Sunteți pe pagina 1din 16

PROCEDURI PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA CENTRULUI LOGOPEDIC INTERSCOLAR PRAHOVA (PROCEDURI OPERATIONALE)

AN SCOLAR :2010- 2011

PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA ACTIVITATII LOGOPEDICE


SCOP: asigurarea planificarii corespunzatoare a activitatii in vederea obtinerii eficientei/eficacitatii maxime REZULTAT: intocmirea documentelor de proiectare a activitatii logopedice RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE

1. Identificarea documentelor de proiectare a activitatii logopedice: proiectul managerial anual, programe de interventie logopedica pentru fiecare copil/grupa de copii,pe categorii de tulburari,proiectarea mijloacelor de invatamant,a orarului cabinetului. 2. Stabilirea fisei logopedice de lucru- consemnare de date,demers therapeutic,dinamica corectarii,evaluare. 3. Pastrarea la cabinet a documentelor mentionate mai sus si si predarea unui exemplar al proiectului managerial,al orarului, centrului logopedic si departamentului secretariat al CJRAEPH. pana la 01 octombrie al fiecarui an scolar. 4. Orarul se stabileste pentru o norma didactica de 16 ore saptamanal,desfasurate zilnic intre orele 8-19 in cabinetele logopedice sau punctele de lucru stabilite in functie de ora rul unitatilor de invatamant si de posibilitatile copiilor in cauza (in afara orelor de curs) si va fi afisat obligatoriu pe usa cabinetului. 5. Durata unei activitati de terapie logopedica este, de regula,de 45 de minute. 6. Forma de organizare a activitatii de interventie este pe grupe mici de 2-4 copii sau individual in functie de urmatoarele criterii: tipul tulburarii de limbaj,gravitatea tulburarii de limbaj,varsta copilului,colaborarea cu familia( receptivitatea,implicarea familiei, posibilitatea ei de raspuns la programarea propusa). 7. Stabilirea documentelor cu specific logopedic obligatorii:registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj depistati,registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj intrati in terapie,condica de consemnare a activitatii profesorilor logopezi,fisa de depistare,fisa logopedica,fisa de evaluare dim\namica si interventie recuperatorie,registru de evidenta a prezentei copiilor la activitatea de corectare,fisa de monitorizare a progresului scolar,fisa de evidenta statistica a datelor( semestriale/anuale). 8.Existenta obligatorie a tuturor documentelor mai sus mentionate in fiecare cabinet logope dic pana la data de 15 octombrie a fiecarui an scolar.

PROCEDURA PRIVIND DEPISTAREA COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ/DE INVATARE

SCOP: identificarea si precizarea diagnosticului prezumptiv al copiilor din unitatile de invata mant scolar si prescolar arondate cabinetului logopedic REZULTAT: inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in documente specifice (registru de de evidenta ,fise de depistare avizate de directorii unitatilor de invatamant RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea

ETAPE 1.Programarea activitatii de depistare pe unitati de invatamant/zona arondata. 2.Depistarea copiilor cu tulburari de limbaj/de invatare. 3.Inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in fisele de depistare. 4.Completarea registrului de evidenta a copiilor depistati. 5.Convocarea copiilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic pe baza invitatiilor scrise in vederea evaluarii complexe. 6.Populatia scolara/prescolara investigate de fiecare professor logoped este de cel putin 500 copii. 7.Perioada de realizare a activitatii de depistare este 15 septembrie- 8 octombrie,aproximativ.

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA COMPLEXA A COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ

SCOP: evaluarea complexa si stabilirea diagnosticului diferentiat REZULTAT:precizarea diagnosticului logopedic diferentiat si completarea fisei logopedice, stabilirea programului de corectare RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea

ETAPE 1.Convocarea copiilor/scolarilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic/punctul logopedic. 2.Examinarea complexa psiho-logopedica in colaborare cu cadrele didactice si parintii. 3.Formularea diagnosticului si prognosticului logopedic diferentiat pentru fiecare copil/elev. 4.Stabilirea programului individual/de grup de terapie logopedica in concordanta cu dorinta familiei,cu programul scolar al elevului. 5.Programarea fiecarui copil la activitatea de corectare a limbajului cu minim doua sedinte saptamanale. 6.Evaluarea copiilor care nu sunt cuprinsi in gradinite sau scoli la solicitarea familiei,a cadrelor didactice,sau a altor institutii. 7.Perioada de realizare a examinarii complexe si a formarii grupelor de lucru este 7-15 octombrie,aproximativ.

ASIGURAREA CARACTERULUI PREVENTIV AL ACTIVITATILOR DE TERAPIE LOGOPEDICA

SCOP: prevenirea aparitiei si evolutiei tulburarilor de limbaj la varsta prescolara pentru a se evita instalarea tulburarilor de invatare a scris-cititului la varsta scolara REZULTAT:initierea cadrelor didactice (invatatori,institutori,educatori) si a parintilor in activitatea de corectare alimbajului RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea

ETAPE

1.Identificarea zonelor de interes. 2.Proiectarea activitatilor de initiere si consiliere a cadrelor didactice /parintilor in activitatea de corectare a tulburarilor de limbaj. 3.Organizarea unor actiuni metodice in cadrul unor comisii de specialitare (educatori/ invatatori) pentru dezbaterea problemelor dezvoltarii generale a copilului, a particularitatilor dezvoltarii verbale si a modalitatilor de integrare scolara si sociala. 4.Completarea unor documente care atesta activitatile respective.Predarea unui exemplar departamentului secretariat al CJRAE si centrului logopedic pana la 15 iunie al fiecarui an scolar. 5.Organizarea unor programe educationale in parteneriat cu cadrele didactice,la nivel local / judetean,prin implicarea profesorilor centrului logopedic.

PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA TERAPEUTIC-RECUPERATORIE

SCOP: corectatea tulburarilor de limbaj/invatare la copii/scolari REZULTAT:facilitarea procesului de integrare scolara si sociala a copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea

ETAPE

1. Formarea grupelor de lucru. 2. Desfasurarea interventiei terapeutice in concordanta cu diagnosticul logopedic/ proiectul logopedic individual realizat. 3. Folosirea mijloacelor de invatamant proiectate. 4. Completarea ritmica a fiselor logopedice de interventie dinamica si evaluare continua. 5. Completarea registrului de evidenta si a registrului de prezenta a copiilor cuprinsi in terapie. 6. Evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activitatii de interventie.

PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROGRESULUI

SCOP: asigurarea monitorizarii progresului terapeutic/ scolar REZULTAT:completarea documentelor RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea

ETAPE

1. Rapoarte semestriale si anuale privind activitatea logopedica in cadrul CLI. 2. Completarea rubricilor specifice din registrele de evidenta a activitatii. 3. Completarea fisei de monitorizare a progresului scolar folosind date preluate din documentele scolare (cataloage). 4. Consultarea cadrului didactic (invatator,institutor,educator)privind evolutia copilului /elevului aflat in terapie logopedica.

PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA METODICA

SCOP: asigurarea calitii activitii de terapie logopedica desfurata de profesorii logopezi la nivelul CLI Prahova REZULTAT: sustinerea pregatirii metodice a profesorilor logopezi prin intermediul activitatii comisiei metodice de specialitate organizate la nivelul CLI Prahova

RESPONSABIL: coordonator comisie metodica, toti profesorii logopezi din retea

ETAPE: 1. Stabilirea comisiei metodice de specialitate la nivelul CLI Prahova. 2. Stabilirea responsabililor acestei comisii in primul consiliu profesoral al CLI, pe anul scolar in curs. 3. Elaborarea/intocmirea programului de activitati al comisiei metodice de catre coordonatorul acesteia. 4. Elaborarea proiectelor manageriale ale responsabililor din cadrul comisiei metodice(parteneriat consilieri, parinti, profesori itineranti) 5. Stabilirea programului calendaristic al activitatilor demonstrative cu implicarea tuturor profesorilor din retea. 6. Intrunirea comisiei, dupa caz, cel putin o data pe luna, obligatorie a tuturor profesorilor logopezi din retea. 7. Intocmirea proceselor verbale in urma desfasurarii fiecarei intalniri a comisiei mai sus amintita. 8. Arhivarea proceselor verbale si a produselor activitatii comisiei metodice . miercuri , prin prezenta

PROCEDURA PRIVIND FORMAREA/DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE

SCOP: parcurgerea de catre fiecare profesor logoped al CLI Prahova a unor cursuri de formare profesionala continua, insumand 90 credite transferabile .

REZULTAT: Dezvoltarea si perfectionarea competentelor si cunostintelor profesionale ale fiecarui profesor logoped, astfel incat interventia acestora sa fie de inalta calitate. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea.

ETAPE: 1. Identificarea nevoilor de formare profesionala continua la nivelul fiecarui profesor logoped din retea. 2. Identificarea cursurilor/stagiilor de formare profesionala continua pe care le pot urma profesorii logopezi in acord cu nevoile de formare individuala profesionala continua si specificul activitatii de terapie logopedica/problemele de interes. 3. Inscrierea/parcurgerea/finalizarea unor cursuri de formare continua de catre fiecare profesor logoped. 4. Intocmirea unei fise de dezvoltare profesionala pentru fiecare profesor logoped la care vor fi anexate dovezile privind finalizarea stagiilor de formare ( vezi atestat, adeverinta, certificat etc.) 5. Arhivarea fiselor de dezvoltare profesionala mai sus amintite intr-un dosar special al CLI.

PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE COLABORARE CU ALTE INSTITUTII

SCOP: asigurarea unei colaborri eficiente intre specialitii CLI si cei ai altor instituii cu rol in asigurarea integrarii scolare a copiilor cu dizabilitati.

REZULTAT: consilierea/ initierea in echipa de specialiti (logoped colar - alt specialist) a acelor categorii de beneficiari pentru care este necesar acest serviciu. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea.

ETAPE: 1. ncheierea unui protocol de colaborare (vezi anexa) intre profesorul logoped si ali specialiti cu rol in asigurarea asistentei logopedice/educaionale a elevilor /copiilor cu dizabilitati (logoped colar, profesor itinerant, medic din centre de igiena si profilaxie, consilier CJAP, mediator colar, specialiti ai comisiilor de expertiza, asistent social, etc.) dup caz, la nceputul fiecrui an colar. 2. nregistrarea solicitrii de colaborare /initiere venite din partea colaboratorului sau a cererii logopedului colar ctre respectivul colaborator, in baza protocolului de colaborare ncheiat anterior intre parti. 3. Stabilirea datelor de identificare a beneficiarului (conform registrelor de evidenta). 4. Stabilirea unui plan managerial comun al obiectivelor activitilor de colaborare. 5. Monitorizarea activitii de initiere/consiliere, in cadrul echipei de specialiti. 6. Evaluarea finala a activitilor in colaborare, la nivelul echipei de specialiti care s-a ocupat de caz. 7. Consemnarea activitatilor in documentele cabinetului. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA DESFASURATE LA NIVELUL CLI PRAHOVA

SCOP: asigurarea unei evaluari obiective a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi.

REZULTAT: intocmirea fiselor de autoevaluare/evaluare anuala in baza carora profesorii logopezi primesc calificativul anual. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesorul coordonator CLI/directorul CJRAE Prahova.

ETAPE: 1. Identificarea documentelor de evaluare a activitatii de terapie logopedica desfasurate: rapoarte de activitate semestriala, fisa de autoevaluare anuala,rapoartele comisiei de calitate. 2. Intocmirea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe semestru/an scolar dupa structura furnizata in anexe. 3. Predarea rapoartelor de activitate elaborate de catre profesorii logopezi se face in ultima zi a fiecarui semestru catre coordonatorul CLI/ departamentul secretariat al CJRAE Prahova . 4. Predarea fisei de evaluare anuala a fiecarui profesor logoped se face in primul Consiliu Profesoral al CJRAE, Prahova pe anul scolar urmator (luna septembrie). 5. Predarea fisei de evaluare anuala se face insotita de documente justificative (vezi portofoliul profesorului logoped ).

PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE CORECTARE A DISLEXO-DISGRAFIEI COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE

SCOP: corectarea tulburarilor limbalului scris-citit in cazul elevilor cu CES care solicita acest serviciu . REZULTAT: facilitarea procesului de integrare scolara a copiilor cu dificultati de invatare (urmarea unui program de interventie personalizat)

RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. Inregistrarea solicitarii pentru elevul cu CES venita din partea profesorului itinerant care lucreaza cu acesta, in baza protocolului de colaborare incheiat intr cacesta si profesorul logoped(vezi modelul in anexa). 2. Stabilirea datelor de identificare (conform registrelor de evidenta). 3. Examinare complexa psihologopedica/identificarea/evaluarea problemelor principale vizate de terapia limbajului. 4. Culegerea de date de la alte persoane apropiate (profesori, parinti). 5. Stabilirea obiectivelor activitatii de terapie logopedica in acord cu beneficiarul. 6. Incheierea unui protocol de colaborare intre parti logoped/familia copilului cu CES, (conform structurii furnizate in anexa). 7. Stabilirea planului de actiune/masurilor in vederea atingerii obiectivelor activitatii de terapie logopedica stabilite anterior. 8. Evaluarea fiecarei activitati si monitorizarea progresului scolar (prin fise de evaluare, de monitorizare ) 9. Evaluare finala si recomandari (a modului in care au fost atinse obiectivele activitatii de corectare a limbajului si a monitorizarii rezultatelor scolare). 10. Consemnarea in fisele individuale a fiecarei sedinte de terapie a limbajului. 11. Informarea profesorului itinerant asupra concluziilor la care a ajuns logopedul in urma activitatii de terapie specifica cu elevul. 12. Arhivarea documentatiei si a fiselor de lucru cu beneficiarul ( portofoliul produselor activitatii elevilor). PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA/EVIDENTA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evidente a planificarii corespunzatoare a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi REZULTAT: intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica desfasurate RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea

ETAPE: 1. Identificarea documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica: condica de prezenta,mapa cabinetului logopedic care cuprinde: orarul cabinetului,grupele de copiii/elevi cuprinsi in program, fisele logopedice individuale si fisele de interventie logopedica si evaluare dinamica,cu consemnarile la zi, programul de initiere si consiliere a cadrelor didactice si parintilor, fisa privind monitorizarea succesului scolar,cu consemnarile necesare semestriale, programul activitatilor metodice, portofoliul privind produsele activitatii desfasurate cu copiii/elevii,portofoliul privind materiale metodice,didactice fise de lucru individuale,fise de evaluare, elaborate de profesorul logoped in functie de problemele copiilor cuprinsi in terapie si specificul logopatiilor acestora. 2. Elaborarea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe an scolar dupa modelul furnizat in anexe. 3. Tinerea la zi a documentelor mai sus mentionate prin consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet. 4. Consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet se face strict urmarind itemii modelului furnizat in anexe. 5. Prezentarea acestor documente oricarei persoane abilitate sa controleze activitatea desfasurata de profesorul logoped la cabinet (coordonator CLI, director CJRAE, inspector de specialitate, audit, curtea de conturi, specialisti MECT) PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA A CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unui management eficient/eficace a activitatii generale a CLI Prahova. REZULTAT: organizarea corespunztoare a activitii CLI/cabinetelor logopedice interscolare pe care le coordoneaza. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesor coordonator.

ETAPE: I. Privind documentele legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova 1. Identificarea documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova. Prahova. 3. Aducerea la cunostinta tuturor profesorilor logopezi in cadrul consiliilor profesorale a noilor reglementari legislative, atunci cand este cazul. 4. Arhivarea corespunzatoare a acestor documente de ctre coordonatorul CLI. II. Privind amplasarea geografica/spatiul interior al CLI Prahova 1. Locatia CLI faciliteaza accesibilitatea beneficiarilor care solicita serviciile centrului si participa la activitatile sustinute aici. 2. Locatiile cabinetelor sunt in spatii special destinate serviciilor de terapie a tulburarilor de limbaj/de invatare, aflate in cadrul unitatilor scolare la care este arondat cabinetul. 3. Serviciile centrului/cabinetelor din subordine sunt oferite intr-un spatiu corespunzator ca mrime, amenajare si dotare tehnico material. III. Publicitate/diseminare/vizibilitatea activitatii CLI Prahova 1.Elaborarea unor instrumente de publicitate/diseminare/vizibilitate a activitatii CJRAE Prahova (pliante, postere, fluturasi, carti de vizita vezi exemplele din anexa), care sa cuprinda date despre identitatea , obiectivele, metodele, zonele de competenta ,programul cabinetelor CLI Prahova. 2.Distribuirea in randul categoriilor de beneficiari (elevi, parinti, cadre didactice s.a.) a instrumentelor de publicitate elaborate. IV. Igiena si siguranta 1. Centrul /cabinetele din subordine cuprind spatii interioare si exterioare in care se respecta normele de igiena si siguranta, de protectie si paza contra incendiilor, de utilizare corespunzatoare a echipamentelor si a aparaturii electronice . 2. Centrul are autorizatie de functionare de la instantele de sanatatea publica. 2. Actualizarea permanenta a documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI

3. Toate salile destinate personalului/activitatilor cu beneficiarii si grupurile sanitare sunt igienizate zilnic. 4. Centrul respecta si afiseaza normele de paza contra incendiilor. 5. Organizarea unor intalniri periodice(CJRAE), conform prevederilor in vigoare, privind realizarea instructajului fiecarui profesor logoped in securitate si protectia muncii. 6. Realizarea si semnarea de catre fiecare profesor logoped a unei fise individuale de instructaj in domeniul securitatii si protectiei muncii. V. Structura personalului CLI (Vezi organigrama CJRAE) 1. Structura si numarul personalului din cadrul CLI sunt adecvate,sub aspectul calitatii, in raport cu misiunea acestuia, cu numarul beneficiarilor si nevoile specifice ale acestora. 2. In cadrul CLI (al CJRAE Prahova) sunt incadrati profesori logopezi,absolvanti ai unor facultati de psihologie sau psihopedagogie,care functioneaza in 9 cabinete. 3. Doua dintre cabinetele interscolare de logopedie care functioneaza la nivelul judetului Prahova sunt incadrate cu cate doi profesori logopezi iar sapte dintre cabinete,cu cate un profesor logoped. 4. Fiecare angajat are un dosar personal(secretariatul CJRAE) care include: copiii ale documentelor de identitate si de studii, contractul de munca, dovezi ale formarii profesionale continue, CV etc.). 5. Fiecare angajat are o fisa de post care precizeaza atributiile, drepturile si responsabilitatile lor, precum si relatiile de colaborare in cadrul echipei semnata la inceputul fiecarui an scolar).

VI. Zonele de competenta 1. Identificarea zonelor de competenta ce vor fi arondate fiecarui profesor logoped in functie de numarul de elevi al unitatilor scolare/prescolare si amplasarea geografica a acestora. 2. Distribuirea zonelor de competenta astfel formate fiecarui profesor logoped. 3. Incheierea unui protocol de colaborare (vezi modelul din anexa) cu directiunea unitatilor scolare din zona de competenta, altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul.

4. Deplasarea profesorilor logopezi la unitatile scolare/prescolare din zona de competenta, altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul, se va face la inceputul anului scolar(perioada depistarilor),al semestrului doi (prima saptamana), la sfarsitul fiecarui semestru(monitorizarea progreselor scolare),precum si in functie de din partea cadrelor didactice. solicitarile venite