Sunteți pe pagina 1din 77

Page 1 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

1. Disciplina: Doctrin i deontologia profesiei contabile; Expertiz contabil 69. Elem.) 131. Care sunt abaterile disciplinare? reglementate de Corp a) Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. b) Absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala. c) Nerespectarea dispozitiilor Codului etic national privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romnia referitoare la publicitate. d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp. e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil, contabil autorizat. f) Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional. g) Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament. h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz. i) Incalcarea dispozitii1or cu privire la incompatibilitatile exercitarii profesiei; j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. k) Declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale 84. Iasi) 44. Elem.) Ce presupune acceptarea unui client? Acceptarea unui client presupune urmatoarele: examinarea anticipata a situatiei clientului sub aspectul daca acceptarea misiunii ar crea anumite amenintari la adresa conformitatii cu principiile fundamentale; exemplificari privind astfel de situatii: implicarea clientului in activitati ilegale (spalare de bani), practici de raportari fmanciare eronate (bancruta frauduloasa), evaziune fiscala, concurenta neloiala, achizitia si desfacerea de produse cu incalcarea dreptului de proprietate industriala etc.; evaluarea situatiilor de aceasta natura si luarea masurilor de protectie pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil, daca este posibil; atunci cand nu este posibila reducerea amenintarilor la un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent ar trebui sa refuze sa intre in relatii cu clientul; examinarea posibilitatii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competentei profesionale a profesionistului contabil, astfel incat angajamentul (misiunea) sa fie realizat(a) la nivelul corespunzator; luarea in considerare a reputatiei, a experientei si a resurselor disponibile ale profesionistului contabil in cazul cand se apeleaza la acesta pentru consiliere sau expertiza in situatii de natura celor aratate mai sus; apelarea de catre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afla sub restrictia confidentialitatii si, in functie de natura misiunii, trebuie sa se obtina permisiunea clientului (de regula, in scris). 78. Iasi) 65. Elem.) Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata? Exist o palet a condiiilor cerute unei aciuni de promovare, i anume: - sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii; - sa fie de bun simt; - sa fie demna din punct de vedere profesional; - sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent; - sa evite promovarea personala excesiva. 71. Iasi) 48. Elem.) 110. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere Liber profesionistul contabil nu trebuie sa execute in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. In unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 1

Page 2 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale; - sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite; - sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective. 36. Iasi) 3. 2010) Activitatile componente ale profesiei contabile. Profesia contabila este o profesie cu o arie de activitate larga si diversa. In toate statele membre UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si culturale, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal. Pentru a mentine o inalta calitate si diversitate a serviciilor profesionale oferite este esentiala asigurarea faptului ca firmele profesionale pot elabora cea mai larga gama de competente posibila si sunt capabile sa atraga si sa retina persoane capabile pentru a-si servi clientii. Aceasta este calea ideala, si nu protectionismul si mediul anticompetitive, pentru a permite sa fie servit atat interesul clientilor, cat si al publicului in general. Lista principalelor activitati / servicii care compun profesia contabila sunt: 1. Tinerea contabilitatii 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare 3. Audit statutar 4. Alte lucrari de audit financiar contabil 5. Management financiar contabil 6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala) 7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor 8. Evaluari de intreprinderi si titluri 9. Alte servicii contabile si paracontabile Diversitatea profesiei este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine dintre aceste activitati. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita: - prin compartimente proprii; - prin externalizare. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera: - Auditul statutar; - Auditul in sectorul public; Contabilitatea; - Auditul fuziunilor si achizitiilor; - Auditul elementelor nemonetare; - Lichidari; - Insolvabilitate; - Expertiza juridica; - Consultanta, etc. Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile, numai auditul statutar este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control. Alte servicii furnizate exclusive de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt: - resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de resursele umane, recrutare etc. - misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala; - servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila (investigare si analiza), analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea datoriilor si recapitalizarea, gestionarea portofoliului, controlul administrative si f inanciar, brokerajul etc. - servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic si administrative pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor etc. 83. Iasi) 34. Elem.) Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului? Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea la 2 ani a jumatate dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala, iar al filialei, de Adunarea generala. Declaratiile de candidatura cuprind: - numele, prenumele, adresa candidatului; - categoria profesionala: EC/CA; - modul de exercitare a profesiei; - functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective; - functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al Consiliului filialei; - obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 2

Page 3 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din Regulament. 10. Aria de acoperire a reglementrii profesiei. Reglemenatrea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; - cerintele referitoare la educatia continua; - monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; - standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; - sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. 2. Iasi) 3. 2010) Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila. Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; - cerintele referitoare la educatia continua; - monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; - standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; - sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii (consumatorii) serviciilor contabile si organele de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practice. Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate adecvata, ea insasi, reglementarea, trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie: - proportionala; - transparenta; - sa nu fie impotriva competitiei; - nediscriminatorie; - precisa; - segmentata in functie de tinta sa; - implementata consecvent si just; - supusa unei examinari periodice. Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor, cat si nevoilor economiei in general. Reglementarea este importanta, darn u este suficienta si nici nu poate fi pe deplin eficienta decat daca este insotita de un comportament etic al profesionistului contabil, care, in final, reprezinta garantia bunelor servicii si a calitatii acestora. Serviciile de inalta calitate oferite de profesie sunt in final o functie a standardelor profesionale, inclusiv de etica, a competentelor si valorilor profesionale si a sistemelor de reglementare, toate trebuind sa fie consecvente sis a se sprijine reciproc. 11. Iasi) 16. 2010) Asigurarea calitatii serviciilor profesionale. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor, angajatorilor si publicului. Orice profesionist contabil care nu respecta standardele profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale. Astfel, IFAC considera ca organismele membre trebuie sa demonstreze ca se aplica programe adecvate pentru a oferi asigurarea rezonabila ca toti profesionistii contabili adera la cele mai inalte standarde. Reglementarea profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai, cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de reglementare si altele programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de supraveghere. Daca nu exista mecanisme externe de reglementare, asigurarea calitatii poate fi condusa cu costuri reduse si in mod eficient de catre acele personae dedicate din cadrul profesiei. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine profesionistului contabil. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru care contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 3

Page 4 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o responsabilitate cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara. Organismele profesionale sunt responsabile de luarea masurilor adecvate pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei si nivelul organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe abordari, care includ: - resurse interne folosirea de inspectori angajati de organismul profesional; - resurse externe contractanti folosirea de revizori (persoane, firme sau echipe mixte) contractati de organizatia profesionala; sistem de control de catre terti persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea controalelor; contractarea lucrarilor in afara societatii organismul profesional externalizeaza controalele unei terte parti (ex. o alta organizatie profesionala cu experienta necesara); combinarea celor de mai sus organismul profesional poate externaliza controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta abordare externa sau interna pentru alte angajamente; abordarea bilaterala sau regionala una sau mai multe organizatii profesionale poate / pot dori sa combine resursele pentru realizarea controalelor. Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate. Acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control. 99. Iasi) 72. Elem.) Asigurarea civila Asigurarea este o forma de garantare a raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati pentru serviciile profesionale prestate clientilor. Este o forma de asigurare a riscului profesional. Asigurarea civila este obligatorie atat in cazul cand activitatea profesionala se desfasoara in mod individual, cat si in situatia cand aceasta se realizeaza prin societati de profil. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, ,,expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin subscrierea unei polite de asigurari sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii. Categoriile de riscuri care pot fi asigurate sunt: - responsabilitatea civila fata de clienti; - reconstituirea arhivelor (in caz de calamitati, furt, virusi etc.); - incendii; - pierderi din exploatare (clienti incerti, rotatia personalului etc.). Obiectul asigurarii acopera raspunderea civila contractuala care revine asiguratului ca urmare a faptelor si/sau a actelor de omisiune datorate culpei in desfasurarea activitatii profesionale in baza unui contract scris de prestari servicii, legal incheiat, semnat de ambele parti. Asigurarea nu acopera raspunderea civila extracontractuala care ii poate reveni asiguratului in legatura cu pagubele cauzate tertilor datorate faptelor proprii. Riscurile asigurate, respectiv despagubirile acordate se pot referi la: - acoperirea prejudiciilor produse tertilor ca urmare a unor lucrari profesionale executate acestora de catre asigurat; - acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale si/sau suporturilor magnetice predate de acesta asiguratului in vederea inregistrarii si prelucrarii datelor financiar-contabile - sumele cheltuite de asigurat sau de clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor anterior mentionate; - cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare. Nu se acorda despagubiri pentru: - pierderi cauzate de alte activitati decat cele prevazute de lege; - pagube produse cu intentie sau din neglijenta grava a asiguratului; - pagube produse ca urmare a nerespectarii reglementarilor legale in vigoare referitoare la desfasurarea activitatii profesionale si a conduitei etice; - pagube cauzate de neexecutarea sau executarea partiala a angajamentelor contractuale. Perioada de acoperire a pretentiilor de despagubiri solicitate de clienti (raspunderea asiguratului):
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 4

Page 5 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- pana la 5 ani - pentru obligatii fiscale (corelata cu termenul de prescriptie prevazut de art. 89 alin. (1) din Codul de procedura fiscala); - pana la 2 ani de la data producerii pagubei (corelata cu termenul de prescriptie de 2 ani prevazut de art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, in cazul raporturilor care izvorasc din asigurare). 5. Ateptrile publicului de la un audit statutar? Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale prin oferirea unei reasigurari referitoare la cinci aspecte care privesc intreprinderea: - acuratetea situatiilor financiare; - continuitatea activitatii si solvabilitatii firmei; - existenta/inexistenta unor fraude; - respectarea de catre firma a reglementarilor specifice si generale; - comportamentul responsabilal firmei fata de problemele legate de mediu si problemele sociale. 29. Iasi) 36. 2010) Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR? 20. Elem.) Care sunt atribuiile Corpului? Conform OG nr. 65/1994, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai are urmtoarele atribuii: a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului i susinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, n conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, n vederea accesului la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, reglementrile privind stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i se avizeaz de Ministerul Economiei si Finantelor, urmrindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu. b) organizeaz evidena experilor contabili, a contabililor autorizai i a societilor comerciale de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului; c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili i a contabililor autorizai; d) elaboreaz i public normele privind activitatea profesional i conduita etic a experilor contabili i a contabililor autorizai, ghidurile profesionale n domeniul financiar-contabil; e) asigur pentru experii contabili buna desfurare a activitii de evaluare pe baza Standardelor Internaionale de Evaluare; f) sprijin formarea i dezvoltarea profesional prin programe de formare i dezvoltare profesional adecvate; g) apr prestigiul i independena profesional a membrilor si n raporturile cu autoritile publice, organisme specializate, precum i cu alte persoane juridice i fizice din ar i din strintate; h) colaboreaz cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate; i) editeaz publicaii de specialitate; j) alte atribuii stabilite prin lege sau regulament. 26. Iasi) 33. 2010) Care sunt atributiile Conferintei Nationale a CECCAR? Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. Conferinta Nationala este constituita din : - membrii Consiliului Superior ; - membrii consiliilor filialelor Corpului ; - membrii comisiilor de disciplina ; - reprezentantii Ministerului Economiei i Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor ; - reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri nscrii n Tabloul Corpului, n vigoare la 31 decembrie a anului expirat. Conferina Naional este o ordinar i o extraordinar 21. Elem.) Ce atribuii are Conferina Naional Ordinar? Conferina naional ordinar se ntrunete anual prin grija Consiliului superior, care alege locul i stabilete data; convocarea Conferinei naionale ordinare se face cu cel puin 20 de zile naintea datei de desfurare a acesteia. Conferina naional ordinar are atribuiile prevzute de art.31 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat. Conform OG nr. 65/1994 Conferinta nationala are urmatoarele atributii: a). Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b). Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 5

Page 6 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi transmise de catre CECCAR spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; c). Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale CECCAR; d). Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e). Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai comisiei de cenzori a acestuia; f). Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor CECCAR si dispune masurile necesare; g). Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea Comisiei Superioare de Disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive; h). Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si Consiliilor filialelor CECCAR; i). Alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de Disciplina; j). Indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta 65/1994. Conform ROF n exercitarea atribuiilor sale legale, Conferina naional ia i urmtoarele msuri: a) aprob prin vot deschis situaiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat, precum i bugetul de venituri i cheltuieli al exerciiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior; b) aprob prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central i teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmtor, precum i principiile i criteriile de organizare i de salarizare a personalului angajat al Corpului; c) aprob prin vot deschis sistemul de acordare i cuantumul cheltuielilor de deplasare i reprezentare; d) alege i revoc preedintele i membrii Consiliului superior i ai comisiei de cenzori; alege i revoc preedintele i doi membri ai Comisiei superioare de disciplin; e) aprob raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind rennoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alei; f) aprob prin vot deschis nivelul indemnizaiilor pentru organele alese ale Corpului; g) aprob normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor i aplicarea sanciunilor administrative i/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. h) stabilete anual cotizaiile datorate de membrii Corpului i taxele de inscriere n evidenele Corpului; i) confirm lista cuprinznd membrii de onoare ai Corpului; j) stabilete msurile necesare i urmrete ndeplinirea altor atribuii prevzute de actele normative, precum i a propriilor hotrri. Conferina Naional extraordinar are loc numai n cazuri deosebite i se convoac cu cel puin 15 zile naintea datei fixate pentru desfurarea ei, de ctre Consiliul Superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniiativ sau la propunerea filialelor reprezentnd peste o cincime din totalul membrilor Corpului. 65. Iasi) 25. Elem.) Care sunt atributiile Consiliului filialei? Consiliul filialei are urmtoarele atribuii: a) supravegheaz modul de exercitare a profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat n raza de activitate a filialei; b) asigur aprarea intereselor filialei i administrarea bunurilor acesteia; c) asigur prevenirea i concilierea tuturor contestaiilor sau conflictelor de ordin profesional; d) hotrte n ceea ce privete nscrierea n Tabloul Corpului sau asupra modificrilor ce se aduc acestuia, potrivit precizrilor Consiliului superior; e) sesizeaz Consiliul superior cu propuneri i sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat; f) sesizeaz comisia de disciplin a filialei, despre abaterile profesionale constatate n sarcina membrilor Corpului; g) efectueaz sau autorizeaz pe ntreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiv considerate utile intereselor profesiei, conform hotrrii Consiliului superior; h) pronun radierea din Tabloul Corpului, n cazurile prevzute de prezentul regulament, precum i ncetarea provizorie a calitii de membru al Corpului, la cererea celui interesat; i) analizeaz i adopt proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior; j) urmrete realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferina naional precum i execuia Bugetului de venituri i cheltuieli al filialei lund sau propunnd msurile corespunztoare n sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 6

Page 7 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

k) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament, de hotrrile i deciziile organelor de conducere ale Corpului. 41. Iasi) Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR? Consiliul Superior exercit drepturile Corpului aferente statutului su de persoan juridic de utilitate public; n mod esenial, are ca atribuie reprezentarea profesiunii n faa autoritilor publice prin preedintele su i coordonarea aciunilor consiliilor filialelor judeene. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv preedintele, i 8 supleani. Reprezentarea experilor contabili i contabililor autorizai se stabilete n funcie de procentajul experilor contabili n raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul rii. Consiliul superior se convoac cel puin o dat pe semestru de ctre preedintele su i ori de cte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritii membrilor Consiliului superior, precum i la cererea Comisiei superioare de disciplin. Deliberrile Consiliului superior au caracter strict secret; hotrrile sunt date publicitii n revista editat de Corp i/sau pe site-ul Corpului. Hotrrile de interes general se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. 22. Elem.) Ce atribuii are Consiliul Superior? Consiliul superior are urmtoarele atribuii: a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior: 4 dintre acetia sunt alei dintre experii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizai; b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Economiei i Finanelor i Ministerului Justiiei; regulamentul de organizare i funcionare nu va fi naintat pentru aprobare fr avizele favorabile ale celor dou ministere; c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor contabili pe baza Codului etic IFAC; d) asigur administrarea i gestionarea patrimoniului Corpului; e) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i de contabil autorizat; f) vegheaz ca reglementrile privind dobndirea calitii de expert contabil i contabil autorizat s fie aplicate strict; g) asigur coordonarea activitii consiliilor filialelor; aprob metodologia de elaborare a bugetului de venituri i cheltuieli al Corpului; h) aprob statele de funcii ale Corpului la nivel central i teritorial; i) asigur participarea membrilor si n cadrul unor comisii de studii i cercetri destinate a face s progreseze profesia i tiina contabil sau n diverse grupe de lucru din cadrul instituiilor guvernamentale i neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide n termen de 30 de zile asupra contestaiilor fcute mpotriva hotrrilor luate de Comisia superioar de disciplin; k) aprob normele privind desfurarea activitii curente a compartimentelor i verigilor organizatorice ale Corpului; l) ia toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toi membrii Corpului; m) analizeaz activitatea membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin, experi contabili, i ia msuri administrative, organizatorice, inclusiv de natur disciplinar; pentru preedintele i membrii Comisiei superioare de disciplin, experi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinei naionale care hotrte; n) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament i de hotrrile Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai. 1-140.) Care sunt atribuiile Directorului executiv din filiala Directorul executiv al filialei are urmtoarele atribuii: a) execut hotrrile Consiliului filialei i msurile stabilite de organele de conducere ale Corpului; b) elaboreaz proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul Superior; c) asigur execuia bugetului de venituri i cheltuieli aprobat i angajeaz cheltuieli n limita bugetului aprobat; d) asigur executarea tuturor lucrrilor administrative i de secretariat ale filialei; e) organizeaz i asigur evidena experilor contabili i a contabililor autorizai n cadrul Tabloului Corpului existent la filiale; f) asigur elaborarea documentelor primare i a situaiilor necesare n vederea inerii contabilitii, conform reglementrilor legale i normelor emise de Consiliul Superior g) propune anual Consiliului filialei schema de funciuni i de salarizare a personalului necesar, care urmeaz s fie supus aprobrii Consiliului Superior; h) particip fr drept de vot la edinele Biroului Permanent si ale Consiliului filialei, lund cunotin de deciziile adoptate;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 7

Page 8 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

i) ndeplinete i alte atribuii prevzute n actele normative, precum si n hotrrile i deciziile organelor de conducere ale filialei i ale Corpului. 67. Iasi) 27. Elem.) Care sunt atributiile directorului general executiv? Directorul general executiv are urmtoarele atribuii: a) execut hotrrile i deciziile privind activitatea compartimentelor executive; b) pregtete, analizeaz i centralizeaz proiectele de buget ale filialelor; elaboreaz proiectul de buget al Corpului; dup nsuirea acestora de ctre Biroul permanent, prin preedintele acestuia, le prezint Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puin o lun nainte de nceperea exerciiului financiar; c) asigur execuia bugetului de venituri i cheltuieli, prezentnd informri periodice Biroului permanent; n acest sens, asigur i rspunde de organizarea i inerea contabilitii la nivel central i teritorial, potrivit legii; d) asigur executarea tuturor lucrrilor administrative i de secretariat; e) organizeaz i asigur evidena centralizat a experilor contabili i a contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului de ctre filiale; f) asigur publicarea anual n Monitorul Oficial al Romniei a Tabloului Corpului; g) organizeaz, asigur i urmrete publicitatea n legtur cu exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, n interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplin pe cei care se fac vinovai de nclcarea reglementrilor privind publicitatea; h) asigur publicarea, potrivit legii, a situaiilor financiare anuale, dup aprobarea lor de ctre Conferina naional; i) asigur condiiile materiale pentru desfurarea activitilor tuturor structurilor Corpului; j) propune preedintelui Biroului permanent, anual, o dat cu proiectul de buget, schema de funcii i de salarizare a sectoarelor administrative i a salariailor din subordine; k) numete i revoc, cu respectarea statelor de funcii aprobate de Consiliul superior, personalul de execuie al Corpului i i stabilete salariile ; pentru funciile de conducere face propuneri Biroului permanent; l) asigur publicarea hotrrilor i deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementrilor i normelor in vigoare; m) particip, fr drept de vot, la edinele Biroului permanent i ale Consiliului superior, lund cunotin de deciziile i hotrrile adoptate. n) Prezint bilanul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobare Conferinei Naionale; o) Reprezint Corpul n faa autoritilor publice, a terilor sau a organizaiilor naionale i internaionale, aprnd prestigiul i independena membrilor si; p) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de CN, CS i BP. n subordinea directorului general executiv funcioneaz compartimentele operative i administrative care asigur funcionarea curent a Corpului. Atribuiile, competenele, structura de personal i relaiile dintre compartimente se stabilesc prin Regulamentul intern i norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv. 66. Iasi) 26. Elem.) Care sunt atributiile presedintelui de filiala? Preedintele consiliului filialei este ales de adunarea general, dintre membrii filialei Corpului, pentru un mandat de 4 ani i poate fi reales o singur dat. Persoana respectiv poate s cumuleze aceast funcie numai dac i desfoar activitatea n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil i se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Pentru asigurarea continuitii, alegerea viitorului preedinte se face cu un an naintea expirrii mandatului preedintelui n funcie, fr ca perioada respectiv s influeneze durata mandatului noului preedinte. Preedintele Biroului permanent al filialei asigur executarea hotrrilor Consiliului superior i ale consiliului filialei, ca i buna desfurare a activitii membrilor filialei, avnd urmtoarele atribuii principale: a) convoac consiliul filialei i conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor regulamentului; b) reprezint consiliul filialei pe lng Consiliul superior i pe lng membrii Corpului; c) reprezint Corpul n faa reprezentanilor autoritilor publice i ai colectivitilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza mputernicirilor stabilite de Consiliul superior; d) asigur urmrirea ncadrrii cheltuielilor n bugetul aprobat; e) asigur organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr.1 la prezentul regulament; f) supune spre aprobare adunrii generale execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe anul expirat; g) arbitreaz eventualele litigii dintre membrii filialei i clienii acestora, n cazul cnd acetia din urm accept acest arbitraj; h) supune adunrii generale anuale propunerile pentru acordarea de distincii onorifice, conform regulamentului; i) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de Regulament, de hotrrile i deciziile organelor de conducere ale filialei i ale Corpului.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 8

Page 9 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

45. Iasi) Enumerai 8 atribuii ale Adunrii generale ale filialei CECCAR. Adunarea general este organul de conducere i control al filialei i este compus din toi membrii acesteia nscrii n Tabloul Corpului i care sunt la zi cu plata cotizaiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa dect la adunarea general a filialei de care aparine. Adunarea general are urmtoarele atribuii: a) ia cunotin, dezbate i aprob prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliului filialei pentru perioada expirat; b) aprob, prin vot deschis, bugetul de venituri i cheltuieli al filialei pentru exerciiul financiar viitor i execuia bugetului pentru exerciiul financiar expirat insoit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ; c) ia cunotin de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitii profesionale a experilor individuali i a societilor comerciale controlate, n vederea asigurrii bunei exercitri a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea general aprob lista experilor individuali i societilor comerciale ce vor fi auditate calitativ n anul urmtor; d) alege i revoc preedintele i patru membri ai comisiei de disciplin a filialei; e) alege i revoc preedintele i membrii consiliului filialei precum i cenzorii; f) propune, dintre membrii si, candidai pentru funcia de preedinte i de membru al Consiliului superior; g) adopt lista cuprinznd membrii de onoare ai filialei; h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, regulament, de Codul etic naional al profesionitilor contabili sau hotrte de Consiliul superior. 24. Elem.) Care sunt atribuiile Adunrii generale a filialei CECCAR? Atribuiile Adunrii generale a filialei CECCAR sunt: a) Aprob execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul expirat, nsoit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei, precum i bugetul de venituri si cheltuieli pentru exerciiul viitor; b) Aprob raportul de activitate prevzut de Consiliul filialei pentru perioada raportat; c) Ia cunotin de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitii profesionale a membrilor contabili i aprob lista membrilor care vor fi supui controlului de calitate n anul viitor; d) Alege i revoc preedintele i membrii Comisiei de Disciplin a filialei; e) Alege si revoc preedintele i membrii Consiliului, precum i cenzorii; f) Propune dintre membrii si candidai pentru funcia de preedinte i de membru n Consiliul Superior; g) Aprob lista membrilor de onoare ai filialei; h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, de Regulament, de Codul etic naional al profesionitilor contabili sau hotrte de Consiliul Superior. 42. Iasi) Care sunt atribuiile preedintelui CECCAR? Preedintele Consiliului superior este ales de Conferina naional dintre membrii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia pentru un mandat de 4 ani i poate fi reales pentru cel mult nc un mandat. Persoana respectiv poate s cumuleze aceast funcie numai dac i desfoar activitatea n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil i se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Pentru asigurarea continuitii, alegerea viitorului preedinte se face cu un an naintea expirrii mandatului preedintelui n funcie, fr ca perioada respectiv s influeneze durata mandatului noului preedinte. Preedintele Consiliului Superior asigur executarea hotrrilor Consiliului Superior i a deciziilor Biroului permanent i coordoneaz activitatea curent a Corpului. 23. Elem.) Care sunt atribuiile preedintelui Consiliului Superior al Corpului? Preedintele Consiliului superior are urmtoarele atribuii: a) convoac i conduce edinele Consiliului superior i ale Biroului permanent; b) conduce i coordoneaz dezbaterile sedintelor organelor de conducere; c) prezint anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciiul viitor; d) urmrete ca angajarea i efectuarea cheltuielilor s se fac cu ncadrarea n bugetul aprobat de Conferina naional; e) prezint situaiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior i spre aprobare Conferinei naionale; f) reprezint Corpul n faa autoritilor publice, a terilor sau organizaiilor naionale i internaionale, aprnd prestigiul i independena profesional a membrilor si; g) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Conferina naional, de Consiliul superior i de Biroul permanent. Preedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrrile consiliilor filialelor, seciunilor i departamentelor Corpului, participnd la dezbateri fr drept de vot. Preedintele Consiliului Superior poate s delege un membru al acestuia pentru o aciune sau activitate determinat.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 9

Page 10 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Preedintele Consiliului superior are competena s reuneasc preedinii consiliilor filialelor sau reprezentanii lor, n vederea examinrii unor probleme deosebit de importante ale aprrii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricror msuri de ordin colectiv. 44. Iasi) Care sunt atribuiile reprezentantului MEF pe lng Consiliile filialelor? Activitatea Corpului Experilor Contabili i a Contabililor Autorizai din Romania se desfoar sub supravegherea autoritii de stat, reprezentat de Ministerul Economiei i Finanelor. Persoanele desemnate s supravegheze activitatea public a consiliului filialei au urmtoarele atribuii: a. participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent i ale comisiei de disciplin, fr drept de vot; b. sesizeaza Corpul Expertilor Contabili i Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n evidenta acestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale; c. sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale; d. sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului asupra hotararilor Consiliului filialei care contravin reglementarilor legale. Pentru exercitarea acestor indatoriri si atributii, materialele supuse dezbaterii se transmit persoanelor desemnate cu cel putin 7 zile inainte. In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor, acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac, in conditiile legii. 32. Elem.) Care sunt locul i rolul reprezentantului Ministerului Economiei i Finanelor? Reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor este persoana desemnat de autoritatea public pe lng Consiliul Superior i al filialei, care sesizeaz Ministerul Economiei i Finanelor ori de cte ori hotrrile i msurile adoptate de Corp contravin reglementrilor legale, i trimite spre tiin Biroului Permanent o copie a sesizrii. Atribuiile reprezentantului Ministerului Economiei i Finanelor sunt: Reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor de pe lng Consiliul Superior: - particip, fr drept de vot, la lucrrile Conferinei Naionale, la edinele Consiliului Superior; - primete materialele i convocatorul cu 7 zile nainte de acestea; - sesizeaz MEF ori de cte ori hotrrile i msurile luate de Corp contravin reglementrilor legale i trimite spre tiin copia dup sesizare. 4. Ce nelegei prin audit n general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? Prin audit se intelege examinarea profesionala a unei informatii, efectuata de o persoana competenta si independenta in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate: standard, norma sau reglementare. Sunt de retinut elementele fundamentalecontinute in definitie, fare de care activitatea nu poate fi definita ca fiind un audit: - examinarea este strict profesionala si presupune colectarea si evaluarea unor probe privind informatia examinata; - persoana care examineaza trebuie sa detina competenta necesara si sa fie independenta; - obiectul examinarii: orice informatie economica, tehnica, tehnologica, financiara, fiscala, juridica etc.; - scopul examinarii: emiterea unei opinii, care consta in determinarea si raporatrea gradului de conformitate a informatiei la criteriul de calitate prestabilit; - calitatea opiniei: motivata; - criteriul de apreciere: un standart, o norma sau o reglementare Prin audit financiar se intelege orice interventie cu caracter de control, analiza, verificare, cercetare sau studiu de contabilitate a unei entitati, efectuata de un profesionist contabil competent si independent daca celelalte elemente fundamentale ale definitiei auditului in general sunt reunite. Astfel spus, auditul financiar este auditul in general, cu precizarea ca obiectul examinarii il constituie informatia financiar-contabila, iar persoana competenta si independenta trebuie sa fie profesionist contabil. Prin audit statutar se intelege examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela, clara si completa a pozitiei, a situatiei financiare si a performantelor financiare, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit. 6. Ce este auditul intern?
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 10

Page 11 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de aplicare a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control al entitatii. Aceasta activitate poate fi realizata printr-un compartiment distinct sau externalizat prin profesionisti contabili independenti. 61. Iasi) 18. Elem.) Ce se nelege prin autonomia Corpului? Autonomia, n general,este situaia celui care nu depinde de nimeni, care are deplin libertate n aciunile sale (Dex). Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare n profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoriti. Corpul prin Regulamentul su, prin statutul su, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriv, prin delegaia primit din partea autoritii publice, acord i retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i contabil autorizat i are dreptul s controleze competena i moralitatea membrilor si. Prin organele alese, corpul este reprezentat n faa autoritii publice, precum i n raporturile cu persoanele fizice i juridice din ar i strintate. Corpul colaboreaz cu organele de specialitate ale statului n elaborarea de norme legate de profesia contabil, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitii Corpului. 74. Iasi) 55. Elem.) Bunurile sau serviciile primite si independenta Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflati in intretinere. 60. Iasi) 17. Elem.) Ce se nelege prin calitatea de persoana juridic a Corpului? Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele: Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor . Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): - organizarea de sine - statatoare - patrimoniul propriu; - scopul determinat. Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii. - Relatiile cu bugetul directe; - Are cont in banca; - Intocmeste b.v.c.; - Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii; - Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor; - Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe). 75. Iasi) 56. Elem.) Calitatea lucrarilor si autocontrolul Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baz care guverneaz lucrrile respective. Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind: - calitatile personale (cabinet sau societate); - aptitudinile si competenta; - repartitia lucrarilor; - instructiunile si supervizarea. Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala. 35. Iasi) 2. Elem.) Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 11

Page 12 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant; - respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul professional, cu deosebire cele care se refera la integritate si obiectivitate; - recunoasterea unei datorii fata de public. Uneori, datoria membrilor privind profesiunea lor si publicul poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor, astfel incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor sis a pastreze increderea publicului in profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta. 37. Iasi) 4. 2010) Categorii de profesionisti contabili. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile,inclusiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti contabili au studii universitare, un stagiu practic de cel putin trei ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini, iar calitatea profesionala obtinuta are diferite denumiri,dar cu continut echivalent, cele mai des intalnite fiind cea de expert contabil, (intalnita frecvent in tarile latino-continentale), chartered accountant (CPA) in SUA, etc. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita: - prin compartimente proprii; - prin externalizare. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in: - dependenti, cu statut de angajat; - independenti sau liber profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual - in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea - in calitate cde angajati sau ca furnizori de servicii in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. 1-62.) Necesitatea colaborrii cu Guvernul la nfiinarea unui organism profesional n domeniul contabilitii. 1-140.) Care este structura de conducere la nfiinarea unui organism profesional din domeniul contabilitii? 1-140.) Structura legal i organizaional a unui organism profesional. Pentru ca o organizaie s poat prospera, trebuie s aib o direcie clar i s fie sigur de obiectivele sale i de felul n care le poate realiza, nainte de abordarea structurii legale i organiza-ionale a unui organism profesional nou de contabilitate, este important s se convin n principiu asupra scopurilor, obiectivelor i activitilor-cheie ale organizaiei i asupra unui termen general de implementare. Aceste decizii trebuie s in cont de stadiul de dezvoltare a profesiei din ara respectiv i de resursele financiare i umane care vor fi la dispoziia organizaiei. Factorii de decizie ai organizaiei trebuie, de asemenea, s aib n vedere i diferenele ntre necesitile tehnice i schema de reglementare dorit pentru persoanele din practica public, precum i pentru membrii cu diverse roluri, de exemplu, auditori, contabili financiari, consilieri financiari, consultani de management, profesori i oficiali guvernamentali. Aceste diferene se reflect deseori n structura legal i organizational a organismelor profesionale de contabilitate; acestea rezult din interesul public deosebit n munca auditorilor i din standardele contabile internaionale i naionale create pentru a menine si mbunti calitatea raportrilor financiare. Civa dintre factorii care trebuie analizai sunt: - scopul nfiinrii organismului profesional; - cadrul legal existent, dac este cazul, pentru reglementarea profesiei; - numrul de contabili calificai din ar i natura general a calificrilor acestora; - protecia legal, dac este cazul, pentru anumite titluri profesionale (de exemplu, auditor statutar, expert contabil etc.); - natura sarcinilor, dac este cazul, care sunt rezervate pro fesionitilor contabili; - care va fi interaciunea dintre profesie i guvern; - standardele de contabilitate i audit urmate n general de profesionitii contabili n pregtirea i auditarea declaraiilor financiare;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 12

Page 13 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

necesitatea n cadrul profesiei a unor programe de formare continu; cererea viitoare estimat de profesioniti contabili n toate sectoarele din ar; extinderea i calitatea sistemului educaional pentru pregtirea profesionitilor contabili; activitile i programele specifice care vor fi derulate de organismul profesional de contabilitate i cele care vor fi asumate de organisme guvernamentale sau alte organizaii; - resursele care vor fi disponibile pentru finanarea organismului profesional de contabilitate; - numrul de contabili din ar care in de un organism profesional de contabilitate din afara rii. Urmtorul pas este stabilirea unui acord general cu privire la structura care va asigura cel mai bine faptul c activitile organizaiei sunt desfurate n mod eficient i efectiv. Este important s se recunoasc faptul c multe funcii vor trebui s fie executate n mod voluntar de membri pn cnd resursele vor permite angajarea unui numr de persoane calificate. Deciziile iniiale cu privire la structur vor implica cel puin urmtoarele aspecte: - categorii i cerine pentru a fi membru (de exemplu, cu drepturi depline, asociat, stagiar); - prevederea de meninere a drepturilor dobndite" pentru calitatea de membru; - componena, autoritatea i responsabilitatea organismului suprem de conducere (numit n cadrul acestei lucrri Consiliu") i a altui comitet executiv sau grup mputernicit s acioneze n numele Consiliului; - autoritatea i responsabilitatea directorului executiv; - autoritatea i responsabilitatea Comitetelor Permanente; - desemnarea ca membru. Dup ce s-a ajuns la un consens cu privire la activitile organizaiei propuse i asupra aspectelor structurale menionate mai sus, poate ncepe activitatea de elaborare a documentelor oficiale de organizare (statutul, actul constitutiv i regulamentele). 61. Cile pentru dezvoltarea capacitii organismului profesional? Sarcina de infiintare si dezvoltare a unui organism profesional de contabilitate cu drepturi depline poate fi o experienta solicitanta. Caile de dezvoltare a capacitatii organismului prfesional sunt multiple si pot pleca de la: - Colaborarea si invatarea de la alte persoane, colaboratori care au experienta din organisme membre IFAC, sau chiar organisme membre IFAC care isi ofera experienta in indeplinirea acestei sarcini. - Experienta si expertiza in conducerea organismelor profesionale - Colaborarea cu administratiile, organele de reglementare si furnizorii de educat. - Colaborarea prin intermediul unui grup regional de organisme de contabilitate, pe baza experientei propriilor membri. - Consultantii individuali - Posibilitatea de parteneriat cu diverse organisme - Asistenta oferita echipe de experti care sa ofere sesiuni de training pentru personal, seminarii de training operational - Proiecte cheie in care organismelor profesionale infiintate acorda asistenta celor noi aflate in dezvoltare prin: consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile, dezvoltarea de modele reglementate, elaborarea infrastructurii organismului profesional; statute si reguli care guverneaza organismul; structuri de conducere; programe de educatie si calificare ( inclusiv administrarea examenelor) controlul calitatii si procesele disciplinare; codul etic; integrarea organismului existent intr-un nou organism; scheme comune de examinare; politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue; stabilirea standardelor tehnice si profesionale. 59. Iasi) Ce este CECCAR? Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai (CECCAR) este persoan juridic de utilitate public i autonom, din care fac parte experii contabili i contabilii autorizai, n condiiile prevzute de O.G. nr. 65/1994, modificat, avnd sediul n municipiul Bucuresti. 46. Iasi) Ce reprezint Codul etic naional al profesionitilor contabili? Noiunea de Etic, potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne, este tiina care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din perspectiva principiilor morale i cu rolul lor n viaa social; totalitatea normelor de conduit moral corespunztoare.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 13

Page 14 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Etica este o teorie raional asupra binelui i rului, o reflecie n amonte asupra valorilor inteligent i moral ornduite. Se poate spune c etica stabilete principii despre bine i ru prin standarde de comportament, atitudine menit s faciliteze aplicarea valorilor prin existena unui Cod etic pentru aproape orice activitate. Noiunea de etic, dac se rezerv ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesionitilor fa de persoanele tere, prin garantarea respectrii valorilor convenite ale secretului profesional. n ara noastr la elaborarea codului etic naional al profesionitior contabili din Romnia s-au avut n vedere recomandrile I.F.A.C. n legtur cu faptul c C.E.C.C.A.R. are responsabilitatea pregtirii unor cerine etice detaliate a introducerii i mbuntirea acestor cerine. I.F.A.C. crede c datorit diferenelor de cultur lingvistice, legislative i sociale sarcina pregtirii unor cerine etice detaliate revine n principal organismelor membre din fiecare ar care au responsabilitatea introducerii i mbuntirii acestor cerine. De aceea I.F.A.C. crede c identitatea profesiunii contabile este caracterizat la nivel mondial de strdania ei de a realiza un numr de obiective comune i respectarea anumitor principii fundamentale n acest scop. Prin urmare I.F.A.C. recunoscnd responsabilitile profesiunii contabile i considernd c rolul su este de a oferi principiile cluzitoare, ncurajnd continuitatea eforturilor i promovnd armonizarea, a considerat necesar s stabileasc un cod internaional al eticii pentru profesionitii contabili, care s constituie baza pe care s fie fundamentate cerinele etice din fiecare ar, pentru profesionitii contabili din fiecare ar. Acest cod internaional este menit a servi ca model pe care s se bazeze principiile etice din fiecare ar. Codul stabilete standarde de conduit pentru contabili profesioniti i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesioniti n vederea realizrii obiectivelor comune. Profesionitii contabili din ntreaga lume acioneaz n medii diferite, culturi i reglementri diferite, scopul de baz al codului trebuie ns ntotdeauna respectat. n cazul n care o prevedere naional este n conflict cu o prevedere din codul etic al I.F.A.C. cerina naional trebuie s prevaleze. Pentru acele ri care doresc s adopte codul etic al I.F.A.C. drept cod naional, I.F.A.C. a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea i aplicabilitatea n acea ar. Limbajul este coninut n declaraia de politic a consiliului I.F.A.C. prefa la cerinele etice ale organizaiei membre. Codul se bazeaz pe aceea c dac nu se prevede n mod special altceva, obiectivele i principiile fundamentale sunt egale pentru toi contabilii profesioniti indiferent dac practic n domenii diferite ( industrie, comer, sectorul public, nvmnt). n anul 1995, la Conferina Naional a CECCAR a fost adoptat Codul privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din Romania. Codul etic naional din Romnia stabilete normele de conduit pentru profesioniti contabili i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de acetia n vederea realizri obiectivelor comune Profesionitii contabili din Romnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca liberi profesioniti sau angajai, scopul de baz al codului trebuie ns respectat. Potrivit acestui cod, conduita profesionitilor contabili i relaiile profesionale cu ceilali trebuie caracterizate prin: integritate, obiectivitate, independen, secret profesional, promovarea profesionalismului i a competenei profesionale. Aprarea onoarei i independenei Corpului trebuie dovedit prin: - tiin, competen i contiin; - independen de spirit i dezinteres material; - moralitate, probitate i demnitate. Comportamentul cu clientela, calitatea lucrrilor, punctualitatea n execuie, autocontrolul calitii i remunerarea serviciilor prestate sunt precizate n cadrul Codului de conduit etic i profesional. Codul etic naional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesionitii contabili i de a proteja mpotriva implicrii acestora n elemente negative. Codul etic naional are 3 pri: A) - destinat tuturor profesionitilor contabili angajai sau liberi profesioniti B) - destinat exclusiv profesionitilor contabili liber profesioniti C) - destinat exclusiv celor angajai 23. Iasi) 38. Elem.) 29. 2010) Competenta in profesia contabila. Competena unei persoane este capacitatea de a se pronuna asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoateri adnci a problemei n discuie (Dicionarul Explicativ, Editura Academiei, 1975). Competena profesional se obine prin studiu practic. S acionezi fr s studiezi este fatal. S studiezi fr s actionezi este inutil (Mary Beard).
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 14

Page 15 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Acest principiu presupune ca profesionistul contabil detine competentele necesare, specifice misiunii pe care o are de indeplinit, si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului: obtinerea competentei si mentinerea competentei. Principiul competenei profesionale i al prudenei impune urmtoarele obligaii profesionitilor contabili: a). meninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel nct clienii sau angajatorii si s fie siguri c primesc servicii profesionale competente; b). s acioneze cu pruden n conformitate cu standardele tehnice i profesioniale atunci cnd ofer servicii profesionale. Serviciile profesionale competente necesit un raionament solid n aplicarea cunotinelor i aptitudinilor profesionale n furnizarea unor astfel de servicii. Competena profesional poate fi mprit n dou faze separate: (a) obinerea unui nivel de competen profesional; (b) meninerea unui nivel de competen profesional. Dobandirea cere: - un inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica; - practica si experienta in subiecte profesionale semnificative; - perioade de practica in domeniu. Mentinerea cere: - cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante) - adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si internationale. Dezvoltarea profesional continu elaboreaz i menine capacitile care i permit unui profesionist contabil s desfoare o activitate competent ntr-un mediu profesional. Dezvoltarea profesionala se realizeaza in baza Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesional continu a profesionitilor contabili, pus in aplicare prin Programul national de dezvoltare profesional continu a profesionitilor contabili. Un profesionist contabil ar trebui s se asigure treptat c cei care i desfoar activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiaz de instruire i supervizare adecvate. Dac este cazul, un profesionist contabil ar trebui s i atenioneze pe clieni, angajatori i ali utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente ale serviciilor pentru a evita nelegerea eronat a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. 90. Iasi) 52. Elem.) Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert Liber-profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, in afara de cazul cand beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialisti (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competentele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii. Intrucat profesionistului contabil ii revine, in intregime, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asigurare se poate obtine: - fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica; - fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica; - fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale. Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a inceput). 30. Elem.) Care sunt competenele Comisiei de Disciplin a filialei? Competenele Comisiei de Disciplin a filialei sunt: a) Vegheaz la respectarea Codului etic i a Regulamentului si normelor Corpului. Sanciunile se aplic n funcie de abaterile disciplinare, de gravitatea nclcrii i urmrile acestora, precum i de persoana n cauz; b) Sancioneaz abaterile disciplinare svrite de EC, CA, membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svrite n raza teritorial a altei filiale; c) ntiineaz preedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei i Finanelor despre reclamaiile primite (excepie fac reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Biroului Permanent, ale profesionitilor societilor strine, care se adreseaz Comisiei Superioare de Disciplin).
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 15

Page 16 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

29. Elem.) Care sunt competenele Comisiei Superioare de Disciplin? Competenele Comisiei Superioare de Disciplin sunt: a) Analizeaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului Superior i Consiliului filialei, fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei Naionale, care hotrte; b) Soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional ale preedinilor Consiliului Superior i Consiliului filialei, precum i ale profesionitilor strini care au dobndit dreptul de a exercita profesia de expert contabil i de contabil autorizat n Romnia, i aplic, dup caz: - mustrare; - avertisment; - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioad de la trei luni la un an; - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; - sanciunile disciplinare care se stabilesc n funcie de abateri, pronunate de Comisiile de Disciplin ale filialelor. c) Rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de Comisiile de Disciplin ale filialelor. d) Aplic sanciunile interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC sau CA membrilor Corpului care au svrit abateri grave prevzute n regulament. 40. Elem.) Comportamentul profesional sau profesionalismul; ce obligaii avem? Obligaiile privind comportamentul profesional sunt dup cum urmeaz: - conformarea cu legile i reglementrile relevante i evitarea oricrei aciuni care poate discredita profesia, organismul profesional sau colegii; - nefurnizarea de informaii eronate despre profesie; - profesionistul contabil trebuie s fie cinstit i loial n sensul s nu fac revendicri exagerate pentru serviciile pe care le ofer, calificrile pe care le posed i experiena pe care o deine, i s nu ofere referine compromitoare sau comparaii lipsite de fundament privind munca desfurat de ali profesioniti contabili. 94. Iasi) 60. Elem.) Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva. Ce trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil? Nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala. Sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala, si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. In declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum. Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care sa se creada ca: a) ar contine un fals sau o inducere in eroare; b) ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului; c) ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare Fiscul. Poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale. 19. Iasi) Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. Independena = principiul fundamental i condiia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil i de contabil autorizat . Independena este o situaie a unei persoane care judec lucrurile i acioneaz neinfluenat de alii. 1. Iasi) 2. 2010) Definiti conceptul de profesie contabila. Profesia contabila reprezinta totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (presteaza), precum si organismele lor profesionale. 28. Iasi) 35. 2010) Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 16

Page 17 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de examen de admitere, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de 3 ani i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Examenul se desfasoara in baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului, si prin examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat: 1.examen de admitere privind accesul; 2.stagiu de 3 ani(tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala); 3. examen de aptitudini (examen scris,proba orala). Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei Cercetrii si Tineretului; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor prevzute n ordonan (capacitate de exerciiu deplin; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale) i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai. 22. Iasi) 28. 2010) Confidentialitatea in profesia contabila. Confidentialitatea cere profesionistului contabil sa nu divulge si nici sa nu foloseasca in interes personal informatiile pe care le obtine cu ocazia indeplinirii misiunilor sale profesionale. Principiul confidenialitii impune ca obligaie profesionitilor contabili de a se abine de la: a). Dezvluirea de informaii confideniale n afara firmei sau organizaiei angajatoare ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri, cu excepia cazului n care au fost autorizat n mod special s fac public o anumit informaie sau dac exist o obligaie legal sau profesional de a face publice acele informaii. b). Folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei tere pri. Un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidenialitatea, chiar i ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie contient de posibilitatea unor scurgeri de informaii, n special n situaii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s menin confidenialitatea n prezentarea de informaii ctre un posibil client sau angajator. Un profesionist contabil trebuie s ia n considerare meninerea confidenialitii n cadrul firmei sau al organizaiei angajatoare. Un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su i persoanele care i furnizeaz consultan sau asisten respect principiul confidenialitii. Obligaia de confidenialitate continu i dup ncheierea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s utilizeze experienta anterioar. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri. Situaii in care profesionitii contabili sunt sau pot fi obligai s divulge informaii confideniale: a. Atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator; b. Atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; i pentru a aduce la cunotina autoritilor publice n msur eventuale nclcri ale legii. c. Atunci cnd exist o obligaie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin lege: pentru a se conforma controlului calitii unui corp membru sau al organismului profesional; pentru a rspunde unei anchete sau unei investigaii din partea organizaiei membre sau a unui organism normalizator; pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare; i pentru a respecta standardele tehnice i cerinele etice. Atunci cand profesionistul contabil a stabilit ca informatia confidentiala poate fi divulgata, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 17

Page 18 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- daca interesele tuturor partilor, inclusiv ale tertelor parti ale caror interese ar putea fi afectate, vor fi prejudiciate in cazul in care clientul sau angajatorul consimte ca profesionistul contabil sa divulge informatii; - daca sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si daca pot fi sustinute cu dovezi, in masura in care acest lucru este posibil. Cand situatia implica fapte sau opinii nefondate, trebuie sa se recurga la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; - Ce tip de comunicare este preconizata si cui i se adreseaza. Profesionistul contabil trebuie sa fie convins ca partile carora li se adreseaza comunicarea sunt destinatarii adecvati si ca au responsabilitatea sa reactioneze ca atare. 39. Elem.) Confidenialitatea; care sunt obligaiile profesionistului contabil? Obligaiile profesionistului contabil privind confidenialitatea sunt: - abinerea de a dezvlui informaii confideniale n afara unitii angajatoare, cu excepia cazului cnd a fost autorizat sau cnd exist o obligaie legal sau profesional s publice acele informaii; - abinerea de la folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei tere persoane; - respectarea confidenialitii n mediul social (asociai de afaceri, rude), n relaiile cu un potenial client sau angajator, n cadrul entitii angajatoare; - asigurarea c personalul angajat sau aflat sub controlul su respect confidenialitatea (pentru profesionistul contabil n calitate de administrator, director, contabil-ef etc.). Obligaia de confidenialitate continu i dup ncetarea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau angajator. Posibilitatea divulgrii informaiilor are deci loc n urmtoarele situaii: - autorizarea de ctre client sau angajator; - autorizarea prevzut prin lege (de exemplu, furnizarea de probe injustiie, autoritatea fiscal, prevenirea i sancionarea splrii banilor); - conformarea auditului de calitate; - investigaii din partea unui organism normalizator. Profesionistul contabil trebuie s se conving c prile crora li se adreseaz comunicarea informaiilor sunt destinatarii adecvai i au responsabilitatea s reacioneze ca atare. Confidenialitatea este strict, n afar de cazul n care profesionistul contabil a primit o autorizaie special de a divulga informaiile sau n caz de obligaii legale sau profesionale. Profesionitii contabili trebuie s se asigure c persoanele angajate sub orice form - subalterni sau colaboratori respect aceleai reguli de confidenialitate. Confidenialitatea se refer nu numai la divulgarea informaiilor; ea implic, de asemenea, faptul c informaiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil n beneficiul su personal sau al unui ter. Acest principiu nu se aplic divulgrii informaiilor care i permit profesionistului contabil s-i ndeplineasc obligaiile stabilite prin normele profesionale. n interesul public i al profesiunii, normele profesionale trebuie s defineasc conceptul de confidenialitate i s furnizeze o orientare asupra naturii i ntinderii obligaiilor legate de confidenialitate i asupra circumstanelor n care divulgarea de informaii primite n cursul exercitrii unei misiuni trebuie autorizat sau cerut. Obligaiile de confidenialitate sau secret profesional sunt nscrise n legislaia fiecrei ri. Pentru a stabili dac informaiile confideniale pot fi divulgate, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte (cu titlu de exemple): a) Cnd divulgarea este autorizat de client; dac interesele tuturor prilor (cu deosebire teri) pot fi lezate: - profesionistului contabil i se poate cere s lucreze contra normelor profesionale i tehnice; - profesionistul se poate gsi ntre exigenele unui superior i aplicarea normelor tehnice i profesionale; - un conflict de interese se poate produce cnd publicarea unor informaii eronate poate avantaj a angajatorii sau clientul i favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. b) Cnd divulgarea este cerut de lege sau cnd exist obligaii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie s fac apel la judecata sa pentru a determina tipul de informaii care pot fi divulgate; trebuie s se evite situaiile care implic fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; - profesionistul trebuie s se asigure c persoanele care primesc informaiile sunt destinatarii coreci ai unor astfel de informaii, adic cu abiliti s primeasc astfel de informaii; - profesionistul trebuie s stabileasc dac divulgarea i consecinele acesteia implic responsabilitatea sa. Se recomand, n toate aceste cazuri, consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 85. Iasi) 46. Elem.) Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama?

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 18

Page 19 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese, insa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. Exista si unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externe: Un superior, director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie descurajate orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil. Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si tehnice. Identificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese: - profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o participatie la un competitor alclientului; - Profesionistul contabil presteaza servicii pentru clienti ale caror interese sunt in conflict. Evaluarea semnificatiei circumstantei care genereaza conflictul de interese si luarea masurilor de protectie: - notificarea clientului despre conflictul de interese care ar putea aparea si obtinerea consimtamantului acestuia de a actiona in asemenea imprejurari; - notificarea tuturor partilor interesate; - utilizarea unor echipe distincte; - indrumarea echipei, confidentialitatea. Un conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. 54. Iasi) 10. Elem.) Cine este contabilul autorizat? Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei 65/1994 cu modificrile i completarile ulterioare i are competena de a ine contabilitatea i de a pregti lucrrile n vederea ntocmirii situaiilor financiare. 104. Iasi) 77. Elem.) Cotizatiile profesionale Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea profesionala. Cotizatiile profesionale sunt de doua tipuri: fixe si variabile (procent din venituri). 8. Iasi) 13. 2010) Criterii de recunoastere a unui organism profesional. Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie: - sa fie un organism necomercial si neguvernamental; - sa fie acceptat si recunoscut de catre membrii sai; - membrii sai sa fie profesionisti contabili; - sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); - membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili; - sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale. 72. Iasi) 53. Elem.) Criterii de stabilire a onorariilor. Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele elemente: - competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat; - nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare; - timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii; - gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate. Cheltuielile si diversele rambursari, deplasari, de exemplu, se inregistreaza distinct. Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil la este strict interzisa.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 19

Page 20 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

77. Iasi) 64. Elem.) Enumerati situatii care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare. Intre situatiile care nu indeplinesc criteriile de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust sunt cele care: - creeaza sperante false, induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile - implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de reglementare - fac comparatie cu altii - contin marturii sau aprobari scrise - contin orice alte precizari care ar putea sa II produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o deceptie - pretind nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii. 47. Iasi) Ce conine Declaraia Consilului Superior al Corpului privind punerea n aplicare i nsuirea cerinelor etice? CECCAR, n baza Declaraiei privind obligaiile referitoare la Codul etic pentru profesionitii contabili (SMO 4 emis de IFAC), are responsabilitatea de a promova norme de nalt conduit profesional i s se asigure c cerinele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigat, lundu-se murile care se cuvin. Misiunea de a pregti cerine etice detaliate aparine Consiliului Superior al CECCAR. CECCAR elaboreaz prevederi normative adecvate cerinelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionitilor contabili. CECCAR asigur consultan i ndrumri care s ajute la rezolvarea conflictelor de etic ale profesionitilor contabili. n cadrul CECCAR funcioneaz Departamentul de etic, comisiile de apel i comisiile de disciplin, atribuiile acestora fiind stabilite prin hotrri ale Consiliului Superior. Punerea n aplicare a cerinlor etice va fi susinut de introducerea unui program menit s asigure Corpul c membrii individuali cunosc toate cerinele etice i consecinele nerespectrii acestor cerine. Profesionitii contabili vor respecta cerinele etice care i privesc, fr s fie nevoie de constrngeri sau sanciuni. Pot exista ns i cazuri n care astfel de cerine sunt ignorate n mod flagrant sau pe care aceia nu le respect din eroare, omisiune sau din lipsa de nelegere a lor. Este n interesul profesiei i al tuturor membrilor ca publicul larg s aib ncredere c nerespectarea cerinelor etice ale profesiei va fi investigat i, acolo unde este cazul, vor fi luate muri disciplinare. Profesionitii contabili trebuie sfie pregtii s justifice orice abatere de la cerinele etice. Nerespectarea cerinelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da natere unor aciuni disciplinare. Msurile disciplinare pot aprea, de obicei, ca urmare a: - nerespectrii normelor generale de baz i specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniilor contabili; - nerespectrii regulilor de etic; - conduitei discreditabile sau dezonorante. Investigaiile disciplinare vor ncepe, de obicei, ca rezultat al unor plngeri. Investigaiile pot fi introduse i din oficiu de ctre CECCAR sau de ctre o entitate administrativ, fr s fie fcut o plngere. 7. Deosebirile fundamentale ntre auditul intern i auditul statutar? Statutul: Auditorul intern face parte din structurile intreprinderii, auditorul statutar este un prestator de servicii independent juridic de intreprindere. Beneficiarii auditului: Auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii (manageri, directia generala, comitetul de audit), auditorul statutar face certificarea situatiilor financiare in folosul tuturor utilizatorilor situatiilor financiare. Obiectivele auditului: Obiectivul auditului intern este sa aprecieze bunul control asupra activitatii intreprinderii (dispozitive de control intern) si sa recomande masuri pentru imbunatatirea acestuia; obiectivul auditului statutar il constituie certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a conturilor, situatiei financiare si rezultttelor intreprinderii. De observat ca pentru atingerea acestor obiectiveauditul statutar va trebui sa aprecieze si el dispozitivele de control intern ale intreprinderii; deci controlul intern este pentru auditul statutar un mijloc, in timp ce pentru auditul intern este un obiectiv. Domeniul de aplicare al auditului: Auditul statutar inglobeaza tot ceea ce participa la determinarea rezultatelor si la elaborarea situatiilor financiare, insa in toate functiile intreprinderii (un auditor statutar care si-ar limita observatiile si investigatiile doar la sectorul contabiol ar face o activitate incompleta); astfel spus, auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii,dar in legatura numai cu obiectivul sau de certificare: auditul intern are un domeniu mult mai vast: cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii, ci si toate dimensiunile acestor functii. Prevenirea fraudei: Deosebit de obligatiile legale de divulgare, auditul statutar se preocupa de orice frauda de indata ce aceasta are sau se presupune ca are o influenta asupra situatiilor financiare; auditul intern desi nu are drept scop desccoperirea fraudelor, avand o arie mullt mai larga de lucru, are ao mai mare posibiliate de prevenire a fraudelor, suspectand si adancindcontrolul pentru orice nerespectare a procedurilor de control intern.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 20

Page 21 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Independenta: Independenta auditorului statutar este cea a titularului unei profesii liberale, este juridica si statutara, este una absoluta; independenta auditorului intern este una restrictiva; ele este independent fata de structurile auditate, dar nu si fata de conducerea entitatii. Periodicitatea auditului: Auditorii statutari nu sunt prezenti tot timpul in intreprindere, ei actioneaza in perioada propice elaborarii situatiilor financiare (trimesru, semestru, an) si au de regula aceisi interlocutori; auditorul intern lucreaza tot timpul in intreprinderea sa si schimba frecvent interlocutorii. Astef spus, din punct de vedere al prezentei in intreprinedre auditul statutar este periodic, iar auditul intern este permanent, iar din punct de vedere relational (al interlocutorilor) auditul intern este periodic, iar auditul statutar este permanent. Metoda: Auditorii statutari isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate, pe baza de comparatii, analize, inventare; etoda auditorilor interni este specifica si originala, adaptata la cultura intreprinderii. 105. Iasi) 78. Elem.) Etica pentru profesionistii contabili angajati Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ sau intr-o alta functie in cadrul entitatii economice sau sociale. Amenintari la adresa respectarii principiilor fundamentale: a). Interesul propriu: - interese financiare, imprumuturi sau garantii; - conventii de compensare prin stimulente; - utilizarea inadecvata a activelor firmei. b). Autoexaminarea sau autocontrolul: - intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii si justificarii (aprobarii) de catre acelasi profesionist contabil (de exemplu, acorda viza de control financiar preventiv pentru operatiuni in documente pe care tot el le aproba). c). Familiaritatea: - incheierea unui contract de prestari de consultanta financiar-contabila cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei. d). Intimidarea: - amenintarea cu concedierea sau schimbarea din functie daca Profesionistul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situatiei financiare a firmei. Masuri de protectie: - aplicarea standardelor profesionale; - respectarea reglementarilor; - implementarea sistemului de control intern, de control financiar preventiv; - monitorizarea performantei angajatilor; - aplicarea de politici si proceduri angajatilor. In situatia in care profesionistul contabil considera ca se vor continua actiunile neetice: - apelarea la consiliere judiciara; sau - in cazuri extreme, demisionarea din cadrul entitatii angajatoare. 62. Iasi) Ce este Etica? Noiunea de ETICA, potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne, este tiina care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din perspectiva principiilor morale i cu rolul lor n viaa social; totalitatea normelor de conduit moral corespunztoare unui domeniu, unei activiti sau unei colectiviti.. ETICA este o teorie raional asupra binelui i rului, o reflecie n amonte asupra valorilor inteligent i moral ornduite. Se poate spune c etica stabilete principii despre bine i ru prin standarde de comportament, atitudine menit s faciliteze aplicarea valorilor prin existena unui Cod etic pentru aproape orice activitate. Noiunea de etic, dac se rezerv ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesionitilor fa de persoanele tere, prin garantarea respectrii valorilor convenite ale secretului profesional. 52. Iasi) 7. Elem.) Cine poate exercita profesia de expert contabil i profesia de contabil autorizat? Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de ctre persoanele care au aceast calitate, n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea principiului independenei profesiei i a cerinelor de pregtire impuse de norme. 58. Iasi) Cum se exercit profesia de expert contabil i cea de contabil autorizat?

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 21

Page 22 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Profesia de expert-contabil i de contabil-autorizat se exercit de ctre persoanele care au dobndit legal aceast calitate. Exercitarea se realizeaz numai de ctre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, nscrise n tablou. Tabloul se public anual n Monitorul Oficial al Romniei. Modaliti de exercitare a profesiei: individual (activitate independent conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat) n societi comerciale de expertiz contabil sau de contabilitate (art. 8 din O.G. nr. 65/1994 actualizat, Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale actualizat). Att experii contabili ct i contabilii autorizai nu pot efectua lucrri pentru agenii economici sau pentru instituii unde sunt salariai i pentru cei cu care angajaii lor sunt n raporturi contractuale ori se afl n concuren. De asemenea, le este interzis s efectueze lucrri pentru agenii economici, n cazul n care sunt rude sau afini pn la gradul al patrulea, inclusiv soi-soii ale administratorului, ori n situaia n care exist elemente care atest starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. 16. Elem.) Cum se exercit profesia de expert contabil i de contabil autorizat? Exercitarea poate fi individual sau n cadrul societilor de expertiz contabil sau de contabilitate. La societile de expertiz contabil si/sau de contabilitate: - cel puin 51% dintre acionari sunt experi contabili sau contabili autorizai; - cel puin 51% din numrul membrilor Consiliului de Administraie sunt experi contabili sau contabili autorizai, membri ai Corpului. Societile de expertiz contabil i de contabilitate nu pot avea participri financiare n uniti patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurri, si nici n societi civile. Societile de expertiz i/sau de contabilitate pot fi romne, strine sau mixte. Societile de expertiz i/sau de contabilitate se bucur de aceleai drepturi i au aceleai obligaii impuse membrilor Corpului. Excepia const n dreptul de a alege sau de a fi ales n organele de conducere ale Corpului. Angajarea rspunderii societilor comerciale de expertiz contabil i/sau de contabilitate i a membrilor care le alctuiesc se realizeaz prin exercitarea drepturilor administrative i a celor de natur tehnic de ctre: - conductorul (administratorul) societii: drepturile administrative i sociale (de exemplu, fa de banc, reprezentarea societii n faa terilor i a administraiei publice etc.), acesta dispunnd de semntura social a societii; - experii contabili, contabilii autorizai i ceilali asociai sau acionari ai societii, care asigur cerinele de natur tehnic ale propriilor lor lucrri executate, prin semnarea acestora, alturi de semntura autorizat a conducerii societii. 53. Iasi) 9. Elem.) Cine este expertul contabil? Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei 65/1994 cu modificrile i completarile ulterioare, i are competena profesional de a organiza i conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale, de a ntocmi situaiile financiare i de a efectua expertize contabile. Expertul contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalt calificare n domeniul contabilitii i care are acces nengrdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale, inclusiv verificarea i certificarea situaiilor financiare (n condiiile reglementrilor specifice). Calitatea de expert contabil i cea de contabil autorizat se dobndesc pe baz de examene i stagii practice. Pentru a dobndi calitatea, se cer ndeplinite cumulativ mai multe condiii. Pot fi, la cerere, experi contabili persoanele care au titlul de academicieni, profesori i confereniari universitari, doctori n economie i doctori doceni cu specialitatea finane sau contabilitate, ns cu ndeplinirea condiiilor i susinerea unui interviu privind Normele de organizare i funcionare ale CECCAR. 93. Iasi) 59. Elem.) Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea? Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor contabili obligatia de a fi justi, cinstiti in plan intelectual si neimplicati in conflicte de interese. Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume: profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune etc.; alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor; executa lucrari de audit intern, exercita functiuni de gestiune fmanciara in industrie, comert, sectorul public sau educatie. Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatorii factori:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 22

Page 23 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea lor. Este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni; asemanarea, verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil. Trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din partea tertilor care pun in discutie obiectivitatea. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta principiile de integritate si obiectivitate. Profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rationamentul, judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor. 68. Iasi) 33. Elem.) Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt: a) comportament necuviincios fa de membrii Corpului, reprezentanii Ministerului Economiei i Finanelor sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i control ale Corpului; b) absena nemotivat de la ntrunirea adunrii generale a filialei sau de la Conferina naional; c) nerespectarea dispoziiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili i a normelor Corpului referitoare la publicitate; d) absena nejustificat de la aciunile de pregtire i dezvoltare profesional reglementate prin normele emise de Corp; e) prestarea de servicii profesionale fr viza anual de exercitare a profesiei sau fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat; f) nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului profesional; g) nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata cotizaiei prevzute n prezentul regulament sau a impozitelor; h) fapta membrului Corpului de a nu depune, n termenele stabilite, la filiala de care aparine, declaraiile anuale; pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui consiliului de administraie sau administratorului unic, dup caz; i) nclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese; j) refuzul de a pune la dispoziia organelor de control i auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesional; k) nedepunerea declaraiilor sau declaraii neconforme realitii, n relaiile cu Corpul sau cu terii; l) nscrierea n rapoartele de expertiz contabil sau n alte lucrri efectuate pentru teri de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fr consimmntul acestora sau fr s fi fost consultai; m) nerespectarea normelor i standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efecturii lucrrilor pentru teri; n) nendeplinirea obligaiilor prevzute n Regulamentul privind auditul calitii serviciilor profesionale; o) orice alte nclcri ale normelor i hotrrilor luate de organele de conducere ale Corpului. La stabilirea i aplicarea sanciunilor disciplinare se va ine seama de gravitatea nclcrii i de consecinele acesteia. 20. Despre FEE FEE este organizatia recunoscuta de IFAC, care gestioneaza profesia contabile la nivelul UE. Cuprinde organisme profesionale din toate cele 27 de tari membre ale EU. CECCAR este membru FEE din 1996. FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul UE si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Pentru ca un oragnism profesional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: - sa nu fie organism guvernamental - sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile - sa fie recunoscut prin lege sau prin consesn general - sa provina dintr-o tara europeana. 25. Finanarea unui organism profesional.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 23

Page 24 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor anuale si de management pentru consiliuvor servi drept exemplu pentru profesie, precum si pentru procesul de dezvoltare a unui plan strategic si intocmirea bugetelor si planurilor de afaceri pe termen lung si scurt. Sursele de venit pot include subventii de la Guvern, sponsorizarea initiativelor specifice, donatii, surse caritabile, spatiul publicitar, firme. Cu toate ca finantarea initiala din surse externe poate fi necesara in primii ani, in cele din urma organizatia trebuie sa genereze suficiente venituri pentru a-si acoperi toate costurile de exploatare si pentru a permite unele investitii in dezvoltare. Fondurile de la membri vor fi colectate prin 2 modalitati: sub forma de cotizatii ca plata pentru drepturile si privilegiile in calitate de membru, si de recompensa pentru serviciile primite, cum ar fi cursurile, examinarile, activitatile de dezvoltare profesionala, participarea la manifestarile prootionale. Oganizatioa va trebui sa aiba propriul sediu independent. Locatia biroului si intretinerea aferenta vor necesita resurse. 31. Elem.) Cum funcioneaz Comisiile de Disciplin? Comisia funcioneaz n plenul su. Cea superioar rezolv contestaiile fcute mpotriva hotrrilor Comisiilor de Disciplin ale filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregti raportul i pentru a-1 putea susine n faa Comisiei Superioare. 9. Iasi) 14. 2010) Despre IFAC. IFAC s-a infiintat in anul 1977, cu 63 de membri fondatori din 51 de tari, ca raspuns la provocarile perioadei: - sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe - furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. In prezent, IFAC este o organizatie semnificativa, care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state, reprezentand peste 2,5 milioane de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultanta fiscala, audit, tehnologia infornatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC: intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate. IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum: - Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori - Comitetul Basel privind supravegherea Bancara - Forumul de Stabilitate Financiara - Asociatia Internationala de supraveghere a sistemului de Asigurari - Banca Mondiala. IFAC elaboreaza standardele, cu aplicabilitate la nivel global, in domeniile: educatie, etica, calitatea serviciilor, audit, contabilitate publica. Cerintele pentru a deveni membru al unui organism profesional din domeniul contabilitatii. Pentru a deveni membru IFAC, un organism profesional solicitant trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, cum ar fi: - sa fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism national professional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. In cazul consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de catre comun - sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala; - sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii; - sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale persoanelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa r - sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a programelor, activitatilor si hotararilor luate de IASB; - sa fie solvabil financiar si operational; - sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR, care este membru plin din anul 1996 si de CAFR, care este membru asociat din anul 2005. Codul etic IFAC; rol, structur. Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si funizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 24

Page 25 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

In Romania codul etic IFAC a fost adoptat drept cod etic national al profesionistilor contabili inca din anul 2002. Misiunea IFAC este de a consolida profesia contabila la nivel global la standarde armonizate, capabile sa furnizeze servicii de inalta calitate in interesul public.Cons.pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC elaboreaza si emite prin propria sa autoritate standarde etice de inalta calitate pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: - da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili;beneficiarii serviciilor contabile sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite stadarde ,si raspund pentru calitatea prestatiilor lor; - protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie precum spalare de bani,finantari de terorism,fraude de tot felul,coruptie etc; Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin Codul etic IFAC: - fie prin adoptarea Codul Etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili; - fie prin adoptarea Codului Etic IFAC la specificul jurisdictiei locale; - fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin Codul Etica IFAC. Codul Etic IFAC a fost supus unor modificari si imbunatatiro succesive ultima editie fiind publicata in iunie 2005 cu intrare in vigoare la 30 iunie 2006. Codul Etic IFAC este structurat in trei parti si are 22 de sectiuni repartizate astfel: Partea A destinata tuturor pofesionistilor contabili indiferent de statut ,care contine sase sectiuni si anume: sect. 100 Introducere si principii fundamentale;sect110 Integritatea;sect.120 Obiectivitatea; sect.130Competenta profesionala si prudenta;sect.140 Confidentialitatea; sect150- Comportamentul profesional. Partea B destinata profesionistilor contabili independenti (liber-profesionisti contabili ) contine 10 sectiuni si anume: sect.200-Introducere; sect.210 Numirea profesionistului contabil;sect.220- Conflicte de interese; sect230- Opinii suplimentare; sect.240- Onorarii si alte tipuri de remunerare; sect.250- Marketingul serviciilor profesionale;sect.260 Cadouri si ospitalitate; sect.270- Custodia activelor clientului; sect.280Obiectivitate; sect.290- Independenta in audit. Partea C- destinata profesionistilor contabili angajati si contine sase sectiuni: sect.300- Introducere; sect.310- Conflicte conceptuale; sect.320- Intocmirea si raportarea informatiilor; sect.330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza;sect.340-Interese financiare;sect.350- Stimulente. 40. Iasi) 4. Elem.) Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? Realizarea obiectivului profesiei contabile, care consta in satisfacerea exigentelor publicului, impune mai multe imperative, cum ar fi: - credibilitatea publicul are nevoie de informatii credibile; - profesionalismul profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti in domeniu; - calitatea serviciilor toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; - increderea utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordinate unui ansamblu de reguli de atica profesionala. 3. Iasi) 7. 2010) Modalitati de implementare a reglementarii. Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii: - autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul professional este recunoscut de govern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia; - reglementarea externa: profesia este reglementata de govern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare; - coreglementarea, care reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementarea externa. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare, sin u sa se concureze. Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si si reglementarea externa pot fi combinate in vederea unui amestec eficient de reglementare: - autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta: in acest caz, supravegherea este complementara reglementarii si o intareste; - o combinare in care organismul professional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 25

Page 26 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Combinarea intre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite state depinde de o serie de factori, cum ar fi: - experienta istorica; - performanta de autoreglementare a organismului professional; - orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica; - calea de dezvoltare a economiei; - natura si caracteristicile esecurilor pietei. In practica, chiar si in cazul reglementarii externe, guvernul interactioneaza explicit sau implicit cu organismul profesional. Tendintele echilibrului intre autoreglementare si reglementarea externa difera de la tara la tara. In statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste preocuparea pentru un rol sporit al reglementarii externe; in statele in tranzitie, tendinta este de solidificare prealabila a organismelor profesionale si a rolului acestora de autoreglementare. Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in reglementarea profesiei, ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea interesului public: - publicul are nevoie de servicii de calitate, dar si reputatia organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii sai; - ele sunt apropiate de pietele in care opereaza membrii lor si cunosc felul in care reglementarea poate afecta comportamentul; - ele pot urmari eficienta sistemului de reglementare; - ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu guvernele in interesul public. La randul lor, guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarea respective isi atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. Pentru aceasta, guvernele trebuie: - sa inteleaga natura si caracteristicile problemelor pe care reglementarea cauta sa le resolve; - sa beneficieze de un sistem de monitorizare a performantei organismului insarcinat cu reglementarea profesiei; - sa se bazeze pe rezultate, respective calitatea generala si consecventa serviciilor contabile; - sa aiba abilitatea de a amenda legislatia si reglementarea atunci si acolo unde este nevoie. Rezulta deci ca organismele profesionale si guvernele au interese si obiective commune: profesionistii contabili sa serveasca interesul public prin utilizarea de standarde de inalta calitate in serviciile prestate. Atingerea acestor obiective presupune existenta unui dialog constant intre govern si organismele profesionale. Desi rolul organismelor profesionale in sistemul de reglementare a profesiei difera de la tara la tara, in toate cazurile organismele profesionale au responsabilitatea de a se asigura ca profesia serveste interesului public. Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea aflarii echilibrului intre autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma cerintelor pietei serviciilor contabile. Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public, lucru care va face ca profesia sa castige respectful comunitatilor si al organelor de reglementare din tara si la nivel global. 103. Definirea independenei potrivit reglementrilor Corpului Independena este o situaie a unei persoane care judec lucrurile i acioneaz neinfluenat de alii. Independena presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului: independena de spirit (de drept) o stare de spirit, de judecat profesional care nu este afectat de influene exterioare pe de o parte; independena n aparen (de fapt) o stare care se manifest n aciune care permite beneficiarilor de lucrri s nu pun la ndoial obiectivitatea profesionistului contabil, pe de alt parte. Din practic, rezult c, majoritatea circumstanelor care afecteaz independena se datoreaz relaiilor de afaceri i financiare, cu angajaii clientului aflai n poziia de a exercita influen direct asupra profesionistului contabil. Regula de baz n cazul n care circumstanele la adresa independenei sunt semnificative nainte de acceptarea misiunii, se procedeaz astfel: se ntreprind diligenele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau, dac nu este posibil, se refuz acceptarea sau continuarea misiunii (abinere ). 25. 2010) Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. Principiul independentei cere profesionistului contabil satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului, si anume: independena de spirit sau n gndire constituie independena de drept i const n acea stare a profesionistului contabil potrivit creia, n gndirea lui, acesta consider c poate ndeplini o misiune n condiii de integritate i cu obiectivitatea necesar.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 26

Page 27 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

independena n aparen (comportamental) sau independena de fapt presupune c o ter persoan bine informat i intenionat nu gsete nici un motiv de natur comportamental, care s o determine s pun la ndoial integritatea i obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare,in functie de natura si conditiile serviciului prestat: 1. independenta absoluta; 2. independenta relativa; 3.independenta restrictiva. Un profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere, ocupatie sau activitate care ii afecteaza sau care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei, si care ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor profesionale. Din practic, rezult c, majoritatea circumstanelor care afecteaz independena se datoreaz relaiilor de afaceri i financiare, cu angajaii clientului aflai n poziia de a exercita influen direct asupra profesionistului contabil. Regula de baz n cazul n care circumstanele la adresa independenei sunt semnificative nainte de acceptarea misiunii, se procedeaz astfel: Se ntreprind diligenele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau, dac nu este posibil, Se refuz acceptarea sau continuarea misiunii. 42. Elem.) Care sunt ameninrile la adresa independenei? Circumstanele care afecteaz independena Interes propriu Autoexaminare (autocontrol) Favorizare Familiaritate Intimidare Interes propriu Interes financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un client - Deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului; - Primirea unui titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul n cauz. Dependen fa de onorariile primite de la un client - apare atunci cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client; ntreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client - profesionistul contabil este intr-o asociaie n participaie cu clientul. Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna intrarea n faliment a cabinetului. Onorarii neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrarilor a unor onorarii neprevzute n contract. mprumut ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia. Dac clientul este o banc, mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa independenei, cu condiia ca mprumutul s fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilali clieni. Autoexaminare sau autocontrol Descoperirea unei erori semnificative n cursul unei lucrri de reevaluare a muncii profesionistului contabil independent; Reportarea asupra operarii sistemelor financiare dupa ce tot acea persoana a fost implicata in elaborarea sau implementarea lor; pregtirea documentelor primare pentru nregistrarea n contabilitate, care fac obiectul unei misiuni de certificare. Un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat recent funcia de director sau functionar al clientului de certificare; Un membru al echipei de certificare care este, sau a fost recent angajat al clientului de certificare intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza; prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaza sa fie avute in vedere in cursul altor misiuni efectuate la acelasi client. Favorizare Promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de audit al situaiilor financiare. Aprarerea uni client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii. Familiaritate Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care ocupa functia de director sau functionar al clientului de certificare; Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care, ca angajat al clientului, este in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare; Un fost partener al firmei ocupa functia de director sau functionar al clientului sau este angajat intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare; Acceptarea unor cadouri sau ospitalitati din partea clientului, cu exceptia cazului in care valoarea acestora este nesemnificativa.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 27

Page 28 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Asocierea de lunga durata a unui membru important al echipei de certificare cu clientul certificarii. Intimidare Ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client. Ameninarea cu litigiul. Exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent execuiei unei misiuni i respectiv a onorariilor. Un profesionist contabil independent va observa ca situatiile specifice dau nastere unor amenintari specifice la conformitatea cu unul sau mai multe principii fundamentale. Astfel de amenintari specifice nu pot fi clasificate. Fie in relatii profesionale sau de afaceri, un profesionist contabil independent ar trebui sa fie tot timpul atent la astfel de cazuri si amenintari. Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in doua mari categorii: - masuri de protectie generate de profesie, legislatie sau reglementari; - masuri de protectie in mediul de lucru. 20. Iasi) 26. 2010) Integritatea in profesia contabila. 36. Elem.) Cum explicai principiul fundamental al integritii? Principiul integritii impune ca obligaie tuturor profesionitilor contabili de a fi drepi i oneti n relaiile profesionale i de afaceri si sa nu se asocieze la declaratii false care ar putea induce in eroare utilizatorii. Integritatea implic, de asemenea, tranzacii corecte i juste. Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidenele, comunicatele sau alte informaii cnd apreciaz c acestea: conin o declaraie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare; conin declaraii sau informaii eronate; omit sau ascund informaii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc prevederile mentionate dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerinele paragrafului. 39. Iasi) 3. Elem.) Ce semnificatie are interesul general (interesul public) ? Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, prin public intelegandu-se: - clientii - Guvernul - angajatorii - investitorii - oamenii de afaceri - comunitatile financiare - donatorii de fonduri - orice alta persoana care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar efficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 102. Iasi) 75. Elem.) Depunerea juramantului La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp. Jur sa aplic in mod correct si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduit etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional sis a aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat).

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 28

Page 29 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

32. Iasi) 8. Elem.) 39. 2010) In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? Prima situatie. Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 65/1994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare. Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist, economistul fiind subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile specifice fisei postului sau. De asemenea, economistul este specializat in multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar contabil etc. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa. A doua situatie. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent. Contabilul salariat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile care ii revin din fisa individuala a postului; rareori, in cazul unei intreprinderi, acesta executa toate lucrarile contabile; de regula este specializat pe un sector al contabilitatii. Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de intreprindere. De asemenea, ei pot pierde intreprinderea de client si, prin aceasta, sansa de venit. In schimb, economistul si contabilul salariati pierd cu greu postul in urma unor proceduri anevoioase. Este n discuie starea de salariat al unei firme i al unui cabinet de experi contabili sau de contabili autorizai. Trebuie fcut distincia ntre auditorii interni i cei externi, prin prisma independenei. Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajai n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. Contabilul profesionist independent este acela care efectueaz, unui client, n mod curent, lucrri de audit sau eviden contabil, fiscalitate i alte servicii profesionale similare. Contabilul profesionist lucreaz independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporaie) n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. i este membru ale unei organizaii afiliate IFAC. 43. Iasi) Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR? Emblema este compus dintr-o carte simboliznd nsemnle profesiei, toiagul de crainic al zeului Hermes cu doi erpi ncolcii, ceea ce semnific n Grecia antic diplomaia; emblema Corpului simbolizeaz rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care l are atunci cnd red imaginea fidel, corect i complet a patrimoniului contabilizat sau expertizat; precum i deviza: TIIN, INDEPENDEN, MORALITATE, atribute eseniale ale acestei profesii. 57. Iasi) Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati? n aplicarea prevederilor din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat, lucrrile ce se pot executa de ctre contabilii autorizai n cadrul contractelor de prestri de servicii, individual sau prin societi comerciale de contabilitate, sunt: - inerea contabilitii financiare i de gestiune; - pregtirea lucrrilor pentru ntocmirea situaiilor financiare; - lucrri, declaraii i operaiuni fiscale lunare i trimestriale (altele dect situaiile financiare anuale ale societilor comerciale), lucrri n partid simpl pentru persoane fizice independente i asociaii familiale etc.; - atribuii de cenzor la asociaii de proprietari/locatari, CAR-uri i diferite asociaii, fundaii etc. fr scop patrimonial. 33. Iasi) 14. Elem.) 40. 2010) Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili? n aplicarea art. 2, art. 6 i art. 7 OG nr. 65/1994, republicat, lucrrile ce se pot executa, fr a fi limitative, de ctre experii contabili n cadrul contractelor de prestri de servicii sunt: a) inerea sau supravegherea contabilitii i ntocmirea situaiilor financiare; - acordarea asistenei privind organizarea i inerea contabilitii, inclusiv n cazul sistemelor informatice; - elaborarea i punerea n aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune i control prin buget, n baza i cu respectarea normelor generale;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 29

Page 30 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: - analiza structurilor financiare; - analiza gestiunii financiare i a rentabilitii capitalului investit; - tehnici de analiz i de gestiune a fondului de rulment; - sistem de credit-leasing, factoring etc.; - elaborarea de tablouri de finanare i planuri de trezorerie; - elaborarea de tablouri de utilizri i resurse; - asistena n prevenirea i nlturarea dificultilor unitii; c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca: - diagnostic financiar - creterea, rentabilitatea, echilibrul i riscurile financiare; - audit intern - organizarea sau controlul regularitii i sinceritii sistemului; - studii, asisten pentru realizarea de investiii financiare; - audit statutar i certificarea bilanului contabil cu respectarea reglementrilor specifice; d) efectuarea de evaluri patrimoniale potrivit standardelor internaionale de evaluare, ca: - evaluri de bunuri i active patrimoniale; - evaluri de ntreprinderi i de valori mobiliare, pentru vnzri, succesiuni, partaje, donaii sau la cererea celor interesai; - evaluri de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege, ca: - expertize amiabile (la cerere); - expertize contabil-judiciare; - arbitraje n cauze civile; - expertize de gestiune; f) executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca: - ntocmirea de situaii periodice; - consolidarea conturilor i bilanului; - ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung; g) executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: - studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; - asisten n probleme de T.V.A. i impozite; - fiscalitate imobiliar; - asisten n aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor; - vizarea declaraiilor fiscale anuale ale agenilor economici; h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic, cum ar fi: - organigrame, structuri, definiri de funcii; - legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; - mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; - analiza i organizarea fluxului informaional; - alegerea soft-urilor necesare; - formarea profesional continu; - contribuii la protecia patrimoniului unitii; i) ndeplinirea atribuiilor prevzute n mandatul de cenzor la societile comerciale, conform prevederilor legale; j) ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege n procedurile de reorganizare judiciar i faliment cum ar fi : - efectueaz lucrri cu privire la reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i lichidarea societilor comerciale, precum i reatragerea sau excluderea unor asociai din cadrul societilor comerciale; k) acordarea de asisten de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea societilor comerciale cum ar fi: - activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice; - studii de fezabilitate la nfinarea ndreprinderilor; - activiti ale holdingurilor; l) efectuarea pentru persoane fizice i juridice a oricrui serviciu profesional care presupune cunotine de contabilitate; m) alte activiti i servicii pentru ntreprinderi cuprinse n clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621 precum i altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 30

Page 31 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

15. Elem.) Care sunt lucrrile care pot fi executate de contabilii autorizai? Contabilul autorizat poate executa, pe baz de contract, persoanelor fizice i juridice lucrri legate de inerea contabilitii, operaiunile economico-financiare i pregtirea documentelor n vederea elaborrii situaiilor financiare, lucrri, declaraii i operaiuni fiscale lunare i trimestriale, lucrri pentru organizaii familiale i persoane fizice independente, precum i activiti de cenzorat la asociaii de proprietari, alte asociaii, fundaii etc. 96. Iasi) 62. Elem.) Marketingul serviciilor profesionale Promovarea serviciilor trebuie sa fie conforma cu principiile fundamentale. In promovarea serviciilor profesionale este necesara onestitatea si loialitatea: - sa nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea detinuta, experienta castigata; - sa nu se faca referiri compromitatoare cu privire la activitatea altora. Semnificatia termenilor in intelesul Codului etic national al profesionistilor contabili: Publicitatea: comunicarea catre public a informatiilor privind serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil in scopul obtinerii de lucrari (de exemplu, Tabloul Corpului). Anuntul: comunicarea catre public a unor fapte privind profesionistul contabil: deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei; publicarea datelor de identificare a cabinetului in anuare, carti de telefon, cataloage etc. Oferta: - directa sau indirecta; contine demersurile intreprinse pe langa un eventual client in scopul de a i se propune servicii profesionale. Publicitatea si oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului. Interdictii privind publicitatea si oferta: - publicitatea prin comparatie cu alte cabinete care aduce prejudicii in vreun fel acestora; - oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau alte avantaje) sau uzarea de un mandat politic, o misiune sau o functie administrativa. Profesionistii contabili pot folosi emblema Corpului pe hartia cu antet destinata corespondentei; deviza este ,,Stiinta, Independenta, Moralitate", atribute esentiale ale exercitarii profesiei. 26. Marketingul i promovarea profesiei. Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al organizatiei. Un organism profesional care isi planifica si isi coordoneaza cu atentie activitatea de maketing are sanse mai multe de asi atinge obiectivele strategice. Strategia de marketing a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului tinta, cheie, atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente de servicii. Scopul ar trebui sa fie crearea unei mase decisive. Penrtru a implementa o strategie eficienta de marketing, o organizatie trebuie mai intai sa inteleaga mediul in care lucreaza. Cele 3 componente cheie ale mediului de marketing sunt: - macromediu: factori sociali, legali, economici, politici si tehnologici - micromediul: studenti si membri, furnizori, concurenti - mediul intern: oameni, finante resurse si infrastructura. 70. Iasi) 43. Elem.) Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei? Masuri de protectie generate de exercitarea profesiei (prevazute prin reglementarile profesiei) Cerinte educationale, de formare si experienta la intrarea in profesie - conditii la examenul de acces la profesie - efectuarea stagiului - sustinerea examenului de aptitudini Dezvoltarea profesionala continua Reglementari privind incompatibilitati si interdictii in exercitarea profesiei - reglementari profesionale - reglementari de drept comercial - reglementari procedurale Monitorizarea misiunilor (auditul de calitate) Raportarea activitatii desfasurate Masuri de protectie in mediul de lucru Pozitia de conducator al firmei, care subliniaza importanta respectarii principiilor fundamentale si ca membrii echipei actioneaza in interesul public; Politici si proceduri pentru reglementarea si monitorizarea controlului calitatii misiunilor; Documentarea situatiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale si la adresa independentei; Comunicarea la timp a politicilor si procedurilor, si instruirea personalului si a partenerilor Desemnarea unui membru cu experienta al conducerii drept responsabil pentru supravegherea functionarii adecvate a sistemului de control al calitatii;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 31

Page 32 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Consultarea unei terte persoane sau a altui profesionist contabil membru al Corpului; Prezentarea naturii serviciilor prestate si a marimii onorariilor percepute catre organele tutelare ale clientului; Implicarea altui profesionist contabil pentru a realiza din nou o parte din misiune consultarea unei tere persoane (organism profesional CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR, UNPRL, sau normalizator MFP, Consiliul concurenei, etc.), sau alt profesionist contabil membru al Corpului. prezentarea naturii serviciilor prestate i a mrimii onorariilor percepute ctre organele tutelare ale clientului. implicarea altui profesionist contabil (persoan fizic sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din misiune. Masuri de protectie din partea clientului: - ratificarea sau aprobarea de catre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii; - alegerea profesionistului contabil si atribuirea misiunii prin licitatie; clientul are angajai aompeteni care pot lua decizii manageriale. - clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitatii, auditul intern, sistemul informatic etc. care asigura alegeri obiective in mandatarea misiunilor. 1-140.) Evidena membrilor unui organism profesional. Organismul are ca obligaie evidena membrilor, pentru care este necesar o baz de date care s serveasc drept registru al membrilor. Informaiile minime vor include: - numele membrului; - numrul membrului; - adresa personal; - adresa de serviciu; - adresa potal preferat; - categoria sau sectorul de angajare; - calificrile; - data naterii; - data de admitere ca membru; - categoria de membru; - informaii din autorizaie - numrul si data de emitere. Trebuie s se acorde atenie legislaiei locale cu privire la protecia datelor - confidenialitii. Trebuie pstrate informaii similare i n cazul stagiarilor i, dac organizaia este implicat activ n oferirea de cursuri sau examinri, vor fi necesare i nregistrri ale stagiarilor i alte documente legate de stagiari. 64. Iasi) 13. Elem.) Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat? Calitatea de expert contabil si cea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine viza de exercitare a profesiei. Lipsa vizei atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei. Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii: - achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp; - plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului; - asigurarea pentru riscul profesional; - dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale; - persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala; - depunerea raportului anual de activitate, completat la toate rubricile. 17. Modaliti de organizare a profesiei contabile. Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili sau printr-o lege. Indiferent de modul de organizare, recunoasterea asociatiei printr-o reglementare da autoritate activitatilor desfasurate de aceasta si de membrii sai, mult mai importanta fiind insa recunoasterea din partea mediului economic, a societatii in general, care trebuie sa gaseasca servicile furnizate de profesionistii contabili ca indispensabile si creatoare de valoare. 16. Necesitatea existenei unor organisme profesionale puternice.

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 32

Page 33 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Pentru satisfacerea interesului public profesionistii contabili trebuie sa se asocieze astfel incat sa rezulte un organism cu menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism profesional: educatia, etica si controlul de calitate Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Publicul trebuie protejat de eventualele intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente. 17. Iasi) 23. 2010) Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile. Un cod de conduita este in general definit de profesionisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati. Organismele profesionale recomanda deseori membrilor sa include principiile esentiale ale codului in contractile cu clientii pentru ca acestia sa cunoasca comportamentele pe care le asteapta de la profesionistul contabil. Conform directivelor europene privind serviciile, un cod de etica trebuie sa include, in functie de specificul fiecarei profesiuni, atat modalitatile de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate, cat si regulile referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor ca reguli deontologice vizand sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional. Profesia contabila se distinge de alte profesiiprin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public. Prin urmare, profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public si, pentru aceasta, relatiile dintre profesionistii contabili si clientii sau angajatorii acestora, precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara sis a previna patrunderea catre consumatori (utilizatori) a unor informatii financiar contabile care pot influenta negative deciziile acestora. Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale organismului profesional. Pentru aceasta, organismul professional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru instituirea unui sistem de investigare si de sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesionale si etice. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: - da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti, care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea - protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terrorism, fraude de tot felul, coruptie etc. Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC: - Fie prin adoptarea Codului Etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili; - Fie prin adoptarea Codului Etic IFAC la specificul jurisdictiei locale; - Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC. 7. Iasi) 12. 2010) Necesitatea unor organisme profesionale puternice. Profesionistii contabili, ca furnizori de servicii profesionale, este indicat sa se asocieze pentru a satisface mai bine interesul public, organismul rezultat avand menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism professional: - educatia - etica - controlul de calitate. Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili. Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 33

Page 34 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Publicul trebuie protejat de eventuale intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia. Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente. 21. Iasi) 27. 2010) Obiectivitatea in profesia contabila. Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n raionamentele profesionale sau de afaceri. Principiul obiectivittii impune o obligaie tuturor profesionitilor contabili de a nu i compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situaii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situaii s fie definite i descrise. Relaiile care aduc un plus de confuzii sau influeneaz n mod negativ raionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Profesionitii contabili i desfoar activitatea n multe domenii diferite i trebuie s-i demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de poziie sau serviciul prestat, profesionitii contabili trebuie s protejeze integritatea serviciilor profesionale i s menin obiectivitatea n raionamentul profesional. In selecionarea situaiilor i practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerinelor etice legate de obiectivitate trebuie acordat atenia corespunztoare urmtorilor factori: a. Profesionitii contabili sunt expui unor situaii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b. Este practic imposibil s se defineasc i s se descrie toate situaiile n care ar exista aceste posibile presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relaiilor care pot ori par s afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie s domine un caracter rezonabil. c. Trebuie evitate relaiile care permit ca idei preconcepute, prtinirea ori influenele altora s ncalce obiectivitatea. d. Profesionitii contabili au obligaia de a se asigura c personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile i-a nsuit principiul obiectivittii. e. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole etc.) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaza. Masuri de protectie: 1. retragerea din echipa misiunii; 2.proceduri de supraveghere; 3. terminarea relatiei de afaceri sau financiare care genereaza amenintarea. 1-140.) Obligaiile organismelor profesionale n legtur cu Codul etic. 56. Iasi) 12. Elem.) Cum se obine calitatea de contabil autorizat? Calitatea de contabil autorizat se obine prin examen, n trepte: acces, stagiu, examen privind pregtirea deontologic i doctrina profesional, examen de aptitudini; ca i expertul contabil, dar cu tematic specific. Pentru accesul la examen se cer ndeplinite anumite condiii specifice de studii i capacitatea exercitrii. Cum se obine calitatea de expert contabil? Calitatea de expert contabil se obine prin examen. Examenul se desfoar n baza Normelor Corpului i a regulamentului pentru efectuarea stagiului, i prin examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat: - examen de admitere privind accesul; - stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru + pregtire deontologic i doctrin profesional); - examen de aptitudini (examen scris, prob oral). 11. Elem.) 55. Iasi) Cum se obine calitatea de expert contabil? Calitatea de expert contabil se obine prin examen. Examenul se desfoar n baza Normelor Corpului i a regulamentului pentru efectuarea stagiului, i prin examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 34

Page 35 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Condiiile pentru a deveni expert contabil: - examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin; Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei i Cercetrii; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor prevzute n ordonan (capacitate de exerciiu deplin; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale) i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai. - stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru + pregtire deontologic i doctrin profesional); - examen de aptitudini (examen scris, prob oral). Proba scrisa consta in : a. studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile, evaluarii intreprinderilor si auditului financiar ; b. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. Proba orala consta in : a. cate o intrebare din materie juridica si fiscala ; b. cate o intrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor. La proba scris fiecare lucrare primete o not de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise i continuarea examenului cu proba oral este necesar obinerea mediei de cel puin 7. 73. Iasi) 54. Elem.) Onorariile si independenta Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in pericol. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. Acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. 24. Organele de conducere i de execuie ale unui organism profesional. Apartenenta la un oragnism profesional de contabnilitate constituie un contract intre organism, membrii sai si partile interesate prin intemediul caruia toate partile implicate obtin drepturi si sarcini reciproce. Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul. Componenta acestuia este in general aleasa de membrii, de obicei pe un teren specificat, care poate fi reinnoit o data sau de mai multe ori. Pentru determinarea numarului de membri din Consiliu trebuie sa se aiba in vedere reprezentarea corespunzatoare a membrilor, creand in acelasi timp un grup suficient de mic pentru a colabora eficient. Consiliul raspunde in fata membrilor.Membrii vor fi invitati sa participe la AGA si vor avea de asemenea dreptul sa solicite o Adunare generala speciala daca este necesar. Consiliul este condus in mod normal de un presedinte care este ales de ceilalti membri ai consiliului sau de masa de membri. Multe organisme au si unul sau mai multi presedinti adjuncti sau vicepresedinti, alesi de membrii consiliului si il reprezinta pe presedinte. Misiunea unui organism profesional de contabilitate este indeplinita prin intermediul activitatii membrilor si a personalului angajat. 34. Iasi) 41. 2010) Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial) ?
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 35

Page 36 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Sediul central al Corpului este n Municipiul Bucureti. CECCAR are 42 de filiale fr personalitate juridic n fiecare reedin de jude i n Municipiul Bucureti. CECCAR este astfel organizat nct s-i poat ndeplini atribuiile de organism de autoreglementare. Pentru mbuntirea managementului la nivel central i local s-au luat o serie de msuri, cum ar fi: a). Modificarea organigramei Corpului, n sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente, sectoare). b). Clasificarea filialelor Corpului n funcie de volumul de activitate i numrul de membri in 5 categorii (grade), care s constituie baza determinrii indicatorilor de alocare a resurselor n cadrul Corpului: Categoria 0 peste 3.000 membri Categoria I peste 600 membri Categoria II 301 600 membri Categoria III 101 300 membri Categoria IV pn la 100 membri. La 31 decembrie 2004: - filiale categoria 0 1 filial (Bucureti) - filiale categoria I 10 filiale - filiale categoria II 12 filiale - filiale categoria III 17 filiale - filiale categoria IV 2 filiale 19. Elem.) Care este organizarea CECCAR? 1. Organe de decizie (alese) Conferina Naional Consiliul Superior Biroul Permanent Preedintele Corpului Pentru urmrirea punerii n aplicare a msurilor hotrte de Biroul permanent, Consiliul superior i Conferina naional i asigurarea legturii ntre organele alese i organele executive ale Corpului s-a nfiinat Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare i funcionare precum i atribuiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotrre a Consiliului Superior. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurat de ctre cenzori, care sunt alei pentru o perioad de patru ani, de Conferina naional ordinar, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul Superior: - Comisia Superioar de Disciplin - Comisia Central de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de execuie (numite sau desemnate): Director general executiv Departamente, direcii, sectoare, birouri Seciunile Corpului se organizeaz pe categorii profesionale, i anume: - seciunea experi contabili - seciunea contabili autorizai Organizare la nivel de filial 1. Organe de decizie (alese) Adunarea General Consiliul filialei Biroul Permanent Preedintele filialei Verificarea gestiunii financiare a filialei este asigurat de ctre cenzori, care sunt alei pentru o perioad de patru ani, de Adunarea generala a filialei, prin vot deschis. Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul filialei: - Comisia de Disciplin - Comisia de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de execuie (numite sau desemnate): Directorul executiv al filialei Sectoare Sector eviden Tablou
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 36

Page 37 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Sector stagiu i dezvoltare profesional continu Sector etic i control respectare norme Birou expertize contabile Birou administrativ 27. Iasi) 28. Elem.) 34. 2010) Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 1. Comisia Superioara de Disciplina pe langa Consiliul Superior al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Constituire: - 7 membri titulari (dintre care un presedinte), dintre care: Presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta Nationala dintre membrii CECCAR 2 membri desemnati de Ministerul Economiei si Finantelor 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. - 7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titulari) Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene: a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte; b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat; c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor; d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de regulament. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin este de 4 ani. Pot face contestaii la Comisia superioar de disciplin mpotriva hotrrilor comisiilor de disciplin ale filialelor toi cei interesai, precum i consiliile filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicrii hotrrii comisiilor de disciplin ale filialelor. n perioada de judecare a contestaiei se suspend aplicarea prevederilor hotrrii de sancionare, pentru lucrrile ncepute. Membrii Comisiei superioare de disciplin sunt rspunztori de pstrarea secretului profesional n exercitarea mandatului lor. Hotrrile Comisiei superioare de disciplin pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, n termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunotin. Contestaia nu suspend aplicarea hotrrii. Pentru constituirea jurisprudenei disciplinare, Comisia superioar de disciplin ntocmete o culegere cu toate soluiile proprii pronunate, ct i cu cele pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor, publicndu-le anual n revista Corpului. 2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza. Comisia de disciplin a filialei este format din: Constituire: 5 membri titulari (1 preedinte i 4 membri ) 5 membri supleani alei de adunarea general dintre membrii filialei, experi contabili, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Membrii supleani sunt desemnai n aceleai condiii, odat cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Comisia de disciplin de pe lng consiliul filialei este competent s sancioneze abaterile disciplinare svrite de experii contabili i contabilii autorizai, membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svrite n raza teritorial a altei filiale.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 37

Page 38 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Fac excepie plngerile privitoare la fapte svrite de membrii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, de membrii i preedinii comisiilor de disciplin ale filialelor, de preedinii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, precum i de persoanele fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia, care se depun la Comisia superioar de disciplin. Plngerile privitoare la fapte svrite de membrii i preedintele Comisiei superioare de disciplin se depun la Consiliul superior care le analizeaz i le prezint Conferinei naionale. Comisia de Disciplina a filialei instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite. Procedura de judecat disciplinar Toate reclamaiile privind fapte susceptibile de a antrena rspunderea disciplinar ndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societi recunoscute de Corp se adreseaz comisiei de disciplin a filialei de care aparine cel reclamat. Aceasta ntiineaz preedintele consiliului filialei. Fac excepie reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, a membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin ale filialelor sau profesionitilor i ai societilor strine care se adreseaz Comisiei superioare de disciplin. Plngerea ndreptat mpotriva unui membru al Corpului se adreseaz filialei din care face parte acesta, cu excepia situaiilor n care competena aparine Comisiei superioare de disciplin, pentru care plngerile se depun la Consiliul superior. Plngerea astfel primit se transmite n termen de 48 de ore, preedintelui comisiei de disciplin, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. Procedura de judecat disciplinar este reglementat prin Regulamentul comisiilor de disciplin, aprobat de Consiliul superior al Corpului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Fapta svrit de un membru al Corpului, indiferent de funcia deinut n structurile alese i funcionale, prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili, hotrrile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinar. 10. Iasi) 15. 2010) Organisme si grupari regionale profesionale. IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea ce priveste stabilirea standardelor profesionale. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respective in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si, in anumite cazuri, in fata organizatiilor internationale in care sunt importante din punct de vedere regional. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitatea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC, organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca: - va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective, si se va asigura ca prin intermediul propriilor organisme membre sunt promovate in regiune reglementarile si standardele IFAC si IASC; - are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in regiunea respectiva; - constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general reprezentativa pentru profesia contabila; - nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari deja deservite de o organizatie regionala; - contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC; - este infiintata corespunzator, atat din punct de vedere financiar, cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infracstructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilo In urma recunoasterii de catre IFAC, organizatia regionala si IFAC isi asuma anumite angajamente si responsabilitati reciproce. Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi recunoscuta de IFAC gruparea regionala trebuie sa demonstreze ca: - exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta (care poate fi cunoscuta ca organizatie regionala pentru propriile sale scopuri locale); - gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC; - zona acoperita de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme contabile profesionale; gruparea are potential sa indeplineasca eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si Gruparile regionale recunoscute nu au dreptul de a participa la intalnirile Consiliului
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 38

Page 39 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

de Administratie al IFAC ca observatori, cu exceptia unei decizii specifice emisa pentru a participa la o anumita intalnire, pentru un anumit scop. Gruparile recunoscute vor primi exemplare din toate publicatiiile IFAC in schimbul platii unei cotizatii anuale rezonabile.Acestea vor fi incurajate sa contribuie la raspunsurile pentru proiectele de expunere ale IFAC si pentru reglementari si alte documente inaintate. Principalele organizatii si reglementari regionale care functioneaza in Europa sunt: - Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) este organizatia recunoscuta de IFAC, care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene. Ea cuprinde organisme profesionale, admise conform principiului de tara, din toate cele 27 tari membre IFAC - care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din 1996. Pentru ca un organism professional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: sa nu fie organism guvernamental; sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile; sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general; sa provina dintr-o tara europeana. Cand dintr-o tara exista o a doua candidatura pentru calitatea de membru este necesara consultarea membrului existent. - Federatia Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF); - Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni (FCM); - Comitetul de Integrare Latina Europa America (CILEA); - Parteneriatul Sud Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii (SEEPAD). 23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul. In cadrul colaborarii cu administratia, grupul care formeaza oragnismul profesionall trebuie sa retina urmatoarele obiective comune: realizarea cresterii economice si protejarea interesului public. O colaborare eficienta cu administratia si alte parti interesate poate duce la dezvoltarea unui oragnism profesional care respecta necesitatile administratiei ale profesiei si ale interesului public in general. Organismele profesionale au responsabilitatea de a ramane implocate in zone care afecteaza profesia, de exemplu legislatia, administratia corporativa si reglementarile fiscale. Prentru ca profesia sa se dezvolate si sa obtina recunoastere publica, trebuie sa exista un cadru legal si de reglementare corespunzator care sa guverneze profesia. Grupul care formeaza un nou organism profesional de contabilitate trebuie sa inceapa colaborarea cu administratia inca din faza incipienta pentru a dezvolat un cadru corespunzator. Pentru asta este important ca membrii grupului fondator sa fie in legatura cu administratia. 90. Organizarea i constituirea Comisiilor de Disciplin 1. Comisia Superioara de Disciplina - pe langa Consiliul Superior al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Constituire: 7 membri titulari ( dintre care un presedinte), dintre care: - presedintele si 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR; - 2 membri desemnati de MEF; - 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. 7 membri supleanti ( in aceeasi structura ca membrii titulari). 2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Constituire: - 5 membri titulari ( dintre care un presedinte); - 5 membri supleanti. Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina este de 4 ani. 21. Despre organizaiile i gruprile regionale. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata organismelor guvernamentale si de dezvolatre din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor internationale in importante din punct de vedere regional. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective.Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca: - va subscrie si sa promoveze obiectivele IFAC in regiunea pe care o reprezinta si reglementarile si standardele IFAC si IASC
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 39

Page 40 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile in regiunea respectiva - constituie o regiune de tari definita corespunzator si reprezentativa pentru profesia contabila - contine un numar suficient de organisme contabile deja membre ale IFAC - este infiintata corespunzator atat financiar cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resurse organizationale si financiare necesare indeplinirii responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC Organizatiei regionale i se va cere: - sa sustina activ IAFC , sa continue si sa asigure diseinarea pe scara larga a reglementarilor tehnice - sa furnizeze periodic secretariatului IFAC rapoarte de activitate - sa informeze secretariatul IFAC despre orice schimbari propuse in constitutia sau in randul membrilor organizatiei regionale Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa sunt: - FEE - Federatia expertilor contabili europeni - FIDEF - Federatia expertilor contabili francofoni - FCM - Federatia expertilor contabili mediteraneeni - CILEA - Comitetul de integrare latina Europa America - SEEPAD - Parteneriatul sud est european pentru dezvoltarea contabilitatii. 49. Iasi) Care sunt principalele orientri strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 2010? Organizarea profesiei. CECCAR trebuie s se transforme treptat dintr-un organism nchis (n serviciul exclusiv al membrilor), ntr-un institut profesional n serviciul economiei; numai aa i va putea ndeplini calitatea de persoan juridic de interes public prevzut prin legea de organizare i funcionare. Identificarea i valorificarea tuturor posibilitilor de colaborare cu celelalte organisme care au fost create n zona profesiei contabile, n scopul asigurrii unitii de concepie i de metod n profesia contabil, pe baza directivelor i normelor europene, a standardelor internaionale de contabilitate i audit, va constitui una din prioritile viitoare ale CECCAR. CECCAR va trebui s aib n continuare iniiativa n colaborare, inclusiv prin crearea unor forme asociative cu diferitele organisme nfiinate n cadrul profesiei contabile; o atenie deosebit se va acorda colaborrii cu Camera Auditorilor Financiari pe baza propunerilor fcute de CECCAR n acordul de colaborare ncheiat. Atragerea tuturor profesionitilor contabili din economie n sfera de preocupri ale CECCAR sub aspectul formrii i al deontologiei profesionale pe baza Codului etic naional al profesionitilor contabili, face necesar perfecionarea, n continuare, a organizrii interne a CECCAR, n ceea ce privete structurile executive de la nivel central i teritorial, ct i cele de decizie de la nivelul comisiilor, seciunilor i departamentelor. Exercitarea profesiei. CECCAR trebuie s-i intensifice, n continuare, preocuprile pe linia gestionrii profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, indiferent de lucrrile pe care acetia le efectueaz i de organismul profesional care gestioneaz lucrarea, n nelesul termenilor i definiiilor date de organismele Uniunii Europene n Cartea verde european, lund atitudine fa de orice ncercare de a restriciona accesul experilor contabili la activiti i lucrri prevzute expres prin reglementrile europene ca formnd apanajul acestora. Fidel principiilor nscrise n statutele organismelor europene i internaionale din care face parte, CECCAR va aciona, n continuare, pentru evitarea oricrei incompatibiliti n exercitarea profesiei, lund msuri de mbuntire a procedurilor de control al calitii i de monitorizare a activitii membrilor, de cretere a calitii investigaiilor i de aplicare de sanciuni; CECCAR va trebui s gseasc cele mai potrivite forme i metode pentru atragerea tuturor membrilor CECCAR i a tuturor contabililor din economie la aciunile de formare i dezvoltare profesional continu i la respectarea deontologiei profesionale corespunztor activitii profesionale pe care acetia o realizeaz, n practic liber sau ca angajai. Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii de servicii profesionale, formula bun la toate dovedindu-se nu numai ilizorie, dar chiar periculoas, lundu-se totodat msurile organizatorice necesare. CECCAR va lua msuri, n continuare, pentru dezvoltarea unor cabinete profesionale naionale puternice ncurajnd procesul de concentrare prin diverse forme. Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public n condiii de competen i deplin responsabilitate este cea mai nalt misiune pe care membrii CECCAR o au de ndeplinit n continuare; n consecin, toate aciunile CECCAR trebuie s vizeze stabilirea unui rol clar i a unui loc stabil al profesionistului contabil n mediul de afaceri, n relaia contribuabil-fisc, n relaia entitilor economice i sociale ca furnizri de informaii contabile cu utilizatorii acestora. n acelai timp, se vor lua msuri de cretere a responsabilitii i responsabilizrii membrilor
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 40

Page 41 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

fa de public; perfecionarea n continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui la creterea autoritii i prestigiului membrilor CECCAR. n vederea satisfacerii interesului public, CECCAR va colabora, n continuare, cu organismele administrative i cu diferitele organisme i structuri ale societii civile. Educaie. ndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiionat de formare i instruire principalele ci pentru meninerea competenei membrilor CECCAR; acest proces de meninere a competenei va trebui s fie n continuare perfecionat i modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR, att sub aspectul cuprinderii, ct i al ntinderii. Una din marile provocri ale CECCAR n ceea ce privbete instruirea i formarea profesionitilorcontabili o constituie , i n perioadele viitoare, cunoaterea i aplicarea standardelor internaionale de raportare financiar i a standardelor de audit. Parteneriatul sector public sector privat. Una din preocuprile fundamentale ale CECCAR o constituie i n perioada viitoare, construirea unor relaii de parteneriat cu sectorul public i n mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul i cu celelalte organisme guvernamentale. CECCAR trebuie s se implice n sesizarea fenomenelor negative din economie, a calitii necorespunztoare a unor reglementri din domeniul financiar-contabil; activitatea de lobby trebuie promovat n mod corespunztor. CECCAR trebuie s valorifice, n interesul general al rii, poziia sa de membru n organismele internaionale i s sprijine introducerea standardelor internaionale de raportare financiar pentru sectoarele public i privat. Dezvoltarea serviciilor pentru membri trebuie s constituie, n continuare, o preocupare major pentru CECCAR: identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale i ghiduri de aplicare, n serviciul membrilor, mbuntirea sistemului de comunicare cu membrii i de participare a acestora la luarea deciziilor, sprijin pentru rezolvarea unor probleme financiare i sociale ale acestora, etc. Activitatea internaional. CECCAR va trebui s-i sporeasc, n continuare, aportul la lucrrile organismelor europene i internaionale din care face parte i s-i consolideze poziia de lider n cadrul organismelor profesionale din Europa central i de est. Va trebui s sprijine tinerele organisme profesionale din rile regiunii sud-est europene i n mod deosebit profesia contabil din Republica Moldova. Obinerea dreptului de a vota n organismul de specialitate al Uniunii Europene (FEE), organizarea n ara noastr a unor regiuni de lucru ale IFAC i FEE i depunerea unor candidaturi pentru obinerea unor locuri n organele de conducere ale acestor organisme, creterea, n continuare, a rolului n activitatea unor organisme internaionale la care CECCAR este membru fondator i/sau membru n Consiliile de conducere ale acestora, consolidarea iniiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilitii (SEEPAD) iniiativ romneasc, sunt numai unele din obiectivele pe care CECCAR le va aborda n perioada urmtoare. 92. Iasi) 58. Elem.) Pastrarea arhivelor clientului Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor in vederea contabilizarii se stabileste prin contract si anexe la contract, fiind obligatorie: - normalizarea documentelor; - stabilirea termenelor. Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un client a disparut, se verifica la Registrul Comertului daca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevazuta de lege. 91. Iasi) 57. Elem.) Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisioane. Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este facuta pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau incalcari ale legislatiei. Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor (pe parcurs, acte aditionale). Nu se pot incheia contracte globale. Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile. Este interzisa impartirea onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute. In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei (procedura dreptului comun). 18. Iasi) 24. 2010) Principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila. Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 41

Page 42 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- Integritatea Un profesionist contabil trebuie s fie drept i onest n toate relaiile profesionale i de afaceri. - Obiectivitatea Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n raionamentele profesionale sau de afaceri. - Competenta profesionala si prudenta Un profesionist contabil are o datorie permanent de a-i menine cunotinele i aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primete servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s acioneze cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale. - Confidentialitatea Un profesionist contabil trebuie s respecte confidenialitatea informaiilor dobndite ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri i nu trebuie s divulge astfel de informaii unei tere pri fr o autorizaie specific, cu excepia cazului n care exist un drept sau o obligaie legal sau profesional de a dezvlui aceste informaii. Informaiile confideniale obinute n cadrul unei relaii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor tere pri. - comportamentul profesional Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor i normelor relevante i ar trebui s evite orice aciune ce poate discredita aceast profesie. - Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC - Consiliul pentru standarde Internationale de contabilitate - Ministerul Finantelor publice - C.E.C.C.A.R. si Camera auditorilor Financiari - legislatia relevant. 37. Elem.) Cum explicai principiul fundamental al obiectivittii? Profesionistul contabil trebuie s fie imparial, fr idei preconcepute, s nu se afle n situaii de incompatibilitate sau de conflict de interese. Rezult urmtoarele necesiti: obligaia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influenei nedorite a unor persoane; evitarea relaiilor care influeneaz n mod negativ raionamentul profesional; absena relaiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu funcii de conducere sau angajai ai clientului; neacceptarea de cadouri sau invitaii (la mas, spectacole) care pot fi considerate a avea o influen duntoare asupra raionamentului profesional; atenia asupra urmtorilor factori: - exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea; - imposibilitatea definirii tuturor situaiilor n care se pot exercita presiuni; - evitarea influenei ideilor preconcepute; - garania nsuirii de ctre angajai a principiului obiectivittii; msuri de protecie: - retragerea din echipa misiunii; - proceduri de supraveghere; - terminarea relaiei de afaceri sau financiare care genereaz ameninarea. 62. prioritile unui nou organism profesional din domeniul contabilitii? 1. Prioritati pe termen scurt: - adoptarea legislatiei care recunoaste un organism profesional pentru contabili si auditori, si stabileste autoritatea si functiile organismului; - incurajarea formarii si educatiei contabililor profesionisti ( fie prin stabilirea de programe de educatie proprii, fie prin adoptarea programului recunoscut la nivel international); - cererea de consiliere inca de la inceput pentru convergenta standardelor nationale si internationale de contabilitate, adoptarea de standarde internationale de audit si a Codului etic IFAC;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 42

Page 43 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- adoptarea unui statut si a regulamentelor organismului profesional de contabilitate; - formarea Consiliului organismului profesional de contabilitatea; - numirea unui director executiv pentru administrarea si conducerea organismului profesional de contabilitatea; - infiintarea unui registru al membrilor si stagiarilor; - colectarea de taxe anuale de la membri si stagiari; - stabilirea structurii managementului executiv. 2. Prioritati pe termen mediu: - organizarea de manifestari privind dezvoltarea pregatirii continue si crearea de oprtunitati de formare pentru membri si stagiari; - stabilirea unui proces disciplinar. 3. Prioritati pe termen lung: - reglementarea si monitorizarea membrilor din practica publica; - depunerea de cereri de membru la IFAC. 86. Iasi) 47. Elem.) Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele: - examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat in acest sens; - daca superiorul este presupus implicat in conflict, profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat; - solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional; - daca toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare in acest sens conducerii entitatii care 1-a angajat. Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale. 1-140.) Ce este profesia contabil? Profesia contabila reprezinta totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (presteaza), precum si organismele lor profesionale 24. Iasi) 30. 2010) Profesionalismul in profesia contabila. Acest principiu impune ca obligatie profesionistului contabil sa se conformeze legilor si reglementarilor relevante si sa evite orice actiuni care ar prejudicia profesia, organismul profesional sau un membru. Acestea include actiuni pe baza carora o terta parte rationala si informata, la current cu toate informatiile relevante, ar concluziona ca este afectata in mod negative buna reputatie a profesiei. In cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor si a activitatii pe care o efectueaza, profesionistii contabili nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali, si nu trebuie: - sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera, calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin; - sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii. Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . 1-140.) Coninutul programelor de educaie ale organismelor profesionale. Programul de educatie trebuie sa dezvolte cunostintele si abilitatile profesionale. Setul de cunostinte se va schimba in mod constant si conditiile locale vor determina, de asemenea, modificari in ceea ce priveste baza de cunostinte necesare. Programul trebuie sa contina urmatoarele domenii vaste: Contabilitate, finante si cunostinte aferente:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 43

Page 44 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- contabilitate si audit financiar; - contabilitate si control de gestiune; - impozitare; - drept comercial; - audit si asigurare; - finante si management financiar; - valori si etica profesionala. Cunostinte de organizare si afaceri: - economie; - mediul de afaceri; - etica in afaceri; - piete financiare; - metode cantitative; - comportamentul organizational; - management si decizii strategice; - marketing; - afaceri internationale si globalizare. Cunostinte si competente IT ( tehnologia informatiei): - cunostinte generale IT; - cunostinte de control IT; - competente de control IT; - competente de utilizator IT. Programul de educatie trebuie sa dezvolte o gama de abilitati profesionale necesare pentru contabilii profesionisti, inclusiv: - abilitati intelectuale; - abilitati tehnice si functionale; - abilitati personale; - relatii interpersonale si comunicare; - abilitati de management de organizare si afaceri. Un alt aspect important al programului de educatie il reprezinta dezvoltarea valorilor profesionale, etice si a atitudinii in ceea ce priveste profesia. Organismul profesional al contabilitatii este responsabil de a garanta ca membrii inteleg principiile de etica profesionala pe care trebuie sa le respecte ca profesionisti contabili. Programul de educatie trebuie sa duca la un angajament in ceea ce priveste: - interesul public si responsabilitatile sociale; - perfectionarea continua si invatarea de durata; - increderea, responsabilitatea, oportunitatea, politetea si respectul; - legile si regulamentele. Aceste valori, etica si atitudinile pot fi dezvoltate la locul de munca, in sala de curs si in cadrul programelor de educatie ale organismului profesional de contabilitate. Acesta este un domeniu in formare si fiecare tara adopta abordari diferite. 51. Iasi) Ce este si ce contine Programul naional de formare i dezvoltare profesional continu? Dezvoltarea profesional continu constituie o necesitate obiectiv pentru toi profesionitii contabili liber profesioniti sau angajai n economie, n condiiile creterii responsabilitilor profesionale i a ridicrii calitii lucrrilor efectuate, n concordan cu cerinele economiei de pia i respectarea principiilor care stau la baza Standardului Internaional de Educaie nr. 7 emis de ctre IFAC. innd seama de specificul pregtirii profesionale, CECCAR a elaborat Programul Naional de Dezvoltare Profesional Continu, avnd drept obiectiv sprijinirea profesionitilor contabili n dezvoltarea i meninerea competenei profesionale, pentru a oferi servicii de nalt calitate clienilor, angajatorilor i altor deintori de interese. Programul cadru are la baz standardele elaborate de Comitetul de educaie al IFAC. Programul cadru conine: - dezvoltarea profesional continu, adresat experilor contabili i contabililor autorizai profesioniti membri ai CECCAR i tuturor profesionitilor contabili din economie - pregtirea profesional iniial pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie n curs de efectuare a stagiului. A. Programul de pregtire iniial Pregtirea profesional a stagiarilor (absolvenilor examenului de acces la profesia contabil) este parte component a PNDPC i se realizeaz n conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 44

Page 45 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

i examenului de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin hotarre a Consiliului Superior. B. Dezvoltarea profesional continu Programul cadru este adresat tuturor membrilor CECCAR i este deschis tuturor profesionitilor contabili din economie. Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii ale activitilor ce constituie preocupri ale profesionitilor contabili i anume: nelegerea i aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar; Audit i certificare; Contabilitatea financiar; Contabilitatea i control de gestiune; Fiscalitate; Evaluare economic i financiar a ntreprinderilor; Managementul pieelor de capital; Drept Legislaie european; Doctrin i deontologie profesional; Expertiz contabil. Pentru fiecare disciplin Programul naional de dezvoltare profesional este structurat pe 3 nivele: baz, mediu i avansat. Pentru nivelele mediu i avansat, perfecionarea i aprofundarea cunotinelor n domeniile (disciplinele) de mai sus, Programul naional se structureaz pe un numr de 18 cursuri. Organizarea i desfurarea aciunilor n cadrul Programului naional de dezvoltare profesional continu se realizeaz la nivel central (naional) pe centre universitare, zonale i la nivel de filiale. Programul naional de formare profesional se completeaz cu aciunile realizate cu asisten strin n baza acordurilor de cooperare dintre CECCAR i organisme profesionale din alte ri. Durata de pregtire pentru cursurile obligatorii este de cel puin 120 de ore sau uniti echivalente de dezvoltare profesional continu (CDP) ntr-o perioad de 3 ani, din care minimum 20 de ore verificabile / an. Direcia pentru dezvoltarea profesional continu prezint periodiv Consiliului Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare profesional continu a membrilor, cum ar fi nvmntul la distan i dezvoltarea individual a membrilor pe baza unor materiale (suporturi de curs i bibliografie) puse la dispoziie de Corp, cu testarea asupra cunotinelor profesionale dobndite. n cadrul programului naional de dezvoltare profesional continu se recomand acordarea unei atenii deosebite tematicilor de cursuri pentru nelegerea i aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, precum i pentru Doctrina i deontologia profesional. Absolvirea fiecrei teme se va face pe baza unui test de verificare a cunotinelor, n urma cruia se vor acorda certificate de absolvire, n care se precizeaz tema, durata i forma de pregtire urmat. Certificatele de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesional vor sta la baza verificrii ndeplinirii condiiilor prevzute pentru acordarea vizei anuale necesare exercitrii profesiei. 76. Iasi) 63. Elem.) Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila? Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute: - informarea obiectiva a publicului - decenta - cinstea - increderea - bunul gust. 100. Iasi) 73. Elem.) Raspunderea administrativa Fundamentare Raspunderea administrativa sau contraventionala intervine in cazul abaterilor de la reglementarile si procedurile judiciare, fiscale, contabile si alte acte normative emise de autoritatile administratiei publice. Reglementari - Codul de procedura civila; - Codul de procedura penala; - Codul de procedura fiscala; - Legea contabilitatii nr. 82/1991. Fapte sanctionabile administrativ
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 45

Page 46 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- inlocuirea expertului contabil de catre instanta (art. 205 alin. (2) din Codul de procedura civila), in cazul in care acesta nu se infatiseaza; aducerea in instanta a expertului contabil, cu mandat (art. 188 alin. (2) din Codul de procedura civila), in caz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cand i se cere (art. 211 din Codul de procedura civila). Amenzi judiciare Daca legea nu prevede altfel, instanta va sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul: refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat, ori refuzul de a da lamuririle cerute; neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei; neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre cel care il detine, la termenul fixat in acest scop de instanta; refuzul sau omisiunea unei autoritati sau a altei persoane de a comunica la cererea instantei, la termenul fixat in acest scop, datele care rezulta din actele si evidentele ei; cauzarea amanarii judecatii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea ,,actelor de procedura"; lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal atunci cand este citat; tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de expertiza contabila judiciara. 101. Iasi) 74. Elem.) Raspunderea penala Sunt supuse dreptului penal infractiunile: - comerciale sau de afaceri; - de fals intelectual sau bancruta frauduloasa; - fiscale - de serviciu - de spalare a banilor 80. Iasi) 67. Elem.) Rspunderea disciplinar Este o rezultant a abaterilor svrite de un membru al Corpului prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului de organizare i funcionare al CECCAR, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili. Aciunea disciplinar pentru sancionarea anumitor fapte se ntreprinde fie n paralel cu aciunea penal, civil sau administrativ, fie n afara existenei unei asemenea aciuni. Principiul Penalul ine n loc civilul" nu se aplic n materie disciplinar. 12. Modaliti de implementare a reglementrii profesiei contabile. (1,5p) Exista 3 modalitati de implementare a reglementarii: - autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia; - reglementarea externa: profesia este reglementata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, caruia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare; - coreglementarea: reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementare externa. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare, sin u sa se concureze. Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si si reglementarea externa pot fi combinate in vederea unui amestec eficient de reglementare: - autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta: in acest caz, supravegherea este complementara reglementarii si o intareste; - o combinare in care organismul professional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte. Combinarea intre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite state depinde de o serie de factori, cum ar fi: experienta istorica; performanta de autoreglementare a organismului professional; orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica; calea de dezvoltare a economiei; natura si caracteristicile esecurilor pietei. In practica, chiar si in cazul reglementarii externe, guvernul interactioneaza explicit sau implicit cu organismul profesional. Tendintele echilibrului intre autoreglementare si reglementarea externa difera de la tara la tara. In statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste preocuparea pentru un rol sporit al reglementarii
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 46

Page 47 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

externe; in statele in tranzitie, tendinta este de solidificare prealabila a organismelor profesionale si a rolului acestora de autoreglementare. Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in reglementarea profesiei, ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea interesului public. - publicul are nevoie de servicii de calitate, dar si reputatia organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii sai; - ele sunt apropiate de pietele in care opereaza membrii lor si cunosc felul in care reglementarea poate afecta comportamentul; - ele pot urmari eficienta sistemului de reglementare; - ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu guvernele in interesul public. La randul lor, guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarea respective isi atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. Pentru aceasta, guvernele trebuie: - sa inteleaga natura si caracteristicile problemelor pe care reglementarea cauta sa le resolve; - sa beneficieze de un sistem de monitorizare a performantei organismului insarcinat cu reglementarea profesiei; - sa se bazeze pe rezultate, respective calitatea generala si consecventa serviciilor contabile; - sa aiba abilitatea de a amenda legislatia si reglementarea atunci si acolo unde este nevoie. Rezulta deci ca organismele profesionale si guvernele au interese si obiective commune: profesionistii contabili sa serveasca interesul public prin utilizarea de standarde de inalta calitate in serviciile prestate. Atingerea acestor obiective presupune existenta unui dialog constant intre govern si organismele profesionale. Desi rolul organismelor profesionale in sistemul de reglementare a profesiei difera de la tara la tara, in toate cazurile organismele profesionale au responsabilitatea de a se asigura ca profesia serveste interesului public. Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea aflarii echilibrului intre autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma cerintelor pietei serviciilor contabile. Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public, lucru care va face ca profesia sa castige respectful comunitatilor si al organelor de reglementare din tara si la nivel global. 4. Iasi) 8. 2010) Reglementarea profesiei contabile la nivel European. A. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai ianlt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile, inclusiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti contabili au studii universitare, un stagiu practice de cel putin trei ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini, iar calitatea profesionala are diferite denumiri, dar cu continut echivalent, cele mai des intalnite fiind cea de expert contabil (in tarile latino - continentale), chartered accountant (in zona anglo saxona), contabil public autorizat (CPA) in Statele Unite. B. Reglementarea speciala Data fiind importanta activitatii de audit statutar, ca ultima activitate care filtreaza fluxurile catre utilizatorii informatiilor continute in situatiile financiare ale unei entitati, exigentele suplimentare in ceea ce priveste aceasta activitate, ca si conditiile de autorizare a persoanelor fizice si juridice care doresc sa presteze servicii de audit statutar sunt reglementate distinct prin Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita prin Directiva 2006/43/CF, cunoscuta sub denumirea de noua Directiva a 8-a. Principalele prevederi ale celei de-a 8-a Directive se refera la: - conditiile de autorizare si retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Pentru ca o persoana fizica sa efectueze audit statutar, conditiile sunt: Sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; Sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil; Sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani; Sa fi promovat un examen de competenta profesionala - conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile; - crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 47

Page 48 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directiva a 4-a si Directiva a 8-a, precum si prin reglementarile nationale Legea companiilor, de regula, iar reglementarea auditului statutar este prevazuta prin Directiva a 8-a la nivel European si prin lege speciala la nivelul fiecarei tari. 38. Iasi) 1. 2010) 5. 2010) Necesitatea reglementarii profesiei contabile. Modul in care ar trebui reglementata profesia contabila a constituit in ultimii ani subiectul multor dezbateri si, in consecinta, au avut loc multe schimbari deoarece profesionistii contabili, clientii lor, organismele profesionale si guvernele cauta sa se asigure ca profesia contabila continua sa furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie la cresterea si dezvoltarea economica globala. Necesitatea cunostiintelor doctrinare este strans legata de asumarea misiunii fata de public in cunostiinta de cauza: a) constientizarea rolului profesionistilor contabili; b) convingerea profesionistilor contabili de rolul lor social; c) profesia contabila, pentru a fi recunoscuta, trebuie sa satisfaca 3 comandamente fundamentale: educatia, calitatea serviciilor si etica d) cunoasterea modului de organizare si de functionare a profesiei contabile e) intelegerea termenilor cheie ai profesiei contabile: unicitatea si unitatea profesiei contabile; f) profesia contabila este strans legata de absolvirea celui mai inalt nivel de pregatire in domeniu. In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesul public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele trei comandamente fundamentale ale organismelor profesionale: - educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; - calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor. Pentru a atinge aceste obiective, organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor. Organismul professional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita, chiar si atunci cand exista o reglementare externa semnificativa a profesiei din partea unei agentii guvernamentale. O profesie, in general, este definita si judecata prin cunostintele, aptitudinile, atitudinea si etica celor implicate in aceasta profesie. Reglementarea unei profesii este un raspuns prcis la nevoia de standarde sigure, care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a). profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cererilor economiei si societatii; b). conditiile de piata in care activeaza profesia; c). calitatea serviciilor furnizate de membrii sai. Reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica: - adoptarea de standarde profesionale, tehnice; - adoptarea de reguli etice; - nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc. Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte aferente pietei serviciilor contabile, cel putin datorita urmatoarelor doua cauze: - existenta unui dezechilibru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicii care dispune de expertiza profesionala. Reglementarea poate trata acest dezechilibru prin oferirea certificarii - in afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii contabile. reglementarea poate trata acest aspect dand o asigurare ca aceste beneficii si costuri pentru partile terte sunt luate in considerare pentru a determina ce serviciu trebuie produs si la ce standarde de calitate. 63. Iasi) 6. Elem.) Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 48

Page 49 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta. Calitatea lucrarilor presupune: - abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig; - selectarea lucrarilor pentru colaboratori; - programarea lucrarilor; - studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate; - constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate; - calitatea si continutul raportului; - pastrarea secretului profesional. 87. Iasi) 49. Elem.) Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate: a) de catre client: - dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie (existent); - la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie (existent); - fara consultarea profesionistului contabil in functie; b) de catre profesionistul contabil in functie (existent), sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional. Uneori clientul cere - la contactarea unui liber-profesionist contabil - sa nu fie informat profesionistul contabil in functie (existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie: - sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale; - sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. Cand opinia unui profesionist contabil in functie (existent) este solicitata in ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. 88. Iasi) 50. Elem.) Relatiile cu ceilalti membri - inlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale care sa o justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. In absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. Urmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: - daca clientul a autorizat acest lucru; - daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit acest lucru. Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul: - de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa daca nu toate elementele pertinente sunt cunoscute; - de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionistului contabil in functie; - de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. Inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana atunci au fost prestate de catre un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-l inlocui si l-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil; sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea sa. Daca autorizarea este data, trebuie sa-i ceara profesionistului in functie: - sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea; - sa II furnizeze toate informatiile necesare care sa II permita sa ia o decizie. Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 49

Page 50 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- sa raspunda (in scris) aratand daca exista motive profesionale care i-ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa; - sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat; - sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acesta sa poata sa decida daca accepta sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa. 89. Iasi) 51. Elem.) Relatiile profesionistilor contabili cu clientii Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, ca: participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. In cadrul indeplinirii lucrarilor lor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului. O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor. Stabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral pentru membrii Corpului. Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si incheierii contractului dupa: a) evaluarea riscurilor; b) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei; c) o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu competenta si cu mijloacele societatii. Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele schimbari aparute in situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri. Profesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii lor, scrise, acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. In situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaza. 8. n ce relaie se afl profesia contabil i fiscalitatea? Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectorele de afaceri. Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile si sunt oferite in interesul public. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile. Natura din ce in ce mai complexa a legii fiscale si a contabilitatii financiare, in special pentru companiile mari care se confrunta cu legi fiscale si reglementari diferite la nivel local, national si international, necesita o expertiza specilizata aprofundata din partea profesionistilor contabili. Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera la randul ei o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impozitein tarile in care detin activesi sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o consultanta corespunzatoare. 79. Iasi) 66. Elem.) Continutul responsabilitatii profesionale. Responsabilitatea profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati cuprinde: - raspunderea disciplinara - raspunderea contraventionala sau administrativa - raspunderea civila - raspunderea penala. Reglementarile cu privire la raspunderea disciplinara, administrativa, civila si penala, dupa caz, se aplica tuturor expertilor contabili si contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. 95. Iasi) 61. Elem.) Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili? In ceea ce priveste activitatile incompatibile:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 50

Page 51 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nici o afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale. Prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea, obiectivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea). Trebuie evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale, care are ca efect faptul ca nu permite contabilului profesionist independent sa isi conduca practica profesionala conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu practicarea profesiei. In ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie: a) sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei; b) sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita; c) sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri. 1-140.) Rolul cerinelor de practic pentru a deveni membru al unui organism profesional. 1-140.) Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. 57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitii serviciilor profesionale. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Orice contabil profesionist care nu respecta ( sau care se considera ca nu respecta) standardele profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist. Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei si nivelul organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ: Resurse interne folosirea de inspectori angajati de organismul profesional; Resurse externe, ca de exemplu: - contractanti folosirea de revizori ( persoane , firme sau echipe mixte) contractati de organizatia profesionala; - sistem de control de catre terti persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea controalelor; - contractarea lucrarilor in afara societatii organismul profesional externalizeaza controalele unei terte parti (de exemplu, o alts organizatie profesionala cu experienta necesara); - combinarea celor de mai sus organismul profesional poate externaliza controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta abordare externa sau interna pentru alte angajamente; - abordarea bilaterala sau regionalaa - una sau mai multe organizatii profesionale poate/pot dori sa combine resursele pentru realizarea controalelor. Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionalaa trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate, In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control. 59. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesional continu. Dezvoltarea profesionala continua este definita ca o activitate de invatare pentru dezvoltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor . Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea faptului ca membrii continua sa isi dezvolte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor profesionale si ceruta de utilizatorii serviciilor. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. Dezvoltarea profesionala continua nu asigura faptul ca toti membrii vor furniza intotdeauna servicii profesionale de calitate, dar este o componenta-cheie a sistemului de asigurare a calitatii al organismului profesional de contabilitate ( care include si controlul asigurarii calitatii activitatii membrilor si sistemelor de investigare si disciplinare). Conform standardului International de Educatie pentru Contabilii Profesionisti 7 , Dezvoltarea profesionala continua este: Un program de invatare de durata si dezvoltare continua a competentei profesionale, si este o cerinta pentru pentru toti profesionistii contabili.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 51

Page 52 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Acest standard promoveaza activitatile dezvoltarii profesionale continue relevante pentru munca membrului individual, care pot fi estimate si verificate. Toate organismele de contabilitate solicita membrilor fie sa faca un anumit numar de ore de pregatire pe an, fie sa demonstreze dezvoltarea profesionala continua in baza competentei. Indiferent de abordarea aleasa, important pentru organismul profesional de contabilitate este promovarea importantei dezvoltarii profesionale continue. 56. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etic. In baza obligatiilor ca membru al organismului international IFAC , organismul profesional are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, in caz contrar fiind necesara luarea masurilor ce se cuvin. Rolul organismului in eleborarea codului de etica deriva si din necesitatea apararii onoarei si independentei Corpului si a membrilor sai, si de a conferi autoritate lucrarilor membrilor sai. Organismul profesional are obligatia de a pregati cerinte etice detaliate, asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica , introduce programe de cunoastere a tuturor cerintelor etice , publica articole si materiale prin diverse publicatii , reglementeaza puterea actiunii disciplinare stabilita prin lege . Pentru toate aceste cerinte organismul profesional elaboreaza si actualizeaza permanent Codul de etica profesionala. 58. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigaii i disciplinar. Un organism profesional profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse investigatiile disciplinare. Structura de baza comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile este: o metoda de a decide, conform regulamentului intern corespunzator, prin care plangerile inaintate organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investigatii disciplinare; o curte disciplinara care investigheaza si judeca plangerile; o curte de apel care audiaza apelurile impotriva constatarilor curtii disciplinare. Felul in care structura de baza a procesului disciplinar este stabilita si functioneaza va diferi in functie de multi factori, cum ar fi: - numarul de cazuri rezolvate, - costul, - rolul personalului in administrarea si desfasurarea procesului disciplinar, - necesarul de consilieri juridici si - supravegherea exercitata de organismele guvernamentale sau de reglemetare. Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaza: - activitate infractionala; - actiuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputatiei profesiei de contabil; - incalcarea standardelor profesionale; - incalcarea cerintelor etice; - neglijenta profesionala crasa; - un numar de cazuri mai putin grave de neglijenta profesionala care, cumulate, pot indica incapacitatea de a profesa; - activitate nesatisfacatoare. Gama de penalizari impuse, daca legea locala permite acest lucru, include: - avertizarea; - pierderea sau limitarea drepturilor de practica; - amenda/plata cheltuielilor; - pierderea titlului profesional; - excluderea ca membru. 10. 2010) Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. Nu exista progres uman fara dezvoltarea pietelor,dar pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili;deci profesionistii contabili satisfac un interes general. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi,iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii,care reprezinta peste 80% din economia europeana,constituie inima comertului european.Dezvoltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora,iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,adica de calitatea muncii profesionistilor contabili.Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor organisme profesionale nationale puternice care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 52

Page 53 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

5. Iasi) 9. 2010) Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public. Profesia contabila se distinge de celelalte profesii, intre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori creditori, banci, buget, conturile nationale, organisme de bursa, investitori etc. In fapt, daca in piata serviciilor orice alt profesionist presteaza servicii pentru un client determinat si care este, in general, consumatorul (beneficiarul) final al serviciului respective, profesionistul contabil fie ca elaboreaza, fie ca auditeaza situatiile financiare ale intreprinderii este (in mod paradoxal) platit de catre intreprinderea respective, dar utilizatorii (consumatorii) informatiilor desprinse din aceste situatii financiare sunt partile interesate, mentionate deja, cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuie aparate. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul. Pentru a nu afecta interesul public, supravegherea publica trebuie sa respecte urmatoarele principii: - Toti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi supravegherii publice, iar cand autoritatea competenta in domeniul auditului statutar este un organism profesional autonom, sistemul de supraveghere publica se extinde si asupra acestuia. - Sistemul de supraveghere publica isi asuma responsabilitatea finala a supravegherii: - Autorizarii (acreditarii) si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit; - Adoptarii standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate a firmelor de audit, precum si a standardelor de audit; - Dezvoltarii profesionale continue,asigurarii calitatii si sistemelor de investigatii si sanctiuni disciplinare. Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public.
Actionarii Salariatii

Bancile

Clienti si debitori Situatiile financiare ale unei intreprinderi

Buget

Furnizori si creditori

Eventuali cumparatori sau investitori

Organismele de bursa

Contabilitatea nationala (prin centralizarea conturilor)

1-140.) Rolul sectorului public. (de verificat carte deont.Toma ed 2008 pag 44-46) In cazul organismelor profesionale cu atributii de autorizare a auditorilor statutari si care se autoreglementeaza,activitatea de audit statutar, ca si auditorii trebuie sa faca obiectul unui sistem de supraveghere publica. Introdusa la inceput in SUA prin Legea Sarbanes Oxley, supravegherea publica a fost preluata la nivelul UE prin noua Directuiva a 8-a, care la nivelul fiecarui stat membru trebuia implementata in legislatiile nationale pana in luna iunie 2008. Supravegenerea publica in spiritul si litera Directivei a 8-a, consta in implementarea unui sistem eficient de supraveghere publica a auditorilor statutari si a firmelor de audit; aceasta nu presupuen neaparat crearea unui organism de supraveghere publica.Pentru a nu afecta interesul public,suprevegherea publica trebuie sa respecte urmatoarele prinipii; - toti auditorii statutari si toate firmele de audit sunt supusi supravegherii publice; - sistemul de supreveghere piblica este condus de nepracticiei; - persoanele implicate in conducerea sistemului de supraveghere publica sunt selectate printr-o procedura de nominalizare independenta si transparenta; sistamul de supraveghere publica isi asuma responsabilitatea finala a supravegherii ( a autorizarii si evidentei auditorilor statutari si ale firmelor de audit; adoptarea standardelor de conduita profesionala si de control intern de calitate; dezvoltarea peofesionala continua ,asigurarea calitatii sistemelor de investigatii si sanctiuni disciplinare).
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 53

Page 54 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

6. Iasi) 11. 2010) Rolul social al profesionistilor contabili. Profesionistii contabili satisfac un interes general, dat fiind faptul ca nu exista progres fara dezvoltarea pietelor, iar acestea, la randul lor, nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Dezvoltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Regulile contabile, ca si actorii principali profesionistii contabili, sunt indispensabile pentru bunul mers al economiei mondiale. In caz contrar, - cum altfel s-ar putea masura activitatile economice? - cum ar putea sa existe bugete nationale si impozite si deci solidaritate intre cetatenii aceluiasi stat? - cum ar putea sa existe incredere in tranzactiile comerciale si financiare? - cum s-ar putea imparti roadele activitatilor economice intre angajatii unei companii si proprietarii acesteia, intre munca si capital? De asemenea, trebuie mentionat si rolul social al profesionistilor contabili, pe de o parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale profesionistilor contabili, iar pe de alta parte, de calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Profesia contabila este o profesie liberala, iar organismele profesionale au fost inca de la infiintarea acestoraorganisme de reglementare-garantie a servirii interesului public. Toti profesionistii contabili au misiunea de a actiona peste tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in institutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera. Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor organisme profesionale nationale puternice, care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale; ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industriale, financiare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Rolurile pe care le joaca profesionistii contabili, in orice sector din economie ar lucra, sunt foarte diverse: ei lucreaza in contabilitate si raportare financiara, in management, in fiscalitate, in sisteme informatice, in finante corporative si inteligenta manageriala, ca auditori interni sau externi, in consultanta, in educatie etc.; ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale; ei contribuie la performantele pietelor financiare etc. 5. Elem.) Cum se explic rolul social al profesionitilor contabili? Profesionitii contabili joac un rol social important; atitudinea i comportamentul acestora n legtur cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietii economice a colectivitii i a ntregii ri. In plus, lucrrile prestate de acetia n domeniul salarizrii i al stabilirii veniturilor membrilor societii sunt indispen-sabile societii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii i alte sectoare din lumea afacerilor, precum i Guvernul si publicul, n sens larg, trebuie s aib ncredere n capacitatea acestora de a pune n funciune sisteme riguroase de gestiune i informare, capabile s asigure o gestiune financiar eficient, i de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numr de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. Pentru nelegerea rolului social, se poate admite c bilanuri parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunztoare, pot conduce Administraia la concluzia stabilirii unor noi impozite i taxe n sarcina contribuabililor. Tot n acest sens trebuie privit i contribuia profesionitilor contabili la realizarea veniturilor statului, surs a programelor sociale ale Guvernului. 97. Iasi) 70. Elem.) Fapte care se sanctioneaza cu suspendarea si interdictia dreptului de exercitare a profesiei
FAPTA Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti la termenele stabilite de Regulament, in cursul unui an calendaristic. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. Incalcarea, cu intente, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. SANCTIUNEA Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de trei luni si nici mai mult de un an. Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.


Page 54

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 55 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Practicarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei.

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

81. Iasi) 68. Elem.) Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? Sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor sunt: - mustrare - avertisment scris - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat. 1. Elem.) Ce sunt serviciile profesionale? Serviciile profesionale reprezint orice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist, ca, de exemplu: - servicii de contabilitate; - audit; - fiscalitate; - consultan managerial; - management financiar. Serviciu - o munc prestat n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit normelor i regulilor profesiei prestatorului; ndeplinirea unei ndatoriri fa de cineva. 103. Iasi) 76. Elem.) Sindicate si asociatii profesionale Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocial in sindicate sau asociatii, cu obligatia ca, in termen de o luna de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia trebuie sa respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului. 31. Iasi) 38. 2010) Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? Societile comerciale de expertiz contabil trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; b) majoritatea acionarilor sau asociailor s fie experi contabili i s dein majoritatea aciunilor sau a prilor sociale; c) Consiliul de administraie al societii comerciale s fie ales n majoritate dintre acionarii sau asociaii experi contabili; d) aciunile s fie nominative i orice nou asociat sau acionar s fie admis de Adunarea general. Coduri CAEN acceptate: 6920 (fost 7412) activitate principala ( vezi fisierul Tabel coduri CAEN 2010) Aceleai condiii trebuie ndeplinite i de ctre societile de contabilitate. 16. Iasi) 21. 2010) Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale. IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurari (IAASB), emite urmatoarele categorii de standarde: - Standardele Internationale de Audit (ISA); - Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare (ISRE); - Standardele Internationale pentru Misiunile de Certificare (ISAE); - Standardele Internationale pentru Serviciile Conexe (ISRS). IAASB emite, de asemenea, Declaratii aferente de practica, norme metodologice si indrumari pentru profesionistii contabili. Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si alte documente se refera la depunerea de eforturi sustinute pentru: - incorporarea standardelor internationale si a celorlalte documente emise de IAASB in standardele nationale sau, acolo unde responsabilitatea emiterii standardelor nationale revine tertilor, convingerea acestora sa incorporeze in standardele nationale st - asistarea la implementarea standardelor internationale sau a standardelor nationale care incorporeaza standardele internationale; - implementarea unui process care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si completa a satndardelor Internationale si a celorlalte documente emise de IAASB.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 55

Page 56 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

13. Iasi) 18. 2010) Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: - la nivelul misiunii - control intern - la nivelul cabinetului (firmei) control intern - la nivelul organismului profesional control extern Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului (firmei) trebuie sa include politici si proceduri care sa se refere la urmatoarele elemente: a). Responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului (firmei). Acestea constau in: - stabilirea de politici si proceduri al caror scop este de a promova o cultura interna bazata pe recunoasterea faptului ca in realizarea misiunilor calitatea este esentiala; - stabilirea structurilor sau persoanelor care isi asuma responsabilitatea finala pentru sistemul de control al calitatii in cadrul firmei; - persoanele care au atributii cu privire la sistemul de control al calitatii in cadrul firmei trebuie sa detina experienta si capacitate suficiente si adecvate, precum si autoritatea necesara. b). Cerintele etice. Acestea constau in stabilirea de politici si proceduri care sa-I ofere firmei asigurarea rezonabila ca firma si personalul acesteia respecta cerintele etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialitatea, profesionalismul si independenta. c). Acceptarea si continuarea relatiei cu clientii si misiuni specifice. Acestea presupun: - stabilirea de politici si proceduri pentru acceptarea clientilor; - stabilirea de politici si proceduri pentru continuarea relatiilor cu clientii si pentru retragerea din misiune sau din relatiile cu clientii. d). Resursele umane. Acestea se refera la: - stabilirea de politici si proceduri pentru a oferi asigurarea rezonabila ca firma detine suficient personal cu capacitatile si competentele necesare, care se refera la: recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competenta, dezvoltar - stabilirea echipelor pe misiuni. e). Realizarea misiunilor. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru: - asigurarea realizarii misiunilor in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale; - modul de acordare a consultatiilor; - modul de solutionare a divergentelor de opinii in cadrul echipei misiunii sau dintre echipa si celelalte structuri ale firmei; - examinarea independenta a controlului de calitate; - documentarea misiunilor. f). Monitorizarea. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru: - asigurarea rezonabila ca politicile si procedurile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt: relevante, adecvate, functioneaza eficient si sunt respectate in practica; - analiza si evaluarea continua a sistemului de control al calitatii; - inspectia periodica a unor misiuni deja incheiate. Pentru misiunile de audit si servicii conexe, IFAC a emis - Standardul International de Audit (ISA) 220 - Standardul International de Control al Calitatii (ISQC) nr. 1 Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: - existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii; - depunerea de eforturi sustinute in vederea incurajarii celor responsabili sa implementeze prevederile Standardelor Internationale de Calitate, atunci cand Guvernul sau alti reglementatori au atributii pe linia calitatii serviciilor contabile. 15. Iasi) 20. 2010) Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale. IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), emite Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), iar Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) emite Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale de contabilitate se refera in principal la depunerea de eforturi sustinute pentru: - incorporarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public sau, acolo unde responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor terti, convingerea
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 56

Page 57 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau a standardelor nationale de contabilitate pentru sectorul public care incorporeaza IPSAS-urile; - incorporarea cerintelor IFRS-urilor in standardele nationale de contabilitate sau, acolo unde responsabilitatea pentru elaborarea standardelor nationale de contabilitate revine Guvernului sau tertilor, convingerea acestora ca standardele nationale trebu - asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a Standardelor nationale care incorporeaza IFRS urile sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde. 12. Iasi) 17. 2010) Standardele internationale de educatie si rolul organismelor profesionale. Pornind de la misiunea IFAC de dezvoltare in intreaga lume si intarirea unei profesii contabile prin standarde armonizate, capabila sa ofere servicii de inalta calitate in interesul public, Comitetul pentru Educatie al IFAC elaboreaza standarde, indrumari, documente de discutii si alte documente de informare privind educatia de precalificare, formarea profesionistilor contabili si dezvoltarea profesionala continua pentru membri. Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare ca, de exemplu, subiectul, metodele si tehnicile, astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea diversitate de culture, limbi, sisteme educationale, juridice si sociale din tarile din care fac parte organismele profesionale membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. IFAC emite trei tipuri diferite de documente: - Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES); - Indrumarile Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEG); - Documentele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEP). Cele trei tipuri de documente reflecta in ordine descrescatoare natura autoritatii publicatiilor conform functiunilor lor: Standardele sunt mai autorizate decat Indrumarile, care, la randul lor sunt mai autorizate decat Documentele. Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES): - stabilesc standarde de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili; - exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili; - stabilesc elementele esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunoasterii, acceptarii si aplicarii internationale; - desi nu pot trece legal peste legile si reglementarile locale, furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica general acceptata. Pana in present, IFAC a emis opt Standarde Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES-uri): - IES 1 Cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionista - IES 2 Continutul programelor de educatie profesionala - IES 3 Aptitudini profesionale - IES 4 Valori profesionale, etica si atitudini - IES 5 Cerinte de experienta practica - IES 6 Evaluarea capacitatilor profesionale si competentei - IES 7 Dezvoltarea profesionala continua - IES 8 Cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu Standardele Internationale de Educatie sunt: - depunerea de eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza IES-urile in cerintele nationale de educatie si dezvoltare pentru profesia contabila; - implementarea IES-urilor sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza IES-urile; - aducerea la cunostinta membrilor a IES-urilor, IEG-urilor si IEP-urilor emise de IFAC. 14. Iasi) 19. 2010) Standardele internationale de etica si rolul organismelor profesionale. Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili, care cuprinde standarde etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la: - organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in Codul etic IFAC;
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 57

Page 58 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- acolo unde responsabilitatile elaborarii codurilor nationale de etica revin tertilor, organismele membre trebuie sa urmareasca convergenta codului national cu codul IFAC, depunand cele mai sustinute eforturi pentru a-I convinge pe cei responsabili cu el In Romania, Codul etic IFAC a fost adoptat, cu unele mici modificari, drept Cod etic national al profesionistilor contabili, inca din anul 2002. 25. Iasi) 32. 2010) Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR. In Romania, normarea contabilitatii fiind un atribut al Guvernului, profesia contabila a depus si depune cele mai sustinute eforturi pentru introducerea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si a Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). Incepand cu anul 1996, in Romania au existat Standarde nationale de audit elaborate de Camera Nationala a Auditorilor Statutari care s-au aplicat pana la schisma care a avut loc in profesia contabila din Romania in anul 2000. Romania a fost prima tara din fostele tari comuniste in care au fost elaborate standarde profesionale pentru fiecare dintre serviciile furnizate sau activitatile prestate de profesionistii contabili, care constituie criterii de apreciere a calitatii serviciilor furnizate sau activitatilor prestate. S-au elaborat standarde profesionale pentru fiecare dintre serviciile furnizate sau activitatile prestate de profesionistii contabili, care constituie criterii de apreciere a calitatii serviciilor furnizate sau activitatilor prestate: tinerea contabilitatii, elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare, infiintarea si reorganizarea intreprinderilor, evaluarea intreprinderilor, auditul intern, auditul statutar, activitatea de cenzor, consultanta fiscala, expertiza contabila etc. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR 1. Standardul profesional nr. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare 2. Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare 3. Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor in societatile comerciale 4. Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar si Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil Standardul profesional nr. 32: Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri. 5. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare. 6. Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de expertii contabili. Ghid de aplicare. 8. Standardul profesional nr. 37: Misiunea privind evaluarea intreprinderii 7. Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor. ? Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor. De asemenea, organismul profesional colaboreaza cu mediul universitar pentru educatia in vederea obtinerii competentelor specifice calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit Standardelor Internationale de Educatie emise de IFAC. Pentru dezvoltarea profesionala continua a fost emis Standardul National de Educatie nr. 38 care preia cerintele de educatie prevazute in Standardele Internationale de Educatie nr. 7 si 8 emise de IFAC. Acesta este pus in aplicare prin Programul national pentru dezvoltarea profesionala continua emis pentru o perioada de cate cinci ani, si prin programele anuale si lunare de dezvoltare profesionala . In domeniul calitatii, organismul profesiei contabile din Romania este printre primele organisme member IFAC care a extins Standardele Internationale de Calitate la toate serviciile contabile prestate de profesionistii contabili. In domeniul eticii, in Romania a fost adoptat Codul etic IFAC inca din anul 1995 drept Cod etic national al profesionistilor contabili (CENPC), care a fost actualizat constant in functie de modificarile aduse Codului etic IFAC. Pentru urmarirea modului de respectare a standardelor profesionale si etice, organismul profesiei contabile dispune de toate resursele necesare unui system efficient de investigare si de sanctiuni a cazurilor de nerespectare. 31. 2010) Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale Profesionistul contabil trebuie s respecte standardele profesionale, de educaie i de calitate ca o garanie c acioneaz n scopul protejrii interesului public.Este de datoria organismelor profesionale s elaboreze standarde profesionale pentru fiecare dintre activitile componente ale profesiei contabile, care constituie criterii de calitate n aprecierea misiunilor realizate de profesionitii contabili. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta, in plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta. 1-140.) Despre respectarea standardelor i normelor profesionale.

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 58

Page 59 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

50. Iasi) 45. Elem.) Prezentai structura i prile componente ale Codului etic naional al profesionitilor contabili. Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia stabilete norme de conduita pentru profesionitii contabili i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de ctre profesionitii contabili n vederea realizrii obiectivelor comune. Profesionitii contabili din Romnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca liber-profesioniti sau ca angajai; scopul de baza al Codului, trebuie insa ntotdeauna respectat. 107. Structura Codului etic naional al profesionitilor contabili? Codul Etic este structurat n 3 pri, i anume: Partea A Aplicabil tuturor profesionitilor contabili; Partea A stabilete principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionitii contabili i ofer un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual ofer ndrumri legate de principiile fundamentale de etic. Profesionitilor contabili li se cere s aplice acest cadru conceptual n identificarea ameninrilor la adresa conformitii cu principiile fundamentale, n evaluarea importanei lor i, dac aceste ameninri sunt altfel dect n mod clar nesemnificative s aplice msuri de protecie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel nct s nu fie compromis conformitatea cu principiile fundamentale. Partea B Aplicabil profesionitilor contabili independeni Partea C Aplicabil profesionitilor contabili angajai. Prile B i C ilustreaz modul n care Cadrul conceptual trebuie aplicat n situaii specifice. Ele ofer exemple de msuri de protecie care ar putea fi adecvate pentru a soluiona ameninrile la adresa conformitii cu principiile fundamentale i, de asemenea, ofer exemple de situaii n care nu sunt disponibile msuri de protecie pentru a soluiona ameninrile i, n consecin, activitatea sau relaia care genereaz ameninrile trebuie evitat. n detaliu, structura si partile componente ale noului Cod etic national al profesionistilor contabili se prezint astfel: Anexa 1 - Introducere explicativa Anexa 2 - Declaratia Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice PARTEA A - APLICAREA GENERALA A CODULUI Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual Sectiunea 110 Integritate Sectiunea 120 Obiectivitate Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea 150 Comportamentul profesional PARTEA B - PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Acceptarea unui client Sectiunea 220 Conflicte de interese Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 280 Obiectivitate Sectiunea 290 Independenta misiuni de audit si certificare PARTEA C - PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI Sectiunea 300 Introducere Sectiunea 310 Conflicte potentiale Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza Sectiunea 340 Interese financiare Sectiunea 350 Stimulente . Acceptarea si emiterea de oferte Anexa: Definitii 82. Iasi) Necesitatea studierii aspectelor doctrinare i de etic n profesia contabil n cadrul standardelor internaionale de educaie pentru obinerea i meninerea competenelor profesionitilor contabili, un loc important l au cunotinele de natur doctrinar i deontologic. Profesia contabil distingnduse de alte profesii prin asumarea unei responsabiliti fa de public, este firesc ca ndeplinirea acestei misiuni s fie asumat de profesionitii contabili n cunotin de cauz. Ceea ce presupune ca acetia:
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 59

Page 60 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

- S fie contieni de rolul pe care profesia contabil l are pentru dezvoltarea economiei naionale i mondiale i pentru aprarea interesului public; - S fie convini de rolul social pe care l au att la nivelul unei entiti, ct i la nivel naional; - S neleag c munca lor i profesia contabil n ansamblu nu pot fi recunoscute i apreciate dect dac satisfac trei deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei: educaie, etic i calitate; - S cunoasc modul de organizare a profesiei contabile, respectiv modul n care se pot nfiina i pot funciona organismele profesionale; - S neleag semnificaia i importana unor termeni-cheie pentru profesia contabil dac se dorete a deveni o profesie de vrf n economia i societatea romneasc: Unitatea unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului profesional i unitatea tuturor profesionitilor contabili indiferent de statut; i Unicitatea profesiei contabile S fi absolvit ntr-un stat membru cel mai nalt nivel de pregtire i experien cerut de activitatea de profesionist contabil n acea ar i care, cel puin, ntrunete nivelul de calificare al Directivei a VIII-a, i datorit cruia, odat autorizai, pot desfura fr restricii auditul statutar al tuturor entitilor care sunt supuse auditului. 22. 2010) Unicitatea si unitatea profesiei contabile. Unicitatea: Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului, si pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor, precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate. Unitatea: Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite. Profesionistii contabili lucreaza independent, atat in firme, cat si individual; ei lucreaza in organisme sau institutii publice sau private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite. Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fi management, fiscalitate, sisteme informationale, finante corporative si altele. Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte putine din aceste activitati, profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate, constituindu- se intr-un tot unitar. 48. Iasi) Ce nelegei prin Supravegherea Public? Activitatea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia se desfoar sub supravegherea autoritii de stat, reprezentat de Ministerul Economiei i Finanelor. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze supravegherea public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia au urmtoarele ndatoriri: a) particip la Conferina naional i la edinele Consiliului superior, fr drept de vot; b) sesizeaz ministrul economiei i finanelor ori de cte ori hotrrile Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia contravin reglementrilor legale. Ministerul Economiei i Finanelor poate ataca hotrrile Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia la instana de contencios administrativ, n condiiile legii. Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, procedura prealabil nu este obligatorie. Pentru a-i putea exercita atribuia prevzut prin lege, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia va pune la dispoziia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor o copie de pe hotrrile i deciziile luate, precum i toate materialele care au fost supuse aprobrii n Consiliul superior, Biroul permanent i Conferina naional, precum i, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptrii deciziilor i hotrrilor, n termen de 7 zile de la adoptarea acestora. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s supravegheze activitatea public a consiliului filialei au urmtoarele atribuii: a) particip la lucrrile adunrii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent i ale comisiei de disciplin, fr drept de vot; b) sesizeaz Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n evidena acestuia de ctre consiliile filialelor, pe care le consider nelegale; c) sesizeaz Comisia superioar de disciplin cu privire la hotrrile comisiei de disciplin a filialei pe care le consider nelegale; d) sesizeaz persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze supravegherea public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia asupra hotrrilor consiliului filialei, care contravin reglementrilor legale, precum i cu privire la cazurile prevzute la lit. b) i c). Pentru exercitarea ndatoririlor i atribuiilor prevzute de lege, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor cu cel puin 7 zile nainte.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 60

Page 61 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

n cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective ctre persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor, acestea pot solicita fie amnarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei i Finanelor poate exercita cile de atac, n condiiile legii. 30. Iasi) 37. 2010) Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Corpul, avnd statut de persoan juridic de utilitate public autonom, i constituie veniturile din activitile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-i cheltuielile n ntregime din aceste venituri. Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Corp se organizeaza si se conduce potrivit legii. Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora. Sursele de finantare ale CECCAR: a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat; b) taxa de inscriere in evidenta Corpului (Tabloul Corpului ); c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp; d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii; e) donatii; f) alte venituri din activitatea Corpului si a filialelor sale, stabilite prin regulament. Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile se stabilesc anual de Conferinta Nationala a CECCAR. 98. Iasi) 71. Elem.) Radierea unui membru din Tabloul Corpului Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urmatoarele motive: a fost condamnat pentru o infractiune care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale; nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice; neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an; nerespectarea reglementarilor cu privire la incompatibilitate; a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu suspendarea acestui drept pe o perioada de un an. 69. Iasi) 35. Elem.) Ce este si ce structura are Tabloul Corpului? Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public. Tabloul Corpului este mprit n opt seciuni, cuprinznd membrii Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, i anume: 1) Seciunea nti - Experi contabili liber-profesioniti, care i desfoar activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate". A. cu capital strin sau mixt; B. cu capital autohton. 2) Seciunea a doua - Experi contabili care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie, cercetare, instituii centrale sau locale". 3) Seciunea a treia - Persoane fizice strine care au obinut calitatea de membru al Corpului". 4) Seciunea a patra - Experi contabili care i desfoar activitatea n cadrul unor societi, companii sau cabinete membre ale Corpului": A. Cu capital strin sau mixt. B. Cu capital autohton. 5) Seciunea a cincea - Contabili autorizai liber-profesioniti care i desfoar activitatea individual sau ca persoane fizice autorizate". 6) Seciunea a asea - Contabili autorizai care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie, cercetare, instituii centrale sau locale". 7) Seciunea a aptea - Contabili autorizai care i desfoar activitatea n cadrul societilor de contabilitate membre ale Corpului": A. Cu capital strin sau mixt. B. Cu capital autohton. 8) Seciunea a opta - Titluri onorifice": A. Preedini de onoare B. Experi contabili de onoare C. Contabili autorizai de onoare.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 61

Page 62 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Structura pe seciuni a Tabloului se aprob prin hotrre a Consiliului superior i se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Evidena persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat inactive, se ine n cadrul seciunilor Experi contabili i Contabili autorizai, pe ntreaga perioad de inactivitate. EXPERTIZ CONTABIL
97. Anexele raportului de expertiz contabil. Anexele la raportul de expertiz contabil, indiferent de tipul acestuia (obinuit, cu observaii sau cu imposibilitatea efecturii expertizei contabile), fac parte integrant din raportul de expertiz contabil i se ntocmesc de ctre expertul(ii) contabil(i) cu scopul de a susine o constatare din cuprinsul raportului de expertiz contabil. Anexele la raportul de expertiz contabil trebuie ntocmite atunci i numai atunci cnd exist necesitatea de documentare a unei constatri din raportul de expertiz contabil, ele avnd menirea s degreveze coninutul raportului de expertiz contabil de prezentri prea detaliate, cifre multiple sau alte elemente de natur similar. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiz contabil documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. Anexele raportului de expertiz contabil sunt un produs al muncii expertului(ilor) contabil(i). 94. Care este coninutul Capitolului II al Raportului de expertiz contabil? Cap II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. - Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. 45. Care este procedura de nscriere a experilor contabili n Listele cuprinznd experii contabili pe specializri", care se transmit Ministerului Justiiei n scopul sprijinirii organelor ndreptite s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea experilor? 1. Filialele Corpului, prin grija directorilor executivi ai filialelor, vor ntocmi anual "Lista experilor contabili pe specializri" n dou exemplare. Acestea se transmit la direcia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului, pn la data de 20 februarie a fiecrui an. 2. Pentru ntocmirea "Listei experilor contabili pe specializri", se va solicita, de la toi experii contabili nscrii n Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul i disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, completarea i depunerea "Fiei de opiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat, pn la data de 15 februarie a fiecrui an. 3. Directorul executiv al filialei are obligaia de a asigura verificarea "Fielor de opiuni" prezentate de ctre experii contabili n ceea ce privete pregtirea profesional i experiena acestora n specializrile pentru care au optat i a lua sau propune msuri n consecin, dup caz. n "Lista experilor contabili pe specializri" prevzut la pct.1 din prezenta procedur, vor fi nscrii numai experii contabili care i-au exprimat disponibilitatea i ndeplinesc condiiile de exercitare a profesiei, n concordan cu principiul privind competena profesional i prudena prevzut de Codul etic naional al profesionitilor contabili. 4. "Lista experilor contabili pe specializri" va fi actualizat n cursul anului n caz de suspendare sau interdicie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ar, mutarea domiciliului n alt jude, obinerea calitii de expert contabil i nscrierea n Tabloul Corpului de noi membri, retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificarea ale experilor contabili, i altele, dup caz. 5. ntocmirea "Listei experilor contabili pe specializri " i a "Modificri la lista experilor contabili pe specializri" se prezint exemplificativ n anexele la prezenta procedur. 6. Direcia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primete "Listele experilor contabili pe specializri" de la filialele Corpului, le analizeaz i ia sau propune msuri de rectificare, dup caz, dup care le prezint conducerii Corpului n vederea comunicrii acestora la Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti - Direcia Servicii Conexe, pn la data de 15 martie a fiecrui an. Modificrile ce intervin n "Lista experilor contabili pe specializri" primite de la filialele Corpului se comunic, dup aceeai procedur la Ministerul Justiiei i Libertilor Ceteneti - Direcia Servicii Conexe, n termen de 5 zile de la primirea modificrilor transmise de filiale. 82. Care este procedura de ntocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar n situaia n care organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experi recomandai de pri s participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a prilor? Cine stabilete onorariul acestora? Cand sunt mai doi experti numiti se intocmeste un singur raport de expertiza. Daca sunt deosebiri de pareri, opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele de catre cei doi expertii care au luat parte la intocmirea lui. Toate exemplarele parafate si semnate de expertii contabili in original au calitatea de rapoarte de expertiza originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferente de tehnicile de multiplicare. De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale: unul pt organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertii contabili care au efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul raportului de expertiza solicita acest lucru. Onorariul celor doi experti se stabileste de catre organul care a dispus efectuarea expertizei si se mentioneaza in ordonanta prin care sunt numiti cei doi. 67. Care este procedura de ntocmire i semnare a raportului de expertiz judiciar ntr-o cauz penal n care sunt numii, de organul de cercetare penal sau de instan, mai muli experi? Dac n efectuarea expertizei sunt angrenai mai muli experi (2-3) i acetia au un punct de vedere diferit au obligativitatea ntocmirii dac e cazul fiecare a unui raport de expertiz cu respectarea tuturor condiiilor de form i fond impuse Cnd au fost numii mai muli experi contabili se ntocmete un singur raport de expertiz contabil. Dac sunt deosebiri de preri ntre experi, opiniile separate trebuie consemnate n cuprinsul raportului de expertiz contabil sau ntr-o anexa a acestuia. Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de mai muli experi care au opinii diferite, ntr-un paragraf al Cap II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie s-i motiveze detaliat i documentat opinia pe care o
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 62

Page 63 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

susine. De regul, n expertizele judiciare trebuie motivat separat opinia expertului recomandat de parte n raport cu opinia expertului numit din oficiu. 100. Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate n activitatea de auditare a expertizelor contabile? Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor i procedurilor n vigoare n cadrul acestuia (auditul structural); b) aprecierea modului n care sunt aplicate normele profesionale, examinndu-se prin sondaj dosarele de lucru corespunztoare misiunilor selecionate pentru audit (audit tehnic); c) ndeplinirea obligaiilor de membru al Corpului n ceea ce privete educaia, etica, plata cotizaiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitile organizate de Corp (auditul de conformitate) 56. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar care a constatat, dup ce a consultat dosarul cauzei, c se afl n incompatibilitate cu una dintre pri (este dumnie ntre vrul su i vrul uneia dintre pri)? Cui sesizeaz aceast situaie, n ce termen i sub ce form? Dup consultarea dosarului, expertul contabil numit s efectueze expertiza contabil va constata c se afl ntr-un caz de incompatibilitate, conform Codul de Procedur Penal exist dumnie ntre el, soul sau una dintre rudele sale pn la gradul al patrulea inclusiv i una dintre pri, soul sau rudele acesteia pna la gradul al treilea inclusiv. Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 54. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar care a constatat, dup ce a consultat dosarul cauzei, c se afl n incompatibilitate cu una dintre pri? Cui sesizeaz aceast situaie, n ce termen i sub ce form? Un expert contabil care a constat dup ce a consultat dosarul c se afl n incompatibilitate cu una din pri are obligaia s declare preedintelui instanei de judecat sau procurorului care supravegheaza cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior, c se abine de la efectuarea expertizei, cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abinerii. Declaraia de abinere se face de ndat ce expertul contabil a luat cunotin de existena situaiei de incompatibilitate. n cazul n care expertul contabil incompatibil nu a fcut declaraia de abinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat n cursul urmririi penale i al judecrii, de oricare dintre pri, de ndat ce partea a aflat de existena cazului de incompatibilitate. Recuzarea se formuleaz oral sau n scris, cu artarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzrii. Recuzarea trebuie s fie cerut n termen de 5 zile de la numirea expertului, dac motivul exist la aceast dat; n celelalte cazuri termenul va curge de la data cnd s-a ivit motivul de recuzare. Recuzrile se judec n edin public cu citarea prilor i a expertului. Abinerea sau recuzarea se soluioneaz de instana de judecat fr participarea expertului care a declarat c se abine sau este recuzat. Examinarea declaraiei de abinere sau a cererii de recuzare se face de ndat , ascultndu-se procurorul, cnd este prezent n instan, iar dac se gsete necesar, i prile, precum i expertul care se abine sau a crui recuzare se cere. ncheierea prin care s-a admis sau s-a respins abinerea sau recuzarea nu este supus nici unei ci de atac. 75. Care este reglementarea profesional de stabilire a onorariilor experilor contabili pentru activitatea desfurat? Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societatilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 2. Care este sediul reglementrilor legale cu privire la expertizele contabile? Sediul reglementrilor legale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai .Potrivit acestor reglementri legale, efectuarea de expertize contabile judiciare i extrajudiciare este dreptul exclusiv al experilor contabili. care, enumernd lucrrile care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice i juridice, stipuleaz c efectueaz expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice n condiiile prevzute de lege. Potrivit O.G. nr. 65/1994, experii contabili pot s-i exercite profesia individual sau se pot constitui n societi comerciale, potrivit legii, rezult c, n toate cazurile, expertizele contabile judiciare i extrajudiciare pot fi elaborate numai de ctre profesioniti (specialiti) care au dobndit legal, n condiiile O.G. nr. 65/1994, calitatea de expert contabil. Expertizele contabile judiciare i extrajudiciare nu pot fi efectuate de contabilii autorizai cu studii medii sau superioare, i nici de ctre ali profesioniti. Lucrrile elaborate de acetia, chiar dac sunt intitulate Rapoarte de expertiz contabil i respect metodologia de elaborare a acestora, sunt simple lucrri de specialitate, neavnd calitatea legal de expertize contabile. 4. Care este sediul reglementrilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? Sediul reglementrilor procedurale privind alegerea i numirea experilor contabili, precum i modul de efectuare a expertizelor contabile, ndeosebi a celor judiciare, se afl n Codurile de procedur civil i penal. Codurile de procedur civil i penal n vigoare nu reglementeaz expertiza contabil n mod special. Prin urmare, reglementrile procedurale privind expertiza, n msura n care nu se refer la expertize de alt natur (medico-legale, grafologice etc.), sunt aplicabile i expertizelor contabile judiciare. Dreptul comun n materie de expertiz, ca mijloc de probaiune juridic, l constituie Codul de procedur civil . Ordonana nr. 2/2000 privind organizarea activitii de expertiz tehnic judiciar i extrajudiciar prevede c salariaii numii experi judiciari beneficiaz, la unitile la care sunt ncadrai, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost ncredinate, 3. Care este sediul reglementrilor profesionale cu privire la expertizele contabile? Sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n: a) Regulamentul de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia care, stipuleaz c experii contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: - expertize amiabile (la cerere); - expertize financiarcontabile; - arbitraje n cauze civile; - expertize de gestiune. b) Norma profesional CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaz c acestea pot fi efectuate numai de ctre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n condiiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n Tabloul Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR). n spiritul i litera acestei norme profesionale vor fi abordate capitolele urmtoare, fcndu-se, ori de cte ori se va considera necesar, referire la dispoziiile legale i procedura n materie.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 63

Page 64 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

13. Care sunt actele de comportament prin care se manifest pstrarea secretului profesional i confidenialitatea profesional a expertului contabil n cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie s respecte secretul i caracterul confidenial al informaiilor la care a avut acces i de care a luat cunotin cu ocazia efecturii expertizelor contabile, trebuind s se abin de la divulgarea lor ctre teri, cu excepia cazurilor n care a fost autorizat expres n acest scop sau dac are obligaia legal sau profesional s fac o astfel de divulgare. n cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie s se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului n ceea ce privete secretul i confidenialitatea n expertiza contabil. Fiind expertize contabile amiabile, procedurile privind accesul la informaiile contabile nu sunt nici restricionate, i nici formalizate. Totui, este recomandabil ca unele aspecte eseniale privind documentarea i prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare s fie stabilite prin contractul intervenit n cadrul unor astfel de misiuni. 12. Care sunt actele de comportament prin care se manifest pstrarea secretului profesional i confidenialitatea profesional a expertului contabil n cazul unei expertize contabile judiciare? n cazul expertizelor contabile judiciare , expertul contabil trebuie s se conformeze necondiionat reglementrilor procedurale civile i penale. Dei Codul de procedur civil i Codul de procedur penal nu reglementeaz n mod expres obligaia confidenialitii sau secretului profesional, organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. Se poate desprinde de aici concluzia c expertul contabil nu trebuie s spun mai mult dect i se cere. Codul de procedur penal, chiar restricioneaz accesul expertului contabil , n special cel numit din oficiu, la anumite documente ( cum ar fi declaraiile martorilor, de exemplu ). n situaia n care materialul documentar este insuficient, expertul contabil judiciar este obligat s solicite organului abilitat , dispunerea completrii probelor necesare, fie prin depunere la dosar, fie prin consultare la sediul prii. Nu este deontologic ca un expert contabil s ataeze Raportului de expertiz contabil, documente probante n favoarea vreunei pri procesuale. 46 . Care sunt calitile eseniale pe care trebuie s le aib experii contabili, caliti care sunt evideniate si pe sigla (emblema) CECCAR? Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt: - tiin, competenta i contiina; - independenta de spirit i dezinteres material; - moralitate, probitate i demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i ndeosebi: a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala, singurele capabile sa-i ntreasc discernmntul; b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri; c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor i concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp. 87. Care sunt condiiile n care se impune redactarea capitolului Considerente personale" n raportul de expertiz contabil judiciar? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile, cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu, deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva mai mult decat i se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti, daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a incrimina partea adversa. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. 74. Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor experilor contabili pentru expertizele contabile judiciare? Stabilirea onorariului expertului contabil sau experilor contabili, se face dup ce, de regul, instana a consultat prile asupra acestui aspect. Actul procedural de numire a expertului contabil sau experilor contabili n dosarele penale este ordonana emis de organul de urmrire penal sau de Parchetele de pe lng instanele de judecat, dup caz. Aceste ordonane conin un dispozitiv n care sunt nominalizate persoanele implicate i infraciunile pentru care sunt cercetate, alturi de care trebuie s se regseasc cele patru paragrafe: 1) numele expertului contabil sau experilor contabili numit(i); 2) obiectivele (ntrebrile) expertizei contabile; 3) termenul (data) depunerii raportului de expertiz contabil;4) onorariul (plata) expertului contabil sau experilor contabili. Criteriile de care se ine seama n stabilirea onorariilor sunt: - competena i cunotinele necasare serviciului prestat; - nivelul de formare, instruire i experien a persoanei participante la misiune; - timpul afectat (ore, zile); - riscurile i gradul de responsabilitate a misiunii 22. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? Norma profesional CECCAR nr. 35 clasific expertizele contabile n funcie de dou criterii, i anume: 1. Un criteriu pe care l considerm de baz sau principal, respectiv mobilul sau scopul n care au fost solicitate expertizele contabile, distingndu-se: Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de procedur civil; Codul de procedur penal; alte legi speciale; Expertize contabile extrajudiciare. Acestea sunt cele efectuate n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiiei. Sunt efectuate n afara unui proces justiiar. Nu au calitatea de mijloc de prob injustiie, ci cel mult de argumente pentru solicitarea de ctre pri a administrrii probei cu expertiza contabil judiciar sau a rezolvrii unor litigii pe cale amiabil. 2. Un criteriu pe care l considerm complementar sau auxiliar, innd de natura obiectivelor (ntrebrilor) la care trebuie s rspund expertul contabil, clasific expertizele n: Expertize contabile civile, dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor civile; Expertize contabile penale, dispuse sau acceptate n rezolvarea unor aspecte civile ataate litigiilor penale; Expertize contabile comerciale, dispuse sau acceptate n rezolvarea olitigiilr comerciale; Expertize contabile fiscale, dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor fiscale; 95. Care sunt documentele care se pot ncadra ca material documentar" n cazul unei expertize judiciare? Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: - Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila - Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in process - Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. - Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala (politie, parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate,
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 64

Page 65 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. 80. Care sunt elementele menionate de instan n ncheierea de edin a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil n vederea efecturii unei expertize judiciare? Instanele de drept civil, atunci cnd consider necesar s cunoasc prerea unor experi contabili, pot numi, la cererea prilor sau din oficiu, unul sau trei experi contabili prin ncheiere de edin, care trebuie s cuprind: 1. numele expertului contabil sau experilor contabili numit(i) din oficiu sau la cererea prilor n proces; 2. obiectivele (ntrebrile, punctele) la care expertul contabil sau experii contabili numit(i) trebuie s rspund. Obiectivele expertizei contabile trebuie s fie formulate de instan concis, fr echivoc i fr a se solicita expertului contabil sau experilor contabili numit(i) s se pronune asupra ncadrrilor legale ale faptelor supuse judecii; 3. termenul n care trebuie s se efectueze expertiza contabil, inndu-se seama de faptul c raportul de expertiz contabil trebuie depus la instana care a dispus-o cu cinci zile nainte de termenul de judecat. Dac termenul iniial fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de ctre expertul contabil sau experii contabili numit(i) ca fiind inadecvat (prea scurt), el (ei) este (sunt) ndreptit(i) s solicite instanei un termen adecvat, minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate; 4. plata expertului contabil sau experilor contabili numit(i), care trebuie s fie remuneratorie. Dac expertul contabil sau experii contabili numit(i) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consider onorariul stabilit de instan neremuneratoriu, el (ei) este (sunt) ndreptit(i) s solicite instanei mrirea acestuia. 90. Care sunt prile componente si elementele de baz ale unui raport de expertiz contabil judiciar? Detaliai elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Concluzii" din raportul de expertiz contabil. Raportul de expertiza contabila judiciara are o forma relativ standardizata si trebuie s cuprind cel puin trei capitole: Capitolul I: INTRODUCERE, Capitolul II: DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE i Capitolul III: CONCLUZII. Capitolul III trebuie s conin cte un paragraf distinct cu rspunsul la fiecare obiectiv al expertizei contabile din Capitolul II. Dac expertul contabil, n promovarea raionamentului su profesional, consider necesar s-i exprime prerea asupra obiectivelor expertizei contabile, asupra faptului dac ntrebrile ce i-au fost fixate sunt suficiente sau nu n clarificarea obiectivelor expertizei sau cu privire la alte aspecte asupra crora dorete s rein atenia beneficiarului expertizei, poate face acest lucru fie: a) n finalul Capitolului III, dup paragraful cuprinznd rspunsul la obiectivele expertizei contabile; b) ntr-un capitol distinct (Capitolul IV, intitulat CONSIDERAII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL). Raportul de expertiz contabil care cuprinde consideraii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiz contabil cu observaii. 47. Care sunt persoanele care, conform prevederilor legale n vigoare, pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR 32. Care sunt prevederile legale privind delegarea i supravegherea lucrrilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor, asistentilor sau colaboratorilor lor. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. 15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil n activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? Principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte expertul contabil in activitatea de efectuare a expertizelor contabile sunt prevazute in Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile.Acesta expliciteaza urmatoarele principii deontologice: - independenta expertului contabil - competenta expertului contabil - calitatea expertizelor contabile - secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile - acceptarea expertizelor contabile - responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1. Care sunt tipurile de reglementri cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. 35 . 55. Ce se nelege prin abinerea" unui expert contabil numit s efectueze o expertiz judiciar ntr-o cauz? Cine sesizeaz aceast situaie, n ce termen i sub ce form? Abinerea ca procedur const n declaraia expertului care trebuie fcut de ndat ce constat c se afl ntr-un caz de incompatibilitate. mprejurrile privind abinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunic preedintelui instanei .Declaraia de abinere se face de ndat ce expertul contabil a luat cunotin de existena situaiei de incompatibilitate. n cazul n care expertul contabil incompatibil nu a fcut declaraia de abinere de a participa la efectuarea expertizei, poate fi recuzat n cursul urmririi penale i al judecrii, de oricare dintre pri, de ndat ce partea a aflat de existena cazului de incompatibilitate. Abinerea sau recuzarea se soluioneaz de instana de judecat fr participarea expertului care a declarat c se abine sau este recuzat. Examinarea declaraiei de abinere sau a cererii de recuzare se face de ndat , ascultndu-se procurorul, cnd este prezent n instan, iar dac se gsete necesar, iprile, precum i expertul care se abine sau a crui recuzare se cere. ncheierea prin care s-a admis sau s-a respins abinerea sau recuzarea nu este supus niciunei ci de atac. Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare. 93. Ce trebuie s conin Capitolul I al raportului de expertiz contabil (Introducerea)? Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului - identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract - identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 65

Page 66 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract - Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei - Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile - Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor 34. Ce trebuie s cuprind dosarul de lucru al expertului contabil n ceea ce privete documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil, n ce privete documentarea expertizelor contabile, trebuie s cuprind, dup caz: - ncheierea de edin (n cauzele civile), Ordonana organului de urmrire i cercetare penal (n cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare; - Raportul de expertiz contabil - exemplarul expertului contabil care justific ndeplinirea misiunii; - Eventuale corespondene, rspunsuri la ntrebri suplimentare sau suplimente de expertiz contabil solicitate de organele n drept, care au dispus efectuarea expertizei contabile; - Eventuale note personale ale expertului contabil redactate n timpul efecturii expertizei contabile, necesare fie redactrii raportului de expertiz contabil, fie urmririi bugetului de timp i decontrii lucrrilor de expertiz contabil cu beneficiarii acestora. 83. Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte? Care sunt drepturile i obligaiile acestora? Calitatea de expert recomandat sau desemnat o are expertul contabil care trebuie s fie membru al Corpului, nscris n Tabloul Corpului, care se public anual n Monitorul Oficial al Romniei; ntre dou publicri ale Tabloului, eventualele modificri n situaia experilor contabili se comunic beneficiarilor trimestrial. Orice solicitant de expertize contabile are dreptul s contacteze pe oricare dintre experii contabili nominalizai n Monitorul Oficial al Romniei, n raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile i expertul contabil, acesta din urm trebuie s se legitimeze cu carnetul de expert contabil vizat la zi. Constatm c expertul contabil numit ntr-o cauz penal are urmtoarele drepturi: - s ia cunotin de coninutul dosarului; - s participe la discuiile legate de obiectivul expertizei, fcnd ob-servaii, dac este cazul, i s solicite modificarea sau completarea obiectivelor fixate iniial; - s cear lmuriri organului de urmrire penal sau instanei de judecat cu privire la anumite fapte sau mprejurri ale cauzei; - s cear de la pri explicaiile ce i sunt necesare pentru efectuarea expertizei; prile pot oferi aceste explicaii numai cu ncuviinarea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat; - s-i aleag n mod liber metoda de lucru specific pregtirii sale; - s primeasc documentele necesare pentru efectuarea expertizei; - s fie remunerat pentru munca depus i s-i fie decontate cheltuielile efectuate n timpul executrii expertizei. Printre obligaiile expertului contabil enumerm: - s se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare; - s informeze organele judiciare dac se afl n situaia de abinere sau recuzare; - s se documenteze prin studierea dosarului, precum i prin solicitarea de lmuriri organelor judiciare i prilor; - s manifeste un rol activ, adic s precizeze dac mai sunt i alte probleme care trebuie lmurite i care n-au fost sesizate de organele judiciare; - s aduc la cunotina organelor judiciare diferite elemente rezultate pe parcursul efecturii expertizei i care pot contribui la lmurirea unor mprejurri specifice cauzei; - s depun raportul de expertiz la data fixat de organul judiciar; - s completeze sau s refac expertiza atunci cnd i se cere acest lucru, precum i de a se prezenta n faa organului judiciar pentru a da explicaii suplimentare; - s pstreze secretul profesional, adic s nu divulge datele de care a luat cunotin cu ocazia ndeplinirii mandatului primit; - s efectueze personal expertiza ce i-a fost ncredinat. 21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare i extrajudiciare sunt lucrri de specialitate cu obiective precizate, solicitate experilor contabili nscrii n partea activ a Tabloului Corpului. Solicitanii expertizelor contabile judiciare sunt i destinatarii acestora: a. Organele de instrumentare (urmrire i cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliie i Parchet. b. Instanele de judecat a cauzelor penale i civile. Indiferent c expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea nvinuiilor sau prilor, implicate n procesul judiciar, acetia (nvinuiii sau prile implicate n proces) sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Solicitanii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate n contractarea unor astfel de lucrri cu experii contabili, nscrii n partea activ a Tabloului Corpului. n mod indirect, atunci cnd solicitanii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrri, n concilierea intereslor lor n relaiile cu partenerii comerciali i de afaceri, organisme administrative etc., pot fi i acetia considerai destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. 69. Cine i n ce condiii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numete expertul contabil i ce elemente trebuie s cuprind ncheierea de edin/ordonana prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de ctre organele ndreptite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.Numirea expertului sau experilor contabili, att din oficiu ct i recomandai de prile n proces, se poate face numai de ctre organul n drept s dispun administrarea probei cu expertiza contabil. Instanele de drept civil, atunci cnd consider necesar s cunoasc prerea unor experi contabili, pot numi, la cererea prilor sau din oficiu, unul sau trei experi contabili prin ncheierea de edin, care trebuie s cuprind: I. Numele expertului sau experilor contabili numii din oficiu sau la cererea prilor n proces; II. Obiectivele (ntrebrile, punctele) la care expertul sau experii contabili numii trebuie s rspund. Obiectivele expertizei contabile trebuie s fie formulate de instan concis, fr echivoc i fr a se solicita expertului contabil sau experilor contabili numii s se pronune asupra ncadrrilor legale a faptelor supuse judecii; III. Termenul n care trebuie s se efectueze expertiza contabil, inndu-se seama de faptul c raportul de expertiz contabil trebuie depus la instana care a dispus-o cu 5 zile nainte de termenul de judecat. Dac termenul iniial fixat de instan pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de ctre expertul sau experii contabili numii ca fiind inadecvat (prea scurt), ei sunt ndreptii s solicite instanei un termen adecvat , minim necesar, pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate; IV. Plata expertului contabil sau experilor contabili numii, care trebuie s fie remuneratorie. Dac expertul sau experii contabili numii pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consider onorariul stabilit de instan neremuneratoriu, ei sunt ndreptii s solicite instanei mrirea acestuia. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare n cauze penale se face prin Ordonan emis de organul de urmrire penal, care trebuie s conin aceleai elemente ca i ncheierea de edin pentru numirea experilor contabili n cauze civile. 41. Comentai cum procedai n situaia n care n cauza n care ai fost numit s efectuai expertiza judiciar exist lucrri de expertiz efectuate anterior. n raportul de expertiz contabil este obligatorie menionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile n aceeai cauz, deoarece dac s-au mai efectuat expertize contabile in aceeai cauz, cu obiective (ntrebri) similare i/sau corelative, atunci expertul contabil trebuie s-i motiveze concluziile (rspunsurile) i vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. Mai mult dac concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite i/sau contradictorii, n spiritul colegialitii i al
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 66

Page 67 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

respectului reciproc, este recomandabil ca experii contabili implicai s se ntlneasc pentru a discuta concluziile la care au ajuns. Aceasta deoarece expertizarea profesional a aceluiai material documentar ar trebui s conduc la concluzii relativ similare, eventual doar nuanate 6. Comentai norma de comportament profesional acceptarea expertizelor contabile", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur. Aceasta, deoarece expertiza contabil este un act de prob tiinific. Calitatea de expert contabil este incompatibil cu cea de martor n aceeai cauz, calitatea de martor avnd ntietate. Expertul contabil se afl n incompatibilitate dac exist mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form el, soul (soia) sau vreo rud apropiat n soluionarea cauzei ntr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil s fie subiectiv. Pot fi asimilate cu mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form urmtoarele situaii n care s-ar putea gsi expertul contabil: (i) Dac, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre prile n proces, s-a pronunat asupra unor aspecte ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a evidenelor tehnico-operative sau la elaborarea situaiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecii; (ii) Dac, n calitate de expert contabil, i-a exprimat o prim opinie n aceeai cauz supus judecii, deoarece primeaz prezumia c ar fi interesat n susinerea primei soluii. n particular, expertul contabil care a efectuat o expertiz extrajudiciar la cererea unei pri n proces se afl n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Dac ndeplinete condiiile de independen i de competen, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. nainte de a accepta sau imediat dup numire expertul contabil are obligaia s comunice organului care l-a numit, n scris, situaiile de mai sus, precum i cele prezentate n norme. 8. Comentai norma de comportament profesional calitatea expertizelor contabile", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertizele contabile constituie mijloace de prob tiinific. n elaborarea lor, expertul contabil trebuie s foloseasc metode specifice tiinei contabilitii. Concluziile expertului contabil trebuie s fie fundamentate numai pe documente care atest evenimente i tranzacii care fac sau trebuie s fac obiectul recunoaterilor, evalurilor, clasificrilor i prezentrilor contabile. n expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un ter n proces, care prin calitatea lui procesual contribuie la stabilirea adevrului de ctre organele de drept. Raportul de expertiz contabil judiciar are caracter de prob tiinific care trebuie s prezinte un nalt grad al indicelui contributiv la soluionarea cauzei n care a fost dispus. Nedocumentarea i nefundamentarea tiinific a rapoartelor de expertiz contabil judiciar pot fi i sunt, adesea, sancionate de organelle de drept care le-au dispus cu nlocuirea expertului contabil i dispunerea unei noi expertize contabile. Dac n aceeai cauz s-a dispus o nou expertiz contabil care ajunge la concluzii diferite fa de prima din cauza utilizrii altor criterii i metode de investigaie, organul n drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consider mai fundamentat sub aspect tiinific, respective de mai bun calitate. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie s fac rabat din punct de vedere al calitii. Independena i competena profesional a expertului contabil trebuie s asigure o documentare i o fundamentare tiinific i expertizelor contabile extrajudiciare. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. 10. Comentai norma de comportament profesional competena expertului contabil", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertiza contabil are drept suport documentele primare i nregistrarea evenimentelor i tranzaciilor n contabilitate. Ca urmare, expertul contabil solicitat n efectuarea expertizelor contabile trebuie s posede cunotine solide i actualizate n domeniul economic, n general, i mai ales n domeniul financiar-contabil. Aceste cunotine trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului, nscris n listele pe domenii publicate, care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregtirea individual continu i la testarea cunotinelor acumulate. 7. Comentai norma de comportament profesional independena expertului contabil", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertizele contabile efectuate de experii contabili care nu ntrunesc condiiile pentru a fi nscrii ca membri ai Corpului cad sub incidena sanciunilor privind exercitarea unei profesii fr autorizaie. Dac un expert contabil implicat ntr-o astfel de situaie este solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile, el este obligat s aduc la cunotina solicitantului situaia n care se afl. Independena expertului contabil trebuie s fie absolut n cazul experilor contabili numii din oficiu de ctre organele n drept i relativ n cazul experilor contabili recomandai de pri sau solicitai n efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Independena absolut a expertului contabil numit de ctre organele n drept deriv din obligaia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abinere i recuzare prevzute de Codul de procedur civil i alte reglementri procedurale speciale, care sunt aceleai cu cele privind judectorii. Independena expertului contabil este afectat grav n situaiile reglementate de Codul etic naional al profesionitilor contabili. Experii contabili care se afl n situaiile prevzute mai sus trebuie s le aduc, n scris, la cunotina organului care i-a numit, imediat dup numire. Expertul contabil, la primirea oricrei lucrri de expertiz, va face un examen de independen i va completa o Declaraie de independen" care va nsoi lucrarea depus pentru auditul de calitate la Corp. 9. Comentai norma de comportament profesional responsabilitatea efecturii expertizelor contabile", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Responsabilitatea efecturii expertizei contabile judiciare este ntrit de depunerea unui jurmnt adecvat confesiunii religioase a expertului(ilor) contabil(i), dup cum urmeaz: (i) Expertul(ii) contabil(i) de confesiune religioas cretin va (vor) depune, cu mna pe cruce sau pe Biblie, jurmntul: Jur c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. Aa s-mi ajute Dumnezeu. (ii) Expertul(ii) contabil(i) fr confesiune religioas va (vor) depune jurmntul: Jur pe onoare i pe contiin c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. (iii) Expertul(ii) contabil(i) care din motive de contiin sau confesiune religioas nu depune (depun) jurmnt va (vor) rosti formula: M oblig s spun adevrul i s nu ascund nimic din ceea ce tiu. Toate dispoziiile procedurale cu privire la citarea, aducerea cu mandat i sancionarea martorilor care lipsesc de la judecat sunt aplicabile i expertului(ilor) contabil(i) numit(i) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Dac expertul(ii) contabil(i) numit(i) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se nfieaz la citarea organelor n drept care l-a (i-a) numit, acestea sunt abilitate s dispun nlocuirea lui (lor). Responsabilitatea efecturii expertizelor contabile extrajudiciare trebuie s rezulte din contractul ncheiat ntre expertul(ii) contabil(i) i client. 11. Comentai norma de comportament profesional secretul profesional i confidenialitatea expertului contabil", specific misiunilor cu privire la expertizele contabile. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei pri nu trebuie s prezinte mai mult dect se cere. El trebuie s invoce n raportul su de expertiz contabil judiciar numai acele evenimente i tranzacii probate cu documente justificative i/sau evidenieri contabile care au o legtur cauzal cu obiectivul (ntrebarea) care i-a fost fixat() de organul n drept care a dispus expertiza contabil judiciar. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei pri ntr-o cauz justiiar trebuie s se abin de la divulgarea coninutului raportului de expertiz contabil judiciar i a concluziilor sale direct prilor implicate n
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 67

Page 68 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

actul justiiar. Expertul contabil trebuie s depun raportul su, auditat calitativ, la organul n drept care a dispus expertiza contabil judiciar, de unde cei interesai l pot consulta n condiiile legii. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei pri ntr-o cauz justiiar trebuie s se abin de la contactarea prilor implicate n actul justiiar, n afara procedurilor prevzute de lege. Astfel, n cazul proceselor civile, dac este nevoie de o lucrare la faa locului, aceasta nu poate fi fcut dect dup citarea prilor cu confirmare de primire, artndu-li-se zilele i orele cnd ncep i se continu lucrrile expertizei contabile. n procesele penale expertul contabil poate lua legtura cu inculpaii numai cu ncuviinarea i n condiiile stabilite de organul de urmrire penal sau de instana de judecat. n toate cazurile, informaiile i explicaiile primite de expertul contabil n contactele sale cu prile implicate n actul justiiar trebuie s rmn confideniale. 85. Comentai urmtoarele obiective (ntrebri) puse n cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penal n care administratorul firmelor A i B este cercetat pentru evaziune fiscal privind impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie-aprilie 2009: 1) Apreciem c obiectivele (ntrebrile) formulate expertizei contabile judiciare, dispus n dosarul de urmrire penal nr. 83.798/1998, sunt formulate n mod neprofesionist, deoarece n acest dosar penal dou probleme de fond (eseniale) trebuiau supuse ateniei expertizei contabile, i anume: a) nvinuitul avea sau nu responsabilitatea legal a organizrii i conducerii contabilitii celor dou societi comerciale (S.C. EMS" S.R.L. Cluj-Napoca i S.C. VOLTAJ" S.R.L. Cluj-Napoca); b) Impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat datorate bugetului de stat de ctre S.C. EMS" S.R.L. Cluj-Napoca i S.C. VOLTAJ" S.R.L. Cluj-Napoca au fost sau nu calculate i contabilizate corect n perioada supus expertizrii, respectiv 1 ianuarie-30 aprilie 2009. 1) Raportat la cele dou probleme de fond (eseniale), obiectivele (ntrebrile) formulate de organul de cercetare penal comport cel puin urmtoarele observaii: a) Referitor la Obiectivul nr. 1, orice cheltuial fcut n numele unei societi comerciale este o cheltuial a acesteia. n spe, se punea problema n ce msur cheltuiala cu dobnzile era sau nu deductibil fiscal, raportat la legislaia fiscal n vigoare, n perioada supus expertiz- rii; b) Referitor la Obiectivele nr. 2 i 3: bl) Apare o confuzie ntre nvinuit i contribuabil; nvinuitul (persoan fizic) nu avea calitatea de contribuabil n ceea ce privete impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat. Aceast calitate (de con-tribuabil) o aveau cele dou societi comerciale: S.C. EMS" S.R.L. Cluj-Napoca i S.C. VOLTAJ" S.R.L. Cluj-Napoca; b2) Adevrata problem vizat de cele dou obiective este dac cele dou societi comerciale (S.C. EMS" S.R.L. Cluj-Napoca i S.C. VOLTAJ" S.R.L. Cluj- Napoca) au calculat i contabilizat corect impozitul pe profit i taxa pe valoarea adugat n perioada supus expertizrii, raportat la legislaia fiscal n vigoare, n perioada respectiv; c) Obiectivul nr. 4 solicit expertului contabil s fac ncadrri legale, pentru c expertul contabil care i permite s precizeze ce acte normative au fost nclcate sugereaz automat ce sanciune trebuie aplicat. 1) Apreciem c o formulare mai concis, cu mai puin echivoc i fr solicitri de ncadrri legale (a obiectivelor prezentate n caseta anterioar) ar putea fi: a) Obiectivul nr. 1: Cine avea obligaia legal privind organizarea i conducerea contabilitii la S.C. EMS" S.R.L. Cluj-Napoca i S.C. VOLTAJ" S.R.L. Cluj-Napoca n perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2009? b) Obiectivul nr. 2: Dac cuantumul impozitului pe profit i al taxei pe valoarea adugat calculate i contabilizate n perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2009 de ctre S.C. EMS" S.R.L. Cluj-Napoca i S.C. VOLTAJ" S.R.L. Cluj-Napoca sunt corecte, s se stabileasc eventualele diferene i penaliti n raport cu legislaia fiscal n vigoare n perioada supus expertizrii. 4) Dac organul de cercetare penal ar fi fcut altfel de formulri ale obiectivelor n expertiza dispus, ar fi vizat doar contribuia expertului contabil la completarea probelor administrate, i nu participarea acestuia la ncadrarea juridic a nvinuitului. n spe, s-ar fi putut ca organul de cercetare penal s nu fi fost receptiv la reformularea obiectivelor, dar expertul contabil, n virtutea profesionalismului su, putea s-o fac. Nu tim dac a fcut-o sau nu! 35. Consideraii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrrilor de expertiz contabil. Delegarea se refera la formarea unor echipe de asisteni sau colaboratori, crora profesionistul contabil le repartizeaz executarea unor lucrri, ca urmare a caracterului extins al misiunii, rspunderea final pentru executarea lucrrilor revenindu-i acestuia. n cazul cnd are loc o delegare de atribuii/responsabiliti ctre asisteni sau colaboratori, profesionistul contabil trebuie s obin un grad rezonabil de certitudine c lucrrile repartizate sunt executate cu competen profesional. Persoanele n cauz trebuie s respecte principiile fundamentale valabile pentru orice profesionist contabil (integritate, obiectivitate, independen, secret profesional, competen profesional i comportare deonto-logic). In organizarea echipei de lucru se va avea n vedere repartizarea de responsabiliti n funcie de nivelul de aptitudini, competene i caliti personale ale fiecrui asistent sau colaborator. 36. Consideraii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrrilor de expertiz contabil. Supravegherea lucrrilor se refer la necesitatea formrii unor echipe de asisteni sau colaboratori, crora profesionistul contabil le repartizeaz executarea unor lucrri, ca urmare a caracterului extins al misiunii, rspunderea final pentru executarea lucrrilor revenindu-i acestuia. Expertului contabil i revine att rspunderea pentru executarea misiunii, ct i obligaia supravegherii ndeplinirii lucrrilor delegate colaboratorilor. Pentru aceasta, profesionistul contabil este obligat: - s transmit ctre asisteni i colaboratori programul individual de lucru; - s dea indicaii cu privire la modul de ndeplinire a sarcinilor repartizate; - s revad lucrrile efectuate de fiecare asistent sau colaborator. In unele cazuri, supravegherea poate fi asigurat parial de un colaborator care deine un nivel de competen satisfctor. Indiferent de modul n care se realizeaz supravegherea lucrrilor, aceasta presupune verificarea dosarelor de lucru, pentru a constata dac misiunea se desfoar conform programului i termenelor prevzute. n urma verificrilor pot rezulta: comentarii (care se arhiveaz la dosarul lucrrii), adnotri la documentele de lucru i note personale ale expertului. 89. Consideraii asupra Raportului de imposibilitate a efecturii expertizei contabile. In prezentarea consideraiilor sale personale, n raportul de expertiz contabil, expertul contabil trebuie s se conformeze normelor de etic i deontologie ale profesiei contabile liberale, n special a celor privind confidenialitatea. Coninutul i ntinderea consideraiilor personale ntr-un raport de expertiz contabil in de raionamentul profesional al expertului contabil. Raportul de expertiz contabil care cuprinde consideraii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiz contabil cu observaii. In cazuri cu totul deosebite, expertul contabil se poate afla n imposibilitatea ntocmirii unui raport de expertiz contabil, datorit inexistenei documentelor justificative i/sau evidenelor contabile care s ateste evenimentele i tranzaciile supuse expertizrii. n astfel de cazuri se va ntocmi un Raport de imposibilitate a efecturii expertizei contabile", care va avea aceeai structur ca un raport de expertiz contabil obinuit (necalificat), dar care, n Capitolul II: DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE i n Capitolul III: CONCLUZII, va prezenta justificat i fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efecturii expertizei contabile comandate" de beneficiarul acestuia. 30. Consideraii despre fora probant a expertizei contabile judiciare. Fora probant a expertizei contabile judiciare constau n faptul c aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte i situaii de natur economico-financiar; cuprinde n sfera sa de aciune activitatea economic a unui agent economic pentru problemele i obiectivele stabilite de organul judiciar; cerceteaz situaiile i mprejurrile de fapt pe baza informaiilor furnizate de evidena economic i a suporilor ei materiali; interpreteaz datele de eviden i furnizeaz opinii cu
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 68

Page 69 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

privire la problemele investigate pe baza legilor i a actelor normative care reglementeaz domeniul de activitate respectiv; elaboreaz concluzii pe baza constatrilor fcute, care servesc ca mijloc de prob pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei. Datorit caracterului su tiinific i probitii profesionale i deontologice a expertului contabil, expertiza contabil judiciar trebuie s ofere organului judiciar o prob ndeajuns de temeinic i de nenlturat pentru tragerea la rspundere a persoanelor vinovate de nclcarea legalitii, nesocotirea disciplinei financiare i pgubirea patrimoniului 88. Considerente privind valorificarea lucrrilor de expertiz contabil. Valorificarea rapoartelor de expertiz contabil const, de fapt, n folosirea acestora pentru adoptarea unor decizii economico-financiare sau pentru administrarea lor ca mijloace de prob n justiie. n acest fel, expertiza contabil dobndete un statut aparte, un rol social bine definit, favoriznd adoptarea unor decizii n conformitate cu realitile din economie. n definitiv, expertiza contabil asigur actelor de decizie garania unei exactiti cifrice care nu poate fi asigurat pe alte ci. Reinem i faptul c raportul de expertiz contabil este utilizat n justiie alturi de alte mijloace de prob. atunci cnd opiniile i concluziile expertului se coroboreaz cu celelalte probe administrate, fora de convingere a raportului devine hotrtoare, iar aprecierea lui de ctre beneficiar nu poate fi dect favorabil. Asta nu nseamn c valoarea unei expertize contabile se stabilete exclusiv prin prisma corespondenei cu celelalte surse de informare. Sunt suficiente cazurile n care concluziile experilor contrazic alte probe i cu toate acestea ele reuesc s se impun prin modul fundamentat de abordare a problemelor, prin logica faptelor demonstrate i prin temeinicia argumentelor aduse. Un raport de expertiz contabil tiinific elaborat i ntemeiat pe documente i date reale poate deveni principala prob ntr-un litigiu, chiar dac nu concord ntru totul cu celelalte mijloace de probaiune administrate de pri. Pe de alt parte, lucrrile de expertiz contabil pot fi valorificate i prin contribuia lor la perfecionarea activitii financiar-contabile din unitile economiei naionale. Experii contabili sunt n msur i n drept s semnaleze existena unor lipsuri sau greuti, s identifice cauzele ce genereaz sau favorizeaz fenomenele expertizate, s constate cazuri de nclcare a normelor financiar-contabile. 27. Contractarea expertizei contabile. Efectuarea expertizelor contabile se face pe baz de contract. Expertizele contabile contractate trebuie programate. Programul de lucru trebuie s cuprind natura, calendarul i ntinderea lucrrilor necesare pentru ndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. Experii care vor cere sau vor primi mai mult dect plata statornicit se vor pedepsi pentru luare de mit (art. 213 alin. 1, Codul de procedur civil). Este leit-motivul" pentru care expertizele contabile, indiferent de natura lor (judiciar sau extrajudiciar), trebuie contractate, unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mrimea onorariului. Incheierile de edin (n dosarele civile) i ordonanele organelor de urmrire i cercetare penal (n dosarele penale), acceptate de experii contabili numii din oficiu sau la recomandarea prilor, in loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. Dac n timpul efecturii expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul i ntinderea lucrrilor, care nu au fost avute n vedere la acceptarea contractului iniial, experii contabili sunt ndreptii s cear majorarea onorariului iniial. 26. Convocarea prilor n cauze civile i n cauze penale. Intre convocarea partilor in cauze civile si in cauze penale exista o discrepanta consemnata in codul de procedura civila in sensul acesta: prevede c dac pentru expertiz este nevoie de o lucrare la faa locului, ea nu poate fi fcut dect dup citarea prilor prin carte potal recomandat, cu dovad de primire, artnd zilele i orele cnd ncepe i continu lucrarea. Dovada de primire va fi alturat lucrrii expertului. Prile sunt obligate s dea expertului orice lmuriri n legtur cu obiectul lucrrii. Apreciem c documentarea la faa locului trebuie acceptat explicit i n cazul expertizelor contabile dispuse n dosarele penale, desigur, fr procedura citrii prilor, care, n caz de reinere preventiv a inculpailor, nici nu este posibil. Procedural, dispunerea expertizei contabile judiciare n cauze penale se face prin ordonant emis de organul de urmrire penal, care trebuie s contin aceleasi elemente ca si ncheierea de sedint pentru numirea expertilor contabili n cauze civile.Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si n cauze penale, n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal. 70. Convocarea prilor n cauze civile. Convocarea prilor se face prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire, care se ataeaz la raportul de expertiz. Cu aceast ocazie se solicit prilor documente i explicaii suplimentare fa de cele existente la dosar. 71. Convocarea prilor n cauze penale. Organul de urmrire penal sau instana de judecat n materie penal, cnd dispune efectuarea unei expertize, fixeaz un termen la care sunt chemate prile, precum i expertul desemnat de organul de urmrire penal sau de instan. n cursul urmririi penale cercetarea dosarului se face cu ncuviinarea organului de urmrire. Expertul poate cere lmuriri organului de urmrire penal sau instanei de judecat cu privire la anumite fapte ori mprejurri ale cauzei. Prile, cu ncuviinarea i n condiiile stabilite de organul de urmrire penal sau de instana de judecat, pot da expertului explicaiile necesare. 14. Cum comentai problema relaiilor (din punct de vedere al ierarhizrii profesionale) dintre doi sau mai muli experi contabili numii de organele n drept s efectueze o expertiz judiciar n aceeai cauz? Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de mai multi experti care au opinii diferite, fiecare expert contabil trebuie s-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regul, n expertizele judiciare trebuie motivate separat opinia expertului recomandat de parte n raport cu opinia expertuluinumit din oficiu. Cnd au fost numiti sau angajati mai multi experi contabili n aceeasi cauz se ntocmeste un singur raport de expertiz contabil. Dac sunt deosebiri de preri ntre experti, opiniile separate trebuie consemnate n cuprinsul raportului de expertiz contabil sau ntr-o anex a acestuia. 16. Cum comentai sintagma tiin, independen, moralitate" nscris pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt: - tiin, competenta i contiina; - independenta de spirit i dezinteres material; - moralitate, probitate i demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i ndeosebi: a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala, singurele capabile sa-i ntreasc discernmntul; b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri; c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor i concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp. 66. Cum credei c trebuie s procedeze un expert contabil care este solicitat de un client s nlocuiasc un alt liber-profesionist contabil care i desfoar misiunea conform unui contract ncheiat n acord cu prevederile legale? n cazul n care un liberDoctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 69

Page 70 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

profesionist contabil este solicitat de un client s nlocuiasc un alt liber-profesionist contabil n exerciiu, acesta nu trebuie s accepte aceast misiune dect n condiiile n care: - a obinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor i a obinut de la caesta informaiile necesare privind activitile clientului; - s-a asigurat c nlocuirea nu este motivat de considerente rezultnd din dorina clientului de a eluda efectele unei respectri stricte a ndatoririlor profesionale, cum ar fi insistenele predecesorului de a aduce la lumin adevrul, de a respecta i cere respectarea legilor i reglementrilor n activitile respective; - a obinut justificarea (dovada) plii onorariilor datorate colegului predecesor, cnd acestea rezult clar dintr-un contract i innd seama de faptul c executarea efectiv i corect a lucrrilor nu este contestat de client; - se abine de la orice critic de ordin personal cu privire la colegul su predecesor; asigur pstrarea secretului informaiilor primite din partea colegului predecesor. Liber-profesionitii contabili care se gsesc n situaia imposibilitii executrii lucrrilor contractate din cauza neprimirii datelor i a informaiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt n drept s rezilieze, motivat, contractul cu acest client. 18. Cum definii expertiza contabil? Dar expertiza contabil judiciar? Expertiza contabil este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuat numai de ctre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n condiiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n Tabloul experilor contabili, actualizat anual de ctre Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR). Expertizele contabile judiciare sunt definite ca reprezentnd expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea prilor n fazele de instrumentare i de judecat ale unor cauze civile i/sau comerciale, ataate sau nu unui proces penal. 25. Cum se clasific expertizele contabile n funcie de natura juridic? n funcie de natura juridic, expertizele contabile pot fi expertize contabile civile; - expertize contabile penale; expertise contabile extrajudiciare. 24. Cum se clasific expertizele contabile n funcie de natura principalului obiectiv / principalelor obiective stabilite de organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei? Dup natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refer, n: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor civile; b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate n rezolvarea unor aspecte civile ataate litigiilor penale; c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor comerciale; d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor fiscale; e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele n drept sau extrajudiciare solicitate de ctre clieni. 23. Cum se clasific expertizele contabile n funcie de scopul principal n care au fost solicitate? Un criteriu pe care l considerm de baz sau principal, respectiv mobilul sau scopul n care au fost solicitate expertizele contabile, distingndu-se: Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de procedur civil; Codul de procedur penal; alte legi speciale; Expertize contabile extrajudiciare. Acestea sunt cele efectuate n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiiei. Sunt efectuate n afara unui proces justiiar. Nu au calitatea de mijloc de prob injustiie, ci cel mult de argumente pentru solicitarea de ctre pri a administrrii probei cu expertiza contabil judiciar sau a rezolvrii unor litigii pe cale amiabil. 31. Dac dou sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite, care va fi expertiza considerat de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probant preferenial? Dac n aceeai cauz s-a dispus o nou expertiz contabil care ajunge la concluzii diferite fa de prima din cauza utilizrii altor criterii i metode de investigaie, organul n drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consider mai fundamentat sub aspect tiinific, respectiv de mai bun calitate. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie s fac rabat din punct de vedere al calittii. Independenta si competenta profesional a expertului contabil trebuie s asigure o documentare si o fundamentare stiintific si expertizelor contabile extrajudiciare. 91. Detaliai elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Desfurarea expertizei contabile din raportul de expertiz contabil. Capitolul II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiz contabil trebuie s conin cte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (ntrebare) al (a) expertizei contabile care s cuprind o descriere amnunit a operaiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, actele i faptele analizate, locul producerii evenimentelor i tranzaciilor, sursele de informaii utilizate, dac prile interesate n expertiza contabil au fcut obiecii sau au dat explicaii pe care expertul contabil le-a luat sau nu n considerare n formularea concluziilor sale. n fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor i interpretarea rezultatelor acestora. Dar, dac aceste prezentri ar ngreuna nelegerea expunerii de ctre beneficiarul raportului de expertiz contabil, este recomandabil ca ansamblul calculelor s se fac n anexe la raportul de expertiz contabil, iar n textul expertizei contabile s se prezinte doar rezultatele calculelor i interpretarea acestora. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie s se ncheie cu concluzia (rspunsul) expertului contabil, care trebuie s fie precis(), concis(), fr echivoc, redactat() ntr-o manier analitic, ordonat i sistematizat, fr a face aprecieri asupra calitii documentelor justificative, a reprezentrilor (nregistrrilor) contabile, a expertizelor i actelor de control (de orice fel) anterioare, i nici asupra ncadrrilor legale. Aceasta, deoarece expertul contabil analizeaz evenimente i tranzacii, i nu ncadrarea judiciar a acestora. n cazuri deosebite, n care expertul contabil, n exercitarea misiunii sale, se confrunt cu acte i documente care nu ntrunesc condiiile legale, care exprim situaii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie s le ia n considerare n stabilirea rezultatelor concluziilor (rspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile, dar trebuie s menioneze aceasta n raportul de expertiz contabil. Dac raportul de expertiz contabil este ntocmit de mai muli experi care au opinii diferite, ntr-un paragraf al Capitolului II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie s-i motiveze detaliat i documentat opinia pe care o susine. De regul, n expertizele judiciare trebuie motivat separat opinia expertului recomandat de parte n raport cu opinia expertului numit din oficiu. 73. Detaliai procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul de expertiz contabil extrajudiciar se pred clientului care a solicitat-o la locul i la termenul prevzute n contract. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. 72. Detaliai procedura depunerii raportului de expertiz contabil judiciar. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila, inclusiv anexele. Raportul de expertiz contabil judiciar se depune la organele care au dispus-o cu cel puin cinci
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 70

Page 71 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

zile nainte de data stabilit pentru judecat. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea expertizei contabile. De regula, raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale; unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru.. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. 37. Din ce se compune materialul documentar pe care l poate studia expertul contabil numit s efectueze o expertiz contabil judiciar ntr-o cauz civil. Dar ntr-o cauz penal? Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: - Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila - Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces; - Procesele verbale intocmite de organele de control abilitat. - Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala (politie, parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. 63. Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiz judiciar, n cauze penale, conform prevederilor legale. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: - sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata; - sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor - sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti - sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti - sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. 81. Efectuarea unei noi expertize i suplimentul la expertiz (cine dispune aceasta, n ce situaie se dispune, drepturile i obligaiile expertului n situaia menionat). Pe lng expertiza dispus n mod oficial, expertul contabil mai poate fi numit s efectueze o alt expertiz sau un supliment de expertiz. O alt expertiz (numit n trecut contraexpertiz) se dispune atunci cnd instana nu este lmurit prin expertiza iniial. Ea urmeaz a se efectua de un alt expert, motivat la cererea prii nemulumite sau ordonat din oficiu. Ea va trebui cerut motivat la primul termen dup depunerea raportului iniial. Suplimentul de expertiz se efectueaz, de regul, de expertul care a participat la expertiza propriu-zis, dar care urmrete obiective suplimentare, la cererea instanei. Instana de judecat poate dispune efectuarea unui supliment de expertiz n situaia n care expertul a omis s rspund unor ntrebri, rspunsurile date nu sunt complete ori dac, dup efectuarea expertizei, s-au descoperit fapte sau mprejurri care au strns legtur cu obiectul acesteia. Dac experii pot s-i dea de ndat prerea, vor fi ascultai chiar n edin, iar prerea lor se va trece ntr-un proces-verbal.Experii sunt datori s se nfieze naintea instanei spre a da lmuriri ori de cte ori li se va cere, caz n care au dreptul la despgubiri, ce se vor stabili prin ncheiere executorie. Drepturile i obligaiile experilor contabili: drepturi: - s ia cunotin de coninutul dosarului; - s participe la discuiile legate de obiectivul expertizei, fcnd observaii, dac este cazul, i s solicite modificarea sau completarea obiectivelor fixate iniial; - s cear lmuriri organului de urmrire penal sau instanei de judecat cu privire la anumite fapte sau mprejurri ale cauzei; - s cear de la pri explicaiile ce i sunt necesare pentru efectuarea expertizei; prile pot oferi aceste explicaii numai cu ncuviinarea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat; - s-i aleag n mod liber metoda de lucru specific pregtirii sale; - s primeasc documentele necesare pentru efectuarea expertizei; - s fie remunerat pentru munca depus i s-i fie decontate cheltuielile efectuate n timpul executrii expertizei. Printre obligaiile expertului contabil enumerm: - s se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare; - s informeze organele judiciare dac se afl n situaia de abinere sau recuzare; - s se documenteze prin studierea dosarului, precum i prin solicitarea de lmuriri organelor judiciare i prilor; - s precizeze dac mai sunt i alte probleme care trebuie lmurite i care n-au fost sesizate de organele judiciare; - s aduc la cunotina organelor judiciare diferite elemente rezultate pe parcursul efecturii expertizei i care pot contribui la lmurirea unor mprejurri specifice cauzei; - s depun raportul de expertiz la data fixat de organul judiciar; - s completeze sau s refac expertiza atunci cnd i se cere acest lucru, precum i de a se prezenta n faa organului judiciar pentru a da explicaii suplimentare; - s pstreze secretul profesional, adic s nu divulge datele de care a luat cunotin cu ocazia ndeplinirii mandatului primit; - s efectueze personal expertiza ce i-a fost ncredinat. 58. Enumerai cel puin 10 fapte care constituie abatere disciplinar i sunt sancionate de Comisiile de disciplin, conform prevederilor Regulamentului de organizare i funcionare al CECCAR. Sunt abateri disciplinare urmtoarele fapte: a) comportament necuviincios fa de membrii Corpului, reprezentanii Ministerului Economiei i Finanelor sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i control ale Corpului; b) absena nemotivat de la ntrunirea adunrii generale a filialei sau de la Conferina naional; c) nerespectarea dispoziiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili i a normelor Corpului referitoare la publicitate; d) absena nejustificat de la aciunile de pregtire i dezvoltare profesional reglementate prin normele emise de Corp; e) prestarea de servicii profesionale fr viza anual de exercitare a profesiei sau fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat; f) nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului profesional; g) nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata cotizaiei prevzute n prezentul regulament sau a impozitelor; h) fapta membrului Corpului de a nu depune n termenele stabilite, la filiala de care aparine, declaraiile anuale; pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui consiliului de administraie sau administratorului unic, dup caz; i) nclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese; j) refuzul de a pune la dispoziia organelor de control i auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesional; k) nedepunerea declaraiilor sau declaraiilor neconforme cu realitatea, n relaiile cu Corpul sau cu terii; l) nscrierea n rapoartele de expertiz contabil sau n alte lucrri efectuate pentru teri de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fr consimmntul acestora sau fr s fi fost consultai; m) nerespectarea normelor i standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efecturii lucrrilor pentru teri; n) nendeplinirea obligaiilor prevzute n Regulamentul privind auditul calitii serviciilor profesionale; o) orice alte nclcri ale normelor i hotrrilor luate de organele de conducere ale Corpului. La stabilirea i aplicarea sanciunilor disciplinare se va ine seama de gravitatea nclcrii i de consecinele acesteia.

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 71

Page 72 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

59. Enumerai faptele care se sancioneaz cu interditia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Urmtoarele fapte se sancioneaz cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil - Neplata cotizaiei profesionale sau/i a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite de Regulament, n cursul unui an calendaristic. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: - Condamnarea definitiv pentru svrirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale; - nclcarea, cu intenie, prin aciune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, dac fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material; - Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr viza anual pentru exercitarea profesiei. 5. Enumerai normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. - independena expertului contabil; - competena expertului contabil; - calitatea lucrarilor; secretul profesional i confidenialitatea expertului contabil; acceptarea si mentinerea misiunilor; - responsabilitatea efecturii expertizelor contabile. 98. Enumerai obiectivele la care trebuie s rspund auditul de calitate n domeniul calitii serviciilor contabile. Auditul de calitate n domeniul serviciilor contabile rspunde urmtoarelor obiective: a) oferirea posibilitii ca publicul s aib o bun percepie asupra calitii serviciilor prestate; b) armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor; c) contribuirea la buna organizare a cabinetelor i la perfecionarea metodelor de lucru; d) aprecierea modului de aplicare a regulilor i normelor profesionale i de respectare a obligaiilor de membru; f) dezvoltarea solidaritii n rndul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea i respectul profesionitilor fa de organele Corpului. 99. Enumerai principiile fundamentale pe care se bazeaz auditul de calitate n domeniul calitii serviciilor contabile. Auditul de calitate se ntemeiaz pe 5 principii fundamentale: - universalitate - auditul se aplic tuturor cabinetelor; - c onfidenialitate - nicio informaie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adus la cunotin terilor; -adaptarea auditului - acesta este corespunztor naturii misiunilor exercitate i mrimii cabinetului; -colegialitate - auditul este efectuat din iniiativa filialei de ctre membrii activi ai Corpului special desemnai; -armonizarea - cabinetele care execut activiti reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui control innd cont de normele care reglementeaz activitatea acestor organisme. 48. Enumerai situaiile de incompatibilitate n care se poate afla expertul contabil numit de ctre organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei n vederea soluionrii cauzei aflate spre judecare. Incompatibilitatea unui expert de a efectua o anumit lucrare se manifest atunci cnd:- acesta are calitatea de martor sau reprezentant al uneia din pri,- cnd exist mprejurri care s-l fac subiectiv sau interesat n rezolvarea ntr-un anumit mod a cauzei (raporturi de rudenie, prietenie sau dumnie ntre pri), - cnd a fcut parte din sistemul organizatoric al uneia din pri (a lucrat n ntreprinderea respectiv), - cnd s-a pronunat asupra unor aspecte ce fac obiectul dosarului (n calitate de organ de conducere, de specialitate sau de control), - cnd a participat la ntocmirea documentelor primare, tehnic-operative sau contabile ce reflect situaia de fapt. 50. Enumerai situaiile n care poate fi recuzat expertul contabil numit de ctre organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei n vederea soluionrii cauzei aflate spre judecare. n contextul reglementarilor procedurale (civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: - cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti; - cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii; - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca; - daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii; - daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti; - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca; - daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri; - daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv. 68. Expertul contabil numit de organul de cercetare penal sau de instan poate convoca sau poate lua legtura cu prile. Care este procedura de urmat n aceast situaie? n procesele penale expertul contabil poate lua legtura cu inculpaii numai cu ncuviinarea i n condiiile stabilite de organul de urmrire penal sau de instana de judecat. n toate cazurile, informaiile i explicaiile primite de expertul contabil n contactele sale cu prile implicate n actul justiiar trebuie s rmn confideniale. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei pri ntr-o cauz justiiar trebuie s se abin de la contactarea prilor implicate n actul justiiar, n afara procedurilor prevzute de lege. Astfel, n cazul proceselor civile, dac este nevoie de o lucrare la faa locului, aceasta nu poate fi fcut dect dup citarea prilor cu confirmare de primire, artndu-li-se zilele i orele cnd ncep i se continu lucrrile expertizei contabile. n procesele penale expertul contabil poate lua legtura cu inculpaii numai cu ncuviinarea i n condiiile stabilite de organul de urmrire penal sau de instana de judecat. n toate cazurile, informaiile i explicaiile primite de expertul contabil n contactele sale cu prile implicate n actul justiiar trebuie s rmn confideniale. 65. Expertul recomandat de parte Trebuie reinut i aspectul privitor la drepturile prilor n efectuarea acestei expertize, aa cum reiese din Cod procedur penal, potrivit creia fiecare dintre pri are dreptul s cear ca un expert recomandat s participe la efectuarea expertizei, prevedere care ofer mai multe garanii pentru pri. Aceast prevedere se completeaz cu disp. Cod procedur penal, potrivit creia: prile mai sunt ncunotinate c au dreptul s cear numirea a cte unui expert recomandat de fiecare din ele, care s participe la efectuarea expertizei. Expertii recomandati de parti trebuie sa se conformeze reglementarilor procedurale privind dispunerea expertizelor judiciare si numirea expertilor contabili. 38. Explicaiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocrii i primite de la prile interesate n expertiz constituie material documentar? Motivai. Pentru o mai temeinic nelegere a evenimentelor i a tranzaciilor supuse expertizrii, expertul contabil este abilitat s cear, iar prile interesate n expertiz s dea, explicaii suplimentare. Aceste explicaii nu trebuie date n scris i nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. Expertul contabil trebuie s aib n vedere explicaiile prilor, dar trebuie s le analizeze n raport cu actele justificative i contabile expertizate, menionnd n raportul de expertiz contabil concordana sau neconcordana dintre explicaiile prilor i actele examinate. Particularizat, n cazul expertizelor contabile dispuse n dosarele penale, prile implicate pot da explicaiile necesare expertului contabil numai cu ncuviinarea i n condiiile stabilite de organul de urmrire penal sau de instana de judecat.
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 72

Page 73 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

84. Fixarea obiectivelor n expertiza contabil in cauze civile i penale Obiectivele expertizei contabile, respectiv ntrebrile la care trebuie s rspund expertul se stabilesc de organul de urmrire penal sau de in-stana de judecat, la cererea prilor sau din oficiu. -in cauze civile: trebuie s fie formulate de instan concis, fr echivoc i fr a se solicita expertului contabil sau experilor contabili numit(i) s se pronune asupra ncadrrilor legale ale faptelor supuse judecii. - in cauzele penale, fixarea obiectivelor se realizeaz n dou faze: 1. ncuviinarea probei i stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului, fixarea unui termen cnd se citeaz prile i expertul numit i analiza sumar a dosarului de ctre expert; 2. punerea n discuia prilor i a expertului numit a obiectivelor fixate n prima faz, atenionarea acestora asupra faptului c au dreptul s fac observaii i s solicite modificarea, completarea sau definitivarea obiectivelor. 40. Identificai cel puin patru domenii n care expertiza contabil extrajudiciar poate juca un rol decisiv. 1. Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali i de afaceri, intreprinztorii individuali i managementul firmelor se afl, adeseori, n situaia de a alege ntre mai muli parteneri comerciali i de afaceri, situaie n care informaia cu privire la bonitatea economico-financiar a acestora (starea de continuitate a activitii, starea de ncetare de pli, starea de posibil intrare n faliment etc.) este deosebit de important. O soluie de atenuare a riscurilor n luarea deciziilor de alegere a partenerilor comerciali sau de afaceri o poate constitui comandarea unor expertize contabile extrajudiciare despre starea economico-financiar a potenialilor parteneri. Astfel de expertize contabile extrajudiciare pot fi efectuate chiar i fr acordul potenialilor parteneri comerciali i de afaceri, pe baza situaiilor financiare anuale i interimare publicate de acetia (depuse la Camerele de Comer i Industrie, potrivit legislaiei comerciale n vigoare). 2. Concilierea derulrii tranzaciilor comerciale i de afaceri n desfurarea contractelor comerciale, n special a celor cu caracter continuu i/sau pe termen lung, cnd apar adeseori conflicte ntre partenerii comerciali i de afaceri, fie cu privire la cuantumul i valoarea prestaiilor, fie cu privire la interpretarea i respectarea unor clauze contractuale, n astfel de situaii exist dou soluii alternative: recursul in justiie sau arbitrajul unui expert contabil agreat de pri 3. Fundamentarea preliminar a aciunilor adresate justiiei. Un mijloc de asigurare a calitii, realitii, exactitii si legalitii (sub aspect formal si de coninut) informaiilor care stau la baza aciunii arbitrale l constituie exp ctb, ca mijloc de fundamentare a aciunilor arbitrale judectoreti, dispus de conducerea ag ec care solicit aciunea arbitral. 4. Fundamentarea preliminar a aciunilor de contestare a actelor de control administrativ, n virtutea legilor n vigoare, agenii economici (persoane juridice) si chiar persoanele fizice sunt supui unor frecvente controale administrative, n special de ordin fiscal, n cazul n care persoana fizic sau juridic controlat nu-i nsuete concluziile organului de control, are dreptul constituional la contestaie, rezolvabil n cadrul procedurilor reglementare. Desigur, contestaia, pentru a avea anse de rezolvare i promovare, trebuie argumentat. O cale posibil de argumentare este expertiza contabil extrajudiciar comandat de ctre contestatar. 17. Independena absolut i independena relativ n care se poate afla un expert contabil. Exemplificai i explicai cel puin o situaie n care un expert contabil se poate afla ntr-o relaie de independen relativ. Independena expertului contabil trebuie s fie absolut n cazul experilor contabili numii din oficiu de ctre organele n drept i relativ n cazul experilor contabili recomandai de pri sau solicitai n efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Independena absolut a expertului contabil numit din oficiu de ctre organele n drept deriv din obligaia acestuia de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abinere i recuzare prevzute de Codul de procedur civil i alte reglementri procedurale speciale, care sunt aceleai cu cele privind judectorii. Experii contabili care se afl n situaii de incompatibilitate, abinere sau posibilitate de recuzare trebuie s le aduc la cunotina organului care i-a numit. Independena relativ deriv doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salarizat n afara Corpului, sau cu orice activitate comercial, cu excepiile prevzute de lege. Un expert contabil se poate afla in independenta relativa atunci cand este numit a efectua o lucrare si regaseste in una din urmatoarele situatii: are calitatea de martor sau reprezentant al uneia din pri, cnd exist mprejurri care s-l fac subiectiv sau interesat n rezolvarea ntr-un anumit mod a cauzei (raporturi de rudenie, prietenie sau dumnie ntre pri), cnd a fcut parte din sistemul organizatoric al uneia din pri (a lucrat n ntreprinderea respectiv), cnd s-a pronunat asupra unor aspecte ce fac obiectul dosarului (n calitate de organ de conducere, de specialitate sau de control), cnd a participat la ntocmirea documentelor primare, tehnic-operative sau contabile ce reflect situaia de fapt. 92. n cazul reglementrilor procedurale i al normelor profesionale, care are prioritate? Comentai. Reglementrile procedurale au ntietate n faa normelor profesionale. Aceasta rezult din ierarhia consacrat a textelor juridice: reglementrile procedurale (Codul de procedur civil i penal) eman de la puterea legislativ (Parlament), iar normele profesionale eman de la un organism de autoreglementare (Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia). Totui un aspect trebuie relevat, i anume: normele profesionale sunt de factur mai recent dect reglementrile procedurale, fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice i profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale, ci vine n completarea i/sau actualizarea spiritului acesteia s fie aplicat cu prioritate. De lege ferenda susinem necesitatea ca , n ipoteza revizuirii reglementrilor procedurale s se fac trimiteri explicite la normele tehnice i profesionale emise de Corp. 42. Msurile dispuse de organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei n situaia refuzului efecturii expertizei contabile judiciare de ctre expertul contabil. Sarcina efecturii expertizei contabile de ctre experii numii este obligatorie, neputnd fi refuzat dect pentru motive temeinice. Dac expertul nu se nfieaz, instana poate dispune nlocuirea lui. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea n termenul fixat, ori refuzul de a da lmuririle cerute se sancioneaz cu amend judiciar. 86. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula, opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Atat codul de procedura civila cat si codul de procedura penala reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite, respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta.Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila, punctual, la fiecare obiectiv, dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert, cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata, care face parte integranta din raport), aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata, in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. 76. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciare Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta, se stabileste un onorariu provizoriu, care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. Acest onorariu
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 73

Page 74 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila, expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului, prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. De regula, fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat, de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati, cazare, cheltuieli de editare, etc. Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu, punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila, functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000, iar fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. 33. Necesitatea documentrii lucrrilor privind expertizele contabile. Documentarea lucrrilor privind expertiza contabil are un caracter particular i se limiteaz strict la ceea ce este necesar pentru a rspunde la obiectivele (ntrebrile, punctele) fixate expertului de ctre organul n drept s dispun expertiza contabil judiciar, prin ncheiere de edin (n dosarele civile) sau Ordonan a organului de urmrire i cercetare penal (n dosarele penale). In vederea ntocmirii raportului de expertiz contabil, expertul contabil trebuie s studieze materialul documentar adecvat. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa i condiia necesare ntocmirii unui raport de expertiz contabil temeinic fundamentat, bazat pe documente justificative i evidenieri contabile i nu pe prezumii, declaraii ale prilor i/sau ale martorilor. 78. Numirea experilor contabili n vederea efecturii expertizelor judiciare n cauze civile. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmitere ctre expert a informaiei privind numirea n cauza respectiv, care sunt celelalte elemente/date/informaii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odat cu numirea expertului n cauz? Contactarea i numirea experilor contabili n dosarele civile. Art. 202 din Codul de procedur civil (C.p.c.) prevede c experii se vor numi de ctre instan, dac prile nu se nvoiesc asupra numirii lor. ncheierea de numire va statornici i plata experilor. Rezult c procedura civil permite contactarea experilor contabili direct de ctre pri, care au dreptul s propun instanei numirea lor. Cum, de regul, prile nu se nvoiesc cu privire la numirea experilor contabili, instanele civile procedeaz la numirea experilor contabili recomandai de acestea. Indiferent dac prile din procesele civile cad sau nu la nvoial" asupra numelui expertului (experilor), numirea acestuia (acestora) se face prin ncheiere de edin, care trebuie s cuprind cel puin urmtoarele patru paragrafe: 1.un paragraf din care s rezulte numele expertului contabil sau experilor contabili numit(i) din oficiu i/sau la cererea prilor; 2. un paragraf cu obiectivele (ntrebrile) la care expertul sau experii contabili trebuie s rspund; 3. un paragraf din care s rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiz contabil; 4. onorariul (plata) statornicit() expertului contabil sau experilor contabili, dup ce, de regul, instana a consultat prile asupra acestui aspect. Codul de procedur civil nu prevede n mod expres dac la edina n care are loc numirea expertului contabil sau experilor contabili acesta(acetia) trebuie sau nu s fie prezent(i). Pe cale implicit ns, din C.p.c., rezult c dispoziiile privitoare la citarea martorilor sunt deopotriv aplicabile experilor. Necitarea i deci lipsa expertului contabil sau experilor contabili de la edina de dezbateri n care au fost numit(i) de ctre instan nu poate constitui un motiv de refuzare a expertizelor contabile dispuse. Problemele amintite mai sus pot fi rezolvate prin coresponden i dup numirea expertului contabil sau experilor contabili, dar aceast procedur prelungete uneori n mod nejustificat timpul necesar elaborrii expertizelor contabile. 79. Numirea experilor contabili n vederea efecturii expertizelor judiciare n cauze penale. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmitere ctre expert a informaiei privind numirea n cauza respectiv, care sunt celelalte elemente/date/informaii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odat cu numirea expertului n cauz? Expertul contabil este numit de ctre organul de urmrire penal sau de ctre instana de judecat, fiecare dintre pri avnd dreptul s cear ca un expert contabil recomandat de ea s participe la efectuarea expertizei contabile, n dosarele penale, prezena expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie. Acest lucru rezult din C.p.p., care stipuleaz: Organul de urmrire penal sau instana de judecat, cnd dispune efectuarea unei expertize, fixeaz un termen la care sunt chemate prile, precum si expertul, dac acesta a fost desemnat de organul de urmrire penal sau de instan. La termenul fixat se aduce la cunotina prilor si a expertului obiectivul expertizei si ntrebrile la care expertul trebuie s rspund, si li se pune n vedere c au dreptul s fac observaii cu privire la aceste ntrebri si c pot cere modificarea sau completarea lor. Actul procedural de numire a expertului contabil sau experilor contabili n dosarele penale este ordonana emis de organul de urmrire penal sau de Parchetele de pe lng instanele de judecat, dup caz. Aceste ordonane conin un dispozitiv n care sunt nominalizate persoanele implicate si infraciunile pentru care sunt cercetate, alturi de care trebuie s se regseasc cele patru paragrafe: 1. numele expertului contabil sau experilor contabili numit(i); 2. obiectivele (ntrebrile) expertizei contabile; 3. termenul (data) depunerii raportului de expertiz contabil; 4. onorariul (plata) expertului contabil sau exp ctb . 29. Obligaia efecturii expertizei de ctre expertul numit de organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei. Corelativ dreptului oricui de a solicita o expertiz contabil, expertului contabil i revine obligaia de a presta serviciul solicitat fr selecie pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur. Totui, n misiunile privind expertizele contabile, principiul acceptrii acestora trebuie analizat, interpretat i mai ales aplicat n strict concordan cu independena, competena i incompatibilitatea expertului contabil. Apreciem c toate cazurile de incompatibilitate, recuzare, abinere etc. precizate n subparagrafele menionate reprezint motive temeinice de drept pentru neacceptarea expertizelor contabile solicitate. 62. Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penal. - s se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare; - s informeze organele judiciare dac se afl n situaia de abinere sau recuzare; - s se documenteze prin studierea dosarului, precum i prin solicitarea de lmuriri organelor judiciare i prilor; - s manifeste un rol activ, adic s precizeze dac mai sunt i alte probleme care trebuie lmurite i care n-au fost sesizate de organele judiciare; - s aduc la cunotina organelor judiciare diferite elemente rezultate pe parcursul efecturii expertizei i care pot contribui la lmurirea unor mprejurri specifice cauzei; - s depun raportul de expertiz la data fixat de organul judiciar; - s completeze sau s refac expertiza atunci cnd i se cere acest lucru, precum i de a se prezenta n faa organului judiciar pentru a da explicaii suplimentare; - s pstreze secretul profesional, adic s nu divulge datele de care a luat cunotin cu ocazia ndeplinirii mandatului primit.

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 74

Page 75 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

28. Organul de urmrire penal sau instana de judecat poate dispune efectuarea unei expertize? Motivai. Potrivit art. Codul de procedur penal , expertul contabil este numit de ctre organul de urmrire penal sau de ctre instana de judecat, fiecare dintre pri avnd dreptul s cear ca un expert contabil recomandat de ea s participe la efectuarea expertizei contabile, n dosarele penale, prezena expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie. Acest lucru rezult din C.p.p., care stipuleaz: Organul de urmrire penal sau instana de judecat, cnd dispune efectuarea unei expertize, fixeaz un termen la care sunt chemate prile, precum si expertul, dac acesta a f ost desemnat de organul de urmrire penal sau de instan. La termenul fixat se aduce la cunotina prilor si a expertului obiectivul expertizei si ntrebrile la care expertul trebuie s rspund, si li se pune n vedere c au dreptul s fac observaii cu privire la aceste ntrebri si c pot cere modificarea sau completarea lor. Prile mai sunt ncunostinate c au dreptul s cear numirea si a cte unui expert recomandat de ctre fiecare dintre ele, care s participe la efectuarea expertizei. Dup examinarea obieciilor si cererilor fcute de pri si expert, organul de urmrire penal sau instana de judecat pune n vederea expertului termenul n care urmeaz a fi efectuat expertiza, ncunostinndu-l totodat dac la efectuarea acesteia urmeaz s participe prile. 77. Poate fi anulat un raport de expertiz judiciar? Dar unul de exp extrajudiciar? Comentai. Nu. Nu poate fi anulat. Dac organul de urmrire penal sau instana de judecat are ndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiz, dispune efectuarea unei noi expertize. Respingerea concluziilor (rspunsurilor) n totalitate sau n parte la obiectivele (ntrebrile) fixate expertizei contabile, fie de ctre solicitant, fie de ctre unele pri implicate crora expertiza contabil le este opozabil, nu poate conduce la concluzia c respectiva expertiz contabil nu este de calitate. Mai ales n cazul expertizei contabile judiciare, aceasta este doar una dintre probele administrate n proces. Prin urmare, organele judiciare trebuie s aprecieze probele administrate n totalitatea lor, fr a exista o ierarhizare a probelor administrate. Totui, expertiza contabil judiciar fiind o prob cu caracter tiinific, respingerea ei de ctre organul judiciar trebuie motivat. 43. Poate fi refuzat efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivai. Solicitrile adresate experilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate dect dac exist motive temeinice. Totui, expertul contabil, nainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie s-i analizeze posibilitatea de a-i ndeplini misiunea, innd seama n special de regulile de independen, competen i incompatibilitate. 1. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzat pe motive etnice, religioase, politice sau de alt natur. Aceasta, deoarece expertiza contabil este un act de prob tiinific. 2. Calitatea de expert contabil este incompatibil cu cea de martor n aceeai cauz, calitatea de martor avnd ntietate. Expertul contabil se afl n incompatibilitate dac exist mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, el, soul(ia) sau vreo rud apropiat, n soluionarea cauzei ntr-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil s fie subiectiv. Pot fi asimilate cu mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, urmtoarele situaii n care s-ar putea gsi expertul contabil: I. Dac, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia din prile n proces, s-a pronunat asupra unor aspecte, ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a evidenelor tehnico-operative sau la elaborarea situaiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecii. II. Dac, n calitate de expert contabil, i-a exprimat o prim opinie n aceeai cauz supus judecii, deoarece primeaz prezumia c ar fi interesat n susinerea primei soluii. n particular, exp contabil care a efectuat o expertiz extrajudiciar la cererea unei pri n proces se afl n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Dac ndeplinete condiiile de independen i de competen, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. 52. Precizai care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil ntr-o cauz civil, cerere de apel, n situaia n care dup ce a fost ntiinat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei a constatat c a mai efectuat o expertiz contabil judiciar n aceeai cauz la o instan inferioar. Dup consultarea dosarului, expertul contabil numit s efectueze expertiza contabil va constata c se afl ntr-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedur Civil, Art.27, Pct. 7. dac i-a spus prerea cu privire la pricina ce se judeca, deoarece primeaz prezumia c ar fi interesat n susinerea primei soluii. Aflndu-se n stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat s declare, dupa caz, presedintelui instantei, c se abtine de a participa la procesul civil, cu artarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abinerii. Declaraia de abinere se face de ndat ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 53. Precizai care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil ntr-o cauz civil, n situaia n care dup ce a fost ntiinat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare i a consultat dosarul cauzei a constatat c este n litigiu cu una dintre pri, aceasta depunnd la o instan judectoreasc o cerere de chemare n judecat n care expertul are calitatea procesual de prt. Dup consultarea dosarului, expertul contabil numit s efectueze expertiza contabil va constata c se afl ntr-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedur Civil, Art.27, Pct. 5 daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. Aflndu-se n stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat s declare, dupa caz, presedintelui instantei, c se abtine de a participa la procesul civil, cu artarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abinerii. Declaraia de abinere se face de ndat ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 51. Precizai care este procedura pe care trebuie s o urmeze un expert contabil numit s efectueze o expertiz contabil ntr-o cauz penal, n situaia n care dup ce a fost convocat de organul de urmrire penal n vederea efecturii unei expertize judiciare i a primit acceptul acestuia s consulte dosarul cauzei a constatat c una dintre pri i este vecin, iar soiile lor se afl n dumnie Dup consultarea dosarului, expertul contabil numit s efectueze expertiza contabil va constata c se afl ntr-un caz de incompatibilitate, : Alte cauze de incompatibilitate lit. g) exist dumnie ntre el, soul sau una dintre rudele sale pn la gradul al patrulea inclusiv i una dintre pri, soul sau rudele acesteia pna la gradul al treilea inclusiv din Codul de Procedur Penal. Persoana incompatibila este obligata sa declare, dupa caz, presedintelui instantei, procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior, ca se abtine de a participa la procesul penal, cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 61. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Rspunderea civil a expertului contabil poate fi instituit n temeiul art. 998 din Codul civil, potrivit cruia orice fapt a omului care cauzeaz altuia prejudiciu oblig pe acela din a crui greeal s-a ocazionat a-l repara. Literatura juridic relev c textele art. 999-100 din Codul civil consacr principii de rspundere att de largi i de cuprinztoare nct orice activitate prejudiciabil este susceptibil s intre sub incidena lor. n acest fel, n situaiile n care lipsete o reglementare expres special pentru angajarea rspunderii juridice, se recurge
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 75

Page 76 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

la aceste texte ale Codului civil. Potrivit legii speciale, experii contabili si contabilii autorizai garanteaz rspunderea civil privind activitatea desfurat, prin subscrierea unei polie de asigurare sau prin vrsarea unei contribuii la fondul de garanie. Infractiunile de natura civila, care pot surveni in contextul efectuarii expertiza contabila, sunt: - Neglijen, superficialitate, omisiune sau nendeplinire a obligaiilor i atribuiilor specifice profesiei; - Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor originale sau a suporturilor magnetice primite de asigurat, n vederea nregistrrii i prelurii datelor financiare contabile sauevalurilor tehnico-economice. 60. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale (codul de procedura civila si penala), expertii contabili, in contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora, cum ar fi: - Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi - Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului (cazul de fata a expertului contabil) care, intr-o cauza penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat. Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. - Favorizarea infractorului: reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni. 44. Procedura administrrii probei cu expertiz contabil judiciar. Rap de exp ctb j. este valorificat n actul de justiie ca mijloc de prob, alturi de alte probe administrate n funcie de natura cauzei. Tocmai din acest motiv, expertiza contabil trebuie s prezinte un nivel calitativ ridicat, astfel nct s contribuie efectiv la soluionarea cauzei respective. Acest lucru nu se realizeaz ns din oficiu, fiind supus unei exigente aprecieri critice. n practica judiciar nu exist un sistem de ierarhizare a importanei probelor, expertiza contabil nefiind acceptat ca fiind superioar altor probe; fora de convingere a raportului de expertiz contabil este teoretic egal cu a celorlalte probe administrate. Prin urmare, expertiza contabil nu are for probant absolut, ponderea sa fiind egal cu a oricrui alt mijloc de prob. Eficiena raportului de expertiz contabil ca mijloc de prob cu fundamentare tiinific, este determinat de contribuia sa la soluionarea cauzei. n evaluarea calitii unei lucrri de exp ctb, organul judiciar poate avea n vedere anumite criterii, cum ar fi corelaia cu alte probe. Este posibil ns, ca un raport de expertiz contabil temeinic fundamentat, prin raportare la tiina contabilitii i pe baza unor raionamente profesionale riguroase, s poat dobndi caracterul de prob dominant n judecarea unei cauze, chiar i n condiiile n care nu concord ntrutotul ce alte probe. Finalitatea actului de evaluare a calitii i modului de valorificare a raportului de expertiz contabil judiciar revine organului care a dispus efectuarea expertizei, ntruct acesta rspunde de hotrrea care se pronun pe baza documentelor probante. Valorificarea exp ctb n activitatea judiciar presupune nsuirea concluziilor acesteia de ctre organul beneficiar. Este posibil, uneori, ca dup examinarea lucrrii de ctre organul care a dispus efectuarea exp ctb, s se ajung la concluzia c aceste nu este corespunztor. n astfel de situaii, din oficiu sau la cererea oricreia dintre prile implicate, organul abilitat poate dispune msuri de refacere sau de completare a exp contabile. 64. Rspunderea contravenional sau administrativ a expertului contabil n desfurarea activitii profesionale. Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil este reglementata de dreptul procesual, si anume: codul de procedura civila care prevede: nlocuirea expertului de ctre instan; aducerea n instan a expertului contabil, cu mandat, n caz de pricini urgente sau pentru a da lmuriri atunci cnd i se cere ;trimiterea expertului contabil faa autoritilor penale n cazul unor bnuieli puternice de ascundere a adevrului sau de luare de mita, si codul de procedura penala, stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a urmatoarelor abateri: - l ipsa nejustificat a expertului de la procesul penal, atunci cnd este citat; - tergiversarea de ctre expert a ndeplinirii nsrcinrilor primite, respectiv a efecturii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar. Expertul contabil amendat poate cere scutirea de amend ori reducerea acesteia, printr-o cerere depus n termen de 10 zile de la comunicarea sanciunii. 57. Rspunderea disciplinar a expertului contabil n desfurarea activitii profesionale. Spre deosebire de rspunderile ce intr sub incidena normelor de drept comun, rspunderea disciplinar se poate stabili numai sub jurisdicia Corpului, care poate aplica urmtoarele sanciuni: - mustrarea; - avertismentul scris; - suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioad de timp de la 3 luni la 1 an; interzicerea dreptului de a exercita profesia. Abaterile, n funcie de care se aplic sanciunile disciplinare, se stabilesc prin Regulamentul de organizare i funcionare. 49. Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definiie, procedur. n cazul expetizelor contabile judiciare dac expertul contabil nu face declaraie de abinere, el poate fi recuzat. Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile nainte de numire, dac motivul exist la aceast dat; n celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul. Recuzarea este dreptul pe care l au prile implicate n proces de a cere, n cazuri determinate, expertului sau experilor s se retrag de la efectuarea expertizei. Experii pot fi recuzai pentru aceleai motive ca i judectorii. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.Expertul contabil poate fi recuzat : - cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti; - cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane; - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copiii; - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator; - daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii; - daca este tutore, curator al uneia din parti; - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca; - daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri; - daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. 39. Redactai un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscnd urmtorii termeni de referin: CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion, numar carnet 1000, cu domiciliul in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi, inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I, pozitia 100, denumit PRESTATOR si, SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion, denumita BENEFICIAR, s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile
Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010 Page 76

Page 77 of 77 Aaptitudini 2010 - experti contabili 2010

extrajudiciare.Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) , b) si c) Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30.06.2010 Art. 4. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei, din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.07.2010. Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. 96. Semnarea raportului de expertiz contabil. Raportul de expertiz contabil se parafeaz i se semneaz fil de fil, inclusiv anexele. Raportul de expertiz contabil se depune la beneficiarul acestuia n termenul legal sau contractual. Pentru a evita orice disput cu privire la originalitatea raportului de expertiz contabil, acesta, inclusiv anexele se parafeaz i se semneaz de ctre expertul(ii) contabil(i) pe fiecare pagin n parte. Toate exemplarele parafate i semnate de expertul(ii) contabil(i) n original au calitatea de rapoarte de expertiz contabil originale. Toate celelalte au calitatea de copii, indiferent de tehnicile de multiplicare. Raportul de expertiz contabil nu se semneaz de ctre niciuna dintre prile interesate n efectuarea expertizei contabile. 19. Trsturile care particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar. Principalele trsturi caracteristice care particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar sunt: 1. este un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere ntre partenerii comerciali i de afaceri i de fundamentare preliminar a aciunilor i contestaiilor n justiie; 2. este activitatea prin care prile interesate pot dobndi (n afara aciunilor judiciare) lmuriri de natur economico-financiar din partea unor profesioniti contabili independeni, de nalt probitate i cu deontologie profesional recunoscut; 3. se axeaz pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant(i), dar expertul contabil poate releva i probleme (obiective) colaterale, pe care le consider relevante n spe; 4. este o activitate contractat la solicitarea celor care o consider oportun n aciunile pe care vor s le ntreprind. 20. Trsturile care particularizeaz expertiza contabil judiciar. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: -este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata -este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate -se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare -are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare -confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri - intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata, in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii - este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea prilor n fazele de instrumentare i de judecat ale unor cauze civile i/sau comerciale, ataate sau nu unui process penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

?
stagiu colectiv) Care este structura de conducere la nfiinarea unui organism profesional din domeniul contabilitii? stagiu colectiv) Obligaiile organismelor profesionale n legtur cu Codul etic. stagiu colectiv) Rolul cerinelor de practic pentru a deveni membru al unui organism profesional. stagiu colectiv) Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. stagiu colectiv) Despre respectarea standardelor i normelor profesionale. din setul de 62) Necesitatea colaborrii cu Guvernul la nfiinarea unui organism profesional n domeniul contabilitii.

Doctrina si deontologie profesinala, expertiza contabila - aptitudini2010

Page 77