94, a riile construite ale parcajelor subterane pentru autoturisme, echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler si care au nivel I de stabilitate la incendiu, nu se limiteaza, daca sunt impartite in zone de incendiu cu arii de maximum 6.000,0 m2, separate cu pereti EI 60. Golurile functionale pentru circulatia autoturismelor si cele pentru circulatiile pietonale, amplasate in peretii despartitori dintre zone, se protejeaza cu elemente de inchidere (cortine, usi) rezistente la foc EI 60-C. S-a considerat fiecare nivel de parcare ca fiind un compartiment separat de incendiu. 1.2.4

Nivelurile riscului de incendiu

* Spatii de parcare a autovehiculelor

3 (13)

Corespunzator prevederilor Normativului 127 09, a 20 (1), spatiile si incaperile subterane destinate NP rt. parcarii autoturismelor sunt clasificate cu risc mare de incendiu. In acord cu prevederea de la art. C.1.1.2 din Normativul NP 25 97 si de la art. 2.1.3 din Normativul P 118 99, la spatiile echipate cu instalatii automate de stingere cu sprinklere, riscurile mari de incendiu pot fi considerate cu risc mijlociu, iar cele cu risc mijlociu pot fi considerate cu risc mic. 1.2.5

Precizri referitoare la numrul maxim de utilizatori

Numarul maxim de persoane care se estimeaza a fi prezente in spatiile subterane, a fost determinat functie de capacitatile de primire si cerintele functionale, astfel: Parcarea de autoturisme In cladirea subterana de parcare amenajata pe doua niveluri, cu capacitatea maxima de primire totala ade 334 autoturisme. Conform prevederilor Normativului NP 127 - 09, art. 66 (2), numarul teoretic de persoane ce se pot afla simultan in spatiile de parcare de la cele doua niveluri se determina considerand: - 15 % din numarul de autoturisme; - 2 persoane / autoturisme. Numarul teoretic maxim de persoane rezultat este: Nr. crt 1 2 Nr. Nivel Subsol 1 (spatii parcare) Subsol 2 (spatii parcare) auto 152 182 Nr. persoane 46 56 Personal intretinere 4 4 Total Nr. Pers. 50 60 110

TOTAL GERERAL

2.

Memoriu tehnic

2.1

DATE GENERALE

Date fiind conditiile prezentate mai sus, referitor la incadrarea constructiei, se va proiecta un sistem de desfumare si presurizare pentru zona de parcare ce se va incadra in normele Romanesti in vigoare. 2.2
SURSELE POTENIALE DE APRINDERE I MPREJURRILE CARE POT FAVORIZA APRINDEREA

Cunoasterea cauzelor care pot genera sau propaga un incendiu permite prevederea si adoptarea unor masuri adecvate de securitate la foc, referitoare atat la protectia persoanelor, si de protejare a bunurilor materiale. cat

4 (13)

Cauzele generatoare de incendii pot fi: * cauze naturale- produse de fenomene naturale, care pot conduce la aprinderi spontane; * cauze rezultate din utilizarea si aparitia unor energii pot fi la originea incendiilor, daca: care - instalatiile de distributie sau utilizare a energiei electrice prezinta defecte, sunt improvizate ori improprii spatiilor in care sunt amplasate; - regulile de securitate privind separarea, depozitarea, ventilarea, exploatarea etc., nu sunt corect aplicate ori sunt eludate. * cauze accidentale- care sunt urmare a erorilor umane, rezultate din necunoastere, neglijenta, imprudenta ori nesupraveghere corespunzatoare. Sursele potentiale de aprindere care conduc la aparitia si dezvoltarea unui incendiu in cladire, pot fi: - surse de aprindere cu flacara (ex.: flacara de chibrit, lumanare, aparat de sudura etc.); - surse de aprindere de natura termica (ex.: obiecte incandescente, caldura degajata de aparate termice etc.); - surse de aprindere de natura electrica (ex.: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, electricitate statica, efect termic al curentului electric); - surse de aprindere de natura mecanica (ex.: scantei mecanice, frecare); - surse de aprindere naturale (ex.: caldura solara, tras net); - surse de autoaprindere (de natura chimica, fizicochi si biologica); mica - surse de aprindere datorate exploziilor si materialelor incendiare; - surse de aprindere indirecte (ex.: radiatia unui focar de incendiu). Imprejurarile (conditiile) preliminate care pot determina si / sau favoriza initierea, dezvoltarea si / sau pro pagarea unui incendiu intr - o cladire, pot fi: - instalatii si echipamente electrice defecte ori impro vizate; - receptori electrici sub tensiune, nesupravegheati; - sisteme si mijloace de incalzire defecte, improvizate ori nesupravegheate; - fumatul in locuri cu pericol de incendiu; - sudarea si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor si masurilor specifice de P.S.I.; - neexecutarea, conform graficelor stabilite, a operatiilor si lucrarilor de reparatii si intretinere a masinilor si aparatelor cu piese in miscare; - defectiuni tehnice de constructii-montaj; - defectiuni tehnice de exploatare; - nereguli organizatorice; - explozie urmata de incendiu; - avarie urmata de incendiu; - trasnet si alte fenomene naturale; - actiune intentionata ("arson) etc.

2.3

SISTEME DE PRESURIZARE

5 (13)

Introducerea aerului de presurizare in incaperile tampon aferente coridoarelor de circulatie functionala la incaperile tehnice sau aferente spatiilor subterane cu alte destinatii decat spatii de parcare, se va realiza prin sisteme independente, conform Normativ P118 - 99 art. 2.5.28 si 2.5.30, Normativ NP 127 09, a 91 si SR rt. EN 12101 - 6 / 2007. Fiecare sistem va fi format din: - priza de aer montata in exteriorul cladirii; - ventilator de introducere conectat la un presostat diferential astfel incat sa fie mentinuta in incaperea tampon o suprapresiune de 50 de Palund in calcul coeficienii de scurgere prin neetanseitati ( ); - tubulatura de introducere din tabla zincata cu grosimea de 1 mm montata in ghena verticala cu pereti rezistenti la foc minimum 1 ora; - presostat diferential montat pe peretele incaperii tampon; - volet de introducere motorizat montat pe perete in pozitie normal inchis, in asteptare.

2.4

SISTEME DE EVACUARE A FUMULUI DIN PARCARE

Potrivit NormativuluiNP 127 09,art. 111 si 128, a parcajele subterane pentru autoturisme se va asigura l evacuarii fumului in caz de incendiu prin sistemele independente pentru fiecare subzona de incendiu, astfel: - admisie a aerului proaspat prin tiraj natural - organizat; - evacuare a fumului prin tiraj mecanic; - dirijarea fumului,in caz de incendiu,spre gurile de evacuare se va realiza prin utilizare s istemele de tip jet fan in acord cu prevederea de la art. 131 din Normativul NP 127 09. Sistemele vor fi proiectate ca sa asigure controlul circulatiei fumului incat acesta sacurg spre gruile de astfel evacuare, in acest mod protejand atat caile de evacuare cat si caile pentru accesul servicului de urgenta in vederea interventiei. * Admisie a aerului proaspat Admisia de aer se va realiza prin tiraj natural - organizat, in concordanta cu cerintele Normativului NP 127 09, art. 116 lit. a), prin canale (tubulaturi) verticale distincte pentru fiecare nivel si subzona de parcare. Acestea vor comunica cu exteriorul si vor avea aria sectiunii, egala cu cea a gurilor de admisie a aerului in spatiile deservite. Canale vor fi separate cu pereti din materiale de clasa A 1 [C0 (CA1)] de reactie la foc, rezistenti la foc de 120 minute (EI 120), la trecerea prin alte niveluri ale parcarii subterane sau prin incaperi cu alte destinatii. Gurile de admisie a aerului prin tiraj natural - organizat vor fi amplasate la partea inferioara a spatiului de parcare care se desfumeaza, conform prevederilor Normativului NP 127 art. 115, 116 lit. a) si 122 (2), cu 09, partea lor superioara la maximum 1,00 m de pardoseala, racordandu-se prin tubulaturi verticale la prize de aer exterioare. Corespunzator cerintelor Normativului NP 127 09, art. 125, suprafetele golurile de admisie naturala a aerului aferente unei subzone de parcare protejata cu instalatii automate de stingere cu sprinklere, se vor determina considerand o suprafata de 6 dm2 pentru fiecare autoturism.

6 (13)

* Evacuare a fumului in caz de incendiu Evacuarea fumului in caz de incendiu se va realiza prin tiraj mecanic, in concordanta cu prevederile Normativului NP 127 09, art. 117 (1), 122 prin guri de evacuare dispuse la partea superioara a fiecarui (3), nivel si subzona de parcare care va fi echipata cu instalatii automate de stingere tip sprinkler. Se va asigura un debit de extractie a fumului de 600 m3/h pentru fiecare autoturism din subzona de parcare. Gurile de evacuare a fumului se vor racorda la ventilatoare de exhaustare si la tubulaturi (canale) verticale realizate cu pereti din materiale de clasa A 1 [C0 (CA1)] de reactie la foc, rezistenti la foc 180 minte (EI 180), la trecerea prin alte niveluri de parcare sau incaperi cu alte destinatii, conform Normativ NP 127 09, art. 120 (1) si 122 (3). Tubulaturile sistemului de evacuare a fumului prin tiraj mecanic, conform cerintelor Normativului NP 127 09, art. 124 lit. a) c), vor respecta urmatoarele reguli: - sectiunea lor va fi egala cu cea a gurilor la care sunt racordate; - raportul dintre laturile sectiunii tubulaturilor nu va fi mai mare de 2; - in interiorul spatiului care se desfumeaza, tubulaturile vor fie etanse la foc E 30-o-i, v(e) sau h(o). Sistemele de desfumare vor fi alcatuite, astfel: - canalele (ghelele) verticale pentru evacuarea fumului (care pot fi utilizate si pentru evacuarea noxelor in functionare normala de lucru) vor fi racordate la ventilatoare de constructie speciala de tip 120, conform F200 prevederilor din SR EN 12101-3, Partea 3 si Normativ NP 127 09,art. 132 (2) montate la nivelurile parcarilor , subterane pe care o deserveste. Ventilatoarele vor fi cu doua trepte (doua viteze): . prima viteza asigura evacuarea noxelor (ventilatie normala de lucru); . cea de-a doua viteza asigura desfumarea (exhaustarea fumului pe timp de incendiu) si dupa caz evacuarea noxelor (ventilatie de avarie); - pentru dirijarea circulatiei aerului de la gurile de introducere spre gurile de aspirate a fumului (guri montate la pereti exterior opusi), la nivelul plaseelor vor fi amplasate ventilatoare de impuls (jet vents) cu o gura de aspiratie si una de refulare, amplasate uniform pe suprafata subzonei de incendiu din spatiul de parcare. Acestea vor fi de tipF300 120 ( rotejate la actiunea focului, astfel incat sa reziste 2 ore la temperatura de 0 p 300 C), conform prevederilor din SR EN 12101-3 , Partea 3Normativ NP 127 09,art. 132 (3) si ; - actionarea automata a ventilatoarelor se face prin interconectarea cu instalatia de detectare si semnalizare a incendiului. Aceasta va fi dublata de actionare manuala locala prin butoane dispuse langa intrari si de la distanta din dispeceratul de securitate , conform Normativ NP 127 09,art. 121; - evacuarea fumului se va realizeaza prin sistem mecanic, in exteriorul cladirii, in spatiu verde; - alimentarea electrica a ventilatoarelor se face din tabloul de consumatori vitali (din sursa electrica de baza si de rezerva), conformNormativ NP 127 09,art. 133; - starea de functionare sau nefunctionare a ventilatoarelor va fi semnalizata la dispeceratul de securitate , conform Normativ P 118 99,art. 2.5.25. Pentru a nu fi afectat n caz de incendiu funcionarea ventilatoarelor din interiorul parcajului, conform Normativ NP 127 09,art. 134, acestea se amplaseaz la mai mult de 3,00 m fa de orice autoturism staionat. n cazul n care aceast condiie nu poate fi respectat ventilatoarele vor fi ecranate pe trei laturi cu pereti pe din materiale incombustibile A 1 [C 1)], rezistenti la foc minimum 60 minute (EI60). 0 (CA Gura de refulare a unui canal de evacuare fum aferent parcarii se poate dispune la nivelul terenului, la o distanta de minimum 8,0 m. de cladire. Intre prizele de aer proaspat si gurile canalelor de evacuare a fumului in exterior trebuie, corespunzator cerintelor Normativului NP 127 - 09,rt. 130, se va asiguradistanta mai mare de 8,00 m. a

7 (13)

Pentru note de calcul vezi Anexa 1.

2.5

SISTEM DE VENTILATOARE CU JET

Scopul sistemului Parcarea subterana va fi echipat cuentilatoare de jet, de asemenea, numite ventilatoare de impuls sau v ventilatoare de traciune. Acestea sunt ventilatoare de mare viteza care aerul nconjurtor direct / fum ntr-o direcie specific, prin urmare, prevenirea stagnare i facilitarea deplasrii sau a aerului viciat si fum. Ventilatorul cu jet va fi localizat in ntreaga parcare si funcia acestuia va fi sa: Asigure circuitul adecvat si prezenta aerului proaspt in parcare, direcionnd tot fumul emis de maini catre cabinele gurile de evacuare. Ventilatoarele cu jet sunt conectate cu detectorii de monoxid de carbon (CO) si in funcie de concentraia de Co din parcare, ventilatoarele cu jet vor avea o viteza mai mare sau mai mica; astfel mbuntindu-le performantele. Valoarea maxima la care detectoarele de CO actioneaza ventilatoarele este de 50ppm, urmand a se opri la o valoare de 30ppm. Pentru a asigura eliminarea adecvata a fumului din parcare rezultat dintr-un incendiu. Sistemele vor fi proiectate ca sistem de control pentru fum pentru a proteja caile de evacuare si de asemenea pentru a facilita intervenia Brigzii de pompieri. Criterii de proiectare n acest stadiu de proiectare, calcule detaliate pentru a determina numrul exact i locul ventilatoarelor cu jet nu au fost efectuate. Trebuie remarcat faptul c astfel de specificaie detaliata este de obicei efectuat de ctre contractantul selectat pentru construcia proiectului. Acest lucru se datoreaz faptului c fiecare productor de ventilatoare cu jet are propria tehnologie de ventilator i alegnd o tehnologie pentru proiectri detaliate se ingradeste posibilitatea investitorului la studierea mai multor oferte. Pentru flexibilitate n alegerea productorului i pentru a asigura posibilitatea de a iei la licitaie n stadiul de construcie a proiectului, un design generic a fost efectuat. Figura 1 de mai jos prezint principiile de aciune a sistemului cu jet de ventilator.

Figura 1: Principii de aciune ale sistemului de ventilatoare cu jet La detectare incendiilor, ventilatoare cu jet sunt acionate. a Aceste ventilatoare aspira aer proaspt provenind din puncte de introducere naturala, i directioneaza fumul catre una sau mai multe puncte de extractie mecanica. Fumul este apoi extras mecanic cu ajutorul ventilatoarelor montate direct pe punctele de evacuare spre exterior. n scopul de a opera eficient, ventilatoarei trebuie s aiba suficienta fora ce va impinge fumul rezultat 8 (13)

din incediu spre punctele de evacuare. Ventilatoarele trebuie s fie dimensionate corespunzator astfel incat sa dezvolte o viteza mai mare decat cea a fumului de la nivelul plafonului. n acest stadiu de proiectare, o viteza de 1,3 m/s este considerata ca fiind acceptabila. Aceast vitez trebuie s fie furnizata n ntreag zona a parcului auto. Figura 2 de mai jos ilustreaz aceste princi pii.

Figura 2: Viteza impusa intru-un proiect cu sistem de ventilatoare cu jet

2.6

MASURILE DE PROTECTIE LA FOC PENTRU INSTALATIILE DE VENTILARE

Instalatiile de ventilare vor fi realizate in concordanta cu cerintel e normelor specifice, astfel: - canalele de ventilare, din materiale incombustibile, clasa [C0 (CA1)] de reactie la foc A1 ; - canalele de ventilare vor fi izolate fata de elementele combustibile ale constructiilor, astfel incat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii de caldura, a scaparilor de gaze fierbinti, flacarilor, scanteilior etc. (Normativ I 5 98, art. 18.32); - se va asigurata obturarea lor cu elemente de inchidere rezistente la foc (voleti) gurile care nu au rol in desfumarea spatiilor, cu inchidere automata in caz de incendiu; - se va asigura comanda terecerii ventilatoarelor de admisie aer si exhaustare in regim de functionare pentru desfumare . Pentru limitarea propagarii unui incendiu din incaperea afectata la alte spatii din cladire, prin elementele instalatiilor de ventilare - conditionare (pentru functionarea normala), aceste instalatii vor fi scoase automat din functiune prin intermediul sistemelor de detectare si semnalizare a incendiilor, si vor intra in functiune automat cele care au rol in desfumarea spatiului incendiat. Pe tubulaturile instalatiilor de ventilare conditionare vor fi prevazute clapete antifoc cu inchidere automata, in dreptul elementelor rezistente la foc (pereti de compartimentare si plansee).

2.7

REALIZARE I MARCARE

In spatiile de parcare vor fi prevazute indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor, montate la partea superioara si inferioara a cailor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare pentru utilizatori, conform prevederilor SR ISO 3864-1,2,3, SR ISO 6309 si Normativului NP 127 - 09, a rt. 165. In apropierea iesirilor si a accesurilor la scarile de evacuare, in concordanata cu cerintele Normativului NP 127 - 09, art. 166, se vor afisa interdictii generale, planuri de evacuare si instructiuni de urmat in caz de incendiu.

9 (13)

Accesele si circulatiile interioare de interventie si de salvare, vor fi marcate iluminat de siguranta cu corpuri prin special dedicate, astfel incat fie usor de recunoscut si utilizat in caz de necesitate (Normativ NP 25 - 97, art. sa C.1.11.3). 2.8
REGLEMENTARI SPECIFICE APLICABILE

La intocmirea prezentului scenariu securitate la incendiu au fost avute in vedere urmatoarele acte normative: - Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative Nr. 210 din 21.05.2007, pentru aprobarea Metodologiei pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu; - Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor Nr. 1.474 din 12.10.2006, pentru aprobareaRegulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatilor de prevenire a situatiilor de urgenta; - Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor Nr. 1.435 din 18.09.2006, pentru aprobareaNormelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila; - Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 1.739 din 06.12.2006, pentru aprobareaCategoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu; - Legea Nr. 307 din 12.07.2006, privind Apararea impotriva incendiilor; - Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor Nr. 163 din 28.02.2007, pentru aprobareaNormelor generale de aparare impotriva incendiilor; - Ordinul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului Nr. 1.430 din 26.08.2005, aprobarea pentru Normelor metodologice de aplicare a Legii No. 50 / 1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii; - Legea Nr. 10 / 1996, privind calitatea in constructii; - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului, indicativ P 118 99; - Manualul privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului P 118 - 99 Siguranta la foc a constructiilor, indicativ MP 008 - 2000; - Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea parcajelor etajate pentru autoturisme, indicativ NP 24 97; - Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127 - 2009, publicat in Monitorul Oficial 74 din 2 februarie 2010 (M. Of. 74/2010) ; - Normativul pentru proiectarea constructiilor publice subterane, indicativ NP 25 - 97; - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 - 05; - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, indicativ I 5 / 98; - SR EN 12101 - 6 din Septembrie 2006, Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentiala; 2.9
NORME DE PROTECTIE A MUNCII, MASURI DE PROTECTIE A MUNCII, NORME SI MASURI PSI

2.9.1 Norme de protectie a muncii - Norme Generale de Protectie a Muncii Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii; - Normativ I 5 1998;

10 (13)

- Normativ I 13 2002; - Normativ P118-99 2.9.2 6.2. Masuri de protectie a muncii a. Locul de munca va fi curat de materialele nefolositoare, luminat si bine ventilat. b. Uneltele folosite vor fi in perfecta stare. c. Aparatele electrice vor fi in perfecta stare. d. Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o sursa de 24V. e. Lucrarile de sudura se vor efectua de muncitori specializati care vor folosi echipamente de protectie. f. Spargerea gaurilor in plansee, pereti, precum si realizarea de santuri in pereti se vor executa cu echipamente adecvate (ochelari de protectie). g. Uneltele pneumatice folosite la inaltime mai mare de 1,5 m, vor fi folosite numai pe schele construite in conformotate cu normele in vigoare. Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este interzisa. 2.10 CERINTE DE MENTENANTA

In conformitate cu standardul En12101 partea 6, urmatoarele cerinte de mentenanta se impun: Echipamentul trebuie sa fie inclus intr-un program de mentenanta al serviciilor cladirii. Trebuie sa fie elaborate un program de mentenata si de incercari functionale. Toate determinarile nesatisfacatoare sau defectele gasite privind mentenanta echipamentului trebuie sa fie inregistrate in registrul de inregistrari si raportate managementului cladirii. Mentenanta echipamentului trebuie sa fie in conformitate cu instructiunile producatorului. Incercari saptamanale: In fiecare saptamana sistemul de ventilatie trebuie activate. Cand sistemul este operat, trebuie sa fie efectuata verificarea mersului satisfacator al ventilatoarelor. In fiecare saptamana trebuie sa fie verificat nivelul combustibilului pentru alimentarea cu energie electrica de rezerva astfel incat este sufficient combustibil pentru functionarea generatorului pe timpul dorit. Incercari lunare: In fiecare luna, suplimentar fata de testele saptamanale, trebuie sa fie incercata alimentarea cu energie electrica de urgenta si echipamentul de stand-by, dupa cum urmeaza: Trebuie sa fie simulata o cadere a alimentarii cu energie electrica de baza si efectuata o verificare ca sistemul a comutat automat pe alimentarea cu energie electrica de rezerva. Daca alimentarea cu energie electrica de rezerva este prevazuta cu un generator diesel acesta trebuie sa alimenteze sistemul pentru un minim de 1h. Trebuie sa fie simulate o stare de scurgere de zero si sa se efectueze o verificare ca ventilatoarele de stand-by merg daca acestea sunt prevazute. Incercari anuale:

11 (13)

La fiecare 12 luni, suplimentar fata de recomandarile producatorului si incercarile lunare, trebuie sa fie incercat intregul system de presiune urmarind procedurile detaliate cuprinse in standardul EN12101 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 si 12.2.4.

12 (13)

3.

Lista cantitati Vezi anexa 1

4.

NOTE DE CALCUL PENTRU PRESURIZARE SI EVACUAREA FUMULUI Vezi anexa 2

13 (13)