Sunteți pe pagina 1din 51

CONTABILITATE PROBLEME REZOLVATE

398. Nota 4, cont profit si pierdere


Fel chelt.
Chelt. productie
Prime
60.000
Salarii
9.000
Amortizare
2.000
Combustibil si
4.000
energie
Total ch.exploat. 40.000

Chelt. distributie

Chelt. Administ.

2.000
2.000
500

4.000
1.000
500

Total chelt.
60.000
15.000
10.000
5.000

4.500

5.500

50.000

Cont profit si pierdere dupa natura


1. Venituri din vanzari = 60.000
2. Sold 711-Venituri productie = 10.000
3. Alte ven.din exploat. = 0
4. Total venituri = 70.000
5. Ch. Mat.pr. = 20.000
6. Ch. Salarii = 15.000
7. Ch. Amortizari = 10.000
8. Ch. Combustibil si energie = 5.000
9. Total chelt. Exploatare = 50.000
10. Rezultat exploat. = 20.000
Cont profit si pierdere dupa functie sau destinatie
1. Cifra de afaceri = 60.000
2. Costul bunurilor vandute si al serv.prestate = 30.000 (40.000 sold ct.711, 10.000)
3.
4.
5.
6. Rezultatul brut afferent cifrei de afaceri = 30.000 (rd 1-2)
7. Chelt.distributie = 4.500
8. Chelt.administrative = 5.500
9. Alte venituri din exploatare = 0
10. Rezultatul din exploatre = 20.000 (rd 6-7-8)
399.
Fel chelt.

Ch.productie
directe
Ch.cu salarii 60.000
Ch.intretinere echipam.
Ch.publicit.
Chirii, asig.
Ch.mat.indir. Ch.am.instal. Ch.mat.prime 115.000
Total
175.000
chelt.exploat
, din care:
Ch.productie 175.000
Prod.in curs, +25.000
incep.lunii
Prod.in curs, -20.000
sf.lunii

Chelt.productie
indirecte
25.000
5.000

Chelt.distrib.

Chelt.adminis. Total

20.000
-

105.000
5.000

10.000
10.000
15.000

30.000
30.000

20.000

30.000
10.000
10.000
15.000
115.000
290.000

65.000
65.000

240.000
+25.000
-20.000
1

Costul de
productie al
prod.finite
Si 301 = 5.000
Sf 301 = 15.000
Rd 301 = 125.000

245.000

Si + Rd Rc = Sf
Rc = Si Sf + Rd
Rc 301 = 115.000 (5.000 + 125.000 15.000)
Si 331 = 25.000
Sf 331 = 20.000
Si 345 = 30.000
Sf 345 = 40.000
Rd345 = 245.000
Rc345 = 30.000 40.000 + 245.000 = 235.000
Venituri din vanzarea produselor finite = 400.000
Contul de profit si pierdere - dupa functii
1. Cifra de afaceri = 400.000
2. Costul bunurilor vandute si al serv.prestate = 235.000
3.
4.
5.
6. Rezultatul brut afferent cifrei de afaceri = 165.000 (rd 1-2)
7. Chelt.distributie = 30.000
8. Chelt.administrative = 20.000
9. Alte venituri din exploatare = 0
10. Rezultatul din exploatre = 115.000 (rd 6-7-8)
400.
STOCURI
Mat.prime
Prod.in curs exec.
Produs finit

SI
328
362
146

RD
1770

RC
1732

6004

6000

SF
366
354
150

Rd301 = Sf301 Si301 + Rc301 = 366-328+1732 = 1770 (cost mat. prime achizitionate)
Costul bunurilor vandute = 6.000
Rd345 = 150 146 + 6000 = 6004 (cost productie al prod.finite obtinute)
Costul de productie al perioadei = 6004 362 + 354 = 5.996
401.
Cont profit si pierdere dupa functii
1. Cifra de afaceri = 450.000
2. Costul bunurilor vandute = 290.000
3.
4.
5.
6. Rezultatul brut afferent cifrei de afaceri = 160.000 (rd 1-2)
7. Chelt.distributie si adminitratie = 142.000
8. Chelt.administrative
9. Alte venituri din exploatare = 0
10. Rezultatul din exploatre = 18.000 (rd 6-7-8)
2

Cont profit si pierdere dupa natura


1. Venituri din vanzari = 450.000
2. Venituri din pr.stocata = 25.000
3. Alte ven.din exploat. = 0
4. Total venituri = 475.000
5. Ch. Mat.pr. = 140.000
6. Ch. Salarii = 134.000
7. Ch.utilitati = 15.000
8. Ch. Amortizari = 39.000
9. Ch.asigurari = 4.000
10. Ch.cu chiria = 50.000
11. Ch.cu publicitatea = 75.000
12. Total chelt. Exploatare = 457.000
13. Rezultat exploat. = 18.000
Felul chelt.
Chelt.directe
Chelt.indirecte
Salarii
90.000
12.000
Utilitati
9.000
Amortizari
21.000
Asigurari
3.000
Chirie
40.000
Cost publicitate Materii prime
140.000
Total chelt.
230.000
85.000
STOCURI
Mat.prime
Prod.in curs exec.
Produs finit

SI
8000
16.000
40.000

Ch.distrib,adm
32.000
6.000
18.000
1.000
10.000
75.000
142.000

Total
134.000
15.000
39.000
4.000
50.000
75.000
140.000
457.000

RD
159.000

RC
140.000

310.000

390.000

SF
27.000
21.000
60.000

Total chelt.de exploatare = 457.000


Chelt.prod. = 315.000 (230.000 + 85.000)
Costul de productie al perioadei = 315.000 21.000 + 16.000 = 310.000
Influenta ct. 711
295.000
315.000
5.000
295.000
320.000
Sf C = 25.000
402.
a) Chelt cu lemn (mat.pr) = cost varialbil, al produsului, direct.
b) Manopera asamblare = cost varialbil, al produsului, direct.
c) Salariul coordonatorului = cost fix, al produsului, indirect.
d) Amortizarea = cost fix, al produsului, indirect.
e) Salar manager = cost fix, al perioadei, indirect.
f) Publicitate = cost fix, al perioadei, indirect.
g) Comision vanzatori = cost variabil, al perioadei, direct.
403.
a) Chelt cu plasticul (mat.pr) = costul produsului, direct.
b) Amortizarea masinilor= costul produsului, direct.
c) Amortizarea echipam.de impachetat = costul produsului, indirect.
d) Salariul coordonatorului = cost fix, al produsului, indirect.
e) Salariile muncitorilor = costul produsului, direct.
f) Salariul managerului = costul perioadei, indirect.
3

404.
Chelt.cu panza = 9.500 * 10 = 95.000
Chelt.cu suporturi = 9.500 * 20 = 190.000
Chelt.de asamblare = 9.500 * 15 = 142.500
Cost productie al prod.obtinute = 427.500, adica 45 lei/buc.
Comision vanzare = 8.500 * 5 = 42.500
Cost total (pt.umbrelele vandute) = 8.500 * 45 = 42.500 = 425.000
Venit vanzari = 8.500 * 60 = 510.000
Rd301 = 10.000 * 10 = 100.000
11.000 * 20 = 220.000
Total = 320.000
Sf301 = 320.000 95.000 190.000 = 35.000
Rc301 = 320.000 35.000 = 285.000
Rd345 = cost de productie al umbrelelor ambulate = 427.500
Rc345 = 8.500 * 45 = 382.500
Sf345 = 427.500 382.500 = 45.000
Cont profit si pierdere dupa functii
1. Cifra de afaceri = 510.000
2. Costul bunurilor vandute = 382.500
3.
4.
5.
6. Rezultatul brut afferent cifrei de afaceri = 127.500 (rd 1-2)
7. Chelt.desfacere = 42.500
8. Chelt.administrative = 0
9. Alte venituri din exploatare = 0
10. Rezultatul din exploatre = 85.000 (rd 6-7-8)
Cont profit si pierdere dupa natura
1. Venituri din vanzari = 510.000
2. Venituri din pr.stocata = 45.000
3. Alte ven.din exploat. = 0
4. Total venituri = 555.000
5. Ch. Mat.pr. = 285.000
6. Ch.cu asamblarea = 142.500
7. Ch.comision vz. = 42.500
8. Total chelt. Exploatare = 470.000
9. Rezultat exploat. = 85.000

405.
Rd301 panze = 10.000 * 10 = 100.000
Rd301 suport = 15.000 * 20 = 300.000
Total Rd301 = 400.000
Si301 panza = 10.000 * 8 = 80.000
Si301 suport= 5.000 * 15 = 75.000
Total Si301 = 155.000
Chelt.cu panza = 18.000 * 9 = 162.000
Chelt.cu suporturi = 18.000 * 18,75 = 337.500
Total chelt.cu materia prima = 499.500 / 18.000 = 27,75 lei/buc.
Chelt.de asamblare = 18.000 * 15 = 270.000 (15 lei/buc.)
Total chel.productie pt.umbrelele obtinute = 769.500 / 18.000 = 42,75 lei/buc.
Comision vanzare = 7,25 lei/buc.
Cost complet = 50 lei/buc.
In evaluarea stocului se aplica cost mediu ponderat
Chelt.de asamblare = 15 lei/buc.
Venituri vanzari = 16.000 * 60 = 960.000
Comision vanzare = 7,25 lei/buc.
Produse finite obtinute = 18.000 buc.
CMP panza = (10.000 * 8 + 10.000 * 10) / 20.000 = 9 lei/buc.
CMP suport = (5.000 * 15 + 15.000 * 20) / 20.000 = 18,75 lei/buc.
Rezultatul perioadei CPP dupa natura
1. Venituri din vanzari = 960.000
2. Venituri din pr.stocata = 85.500 (2.000 * 42,75)
3. Alte ven.din exploat. = 0
4. Total venituri = 1.045.500
5. Ch. Mat.pr. = 499.500
6. Ch.cu asamblarea = 270.000
7. Ch.comision vz. = 116.000
8. Total chelt. Exploatare = 885.500
9. Rezultat exploat. = 160.000
Rezultatul perioadei dupa functii
1. Cifra de afaceri = 960.000
2. Costul bunurilor vandute = 684.000
3.
4.
5.
6. Rezultatul brut afferent cifrei de afaceri = 276.000 (rd 1-2)
7. Chelt.desfacere = 116.000
8. Chelt.administrative = 0
9. Alte venituri din exploatare = 0
10. Rezultatul din exploatre = 160.000 (rd 6-7-8)

406.
Rd301 panze = 10.000 * 10 = 100.000
Rd301 suport = 15.000 * 20 = 300.000
Total Rd301 = 400.000
Si301 panza = 10.000 * 8 = 80.000
Si301 suport= 5.000 * 15 = 75.000
Total Si301 = 155.000
Rd345 = 18.000 * cost productie pt prod.obtinute
Chelt.cu panza = 10.000 * 8 + 8.000 * 10 = 162.000
Chelt.cu suporturi = 5.000 * 15 + 13.000 = 101.000
Total chelt.cu materia prima = 261.000 / 18.000 = 14,50 lei/buc.
Chelt.de asamblare = 18.000 * 15 = 270.000 (15 lei/buc.)
Total chel.productie pt.produselele obtinute = 531.000 / 18.000 = 29,50 lei/buc.
Comision vanzare = 2,50 lei/buc. * 16.000 buc vandute = 40.000
Cost complet = 571.000 / 18.000 = 32 lei/buc.
In evaluarea stocului se aplica metoda FIFO (primul intrat = primul iesit):
Venituri vanzari = 16.000 * 50 = 800.000
Comision vanzare = 2,50 lei/buc.
Produse finite obtinute = 18.000 buc.
CMP panza = (10.000 * 8 + 10.000 * 10) / 20.000 = 9 lei/buc.
CMP suport = (5.000 * 15 + 15.000 * 20) / 20.000 = 18,75 lei/buc.
Rezultatul perioadei CPP dupa natura
1. Venituri din vanzari = 800.000
2. Venituri din pr.stocata = 59.000 (2.000 * 29,50)
3. Alte ven.din exploat. = 0
4. Total venituri = 859.000
5. Ch. Mat.pr. = 261.000
6. Ch.cu asamblarea = 270.000
7. Ch.comision vz. = 40.000
8. Total chelt. Exploatare = 571.000
9. Rezultat exploat. = 288.000
Rezultatul perioadei dupa functii
1. Cifra de afaceri = 800.000
2. Costul bunurilor vandute = 472.000
3.
4.
5.
6. Rezultatul brut afferent cifrei de afaceri = 328.000 (rd 1-2)
7. Chelt.desfacere = 40.000
8. Chelt.administrative = 0
9. Alte venituri din exploatare = 0
10. Rezultatul din exploatre = 288.000 (rd 6-7-8)

407.
Chelt variabile de productie = 5.000
Chelt fixe de productie = 4.000
Total chelt.de productie = 9.000
Capacit.normala = 1000 buc
Capacit reala = 750 buc
K = 750 / 1000 = 0,75
Din totalul chelt.fixe, doar 0,75 * 4.000 = 3.000 reprezinta chelt.de inclus in cost produs.
Diferenta de 1.000 reprezinta o cheltuiala fixa aferenta perioadei si se numeste costul subactivitatii.
408.
Chelt directe de productie = 10.000
Chelt indirecte de productie fixe = 4.000 (12.000 8.000)
Chelt indirecte de productie variabile = 8.000
Total chelt.de productie = 22.000
Capacit.normala = 1000 buc
Capacit reala = 750 buc
K = 750 / 1000 = 0,75
Din totalul chelt.fixe, doar 0,75 * 4.000 = 3.000 reprezinta chelt.de inclus in cost produs.
Diferenta de 1.000 reprezinta o cheltuiala fixa aferenta perioadei si se numeste costul subactivitatii.
Si345 = 250 buc * 25 lei/buc. = 6250
Rc345 = 900 buc. * cost productie
Venituri vanzari = 900 * 35 = 31.500
Evaluarea LIFO:
Cost productie pt.prod.obtinute = 10.000 + 8.000 + 3.000 = 21.000
Si345 = 6250
Rd345 = 750 buc. pt. care costul productiei este de 21.000, deci 28 lei/buc.
Rc345 = 900 * 27,50 = 24.750
Sf345 = 6250 + 21.000 24.750 = 2.500
Cost LIFO = 750 * 28 lei/buc + 150 * 25 lei/buc. = 21.000 + 3.750 = 24.750
24.750 / 900 buc = 27, 50 lei/buc.cost LIFO
409.
Chelt directe de productie = 10.000
Chelt indirecte de productie fixe = 4.000 (12.000 8.000)
Chelt indirecte de productie variabile = 8.000
Total chelt.de productie = 22.000
Capacit.normala = 1000 buc
Capacit reala = 1.200 buc
K = 1.200 / 1000 = 1,20
Cost productie pt.prod.obtinute = 10.000 + 8.000 + 4.000 = 22.000
In concluzie, atunci cand productia reala este mai mica decat productia normala, costul
subactivitatii nu se include in costul produselor obtinute.

410.
Chelt directe de productie = 10.000
Chelt indirecte de productie fixe = 4.000 (12.000 8.000)
Chelt indirecte de productie variabile = 8.000
Total chelt.de productie = 22.000
Capacit.normala = 1000 buc
Capacit reala = 750 buc
K = 750 / 1000 = 0,75
Din totalul chelt.indirecte fixe, doar 0,75 * 4.000 = 3.000 reprezinta chelt.de inclus in cost produs.
Diferenta de 1.000 reprezinta o cheltuiala fixa aferenta perioadei si se numeste costul subactivitatii.
Sau, cf.ordin 1826:
Cscc = ch.fixe * (1 Productia reala / productia normala)
Cscc = 4.000 * (1- 750 / 1000) = 3.000 lei
411.
Chelt directe de productie = 15.000
Chelt indirecte de productie fixe = 5.000
Chelt indirecte de productie variabile = 10.000
Total chelt.de productie = 30.000
Capacit.normala = 2000 buc
Capacit reala = 1500 buc
Cscc = ch.fixe * (1 Productia reala / productia normala)
Cscc = 5.000 * (1- 1500 / 2000) = 1.250 lei
Astfel, in costul produselor obtinute sunt incluse doar 3.750 lei, din totalul de 5.000 chelt.indirecte
fixe, astfel incat costul total al produselor obtinute este 15.000 + (5000 1250) + 10.000 = 28.750
lei
In concluzie, atunci cand productia reala este mai mica decat productia normala, costul
subactivitatii nu se include in costul produselor obtinute.
412.
Rd301 = 6.000
Si301 = 1.000
Sf301 = 2.000
Rc301 = Si + Rd Sf = 1000 + 6.000 2.000 = 5.000
Chelt. 641 + 681 = 16.000 pt.productie
Chelt. 641 + 681 = 4.000 pt.distributie
Si345 = 3.000
Sf345 = 5.000
Chelt.cu materia prima = 5.000
Chelt.salarii si amortizare pt.productie = 16.000
Total chel.productie pt.produselele obtinute = 5.000 + 16.000 = 21.000
Chelt.distributie = 4.000
Cost complet = 21.000 + 4.000 = 25.000

413.
Rd301 = 6.000
Si301 = 1.000
Sf301 = 2.000
Rc301 = Si + Rd Sf = 1000 + 6.000 2.000 = 5.000
Chelt. 641 + 681 = 16.000 pt.productie
Chelt. 641 + 681 = 5.000 pt.distributie
Ch.vanzare = 1.000
Si331 = 1.000
Sf331 = 5.000
Si345 = 3.000
Sf345 = 1.000
Costul productiei = ?
Costul complet = ?
Chelt.cu materia prima = 5.000
Chelt.salarii si amortizare pt.productie = 16.000
Total chel.expl. pt.produselele obtinute = 5.000 + 16.000 = 21.000
Variatia ct 711 = - 4000
Cost productie = 21.000 - 4.000 = 17.000
Ch.vanzare = 1.000
Ch.salarii si amortiz.pt.distributie = 5.000
Rd345 = 17.000
Rc345 = Si + Rd Sf = 3.000 + 17.000 1.000 = 19.000
Cost complet al produselor vandute = 19.000 + 6.000 = 25.000
414.
Rd301 = 8.000 * 10 = 80.000
Si301 = 7.600 * 10 = 76.000
Ch.vanzari 100 * 10 = 1.000
Ch.productie 7.500 * 10 = 75.000
Sf301 = 400 * 10 = 4.000
Ch.prod.finite obtinute = 7.500 buc * 90% = 6.750 buc. * 10 = 67.500 lei
Ch.pr.in curs = 7.500 buc * 10% = 750 buc. * 10 = 7.500 lei
Ch.de vanzare produs finit = 30% * 67.500 = 20.250 lei
Costul bateriilor:
- la materii prime = 4.000
- prod.in curs = 7.500
- prod.finite = 67.500
- bunuri vandute = 20.250
- distributie = 100 buc. * 10 lei / buc = 1.000 lei
415.
Ch materii prime = 8.000
Ch.salarii muncitori = 4.000
Ch.salarii personal de distributie = 2.000
Ch.cu publicitatea = 1.000
Ch.cu amortizarea masinilor productive = 8.000
Costul subactivitate = 8.000 * 10% = 800 (nu intra in costul de productie)
Ch.amortizarea pt productie = 8.000 800 = 7.200
Ch.cu chiria = 4.000
Ch.cu chiria pt.productie = 4.000 * 60% = 2.400
9

Ch.perioadei = 4.000 2.400 = 1.600


Costul total de productie = 8.000 + 4.000 + 7.200 + 2.400 = 21.600
416.
Ch materii prime = 10.000
Ch.salarii manopera = 14.000
Ch.salarii personal de distributie = 12.000
Ch.cu amortizarea masinilor distributie = 15.000
Ch.cu amortizarea masinilor productive = 18.000
Ch.cu amortizarea vehiculelor managerilor = 10.000
Ch.cu chiria = 4.000
Ch.cu chiria pt.productie = 4.000 * 60% = 2.400
Ch.perioadei = 4.000 2.400 = 1.600
Grad utilizare a capacity.de productie = 85%
Costul total de productie = 10.000 + 14.000 + (18.000 * 85%) + (2.400 * 85%) = 41.340
Chelt.perioadei = 2.700 + 360 + 12.000 + 15.000 + 10.000 + 1.600 = 41.660
417.
Chelt directe de productie A = 2.000
Chelt directe de productie B = 8.000
Chelt indirecte de productie = 5.000
Chelt indirecte de productie fixe = 1.000
Chelt indirecte de productie variabile = 4.000 (5.000 1.000)
Grad subactivitate = 20%
Costul subactivitatii = 1000 * 20 % = 200
Chelt.indirecte fixe incluse in costul productiei = 1000 - 200 = 800
Total ch.indir.fixe incluse in prod = 5.000 200 = 4.800
Coef.de repartiz.ch.indirecte = 4.800 / 10.000 = 0,48
Pt. A Ch.directe = 2.000
Ch.indirecte = 2.000 * 0,48 = 960
Total cost productie A = 2.000 + 960 = 2.960
Pt. B Ch.directe = 8.000
Ch.indirecte = 8.000 * 0,48 = 3.840
Total cost productie A = 8.000+ 3.840 = 11.840
418.
Ch materii prime A = 3.000
Ch materii prime B = 5.000
Ch. manopera A = 400 ore * 10 lei = 4.000
Ch. manopera B = 200 ore * 10 lei = 2.000
Ch.salarii indirecte = 10.000
Ch.cu amortizarea masinilor = 5.000
Total chelt indirecte = 10.000 + 5.000 = 15.000
Total chelt directe A = 3.000 + 4.000 = 7.000
Total chelt directe B = 5.000 + 2.000 = 7.000
1) K repratiz.mat.pr = 15.000 / 8.000 = 1,875
Pt. A = 1,875 * 3.000 = 5625
Pt. B = 15.000 5.625 = 9.375 (1,875 * 5.000)
2) K repartiz.ore munca = 15.000 / 600 = 25
pt. A = 400 * 25 = 10.000
pt. B = 200 * 25 = 5.000 (15.000 10.000)
10

A Costul total de productie = 7.000 + 5.625 = 12.625 fata de 7.000 + 10.000 = 17.000
B Costul total de productie = 7.000 + 9.375 = 16.375 fata de 7.000 + 5.000 = 12.000
419.
Chelt directe de productie A = 10.000
Chelt directe de productie B = 20.000
Chel.atelier 1 = 7.500 (A + B)
Chelt.atelier 2 = 7.000 B
Baza de repartizare = costul direct
7.500 / 30.000 = 0,25
Ch.atelier 1 A = 10.000 * 0,25 = 2.500
Ch.atelier 1 B = 20.000 * 0,25 = 5.000
Pt. A
Pt. B

Ch.directe = 10.000
Ch.atelier = 2.500
Total cost productie A = 10.000 + 2.500 = 12.500
Ch.directe = 20.000
Ch.atelier = 5.000 + 7.000 = 12.000
Total cost productie A = 20.000 + 12.000 = 32.000

420.
Chelt directe de productie A = 10.000
Chelt directe de productie B = 20.000
Chelt indirecte de productie = 22.000
Costul subactivitatii = 2.000
Chelt.indirecte incluse in costul productiei = 22.000 2.000 = 20.000
Ch. manopera A = 1.000 ore
Ch. manopera B = 3.000 ore
Baza de repartizare = nr.ore manopera
Si331 A = 1000
Sf331 A = 0
Si331 B = 500
Sf331 B = 1.500
Costul prod.finite obtinute A si B = ?
K repartiz.ch.indirecte = 20.000 / 4.000 = 5
Pt. A Ch.directe = 10.000
Ch.indirecte = 1.000 * 5 = 5.000
Total cost productie A = 10.000 + 5.000 + 1.000= 16.000
Pt. B Ch.directe = 20.000
Ch.indirecte = 3.000 * 5 = 15.000
Total cost productie A = 20.000+ 15.000 +(- 1.000) = 34.000

11

421.
CA = 53.400
Ch.fixe = 14.554
Ch.variabile = 32.036
CA la prag = ?
Intervalul de siguranta = ?
Total chelt = 14.554 + 32.036 = 46.590
Rezultatul = 53.400 - 46.590 = 6.810
2)
3)
4)

1) Marja pe cost variabil Mcv = CA cost variabil = 53.400 32.036 = 21.364


CA = cant.vanduta * pret unitar de vanzare = 53.400
CA la prag Cap = (CA * ch.fixe) / Mcv = (53.400 * 14.554) / 21.364 = 36.378,19
Interval de siguranta Is = CA Cap = 53.400 36.378,19 = 17.021,81
CA poate sa scada cu 17.021,81 fara a trece in zona de pierderi. Deci, societatea poate sa aiba o CA
mai mica cu pana la 17.021,81 um pt.a-si acoperi integral chelt.
422.
CA = 53.400
Ch.fixe = 14.554
Ch.variabile = 32.036
Cu cate procente poate sa scada CA pt a nu suporta pierderi ?
Total chelt = 14.554 + 32.036 = 46.590
Rezultatul = 53.400 - 46.590 = 6.810
1) Marja pe cost variabil Mcv = CA cost variabil = 53.400 32.036 = 21.364
2) CA = cant.vanduta * pret unitar de vanzare = 53.400
3) CA la prag Cap = (CA * ch.fixe) / Mcv = (53.400 * 14.554) / 21.364 = 36.378,19
4) Interval de siguranta Is = CA Cap = 53.400 36.378,19 = 17.021,81
5) Coeficient de siguranta = Is / CA *100 = 17.021,81 / 53.400 = 31,87%
CA poate sa scada cu 31,87% fara a trece in zona de pierderi. Deci, societatea poate sa aiba o CA
mai mica cu 31,87% pt.a-si acoperi integral chelt.
423.
Q = 5.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Ch.variabile = 5.000 * 10 = 50.000
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Pret vanzare total = 5.000 * 12 = 60.000
Ch.fixe = 5.000
Cu cat pot sa scada vanzarile pt a nu suporta pierderi ?
1) CA = cant.vanduta * pret unitar de vanzare = 5.000 * 12 = 60.000
2) Marja pe cost variabil, Mcv = CA cost variabil = 60.000 50.000 = 10.000
3) CA la prag, CAp = (CA * ch.fixe) / Mcv = (60.000 * 5.000) / 10.000 = 30.000
4) Interval de siguranta, Is = CA CAp = 60.000 30.000 = 30.000
CAp = Qp * puv
Cantitate la prag rentab., Qp = Cap / puv = 30.000 / 12 = 2.500 buc
Sau
Cantitate la prag rentab., Qp = ch.fixe / Mcv unitar
Mcv unitar = pret vanzare unitar ch.variabile unitate = 12 10 = 2
Qp = 5.000 / 2 = 2.50 buc.
Vanzarile pot sa scada cu cel mult 30.000 u.m. (2.500 buc * 12 .m.) fara a trece in zona de pierderi.
12

424.
Q = 5.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Ch.fixe = 5.000
Ce cantit.trebuie vanduta pt.a obtine un profit de 7.000 u.m. ?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 5.000 * (12 10) 5.000 = 5.000
7.000 = 2 * Q 5.000
2*Q = 7.000 + 5.000 = 12.000
Q = 12.000 / 2 = 6.000 buc.
425.
Q = 10.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Ch.fixe = 10.000
1. Ce cantit.trebuie vanduta pt.ca rezultatul sa fie 0 ?
2. Cu cat trebuie sa creasca vanzarile pt.ca rezultatul sa fie 14.000?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 10) 10.000 = 10.000
1. Rezultat = 0
0 = 2 * Q 10.000
2*Q = 10.000
Q = 10.000 / 2 = 5.000 buc.
Cantitatea vanduta pt.ca rezultatul sa fie 0 este de 5.000 buc.
2. Rezultat = 14.000
14.000 = 2 * Q 10.000
2*Q = 14.000 + 10.000
Q = 24.000 / 2 = 12.000 buc
Pt.ca rezultatul sa fie 14.000, vanzarile trebuie sa creasca cu 2.000 buc. (12.000 10.000)
426.
Q = 10.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Ch.fixe = 10.000
Crestere costuri variabile cu 10%
Cu cat trebuie sa creasca vanzarile pt.ca profitul sa ramana constant ?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 10) 10.000 = 10.000
Costuri variabile crescute = 10 + (10 * 10%) = 11 u.m.
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 11) 10.000 = 0
Rezultatul insa trebuie sa ramana constant, deci:
10.000 = Q * (12-11) 10.000
Q = 20.000 buc.
In concluzie, pt.ca profitul sa ramana constant, vanzarile trebuie sa creasca cu 10.000 buc.
13

427.
Q = 10.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Ch.fixe = 10.000
Crestere ch.cu publicitatea cu 2.000
Crestere a vanzarilor cu 5%
Este decizia acceptabila ?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 10) 10.000 = 10.000
1. Chelt fixe = 10.000 + 2.000 = 12.000 u.m.
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 10) 12.000 = 8.000
Daca vanzarile raman cantitativ constante iar chelf.fixe cresc cu 2.000 um, se observa o scadere cu
2.000 a rezultatului.
2. Chelt fixe = 10.000 + 2.000 = 12.000 u.m.
Cresterea vanzarilor cu 5%
Q = 10.000 + 10.000 * 5% = 10.500 buc.
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.500 * (12 10) 12.000 = 9.000
Se observa ca desi au crescut si vanzarile cu 5% (cu 500 buc), profitul ramane in continuare mai
mic decat cel initial (initial era de 10.000 iar acum e de 9.000). In concluzie, decizia nu este
acceptabila.
428.
Q = 10.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Ch.fixe = 10.000
Scade pretul cu 0,5 lei
Crestere a vanzarilor cu 10%
Este decizia acceptabila ?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 10) 10.000 = 10.000
1. Scade pretul cu 0,5 lei
pvu = 12 0,5 = 11,50
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (11,50 10) 10.000 =
5.000
Daca vanzarile raman cantitativ constante se observa o scadere cu 5.000 a rezultatului.
2. Cresterea vanzarilor cu 10%
Q = 10.000 + 10.000 * 10% = 11.000 buc.
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 11.000 * (11,50 10) 10.000 =
6.500
Se observa ca daca pretul de vanzare scade cu 0,5 lei, chiar daca vor creste si vanzarile cu 10% (cu
1.000 buc), profitul ramane in continuare mai mic decat cel initial (initial era de 10.000 iar acum e
de 6.500). In concluzie, decizia nu este acceptabila.

14

429.
Q = 10.000 produse
Ch.variabile / unitate = 10 u.m.
Pret vanzare unitar = 12 u.m.
Ch.fixe = 10.000
Creste pretul cu 0,5 lei
Cresterea ch.cu publicitatea cu 2.000
Crestere a vanzarilor cu 500 buc.
Este decizia acceptabila ?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.000 * (12 10) 10.000 = 10.000
Creste pretul cu 0,5 lei
pvu = 12 + 0,5 = 12,50
Chelt fixe = 10.000 + 2.000 = 12.000 u.m.
Crestere a vanzarilor cu 500 buc.
Q = 10.000 + 500 = 10.500 buc.
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 10.500 * (12,50 10) 12.000 =
14.250
Se observa ca daca are o loc o crestere a pretului de vanzare cu 0,5 lei, a chelt.cu publicitatea cu
2.000 u.m. si a vanzarilor cu 500 buc., profitul ramane creste cu 4.250 um (initial era de 10.000 iar
acum e de 14.250). In concluzie, decizia este acceptabila.
430.
CA = 100.000
Chelt.variabile = 60.000
Chelt.fixe = 20.000
CA creste cu 10%
Cu cat va creste procentual rezultatul soc?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul 0= Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = CA ch.variabile ch.fixe =
100.000 60.000 20.000 = 20.000
Creste CA cu 10%
CA = 100.000 + 10% * 100.000 = 110.000
Rezultatul 1= CA ch.variabile ch.fixe = 110.000 60.000 20.000 = 30.000
(R1 + R0) / R0 = (30.000 - 20.000) / 20.000 *100 = 50%
Levierul operational = cu cat creste rezultatul la o crestere cu 1% a CA
Lo = Mcv / Rezultat = Mcv / CA ch.var ch.fixe
Lo = (100.000 60.000) / (100.000 60.000 20.000) = 40.000 / 20.000 = 2
Pt.o crestere cu 10% a CA rezulta o crestere cu 20% a rezultatului (2*10%).

15

431.
Q = 500 buc
Ch.variabile / unitate = 700 u.m.
Pret vanzare unitar = 1.000 u.m.
Ch.fixe = 100.000
Cresterea ch.fixe cu 200.000
Scade Cuv = 300
Utiliz.metoda direct-costing, prezentati dif.calcule
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 500 * (1.000 700) 100.000 =
50.000
Cresterea ch.fixe cu 200.000
Ch.fixe = 100.000 + 200.000 = 300.000
Cuv = 300
Rezultatul = Mcv chelt.fixe = Q * (pvu cvu) chelt.fixe = 500 * (1.000 300) 300.000 =
50.000
432.
CA = 200.000
Mcv = 50.000
Lo = 5
Care este valoarea rezultatului daca CA creste la 250.000?
Mcv = Q * pvu Q * cvu
Lo = Mcv / Rezultat = Mcv / CA ch.var ch.fixe = Mcv / Mcv ch.fixe
5 = 50.000 / 50.000 ch.fixe
50.000 = 250.000 5*ch.fixe
5 ch.fixe = 200.000
ch.fixe = 40.000
Rezultatul 0= Mcv chelt.fixe = 50.000 40.000 = 10.000
Creste CA la 250.000
CA creste cu = (250.000 200.000) / 200.000 * 100 = 25%
Levierul operational = cu cat creste rezultatul la o crestere cu 1% a CA
Deci, daca CA creste cu 25%, rezultatul creste cu 25% * 5 = 125%
Rezultatul 1= R0 + R0 * 125% = 10.000 + 10.000 * 125% = 22.500
433.
Q = 15.000 buc.
CA = 225.000 lei
Pierderi = 5.000 lei
Ch.mat prima (variabile) = 105.000
Ch. personal (jumatate variabile, jumat.fixe = 60.000 lei
Ch.personalul var.=30.000
Ch. personalul fixe = 30.000
Ch.amortiz.imob.si masini de productie (fixe) = 45.000
Ch.diverse (fixe) = 20.000
Capacit.de a produce si vinde e de pana la 20.000 buc.
Care este cantit.de produs fabricata si vanduta care i-ar permite sa nu mai suporte pierderi? R0>0,
Q=?
K = 15.000 / 20.000 = 0,75
Din totalul chelt.indirecte fixe, doar 75% reprezinta chelt.de inclus in cost produs.
16

Chelt.variabile total = 105.000 + 30.000 = 135.000


Chelt. fixe total = 30.000 + 45.000 + 20.000 = 95.000
95.000 * 75% = 71.250 chelt.de productie.
Diferenta de 23.750 reprezinta o cheltuiala fixa aferenta perioadei si se numeste costul
subactivitatii.
Rezultatul 0 = CA ch.variabile ch.fixe = 110.000 60.000 20.000 = 30.000
- 5000 = 225.000 135.000 95.000
CA = Q * pvu
225.000 = 15.000 * pvu
Pvu = 15 lei/buc.
Cvu = 135.000 / 15.000 = 9 lei/buc
Cantitate la prag rentab., Qp = ch.fixe / Mcv unitar = 95.000 / 15 9 = 15.833,33 buc.
In concluzie, daca societatea ar fabrica si vinde 15.834 buc, aceasta nu ar mai inregistra pierdere.
434. Standarde:
Ch.materie prima/unitate = 2 kg
Ch.de achizitie = 3lei/kg
Q = 2.000 buc.
Ch.mat prima = 3.800 kg * 3,1 lei/kg = 11.780 lei
Consum mat.pr/unitate = 3.800 / 2.000 = 1,9 kg
Calc.abaterile pt.materia prima
Consumul standard = 2.000buc. * 2 kg * 3 lei/kg = 12.000 lei
Consumul real = 11.780 lei
Abaterea = 11.780 12.000 = - 220 lei
Sau
q1 = 3.800/2000=1,9 kg
p1 = 3,1 lei/kg
q0 = 2 kg
p0 = 3 lei/kg
Abaterea = 2.000 * (q1*p1 q0*p0) = 2.000 * (2*3 3,1*1,9) = 220
Abaterea de la cost =[(p1 p0) * q1] * 2000 = [(3,1 3) * 1,9] * 2000 = 380 lei
Abaterea de la cantitate = [(q1 q0) * p0] * 2000 = - 600
435. Standarde:
Consum manopera/unitate = 2 ore
Tarif orar = 10 lei
Q = 3000 buc.
Consum manopera = 6.200 ore
Cost total manopera = 68.200 lei
Calc.abaterile pt.manopera directa
Consumul standard = 3.000buc. * (2 ore * 10 lei/ora) = 60.000 lei
Consumul real = 68.200 lei
Abaterea = 60.000 - 68.200 = - 8.200 lei
q0 = 2 ore
p0 = 10 lei/ora
q1 = 6200/3000= 2,067 ore
p1 = 68.200/6.200 = 11
17

Abaterea = 3.000 * (q1*p1 q0*p0) = 3.000 * (2,07*11 2*10) = 3.000 * 22,77 3.000 * 20 =
68.200 60.000 = 8.200
Abaterea de la cost =[(p1 p0) * q1] * 3000 = [(11 10) * 2,067] * 3000 = 6.200
Abaterea de la orar = [(q1 q0) * p0] * 3000 = [(2,067 2) * 10] * 3000 = 2.000
In concluzie, s-a cheltuit mai mult cu 8.200 lei.
436.
Chelt.indirecte
Cheltuieli
Incalzire
Mat.consum. 50
Energie
2500
Serv.la terti Ch.personal 1500
Imp.si taxe
400
Amortizare
2000
Ajustari val. Total ch.ind. 6450
Serv.centru
- 6450
auxiliar
Total 2
0
Baza repart. Chelt/unitate Cost/prod. P -

Desen
50
1000
200
10500
2000
13750
1290

Productie
100
1000
12000
2000
15100
3225

Vanz.amanuntul
500
250
50
3000
1000
2000
2000
8800
645

Vanz.angro
300
250
250
3000
600
2000
3000
9400
1290

Total
1000
5000
500
30000
2000
10000
5000
53500
6450

15040
1000 ore
15,04
3008

18325
2000 ore
9,1625
4581,25

9445
1250 pr.vand.
7,556
5667

10690
59950
2.500 pr.vand.
4,276
5345
18601,25

437.
Rd301 = 200.000
Si301 = 13.000
Sf310 = 10.000
Rc301 = Si+Rd-Sf = 13.000+200.000-10.000 = 203.000
CA = 850.000
Q = 50.000
CA = Q * pvu
Pvu = 850.000/50.000=17
Si345=0
Sf345=0
Rd345=Rc345=Q*cost unitar de productie
1) Costul de productie unitar si global
Ch.mat.prime = 203.000
Chelt.indir.prod.=20.000+175.000+120.000=315.000
Chelt.aprovizionare =27.000
Cost global de prductie = 545.000
Cost unitar de prod = 545.000/50.000=10,90 lei/buc.
2) Costul complet global si unitar
Costul global=545.000+80.000=625.000
Costul unitar=625.000/50.000=12,50 lei/buc.
3) Rezultatul global si unitar
R = CA chelt.variabile ch.fixe = 850.000-625.000=225.000
R unitar = 225.000/50.000=4,50 lei/buc.

18

438.
01.07.N achiz.utilaj
pret =90.000
costuri punere in funct.=15.000
durta amortiz=5 ani
val.reziduala=5.000
amortiz.lineara
31.12.N+1 depreciat?
Val.justa=76.000
Costuri vanzare=2.000
Val.utilitate=73.000
Testul de depreciere IAS 36
Val.de inreg.=90.000+15.000=105.000
Val.de amortizat=105.000-5.000=100.000
Amortizare=100.000/5=20.000 / an
Amortizare=20.000/12=1.666,67/luna
La 31.12.N amortizare=1.666,67*5 luni=8.333,35
Val ramasa de amortizat = 100.000-8333,35=91.666,65
La 31.12.N+1 amortizare = 1.666,67*12=20.000,04
Val.ramasa de amortizat = 91.666,65-20.000,04=71.666,61
Deci pt.cele 17 luni, amortizare totala = 28.333,39
VNC (valoarea neta contabila)=105.000-28.333,39=76.666,61
VR (val.recuperabila)=intre 76.000-2000 (cost.estimat.de vanzare)=74.000
73.000 val.de utilitate
VR=74.000
Se compara VNC cu VR
VNC>VR, apare o depreciere de 76.666-74.000
439.
01.07.N achiz.utilaj
pret =90.000
costuri punere in funct.=15.000
durta amortiz=5 ani
val.reziduala=5.000
amortiz.lineara
31.12.N+1 reevalure
Val.justa=110.000
Contabilizati reevaluarea prin procedeul revaluarii nete.
Calc. amortizarea pt. N+2 conform IAS 16
Val.de inreg.=90.000+15.000=105.000
Val.de amortizat=105.000-5.000=100.000
Amortizare=100.000/5=20.000 / an
Amortizare=20.000/12=1.666,67/luna
La 31.12.N+1 amortizare = (val.de amortizat/5*12)*17=(100.000/12*5)*17=28.333,33
681.3 = 281.3 28.333,33
Inainte de reevaluare:
Sold 213=105.000
Sold 281.3 = 28.333,33
VNC (valoarea neta contabila)=105.000-28.333,39=76.666,61
Reevaluare:
VJ = 110.000
VNC<VJ cu 110.000-76.666,61=33.333,39
19

Conform IAS 16, reevaluarea se poate face in doua moduri


1. prin reevaluarea valorii nete si a amortizarii cumulate;
2. prin reevaluarea numai a valorii nete contabile si concomitent anularea amortizarii
inreg.pana in momentul reevaluarii.
Alegem varianta 2):
a) anularea amortizarii 281.3 = 213 28.333,39
b) reevaluarea valorii nete 213 = 105 33.333,39
Solduri dupa reevaluare:
Sold 213=110.000
Sold 281.3 = 0
Sold 105 = 33.333,39
Amortizarea cumultata la 31.12.N+2 = (val.de amortizat / 5*12-17)*12 = [(110.000-5.000) / (6017)]*12 = 29.302,33
440.
01.07.N achiz.utilaj
pret =90.000 u.m.
costuri punere in funct.=15.000 u.m.
durta amortiz=5 ani
val.reziduala=5.000u.m.
amortiz.lineara
31.12.N+1 reevalure
Val.justa=720.000
Comentati efectele reevaluarii cf. IAS 16
Val.de inreg.=90.000+15.000=105.000
Val.de amortizat=105.000-5.000=100.000
Amortizare=100.000/5=20.000 / an
Amortizare=20.000/12=1.666,67/luna
La 31.12.N+1 amortizare = (val.de amortizat/5*12)*17=(100.000/12*5)*17=28.333,33
681.3 = 281.3 28.333,33
Inainte de reevaluare:
Sold 213=105.000
Sold 281.3 = 28.333,33
VNC (valoarea neta contabila)=105.000-28.333,39=76.666,61
Reevaluare:
VJ = 110.000
VNC>VJ cu 76.666,61 72.000 = 4.666,61 u.m., suma care reprezinta o depreciere.
Reevaluarea a avut ca efect recunoasterea unei deprecieri de 4.666,61 um.
Dupa inregistrarea deprecierii trebuie recalculata amortizarea pt.exercitiile cre urmeaza.
Daca societatea are sold in ct.105, soldul ct.105 se diminueaza cu valoarea deprecierii.
Daca nu are sold in ct.105, deprecierea devine cheltuiala 6913 = 2913 4.666,61

20

441.
01.01.N achiz.utilaj
pret =16.000
durta utiliz.= 5 ani
val.reziduala=1.000
amortiz.lineara
N+1 durata utilizare mai mare cu un an
val.reziduala=500
N+2 modernizari=2.000
Reducerea cons.de energie cu 10%
Calc. amortizarea pe durata de viata a activului IAS 16
Val.de inreg.=16.000
Val.de amortizat=16.000 1.000 = 15.000
Amortizare=15.000/5=3.000 / an
Amortizare=3.000/12=250/luna
La 31.12.N amortizare = (val.de amortizat/5*12)*12=(15.000/12*5)*12=3.000
Sold 213=16.000
Sold 281.3 = 3.000
VNC (valoarea neta contabila)=16.000-3.000=13.000
In anul N+1 se modifica politica de amortizare deoarece se modifica durata de utilizare
(amortizarea se va modifica retroactiv) si se modifica valoarea reziduala.
Valoare de amortizare = 13.000 500 = 12.500
Pt.anul N+1 amortizarea = 12.500 / 5 = 2.500
La 31.12.N+1 amortizare = 2.500
VNC (valoarea neta contabila)=16.000-3000-2500 = 10.500
Du = 4 ani
Sold 281.3 = 2.500
La 01.N+2 213 = 711 2.000 u.m.
VNC = 10.500 + 2.000 = 12.500
amortizare = (val.de amortizat/4*12)*12=[(12.500 500)/48]*12 = 3.000
La 31.12.N+5
Val.de amortizat = 16000-500+2000-3.000-2.500-(3.000*4)=0
amortizare pe anul N+5 = 3.000
Amortizarea:
N = 3.000
N+1 = 2.500
N+2 = 3.000
N+3 = 3.000
N+4 = 3.000
N+5 = 3.000
Total 17.500
31.12.N+5
Sold ct 213 = 18.000
Sold ct 2813 = 17.500
VNC = 500

21

442.
01.01.N achiz.utilaj
pret =16.000
durta utiliz.= 5 ani
val.reziduala=1.000
amortiz.lineara
sf. N+1 reevaluare
VJ=12.000
N+2 val.reziduala=1.500
N+3 durata de utilizare se prelungeste cu 1an
Calc. amortizarea pe durata de viata a activului IAS 16
Val.de inreg.=16.000
213=404 16.000
Val.de amortizat=16.000 1.000 = 15.000
Amortizare=15.000/5=3.000 / an
Amortizare=3.000/12=250/luna
281.3 = 681.3 3.000
VNC =16.000-3.000=13.000
In anul N+1 se reevaluaza utilajul
281.3 = 681.3 3.000
VJ = 12.000
VNC=16.000-3000-3000 = 10.000
VNC<VJ cu 2.000 se inregistreaza reevaluarea astfel:
Conform IAS 16, reevaluarea se poate face in doua moduri
1. prin reevaluarea valorii nete si a amortizarii cumulate;
2. prin reevaluarea numai a valorii nete contabile si concomitent anularea amortizarii
inreg.pana in momentul reevaluarii.
Alegem varianta 2):
a)
anularea amortizarii 281.3 = 213 6.000
b) reevaluarea valorii nete 213 = 105 2.000
Solduri dupa reevaluare:
Sold 213=10.000+2000=12.000
Sold 281.3 = 0
Sold 105 = 2.000
N+2 val.reziduala=1.500
amortiz.=(12.000-1.500)/3ani = 3.500
281.3 = 681.3 3.000
N+3 du se prelung cu 1 an = 3 ani
Amortizare = [(12.000-3.500)-1.500]/3 = 2333
Astfel amortizarea pe durata de viata a utilajului este:
N = 3.000
N+1 = 3.000
N+2 = 3.500
N+3 = 2.333
N+4 = 2.333
N+5 = 2.333
Total 16.500
31.12.N+5
Sold ct 213 = 12.000
Sold ct 2813 = 10.500
VNC = 1.500 = val.reziduala
22

443.
01.07.N achiz.utilaj
pret =90.000
costuri punere in funct.=15.000
durta amortiz=5 ani
val.reziduala=5.000
amortiz.lineara
31.12.N+1 depreciat?
Val.justa=77.000
Costuri vanzare=1.000
Val.utilitate=73.000
Testul de depreciere IAS 36
Val.de inreg.=90.000+15.000=105.000
Val.de amortizat=105.000-5.000=100.000
Amortizare=100.000/5=20.000 / an
La 31.12.N+1 amortiz.cumulata = (100.000/5*12) / 18 = 30.000
VNC = 105.000-30.000=75.000
VJ = 77.000
Efectuarea testului de depreciere
VR (val.recuperabila)=max. intre 77.000-1000 (cost.estimat.de vanzare)=76.000
73.000 val.de utilitate
VR>VNC de aici putem trage concluzia ca testul de depreciere nu are nici un efect in conta deci nu
se efectueaza nici o inregistrare contabila.
444.
1.capitalul social al grupului este capitalul social al mamei: 50.000
2.rezerve: 40.000+ (10.000x 80%)= 48.000
3.rezultat: 5.000+ (1000x 80%)= 5800
TOTAL= 103.800
445.
In conditiile in care soc.M este minoritara in capitalul social al fiicei capitalul propriu reprezinta
singurul element pe care mama il ia din situatiile financiare ale fiicei, reprezentind cresterea
economica a fiicei de la un exercitiu la altul.Valoarea cresterii economice este reprezentata de:
Rezerve: 10.000x20%=2000
Rezultat: 1000x20%= 200
Cresterea economica in valoare de 2200 lei va majora valoarea titlurilor de participare din activul
bilantier.
446.
Stocuri M: 30.000 u.m FIFO
Stocuri B: 15.000 u.m.- LIFO adica 14.000 u.m. FIFO
Profit vinzare: 500 u.m
Valoare: 30.000+ 14.000- 500= 43500
447.
Capital propriu grup= 60.000
Rezerve: 40.000+ (20000x70%)+ (10000x 40%)= 58.000
Rezultat: 10000+ (5000x 70%)+( 1000x 40%)= 13900
23

448.
Fluxul informational este urmatorul:
1. 261=269
50.000
2. 269=5121 30.000
3. 622=5121
500
4. 5121=761
15.000
5. 5311= 7583 1000 x2= 2000
6.6583=261
1000
Obs.Daca era specula era 503= 462- cumparare
5311=503- cost achizitie
449.
Pt. Soc.ALFA avem:
1. 261=458/ 7588 340.000
2. scoaterea din evidenta ctb. A echipamentului aport la capitalul social:
%
= 213
360000
6588
300000
281
60000
OBS.Achizitia actiunilor de la soc.fiica poate fi tratata ca venit
3. Vinzarea actiunilor:
461= 7583
6583= 261

320.000
170.000

Pt.soc.BETA avem:
1. subscrierea actiunilor 456= 1011
2. varsarea aportului
213 = 456
3.
1011= 1012

340.000
340.000
340.000

450.
1.Acordarea imprumut.
267.1= 5121
50.000 filiala
267.8= 5121
100.000- grup
2.Inreg.dobinzii si incasarea ei
evidenta dobinzii la sf.fiecarui an
2676= 763 150.000 x 15%= 22500
incasarea dobinzii
5121= 2676

22500

obs. Aceste inregistrari ctb se vor repeta 5 ani


3.restituirea imprum.
5121

%
267.1
267.8

150.000
50.000
100.000
24

451.
1. 267.1= 5121 50.000
2. inreg.dobinzii 2676= 763
5000
3. inc.dobinzii restanta din anul I in cursul exercitiului 2
5121= 2676
5000
4.inreg.dobinzii
2676= 763
5000
5. rambursarea imprumut 5121= 267.1
50000
obs.In conditiile in care societatea nu incaseaza in anul II dobinda aferenta anului I deja
inregistrata, societatea trebuie sa realizeze o recalculatie a acesteia la nivelul intregii perioade de
imprumut, inreg.ctb. sunt urm.:
1. stornarea dobinzii inregistrate in cursul anului I
2676= 763 - 5000
2. contabilizarea dobinzii aferente intregii perioade de imprumut:
2676= 763 10000
452.
1.acordarea imprumutului
2671= 5121 50000
2.calcul dobanda aferenta anului I
2676= 763
5000
3.incasarea dobinzii si a primei transe de imprumut
5121 =
%
30000
2671
25000
2676
5000
4.dobanda aferenta anului II
2676= 763 2500
5. 654
=
%
27500
2671
25000
2676
2500
obs.Daca societatea nu a asigurat aceasta tranzactie soldul ct.654 este nedeductibil fiscal (nu a
generat venituri)
453.
Fluxul informational este urmatorul:
1. achizitia actiunilor destinate vanzarii
503 = 5121
20000
2.contabilizarea deprecierii actiunilor
6814= 590 2000
6814- la constituire impozabil
Daca tranzactia era una speculativa se utiliza ct.109
In anul N+1
1. 5121 =

%
21500
503
20000
763
1500
2.anulare provizion
590 = 7814
2000

25

454.
Dobanda pentru imprumuturi obligatare se calculeaza dupa urmatoarea formula:
Dobanda= Valoarea nominala x procent dobanda
Inreg.ctb.:
1. achizitia oblig.
506 = 5121 2000x 160= 320000
2.Val.cuponului dob.annual: 2000x 150x 10%=30000
3.5088= 766
30000x 4/12= 10000
455.
Factura 20000
Red.10% 2000
Net commercial
18000
Flux informational:
1. 301= 401
411= 701
711= 345
601= 301
345= 711
6811= 281
641= 421
421= 5311
5121= 741
131= 7584

10000
18000
24000
4000- consum materii prime
15000
700
6000
6500
2000
3000

2.Productia exercitiului= Prod.imobilizari+ Prod.vinduta+ Prod.stocata


=
0 +
18000
+ (15000-24000)= 9000
EBE= Total venituri exploatare- total cheltuieli exploatare
= (2000+3000+18000-24000+15000)- (700+6000+4000)
= 14000 10700=330
456.
Fluxul informational contabil este urmatorul:
a.-obtinerea de produse finite la cost de productie
345 =
711
10.000
b.-vanzarea produselor finite la pret de vanzare
pret de vanzare
reducere comerciala 10%*15.000
Net commercial
411 =
701
13.500

= 15.000
= -1.500
= 13.500

c.-descarcarea gestiunii de produse finite


30%*10.000 = 3.000
711 =
345
3.000
d.-materii prime consummate
601 =
301
1.000

26

e.-salarii datorate
641 =

421

1.500

f.-salarii platite
421 =

5121

1.800

g.-contributia unitatii la asig. sociale


6451 =
4311
700
h.-contributia unitatii la fd. somaj
6452 =
4371
200
i.-dobanzi datorate
666 =

462

400

j.-amenzi datorate autoritatilor romane


6581 =
448
600
Venituri Totale =
Cheltuieli totale =

13.500 + 7.000 = 20.500


1.000 + 1.500 + 700 + 200 + 400 + 600 = 4.400

Rezultatul Fiscal = Venit. Totale Chelt. Totale + Chelt. Neded. Deduceri Fisacle
= 20.500 - 4.400 + 600 = 16.700
EBE = 20.500 (1.000 + 1.500 + 700 + 200 + 600) = 16.500
457.
Rezultatul unui exercitiu financiar se poate determina prin doua variante:
1.-prin intermediul contului de profit si pierderi
Venituri Cheltuieli = Profit impozabil
2.-prin intermediul bilantului contabil:
Rez. = Cap. Propriu N Cap. Propriu N-1 cresteri cap. soc. + reduceri cap. soc.
Fluxul informational contabil este urmatorul:
a.-cresteri capital, aport
456 =
1011 50
213 =
456
50
1011 =
1012 50
b.-conversia
162 =
1012 20
c.-incorporarea primelor
1041 =
1012 40
d.-rambursare capital in numerar
1012 =
456
10
456 =
5311 10
Rezultat = 1.000 600 50 + 10 = 360

27

468.
Fluxul informational contabil:
a.-majorare capital social
456 =
%
2.400
1011 2.000
1041
400

(2.000*1.2)

5121 =
456
2.400
1011 =
1012 2.000
b.-distribuire dividende
117 =
457
800
c.-maj. Cap. soc. prin incorporare reserve
106 =
1012 3.000
d.-reevaluare imobilizari
diferenta din reeval. = 8.000 (6.000 2.000) = 4.000
212 =
105
4.000
e.- rascumparare actiuni
109 =
5121 3.000
(2.000*1.5)
-anulare actiuni
%
=
109
3.000
1012
2.000
1068
1.000
CP la inceput N = 20.000 + 2.000 + 1.800 = 23.800
CP in curs N
= 2.400 800 2.000 = -400
CP la sfarsit N = 23.800 + 2.400 2.800 = 23.400
469.
Flux informational contabil:
a.-achizitie instalatie
213 =
404
90.000
b.-primire subventie
5121 =
131 sau 472 50.000
c.-calcul si inregistrare amortizare in N
-norma liniara = 100/8 = 12,5%
-norma degresiva = 12,5%* 2 = 25%
-amortizarea anuala = 90.000* 25% = 22.500 * 5/12 = 9.375
6811 =
281 9.375
d.-virarea cotei parti de subventii la venit
131 sau 472 =
7584 5.208 (50.000* 25% * 5/12)
470.
a.- valoarea amortizarii anuale = 60.000/6 = 10.000
b.- amortizare calculata
= 20.000
c.- valoare contabila
= 40.000
d.- valoare justa estimata
= 30.000
e.- reevaluare negative = 30.000 40.000 = -10.000
inreg. reevaluarii la 31-decembrie-N
105 =
213
10.000
f.- amortizarea in N+1 = 30.000/4 = 7.500
6811 =
281
7.500
g.- valoarea contabila in N+1 = 30.000 7.500 = 22.500
h.- valoare justa = 50.000
i.- reevaluare pozitiva = 50.000 22.500 = 27.500
inreg. reevaluarii la 31-decembrie-N+1
213 =
105
27.500
28

j.- anulare amortizare calculate pana la momentul reevaluarii


pt. 31.12.N
281 =
213
20.000
pt. 31.12.N+1
281 =
213
7.500
471.
Flux informational contabil:
a.- achizitie teren in N-2
211 =
404
300.000
(N-2)
b.- reevaluare teren in N-1
211 =
105
50.000
c.- la sfarsit N
valoarea recuperabila (250.000) < valoarea justa (350.000) =
= 100.000 pierdere din depreciere
Contabilizarea depreciere cf. IAS 36
6813 =
291
100.000
472.
a.- cresterea cap. social
b.- cresterea imprumuturi bancare pe t.l.
c.- achitare dobanda bancara
Flux net de trezorerie din active. Finantare

+ 250
+ 250
- 70
= 430

473.
Flux din activitatea de exploatare
a.- variatia clientilor
b.- variatia furnizorilor
c.- variatia impozit profit
d.- variatia TVA de plata
e.- variatia datorii salariale
f.- venituri din vanzare marfa
g.- venituri din serv. Prestate
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare

S.I.
17
20
2
8
20

S.F.
23
140
5
5
40

+ 6
- 120
- 3
+ 3
- 20
+ 450
+ 575
= 891

474.
Flux din activitatea de exploatare metoda directa
a.- achitare salarii
- 2.200
b.- achitare impozit profit
- 202
c.- incasare clienti
+ 750
d.- plati furnizori
- 1.700
Flux net trez. din active. de exploat. = - 3.352

29

475.
Flux informational contabil:
a.- calcule economice
-valoarea nominala totala = 6.000 * 1 leu = 6.000 lei
-valoarea de emisiune
= 6.000 * 0,95 = 5.700 lei
-valoarea de rambursare = 6.000 * 1,1 = 6.600 lei
- prima de emisiune
= 6.600 5.700 = 900 lei
b.- contabilizarea emisiunii obligatiunilor
%
=
161
6.600
461
5.700
169
900
c.- incasare imprumut din emisiune obligatiuni
5121 =
461
5.700
d.- calculul dobanzii anuale
D = Vn * d% = 6.000 * 10% = 600 lei
(d% = procent dobanda)
666 =
1681 600
e.- calcul rata anuala platita impreuna cu cuponul de dobanda
Rata anuala de imprumut = 6.600/20 ani = 330 lei
%
=
5121 930
161
330
1681
600
476.
Flux informational contabil:
a.- amortizarea anuala = 5.000/5 = 1.000
b.- valoarea contabila la sf. N+3 = 5.000 3.000 (amortizarea) = 2.000
c.- valoarea rezultata din reevaluare = 2.500 2.000 = 500
d.- in N+3 sunt efectuate urmatoarele inregistrari
amortizarea anuala 6811 =
281
1.000
reevaluare
213
=
105
500
e.- in N+3 sunt efectuate urmatoarele inregistrari
amortizarea anuala 6811 =
281
1.250
477.
Flux informational contabil:
a.- extracontabil
8038 =
b.- primirea facturii de chirie
%
=
401
952
612
800
4426
152
c.- plata facturii
401 =
5121 952
d.- se efectueaza lucrari de modernizare
consum materiale
602
=
chelt. en. lectrica
%
=
605
4426
cresterea valorii cladirii
231
e.- amortizarea anuala
6811 =
281
1500
f.-extracontabil
modernizarea
8038 =
predarea
=

60.000

302
401
=

2.000
1.190
1.000
190
722
3.000

(3.000/2)
8038

3.000
63.000

30

478. a) lipsa unui echipament la inventar :

% = 213
281
6588 = %
461(4282
)
758
421 = 428
2.61 8
2
8 442
213 = 133
4.0007

b) imputarea lipsei acestuia unui salariat :


c) retinerea din salariu :
d) donarea de catre un tert a unui utilaj :

2.00
0
400
1.60
2.61
80
2.20
0
418

Valoarea amortizarii calculate la proprietarul initial = 20.000-4.000 = 16.000 lei


Daca se detine fisa tehnica a bunului, se va evidentia in contabilitate amortizarea inregistrata de
proprietarul initial (nu mai am nevoie de evaluare).
213 = 281 16.000
6811 = 281
4.000
133 = 758
4.000
4
e) se primeste
5121 = 131
4.000
imprumut nerambursabil :
sau
5121 = 472
4.000
% = 404
212
4426
acordarea unui avans pentru realizarea unei constructii :

% = 404
232
4426

4.76
0
4.00
0
760

231
% = 404
4426
231
4426
212 = 231
c) plata datoriei : daca avanul nu
a fost achitat integral :
daca avansul a fost achitat anterior :
404 = 512
1

479. a)

% = 404
232

b)

-9.520
-8.000
-1.520

% = 404

primirea facturii an 1 :

f) contract desecare teren :

4.76
0
4.00
0
760

4426

9.52
0
8.00
0
1.52
0

stornare avans :

15.47
0
13.00
0
2.470
factura an 2 :
receptie lucrare :

17.00
0

10.71
0

480. La sfarsitul lui N+1 : se va


contabiliza numai deprecierea stocului de produse finite : 500 lei
6814 = 394
5

404 = 512
1

20.23
0

500
31

481. a) donare produse finite contabilizate la cost standard


711 = 345
9.000
711 = 348
1.000
Daca diferenta dintre costul standard si costul efectiv este favorabila, inregistrarea se va face in
rosu, deoarece soldul lui 711 trebuie sa reflecte costul efectiv, pentru a nu influenta fictiv rezultatul
exercitiului.
Daca diferenta este negativa, se inregistreaza in negru.

b) produse finite pentru protocol:


sau

711 = 345
623 = 345

900
900

341 = 711

600

Se recomanda prima varianta .


c) plusuri de semiabricate la inventar :
d) produse reziduale distruse datorita unui incendiu :

711 = 346
635 = 442
7

(daca materialele achizitionate pentru produse au fost purtatoare


de Tva)

400
76

482. a) vanzarea de marfuri cu ambalaje principiul restituirii :


411 = %
707
442
7
419

2.58
0
2.00
0
380
200

607 = 371

1.600

419 = 411
100
b) restituire ambalaje :

419 = %
119 vanzare ambalaje :
708
100
442
19
5121 = 411 7 2480+19=2499 incasare creanta :
% = 401

483. achizitionare ambalaje :


scoaterea din evidenta a ambalajelor :

608 = 381

2.000

381
4426

vanzare ambalaje:
1.42
8
708
1.20
608 = 381 1.000 0
442
228
7

5.95
0
5.00
0
950

411 = %

32

5121 = %

1.19
0
419
1.00
0
41 = % 442 5.95190
1
0
7
702
5.00
0
442
950
7 % = 411

484. a) incasare avans:

b) vanzare semifabricate:

419
5121
c) incasare factura, mai putin avansul:

711 = 341

3.000

5.95
0
1.00
0
4.95
0
5121 = 442
7

-190

% = 512
2.38
1
0
d) avans pentru achizitie utilaj :
409(232
2.00
)
0
e) achizitie utilaj :
% 4426
= 404
3.57 380
0
213
3.00
0
4426 40 = % 570
3.57
f) plata datorie, mai putin avansul :
4
0
5121
3.00
4426 = 512
-380 0
409(232
570
1 % = 213
485. scoaterea din evidenta contabila a
)
bunului :
6588
primirea titlurilor de la entitatea noua :

281
261 = 758
8
5121 = 761
400

5.00
0
3.00
0
2.00
3.500
0

incasare dividende :
486. Cheltuieli de exploatare :
- cheltuieli cu materii prime : 8.000
33

salariile personalului : 14.000

ajustarea activelor circulante : 2.000

despagubiri : 3.600

creante pierdute : 16.000

TOTAL = 43.000
Valoarea ajustarii activelor circulante = Cheltuieli Venituri = 2.000 1.600 = 400 lei

487. a) concesiune
Contabilizarea concesiunii terenului :
Achitarea :

205 = 404
80.00
0
404 = 512
80.00
1
0

Calculul si contabilizarea amortizarii


6811 = 280
5

4.000

concesiunii : Amo anuala = 80.000/20 =


4.000 lei/an

Scoaterea din evidenta contabila a concesiunii la expirarea contractului :


2805 = 205

80.00
0

b) brevetul de inventie

achizitionare brevet :

% = 404

404 = 512
1

205
71.40
4426 0

71.40
0
60.00
0
11.40
0

achitare brevet :
6811 = 280
5
scoaterea brevetului din evidenta contabila la expirarea perioadei de protejare prin lege :
2805 = 205
60.00
0
c) program informatic
achizitionare program informatic :
% = 404
11.90
0
208
10.00
calculul si inregistrarea amortizarii:
0
Amo = 10.000/3
4426
1.900
6811 = 280
3.333
8
amortizare brevet pe perioada protejata de lege :

12.00
0

34

Scoaterea din evidenta contabila a programului informatic dupa 3 ani:


2808 = 208
10.00
0
% = 404
11.90
0
213
10.00
0
4426
1.900
d) achizitie utilaj:
cheltuieli transport:

amortizare: = (10.000+2.000)/10
e) construire magazie

% = 404
213
4426

2.380
2.000
380

6811 = 281
3

Consum mater.auxiliare:
Chelt. cu salariile

1.200

602 = 302
641 = 421

4.000
4.550

231 = 722

8.550

primirea facturii:

% = 404
231
4426

7.140
6.000
1.140

g) obtinerea semifabricatelor:
se elibereaza spre fabricare la alte
sectii:

341 = 711

800
711 = 341

h) obtinere produse finite :

345 = 711

700

4.000

i) plata in natura pentru salariati :


711 = 345

evidentierea avantajului in natura :

800 descarcare gestiune :


428 = %
59,5
2
0
701
50,0
0
4427
9,50

j) transfer produse finite la magazin propriu - se face cel mult transfer in gestiuni sau in
contabilitatea analitica
k) minus de produse finite la inventar se imputa gestionarului
descarcare gestiune produse finite :
711 = 345
80
imputare catre gestionar :
428 = %
119
2
701
100
incasare contravaloare produse :
19
5311 4427
= 428
119
2

35

488. Lease-back
461 = %
7583
% =4427
212
6583
281

47.60 a) vanzarea cladirii :


0
40.00
0
12.00
7.600 b) descarcare de gestiune :
0
6.000
6.000
612 = 401
8.000

c) leasing operational chirie/redeventa:

489. a) achizitionare actiuni proprii:


b) vanzare actiuni proprii:
c) anulare actiuni proprii:

d) vanzare actiuni:

109 = 512
4.000
1
512 = %
2.500
1
109
2.000 (500*4)
764
500
% = 109 1.200
1012
600 (300*2)
1068
600(300*2)
% = 109 800
5121
600(200*3
)
664
200

490.
a) 1) emitere aciuni
4.000 lei
456

%
1011
1041

2) ncasare mprumut
4.000 lei
5121
=
456
i transferare capital nevrsat n capital vrsat
3.000 lei
1011
=
1012
b) emitere mprumut din emisiunea de obligaiuni
7.000 lei
461
=
161
c) 1) rscumprare aciuni
500 lei
1091
=
462
2) anulare aciuni
500 lei
%
=
300 lei (100
1012
ac *3)
200 lei
149
d) 1) rscumprare 100 ac*2=200
200 lei
1091
=
2) anulare aciuni proprii

1091

462

4.000 lei
3.000 lei
1.000 lei
4.000 lei
3.000 lei
7.000 lei
500 lei (100 ac
*5)
500 lei

200 lei
36

300 lei

1012

%
1091
141

300 lei
200 lei
100 lei

491.
a) produse finite acordate sub form de donaie
50.000 lei
6582
=
345
Dac cheltuiala este nedeductibil se colecteaz si TVA
9.500 lei
635
=
4427
b) 1) lips echipament la inventar
9.000 lei
%
=
2131
6.300 lei
2813
(70%*9.000)
2.700 lei
6583
2) imputare salariat
3.570 lei
4282
=
%
7581
4427
i reinere imputaie din salariu
3.570 lei
421
=
4282
c)
donaie utilaj
20.000 lei
%
=
2131
16.000 lei
2813
(80%*20.000
)
4.000 lei
6582
Dac cheltuiala este nedeductibil se colecteaz si TVA
760 lei
635
=
4427

50.000 lei
9.500 lei
9.000 lei

3.570 lei
3.000 lei
570 lei
3.570 lei
20.000 lei

760 lei

492.
D
SI
Rest
Sold

371
200 buc*40 = 8.000 lei
300 buc*40,5 = 12.150 lei
250 buc*40,5 = 10.125 lei
400 buc*50 = 20.000 lei
300 buc*50 = 15.000 lei

a) factura
Pre de cumprare
- Rabat 10%*13.500
=Cost de achiziie
+TVA 19%*12.150
=Total

C
200 buc*40 = 8.000 lei
50 buc*40,5 = 2.025 lei
250 buc*40,5 = 10.125 lei
100 buc*50 = 5.000 lei

300 buc*45=13.500
1.350
12.150
2.308,5
14.458,5

Cost de achiziie unitar =


a) achiziie mrfuri
14.458,5 lei
%
12.150 lei
371
2.308,5 lei
4426
b) vnzare mrfuri

12 .150
= 40 ,5
300 buc

401

14.458,5 lei

37

22.312,5 lei

4111

%
707

4427
descrcare gestiune FIFO: 200 buc*40+50buc*40,5 = 10.025 lei
10.025 lei
607
=
371
c) achiziie mrfuri
Pre de cumprare
- Scont 5%*20.000
=Valoare net financiar
+TVA 19%*19.000
=Total

4111

10.025 lei

400 buc*50=20.000
1.000
19.000
3.610
22.610

23.610 lei
%
=
401
20.000 lei
371
3.610 lei
4426
contabilizare scont
1.000 lei
401
=
767
plata furnizorului
22.610 lei
401
=
5121
d) vnzare mrfuri
Pre de vnzare
350 buc*80=28.000 lei
-Remiz 4%*28.000
-1.120 lei
=Val net comercial
26.880 lei
- Scont 5%*26.880
-1.344 lei
=Valoare net financiar
25.536 lei
+TVA 19%*25.536 lei
4.851,8 lei
=Total
30.387,8 lei
31.731,8 lei

22.312,5 lei
18.750 lei.(250
buc*75)
3.562,5 lei

%
707
4427

23.610 lei

1.000 lei
22.610 lei

31.731,8 lei
26.880 lei
4.851,8 lei

contabilizarea scontului
1.344 lei
667
=
4111
1.344 lei
descrcare gestiune FIFO: 250 buc*40,5+100buc*50 = 15.125 lei
15.125 lei
607
=
371
15.125 lei
ncasare crean
30.387,8 lei
5121
=
4111
30.387,8 lei
493. este o modernizare
a) efectuarea cheltuieli
602 = 302

2000

641 = 421

3000

6811 = 401

1500

628= 401

500

b) capitalizarea cheltuieli effectuate prin marireaa valorii contabile a echipamentului


213 = 722

7000
38

OBS. Daca s-a realizat durata normei de functionare (DNF) in mod obligatoriu va trebui sa se
revizuiasca si baza de amortizare.
494. Obtinerea unui bun in regie proprie este evaluat la finalizarea la nivelul costului efectiv care
include numai acele ch. care au participat la obtinerea bunului.
Celelalte ch din CDP care nu se regasesc in calculul costului reprezentand ch sau cost al
subactivitatii (IAS 16)
Calculul costului de productie
-

ch directe = 6000

ch variabile = 6000

ch fixe = 2000 x 90% = 1800

productie nedeterminata N-1 = 2000

cost productie preliminar =15800


productie edeterninata N = 1000
Cost final = 14800

495.a) 213 = 404

22000

b) deteminarea bazei de amortizare


B1 = 22000 2000 = 20000/4 = 5000
6811 = 2811 5000
N+2 = 3 ani = 15000
B2 = 22000 2500 = 19500
Aa= 19500/8 =2438
Recalcularea amortizari liniare
2438 x 3 = 7314
Dif de amortizare 15000 7314=7686
Norma degresiva = Nl x 2
Nl = 100/ DNF = 100/ 8 =12.50
N degr = 12.5 x 2=25%
Recalcularea amortizari prin metoda degresiva se prezinta astfel:
Aa1= 19500 x 25% = 4875
39

Aa2 - (19500 -4875) x 25%= 3656


- 14625/7 = 2809
Se ia in calcul cea mai mare ( 3656)
Aa3 - (14625 3656)x 25% = 10969 x 25% = 2742
-

10969/ 6ani = 1828

Total Adeg =11273


Dif de amoortizare 15000 11273 = 3727 lei
117 = 281

3727

Aa4 8227 x 25% = 2057


-

8227 / 5 = 1645

6811 = 281

2057

- vanzari mij. fix


461 = %

5950

7583

5000

4427

950

- scontare din evidenta contabila


1) 281 = 213 22000 daca nu avem valoare reziduala
2) % = 213 22000
281

19500

6583

2500

496. a) 281 = 213

16000

b) %

952

= 401

628

800

4426

152

c) 401 = 403 952


d)

% = 758

7000

3021

5000

3024

2000

e) 6024 = 3024

2000

497. a) 461 = 7583

42171

b) contabilitatea chiriei anule


% = 401

16660
40

612

3500 x 4 = 14000

4426

2660

c) descarcarea din gestiune


6583 = 213

34000

Valoarea datoriei pe care socetatea trebuie so achite firmei de lease- back este fornata din
a) valoarea redeventelor totale (fara TVA)
= 14000 x 4 = 56000
b) valoarea de rascumparare = 34000
Total datorie = 90000
Pretul de vanzare la incheierea contractului = 42171
Datorie neta = 90000 42171 = 47829
498. I. % = 404
213

520000

4426

98800

411 = %

618800

701

520000

4427
Sau
II.

618800

% =
213
4426

98800
404

411 = %

642600
540000
102600
642600

701

520000

472

20000

4427

102600

Dupa un an 472 = 701

20000

499. a) valoare venit = 20000 + 30000/1.1 (10%) + 50000/1.21 = 88595,04


b) venit in avans = 100000 88595 = 11405
c) inreg

411 = %

100000

701

88595

472

11405

CA = 88595
Creanta = 100000
41

500. a) calculul venitului current aferent exercitiului N.


Venit = 200000 x 30% + 200000 x 50% + 200000 x 20% =
=60000 + 100000/1.2 + 40000/1.44 =171111,11
b) valoarea dobanzi anticipate = 200000 171111 = 28889
(472)
c) contab:
411 = %

200000

707

171111

472

28889

Valoarea nominala totala = 1000 x 10lei=10000


Valoare de achizitie = 1000 x 12 = 12000
506 = 5121

12000

Dobanda = 10000 x 20% / 2 =1000


Svenit = 28889 + 1000 =29889

501. a) % = 161

10000

461

9000

169

1000

Dobanda 10000 x 10% = 1000


666 = 1681

1000

1681 = 5121

1000

b) rascumparare
505 = 5121
- anularea

c) 505 = 5121
- anularea

2750 (250 x11)


% = 505

2750

161

2500

664

250

2000 (250 x 8)

161 = %
505

2500
2000
42

764
d) 161 = 5121

500

5000 ( 500 obligatoriu x 10 ramase)

Aa= 1000/5 = 200


6868 = 169
502.
Societatea

200

Relaia

Procentaj
control

A
B
C

SM n A
SM n B
SM n C

55 %
80 %
35 %

SM n D

15 %

SM n A n E

45 %

SM n E
Total
SM n B n F

20 %
65 %
70 %

SM n C n F

30 %

Total

100 %

Metod
consolidare
Integrare global
Integrare global
Integrare
proporional
Punere
n
echivalen
Integrare global

Procentaj
interes
55 %
80 %
35 %
15 %

55 % x 45 % =
24,75 %
20 %
44,75 %
Integrare global 80 % x 70 % =
56 %
35 % x 30 % =
10,5 %
66,5 %

503.
a) Achizitie
212 = 404
60.000
b) Amortizare
6811 = 281
20.000
Valoare contabila = 60.000-20.000 = 40.000
c) reevaluare cladire la 31.12.N
212 = 105
15.000
d) achizitie utilaj
213 = 404
40.000
e) amotizare la 31.12.N prin metoda liniara
6811 = 281
10.000 ( 40.000 x 25 % )
f) contabilizarea diferentei de amortizare datorate metodelor contabile utilizate de firma
mama
117.5 = 281
5.000 ( 40.000 x 37,5% - 10.000 )
g) achizitie utilaj
213 = 404
60.000
h) AaN = 60.000 x 2.000 ore/10.000 = 12.000
6811 = 281
12.000
i) deprecierea utilajului
deprecierea = 48.000 40.000 = 8.000
6813 = 291 8.000
43

Valorea contabila = 40.000 ( 42.000 2.000 )


Valoarea fiscala = 42.000
Rezulta o difeirenta temporara deductibila = 2.000
6912 = 4412
320 ( 2.000 x 16 % )
j) In anul N-4 211 = 404
37.000
In anul N- 2 211 = 105
7.000 ( 44.000 37.000 )
In anul N -valoarea contabila = 44.000
- valoarea justa
= 32.000
Depreciere
= 12.000
6813 = 291
12.000
-diferenta de consolidare este de 11.000 ( 45.000 34.000 )
117.5 = 371
11.000
504.
Pre de cumprare

55.000 lei

+ Taxa vamal
+ Cheltuieli de montaj
+ Cheltuieli demontare i
mutare activ
= Cost
achiziie instalaie
213 =

1513

4.950 lei
2.000 lei
14.000 lei
75.950 lei

14.000

Amortizare anual =

75 .950
= 15 .190 lei
5ani

AmortizareN+1 = 15.190 lei


AmortizareN+2 = 15.190 lei
AmortizareN+3 = 15.190 lei
6811 = 281
Vanzare
461 = %
7583
7584
% = 213
281
6583

45.570
38.080
32.000
6.080
75.950
45.570
30.380

OBS. Pana in exercitiul N+3 daca intreprinderea reestimeaza valaorea provizionului ar trebui sa
efectueze aceeasi inregistrare:
213 = 1513
2.000
In momnetul vanzarii N+3 provizionul este anulat astfel:
1513 = 7812
16.000
505.
99.960 lei

411

%
70X
4427

99.960 lei
84.000 lei
15.960 lei

nregistrare amortizare
44

13.510 lei
D
SI

6811

301

281

13.510 lei

301

22.630 lei

345

75.800 lei

7411

4.700 lei

767

5.300 lei

441

2.710 lei

401

2.8381,5 lei

711

81.400 lei

591

1.800 lei

401

2.370 lei

5121

19.800 lei

4.100
23.850

X= 4.100+
23.850- 5.320 =
22.630
SF 5.320
consum materii prime
22.630 lei
601
=
descrcare gestiune produse finite vndute
75.800 lei
711
=
subvenii aferente exploatarii
4.700 lei
5121
=
sconturi primite
5.300 lei
401
=
impozit pe profit
2.710 lei
691
=
achiziie materii prime
2.8381,5 lei
%
=
23.850 lei
301
4531,5 lei
4426
obinere produse finite
81.400 lei
345
=
nregistrare depreciere titluri de plasament
1.800 lei
6864
=
nregistrare servicii prestate de teri
2.370 lei
628
=
plat salarii
19.800 lei
421
=
D

421
SI

C
6.100

Pli = 19.800
SF 5.000
Salarii datorate = 5.000 + 19.800 6.1000 = 18.700 lei
18.700 lei
641
=
421
D

711

75.800
SFC 5.600

+
+
=

+
+
+
=

18.700 lei

81.400

Grupa 70
Variaia stocurilor (SFC )
Venituri din subvenii aferente cifrei de exploatare (ct
7411)
Total venituri de exploatare
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu materii prime
Cheltuieli cu serviciile executate de teri
Cheltuieli cu salariile
Total cheltuieli de exploatare

84.000 lei
5.600 lei
4.700 lei
94.300 lei
13.510 lei
22.630 lei
2.370 lei
18.700 lei
57.210 lei
45

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare = 94.300 lei


57.210 lei = 37.090 lei
Cifra de afaceri net = grupa 70 (84.000 lei) + ct 7411 (4.700 lei) = 88.700 lei
506.
a) subvenii de exploatare
15.500 lei
5121

%
7411
7418

b) nregistrare amortizare
11.200 lei
6811
=
281
c) reluare provizioane
5.200 lei
151
=
7812
d) acordare sconturi
8.100 lei
667
=
4111
e) achiziie mrfuri
41.500 lei
371
=
401
f) nregistrare cheltuieli cu telecomunicaiile
7.800 lei
626
=
401
a) vnzare produse finite
105.000 lei
411
=
701
b) descrcare gestiune produse finite
106.800 lei
711
=
345
c) nregistrare dobnzi
6.600 lei
666
=
1682
J)
D
SI

345

15.500 lei
9.500 lei
6.000 lei
11.200 lei
5.200 lei
8.100 lei
41.500 lei
7.800 lei
105.000 lei
106.800 lei
6.600 lei

5.500

106.800
SF 3.700
SI + Obinere Descrcare gest = SF
5.500 + Obinere 106.800 = 3.700
Obinere = 105.000
105.000 lei
345
=
k) prestri servicii terilor
14.700 lei
4111
=

711

105.000 lei

704

14.700 lei

371

40.100 lei

7583

21.500 lei

2XX

45.000 lei

l) descrcare gestiune mrfuri vndute


D
371
C
SI
2.700
41.500
SF 4.100
SI + Achiziie Descrcare gest = SF
1.700 + 41.500 Descrcare gest = 4.100
Desccare gest = 40.100
40.100 lei
607
=
m) venituri din cedarea activelor
21.500 lei
461
=
n) descrcare gestiune active vndute
45.000 lei
%
=
17.000 lei
281
28.000 lei
6583

46


+
+
+
=

+
+
+
=

Venituri din prestri servicii


Venituri din vnzri de produse finite
Variaia stocurilor (SFD )
Venituri din subvenii aferente cifrei de afaceri
Alte venituri din exploatare (7583)
Total venituri de exploatare
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu telecomunicaiile
Cheltuieli cu mrfurile
Cheltuieli cu cedarea activelor
Ajustri privind provizioanele (Venituri din reluarea
provizioanelor)
Total cheltuieli de exploatare

14.700 lei
105.000 lei
1.800 lei
9.500 lei
21.500 lei
152.500 lei
11.200 lei
7.800 lei
40.100 lei
28.000 lei
5.200 lei
81.900 lei

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare Cheltuieli de exploatare = 152.500 lei


81.900 lei = 70.600 lei
Cifra de afaceri net = ct 704 (14.700 lei) + ct 701 (105.000 lei)+ ct 7411 (9.500 lei) =
129.200 lei

507.
Rezultat naintea impozitrii
Venituri din provizioane
Rezultatul din cesiunea imobilizrilor
+ Pierdere din cesiunea titlurilor de participare
+ Cheltuieli cu dobnzile
+ Cheltuieli cu amortizarea
Venituri din dividende
= Rezultat din exploatare naintea deducerii variaiei
necesarului de fond de rulment din exploatare
+ Scderea creanelor clieni
Creterea stocurilor
Scderea furnizorilor
Impozit pe profit pltit
+ Incasri din vnzarea titlurilor pe termen scurt
= Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare
68 lei
+
-

5121

ncasri din cesiunea titlurilor


Pli ctre furnizorii de imobilizri

200 lei
20 lei
140 lei
5 lei
55 lei
40 lei
35 lei
105 lei
23 lei
14 lei
12 lei
12 lei (2+17-7)
68 lei
158 lei

%
503
7642

68 lei
60 lei
8 lei
30 lei
282,8 lei
47

+
+
=
D

Dividende ncasate
ncasri din vnzarea utilajelor
Fluxul net de
trezorerie dinCactivitatea de investiii
162
D
Pli = 210
+142,8-70=282,8
SF 70

+
+
=

404
C
SI
210
142,8

35 lei
226,1 lei
8,3 lei

162
SI

X=90+100100= 90
SF 100

ncasri din mprumuturi din emisiuni de obligaiuni


Contractare credite pe termen lung
Rambursare credite pe termen lung
Dobnzi pltite
Fluxul net de trezorerie din activitatea de finanare

90

100

120 lei
100 lei
90 lei
55 lei
75 lei

508.
Rezultat naintea impozitrii
+ Cheltuieli cu amortizarea
Venituri din subvenii pentru investiii
+ Cheltuieli cu dobnzile
Rezultatul din cesiunea imobilizrilor
= Rezultat din exploatare naintea deducerii variaiei
necesarului de fond de rulment din exploatare
Creterea stocurilor
+ Creterea datoriilor din exploatare
Impozit pe profit pltit
=

1.900.000 lei
120.000 lei
40.000 lei
100.000 lei
50.000 lei
2.030.000 lei

Creterea creanelor din exploatare


Scderea veniturilor n avans
Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare

50.000 lei
220.000 lei
600.000 lei (350,000
+500.000-250.000)
400.000 lei
320.000 lei
880.000 lei

509.
1.Partajul capitalurilor proprii ale lui F i eliminarea titlurilor deinute de M la F:
Capitaluri proprii F
Total
M (76 %)
Interes minoritar
(24 %)
Capital social
250.000
190.000
60.000
Rezerve
210.000
159.600
50.400
Total
460.000
349.600
110.400
250.000 lei

Capital social F

210.000 lei

Rezerve F

2.Bilan grup:
Active diverse (390.000 + 660.000)
Total active

Titluri de
participare
Rezerv F ce
revine lui M
Interese
minoritare

190.000 lei
159.600 lei
110.400 lei

1.050.000
1.050.000
48

Capital social M
Rezerve (30.000 + 159.600)
Rezultat
Total capital propriu
Interese minoritare
Datorii (300.000 + 200.000)
Total capital propriu i datorii

200.000
189.600
50.000
439.600
110.400
500.000
1.050.000

510.
Societatea

Relaia

Procentaj control

F1
F2
F3
F4

SM n F1
SM n F2
SM n F3
SM n F3 n F4

75 %
90 %
45 %
35 %

F5

SM n F4
Total
SM n F1 n F5

25 %
55 %
55 %

SM n F5
Total
SM n F1 n F6
SM n F2 n F6
SM n F3 n F6
Total

30 %
85 %
10 %
60 %
30 %
100 %

F6

Procentaj interes
75 %
90 %
45 %
45 % x 35 % = 15,75
%
25 %
40,75 %
75 % x 55 % = 41,25
%
30 %
71,25 %
75 % x 10 % = 7,5 %
90 % x 60 % = 54 %
45 % x 30 % = 13,5 %
75 %

511.
1.Partaj capitaluri proprii societate F:
Capitaluri proprii F
Total
Capital social
Rezerve
Total

70.000
30.000
100.000

M (80 %)
56.000
24.000
80.000

Interes minoritar
(20 %)
14.000
6.000
20.000

2.Capitalurile proprii ale lui F sunt mprite n 2 componente:


a)Partea ce revine societii mam compus din:
a1)capitaluri proprii achiziionate ce au n contrapartid titlurile achiziionate
nscrise n bilan 80.000 lei
a2)capitaluri proprii acumulate (rezerve) din momentul intrrii lui F n perimetrul de
consolidare 24.000 lei
Capitalurile proprii acumulate ce revin societii mam mbrac forma de rezerv
consolidat i rezultat consolidat. Relaiile de calcul sunt:
1.Parte din capitalurile filialei ce particip la rezerva consolidat = Procentaj interes x
(capital social filial + rezerv filial) Cost istoric titluri = 80 % x (70.000 + 30.000) 80.000 = 0
2.Parte din rezultat filial ce particip la rezultatul consolidat = Procentaj interes x Rezultat
filial = 80 % x 0 = 0
b)Partea ce revine acionarilor minoritari = Procentaj interese minoritare x Total capitaluri
proprii filial = 20 % x 100.000 = 20.000 lei
49

70.000 lei
30.000 lei

Capital F
1012
Rezerv F
106

3.Bilan consolidat:
Active necurente (170.000 + 600.000)
Active curente (80.000 + 300.000)
Total active
Capital social M
Rezerve consolidate (180.000 + 0)
Interes minoritar
Datorii (150.000 + 400.000)
Total capitaluri proprii i datorii

Titluri de
participare 261
Interese
minoritare

80.000 lei
20.000 lei

770.000
380.000
1.150.000
400.000
180.000
20.000
550.000
1.150.000

512.
a) achizitie
213 = 404 100.000
b) amortizare
6811 = 281 10.000
Amortizare pt grup = (100.000 5000) / 5 ani = 19.000
Diferenta de amortizat = 19.000 10.000 = 9.000
117.5 = 281 9000 ( anul N)
OBS Daca se tine cont de metoda de amortizare a fiicei si a grupului apar diferente intre
politica fiicei si politica grupului care la nivel de grup pot genera impozite amanate astfel:
a) baza contabila a fiicei = 100.000 10.000 = 90.000
b) baza grupului ( fiscala ) = 100.000 19.000 = 81.000
rezulta o diferenta impozabila de 9.000
impozit amanat = 9.000 x 16 % = 1.440
6912 = 4412
1.440
Anul N+1
a) baza impozabila a fiicei = 80.000
b) baza grupului = 81.000-19.000 = 62.000
diferenta temporara impozabila = 80.000-62.000 = 18.000
impozit amanat = 18.000 x 16 % = 2.880
6912 = 4412 1.440 ( 2.880 1.440 )
Anul N+2
50

- vanzarea 461 = 7582

150.000

-descarcarea gestiunii
% = 213
100.000
281
20.000
6583
80.000
- anularea impozitului exigibil ( pentru ca s-a vandut)
4412 = 7912
2.880
513.
- achizitie 201 = 404
50.000
- amortizare 6811 = 281
10.000 ( 50.000 / 5 ani)
31.12.N
-baza contabila = 40.000
- baza grupului ( fiscala) = 0
rezulta diferenta temporara impozabila = 40.000
impozit amanat = 40.000 x 16 % = 6.400
6912 = 4412 6.400
31.12.N+1
-baza contabila = 30.000
- baza grupului ( fiscala) = 0
rezulta diferenta temporara impozabila = 30.000
impozit amanat = 30.000 x 16 % = 4.800
6912 = 4412 4.800

514.
Punere in echivalenta:
M : 40%*SA, Cost = 40.000 lei
Elemente
Valori SA
CS
100.000
Rezultat
30.000
a) partajarea CPR ale societatii SA :
Elemente
CS
Rezultat

Total
100.000
30.000

SA
40.000
12.000

Valoarea titlurilor puse in echivalenta = 40.000+12.000 = 52.000


261echiv = %
52.000
261simplu
40.000
121consolidat 18.000

51