Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Titu MaiorescuFacultatea de drept Materia de studiu-drept constitutional

Tema referatului:

Dubla cetatenie

tori: univ.dr. Gheorghe Iancu .univ Vlad Alexandru Iancu

Coordona Prof. Prep

Student: Vieru Camelia

1.Notiunea de cetatean

An de studiu: 1

Cetateanul este acea persoana fizica care detine cel putin o cetatenie.Cetatenia reprezint calitatea persoanei fizice,ce exprima relatiile permanente social-economice,politice si juridice dintre persoana fizica si stat,dovedind apartenenta sa la un stat si care atribuie persoanei fizice posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutii si de alte legi. In prezent cetatenia nu trebuie confundata cu natoinalitatea ,care,in ceea ce priveste persoana fizica ,reprezinta originea etnica.Cu toate acestea cetatenia in dreptul nostru a fost,iar in alte sisiteme de drept ,este, desemnata prin denumirea de nationalitate. Cetatenie nu pot primi decat persoanele fizice iar nationalitate doar cele juridice. Cetatenia are doua aceptiuni: una de institutie juridica si o alta desemnand conditia juridica sau statutul unei persoane fizice, care are calitatea de cetatean sau care detine cetatenia. Prima aceptiune este legata de dreptul pozitiv si are in vedere totalitatea normelor reunite datorita obiectului comun de drept(persoana fizica) si are in vedere drepturile si obligatiile persoanei fizice, care are calitatea de cetatean.Ambele acceptiuni au un sens juridic.

Cetatenia are si un sens politic, care priveste apartenenta unei personae fizice la o anumita colectivitate umana organizata statal.Definitia cetateniei trebuie sa cuprinda si cuprinde ambele sensuri. In virtutea calitatii sale de cetatean , persoana fizica se poate bucura de toate drepturile si isi poate asuma toate obligatiile prevazute de constitutii si de legi.

2.Contextul aparitiei dublei cetatenii


Legislaria romana dupa 1989 ingaduie dubla cetatenie.Solutia s-a impus pentru a permite reglementarea problemelor multor cetateni romani care in perioada 1944-1989 locuind in afara granitelor tarii au pierdut cetatenia romana.Astfel prin Decretul-lege nr.137/1990 s-a stabilit ca fostii cetateni romani , care inainte de 22 decembrie 1989 au pierdut cetatenia romana din diferite motive o pot redobandi la cerere, in baza unei declartii autentificate ,in strainatate,la reprezentantele diplomatice sau cele consulare ale Romaniei, iar in alta tara la Notariatul de Stat al municipiului Bucuresti,chiar daca au o alta cetatenie si nu isi stabilesc domiciliul in Romania. Desigur solicitarea legii romane este puternic motivata de istorie.Trebuie insa retinut ca dubla cetatenie nu este insa agreata in statele unitare deoarece aceasta situatie poate genera unele implicatii nedorite.

3.Dubla cetatenie
Dubla cetatenie reprezinta una din modalitatile de solutionare amiabila a unor probleme aparute de-a lungul timpului.In tara noastra, a fost admisa dupa anul 1989, exceptie fiind, pana la data revizuirii

Constitutiei in anul 2003, regula constitutionala din art.16 alin.(3) din Constitutia revizuita, conform careia functiile si demnitatile publice puteau fi ocupate de persone care aveau numai cetatenia romana si, domiciliul in Romania. Ca urmare a revizuirii Constitutiei, in anul 2003,a fost eliminata interdictia dublei cetatenii romane, alaturi de alte eventuale cetatenii, si a domiciliului in tara, pentru ocuparea functiilor si a demnitatilor publice. Atat constitutia cat si Legea nr.21/1991,republicata si modificata, admit dubla cetatenie, in conditiile in care nu exista o interdictie in acest sens, iar Conventia europeana asupra cetateniei o permite (art.14). * Articolul 14 - Cazuri de pluralitate de cetenii de drept l. Un stat parte trebuie s permit: a. copiilor care au dobndit automat la natere cetenii diferite s-i pstreze aceste cetenii; b. resortisanilor si de a avea o alt cetenie cnd aceast cetenie este dobndit automat prin cstorie; c.pstrarea ceteniilor menionate n paragraful l este subordonat dispoziiilor pertinente ale articolului 7 al Convenii.

Dintre cauzele care pot genera dubla cetatenie se pot enumera:: - lipsa de concordanta intre legile nationale referitoare la cetatenie;

- competenta exclusiva a statelor de a acorda cetatenia si, deci, posibilitatea ca o persoana sa dobandeasca chiar mai multe cetatenii; - naterea unui copil din prini ai unui stat in care se aplica principiul ius roci(soli) si astfel acel copil sa dobndeasc ambele cetenii; - acordarea cetateniei de catre un stat , fara sa se tina cont de decizia ce ar trebui sa o ia statul al carui cetatean este persoana in cauza, mai ales ca o astfel de masura este posibila; - succesiunea statelor in dreptul international public; Astfel de situatii, dar si altele au darul de a crea uneori complicatii in relatiile dintre state,complicatii care se cer a fi solutionate. In acest scop a fost adoptata Conventia eurpeana asupra cetateniei, existand si reglementari nationale , care exclud sau nu duc la cetatenie.De regula statele de imigratie , spre deosebire de cele de emigratie,exclud dubla cetatenie, intr-un mod sau altul.In categoria statelor de imigratie se includ : Franata,Suedia,Danemarca,Finlanda,Elvetia,Italia,Germ ania. In doctrina de specialitate exista opinia ca legislatia romana nu ar admite dubla cetatenie avand ca argumente :legea 21/1991,modificata,completata ,republicata si modificata,reglementeaza doar intr-o singura situatie posibilitatea dublei cetatenii:(art.10 fost art.37),legiuitorul roman nu s-a pronuntat in niciun fel in legatura cu dubla cetatenie in cazul dobamndirii celei romane:situatia reglementata de art. mentionat din legea nr.21/1991,modificata ,completata,republicata si modificata este doar in caz de exceptie fata de regula neadmiterii dublei cetatenii in Romania , intrucat are ca scop solutinarea unor probleme aparute in trecut.Ca urmare aceasta este o exceptie si nu are aplicabilitate generala.Acordare cetateniei romane,cetateanului starin,nu implica in mod necesar ca cetatenia romana s-ar adauga celei

straine: neacceptarea dublei cetatenii este o nota comuna in satele europene,iar Romania nu ar putea face exceptie:in literatura de specialitate se retine un principiu de baza conform careia o persoana nu poate avea decat o singura cetatenie ;in Constitutie pozitia cetateanului roman este reglementata distenct de cea a strainilor. In concluzie,se arata ca in Romania nici Constitutia si nicio lege nu recunoaste dubla cetatenie,insa este aceptata si protejata de legi adiacente,care asigura drepturile cetatenilor statului indiferent de cate cetenii ar detine acestia.Fiecare cetatean are datoria de a se supune legilor tarii in care domiciliaza iar in cazul in care se gaseste pe teritoriul altui stat al carei cetatenie o detine este obligat sa cunoasca si sa respecte legea statului respectiv.

BIBLIOGRAFIE: -Dreptul la azil-autor Gheorghe Iancu -Legea 21/1991

-Drept constitutional si institutii politice-autor Gheorghe Iancu -Google