Sunteți pe pagina 1din 28

RAPORTUL JURIDIC CIVIL Def. Rap.jur.civ. este o relatie sociala (patrimoniala/nepatrimoniala) reglementata de norma de drept civil . Caracterele rap.jur.civ.

Social (conduita oamenilor,rel.sociala) Volitional (manifestare de vointa cu scopul de a se produce efecte jur.) Egalitate a partilor (nesubordonarea unei parti fata de cealalta) Elementele rap.jur.civ. Partile (pers.fiz.,jur. titularele dr.si obligatiilor civile) Continutul (totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile ) Obiectul (actiunile/inactiunile la care sunt indrituite partile) *Trebuie sa fie intrunite cumulativ ! Subiectele de dr.civil Pers.fiz.=subiectul individual de dr.;omul-titular de drepturi si obligatii civile. Pers.jur.=subiectul colectiv de dr.;un colectiv de oameni ,care ,intrunind conditiile cerute de lege,este titular de dr.subiective si obligatii civile. -sa aiba organizare proprie -sa aiba patrimoniu distinct -sa aiba un scop determinat ,in acord cu interesul obstesc. Def. Subiect de dr.civil=acea specie de subiecte de drept care cuprinde pers.fiz. si jur.,in calitate de titulari de dr.subiective si de obligatii civile. Subcategorii: Minorii < 14 ani (pers.fiz. lipsite de capacitate de exercitiu) Minorii 14-18 ani (pers.fiz. cu capacitate de ex.restransa) Majorii (deplina capacitate de exercitiu) Dupa criteriul cetateniei : Pers.fiz.de cetatenie romana Pers.fiz.de cetatenie straina fara cetatenie /apatrizi -pers.cu dubla cetatenie Pers.jur. Particulare/private Cooperatiste /obstesti Mixte De stat de nationalitate romana de nationalitate straina Subiect activ titularul dreptului subiectiv civil pasiv-toate celelalte subiecte de drept civil ;este nedeterminat Pluralitatea de subiecte Rap.reale-continut=dr.de proprietate Subiect pasiv nedeterminat

activ-o pers/mai multe (proprietate comuna : coproprietate (lucru determinat) cota-parte ideala si abstracta indiviziune (universalitate de lucruri ) devalmasie nu este determinata cota-parte) *Toate cele 3 forme inceteaza prin partaj (imparteala ),cu exceptia cazurilor de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua. Rap.nepatrimoniale (creatie intelectuala )-pluralitatea activa=coautorat;opera comunacontributie determinata/nedeterminata Rap.obligationale (de creanta)-pluralitate activa (mai multi creditori ) pasiva (mai multi debitori) mixta Regula: divizibilitatea obligatiile civile sunt conjuncte Exceptia:solidaritatea si indivizibilitatea. Schimbarea subiectelor rap.jur.civ. Dr.nepatrimoniale-inalienabile patrimoniale-rap.reale-prin mod legal de transmitere a bunului ce formeaza obiectul dr.real NU:bunuri scoase din circuitul civil. -rap.obligationale-sub.activ:cesiunea de creanta,subrogatia pers.,novatia prin schimbarea de creditor -sub.pasiv:stipulatia pt altul,novatia prin schimbare de debitor, delegatia,poprire. CAPACITATEA CIVILA Def. Aptitudinea generala de a fi titular de drepturi si obligatii . Capacitatea de folosinta -de exercitiu Capacitatea civila a pers.fiz. Capacitatea de folosinta Def. Aptitudinea ,generala si abstracta,a omului,de a avea drepturi si obligatii civile. Capacitatea de folosinta incepe de la nasterea pers. si inceteaza o data cu moartea acesteia. Dr.copilului sunt recunoscute de la conceptiune ,insa numai daca el se naste viu. Capacitatea de exercitiu Def. Aptitudinea omului de a-si exercita dr.civile si de a-si indeplini obligatiile civile,prin incheierea de acte jur.civile. Nu au cap.de ex.: Minorul < 14 ani Pers.pusa sub interdictie ^ Pot incheia acte jur. reprezentantii lor legali. Minorul de 14 ani cap.de ex.restransa -actele jur.se incheie de catre acesta ,cu incuviintarea prealabila a parintilor / tutorelui

Capacitatea civila a pers.jur. Def. Capacitatea de folosinta= aptitudinea subiectului colectiv de dr.civil de a avea dr.si obligatii civile. -se dobandeste de la data inregistrarii /de la alta data (dupa distinctiile prevazute in articol) -drepturi care corespund scopului ei (cf.legii,act de infiintare,statut) Def. Capacitate de exercitiu=aptitudinea de a exercita dr.civile si de a-si indeplini obligatiile civile,prin incheierea de acte jur.,de catre organele sale de conducere (in limitele puterilor ce leau fost conferite). -actele jur.facute de organe=actele pers. jur.insasi CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Def. Totalitatea dr.subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile. Latura activa=dr.subiective pasiva=obligatiile civile dr.subiectiv civil> obligatie civila Def.Dr.subiectiv civil=posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ-pers.fiz./jur.- in virtutea careia aceasta poate,in limitele dreptului si moralei,sa aiba o anumita conduita,sa pretinda o conduita corespunzatoare-sa dea,sa faca,sa nu faca ceva-de la subiectul pasiv si sa ceara concursul fortei coercitive,statului,in caz de nevoie. Clasificarea drepturilor subiective civile *In functie de opozabilitatea lor> absolute (dr.in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita ,fara a face apel la altcineva pt a si-l realiza) relative (titularul poate pretinde sub.pasiv o conduita determinata ,fara care dreptul nu se poate realiza) Caracteristicile dr.absolut: -are cunoscut numai titularul sau -ii corespunde obligatia generala si negativa de a nu i se aduce atingere -este opozabil tuturor -erga omnes Caracteristicile dr.relativ: -are cunoscut titularul sau ,dar este cunoscut si subiectul pasiv -ii corespunde o obligatie ce are ca obiect :a da,a face,a nu face - este opozabil numai subiectului pasiv determinat. *Dr.subiective civile patrimoniale si nepatrimoniale Def. Este patrimonial dr.subiectiv al carui continut poate fi exprimat baneste ,pecuniar. (dr real=acel drept pat.in virtutea caruia titularul sau isi poate exercita prerogativele asupra unui bun fara concursul altcuiva si dr de creanta=acel drept pat.in temeiul caruia subiectul activ-creditor poate pretinde subiectului pasiv-debitor sa dea,sa faca sau sa nu faca ceva. ) Asemanari dintre dr.real si dr.de creanta: -ambele sunt patrimoniale -ambele au cunoscuti titularii lor ,ca subiecte active. Deosebiri : -dr.real-nu este cunoscut sub.pasiv,fiind nedeterminat -dr.de creanta-este cunoscut titularul obligatiei corelative-debitorul -dr.real-obligatie generala si negativa non facere -dr.de creanta-obligatie :a da,a face,a nu face

-dr.reale sunt limitate -dr.de creanta nelimitate -dr.real insotit de de prerogativa urmaririi si de cea a preferintei. Este nepatrimonial acel dr subiectiv al carui continut nu poate fi exprimat in bani. Categorii : 1.dr.care privesc existenta si integritatea (fizica si morala)ale persoanei 2.dr.care privesc identificarea persoanei 3.dr.decurgand din creatia intelectuala *Drepturi subiective civile principale si accesorii Def. Este principal acel dr.sub.civ. care are o existenta de sine statatoare ,soarta sa nedepinzand de vreun alt drept. Este accesoriu acel dr.sub.civ.a carui soarta juridica depinde de existenta altui drept sub.civ.,cu rol de dr.principal. -accesorium sequitur principale Dr. reale principale : 1.dr.de proprietate (publica/privata) 2.dr.reale principale corespunzatoare dr.de proprietate privata 3.dr.de administrare (folosinta) al regiilor autonome si institutiilor publice 4.dr.de folosinta 5.dr.de folosinta gratuita 6.dr.de concesiune 7.dr.de preemptiune Dr.reale accesorii: 1.dr.de ipoteca 2.dr.de gaj 3.privilegiile 4.dr.de retentie * Dr.subiective civile pure si simple si dr.afectate de modalitati Def. Este pur si simplu acel dr.sub.civ.care confera maxima certitudine titularului sau ,intrucat nici existenta si nici exercitarea lui nu depind de vreo imprejurare viitoare: un asemenea dr. poate fi exercitat de indata dupa nasterea lui,neconditionat. Este afectat de modalitati acel dr.sub.civ. a carui existenta ori exercitare depinde de o imprejurare viitoare ,certa ori incerta. -modalitatile actului jur.civ.: termenul conditia sarcina Recunoasterea drepturilor subiective civile Recunoastere globala (pt.pers.fiz./jur.): Dr.civile ale pers.fiz. sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale ,materiale,culturale,in acord cu interesul obstesc ,potrivit legii si regulilor de convietuire Dr.civ.pe care le au ca pers.jur.organizatiile,precum organele de stat si celelalte institutii de stat ,intreprinderile si organizatiile economice de stat sau cooperatiste,orice organizatii obstesti,ca si societatile de colaborare economica sunt recunoscute in scopul de a se asigura cresterea neincetata a bunastarii materiale si a nivelului cultural al oamenilor muncii, prin dezvoltarea puterii economice a tarii.

-speciala-facuta de diferitele izvoare de dr.civil ,pe categorii ori specii de asemenea drepturi. Ocrotirea dr.sub.civ. In cazul incalcarii unui dr.sub.civ.,titularul poate sa cheme in judecata persoana raspunzatoare de nesocotirea dreptului respectiv ,in vederea restabilirii acestuia. Mijlocul jur.de ocrotire = procesul civil reglementat de CPC Instanta competenta ,investita cu solutionarea pricinii civile ,va da o hotarare judecatoreasca care ,dupa ce ramane definitiva,va putea fi pusa in executare silita,ajungandu-se astfel la restabilirea dr.sub.civ. nesocotit. Principiile executarii drepturilor subiective civ. Dr.sub.civ.-posibilitate jur. Exercitarea dr.sub.civ.-posibilitatea materializata Principiul=exercitarea unui drept sub.civ. nu este obligatorie,fiind lasata la latitudinea titularului. Principii: -dr.sub.civ.trebuie exercitat numai potrivit cu scopul lui economic si social -dr.sub.civ.trebuie exercitat cu respectarea legii si moralei -dr.sub.civ.trebuie exercitat cu buna-credinta -dr.sub.civ.trebuie exercitat in limitele sale -qui suo jure utitur ,nemini laedit (cine isi exercita dreptul sau,nu vatama pe altcineva) Abuzul de drept Def. Prin abuz de dr. intelegem exercitarea unui drept sub.civ. cu incalcarea principiilor exercitarii sale. Modul obisnuit de sanctionare a abuzului de drept in constituie refuzul concursului fortei de constrangere a statului = organul de jurisdictie ,constatand ca este in prezenta exercitarii abuzive a unui dr.sub.civ.,nu va admite cererea reclamantului ,asa cum a fost formulata,iar daca exercitiul abuziv provine de la parat ,in apararea sa ,va inlatura o astfel de aparare. Nu orice abuz de dr .civ. atrage raspunderea autorului exercitiului abuziv. OBLIGATIA CIVILA Def. Indatorirea subiectului pasiv al rap.jur.civ.de a avea o anume conduita,corespunzatoare dr.sub.corelativ,conduita care poate consta in a da,a face ori a nu face ceva si care,la nevoie,poate fi impusa prin forta coercitiva a statului. Terminologie : =indatorirea subiectului pasiv de a da,a face ori a nu face ceva =raport obligational,adica raport civil ,in care subiectul activ-creditorul poate pretinde sub.pasiv debitorul sa dea,sa faca sau sa nu faca ceva =inscris constatator al unei creante Clasificarea obligatiilor civile In functie de obiectul lor :

-obligatia de a da(= indatorirea de a constitui sau a transmite un drept real; natura patrimoniala in toate cazurile ) de a face(=indatorirea de a executa o lucrare,a presta un serviciu,a preda un lucru),de a nu face ceva( =ca obligatie corelativa unui dr.absolut,inseamna indatorirea generala de a nu se face nimic de natura a aduce atingere acelui drept; =ca obligatie corelativa unui drept relativ,inseamna a nu face ceva ce ar fi putut face ,daca debitorul nu s-ar fi obligat la abtinere) ( aut dare,aut facere, aut non facere) >importanta jur.:calificarea actelor juridice & posibilitatea aducerii la indeplinire silita a obligatiilor. -obligatie pozitiva(a da,a face) si negativa (a nu face ceva);utilitate practica:punerea in intarziere a debitorului . -obligatie de rezultat /determinata (=obiectul si scopul urmarite de parti sunt bine precizate; de a da ,de a nu face ) si de diligenta /de mijloace/de prudenta (=debitorul are indatorirea de a pune in valoare toate mijloacele de care dispune si sa depuna toata diligenta necesara pt ca rezultatul dorit sa se realizeze ,in favoarea creditorului sau .) Dupa opozabilitatea lor: -obisnuite (opozabile numai intre parti) (acea obligatie civ. care incumba debitorului fata de care s-a nascut) -opozabile si tertilor (scriptae in rem) (acea obligatie care este strans legata de un bun,astfel incat creditorul nu-si mai poate realiza dreptul sau decat cu concursul titularului actual al dreptului real asupra acelui bun,care este tinut si el ,de indeplinirea unei obligatii nascute anterior ,fara participarea sa.) -reale (propter rem) (indatorirea ce revine ,potrivit legii,detinatorului unui bun,in considerarea importantei deosebite a unui astfel de bun pt societate) In functie de sanctiunea ce asigura respectarea obligatiilor civile: -perfecta (acea obligatie civ.a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor ,printr-o actiune in justitie si obtinerea unui titlu executoriu ce poate fi pus in executare silita) -imperfecta /naturala (acea obligatie a carei executare nu se poate obtine pe cale silita,dar o data executata de buna voie de catre debitor ,nu este permisa restituirea ei ) OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Def. Actiunea la care este indrituit subiectul activ si cea de care este tinut subiectul pasiv. -conduita partilor -in rap .patrimoniale > bunuri (obiect derivat al rap.jur.civ.) BUNURILE Def. Prin bun se intelege o valoare economica ce este utila pt satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului si este susceptibila de apropriere sub forma dreptului patrimonial. Conditii: -valoarea ec. trebuie sa fie apta a satisface o trebuinta de ordin material ori spiritual a omului -sa fie susceptibila de apropriatiune (insusire) sub forma drepturilor patrimoniale Terminologie: =lucru =dr.patrimonial care are ca obiect acest lucru

Corelatie bun-patrimoniu : -patrimoniu=totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale care apartin unei pers.fiz./jur. -parte-intreg Clasificarea bunurilor 1.In functie de natura lor si de calificarea data de lege: -mobile -imobile 2.Dupa regimul circulatiei lor juridice : -bunuri care se afla in circuitul civil -bunuri scoase din circuitul civil 3.Dupa modul in care sunt determinate: -bunuri individual determinate -bunuri determinate generic 4.Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii: -fungibile -nefungibile 5.Dupa cum folosirea lor implica /nu consumarea /instrainarea lor: -consumptibile -neconsumptibile 6.Dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe: -frugifere -nefrugifere 7.Dupa cum pot fi /nu impartite fara sa-si schimbe destinatia: -divizibile -indivizibile 8.Dupa corelatia dintre ele : -principale -accesorii 9.Dupa modul lor de percepere: -corporale -incorporale 10.Dupa cum sunt sau nuu supuse urmaririi si executarii silite pt plata datoriilor: -sesizabile -insesizabile 1.Categorii de bunuri mobile : -mobile prin natura lor (corpuri care se pot transporta de la un loc la altul) -mobile prin determinarea legii (obligatiile si actiunile care au ca obiect sume de bani exigibile /efecte mobiliare,actiunile /interesele;veniturile perpetue sau pe viata asupra statului sau asupra particularilor ) -mobile prin anticipatie (acele bunuri,care,prin natura lor,sunt imobile,dar pe care partile unui act juridic le considera ca mobile in considerarea a ceea ce vor deveni) Categorii de bunuri imobile: -imobile prin natura lor (fondurile de pamant,cladirile;morile de vant sau de apa, asezate pe stalpi;recoltele care inca se tin de radacini ,fructele de pe arbori neculese) -imobile prin obiectul la care se aplica (uzufructul lucrurilor imobile,servitutile, actiunile care tind a revendica un imobil)

-imobile prin destinatie (obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe el pt serviciul si exploatarea acestui fond : animalele afectate la cultura instrumentele aratoare semintele date arendasilor/colonilor partiali porumbii din porumbarie lapinii tinuti pe langa casa stupii cu roi pestele din iaz teascurile,caldarile,alambicurile,cazile si vasele instrumentele necesare pt exploatarea fierariilor ,fabricilor de hartie si altor uzine paiele si gunoaiele Importanta jur.: -in ce priveste efectele posesiei -in ce priveste drepturile reale accesorii -in ce priveste competenta teritoriala -in ce priveste prescriptia extinctiva etc. 2. Bunuri in circ.civ.=acele bunuri care pot face obiectul actelor juridice;pot fi dobandite/ instrainate prin act jur. Bunuri scoase din circuitul civil =acele bunuri care nu pot forma obiectul actului jur.civ.,sunt inalienabile. Importanta jur.: valabilitatea actelor jur.sub aspectul obiectului lor. 3. Sunt individual determinate acele bunuri care,potrivit naturii lor sau vointei exprimate in actul jur.,se individualizeaza prin insusiri proprii speciale. Sunt determinate generic acele bunuri care se individualizeaza prin insusirile speciei ori categoriei din care fac parte. Importanta jur.: -momentul transmiterii dr.real -suportarea riscului contractului -locul predarii bunului 4. Bun fungibil=poate fi inlocuit cu altul ,fara sa afecteze valabilitatea platii. Bun nefungibil=nu poate fi inlocuit cu altul ,astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat . 5. Bun consumptibil=acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea substantei ori instrainarea lui. Bun neconsumptibil=bunul care poate fi folosit repetat ,fara ca ,prin aceasta,sa fie necesara consumarea substantei ori instrainarea lui. 6. Este frugifer acel bun care poate produce periodic,fara consumarea substantei sale,alte bunuri ori produse numite fructe.

Este nefrugifer bunul care nu are insusirea de a da nastere ,periodic,la produse fara consumarea substantei sale. 7. Este divizibil acel bun care poate fi impartit ,fara sa-si schimbe ,prin aceasta,destinatia sa economica. Este indivizibil acel bun care nu poate fi impartit fara a nu-si schimba ,prin aceasta,destinatia sa economica. 8. Este principal acel bun care poate fi folosit independent fara a servi la intrebuintarea altui bun. Este accesoriu bunul care este destinat sa serveasca la intrebuintarea unui alt bun ,principal. 9. Este corporal acel bun care are o existenta materiala ,fiind usor perceptibil simturilor omului. Este incorporala valoarea economica ce are o existenta ideala ,abstracta ,putand fi perceputa cu ochii mintii. IZVOARELE RAPORTURILOR JURIDICE CIVILE CONCRETE Def. Izvor al raportului juridic civil concret = act /fapt de care legea civila leaga nasterea unui raport jur. civil concret . Clasificarea izvoarelor Dupa legatura lor cu vointa umana: -actiuni omenesti (comisive/omisive,voluntare/involuntare,cu intentie/fara intentie,licite/ilicite) -fapte naturale (evenimente) Importanta jur.: -capacitatea civila -reprezentare -prescriptia extinctiva Dupa sfera lor : -fapt juridic lato sensu (sinonim cu izvor la rap.jur.civ.concret) -fapt juridic stricto sensu (faptele omenesti savarsite fara intentia de a produce efecte juridice si faptele naturale ) PROBA RAPORULUI JURIDIC CIVIL CONCRET Def. Proba = mijlocul jur.de stabilire a existentei unui act sau fapt jur.si ,prin aceasta, a dreptului subiectiv civil si a obligatiei civile. =operatiunea de prezentare ,in fata justitiei ,a mijloacelor de proba :inscrisuri, marturii, marturisiri ,probe materiale,expertize,prin care se tinde la formarea convingerii magistratului in ce priveste existenta drepturilor si obligatiilor civile = rezultatul obtinut prin folosirea diferitelor mijloace de dovada .

Codul civil reglementeaza admisibilitatea si forta probanta pt mijloacele de proba : -inscrisuri -marturia -marturisirea -prezumtiile -sarcina probei CPC: -expertiza -probele materiale -cercetarea la fata locului -administrarea probelor Importanta: -protectia si ocrotirea drepturilor subiective civile. OBIECTUL PROBEI Def.Elementul de dovada pt a demonstra existenta unui drept subiectiv civil si a obligatiei corelative. Formeaza obiect al probei toate imprejurarile acte/fapte-care sunt izvoare ale raporturilor jur.civ.concrete. NU: norma de drept civil;fapte negative nedefinite. DA: fapt negativ determinat,fapte notorii,fapte cunoscute personal de judecator. SARCINA PROBEI Cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca. 1.Reclamantului ii revine ,mai intai,sarcina de a dovedi cele pretinse: onus probandi incumbit actori. 2.Paratul,in aparare ,dovedeste faptele pe care se sprijina cererile sale. 3.Judecatorul trebuie sa aiba rol activ in stabilirea completa a adevarului ,putand sa ceara administrare de probe. CONDITII DE ADMISIBILITATE A PROBEI -sa nu fie oprita de lege -sa fie verosimila -sa fie utila -sa fie pertinenta -sa fie concludenta Conventii asupra probelor = acorduri de vointa prin care partile se abat ,deroga de la normele legale ale probatiunii judiciare,fie anterior unui proces,fie in cursul unui proces.

MIJLOACE DE PROBA Inscrisurile Def. Inscris = consemnarea de date despre acte si fapte juridice,cu un mijloc adecvat pe un anumit suport material. Clasificare: Dupa scopul urmarit la intocmirea lor> preconstituite (intocmite special pt a servi ca probe) nepreconstituite (celelalte inscrisuri) Dupa efectul lor >originare (intocmite pt a dovedi incheierea,modificare ori incetarea unui act jur.civ.) recognitive (intocmite pt o recunoastere a existentei inscrisurilor originare pierdute ori distruse ,pe care le intocmesc) confirmative (prin care se inlatura anulabilitatea unui act jur.civ.) Dupa raportul dintre ele > originale copii Dupa criteriul semnaturii > semnate nesemnate Inscrisul autentic Def. Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege,de un functionar public ,care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut. Categorii : -inscrisuri autentice notariale -hotararile organelor jurisdictionale -actele de stare civila Inscrisul sub semnatura privata Def. Acel inscris care este semnat de cel ori de cei de la care provine. -semnatura executata de mana autorului inscrisului NU : dactilografiata,litografiata,executata prin parafa ori prin punere de deget. Conditii speciale : -conditia pluralitatii de exemplare (cerinta multiplului exemplar) -conditia scrierii in intregime ori punerii formulei bun si aprobat inainte de semnare -conditia ceruta testamentului olograf :sa fie scris,semnat si datat de mana testatorului. Marturia Def. Marturia este relatarea orala,facuta de o persoana ,in fata instantei de judecata ,cu privire la acte sau fapte litigioase ,savarsite in trecut,despre care are cunostinta personal. Regula generala in materie : fapte juridice stricto sensu pot fi dovedite ,neingradit,cu martori. Dovada actelor jur.al caror obiect are o valoare >250 lei nu se poate face decat sau prin act autentic sau prin act sub semnatura privata. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori in contra sau peste ceea ce curpinde actul .

Exceptii : Regulile de mai sus nu se aplica in cazul cand exista un inceput de dovada scrisa (= orice scriptura a aceluia in contra caruia s-a format petitia sau a celui ce il reprezinta si care scriptura face a fi crezut faptul pretins.) Cand creditorului nu i-a fost cu putinta a-si procura o dovada scrisa despre obligatia ce pretinde ,sau a conserva dovada luata : 1.la obligatiile care se nasc din cvasicontracte si delicte/cvasidelicte 2.la depozitul necesar in caz de incendiu,ruina,tumult sau naufragiu si la depozitele ce fac calatorii la ospataria unde trag 3.la obligatiile contractate in caz de accidente neprevazute ,cand nu era cu putinta partilor de a face inscrisuri 4.cand creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovada scrisa ,din cauza de forta majora neprevazuta. Marturisirea (recunoasterea) Def. Marturisirea este recunoasterea de catre o persoana a unui act sau fapt pe care o alta persoana isi intemeiaza o pretentie si care este de natura sa produca efecte contra autorului ei . -act juridic > irevocabila -mijloc de proba Clasificare : -judiciara -extrajudiciara Dupa modul de exprimare : -expresa -tacita Dupa structura: -simpla /fara rezerve (recunoasterea pretentiei reclamantului,facuta de catre parat) -calificata (recunoasterea de catre parat a faptului invocat de reclamant ,dar si a altor imprejurari ,strans legate de faptul invocat,anterior ori concomitent faptului pretins ,care schimba semnificatia sa juridica) -complexa ( recunoasterea de catre parat a faptului pretins de reclamant,dar si a altei imprejurari ulterioare-care anihileaza pe primul ) *Marturisirea nu poate fi luata decat in intregime impotriva celui care a marturisit . Interogatoriul Def. Mijlocul procesual de administrare a probei marturisirii se numeste interogatoriu. Marturisire -spontana (fara interogator) -provocata (cu) PREZUMTIILE Def. = consecintele ce legea sau magistratul trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. = considerarea unui fapt ca existent,dedus din existenta altui fapt,vecin si conex,fie ca inducerea existentei unui fapt necunoscut din cunoasterea altui fapt,datorita legaturii ce exista intre cele doua fapte.

-presupunere facuta de legiuitor /judecator Clasificare: Dupa autor > legale (cele ce reprezinta opera legiuitorului) (limitate): -actele ce legea le declara nule pt ca le priveste facute in frauda dispozitiilor sale -in cazurile cand legea declara ca dobandirea dreptului de proprietate / liberatiunea unui debitor rezulta din oarecare imprejurari determinate - puterea ce legea acorda autoritatii lucrului judecat cu privire la sarcina probei ; prezumtia legala dispensa de orice dovada pe acela in favoarea caruia este facuta. simple (acelea stabilite de magistrat / judecator) (nelimitate) Dupa forta lor probanta > absolute/irefragabile iuris et de iure (cele ce nu pot fi rasturnate prin proba contrarie) relative iuris tantum (pot fi rasturnate) ACTUL JURIDIC CIVIL Def. Prin act juridic civil se intelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,respectiv,de a naste ,modifica ori stinge un raport juridic civil concret. Terminologie: = manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice civile (negotium iuris,negotium) = inscrisul constatator al manifestarii de vointa ,suportul material care consemneaza ori reda manifestarea de vointa exprimata (instrumentum probationis,instrumentum) Clasificarea actelor juridice civile 1.Dupa nr.partilor > unilaterale bilaterale multilaterale 2.Dupa scopul urmarit la incheierea lor > cu titlu oneros > mutative aleatorii cu titlu gratuit > liberalitati acte dezinteresate 3. Dupa efectul lor > constitutive translative declarative 4.Dupa importanta lor > de conservare de administrare de dispozitie 5.Dupa continutul lor > patrimoniale nepatrimoniale 6.Dupa modul (forma) de incheiere > consensuale formale (solemne) reale 7.Dupa momentul producerii efectelor lor > intre vii (inter vivos) pt cauza de moarte (mortis causa) 8.Dupa rolul vointei partilor > subiective conditie 9.Dupa legatura lor cu modalitatile > pure si simple afectate de modalitati

10.Dupa raportul dintre ele > principale accesorii 11.Dupa legatura cu cauza (scopul) > cauzale abstracte 12.Dupa modalitatea incheierii lor > strict personale prin reprezentare 13.Dupa reglementarea si denumirea lor legala > tipice (numite) atipice (nenumite) 14.Dupa modul lor de executare > cu executare dintr-o data (uno ictu) cu executare succesiva 2. Def. Este act cu titlu oneros acel act juridic civil in care,in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte ,se urmareste obtinerea altui folos patrimonial . Este cu titlu gratuit acel act jur.civ. prin care se procura un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea altui folos patrimonial in schimb. Este comutativ acel act cu titlu gratuit oneros la a carui incheiere partile cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor . Este aleatoriu acel act cu titlu oneros la a carui incheiere partile nu cunosc intinderea obligatiilor ,existand sansa unui castig si riscul unei pierderi ,datorita unei imprejurari viitoare incerte. Este liberalitate acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul prin folosul patrimonial procurat . Este act dezinteresat acel act cu titlu gratuit prin care dispunatorull procura un avantaj patrimonial fara a-si micsora patrimoniul. 3. Def. Este constitutiv acel act juridic civil care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior. Este translativ actul civil care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu. Este declarativ actul juridic civil care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv preexistent. Este confirmativ acel act prin care o persoana renunta la dreptul sau de a ataca cu actiunea in anulabilitate un act juridic civil ,la a carui incheiere a fost incalcata o dispozitie legala ce ocroteste un interes personal ,individual. 4. Def. Este act de conservare acel act juridic care are ca efect preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Actul de administrare este acel act juridic civil prin care se realizeaza o normala punere in valoare a unui bun ori a unui patrimoniu. Este de dispozitie actul juridic civil care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui bun sau drept ori grevarea unui bun cu o sarcina reala . 5. Def. Este patrimonial actul juridic civil care are un continut evaluabil in bani. Este nepatrimonial actul juridic civil care are un continut neevaluabil in bani. 6. Def. Este consensual actul jur.civ. care se incheie prin simpla manifestare de vointa .

Solemn este acel act jur. la a carui incheiere manifestarea de vointa trebuie sa imbrace o anumita forma prescrisa de lege. Este real actul jur.civ. care nu se poate incheia decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea ) bunului. 7. Def. Actul intre vii este actul jur.civ. care isi produce efectele neconditionat de moartea autorului / autorilor lui. Actul pt cauza de moarte este actul jur.civ. de a carui esenta este faptul ca nu-si produce efectele decat la moartea autorului. 8. Def. Este act subiectiv acel act jur.civ. al carui continut este determinat prin vointa autorului ori autorilor lui. Este act conditie acel act jur. la a carui incheiere partile isi exprima vointa doar in privinta nasterii actului ,continutul lui fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga. 9. Def. Este pur si simplu actul jur.civ. care nu cuprinde o modalitate : termen,conditie ,sarcina. Este afectat de modalitati actul jur.civ. care cuprinde o modalitate. 10. Def. Este principal actul jur.civ. care are o existenta de sine statatoare,soarta sa nedepinzand de soarta jur. a altui act jur. Este accesoriu acel act jur. a carui soarta jur.depinde de soarta altui act juridic,principal. 11. Def. Este cauzal acel act jur. a carui valabilitate implica analiza cauzei ori scopului sau . Este abstract (necauzal) actul jur.civ. care este detasat de elementul cauza,valabilitatea sa neimplicand analiza acestui element. 13. Def. Este numit / tipic actul jur.civ. care are o denumire stabilita de legea civila,precum si o reglementare proprie. Este nenumit / atipic actul jur.civ. care nu se bucura de o reglementare si de o denumire proprie. 14. Def. Este cu executare dintr-o data actul jur. a carui executare presupune o singura prestatie din partea debitorului. (sau cu executare instantanee) Cu executare succesiva este acel act a carui executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Def. Conditiile actului juridic civil =elementele din care este alcatuit un asemenea act. Terminologie : = componentele actului jur.civ. = modalitate a actului jur.civ. = clauza a actului jur.civ.

Conditiile esentiale pt validitatea unei conventii sunt: -capacitatea de a contracta -consimtamantul valabil al partilor ce se obliga -un obiect determinat -o cauza licita Clasificarea conditiilor actului jur. 1.In functie de aspectul la care se refera > de fond (privesc continutul actului jur.civ.) de forma (se refera la exteriorizarea vointei) / intrinseci extrinseci 2.Dupa criteriul obligativitatii / neobligativitatii lor > esentiale (cerute pt chiar valabilitatea actului) neesentiale /intamplatoare (pot fi prezente ori pot lipsi ,fara sa puna in discutie valabilitatea actului) 3.Dupa sanctiunea nerespectarii lor > de validitate (nerespectare => nulitate) de eficacitate (nerespectare => inopozabilitate) CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTUL JURIDIC CIVIL Def. Acea conditie de fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea actelor de drept civil. Poate contracta orice persoana ce nu este declarata necapabila de lege . Necapabili de a contracta sunt: minorii interzisii toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte . Principiul capacitatii de a incheia acte juridice civile Regula capacitatea de a face actul jur.civ. Exceptia incapacitatea Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in tot sau in parte,de capacitatea de exercitiu ,decat in cazurile si in conditiile stabilite de lege. Pers.jur.- principiul specialitatii capacitatii Capacitatea stare de drept de iure CONSIMTAMANTUL Vointa > consimtamantul cauza / scopul Principiile vointei juridice in dr.civ. 1.Pr. libertatii actelor juridice civile / pr.autonomiei de vointa Limite:

ordinea publica morala normele imperative civile nerespectare => nulitate absoluta / relativa 2. Pr. vointei reale / pr.vointei interne Exceptii: in caz de simulatie,fata de terti produce efecte actul public,dar mincinos ,caci acesta poate fi cunoscut de catre alte pers. decat partile contractante. in materie de probe Def. consimtamantului = acea conditie esentiala de fond si generala a actului jur.civ. care consta in hotararea de a incheia un act jur.civ. manifestata in exterior. Conditii de valabilitate: -sa provina de la o persoana cu discernamant -sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte jur. -sa fie exteriorizat -sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant. VICIILE DE CONSIMTAMANT Eroarea Def. Este falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act civil. Produce nulitate > substanta obiectului conventiei Clasificare : Dupa criteriul consecintelor care intervin > eroarea-obstacol (distructiva de vointa ; falsa prezentare cade fie asupra naturii actului,fie asupra identitatii obiectului) eroarea viciu de consimtamant (alterarea consimtamantului de natura sa atraga nevalabilitatea actului jur.civ.;poate fi asupra calitatilor substantiale,naturale ale obiectului actului-error in substantiam; asupra calitatilor si insusirilor esentiale ale persoanei contractante sau beneficiare-error in personam) eroarea indiferenta (falsa reprezentare a unor imprejurari mai putin importante la incheierea actului jur.civ. si care nu afecteaza insasi valabilitatea actului) Dupa criteriul naturii realitatii fals reprezentata > eroarea de fapt (falsa reprezentare a unei situatii faptice la incheierea actului jur.) eroarea de drept (falsa reprezentare a existentei / continutului unei norme de dr.civil) Conditii cerute pt ca eroarea sa fie viciu de consimtamant : -elementul asupra caruia cade falsa reprezentare sa fi fost hotarator ,determinant pt incheierea actului -in cazul actelor bilaterale,cu titlu oneros,este necesar ca si cocontractantul sa fi stiut sau sa fi trebuit sa stie ca elementul asupra caruia cade falsa reprezentare este determinant ,hotarator pt incheierea actului jur.civ. Structura : -element de natura psihologica

Dolul / viclenia Def. Acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei pers.,prin mijloace viclene / dolosive ,pt a o determina sa incheie un act jur. Este o eroare provocata. Clasificare : Dupa consecintele pe care le are /nu asupra valabilitatii actului jur. > principal (cade asupra unor elemente importante ,determinate la incheierea actului jur.si care atrage anularea actului) incident /incidental / secundar (cade asupra unor imprejurari nedeterminate pt incheierea actului jur.,neatragand nevalabilitatea actului) Structura : -un element obiectiv; material = utilizarea de mijloace viclene pt a induce in eroare (fapt comisiv/omisiv) -un element subiectiv,intentional = intentia de a induce in eroare o pers ,pt a o determina sa incheie un act jur.civ. Conditii: -sa fie determinant pt incheierea actului jur. -sa provina de la cealalta parte Proba dolului: -dolul nu se presupune => pers care invoca existenta dolului trebuie sa-l dovedeasca -poate fi probat prin orice mijloc de proba . Violenta Def. Acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei pers cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act jur.,pe care altfel nu l-ar fi incheiat . Clasificare: Dupa natura raului cu care se ameninta > fizica (vis) (integritatea fizica/bunurile pers.) morala (metus) (onoarea ,cinstea,sentimentele pers.) Dupa caracterul amenintarii > legitima / justa cu un rau (nu este viciu de consimtamant) nelegitima / injusta cu un rau => anulabilitatea actului incheiat Structura : -un element obiectiv,exterior = amenintarea cu un rau -un element subiectiv = insuflarea unei temeri pers.amenintate Conditii: -sa fie determinanta pt incheierea actului jur.civ. -sa fie injusta (nelegitima,ilicita)

Leziunea Def. Prejudiciul material suferit de una din parti din cauza disproportiei vadite de valoare intre contraprestatii,ce exista in chiar momentul incheierii actului. Structura: -conceptia obiectiva: cel ce invoca leziunea nu are de dovedit decat vadita disproportie de valoare intre contraprestatii. Conditii: -sa fie o consecinta directa a actului respectiv -sa existe in raport cu momentul incheierii actului juridic -disproportia de valoare intre contraprestatii trebuie sa fie vadita Domeniu de aplicare : - priveste minorii intre 14-18 ani ,minorii cu capacitate de exercitiu restransa -sunt anulabile pt leziune,actele jur.civ.care,in acelasi timp : sunt acte de administrare au fost incheiate de minorul 14-18 ani,singur,fara incuviintarea ocrotitorului legal sunt lezionare pt minor sunt comutative OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL Def. Conduita partilor stabilita prin acel act juridic civil,respectiv actiunile / inactiunile la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute . Conditii de valabilitate : generale> -sa existe -sa fie in circuitul civil -sa fie determinat / determinabil -sa fie posibil -sa fie licit si moral speciale > -cel ce se obliga trebuie sa fie titularul dreptului subiectiv -sa existe autorizatie administrativa prevazuta de lege -obiectul sa conste intr-un fapt personal al debitorului CAUZA /SCOPUL ACTULUI JURIDIC CIVIL Def. Cauza / scopul este acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act. Elementele cauzei > scopul imediat causa proxima (stabilit pe principalele categorii de acte jur.civ.)-element abstract si invariabil - in contractele sinalagmatice = reprezentarea ,prefigurarea mintala a contraprestatiei -in actele cu titlu gratuit =intentia de a gratifica -in actele reale=prefigurarea remiterii lucrului,bunului -in contractele aleatorii =riscul,prefigurarea unei imprejurari viitoare si incerte de care depinde sansa castigului.

scopul mediat causa remota /scopul actului jur. = motivul determinant al incheierii unui act jur.civ. -este concret si variabil Conditii de valabilitate : -sa existe -sa fie reala -sa fie licita si morala. Proba cauzei: -cauza este prezumata pana la proba contrarie > prezumtii iuris tantum (cine invoca, trebuie sa dovedeasca) ^ de valabilitate a cauzei de existenta a cauzei FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL Def. Acea conditie care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa cu intentia de a crea,modifica,stinge un raport juridic civil concret. Principiul consensualismului = simpla manifestare de vointa este nu numai necesara ci si suficienta pt ca actul juridic civil sa ia nastere in mod valabil din punctul de vedere al formei care imbraca manifestarea de vointa facuta in scopul de a produce efecte juridice. = regula de drept potrivit careia ,pt a produce efecte civile,manifestarea de vointa nu trebuie sa imbrace o forma speciala. Clasificarea conditiilor de forma ale actului jur.civ.: In functie de consecintele juridice ale nerespectarii lor > forma ceruta pt valabilitatea actului jur.civ. ad validitatem / ad solemnitatem => nulitatea actului forma ceruta pt probarea actului jur.civ. ad probationem;nerespectarea ei nu atrage nevalabilitatea actului ,ci imposibilitatea dovedirii cu alt mijloc de proba. forma ceruta pt opozabilitate fata de terti nerespectare => inopozabilitate Dupa sursa ori izvorul care cere o anumita forma > legala (impusa de legea civ.) voluntara / conventionala Forma ceruta ad validitatem Justificare: -atentionarea partilor asupra importantei deosebite pe care o au anumite acte jur. pt patrimoniul celui/celor care le fac -asigurarea libertatii si certitudinii consimtamantului -exercitarea unui control al societatii ,prin organele statului,asupra actelor ce prezinta importanta jur. ce depaseste interesele partilor . Caracterele juridice : -este un element constitutiv,esential al actului juridic,nerespectare >nulitate absoluta -este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa ,presupune manifestarea expresa -este exclusiva ( in principiu)

Conditii ce trebuie respectate pt asigurarea formei ad validitatem : -intregul act trebuie sa imbrace forma ceruta pt validitatea sa -actul aflat in interdependenta cu actul solemn trebuie sa imbrace si el forma speciala -actul care determina ineficienta unui act solemn trebuie,in principiu,sa imbrace si el forma speciala ,solemna . Forma ceruta ad probationem Def. Acea cerinta,impusa in unele cazuri de lege sau stabilita de parti ,care consta in intocmirea unui inscris in vederea probarii actului juridic civil. -intocmirea actului juridic civ.in forma scrisa. Caracteristici: -este obligatorie -nerespectarea ei atrage sanctiunea inadmisibilitatii dovedirii actului cu alt mijloc de proba -reprezinta o exceptie de la principiul consensualismului . Forma ceruta pt opozabilitate fata de terti Def. Acele formalitati care sunt necesare,potrivit legii,pt a face actul jur. opozabil si persoanelor care n-au participat la incheierea lui,in scopul ocrotirii drepturilor ori intereselor lor. Nerespectare > inopozabilitatea actului juridic = posibilitatea tertului de a ignora actul juridic invocat de partile acestuia ori de una dintre ele impotriva sa; actul jur.civ.produce efecte intre parti ,dar este ineficace fata de tert. MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Termenul (dies) Def. Este un eveniment ,viitor si sigur ca realizare,pana la care este amanata fie inceperea,fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile. -se indica printr-o data calendaristica. Clasificare : Dupa criteriul efectului sau > suspensiv (amana inceputul exercitiului dreptului subiectiv si executarii obligatiei corelative ,pana la implinirea lui ) extinctiv ( amana stingerea exercitiului dreptului subiectiv si executarii obligatiei corelative ,pana la implinirea lui ) In functie de titularul beneficiului termenului > in favoarea debitorului (reprezinta regula) in favoarea creditorului in favoarea atat a debitorului cat si a creditorului In functie de izvorul sau > voluntar / conventional (stabilit prin act civ.unilateral/bilateral) legal (stabilit prin lege) judiciar / jurisdictional (acordat de instanta) Dupa criteriul cunoasterii sau nu a datei implinirii > cert (termenul a carei implinire este cunoscuta) incert . Efecte: -termenul afecteaza doar executarea actului iar nu si existenta sa.

Conditia Def. Este un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta (nasterea/ desfiintarea) actului jur.civ. Clasificare : Dupa criteriul efectului > suspensiva (indeplinire depinde nasterea actului jur.civ.) rezolutorie (indeplinire depinde desfiintarea actului jur.civ) Dupa criteriul legaturii cu vointa partilor a realizarii ori nerealizarii evenimentului > cauzala (realizare depinde de hazard,de intamplare,fiind independenta de vointa partilor) mixta (realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei alte pers.determinate) potestativa ( >pura realizare depinde exclusiv de vointa unei parti simpla-realizare depinde de vointa unei parti si de un fapt exterior sau de vointa unei pers.nedeterminate ) Dupa modul ei de formulare > pozitiva negativa C.civ. > posibila imposibila > licita / morala ilicita/ imorala Efecte: -afecteaza insasi existenta actului jur.civ. -isi produce efectele retroactiv ex tunc . Sarcina Def. Este o obligatie ,de a da,a face sau a nu face ceva, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati. Clasificare : In functie de persoana beneficiarului > in favoarea dispunatorului in favoarea gratificatului in favoarea unei terte persoane . Doctrina > posibila / licita/ morala imposibila/ ilicita/ imorala Efecte: - nu afecteaza valabilitatea actului juridic civil in caz de neexecutare a ei ,ci numai eficacitatea acestuia. - neexecutarea sarcinii atrage ca sanctiune revocarea (rezolutiunea) actului jur. cu titlu gratuit prin care a fost instituita. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL Def. Drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere ,pe care le modifica sau stinge un asemenea act. Determinarea efectelor actului jur.civ. = stabilirea ori fixarea drepturilor subiective si obligatiilor civile pe care le-a generat ,modificat ori stins un astfel de act. Reguli de determinare a efectelor actului jur.civ.: 1-faza prealabila si obligatorie a stabilirii efectelor actului jur.civ.=a dovedirii actului (aplicarea regulilor privind proba actului jur.civ.)

2-interpretarea clauzelor actului: calificarea jur.a actului,stabilirea intelesului unei clauze. Reguli de interpretare a actului jur.civ.: -interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante,iar nu dupa sensul literal al termenilor.

PRINCIPIILE EFECTELOR ACTULUI JURIDIC CIVIL SI EXCEPTIILE LOR Def. Regulile de drept civil care arata cum si fata de cine se produc aceste efecte . Exceptiile de la principii sunt situatii in care,pentru anumite ratiuni,regulile mentionate nu-si gasesc aplicatie. Enumerare : -pr.fortei obligatorii adagiul pacta sunt servanda -pr.irevocabilitatii -pr.relativitatii adagiul res inter alios acta,aliis neque nocere,neque prodesse potest Pr.fortei obligatorii pacta sunt servanda Def. Acea regula a efectelor actului jur.civ.potrivit careia actul jur.civ.legal incheiat se impune autorilor / autorului actului intocmai ca legea. Actul jur.civ.este obligatoriu,iar nu facultativ. Exceptii : -cazurile in care efectele nu se produc asa cum au dorit partile,la incheierea lui,fiind ori mai restranse ori mai intinse ,independent de vointa partilor / unei parti. Cazuri de restrangere > actul juridic inceteaza inainte de termen ,datorita disparitiei unui element al sau Cazuri de extindere > prorogarea efectelor actului jur.,prin efectul legii.,peste termenul stipulat de parti revizuirea efectelor din cauza ruperii echilibrului contractual in schimbarea imprejurarilor avute in vedere de parti ,la data incheierii actului juridic. Pr.irevocabilitatii Def. Regula de drept potrivit careia actului bilateral nu i se poate pune capat prin vointa numai a uneia din parti ,iar actului unilateral nu i se poate pune capat prin manifestarea de vointa ,in sens contrar ,din partea autorului actului. Exceptii : -acele cazuri in care actului jur. bilateral i se poate pune capat prin vointa uneia din parti ,actului jur.multilateral i se poate pune capat prin vointa a doua / mai multe parti ,dar nu toate,iar actului jur.unilateral I se poate pune capat prin vointa autorului lui. Categorii: -exceptii in categoria actelor bilaterale -exceptii in categoria actelor unilaterale.

Pr.relativitatii Conventiile n-au efect decat intre partile contractante. Def. Regula potrivit careia acest act produce efecte numai fata de autorii sau autorul actului,el neputand sa profite ori sa dauneze altor persoane. Parte = pers.care incheie actul jur.civ.,fie personal,fie prin reprezentare,si in patrimoniul ori persoana careia se produc efectele actului jur. intrucat a exprimat un interes personal in acel act. Avand-cauza = persoana care,desi n-a participat la incheierea actului,totusi,suporta efectele acestuia ,datorita legaturii sale jur. cu partile actului. -categorii: succesorii universali succesorii cu titlu universal succesorii cu titlu particular creditorii chirografari Tert = pers.straina de actul jur.-penitus extranei. Exceptii: -acele cazuri ,situatii jur. in care efectele actului jur. se produc fata de pers. care nu au participat la incheierea actului nici personal si nici prin reprezentant. -aparente : -situatia avanzilor-cauza -promisiunea faptei altuia -simulatia -reprezentarea -actiuni directe -veritabila : stipulatia pt altul = actul bilateral prin care o parte stipulantul- convine cu cealalta parte promitentul- ca aceasta din urma sa efectueze o prestatie in favoarea unei a treia persoane tertul beneficiar ,care nu participa la incheierea actului,nici direct ,nici prin reprezentare. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL Def. Acea sanctiune de drept civil,care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pt incheierea sa valabila. Nulitatea este sanctiunea care intervine in cazul in care nu se respecta,la incheierea actului jur.civ.,conditiile de validitate. Functiile nulitatii : -preventiva (efect inhibitoriu pe care il exercita asupra subiectelor de dr.civil ,tentate sa incheie actul juridic civil cu nerespectarea conditiilor sale de valabilitate) -sanctionatorie (inlaturarea efectelor contrare legii) -de mijloc de garantie a principiului legalitatii . Precizari: -rezolutiune=desfiintarea unui contract sinalagmatic,cu executare uno ictu,pt neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti. -reziliere=incetarea/desfacerea unui contract sinalagmatic ,cu executare succesiva,pt neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti. -caducitate=lipsirea actului juridic civ.de orice efecte datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

-revocare=inlaturarea efectelor actului jur.civ. datorita ingratitudinii gratificatului ori neexecutarii culpabile a sarcinii. -inopozabilitate=nesocotirea unor cerinte de publicitate fata de terti sau a lipsei ori depasirii puterii de a reprezenta. Clasificare : In functie de natura interesului ocrotit > absoluta (sanctioneaza nerespectarea ,la incheierea unui act jur.,a unei norme care ocroteste un interes general ,obstesc.) relativa (idem + interes personal,individual, particular) In functie de intinderea efectelor sale > partiala (desfiinteaza numai o parte din efecte) totala (desfiinteaza actul in intregime) Dupa modul de consacrare legislativa > expresa / textuala (este prevazuta intr-o dispozitie legala) virtuala / implicita (rezulta din modul in care este reglementata o anumita conditie de validitate a actului jur.civ.) Dupa felul conditiei de validitate nerespectate > de fond de forma Dupa modul de valorificare > judiciara amiabila CAUZE DE NULITATE ABSOLUTA *Incalcarea regulilor privind capacitatea civila a pers.: -nerespectarea unei incapacitati speciale,impuse pt ocrotirea unui interes obstesc -lipsa capacitatii de folosinta a pers.jur. si nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta . *Lipsa totala a consimtamantului *Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil *Cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala *Nerespectarea formei cerute ad validitatem *Lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative *Incalcarea ordinii publice *Frauda legii *Incalcarea dreptului de preemptiune al statului . CAUZE DE NULITATE RELATIVA *Viciile de consimtamant: eroarea ,dolul,violenta,leziunea. *Lipsa discernamantului in momentul incheierii actului jur.civ. *Nerespectarea dreptului de preemptiune. REGIMUL JURIDIC AL NULITATII ABSOLUTE Reguli: -poate fi invocata de oricine are interes -actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila -nu poate fi acoperita prin confirmare REGIMUL JURIDIC AL NULITATII RELATIVE Reguli: -poate fi invocata doar de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului jur. -actiunea in anulabilitate este prescriptibila ,trebuie invocata in termenul de prescriptie extinctiv -poate fi confirmata (expres/tacit).

EFECTELE NULITATII Def. Consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic> desfiintarea raportului juridic generat de actul juridic civil lovit de nulitate si restabilirea legalitatii. Ipoteze : -actul n-a fost executat inca : nu mai poate fi executat prin aplicarea nulitatii. -actul a fost executat total / partial : desfiintarea,retroactiva,a actului restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat -actul a fost executat ,iar dobanditorul de drepturi le-a transmis la randul sau ,unor terti subdobanditori : desfiintarea actului executat restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat desfiintarea si a actului subsecvent. PRINCIPIILE EFECTELOR NULITATII Retroactivitatea nulitatii Restabilirea situatiei anterioare Anularea nu numai a actului initial,primar ci si a actului subsecvent Pr.retroactivitatii nulitatii Nulitatea nu produce efecte numai pt viitor ex nunc- ci si pt trecut ex tunc. =inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul incheierii actului jur. civ. si acela al anularii efective a actului. Exceptii: =acele cazuri in care,pt anumite ratiuni,efectele produse intre momentul incheierii actului si acela al anularii sale sunt mentinute. - mentinerea efectelor produse de un contract cu executare succesiva - pastrarea fructelor culese anterior anularii de catre posesorul de buna-credinta. Pr.restabilirii in situatia anterioara (restituo in integrum) Def. Regula de drept potrivit careia tot ce s-a executat in baza unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. -sub aspect procesual > actiune in anularea actului (prescriptibila/imprescriptibila) actiune in restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat (prescriptibila) Exceptii: =acele situatii in care ,pt anumite ratiuni,prestatiile efectuate in temeiul actului anulat nu sunt supuse restituirii ,deci se mentin. -cazul incapabilului care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale -cazul aplicarii principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nimanui nu ii este ingaduit sa se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pt a obtine protectia unui drept)

Pr.anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (resulto iure dantis , resolvitur ius accipientis ) Def. Acea regula de drept in virtutea careia ,anularea actului intial primar atrage anularea si a actului sebsecvent ,urmator,datorita legaturii sale cu primul. Situatii : -in cazul actelor autorizate ,la anularea si a actului civil care se intemeia pe acea autorizatie -in cazul a doua acte ,din care unul este principal,iar celalalt accesoriu,anularea actului principal atrage desfiintarea si a actului accesoriu ,prin aplicarea regulii accesorium sequitur principale. Exceptii : =cazurile in care ,desi se anuleaza actul initial,actul subsecvent este mentinut,datorita anumitor temeiuri / motive. -cazul aplicarii art.1909 alin.1 C.civ. coroborat cu art.972 C.civ. -cazul aplicarii art.20 alin.2 din Decretul nr.31/1954 -cazul subdobanditorului de buna-credinta si cu titlu oneros al unui imobil. PRINCIPII DE DREPT CARE INLATURA REGULA QUOD NULLUM EST,NULLUM PRODUCIT EFFECTUM Pr.conversiunii actului juridic Pr.validitatii aparentei in drept error communis facit jus Pr.raspunderii civile delictuale (il priveste pe incapabilul minor) Pr.conversiunii actului juridic Def. Inlocuirea actului nul ,cu un act juridic valabil. Conditii : -sa existe un element de diferenta intre actul nul si actull valabil -unul din acte sa fie anulat efectiv si total -actul socotit valabil sa intruneasca toate conditiile de valabilitate ,iar aceste conditii sa se regaseasca in chiar cuprinsul actului anulat -din manifestarea de vointa a partilor sa nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii. Pr.validitatii aparentei in drept Inlatura nulitatea unui act incheiat intr-o situatie de eroare comuna ,obsteasca .