Sunteți pe pagina 1din 3

Active materiale pe termen lung S1:Definitia, componenta si clasificarea activelor materiale pe termen lung(AMTL) S2: Contabilitatea mijloacelor fixe

S3: Contabilitatea activelor materiale in curs de executie S4: Contabilitatea terenurilor S5: Contabilitatea resurselor naturale S1: AMTL reprezinta bunurile cu o durata de functionare mai de un an utilizate in activitatea generala a intreprinderii. Componenta AMTL: 1) Active materiale in curs de executie 2) Terenuri 3) MIjloace fixe 4) Resurse naturale Actul normative care caracterizeaza AMTL este SNC16 care se numeste contabilitatea AMTL. Evaluarea reprezinta stabilirea cu exactitate a valorii de intrare si de iesire a bunurilor. Evaluare initiala a AMTL cunoaste urmatoarele cazuri: a) Pentru bunurile procurate, valoarea de intrare include: valoarea de procurare + cheltuielulile aferente procurarii b) pentru bunurile create in intreprindere, valoarea de intrare include: valoarea materiilor prime si a materialelor utilizate la producere, salariul mnuncitorilor, CAS, PAM, valoarea OMVSD utilizate la producere, uzura mijloacelor fixe, etc. c) pentru bunurile primite cu titlu gratuit valoarea de intrare este egala cu valoarea venala(de piata) la care a fost primit bunul. Evaluarea ulterioara (la iesire): Conform SNC16 se cunosc 2 metode de evaluare: 1) Metoda recomandata de SNC16, pentru AMTL se stabileste valoarea de bilant care este egala cu: Vb= Vinitial-Uzacumulata 2) Metoda alternative admisibila care este utilizata in cazul majorarii sau micsorarii radicale a valorii AMTL. Constatarea reprezinta stabilirea cu exactitate a datii de intrare si de iesire a bunurilor S2: Contabilitatea mijloacelor fixe Mijloacele fixe reprezinta bunurile economice cu o valoarea unitara mai mare de 3000 lei indifirent de durata de functionare utila, sau cu o durata de functionare utila mai mare de 1 an indiferent de valoare unitara. S2.1: Contabilitatea intratii mijloacelor fixe Caile de intrare a mijloacelor fixe: 1) Procurarea MF 2) Crearea 3) Primire cu titlu gratuit 4) Primire ca cota in capitalul statutar 5) Primire ca plus in urma inventarierii Formule contabile: Reflectam procurarea MF de la un furnizor platitor de TVA Dt 123 Dt 534 Factura fiscala Ct 521 Reflectam procurarea mijloacului fix de la furnizor neplatitor de TVA Dt 123 Ct 521 Factura de expeditie Reflectam procurarea MF de la o persoana fizica Dt 123 Ct 539 Act de achizitie

Reflectam procurarea unui utilaj ce necesita montare Dt 121 Ct 534 Factura fiscala Ct 521 Reflectam cheltuielile de transport aferente utilajului procurat a) Cheltuieli de transport straine Dt 123 Dt 534 Factura fiscala Ct 521 b) Cheltuieli proprii Dt 121 Ct 812 Dispozitii de plata Reflectam salariul muncitorilor incadrati in montarea sau incarcarea descarcarea utilajului Dt 121 Ct 531 Ct 533.1 Ct 535.3 Reflectam valoarea pieselor de schimb si OMVSD utilizate la montarea mijlocului fix Dt 121 Ct 211 Ct 213 Reflectam punerea in functiune a MF Dt 123 Ct 121 Reflectam primirea MF cu titlu gratuit Ct 622.4 Dt 123 Reflectam primirea mijlocului fix ca cota in capitalul statutar Dt 123 Ct 313 Reflectam intrarea MF ca plus in urma inventarierii Dt 123 Ct 621 La intrarea MF la intreprindere se intocmeste process verbal de primire-predare a MF. S2.2 Uzura mijloacelor fixe. Calculul si contabilitatea uzurii. Pentru a calcula uzura mijloacelor fixe este nevoie de tine cont de urmatoarele: 1) Data intrarii si valoarea de intrare. Uzura se calculeaza incepind cu luna urmatoare din momentul intrarii. 2) Durata de functionare utila se stabileste in baza nomenclatorului mijloacelor fixe si a activelor nemateriale. 3) Metoda de calcul a uzurii. Exista 4 metode de calcul a uzurii: a) Metoda liniara Uzan=(Vi-VPR)/DFU; VPR valoarea probabila ramasa, DFU durata de functionare utila b) Metoda in raport cu volumul produselor fabricate Uzan=(Vi-VPR)/VPF; VPF volumul produselor fabricate UzIAn=Uzan*Nrref(Nr. efectiv produs) c) Metoda degresiva cu rata descrescatoare DFU=5 ani; k=1+2+3+4+5=15; UzIan=5/15*(50250-250)=16.666.66; UzIIan=4/15*(50250-250)=13333.33; UzIIIan=3/15*/15*(50250-250)=10000; UzIVan=2/15*(50250-250)=6666.66; UzVan=1/15*(50250-250)=3333.33;

d) Metoda soldului degresiv K=2*Nuz(norma uzurii) Nuz=100/DFU K=0.4 Uzan=Vi*K


Anii 1 2 3 4 5 Uzura anuala 20100 12060 7236 4341,6 6262,4 Vi*K Uz acumulata 20100 32160 39396 43737,6 50000 Uzura anuala+ Uz acumulata Valoarea de bilant 30150 18090 10854 6512,4 250 Vi-Uzacum

S2.3: Contabilitatea uzurii Evidenta sintetica a uzurii mijloacelor fixe se tine cu ajutorul contului 124 cont de pasiv. In credit calculul si acumularea uzurii, in debit casarea mijloacelor fixe in urma uzurii totale sau partiale. Sold final este creditor si reflecta uzura acumuluta la sfirsitul perioadei de gestiune. a) Reflectam calculul uzurii mijloacelor fixe Dt 712 pentru MF din sectia comerciala Dt 713 pentru MF din sectia general-administrativa Dt 811 pentru MF ce fabrica un singur bun Dt 812 pentru MF din sectia auxiliara Dt 813 pentru MF din sectia de productie Ct 124 b) Reflectam casarea Dt 124 Ct 123 c) Reflectam inregistrarea intrarii materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijlocului fix. Dt 211 Ct 123 d) Reflectam venitul obtinut in cazul cind valoarea materialelor este mai mare ca VPR. Dt 211 Ct 621 e) Reflectam cheltuielile obtinute in cazul cind VPR este mai mare ca valoarea materialelor obtinute Dt 721 Ct 123 S2.4: Contabilitatea iesirii mijloacelor fixe. Caile de iesire a mijloacelor fixe: a) Casarea totala b) Vinzarea c) Iesirea ca lipsa in urma inventarierii d) Schimb cu alte active Intreprinderea a procurat un calculator pentru casier in valoare de 12000 de la o intreprindere neplatitoare de TVA. Achitarea a fost efectuata peste 2 luni prin intermediul titularului de avans45%, restul prin transfer bancar. Metoda de calculare a uzurii este degresiva cu rata descrescatoare, DFU=7 ani. Calculatorul a fost vindut altei intreprinderi in valoarea de 10000, inclusiv TVA, peste 3 ani.