Sunteți pe pagina 1din 13

Scoala cu clasele I-VIII , Stancuta , Braila Disciplina de studiu CHIMIE Profesor Bujoi Iuliana An colar 2011-2012 Conform programei

colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5097/09.09.2009 Clasa a VII-a 2 ore pe sptmn PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL I - 30 ore Nr. U.. 1. Unitatea de nvaare Competene specifice vizate 1.1;2.1;3.2 5.1 2.1;3.1;4.1 5.1 1.2;2.2;4.2 5.2; Coninuturi Nr. de ore alocate 7 Saptm na S1-4 Obser vaii

CORP. SUBSTANT. AMESTEC SOLUTII ATOM. ELEMENT CHIMIC. MAS ATOMIC

2. 3.

SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

1.2;2.2;

Introducere n studiul chimie i importana acesteia Proprieti/ Fenomene fizice i chimice Amestecuri omogene i eterogene Separarea substanelor din amestecuri Soluii Concentraia n procente de mas Atom Element chimic. Simbol chimic Nucleul atomic.Numr atomic. Numr de mas nveliul de electroni Structura nveliului de electroni pentru primele 18 elemente chimice Masa atomic Istoricul sistemului periodic Structura sistemului periodic Legtura dintre structura atomului i locul ocupat de un element n sistemul periodic

5 12

S4-6 S7-12

S13-15

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE UNITATEA DE NVARE 1 CORP. SUBSTAN. AMESTEC 7 ore Coninuturi detaliate Introducere n studiul chimiei i importana acesteia Competene specifice vizate 2.1 4.1 5.1 Activiti de nvare Definirea chimiei ca tiin experimental Evidenierea etapelor de evoluie a chimiei de-a lungul timpului Identificarea proprietilor materiei Recunoaterea noiunilor de corp, substan, materie Structurarea exemplelor de corpuri, substane, materie sub form de tabele Recunoaterea ustensilelor i aparaturii de laborato Evidenierea normelor de protecia muncii Aplicarea normelor de protecie personal n laboratorul de chimie i de protecia mediului. Observarea proprietilor fizice i chimice Realizarea de experimente care s pun n eviden fenomene fizice i chimice Interpretarea fenomenelor fizice i chimice n scopul diferenierii acestora Organizarea datelor observate sub form de fie de observaie, tabele. Definirea noiunilor de substan pur, amestec de substan, amestec omogen amestec eterogen Clasificarea amestecurilor dup unul sau mai multe criterii Exemplificarea de substae pure i amestecuri ntalnite n viaa cotidian Realizarea experimental a metodelor de separare a Resurse Manual clasa a VII-a; Plane; Corpuri, substane, materiale- manual clasa a VII-a, Prezentri ppt Vase, ustensile i aparatur de laborator; Plane, regulament de protecie a muncii n laborator Surse bibliografice, internet; Substane chimice, vase i ustensile de laborator Evaluare Observarea sistematic a elevilor Tabele Fi de lucru cu ustensile de laborator Evaluare oral

Proprieti/ Fenomene fizice i chimice

2.1 5.1

Observarea sistematic a elevilor; Fi de activitate experimental Fia de evaluare Evaluare AeL

Amestecuri omogene i eterogene

1.1 4.1

Internet Reeaua AeL

Separarea

2.1

Substane chimice, vase i

Evaluarea

substanelor din amestecuri

3.2 5.1

amestecurilor prin decantare, filtrare, cristalizare i distilare Evidenierea aplicaiilor practice ale metodelor de separare prin prezentarea de referate Reactualizarea cunotinelor studiate Rezolvarea testului de evaluare UNITATEA DE NVARE 2 SOLUII 5 ore

ustensile de laborator

Evaluare

4.1

Schema de recapitulare Test de evaluare

completrii fielor de lucru Fi de activitate experimental Prezentare referate Evaluarea sumativ

Coninuturi detaliate Soluii

Competene specifice vizate 2.1 5.1

Activiti de nvare Prepararea unor soluii n scopul definirii noiunilor de soluie, dizolvare, solvent, solvat. Conducerea unei investigaii pentru a determina factorii care influeneaz dizolvarea precum si a modului n care se comport diferite substane n prezena apei pentru a defini solubilitatea i a clasifica substanele dup solubilitate. Conducerea unei investigaii pe tema dilurii/concentrrii/saturrii soluiilor. Completarea fielor (tabelelor) pentru activiti experimentale. Determinarea formulei concentraiei procentuale pornind de la cteva situaii problema A Interpretarea mrimilor ce intervin in formula concentraiei procentuale Aplicarea formulei n diferite situaii problema Prepararea unor soluii de diferite concentraii Rezolvarea de probleme privind concentraia procentuala a soluiilor

Resurse Manual, fie pentru activiti experimentale, Substane chimice, vase i ustensile de laborator .

Evaluare Observare sistematica Completarea fisei pentru activitati experimentale

Concentraia n procente de mas

2.1 3.1 5.1

Manual, fie de lucru

Observare sistematic a elevilor Evaluare oral Observare sistematic.

Probleme referitoare la concentraia

3.1 Rez

Manual, fie de lucru

procentual a soluiilor. Evaluare

. 3.1 4.1 Reactualizarea cunotinelor studiate Rezolvarea testului de evaluare Schema de recapitulare Fia de evaluare Test sumativ

UNITATEA DE NVARE 3 ATOM. ELEMENT CHIMIC. MAS ATOMIC 12 ore Coninuturi detaliate Atom Competene specifice vizate 1.2 5.2 Activiti de nvare Comunicarea, sub forma scris/oral, a informaiilor privind etapele teoriei atomice Introducerea suportului noional referitor la definiia si caracteristicile atomului Organizarea unui atelier de lucru,confecionarea de colaje pe tema rspndirii elementelor chimice in natura si in sistemul biologic Exerciii de scriere a simbolurilor i denumirilor elementelor chimice Clasificarea substanelor pornind de la definiia elementului chimic Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicilor nucleonilor Reprezentarea prin simbol a nucleonilor Explicarea semnificaiei numrului atomic i a numrului de mas Exerciii de stabilire a numrului de protoni i neutroni pentru diferii atomi i de reprezentare a nucleelor atomice Resurse Surse bibliografice , internet Plane Manual clasa a VII-a Evaluare Observarea sistematic a elevilor Referat privind rspndirea elementelor chimice in sistemul biologic si importana lor Colaje Evaluare oral Evaluare AeL Completarea fiei de lucru Observarea sistematic a elevilor; Fi de lucru Fie de autoevaluare

Element chimic. Simbol chimic

1.2 4.2

Internet Aplicaie AeL Fia de lucru Manual clasa a VII-a Manual clasa a VII-a Plane cu structura nucleului;

Nucleul atomic. Numr atomic. Numr de mas

1.2 2.2

nveliul de electroni

2.2

Structura nveliului de electroni pentru primele 18 elemente chimice Masa atomic

2.2

Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicile electronului Reprezentarea prin simbol a electronului Exerciii de stabilire a numrului de electroni pentru diferii atomi Folosirea tabelelor ce cuprind caracteristici ale atomilor Folosirea aplicaiilor informatice din reeaua AeL pentru fixarea noiunilor privind structura atomului Reprezentarea structurii stratiforme a nveliului electronic Enunarea regulilor de distribuie a electronilor pe straturi Exerciii de reprezentare a structurii nveliului electronic al atomului pentru elemente pn la Z=18 Explicarea noiunilor de mas atomic relativ, mas atomic rotunjit Identificarea masei atomice relative i a masei atomice rotunjite folosind tabelul cu caracteristicile atomilor Exerciii de repezentare simbolic a particulelor elementare Descrierea pe baz de model a structurii atomului Rezolvarea testului de evaluare i aplicarea baremul de evaluare

Manual clasa a VII-a Plane cu structura nveliului de electroni; Aplicaie AeL

Completarea fiei de munc pe grupe de elevi i evaluare frontal Evaluare AeL

Manual clasa a VII-a Plane cu structura nveliului electronic Modele pe suport magnetic Aplicaie AeL Tabele cu caracteristicile atomilor, Manual clasa a VII-a, Fi cu exerciii pt. Munc individual Schema de recapitulare Fia de evaluare

2.2

Observarea sistematic a elevilor Completare fi de exerciii Evaluare AeL Completarea fiei de munc independent Barem de evaluare Completare fiei de recapitulare Evaluarea sumativ

Evaluare

5.2

UNITATEA DE NVARE 4 SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 6 ore Coninuturi detaliate Competene specifice Activiti de nvare Resurse Evaluare

Istoricul sistemului periodic

vizate 1.2 2.2

Structura sistemului periodic

1.2 2.2

Legtura dintre structura atomului si locul ocupat de un element n sistemul periodic Evaluare

1.2 2.2

Comunicarea orala a primelor incercari de alcatuire a sistemului periodic sub form de referat de prezentare i prezentri Power Point Organizarea unei activiti independente care s duc la descoperirea i nelegerea legii periodicitii i a modului de aezare a elementelor n sistemul periodic. Realizarea unei machete reprezentnd un minisistem periodic cu primele 18 elemente chimice Deducerea structurii sistemului periodic Explicarea noiunilor de grup i perioad a sistemului periodic Comunicarea de informaii privind clasificarea elementelor dupa pozitia in sistemul periodic in metale si nemetale Observarea proprietilot metalelor i a nemetalelor Corelarea structurii invelisului electronic cu pozitia in sistemul periodic pentru elementele cu Z=1-18 Exercitii de determinare a pozitiei in sistemul periodic pentru elemente din grupele principale i invers Reactualizarea cunotinelor studiate

Manual clasa a VII-a, Carton, culori, lipici Foarfece

Observarea sistematic a elevilor Proba orala Macheta minisistem periodic Proba oral Observare sistematic a elevilor Tabele cu observaii Observare sistematic Proba orala Evaluare AeL Evaluare sumativ

Internet, Manual clasa a VII-a, plana cu sistem periodic, metale, nemetale

Retea AeL, manual clasa a VII-a, sistem periodic

5.2

Test de evaluare

PLANIFICARE CALENDARISTIC SEMESTRUL II - 40 ore Nr. U.. Unitatea de nvaare Competene specifice Coninuturi Nr. de ore Saptm na Obser vaii

5. 6 7.

IONI. MOLECULE. VALENTA. FORMULE CHIMICE CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE REACTII CHIMICE TIPURI DE REACTII CHIMICE ALTE TIPURI DE REACTII

vizate 1.2;2.2;5.2 1.2;2.2;3.3 4.2; 3.3;

8 9

2.3;2.4;3.4 4.3; 2.3;2.4;3.4 4.3; 2.3;2.4;3.4 4.3;

10

Ioni Molecule Valena Formule chimice Formule chimice ale compuilor binari Formule chimice ale compuilor ternari Masa molecular. Mas molar Mol Raport atomic. Raport de mas Compoziia procentual Definirea reaciilor chimice Legea conservrii nr. de atomi. Ecuaii chimice Reacii de combinare Reacii de descompunere Reacii de substituie Reacii de schimb Reacii lente. Reacii rapide Reacii endoterme. Reacii exoterme PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE UNITATEA DE NVARE 5 IONI. MOLECULE. VALENA 6 ore

alocate 6 8 8

S16-18 S19-22 S23-26

4 8

S28-29 S30-33

S34-36

Coninuturi detaliate Ioni

Competene specifice vizate 1.2 2.2

Activiti de nvare Modelarea procesului de ionizare a atomilor Clasificarea ionilor Reprezentarea comparativ a structurii atomice cu cea a ionilor Formularea de ipoteze referitoare la la caracteristicile ionilor

Resurse Sistem periodic Manual clasa a VII-a, Reea AeL, Plane

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Probe orale Fie de lucru Evaluare AeL

Molecule

1.2

Valena

1.2 2.2 2.2

Evaluare

Formularea de ipoteze referitoare la la caracteristicile moleculelor Modelarea moleculelor de H2, Cl2,N2, HCl, CH4, NH3, H2S Execiii de stabilire a covalenei prin reprezentarea unor molecule Clasificarea moleculelor dup felul/numrul atomilor componeni Definirea valenei Explicarea noiunii de valen Exerciii de stabilire a valenei pe baza sistemului periodic i a structurii nveliului electronic Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea de substane ionice i molecule Rezolvarea testului final

Modele cu bile Manual clasa a VII-a, Sistem periodic Plan

Observarea sistematic a elevilor Probe orale

Sistem periodic Modele pe suport magnetic Fi de lucru Carton, hrtie colorat, lipici, foarfece , Test de evaluare

Observarea sistematic a elevilor Fi de lucru Produse ale atelierelor de lucru: modele de molecule Evaluare sumativ.

UNITATEA DE NVARE 6 FORMULE CHIMICE 8 ore Coninuturi detaliate Formule chimice Competene specifice vizate 3.3 4.2 Activiti de nvare Aplicarea algoritmului de stabilire a formulei chimice Modelarea grafic a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea substanelor reprezentate prin formule Aplicarea algoritmului de stabilirea a formulei chimice pentru compuii binari pe baza valenei Modelarea grafic a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea Resurse Modele cu magnet Sistemul periodic al elementelor Manual cls. VII, fie de lucru Modele cu magnet Sistemul periodic al elementelor Manual cls. VII Tabele cu exerciii Evaluare Observarea sistematic a elevilor Evaluarea completrii fielor de lucru Evaluare oral Completare tabele

Formule chimice ale compuilor binari

3.3 4.2

Formule chimice ale compuilor ternari

3.3 4.2

substanelor reprezentate prin formule Aplicarea algoritmului de stabilire a formulei chimice pentru compuuu ternari Modelarea grafic a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea substanelor reprezentate prin formule Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea formule chimice a unor substane compuse cu utilizri practice Rezolvarea testului final

Modele cu magnet Tabele cu radicali acizi Sistemul periodic al elementelor Manual cls. VII aplicaie AeL Internet, Fi de lucru Carton, hrtie colorat, lipici, foarfece Test de evaluare

Evaluare

4.2

Observarea sistematic a elevilor Evaluarea completrii fielor de lucru Evaluare AeL Produse ale atelierelor de lucru Formule de substane compuse cu utilizri practice Evaluare sumativ.

UNITATEA DE NVARE 7 CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE 8 ore Coninuturi detaliate Masa molecular. Mas molar Competene specifice vizate 3.3 Activiti de nvare Aplicarea algoritmului de calcul al masei moleculare pentru diverse substane compuse Explicarea noiunii de mas molar Exerciii de calcul al masei moleculare/masei molare Calcularea molului de substan Calcularea numrului de moli cuprini ntr-o mas de substan i invers Calcularea numrului de particule cuprinse ntr-o cantitate de substan (numr de moli /mas de substan) i invers Resurse Fise de lucru Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor Fise de lucru de grup Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor Culegeri de probleme Evaluare Observarea sistematic a elevilor Probe orale Observarea sistematic a elevilor Fie de evaluare

Mol

3.3

Raport atomic. Raport de mas

3.3

Calcularea raportului atomic Calcularea raportului de mas Exerciii de calcul al raportului atomic/de mas Determinarea formulei chimice din raportul atomic/de mas Calcularea compoziiei procentuale Determinarea formulei chimice din formula procentual Exersarea calculelor chimice prin aplicaii AeL

Fise de lucru individual Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor Culegeri de probleme Fise de lucru individual Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor Culegeri de probleme Reeaua AeL Internet, Fi de lucru Carton, hrtie colorat, lipici, foarfece Test de evaluare

Observarea sistematic a elevilor Completarea fielor de lucru Observarea sistematic a elevilor Evaluarea prin aplicaie AeL Evaluare prin test Produse ale atelierelor de lucru Formule de substane compuse cu utilizri practice Evaluare sumativ.

Compoziia procentual

3.3

Evaluare

3.3

Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea formule chimice a unor substane compuse cu utilizri practice Rezolvarea testului final

UNITATEA DE NVARE 8 REACII CHIMICE 4 ore Coninuturi detaliate Definirea reaciilor chimice. Competene specifice vizate 2.3 2.4 3.4 4.3 Activiti de nvare Efectuarea de experiene demonstrative privind reaciile chimice Recunoaterea vaselor i ustensilelor de laborator folosite n experimente Modelarea unei reacii chimice Clasificarea substanelor compuse dup criteriul compoziiei Resurse Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Evaluare Observarea sistematic a elevilor Referate privind fenomene chimice cunoscute din antichitate i evul

Exerciii de scriere a substanelor compuse implicate n reacii chimice Legea conservrii numarului de atomi Ecuaii chimice Evaluare 2.3 2.4 3.4 4.3 4.3 Enunarea legii conservrii numarului de atomi Definirea ecuaiei chimice. Exerciii de de scriere i de egalare a ecuaiilor Semnificaia ecuaiei chimice Rezolvarea unui test de evaluare Prezentarea unui proiect la alegere despre o reacie chimic ( pe grupe de lucru) Surse bibliografice, internet Substane chimice, vase i ustensile de laborator Fia de lucru Culegeri de probleme Fia de evaluare Barem de evaluare

mediu Evaluare prin exerciii Referate chimice Evaluarea fiei de lucru Test de evaluare Evaluarea pe baza de proiecte

UNITATEA DE NVARE 9 TIPURI DE REACII CHIMICE 8 ore Coninuturi detaliate Reacii de combinare Competene specifice vizate 2.3 2.4 3.4 4.3 Activiti de nvare Definirea reaciei de combinare Modelarea reaciei de combinare Exerciii de reprezentare a reaciilor de combinare Realizarea de experimente chimice care s permit studiul reaciilor de combinare Investigarea unor reacii chimice de combinare cu utilizri practice Interpretarea fiei lucru experimental Utilizarea retelei AeL pentru studiul reaciilor de combinare Definirea reaciei de descompunere Modelarea reaciei de descompunere Exerciii de reprezentare a reaciilor de descompunere Realizarea de experimente chimice care s permit studiul reaciilor de descompunere Resurse Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII aplicaie AeL Evaluare Observarea sistematic a elevilor Completarea fiei de laborator Postere de prezentare i interpretare a concluziilor Observarea sistematic a elevilor Completarea fiei de laborator.

Reacii de descompunere

2.3 2.4 3.4 4.3

Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII

Interpretarea fiei lucru experimental Investigarea unor reacii chimice de descompunere cu utilizri practice Utilizarea retelei AeL pentru studiul reaciilor de descompunere

aplicaie AeL

Reacii de substituie

2.3 2.4 3.4 4.3

Reacii de schimb

2.3 2.4 3.4 4.3

Definirea reaciei de substituie Modelarea reaciei de substituie Exerciii de reprezentare a reaciilor de substituie Realizarea de experimente chimice care s permit studiul reaciilor de substituie Investigarea unor reacii chimice de substituie cu utilizri practice Interpretarea fiei de lucru experimentale Utilizarea retelei AeL pentru studiul reaciilor de substituie Definirea reaciei de schimb Modelarea reaciei de schimb Exerciii de reprezentare a reaciilor de schimb Realizarea de experimente chimice care s permit studiul reaciilor de schimb Investigarea unor reacii chimice de schimb cu utilizri practice Interpretarea fiei de lucru experimentale Utilizarea retelei AeL pentru studiul reaciilor de schimb

Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII aplicaie AeL

Postere de prezentare i interpretare a concluziilor Fia de munca independent, aplicarea baremului de evaluare Observarea sistematic a elevilor Completarea fisei de laborator. Postere de prezentare i interpretare a concluziilor Observarea sistematic a elevilor Completarea fiei de laborator. Postere de prezentare i interpretare a concluziilor Evaluarea prin aplicaie AeL

Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII aplicaie AeL

UNITATEA DE NVARE 10 ALTE TIPURI DE REACII 6 ore

Coninuturi detaliate Reacii lente. Reacii rapide

Competene specifice vizate 2.3 2.4 3.4 4.3 2.3 2.4 3.4 4.3 4.3

Activiti de nvare Definirea reaciilor lente/ rapide Exemplificarea de reacii lente/ rapide cu utilizri practice Investigarea experimental a unor reacii lente/ rapide Completarea fiei de lucru experimentale Definirea reaciilor endoterme/exoterme Exemplificarea de reacii endoterme/exoterme cu utilizri practice Investigarea experimental a unor reacii endoterme /exoterme Interpretarea fiei de lucru experimentale Rezolvarea unei fie de evaluare Prezentarea unui proiect cu o tema la alegere cu privire la substanele chimice n viaa de zi cu zi( pe grupe de lucru) Identificarea factorilor de risc rezultai n urma aplicrii n practic a unor reacii chimice

Resurse Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII Surse bibliografice , internet, Substane chimice, vase i ustensile de laborator Manual cls. VII Fia de lucru Barem de evaluare

Evaluare Observarea sistematic a elevilor Completarea fiei de laborator Referate elevi Observarea sistematic a elevilor Completarea fiei de laborator Referate elevi Test de evaluare Evaluarea pe baza de proiecte

Reacii exoterme. Reacii endoterme

Evaluare final