Sunteți pe pagina 1din 233

PUN I DENTARE

Doctorul (dentistul)

Tehnicianul

PUNTEA DENTAR
Reprezint o protez fix care stabile te integritatea morfologic i func ional a arcadelor dentare n edenta ii intercalate, reduse, ntinse i multiple.

P r ile componente
Corpul de punte (din ii intermediari)

Elementele de agregare

Crpul de punte:
nlocuie te dintele sau din ii pierdu i de pe arcad

Elementele de agregare
De acestea e solidarizat corpul de punte la extremit i i realizeaz fixarea (agregarea) prin cimentare pe dd stlpi a ntregii proteze Sunt n nr de cel pu in dou , a ezate , n general, pe cei doi din i limitan i ai bre ei edentate

CARACTERISTICILE PUN ILOR DENTARE


1. Sunt fixate pe din ii stlpi prin cimentarea elementelor de agregare, ceea le confer stabilitate o lung perioad de timp, reprezentat de ct mai mul i ani.

2. Volumul pe care l ocup n cavitatea bucal este egal cu acela ocupat de din ii naturali

3.Formele suprafe elor vestibulare i orale sunt asem n toare cu ale din ilor naturali

4. Pozi ia n sens V-oral a corpului Vde punte e identic cu a din ilor absen i

5.Transmit presiunile masticatorii fiziologic de la nivelul F ocl ale corpului de punte i ale elem.de agregare, prin parodon iul dd stlpi, osului alveolar

6.Sunt construc ii rigide, nedeformabile, rezistente la rupere i tocire

7.Se ob in n laboratorul de tehnic dentar n urma unor procese tehnologice complexe.n scopul realiz rii, sunt necesare interven ii laborioase asupra cmpului protetic.

8. Dpdv fizionomic pot fi:


1. fizionomice

2. Nefizionomice:

3.Par ial fizionomice:

ISTORIC

Erau recupera i dd pacientului sau de la cadavre i lega i de din ii restan i prin fibre vegetale sau fire de aur.

Trus din 1913

Protez soperioar , sculptat din din i de hipopotam

Scaun stomatologic din 1880 si 1890

Scaun stomatologic din 1901 (130(130-150$)

Factorii care influen eaz conceperea pun ilor dentare:


1. Topografia edenta iei (frontal , lateral , intercalat etc) 2. M rimea bre ei edentate: putem nlocui edentate: maximum 4 din i la nivelul unei singure bre e frontale (4 incisivi) sau 3 din i laterali, dac bre a e limitat de din i bine implanta i, cu r d cini voluminoase. 3. Condi iile tehnico-materiale (procesul tehnicotehnologic de realizare a pun ii dentare poate fi complex).

Pun ile dentare pot fi:


Metalice (din diferite aliaje) Nemetalice -ceramice -acrilice (provizorii) Mixte: -metalo-acrilice metalo- metalo-ceramice metalo-

AVANTAJELE RESTAUR RII PRIN PUN I:


1. Dpdv masticator pun ile realizeaz o mastica ie n limite fiziologice, asem n toare cu cea efectuat de arcadele naturale (puntea e fix , relieful ocluzal favorizeaz mastica ia) 2. Dpdv fonetic (mai ales n zona frontal ) pun ile permit acela i sprijin al limbii pe fe ele orale ale dd. Nu sunt modific ri de timbru i de pronun ie dac sunt conservate elementele de morfologie dentar i se respect volumul dd

3. Parodonto-profilactic- for ele, presiunile Parodonto-profilacticocluzale se transmit n axul lung al dd stlpi (stimul pt men inerea troficit ii). Stimulii sunt func ionali. 4. Ocluzo-func ional - se refac multiplele Ocluzocontacte dento-dentare, conducerea dentomandibulei. 5. Dpdv al confortului pun ile sunt rapid integrate n func ionalitatea ADM i dpdv psihosenzorial. Dup scurt timp pacientul nu mai simte existen a pun ii n cav.bucal (datorit volumului, fixit ii, fona iei etc)

DEZAVANTAJELE RESTAUR RII PRIN PUN I:


1. Dpdv igienic- exist suprafe e, locuri igienicascunse care nu se pot cur a corespunz tor ( nici prin autocur ire).

Igien corespunz toare la purt torii de pun i, cu du uri bucale:

2. Dpdv fizionomic:Pun ile din zona frontal sau frontofronto-lateral pt edenta ii de 2-3-4 dd se 2impune s fie rezistente la rupere, nedeformabile, capabile s suporte presiunile incizo-ocluzale ale incizodd antagoni ti. Pt a reda culoarea natural , aliajele metalice se acopre cu lacuri opacizante. Structurile integral ceramice nu au R suficient n cazul pun ilor cu mai mult de 3 elemente!

Ar fi bine s poat fi redat transluciditatea din 1/3 incizal (dpdv estetic, dar scade R!)

Este f greu de redat prin pun i aspecte particulare, individuale (treme, diasteme, nghesuiri, suprapuneri etc)

3. Dpdv al execu iei tehnice, dar i clinice:


Prepararea prin lefuire a bonturilor poate fi traumatizant pentru pacient, de multe ori necesit mai multe edin e. Pentru metalo-ceramic sacrificiul de metaloesuturi dure dentare e mare, se ajunge frecvent la devitalizarea dd Pre ul de cost trbuie s poat fi suportat ( i achitat!) de pacient

CORPUL DE PUNTE
E reprezentat de din ii artificiali care nlocuiesc din ii absen i de pe arcad .De aceea se mai nume te din ii intermediari Transmite p masticatorii de la dd antagoni ti la nivelul F ocluzale i le transmite elementelor de agregare Deoarece ntreaga construc ie e rigid , nedeformabil i c d p trebuie s fie la fel.

Clasificarea corpurilor de punte:


Dup materialul din care sunt realizate: -c d p masiv metalic - c d p nemetalic (acrilic sau ceramic) - c d p mixt : metalo-acrilic sau metalometalometaloceramic

Dup aspectul fizionomic: -nefizionomice -fizionomice -par ial fizionomice

Dup forma structurii aliajului metalic:


C d p masiv metalic C d p cu casete metalice i fa ete acrilice C d p cu semicasete metalice i fa ete acrilice C d p cu casete metalice i fa ete de por elan C d p cu cupe metalice i component acrilic C d p cu bar metalic acoperit de acrilat C d p cu bar i bonturi metalice acoperite de coroane acrilice

Puntea cu bar metalic

Dup raportul c d p cu creasta alveolar :


C d p cu raport n a C d p cu raport n semi a C d p cu raport tangent linear la maxilar C d p cu raport tangent linear la mabndibul C d p cu raport punctiform C d p suspundat

Elementele de agregare
Sunt microprotezele (protezele unidentare) prin care puntea se fixeaz pe dd stlpi Elementele de agregare sunt supuse unor for e suplimentare, preluate de la corpul de punte, de aceea trebuie s fie f rezistente i f bine fixate pe dd stlpi

Elementele de agregare se aleg n func ie de urm torii factori:


1. Topografia edenta iei (frontal predomin criteriul estetic, lateral predomin rezisten a) 2. ntinderea edenta iei (la pun i lungi, microprotezele se pot deforma prin suprasolicitare) 3. Caracteristicile mecanice ale microprotezei (rezisten a mecanic la deformare elastic i la rupere precum i retentivitatea sau fixitatea pe d stlp; structura fizico-chimic a materialului din care fizicoe realizat microproteza confer R la rupere dar i grosimea pere ilor confer R i la deformare)

4. Morfologia coronar i nr din ilor stlpi (dd volumino i asigur o retentivitate optim , cei mici nu asigur retentivitate) 5. Nr. din ilor (poate influen a alegerea tipului de microprotez ) 6. Condi iile tehnico-materiale (n condi ii tehnicooptime se pot folosi ca elem. de agregare chiar i incrusta iile sau cor. mixt metalometaloceramic )

Tipuri de microproteze care se pot utiliza ca elemente de agregare:


Coroana acrilic (punte provizorie) Coroana ceramic Incrusta ii Coroane par iale Coroana mixt CMMP sau CMMC CS Coroane metalice

FAZELE CLINICO-TEHNICE DE CLINICOREALIZARE APUN ILOR DENTARE


1. Examinarea pacientului i stabilirea indica iei tratamentului prin pun i 2. Preg tirea cmpului protetic prin lefuirea dd stlpi 3. amprentarea cmpului protetic 4. Turnarea modelului 5. Modelarea machetei elementelor de agregare i a corpului de punte 6.Ambalarea cu confec ionarea tiparului 7.Turnarea metalului n tipar

8. Dezambalarea i prerlucrarea componentei metalice 9. Proba n cavitatea bucal a scheletului metalic 10. Realizarea componentei estetice (acrilice sau ceramice) 11.Finisarea i lustruirea pun ii 12.Fixarea pun ii prin cimentare

PRINCIPIILE URM RITE N CONFEC IONAREA PUN ILOR


1. PRINCIPIUL BIOFUNC IONAL 2. PRINCIPIUL BIOMECANIC 3. PRINCIPIUL PROFILACTIC

PRINCIPIUL BIOFUNC IONAL


Urm re te restabilirea func iilor majore ale ADM: -mastica ia -fona ia -fizionomia

Trebuie s fie eficient i n limite fiziologice F ocl s fie cu dimensiuni asem n toare cu ale dd naturali i cuspidate,cu individualizare i rapoarte ocluzale corecte Transmiterea presiunilor s se fac n axul dd stlpi

Mastica ia

Func ia fizionomic
n zona frontal i fronto-lateral c d p i frontoelementele de agregare restaureaz aceast func ie prin: -formele i dimensiunile FV n corela ie cu arcada antagonist -pozi ia fiec rui d att unul fa de cel lalt ct i pe o anumit curbur (e dificil de redat suprapiunerea, nghesuirea, malpozi iile) -culoarea e elem. principal pt restaurarea aspectului estetic, pt armonia dento-dentar i dentodentodento-facial

Pun ile , dup modul n care reu esc sau nu s restaureze func ia fizionomic pot fi: -fizionomice -par ial fizionomice -nefizionomice

Unii i premit ( i le face pl cere s le poarte!) lucr ri protetice extravagante (nefizionomice)

Fona ia

Elementele care restaureaz fona ia:


Pozi ia corpului de punte n sens V-Or pt ca Vvrful limbii s se sprijine n accea i condi ii Morfologia fe elor orale ale dd s fie identic cu a dd naturali concav-convex (cingulum) concavi cu crestele marginale- mai mult sau mai marginalepu in exprimate Dimensiunea V-Or a dd c d p i a elem. de Vagregare s nu produc modific ri n + sau n ale spa iului fonetic ale spa iului fonetic pt limb i buze

PRINCIPIUL BIOMECANIC
Urm re te s asigure urm toarele caracteristici: 1.Rezisten 2.Inser ia 3.Stabilitatea fizic

Rezisten a fizic
Elementele de agregare i c d p s nu se fractureze i s nu se deformeze elatic sau plastic i nici s nu se abrazeze Materialele folosite n confec ionarea pun ilor sunt alese n vederea satisfaceerii necesit ilor mecanice, dup urm toarele criterii: ntinderea edenta iei, starea dd antagoni ti, dezvoltarea musculaturii pacientului

Inser ia
E condi ionat de prepara ia dd stlpi paraleli Examenul modelului arat dac dd au fost lefui i paralel sau nu

Stabilitatea
E asigurat de gradul de fric iune ce se produce ntre elem de agregare i dd stlpi Depinde de exactitatea microprotezei, de agregare i de ntinderea suprafe ei de contact

Principiul profilactic:
Pun ile dentare sunt concepute i realizate a s nu produc modific ri patologice asupra dd stlpi, dd antagoni ti, parodon iu, creasdta alv., mucoas Se refer la urm toarele elemente: -direc ia c d p -Relieful ocluzal i l imea V-Or a c d p V-Raportul c d p cu creasta alv -protec ia papilei interdentare -Calit ile fizico-chimice ale materialelor ce intr n fizicoalc tuirea pun ii dentare

Direc ia corpului de punte


Este impus de condi iile mecanice i topografice Presiunile trebuie s fie repartizate n axul lung al dd Puntea trebuie s se ncadreze n configura ia general a arcadelor dentare naturale Contactele interdentare ocluzale s fie func ionale cu dd antagoni ti

Relieful ocluzal i l imea V-or a Vcorpului de punte


Relieful ocluzal trebuie s asigure efectuarea mastica iei, o rela ie ocluzal func ional cu dd antagonio ti i libertatea mi c rilor reflexe ale mandibulei Dificult i pot s apar n edenta ii vechi, neprotezate, cu dd migra i n sens vertical. De aceea, n aceste situa ii se niveleaz nti planul de ocluzie

Dac dd antagoni ti sunt reprezenta i de o lucrare incorect ea ar trebui ndep rtat i ref cut

ELEMENTELE DE AGREGARE
a.Factori generali ce influen eaz reten ia EA:
 

Lungimea spa iului edentat capacitate retentiv a EA e direct propor ional cu lungimea corpului de punte Tipul de punte Ocluzia prin intensitatea i direc ia for elor ocluzale incluen eaz capacitatea retentiv a pun ilor dentare.Cu ct for ele ocluzale sunt mai mari,cu att rezisten a EA i a CP trebuie s fie mai mare. Interferen ele ocluzale sau denivelarea planului de ocluzi solicit suplimentar EA, ceea ce duce la deciment ri.

 

Din ii naturali ce urmeaz a fi nlocui i determin tipul EA folosite, forma i pozi ia CP Tipul masticator individual solicit retentivitatea EA, dar i parafunc iile Starea parodon iului cu ct din ii stlpi sunt mai bine implanta i, cu att EA trebuie s fie mai rezistente

Factori speciali care influen eaz reten ia EA


Morfologia coroanei dintelui de suport Valoare maxim valoare minim MX M1 M2 PM1 PM2 C IC IL MD M1 M2 PM2 PM1 C IL IC Un dinte cu o coroan de form conic sau n form de dalt este m.pu in retentiv dect cel cilindric/trapezoidal Suprafa a de contact a EA cu dintele de suport Paralelismul pere ilor axiali Rigiditatea pere ilor EA.Flexibilitatea pere ilor EA produce deciment ri frecvente ale pun ilor. Calit ile cimentului de fixare Materialele din care se confec ioneaz EA

Raportul corpului de punte cu creasta alveolar


Forma c d p i mai ales raportul cu creasta trebuie s favorizeze autocur irea i cur irea Fa a c d p orientat spre Or i spre creasta alv.(fa a mucozal ) trebuie s prezinte forme i prelucr ri prin lustruire cas nu reten ioneze resturile alimentare. Toate pun ile reten ioneaz resturi alim., de aceea trebuie s ne preocupe ob inerea celui mai corespunz tor c d p

Rela ia sau contactul dintre fa a sau marginea mucozal a cdp i mucoas poate fi:
n a n semi a Tangen ial liniar la mandibul Tangen ial linear la maxilar Punctiform Suspendat Depind de topografia edenta iei, de n l imea i de forma crestei edentate. edentate.

Contact n a

Morfologia c d p e identic cu a dd naturali Prezint forma i volumul coroanelor naturale Fa a mucozal acoper versantul V i Or al crestei alv, fiind n contact intim cu mucoasa Func ional: exercitarea fona iei, restaurarea fizionomiei

CONTACT N A

- Sunt CI astfel de corpuri de punte

Contactul n a

Dezavantaj:igiena deficitar

Contactul n a

E cel mai conforabil pentru pacient

Corpul de punte n semi a


Are dimensiuni mai mici i forma modificat , pt c acoper numai versantul V al crestei , pn la mijlocul crestei Suprafa a mucozal e redus la i se ntlne te cu F Or ntr-un unghi larg deschis, ntrrotunjit Comparativ cu cel n a reten ioneaz mai pu in resturile alimentare, fiind asigurat o igien satisf c toare

Semi a
Se creeaz un compromis ntre restaurarea func iilor: fizionomic , fona ie, igien .

Corpul de punte cu contact tangent linear la maxilar


Are o form caracteristic , rezultat prin reducerea fe ei mucozale Contactul cu mucoasa se face pe versantul V al crestei sub form linear , la nivelul la care marcheaz coletul dd, deoarece F mucozal e desfiin at , existnd fa a palato-mucozal nclinat ntr-un unghi de 45 (de fapt nclina ia e variabil , palatontr45 depinde de distan a dintre creasta alv. i planul de ocluzie

FV e modelat pt a crea individualizarea dd absen i Se realizeaz atunci cnd n zona lateral maxilar dd stlpi au dimensiuni cervico-ocluzale normale i creasta are cervicol ime medie sau ngust Dac n l imea spa iului e mic i creasta e lat , nu se poate realiza Prin contactul redus cu fibromucoasa, fe ele nclinate oblic sunt bine tolerate Recomandate n cazul pun ilor metalo-ceramice metalo-

Corpul de punte tangent linear la mandibul


Nu e asem n tor cu cel indicat la maxilar Are 3 suprafe e i o muchie mucozal Suprafa a ocluzal e modelat cuspidat, concordant cu dd antagoni ti Suprafa a L e modelat u or convex n sens cervicocervicoocluzal pt autocur ire i cur ire artificial . n sens M-D e neted , f r , f r depresiuni Supraf. V n 1/3 ocluzal prezint individualizarea dd intermediari prin de desc rcare Muchia mucozal rezult prin unirea supraf.V cu cea L, urm rind configura ia mijlocului crestei alv.

Corpul de punte cu contact punctiform


Fa a mucozal a fiec rui d artificial e redus la un punct ce vine n contact cu mijlocul crestei alv Fe ele proximale, V i L sunt convergente spre zona cervical ; de aceea sub punctul de contact are form conic Spa iile triunghiulare interdentare reprezint zone greu accesibile pt autocur are Se realizeaz rar n zona lat. mandibular

Corpul de punte f r contact cu creasta alveolar (suspendat)


E indicat n zona lateral mandibular cnd dd stlpi sunt nal i i creasta e atrofiat existnd un spa iu de 7-8mm de la planul 7de ocluzie la creast

Corpul de punte suspendat


Are fa a ocluzal modelat morfologic individulizat, FV i Oral schi ate n 1/3 ocluzal cu de desc rcare i de separare Fe ele trec rotunjit spre fa a mucozal care e rotunjit , convex , neted , f r delimit ri sau , bine lustruit Trecerea spre elem de agregare se face rotunjit, a din lateral are aspect de pod Existen a spa iului de 3-4mm e obligatorie(sub punte) un spa iu mai mic 3nu asigur igiena

Protec ia papilei interdentare


Sunt afectate papilele de la extremit ile edenta iei (M a stlpului distal i D a stlpului mezial) Macheta c d p e modelat la distan de papil , a spa iul respectiv s se p strez

Tolerabilitatea i compozi ia materialelelor din care e confec ionat puntea


Pun ile dentare se vor confec iona din aliajele unui singur metal. Dou metale pot produce diferen de poten ial n mediul bucal (saliva prin con inutul de s ruri i prin pH ac ioneaz ca un electrolit) Dac exist 2 metale diferite pot apare curen i galvanici ( i amalgamul dentar e un metal!). Galvanismul bucal se manifest prin senza ie de arsur n limb , hiposaliva ie, dureri, limb cu aspect poros (dar i avitaminoza B 12, menopauza, afec iuni endocrine pot determina acelea i simptome)

galvanism bucal

Alimentele introduse n cavitatea bucal la t* foarte diferite fa de t*corpului pot afecta din ii, dac nu sunt proteja i termic, metalele transmi nd varia iile de t*

nghe ata 0*C

sup 50-60*C 50-

Materialele folosite n confec ionarea pun ilor, prin procesul tehnologic de prelucrare pot prezenta pori care reten ioneaz resturile alimentare (metale, acrilat) n plus, acrilatul preparat incorect poate con ine monomer rezidual (nepolimerizat) care nu e tolerat de mucoasa gingival .

Fazele de realizare a pun ilor dentare


1.Examenul pacientului i stabilirea tratamentului prin pun i dentare (Rtg, fi a, ajust ri ocluzale etc) Prepararea dd stlpi specific pt fiecare tip de microprotez cu ob inerea unui ax de inser ie al pun ii a toate elementele de agregare s p trund simultan pe dd stlpi 8modelul de studiu poate fi de folos!) Punte provizorie?

Amprentarea

Realizarea modelului:
Modelul se realizeaz din ghips dur, cu bonturi mobilizabile. Modelul arcadei antagoniste se poate realiza din ghips alb. Modelele se monteaz n ocluzor sau articulator

MACHETA PUN ILOR METALICE


Metoda direct n cav.bucal ; nu se mai folose te (exc.inlaz,DCR) Metoda indirect din ceruri speciale, pe bonturile preparate Calit S S S ile cerurilor: se lichefieze i s se solidifice rapid f r s sufere modif.volumetrice nu se deformeze n stare solid , s - i p streze rigiditatea poat fi sculptate n stare solid f r s se deformeze sau fractureze

Clasificare A.D.A.(Americn Dental Association): Tipul A ceruri dure, cu curgere lent , rar fol Tipul B ceruri cu duritate medie i curgere obi nuit , fol. i n tehn.directe Tipul C ceruri moi, folosite n tehn.indirecte Se prezint n culori diferite (albastru,verde,ro u) pentru contrast coloristic fa de culorile gipsurilor de modele.

TRUSA P.K.THOMAS : cuprinde 5 instr. (Nr.1

Nr.5)

P.K.T. Nr.1 topit

e folosit pt.aplicarea unor pic turi mai mari de cear

P.K.T. Nr.2 se fol.pt.aplicarea unor pic turi m.mici. Partea m.sub ire este destinat pt.netezirea zonelor prin nc lzirea i fluidizarea cerii

P.K.T. Nr.3 pt.sculptarea an urilor ocluzale de pe suprafe ele ocluzale ale din ilor laterali

P.K.T. Nr.4

sculptarea cerii n orice zon

P.K.T. Nr.5

finisarea crestelor, an urilor i fisurilor ocluzale

Nr. 6 (D.P.T.) finisarea marginilor machetei, avnd marginile rotunjite (DARBY-PERRY) (DARBY-

Nr.7 (D.P.T.) cear

pentru depunerea sau netezirea straturilor sub iri de

MACHETA ELEMENTELOR DE AGREGARE PT.DIN II LATERALI


a.

Formarea capei -capa este alc.dintr-un strat uniform de cear 0.5alc.dintr0.51mm se izoleaz bontul cu mat.izolant, pt.a permite adaptarea uniform a capei de cear la nivelul fe elor prepara iei.

Dup uscarea stratului izolant, se depune primul strat de cear .Acest lucru se poate realiza prin dou metode : imersie sau prin adaos de cear topit

Realizarea capei prin procedeul de imersie a bontului n cear lichid :

Ceara se men ine lichid la o anumit temperatur Bontul se cufund n cear pn la 2 mm de limita marginal a prepara iei Uniformitatea grosimii stratului de cear se ob ine prin cufundare rapid Grosimea capei se real.prin imersii succesive, pn se formeaz un strat uniform al pere ilor de 0.5 1 mm

Ob inerea capei prin adaos de cear topit : cu instr.P.K.T.Nr.1 sau cu ajutorul spatulei de cear Nr.7

Adaptarea marginilor machetei.Stratul de cear al machetei, situat infracervical de limita marginal , se nl tur cu un instr.bont (D.P.T.Nr.6) f.pu in nc lzit ndep rtarea i repunerea capei pe bont se face cu aten ie, pt.a nu se deforma.

b. Formarea fe elor axiale i ocluzale Secven ele de realizare a model rii machetei:
   

Modelarea conturului axial Formarea conurilor Formarea crestelor marginale i a versan ilor meziali i distali ai cuspizilor Modelarea contururilor fe elor vestibulare i lunguale Modelarea crestelor triunghiulare Completarea detaliilor i finisarea machetei

Pauza de masa

MODELAREA CONTURULUI AXIAL Reproducerea zonelor fe elor axiale ale din ilor,ntre limita marginal a prepara iei i punctele de contact interdentare Are ca scop formarea punctelor de contact interdentar Se contureaz forma i convexit ile maxime ale fe elor V i L

2. Formarea conurilor - Cu scopul de a stabili locul i nl imea vrfului cuspizilor, precum i contactul acestora cu din ii antagoni ti Exist dou module ocluzale dup care se stabile te pozi ia cuspizilor de suport ai din ilor laterali, n raport ocluzal cu din ii arcadei antagoniste: modulul cuspizi - creste marginale: se real.prin raport cuspidian ocluzal dintre un dinte cu doi din i. Se folose te m.frecvent


modulul cuspizi fosete: se real.prin contactul cuspizilor de suport cu fosete antagoniste

3. Formarea crestelor marginale i a versan ilor M i D ai cuspizilor - Se form.versan ii M i D ai cuspizilor cu ajutorul instr.P.K.T.Nr.2, depunnd cte o pic tur de cear pe laturile M i D ale conurilor

- Se form.crestele marginale,pn la nl imea crestelor marginale ale d .adiacen i

4. Modelarea crestelor triunghiulare - Se ncepe de la baz spre vrf.Cu Nr.2 sau 1 se aplic o pic tur de cear la baza crestei, care se prelunge te spre vf.cuspidului

creste triunghiulare

formarea crestelor triunghiulare

Prin forma lor, crestele triiunghiulare trebuie s asigure stabilitatea func ional a din ilor prin contacte tripodice ocluzale.

5. Modelarea conturului FV i FL - Zonele fe elor vestibulare i linguae situate deasupra nivelului punctelor de contact interdentare formeaz versan ii externi ai cuspizilor de suport i de stabilizare - Se modeleaz conturul neted a.. ntre por iunile de sub i de deasupra zonei ecuatorului anatomic al coroanelor, s nu fie denivel ri

modelarea conturului fe elor vestibulare

6. Completarea detaliilor i finisarea machetei - Dup formarea crestelor triunghiulare z nele r mase se umplu cu cear - Se formeaz fosetele i an urile intercuspidiene(P.K.T.Nr.3)

Modelarea fosetelor i an urilor

muchiile crestelor se rotunjesc(5)

Plasarea i realizarea contactelor ocluzale ntre din ii antagoni ti se poate face astfel: - La nivelul pantelor cuspidiene meziale sau distale

La nivelul crestelor triunghiulare

La nivelul crestelor marginale

- La nivelul versan ilor externi ai cuspizilor vestibulari i linguali

 

Conturul cervical al fe elor axiale se verific s nu prezinte convexit i pronun ate care comprim gingia marginal . Ceara se finiseaz i se lustruie te pt.a ob ine o suprafa ct mao neted Se controleaz interiorul machetei,pt.a observa eventualele goluri sau stria ii fomate prin contac ia cerii la modelare Se verific corectitudinea realiz rii limitelor marginale ale prepara iei. Cnd marginile machetei dep esc n sens apical limitele prepara iei, machetele se rup sau se l rgesc n momentul ndep rt rii de pe model, devenind fie prea largi, fie franjurate.

Alegerea modului de plasare a cuspizilor ntr-un caz clinic depinde de mai ntrmul i factori: - Pozi ia i aspectul morfologic ocluzal al din ilor antagoni ti - Dac reabilitarea se face simultan, la nivelul ambelor arcade antagoniste - Necesitatea orient rii transmiterii for elor ocluzale n axul lund al din ilor - Tipul masticator individual al pacientului - Tipul ghidajului dentar anterior i anterio-lateral anterio-

Macheta
Macheta scheletului metalic se poate ob ine din cear , din elemente prefabricate. Are o form specific tipului de corp de punte

Preg tirea pentru ambalare

Pun i speciale
Sunt lucr ri protetice fixe caracterizate de anumite particularit i tehnologice Indica iile sunt limitate de anumite forme de edenta ie, par ial redus sau ntins Tehnologia de realizare poate fi complex Metodele i tehnicile de lucru folosite sunt diferen iate i specifice fiec rui tip de punte special n parte

Pun i speciale:
Puntea Puntea Puntea Puntea Puntea Puntea total (semicircular ) cu extensie demontabil i mobilizabil pe implante provizorie Maryland

Puntea provizorie
Reprezint o etap intermediar n cadrul unui tratament complex, de lung durat , i are drept scop restabilirea, pn la aplicarea lucr rii protetice finite, a func iilor: fizionomice, fonetice, par ial cea masticatorie i de men inere a rapoartelor intermaxilare i are o func ie biologic :protec ia pl gii dentinare a bonturilor vitale lefuite.

Puntea provizorie
Exist multe situa ii cnd tratamentul stomatologic protetic dureaz cteva s pt mni sau luni. n aceste situa ii se pot confec iona extemporaneu de medic (metoda direct ) sau n laborator (metoda indirect )

RAA(r ina acrilic autopolimerizabil )

Cmpul protetic este amprentat i apoi se toarn modelele de ghips:

Pe modelul de ghips se lipe te cu cear dintele (dd)prefabricat,acrilic n bre a edentat :

Este verificat ocluzia:

E preg tit aparatul de folii mpreun cu folia de celuloid:

Folia de celuloid plastifiat e depus peste modelul de ghips:

Dup aplicare i rigidizare se sec ioneaz :

Se verific pe cmpul protetic:

Se introduce RAA i se aplic pe cmpul protetic:

Modelul poate fi pozi ionat oricum

Este ndep rtat puntea provizorie din amprenta de celuloid:

n amprenta cheie a fost introdus acrilatul autopolimerizabil (dup ce am ales culoarea potrivit ), care face priz n 4-5 minute 4(maximum) la temperatura cavit ii bucale Polimerizarea acrilatului are loc sub presiunea digital a medicului Dup polimerizare se face o prelucrare cu pietre, freze, discuri pt acrilat

Dup ce puntea provizorie a fost prelucrat , se fixeaz provizoriu (cu un ciment provizoriu) n cavitatea bucal a pacientului.

Puntea pe implante:

Implantul are scopul de a nlocui dd absen i Se pot folosi diferite tipuri de implante, din diferite materiale. Se introduc prin interven ii chirurgicale dup examin ri loco-regionale i locogenerale minu ioase i dup ce s-a elaborat sun plan de tratament corespunz tor.

Plan de tratament virtual, aplicat i la etapa chirurgical (ghidaj chirurgical computerizat 3D)

Miniimplante

Punte pe implante

Puntea total (semicircular )

Pun i totale fizionomice:

Punte total par ial fizionomic :

Puntea total
Este proteza fix care restaureaz o arcad dentar n totalitate Edenta ia este mixt ntins Indica ia clinic e condi ionat de 2 factori: morfo1.Factorul local : situa ia morfo-clinic a cmpului protetic, pe arcad e obligatoriu s fie prezen i minimum 4-5-6 dd cu o dispozi ie 4topografic favorabil (n planuri diferite) i cu valoare parodontal capabil s suporte sarcinile suplimentare transmise de punte.

2. Factorul general : starea de s n tate i de func ionalitate a organismului. Clasic, este exemplul dat de topografia ideal a unui num r minim de din i stlpi reprezenta i de existen a caninilor i a molarilor de 12 ani: M2 .C C ..M 2

Ace ti din i pot sus ine o punte total !

Puntea total
Impune un nalt grad de preg tire profesional medic- tehnician medic-

Puntea cu extensie

Puntea cu extensie
E caracterizat de situarea elementelor de agregare de o singur parte a c d p. Pot fi pun i cu extensie M : c d p e situat M fa de elementele de agregare sau cu extensie D cnd c d p e situat D fa de elem de agregare (dd stlpi) Nu e admis de mul i autori (dispute n literatura de specialitate)

Sunt admise pun ile cu extensie n urm toarele situa ii:


Atunci cnd se restaureaz prin extensie un singur d absent, solidarizat la cel pu in 2 elemente de agregare Dd stlpi pe care sunt fixate elementele de agregare trebuie s prezinte coroane voluminoase (suprefe e ntinse), cu o foarte bun implantare parodontal , radicular Arcada antagonist e scurtat sau e reprez. de o protez mobil sau mobilizabil , care nu dezvolt pres. mari la mastica ie i n IM

Cel mai frecvent se folose te extensia n cazul unei pun i totale, fixat pe un nr corespunz tor de dd stlpi cnd se face o extensie D pentru ultimul molar

Punte cu extensie D pt nlocuirea Incisivului lateral superior

Puntea mobilizabil

i demontabil :

Execu ia tehnic e dificil , necesit tehnicieni experimenta i, aparatur special , elemente prefabricate

Puntea cu cro ete (provizorie)

Puntea cu cro ete:


Cu aceast lucrare se pot nlocui 1-2 dd 1lips . legarea de dd stlpi se face cu cro ete elastice. De obicei reprezint o perioad de temporizare pn la realizarea lucr rii definitive

Elemente de stabilizare speciale: coroana telescopat

Puntea cu telescoape:

Coroana telescopat :
Reprezint elementul de leg tur (infrastructura). Pe dd stlpi se realizeaz o cap cimentat iar telescopul se suprapune etan peste cap , f r a l sa niciun spa iu n care s p trund resturile alimentare. De obicei se folose te aur Dar de multe ori se pierde n timp etan leitatea dintre cap i telescop

Indica ii:
n general sunt indicate n ocluzii joase care permit doar construc ii protetice cu contact n ea, la o distan f mic fa de creasta alveolar . Men inerea igienei bucale se poate efectua doar cu o punte mobilizabil n cazul n care exist pierderi mari de substan osoas i s-a construit o gingie sartificial Dac exist leziuni de mucoas (leucoplazii) suscepibil s evolueze spre malignizare

Puntea Maryland (puntea fixat fizicofizico-chimic, puntea adeziv )

Poate fi par ial sau total fizionomic Are 2 prelungiri metalice care sunt aplicate la nivelul fe elor proximale sau/ i orale ale din ilor vecini (stlpi) Se recomand mai ales frontal, atunci cnd lipse te I lat sup

Puntea Maryland:

Frontal

Lateral (variant )

Variante Maryland

Puntea pe incrusta ii

Puntea Maryland:
Fixarea se face la nivelul prelungirilor metalice. Aceste prelungiri se ntind pe minimum 180 pentru a ob ine o suprafa 180 ct mai mare de contact esuturile dentare (smal ul) e lefuit 0,1 mm, fixarea f cndu-se prin mbinare cnduadeziv

Caracteristici:
Recomandat pt edenta ii reduse, n special frontal, cu sacrificii de es dur f mici Prepararea dd stlpi e f mig loas , trebuie asigurat un paralelism perfect ntre suprafe e pt asigurarea inser iei Turn tura trebuie s fie de mare precizie pt a rezulta un contact intim ntre cele 2 suprafe e: dentar i metalic n general dd prepara i trebuie s fie volumino i, cilindrici (nu globulo i)

Puntea pe incrusta ii

Etching the inner surfaces with an acid gel before cementation

Erori n confec ionarea pun ilor dentare


a.Erori din momentul conceperii pun ii dentare b.Erori din etapele clinico-tehnice de execu ie clinicoa pun ii

Instrumente pentru ndep rtat pun ile cimentate:

a.Erori de concep ie
Sunt determinate de : ntinderea spa iului edentat Morfologia i pozi ia dd stlpi Forma i direc ia corpului de punte Raportul c d p cu creasta alveolar Aliajul sau materialul folosit pt realizarea pun ii

ntinderea spa iului edentat:


Nu se restaureaz prin pun i spa ii edentate n care lipsesc 4 sau mai mul i dd (suprasolicitarea dd stlpi, deformarea elastic a pun ii, rupere, decimentare punte)

Morfologia i pozi ia dd stlpi:

Exist situa ii clinice n care dd stlpi nu se pot prepara corespunz tor (volum redus al dd, abraziune, V-pozi ie, etc) V-

Tipul elmentelor de agregare


Dac se folosesc elem de agregare necorespunz toare acestea se pot rupe, decimenta,se pierde efectul fizionomic n scurt timp (fe e ocluzale acrilice de exemplu)

Direc ia corpului de punte:


Se respect obligatoriu criteriile ocluziei func ionale, cu un modelaj al reliefului ocluzal corespunz tor Se restaureaz forma, dimensiunea, pozi ia arcadei, cu nscriere n configura ia general a arcadei respective

Raportul corpului de punte cu creasta alveolar :


Trebuie s se in cont i de asigurarea unei igiene corespunz toare (dezavantaj: raportul n ea; !e interzis s se realizeze raport intramucos- cauzat de gravarea intramucosmodelului de tehnicianul dentar) Se ine cont de zona edenta iei (frontal, lateral, maxilar, mandibul ), de forma i n l imea crestei alveolare

Aliajele i materialele folosite:


Se ine cont la aliajele metalice i la cel lalte materiale (acrilat,ceramic ): rezisten a la deform rile elastice, rezisten a la abraziune, de nr dd absen i, starea dd antagoni ti, tolerabilitatea organismului(aten ie i la alergii, bimetalism), rezisten a la coroziune (la aliaje), mb trnirea acrilatului.

b.Erori n etapele clinico-tehnice: clinicoDe precizia realiz rii amprentei, modelului i a machetei poate s depind exactitatea , longevitatea pun ii dentare Adaptarea marginal a elem de agregare e f imp pt a nu apare deciment rii, carii pe dd stlpi Turnarea componentei metalice e f imp pt a nu apare pori n structura metalic (afecteaz cromatica,R chimic , igiena)

Componenta acrilic s nu traumatizeze gingia, parodon iul Modelajul ocluzal s fie neretentiv, f r muchii ascu ite, t ioase, s fie redate n zona frontal elementele morfologice ale dd(creste marginale, cingulum) O eroare mare o reprezint absen a contactului cu dd antagoni ti

Dac metalul turnat are un aspect mat dup lustruire, fie aliajul a fost supranc lzit, sau s-a soxidat sau s-a combinat cu masa de ambalat sLa confec ionarea componentei fizionomice pot s apar : erori de culoare cnd aspectul cromatic e altul dect al dd vecini sau metalul transpare prin componenta fizionomic

erori de form nu se ncadreaz n armonia dento-dentar , nu a existat o dentoorientare n func ie de dd vecini erori de volum (f frecvente!) dd sunt mai mari sau mai mici comparativ cu dd vecini, nu se nscriu n configura ia general a arcadelor dentare (mai ales n cazul caninilor, modela i de obicei mult prea volumino i, tr dnd existen a pun ii) erori de structur cu suprafe e poroase, luciu de intensitate redus ,absen a vivacit ii ceramicii

Distibu ia stresului ocluzal de la elem de agr la c d p:

Pun ile dentare reprezint lucr rile protetice cel mai frecvent realizate n cabinetele de medicin dentar ! De aceea, s ne str duim, mpreun cu tehnicianul dentar s le realiz m ct mai corect.