Sunteți pe pagina 1din 154

CAPITOLUL I

Considera ii generale
1. No iunea de administra ie public
Analiza unitar a dreptului administrativ impune clarificarea unor no iuni i concepte cum sunt: statul, administra ia, faptul administrativ, administra ia public i altele1. Apari ia administra iei este legat de geneza statului. Statul2, cea mai important institu ie a societ ii are dou accep iuni. ntr-o accep iune lrgit, statul este constituit din trei elemente: teritoriul, popula ia (na iunea) i suveranitatea (n sensul puterii organizate statal). ntr-o accep iune restrns, prin stat se n elege forma organizat a puterii poporului, mai exact mecanismul sau aparatul statal. Strict juridic, statul este un ansamblu sistematizat de organe de stat (autorit i), ce cuprinde parlamente, guverne i alte autorit i executive, organe judectoreti, armata, poli ie i nchisori3.
1

Ordinea juridic ntr-un stat de drept se poate asigura numai atunci cnd cei crora li se adreseaz nomele juridice trebuie s le utilizeze n mod uniform i cu maxim rigurozitate tiin ific. Sarcina de a stabili n elesul i con inutul unor no iuni i concepte revine tiin elor juridice, nu dreptului. Acesta doar utilizeaz no iunile astfel cum au fost ele definite de doctrina juridic. 2 Cuvntul stat provine din latinescul status, semnificnd ideea de stabilitate, permanen . 3 Ioan Muraru Drept constitu ional i institu ii politice, Edi ia a VII-a revzut i adugit, Editura Actami, Bucureti, 1997, p. 10, 11.

11

Dei structurile i func iile statului au evoluat n timp, n esen statul a rmas acelai, adic o putere de comand1 sau, n societ ile pluraliste i democratice, un instrument de organizare i conducere a societ ii. Articolul 1 alin. (3) din Constitu ia Romniei prevede c Romnia este stat de drept, democratic i social, n care demnitatea omului, drepturile i libert ile cet enilor, libera dezvoltare a personalit i umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme n spiritul tradi iilor democratice ale poporului romn i idealurilor Revolu iei din decembrie 1989 i sunt garantate. Statul de drept nu se confund cu principiul legalit ii, el fiind mai mult dect att. Statul de drept este statul a crei activitate este determinat i limitat de drept. El este constituit dintr-un sistem de garan ii (inclusiv juridice) care asigur reala ncadrare a autorit ilor publice n coordonatele dreptului2. Se consider c suntem n prezen a unui stat de drept atunci cnd: domnia dreptului este evident; con inutul acestui drept valorific la dimensiunile reale drepturile i libert ile cet eneti; se realizeaz echilibrul, colaborarea i controlul reciproc al puterilor publice (autorit ile publice); se realizeaz accesul liber la justi ie3. Reinstaurarea statului de drept, afirmarea principiilor democra iei i totodat crearea cadrului legislativ pentru materializarea acestora au determinat schimbri esen iale i n ceea ce privete administra ia n general i administra ia public n special.

Hans Kelsen Teoria general a statului, tradus din limba german de H. Vermeulen, Bucureti, Tiparul Oltenia, 1928, p. 14. 2 I. Muraru, op. cit., p. 143. 3 Idem, p. 144.

12

Sub aspect etimologic, cuvntul administra ie provine din limba latin, fiind compus din prepozi ia ad, nsemnnd la, ctre i minister, traducndu-se prin servitor, supus. Se poate aprecia c, la origini, prin aceast no iune s-a avut n vedere o activitate subordonat, la comand, pus n slujba cuiva1. A administra, conform dic ionarului limbii romne, nseamn: a conduce, a gospodri, iar pentru administra ie, acelai dic ionar re ine: totalitatea organelor care administreaz o institu ie sau o ntreprindere. n limbajul curent, termenul de administra ie este utilizat n mai multe sensuri: astfel, prin administra ie se poate n elege: con inutul principal al activit ii puterii executive a statului; sistemul de autorit i publice care nfptuiesc puterea executiv; conducerea unui agent economic sau institu ii social culturale; un compartiment (direc ie, sec ie, serviciu, birou) din unit ile direct productive sau institu ii social-culturale, care nu desfoar, nemijlocit o activitate direct productiv. Dintre multiplele sensuri ale termenului de administra ie, preocuprile teoretice s-au axat, n principal, pe clarificarea no iunii de administra ie public. Pentru a n elege mai bine aceast no iune, sunt necesare cteva precizri cu privire la faptul administrativ2. n doctrin a fost subliniat n mod constant caracterul oricrei activit i de natur administrativ de a constitui un fapt

Dana Apostol-Tofan Drept administrativ, vol. I, Editura All Beck, Bucureti, 2003, p.4. 2 Sintagma fapt administrativ are semnifica ia de orice activitate de natur administrativ, adic fenomenul administrativ. A se vedea n acest sens, P. Bandet, L. Mehl .a., Le fait administratif nature, origine et developpement, n Trait de science administrative, Mouton, Paris, 1996.

13

administrativ, un fenomen administrativ n eles ca specie a fenomenului social1. Avnd o natur complex, social-politic i juridic, fenomenul administrativ este abordat, n vederea cunoaterii sale, att de tiin ele juridice, ct i de alte ramuri ale tiin ei, cum sunt tiin ele economice, sociologia, politologia2 etc. Faptul administrativ este un fapt social care nu poate exista dect n cadrul unei grupri sociale statale stabile3. El este determinat de diviziunea social a muncii ori de diverse evenimente care intervin n existen a gruprii respective, iar realizarea acestuia impune structurarea lui ntrun sistem de organizare. Caracterul gruprii sociale statale n care i n legtur cu care exist faptul administrativ, determin caracterul faptului administrativ respectiv. Astfel, dac gruparea are caracter particular i urmrete realizarea unor interese private, administra ia respectiv va fi o administra ie particular. Dimpotriv, administra ia va fi public dac gruparea se constituie dup criterii politice i urmrete satisfacerea unor interese generale ale societ ii. Pentru a stabili deosebirile dintre administra ia public i administra ia privat trebuie s pornim de la conceptul de public. Astfel, este public ceea ce privete comunitatea n ansamblul su. Ne aflm n fa a interesului public atunci cnd acesta este o consecin a ac iunii organizate de a satisface o nevoie social recunoscut tuturor.

Antonie Iorgovan Tratat de drept administrativ, vol. I, edi ia 4a, Editura All Beck, Bucureti, 2005, p.6 i urm. 2 Dana Apostol Tofan, op.cit, p.8. 3 Alexandru Negoi , - Drept administrativ, Editura Sylvi, Bucureti, 1996, p.4.

14

n timp ce raporturile particularilor se bazeaz pe egalitatea juridic i pe acordul de voin e, administra ia public trebuie s dispun de mijloacele juridice necesare pentru a apra interesul public. Datorit acestui fapt, administra ia public i desfoar activitatea n regim de putere public. No iunea de putere public desemneaz ansamblul prerogativelor acordate organelor administrative, care le permite acestora s fac s prevaleze interesul public, atunci cnd acesta se afl n conflict cu interese particulare.1 De asemenea, ac iunile ntreprinse n interesul general trebuie s fie supuse unor forme de control din partea publicului, iar acesta s aib acces la orice informa ie de interes public. De regul, interesul general este exprimat n actele politice ale celor care de in puterea. La rndul su, administra ia public poate fi o administra ie a statului, administra ie de stat, situa ie n care interesul realizat de cei ce nfptuiesc administra ia este un interes general al statului sau o administra ie a unit ilor administrativ-teritoriale administra ie public local. n acest caz, interesul realizat este al unei colectivit i locale, recunoscut ca atare de stat. Specific faptului administrativ este i modul n care acesta slujete interesele. Este vorba de interese care nu i apar in, care i sunt superioare i exterioare i care sunt stabilite prin decizii emise de autorit i care de in puterea politic la un moment dat. Totodat, faptul administrativ se caracterizeaz prin organizarea (cu ajutorul mijloacelor materiale, umane, financiare) unor ac iuni care conduc la ndeplinirea intereselor.

Jean Rivero - Droit administratif, Paris, Dalloz, 1990, p.14.

15

De men ionat c, de regul, indivizii chema i s realizeze faptul administrativ nu sunt nzestra i cu o autoritate proprie pentru ndeplinirea misiunilor lor. Autoritatea acestora deriv din autoritatea celor ale cror interese le slujesc. n cazul administra iei publice, autoritatea pe care se sprijin ac iunea de realizare a interesului general este de natur politic i se exprim n lege, deosebindu-se, astfel, de administra ia particular. n orice societate, administra ia public reprezint, n esen , un instrument al statului indispensabil n atingerea unor obiective majore determinate de el, n fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, n scopul satisfacerii interesului general, prin ac iunea puterii publice1. Administra ia public este prin nsi natura sa subordonat unor scopuri care i sunt exterioare, trgndu-i legitimitatea, n mod evident, din sistemul de valori dominant, din puterea politic. Acest sistem de valori este cel care i fixeaz administra iei publice, n general, scopurile i mijloacele pe care trebuie s le utilizeze pentru a le atinge. Doctrinele filosofico-juridice acord un rol deosebit de important corela iei stat de drept - administra ie, administra ie public. Doctrina francez, de exemplu, dup ce a mers mult vreme pe ideea identificrii puterii executive a statului de drept cu organizarea i realizarea actului administra iei publice, sub un regim de putere politic, a admis, dup 1998, c administra ia public are o sfer mai larg dect puterea executiv, incluznd i serviciile particulare, ceea ce definete un curent teoretic al deschiderii sferei administra iei publice. Reprezentan ii acestei doctrine sunt Andr de Laubadre, Jean Rivero i George Vedel.
Jean Rivero - Droit administratif, Edi ia a VI-a, Paris, Dalloz, 1973, p.10 i urm.
1

16

Doctrina german, dominat mult vreme de teza lui Lorenz von Stein, a trecut la a sus ine c, Guvernul, relevnd aspectele politice, definete statul n esen a sa, iar administra ia este activitatea statal menit a crea mijloacele tehnice necesare func ionrii sale politice1. Principalele concep ii asupra no iunii de administra ie public, n doctrina romneasc, n perioada interbelic (reprezentat de Paul Negulescu i Anibal Teodorescu) o explic prin raportarea la no iunile clasice de serviciu public i de putere public, autoritate administrativ i de interes public2. ndeprtndu-se cu mult de no iunea de administra ie public tradi ional, concep iile referitoare la no iunea de administra ie de stat din perioada postbelic, elaborate pe baza Constitu iilor din 1948, 1952 i 1965 o folosesc pentru a desemna una din formele fundamentale de activitate ale statului, respectiv de realizare a puterii de stat. Sintetiznd opiniile exprimate n literatura juridic de specialitate se poate constata c defini iile date administra iei publice,(concept elaborat pe baza Constitu iei din 1991) au elemente comune, dar i nuan e specifice3.

Gheorghe T. Zaharia - Drept administrativ romn vol.I, Editura Ankarom, Iai, 1996, p.16. 2 Paul Negulescu subliniaz c administra ia cuprinde activitatea statului reglementat de lege i const n activitatea tuturor serviciilor publice destinate s asigure satisfacerea intereselor generale, ea fiind organul care prin continua aplicare a legilor asigur toate nevoile societ ii- Tratat de drept administrativ, vol I., Principii generale, Edi ia a IV-a, Institutul de Arte Grafice, E. Mrvan, Bucureti, 1934, p. 41,47,72. 3 n opinia profesorului Antonie Iorgovan, prezentat n formulare concentrat se definete administra ia public ca ansamblul activit ilor autorit ilor administra iei publice centrale i locale i al structurilor acesteia, care, n regim de putere public aduc la ndeplinire legile sau n limitele legii, presteaz servicii publice. Tratat de drept administrativ, vol I., Editura Nemira,

17

n ceea ce ne privete, ne raliem opiniei potrivit creia, no iunea de administra ie public are dou accep iuni: formalorganic i material-func ional1. n sens formal, organic no iunea de administra ie public desemneaz autorit ile publice care ac ioneaz, n regim de putere public, pentru satisfacerea intereselor publice, iar n sens func ional, material, termenul evoc activit ile pe care sunt nsrcinate a le realiza aceste autorit i publice. Avnd n vedere aceste aspecte, putem defini administra ia public ca ansamblul activit ilor desfurate de ctre autorit ile publice, prin care, n regim de putere public se execut legea, n vederea satisfacerii unui interes public. Potrivit prevederilor art. 2 alin.(1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sunt asimilate autorit ilor publice i persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii au ob inut statut de utilitate public2 sau sunt autorizate s presteze un serviciu public. Administra ia este destinat, n toate rile moderne, rezolvrii treburilor publice, este legat de sistemul statal i trebuie s ac ioneze pentru binele comun, fiind investit cu autoritate, dar n acelai timp, ea trebuie s colaboreze cu publicul; ea este investit cu mijloace de constrngere, ns, n practic, le folosete pe cale de excep ie. Scopul administra iei este unul altruist, moral. Exist unele cerin e care sunt vitale pentru ntreaga societate i pentru

1996, p. 79. n acelai sens i Ioan Alexandru n Administra ia public Teorii. Realit i. Perspective, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1999, p. 67. 1 Antonie Iorgovan Tratat de drept administrativ, edi ia a III-a, Editura All Beck, Bucureti, 2001, pp.70-73. 2 Prin utilitate public se n elege orice activitate care vizeaz atingerea unor scopuri benefice n domenii de interes public general i/sau comunitar. A se vedea, n acest sens, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, publicat n Monitorul Oficial nr. 172/28.02.2000.

18

fiecare din membrii acesteia i pe care ini iativa privat nu le-ar putea satisface. Asemenea cerin e, care alctuiesc interesul general, constituie domeniul propriu al administra iei publice. Con inutul acestui interes variaz n raport cu perioadele istorice ale societ ii, formele sociale, datele psihologice, tehnicile etc.

2. Raporturile administra iei publice cu autorit ile publice


Legiuitorul constituant romn a preferat termenul de autoritate public n loc de acela de putere, aspect ce deriv dintr-o preluare nuan at a teoriei clasice a separa iei puterilor n stat. Sintetiznd teoria clasic a separa iei puterilor n stat, se poate constata c n orice societate organizat n stat exist trei func ii: func ia legislativ (de edictare de reguli juridice), creia i corespunde puterea legiuitoare, func ia executiv (de executare a regulilor juridice) ce are drept corespondent puterea executiv i func ia jurisdic ional (de judecare a litigiilor) creia i corespunde puterea judectoreasc. Administra ia public este strns legat de cele trei puteri ale statului. Astfel, prin scopul su, administra ia public este legat de puterea legiuitoare care, prin actele sale juridice (legi) circumscrie i stabilete sensul i finalitatea ac iunii administra iei publice. Totodat, ea este legat de puterea judectoreasc, ale crei hotrri sunt executate prin activit i prestate de autorit i ale administra iei publice i de func ionari ai acesteia. 19

Prin natura ei, administra ia public este legat mai ales de puterea executiv, ns nu se identific cu aceasta, avnd o sfer mai larg de cuprindere. Puterea executiv reprezint o func ie distinct a statului n care sunt reunite atribu ii care constituie obiectul activit ii unor autorit i publice. Dintre acestea amintim1: definirea politicii generale a rii, elaborarea proiectelor de legi necesare nfptuirii acestei politici, adoptarea actelor normative i individuale necesare aplicrii legilor, luarea deciziilor necesare func ionrii serviciilor publice, dispunerea teritorial a for elor armate i a celor de poli ie, conducerea rela iilor interna ionale. Administra ia public se realizeaz att de ctre autorit i ale puterii executive (guvern, ministere, prefec i i de alte autorit i din sistemul acestora), ct i de ctre autorit i ale administra iei publice care nu fac parte din sistemul puterii executive (consilii locale, primari, consilii jude ene), precum i de ctre structuri organizatorice care nu au calitatea de autorit i i chiar de ctre structuri organizatorice particulare care ndeplinesc activit i de interes public (barourile de avoca i, birourile notarilor publici, asocia iile, funda iile). n literatura de specialitate s-a acordat o aten ie deosebit descifrrii modalit ilor prin care se realizeaz puterea executiv a statului (func ia executiv), elementelor care o compun i subiectelor care o realizeaz. Modalitatea n care actuala Constitu ie a reglementat sistemul de autorit i publice din Romnia ne oblig la o

Ioan Alexandru-coordonator, Alexandru Negoi , Ioan Santai, Dumitru Brezoianu, Ioan Vida, Stelian Ivan, Ion Popescu Slniceanu Drept administrativ, Editura Omnia, Braov, 1999, p. 15.

20

analiz atent a conceptelor de activitate executiv i activitate administrativ.1 Dup cum remarca distinsul autor Constantin C. Rarincescu, func ia executiv a statului nu coincide n toate cazurile cu activitatea administra iei, deoarece administra ia este investit uneori cu putere discre ionar, cnd n exerci iul acestei activit i nu se aplic nici o lege.2 Activit ile executive pot fi ntlnite n sfera oricreia dintre puterile statului, pot mbrca fie forma actului juridic (normativ sau individual), fie pe cea a opera iunilor materiale tehnice i se realizeaz n exclusivitate de organele statului. Astfel, sunt activit i executive: cele realizate de autoritile puterii executive Preedintele Romniei, Guvern, ministere i celelalte autorit i ale administra iei publice centrale de specialitate (subordonate Guvernului sau ministerelor), serviciile publice deconcentrare ale acestora, precum i unele activit i care, prin natura lor in de puterea executiv, ns se realizeaz de autorit ile din sfera celorlalte puteri ale statului. n ceea ce privete activit ile administrative, trebuie subliniat faptul c acestea nu in exclusiv de puterea statului. Ele se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi:3 - nu sunt legate n mod obligatoriu de puterea politic a statului, putndu-se ntlni i n afara acesteia; - se realizeaz n oricare dintre puterile statului; - pot fi fie acte juridice, fie opera iuni materiale i administrative;
A se vedea Mircea Preda Drept administrativ, Partea general, Edi ie revzut i actualizat, Editura Lumina-Lex, Bucureti, 2000, p. 14 i urm. 2 C. Rarincescu Contenciosul administrativ romn, Edi ia a II-a, Bucureti, Editura Universal Alcalay, 1937, p. 22. 3 Mircea Preda, op. cit., p. 16.
1

21

- se realizeaz nu numai de organe ale statului, ci i de structuri organizatorice nestatale, autorit i ale administra iei publice locale, institu ii publice, regii autonome, societ i comerciale, asocia ii i funda ii, servicii de interes public (avoca i, notari publici etc.). Avnd n vedere caracteristicile men ionate, sunt activit i administrative cele care se nfptuiesc de consiliile locale, primari, consiliile jude ene i structuri din subordinea sau de sub autoritatea acestora, de institu iile publice, regiile autonome, precum i de societ i comerciale, asocia ii, funda ii, birouri notariale sau de avocatur .a.

3. Sensurile no iunii de administra ie public


No iunea de administra ie public are, n principal, trei accep iuni. Prima desemneaz administra ia ca structur, sau organizare, respectiv ansamblu de organe, institu ii i autorit i publice care, pe baza i n executarea legii realizeaz o activitate cu un specific bine conturat. Aceste structuri organizatorice fiin eaz n toate sferele puterii statului1. Autorit ile care realizeaz administra ia public sunt: Preedintele Romniei, Guvernul, care exercit conducerea general a administra iei publice, ministerele, celelalte organe ale administra iei publice centrale de specialitate precum i organele deconcentrate ale acestora care func ioneaz n unitile administrativ-teritoriale, prefectul, autorit ile administra iei publice locale (consiliile locale, primarul, consiliile jude ene), serviciile publice ale consiliilor jude ene i ale consiliilor locale, alte autorit i publice.
Mircea Preda Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2000, p. 11.
1

22

ntr-o alt accep iune, no iunea de administra ie public desemneaz activitatea de organizare a executrii i de executare n concret a legilor, urmrindu-se satisfacerea interesului general. Cea de a treia accep iune, administra ia ca institu ie, cuprinde att structura ct i activitatea sa i are drept scop ndeplinirea sarcinilor primite de la puterea politic, precum i satisfacerea intereselor generale, cu respectarea drepturilor i libert ilor cet enilor1. O aten ie cu totul special a fost rezervat descifrrii problemei de a ti dac activitatea executiv a statului i organele puterii executive care o realizeaz sunt sinonime cu administra ia public ca activitate i cu sistemul organelor care nfptuiesc aceast activitate. Cu alte cuvinte, dac sintagma administra ie de stat este diferit ca n eles de sintagma administra ie public sau, dimpotriv, se identific cu aceasta. Din analiza regimurilor constitu ionale romneti caracteristice fiecrei epoci, se constat c, spre sfritul secolului al XIX-lea i prima parte a secolului al XX-lea, no iunea de administra ie public acoperea att activitatea administra iei statale (centrale), ct i activitatea administra iei locale, sfera administra iei publice fiind mai larg dect a administra iei de stat, prin includerea i a administra iei publice locale. n timpul regimului socialist administra ia de stat reprezenta activitatea organelor centrale i locale ale administra iei de stat, ntre care exista o strict subordonare. Ca atare, no iunea de administra ie public era identic cu no iunea de administra ie de stat.

Mihai Oroveanu Tratat de tiin a administra iei, Editura Cerma, Bucureti, 1996, p. 25.

23

Dup anul 1990 s-a revenit la principiile organizrii i func ionrii administra iei publice caracteristice perioadei interbelice. Astfel, ntre administra ia public i administra ia de stat exist un raport de la ntreg la parte, administra ia de stat reprezentnd o component a administra iei publice, alturi de administra ia local. No iunea de administra ie public este mai cuprinztoare dect no iunea de administra ie de stat, pentru c o cuprinde pe aceasta, dar include i administra ia local care privete comunele, oraele i jude ele. n cazul administra iei de stat interesul realizat de cei ce nfptuiesc administra ia este un interes general al statului, ca reprezentant oficial al ntregii na iuni; n cazul administra iei locale, interesul realizat este al unei colectivit i locale, recunoscut ca stare de stat.1 Prin natura ei, administra ia public este strns legat de puterea executiv, dar nu se identific cu aceasta, avnd o sfer mult mai larg de cuprindere. Ea depete cadrul institu ional care formeaz sistemul administra iei publice extinzndu-se la sistemul puterii legiuitoare, al puterii judectoreti i chiar al unor organiza ii nestatale, atunci cnd organizeaz i execut, n concret, legea.

4. Obiectul administra iei publice


Obiectul administra iei publice l reprezint realizarea valorilor politice care exprim interesele generale ale societ ii organizate n stat2. n acest fel, administra ia public este strns legat de puterea de stat. Valorile politice care exprim interesele generale ale societ ii organizate n stat sunt formulate, n
1 2

Mircea Preda, op. cit., p. 11. Al. Negoi , op.cit., p. 7.

24

condi iile statului de drept, de organele puterii legiuitoare, prin legi. Puterii executive i revine rolul de a pune n executare aceste legi. Prin urmare, administra ia public este legat prin scopul su de puterea legislativ care circumscrie finalitatea i sensul administra iei publice. Administra ia public este legat i de puterea judectoreasc, ale crei hotrri sunt puse n aplicare prin activit i prestate de autorit i ale administra iei publice i de func ionari ai acesteia, recurgnd, n cazuri extreme chiar la constrngere.

5. Con inutul administra iei publice


Administra ia public se realizeaz prin dou categorii de activit i: unele cu caracter de dispozi ie sau de comand, prin care administra ia public stabilete conduita persoanelor fizice sau juridice, permi ndu-le sau interzicndu-le un anumit comportament social, iar altele cu caracter de presta ie, efectuate n cele mai variate domenii, cum sunt: protec ia ecologic, sntatea, transportul n comun, gospodrirea comunal .a. Activitatea prestatoare reprezint o modalitate prin care se asigur calitatea vie ii n interiorul colectivit ilor umane. Organele administra iei publice au obliga ia legal de a satisface cerin ele cet enilor i ale ntregii colectivit i prin realizarea presta iilor respective, care au caracterul unor servicii publice, puse la dispozi ia cet enilor. Aceste presta ii se nfptuiesc pe baza i n executarea legii, reprezentnd o form specific de executare a legii. Presta iile specifice administra iei publice se pot concretiza fie n acte juridice (diplome de absolvire, autoriza ii etc.), fie n fapte materiale, tot pe baza i n executarea legii. n unele situa ii, presta iile i au izvorul n contracte civile sau administrative ncheiate ntre autorit i ale 25

administra iei publice i beneficiari persoane fizice sau juridice. n aceste cazuri, regimul juridic aplicabil va fi diferit fa de cel aplicabil presta iilor realizate direct, pe baza i n executarea legii. De men ionat c activit i de organizare a executrii legii i de executare n concret a acesteia, de natura celor dou categorii men ionate, desfoar nu numai structurile organizatorice din sfera administra iei publice, ci i cele din sfera puterii legiuitoare i judectoreti. De exemplu, actele adoptate de Parlament pentru administrarea bazei sale materiale sunt, prin natura lor juridic, acte administrative. Acelai lucru se poate spune i despre actele juridice emise de preedin ii judectoriilor, tribunalelor, Cur ilor de Apel i naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, care au ca obiect buna administrare a justi iei i a bazei materiale pe care o folosesc. Aceste activit i, n astfel de cazuri, apar ca activit i subsidiare celor care sunt specifice acestor autorit i, iar autorit ile care le realizeaz nu apar ca subiec i ai puterii legislative sau judectoreti, ci ca autorit i administrative, situate, ns, n sfera puterii care le constituie obiectul principal de activitate1. Activit i de organizare a executrii legii i de executare a acesteia se realizeaz i de ctre institu ii particulare care desfoar activit i de interes public. Este cazul activit ilor desfurate de barourile de avoca i, asocia ii, funda ii .a.

6. Func iile administra iei publice


n literatura de specialitate s-a men ionat c func iile administra iei publice pot fi identificate pornind, pe de o parte, de la criteriul sarcinilor pe care le ndeplinete, de executare i elaborare, iar pe de alt parte, de la caracteristica sa de corp
1

Al. Negoi , op.cit, p.13. n acelai sens, Mircea Preda, op.cit., p.12.

26

intermediar ntre autorit ile publice i cet eni, ntre planul conducerii politice i planul unde se realizeaz valorile politice.1 Se consider c administra ia public ndeplinete urmtoarele func ii principale: de execu ie, de informare, de pregtire i de prevedere. Acestora se adaug i altele cum ar fi cea de conservare a valorilor materiale i spirituale ale societ ii, precum i func ia de organizare i coordonare a adaptrilor ce se impun datorit transformrilor ce se produc n evolu ia diferitelor componente ale societ ii2. De asemenea, administra ia public ndeplinete i o func ie politic, legat de existen a statului, dar i o func ie cu un pronun at caracter de ocrotire a colectivit ilor umane3. Func ia principal a administra iei publice este cea de executare i este determinat de pozi ia pe care o are administra ia n raport cu puterea politic i anume de organizare a executrii deciziei politice concretizat n legi i de asigurare a executrii acesteia, prin convingere, iar n caz de nevoie, folosind for a public, constrngerea. Func ia de informare a administra iei publice are drept scop informarea ritmic a puterii politice asupra mersului n ansamblu a sistemului administra iei publice. Aceast func ie se constituie ntr-un important instrument de culegere, prelucrare i difuzare a informa iilor de la nivelul societ ii. Astfel, pentru a cunoate ct mai bine realit ile sociale, administra ia public re ine informa iile rezultate din rela iile cu cet enii privitoare la nevoile prezente sau viitoare ale acestora. Totodat, administra ia public are obliga ia, conform prevederilor art. 111 din Constitu ie, de a prezenta informa iile cerute de
Ioan Alexandru Drept administrativ, Editura Omnia, Braov, 1999, p.40 i urm. 2 Idem. 3 Mihai T. Oroveanu Introducere n tiin a administra iei de stat, Editura Enciclopedic Romn, Bucureti, 1975, p. 22,100,108.
1

27

Parlament, care, pe baza acestora opteaz pentru diferite solu ii sau proiecte legislative1. Pornind de la dispozi iile art.31 din Constitu ie, referitoare la dreptul fiecrui cet ean de a avea acces la orice informa ie de interes public, administra ia public pune la dispozi ia societ ii informa iile pe care le de ine. De altfel, conform art. 78 i 108 alin. (4) din Constitu ia Romniei, administra ia public are sarcina de a aduce la cunotin a public toate actele adoptate de autorit i, asigurndu-se cunoaterea acestora de ctre cet eni. O alt func ie a administra iei publice este cea de pregtire a proiectelor de acte normative precum i colaborarea la adoptarea sau emiterea lor. Pregtirea deciziilor nu const doar n a formula propunerile de acte normative. Administra ia trebuie s determine decizia politic oferind o singur variant de solu ionare, care este prezentat drept optim. Aceast tendin a administra iei publice de determinare a deciziei politice este posibil numai n cadrul statului de drept, unde administra ia i are bine precizat locul i rolul su, acela de organizator de realizare a valorilor politice exprimate prin lege. Totodat, administra ia public are i func ia de prevedere a op iunilor pe termen scurt, mediu i lung, att la nivelul ntregii societ i, ct i la nivelul colectivit ilor locale. Astfel, administra iei publice i revine rolul de a prezenta Parlamentului sau autorit ilor administra iei publice locale, posibilele variante ale acestor op iuni pentru viitorul colectivit ii. n opinia unui autor, a prevedea nseamn a pregti viitorul, programul de ac iune i reprezint ndatorirea fundamental a unui administrator2.
1 Ioan Muraru Drept constitu ional i institu ii politice, Edi ia a VII-a, Editura Actami, Bucureti, 1997, p. 368 i urm. 2 M.T. Oroveanu, op. cit., p. 18.

28

CAPITOLUL II
Administra ia public - obiect de cercetare tiin ific al dreptului administrativ i al tiin ei administra iei
1. Necesitatea cercetrii tiin ifice a administra iei publice
Creterea continu a rolului administra iei publice n societatea modern impune, cu necesitate, cunoaterea aprofundat a acesteia, pentru c, numai pe baza cunotin elor ob inute se poate ajunge la o organizare ra ional i func ionare eficient a administra iei publice. Ca orice fenomen social, fenomenul administrativ are particularit ile i legit ile sale. Analiza acestuia se poate realiza numai printr-o cercetare tiin ific. Administra ia public este la fel de veche ca i statul, pentru c, rolul i func iile statului nu s-ar fi putut realiza fr desfurarea unor activit i de natur administrativ. Preocupri de cercetare tiin ific a administra iei publice au existat din momentul n care n existen a social i-au fcut apari ia aspectele organizatorice i func ionale ale administra iei publice. Astfel, fenomenul administrativ a fost abordat de filosofie, tiin ele politice, istorie, drept .a.

29

2. Administra ia public, obiect de cercetare al tiin ei dreptului administrativ


tiin a dreptului administrativ, prin reprezentan i de seam, precum Paul Negulescu, Anibal Teodorescu, Victor Onior, Constantin Rarincescu i al ii, a contribuit la cunoaterea i explicarea dreptului administrativ romn, la formularea de propuneri pentru elaborarea de norme noi i principii. Ca ramur a dreptului public, dreptul administrativ a cercetat administra ia public prin prisma normelor juridice care reglementau organizarea i func ionarea acesteia. Era o abordare tiin ific limitat la aspectul juridic, pentru c dreptul administrativ nu putea include n obiectul su de cercetare ntreaga problematic a administra iei. Spre sfritul secolului trecut s-a conturat o tiin nou, tiin a administra iei, o tiin interdisciplinar, care are ca obiect cercetarea tuturor aspectelor fenomenului administrativ, eficientizarea organizrii, oportunitatea ac iunilor, modalit ile de activitate. Fiecare dintre cele dou discipline, dreptul administrativ i tiin a administra iei i pstreaz caracterul autonom, avnd un obiect i metode proprii de cercetare. Rezultatele cercetrii n cadrul dreptului administrativ sunt deosebit de utile tiin ei administra iei. Interferen a dreptului administrativ cu tiin a administra iei este o necesitate a cunoaterii tiin ifice1. Subliniind caracterul integrator al tiin ei administra iei, profesorul Antonie Iorgovan precizeaz c aceasta nu urmrete o investigare a esen ei administra iei publice ca un scop n sine, ci pentru fundamentarea solu iilor de
1

Alexandru Negoi , op. cit., p. 21

30

perfec ionare, n scopul ra ionalizrii administra iei publice centrale, locale, de ramur1. tiin a administra iei are ca obiect de cercetare urmtoarele probleme specifice administra iei publice2: - principiile de func ionare a administra iei publice i aparatului care o compune i de eficientizare a acestei activit i; - personalul administrativ, incluznd prin aceast sintagm att pe cel supus unui regim de putere public, func ionarii publici, ct i pe cei supui dreptului privat; - formele concrete de activitate a administra iei; - desprinderea unor legit i din studierea evolu iei fenomenului administrativ dintr-un anume stat, dar i din alte sisteme de drept; - analiza i combaterea unor aspecte negative care se manifest n administra ie, cum ar fi birocra ia exagerat, corup ia, formalismul; - studierea unor modele administrative n scopul desprinderii elementelor care pot influen a pozitiv sau negativ activitatea administrativ.

3. Dreptul administrativ - ramur distinct de drept


Dreptul administrativ a nceput s se contureze ca ramur de drept de sine stttoare mai trziu dect celelalte ramuri ale dreptului public3. El a aprut la sfritul secolului al XVIII -lea,
Antonie Iorgovan, op.cit., 2001, p.241. Verginia Vedina Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004, p.44. A se vedea i Rodica-Narcisa Petrescu Drept administrativ, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp.57-59. 3 Jurisconsul ii romani, ncepnd cu Ulpian, distingeau dou subdiviziuni ale dreptului: jus publicum i jus privatum, respectiv
2 1

31

mai nti n Statele Unite ale Americii i apoi n Fran a. n ara noastr, se poate considera c aceast ramur a dreptului public a aprut odat cu intrarea n vigoare, n cele dou principate romne, a Regulamentelor Organice, Muntenia (1831) i Moldova (1832), chiar dac unele norme referitoare la administrarea treburilor rii au fost elaborate cu mult timp nainte, pe vremea lui Mircea cel Btrn, n Muntenia i a lui Alexandru cel Bun, n Moldova. n anul 1855, din dispozi ia domnitorului Grigore Ghica, s-a elaborat i un Cod administrativ, care cuprindea aproape toate reglementrile de natur administrativ din perioada 1832-1855. n dezvoltarea ulterioar a dreptului administrativ n ara noastr un rol deosebit l-a avut tiin a administra iei care a contribuit la conturarea unei individualit i autentice acestei ramuri de drept. n literatura juridic, dreptul administrativ a fost definit n mod diferit: totalitatea normelor juridice n conformitate cu care se exercit activitatea administrativ a statului1, regulile dup care statul exercit func ia executiv, precum i acelea care guverneaz raporturile dintre stat i individ, nscute n urma unui act administrativ2 sau acea ramur a tiin ei juridice care cerceteaz normele de drept care privesc organizarea sistemului administra iei publice, modalit ile juridice specifice prin care este realizat competen a cu care sunt investite organele administra iei publice, care ac ioneaz pentru organizarea executrii i a executrii legii, precum i controlul exercitat de puterea judectoreasc pentru asigurarea
dreptul public, care se ocupa de res romana - via a statului i dreptul privat, care se ocupa de chestiunile privitoare la indivizi. 1 Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol.I, Bucureti, 1939, p. 41. 2 Anibal Teodorescu Tratat de drept administrativ, Bucureti, 1929, vol.I, p. 14

32

respectrii legii n activitatea organelor administra iei publice.1 ntr-o formulare restrns, dreptul administrativ poate fi definit ca acea ramur a sistemului de drept care cuprinde un ansamblu de norme juridice care reglementeaz raporturile sociale nscute din activitatea de organizare a executrii legii i de executare a acesteia. Dreptul administrativ are o serie de trsturi proprii2, cum ar fi: caracterul de disciplin relativ tnr, n compara ie cu dreptul civil sau penal; reglementeaz o diversitate de domenii, de la economie la sntate i de la armat la nv mnt; are un pronun at caracter de mobilitate, constnd n faptul c normele de drept administrativ se nlocuiesc ori se modific destul de repede dup adoptare; raporturile de drept administrativ se fundamenteaz pe principiul inegalit ii pr ilor, fie c aceste raporturi se stabilesc ntre organele administra iei publice, fie ntre acestea i particulari. De asemenea, actele administrative, ca form principal de activitate a organelor administra iei publice sunt supuse i controlului autorit ilor care realizeaz, n principal, sarcinile altei puteri de stat - puterea judectoreasc. Prin aceste trsturi, dreptul administrativ, ramur distinct a dreptului public, se deosebete de oricare din ramurile dreptului privat, ct i de cele ale dreptului public3.

Alexandru Negoi , op. cit., p. 18. Valentin I. Priscaru Tratat de drept administrativ romn, Partea General, Edi ia a III-a, Lumina Lex, Bucureti, 2002, pp. 18-20. 3 Din dreptul public fac parte: dreptul constitu ional, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual civil i dreptul procesual penal, dreptul interna ional public. Dreptul privat cuprinde dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii .a.
2

33

4. Izvoarele dreptului administrativ


Izvoarele dreptului reprezint formele de exprimare a acestuia. Prin izvoarele dreptului administrativ n elegem formele n care se exprim normele dreptului administrativ, prin care se nasc, modific sau sting raporturi de drept administrativ. Normele de drept administrativ pot mbrca cele mai variate forme, ntruct sunt cuprinse n cele mai diferite acte juridice. Norma de drept administrativ nu se poate confunda cu actul administrativ, care poate cuprinde i alte norme juridice dect cele administrative, cum sunt cele de drept civil, de drept al muncii etc. Avnd n vedere autoritatea public de la care provin i implicit for a lor juridic, izvoarele dreptului administrativ sunt: a) Constitu ia Romniei - este principalul izvor de drept administrativ pentru urmtoarele considerente1: - Constitu ia consacr principiile cu caracter general care guverneaz statul romn; - Constitu ia reglementeaz principiile i institu iile fundamentale privind administra ia public n mod expres (Titlul III, Capitolul III intitulat Guvernul i Capitolul V intitulat Administra ia public); - Constitu ia stabilete izvoarele propriu-zise ale dreptului administrativ, prevzndu-le sau trimi nd la actul normativ care urmeaz s le prevad. b) Legile, al doilea izvor de drept administrativ, pot fi constitu ionale, organice i ordinare. Legile constitu ionale sunt, conform art. 73 alin. (2) din Constitu ie, legile de

Verginia Vedina, op.cit., 2004, p.21.

34

revizuire1 a Constitu iei. Ele sunt izvoare de drept administrativ doar atunci cnd au ca obiect probleme din sfera acestei ramuri de drept. Legile organice sunt cele al cror obiect l constituie problemele precizate de Constitu ie n art. 73 alin. (3)2. Pot fi
Potrivit prevederilor art. 152, nu pot forma obiectul revizuirii dispozi iile Constitu iei privind caracterul na ional, independent, unitar i indivizibil al statului romn, forma republican de guvernmnt, integritatea teritoriului, independen a justi iei, pluralismul politic i limba oficial [alin. (1)]. De asemenea, nici o revizuire nu poate fi fcut dac are ca rezultat suprimarea drepturilor i a libert ilor fundamentale ale cet enilor sau a garan iilor acestora (alin. (2)). Totodat, Constitu ia nu poate fi revizuit pe durata strii de asediu sau a strii de urgen i nici n timp de rzboi [alin. (3)]. 2 Prin lege organic se reglementeaz: a) sistemul electoral; organizarea i func ionarea Autorit ii Electorale Permanente; b) organizarea, func ionarea i finan area partidelor politice; c) statutul deputa ilor i al senatorilor, stabilirea indemniza iei i a celorlalte drepturi ale acestora; d) organizarea i desfurarea referendumului; e) organizarea Guvernului i a Consiliului Suprem de Aprare a rii; f) regimul strii de mobilizare par ial sau total a for elor armate i al strii de rzboi; g) regimul strii de asediu i al strii de urgen ; h) infrac iunile, pedepsele i regimul executrii acestora; i) acordarea amnistiei sau a gra ierii colective; j) statutul func ionarilor publici; k) contenciosul administrativ; l) organizarea i func ionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instan elor judectoreti, a Ministerului Public i a Cur ii de Conturi; m) regimul juridic general al propriet ii i al motenirii; n) organizarea general a nv mntului; o) organizarea administra iei publice locale, a teritoriului, precum i regimul general privind autonomia local;
1

35

amintite ca legi organice: Legea privind organizarea i func ionarea Guvernului1, Legea privind administra ia public local2, Legea contenciosului administrativ3 .a. n ceea ce privete legile ordinare, ele sunt izvoare de drept administrativ numai n msura n care reglementeaz rela ii sociale ce fac obiectul administra iei publice. De exemplu, ministerele se nfiin eaz i se organizeaz prin lege ordinar (art. 117 alin. (1)din Constitu ie). n sistemul actual legea ordinar e regula, iar legea organic excep ia4. c) Hotrrile i Ordonan ele Guvernului sunt n marea lor majoritate izvoare de drept administrativ. Prin aceste acte Guvernul asigur realizarea politicii interne i externe a rii, exercit conducerea general a administra iei publice i organizeaz executarea legilor. Guvernul emite ordonan e numai n temeiul unei legi speciale de abilitare, n limitele i condi iile prevzute de aceasta n domenii care nu fac obiectul legii organice5. Legea special de abilitare stabilete att domeniul, ct i data pn la care Guvernul poate emite ordonan e.

p) regimul general privind raporturile de munc, sindicatele, patronatele i protec ia social; r) statutul minorit ilor na ionale din Romnia; s) regimul general al cultelor; t) celelalte domenii pentru care n Constitu ie se prevede adoptarea de legi organice (art. 72 alin. (3) din Constitu ia Romniei). 1 Nr. 90 din 2001, publicat n .. 2 Nr. 215/2001, publicat n .. 3 Nr. 554/2004, publicat n .. 4 Dana Apostol Tofan, op.cit., p.50. 5 Pentru mai multe detalii a se vedea Dana Apostol-Tofan Despre natura juridic i regimul juridic aplicabil Ordonan elor de Guvern, n Revista de Drept Public nr. 1/1995, pp.94-1001.

36

Ordonan ele Guvernului sunt acte administrative de sine stttoare. ns, dac legea de abilitare o cere, ele se supun obligatoriu aprobrii Parlamentului, conform procedurii legislative, pn la mplinirea termenului de abilitare. Nerespectarea acestui termen duce la ncetarea efectelor ordonan ei. Pentru emiterea ordonan elor de urgen , nu mai este necesar o abilitare prealabil din partea Parlamentului. Potrivit prevederilor art. 115 alin (4) din Constitu ie, ordonan ele de urgen se emit numai n situa ii extraordinare a cror reglementare nu poate fi amnat, avnd obliga ia de a motiva urgen a n cuprinsul acestora. d) Ordinele i instruc iunile minitrilor i ale conductorilor celorlalte organe ale administra iei publice centrale de specialitate, cu caracter normativ sau individual sunt izvoare de drept administrativ nu numai n propriul domeniu de activitate, ci i n alte domenii, pentru toate subiectele de drept care intr n raporturile care se nasc, se modific sau se sting n baza normelor emise. e) Actele juridice emise de conductorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe ale administra iei publice centrale de specialitate, organizate n unit ile administrativ - teritoriale sunt izvoare ale dreptului administrativ cnd nasc, modific sau sting raporturi de drept administrativ. f) Ordinele prefec ilor sunt izvoare de drept administrativ numai n msura n care au caracter normativ, cum sunt cele care au ca obiect asigurarea realizrii intereselor na ionale, aplicarea i respectarea Constitu iei, a legilor, a hotrrilor i ordonan elor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum i a ordinii publice. Ordinele cu caracter normativ se comunic de ndat Ministerului Administra iei i Internelor care poate propune Guvernului, n exercitarea controlului ierarhic, 37

anularea ordinelor emise de prefect, dac le consider ilegale sau inoportune (art. 138 din Legea nr. 215/2001). g) Actele juridice adoptate de autorit ile administra iei publice jude ene i locale. Aceste acte sunt: hotrrile consiliilor jude ene; hotrrile consiliilor locale; dispozi iile preedintelui consiliului jude ean i cele ale primarului. h) Tratatele interna ionale sunt izvoare de drept administrativ atunci cnd au devenit executorii n ordinea juridic intern, dnd natere la raporturi de drept administrativ. Pentru a produce efecte juridice, n conformitate cu prevederile Constitu iei noastre, tratatele interna ionale trebuie s fie ratificate de Parlament. (art. 11 alin. (2). Potrivit art. 20 alin. (2) din Constitu ie, dac exist neconcordan ntre pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte i legile interne, au prioritate reglementrile interna ionale cu excep ia cazului n care Constitu ia sau legile interne con in dispozi ii mai favorabile. Importan a tratatelor interna ionale pentru Romnia n etapa actual este deosebit, ea aflndu-se n faza n care trebuie s se armonizeze din punct de vedere institu ional, legislativ la valorile consacrate la nivel comunitar. Principiul fundamental al ordinii juridice a Uniunii Europene l reprezint aplicarea imediat, direct i prioritar a dreptului comunitar. n acest sens sunt i prevederile art. 148 alin. (2) din Constitu ia Romniei: Ca urmare a aderrii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum i celelalte reglementri comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fa de dispozi iile 38

contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Prioritatea dreptului comunitar este reglementat de Tratatul instituind o Constitu ie pentru Europa n art. I-6. Astfel, potrivit prevederilor acestui articol, Constitu ia i dreptul adoptat de ctre institu iile Uniunii Europene n exercitarea competen elor ce i-au fost conferite acesteia au prioritate fa de dreptul statelor membre. Principiul priorit ii reglementat de Tratatul constitu ional face parte din dreptul romnesc, ntruct, n conformitate cu art. 11 alin. (2) din Constitu ie, ulterior ratificrii Tratatului de aderare1, acesta va face parte din dreptul intern. Pe de alt parte, prevederile art. 148 alin. 4 reglementeaz modalitatea de punere n aplicare a normelor comunitare, statundu-se c Parlamentul, Preedintele Romniei, Guvernul i autoritatea judectoreasc garanteaz aducerea la ndeplinire a obliga iilor rezultate din actul aderrii. n literatura de specialitate s-a artat c, dup intrarea Romniei n Uniunea European, dac aceasta va fi guvernat de Tratatul instituind o Constitu ie pentru Europa, va fi necesar revizuirea Constitu iei Romniei, situa ie n care se va vorbi de un proces general de euroconstitu ionalizare a constitu iilor na ionale2. i) Jurispruden a sau practica judectoreasc este alctuit din totalitatea hotrrilor judectoreti pronun ate de instan e indiferent de grad.

Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea European a fost ratificat prin Legea nr. 157 din 24 mai 2005, publicat n Monitorul Oficial nr. 465 din 1.06.2005. 2 Antonie Iorgovan Tratat de drept administrativ, vol.I, Edi ia a IV-a, Editura All Beck, Bucureti, 2005, p.138.

39

n doctrina occidental, practica judiciar este considerat izvor de drept, fiind vorba de practica instan elor de contencios administrativ i a celor de contencios constitu ional1. n prezent, n Romnia asistm la o contribu ie deosebit a instan elor judectoreti n consolidarea statului de drept2. Se are in vedere, n acest sens, una din atribu iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie prevzute de art. 126 alin. (3) din Constitu ie i anume, asigurarea interpretrii i aplicrii unitare a legii de ctre celelalte instan e judectoreti, potrivit competen ei sale. n consecin , aceste decizii de interpretare, date n promovarea unui recurs n interesul legii, au semnifica ia unor izvoare de drept3. De asemenea, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitu ie, deciziile Cur ii Constitu ionale sunt obligatorii i au putere numai pentru viitor. Ele se public n Monitorul Oficial al Romniei. Pe de alt parte, trebuie analizate i solu iile date de ctre instan ele de contencios administrativ mpotriva actelor administrative normative, care, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 554/2004 trebuie publicate4. Caracterul obligatoriu att al deciziilor Cur ii Constitu ionale, ct i al hotrrilor instan elor de contencios administrativ vizeaz toate subiectele de drept.

Antonie Iorgovan, op. cit., vol.I, p. 142. Verginia Vedina, op.cit., p.18. 3 Antonie Iorgovan, op.cit., 2005, p.140. 4 Art. 23 din Legea nr. 554 are urmtorul con inut: Hotrrile judectoreti definitive i irevocabile, prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ sunt general obligatorii i au putere numai pentru viitor. Ele se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, sau, dup caz, n monitoarele oficiale ale jude elor ori al Municipiului Bucureti, la cererea instan ei de executare ori a reclamantului, fiind scutite de plata taxelor de publicitate.
2

40

Ca atare, deciziile Cur ii Constitu ionale (art. 147 din Constitu ie), deciziile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie (art. 126 alin. (3) din Constitu ie) i hotrrile instan elor de contencios administrativ, prevzute de art. 23 din Legea nr. 554/2004, sunt izvoare de drept. j) Doctrina juridic este reprezentat de analizele, interpretrile teoretice, pe care specialitii le emit ca urmare a studiului fenomenului juridic. n dreptul romnesc, doctrina nu este recunoscut ca izvor de drept. Cu toate acestea, n literatura de specialitate s-a subliniat rolul pe care l are doctrina n realizarea administra iei active. Aa de exemplu, regimul juridic al actelor administrative se sprijin, n mare msur, pe principii de drept formulate de doctrina juridic1. k) Cutuma (obiceiul juridic) ca norm de drept izvort dintr-o practic ndelungat are, n dreptul nostru, o valoare redus. Ea poate fi ntlnit n dreptul maritim, sub form de uzan e portuare, precum i n dreptul civil, n materie de servitu i i raporturi de vecintate, de uzufruct, de executare a contractelor i de interpretare a voin ei pr ilor, de vnzare i de loca iune. n literatura de specialitate s-a exprimat opinia conform creia evolu ia autonomiei locale poate conduce la apari ia unor reguli cutumiare, fiind vorba de recunoaterea caracterului de reguli juridice a unor practici administrative impuse de condi iile geografice, de ocupa iile locuitorilor, de gradul de dispersie al acestora .a.

Alexandru Negoi , op. cit., p. 38.

41

5. Normele de drept administrativ


Norma juridic reprezint o regul de conduit instituit de puterea public sau recunoscut de aceasta, a crei aplicare este asigurat prin contiin a juridic, iar la nevoie, prin for a coercitiv a acelei puteri, de obicei a statului1. Ca orice norm juridic, norma de drept administrativ are o structur trihotomic, cuprinznd cele trei elemente: ipoteza, dispozi ia i sanc iunea. 5.1. Ipoteza normei de drept administrativ Spre deosebire de celelalte dou elemente, ipoteza normei de drept administrativ este foarte dezvoltat i poate s se refere la: a) mprejurrile, condi iile n care se aplic norma juridic; b) subiectele de drept, persoane fizice sau juridice, care cad sub inciden a normei juridice; c) defini ii; d) principii; e) scopul unei anumite autorit i publice sau al unei anumite activit i; f) explicarea semnifica iei unor termeni2. Dup modul de determinare, ipoteza poate fi absolut determinat i relativ determinat. n literatura de specialitate se apreciaz c ipoteza este absolut determinat cnd sunt conturate cu exactitate mprejurrile n care se va aplica dispozi ia, fcndu-se trimitere la competen a legat3, cnd autoritatea public este inut de norma juridic.
Radu I. Motica, Gheorghe Mihai Teoria general a dreptului, Editura All Beck, Bucureti, 2001, p.80. 2 Verginia Vedina, op.cit., p.34. 3 Competen a legat exist atunci cnd, n prezen a unei situa ii date, autoritatea administrativ nu beneficiaz de nici o marj de libertate, fiind obligat s ac ioneze de o manier determinat Dana Apostol Tofan
1

42

n situa ia n care ipoteza nu este precis conturat, lsnd posibilitatea administra iei s aprecieze mprejurrile n care se aplic norma, ne aflm n prezen a ipotezei relative. Aceast libertate de apreciere constituie ceea ce se cheam puterea discre ionar1 a administra iei publice. 5.2. Dispozi ia normei de drept administrativ Dispozi ia normei juridice cuprinde fondul, con inutul reglementrii, reprezentnd miezul normei juridice2. Dispozi ia normei de drept administrativ este, n general, categoric, imperativ, ntruct, administra ia public se desfoar n regim de putere public. n cadrul normei de drept administrativ se ntlnesc trei categorii de dispozi ii: a) dispozi ii imperative, prin care se impune o anumit conduit subiectului de drept; b) dispozi ii prohibitive, prin care se interzice o anumit conduit subiectului de drept;

Puterea discre ionar i excesul de putere al autorit ilor publice, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p.65. n doctrina francez, competen a legat este definit ca fiind situa ia cnd administra ia este inut, pe de o parte s ac ioneze, iar pe de alt parte, este obligat s ac ioneze ntr-un sens determinat, fr posibilitatea de a alege Jacqueline Morand-Deviller Cours de droit administratif, Montchrestien, edi ia a 6-a, 1999, p.277. 1 Exist putere discre ionar ori de cte ori o autoritate ac ioneaz liber, fr ca s-i fie dictat dinainte conduita sa, printr-o regul de drept Michoud, Etude sur le pouvoir discretionnaire, Revue gnerale dadministration, 1914, p.9, preluat din Dana Apostol Tofan, op.cit., 1999, p.14. 2 Nicolae Popa Teoria general a dreptului, Editura Actami, Bucureti, 1994, p.154.

43

c) dispozi ii permisive, atunci cnd se prevede o anumit ac iune, lsndu-se la aprecierea subiectului de drept dac va face sau nu ceea ce norma i permite, ns, nu-l oblig. n doctrin1 se arat c aceast clasificare a normei de drept nu trebuie privit n mod dogmatic, n sensul c un izvor de drept va con ine numai dispozi ii imperative, prohibitive sau permise. 5.3. Sanc iunea normei de drept administrativ Sanc iunea normei de drept administrativ reprezint consecin ele care intervin n cazul nerespectrii normei juridice. Ca i n cazul altor ramuri de drept (dreptul constitu ional, de exemplu), sanc iunea normei de drept administrativ nu apare ntotdeauna n mod expres, ea urmnd a se deduce din con inutul normei juridice. ns, trebuie s se fac distinc ie ntre sanc iune ca element al structurii logico-juridice i sanc iune ca element al rspunderii juridice, mai exact a rspunderii juridice n dreptul administrativ2. Avnd n vedere legisla ia n vigoare, pot fi identificate urmtoarele forme principale ale sanc iunii normei de drept administrativ: - sanc iuni administrativ disciplinare (de ex. dizolvarea, mutarea disciplinar etc.); - sanc iuni administrativ contraven ionale (avertismentul, amenda etc.); - sanc iuni administrativ-patrimoniale (obligarea la repararea prejudiciului produs printr-o daun material ori moral); - msuri de executare silit (demolarea sau desfiin area unor construc ii etc.); - msuri cu privire la actele juridice (anulri, suspendri etc.)3.
1 2

Verginia Vedina, op.cit., p.35. Antonie Iorgovan, op.cit., vol.I, 2005, p.145. 3 Idem.

44

5.4. Clasificarea normelor de drept administrativ Acest aspect este analizat de ctre autorii contemporani1 din unghiuri diferite, ntlnind criterii de clasificare comune sau diferite. 1. Un prin criteriu l constituie obiectul de reglementare, dup care pot fi identificate urmtoarele categorii de norme: a) norme de drept material, care vizeaz drepturile i obliga iile autorit ilor publice; b) norme de drept procesual, care au ca obiect procedura de concretizare a activit ii autorit ilor publice. 2. Dup caracterul normelor identificm: a) norme imperative care impun subiectelor de drept o anumit conduit; b) norme prohibitive care interzic o anumit conduit; c) norme permisive care ngduie o conduit determinat. 3. Din punctul de vedere al ntinderii sferei de aplicare, se identific: a) norme cu caracter general, aplicabile tuturor autorit ilor publice; b) norme speciale, care se refer la un organ determinat.

6. Raporturile de drept administrativ


Raporturile de drept administrativ sunt rela ii sociale reglementate de normele dreptului administrativ care se formeaz n legtur cu organizarea i func ionarea administra iei publice. Ca orice raport juridic, raportul de drept administrativ are trei elemente componente: subiecte, obiect, con inut. Fiecare din cele trei elemente componente are trsturi specifice care l deosebesc de alte raporturi juridice.
Alexandru Negoi , op.cit., p.36; Antonie Iorgovan, op.cit., vol.I, 2005, pp.145-147; V. Vedina, op.cit., p.36; Valentin I. Priscaru, op.cit., 2002, pp.37-38.
1

45

n ceea ce privete subiectele raporturilor de drept administrativ se cuvine a men iona c unul dintre ele este fie o autoritate a administra iei publice, fie un func ionar public. Cellalt subiect de drept administrativ poate fi o autoritate a administra iei publice sau un func ionar public, o autoritate public din sfera altei puteri sau un particular, persoan fizic sau juridic. Obiectul raporturilor de drept administrativ l constituie acele ac iuni sau fapte materiale care se realizeaz n cadrul administra iei publice i care, prin natura lor sunt extrem de numeroase i variate. Astfel, pot constitui obiect al raportului juridic administrativ anumite activit i, precum: executarea actelor juridice, executarea unor lucrri publice, prestarea unor servicii publice, controlul administrativ etc. Con inutul raporturilor de drept administrativ este format din drepturile i obliga iile pr ilor. O caracteristic a acestor raporturi, din punct de vedere al con inutului o constituie faptul c exercitarea drepturilor autorit ilor administra iei publice este o obliga ie legal a acestora i nu o facultate. Raporturile de drept administrativ se grupeaz n dou categorii: a) Raporturi care se formeaz n cadrul sistemului administra iei publice; b) Raporturi care se formeaz ntre un subiect ce apar ine administra iei publice i unul din afara acestui sistem. Raporturile ce se constituie n cadrul sistemului administra iei publice se refer, n principal, la organizarea i func ionarea administra iei publice. Ele se mpart n raporturi de subordonare ierarhic i de colaborare. n cadrul raporturilor de subordonare ierarhic, subiectele participante se afl n cadrul unei ierarhii administrative. Cel care ac ioneaz ca autoritate ierarhic superioar are dreptul de 46

a conduce, ndruma i controla subiectul subordonat. Este cazul raporturilor dintre Guvern i prefec i sau acela al raporturilor dintre ministru i conductorii serviciilor deconcentrate ale ministerelor n jude e. n cadrul raporturilor de colaborare, subiectele participante sunt pe picior de egalitate i ac ioneaz mpreun pentru realizarea unui anumit scop. Cum ar fi, de exemplu, dou ministere care emit mpreun norme juridice de interes comun. Raporturile care se formeaz ntre un subiect ce apar ine administra iei publice i unul din afara acestui sistem sunt extrem de variate. Ele pot fi raporturi de subordonare, n care organele administra iei publice, pe baza competen ei pe care o au conform legii, pot stabili n mod unilateral drepturi i obliga ii, pentru persoanele fizice sau juridice. Totodat, organele administra iei publice pot recurge la msuri de constrngere, aplicnd sanc iuni n condi iile legii, ajungnd pn la executarea silit a legii. Obiectul acestor raporturi juridice const n modelarea comportamentului subiectelor participante corespunztor exigen elor legale. ns, situa ia de subordonare a subiectelor de drept nu exclude posibilitatea manifestrii de voin a acestora n cadrul raporturilor juridice respective. n acest scop exist o serie de garan ii legale care constau n mijloacele practice puse la dispozi ia cet enilor. Astfel, acetia pot formula plngeri mpotriva msurilor abuzive luate de administra ia public. Potrivit art. 51 din Constitu ie, dreptul la peti ionare al cet enilor este garantat, iar autorit ile administra iei publice au obliga ia de a rspunde la peti iile formulate n termenele prevzute de lege1.
A se vedea n acest sens i Ordonan a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, publicat n Monitorul Oficial nr.
1

47

O pondere deosebit n cadrul categoriei de raporturi analizate o ocup cele de utilizare a serviciilor publice. Potrivit opiniilor exprimate n literatura de specialitate, subiectele active ac ioneaz tot pe baza i n executarea legii, ns n calitatea lor de servicii publice1. Beneficiarii acestor servicii pot intra n raporturi juridice cu administra ia pe baza unor contracte civile, cum ar fi acelea care privesc utilizarea mijloacelor de transport n comun, a domeniului public privat etc. Regimul juridic aplicabil n aceste cazuri este cel de drept civil i nu regimul de drept administrativ. Sunt destul de numeroase cazurile n care cei ce folosesc serviciile publice se afl n raporturi de drept administrativ, deoarece presta iile nfptuite de organele administra iei publice n favoarea acestora sunt prevzute de lege sau n actele normative emise pe baza i n executarea legii. n anumite raporturi de drept administrativ, beneficiarii serviciului public au un drept subiectiv n temeiul cruia pot cere organelor administra iei publice s presteze serviciul, iar acestea au obliga ia s realizeze presta ia. Cum ar fi, de exemplu, dreptul la nv tur, dreptul la ocrotirea snt ii etc. n unele raporturi de drept administrativ, organele administra iei publice au un drept de apreciere asupra condi iilor n care se realizeaz dreptul beneficiarului la serviciul public. n cadrul raporturilor care se formeaz ntre un subiect ce apar ine administra iei publice i unul din afara acestui sistem se ntlnesc i raporturi de colaborare i participare a unor persoane fizice i juridice la realizarea sarcinilor ce revin administra iei publice. Pot fi amintite acele raporturi juridice n
84 din 1.02.2002, aprobat, cu modificri i completri prin Legea nr. 233/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 296 din 30.04.2002. 1 Alexandru Negoi , op. cit., p. 47

48

care anumite organiza ii nestatale realizeaz activit i de interes public prin presta ii specifice organiza iei statale. Astfel, barourile de avoca i colaboreaz i particip, prin presta ii specifice, la func ionarea serviciului public organizat de Ministerul Justi iei pentru nfptuirea justi iei sau universit ile particulare care organizeaz activit i de pregtire a studen ilor n cadrul unor facult i similare cu cele din re eaua nv mntului public.

49

CAPITOLUL III
Organizarea administrativ a teritoriului i organizarea administra iei publice
1. Considera ii generale privind organizarea administrativ a teritoriului i organizarea administra iei publice
Din punct de vedere administrativ, teritoriul statului unitar este mpr it n unit i administrativ - teritoriale. Expresia unitate administrativ - teritorial are dou sensuri distincte1: de circumscrip ie administrativ-teritorial i de colectivitate teritorial local. ntr-un prim sens, unit ile administrativ - teritoriale semnific circumscrip iile administrativ - teritoriale, ierarhizate, n care i exercit competen a teritorial organele deconcentrate ale jude ului. De exemplu, se poate vorbi de circumscrip ie administrativ jude ean n cazul prefectului, al direc iei generale jude ene a finan elor publice sau se poate vorbi de circumscrip ie comunal sau oreneasc n cazul postului comunal de poli ie sau al poli iei oreneti. Tot astfel, exist circumscrip ii ale judectoriilor, ale tribunalelor sau cur ilor de apel. ntr-un al doilea sens, unit ile administrativ - teritoriale reprezint colectivit ile teritoriale locale, respectiv locuitorii care triesc pe o anumit por iune a teritoriului de stat.

Corneliu-Liviu Popescu Autonomia local i integrarea european, Ed. All Beck, 1999, p. 32 i urm.

50

Trebuie precizat c unitatea administrativ - teritorial este subiect de drept numai atunci cnd are accep iunea de colectivitate teritorial local i nu atunci cnd reprezint o circumscrip ie administrativ - teritorial1. Potrivit art. 20 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local, delimitarea unit ilor administrativ teritoriale se stabilete prin lege2. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai n temeiul legii i dup consultarea cet enilor din unit ile administrativ teritoriale respective, prin referendum. Organizarea administrativ a teritoriului este definit ca fiind delimitarea teritoriului unui stat n unit i administrativteritoriale, delimitare fcut n scopul realizrii unitare a puterii3. n organizarea administrativ a teritoriului sunt avute n vedere mai multe criterii: relieful i re eaua hidrografic; configura ia zonelor de influen a principalelor localit i, n special a celor urbane; accesul locuitorilor la reedin a de jude ; rela iile tradi ionale; posibilitatea punerii n valoare, n mod eficient, a resurselor naturale; zonarea etnografic i zonarea eparhial .a. n sensul Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativ a teritoriului Romniei, comuna este unitatea administrativ-teritorial de baz care cuprinde popula ia rural unit prin comunitate de interese i tradi ii, alctuit din unul sau mai
1

Ioan Muraru Drept constitu ional i institu ii politice, Edi ia a VII-a, Editura Actami, Bucureti, 1997, p. 27-28 2 n prezent Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativ a teritoriului Romniei (publicat n Buletinul Oficial nr. 54-55 din 27.07.1981), abrogat prin Legea nr. 2/1989 privind mbunt irea organizrii administrative a teritoriului R.S.R. (publicat n Buletinul Oficial nr.15/25.04.1989) i repus n vigoare prin Decretul - Lege nr. 38/1990 (publicat n Monitorul Oficial nr. 14/23.01.1990), modificat. 3 Ioan Muraru, op. cit., p. 148.

51

multe sate, n func ie de condi iile economice, social-naturale, geografice i demografice. Oraul este o unitate administrativ-teritorial de baz n cadrul organizrii administrativ-teritoriale. El constituie un centru politico-administrativ dezvoltat, cu un poten ial economic, socialcultural i edilitar gospodresc ridicat. Oraele care au un numr mai mare de locuitori, o nsemntate deosebit n via a economic, social-politic i cultural-tiin ific a rii au fost declarate municipii. Municipiul Bucureti are un regim juridic i politic asemntor cu cel al jude ului. Fiind capitala rii, municipiul Bucureti are o organizare proprie, pe sectoare. Jude ul este unitatea administrativ-teritorial ce joac rolul de verig intermediar n cadrul organizrii administrative a jude ului. Jude ul este unitatea administrativ - teritorial complex din punct de vedere economic i social-cultural i o unitate de coordonare i control din punct de vedere politicoadministrativ1. Organele de stat din jude e au legturi directe cu organele centrale de stat. Delimitarea jude elor (n numr de 41) s-a fcut astfel nct fiecare din acestea s fie echilibrate ca suprafa , numr de locuitori i poten ial economic. Suprafa a medie a unui jude este de aproape 6100 Km, iar popula ia n medie de peste 450.000 locuitori. Organizarea administra iei i realizarea n concret a legii i a tuturor actelor bazate pe lege, n unit ile administrativ teritoriale se asigur prin autorit ile administra iei publice locale, care sunt create i func ioneaz n comune, orae, municipii i jude e, conform prevederilor legale. De la apari ia sa, organizarea administra iei publice a cunoscut o evolu ie continu, ca urmare a dezvoltrii structurilor statale i a influen ei factorilor geografici, politici, militari, economici .a.

Ioan Muraru, op.cit., p.150.

52

2. Moduri de organizare a administra iei publice


a) Considera ii generale Statul unitar este un stat centralizat din punct de vedere politic. ns, din punct de vedere administrativ se poate vorbi de mai multe regimuri juridice n rela iile dintre centru i teritoriu i anume, de un regim de centralizare administrativ, de un regim de deconcentrare administrativ i de un regim de descentralizare administrativ1. Acestea se pot constitui concomitent i n principii care stau la baza organizrii administra iei publice. Prin aceste principii se ncearc rezolvarea celor dou tendin e care se manifest n guvernarea i administrarea unei ri: tendin a de unitate i de diversitate. Conform opiniei exprimate de profesorul Antonie Iorgovan, organizarea administrativ nu exprim niciodat numai centralizare sau numai descentralizare, existnd ntotdeauna un dozaj ntre una i alta, diferen a dintre o ar sau alta constnd n partea recunoscut descentralizrii, fapt ce determin originalitatea administra iei din fiecare ar2. Potrivit principiilor care guverneaz statul unitar, solu ionarea problemelor administra iei, pe ntreg teritoriul, este dependent de existen a unei administra ii centrale i a unei administra ii locale, organizate n toate unit ile administrativ - teritoriale. Gradul de dependen a administra iei locale de administra ia central reprezint criteriul care separ sistemele centralizate de cele descentralizate. Centralizarea concentreaz ansamblul sarcinilor administrative pe teritoriul na ional n persoana statului, a cror ndeplinire o asum printr-o administra ie ierarhizat i unifiIoan Santai Drept administrativ i tiin a administra iei, vol.I, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 1998, p. 112. 2 Antonie Iorgovan, op. cit., vol.II, p. 528.
1

53

cat. Prin descentralizare se fac concesii conceptului de unitate administrativ, acordndu-se administra iei colectivit ilor umane locale din circumscrip iile administrativ - teritoriale sarcina de a satisface propriile interese1. b) Centralizarea administrativ Prin centralizare se n elege regimul administrativ n care autorit ile publice locale i speciale sunt numite de autoritatea public central, fiind subordonate acesteia n sistemul centralizrii autoritatea public central ia deciziile i conduce, iar autorit ile locale raporteaz i execut deciziile primite de la centru2. n regimul centralizrii nu se recunoate colectivit ilor umane locale dreptul de a se administra. Numai statul i asum, pentru ansamblul teritoriului na ional, satisfacerea cerin elor de interes general. ntr-un regim centralizat pur se organizeaz circumscrip ii teritoriale, dar nu se acord autonomie administrativ colectivit ilor umane locale. Un stat centralizat nseamn de fapt negarea intereselor regionale i locale3. Alte dezavantaje ale centralizrii: - centralizarea ar lipsi statul de unul din atributele esen iale: asigurarea progresului na iunii; - regimul centralizator suprim spiritul de independen , face ca poporul s piard deprinderea de a-i exercita voin a. Centralizarea mbrac, de regul, forma concentrrii i a deconcentrrii administrative. Concentrarea const n atribuirea puterii de decizie n totalitate autorit ilor superioare ale ierarhiei administrative, autorit i
Mihai T. Oroveanu Tratat de drept administrativ, Ed. Cerma Bucureti, 1998, p. 385 2 Paul Negulescu Tratat de drept administrativ, vol.I, Principii generale, Edi ia a IVa, Editura E. Mrvan, Bucureti, 1934, p. 610. 3 M. Vraru Drept administrativ romn, Bucureti, Editura Socec & Co, Societate anonim, 1928, p. 306.
1

54

stabilite n capital1. Autorit ile din teritoriu nu au dect un rol de pregtire i execu ie a deciziilor adoptate n capital. Prin deconcentrare administrativ se n elege transferul unor atribu ii care revin organelor centrale, unor organe subordonate care func ioneaz n teritoriu i care, din acest punct de vedere, sunt organe locale, dar sunt subordonate organelor centrale ale administra iei publice2. Se poate spune c deconcentrarea este o centralizare atenuat sau o slab descentralizare3. Ceea ce o apropie de centralizare este faptul c titularii puterii locale nu sunt alei de electoratul local, ci numi i de autorit ile centrale.. Ceea ce o apropie de descentralizare este faptul c titularii puterii locale au competen a s rezolve ei problemele locale, fr s le mai nainteze, n acest scop, efului lor ierarhic, iar ei sunt supui controlului acestuia i obliga i s se conformeze actelor superiorului lor. Potrivit legisla iei actuale4, deconcentrarea const n redistribuirea de competen e administrative i financiare de ctre ministere i celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale ctre propriile structuri de specialitate din teritoriu. c) Descentralizarea administrativ Descentralizarea reprezint un sistem de organizare administrativ care permite colectivit ilor umane s se administreze ele nsele, sub controlul statului, care le confer personalitate
Philippe Georges - Notions essentielles - Droit public, 7 - me edition, Sirey, 1989, p. 161. 2 Alexandru Negoi , op. cit., p. 62. 3 Jean Rivero Droit administratif, Edi ia a XIIa, Paris, Dalloz, 1987, p. 375-376. 4 Art. 2 lit. j) din Legea descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 453 din 25.05.2006.
1

55

juridic, le permite constituirea unor autorit i proprii i le doteaz cu resursele necesare. Esen a descentralizrii const n transferul unor atribu ii ale diverselor autorit i centrale unor autorit i locale care func ioneaz n unit ile administrativ - teritoriale. Prin descentralizare, administra ia public devine mai eficient i mai operativ. Descentralizarea se asigur de ctre cet eni prin participarea lor la rezolvarea problemelor locale, prin alegerea reprezentan ilor care vor constitui autorit ile administra iei publice locale, ceea ce sus ine afirma ia c descentralizarea este democra ia aplicat la administra ie. Potrivit prevederilor art. 2 lit. l) din Legea nr. 195/2006 privind descentralizarea, aceasta reprezint transferul de competen administrativ i financiar de la nivelul administra iei publice centrale la nivelul administra iei publice locale sau ctre sectorul privat. Principiile pe baza crora se desfoar procesul de descentralizare sunt urmtoarele1: a) principiul subsidiarit ii, care const n exercitarea competen elor de ctre autoritatea administra iei publice locale situat la nivelul administrativ cel mai apropiat de cet ean i care dispune de capacitate administrativ necesar; b) principiul asigurrii resurselor corespunztoare competen elor transferate; c) principiul responsabilit ii autorit ilor administra iei publice locale n raport cu competen ele ce le revin, care impune obligativitatea realizrii standardelor de calitate n furnizarea serviciilor publice i de utilitate public; d) principiul asigurrii unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii i reguli obiective, care s nu

Art. 3 din Legea nr. 195/2006.

56

constrng activitatea autorit ilor administra iei publice locale sau s limiteze autonomia local financiar; e) principiul echit ii, care implic asigurarea accesului tuturor cet enilor la serviciile publice i de utilitate public; f) principiul constrngerii bugetare, care interzice utilizarea de ctre autorit ile administra iei publice centrale a transferurilor speciale sau a subven iilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale. Descentralizarea presupune dou condi ii.1 Prima condi ie a oricrei descentralizri o reprezint recunoaterea unei categorii de probleme locale distincte de problemele na ionale. A doua condi ie const n recunoaterea personalit ii juridice a colectivit ilor umane locale prin care li se asigur autonomia financiar, deoarece, fr resurse financiare nu se pot administra singure. Aceste dou condi ii sunt necesare, dar insuficiente. Descentralizarea apare numai n momentul n care organele locale care efectueaz administrarea n circumscrip iile administrativ - teritoriale eman de la colectivit ile umane locale, iar nu de la stat i au fa de stat o anumit autonomie. ntre descentralizare i deconcentrare i ntre descentralizare i federalism exist diferen e. n regimul deconcentrrii decizia este luat ntotdeauna n numele statului, prin unul din func ionarii si. n regimul descentralizrii decizia este luat n numele i pentru colectivitatea uman local de ctre un organ care eman de la ea. n ambele regimuri se ajunge la apropierea administra iei de colectivit ile umane, dar prin metode diferite. Descentralizarea este o modalitate de organizare administrativ, nu politic. Din acest punct de vedere, descentralizarea administrativ este fundamental deosebit de federalism.
1

M.T. Oroveanu Tratat de drept administrativ, p. 388.

57

Deci, nu este vorba de un raport ntre puterea central i local a statului, cum este n cazul federa iei, ntre statul federal i statele din federa ie. Descentralizarea este un fenomen pur administrativ, nu politic, care s implice exerci iul puterii de stat.

58

CAPITOLUL IV
Autorit ile administra iei publice
1. Structura i trsturile administra iei publice potrivit Constitu iei din 1991
n literatura de specialitate s-a folosit vreme ndelungat no iunea de form a organizrii administrative sau cea de organizare administrativ. Astzi se folosete tot mai des un termen specific tiin ei administra iei i anume acela de structur. Termenul de structur provine din latinescul struere care nseamn a construi, a cldi. Prin structur se n elege o anumit modalitate de alctuire, de construc ie, de organizare a unui corp sau a unui domeniu de activitate1. Structura actual a administra iei publice cuprinde: - Preedintele Romniei i Guvernul Romniei; - ministerele; - celelalte organe ale administra iei publice centrale de specialitate; - autorit ile autonome ale administra iei publice centrale; - serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe centrale de specialitate din unit ile administrativ-teritoriale; - prefectul; - consiliul jude ean; - consiliul municipal, orenesc sau comunal; - primarul municipiului, oraului sau comunei;
Ioan Alexandru - Administra ia public - Teorii, Realit i, Perspective, Editura Lumina Lex; Bucureti, 1999, p. 236
1

59

- serviciile publice ale consiliilor jude ene i locale. Autorit ile administra iei publice prezint o serie de trsturi specifice i anume: - sunt nfiin ate prin lege sau pe baza legii; - sunt autorit i publice ale statului i pot recurge la for a public n vederea ndeplinirii sarcinilor proprii; - i desfoar activitatea pe baza i n vederea executrii legii; - actele juridice adoptate de aceste autorit i sunt supuse unui control de legalitate prevzut de lege; - activitatea autorit ilor administra iei publice se realizeaz de ctre un personal de specialitate, constituit din func ionari publici. Autorit ile1 administra iei publice se clasific dup mai multe criterii. Astfel, dup modul lor de formare, ele sunt autorit i alese (Preedintele Romniei, consiliile jude ene, consiliile locale, primarii) i autorit i numite (minitrii i conductorii celorlalte autorit i centrale, prefec ii, conductorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale din jude e). Dup natura lor, autorit ile administra iei publice sunt colegiale, alctuite din mai multe persoane (guvernul rii, consiliile locale i jude ene) i unipersonale sau individuale (minitrii, conductorii celorlalte organe de specialitate ale

Cu privire la no iunea de autoritate, n literatura de specialitate s-a men ionat c acest concept poate fi n eles i prin no iunea de autoritate public, prin care se evoc organele de stat, dar i organele administra iei publice locale, autoritatea fiind realizat n cazul autonomiei locale. Conform opiniei profesorului Antonie Iorgovan, sensul principal al sintagmei autoritatea public este de organ public, deci colectiv de oameni care exercit prerogative de putere public, fie ntr-o activitate statal, fie ntr-o activitate din administra ia local autonom. Antonie Iorgovan, op. cit., vol. II, p. 351.

60

ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale din jude e, primarii). Dup criteriul competen ei teritoriale, autorit ile administra iei publice se mpart n autorit i centrale (cele care au competen pe ntreg teritoriul rii) i locale (care i exercit competen a n limitele unit ii administrativ-teritoriale n care func ioneaz), iar dup criteriul competen ei materiale se clasific n autorit i cu competen general (competente n aproape toate domeniile de realizare a administra iei publice) i autorit i cu competen de specialitate (competente n anumite domenii de realizare a administra iei publice-ministerele, serviciile publice deconcentrate). Autorit ile administra iei publice (n sensul de organe ale administra iei publice) pot fi definite ca fiind colectivit i umane constituite pe baza i n executarea legii, nzestrate cu mijloace materiale i financiare, precum i cu personalitate juridic i competen a necesar pentru a putea ac iona n vederea organizrii executrii i a executrii legii i care se ncadreaz n sistemul organelor administra iei publice.1

2. Competen a, capacitatea i atribu iile autoritilor administra iei publice


Dic ionarul general al limbii romne definete competen a prin capacitatea de a se pronun a ntr-o anumit problem, de a exercita anumite atribu ii iar no iunea de atribu ie are n elesul de sfer de autoritate, de activitate sau de competen a cuiva2.
A se vedea Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol.I, Edi ia a IIIa, Institutul de Arte Grafice Eminescu S.A., Bucureti, 1929, p. 234 i Al. Negoi , op. cit., p. 71. 2 Vasile Breban Dic ionarul General al Limbii Romne, Editura tiin ific i Enciclopedic, Bucureti, 1980.
1

61

n literatura de specialitate se face deseori distinc ie ntre no iunile de capacitate - competen - atribu ie. Capacitatea reprezint posibilitatea unei persoane sau colectiv de a fi titular de drepturi i obliga ii. Pe planul dreptului administrativ, capacitatea nseamn posibilitatea de a participa ca subiect distinct n raporturi de drept administrativ sau aptitudinea organelor administra iei publice de a fi subiecte n raporturile juridice administrative, reclamate de realizarea competen ei lor1. Legea cadru a descentralizrii nr. 195/2006, ndeprtndu-se de formulrile din doctrin, definete capacitatea administrativ ca fiind ansamblul resurselor materiale, institu ionale i umane de care dispune o unitate administrativ-teritorial, precum i ac iunile pe care le desfoar aceasta pentru exercitarea competen elor stabilite prin lege (art. 2 lit.b). Totodat, se face i o clasificare a unit ilor de capacitatea administrativ-teritoriale, n func ie administrativ a acestora, n cadrul proceselor de transfer al competen elor ctre autorit ile administra iei publice locale de la nivelul comunelor i oraelor. Astfel, ministerele sau organele de specialitate ale administra iei publice centrale pot clasifica unit ile administrativ-teritoriale n dou categorii: a) categoria I, din care fac parte unit ile administrativteritoriale care au capacitatea administrativ necesar realizrii competen elor transferate. Autorit ile administra iei publice din cadrul acestor unit i administrativ-teritoriale pot exercita pe deplin i imediat competen ele transferate, n condi ii de eficien ;

Antonie Iorgovan, op.cit., vol.I, 2005, p.278.

62

b) categoria a II-a, din care fac parte unit ile administrativ-teritoriale care nu au capacitatea administrativ necesar realizrii competen elor transferate. n cadrul acestei categorii, autorit ile administra iei publice nu pot exercita competen ele transferate n condi ii de eficien . Ct privete competen a, cele mai multe dintre opiniile exprimate n literatura noastr de specialitate re in c, n esen , aceasta se exprim fie ca un ansamblu de atribu ii prevzute de Constitu ie i lege1 ori reprezint dreptul i totodat obliga ia prevzut de lege de a duce o anumit activitate2 sau ansamblul atribu iilor unor organe administrative3, fie o capacitate atribuit unui organ n vederea ndeplinirii unei sarcini legale4. Sintetiznd elementele esen iale ale opiniilor men ionate, precum i ale unor defini ii din doctrina romneasc, n lumina dispozi iilor Constitu iei din 1991, competen a autorit ilor administra iei publice poate fi n eleas ca un ansamblu de atribu ii pe care le au subiectele de drept i potrivit crora pot face acte administrative, eventual contracte administrative sau simple opera ii materiale5. Potrivit legisla iei n vigoare, competen a reprezint ansamblul atribu iilor stabilite de Constitu ie i de legile care confer autorit ilor administrative drepturi i obliga ii de a duce n nume propriu, n realizarea puterii publice i sub

Antonie Iorgovan, op. cit., vol.II., p. 367. Romulus Ionescu Drept administrativ, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970, p. 110 i 115. 3 Ilie Iovnas Drept administrativ i elemente ale tiin ei administra iei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977, p. 121. 4 Tudor Drganu Acte de drept administrativ, Editura tiin ific, Bucureti, 1959, p. 108 i urm. 5 A se vedea i Alexandru Negoi , op. cit., p. 42.
2

63

propria responsabilitate, o activitate de natur administrativ (art. 2 lit.c din Legea nr. 195/2006). No iunea de atribu ie este i ea definit n mod diferit de ctre unii autori. Astfel, ea apare ca o investire legal a organelor administrative, compartimentelor sau persoanelor cu anumite prerogative1 sau mijloacele juridice de realizare a sarcinilor unui organ al administra iei publice2. Sarcinile3 reprezint att obiectul, ct i finalitatea ndeplinirii atribu iilor4. n concluzie, atribu iile reprezint sfera drepturilor i obliga iilor cu care sunt investite, prin lege, autorit ile administra iei publice.

3. Preedintele Romniei
3.1. Rolul i func iile institu iei preedin iale Rolul Preedintelui Romniei este precizat de prevederile art. 80 din Constitu ie, potrivit crora, Preedintele Romniei reprezint statul romn i este garantul independen ei na ionale, al unit ii i integrit ii teritoriale a rii. El vegheaz la respectarea Constitu iei i la buna func ionare a autorit ilor publice. n acest scop, Preedintele Romniei exercit func ia de mediere ntre puterile statului, precum i ntre stat i societate.
Ilie Iovnas, op. cit., p. 121. Antonie Iorgovan, op.cit., vol.I, 2005, p.272. 3 Sarcinile organelor administrative sunt definite n literatura de specialitate ca fiind ansamblul necesit ilor sociale, obiectiv determinate, evaluate politic i consacrate prin norme juridice (Antonie Iorgovan, op.cit., 2005, p.271). 4 Idem, p.272.
2 1

64

Totodat, Preedintele Romniei este comandantul for elor armate i ndeplinete func ia de preedinte al Consiliului Suprem de Aprare a rii (art. 92 alin. (1) din Constitu ie). Este important de re inut faptul c Preedintele Romniei nu dispune de o putere absolut n realizarea func iilor sale. Fiind specifice puterii executive, exercitarea acestor func ii este mpr it ntre Preedintelui Romniei i Guvern, ambele autorit i aflndu-se sub control parlamentar1. Prima dintre func iile institu iei preedin iale este cea de reprezentare i rezult din caracterul reprezentativ al Preedintelui Romniei n raporturile cu alte state ori organisme interna ionale. Astfel, Preedintele ncheie, n numele Romniei, tratate interna ionale, n urma negocierii acestora de ctre Guvern, acrediteaz i recheam reprezentan ii diplomatici ai Romniei i aprob nfiin area, desfiin area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice (art. 91 din Constitu ie). O alt func ie a Preedintelui Romniei este cea de garant al independen ei na ionale, al unit ii i integrit ii teritoriale a rii, de unde i cerin a ca acesta s fie comandantul for elor armate i preedintele Consiliului Suprem de Aprare a rii. n realizarea acestei func ii, Preedintele Romniei poate declara, dup aprobarea Parlamentului, mobilizarea par ial sau total a for elor armate, iar n caz de agresiune armat ndreptat mpotriva rii ia msuri de respingere a agresiunii ori instituie, conform legii, starea de asediu sau starea de urgen .

Ioan Vida Puterea executiv i administra ia public, Bucureti, 1994, p. 38.

65

De asemenea, Preedintele Romniei vegheaz la respectarea Constitu iei, n calitate de garant al acesteia. Atunci cnd constat c Parlamentul adopt legi contrare Constitu iei, Preedintele Romniei poate cere, nainte de promulgare, reexaminarea legii de ctre cele dou Camere ori poate sesiza Curtea Constitu ional cu privire la neconstitu ionalitatea legilor adoptate de Parlament. Preedintele Romniei ndeplinete i func ia de mediere ntre puterile statului, precum i ntre stat i societate, scop n care Preedintele Romniei nlesnete colaborarea autorit ilor publice, aplaneaz sau previne rela iile tensionate dintre acestea. Pornind de la aceast func ie a Preedintelui Romniei, n literatura de specialitate s-a exprimat opinia1, (discutabil dup cum apreciaz autorul) conform creia, Preedintele Romniei ar exercita o a patra putere n stat, pe lng celelalte trei puteri (puterea legislativ, puterea executiv, puterea judectoreasc), cci, dac ar face parte din una din ele, n-ar mai putea s fie mediator ntre puterea public din care face parte i o alt putere. 3.2. Alegerea i validarea Preedintelui Romniei Preedintele Romniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. n principiu, accesul la func ia de Preedinte al Romniei apar ine oricrui cet ean romn, care ndeplinete condi iile

A se vedea Ioan Alexandru, Ioan Santai, Dumitru Brezoianu, Ioan Vida, Stelian Ivan, Ion Popescu Slniceanu Drept administrativ, Editura Omnia, Braov, 1999, p. 163 i urm.

66

prevzute de Constitu ie i de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preedintelui Romniei1. Persoana care candideaz la aceast func ie trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi ii: - s aib drept de vot; - s aib cet enia romn i domiciliul n ar; - s nu intre n categoria persoanelor care nu pot face parte dintr-un partid politic; - s fi mplinit, pn n ziua alegerilor, inclusiv, vrsta de cel pu in 35 de ani; - s nu fi ndeplinit, anterior, dou mandate n func ia de Preedinte al Romniei. n urma alegerilor, este declarat ales candidatul care a ntrunit, n primul tur, majoritatea de voturi ale alegtorilor nscrii n listele electorale. n cazul n care nici unul dintre candida i nu a ntrunit aceast majoritate, se organizeaz al doilea tur de scrutin, ntre primii doi candida i stabili i n ordinea numrului de voturi ob inute n primul tur. Este declarat ales candidatul care a ob inut cel mai mare numr de voturi. Rezultatul alegerilor pentru func ia de Preedinte al Romniei este validat de Curtea Constitu ional. Dup validare, candidatul care a fost ales n func ia de Preedinte al Romniei depune jurmntul2 n fa a Camerei Deputa ilor i Senatului, convocate n edin comun.
Publicat n Monitorul Oficial nr. 887/29.09.2004, modificat i completat prin Ordonan a de Urgen nr. 77/2004, publicat n Monitorul Oficial nr. 920 din 9.10.2004. 2 Jur s-mi druiesc toat puterea i priceperea pentru propirea spiritual i material a poporului romn, s respect Constitu ia i legile rii, s apr democra ia, drepturile i libert ile fundamentale ale cet enilor, suveranitatea, independen a, unitatea i integritatea teritorial a Romniei. Aa s-mi ajute Dumnezeu.
1

67

Mandatul Preedintelui Romniei este de 5 ani i se exercit de la data depunerii jurmntului, pn la depunerea jurmntului de preedintele nou ales. Mandatul Preedintelui Romniei se poate prelungi, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof. n timpul mandatului, Preedintele Romniei nu poate fi membru al unui partid i nu poate ndeplini nici o alt func ie public sau privat. De asemenea, Preedintele Romniei se bucur de imunitate. El nu poate fi tras la rspundere pentru opiniile politice exprimate n timpul mandatului. Vacan a func iei de Preedinte al Romniei intervine n caz de demisie, de demitere din func ie, de imposibilitate definitiv a exercitrii atribu iilor sau de deces. n termen de trei luni de la data la care a intervenit vacan a func iei de Preedinte al Romniei, Guvernul trebuie s organizeze alegeri pentru un nou Preedinte. 3.3. Atribu iile Preedintelui Romniei n realizarea func iilor sale, Preedintele Romniei ndeplinete anumite atribu ii care pot fi grupate astfel: A. Atribu iile Preedintelui Romniei n raport cu Parlamentul, care privesc urmtoarele domenii: a) Adresarea de mesaje Parlamentului, cu privire la principalele probleme politice ale na iunii. Constitu ia Romniei stabilete obliga ia celor dou Camere ale Parlamentului de a se ntruni n edin comun pentru a primi mesajul Preedintelui Romniei, fr a-l dezbate. Mesajul nu poate produce efecte juridice. b) Atribu ii n ceea ce privete convocarea Parlamentului. Preedintele Romniei poate convoca Parlamentul n dou situa ii. Prima dintre acestea se refer la convocarea 68

Parlamentului rezultat din alegeri, n maximum 20 de zile de la data desfurrii alegerilor (art.63 alin.3 din Constitu ie). Cea de a doua situa ie se refer la dreptul Preedintelui Romniei de a cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului n func ie (art. 66 alin.2 din Constitu ie). c) Atribu ii legate de dizolvarea Parlamentului Preedintele Romniei poate s dizolve Parlamentul dup consultarea preedin ilor celor dou Camere i a liderilor grupurilor parlamentare, n situa ia n care Parlamentul nu a acordat votul de ncredere pentru formarea Guvernului n termen de 60 de zile de la prima solicitare i numai dup respingerea a cel pu in dou solicitri de investitur. n cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singur dat. Parlamentul nu poate fi dizolvat n ultimele ase luni ale mandatului Preedintelui Romniei, n timpul strii de mobilizare, de rzboi, de asediu ori al strii de urgen . d) Atribu ia referitoare la promulgarea legilor. Constitu ia prevede c legile se trimit n vederea promulgrii Preedintelui Romniei. Promulgarea reprezint actul prin care eful de stat autentific textul legii, constatnd, astfel, regularitatea adoptrii sale1. Promulgarea se realizeaz prin emiterea unui decret preziden ial, n temeiul cruia legea urmeaz s fie numerotat i publicat. Preedintele trebuie s asigure promulgarea legii n cel mult 20 de zile. n acest scop, legea va fi examinat sub aspectul constitu ionalit ii sale, al oportunit ii solu iilor pe

Ioan Muraru, Simina Tnsescu Drept constitu ional i institu ii politice, edi ia a X-a revzut i completat, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, p.489 i urm.

69

care le con ine, al redactrii i acurate ii dispozi iilor stabilite etc.1 Ca urmare a acestei examinri, dac rezult c o anumit prevedere a legii sau chiar legea n ansamblul su nu este corespunztoare, Preedintele Romniei poate cere Parlamentului s o reexamineze. n caz de neconstitu ionalitate cererea de reexaminare se adreseaz Cur ii Constitu ionale. De la primirea legii adoptate dup reexaminare sau de la primirea deciziei Cur ii Constitu ionale, prin care i s-a confirmat constitu ionalitatea, Preedintele Romniei este obligat s promulge legea n termen de 10 zile. B. Atribu iile Preedintelui Romniei n raport cu Guvernul: Potrivit Constitu iei, cele mai importante atribu ii n rela ia Preedinte - Guvern constau n: - desemnarea candidatului pentru func ia de prim ministru; - numirea Guvernului, pe baza votului de ncredere acordat de Parlament; - revocarea i numirea unor membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, n caz de remaniere guvernamental; - consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente i de importan deosebit; - participarea la edin ele Guvernului n care se dezbat probleme de interes na ional, cu privire la politica extern, aprarea rii, asigurarea ordinii publice;

Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, ElenaSimina Tnsescu Constitu ia Romniei revizuit comentarii i explica ii, Editura All Beck, Bucureti, 2004, p.138.

70

La cererea primului-ministru, Preedintele poate participa i n alte situa ii la edin ele Guvernului. Preedintele Romniei prezideaz edin a Guvernului la care particip. - poate cere urmrirea penal a membrilor Guvernului, pentru fapte svrite n realizarea func iei, precum i suspendarea din func ie, atunci cnd se cere urmrirea penal de ctre Senat sau Camera Deputa ilor. C. Atribu iile Preedintelui Romniei n raport cu alte autorit i publice Ca ef al executivului, Preedintele Romniei conduce activitatea unor autorit i ale administra iei publice care sunt autonome fa de Guvern. Astfel, Preedintele Romniei este i preedinte al Consiliului Suprem de Aprare a rii1, avnd dreptul s convoace lucrrile acestuia, s-i coordoneze i s-i ndrume ntreaga activitate. Potrivit art. 119 din Constitu ie, Consiliul Suprem de Aprare a rii organizeaz i coordoneaz unitar activit ile care privesc aprarea rii i securitatea na ional, participarea la men inerea securit ii interna ionale i la aprarea colectiv n sistemele de alian militar, precum i la ac iuni de men inere sau de restabilire a pcii.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 415/2002, Consiliul Suprem de Aprare a rii se compune din: a) preedinte Preedintele Romniei; b) vicepreedinte primul ministru al Guvernului; c) membri: ministrul aprrii na ionale, ministrul de interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justi iei, ministrul industriei i resurselor, ministrul finan elor publice, directorul Serviciului Romn de Informa ii, directorul Serviciului de Informa ii Externe, eful Statului Marelui Stat Major i consilierul preziden ial pentru securitate na ional; d) secretarul este numit de Preedinte i are rang de consilier de stat n cadrul administra iei preziden iale.

71

De asemenea, Preedintele Romniei propune Parlamentului numirea unor persoane pentru unele func ii de conducere ale unor autorit i administrative, respectiv directorii serviciilor de informa ii. D. Atribu iile Preedintelui Romniei n raport cu puterea judectoreasc privesc: - numirea judectorilor i procurorilor, cu excep ia celor stagiari, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Dup numire, acetia dobndesc un statut juridic special, fiind inamovibili. Inamovibilitatea presupune protec ia judectorilor n fa a oricror imixtiuni exterioare, acetia neputnd fi transfera i i nici chiar promova i fr acordul lor1. - acordarea gra ierii individuale care const ntr-o msur de clemen , n virtutea creia o persoan condamnat penal este scutit de executarea total sau par ial a pedepsei stabilite prin hotrre judectoreasc de condamnare rmas definitiv. E. Atribu iile Preedintelui Romniei n raport cu Curtea Constitu ional: - numete o treime din judectorii Cur ii Constitu ionale; - sesizeaz Curtea Constitu ional cu privire la neconstitu ionalitatea unor legi. La rndul su, Curtea Constitu ional: - verific respectarea procedurii alegerii Preedintelui i confirmrii rezultatului sufragiului; - constat existen a mprejurrilor care justific interimatul n exercitarea func iei de Preedinte al Romniei; - d aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din func ie a Preedintelui.

I. Muraru, S. Tnsescu, op.cit., 2002, p.558.

72

F. Preedintele Romniei ndeplinete atribu ii i n raport cu poporul, care se refer la institu ia referendumului. Potrivit prevederilor art. 90 din Constitu ie, Preedintele Romniei, dup consultarea Parlamentului, poate cere poporului s-i exprime voin a, prin referendum, cu privire la probleme de interes na ional. G. Preedintele Romniei ndeplinete anumite atribu ii n situa ii excep ionale, prevzute de Constitu ie. Astfel, Preedintele Romniei poate declara, cu aprobarea prealabil a Parlamentului, mobilizarea par ial sau general a for elor armate. Numai n cazuri excep ionale, hotrrea Preedintelui se supune ulterior aprobrii Parlamentului, n cel mult 5 zile de la adoptare. n cazul unei agresiuni armate ndreptat mpotriva rii, Preedintele Romniei ia msuri pentru respingerea agresiunii i le aduce nentrziat la cunotin Parlamentului printr-un mesaj. De asemenea, Preedintele Romniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgen n ntreaga ar sau n unele localit i i solicit Parlamentului ncuviin area msurii adoptate, n cel mult 5 zile de la luarea acesteia. H. Atribu iile Preedintele Romniei n domeniul politicii externe: - Preedintele Romniei ncheie tratate interna ionale n numele Romniei, negociate de Guvern, pe care le supune spre ratificare Parlamentului ntr-un termen rezonabil; - primete scrisorile de acreditare a reprezentan ilor diplomatici ai altor state;

73

- la propunerea Guvernului, acrediteaz i recheam reprezentan ii diplomatici ai Romniei i aprob nfiin area, desfiin area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. I. Alte atribu ii ale Preedintelui Romniei: - confer decora ii i titluri de onoare; - acord gradele de mareal, de general i de amiral; - numete n func ii publice, n condi iile prevzute de lege. 3.4. Actele juridice ale Preedintelui Romniei n exercitarea atribu iilor sale, Preedintele Romniei emite decrete care pot fi cu caracter normativ sau individual i care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Nepublicarea duce la inexisten a decretului. Unele dintre decretele Preedintelui Romniei trebuie s fie contrasemnate de primul-ministru. Este vorba de decretele emise n legtur cu: - ncheierea de tratate interna ionale; - acreditarea i rechemarea reprezentan ilor diplomatici ai Romniei; - nfiin area, desfiin area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romniei; - mobilizarea par ial sau general a for elor armate; - msuri n caz de agresiune armat; - msuri privind declararea strii de asediu sau a strii de urgen . - conferirea de decora ii i titluri; - acordarea gradului de mareal, general i amiral; - acordarea gra ierii individuale. 74

n ceea ce privete natura juridic a decretelor Preedintelui Romniei, acestea sunt calificate ca fiind acte administrative, productoare de efecte juridice1. 3.5. Rspunderea politic i juridic a Preedintelui Romniei n ara noastr, Preedintele se bucur de imunitate, ns, imunitatea nu nltur rspunderea sa politic i juridic. Rspunderea politic a Preedintelui este reglementat de Constitu ie (art. 95), n cazul svririi unor fapte grave, prin nclcarea prevederilor constitu ionale. n aceste situa ii, Preedintele Romniei poate fi suspendat din func ie de Camera Deputa ilor i de Senat, n edin comun, cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor, dup consultarea Cur ii Constitu ionale. Cu privire la faptele ce i se imput, Preedintele poate da explica ii Parlamentului. Propunerea de suspendare din func ie poate fi ini iat de cel pu in o treime din numrul deputa ilor i senatorilor i se aduce, nentrziat la cunotin a Preedintelui. Dac propunerea de suspendare din func ie este aprobat, n cel mult 30 de zile se organizeaz un referendum pentru demiterea Preedintelui. Rspunderea penal intervine atunci cnd Preedintele Romniei a comis fapta de nalt trdare (art. 96 din Constitu ie). Fapta de nalt trdare poate fi definit ca fiind cea mai grav nclcare a jurmntului i intereselor poporului i rii, n exerci iul atribu iilor preziden iale2.
1 2

Dana Apostol-Tofan, op.cit., 2003, p.137. Dana Apostol Tofan, op.cit., 2003, p.142.

75

Camera Deputa ilor i Senatul pot hotr, n edin comun, punerea sub acuzare a Preedintelui Romniei pentru aceast fapt, cu votul a cel pu in dou treimi din numrul deputa ilor i senatorilor. Competen a de judecat apar ine naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. La data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare, Preedintele este demis de drept. 3.6. Serviciile din subordinea Preedintelui Romniei n baza Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preedintelui Romniei1, Administra ia preziden ial este organizat ca o institu ie public, cu personalitate juridic. Prin aceast institu ie se urmrete asigurarea tuturor condi iilor necesare exercitrii de ctre Preedintele Romniei a prerogativelor ce i revin conform Constitu iei sau altor legi. n cadrul Administra iei preziden iale func ioneaz o serie de servicii care sunt la dispozi ia Preedintelui Romniei i care ac ioneaz pentru realizarea atribu iilor sale. Personalul Administra iei preziden iale este alctuit din persoane detaate, la cererea Preedintelui Romniei, din ministere i alte autorit i publice, precum i din persoane ncadrate direct pe func iile sau posturile pe care urmeaz s le ndeplineasc.

Legea nr. 47/1994 privind organizarea i func ionarea Preedin iei Romniei, publicat n Monitorul Oficial nr. 175 din 11.07.1994 modificat i completat prin Ordonan a de Urgen nr. 1/2001, publicat n Monitorul Oficial nr. 12 din 10.01.2001. Prin aceast ordonan se schimb titlul legii care are urmtorul cuprins: Legea privind serviciile din subordinea Preedintelui Romniei, iar denumirea Preedin ia Romniei se nlocuiete cu denumirea Administra ia preziden ial.

76

Acest personal poate fi ncadrat numai pe baza ncrederii acordate de Preedintele Romniei i cu condi ia semnrii unui angajament de loialitate stabilit prin regulament. Retragerea ncrederii duce la revocarea ncadrrii, precum i la ncetarea detarii, eliberarea ori destituirea din func ie sau desfacerea contractului de munc, dup caz. Administra ia preziden ial, prin serviciile sale, stabilete rela ii de conlucrare cu alte autorit i publice, contribuind, astfel, la exercitarea competen ilor care revin Preedintelui Romniei.

4. Guvernul Romniei
4.1. Rolul i func iile Guvernului Constitu ia Romniei din 1991, revizuit, cuprinde, n capitole distincte norme privind rolul, structura, investitura i actele Guvernului, precum i prevederi referitoare la rspunderea membrilor si, la ncetarea mandatului, la raporturile cu Parlamentul, unele atribu ii ale Guvernului .a. Aa cum reiese din prevederile Constitu iei, dar i din cele ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea i func ionarea Guvernului Romniei i a ministerelor1, Guvernul este autoritatea public a puterii executive, care func ioneaz n baza votului de ncredere acordat de Parlament i care asigur realizarea politicii interne i externe a rii i exercit
Publicat n Monitorul Oficial nr. 164 din 2.04.2001, modificat i completat prin urmtoarele acte normative: Legea nr. 161/2003, privind unele msuri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri; prevenirea i sanc ionarea corup iei, publicat n Monitorul Oficial nr. 279 din 21.04.2003, modificat i completat; O.U.G. nr. 64/2003; Legea nr. 23/2004; O.U.G. nr. 17/2005; Legea nr. 117/2005; O.U.G. nr. 76/2005; Legea nr. 250/2005; Legea nr. 250/2006.
1

77

conducerea general a administra iei publice. De asemenea, Guvernul are rolul de a asigura func ionarea echilibrat i dezvoltarea sistemului na ional economic i social, precum i racordarea acestuia la sistemul economic mondial. Guvernul Romniei se organizeaz i func ioneaz potrivit prevederilor Constitu ionale, avnd la baz Programul de guvernare acceptat de Parlament. n vederea realizrii Programului de guvernare, Guvernul exercit urmtoarele func ii: a) de strategie, prin care se urmrete asigurarea elaborrii strategiei de punere n aplicare a Programului de Guvernare; b) de reglementare, prin aceasta asigurndu-se elaborarea cadrului normativ i institu ional necesar n vederea nfptuirii obiectivelor strategice; c) de administrare a propriet ii statului, prin care se are n vedere administrarea propriet ii publice i private a statului, dar i gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil; d) de reprezentare, prin care se asigur, n numele statului romn, reprezentarea pe plan intern i extern; e) de autoritate de stat, prin care se asigur urmrirea i controlul aplicrii i respectrii reglementrilor n domeniul aprrii, ordinii publice i siguran ei na ionale, n domeniul economic i social i al func ionrii institu iilor i organismelor care i desfoar activitatea n subordinea ori sub autoritatea Guvernului. 4.2. Organizarea Guvernului n conformitate cu prevederile constitu ionale, Guvernul este alctuit din primul-ministru i minitri. Din Guvern pot face parte i minitri de stat, precum i minitri-delega i, cu nsrcinri speciale pe lng primul-ministru, acetia fiind

78

prevzu i n lista Guvernului prezentat Parlamentului pentru acordarea votului de ncredere1. Procedura de constituire i investire a Guvernului ncepe prin desemnarea, de ctre Preedintele Romniei a candidatului pentru func ia de prim-ministru, n urma consultrii partidului care de ine majoritatea absolut n Parlament, ori dac nu exist o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate n Parlament. Persoana desemnat drept candidat pentru func ia de prim-ministru va cere, n termen de 10 zile de la desemnare, votul de ncredere al Parlamentului asupra programului i a ntregii liste a Guvernului. Termenul de 10 zile nu este unul de decdere2. El reprezint limita de la care Preedintele Romniei poate retrage candidatului mandatul acordat, spre a ncepe noi negocieri3. Programul i lista Guvernului se dezbat de ctre Camera Deputa ilor i Senat, n edin comun. Parlamentul acord ncredere Guvernului cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor. Guvernul este numit de Preedintele Romniei, pe baza votului de ncredere acordat de Parlament. Din prevederile constitu ionale reiese c Guvernul i exercit mandatul pn la validarea alegerilor parlamentare generale (articolul 104 coroborat cu articolul 110 din Constitu ie). Potrivit prevederilor Legii de organizare i func ionare a Guvernului, pot fi membri ai guvernului persoanele care au cet enia romn i domiciliul n Romnia, se bucur de exerci iul drepturilor electorale, nu au suferit condamnri penale i nu se afl n unul din cazurile de incompatibilitate prevzute n Cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind
Art.3 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i func ionarea Guvernului i a ministerelor, modificat i completat. 2 Verginia Vedina, op.cit., p.211. 3 Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, ElenaSimina Tnsescu, op.cit., p.168.
1

79

unele msuri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei. Func ia de membru al Guvernului este incompatibil cu: orice alt func ie public de autoritate, cu excep ia celei de deputat sau de senator ori a altor situa ii prevzute de Constitu ie; o func ie de reprezentare profesional salarizat n cadrul organiza iilor cu scop comercial; func ia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administra ie sau cenzor la societ ile comerciale, inclusiv bncile sau alte institu ii de credit, societ ile de asigurare i cele financiare, precum i la institu iile publice; func ia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale ac ionarilor sau asocia ilor la societ ile comerciale prevzute anterior; func ia de reprezentant al statului n adunrile generale ale societ ilor comerciale amintite; func ia de manager sau membru al consiliilor de administra ie ale regiilor autonome, companiilor i societ ilor na ionale. calitatea de comerciant persoan fizic; calitatea de membru al unui grup de interes economic; o func ie public ncredin at de un stat strin, cu excep ia acelor func ii prevzute n acordurile i conven iile la care Romnia este parte. Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si persoanele care ndeplinesc func ii asimilate acestora pot exercita func ii sau activit i n domeniul didactic, al cercetrii tiin ifice i al crea iei literar-artistice. Func ia de membru al guvernului nceteaz n urma demisiei, revocrii, a pierderii drepturilor electorale, a strii de

80

incompatibilitate, a decesului i a demiterii n condi iile prevzute de art. 8 alin (2) din Legea nr. 90/20011. Conform art. 6 din Legea nr. 90/2001, demisia din func ia de membru al Guvernului se anun public, se prezint n scris primului-ministru i devine irevocabil din momentul n care sa luat act de depunerea ei, dar nu mai trziu de 15 zile de la data depunerii. Revocarea din func ia de membru al guvernului se face de ctre Preedintele Romniei, prin decret, la propunerea primului-ministru. Revocarea are loc n caz de remaniere guvernamental (art. 6 din Legea nr. 90/2001). Numirea n func ia de membru al Guvernului, n caz de remaniere guvernamental sau de vacan a postului, se face de ctre Preedintele Romniei, la propunerea primului-ministru (art.10). Mandatul Guvernului nceteaz, potrivit prevederilor constitu ionale, nainte de termen, n urmtoarele cazuri: a) retragerea ncrederii de ctre Parlament printr-o mo iune de cenzur (art. 113 din Constitu ie). Mo iunea de cenzur poate fi ini iat de cel pu in o ptrime din numrul deputa ilor i al senatorilor i se comunic Guvernului la data depunerii. Mo iunea de cenzur se dezbate dup trei zile de la data cnd a fost prezentat n edin a comun a celor dou Camere; b) n cazul angajrii rspunderii Guvernului, potrivit art. 114 din Constitu ie. Angajarea rspunderii Guvernului
1 Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 are urmtorul con inut: n cazul n care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotrre judectoreasc definitiv sau averea sa a fost declarat, n tot sau n parte, ca fiind dobndit n mod ilicit, printr-o hotrre judectoreasc irevocabil, el este demis de Preedintele Romniei, la propunerea primuluiministru.

81

constituie o procedur parlamentar prin care, pentru a face fa unor mprejurri deosebite, care reclam stabilirea de msuri urgente, ce sunt de competen a Parlamentului, Guvernul urmrete adoptarea unui program, a unei declara ii de politic general ori a unui proiect de lege. Prin angajarea rspunderii sale, Guvernul se expune riscului formulrii i adoptrii unei mo iuni de cenzur. c) primul-ministru demisioneaz, decedeaz, pierde drepturile electorale, se afl ntr-o stare de incompatibilitate, este n imposibilitatea de a-i exercita atribu iile mai mult de 45 de zile (art. 110 (2)). n aceste situa ii, Preedintele Romniei desemneaz un candidat pentru func ia de prim-ministru, urmrindu-se apoi aceeai procedur de alctuire a Guvernului. Guvernul al crui mandat a ncetat ndeplinete numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pn la depunerea jurmntului de ctre membrii noului Guvern (art. 110 alin. (4) din Constitu ie). n aceast perioad Guvernul nu poate emite ordonan e i nu poate ini ia proiecte de lege (art. 26 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 90/2001). Guvernul are un aparat de lucru1 care este alctuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente i alte structuri organizatorice cu atribu ii specifice stabilite prin hotrre a Guvernului. Cancelaria Primului-Ministru are personalitate juridic i este coordonat direct de primul-ministru.

A se vedea Hotrrea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea i func ionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicat n Monitorul Oficial nr. 267 din 26.03.2004.

82

Cancelaria Primului-Ministru este condus de eful cancelariei, care are rang de ministru i calitatea de ordonator principal de credite. Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplic prevederile Legii privind Statutul func ionarilor publici (art. 21 alin. (5) din Legea nr. 90/2001). Secretariatul General al Guvernului1 func ioneaz ca structur n aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridic, cu rolul de a asigura derularea opera iunilor tehnice specifice actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice i tehnice ale activit ii Guvernului, precum i reprezentarea Guvernului n fa a instan elor judectoreti. Departamentul este o structur organizatoric n aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru, fr personalitate juridic i fr unit i n subordine, care are rol de coordonare i sintez n domenii de interes general, n conformitate cu atribu iile Guvernului. 4.3. Func ionarea Guvernului Potrivit legii, Guvernul se ntrunete sptmnal n edin e sau ori de cte ori este nevoie, la convocarea primuluiministru. Preedintele Romniei poate participa la edin ele Guvernului n care se dezbat probleme de interes na ional ce privesc politica extern, aprarea rii, asigurarea ordinii publice, precum i n alte situa ii, la cererea primului-ministru.

Hotrrea nr. 157/2005 privind organizarea i func ionarea Secretariatului General al Guvernului, republicat n Monitorul Oficial nr. 389 din 5.05.2006.

83

edin ele la care particip preedintele Romniei sunt prezidate de acesta. La edin ele Guvernului pot participa, ca invita i, conductori ai unor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sau a unor autorit i administrative autonome, precum i orice alte persoane a cror prezen se apreciaz a fi util, la cererea primului-ministru. edin ele Guvernului au ca obiect probleme ale politicii interne i externe a rii, precum i aspecte privind conducerea general a administra iei publice. Dezbaterile din cadrul edin elor Guvernului i modul de adoptare a actelor, precum i a oricror alte msuri stabilite se nregistreaz pe band magnetic i se consemneaz n stenograma edin ei, certificat de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului i pstrat, conform legii, n cadrul Secretariatului General al Guvernului.. 4.4. Actele Guvernului n ndeplinirea atribu iilor sale, Guvernul adopt dou categorii de acte: hotrri pentru organizarea executrii legilor i ordonan e, care se emit n temeiul unei legi speciale de abilitare, n limitele i n condi iile prevzute de aceasta sau, n cazuri excep ionale, ordonan e de urgen , n conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitu ie. Proiectele de hotrri i ordonan e pot fi propuse de membrii Guvernului. De asemenea, acetia pot propune Guvernului proiecte de lege n vederea exercitrii dreptului de ini iativ legislativ a acestuia. Hotrrile Guvernului pot fi normative sau individuale i se adopt, pe baza legii, n vederea reglementrii celor mai diferite rela ii sociale: nv mnt, sntate, economie, cultur .a. 84

n ceea ce privete ordonan ele, Parlamentul poate adopta o lege special de abilitare a Guvernului s emit aceast categorie de acte normative, ac iune cunoscut sub denumirea de delegare legislativ. Legea de abilitare va stabili, n mod obligatoriu, domeniul i data pn la care se pot emite ordonan e. Prin ordonan e se pot reglementa rela iile sociale din orice domeniu de activitate, cu excep ia acelora care necesit reglementarea printr-o lege organic. Dac legea de abilitare prevede, ordonan ele se supun aprobrii Parlamentului, conform procedurii legislative, pn la ndeplinirea termenului de abilitare, iar nerespectarea acestui termen duce la ncetarea efectelor ordonan elor. n situa ii extraordinare, a cror reglementare nu poate fi amnat, Guvernul poate adopta ordonan e de urgen , avnd obliga ia de a motiva urgen a n cuprinsul acestora. Ordonan a de urgen intr n vigoare numai dup depunerea sa spre dezbatere n procedur de urgen la Camera competent s fie sesizat i dup publicarea ei n Monitorul Oficial al Romniei. Cele dou Camere ale Parlamentului, dac nu sunt n sesiune, se convoac n mod obligatoriu n 5 zile de la depunere sau, dup caz, de la trimitere. Dac n termen de cel mult 30 de zile de la depunere, camera sesizat nu se pronun asupra ordonan ei, aceasta este considerat adoptat i se trimite celeilalte Camere care va decide tot n procedur de urgen . Ordonan ele de urgen nu se pot adopta n domeniul legilor constitu ionale, nu pot afecta regimul institu iilor fundamentale ale statului, drepturile, libert ile i ndatoririle prevzute de Constitu ie, drepturile electorale i nu pot viza msuri de trecere silit a unor bunuri n proprietate public. De men ionat c, nici Constitu ia i nici alt reglementare nu precizeaz cum i pe ce criterii se poate aprecia c exist 85

cazuri excep ionale, care determin Guvernul s recurg la reglementarea unor probleme prin ordonan e de urgen . Atunci cnd ordonan a de urgen este respins de Parlament, efectele acesteia nceteaz odat cu publicarea legii de respingere. Dac este aprobat de Parlament, ordonan a de urgen intr n categoria legilor, cu toate efectele juridice pe care le eman un astfel de act juridic. Potrivit Legii nr. 90/2001, hotrrile i ordonan ele se adopt n prezen a majorit ii membrilor Guvernului, prin consens. Dac nu se realizeaz consensul, hotrte primulministru. Att hotrrile ct i ordonan ele Guvernului se semneaz de primul-ministru, se contrasemneaz de minitrii care au obliga ia punerii lor n executare i se public n Monitorul Oficial, Partea I. Nepublicarea atrage inexisten a hotrrii sau ordonan ei. Legea mai precizeaz c hotrrile care au caracter militar se comunic doar institu iilor interesate. 4.5. Atribu iile Guvernului n vederea realizrii func iilor sale (de strategie, de reglementare, de administrare a propriet ii statului, de reprezentare, de autoritate de stat), Guvernul ndeplinete o serie de atribu ii care pot fi grupate n urmtoarele categorii:1 A. Atribu iile generale: - exercit conducerea general a administra iei publice; - asigur executarea de ctre autorit ile administra iei publice a legilor i a celorlalte dispozi ii normative date n aplicarea acestora;
Pentru detalii a se vedea Ioan Alexandru coordonator Drept administrativ, Editura Omnia, Braov, 1999, p . 184
1

86

- conduce i controleaz activitatea ministerelor i a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa. B. Atribu ii de specialitate: a) Atribu ii n domeniul normativ: - ini iaz proiecte de lege i le supune spre adoptare Parlamentului; - emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, ini iate cu respectarea Constitu iei i le transmite Parlamentului, n termen de 60 de zile de la data solicitrii. Nerespectarea acestui termen echivaleaz cu sus inerea implicit a formei ini iatorului; - emite hotrri pentru organizarea executrii legilor, ordonan e n temeiul unei legi speciale de abilitare i ordonan e de urgen potrivit Constitu iei; - elaboreaz proiectele de lege a bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat i le supune spre adoptare Parlamentului; b) Atribu ii n domeniul economic i social: - aprob strategiile i programele de dezvoltare economico-social a rii pe ramuri i domenii de activitate; - asigur realizarea politicii n domeniul social potrivit Programului de guvernare; - asigur administrarea propriet ii publice i private a statului; - coopereaz cu organismele sociale interesate n ndeplinirea atribu iilor sale; - nfiin eaz, cu avizul Cur ii de Conturi, organe de specialitate n subordinea sa. c) Atribu ii n domeniul legalit ii i aprrii rii: - asigur aprarea ordinii de drept, a linitii publice i siguran ei cet eanului, precum i a drepturilor i libert ilor cet enilor, n condi iile prevzute de lege; 87

- aduce la ndeplinire msurile adoptate, potrivit legii, pentru aprarea rii, scop n care organizeaz i nzestreaz for ele armate; - acord i retrage cet enia romn, n condi iile legii; aprob renun area la cet enia romn n aceleai condi ii. d) Atribu ii n domeniul rela iilor externe: - asigur realizarea politicii externe a rii i n acest cadru, integrarea Romniei n structurile europene i euroatlantice; - negociaz tratatele, acordurile i conven iile internaionale care angajeaz statul romn; negociaz i ncheie n condi iile legii, conven ii i alte n elegeri interna ionale la nivel guvernamental. e) Alte atribu ii: - ndeplinete orice alte atribu ii prevzute de lege sau care decurg din rolul i func iile Guvernului. 4.6. Rspunderea Guvernului Pentru modul n care i desfoar activitatea, Guvernul poart att o rspundere politic, ct i una penal1. Constitu ia Romniei cuprinde dispozi ii importante cu privire la rspunderea Guvernului, n ntregul su i a fiecrui membru n parte. Astfel, Guvernul rspunde politic numai n fa a Parlamentului pentru ntreaga sa activitate, iar fiecare membru al Guvernului rspunde politic solidar cu ceilal i membri pentru activitatea Guvernului i pentru actele acestuia (art. 109 alin. (1) din Constitu ie). Dispozi ii identice se regsesc i n prevederile Legii nr. 90 din 2001, n art.31.

Anton Trilescu, op.cit., p.25.

88

Sanc iunea corespunztoare rspunderii politice a Guvernului, n cazuri bine ntemeiate, const n demiterea sa, ca urmare a retragerii ncrederii acordate de Parlament. Rspunderea politic include i alte modalit i de control parlamentar a activit ii guvernamentale, cum ar fi ntrebri, interpelri, anchete parlamentare, dezbaterea unor mo iuni simple. n ceea ce privete rspunderea penal a membrilor Guvernului, prin Constitu ie s-a stabilit c att cazurile de rspundere ct i pedepsele aplicabile sunt stabilite printr-o lege privind responsabilitatea ministerial. Este vorba de Legea nr. 115/19991 care vizeaz o reglementare special, derogatorie de la dreptul comun. Legea prind responsabilitatea ministerial consacr principiul conform cruia rspunderea penal, n cazul membrilor Guvernului este personal i privete pe fiecare membru al Guvernului n parte, pentru faptele comise n exercitarea func iei sale. Totodat, legea stabilete c procedura de sesizare, pedepsele complementare, gra ierea i prescrip ia pentru infrac iunile comise de membrii Guvernului n exerci iul func iei sunt distincte fa de infrac iunile prevzute de legea penal. Numai Camera Deputa ilor, Senatul i Preedintele Romniei au dreptul s cear urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru faptele svrite n exerci iul func iei lor. Astfel, sesizrile se vor depune, n vederea nceperii urmririi penale la comisiile de specialitate ale Camerei Deputa ilor ori Senatului sau la Comisia special instituit n acest scop prin decret al Preedintelui Romniei.
Republicat n Monitorul Oficial nr. 334 din 20.05.2002, modificat i completat.
1

89

Preedintele Romniei este sesizat pentru a cere urmrirea penal a unui membru al Guvernului de ctre primulministru, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau de procurorul general al Departamentului Na ional Anticorup ie. Orice cet ean care are cunotin despre svrirea unei fapte penale de ctre membrii Guvernului n exerci iul func iei lor, se poate adresa primului ministru, procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau procurorului general al Departamentului Na ional Anticorup ie, pentru a solicita sesizarea preedintelui Romniei. n urma audierilor i a probelor anexate la sesizare i a celor prezentate n aprare, comisiile vor ntocmi un raport care va con ine i opinia acestora, de admitere ori de respingere a cererii de ncepere a urmririi penale. n func ie de calitatea celui reclamat, raportul se va nainta spre aprobare celor n drept. Astfel, Camera Deputa ilor, Senatul sau Preedintele Romniei vor decide cu privire la nceperea urmririi penale a celor n cauz. Dac cererea de ncepere a urmrii penale este aprobat, dosarul se va trimite, de ndat, ministrului justi iei sau, dup caz, primului-ministru pentru a proceda potrivit legii. Urmrirea penal a membrilor Guvernului pentru faptele svrite n exercitarea func iei lor este de competen a Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, iar judecarea acestora este de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, potrivit legii. Pe tot timpul procesului penal, membrii Guvernului beneficiaz de prezum ia de vinov ie. Preedintele Romniei poate dispune suspendarea din func ie a unui membru al Guvernului mpotriva cruia s-a cerut nceperea urmrii penale, iar membrul Guvernului condamnat printr-o hotrre judectoreasc definitiv, va fi demis din func ie de Preedintele Romniei, la propunerea primului-ministru. 90

Urmrirea penal i judecarea fotilor membri ai Guvernului pentru infrac iunile svrite n exerci iul func iei lor se efectueaz potrivit normelor de procedur penal de drept comun. Pe lng rspunderea politic, membrii Guvernului pot rspunde i civil, contraven ional, disciplinar sau penal, dup caz, potrivit dreptului comun, n msura n care legea rspunderii ministeriale nu prevede altfel. Pentru svrirea altor infrac iuni, n afara exerci iului func iei lor, membrii Guvernului rspund potrivit dreptului comun (art. 7 alin. 2 din Legea nr. 115/1999). 4.7. Primul-ministru. Statut juridic i atribu ii Aa cum reiese din prevederile Constitu iei (art.107) i ale Legii nr. 90/2001 (art.13 i 14), primul ministru are o pozi ie juridic deosebit, determinat de modul de desemnare, nlocuire, precum i de atribu iile ce-i revin. Astfel, primul-ministru este desemnat de Preedintele Romniei drept candidat pentru ocuparea acestei func ii. Primul-ministru conduce Guvernul i coordoneaz activitatea membrilor acestuia, respectnd atribu iile ce revin fiecruia. De asemenea, reprezint Guvernul n rela iile acestuia cu Parlamentul, Preedintele Romniei, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Curtea Constitu ional, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorit i i institu ii publice, partidele i alian ele politice, sindicatele, cu alte organiza ii neguvernamentale, precum i n rela iile interna ionale. Totodat, primul-ministru este vicepreedintele Consiliului Suprem de Aprare a rii i exercit toate atribu iile ce rezult din aceast calitate. Potrivit Legii nr. 90/1991 privind organizarea i func ionarea Guvernului i a ministerelor, primul-ministru ndeplinete urmtoarele atribu ii: 91

a) Numete i elibereaz din func ie: - conductorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excep ia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform legii; - secretarul general i secretarii generali adjunc i ai Guvernului, n cazul utilizrii acestor func ii; - personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru; - secretarii de stat; - alte persoane care ndeplinesc func ii publice, n cazurile prevzute de lege; b) Prezint Camerei Deputa ilor i Senatului rapoarte i declara ii cu privire la politica Guvernului i rspunde la ntrebrile sau interpelrile1 care i sunt adresate de ctre deputa i sau senatori. n vederea ndeplinirii acestei atribu ii, primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului s rspund la ntrebrile sau interpelrile adresate de ctre deputa i sau senatori, n func ie de domeniul de activitate ce constituie obiectul interpelrii. c) Primul-ministru contrasemneaz decretele emise de Preedintele Romniei, n cazurile n care Constitu ia prevede obligativitatea contrasemnrii acestora; d) Poate constitui, prin decizie, n scopul rezolvrii unor probleme operative, consilii, comisii i comitete interministeriale; e) Primul-ministru ndeplinete orice alte atribu ii prevzute n Constitu ie i de lege ori care decurg din rolul i func iile Guvernului. n vederea ndeplinirii atribu iilor, primul-ministru emite decizii, n condi iile legii.
ntrebarea este o cerere prin care se solicit o informa ie din partea celui cruia i-a fost adresat. Interpelarea este o cerere adresat n scris care se refer la chestiuni de o mai mare importan la care trebuie s rspund cel interpelat.
1

92

Deciziile primului-ministru se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Nepublicarea atrage inexisten a deciziilor. Primul-ministru interimar este acel membru al Guvernului desemnat de Preedintele Romniei n condi iile prevzute de art. 107 alin. (3) din Constitu ie. Astfel, Preedintele Romniei va desemna un membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a ndeplini atribu iile primului-ministru pn la constituirea noului Guvern, dac ntr-una din situa iile prevzute de primul-ministru se afl articolul 106 din Constitu ie, sau se afl n imposibilitate de ai exercita atribu iile. Potrivit prevederilor articolului men ionat, func ia de prim-ministru nceteaz n urma demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a strii de incompatibilitate, a decesului, precum i n alte cazuri prevzute de lege. Interimatul, pe perioada imposibilit ii exercitrii atribu iilor, nceteaz dac primul-ministru i reia activitatea n Guvern. 4.8. Administra ia public central de specialitate
4.8.1. Ministerele. Considera ii generale

Ministerele reprezint o categorie distinct de organe n cadrul sistemului autorit ilor administra iei publice. Ele sunt organe de specialitate ale administra iei publice centrale care realizeaz politica Guvernului n domeniile de activitate ale acestora. Ministerele au personalitate juridic i sediul n Bucureti. Acestea se organizeaz i func ioneaz numai n subordinea Guvernului, potrivit prevederilor Constitu iei i ale legii (Legea nr. 90/2001). 93

Ministerele sunt conduse de minitri, ca urmare a acordrii votului de ncredere de ctre Parlament. Acetia rspund de ntreaga activitate a ministerului n fa a Guvernului, iar n calitate de membri ai Guvernului, n fa a Parlamentului. Numrul ministerelor i minitrii se aprob de Parlament, prin acordarea votului de ncredere asupra Programului de guvernare i ntregii liste a Guvernului, la investitur. Structura Guvernului poate fi modificat, prin nfiin area, desfiin area, divizarea ori comasarea unor ministere, ca urmare a cererii primului-ministru adresat Parlamentului.
4.8.2. Organizarea ministerelor

n conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 90/1991, rolul, func iile, atribu iile, structura organizatoric i numrul de posturi ale ministerelor se stabilesc n func ie de importan a, volumul, complexitatea i specificul activit ii desfurate. Fiecare minister i organizeaz cabinetul ministrului, cu personal propriu, cruia nu i se aplic prevederile Legii privind Statutul func ionarului public. Unele ministere pot avea, n func ie de natura atribu iilor, compartimente n strintate, stabilite prin hotrre a Guvernului. Potrivit legii, ministerele pot nfiin a, n subordinea lor, cu avizul Cur ii de Conturi, organe de specialitate. De exemplu, n subordinea Ministerului Finan elor Publice func ioneaz Oficiul Concuren ei ca organ de specialitate al administra iei publice centrale n domeniul concuren ei, iar n subordinea Ministerului Mediului i Gospodrii Apelor func ioneaz Comisia Na ional pentru Controlul Activit ilor Nucleare ca organ de specialitate al administra iei publice centrale n domeniul nuclear. 94

De asemenea, ministerele pot avea n subordinea lor servicii publice deconcentrate, care func ioneaz n unit ile administrativ-teritoriale. nfiin area ori desfiin area acestor servicii precum i ale celorlalte organe centrale din unit ile administrativ-teritoriale, obiectul de activitate, structura organizatoric, numrul i ncadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor i func iile de conducere ale acestora se aprob prin ordin al ministrului, respectiv al conductorului organului de specialitate n subordinea cruia i desfoar activitatea aceste organe ori servicii.
4.8.3. Conducerea ministerelor

Conducerea ministerelor se asigur de ctre minitri. Acetia reprezint ministerele n raporturile cu celelalte autorit i publice, cu persoanele fizice i juridice din ar i din strintate, dar i n justi ie. Pe lng ministru func ioneaz colegiul ministerului, care are rol consultativ i se ntrunete la cererea i sub preedin ia ministrului, n vederea dezbaterii unor probleme privind activitatea ministerului. Ministrul este ajutat n activitatea de conducere a ministerului de unul sau mai mul i secretari de stat, care exercit atribu iile delegate de ctre ministru. Fiecare minister are un secretar general care este func ionar public de carier, asigurnd, astfel, stabilitatea func ionrii ministerului, continuitatea conducerii i realizarea legturilor func ionale ntre structurile ministerului. Secretarul general al ministerului ndeplinete urmtoarele atribu ii i responsabilit i: - coordoneaz buna func ionare a compartimentelor i activit ilor cu caracter func ional n cadrul ministerului i 95

asigur legtura operativ dintre ministru i conductorii tuturor compartimentelor din minister i unit ile subordonate; - colaboreaz cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere, precum i cu secretarii jude elor i cu directorii generali de prefectur, n probleme de interes comun; - primete i transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative ini iate de minister i asigur avizarea actelor normative primite de la al i ini iatori; - transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative ini iate de minister, pentru a fi discutate n edin a Guvernului; - urmrete i asigur finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost ini iate de minister; - monitorizeaz i controleaz elaborarea raportrilor periodice, prevzute de reglementrile n vigoare; - coordoneaz ntregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal i principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor; - ndeplinete i alte atribu ii i nsrcinri prevzute de regulamentul de organizare i func ionare a ministerului sau ncredin ate de ministru.
4.8.4. Atribu iile generale ale minitrilor

n domeniul lor de activitate, minitrii ndeplinesc urmtoarele atribu ii generale: - organizeaz, coordoneaz i controleaz aplicarea legilor, ordonan elor i hotrrilor Guvernului, a ordinelor i instruc iunilor emise conform legii, respectnd limitele de autoritate i ale principiului autonomiei locale a institu iilor publice i a agen ilor economici; 96

- elaboreaz i avizeaz proiecte de lege, ordonan e, hotrri ale Guvernului, n condi iile stabilite prin metodologia aprobat de Guvern; - ac ioneaz n vederea aplicrii strategiei proprii a ministerului, integrat celei de dezvoltare economico-social a Guvernului; - fundamenteaz i elaboreaz propuneri pentru bugetul anual, pe care le nainteaz Guvernului; - urmresc proiectarea i realizarea investi iilor din sistemul ministerului, n baza bugetului aprobat; - reprezint interesele statului n diferite organe i organisme interna ionale, n conformitate cu acordurile i conven iile la care Romnia este parte i alte n elegeri stabilite n acest scop i dezvolt rela ii de colaborare cu organe i organiza ii similare din alte state i cu organiza ii interna ionale ce intereseaz domeniul lor de activitate; - ini iaz i negociaz, din mputernicirea Preedintelui Romniei sau a Guvernului, n condi iile legii, ncheierea de conven ii, acorduri i alte n elegeri interna ionale sau propun ntocmirea formelor de aderare la cele existente; - urmresc i controleaz aplicarea conven iilor i acordurilor interna ionale la care Romnia este parte i iau msuri pentru realizarea condi iilor n vederea integrrii n structurile europene sau n alte organisme interna ionale; - coordoneaz i urmresc elaborarea i implementarea de politici i strategii n domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului; - avizeaz, n condi iile legii, nfiin area organismelor neguvernamentale i coopereaz cu acestea n realizarea scopului pentru care au fost create; - colaboreaz cu institu iile de specialitate pentru formarea i perfec ionarea pregtirii profesionale a personalului din sistemul lor; 97

- aprob, dup caz, editarea publica iilor de specialitate i informare. n exercitarea atribu iilor, ministrul emite ordine i instruc iuni (art. 46 alin. 3 din Legea nr. 90/2001).
4.8.5. Alte organe centrale administra iei publice de specialitate ale

Din sistemul administra iei publice fac parte i alte organe centrale de specialitate, altele dect ministerele. Acestea sunt organizate i func ioneaz fie n subordinea Guvernului, fie a ministerelor. nfiin ate prin hotrri ale Guvernului, aceste organe centrale de specialitate au o structur proprie, iar conductorii lor sunt asimila i, dup caz, cu secretarii de stat, subsecretarii de stat ori directorii generali din ministere. Ele poart denumiri diferite: - agen ii (Agen ia Na ional de Control al Exporturilor Strategice i al Interzicerii Armelor Chimice, organ de specialitate aflat n subordinea Ministerului Afacerilor Externe, Agen ia Na ional pentru Resurse Minerale, organ de specialitate, n subordinea Guvernului .a.); - comisii (Comisia Na ional pentru Controlul Activit ilor Nucleare care func ioneaz n subordinea Ministerului Mediului i Gospodrii Apelor .a.); - oficii (Oficiul Concuren ei, organ de specialitate din subordinea Ministerului Finan elor Publice, Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n subordinea Ministerului Culturii i Cultelor, Oficiul de Stat pentru Inven ii i Mrci aflat n subordinea Guvernului .a.); - autorit i (Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor, organ de specialitate din subordinea Guvernului .a.); 98

- institute (Institutul European din Romnia, din subordinea Guvernului, coordonat de Ministerul Integrrii Europene; Institutul Na ional de Statistic i Studii Economice n subordinea Guvernului .a.); i conductorii acestor organe de specialitate au denumiri diferite: secretar de stat, preedinte i vicepreedinte, director general, ef oficiu. Ei sunt numi i n aceste func ii fie prin decizie a primului-ministru, fie prin ordin al ministrului din domeniul n care func ioneaz i nu sunt membri ai Guvernului.
4.8.6. Autorit ile autonome ale administra iei publice centrale

Conform dispozi iilor articolelor 116 i 117 din Constitu ie, administra ia central de specialitate se realizeaz nu numai prin intermediul ministerelor i altor organe de specialitate, ci i de ctre autorit i administrative autonome. Dei sunt autorit i administrative, acestea nu se subordoneaz Guvernului ori ministerelor sau altor organe centrale de specialitate, ci sunt, aa cum reiese din prevederile constituionale men ionate, autorit i autonome. Constitu ia nominalizeaz o parte din aceste autorit i: Consiliul Suprem de Aprare a rii, Consiliul Legislativ, serviciile de informa ii i serviciile publice de radio i TV. Potrivit prevederilor art. 117 alin. (3) din Constitu ie, alte autorit i autonome se nfiin eaz prin lege, fr a le nominaliza. Este cazul Bncii Na ionale, Centrului Na ional al Cinematografiei, Consiliului Na ional al Audiovizualului .a. Att autorit ile autonome nominalizate, ct i cele nenominalizate sunt organizate i func ioneaz potrivit prevederilor unei legi organice. 99

Conductorii acestor autorit i au denumiri diverse: preedinte (n cazul Consiliului Suprem de Aprare a rii, Cur ii de Conturi, Consiliului Legislativ) sau director (Serviciul Romn de Informa ii). De men ionat c unele dintre autorit ile autonome sunt organizate numai la nivel central (Consiliul Suprem de Aprare a rii, Consiliul Legislativ), n timp ce altele au structuri organizatorice proprii i la nivelul jude elor (ex. Curtea de Conturi; Serviciul Romn de Informa ii).

5. Administra ia public local


5.1. Caracteristici Analiza dispozi iilor constitu ionale referitoare la administra ia public local1, a prevederilor legii administra iei publice locale2, a celor ale legii alegerilor locale3, precum i a unor opinii exprimate n doctrina romneasc,1 pune n eviden principalele caracteristici ale administra iei publice locale, astfel: - Administra ia public local are la baza organizrii i func ionrii sale principiul autonomiei locale, cel al descentralizrii i deconcentrrii serviciilor publice;
Sec iunea a II-a a cap. V din Titlul III al Constitu iei Romniei, art. 120-123. 2 Legea nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 204 din 23.04.2001, modificat i completat. 3 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, publicat n Monitorul oficial nr. 271 din 29 martie 2004, modificat i completat prin O.U.G. nr. 8/2005, publicat n Monitorul Oficial nr. 175 din 1.03.2005.
1

100

- Administra ia public local cuprinde n sfera sa autorit ile administrative autonome: consiliile locale i primarii, consiliul jude ean i serviciile publice organizate n subordinea ori sub autoritatea acestor autorit i publice locale; - Raporturile dintre administra ia local organizat la nivelul comunelor i oraelor i cea de la nivelul jude ului au la baz principiul autonomiei, legalit ii, responsabilit ii, cooperrii i solidarit ii n rezolvarea problemelor ntregului jude ; n raporturile dintre ele nu exist raporturi de subordonare; Din cele men ionate se poate aprecia c rolul administra iei publice locale const n a rezolva treburile publice i a asigura interesele colectivit ilor locale, n conformitate cu nevoile acestora, strns legate de specificul unit ii administrativ - teritoriale de care apar in. 5.2. Principiile administra iei publice locale
5.2.1. Precizri prealabile

Pentru o corect n elegere a principiilor administra iei publice locale sunt necesare cteva precizri. Astfel, dup cum consacr normele dreptului constituional, ntreaga activitate de instaurare, men inere i exercitare a puterii statale se desfoar potrivit principiilor nscrise n Constitu ie. Este vorba de acele principii care reflect i consacr n formele politico-juridice caracterul structurilor de guvernare i stabilesc direc iile generale de activitate ale statului2.
Corneliu Manda, Cezar-Corneliu Manda - Administra ia public din Romnia, Ed. Lumina Lex Bucureti, 1996, p. 86 2 Cristian Ionescu Principiile fundamentale ale democra iei constitu ionale, Editura Lumina Lex, 1997, p. 5.
1

101

Fiind consacrate, n primul rnd n Constitu ie, sub forma unor norme juridice cu valoare general, aceste principii generale sunt esen iale att pentru ntreg sistemul de drept, care se orienteaz potrivit sensului acestora, ct i pentru activitatea structurilor de guvernare i n cadrul acestora i ale administra iei publice locale. Totodat, fiecare ramur a dreptului are principii proprii, specifice obiectului su de reglementare, cum sunt ale dreptului administrativ, care creeaz cadrul juridic necesar organizrii i func ionrii administra iei publice centrale i locale. Principiile administra iei publice locale (n sensul de idei, abstractizri sintetice prin care se redau trsturile comune generale, proprii unui fenomen sau grup de fenomene ) sunt: - principiul descentralizrii; - principiul autonomiei locale; - principiul deconcentrrii serviciilor publice; - principiul eligibilit ii autorit ilor administra iei publice; - principiul legalit ii; - principiul consultrii cet enilor n solu ionarea problemelor locale de interes deosebit.
5.2.2. Principiul descentralizrii

n literatura de specialitate, atunci cnd se analizeaz modurile de organizare a administra iei publice, se face referire la un regim de centralizare administrativ, un regim de deconcentrare administrativ i un regim de descentralizare administrativ. De asemenea, se precizeaz c acestea se pot constitui, concomitent, i n principii care stau la baza organizrii administrative. 102

Principiul descentralizrii a fost consacrat n mod expres n art. 120 alin. (1) din Constitu ia Romniei, n urma revizuirii acesteia. Principiul a fost definit ulterior prin Legea descentralizrii nr. 339/2004, abrogat de Legea cadru a descentralizrii nr. 195/2006. Dac Legea nr. 339/2004 definea descentralizarea ca fiind procesul transferului de autoritate i responsabilitate administrativ i financiar de la nivel central la nivel local, actuala lege a descentralizrii prevede c descentralizarea reprezint transferul de competen administrativ i financiar de la nivelul administra iei publice centrale la nivelul administra iei publice locale sau ctre sectorul privat. Din analiza defini iei se constat c no iunea de descentralizare reprezint, de fapt, descentralizarea 1 administrativ-teritorial , respectiv, recunoaterea n cadrul teritoriului statului a unit ilor administrativ-teritoriale cu personalitate juridic proprie i cu statut de subiecte de drept distincte. Unit ile administrativ-teritoriale au patrimoniu i buget propriu, precum i organe proprii de conducere. Descentralizarea nu poate fi conceput n mod absolut, n eleas ca o independen total a autorit ilor publice autonome fa de organele statale1. n acest fel se justific dreptul de tutel al guvernan ilor asupra deciziilor luate de colectivit ile descentralizate2.
Anton Trilescu, op.cit., p.38. Sunt i autori care consider c no iunea de descentralizare consacrat de Constitu ie are n vedere dimensiunea tehnic, func ional a acesteia, fcnd trimitere la serviciile publice. Pentru detalii a se vedea Corneliu Manda, Cezar C. Manda Dreptul colectivit ilor locale, Edi ia a II-a revzut i adugit, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2005, p.132 i urm.
1

103

5.2.3. Principiul autonomiei locale

Principiul autonomiei locale este principiul fundamental care guverneaz administra ia public local, constnd n dreptul unit ilor administrativ-teritoriale de a-i satisface interesele proprii fr amestecul autorit ilor centrale, principiu care atrage dup sine descentralizarea administrativ, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea un sistem care implic autonomia3. Fr a determina n detaliu con inutul principiului autonomiei locale, prin art. 121-123, Constitu ia Romniei face cteva precizri: - nominalizeaz autorit ile administra iei publice locale prin care se realizeaz autonomia local n comune i orae art. 121 (1); - precizeaz natura juridic a autorit ilor (consilii comunale, oreneti, municipale i a primarilor), men ionnd c ele dispun de autonomie func ional n solu ionarea problemelor de interes local - art. 121(2); - stabilete natura juridic a consiliului jude ean - de autoritate a administra iei publice pentru coordonarea activit ii consiliilor comunale i oreneti, n scopul realizrii serviciilor publice de interes jude ean - art. 122(1); - stabilete caracterul eligibil al consiliilor comunale, oreneti, municipale, a celor jude ene, precum i a primarilor - art. 121 (1) i art. 122 (2); - reglementeaz regimul juridic al numirii, atribu iile principale i dreptul de control al legalit ii exercitat de prefect asupra actelor autorit ilor administra iei publice locale - art. 123.
Verginia Vedina, op.cit., p.238 i urm. Idem. 3 Anibal Teodorescu Tratat de drept administrativ, vol. II, Institutul de Arte Grafice E. Mrvan, Bucureti, 1935, p. 286
2 1

104

Con inutul, precum i regimul juridic al autonomiei locale rezult din prevederile Legii nr. 215/2001 privind administra ia public local, respectiv art.4 alin. (1) i (2). Conform acestor dispozi ii, autonomia local este administrativ i financiar i se exercit pe baza i n limitele prevzute de lege i privete organizarea, func ionarea, competen ele i atribu iile, precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, apar in comunei, oraului, municipiului sau jude ului, dup caz, iar potrivit art. 3 alin. (1), reprezint dreptul i capacitatea efectiv a autorit ilor administra iei publice locale de a solu iona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivit ilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condi iile legii. Din analiza dispozi iilor Legii nr. 215/2001 rezult c: - autonomia local reprezint nu numai un drept, ci i o obliga ie, pentru autorit ile publice locale, reprezentante ale colectivit ilor locale; - fiind desemnate de colectivit ile locale, autorit ile locale (consilii locale, primari i consilii jude ene) exercit autonomia local n numele i interesul acestor colectivit i; - competen ele autorit ilor administra iei publice locale (drepturile i obliga iile) se stabilesc numai prin lege; - competen ele autorit ilor locale sunt depline i exclusive, excep ie fcnd anumite cazuri prevzute de lege; - n virtutea autonomiei locale, autorit ile administra iei publice locale au ini iative n toate domeniile, cu excep ia celor care sunt date n mod expres n competen a altor autorit i publice; - dreptul de a solu iona i gestiona al autorit ilor locale privete toate problemele din unitatea administrativ-teritorial, stabilite de lege atunci cnd reglementeaz atribu iile autorit ilor locale (i nu doar o parte important a acestor treburi, aa cum se men iona n vechea lege a administra iei publice locale nr. 69/1991). 105

Prevederile art. 3 din Legea nr. 215/2001 referitoare la defini ia autonomiei locale sunt foarte apropiate de cele ale art. 3(1) din Carta european pentru autonomia local1. Autonomia local presupune existen a unor condi ii i ndeplinirea unor exigen e cum sunt: existen a unei colectivit i locale n cadrul unei unit i teritorial-administrative care s aib interese i nevoi specifice diferite de interesele colectivit ii na ionale; existen a unor mijloace materiale i financiare a cror gestionare se realizeaz sub responsabilitatea acestor colectivit i; autorit ile care conduc colectivitatea local trebuie s fie alese dintre cet enii care o compun; aceste autorit i trebuie s dispun de o anumit autonomie fa de organele centrale ale administra iei publice; controlul exercitat de organele puterii executive asupra autorit ilor administra iei publice locale (controlul de tutel administrativ). Analiza con inutului i sferei de cuprindere a conceptului de autonomiei local presupune surprinderea determinrilor legale ale acesteia. Se disting, astfel, trei elemente ale autonomiei locale: organizatoric, func ional i gestionar. Autonomia local se manifest organizatoric prin alegerea autorit ilor administra iei publice locale de ctre popula ia cu drept de vot care domiciliaz n unitatea administrativ-local, prin posibilitatea recunoscut consiliilor locale de a adopta statutul localit ii, organigramele i numrul de personal, a organizrii serviciilor publice locale i a nfiin rii unor persoane juridice de drept public.
Carta european a autonomiei locale, elaborat de Consiliul Europei i adoptat de acesta sub forma unei Conven ii deschise pentru semnare de ctre statele sale membre la data de 15 oct. 1985 la Strasbourg. ara noastr a semnat aceast Conven ie la 4 oct. 1991 i a fost ratificat de Parlamentul Romniei prin Legea nr. 197/17.XII 1997, publicat n Monitorul Oficial nr. 33/1997.
1

106

Func ional, autonomia local presupune consacrarea principiului plenitudinii de competen n solu ionarea problemelor de interes local, fr interven ia altor autorit i. Din punct de vedere gestionar, autonomia local vizeaz competen a autorit ilor locale ce decurge din calitatea de persoane juridice a unit ilor administrativ-teritoriale care gestioneaz patrimoniul local. n conformitate cu art. 19 al Legii nr. 215/2001 alin. (1) unit ile administrativ-teritoriale sunt persoane, juridice de drept public, cu capacitate juridic deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unit ile teritoriale de trezorerie, precum i la unit ile bancare. Unit ile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obliga iilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apar in domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condi iile legii. Un aspect important al autonomiei locale privete dreptul colectivit ilor locale de a se asocia cu alte colectivit i locale n vederea realizrii unor sarcini de interes comun n condi iile legii. Astfel, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificat prin Legea nr. 286/20061, unit ile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competen elor autorit ilor lor deliberative i executive s coopereze i s se asocieze, n condi iile legii, formnd asocia ii de dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate public, n scopul realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii n comun a unor servicii publice.

Publicat n Monitorul Oficial nr. 621 din 18.07.2006.

107

De asemenea, unit ile administrativ-teritoriale au dreptul, n limitele competen elor autorit ilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu unit i administrativ teritoriale din strintate (art. 11 alin.2). Protec ia legal a autonomiei locale se realizeaz prin dreptul colectivit ilor locale de a recurge la organele judectoreti pentru a-i asigura liberul exerci iu al atribu iilor i pentru respectarea drepturilor conferite de Constitu ie i lege. Consacrarea legislativ a principiului autonomiei locale ca fundament al organizrii i func ionrii administra iei publice locale ridic i problema limitelor autonomiei locale. Legea administra iei publice locale, prin art. 2 alin. (2) stabilete limitele autonomiei locale: Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat na ional, unitar i indivizibil al Romniei1. Terminologia utilizat de legiuitorul romn este conform cu legisla ia avansat a unor ri europene i cu doctrina acestora2, care afirm c autonomia local este un principiu de organizare a administra iei publice locale ce func ioneaz ntr-un stat unitar.
5.2.4. Principiul deconcentrrii serviciilor publice

n doctrina romneasc, influen at de cea francez, s-a considerat c administra ia reprezint totalitatea serviciilor publice i c serviciul public este mijlocul prin care administra ia i exercit activitatea. Serviciul public se organizeaz fie de ctre stat, atunci cnd se urmrete realizarea unor probleme de interes na ional,
Conform art. 1 alin. (1) din Constitu ia revizuit, Romnia este stat na ional, suveran i independent, unitar i indivizibil. 2 Andr de Lauladre, Jean Claude de Venezia, Yves Goudemet Tratat de drept administrativ, Edi ia a XII-a, L.G.D:J:, 1988,p. 169.
1

108

fie de ctre comun, ora sau jude , cnd se urmrete satisfacerea intereselor specifice colectivit ilor locale respective. Serviciile publice locale sunt diverse, n func ie de nivelul i multitudinea cerin elor colectivit ilor locale, de posibilit ile materiale i financiare existente. Deconcentrarea serviciilor publice reprezint, de fapt, o mputernicire a serviciilor care i au sediul n unit ile administrativ-teritoriale, s realizeze, la acest nivel, atribu iile i competen ele ce le revin din acelea pe care le au ministerele i celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale ale cror servicii publice sunt1. Potrivit Legii nr. 195/2006 privind descentralizarea, deconcentrarea se realizeaz prin redistribuirea de competen e administrative i financiare de ctre ministere i celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale ctre propriile structuri de specialitate din teritoriu. Deconcentrarea serviciilor publice nu vizeaz n mod obligatoriu transferarea tuturor activit ilor de la nivel central, la cel jude ean sau local. Cum ar fi de exemplu, ministerul afacerilor externe. La nivelul unit ilor administrativ-teritoriale sunt organizate servicii publice ale organelor centrale care au, de regul, dubl subordonare - pe vertical - organului central, iar pe orizontal - prefectului. Astfel de servicii sunt cele prestate de direc iile sanitare, inspectoratele colare, inspectoratele teritoriale de munc .a.

Valentin I. Priscaru Tratat de drept administrativ, Editura Lumina Lex, 1993, Bucureti, p. 517

109

5.2.5. Principiul eligibilit ii

Legea nr. 215/2001, prin art. 2 alin.(1) recunoate expres principiul eligibilit ii autorit ilor administra iei publice locale, alturi de principiul autonomiei locale, al descentralizrii, al deconcentrrii serviciilor publice, legalit ii i al consultrii cet enilor n solu ionarea problemelor locale de interes deosebit. Astfel, att primarii ct i consilierii ce compun consiliile comunale, oreneti i municipale, precum i cei care compun consiliile jude ene sunt alei prin vot universal, egal, secret direct, liber exprimat. Potrivit actelor normative n vigoare, drepturile electorale sunt recunoscute tuturor cet enilor romni care au cel pu in 18 ani sau vor mplini aceast vrst cel mai trziu n ziua alegerilor, fr deosebire de na ionalitate, ras, limb, religie, sex, convingeri politice sau profesie. Candidaturile pentru consiliile locale se pot depune fie de ctre partidele sau alian e politice (constituite potrivit legii partidelor politice) ori electorale (constituite n condi iile legii pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale), fie de candida i independen i n condi iile legii (art 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004). Data alegerilor se stabilete prin hotrre a Guvernului, cu cel pu in 50 de zile nainte de ziua stabilit pentru votare, perioad considerat suficient pentru organizarea alegerilor n bune condi ii. n vederea alegerii consiliilor locale, fiecare unitate administrativ-teritorial (comun, ora, municipiu) constituie cte o circumscrip ie electoral, iar n cadrul acesteia se organizeaz sec ii de votare, n func ie de numrul locuitorilor, astfel nct, la o sec ie de votare s nu fie aronda i. mai mult de 2000 de locuitori. 110

Listele electorale sunt ntocmite de primar, separat pentru fiecare sec ie de votare. Dreptul de vot se exercit numai n comuna, oraul, municipiul ori subdiviziunea administrativteritorial a municipiului n care i are domiciliul alegtorul. Propunerile de candida i pentru consilieri locali se fac pe circumscrip ii electorale i se depun la birourile electorale de circumscrip ie cel mai trziu cu 30 de zile naintea alegerilor. Partidele i alian ele politice, alian ele electorale care particip la alegeri pot propune o list de candida i pentru consiliu n fiecare circumscrip ie electoral. n cazul alian elor electorale dintre partidele politice, listele cu propuneri de candida i trebuie semnate i de conducerile jude ene ale fiecrui partid politic din alian . Dac alian ele electorale se constituie la nivel comunal, orenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureti, listele se semneaz de conducerea alian ei i se contrasemneaz de conducerea fiecrei organiza ii locale din coali ie. n ceea ce privete candida ii independen i, acetia sunt obliga i s depun lista sus intorilor. Candidatura lor este sus inut, n cazul consilierilor, de minim 1% din numrul total al alegtorilor nscrii n listele permanente, dar nu mai pu in de 50 n cazul comunelor, 100 n cazul localit ilor urbane de gradul II i III i 1.000 n cazul jude elor, municipiului Bucureti, sectoarelor, municipiului Bucureti i localit ilor urbane de gradul I. Pentru func ia de primar, candida ii independen i trebuie s prezinte o list de sus intori, care trebuie s cuprind minimum 2% din numrul total al alegtorilor nscrii n listele electorale permanente din circumscrip ia pentru care candideaz, dar nu mai pu in de 200 n cazul comunelor, 300 n cazul oraelor, 1000 n cazul municipiilor i sectoarelor municipiului Bucureti i 5000 n cazul municipiului Bucureti (art. 44 alin. (1) i (2) din Legea nr. 67/2004). 111

Dup ncheierea votrii, se stabilesc i se constat rezultatele alegerilor. Potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 67/2004, alegerile pentru consilieri sunt valabile indiferent de numrul de alegtori care s-au prezentat la vot. Dispozi iile Legii nr. 67/2004 consfin esc faptul alegerii primarilor localit ilor de ctre popula ia cu drept de vot ce domiciliaz n unitatea administrativ-teritorial respectiv, votul fiind exprimat pe baza scrutinului uninominal. Este declarat primar candidatul care a ntrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. n situa ia n care nici unul dintre candida i nu a ob inut majoritatea voturilor valabil exprimate, se organizeaz un al doilea tur de scrutin. Cel de al doilea tur de scrutin se organizeaz la dou sptmni de la data precedent, la alegeri participnd numai primii doi candida i n ordinea descresctoare a numrului de voturi valabil exprimate n favoarea fiecruia. Tot ca o manifestare a caracterului eligibil al autorit ilor administra iei publice locale, dispozi iile Legii nr. 215/2001 reglementeaz modul de alegere a viceprimarilor localit ilor, a preedintelui i vicepreedin ilor consiliilor jude ene.
5.2.6. Principiul legalit ii

Introdus pentru prima dat prin Legea nr. 69/1991 privind administra ia public local (abrogat), principiul legalit ii privete organizarea i func ionarea tuturor autorit ilor administra iei publice locale. Potrivit acestui principiu, toate ac iunile administra iei publice locale trebuie s se ntemeieze pe lege. Aa cum s-a men ionat n literatura de specialitate, legea este o baz de referin n aprecierea administra iei publice1.
1

Alexandru Negoi , op. cit., p.31.

112

Principiul legalit ii se aplic n administra ia public local privit n toat complexitatea sa. Astfel, aspectele constituirii, componen a, atribu iile autorit ilor administra iei publice locale, competen ele i modul lor de func ionare, actele pe care le eman, dar i raporturile acestora cu alte autorit i publice trebuie s fie conforme cu legea, n sensul restrns de act juridic care provine de la organele puterii legiuitoare. Principiul legalit ii administra iei publice trebuie interpretat, de asemenea, dinamic, n sensul obliga iei autorit ilor administra iei publice locale de a ac iona punnd n executare legea, folosind chiar msurile de constrngere n vederea restabilirii ordinii juridice nclcate. Totodat, principiul legalit ii este garantat prin consacrarea rspunderii juridice (administrativ, civil sau penal) a autorit ilor locale pentru faptele svrite n exercitarea atribu iilor ce le revin, n condi iile legii (art. 154 alin. (1) din Legea nr. 215/2001).
5.2.7. Principiul consultrii cet enilor n solu ionarea problemelor de interes deosebit

nscrierea acestui principiu la baza organizrii i func ionrii administra iei publice locale rezult din nsui spiritul principiului constitu ional al autonomiei locale, principiu care impune un sistem nou de raporturi n cadrul administra iei publice locale-cet ean-colectivitate local. Dup definirea autonomiei locale, Legea nr. 215/2001 precizeaz, prin dispozi iile art. 3 alin. (3) c dreptul autorit ilor administra iei publice locale de a solu iona i gestiona treburile publice nu aduce atingere posibilit ii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin

113

orice alt form de participare direct a cet enilor la treburile publice1. Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea i desfurarea referendumului2, problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau jude ene dup caz, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului jude ean sau a unei treimi din numrul consilierilor locali, respectiv a consilierilor jude eni. Potrivit aceleiai legi (art.13 alin. (2)) , referendumul local se poate organiza n toate satele i localit ile componente ale comunei sau oraului ori numai n unele dintre acestea . n cazul referendumului la nivel jude ean, acesta se poate desfura n toate comunele i oraele din jude ori numai n unele dintre acestea, care sunt direct interesate. Organizarea referendumului este obligatorie atunci cnd se urmrete modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraelor sau jude elor. Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale localit ilor sau jude elor se nainteaz Parlamentului spre adoptare numai dup consultarea cet enilor din unit ile administrativ - teritoriale respective (art.13 alin.(3)). Ac iunea de organizare i desfurare a referendumului local este supravegheat de prefect care are obliga ia de a informa Ministerul Administra iei i Internelor n termen de 24 de ore de la primirea hotrrii consiliului local sau jude ean prin care se stabilete organizarea referendumului (art. 46 din Legea nr. 3/2000).
A se vedea n acest sens i Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparen a decizional n administra ia public, publicat n Monitorul Oficial nr. 70 din 3.02.2003. 2 Publicat n Monitorul Oficial nr. 84/24.02.2000, modificat i completat.
1

114

6. Autorit ile administra iei publice locale


6.1. Consiliul local. Considera ii generale Constitu ia Romniei i Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local precizeaz c autorit ile administra iei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune i orae sunt consiliile locale i primarii alei n condi iile prevzute de Legea privind alegerile locale. Consiliile locale sunt autorit i administrative; ele hotrsc asupra modului de rezolvare a problemelor administrative, neavnd voca ie politic. Rspunderea lor politic este numai de ordin electoral. Consiliile locale i desfoar activitatea (deliberativ) ntr-un cadru precizat de propriile regulamente de func ionare, n limita competen elor conferite de lege.
6.1.1. Constituirea consiliilor locale

Consiliile locale sunt compuse din consilieri alei n condi iile prevzute de legea privind alegerile locale, iar numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n func ie de popula ia comunei sau oraului, raportat de Institutul Na ional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile. Potrivit prevederilor art. 88 din legea nr. 161/2003 (Titlul IV), func ia de consilier (local sau jude ean) este incompatibil cu: func ia de primar sau viceprimar; func ia de prefect sau subprefect; calitatea de func ionar public sau angajat cu contract individual de munc n aparatul propriu al consiliului local 115

respectiv sau n aparatul propriu al consiliului jude ean ori al prefecturii din jude ul respectiv; func ia de preedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administra ie sau cenzor la regiile autonome i societ ile comerciale de interes local nfiin ate sau aflate sub autoritatea consiliilor locale ori a consiliului jude ean respectiv sau la regiile autonome i societ ile comerciale de interes na ional care i au sediul sau care de in filiale n unitatea administrativteritorial respectiv; func ia de preedinte sau de secretar al adunrilor generale ale ac ionarilor sau asocia ilor la o societate comercial de interes local ori la o societate comercial de interes na ional care i are sediul sau care de ine filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; func ia de reprezentant al statului la o societate comercial care i are sediul ori care de ine filiale n unitatea administrativ-teritorial respectiv; calitatea de deputat sau senator; func ia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat i func iile asimilate acestora. De asemenea, o persoan nu poate exercita n acelai timp un mandat de consilier local i un mandat de consilier jude ean. Calitatea de ales local este incompatibil i cu calitatea de ac ionar semnificativ la o societate comercial nfiin at de consiliul local1.

Prin ac ionar semnificativ se n elege persoana care exercit drepturi aferente unor ac iuni care, cumulate, reprezint cel pu in 10% din capitalul social ori i confer cel pu in 10% din totalul drepturilor de vot n adunarea general (art. 89 alin. 3, Titlul IV din Legea nr. 161/2003).

116

Este considerat incompatibilitate i situa ia n care so ul sau rudele de gradul I ale alesului local de in calitatea de ac ionar semnificativ la o societate comercial nfiin at de consiliul local sau jude ean. Conflictul de interese n cazul consilierilor locali este reglementat de art. 47 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001. Astfel, consilierul local care, fie personal, fie prin so , so ie, afini sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv , are un interes patrimonial n problema supus dezbaterilor consiliului local, nu poate lua parte la deliberare i adoptarea hotrrilor. Consiliile locale se constituie n termen de 25 de zile de la data desfurrii alegerilor. Pentru edin a de constituire, convocarea se face de ctre prefect n maximum 5 zile de la pronun area hotrrii de validare1. La aceast edin particip prefectul sau reprezentantul su, precum i primarul. edin a este legal constituit dac particip majoritatea consilierilor locali alei i valida i. Dac nu se poate asigura aceast majoritate, edin a se va organiza, n aceleai condi ii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. n cazul n care nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit, se va face o nou convocare, de ctre prefect, peste alte trei zile, n aceleai condi ii.

Validarea alegerii consilierilor se face de ctre judectoria n raza creia se afl unitatea administrativ-teritorial. Cererea de validare a consilierilor locali se depune n termen de 3 zile de la data constatrii rezultatelor alegerilor, n condi iile legii. Cererea se judec de urgen i cu precdere, n termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotrre executorie. Hotrrea este supus cilor de atac prevzute n cadrul procedurii contencioase, instan a pronun ndu-se n termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, dup caz (art. 291 din Legea nr. 215/2001).

117

Dac consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absen ei nemotivate a consilierilor locali, instan a va declara vacante, prin hotrre, locurile consilierilor locali alei care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele trei convocri. Sesizarea instan ei se face de ctre prefect n maximum 3 zile de la data edin ei, pe baza procesului-verbal al edin ei, ntocmit de secretarul unit ii administrativteritoriale. Hotrrea instan ei se pronun n maximum 3 zile de la primirea sesizrii i poate fi atacat cu recurs la instan a competent. n situa ia n care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate cu suplean ii nscrii pe listele de candida i respective, se organizeaz alegeri par iale pentru completare, n termen de 90 de zile. Lucrrile edin ei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst consilier, ajutat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, cu asisten a de specialitate a secretarului unit ii administrativteritoriale, care ntocmete i procesul verbal al edin ei. Dup validarea mandatelor, consilierii locali depun jurmntul prevzut de art. 34 alin. (1) din Legea nr. 215/20011. Cei care refuz s depun jurmntul sunt considera i demisiona i de drept. Consiliul local se declar legal constituit dac majoritatea consilierilor valida i au depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constat prin hotrre, adoptat cu votul majorit ii consilierilor locali valida i. Tot n edin a de constituire, consiliul local alege dintre membrii si, prin votul deschis al majorit ii consilierilor locali
Textul jurmntului este urmtorul: Jur s respect Constitu ia i legile rii i s fac, cu bun credin , tot ceea ce st n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor (comunei, oraului, jude ului) Aa s-mi ajute Dumnezeu!.
1

118

n func ie, un preedinte de edin , pe o perioad de cel mult trei luni, care va conduce edin ele consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta. Mandatul consiliului local este de patru ani i poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof. Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal constituit a noului consiliu ales. Mandatul consiliului local poate nceta ca urmare a dizolvrii de drept sau prin referendum local. Dizolvarea de drept a consiliului local intervine: a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecutive; b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edin e ordinare consecutive nici o hotrre; c) n situa ia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin suplean i. Primarul, viceprimarul, secretarul unit ii administrativteritoriale sau orice alt persoan interesat sesizeaz instan a de contencios administrativ cu privire la cazurile de dizolvare. Hotrrea instan ei este definitiv i se comunic prefectului (art. 58 alin. (1) i (2) din Legea nr. 215/2001). Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local n condi iile Legii nr. 3/2000 privind organizarea i desfurarea referendumului, ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel pu in 25% din numrul cet enilor cu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unit ii administrativteritoriale. Activitatea consiliului local nceteaz nainte de termen dac s-au pronun at n acest sens cel pu in jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate. Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de 119

la rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului. Legea organic a stabilit c n cazul dizolvrii consiliului, pn la constituirea noului consiliu, primarul sau, n absen a acestuia, secretarul comunei sau oraului va rezolva problemele curente, potrivit competen elor i atribu iilor ce i revin conform legii. Mandatul de consilier se suspend, de drept, numai n cazul n care consilierul a fost arestat preventiv. Aceast msur se comunic de ndat de ctre instan a de judecat prefectului, care constat, prin ordin, suspendarea mandatului. Calitatea de consilier local nceteaz de drept nainte de expirarea a duratei normale a mandatului, n urmtoarele situa ii: - demisie; - incompatibilitate; - schimbarea domiciliului ntr-o alt unitate administrativ-teritorial; - imposibilitatea exercitrii mandatului pe o perioad mai mare de 6 luni consecutive, cu excep ia cazurilor prevzute de lege; - condamnarea, prin hotrre judectoreasc rmas definitiv, la o pedeaps privativ de libertate; - punerea sub interdic ie judectoreasc; - pierderea calit ii de membru al partidului politic sau al organiza iei minorit ilor na ionale pe a crei list a fost ales; - pierderea drepturilor electorale; - lipsa nemotivat de la mai mult de 3 edin e ordinare consecutive ale consiliului local; - deces. Consilierii nu sunt salariza i, dar au dreptul la o indemniza ie de edin . n exercitarea mandatului, acetia sunt 120

n serviciul colectivit ii locale i se bucur de protec ia prevzut de legea penal.


6.1.2. Atribu iile consiliilor locale

Potrivit art. 38 din legea organic, consiliul local are ini iativ i hotrte cu respectarea legii, n toate problemele de interes local, cu excep ia celor ce sunt date prin lege n competen a altor autorit i publice, locale sau centrale. Problemele pe care consiliul local este chemat s le rezolve sunt extrem de numeroase i diverse, fapt ce impune o grupare pe categorii a atribu iilor, corespunztor domeniilor n care are ini iativ i hotrte. A. Atribu ii privind organizarea i func ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu iilor i serviciilor publice de interes local i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes local n exercitarea acestor atribu ii, consiliul local aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de organizare i func ionare a consiliului local. Totodat, aprob, n condi iile legii, la propunerea primarului, nfiin area, organizarea i statul de func ii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu iilor i serviciilor publice de interes local, reorganizarea i statul de func ii ale regiilor autonome de interes local. Viceprimarul se alege de ctre consiliul local din rndul membrilor si, cu votul majorit ii consilierilor n func ie. (art. 61 alin. (1) din lege). Dup constituire, consiliile locale i organizeaz comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate (art. 56 alin. (1)). 121

Din proprie ini iativ sau la ini iativa primarului, consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiz i verificare, pe perioad determinat (art. 56 (alin.7)). De asemenea, consiliul local este abilitat s aprobe statutul comunei sau oraului i regulamentul de func ionare pe baza celor cadru - orientative stabilite de Guvern1. Adoptarea statutului localit ii prin intermediul hotrrii consiliului local are n vedere utilizarea unor elemente care s identifice localitatea respectiv, cum ar fi: delimitarea teritorial a localit ii, delimitarea colectivit ii asupra creia se exercit autoritatea consiliului local cu precizri de ordin istoric, coloratura etnic a popula iei comunei sau oraului, institu iile sociale i culturale care func ioneaz n unitatea administrativ-teritorial respectiv .a. n ceea ce privete Regulamentul cadru - orientativ de func ionare a consiliilor locale, acesta cuprinde norme referitoare la constituirea consiliului local, a comisiilor pe domenii de specialitate, procedura de lucru a acestora, modul de desfurare a edin elor consiliului local, atribu iile preedintelui de edin , procedura ini ierii proiectelor de hotrri i a votrii acestora, exercitarea mandatului de consilier .a.

Este vorba de Ordonan a Guvernului nr. 53/2002 privind Statutulcadru al unit ii administrativ-teritoriale, publicat n M. Of. nr. 633 din 27.08.2002, aprobat prin Legea nr. 96 din 18.03.2003, publicat n Monitorul Oficial nr. 195 din 26.03.2003 i Ordonan a Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Consiliilor locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 90 din 2.02.2002.

122

B. Atribu ii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului Practic, acestea sunt cele mai numeroase atribu ii ale consiliului local. Dintre acestea, de o importan deosebit sunt cele care privesc bugetul local, impozitele i taxele locale. Consiliile locale aprob bugetul local i modul de utilizare a rezervei bugetare; aprob contul de ncheiere a exerci iului bugetar; stabilesc impozite i taxe locale, precum i taxe speciale, n condi iile legii. Autonomia financiar - care presupune inexisten a raporturilor de subordonare dintre bugetele consiliilor locale i bugetele consiliilor jude ene - are rolul de a stimula ini iativa local n vederea satisfacerii cerin elor sociale locale i de a ntri controlul social asupra utilizrii eficiente a fondurilor alocate. Veniturile se asigur prin impozite, taxe locale, precum i din alte surse (subven ii, taxe de timbru, amenzi, dona ii, mprumuturi). Cheltuielile din bugetele locale sunt prevzute pentru finan area ac iunilor social-culturale i economice de interes local sau a unor obiective prevzute de lege, precum i pentru ntre inerea i func ionarea autorit ilor administra iei publice locale. Categoria de atribu ii men ionat demonstreaz inten ia legiuitorului de a asigura, n cadrul politicii economice na ionale, dreptul la resurse proprii i suficiente, de care pot dispune n mod liber n exercitarea atribu iilor, autorit ile administra iei publice locale1. Alte atribu ii ale consiliului local din aceast categorie: - aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie

Art.9 pct.1 din Carta european a autonomiei locale.

123

public local prin emisiuni de titluri de valoare n numele unit ii administrativ-teritoriale, n condi iile legii; - aprob, la propunerea primarului, documenta iile tehnicoeconomice pentru lucrrile de investi ii de interes local, n condi iile legii; - aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale; - asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul protec iei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cet enilor. C. Atribu ii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului Aceast categorie este constituit din atribu ii prin care consiliul local hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, n condi iile legii. De asemenea, consiliul local hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a unit ii administrativ-teritoriale. Consiliul local avizeaz sau aprob, n condi iile legii, documenta iile de amenajare a teritoriului i urbanism ale localit ilor. n aceeai categorie se ncadreaz atribu ia consiliului local de a atribui sau schimba, n condi iile legii, denumiri de strzi, de pie e i de obiective de interes public local.

124

D. Atribu ii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre cet eni Prin atribu iile din aceast categorie consiliile locale asigur, potrivit competen elor sale i n condi iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educa ia; serviciile sociale pentru protec ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social; sntatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea public; dezvoltarea urban; protec ia i refacerea mediului nconjurtor; eviden a persoanelor .a. De asemenea, n exercitarea atribu iilor din aceast categorie, consiliile locale sprijin, n condi iile legii, activitatea cultelor religioase, aprob construirea locuin elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin elor sociale i a utilit ilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa .a. E. Atribu ii privind cooperarea interinstitu ional pe plan intern i extern n vederea realizrii atribu iilor din aceast categorie, consiliul local: - hotrte, n condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine, n vederea finan rii i realizrii n comun a unor ac iuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local; - hotrte, n condi iile legii, nfr irea comunei, oraului sau municipiului cu unit i administrativ-teritoriale din alte ri; - hotrte, n condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit i administrativ-teritoriale din ar sau strintate, precum i aderarea la asocia ii na ionale i interna ionale ale 125

autorit ilor administra iei publice locale, n scopul promovrii unor interese comune.
6.1.3. Func ionarea consiliilor locale

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof. Consiliul local se ntrunete lunar, n edin e ordinare, la convocarea primarului, cu cel pu in 5 zile naintea edin elor. Consiliul local se poate ntruni i n edin e extraordinare, iar convocarea se face prin intermediul secretarului unit ii administrativ-teritoriale cu cel pu in 3 zile nainte de edin e. Ordinea de zi a edin ei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau oraului prin presa local sau prin orice alt mijloc de publicitate. In unit ile administrativ- teritoriale n care cet enii apar innd unei minorit i na ionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cet enilor apar innd minorit ii respective. edin ele consiliului local sunt legal constituite dac este prezent majoritatea consilierilor n func ie. edin ele consiliului local sunt publice. Lucrrile edin elor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n care consilierii apar innd unei minorit i na ionale reprezint cel pu in o cincime din numrul total, la edin ele de consiliu se poate folosi i limba matern, situa ie n care se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. Dezbaterile din cadrul edin elor, precum i modul n care fiecare consilier i-a exercitat votul se consemneaz ntrun proces-verbal, care se semneaz de consilierul care conduce 126

edin ele de consiliu i de secretarul unit ii administrativteritoriale. La nceputul fiecrei edin e, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare. n cadrul edin ei, consilierii au dreptul s conteste con inutul procesului-verbal i s cear men ionarea exact a opiniilor exprimate n edin a anterioar. Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar special al edin ei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de consilierul care conduce edin ele de consiliu i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal. n termen de 3 zile de la terminarea edin ei, secretarul unit ii administrativ-teritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unit ii administrativteritoriale o copie a procesului-verbal al edin ei. n exercitarea atribu iilor ce i revin, consiliul local adopt hotrri, cu votul majorit ii membrilor prezen i, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i func ionare a consiliului local cere o alt majoritate. Hotrrile consiliului se semneaz de consilierul care conduce edin a i se contrasemneaz, pentru legalitate de secretar. Cele cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la cunotin public, iar hotrrile individuale, de la data comunicrii. Hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunotin a public n termen de 5 zile de la data comunicrii oficiale ctre prefect.

127

6.2. Primarul. Statutul i rspunderile acestuia Primarul ales al crui mandat a fost validat1 i a depus jurmntul n fa a consiliului local, i exercit drepturile i atribu iile pe o perioad de 4 ani. Primarul ndeplinete o func ie de autoritate public. El este eful administra iei publice locale i al aparatului propriu de specialitate al autorit ilor administra iei publice locale pe care l conduce i l controleaz. Primarul rspunde de buna func ionare a administra iei publice locale, n condi iile legii. Pentru a marca prestigiul i autoritatea func iei de primar n cadrul unor ac iuni publice (solemnit i, recep ii, ceremonii publice, celebrarea cstoriilor), legea prevede c acesta va purta, ca semn distinctiv, o earf n culorile drapelului na ional al Romniei. Primarul i exercit mandatul pn la depunerea jurmntului de primarul nou-ales i se poate prelungi, prin lege organic, n caz de rzboi, de catastrof sau sinistru deosebit de grav. Mandatul primarului nceteaz de drept nainte de expirarea duratei normale a mandatului, n unul din urmtoarele cazuri: demisie, schimbarea domiciliului ntr-o alt unitate administrativ-teritorial; a fost condamnat, prin hotrre judectoreasc rmas definitiv, la o pedeaps privativ de libertate; punerea sub interdic ie judectoreasc; pierderea
Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) (5) din Legea nr. 215/2001, modificat, care se aplic n mod corespunztor. Conform acestor prevederi, validarea alegerii primarului se face de ctre judectoria n raza creia se afl unitatea administrativ-teritorial, de ctre un judector desemnat de preedintele instan ei. Cererea de validare, depus n termen de trei zile de la data constatrii rezultatelor alegerilor, se judec n edin public, fr citarea pr ilor.
1 1

128

drepturilor electorale; incompatibilitate; pierderea, prin demisie, a calit ii de membru al partidului politic sau al organiza iei minorit ii na ionale pe a crei list a fost ales; dac se afl n imposibilitatea exercitrii func iei datorit unei boli grave, certificate, care nu permite desfurarea activit ii n bune condi ii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv; deces. Mandatul primarului poate nceta, de asemenea, nainte de termen ca urmare a rezultatului unui referendum, organizat n condi iile legii. Cererea pentru organizarea referendumului se adreseaz prefectului de ctre locuitorii comunei sau oraului, ca urmare a nesocotirii de ctre primar a intereselor generale ale colectivit ii locale sau neexercitrii atribu iilor ce i revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercit ca reprezentant al statului. Potrivit legii, func ia de primar este incompatibil cu: func ia de consilier local; func ia de prefect sau subprefect; calitatea de func ionar public sau angajat cu contract individual de munc, indiferent de durata acestuia; func ia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administra ie ori cenzor sau orice func ie de conducere ori de execu ie la societ ile comerciale, inclusiv bncile sau alte institu ii de credit, societ ile de asigurare i cele financiare, la regiile autonome de interes na ional sau local, la companiile i societ ile na ionale, precum i la institu iile publice; func ia de preedinte sau secretar al adunrilor generale ale ac ionarilor sau asocia ilor la o societate comercial; func ia de reprezentant al unit ii administrativteritoriale n adunrile generale ale societ ilor comerciale de 129

interes local sau de reprezentant al statului n adunarea general a unei societ i comerciale de interes na ional; calitatea de comerciant persoan fizic; calitatea de membru al unui grup de interes economic; calitatea de deputat sau senator; func ia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt func ie asimilat acestora; orice alte func ii publice sau activit i remunerate, n ar sau n strintate, cu excep ia func iei de cadru didactic sau a func iilor n cadrul unor asocia ii, funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale. Legea prevede i posibilitatea suspendrii de drept a primarului n cazul n care acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat prefectului (de ctre instan a de judecat) care constat, prin ordin, suspendarea mandatului. Pe timpul suspendrii din func ie a primarului sau pn la alegerea unui nou primar, atribu iile acestuia se exercit de viceprimar. Pe perioada n care i exercit mandatul, primarul primete o indemniza ie stabilit n condi iile legii. Pe timpul exercitrii mandatului de primar se suspend contractul de munc sau actul de numire a acestuia n cadrul unei institu ii ori autorit i publice, respectiv la regii autonome sau la societ i comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unit ilor administrativ-teritoriale. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc sau a actului de numire cadrele didactice, cercettorii tiin ifici, ziaritii cu atestat profesional, oamenii de cultur i art. Aceste prevederi se aplic i viceprimarului, preedintelui sau vicepreedintelui consiliului jude ean. Cteva precizri sunt necesare cu privire la viceprimari. 130

Conform reglementrilor n vigoare, comunele, oraele i municipiile au cte un viceprimar, iar oraele reedin de jude , cte 2 viceprimari. Viceprimarii se aleg din rndul membrilor consilierilor, de ctre consiliul local, cu votul majorit ii consilierilor n func ie. Mandatul viceprimarului este valabil pe durata mandatului consiliului local. Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i pstreaz statutul de consilier local, fr a beneficia de ndemniza ia aferent acestuia. Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite. Viceprimarul poate fi schimbat din func ie de ctre consiliul local, la propunerea motivat a unei treimi din numrul consilierilor n func ie sau a primarului, prin hotrre adoptat cu votul majorit ii consilierilor n func ie. n caz de vacan a func iei de primar, precum i n caz de suspendare din func ie, atribu iile acestuia vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorit ii consilierilor locali n func ie. n aceast situa ie, consiliul local poate delega prin hotrre, din rndul membrilor si, un consilier local care va ndeplini temporar atribu iile viceprimarului. n cazul n care sunt suspenda i din func ie, n acelai timp, att primarul, ct i viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va ndeplini att atribu iile primarului, ct i pe cele ale viceprimarului, pn la ncetarea suspendrii din func ie a acestora. Dac devin vacante, n acelai timp, att func ia de primar, ct i cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, care va ndeplini atribu iile primarului pn la 131

alegerea unui nou primar, iar n locul su va fi delegat, temporar, un consilier local. Viceprimarul exercit atribu iile ce i sunt delegate de ctre primar n condi iile legii. Rspunderea juridic i politic a viceprimarilor, situa iile n care pot fi suspenda i din func ie sau cele n care mandatul le nceteaz de drept, precum i incompatibilit ile sunt aceleai ca i n cazul primarilor.
6.2.1. Atribu iile primarului

Ca autoritate administrativ executiv, primarul este investit cu drepturi i obliga ii (atribu ii) stabilite n scopul solu ionrii treburilor publice locale. Analiznd structura atribu iilor primarului se constat, pe de o parte, atribu ii prin a cror ndeplinire rezolv treburile de interes local, iar pe de alt parte, atribu ii pentru realizarea intereselor generale ale statului. Trebuie subliniat c atribu iile ce i-au fost conferite se exercit numai de ctre primar n calitatea sa de autoritate administrativ executiv unipersonal. Unele dintre atribu ii pot fi delegate, n vederea realizrii, numai n condi iile prevzute de lege. Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribu ii: a) atribu ii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condi iile legii; b) atribu ii referitoare la rela ia cu consiliul local; c) atribu ii referitoare la bugetul local; d) atribu ii privind serviciile publice asigurate cet enilor; e) alte atribu ii stabilite prin lege. n ceea ce privete atribu iile din prima categorie, primarul ndeplinete func ia de ofi er de stare civil i de 132

autoritate tutelar i asigur func ionarea serviciilor publice locale de profil, atribu ii privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a recensmntului. Atribu iile de ofi er de stare civil i de autoritate tutelar pot fi delegate i secretarului unit ii administrativ-teritoriale sau altor func ionari publici din aparatul de specialitate cu competen e n acest domeniu, potrivit legii. n vederea realizrii atribu iilor din a doua categorie, primarul: - prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic, social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale; - prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri; - elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unit ii administrativteritoriale i le supune aprobrii consiliului local. n exercitarea atribu iilor cuprinse n categoria a treia, primarul: - exercit func ia de ordonator principal de credite; - ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerci iului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local; - ini iaz, n condi iile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele unit ii administrativ-teritoriale; - verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar. Cea de a patra categorie cuprinde urmtoarele atribu ii ale primarului: - coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau 133

prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local; - ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situa iilor de urgen ; - ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activit ilor din domeniile prevzute la art. 38 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001; - ia msuri pentru asigurarea inventarierii, eviden ei statistice, inspec iei i controlului efecturii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 38 alin. (6) lit. a)-d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unit ii administrativ-teritoriale; - numete, sanc ioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condi iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii institu iilor i serviciilor publice de interes local; - emite avizele, acordurile i autoriza iile date n competen prin lege i alte acte normative; - asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului local i ac ioneaz pentru respectarea prevederilor acestora; - asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul protec iei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cet enilor. Pentru exercitarea corespunztoare a atribu iilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administra iei centrale din unit ile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul jude ean. 134

6.2.2. Actele primarului

n exercitarea atribu iilor sale, primarul emite dispozi ii cu caracter normativ sau individual, care devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz. Dispozi iile emise de primar exprim o voin juridic manifestat unilateral i produc n mod direct efecte juridice. De asemenea, au caracter de actualitate i sunt obligatorii pe ntreg teritoriul comunei sau oraului. Executarea lor este asigurat prin exercitarea for ei publice de ctre autorit ile statului. Primarul realizeaz n activitatea sa executiv i acte materiale i opera iuni cu caracter material-tehnic care nu produc efecte juridice prin ele nsele, cum sunt: avizele, rapoartele, aprobrile, procesele-verbale i alte acte de executare a actelor administrative. Dei legea administra iei publice locale nu prevede n mod expres, aa cum o face n cazul hotrrilor normative ale consiliilor locale, deducem din interpretarea dispozi iilor art. 90 alin. (1) c n unit ile administrativ - teritoriale n care cet enii apar innd unei minorit i na ionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, dispozi iile cu caracter normativ se aduc la cunotin a public i n limba matern a cet enilor apar innd minorit ilor respective, iar cele cu caracter individual se comunic i n limba matern. Controlul legalit ii actelor emise de primar se realizeaz, conform regulii generale prevzute de Constitu ie i de Legea nr. 215/2001, de ctre prefect. n acest scop, dispozi iile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului jude ului, n cel mult 5 zile de la semnarea lor. 135

6. 3. Secretarul, serviciile publice locale i aparatul de specialitate


6.3.1. Secretarul

Conform legii, fiecare comun, ora, municipiu, jude sau subdiviziune administrativ-teritorial a municipiilor are un secretar, care este func ionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul este salarizat din bugetul local. El se bucur de stabilitate n func ie, n condi iile legii i se supune regulilor cuprinse n Statutul func ionarului public. De asemenea, el nu poate fi so , so ie sau rud de gradul nti cu primarul sau cu viceprimarul, sub sanc iunea eliberrii din func ie. Totodat, secretarul unit ii administrativteritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanc iunea destituirii din func ie. Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i regimul disciplinar ale secretarului unit ii administrativ-teritoriale se fac n conformitate cu prevederile legisla iei privind func ia public i func ionarii publici. Secretarul ndeplinete, conform legii, urmtoarele atribu ii: - particip la edin ele consiliului local respectiv, ale consiliului jude ean; - avizeaz, pentru legalitate, dispozi iile primarului i ale preedintelui consiliului jude ean, hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului jude ean; - asigur gestionarea procedurilor administrative privind rela ia dintre consiliul local i primar, dintre consiliul jude ean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect; - organizeaz arhiva i eviden a statistic a hotrrilor consiliului local i a dispozi iilor primarului, respectiv a 136

hotrrilor consiliului jude ean i a dispozi iilor preedintelui consiliului jude ean; - asigur transparen a i comunicarea ctre autorit ile, institu iile publice i persoanele interesate a actelor prevzute de lege, n condi iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public; - asigur procedurile de convocare a consiliului local, a consiliului jude ean i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al edin elor consiliului local i jude ean i redacteaz hotrrile acestora; - pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local i ale consiliului jude ean, precum i comisiilor de specialitate ale celor dou autorit i publice; - alte atribu ii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de consiliul jude ean sau de preedintele consiliului jude ean, dup caz.
6.3.2. Serviciile publice ale comunei, oraului i aparatul propriu de specialitate al autorit ilor administra iei publice locale

Potrivit prevederilor art. 87 din Legea nr. 215/2001, consiliile locale pot nfiin a i organiza institu ii i servicii publice de interes local n principalele domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i n limita mijloacelor financiare de care dispun. De men ionat c serviciile din aceast categorie nu se confund cu acelea prevzute de art. 120 alin. (2) din Constitu ie, adic serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale i care func ioneaz n unele orae, ndeosebi municipii. 137

Practic este vorba despre dou categorii de servicii locale1: - servicii publice subordonate consiliului local; - servicii publice organizate de consiliul local. Numirea i eliberarea din func ie a personalului din cadrul institu iilor i serviciilor publice de interes local se fac de conductorii acestora n condi iile legii. Numirea i eliberarea din func ie a personalului din aparatul propriu de specialitate al primarului se fac de primar, n condi iile legii. Func ionarii din cadrul institu iilor i serviciilor publice de interes local i din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucur de stabilitate n func ie, n condi iile legii. Legea prevede c n raporturile dintre cet eni i autorit ile administra iei publice locale se folosete limba romn. n unit ile administrativ-teritoriale n care cet enii apar innd unei minorit i na ionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu autorit ile administra iei publice locale cu aparatul de specialitate i organismele subordonate consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau n scris i n limba lor matern i vor primi rspunsul att n limba romn, ct i n limba matern. De asemenea, autorit ile administra iei publice locale vor asigura inscrip ionarea denumirii localit ilor i a institu iilor publice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anun urilor de interes public i n limba matern a cet enilor apar innd minorit ii respective, n condi iile legii.2
Verginia Vedina, op.cit., 2004, p.258. A se vedea i prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozi iilor privitoare la dreptul cet enilor apar innd unei minorit i na ionale de a folosi limba matern n
2 1

138

ns, actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn. Legea administra iei publice locale consacr, prin dispozi iile art.91 institu ia primria comunei, oraului sau municipiului. Aceasta reprezint o structur func ional cu activitate permanent, format din primar, viceprimar, secretar i aparatul de specialitate al primarului. Primria duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i dispozi iile primarului, solu ionnd problemele curente ale colectivit ii locale. 6.4. Consiliul Jude ean
6.4.1. Constituirea i componen a consiliului jude ean

Potrivit prevederilor Legii administra iei publice locale, consiliul jude ean este autoritatea administra iei publice locale, constituit la nivel jude ean, n scopul coordonrii activit ii consiliilor comunale, oreneti i municipale n vederea realizrii serviciilor publice de interes jude ean. Consiliul jude ean se compune din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condi iile legii. Numrul consilierilor fiecrui consiliu jude ean se stabilete prin ordin al prefectului, n func ie de popula ia jude ului, raportat de Institutul Na ional de Statistic la data de

administra ia public local, cuprinse n Legea administra iei publice locale nr. 215/2001. Hotrrea Guvernului nr. 1206/2001 a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 781 din 7 decembrie 2001, modificat prin Hotrrea Guvernului nr. 1415/2002, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936 din 20.12.2002.

139

1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile.1 La constituirea consiliului jude ean se aplic, n mod corespunztor, procedura prevzut la art. 291 din Legea nr. 215/2001, instan a competent fiind tribunalul. Consiliul jude ean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof. Acesta i exercit mandatul de la data constituirii pn la declararea ca legal constituit a noului consiliu ales. ncetarea mandatului de consilier jude ean nainte de termen intervine ca i n cazul consilierilor locali. Dup cum prevede legea, ncetarea mandatului de consilier jude ean se constat prin hotrrea consiliului jude ean, adoptat la propunerea preedintelui consiliului jude ean sau a oricrui consilier. Mandatul de consilier jude ean se suspend n condi iile art. 59 din Legea nr. 215/2001.
6.4.2. Atribu iile consiliului jude ean

Sfera atribu iilor consiliului jude ean raportat la consiliile locale este delimitat de lege numai la coordonarea activit ii consiliilor comunale, oreneti i municipale, coordonare ce se stabilete cu acestea pentru realizarea unor servicii de interes jude ean. Atribu iile conferite de legea organic consiliului jude ean se pot grupa, n func ie de domeniile i serviciile pe care le realizeaz, n urmtoarele categorii:

Pentru jude ele care au o popula ie de pn la 350.000 de locuitori, se aleg 31 de consilieri jude eni, ntre 350.001 i 500.000 de locuitori - 33 de consilieri, ntre 500.001 i 650.000 de locuitori - 35 de consilieri jude eni, iar peste 650.000 de locuitori - 37 de consilieri(art. 102 din Legea nr. 215/2001).

140

a) atribu ii privind organizarea i func ionarea aparatului de specialitate al consiliului jude ean, ale institu iilor i serviciilor publice de interes jude ean i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes jude ean; b) atribu ii privind dezvoltarea economico-social a jude ului; c) atribu ii privind gestionarea patrimoniului jude ului; d) atribu ii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; e) atribu ii privind cooperarea interinstitu ional; f) alte atribu ii prevzute de lege. a) n prima categorie sunt cuprinse atribu iile care privesc: - alegerea preedintelui, vicepreedin ilor consiliului jude ean, ele exercitndu-se n contextul prevederilor regulamentului pe care i-l adopt fiecare consiliu jude ean; - aprobarea regulamentului de organizare i func ionare a consiliului jude ean, a organigramei, statului de func ii, regulamentului de organizare i func ionare al aparatului de specialitate, precum i ale institu iilor i serviciilor publice de interes jude ean i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes jude ean; - hotrte nfiin area sau reorganizarea de institu ii, servicii publice i societ i comerciale de interes jude ean, precum i reorganizarea regiilor autonome de interes jude ean, n condi iile legii; - exercit, n numele jude ului, toate drepturile i obliga iile corespunztoare participa iilor de inute la societ i comerciale sau regii autonome, n condi iile legii; - numete, sanc ioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condi iile legii, pentru conductorii institu iilor i serviciilor publice de interes jude ean. 141

b) Atribu iile din cea de a doua categorie privesc administrarea finan elor publice ale jude ului, sens n care consiliul jude ean aprob bugetul propriu al jude ului i modul de utilizare a rezervei bugetare; - aprob contul de ncheiere a exerci iului bugetar, stabilete impozite i taxe, n condi iile legii; - aprob, la propunerea preedintelui consiliului jude ean, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare n numele jude ului, n condi iile legii; - adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu a jude ului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob i urmrete, n cooperare cu autorit ile administra iei publice locale comunale i oreneti interesate, msurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; - stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare i amenajare a teritoriului jude ului, precum i de dezvoltare urbanistic general a acestuia i a unit ilor administrativ-teritoriale; - aprob documenta iile tehnico-economice pentru lucrrile de investi ii de interes jude ean n limitele i n condi iile legii. c) n categoria a treia sunt incluse urmtoarele atribu ii ale consiliului jude ean: - hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a jude ului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes jude ean, n condi iile legii; - hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a jude ului, dup caz, n condi iile legii; 142

- atribuie, n condi iile legii, denumiri de obiective de interes jude ean. d) n ceea ce privete atribu iile privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul jude ean: - asigur, potrivit competen elor sale i n condi iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes jude ean referitoare la: educa ie; serviciile sociale pentru protec ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social; sntate; cultur; tineret; sport; ordine public; situa iile de urgen ; protec ia i refacerea mediului nconjurtor; eviden a persoanelor .a.; - sprijin, n condi iile legii, activitatea cultelor religioase; - emite avizele, acordurile i autoriza iile date prin lege n competen a sa; - acord consultan n domenii specifice, n condi iile legii, unit ilor administrativ-teritoriale din jude , la cererea acestora. Atribu iile din urmtoarea categorie au n vedere cooperarea interinstitu ional. n acest sens, consiliul jude ean: - hotrte, n condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne ori strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil, n vederea finan rii i realizrii n comun a unor lucrri, ac iuni, servicii sau proiecte de interes public jude ean; - hotrte, potrivit legii, nfr irea jude ului cu unit i administrativ-teritoriale din alte ri; - hotrte asupra cooperrii sau asocierii cu alte unit i administrativ-teritoriale din ar ori strintate, precum i aderarea la asocia ii na ionale i interna ionale ale autorit ilor administra iei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune. 143

6.4.3. Func ionarea consiliului jude ean

Consiliul jude ean i desfoar activitatea n edin e ordinare, n fiecare lun. Consiliul jude ean se poate ntruni i n edin e extraordinare, ori de cte ori este necesar, n cazuri excep ionale care necesit adoptarea unor msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea urmelor calamit ilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice. edin ele ordinare sunt convocate de preedintele consiliului jude ean, iar cele extraordinare la cererea preedintelui sau a cel pu in o treime din numrul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului adresat preedintelui consiliului jude ean. Convocarea consiliului jude ean se face n form scris, cu cel pu in 5 zile naintea edin elor ordinare sau cu cel mult 3 zile n cazul celor extraordinare, fapt ce se consemneaz n procesul-verbal al edin ei. n invita ia de edin se va preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia. Conform legii, ordinea de zi a edin ei consiliului jude ean se aduce la cunotin locuitorilor jude ului prin massmedia ori prin orice alt mijloc de publicitate, iar n jude ele n care cet enii care apar in unei minorit i na ionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, ordinea de zi a edin ei se aduce la cunotin public i n limba matern a cet enilor apar innd minorit ii respective. Pentru a fi constituit legal, la edin , trebuie s participe majoritatea consilierilor n func ie. edin ele consiliului jude ean sunt conduse de preedinte iar n lipsa acestuia de vicepreedintele consiliului, desemnat n condi iile legii. 144

n vederea realizrii sarcinilor sale, consiliul jude ean adopt hotrri cu votul majorit ii membrilor prezen i, n afar de cazurile n care legea ori regulamentul de organizare i func ionare a consiliului cere o alt majoritate. Hotrrile adoptate se semneaz de preedinte, iar n lipsa acestuia, de vicepreedintele consiliului jude ean care a condus edin a i se contrasemneaz de secretarul jude ului. Consiliului jude ean i se aplic, n mod corespunztor dispozi iile art.43-47, 49-54 i ale art.56 din Legea administra iei publice locale. Consiliul jude ean se dizolv de drept sau prin referendum. Consiliul jude ean se dizolv de drept n cazul n care nu se ntrunete timp de 2 luni consecutive ori nu a adoptat, n 3 edin e ordinare consecutive, nicio hotrre sau n situa ia n care numrul consilierilor se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin suplean i. Secretarul jude ului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instan a de contencios administrativ cu privire la cazurile de dizolvare de drept, aceasta urmnd s se pronun e printr-o hotrre definitiv care va fi comunicat prefectului. Consiliul jude ean se poate dizolva prin referendum jude ean, organizat conform legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel pu in 20% din numrul cet enilor cu drept de vot, nscrii pe listele electorale ale unit ii administrativteritoriale. Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel pu in jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului jude ean nceteaz nainte de termen dac s-au pronun at n acest sens cel pu in jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate. 145

Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu jude ean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului jude ean, sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului. Pn la constituirea noului consiliu jude ean, problemele curente ale administra iei jude ului vor fi rezolvate de secretarul jude ului, pe baza unei mputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administra iei i Internelor.
6.4.4. Preedintele i vicepreedin ii consiliului jude ean

Pe durata exercitrii mandatului, consiliul jude ean alege dintre membrii si un preedinte i 2 vicepreedin i. Preedintele consiliului jude ean reprezint jude ul n rela iile cu celelalte autorit i publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justi ie. Totodat, preedintele consiliului jude ean rspunde n fa a consiliului jude ean de buna func ionare a administra iei publice jude ene. Att preedintele, ct i vicepreedin ii se aleg cu votul secret al majorit ii consilierilor n func ie. Eliberarea din func ie a preedintelui sau a vicepreedin ilor consiliului jude ean se face prin votul secret al majorit ii consilierilor n func ie, la propunerea a cel pu in unei treimi din numrul acestora. Eliberarea din func ie a preedintelui sau a vicepreedin ilor consiliului jude ean nu se poate face n ultimele 6 luni ale mandatului consiliului jude ean. Preedintele consiliului jude ean ndeplinete, n condi iile legii, urmtoarele categorii de atribu ii: 146

a) atribu ii privind func ionarea aparatului de specialitate al consiliului jude ean, a institu iilor i serviciilor publice de interes jude ean i a societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes jude ean; b) atribu ii privind rela ia cu consiliul jude ean; c) atribu ii privind bugetul propriu al jude ului; d) atribu ii privind rela ia cu alte autorit i ale administra iei publice locale i serviciile publice; e) atribu ii privind serviciile publice de interes jude ean; f) alte atribu ii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul jude ean. n realizarea atribu iilor sale preedintele consiliului jude ean emite dispozi ii cu caracter normativ sau individual, care devin executorii dup ce sunt aduse la cunotin public ori dup ce s-au comunicat persoanelor interesate, dup caz. 7. Administratorul public Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, primarul comunelor i oraelor poate propune consiliului local nfiin area func iei de administrator public. Numirea n func ie se face pe baz de concurs. Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cu primarul, atribu ii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. De asemenea, primarul poate delega ctre administratorul public, n condi iile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Func ia de administrator public se poate nfiin a i la nivelul jude elor, la propunerea preedintelui consiliului jude ean, precum i la nivelul asocia iilor de dezvoltare

147

intercomunitar1, pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.

8. Prefectul
8.1. Considera ii generale privind institu ia prefectului Statutul prefectului, autoritate statal n jude 2, este prevzut de Constitu ia Romniei n art. 123(3) conform cruia prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale. n antichitate no iunea de prefect sau cea de prefectur semnifica fie unit i administrative, fie func ii oficiale (civile, militare, economice etc). No iunea de prefect, ntr-o accep iune apropiat de cea modern, poate fi considerat a data din perioada napolenian; no iunea a fost creat dup Marea Revolu ie Francez i pn n momentul modificrii Constitu iei franceze din anul 1958, prefectul era reprezentantul Guvernului i eful administra iei departamentului n care acesta func iona. Dup anul 1958
Asocia iile de dezvoltare intercomunitar reprezint structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat, nfiin ate, n condi iile legii, de unit ile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice. Asocia ia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de gradul I i unit ile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat constituie zona metropolitan. 2 Verginia Vedina, Drept administrativ, Manual pentru uzul studen ilor, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2004, p.258.
1

148

prefectul este reprezentantul statului, al intereselor na ionale, reprezentantul Guvernului, organ de administra ie general i organ de coordonare a serviciilor statului din departament1. n ara noastr, func ia de prefect a fost instituit prin Legea nr. 396 din aprilie 1864 pentru consiliile jude ene. Prin aceeai lege s-a nfiin at i func ia de subprefect2. n perioada de dup anul 1944, actele normative care au urmat nu au mai consacrat institu ia prefectului. Dup decembrie 1989 ea a fost repus n locul ce i se cuvine ntr-un stat de drept, democratic3. Reglementrile privind administra ia public local din perioada 1991 2004 au abordat aceast institu ie ca o solu ie politic, prefectul fiind supus jocului politic, ca oricare membru al Guvernului4. Prelund practicile administrative interbelice, Legea nr. 340/2004 privind institu ia prefectului eviden iaz un aspect subliniat n literatura de specialitate i anume, profesionalizarea acestei func ii5. Astfel, prefectul devine o institu ie important

Pentru detalii a se vedea Valentin I. Priscaru, Tratat de drept administrativ romn, Partea general, Edi ia a III-a revzut i adugit, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, p.857 i urm.; Marie Christine Rouault, Droit administratif, Gualino diteur, Paris, 2005, p.210 i urm.; Pascal Jan, Institutions administratives, LexisNexis S.A., Paris, 2005, p. 106 i urm. 2 Pentru o trecere n revist a reglementrilor n materia prefectului a se vedea Mircea Preda, Curs de drept administrativ, Partea special, Casa Editorial Calistrat Hoga, Bucureti, 1995, p.426 i urm.; Iordan Nicola, Drept administrativ, Editura Universit ii Lucian Blaga, Sibiu, 2005, p.316 i urm. 3 Mircea Preda, op.cit., 1995, p.428. 4 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, Edi ia 4, Editura All Beck, Bucureti, 2005, p.536. 5 Antonie Iorgovan, op.cit., 2005, p.536.

149

a procesului de reform a administra iei publice, conform cu exigen ele i normele europene, orientat ctre cet ean. Institu ia prefectului are personalitate juridic, patrimonial i buget propriu. Sediul institu iei prefectului, denumit prefectura, este, de regul, n palatul administrativ, aflat n administrarea institu iei prefectului ori a Consiliului Jude ean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, dup caz. Prin modificarea Legii nr. 340/20041, ncepnd cu 1 ianuarie 2006 prefectul a pierdut statutul de demnitar, devenind de la aceeai dat nalt func ionar public, supunndu-se reglementrilor cuprinse n Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici2. Anterior modificrii Legii nr. 340/2004, prefectul era ajutat n ndeplinirea atribu iilor de ctre un subprefect, excep ie fcnd Municipiul Bucureti unde existau doi subprefec i. Odat cu modificrile aduse Legii nr. 340/2004, secretarii generali ai prefecturii afla i n func ie la data de 31 decembrie 2005, ca urmare a promovrii concursului de atestare au fost numi i n func ia de subprefec i, rezultnd, n acest fel, doi subprefec i la nivelul fiecrui jude i un numr de trei subprefec i la nivelul Municipiului Bucureti.

Legea nr. 340/2004, publicat n Monitorul Oficial nr. 658/21.07.2004, modificat i completat prin O.U.G. nr. 179/2005, publicat n Monitorul Oficial nr. 1142 din 16.12.2005, aprobat prin Legea nr. 181/2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 450/24.05.2006. 2 Republicat n Monitorul Oficial nr. 251 din 22.03.2004, modificat i completat prin Legea nr. 251/2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 574/4.07.2006.

150

8.2. Numirea i eliberarea din func ie a prefectului Potrivit prevederilor art. 1 alin.2 din Legea nr. 340/2004, prefectul este numit n func ie de ctre Guvern, la propunerea Ministerului Administra iei i Internelor. Exercitarea drepturilor i asumarea obliga iilor civile ale institu iei prefectului se realizeaz de ctre prefect sau de ctre o persoan anume desemnat prin ordin al acestuia. Activitatea prefectului se ntemeiaz pe urmtoarele principii: - legalit ii; - impar ialit ii; - obiectivit ii; - transparen ei; - eficien ei; - responsabilit ii; - orientrii ctre cet ean. Prefectul nu poate deroga de la aceste principii, ntreaga sa activitate fiind ntemeiat pe baza acestora. Att prefectul, ct i subprefectul fac parte din categoria nal ilor func ionari publici. Func ia de prefect, respectiv de subprefect poate fi ocupat de persoana care: - are vrsta de cel pu in 30 de ani pentru prefect, respectiv 27 de ani pentru subprefect; - ndeplinete condi iile specifice prevzute de lege pentru ocuparea func iei publice; - are studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent i o vechime n specialitatea absolvit de 5 ani pentru prefect, respectiv 3 ani pentru subprefect; - a absolvit programe de formare i perfec ionare n administra ia public, organizate, dup caz, de Institutul 151

Na ional de Administra ie sau de alte institu ii specializate, din ar sau din strintate, ori a dobndit titlul tiin ific de doctor n tiin e juridice sau administrative ori a exercitat cel pu in un mandat complet de parlamentar. La numirea n func ie, prefectul i subprefectul depun n fa a Guvernului jurmntul prevzut de lege. Func ia de prefect i subprefect este incompatibil cu: - calitatea de deputat sau senator; - func ia de primar i viceprimar, primar general i viceprimar al Municipiului Bucureti; - func ia de consilier local sau consilier jude ean; - o func ie de reprezentare profesional salarizat n cadrul organiza iilor cu scop comercial; - func ia de preedinte, vicepreedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administra ie sau cenzor la societ ile comerciale, inclusiv bncile sau alte institu ii de credit, societ ile de asigurare i cele financiare, precum i institu iile publice; - func ia de preedinte sau de secretar al adunrii generale ale ac ionarilor sau asocia ilor la societ ile comerciale enumerate; - func ia de reprezentant al statului n adunrile generale ale societ ilor comerciale amintite; - func ia de manager sau membru al consiliilor de administra ie la regiile autonome, companiile i societ ile na ionale; - calitatea de comerciant persoan fizic; - calitatea de membru al unui grup de interes economic; - o func ie public ncredin at de un stat strin, cu excep ia acelor func ii prevzute n acordurile i conven iile la care Romnia este parte. De asemenea, prefectul i subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic. Prefectul i subprefectul rspund, dup 152

caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele svrite n exercitarea atribu iilor ce le revin, n condi iile legii. Ca reprezentant al Guvernului, prefectul vegheaz ca activitatea consiliilor locale, primarilor, consiliilor jude ene i a preedin ilor consiliilor jude ene s se realizeze n conformitate cu legea. Dei urmrete i verific legalitatea actelor autorit ilor men ionate, legea precizeaz c ntre prefec i, pe de o parte, consiliile locale i primari, precum i consiliile jude ene i preedin ii acestora, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare. Conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, ncetarea de drept a exercitrii func iei de prefect, respectiv de subprefect, intervine n caz de: - demisie; - nerespectarea prevederilor art. 17 i ale art. 22 alin. (1) i (3)1; - imposibilitate de a-i ndeplini atribu iile mai mult de 3 luni consecutiv; - condamnare, prin hotrre judectoreasc rmas definitiv i irevocabil, la o pedeaps privativ de libertate; - pierderea drepturilor electorale; - punere sub interdic ie judectoreasc, n condi iile legii; - destituire;
Art. 17 din Legea nr. 340/2004 prevede c: Membrii Corpului prefec ilor, respectiv ai Corpului subprefec ilor, sunt datori s se ab in de la orice acte sau fapte de natur s compromit demnitatea lor n func ie i societate, precum i de la participarea la ac iuni politice; art. 22 alin.1 stabilete c membrilor Corpului prefec ilor, respectiv al suprefec ilor, le sunt aplicabile prevederile referitoare la incompatibilit i i conflictul de interese, prevzute pentru func ionarii publici, iar alin. 3 al aceluiai articol precizeaz c prefectul i subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanc iunea eliberrii lor din func ie.
1

153

- ob inerea calificativului nesatisfctor; - deces. Constatarea ncetrii de drept a exercitrii func iei de prefect sau de subprefect, ca urmare a intervenirii unei situa ii de natura celor men ionate, se face de ctre Ministerul Administra iei i Internelor, care va propune Guvernului, respectiv primului-ministru, numirea altor persoane n func iile vacante. Prefec ii n func ie constituie Corpul prefec ilor, iar subprefec ii n func ie constituie Corpul subprefec ilor. Intrarea n Corpul prefec ilor, respectiv n Corpul subprefec ilor, se face la numirea n func ia de prefect sau subprefect, n urma concursului organizat n condi iile legii. Eviden a acestora este inut de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici. 8.3. Atribu iile prefectului Ca reprezentant al Guvernului, prefectul ndeplinete urmtoarele atribu ii: - asigur, la nivelul jude ului sau, dup caz, al municipiului Bucureti, realizarea intereselor na ionale, aplicarea i respectarea Constitu iei, a legilor, a ordonan elor i hotrrilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum i a ordinii publice; - ac ioneaz pentru realizarea obiectivelor cuprinse n Programul de Guvernare i dispune msurile necesare pentru ndeplinirea lor, n conformitate cu competen ele i atribu iile ce i revin, potrivit legii; - conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale; 154

- ac ioneaz pentru asigurarea climatului de pace social, men inerea unui contact continuu cu toate nivelurile institu ionale i sociale, acordnd o aten ie constant prevenirii tensiunilor sociale; - stabilete, mpreun cu autorit ile administra iei publice locale i jude ene, priorit ile de dezvoltare teritoriale; - verific legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale i jude ene; - dispune, n calitate de preedinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de urgen , msurile care se impun pentru prevenirea i gestionarea acestora i folosete n acest sens sumele special prevzute n bugetul propriu cu aceast destina ie; - dispune msurile corespunztoare pentru prevenirea infrac iunilor i aprarea drepturilor i a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate; - asigur realizarea planului de msuri pentru integrare european i intensificarea rela iilor externe; - dispune msuri de aplicare a politicilor na ionale hotrte de Guvern i a politicilor de integrare european; - hotrte, n condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare din ar i din strintate, n vederea promovrii intereselor comune. Prefectul ndeplinete i alte atribu ii prevzute de lege i de celelalte acte normative, precum i nsrcinrile date de Guvern. n ceea ce privete exercitarea controlului asupra legalit ii actelor adoptate ori emise de autorit ile administra iei publice locale sau jude ene, n cazul n care le consider nelegale, prefectul le poate ataca n fa a instan ei de contencios administrativ n termenele prevzute la art. 11 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 155

De men ionat c ac iunea prefectului de verificare a activit ii administra iei publice locale privete nu doar actul administrativ definit ca o manifestare unilateral de voin juridic, ci i contractele ncheiate de autorit ile publice care au ca obiect: - punerea n valoare a bunurilor proprietate public; - executarea lucrrilor de interes public; - prestarea serviciilor publice; - achizi iile publice. Numirea i eliberarea din func ie a conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale se fac numai la propunerea prefectului, n condi iile legii. De asemenea, prefectul numete n func ie, prin ordin, administrativ-teritoriale i al secretarul unit ilor subdiviziunilor municipiilor, n urma promovrii concursului organizat n condi iile legii i dispune, prin ordin, sanc ionarea disciplinar a acestuia pentru abaterile svrite, cu excep ia secretarului general al jude ului, respectiv al Municipiului Bucureti. n scopul evalurii performan elor profesionale individuale, prefec ii vor transmite anual Ministerului Administra iei i Internelor un raport de activitate cu privire la: - stadiul ndeplinirii obiectivelor cuprinse n Programul de guvernare; - verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale i jude ene; - modul de ndeplinire a obiectivelor i performan ele ob inute de structurile conduse; - propunerile privind eficientizarea activit ilor structurilor conduse, prin identificarea deficien elor n activitate i a modului de eliminare a acestora. 156

8.4. Actele prefectului n vederea ndeplinirii atribu iilor ce i revin, legea prevede c prefectul emite ordine cu caracter normativ sau individual, n condi iile legii. Atunci cnd prin ordinele sale se stabilesc msuri cu caracter tehnic sau de specialitate, prefectul este obligat s consulte, n prealabil, serviciile deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unit ile administrativteritoriale. Conform legii, ordinul prefectului care con ine dispozi ii normative devine executoriu dup ce este adus la cunotin public sau de la data comunicrii, n celelalte cazuri. Totodat, ordinele cu caracter normativ se comunic de ndat Ministerului Administra iei i Internelor. Ordinele emise de prefect pot fi anulate de Guvern, la propunerea Ministerului Administra iei i Internelor, dac sunt considerate nelegale sau netemeinice. Prefec ii au obliga ia de a comunica ordinele care con in msuri cu caracter tehnic sau de specialitate ministerelor de resort, iar acestea, la rndul lor, pot propune Guvernului msuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dac le consider nelegale. Ministerele, precum i celelalte organe ale administra iei publice centrale sunt obligate s comunice prefec ilor, de ndat, actele cu caracter normativ emise, iar acestea le transmit serviciilor publice deconcentrate. Prefectul poate sesiza institu iile emitente cu privire la actele pe care le consider inoportune.

157

8.5. Aparatul de specialitate al prefectului i oficiile prefecturale Potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, pentru exercitarea atribu iilor conferite de lege, prefectul are un aparat propriu de specialitate pe care l conduce, iar art. 2 alin. 1 din Hotrrea Guvernului nr. 1844/20041 stabilete c aparatul de specialitate al prefectului este o structur func ional cu activitate permanent. Personalul din aparatul de specialitate al prefectului este format din func ionari publici, func ionari publici cu statut special i personal. Atribu iile aparatului de specialitate al prefectului pot fi grupate dup cum urmeaz: 1. Atribu ii cu privire la aplicarea i respectarea Constitu iei, a legilor i a celorlalte acte normative, la realizarea intereselor na ionale, precum i la realizarea obiectivelor cuprinse n Programul de guvernare: - elaboreaz i prezint prefectului informri periodice cu privire la situa ia i evolu ia strii generale economice, sociale, culturale i administrative, precum i cu privire la stadiul realizrii obiectivelor cuprinse n Programul de guvernare; - prezint prefectului, cu consultarea autorit ilor administra iei publice locale i a conductorilor serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind priorit ile de dezvoltare a jude ului, respectiv a municipiului Bucureti, pe baza Programului de guvernare i n concordan cu prevederile planului de dezvoltare regional;

H.G. nr. 1844/2004 privind aparatul de specialitate al prefectului a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1079/19.11.2004.

158

- ntocmete anual planul de ac iuni pentru realizarea n jude , respectiv n municipiul Bucureti, a obiectivelor cuprinse n planul de guvernare; - asigur transpunerea n practic a Strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social dintre sindicate, patronat i puterea executiv. 2. Atribu ii cu privire la conducerea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale: - analizeaz activitatea desfurat de serviciile publice deconcentrate i ntocmete informri cu privire la aceasta, pe care le nainteaz prefectului; - examineaz, mpreun cu serviciile publice deconcentrate i cu autorit ile administra iei publice locale i jude ene stadiul de execu ie a unor lucrri i ac iuni care se deruleaz n comun; - ntocmete documenta ia necesar n vederea emiterii de ctre prefect a propunerii de numire i de eliberare din func ie a conductorilor serviciilor publice deconcentrate; - asigur consultarea conductorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc msuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; - asigur, potrivit legii, transmiterea ctre serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter normativ emise de ministere i de celelalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului.

159

3. Atribu ii cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de consiliul jude ean, de consiliul local sau de primar i contenciosul administrativ: - ine eviden a actelor administrative adoptate sau emise de consiliul jude ean, de consiliul local sau de primar i transmise prefectului n vederea verificrii legalit ii, asigur pstrarea acestora, precum i eviden a ac iunilor i dosarelor aflate pe rolul instan elor judectoreti; - examineaz, sub aspectul legalit ii, n termenele prevzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de consiliul jude ean, de consiliul local sau de primar; - propune prefectului, cu motivarea corespunztoare, sesizarea, dup caz, a autorit ilor emitente, n vederea reanalizrii actului considerat nelegal sau a instan ei de contencios administrativ; - elaboreaz rapoarte i prezint informri prefectului cu privire la actele verificate; - avizeaz ordinele prefectului din punct de vedere al legalit ii; - reprezint prefectul n fa a notarilor publici, a instan elor judectoreti de orice grad, precum i a altor autorit i sau institu ii publice; - ac ioneaz n vederea ndeplinirii, n condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului n domeniul organizrii i desfurrii alegerilor locale, parlamentare i preziden iale, precum i a referendumului na ional ori local; - desfoar ac iuni de ndrumare i verificare privind modul de exercitare de ctre primari a atribu iilor delegate i executate de ctre acetia n numele statului.

160

4. Atribu ii cu privire la realizarea politicilor na ionale, a celor de integrare european i a planului de msuri pentru integrare european i intensificarea rela iilor externe: - ntocmete anual planul de ac iuni pentru realizarea n jude , respectiv n Municipiul Bucureti, a politicilor na ionale stabilite de Guvern, a politicilor de integrare european i intensificare a rela iilor externe, cu consultarea consiliului jude ean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti i a conductorilor serviciilor publice deconcentrare; - ac ioneaz, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate i al structurilor de integrare european, pentru cunoaterea documentelor privind integrarea european adoptate la nivel central; - ac ioneaz pentru atragerea societ ii civile la activit ile care au legtur cu procesul de integrare european i particip la programele societ ii civile n domeniul integrrii europene; - ntocmete, gestioneaz prin eviden centralizat i monitorizeaz activitatea de rela ii i de colaborri interna ionale a institu iei prefectului; - desfoar activit i menite s conduc la cunoaterea de ctre autorit ile administra iei publice locale i de ctre cet eni a programelor cu finan are extern ini iate i sus inute de Uniunea European i de alte organisme interna ionale. 5. Atribu ii cu privire la buna organizare i desfurare a activit ii pentru situa ii de urgen , precum i la pregtirea i ducerea la ndeplinire a msurilor de aprare care nu au caracter militar: - stabilete, mpreun cu institu iile publice i organismele abilitate prin lege, msurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor 161

naturale periculoase i a catastrofelor de orice fel, pe care le nainteaz prefectului; - urmrete ndeplinirea msurilor dispuse de ctre prefect, n calitate de preedinte al comitetului jude ean pentru situa ii de urgen ; - asigur informarea zilnic a prefectului, n perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la situa ia preliminar a efectelor i a pagubelor produse; - sprijin i ndrum autorit ile administra iei publice locale pentru buna organizare i desfurare a activit ii n situa ii de urgen ; - prezint prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare popula iei afectate de dezastre, n scopul protec iei popula iei n situa ii excep ionale, determinate de calamit i naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; - verific modul de distribuire att a ajutoarelor umanitare, ct i a sumelor alocate din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului. 6. Atribu ii cu privire la activitatea de eliberare i de eviden a paapoartelor simple: - solu ioneaz cererile pentru eliberarea paapoartelor simple ori de prelungire a valabilit ii acestora, n conformitate cu prevederile legii; - asigur eliberarea, n sistem de ghieu unic, a paapoartelor simple, n colaborare cu serviciile publice comunitare locale de eviden a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, oreneti i comunale, precum i ale sectoarelor Municipiului Bucureti; - administreaz i gestioneaz registrul jude ean, respectiv al Municipiului Bucureti, de eviden a paapoartelor simple i valorific datele cuprinse n acesta; 162

- asigur nscrierea de men iuni n paapoarte n condi iile legii; - organizeaz la nivelul jude ului, respectiv al Municipiului Bucureti, gestionarea i controlul eliberrii paapoartelor. 7. Atribu ii cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de nmatriculare a autovehiculelor i al plcilor cu numere de nmatriculare: - constituie i actualizeaz registrul jude ean, respectiv al Municipiului Bucureti, de eviden a permiselor de conducere i a autovehiculelor nmatriculate i valorific datele cuprinse n acesta; - organizeaz examenele pentru ob inerea permiselor de conducere a autovehiculelor, n condi iile legii; - asigur eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de nmatriculare a autovehiculelor i a plcilor cu numere de nmatriculare pentru autovehicule rutiere; - monitorizeaz i controleaz modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protec iei datelor cu caracter personal, n domeniul de competen . De asemenea, aparatul de specialitate al prefectului ndeplinete i urmtoarele atribu ii: - ntocmete documenta ia necesar emiterii ordinelor prefectului; - elaboreaz proiectul ordinului prefectului de stabilire a numrului consilierilor locali i jude eni, pe baza datelor statistice oficiale i ntocmete graficul de convocare a consiliilor locale i a consiliului jude ean n edin a de constituire; - elaboreaz, cu consultarea conductorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de ordine ale prefectului 163

avnd ca obiect stabilirea de msuri cu caracter tehnic sau de specialitate; - organizeaz activitatea de primire a cet enilor n audien la prefect i subprefect; - particip la desfurarea audien elor. Dup cum reiese din prevederile Legii nr. 340/2004, modificat, n cadrul aparatului de specialitate al prefectul se organizeaz i func ioneaz cancelaria prefectului. Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmtoarele func ii de execu ie de specialitate specifice: directorul cancelariei, doi consilieri, un consultant i secretarul cancelariei. Personalul cancelariei prefectului este numit i eliberat din func ie de ctre prefect. Persoanele care alctuiesc cancelaria prefectului i desfoar activitatea n baza unui contract individual de munc, pe durata exercitrii func iei publice de ctre naltul func ionar public. Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 340/2004, dar i ale art. 142 alin. 1 din Legea administra iei publice locale, n jude ele cu o suprafa ntins, cu localit i amplasate la mari distan e de reedin a jude ului sau n mari aglomerri urbane, prefectul poate organiza, prin ordin, cu avizul Ministerului Administra iei i Internelor, oficii prefecturale. n Municipiul Bucureti se pot organiza oficii prefecturale n fiecare sector. Oficiile prefecturale fac parte integrant din aparatul propriu de specialitate al prefectului i func ioneaz n subordonarea direct a prefectului. Oficiile prefecturale sunt conduse de un director, care este numit n func ie de ctre prefect.

164