Sunteți pe pagina 1din 29

INTRODUCERE Lucrarea de fata isi propune sa contureze o imagine de ansamblu asupra modului in care se desfasoara activitatea bancara in Agentia

Tineretului Sibiu- filiala a Bancii Transilvania si ce operatiuni implica aceasta. Pentru acest deziderat am considerat potrivit ca intai sa prezint cateva lucruri generale despre institutia financiar bancara, iar apoi sa ne familiarizam cu organizarea la nivelul centralei bancare, care se regaseste la Cluj Napoca. Datorita complexitatii activitatiilor sale am incercat sa realizez o sinteza cat mai relevanta pentru a sublinia ca pentru a presta servicii de calitate clientilor sai, Banca Transilvania este structurata pe foarte multe departamente care, fie se afla in raport de subordonare pentru a inlesni controlul, fie in raport de colaborare pe acelasi nivel ierarhic. Capitolul trei prezinta modul de organizare a activitatii in Agentia Tineretului Sibiu, impreuna cu fisa postului pentru fiecare dintre angajati. Asfel, exista o fisa a postului pentru sef agentie, front office officer, casier si consilier clientela. Agentia nu dispune de foarte multa autonomie, deoarece multe dintre actiunile sale au nevoie de aprobarea Centralei Bancare ce se obtine prin intermediul sucursalei Sibiu. Totusi, in operatiunile curente este suficienta o aprobare din partea sefului de agentie sau o confirmare a operatiunii de o a doua persoana, pentru ca aceasta se fie valida. Activitatea bancara se desfasoara in mod profesionist avand suportul tehnic si electronic modern, menit sa elimine eroarea factorului uman si posibilitatea sustragerii sau modificarii datelor. Un alt obiectiv al lucrarii se refera la operatiunile desfasurate de banca si de aceea am considerat necesar sa descriu produsele si servicii marca BT. Datorita varietatii de operatiuni efectuate de institutia de credit si dimensiunii mici a Agentiei Tineretului Sibiu, am ales sa le prezint doar pe cele mai frecvente si implicit pe acelea la care am avut ocazia sa asist pe perioada stagiului de practica. Am incercat sa scot in evidenta cunostintele pe care le am dobandit in urma stagiului de practica si atributiile pe care le-am avut in cadrul Agentiei Tineretului Sibiu. In incheierea proiectului, pe baza celor prezentate am subliniat cateva concluzii despre modul de organizare a activitatii bancare in Agentia Tineretului Sibiu si despre informatiile pe care le am asimilat in decursul orelor de practica.

1.PREZENTARE GENERALA BANCA TRANSILVANIA Istoria bancii a inceput in Cluj-Napoca, in 1994, din initiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea de a crea o banca locala, un brand de Cluj. Spiritul antreprenorial al fondatorilor sai a determinat consolidarea pozitiei bancii, intr-o prima etapa, in Cluj si, ulterior, la nivel regional. Aceasta si-a orientat la inceput activitatea spre sectorul IMM si, datorita cererii pietei, in scurt timp aceasta a inceput sa se dedice si domeniului retail. In anul 1997 Banca Transilvania a devenit prima institutie bancara din Romania, care a fost cotata la Bursa de Valori Bucuresti. Banca Transilvania este cea mai mare institutie bancara cu capital majoritar romanesc, iar Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, care detine 15% din capitalul social, este actionar semnificativ. Din anul 2002, Banca Transilvania are un management modern, cu un know-how international, care a imprimat bancii un stil diferit, caracterizat prin deschidere si flexibilitate. Un alt moment important pentru banca a fost anul 2003, cand s-a schimbat identitatea de corporatie, conform noii sale misiuni. Re-branding-ul a insemnat modificarea logo-ului bancii, precum si implementarea unui concept nou, standard, privind unitatile sale. Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante institutii financiar bancare din Romania si una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. O prioritate a activitatii sale este perfectionarea continua a serviciilor si a angajatilor, asa incat calitatea sa fie cea care face diferenta. Banca Transilvania inseamna totodata un grup financiar puternic, Grupul Financiar Banca Transilvania, care ofera pietei servicii integrate banking, administarea investitiilor, finantarea consumatorilor, leasing, tranzactii mobiliare, factoring, pensii private - prin intermediul companiilor sale: BT Asset Management S.A.I. S.A., BT Direct, BT Leasing, BT Medical Leasing, BT Securities, BT Finop Leasing IFN SA si Compania de Factoring. In toate actiunile sale, Banca Transilvania are suportul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care este actionarul sau semnificativ, precum si a altor actionari puternici, cum sunt: Bank of Cyprus si IFC - divizie a Bancii Mondiale. Linii de business Banca Transilvania este structurata pe patru linii de afaceri: retail, IMM, corporate si Divizia pentru Medici. Astfel, banca si-a format echipe specializate si un portofoliu complex de produse si servicii, pentru a sustine dezvoltarea acestor trei directii. Banca Transilvania are in prezent aproximativ 1,5 milioane de clienti activi. Retea, angajati, sub-branduri Banca Transilvania este prezenta in toate centrele economice importante din Romania, detinand peste 500 sucursale si agentii. Banca beneficiaza de un sistem informatic performant, centralizat, care ofera clientilor, ca principal avantaj, posibilitatea accesarii contului curent din oricare unitate din tara. Banca Transilvania detine peste 800 de bancomate in toata tara. Banca Transilvania are si sapte sub-brand-uri: BT Caf, BT Golf Cup, Academia BT, BT Tennis CUP, Crosul BT, Clujul Are Suflet si Clubul Intreprinzatorului Roman. Dintre 2

acestea, proiectul care s-a bucurat de cel mai mare succes este BT Caf, prima cafenea bancara din Romania. Banca detine trei astfel de locatii, aflete in Bucuresti si Cluj-Napoca. Echipa BT este formata din peste 5.000 de angajati care impartasesc cultura organizationala si valorile bancii, eforturile lor fiind canalizate in jurul aceluiasi obiectiv: calitatea muncii lor, pentru multumirea clientilor. Misiune bancii este exprimata astfel: Fiind partenerul care isi tine intotdeauna promisiunile, misiunea noastra este sa asiguram randamente superioare actionarilor nostri,sa fim responsabili fata de comunitate si o banca in care lucram cu mandrie si profesionalism. Observam astfel, ca Banca Transilvania este preocupata atat de mediul extern: parteneri, clienti si comunitatile in care activeaza cat si de mediul intern: actionari si angajati. Este necesar ca institutia financiara sa aiba un mediul de organizare si munca stabil si armonios pentru a putea presta servicii de calitate clientilor. Sloganul bancii este un element important al politicii de promovare si al procesului de creare a unui brand care sa inspire profesionalism si calitatea servicilor prestate. Banca Transilvania se promoveaza ca banca oamenilor intreprinzatori, specificand astfel publicului caruia i-se adreseaza, dar si respectul fata de origini, deoarece asa a inceput istoria sa. Sintagma oameni intreprinzatori nu se refera doar la persoane juridice, ci ii vizeaza pe toti aceia care au spirit antreprenor si sunt preocupati de o buna gestiune a resurselor financiare personale.

2.ORGANIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL CENTRALEI BANCA TRANSILVANIA In cadrul centralei bancare activitatea se organizeaza pe directii, departamente, divizii, servicii sau birouri de specialitate. Ele sunt entitati organizatorice menite sa asigure indrumarea, coordonarea si controlul operatiilor, pe probleme de specialitate. Delimitarea se face in raport de modul in care se grupeaza activitatile ce tin de infaptuirea managementului operational in cadrul institutiei. Directia Trezorerie raspunde de realizarea urmatoarelor obiective principale: implementarea politicii bancii privind atragerea si plasarea resurselor in lei sau valuta; realizarea veniturilor din operatiuni de trezorerie prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat; incadrarea in limitele impuse prin reglementari legale sau interne a diferitilor indicatori specifici. Atingerea obiectivelor se va face in contextul respectarii intocmai a reglementarilor legale in vigoare (legi, hotarari, ordonante etc.), precum si a reglementarilor interne, indeosebi a respectarii deciziilor privind competentele mandatate si regimul semnaturilor in domeniu. Directia Trezorerie se afla in subordinea directa a directorului general si este condusa de un director numit de catre Consiliul de Administratie al bancii, iar in lipsa acestuia de un inlocuitor desemnat de Comitetul de Management. Directia Trezorerie are urmatoarea structura organizatorica front office (dealeri); departamentul comercial (customer dealer); departament piata de capital; asistenti. S er v iciu l F ront-O ffice isi desfasoara activitatea in spatii special amenajate, in care este permis numai accesul persoanelor autorizate de conducerea bancii, este deservit de dealeri care realizeaza, in nume si cont propriu sau in numele si in contul clientilor, operatiuni de cumparare/vanzare de valuta contra moneda nationala, operatiuni de conversie atat pe piata interbancara nationala, cat si pe cea internationala, operatiuni de atragere/plasare de resurse in lei si valuta, operatiuni cu titluri de stat pe piata secundara. Serviciul comercial (customer dealer) organizeaza si coordoneaza activitatea de piata valutara , monetara si piata titlurilor de stat in interiorul Bancii Transilvania, cu clientii acesteia, cu sucursalele si agentiile. Serviciul participatii, titluri de investitii si piata de capital coordoneaza, gestioneaza si efectueaza operatiuni privind piata de capital in numele bancii. Se ocupa totodata de evaluarea riscului de piata. Directia Trezorerie colaboreaza cu toate directiile din centrala bancii in scopul realizarii sarcinilor ce-i revin la cele mai inalte standarde de profesionalism.

Directia Audit Intern are urmatoarele obiective principale: verificarea conformitatii activitatilor din entitatea auditata cu politicile, programele si managementul acestuia; evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea bancii; evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitate; protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel. Directia Audit Intern este coordonata de un director numit de Consiliul de Administratie si este subordonata acestui consiliu. Activitatea de audit Intern este organizata in conformitate cu prevedrile OUG 99/2006 si ale Normei BNR nr. 17 /2003 privind organizarea si controlul intern al activitatilor institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern; Directia Resurse Umane are misiunea de a transforma Banca Transilvania in angajatorul preferat, atat pentru angajatii din sistemul BT, cat si pentru candidatii din exterior. Printre obiectivele sale regasim: asigurarea corelarii intre strategia de afaceri a bancii si resursele umane necesare indeplinirii obiectivelor strategice ale bancii; implementarea politicii de personal adoptate de Consiliul de Administratie, Comitetul de Management sau Comitetul de Resurse Umane; determinarea cailor si mijloacelor celor mai eficiente pentru testarea, instruirea si perfectionarea resurselor umane ale bancii. Acest departament se ocupa de recrutare personalului, de mentinerea motivatiei angajatilor si organizarea de cursuri/traininguri pentru perfectionarea acestora. Pentru ducerea la indeplinire a activitatilor specifice, directia se afla in relatie de subordonare fata de Directorului general al bancii si colaboreaza pe plan intern cu directiile din centrala si sucursalele bancii, iar pe plan extern cu autoritatile din domeniu: Inspectoratele Teritoriale de Munca, Casele de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, clinici,firme de instruire, firme de selectie de personal, firme de consultanta in domeniu resurselor umane. Academia BT are ca si obiectiv sustinerea formarii si dezvoltarii profesionale si personala a angajatilor din Banca Transilvania, in vederea indeplinirii obiectivelor strategice ale bancii. Printre activitatile sale se numara: identificarea nevoilor de formare si dezvoltare profesionala impreuna cu colegii din retea, cei din liniile de business si operatiuni; elaborarea programelor de formare si dezvoltare profesionala; propunerea catre CRU a bugetului aferent activitatilor de formare si dezvoltare; implementarea planului de training conform deciziilor CRU si cu urmarirea incadrarii in bugetul alocat; dezvoltarea sistemului de training intern, organizare si suport logistic pentru cursurile interne sustinute de colegii din celelalte linii de business; centralizare feedback cursuri si valorificare feedback. Academia BT este subordonata Directorului Directiei Resurse Umane. Directia Credite Retail defineste strategia si politica privind activitatea de creditare pentru persoane fizice si actioneaza in vederea asigurarii unui portofoliu de calitate. Totodata urmareste consolidarea si dezvoltarea relatiilor bancii cu clientii comerciali si individuali.

Directia organizeaza, coordoneaza si asigura desfasurarea intr-o conceptie unitara a intregii activitati de creditare. Analizeaza si propune spre aprobare, dosarele de credit pentru persoanele fizice aflate in relatii speciale si personalul bancii si este responsabila de respectarea prevederilor contractuale incheiate intre BT si institutii externe de creditare. Poate negocia diferite conditii de acordarea a creditelor cu unii clienti. Promoveaza produsele de creditare, participa la crearea de produse noi si acorda asistenta unitatilor teritoriale privind activitatea de creditare a Bancii Transilvania. In colaborare cu DMR monitorizeaza riscurile specifice sectorului credite persoane fizice propunand, in acest sens, masuri catre Comitetul de Credite (de aprobare credite) sau Comitetul de Management. Directia Credite Retail este subordonata Directorului Retail Banking si este divizata pe urmatoarele arii de activitate: Credite persoane fizice (credite de consum si credite ipotecare / imobiliare); Credite persoane fizice credite pe card de credit; Coordonare analisti de credite retail din sucursale; Dezvoltare produse de creditare persoane fizice. Directia Relatii Internationale este principala directie cu rol in gestiunea relatiilor externe ale Bancii Transilvania. In acest scop, DRI asigura relatiile Bancii Transilvania cu bancile corespondente, clienti si parteneri de afaceri straini si organisme financiar bancare guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate. DRI analizeaza bancile partenere stabilind limitele de expunere pentru operatiuni de trezorerie si comerciale, comunicand aceste limite Directiei Trezorerie. In colaborare cu alte departamente ale bancii DRI asigura reprezentarea Bancii Transilvania la evenimente si manifestari externe. DRI raspunde de promovarea in exterior a informatiilor referitoare la Banca Transilvania, precum si de informarea conducerii bancii asupra evenimentelor externe relevante din domeniul financiar bancar. Directia Managementul Riscului prin activitatea sa Directia Managementul Riscului urmareste realizarea urmatoarelor obiective: identificarea si evaluarea riscurilor specifice in cadrul activitatii de creditare; elaborarea unor propuneri pentru reducerea riscurilor specifice; monitorizarea creditelor acordate; identificarea si evaluarea/analiza incidentelor operationale rezultate, precum si a pierderilor operationale potentiale; participarea la intocmirea rapoartelor catre Comitetului de Administrare a Activelor si Pasivelor privind riscurile de dobanda, de rata de schimb, de lichiditate, de capital si la elaborarea, dupa caz, a unor propuneri de solutii de diminuare a riscurilor spre dezbatere in CAAP, respectiv spre aprobare in CARB/CM; asigurarea securitatii informatiei in banca. Directia se compune din Departamentul de Revizie si Monitorizare, Departamentul Inspectie Risc, Departamentul de Risc Operational, Serviciul de monitorizare si control risc operational, Departamentul de Analiza Risc Credite PJ. Centrul regional Bucuresti are ca obiect de activitate reprezentarea intereselor Centralei BT in Bucuresti, la nivelul sistemului financiar bancar, coordonarea operationala a entitatilor BT din

Municipiul Bucuresti si executarea de operatiuni bancare curente, in limita mandatului primit din partea conducerii Bancii. Directia Marketing asigura si raspunde de realizarea urmatoarelor obiective: elaborarea si urmarirea realizarii strategiei de marketing pentru toate liniile de business ale bancii, respectiv pentru orice actiune de marketing sau PR derulata sub marca Banca Transilvania, dar si pentru actiunile comune ale Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA; organizarea si desfasurarea la standarde optime a activitatii de marketing si PR, pe toate liniile de business; gestionarea eficienta a relatiei de parteneriat cu firmele/mediile de promovare; consilierea privind activitatile de marketing/ promovare/PR desfasurate la nivelul Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, respectiv a subsidiarelor acestuia. Activitatea de Retail Banking Directiile, serviciile, departamentele aflate in subordinea Directorului Retail Banking se ocupa de organizarea si desfasurarea activitatii privind vanzarile si dezvoltarea de produse din domeniul retail banking, asigurarea unor servicii de calitate din activitatea de retail banking, elaborarea strategiilor de vanzare aferente tuturor produselor de retail banking : credite retail, carduri (emitere si acceptare), Internet Banking, alte produse non-card. Activitatea de Retail Banking este structurata pe urmatoarele directii, servicii si birouri: Directia Credite Retail (ROF separat); Directia Vanzari Carduri & Dezvoltare Produse; Directia Acceptare Carduri & Monitorizare Tranzactii; Serviciul Call Center; Serviciul Produse Electronice Retail; Biroul vanzari produse non-card; Punct de lucru Consumer Finance. Directia Contabilitate Generala are ca si obiectiv organizarea si conducerea contabilitatii generale a Bancii Transilvania, precum si contabilitatii de gestiune interna conform prevederilor legale (Legea contabilitatii nr.82 / 1991 republicata, Ordinul BNR nr. 344 /01.08.1997 privind Planul de conturi a societatilor bancare (CAP VII), Ordin 1982/5/8.oct.2001 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile armonizate cu Directiva C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aplicabile institutiilor de credit, Ordin 4/13.09.2002 privind modificarea Planului de conturi pentru societatile bancare, Ordin BNR 6/2005, Ordin MF 999/5.08.2003,OrdinBNr nr 5/23072004), Ordinul nr. 5/2005. Contabilitatea bancii este organizata in compartimente distincte : Serviciul Contabilitate Interna si de Gestiune, care are in componenta; o Biroul Active imobilizate; o Biroul Contabilitate Interna; Serviciul Metodologie Contabila si Fiscala, care are in componenta: o Biroul Fiscalitate; Serviciul Centralizari, Bilanturi, IAS si Consolidare, care are in componenta: o Biroul IFRS; Departament Raportari; 7

Departament Investigare si Reconciliere; Serviciul Analiza financiara.

Directia Informatii pentru Management (MIS) are misiunea de a fi furnizorul unic de informatie manageriala diferitelor compartimente ale bancii (corporate, retail si operatiuni). Departamentul Actionariat ce are ca obiectiv asigurarea conducerii evidentei actionariatului bancii in conformitate cu prevederile legale. Directia Informatica are misiunea de a furniza si de a creste calitatea serviciilor IT, reflectate prin siguranta, disponibilitate, securitate pentru suportul activitatii operationale a bancii. Directia Decontari asigur si raspunde de derularea in banca in conditii legale si eficiente a operatiunilor de decontare inter si intrabancare; operatiunilor de mandat efectuate in numele altor banci; procedeelor in domeniul incidentelor de plati, operatiuni de decontari valutare, operatiuni de trade finance, operatiuni Western Union, operatiuni derulate de Centrul de decontari Bucuresti. Directia Investitii si Dezvoltare Teritoriala indruma, conduce si controleaza activitatea specifica de investitii in Banca Transilvania. Asigura dotarile obiectivelor cu birotica si mobilierul necesar atat start-ului, cat si ulterior in functie de dezvoltarea activitatii BT. Directia LOGISTICA asigurara si intretinere baza materiala precum si a serviciilor conexe necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii specifice bancare, incheie polite de asigurare pentru bunurile mobile si imobile ale centralei BT, organizeaza arhiva in Centrala BT. Directia Operatiuni Carduri furnizarea serviciilor specifice detinatorilor de carduri BT si urmareste derularea operatiunilor cu carduri, inclusiv tinerea cu exactitate a evidentei tranzactiilor si a decontarilor cu EUROPAY si VISA; Directia Operatiuni Carduri are in componenta doua servicii: Serviciul Reconciliere conturi; Serviciul Emitere carduri. Directia Coordonare Operatiuni Sucursale raspunde de realizarea urmatoarelor obiective: armonizarea si unificarea modului de execuare a operatiunilor bancare si sigurarea cadrului pentru derulare operatiunilor in limitele legislatiei, normelor interne si politicii bancii. Serviciul Operatiuni de Trezorie realizeaza decontarile in lei si valuta - aferente operatiunilor de trezorerie ale bancii si asigurara suportului informational intern pentru luarea deciziilor operative ale trezoreriei. Directia Administrare Credite (DAC) se ocupa de gestionarea portofoliul de credite al bancii, organizarea bazei de date privind portofoliul de credite al bancii, raportarile specifice domeniului credite, organizarea si coordonarea activitatii de colectare debite persoane fizice rezultate din activitatea de creditare si organizarea activitatii de evaluare garantii atasate creditelor. 8

Presupune doua sectoare de actiune Administrare Credite Corporate si Administrare Credite PF si IMM (retail). Directia Organizare Metodologie Conformare elaboreaza, in colaborare cu alte directii de specialitate ale bancii, a proiectelor de norme, regulamente si proceduri interne si promovarea acestora spre aprobare Comitetului de Management si Consiliului de Administratie, conformarea bancii la cerintele legii si a altor acte normative, protejarea integritatii Bancii Transilvania prin masuri prudentiale de cunoastere a clientelei si de combatere si prevenire a spalarii banilor, supravegherea activitatii de conformare a societatilor subsidiare ale Bancii Transilvania Directia Juridic si Contencios asigurara respectarea legalitatii in activitatea Bancii Transilvania, asistentea juridica la solicitarile celorlalte directii, prevenirea riscului juridic in activitatea de creditare, identificarea factorilor care au determinat inregistrarea creditelor restante acordate persoanelor juridice si fizice, inregistrarea avizelor de garantie reala mobiliara in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Departamentul Antifrauda asigura cadrul de monitorizare a aspectelor legate de frauda, la care poate fi expusa institutia de credit. Directia Management Proiecte evalueaza nevoile de dezvoltare aferente proiectelor: importanta, grupuri tinta, analiza problemei, resurse umane, financiare, tehnice implicate, planifica, implementeaza si evalueaza rezultatele proiectelor. Serviciul Corporate Banking Senior Officers (Zona Ardeal/ Non-Ardeal) vizeaza atragerea de noi clienti corporate si cresterea profiturilor pe cei existenti avand in vedere maximizarea veniturilor bancii. Totodata, ofera sprijin pentru forta de vanzari a bancii de la nivelul sucursalelor. Serviciul Management de Portofoliu & Analiza de Business (MP & AB) furnizeaza informatii de calitate top managementului, sefilor de linii de business si retelei privind eficienta plasamentelor, riscurile si oportunitatile legate de structura lor, asigura suport in stabilirea politicii de creditare. Directia Credite Clienti Corporativi (DCCC) asigura suportul in coordonarea procesului de structurare, negociere (acolo unde este cazul), acordare si monitorizare a gamei de produse de creditare ofertate catre clientela-tinta. Urmareste sa aduca un plus de valoare propunerilor de finantare realizate de analistii sucursalelor BT. Directia Clienti IMM (DCIMM) reprezinta structura comerciala care isi propune sa reactioneze operativ si proactiv la solicitarile clientilor definiti ca si IMM, atat existenti cat si potentiali. Clientii definiti ca si IMM vor fi gestionati in mod distinct avand proceduri si produse ce isi propun sa abordeze in mod unitar si focalizat aceasta categorie de clienti. Divizia Dezvoltare Vanzari si Suport Agentii vizeaza dezvoltarea, implementarea si mentinerea unui model standard de vanzare a produselor la nivelul agentiilor BT si asigurarea platformei tehnice si a suportului comercial in vederea integrarii agentiilor in modelul busines-ul bancii. 9

Devizia Medici este formata din medici si consultanti financiari care ofera solutii de finantare prin produse si servicii bancare concepute special pentru medicii din sectorul public si privat.

3. ORGANIZAREA INTERNA A AGENTIEI TINERETULUI SIBIU Datorita dimensiunii mici a Agentiei Tineretului, nu se poate vorbi despre departamente in cadrul organizarii activitatii bancare. Totusi, spatiul este compartimentat astfel incat sa existe o zona de front office reprezentata de ghiseul a doi ofiteri front-office, o zona de consultanta si contractare de credite, in care isi desfasoara activitatea un consilier de clientela, compartimentul casierie in care lucreaza doi casieri si partea de back office, unde are biroul seful de agentie. Spatiile sunt deschise pentru a asigura comunicarea eficienta intre angajatii, dar si pentru a inspira clientilor ideea de transparenta a activitatilor desfasurate. Pentru a inlesni comunicarea personalului atat in agentiei, cat si cu sucursala se foloseste un platforma de intranet a Bancii Transilvania ce contine si un program de chat online si linia telefonica. Fisa postului pentru sef de agentie prezinta urmatoarele atributii: Coordonare intregului personal aflat in subordine; Pregatirea continua a subordonatilor; In caz de urgenta poate inlocui orice angajat si are putere de delegare; Intermediar cu alte departamente din sucursala (daca este cazul); Asigurarea unui climat optim de munca; Organizarea activitatilor zilnice conform Regulamentului de Organizare si Functionare a bancii; Supervizarea activitatilor; Coordonarea fluxurilor de lucru privind evitarea riscurilor si erorilor; Aproba creditele si este filtru la deschiderea conturilor; Semnarea documentelor juridice; Intocmirea bugetului; Asigura echilibrul financiar si lichiditatea unitatii bancare; Control financiar preventiv; Previne si combate spalarea de bani; Urmareste mentinerea satisfactiei clientilor; Promoveaza spiritul Bancii Transilvania. Totodata, acesta va raspunde in mod direct pentru oricare dintre disfunctionalitatile ce pot intervine in domeniul atributilor sale si de securitatea informatiilor si banilor din cadrul unitatii sale. Fisa postului pentru ofiter front-office implica urmatoarele atributii: Inregistreaza in sistem operatiuni bancare; Constituie/desfiinteaza depozite sau garantii; Verifica semnaturile clientilor; Verifica zilnic jurnalul de tranzactii cu documentele anexate; Efectueaza corectii de erori; 10

Proceseaza tranzactii Western Union; Pastreaza legatura cu serviciul de decontari din cadrul sucursalei; Indeplineste orice alta sarcina pentru care este delegat de superior; Rezolva probleme curente ale clientilor. Ofiterul front office este responsabil pentru toate tranzactiile inregistrate, pentru pastrarea confidentialitatii si respectarii normelor interne de organizare si legislatiei bancare in vigoare. Fisa postului pentru casier se caracterizeaza prin atributii precum: Efectueaza operatiuni de depunere/retragere numerar; Gestioneaza operatiuni de transport numerar; Incaseaza pentru clientii speciali servicii; Gestioneaza casete de valori (daca e cazul); Incaseaza/achita sume prin Western Union; Preia/schimba bancnote uzate; Verifica zilnic jurnalul de tranzactii; Combate spalarea de bani prin verificarea riguroasa a sumelor incasate. Responsabilitatile acestui post implica supunerea la normele de organizare a bancii si raspundere directa pentru operatiunile desfasurate. Atributiile consilierului de clientela implica: Satisfacerea nevoilor clientului; Vanzare de produse si servicii bancare; Intretine si dezvolta relatii cu clienti; Cunoasterea clientelei Promoveaza imaginea bancii; Executa vizite la clienti pentru promovarea produselor si serviciilor bancare (daca e cazul); Asigura contacte cu clienti potentiali; Investigheaza piata locala; Efectueaza analize specifice pentru acordarea de credite; Obtine documente necesare diferitelor operatiuni de la clienti; Practica cross-selling si up-selling; Ofera toate informatiile solicitate de client in limitele normelor de organizare si functionare a bancii; Pastrarea confidentialitatii clientilor. Reprezinta BT la diferite evenimente de promovare. Consilierul de clientela este responsabil de atragerea de clienti, atingerea targeturilor si mentinerea nivelului de satisfactie.

11

4. PRODUSE SI SERVICII MARCA BT


4.1 CONTURI CURENTE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Contul de Capital Social este destinat persoanelor juridice si ofera avantajul de a efectua plati intrabancare si interbancare, ridicari si depuneri de numerar lei sau valuata gratuite, in limita a 200 RON intr-un interval de cel mult 12 luni. Contul curent se poate deschide in lei, EURO, USD sau orice alta valuta. Avantajele constau in gestionarea mai eficienta a timpul si a banilor clientilor, putandu-se realiza diverse tipuri de tranzactii interbancare. Avantajele costau in lipsa unui cost pentru deschiserea sau administarea contului. Pentru retragerea banilor oricand si fara comision se poate atasa acestui cont un card de debit Visa Electron. Singurul cost apare la eliberarea numerarului de la ghiseul bancii, sub forma a 0,40% din suma care trebuie sa fie minimum 2,5 RON. Oferta de carduri a bancii este una variata si se imparte in carduri de credit, carduri de debit si carduri co-banded.
4.2 CARDURI BT

MasterCard Forte care apare sub forma unui credit permanent pentru nevoi personale. Limita creditului acordat este de maxim 5 venituri eligibile, in functie de scoring, dar nu mai mult de 5.000 EUR (echivalent in lei), cu conditia incadrarii in gradul de indatorare. Ciclul de rambursare este intre 1 si 25 ale lunii (inclusiv capetele de interval). In aceasta perioada clientul trebuie sa achite suma minima de plata (cel putin 10% din valoarea creditului utilizat la sfarsitul lunii precedente). La fel si pentru MasterCard Forte pentru medici. Visa Gold se adreseaza persoanelor cu venituri inalte. Acesta are o perioada de gratie de maxim 55 de zile. Suma minima de plata (rulajul minim obligatoriu) este de 10% din valoarea creditului angajat la sfarsitul lunii precente si trebuie depusa in intervalul 1-25 a lunii in curs, iar limita creditului acordat este de maxim 5 venituri eligibile, in functie de scoring, dar nu mai mult de 10.000 EUR (echivalent in lei), cu conditia incadrarii in gradul de indatorare. Visa Gold BT-ROTARY este primul card din Romania destinat membrilor Rotary, emis de Banca Transilvania in colaborare cu Asociatia Rotary International District 2241. Cardul combina avantajele unui produs de tip premium, cu cele rezultate ca urmare a colaborarii dintre Banca Transilvania si Asociatia Rotary International District 2241. Visa Platinum este un produs premium creat special pentru top managementul companiilor foarte mari, oameni de afaceri renumiti, persoane cu statut social inalt. Limita creditului acordat este de maxim 5 venituri eligibile, in functie de scoring, dar nu mai mult de 30.000 EUR (echivalent in lei), cu conditia incadrarii in gradul de indatorare.

12

Oferta de carduri de debit a Bancii Transilvania este formata din: Visa Electron poate fi utilizat atat pe teritoriul Romaniei cat si in afara tarii, atat pentru retrageri de numerar, cat si pentru plati la comercianti, putand fi folosit si pentru incasarea salariilor. Posesorii unui astfel de card pot beneficia si de o linie de credit pe contul curent de pana la 6 venituri lunare eligibile, cu conditia incadrarii in gradul de indatorare (maxim 3500 EURO), in functie de un scoring care se va face in sucursala bancii. MasterCard Mondo este destinat in principal folosirii in strainatate. Cardul se alimenteaza in lei si poate fi utilizat oriunde in lume, facandu-se automat conversia in moneda tarii respective, fara comision de conversie valutara pentru tranzactiile efectuate in strainatate. MasterCard Gold Debit este un produs premium, care vine cu un bogat pachet de servicii suplimentare. Ofera niste servicii speciale precum asigurari pe timpul calatoriei in strainatate, inlocuire in regim de urgenta a cardului, furnizare cash in regim de urgenta in caz de pierderea/furtul cardului, acces gratuit in Salonul Business Class al Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti si Saloanele Business din cadrul Aeroportului International Cluj-Napoca, pentru client si un insotitor, Programul MasterCard Elite, constand in acordarea de reduceri la plata cu cardul la comercianti de top. Pentru carduile emise pana la data de 30 iunie 2011 Banca Transilvania nu percepe comisionul de emitere de 50 lei/ card. MasterCard Direct este un card de debit cu cont in EURO, cu utilizare internationala, destinat persoanelor fizice. Poate fi folosit atat pentru tranzactii on-line, cat si off-line si pe Internet si e recomandat persoanelor care alatoresc mult in zona euro. Cardurile Co-Branded sunt asocierile de branduri ce conduc la diverse tipuri de beneficii acordate detinatorilor acestor carduri. Visa Electron Euro<26 este un card de debit cu cont in lei si utilizare internationala emis sub sigla VISA Electron, in regim co-branded BANCA TRANSILVANIA - EURO<26 ROMANIA . Cardul este destinat tuturor tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 25 de ani, in special studentilor.
4.3 DEPOZITE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Economii la vedere in lei (dobanda anuala)

DOBANDA / AN 5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 13

SUMA MINIMA (RON) 1.000 - 9.999 10.000 - 99.999 100.000 - 499.000 > 500.000

Suma minima pentru constituirea unui cont de economii: 1.000 LEI (PF)

Depozite in lei (dobanda anuala) Tipul depozitului LA TERMEN 1 luna ACTIV - depozit cu unitati de fond 45 zile 3 luni 111 zile 6 luni 210 zile 9 luni 12 luni 18 luni 24 luni LA VEDERE CLASIC 6,25% 6,50% 6,35% 6,50% 6,75% 6,50% 7,00% 6,75% 7,25% 6,75% 6,50% 0,00 % 6,25% + dobanda la vedere 6,25% + dobanda la vedere 6,50% + dobanda la vedere 7,00% + dobanda la vedere REVOLVING

Suma minima pentru constituirea unui depozit: 100 LEI (PF) si 2.500 LEI (PJ)

Contul curent marit Contul curent MARIT in EURO DOBANDA / AN 0% 1,75% 2,25% 2,75%

SUMA intre 0 si 999 EURO intre 1.000 - 24.999 EURO intre 25.000-99.999 EURO peste 100.000 EURO

Depozite in valuta (dobanda anuala) TIPUL DEPOZITULUI LA VEDERE LA TERMEN 1 luna 77 zile USD 0,00 % CLASIC 1,50% REVOLVING EURO 0,00 % CLASIC 3,00% 3,50% REVOLVING

14

3 luni 111 zile 6 luni 9 luni 12 luni

2,00% 2,25% 2,25% 2,25% 2,00% 2,00%

3,25% 4,00% 3,25% 3,50% 3,50%

3,25% 3,25%

Suma minima pentru constituirea unui depozit : 250 USD/EURO (PF) si echivalentul a 1.000 USD (PJ) Depozit la termen cu acumulare in EURO DOBANDA / AN 3,00% 3,50% 4,00% SUMA intre 1.000 si 24.999 EURO intre 25.000 si 99.999 EURO peste 100.000 EURO

Kid Cont* (dobanda anuala) Depunere initiala minima Depuneri** lunare minime Dobanda Bonificatie suplimentara*** RON 300 42 6,75% USD 100 15 2,25% EURO 100 10 3,25%

*Pentru depozitele constituite incepand cu data de 31.03.2009 **Depunerile pot fi lunare/trimestriale/semestriale ***Pentru fiecare perioada de 12 luni de functionare, clientii care si-au alimentat periodic depozitul cel putin cu suma aleasa, vor primi bonificatie suplimentara egala cu 1/12 din valoarea ultimei dobanzi platite, fara a depasi limita de 600 de lei (echivalent EURO/USD). Bonificatia va fi platita in data de 1 iunie a fiecarui an.

La acestea puteam adauga Depozitul Anotimp ce presupune suma minima de depunere de 2500 LEI, perioada pentru care se constituie de 45 de zile calendaristice si o dobanda de 5,85% si Depozitul 210 zile ce are o dobanda de 6,25%, ferma pe toata perioada contractului de depozit si implica suma minima de 2500 LEI. Depozite mai speciale sunt Depozitul Escrow este deschis la cererea clientului (persoana fizica sau juridica) daca doreste sa puna la dispozitia unui tert beneficiar, o anumita suma de bani, in lei sau valuta, in anumite conditii. Conditiile in care banca va elibera banii din acest cont sunt stabilite intr-o conventie incheiata de banca cu cele doua parti.

15

4.4 CREDITE PENTRU PERSOANE FIZICE

Practic BT este un credit de nevoi curente pentru care suma maxima pe care o poti primi depinde doar de scoring. Valoarea creditului este de 200000Euro sau echivalent in lei, se acorda in lei, nu exista avans, iar perioada creditului este de 10 ani. Solutia BT este un credit personal cu garantii materiale cu dobanda anuala fixa in primii doi ani 7% si dobanda variabila dupa doi ani: ROBOR 6M + 4,5 pp = 11,02%; ROBOR 6M + 4,0 pp = 10,52% - pentru clientii cu virare salariu in cont BT. Creditul Ipotecar are dobanda anuala fixa in primii doi ani 6,5% , apoi o dobanda variabila: ROBOR 6M + 4,0 pp = 10,52% ROBOR 6M + 3,5 pp = 10,02% - pentru clientii cu virare salariu in cont BT Credit Imobiliar - cumparare, constructie si modernizare imobil este caracterizat de acceasi dobanda anuala fixa in primii doi ani 6,5% si dobanda variabila dupa doi ani: ROBOR 6M + 4,0 pp =10,52% ROBOR 6M + 3,5 pp = 10,02% - pentru clientii cu virare salariu in cont BT Acest lucru se datoreaza faptului ca cele ultimele trei produse prezentate mai sus fac parte dintr-o oferta promotionala a bancii care este valabila daca clientul contracteaza creditul pana la data de 30 iunie 2011. Alte comisioane ce trebuie platite pentru aceste credite se refera la: comision zero de analiza dosar; comision anual de administrare credit (platibil anual intr-o singura transa, la scadenta creditului din luna iunie, cel tarziu pana in 30 iunie): 150 RON/an; comision de rambursare anticipata, se percepe in primii doi ani (perioada in care dobanda este fixa), astfel: daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data expirarii dobanzii fixe, este mai mare de un an: 1%; daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data expirarii dobanzii fixe, este mai mica de un an: 0,5%; comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor (pentru toate creditele acordate clientilor persoane fizice): 100 de lei pentru fiecare serviciu prestat; costurile de evaluare a imobilului si costurile notariale; asigurare imobil - Banca Transilvania ofera posilibilitatea incheierii asigurarii in sistem bancassurance: 0,12% pe an, calculata la valoarea evaluata a imobilului; asigurare de viata (doar pentru creditele peste 25.000 EURO): Banca Transilvania ofera posilibilitatea incheierii asigurarii in sistem bancassurance: 0,09% pe luna la 20% din valoarea creditului. Aceste tipuri de credite cu garantii se pot obtine si in EURO existand plafonul maxim de 250.000 euro, pe 30 ani. Dobanda este avantajoasa si nu exista comision de acordare pentru creditele noi sau pentru refinantari.

16

4.5 CREDITE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Credite IMM Credite cu analiza simplificata se acorda atat pentru activitate curenta sub forma creditului capital de lucru, liniei de credit, creditului pentru constituire de stocuri si/sau plata furnizorilor, cat si pentru investitii- credit pentru investitii sau scrisori de garantie bancara, pana la 100.000 Euro. Creditul rapid fara garantii materiale se acorda intreprinderilor fie ca doresc sa foloseasca banii pentru desfasurarea activitatii curente, fie ca sunt destinati unor investitii. Se pot obtine pana la 60000 EURO sau echivalentul in lei. Pentru garantarea facilitatii de creditare sunt solicitate numai garantii reale mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si asupra soldului contului curent al firmei deschis la Banca Transilvania. Se solicita, de asemenea, incheierea unor contracte de fidejusiune semnate de catre administratorii firmei imputerniciti de hotararea AGA sa contracteze creditul si de catre asociatii firmei care detin impreuna cel putin 50% din partile sociale/actiunile firmei. Se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni. Creditul gata garantat apare sub forma unei linii de credit gata garantata destinata nevoilor de capital de lucru, incluzand platile pentru furnizori, utilitati, salarii, precum si cele pentru achitarea datoriilor, chiar si cele pentru bugetul de stat. De asemenea, linia de credit poate fi utilizata si pentru refinantarea creditelor pentru nevoi de capital de lucru. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri acopera 80% din garantiile facilitatii, iar Banca Transilvania pune la dispozitie capitalul necesar si acopera restul de 20%. Valoarea maxima a finantarii este de 250.000 de lei sau echivalent in euro, iar termenul de acordare este de 1 an. Credit Dobanda 0% pune la dispozitia firmei la inceputul fiecarei luni o suma de bani fara a pretinde specificare destinatiei utilizarii ei. Valoare maxima a creditului este de 35.000 pe perioada de 12 luni. Scontare 100% este un credit ce permite firmei sa obtina finantare de la banca prin garantarea cu cecuri sau bilete la ordin ce urmeaza sa fie incasate mai tarziu de intreprindere. Valoarea creditului poate atinge 35000RON iar perioada maxima este de 12 luni. Destinatia creditului vizeaza plati curente ale firmei. Credit 1 ora investitii fara garantii suplimentare poate avea o valoare de pana la 100000RON, se acorda pe durata a 60 luni, avand o perioada de gratie de maxim 3 luni. Destinatia creditului poate fi achizitie autoturisme, utilaje noi si second hand, renovari sau extindere de imobile. Practic, Banca Transilvania plateste integral bunul si acesta este singura garantie necesara. Creditul destinat acoperirii cheltuielilor de infiintare/intretinere a culturilor vegetale poate finanta pana la 75% din cheltuielile necesare, in limita a 250.000 de lei. Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. acopera maxim 80% din garantiile creditului. Termenul de acordare este de maxim 12 luni, corelat cu tipul culturii finantate. Creditul Start-Up se adreseaza persoanelor juridice care abia isi incep activitatea si au nevoie de finantare si consultanta. Acest credit se poate contracta doar daca firma este nou infiintata sau functioneaza de cel mult 6 luni. Este necesar ca intreprinderea sa acopere 17

25% din valoarea investitiei si restul pana la 35.000 RON, iar in varianta Start-Up Plus pana la 85.000 RON, sunt acordati de Banca Transilvania. Perioada creditului este de 60 de luni, iar cea de gratie de 6 luni. Planul B ... de la BT ofera facilitatea de refinantare a creditelor contractate la alte banci de catre firme. Ratele pot fi diminuate cu pana la 50%, in primele 12 luni de la preluare. Prin acest produs pot fi preluate liniile de credit, credite pentru capital de lucru sau cele pentru investitii care genereaza venituri. Valoarea maxima a finantarii este de 1.000.000 lei sau echivalentul in euro. Perioada de acordare difera in functie de tipul de credit de la 12, pana la 36, respectiv 90 de luni. La creditele mentionate anterior se adauga creditele non-cash sub forma scrisorilor pentru licitatii si a scrisorilor de retur avans si de buna executie. Banca Transilvania prin subsidiara sa BT Leasing ofera creditare si sub forma leasing-ului. Credite CORPORATE Pentru clientii care intra in sfera Diviziei Corporate Banca Transilvania ofera o gama variata se produse bancare, insa conditiile si termenii contractului de creditare sunt negociabile. Activitatea de creditare cuprinde: Credit pentru capital de lucru, Credit pentru nevoi temporare, Proprietati imobiliare pe firma, Plafon rapid de rezerva, Scontare 100%, Oportunitate FX, Creditul Energie Eficienta. Credite DEVIZIA MEDICI Pentru clientii ce fac parte din Devizia Medici exista cateva pachete speciale care sa se plieze pe nevoile de finantare a acestora: Pachetul Rezident, Pachetul Specialist, Pachetul Praxis, Pachetul Tehnicieni Dentari.

4.6 SERVICII BANCARE

BT24 este solutia de Internet Banking a Bancii Transilvania. Aceasta asigura acces rapid si sigur, prin intermediul Internet-ului, la conturile proprii, oferind, in acelasi timp si posibilitatea de a realiza o gama vasta de operatiuni bancare. Serviciul este disponibil 24 ore din 24, putand fi accesat de oriunde de pe glob, de pe orice computer conectat la Internet. Operatiunile ce pot fi efectuate cu aceasta aplicatie sunt:

Plati in lei catre orice beneficiar cu contul deschis la alte banci din Romania; Plati in lei catre parteneri cu conturi deschise la Banca Transilvania; Plati in lei catre Trezoreria Statului; Plata utilitati; Alimentari card; Plata salariilor in conturile de card ale angajatilor; Plati valutare interne si externe; Vanzare-cumparare valuta; 18

Constituirea si desfiintarea depozitelor.

Western Union face posibil transferul de bani intre persoane fizice prin serviciile "Will Call": trimiteri de bani disponibile in EURO, USD si LEI, plata catre client disponibila in EURO, USD si LEI. Totodata, Western Union faciliteaza transferuri rapide de bani intre o persoana fizica si o persoana juridica: trimiteri de bani disponibile in EURO, USD si LEI, plata catre client disponibila in EURO, USD si LEI, serviciul Quick Pay - persoane fizice ce pot trimite bani catre persoane juridice definite ca destinatari si agreate de Western Union, serviciul Quick Cash companii agreate de Western Union ce pot utiliza serviciul pentru plati catre persoane fizice oriunde in lume. Direct Debit ofera posibilitatea achitarii facturilor direct din contul curent. Operatiunea se desfasoara automat fara a mai fi nevoie de deplasarea pana la banca. Este necesar ca clientul sa aiba un cont curent la Banca Transilvania si sold in acest cont la data scadenta a facturilor. Principalii colaboratori pentru care Banca Transilvania asigura serviciu de colectare a debitelor prin Direct Debit sunt: Orange, Romtelecom, Vodafone, Cosmote, RCS & RDS, UPC Romania, Telemac Piatra Neamt, AMBRA Piatra Neamt, Diginet Botosani, Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud, Electrica Muntenia Nord, Gdf Suez Energy Romania, Compania de apa Buzau, Compania de APA Somes Zalau Apa Grup S.A. Botosani, Apaserv S.A. Satu Mare, Nord Gaz Radauti. Serviciul plata facturi poate fi accesat prin mai multe optiuni, precum prin Internet Banking, Direct Debit, ATM-urile BT, folosind cardul, la POS-urile din unitatile BT sau plata in numerar la sediile BT. Abonamentul bancar pentru persoane juridice este primul si singurul produs de acest gen in Romania, care faciliteaza reducerea costurile operatiunilor lunare pana la jumatate. Daca valoarea comisioanelor dintr-o luna depaseste valoarea abonamentului, clientului i se returneaza diferenta, care poate fi maxim dublul valorii abonamentului. Abonament bancar pentru medici are aceleasi caracteristici ca cele mentionate anterior si poate fi: abonamentul bancar pentru medici - 12 euro/luna se adreseaza cabinetelor medicale de talie medie sau cabinetelor dentare cu activitate sau abonamentul bancar pentru medici - 6 euro/luna se adreseaza micilor cabinete medicale, medicilor de familie, dentistilor si cabinetelor mono-specializate. Caseta de Valori este un produs oferit clientilor bancii prin care acestia au posibilitatea pastrarii de valori, in conditii de siguranta. Se pot pastra documente, bijuterii, titluri de valoare, obiecte de arta si orice alte obiecte care nu contravin legislatiei in viguoare. Mentionam si Serviciul Call Centre disponibil 24 din 24 pentru clienti Bancii Transilvania.

19

5. OPERATIUNI BANCARE DESFASURATE DE AGENTIA TINERETULUI SIBIU


5.1 DESCHIDERE DE CONTURI BANCARE

Actele necesare pemtru constituirea unui cont bancar pentru persoane fizice sunt actul de identitate si cererea standard pentru astfel de operatiune, care se ofera la ghiseul bancii. Documentele se inmaneaza ofiterului front office, care verifica validitatea si corectitudinea datelor introduse, apoi executa inregistarea datelor in softul bancii. Aplicatia presupune alocarea pentru fiecare client a unui ID unic de inregistrare, apoi se stabileste natura contului (lei sau valuta). Pentru constituirea unui cont in valuta este necesar ca intai sa existe un cont in lei. Pasul urmator presupune generarea de catre sistemul electronic a codului IBAN, se scaneaza semnatura clientului, iar din acest moment clientul nu poate valida nici o operatiune decat daca foloseste specimenul de sematura inregistrat in calculator. Contul devine activ imediat, iar depunerea de numerar are loc la casierie. Actualizarea informatiilor personale, precum schimbare nume, domiciliu, specimen de semnatura sau imputernicirea altor persoane necesita completarea unui formular specific si are loc imediat. Acestea se adauga in arhiva bancii la dosarul personal al fiecarui client. In ciuda existentei informatiilor in sistemul electronic documentele se pastreaza si in format fizic timp de 10 ani.
5.2 CONSTITUIREA DE DEPOZITE BANCARE

Operatiunea de creare a unui depozit bancar presupune actiuni similare celor mentionate mai sus. Pentru constituirea unui depozit trebuie sa existe un cont curent, iar suma minima pentru un depozit la termen este de 100 lei. Inainte de constituirea unui depozit este important ca potentialul depunator sa cunoasca faptul ca exista, conform legislatiei, o lista a depozitelor negarantate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar. FGDSB poate acoperi sume in orice moneda aflate intr-un depozit constituit de persoana fizicica sau juridica si ofera compensatii in limita plafonului de garantare- 100000EURO sau echivalentul in lei per deponent garantat (persoana fizica/juridica). Poate acoperi si sume ce se afla sub forma certificarelor de depozit nominativ, cont curent, cont econimii, cont comun, obligatiuni si alte produse similare. Lista depozitelor negarantate include: depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor si ale intermidiarilor in asigurari; depozite ale autoritatilor publice centrale, regionale si locale; depozite ale organismelor de plasament colectiv; depozite ale fondurilor de pensii; depozite apartinand dupa caz administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor awmnificativi ai institutiei de credit in cauza; deponenti cu statut similar celui mentinat anterior si membrilor familiilor mentionate depozite ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit in cauza; depozitele nenominative; 20

depozite ale intreprinderilor, persoanelor juridice ce nu intre in categoria IMM; Compensatia per deponent este egala cu suma tuturor depozitelor garantate detinute la data la care acestea au devenit indisponibile, minus valoarea totala a creantelor exigibile ale deponentului. Acesta este exceptat de la plata impozitului si a comisionelor. Plata trebuie efectuata in maximum 20 de zile.
5.3 OPERATIUNI CU VALUTE

Pentru operatiuni cu valute este necesar sa se constituie conturi, respectiv depozite in valuta si functioneaza pe aceeasi principii ca cele de la conturile si depozitele in lei. Pentru executarea de tranzactii intre conturile ce apartin Bancii Transilvania, nu se percepe comision, iar banii ajung in cont imediat. Pentru tranzactii catre alte conturi se apeleaza la o banca intermediara si exista comisioane. De exemplu, tranzactiile in euro se efectueaza prin CommerczBank Frankfurt (Germania), pentru franci elvetieni prin UBS Zurich, pentru lire sterline- Standard Charted Bank. Banca Transilvania asigura de asemenea transfer de bani prin Western Union. Pentru a primi o suma de bani, beneficiarul trebuie sa prezinte cartea de identitate, sa specifice tara de origine a emitentului, numele complet al emitentului, suma si codul de 10 cifre ce ii este comunicat de expeditor la depunerea numerarului. Datele furnizate de beneficiar sunt confruntate cu cele din sistemul electronic si daca acestea corespund pe deplin se elibereaza un fel de chitanta in doua exemplare. Unul pentru beneficiar si unul ce ramane la banca impreuna cu o copie dupa cartea de identitate a beneficiarului. Operatiunea are loc la ghiseul front office in timp ce ridicarea numerarului se face de la casierie pe baza chitantei primite de client. O modalitate mai eficienta de trimitere/primire numerar in/din Romania si/sau strainatate este serviciul Western Union Money TransferSM. Operatiunea are loc prin intermediul ATM-urilor si se adreseaza exclusiv clientilor BT posesori de card si nu implica nici un cost suplimentar.
5.4 OPERATIUNI CU CARDURI BANCARE

Pentru a detine un card bancar trebuie constituit intai un cont curent la care se poate atasa unul sau chiar mai multe carduri. Clientul are nevoie de cartea de identitate si o cerere standard primita de la banca. Ofiterul front office va inregistra cererea in sistem, iar cardul poate fi primit in 7 zile, timp necesar pentru ca cererea sa ajunga la centrala bancara si sa se genereze codul PIN. Cu acesta se pot executa plati la comercianti lipsite de comision, se pot retrage bani de la ATM intr-un cuantum maxim de 9000 lei pe zi, trimite/primi bani prin Western Union Money TransferSM. Cardul este international si astfel, desi, este atasat la un cont de lei se pot retrage euro sau alta valuta, in functie de tara in care se afla clientul.
5.5 OPERATIUNI DE CREDITARE

21

Activitatea de creditare a persoanelor fizice se poate imparti in credite care nu presupun specificarea destinatiei si necesita mai putine informatii despre solicitant si credite pentru care sunt necesare mai multe date si specificarea destinatiei imprumutului. Cel mai frecvent credit este cel pentru nevoi personale curente (creditele de consum), care apare sub forma produsului Solutia BT si Practic BT. Primul necesita o garantie spre deosebire de Practic BT si ambele nu au nevoie de mentionarea destinatiei. Se acorda doar personelor cu cetatenie romana si domicil stabil in Romania, care au venituri sub forma salariilor, pensiilor, dividendelor, chiriilor incasate etc. Venitul e considerat global, pe familie, nu pe membru de familie. Se tine cont de venitul net, adica suma de bani ramasa dupa plata angajamentelor lunare si a cheltuielor de subzistenta (minim 261RON/adult). Se urmareste un grad maxim de indatorare al solicitantului de 55%, procentajul ideal fiind 30%. Solicitantul trebuie sa aiba minimum 18 ani si cel mult 70 de ani la terminarea perioadei de ramburasare a creditului. Creditele auto, ipotecare, creditele pentru cumparare produse oferite de subsidiarele BT (precum obligatiuni, actiuni), pentru studiu sau turism necesita garantii si specificarea destinatiei sumei acordate. Garantiile solicitate pot fi sub forma bunului achizitionat (casa, masina), gaj fara deposedare sau ca si cesiune pe veniturile realizate de solicitant. Pentru un credit ipotecar se solicita, de regula, de catre banca, o ipoteca de rang I, ceea ce inseamna ca in caz de insolventa a debitorului, Banca Transilvania este prima care isi va recupera creanta. In cadrul Agentiei Tineretului activitatea de creditare este desfasurata de seful de agentie si consultantul clientela care incearca impreuna cu clientul sa gaseasca creditul potrivit nevoilor sale si sa stabileasca daca acesta este capabil sa ramburseze imprumutul. La nivelul persoanelor fizice conditiile de creditare nu sunt negociabile. Pentru a evita subiectivismul evaluatorului dosarului de credit, toate datele referitoare la solicitant sunt introduse in sistemul electronic, care pe baza unor altgoritmi si procedee statistice stabileste gradul de risc aferent solicitantului. Se calculeaza un punctaj intre 1 si 5 referitor la bonitatea clientului, unde 1 reprezinta risc major si 5 risc minor. Cei ce obtin 1 sau 2 nu pot primi creditul solicitat. Se mai stabileste un alt scoring privitor la stabilitatea venitului potentialului debitor sub forma literelor de la A la E. Se acorda imprumutul doar celor ce obtin A, B sau C. Documentele necesare includ: cerere de credit formata din buget de venituri si cheltuieli al familiei, declaratie pe propria raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si familiei sale, a codebitorilor, la data solicitarii creditului, declaratie pe propria raspundere privind valoarea obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta ale solicitatotului, familiei acestuia si codebitorilor, declaratie pe propria raspundere privind litigiile cu tertii si motivele existentei acestora daca este cazul, acordul de consultare a Centralei Riscurilor Bancare pentru solicitant, sotia sa/sotul sau, daca e cazul, si codebitorilor, acordul de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit pentru solicitant , familia sa si codebitori; Copii ale actelor de identitate- solicitant si sotia/sotul, codebitorii; Copia unui alt act de identitate a solicitantului- pasaport, carnet de conducere; Certificat de casatorie- daca e cazul; 22

Acordul CRB- garant daca e cazul; Acordul de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Creditegarant daca e cazul; Declaratia garantului- daca e cazul; Documente din care sa rezulte angajamentele totale lunare de plata sau alte finantar rambursabile ale solicitantului si ale familiei acestuia la alte institutii; Documentele de proprietate si evaluare ale imobilului luat in garantia creditului- daca e cazul; Documente care sa ateste veniturile luate in considerare; Documente specifice tipului creditului de consum. Solicitantii de credite sunt cautati atat in CRB cat si in Blacklist de catre banca. Blacklist este o baza de date in care apar infractiunile sau antecedentele penale ale cetatenilor. Analiza dosarului de credit se face prin aplicatia mentionata anterior in cadrul agentiei, apoi se trimite la sucursala Sibiu pentru aprobare. In cadrul sucursalei exista un Comitet de Credite format din trei membri care, in maximum o saptamana, trasmite raspunsul final. Inainte de 1 iunie 2011, aprobarea avea loc la centrala bancara, insa aceasta procedura a fost modificata pentru a spori eficienta activitatii de creditare. Este posibil ca seful Agentiei Tineretului Sibiu sa considere potrivita o derogare, in cazul unui raspuns negativ la solicitarea creditului, insa aceasta nu garanteaza schimbarea deciziei finale, ci presupune doar o reevaluare a dosarului. Aprobarea creditelor de consum de valoare mare este de competenta Comitetului executiv de Management. Prin credit de valoare mare se intelege: credit auto: 40000EURO sau echivalent in lei, credit personal: 100000EURO sau echivalent in USD/lei, credit cumparare actiuni: 250000EURO sau echivalent in USD/lei, alte tipuri de credite de consum: 10000EURO sau echivalent in USD/lei. Creditare persoanelor juridice implica o analiza mult mai comlexa cu privire la solvabilitatea solicitantului, iar conditii imprumutului pot fi negociate. Pentru IMM se acorda credite rapide sau altfel spus credite cu analiza simplificata. Acest lucru este posibil datorita interventiei Fondului National de Garantare care garanteaza in proportie de 80% imprumuturile acordate intreprinderilor mici si mijocii, vrand sa incurajeze dezvoltarea acestora, in timp ce 20% din suma creditului revine in riscul asumat de banca. Este considerata intreprindere mica cea care are o cifra de afaceri de maximum 1,5 milioane lei si intreprindere medie cea care se incadreaza intre 1,5 si 4 milioane lei. Acele firme ce depasesc acest plafon intra in sfera clientilor corporate. Documentele necesare pentru acest tip de solicitanti sunt: ultimul bilant contabil (semestrial sau anual), vizat de organismele abilitate, insotit de balanta aferenta; ultimele doua balante de verificare incheiate de societate; cerere de credit; certificat constatator cat mai recent dar cu o vechime de maxim 30 zile (se poate obtine si prin Banca Transilvania); declaratia privind relatiile de grup;

23

aprobarea legala/constitutiva privind contractarea creditului si persoanele imputernicite sa angajeze societatea; acord de consultare a Biroului de Credit; actele juridice de infiintare si certificat de inmatriculare (CUI + anexe). Aprobarea acestor credite se face tot prin utilizarea unei aplicatii si o analiza a dosarului insa are loc la nivelul sucursalei, nu la Agentia Tineretiului Sibiu care, in cazul acesta, are atributia doar de intermedia cu clientul si aduna documentele necesare. In ceea ce priveste clientii corporativi se ofera credite pentru activitati curente, investitii si alte finantari in functie de nevoile si structura companiei. La acest nivel, deoarece vorbim de credite de valori mari si clienti importanti ai bancii, conditiile de creditare sunt negociabile, iar aprobarea unui credit are loc la centrala Bancii Transilvania. La modul general, putem concluziona ca in acordarea unui credit pentru persoane juridice se analizeaza cel putin urmatoarele aspecte: natura specifica a creditului; clauzele contractuale aferente creditului; profilul expunerii pana la scadenta prin prisma evolutiilor potentiale ale pietei; existenta garantiilor reale sau personale; probabilitatea nerespectarii obligatiilor contractuale, stabilita pe baza unui sistem intern de rating. Pentru fiecare credit va fi evaluat riscul, luandu-se in considerare aspecte precum: performanta financiara curenta si previzionata a contrapartidelor; concentrarea expunerilor fata de contrapartide, pietele in care acestea opereaza, sectoarele economice si tarile unde sunt stabilite; capacitatea de punere in aplicare, din punct de vedere legal, angajamentelor contractuale; capacitatea si posibilitatea de a executa garantiile, in conditiile pietii; angajamentele contractuale cu persoanele aflate in relatii speciale cu banca, personalul propriu precum si familia acestuia.
5.6 OPERATIUNI DE PLATI SI COMPENSARI

Ordinul de plata este un titlu de credit emis de posesorul unui cont bancar (ordinator), adresat bancii care gestioneaza depozitul bancar respectiv, prin care titularul contului solicita bancii sa plateasca o anumita suma de bani unei alte persoane, denumita beneficiar. Ordinul de plata este revocabil, plata putand fi sistata de catre ordinator, in orice moment. Ordinul de plata poate fi letric, cand plata se efectueaza pe baza unei scrisori adresate bancii, si telegrafic, cand banca realizeaza ordinul de plata pe baza unui telefon sau telex. In functie de documentele date de beneficiar, ordinul de plata poate fi simplu, cand suma este incasata de la banca pe baza unei chitante eliberate de beneficiar, si documentar, cand beneficiarul trebuie sa prezinte bancii si documentele care atesta livrarea marfurilor sau prestarea de servicii. O plata dintr-un cont la banca se face in baza unui ordin de plata. Ordinul de plata se primeste de la client, ofiterul front office verifica datele si semnatura acestuia. Este necesar ca suma de bani scrisa in cifre sa corespunda celei scrise cu litere, caci se poate respinge ordinul chiar si pentru cele mai mici diferente. Se verifica soldul contului 24

clientului, se introduc in sistemul eletronic datele insemnate pe document, ofiterul front office isi trece referinta proprie pe ordinul de plata, il semneaza si stampileaza, apoi il trimite unui coleg pentru confirmare. Ordinul de plata este insotit de un borderou ce ramane la banca. Biletul la ordin este un inscris prin care o persoana numita emitent sau subscriitor (debitorul) isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca pentru biletul de ordin unei alte persoane numite beneficiar (creditor) o anumita suma de bani, la o data fixa numita scadenta si intr-un loc bine determinat. Mentiunile esentiale pe care trebuie sa le cuprinda un bilet la ordin sunt: denumirea de bilet la ordin, data emisiunii, scadenta, mentionarea obligatie personale si neconditionate de a plati suma de bani, numele beneficiarului, semnatura subscriitorului sau a emitentului si locul de platabanca. Poate fi transmis prin gir si poate fi garantat prin aval. Spre deosebire de cambie, in biletul de ordin nu figureaza numele trasului, deoarece tragatorul si trasul se identifica cu persoana emitentului. Tot spre deosebire de cambie, care este creata la initiativa creditorului, biletul la ordin este creat la initiativa debitorului. Din experienta biroul front office care se ocupa de aceste operatiuni am aflat ca intreprinderile din Romania folosesc cu precadere biletul la ordin in de favoarea cambiei. Cecul este un inscris (un ordin scris - prin intermediul unui formular tipizat, pus la dispozitie de catre banci pentru titularii de conturi de cecuri) prin care o persoana (tragator, emitent) da ordin unei banci (tras), la care persoana respectiva are un disponibil in cont, de a plati o suma de bani determinata unei terte persoane (beneficiarul cecului), plata facandu-se la vedere. Pentru emiterea cecurilor, titularii trebuie sa dispuna de conturi care sa acopere sumele ordonate de cecul emis, pe baza de disponibil, depozit bancar sau pe baza de credit, lipsa sumelor de acoperire este considerata infractiune. Cine pune semnatura sa pe un cec, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu are imputernicirea de a lucra, e tinut personal, in temeiul cecului si, daca a platit are aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentat. Aceeasi regula se aplica reprezentantului care a depasit imputernicirea sa. Orice persoana se poate obliga prin cec, prin mandatar, chiar daca mandatul este prevazut in termeni generali, in ce priveste dreptul mandatarului de a emite ori a semna cecuri. Politica Bancii Transilvania sustine ca toate operatiunile mentionate mai sus trebuie confirmate de o a doua persoana pentru a fi valide. Astfel, se urmareste eliminarea riscului erorilor de introducere a datelor in sistem si executarea unei plati mai mari decat era necesar sau invers livrarea unei sume insuficiente. In ceea ce priveste platile externe se utilizeaza sistemul SWIFT, care se bazeaza pe principiul transmiterii reciproce de informatii intre doua banci sau intre doi participanti oarecare. Banca initiatoare a trimiterii mesajului si cea destinatara (receptoare a mesajului) nu se afla in legatura directa, mesajul fiind transmis prin intermediul centrului de operare la care este racordata tara din care acesta porneste. Pentru transmiterea unui mesaj, utilizand reteaua SWIFT, se procedeaza astfel: se intocmeste mesajul, la un terminal, de catre o operatoare care lucreaza cu un ecran performant, in functie de normele SWIFT si tipul mesajului; 25

se plaseaza mesajul intocmit intr-un sir de asteptare; mesajul se controleaza de un verificator si se plaseaza intr-un sir de plecare; ordinatorul bancii emitente, dupa ce verifica daca normele SWIFT au fost respectate, transmite mesajul centrului de comutare cu ajutorul concentratorului national; mesajul, stocat la centrul de comutare se transmite destinatarului dupa identificarea acestuia. FIN Copy este o functie a retelei SWIFT care suporta compensarea si decontarea platilor de mare valoare, precum si a tranzactiilor din piata de capital. Serviciul FIN Copy, permite institutiei centrale sa receptioneze copia integrala sau partiala a unui mesaj FIN, astfel incat aceasta sa poata autoriza sau preveni distribuirea mesajului catre banca destinatara. Pentru identificare bancile folosesc Codul swift care este format din 8 sau 11 caractere, acestea incluzand codul BIC al bancii, tara, locatia si codul sucursalei. Astfel codul swift poate fi de forma urmatoare BANK RO BU XXX.

26

6. ACTIVITATI DESFASURATE PE PARCURSUL STAGIULUL DE PRACTICA Pe parcursul stagiului de practica, datorita normelor de confidentialitate si securitate ale Bancii Transilvania, nu mi s-a permis sa efectuez nici o operatiune si nici sa intru in casierie. Totusi, am putut observa cum se desfasoara activitatea la front-office, la biroul de consultanta clientela si creditare si am obtinut informatii importante despre cum se organizeaza si desfasoara activitatea bancara, pe baza carora am putut intocmi lucrarea de fata. Front office-ul Agentiei Tineretului Sibiu se ocupa de cea mai mare parte a operatiunilor bancare, dintre care putem mentiona: deschidere/actualizare/inchidere de conturi, deschidere/inchidere depozite/conturi de economii, trimitere/primire numerar prin Western Union, depunere cerere pentru internet banking BT 24, cerere pentru carduri, deblocare carduri, ridicare PIN pentru card si cardul in sine, transferuri bancare, executare bilet la oridin, cec, ordin de plata etc. Casierie se ocupa de alimentarea bancomatului, depuneri si retrageri numerar, plata facturi, alimentare conturi/depozite. Politica bancii Transilvania sustine ca pentru retrageri mai mari de 5000 EURO in aceeasi zi, clientul trebuie sa anunte cu o zi inainte banca. In ciuda existentei unei baze de date ce inregistreaza toate operatiunile casieria, front office-ul si biroul de credite trebuie sa aiba propria arhiva in format fizic. Documentele care se intocmesc la nivelul casieriei sunt Registru Casa Lei, Registru Valuta, Registru Schimb Valutar (CSV) si Liste Clienti Speciali. Documentele se intocmesc pentru fiecare zi si sunt in dublu exemplar deoarece exista doi casieri in decursul unei zile de munca. Registru Casa Lei cuprinde un jurnal de tranzactii, cupiura si toate chitantele in lei sau alte documente emise in ziua respectiva. Registru Casa Valuta este asemanator casei lei cu diferenta ca detine documente ce atesta operatiunile in valuta. Registrul CSV este o prezentare sub forma de lista a tuturor informatiilor despre operatiunile de schimb valutar efectuate in acea zi si este un singur exemplar. Liste Clienti Speciale contine informatii ce atesta serviciul de plata facturi. Front office-ul va pastra toate documentele ce se fac in dublu exemplar si mai ales cele ce privesc informatii despre clienti pentru a se putea forma un dosar pentru fiecare client in parte. Astfel, acest dosar poate cuprinde, de exemplu: cerere deschidere de cont, actualizare cont, actualizare imputerniciti cont, cerere inchidere de cont. Clientii sunt sortati alfabetic, apoi in functie de ID pe care il primeste fiecare. Biroul de credite va pastra, de asemenea, toate documentele depuse de solicitanti. Singura activitate pe care am putut o savarsi la modul practic in cadrul Agentiei Tineretului Sibiu a fost arhivarea acestor documente si actualizarea celor deja arhivate. Avand acces la documentele respective, a trebuit sa le sortez pe luni calendaristice - in cazul celor de la casierie sau alfabetic, daca ne referim la cele de la front office. Activitatea a fost una solicitanta din punct de vedere al volumului de munca care necesita mult atentie si meticulozitate.

27

CONCLUZII Analizand cum se desfasoara la modul practic operatiunile mentionate anterior am invatat cate ceva despre modul de functionare a instrumentele de plata si de credit si despre softul utilizat de Banca Transilvania pentru aceste operatiuni, pentru a sti ce pasi trebuie urmati pentru diferite actiuni solicitate de clienti. Am putut observa, de asemenea, comportamentul celor de la front office care este foarte important in interactiune cu clienti. Mentionez tinuta, atitudinea binevoitoare si respectuoasa, rabdarea si necesitatea de a fi bine informat pentru a putea ajuta clientii. In ceea ce priveste activitatea de creditare, discutia cu potentialul client are loc in particular pentru a stabili care sunt nevoile sale si posibilitatile de a rambursa un imprumut, dorindu-se obtinerea celei mai bune solutii pentru client. Astfel, acesta poate sa beneficieze de creditul care i se potriveste cel mai bine si i se ofera toate informatiile necesare pentru a face o alegere optima. Am luat contact cu numeroasele formulare si documente necesare pentru a deveni client Banca Transilvania care difera in functie de tipul de serviciu sau produs contractat, dar si cu cele ce privesc evidenta interna a activitatii. Nu putem vorbi despre un birou de contabilitate, seful de agentie fiind responsabil de intocmirea si respectarea bugetului solicitat si acordat de catre Centrala Bancii Transilvania. In incheiere doresc sa mentionez ca acest stagiu de practica m-a familiarizat cu mediul bancar real, m-a ajutat sa inteleg mai bine aspectele teoretice invatate la facultate si modul in care se desfasoara concret operatiunile bancare. Consider ca pe viitor cunostintele asimilate imi vor fi de mare folos pentru a imi facilita adaptarea la un loc de munca in acest domeniu.

28

BIBLIOGRAFIE

http://www.bancatransilvania.ro/, accesat pe data 09.06.2011.

29