Sunteți pe pagina 1din 100
vood Educatiei, Cercetirii si Inovirii Centrul N: tru Curriculum si Evaluare in EXAMENUL DE BACALAUREAT — 2009 Proba scrisi la MATEMATICA - Proba D Filer teoretcd, profi real,specialzarea sine oe natu. Tiler tchoologe: profil servic, specialraen tote elie profesional; profil resurs,spesializarea tote {allchiteprofeionale; prof ehac spectalinrea toate calif profesionale S*Tostesubiectee sunt bligatri. imp efectv de era exe de 3 ore. Se acor 10 punte din och. La toate aubietl a cer rezlvari complete ‘SUBIECTUL I (30p) Sp | 1. Sk se caleuleze C} +3! ‘Sp | 2. Si se determine soluile reale ale ecuatici logs (32-+4)=2 Sp | 3. Sa se caleuleze 1+, stiind c& x i x sunt solutiile ecuatiei x? -x-2=0 a 5p | 4. Se considers functia f:[0.1] +R, f(x)=—x7. SA se determine muljimea valorilor functiei f 5p | 5. Fie punctele 4(2,-1) si B(-1.3). SA se determine mumerele reale a sib astfel incét AB =ai+bj 5p | 6. Se considera triunghiul ABC cu 4B = 4, 4C=T 3i BC=\3. Stse calculeze misura unghiului B. QO che 3l ech eas = 3t¢-2.392366=3 @ ce, 3x+¢70 => xo-$ Los (3xtG}= - => BXtbS45 = > 3x2 =? 7, & @ jee Mik = Sx -2 4 f robwcle Man Mua ele Kune 77 28h Puan POR? fe thea ¢taa)el«) |e Li. a AyJel te pate #6 tuex octet iba ead E317 Awl | Ab =a? +47” © canr= acken-Ace _ ZACAL BACALAUREAT 2009-MATEMATICA - Proba D, MT2, programa M2 V002 ous Inovarii lat lum si Evaluare in_ i EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisi la MATEMATICA - Proba D Fiera tortie, profi rea specalizare sine ale naturi Fir hole prae eri pecs ne cae proton; ro rere pcre tte prfesionae profconale SUBIECTUL I (0p) Sp | 1, Se considers functia f:R—>R, f(x)=x-3.SA se determine f(~4)-f(-3):...- £(3)-F(4). ‘5p | 2. Sa se determine solufile reale ale ecuatiei log, (x+2)+log x=3. ‘5p | 3. Sa se ezolve in multimea numerelor intregi inccuatia x? ~5x-+5<1 ‘5p | 4. Si se demonstreze c& pentru orice xe R numerele 3* —1, 3" gi $-3*+1 sunt termeni consecutivi {nt-o progresie aritmetics, 5p | 5. Inreperul cartezian xOy se considera punctele 4(4,-8) si B(6,3). Sa se determine coordonatele vyectorului 04 +OB Sp | 6. Sa se calculeze aria triunghiului ABC stiind c8 AC =2, m( x(x taJ= s 6 gp lgeb ys ances Korte ‘ £=-£ <0, mu convene gl er ar CS Xx ue 2 Q K-5x +440 ie Sea a 4E/. Qa WSMb=F FX) = ae 2 2 ea retreated cg phasis @ -ateer Stier’ ait x Ke (3% 4 )e(S- 364) =3 Senet PEATE — GMA) (Seda k Bea? FH - sat @ B+ 88 = leq MYT Dey j= 4i-€j 4 6t Pele dO L575” => #7 (49-8) © A AB Ac pia (BAe) _ le ee we Bhae 2 £ BACALAUREAT 2009-MATEMATICA - Proba D, M2, programa M2 Vooz Ministerul Es ri si Inovaril ccc: (Contrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invitimdntul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probi scrisi la MATEMATICA - Proba D Fiera eoretck, profil real, specializes sine ale naturi Fe erated profiel servil,specazaren toate calli iileprofesionale; profil resurse, specallzare tate {alle profesional profit en spelalzarea toate clei profesionale sTeatceabloae sunt obligato Timpol eect de ner este e 3 ore. Se cord 10 puncte din ofiin La toate subicetle se cer rezolviei complete. | SUBIECTUL I (30p) ‘Sp | 1, SA se determine al zecelea termen al sirului 1, 7, 13, 19. ‘5p | 2. Se considera toate numerele naturale detrei cifte serise cu elemente din multimea {1,2}. Si se caleuleze probabilitatea ca, alegind un astfl de numr, acesta sa fie divizibil eu 3 ‘5p | 3.88 se determine solutile reale ale ecuatici V2+¥ =x. 5p | 4, Se considerh functia f:R—>R, f(x)=2x+1. Sse calculeze f(-2)+ f(-1)+ f(0)+F()- 5p | 5. $a se determine ecuatia dreptei care trece prin punctele A(2,-1) si B(I,~2) 5p | 6, Sa se caleuleze aria triunghiului ABC, stiind c& AB= AC= V2 , m( <4 2 Atl AE- yah! AeG Ay = Aut (ude a ti a y Qig Rut Ge = Mt G6 = AtS¢ = 85 a @ ua Ah) Ud; 1A; LM, Mat; UL; Ld — Fcarur’ por et $3 ac 224;3 2 carwu {or o ‘ =Ze4 PFE _ fet 7 te (52 @ ce tMxee; 9 Azméet> 4-3. at Leta; & -K-2 =O; Sey ferent gels 2 due comveve tere; (ae =t ane. =? eg rela feoedebed ® Frcaysgearpee sey eareLCIT* weet 2th LED tl = S 4 4 x @ Aa: 2 20 et i2 Jy =o 2 Yn 4-24 Xe Yat _y-bebre 2 Aa: may Ftd EER DY AE) Abs kop Ges _ AGhe Aa fe PRWEB, mis 50% @ Aya ee ae 2 vi 2 = BACALAUREAT 2009-MATEMATICA - Proba D, MT2, programa M2

S-ar putea să vă placă și