Sunteți pe pagina 1din 58

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE PARTEA I 2. (3) Activitatile componente ale profesiei contabile.

Profesia contabila este o profesie cu o arie de activitate larga si diversa. Pentru a mentine o inalta calitate si diversitate a serviciilor profesionale oferite este esentiala asigurarea faptului ca firmele profesionale pot elabora cea mai larga gama de competente posibila si sunt capabile sa atraga si sa retina persoane capabile pentru a-si servi clientii. Aceasta este calea ideala, sin u protectionismul si mediul anticompetitive, pentru a permite sa fie servit atat interesul clientilor, cat si al publicului in general. Lista principalelor activitati / servicii care compun profesia contabila sunt: 1. Tinerea contabilitatii 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare 3. Audit statutar 4. Alte lucrari de audit financiar contabil 5. Management financiar contabil 6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala) 7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor 8. Evaluari de intreprinderi si titluri 9. Alte servicii contabile si paracontabile Diversitatea profesiei este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine dintre aceste activitati. Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita: - prin compartimente proprii; - prin externalizare. Dintre toate activitatile componente ale profesiei contabile, numai auditul statutar este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control. Alte servicii furnizate exclusive de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt: - resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de resursele umane, recrutare etc. - misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala; - servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila (investigare si analiza), analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea datoriilor si recapitalizarea, gestionarea portofoliului, controlul administrative si financiar, brokerajul etc. - servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic si administrative pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor etc. 1. Activitatile componente ale profesiei contabile. Profesia contabila cuprinde totalitatea activitatilor cu caracter economic care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii. Profesia contabila este un intreg format din mai multe activitati. Principalele activitati sunt: 1. Tinerea contabilitatii. 1

Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare. Auditul statutar. Alte tipuri de audit sau control intern. Servicii fiscale: consilierea fiscala, consultanta fiscala, asistenta fiscala. 6. Servicii de management financiar contabil : planificare contabila, contabilitatea analitica, contabilitatea de getiune, etc. 7. Activitati de evaluare ale intreprinderii. Alte servicii contabile si paracontabile.

2. 3. 4. 5.

Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere


Liber profesionistul contabil nu trebuie sa execute in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. In unele situatii, liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind: - sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale; - sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite; - sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila.


Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; - cerintele referitoare la educatia continua; - monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; - standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; - sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organele de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practice. Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate adecvata, ea insasi, reglementarea, trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie: - proportionala; - transparenta; 2

- sa nu fie impotriva competitiei; - nediscriminatorie; - precisa; - segmentata in functie de tinta sa; - implementata consecvent si just; - supusa unei examinari periodice. Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor, cat si nevoilor economiei in general. Reglementarea este importanta, darn u este suficienta si nici nu poate fi pe deplin eficienta decat daca este insotita de un comportament etic al profesionistului contabil, care, in final, reprezinta garantia bunelor servicii si a calitatii acestora. Serviciile de inalta calitate oferite de profesie sunt in final o functie a standardelor profesionale, inclusive de etica, a competentelor si valorilor profesionale si a sistemelor de reglementare, toate trebuind sa fie consecvente sis a se sprijine reciproc.

Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor, angajatorilor si publicului. Orice profesionist contabil care nu respecta standardele profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale. Astfel, IFAC considera ca organismele membre trebuie sa demonstreze ca se aplica programe adecvate pentru a oferi asigurarea rezonabila ca toti profesionistii contabili adera la cele mai inalte standarde. Reglementarea profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai, cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de reglementare si altele programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de supraveghere. Daca nu exista mecanisme externe de reglementare, asigurarea calitatii poate fi condusa cu costuri reduse si in mod eficient de catre acele personae dedicate din cadrul profesiei. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine profesionistului contabil. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru care contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist. In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o responsabilitate cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara. Organismele profesionale sunt responsabile de luarea masurilor adecvate pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri: nivelul de contract, nivelul firmei si nivelul organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe abordari, care includ: - resurse interne folosirea de inspectori angajati de organismul profesional; - resurse externe contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala; 3

sistem de control de catre terti persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea controalelor; contractarea lucrarilor in afara societatii organismul profesional externalizeaza controalele unei terte parti (ex. o alta organizatie profesionala cu experienta necesara); combinarea celor de mai sus organismul profesional poate externalize controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta abordare externa sau interna pentru alte angajamente; abordarea bilaterala sau regionala una sau mai multe organizatii profesionale poate / pot dori sa combine resursele pentru realizarea controalelor. Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate. Acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control.

Bunurile sau serrviciile primite si independenta


Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflati in intretinere.

Calitatea lucrarilor si autocontrolul


Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective. Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind: - calitatile personale (cabinet sau societate); - aptitudinile si competenta; - repartitia lucrarilor; - instructiunile si supervizarea. Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala.

9. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?


Emblema este compus dintr-o carte simboliznd nsemnle profesiei, toiagul de crainic al zeului Hermes cu doi erpi ncolcii, ceea ce semnific n Grecia antic diplomaia; emblema Corpului simbolizeaz rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care l are atunci cnd red imaginea fidel, corect i complet a patrimoniului contabilizat sau expertizat; precum i deviza: TIIN, INDEPENDEN, MORALITATE, atribute eseniale ale acestei profesii.

Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?
Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. Conferinta Nationala este constituita din : - membrii Consiliului Superior ; - membrii consiliilor filialelor Corpului ; - membrii comisiilor de disciplina ; - reprezentantii Ministerului Economiei i Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor ; - reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desemnati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri nscrii n Tabloul Corpului, n vigoare la 31 decembrie a anului expirat. Conferina Naional este o ordinar i o extraordinar Conferina naional ordinar se ntrunete anual prin grija Consiliului superior, care alege locul i stabilete data; convocarea Conferinei naionale ordinare se face cu cel puin 20 de zile naintea datei de desfurare a acesteia. Conferina naional ordinar are atribuiile prevzute de art.31 din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat. Conform OG nr. 65/1994 Conferinta nationala are urmatoarele atributii: a). Stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b). Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi transmise de catre CECCAR spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; c). Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale CECCAR; d). Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e). Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai comisiei de cenzori a acestuia; f). Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor CECCAR si dispune masurile necesare; g). Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea Comisiei Superioare de Disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive; h). Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si Consiliilor filialelor CECCAR; i). Alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei Superioare de Disciplina; j). Indeplineste orice alte atributii prevazute de Ordonanta 65/1994. Conform ROF n exercitarea atribuiilor sale legale, Conferina naional ia i urmtoarele msuri: a) aprob prin vot deschis situaiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuia bugetului de venituri i cheltuieli pentru exerciiul financiar ncheiat, precum i bugetul de venituri i cheltuieli al exerciiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior; b) aprob prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central i teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmtor, precum i principiile i criteriile de organizare i de salarizare a personalului angajat al Corpului; 5

c) aprob prin vot deschis sistemul de acordare i cuantumul cheltuielilor de deplasare i reprezentare; d) alege i revoc preedintele i membrii Consiliului superior i ai comisiei de cenzori; alege i revoc preedintele i doi membri ai Comisiei superioare de disciplin; e) aprob raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind rennoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alei; f) aprob prin vot deschis nivelul indemnizaiilor pentru organele alese ale Corpului; g) aprob normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor i aplicarea sanciunilor administrative i/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. h) stabilete anual cotizaiile datorate de membrii Corpului i taxele de inscriere n evidenele Corpului; i) confirm lista cuprinznd membrii de onoare ai Corpului; j) stabilete msurile necesare i urmrete ndeplinirea altor atribuii prevzute de actele normative, precum i a propriilor hotrri. Conferina Naional extraordinar are loc numai n cazuri deosebite i se convoac cu cel puin 15 zile naintea datei fixate pentru desfurarea ei, de ctre Consiliul Superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniiativ sau la propunerea filialelor reprezentnd peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

Care sunt atributiile Consiliului filialei?


Consiliul filialei are urmtoarele atribuii: a) supravegheaz modul de exercitare a profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat n raza de activitate a filialei; b) asigur aprarea intereselor filialei i administrarea bunurilor acesteia; c) asigur prevenirea i concilierea tuturor contestaiilor sau conflictelor de ordin profesional; d) hotrte n ceea ce privete nscrierea n Tabloul Corpului sau asupra modificrilor ce se aduc acestuia, potrivit precizrilor Consiliului superior; e) sesizeaz Consiliul superior cu propuneri i sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil i de contabil autorizat; f) sesizeaz comisia de disciplin a filialei, despre abaterile profesionale constatate n sarcina membrilor Corpului; g) efectueaz sau autorizeaz pe ntreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiv considerate utile intereselor profesiei, conform hotrrii Consiliului superior; h) pronun radierea din Tabloul Corpului, n cazurile prevzute de prezentul regulament, precum i ncetarea provizorie a calitii de membru al Corpului, la cererea celui interesat; i) analizeaz i adopt proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior; j) urmrete realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferina naional precum i execuia Bugetului de venituri i cheltuieli al filialei lund sau propunnd msurile corespunztoare n sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei; k) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament, de hotrrile i deciziile organelor de conducere ale Corpului.

7. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?


Consiliul Superior exercit drepturile Corpului aferente statutului su de persoan juridic de utilitate public; n mod esenial, are ca atribuie reprezentarea profesiunii n faa autoritilor publice prin preedintele su i coordonarea aciunilor consiliilor filialelor judeene. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv preedintele, i 8 supleani. Reprezentarea experilor contabili i contabililor autorizai se stabilete n funcie de procentajul experilor contabili n raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul rii. 6

Consiliul superior se convoac cel puin o dat pe semestru de ctre preedintele su i ori de cte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritii membrilor Consiliului superior, precum i la cererea Comisiei superioare de disciplin. Deliberrile Consiliului superior au caracter strict secret; hotrrile sunt date publicitii n revista editat de Corp i/sau pe site-ul Corpului. Hotrrile de interes general se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Consiliul superior are urmtoarele atribuii: a) alege dintre membrii si 5 vicepreedini ai Consiliului superior: 4 dintre acetia sunt alei dintre experii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizai; b) asigur elaborarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Economiei i Finanelor i Ministerului Justiiei; regulamentul de organizare i funcionare nu va fi naintat pentru aprobare fr avizele favorabile ale celor dou ministere; c) asigur elaborarea i completarea Codului etic naional al profesionitilor contabili pe baza Codului etic IFAC; d) asigur administrarea i gestionarea patrimoniului Corpului; e) delibereaz asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil i de contabil autorizat; f) vegheaz ca reglementrile privind dobndirea calitii de expert contabil i contabil autorizat s fie aplicate strict; g) asigur coordonarea activitii consiliilor filialelor; aprob metodologia de elaborare a bugetului de venituri i cheltuieli al Corpului; h) aprob statele de funcii ale Corpului la nivel central i teritorial; i) asigur participarea membrilor si n cadrul unor comisii de studii i cercetri destinate a face s progreseze profesia i tiina contabil sau n diverse grupe de lucru din cadrul instituiilor guvernamentale i neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide n termen de 30 de zile asupra contestaiilor fcute mpotriva hotrrilor luate de Comisia superioar de disciplin; k) aprob normele privind desfurarea activitii curente a compartimentelor i verigilor organizatorice ale Corpului; l) ia toate msurile necesare pentru desfurarea n bune condiii a activitii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei i a celei de asigurare a riscului profesional de ctre toi membrii Corpului; m) analizeaz activitatea membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin, experi contabili, i ia msuri administrative, organizatorice, inclusiv de natur disciplinar; pentru preedintele i membrii Comisiei superioare de disciplin, experi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinei naionale care hotrte; n) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de prezentul regulament i de hotrrile Conferinei naionale a experilor contabili i contabililor autorizai.

Care sunt atributiile directorului general executiv?


Directorul general executiv are urmtoarele atribuii: a) execut hotrrile i deciziile privind activitatea compartimentelor executive; b) pregtete, analizeaz i centralizeaz proiectele de buget ale filialelor; elaboreaz proiectul de buget al Corpului; dup nsuirea acestora de ctre Biroul permanent, prin preedintele acestuia, le prezint Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puin o lun nainte de nceperea exerciiului financiar; c) asigur execuia bugetului de venituri i cheltuieli, prezentnd informri periodice Biroului permanent; n acest sens, asigur i rspunde de organizarea i inerea contabilitii la nivel central i teritorial, potrivit legii; d) asigur executarea tuturor lucrrilor administrative i de secretariat; e) organizeaz i asigur evidena centralizat a experilor contabili i a contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului de ctre filiale; 7

f) asigur publicarea anual n Monitorul Oficial al Romniei a Tabloului Corpului; g) organizeaz, asigur i urmrete publicitatea n legtur cu exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, n interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplin pe cei care se fac vinovai de nclcarea reglementrilor privind publicitatea; h) asigur publicarea, potrivit legii, a situaiilor financiare anuale, dup aprobarea lor de ctre Conferina naional; i) asigur condiiile materiale pentru desfurarea activitilor tuturor structurilor Corpului; j) propune preedintelui Biroului permanent, anual, o dat cu proiectul de buget, schema de funcii i de salarizare a sectoarelor administrative i a salariailor din subordine; k) numete i revoc, cu respectarea statelor de funcii aprobate de Consiliul superior, personalul de execuie al Corpului i i stabilete salariile ; pentru funciile de conducere face propuneri Biroului permanent; l) asigur publicarea hotrrilor i deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementrilor i normelor in vigoare; m) particip, fr drept de vot, la edinele Biroului permanent i ale Consiliului superior, lund cunotin de deciziile i hotrrile adoptate. n subordinea directorului general executiv funcioneaz compartimentele operative i administrative care asigur funcionarea curent a Corpului. Atribuiile, competenele, structura de personal i relaiile dintre compartimente se stabilesc prin Regulamentul intern i norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv.

Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 1. Comisia Superioara de Disciplina pe langa Consiliul Superior al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Constituire: - 7 membri titulari (dintre care un presedinte), dintre care: Presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta Nationala dintre membrii CECCAR 2 membri desemnati de Ministerul Economiei si Finantelor 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. - 7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titulari) Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene: a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte; b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat; c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor; 8

d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de regulament. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin este de 4 ani. Pot face contestaii la Comisia superioar de disciplin mpotriva hotrrilor comisiilor de disciplin ale filialelor toi cei interesai, precum i consiliile filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicrii hotrrii comisiilor de disciplin ale filialelor. n perioada de judecare a contestaiei se suspend aplicarea prevederilor hotrrii de sancionare, pentru lucrrile ncepute. Membrii Comisiei superioare de disciplin sunt rspunztori de pstrarea secretului profesional n exercitarea mandatului lor. Hotrrile Comisiei superioare de disciplin pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, n termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunotin. Contestaia nu suspend aplicarea hotrrii. Pentru constituirea jurisprudenei disciplinare, Comisia superioar de disciplin ntocmete o culegere cu toate soluiile proprii pronunate, ct i cu cele pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor, publicndu-le anual n revista Corpului. 2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza. Comisia de disciplin a filialei este format din: 5 membri titulari (1 preedinte i 4 membri ) 5 membri supleani alei de adunarea general dintre membrii filialei, experi contabili, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Membrii supleani sunt desemnai n aceleai condiii, odat cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Comisia de disciplin de pe lng consiliul filialei este competent s sancioneze abaterile disciplinare svrite de experii contabili i contabilii autorizai, membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svrite n raza teritorial a altei filiale. Fac excepie plngerile privitoare la fapte svrite de membrii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, de membrii i preedinii comisiilor de disciplin ale filialelor, de preedinii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, precum i de persoanele fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia, care se depun la Comisia superioar de disciplin. Plngerile privitoare la fapte svrite de membrii i preedintele Comisiei superioare de disciplin se depun la Consiliul superior care le analizeaz i le prezint Conferinei naionale. Comisia de Disciplina a filialei instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite. Procedura de judecat disciplinar Toate reclamaiile privind fapte susceptibile de a antrena rspunderea disciplinar ndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societi recunoscute de Corp se adreseaz comisiei de disciplin a filialei de care aparine cel reclamat. Aceasta ntiineaz preedintele consiliului filialei. Fac excepie reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, a membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin ale filialelor sau profesionitilor i ai societilor strine care se adreseaz Comisiei superioare de disciplin. Plngerea ndreptat mpotriva unui membru al Corpului se adreseaz filialei din care face parte acesta, cu excepia situaiilor n care competena aparine Comisiei superioare de disciplin, pentru care plngerile se depun la Consiliul superior. Plngerea astfel primit se transmite n termen de 48 de ore, preedintelui comisiei de disciplin, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. 9

Procedura de judecat disciplinar este reglementat prin Regulamentul comisiilor de disciplin, aprobat de Consiliul superior al Corpului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Fapta svrit de un membru al Corpului, indiferent de funcia deinut n structurile alese i funcionale, prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili, hotrrile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinar.

8. Care sunt atribuiile preedintelui CECCAR?


Preedintele Consiliului superior este ales de Conferina naional dintre membrii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia pentru un mandat de 4 ani i poate fi reales pentru cel mult nc un mandat. Persoana respectiv poate s cumuleze aceast funcie numai dac i desfoar activitatea n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil i se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Pentru asigurarea continuitii, alegerea viitorului preedinte se face cu un an naintea expirrii mandatului preedintelui n funcie, fr ca perioada respectiv s influeneze durata mandatului noului preedinte. Preedintele Consiliului Superior asigur executarea hotrrilor Consiliului Superior i a deciziilor Biroului permanent i coordoneaz activitatea curent a Corpului. Preedintele Consiliului superior are urmtoarele atribuii: a) convoac i conduce edinele Consiliului superior i ale Biroului permanent; b) conduce i coordoneaz dezbaterile sedintelor organelor de conducere; c) prezint anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciiul viitor; d) urmrete ca angajarea i efectuarea cheltuielilor s se fac cu ncadrarea n bugetul aprobat de Conferina naional; e) prezint situaiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior i spre aprobare Conferinei naionale; f) reprezint Corpul n faa autoritilor publice, a terilor sau organizaiilor naionale i internaionale, aprnd prestigiul i independena profesional a membrilor si; g) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de Conferina naional, de Consiliul superior i de Biroul permanent. Preedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrrile consiliilor filialelor, seciunilor i departamentelor Corpului, participnd la dezbateri fr drept de vot. Preedintele Consiliului Superior poate s delege un membru al acestuia pentru o aciune sau activitate determinat. Preedintele Consiliului superior are competena s reuneasc preedinii consiliilor filialelor sau reprezentanii lor, n vederea examinrii unor probleme deosebit de importante ale aprrii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricror msuri de ordin colectiv.

10. Care sunt atribuiile reprezentantului Ministerului Economiei i Finanelor pe lng Consiliile filialelor?
Activitatea Corpului Experilor Contabili i a Contabililor Autorizai din Romania se desfoar sub supravegherea autoritii de stat, reprezentat de Ministerul Economiei i Finanelor. Persoanele desemnate s supravegheze activitatea public a consiliului filialei au urmtoarele atribuii: a. participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent i ale comisiei de disciplin, fr drept de vot; 10

b. sesizeaza Corpul Expertilor Contabili i Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n evidenta acestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale; c. sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale; d. sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului asupra hotararilor Consiliului filialei care contravin reglementarilor legale. Pentru exercitarea acestor indatoriri si atributii, materialele supuse dezbaterii se transmit persoanelor desemnate cu cel putin 7 zile inainte. In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor, acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac, in conditiile legii.

Care sunt atributiile presedintelui de filiala?


Preedintele consiliului filialei este ales de adunarea general, dintre membrii filialei Corpului, pentru un mandat de 4 ani i poate fi reales o singur dat. Persoana respectiv poate s cumuleze aceast funcie numai dac i desfoar activitatea n domeniul cercetrii sau n nvmntul universitar de profil i se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Pentru asigurarea continuitii, alegerea viitorului preedinte se face cu un an naintea expirrii mandatului preedintelui n funcie, fr ca perioada respectiv s influeneze durata mandatului noului preedinte. Preedintele Biroului permanent al filialei asigur executarea hotrrilor Consiliului superior i ale consiliului filialei, ca i buna desfurare a activitii membrilor filialei, avnd urmtoarele atribuii principale: a) convoac consiliul filialei i conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor regulamentului; b) reprezint consiliul filialei pe lng Consiliul superior i pe lng membrii Corpului; c) reprezint Corpul n faa reprezentanilor autoritilor publice i ai colectivitilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza mputernicirilor stabilite de Consiliul superior; d) asigur urmrirea ncadrrii cheltuielilor n bugetul aprobat; e) asigur organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr.1 la prezentul regulament; f) supune spre aprobare adunrii generale execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe anul expirat; g) arbitreaz eventualele litigii dintre membrii filialei i clienii acestora, n cazul cnd acetia din urm accept acest arbitraj; h) supune adunrii generale anuale propunerile pentru acordarea de distincii onorifice, conform regulamentului; i) ndeplinete alte atribuii prevzute de lege, de Regulament, de hotrrile i deciziile organelor de conducere ale filialei i ale Corpului.

1. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?


Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: - detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant; - respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul professional, cu deosebire cele care se refera la integritate si obiectivitate; - recunoasterea unei datorii fata de public. 11

Uneori, datoria membrilor privind profesiunea lor si publicul poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor, astfel incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor sis a pastreze increderea publicului in profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

42. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata?
Conditii cerute: - sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii; - sa fie de bun simt; - sa fie demna din punct de vedere profesional; - sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent; - sa evite promovarea personala excesiva.

Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
Calitatea de expert contabil se dobandeste pe baza de examene si stagii practice. Condiiile pentru a deveni expert contabil: - examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin; - efectuarea unui stagiu de 3 ani. Stagiul se poate efectua in sistem colectiv sau pe langa un tutore de stagiu. In perioada de stagiu, stagiarul este obligat sa efectueze minimum 200 de ore de pregatire pe semestru, precum si pregatirea deontologica si doctrina profesionala. - susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (examen scris, proba orala). Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei Cercetrii si Tineretului; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor prevzute n ordonan (capacitate de exerciiu deplin; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale) i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare ale Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai.

Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?


Conform OG nr. 65/1994, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai are urmtoarele atribuii: a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului i susinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat. Programele de examen, n vederea accesului la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, reglementrile privind stagiul i 12

examenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i se avizeaz de Ministerul Economiei si Finantelor, urmrindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu. b) organizeaz evidena experilor contabili, a contabililor autorizai i a societilor comerciale de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului; c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili i a contabililor autorizai; d) elaboreaz i public normele privind activitatea profesional i conduita etic a experilor contabili i a contabililor autorizai, ghidurile profesionale n domeniul financiar-contabil; e) asigur pentru experii contabili buna desfurare a activitii de evaluare pe baza Standardelor Internaionale de Evaluare; f) sprijin formarea i dezvoltarea profesional prin programe de formare i dezvoltare profesional adecvate; g) apr prestigiul i independena profesional a membrilor si n raporturile cu autoritile publice, organisme specializate, precum i cu alte persoane juridice i fizice din ar i din strintate; h) colaboreaz cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate; i) editeaz publicaii de specialitate; j) alte atribuii stabilite prin lege sau regulament.

6. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile?


Realizarea obiectivului profesiei contabile, care consta in satisfacerea exigentelor publicului, impune mai multe imperative, cum ar fi: - credibilitatea publicul are nevoie de informatii credibile; - profesionalismul profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti in domeniu; - calitatea serviciilor toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; - increderea utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordinate unui ansamblu de reguli de atica profesionala. -

23. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?


n aplicarea prevederilor din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat, lucrrile ce se pot executa de ctre contabilii autorizai n cadrul contractelor de prestri de servicii, individual sau prin societi comerciale de contabilitate, sunt: - inerea contabilitii financiare i de gestiune; - pregtirea lucrrilor pentru ntocmirea situaiilor financiare; - lucrri, declaraii i operaiuni fiscale lunare i trimestriale (altele dect situaiile financiare anuale ale societilor comerciale), lucrri n partid simpl pentru persoane fizice independente i asociaii familiale etc.; - atribuii de cenzor la asociaii de proprietari/locatari, CAR-uri i diferite asociaii, fundaii etc. fr scop patrimonial

Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?


n aplicarea prevederilor din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat, lucrrile ce se pot executa, fr a fi limitative, de ctre experii contabili n cadrul contractelor de prestri de servicii sunt: a) inerea sau supravegherea contabilitii i ntocmirea situaiilor financiare; - acordarea asistenei privind organizarea i inerea contabilitii, inclusiv n cazul sistemelor informatice; 13

- elaborarea i punerea n aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune i control prin buget, n baza i cu respectarea normelor generale; b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: - analiza structurilor financiare; - analiza gestiunii financiare i a rentabilitii capitalului investit; - tehnici de analiz i de gestiune a fondului de rulment; - sistem de credit-leasing, factoring etc.; - elaborarea de tablouri de finanare i planuri de trezorerie; - elaborarea de tablouri de utilizri i resurse; - asistena n prevenirea i nlturarea dificultilor unitii; c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca: - diagnostic financiar - creterea, rentabilitatea, echilibrul i riscurile financiare; - audit intern - organizarea sau controlul regularitii i sinceritii sistemului; - studii, asisten pentru realizarea de investiii financiare; -audit statutar i certificarea bilanului contabil cu respectarea reglementrilor specifice; d) efectuarea de evaluri potrivit standardelor internaionale de evaluare, ca: - evaluri de bunuri i active patrimoniale; - evaluri de ntreprinderi i de valori mobiliare, pentru vnzri, succesiuni, partaje, donaii sau la cererea celor interesai; - evaluri de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege, ca: - expertize amiabile (la cerere); - expertize contabil-judiciare; - arbitraje n cauze civile; - expertize de gestiune; f) executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca: - ntocmirea de situaii periodice; - consolidarea conturilor i bilanului; - ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung; g) executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: - studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; - asisten n probleme de T.V.A. i impozite; - fiscalitate imobiliar; - asisten n aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor; - vizarea declaraiilor fiscale anuale ale agenilor economici; h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic, cum ar fi: - organigrame, structuri, definiri de funcii; 14

- legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; - mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; - analiza i organizarea fluxului informaional; - alegerea soft-urilor necesare; - formarea profesional continu; - contribuii la protecia patrimoniului unitii; i) ndeplinirea atribuiilor prevzute n mandatul de cenzor la societile comerciale, conform prevederilor legale; j) ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege n procedurile de reorganizare judiciar i faliment cum ar fi : - efectueaz lucrri cu privire la reflectarea n contabilitate a principalelor operaiuni de fuziune, divizare, dizolvare i lichidarea societilor comerciale, precum i reatragerea sau excluderea unor asociai din cadrul societilor comerciale; k) acordarea de asisten de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea societilor comerciale cum ar fi: - activiti de studiere a pieei i de sondare a opiniei publice; - studii de fezabilitate la nfinarea ndreprinderilor; - activiti ale holdingurilor; l) efectuarea pentru persoane fizice i juridice a oricrui serviciu profesional care presupune cunotine de contabilitate; m) alte activiti i servicii pentru ntreprinderi cuprinse n clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621 precum i altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior.

35. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?


Masuri de protectie generate de exercitarea profesiei (prevazute prin reglementarile profesiei) Cerinte educationale, de formare si experienta la intrarea in profesie - conditii la examenul de acces la profesie - efectuarea stagiului - sustinerea examenului de aptitudini Dezvoltarea profesionala continua Reglementari privind incompatibilitati si interdictii in exercitarea profesiei - reglementari profesionale - reglementari de drept comercial - reglementari procedurale Monitorizarea misiunilor (auditul de calitate) Raportarea activitatii desfasurate Masuri de protectie in mediul de lucru Pozitia de conducator al firmei, care subliniaza importanta respectarii principiilor fundamentale si ca membrii echipei actioneaza in interesul public; Politici si proceduri pentru reglementarea si monitorizarea controlului calitatii misiunilor; Documentarea situatiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale si la adresa independentei; Comunicarea la timp a politicilor si procedurilor, si instruirea personalului si a partenerilor 15

Desemnarea unui membru cu experienta al conducerii drept responsabil pentru supravegherea functionarii adecvate a sistemului de control al calitatii; Consultarea unei terte persoane sau a altui profesionist contabil membru al Corpului; Prezentarea naturii serviciilor prestate si a marimii onorariilor percepute catre organele tutelare ale clientului; Implicarea altui profesionist contabil pentru a realiza din nou o parte din misiune Masuri de protectie din partea clientului: - ratificarea sau aprobarea de catre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii; - alegerea profesionistului contabil si atribuirea misiunii prin licitatie; - clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitatii, auditul intern, sistemul informatic etc. care asigura alegeri obiective in mandatarea misiunilor. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial) ? Sediul central al Corpului este n Municipiul Bucureti. CECCAR are 42 de filiale fr personalitate juridic n fiecare reedin de jude i n Municipiul Bucureti. Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia este astfel organizat nct s-i poat ndeplini atribuiile de organism de autoreglementare. Pentru mbuntirea managementului la nivel central i local s-au luat o serie de msuri, cum ar fi: a). Modificarea organigramei Corpului, n sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente, sectoare). b). Clasificarea filialelor Corpului n funcie de volumul de activitate i numrul de membri in 5 categorii (grade), care s constituie baza determinrii indicatorilor de alocare a resurselor n cadrul Corpului: Categoria 0 peste 3.000 membri Categoria I peste 600 membri Categoria II 301 600 membri Categoria III 101 300 membri Categoria IV pn la 100 membri. La 31 decembrie 2004: - filiale categoria 0 1 filial (Bucureti) - filiale categoria I 10 filiale - filiale categoria II 12 filiale - filiale categoria III 17 filiale - filiale categoria IV 2 filiale Organizare la nivel central: 1. Organe de decizie Conferina Naional Consiliul Superior Biroul Permanent 16

Preedintele Corpului Pentru urmrirea punerii n aplicare a msurilor hotrte de Biroul permanent, Consiliul superior i Conferina naional i asigurarea legturii ntre organele alese i organele executive ale Corpului s-a nfiinat Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare i funcionare precum i atribuiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotrre a Consiliului Superior. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurat de ctre cenzori, care sunt alei pentru o perioad de patru ani, de Conferina naional ordinar, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul Superior: - Comisia Superioar de Disciplin - Comisia Central de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de execuie Director general executiv Departamente, direcii, sectoare, birouri Seciunile Corpului se organizeaz pe categorii profesionale, i anume: - seciunea experi contabili - seciunea contabili autorizai Organizare la nivel de filial 1.. Organe de decizie Adunarea General Consiliul filialei Biroul Permanent Preedintele filialei Verificarea gestiunii financiare a filialei este asigurat de ctre cenzori, care sunt alei pentru o perioad de patru ani, de Adunarea generala a filialei, prin vot deschis. Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul filialei: - Comisia de Disciplin - Comisia de Arbitraj - Comisia de Apel 2. Organe de execuie Directorul executiv al filialei Sectoare Sector eviden Tablou Sector stagiu i dezvoltare profesional continu Sector etic i control respectare norme 17

Birou expertize contabile Birou administrativ

Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 1. Comisia Superioara de Disciplina pe langa Consiliul Superior al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Constituire: - 7 membri titulari (dintre care un presedinte), dintre care: Presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta Nationala dintre membrii CECCAR 2 membri desemnati de Ministerul Economiei si Finantelor 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. - 7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titulari) Comisia superioar de disciplin are urmtoarele competene: a) analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale preedinilor i membrilor consiliilor filialelor i aplic sanciuni; analizeaz plngerile referitoare la abateri de la conduita etic i profesional ale membrilor Consiliului superior fcnd propuneri de sancionare a acestora Conferinei naionale, care hotrte; b) soluioneaz plngerile referitoare la abaterile de la conduita etic i profesional a preedinilor i membrilor comisiilor de disciplin de pe lng consiliile filialelor, precum i a persoanelor fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia i aplic, dup caz, sanciunile prevzute n art. 17 (1) din Ordonana Guvernului nr. 65/1994, republicat; c) rezolv contestaiile formulate mpotriva hotrrilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor; d) aplic sanciunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au svrit abateri grave, prevzute de regulament. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin este de 4 ani. Pot face contestaii la Comisia superioar de disciplin mpotriva hotrrilor comisiilor de disciplin ale filialelor toi cei interesai, precum i consiliile filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicrii hotrrii comisiilor de disciplin ale filialelor. n perioada de judecare a contestaiei se suspend aplicarea prevederilor hotrrii de sancionare, pentru lucrrile ncepute. Membrii Comisiei superioare de disciplin sunt rspunztori de pstrarea secretului profesional n exercitarea mandatului lor. Hotrrile Comisiei superioare de disciplin pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, n termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunotin. Contestaia nu suspend aplicarea hotrrii. Pentru constituirea jurisprudenei disciplinare, Comisia superioar de disciplin ntocmete o culegere cu toate soluiile proprii pronunate, ct i cu cele pronunate de comisiile de disciplin ale filialelor, publicndu-le anual n revista Corpului. 18

2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza. Comisia de disciplin a filialei este format din: 5 membri titulari (1 preedinte i 4 membri ) 5 membri supleani alei de adunarea general dintre membrii filialei, experi contabili, care se bucur de autoritate profesional i moral deosebit. Membrii supleani sunt desemnai n aceleai condiii, odat cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Comisia de disciplin de pe lng consiliul filialei este competent s sancioneze abaterile disciplinare svrite de experii contabili i contabilii autorizai, membri ai filialei, cu domiciliul n raza teritorial a acesteia, chiar dac abaterile au fost svrite n raza teritorial a altei filiale. Fac excepie plngerile privitoare la fapte svrite de membrii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, de membrii i preedinii comisiilor de disciplin ale filialelor, de preedinii Consiliului superior i ai consiliilor filialelor, precum i de persoanele fizice strine crora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat n Romnia, care se depun la Comisia superioar de disciplin. Plngerile privitoare la fapte svrite de membrii i preedintele Comisiei superioare de disciplin se depun la Consiliul superior care le analizeaz i le prezint Conferinei naionale. Comisia de Disciplina a filialei instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite. Procedura de judecat disciplinar Toate reclamaiile privind fapte susceptibile de a antrena rspunderea disciplinar ndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societi recunoscute de Corp se adreseaz comisiei de disciplin a filialei de care aparine cel reclamat. Aceasta ntiineaz preedintele consiliului filialei. Fac excepie reclamaiile ndreptate mpotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, a membrilor i preedinilor comisiilor de disciplin ale filialelor sau profesionitilor i ai societilor strine care se adreseaz Comisiei superioare de disciplin. Plngerea ndreptat mpotriva unui membru al Corpului se adreseaz filialei din care face parte acesta, cu excepia situaiilor n care competena aparine Comisiei superioare de disciplin, pentru care plngerile se depun la Consiliul superior. Plngerea astfel primit se transmite n termen de 48 de ore, preedintelui comisiei de disciplin, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. Procedura de judecat disciplinar este reglementat prin Regulamentul comisiilor de disciplin, aprobat de Consiliul superior al Corpului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Fapta svrit de un membru al Corpului, indiferent de funcia deinut n structurile alese i funcionale, prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili, hotrrile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinar.

34. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?
Sunt abateri disciplinare urmtoarele fapte: a) comportament necuviincios fa de membrii Corpului, reprezentanii Ministerului Economiei i Finanelor sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i control ale Corpului; b) absena nemotivat de la ntrunirea adunrii generale a filialei sau de la Conferina naional; c) nerespectarea dispoziiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili i a normelor Corpului referitoare la publicitate; d) absena nejustificat de la aciunile de pregtire i dezvoltare profesional reglementate prin normele emise de Corp; 19

e) prestarea de servicii profesionale fr viza anual de exercitare a profesiei sau fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat; f) nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului profesional; g) nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata cotizaiei prevzute n prezentul regulament sau a impozitelor; h) fapta membrului Corpului de a nu depune, n termenele stabilite, la filiala de care aparine, declaraiile anuale; pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui consiliului de administraie sau administratorului unic, dup caz; i) nclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese; j) refuzul de a pune la dispoziia organelor de control i auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesional; k) nedepunerea declaraiilor sau declaraii neconforme realitii, n relaiile cu Corpul sau cu terii; l) nscrierea n rapoartele de expertiz contabil sau n alte lucrri efectuate pentru teri de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului fr consimmntul acestora sau fr s fi fost consultai; m) nerespectarea normelor i standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efecturii lucrrilor pentru teri; n) nendeplinirea obligaiilor prevzute n Regulamentul privind auditul calitii serviciilor profesionale; o) orice alte nclcri ale normelor i hotrrilor luate de organele de conducere ale Corpului. La stabilirea i aplicarea sanciunilor disciplinare se va ine seama de gravitatea nclcrii i de consecinele acesteia.

15. Care sunt principalele orientri strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 2010?
Organizarea profesiei. CECCAR trebuie s se transforme treptat dintr-un organism nchis (n serviciul exclusiv al membrilor), ntr-un institut profesional n serviciul economiei; numai aa i va putea ndeplini calitatea de persoan juridic de interes public prevzut prin legea de organizare i funcionare. Identificarea i valorificarea tuturor posibilitilor de colaborare cu celelalte organisme care au fost create n zona profesiei contabile, n scopul asigurrii unitii de concepie i de metod n profesia contabil, pe baza directivelor i normelor europene, a standardelor internaionale de contabilitate i audit, va constitui una din prioritile viitoare ale CECCAR. CECCAR va trebui s aib n continuare iniiativa n colaborare, inclusiv prin crearea unor forme asociative cu diferitele organisme nfiinate n cadrul profesiei contabile; o atenie deosebit se va acorda colaborrii cu Camera Auditorilor Financiari pe baza propunerilor fcute de CECCAR n acordul de colaborare ncheiat. Atragerea tuturor profesionitilor contabili din economie n sfera de preocupri ale CECCAR sub aspectul formrii i al deontologiei profesionale pe baza Codului etic naional al profesionitilor contabili, face necesar perfecionarea, n continuare, a organizrii interne a CECCAR, n ceea ce privete structurile executive de la nivel central i teritorial, ct i cele de decizie de la nivelul comisiilor, seciunilor i departamentelor. Exercitarea profesiei. CECCAR trebuie s-i intensifice, n continuare, preocuprile pe linia gestionrii profesiei de expert contabil i de contabil autorizat, indiferent de lucrrile pe care acetia le efectueaz i de organismul profesional care gestioneaz lucrarea, n nelesul termenilor i definiiilor date de organismele Uniunii Europene n Cartea verde european, lund atitudine fa de orice ncercare de a restriciona accesul experilor contabili la activiti i lucrri prevzute expres prin reglementrile europene ca formnd apanajul acestora. Fidel principiilor nscrise n statutele organismelor europene i internaionale din care face parte, CECCAR va aciona, n continuare, pentru evitarea oricrei incompatibiliti n exercitarea profesiei, lund msuri de mbuntire a procedurilor de control al calitii i de monitorizare a activitii membrilor, de cretere a calitii investigaiilor i de aplicare de sanciuni; CECCAR va trebui s gseasc cele mai potrivite forme i metode pentru 20

atragerea tuturor membrilor CECCAR i a tuturor contabililor din economie la aciunile de formare i dezvoltare profesional continu i la respectarea deontologiei profesionale corespunztor activitii profesionale pe care acetia o realizeaz, n practic liber sau ca angajai. Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii de servicii profesionale, formula bun la toate dovedindu-se nu numai ilizorie, dar chiar periculoas, lundu-se totodat msurile organizatorice necesare. CECCAR va lua msuri, n continuare, pentru dezvoltarea unor cabinete profesionale naionale puternice ncurajnd procesul de concentrare prin diverse forme. Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public n condiii de competen i deplin responsabilitate este cea mai nalt misiune pe care membrii CECCAR o au de ndeplinit n continuare; n consecin, toate aciunile CECCAR trebuie s vizeze stabilirea unui rol clar i a unui loc stabil al profesionistului contabil n mediul de afaceri, n relaia contribuabil-fisc, n relaia entitilor economice i sociale ca furnizri de informaii contabile cu utilizatorii acestora. n acelai timp, se vor lua msuri de cretere a responsabilitii i responsabilizrii membrilor fa de public; perfecionarea n continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui la creterea autoritii i prestigiului membrilor CECCAR. n vederea satisfacerii interesului public, CECCAR va colabora, n continuare, cu organismele administrative i cu diferitele organisme i structuri ale societii civile. Educaie. ndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiionat de formare i instruire principalele ci pentru meninerea competenei membrilor CECCAR; acest proces de meninere a competenei va trebui s fie n continuare perfecionat i modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR, att sub aspectul cuprinderii, ct i al ntinderii. Una din marile provocri ale CECCAR n ceea ce privbete instruirea i formarea profesionitilorcontabili o constituie , i n perioadele viitoare, cunoaterea i aplicarea standardelor internaionale de raportare financiar i a standardelor de audit. Parteneriatul sector public sector privat. Una din preocuprile fundamentale ale CECCAR o constituie i n perioada viitoare, construirea unor relaii de parteneriat cu sectorul public i n mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul i cu celelalte organisme guvernamentale. CECCAR trebuie s se implice n sesizarea fenomenelor negative din economie, a calitii necorespunztoare a unor reglementri din domeniul financiar-contabil; activitatea de lobby trebuie promovat n mod corespunztor. CECCAR trebuie s valorifice, n interesul general al rii, poziia sa de membru n organismele internaionale i s sprijine introducerea standardelor internaionale de raportare financiar pentru sectoarele public i privat. Dezvoltarea serviciilor pentru membri trebuie s constituie, n continuare, o preocupare major pentru CECCAR: identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale i ghiduri de aplicare, n serviciul membrilor, mbuntirea sistemului de comunicare cu membrii i de participare a acestora la luarea deciziilor, sprijin pentru rezolvarea unor probleme financiare i sociale ale acestora, etc. Activitatea internaional. CECCAR va trebui s-i sporeasc, n continuare, aportul la lucrrile organismelor europene i internaionale din care face parte i s-i consolideze poziia de lider n cadrul organismelor profesionale din Europa central i de est. Va trebui s sprijine tinerele organisme profesionale din rile regiunii sud-est europene i n mod deosebit profesia contabil din Republica Moldova. Obinerea dreptului de a vota n organismul de specialitate al Uniunii Europene (FEE), organizarea n ara noastr a unor regiuni de lucru ale IFAC i FEE i depunerea unor candidaturi pentru obinerea unor locuri n organele de conducere ale acestor organisme, creterea, n continuare, a rolului n activitatea unor organisme internaionale la care CECCAR este membru fondator i/sau membru n Consiliile de conducere ale acestora, consolidarea iniiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilitii (SEEPAD) iniiativ romneasc, sunt numai unele din obiectivele pe care CECCAR le va aborda n perioada urmtoare. 21

45. Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?


Sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor sunt: - mustrare - avertisment scris - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat.

Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Corpul, avnd statut de persoan juridic de utilitate public autonom, i constituie veniturile din activitile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-i cheltuielile n ntregime din aceste venituri. Sursele de finantare ale CECCAR: a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat; b) taxa de inscriere in evidenta Corpului ( Tabloul Corpului ); c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp; d) incasari din vanzarea publicatiilor proprii; e) donatii; f) alte venituri din activitatea Corpului si a filialelor sale, stabilite prin regulament. Taxele de inscriere in evidenta si cotizatiile se stabilesc anual de Conferinta Nationala a CECCAR. -

3. (4) Categorii de profesionisti contabili.


Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita: - prin compartimente proprii; - prin externalizare. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in: - dependenti, cu statut de angajat; - independenti sau liber profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual - in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate cde angajati sau ca furnizori de servicii in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. 2. Categorii de profesionisti contabili. Profesionistii contabili in functie de criteriul dependentei sunt de 2 categorii: 22

angajati, liberi profesionisti contabili (profesionisti contabili in practica libera) care isi desfasoara activitatea individual sau in forma asociativa.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?


Societile comerciale de expertiz contabil trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; b) majoritatea acionarilor sau asociailor s fie experi contabili i s dein majoritatea aciunilor sau a prilor sociale; c) Consiliul de administraie al societii comerciale s fie ales n majoritate dintre acionarii sau asociaii experi contabili; d) aciunile s fie nominative i orice nou asociat sau acionar s fie admis de Adunarea general. Coduri CAEN acceptate: vezi fisierul Tabel coduri CAEN 2010 Aceleai condiii trebuie ndeplinite i de ctre societile de contabilitate

Confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea cere profesionistului contabil sa nu divulge si nici sa nu foloseasca in interes personal informatiile pe care le obtine cu ocazia indeplinirii misiunilor sale profesionale. Principiul confidenialitii impune ca obligaie profesionitilor contabili de a se abine de la: a). Dezvluirea de informaii confideniale n afara firmei sau organizaiei angajatoare ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri, cu excepia cazului n care au fost autorizat n mod special s fac public o anumit informaie sau dac exist o obligaie legal sau profesional de a face publice acele informaii. b). Folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei tere pri. Un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidenialitatea, chiar i ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie contient de posibilitatea unor scurgeri de informaii, n special n situaii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. Un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s menin confidenialitatea n prezentarea de informaii ctre un posibil client sau angajator. Un profesionist contabil trebuie s ia n considerare meninerea confidenialitii n cadrul firmei sau al organizaiei angajatoare. Un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su i persoanele care i furnizeaz consultan sau asisten respect principiul confidenialitii. Obligaia de confidenialitate continu i dup ncheierea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau angajator. Situaii in care profesionitii contabili sunt sau pot fi obligai s divulge informaii confideniale: a. Atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator; b. Atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; i pentru a aduce la cunotina autoritilor publice n msur eventuale nclcri ale legii. c. Atunci cnd exist o obligaie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin lege: pentru a se conforma controlului calitii unui corp membru sau al organismului profesional; 23

pentru a rspunde unei anchete sau unei investigaii din partea organizaiei membre sau a unui organism normalizator; pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare; i pentru a respecta standardele tehnice i cerinele etice. Atunci cand profesionistul contabil a stabilit ca informatia confidentiala poate fi divulgata, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: - daca interesele tuturor partilor, inclusiv ale tertelor parti ale caror interese ar putea fi afectate, vor fi prejudiciate in cazul in care clientul sau angajatorul consimte ca profesionistul contabil sa divulge informatii; - daca sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si daca pot fi sustinute cu dovezi, in masura in care acest lucru este posibil. Cand situatia implica fapte sau opinii nefondate, trebuie sa se recurga la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie facuta, daca este disponibil. - Ce tip de comunicare este preconizata si cui i se adreseaza. Profesionistul contabil trebuie sa fie convins ca partile carora li se adreseaza comunicarea sunt destinatarii adecvati si ca au responsabilitatea sa reactioneze ca atare.

Competenta in profesia contabila.


Competena unei persoane este capacitatea de a se pronuna asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoateri adnci a problemei n discuie (Dicionarul Explicativ, Editura Academiei, 1975). Competena profesional se obine prin studiu practic. S acionezi fr s studiezi este fatal. S studiezi fr s actionezi este inutil (Mary Beard). Acest principiu presupune ca profesionistul contabil detine competentele necesare, specifice misiunii pe care o are de indeplinit, si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului: obtinerea competentei si mentinerea competentei. Principiul competenei profesionale i al prudenei impune urmtoarele obligaii profesionitilor contabili: a). meninerea cunotinelor i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel nct clienii sau angajatorii si s fie siguri c primesc servicii profesionale competente; b). s acioneze cu pruden n conformitate cu standardele tehnice i profesioniale atunci cnd ofer servicii profesionale. Serviciile profesionale competente necesit un raionament solid n aplicarea cunotinelor i aptitudinilor profesionale n furnizarea unor astfel de servicii. Competena profesional poate fi mprit n dou faze separate: (a) obinerea unui nivel de competen profesional; (b) meninerea unui nivel de competen profesional. Dobandirea cere: - un inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica; - practica si experienta in subiecte profesionale semnificative; - perioade de practica in domeniu. Mentinerea cere: - cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante) - adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si internationale. 24

Dezvoltarea profesional continu elaboreaz i menine capacitile care i permit unui profesionist contabil s desfoare o activitate competent ntr-un mediu profesional. Dezvoltarea profesionala se realizeaza in baza Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesional continu a profesionitilor contabili, pus in aplicare prin Programul national de dezvoltare profesional continu a profesionitilor contabili. Un profesionist contabil ar trebui s se asigure treptat c cei care i desfoar activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiaz de instruire i supervizare adecvate. Dac este cazul, un profesionist contabil ar trebui s i atenioneze pe clieni, angajatori i ali utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente ale serviciilor pentru a evita nelegerea eronat a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. . -

13. Ce conine Declaraia Consilului Superior al Corpului privind punerea n aplicare i nsuirea cerinelor etice?
CECCAR, n baza Declaraiei privind obligaiile referitoare la Codul etic pentru profesionitii contabili (SMO 4 emis de IFAC), are responsabilitatea de a promova norme de nalt conduit profesional i s se asigure c cerinele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigat, lundu-se murile care se cuvin. Misiunea de a pregti cerine etice detaliate aparine Consiliului Superior al CECCAR. CECCAR elaboreaz prevederi normative adecvate cerinelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionitilor contabili. CECCAR asigur consultan i ndrumri care s ajute la rezolvarea conflictelor de etic ale profesionitilor contabili. n cadrul CECCAR funcioneaz Departamentul de etic, comisiile de apel i comisiile de disciplin, atribuiile acestora fiind stabilite prin hotrri ale Consiliului Superior. Punerea n aplicare a cerinlor etice va fi susinut de introducerea unui program menit s asigure Corpul c membrii individuali cunosc toate cerinele etice i consecinele nerespectrii acestor cerine. Profesionitii contabili vor respecta cerinele etice care i privesc, fr s fie nevoie de constrngeri sau sanciuni. Pot exista ns i cazuri n care astfel de cerine sunt ignorate n mod flagrant sau pe care aceia nu le respect din eroare, omisiune sau din lipsa de nelegere a lor. Este n interesul profesiei i al tuturor membrilor ca publicul larg s aib ncredere c nerespectarea cerinelor etice ale profesiei va fi investigat i, acolo unde este cazul, vor fi luate muri disciplinare. Profesionitii contabili trebuie sfie pregtii s justifice orice abatere de la cerinele etice. Nerespectarea cerinelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da natere unor aciuni disciplinare. Msurile disciplinare pot aprea, de obicei, ca urmare a: -nerespectrii normelor generale de baz i specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniilor contabili; - nerespectrii regulilor de etic; - conduitei discreditabile sau dezonorante. Investigaiile disciplinare vor ncepe, de obicei, ca rezultat al unor plngeri. Investigaiile pot fi introduse i din oficiu de ctre CECCAR sau de ctre o entitate administrativ, fr s fie fcut o plngere. -

25. Ce este CECCAR?


Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai (CECCAR) este persoan juridic de utilitate public i autonom, din care fac parte experii contabili i contabilii autorizai, n condiiile prevzute de O.G. nr. 65/1994, modificat, avnd sediul n municipiul Bucuresti. 25

28. Ce este Etica? Noiunea de ETICA, potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne, este tiina care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din perspectiva principiilor morale i cu rolul lor n viaa social; totalitatea normelor de conduit moral corespunztoare unui domeniu, unei activiti sau unei colectiviti.. ETICA este o teorie raional asupra binelui i rului, o reflecie n amonte asupra valorilor inteligent i moral ornduite. Se poate spune c etica stabilete principii despre bine i ru prin standarde de comportament, atitudine menit s faciliteze aplicarea valorilor prin existena unui Cod etic pentru aproape orice activitate. Noiunea de etic, dac se rezerv ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesionitilor fa de persoanele tere, prin garantarea respectrii valorilor convenite ale secretului profesional.

17. Ce este si ce contine Programul naional de formare i dezvoltare profesional continu?


Dezvoltarea profesional continu constituie o necesitate obiectiv pentru toi profesionitii contabili liber profesioniti sau angajai n economie, n condiiile creterii responsabilitilor profesionale i a ridicrii calitii lucrrilor efectuate, n concordan cu cerinele economiei de pia i respectarea principiilor care stau la baza Standardului Internaional de Educaie nr. 7 emis de ctre IFAC. innd seama de specificul pregtirii profesionale, CECCAR a elaborat Programul Naional de Dezvoltare Profesional Continu, avnd drept obiectiv sprijinirea profesionitilor contabili n dezvoltarea i meninerea competenei profesionale, pentru a oferi servicii de nalt calitate clienilor, angajatorilor i altor deintori de interese. Programul cadru are la baz standardele elaborate de Comitetul de educaie al IFAC. Programul cadru conine: - dezvoltarea profesional continu, adresat experilor contabili i contabililor autorizai profesioniti membri ai CECCAR i tuturor profesionitilor contabili din economie - pregtirea profesional iniial pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie n curs de efectuare a stagiului. A. Programul de pregtire iniial Pregtirea profesional a stagiarilor (absolvenilor examenului de acces la profesia contabil) este parte component a PNDPC i se realizeaz n conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului i examenului de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin hotarre a Consiliului Superior. B. Dezvoltarea profesional continu Programul cadru este adresat tuturor membrilor CECCAR i este deschis tuturor profesionitilor contabili din economie. Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii ale activitilor ce constituie preocupri ale profesionitilor contabili i anume: nelegerea i aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar; Audit i certificare; Contabilitatea financiar; Contabilitatea i control de gestiune; Fiscalitate; Evaluare economic i financiar a ntreprinderilor; 26

Managementul pieelor de capital; Drept Legislaie european; Doctrin i deontologie profesional; Expertiz contabil. Pentru fiecare disciplin Programul naional de dezvoltare profesional este structurat pe 3 nivele: baz, mediu i avansat. Pentru nivelele mediu i avansat, perfecionarea i aprofundarea cunotinelor n domeniile (disciplinele) de mai sus, Programul naional se structureaz pe un numr de 18 cursuri. Organizarea i desfurarea aciunilor n cadrul Programului naional de dezvoltare profesional continu se realizeaz la nivel central (naional) pe centre universitare, zonale i la nivel de filiale. Programul naional de formare profesional se completeaz cu aciunile realizate cu asisten strin n baza acordurilor de cooperare dintre CECCAR i organisme profesionale din alte ri. Durata de pregtire pentru cursurile obligatorii este de cel puin 120 de ores au uniti echivalente de dezvoltare profesional continu (CDP) ntr-o perioad de 3 ani, din care minimum 20 de ore verificabile / an. Direcia pentru dezvoltarea profesional continu prezint periodiv Consiliului Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare profesional continu a membrilor, cum ar fi nvmntul la distan i dezvoltarea individual a membrilor pe baza unor materiale (suporturi de curs i bibliografie) puse la dispoziie de Corp, cu testarea asupra cunotinelor profesionale dobndite. n cadrul programului naional de dezvoltare profesional continu se recomand acordarea unei atenii deosebite tematicilor de cursuri pentru nelegerea i aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, precum i pentru Doctrina i deontologia profesional. Absolvirea fiecrei teme se va face pe baza unui test de verificare a cunotinelor, n urma cruia se vor acorda certificate de absolvire, n care se precizeaz tema, durata i forma de pregtire urmat. Certificatele de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesional vor sta la baza verificrii ndeplinirii condiiilor prevzute pentru acordarea vizei anuale necesare exercitrii profesiei.

Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?


Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public. Tabloul Corpului este mprit n opt seciuni, cuprinznd membrii Corpului, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, i anume: Seciunea nti experi contabili liber profesioniti care i desfoar activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Seciunea a doua experi contabili care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare i instituii centrale sau locale. Seciunea a treia persoane fizice strine care au obinut calitatea de membru al Corpului. Seciunea a patra experi contabili care i desfoar activitatea n cadrul unor societi, companii sau cabinete, membre ale Corpului: A. Cu capital strin sau mixt. B. Cu capital autohton. Seciunea a cincea contabili autorizai liber profesioniti care i desfoar activitatea n mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Seciunea a asea contabili autorizai care au statut de angajai n ntreprinderi, instituii bancare i de asigurri, educaie i cercetare i instituii centrale i locale. Seciunea a aptea Contabili autorizai care i desfoar activitatea n cadrul societilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului: 27

A. Cu capital strin sau mixt. B. Cu capital autohton. Seciunea a opta Titluri onorifice: A. Preedini de onoare B. Experi contabili de onoare C. Contabili autorizai de onoare. Structura pe seciuni a Tabloului se aprob prin hotrre a Consiliului superior i se public anual n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Evidena persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat inactive, se ine n cadrul seciunilor Experi contabili i Contabili autorizai, pe ntreaga perioad de inactivitate.

14. Ce nelegei prin Supravegherea Public?


Activitatea Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia se desfoar sub supravegherea autoritii de stat, reprezentat de Ministerul Economiei i Finanelor. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze supravegherea public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia au urmtoarele ndatoriri: a) particip la Conferina naional i la edinele Consiliului superior, fr drept de vot; b) sesizeaz ministrul economiei i finanelor ori de cte ori hotrrile Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia contravin reglementrilor legale. Ministerul Economiei i Finanelor poate ataca hotrrile Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia la instana de contencios administrativ, n condiiile legii. Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, procedura prealabil nu este obligatorie. Pentru a-i putea exercita atribuia prevzut prin lege, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia va pune la dispoziia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor o copie de pe hotrrile i deciziile luate, precum i toate materialele care au fost supuse aprobrii n Consiliul superior, Biroul permanent i Conferina naional, precum i, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptrii deciziilor i hotrrilor, n termen de 7 zile de la adoptarea acestora. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s supravegheze activitatea public a consiliului filialei au urmtoarele atribuii: a) particip la lucrrile adunrii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent i ale comisiei de disciplin, fr drept de vot; b) sesizeaz Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n evidena acestuia de ctre consiliile filialelor, pe care le consider nelegale; c) sesizeaz Comisia superioar de disciplin cu privire la hotrrile comisiei de disciplin a filialei pe care le consider nelegale; d) sesizeaz persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor s efectueze supravegherea public a activitii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia asupra hotrrilor consiliului filialei, care contravin reglementrilor legale, precum i cu privire la cazurile prevzute la lit. b) i c). Pentru exercitarea ndatoririlor i atribuiilor prevzute de lege, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor cu cel puin 7 zile nainte. n cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective ctre persoanele desemnate de Ministerul Economiei i Finanelor, acestea pot solicita fie amnarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei i Finanelor poate exercita cile de atac, n condiiile legii. 28

12. Ce reprezint Codul etic naional al profesionitilor contabili?


Noiunea de Etic, potrivit Dicionarului explicativ al limbii romne, este tiina care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din perspectiva principiilor morale i cu rolul lor n viaa social; totalitatea normelor de conduit moral corespunztoare. Etica este o teorie raional asupra binelui i rului, o reflecie n amonte asupra valorilor inteligent i moral ornduite. Se poate spune c etica stabilete principii despre bine i ru prin standarde de comportament, atitudine menit s faciliteze aplicarea valorilor prin existena unui Cod etic pentru aproape orice activitate. Noiunea de etic, dac se rezerv ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesionitilor fa de persoanele tere, prin garantarea respectrii valorilor convenite ale secretului profesional. n ara noastr la elaborarea codului etic naional al profesionitior contabili din Romnia s-au avut n vedere recomandrile I.F.A.C. n legtur cu faptul c C.E.C.C.A.R. are responsabilitatea pregtirii unor cerine etice detaliate a introducerii i mbuntirea acestor cerine. I.F.A.C. crede c datorit diferenelor de cultur lingvistice, legislative i sociale sarcina pregtirii unor cerine etice detaliate revine n principal organismelor membre din fiecare ar care au responsabilitatea introducerii i mbuntirii acestor cerine. De aceea I.F.A.C. crede c identitatea profesiunii contabile este caracterizat la nivel mondial de strdania ei de a realiza un numr de obiective comune i respectarea anumitor principii fundamentale n acest scop. Prin urmare I.F.A.C. recunoscnd responsabilitile profesiunii contabile i considernd c rolul su este de a oferi principiile cluzitoare, ncurajnd continuitatea eforturilor i promovnd armonizarea, a considerat necesar s stabileasc un cod internaional al eticii pentru profesionitii contabili, care s constituie baza pe care s fie fundamentate cerinele etice din fiecare ar, pentru profesionitii contabili din fiecare ar. Acest cod internaional este menit a servi ca model pe care s se bazeze principiile etice din fiecare ar. Codul stabilete standarde de conduit pentru contabili profesioniti i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesioniti n vederea realizrii obiectivelor comune. Profesionitii contabili din ntreaga lume acioneaz n medii diferite, culturi i reglementri diferite, scopul de baz al codului trebuie ns ntotdeauna respectat. n cazul n care o prevedere naional este n conflict cu o prevedere din codul etic al I.F.A.C. cerina naional trebuie s prevaleze. Pentru acele ri care doresc s adopte codul etic al I.F.A.C. drept cod naional, I.F.A.C. a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea i aplicabilitatea n acea ar. Limbajul este coninut n declaraia de politic a consiliului I.F.A.C. prefa la cerinele etice ale organizaiei membre. Codul se bazeaz pe aceea c dac nu se prevede n mod special altceva, obiectivele i principiile fundamentale sunt egale pentru toi contabilii profesioniti indiferent dac practic n domenii diferite ( industrie, comer, sectorul public, nvmnt). n anul 1995, la Conferina Naional a CECCAR a fost adoptat Codul privind conduita etic i profesional a experilor contabili i contabililor autorizai din Romania. Codul etic naional din Romnia stabilete normele de conduit pentru profesioniti contabili i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de acetia n vederea realizri obiectivelor comune Profesionitii contabili din Romnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca liberi profesioniti sau angajai, scopul de baz al codului trebuie ns respectat. Potrivit acestui cod, conduita profesionitilor contabili i relaiile profesionale cu ceilali trebuie caracterizate prin: integritate, obiectivitate, independen, secret profesional, promovarea profesionalismului i a competenei profesionale. Aprarea onoarei i independenei Corpului trebuie dovedit prin: - tiin, competen i contiin; 29

- independen de spirit i dezinteres material; - moralitate, probitate i demnitate. Comportamentul cu clientela, calitatea lucrrilor, punctualitatea n execuie, autocontrolul calitii i remunerarea serviciilor prestate sunt precizate n cadrul Codului de conduit etic i profesional. Codul etic naional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesionitii contabili i de a proteja mpotriva implicrii acestora n elemente negative. Codul etic naional are 3 pri: A) - destinat tuturor profesionitilor contabili angajai sau liberi profesioniti B) - destinat exclusiv profesionitilor contabili liber profesioniti C) - destinat exclusiv celor angajai

5. Ce semnificatie are interesul general (interesul public) ?


Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, prin public intelegandu-se: - clientii - Guvernul - angajatorii - investitorii - oamenii de afaceri - comunitatile financiare - donatorii de fonduri - orice alta persoana care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar efficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite.

27. Ce se nelege prin autonomia Corpului?


Autonomia, n general,este situaia celui care nu depinde de nimeni, care are deplin libertate n aciunile sale (Dex). Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare n profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoriti. Corpul prin Regulamentul su, prin statutul su, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriv, prin delegaia primit din partea autoritii publice, acord i retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat i are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil i contabil autorizat i are dreptul s controleze competena i moralitatea membrilor si. Prin organele alese, corpul este reprezentat n faa autoritii 30

publice, precum i n raporturile cu persoanele fizice i juridice din ar i strintate. Corpul colaboreaz cu organele de specialitate ale statului n elaborarea de norme legate de profesia contabil, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitii Corpului.

26. Ce se nelege prin calitatea de persoana juridic a Corpului?


Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele: "Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ". Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): - organizarea de sine - statatoare - patrimoniul propriu; - scopul determinat. Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii. - Relatiile cu bugetul directe; - Are cont in banca; - Intocmeste b.v.c.; - Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii; - Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor; - Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?


Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute: - informarea obiectiva a publicului - decenta - cinstea - increderea - bunul gust.

20. Cine este contabilul autorizat?


Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei 65/1994 cu modificrile i completarile ulterioare i are competena de a ine contabilitatea i de a pregti lucrrile n vederea ntocmirii situaiilor financiare.

31

19. Cine este expertul contabil?


Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei 65/1994 cu modificrile i completarile ulterioare, i are competena profesional de a organiza i conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale, de a ntocmi situaiile financiare i de a efectua expertize contabile. Expertul contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalt calificare n domeniul contabilitii i care are acces nengrdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale, inclusiv verificarea i certificarea situaiilor financiare.

18. Cine poate exercita profesia de expert contabil i profesia de contabil autorizat?
Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de ctre persoanele care au aceast calitate, n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea principiului independenei profesiei.

Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.


In Romania, normarea contabilitatii fiind un atribut al Guvernului, profesia contabila a depus si depune cele mai sustinute eforturi pentru introducerea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si a Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). S-au elaborat standarde profesionale pentru fiecare dintre serviciile furnizate sau activitatile prestate de profesionistii contabili, care constituie criterii de apreciere a calitatii serviciilor furnizate sau activitatilor prestate: tinerea contabilitatii, elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare, infiintarea si reorganizarea intreprinderilor, evaluarea intreprinderilor, auditul intern, auditul statutar, activitatea de cenzor, consultanta fiscala, expertiza contabila etc. Standardele profesionale emise de CECCAR sunt: 1. Standardul profesional nr. 21: Misiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare 2. Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare 3. Standardul profesional nr. 23: Activitatea de cenzor in societatile comerciale 4. Standardul profesional nr. 24: Misiunile de audit financiar si Cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil 5. Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. Ghid de aplicare. 6. Standardul profesional nr. 36: Misiunile de audit intern realizate de expertii contabili. Ghid de aplicare. 7. Standardul profesional nr. 39: Misiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor. 8. Cartea expertului evaluator. Norme profesionale. 9. Standardul profesional nr. 37: Misiunea privind evaluarea intreprinderii De asemenea, organismul profesional colaboreaza cu mediul universitar pentru educatia in vederea obtinerii competentelor specifice calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit Standardelor Internationale de Educatie emise de IFAC. Pentru dezvoltarea profesionala continua a fost emis Standardul National de Educatie nr. 38 care preia cerintele de educatie prevazute in Standardele Internationale de Educatie nr. 7 si 8 emise de IFAC. Acesta este pus in aplicare prin Programul national pentru dezvoltarea profesionala continua emis pentru o perioada de cate cinci ani, si prin programele anuale si lunare de dezvoltare profesionala . In domeniul calitatii, organismul profesiei contabile din Romania este printre primele organisme member IFAC care a extins Standardele Internationale de Calitate la toate serviciile contabile prestate de profesionistii contabili. In domeniul eticii, in Romania a fost adoptat Codul etic IFAC inca din anul 1995 drept Cod etic national al profesionistilor contabili (CENPC), care a fost actualizat constant in functie de modificarile aduse Codului etic IFAC. 32

Pentru urmarirea modului de respectare a standardelor profesionale si etice, organismul profesiei contabile dispune de toate resursele necesare unui system efficient de investigare si de sanctiuni a cazurilor de nerespectare. 43. Continutul responsabilitatii profesionale. Responsabilitatea profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati cuprinde: - raspunderea disciplinara - raspunderea contraventionala sau administrativa - raspunderea civila - raspunderea penala. Reglementarile cu privire la raspunderea disciplinara, administrativa, civila si penala, dupa caz, se aplica tuturor expertilor contabili si contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie: - sa fie un organism necomercial si neguvernamental; - sa fie acceptat si recunoscut de catre membrii sai; - membrii sai sa fie profesionisti contabili; - sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); - membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili; sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale

Criterii de stabilire a onorariilor.


Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele elemente: - competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat; - nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare; - timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii; - gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate. Cheltuielile si diversele rambursari, deplasari, de exemplu, se inregistreaza distinct. Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil la este strict interzisa. 33

24. Cum se exercit profesia de expert contabil i cea de contabil autorizat?


Profesia de expert-contabil i de contabil-autorizat se exercit de ctre persoanele care au dobndit legal aceast calitate. Exercitarea se realizeaz numai de ctre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, nscrise n tablou. Tabloul se public anual n Monitorul Oficial al Romniei. Modaliti de exercitare a profesiei: individual (activitate independent conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat) n societi comerciale de expertiz contabil sau de contabilitate (art. 8 din O.G. nr. 65/1994 actualizat, Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale actualizat). Att experii contabili ct i contabilii autorizai nu pot efectua lucrri pentru agenii economici sau pentru instituii unde sunt salariai i pentru cei cu care angajaii lor sunt n raporturi contractuale ori se afl n concuren. De asemenea, le este interzis s efectueze lucrri pentru agenii economici, n cazul n care sunt rude sau afini pn la gradul al patrulea, inclusiv soi-soii ale administratorului, ori n situaia n care exist elemente care atest starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

30. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?


Calitatea de expert contabil si cea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine viza de exercitare a profesiei. Lipsa vizei atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei. Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii: - achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp; - plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului; - asigurarea pentru riscul profesional; - dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale; - persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala; - depunerea raportului anual de activitate, completat la toate rubricile.

22. Cum se obine calitatea de contabil autorizat?


Condiiile pentru a deveni contabil autorizat: - examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin; Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b) are studii medii cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei i Cercetrii; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale. - efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregtire tehnic i pregtire deontologic) - susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise i orale)

34

21. Cum se obine calitatea de expert contabil?


Condiiile pentru a deveni expert contabil: - examen de acces la profesia de expert contabil, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin; Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are capacitate de exerciiu deplin; b) are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei i Cercetrii; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor prevzute n ordonan (capacitate de exerciiu deplin; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale) i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai. - efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregtire tehnic i pregtire deontologic); - susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise i orale) Proba scrisa consta in : a. studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile, monografiei contabile, evaluarii intreprinderilor si auditului financiar b. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului. Proba orala consta in : a. cate o intrebare din materie juridica si fiscala ; b. cate o intrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor. La proba scris fiecare lucrare primete o not de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise i continuarea examenului cu proba oral este necesar obinerea mediei de cel puin 7. 3. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. Independena = principiul fundamental i condiia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil i de contabil autorizat . Independena este o situaie a unei persoane care judec lucrurile i acioneaz neinfluenat de alii. Independena presupune c profesia contabil satisface concomitent cele dou componente fundamentale ale conceptului de independen, i anume: independena de spirit sau n gndire constituie independena de drept i const n acea stare a profesionistului contabil potrivit creia, n gndirea lui, acesta consider c poate ndeplini o misiune n condiii de integritate i cu obiectivitatea necesar. independena n aparen (comportamental) sau independena de fapt presupune c o ter persoan bine informat i intenionat nu gsete nici un motiv de natur comportamental, care s o determine s pun la ndoial integritatea i obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare: independenta absoluta, independenta relativa si independenta restrictiva, in functie de natura si conditiile specifice serviciului prestat. Un profesionist contabil in practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere, ocupatie sau activitate care ii afecteaza sau care i-ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputatie a profesiei, si care ca rezultat ar fi incompatibila cu prestarea serviciilor profesionale. 35

Din practic, rezult c, majoritatea circumstanelor care afecteaz independena se datoreaz relaiilor de afaceri i financiare, cu angajaii clientului aflai n poziia de a exercita influen direct asupra profesionistului contabil. Regula de baz n cazul n care circumstanele la adresa independenei sunt semnificative nainte de acceptarea misiunii, se procedeaz astfel: Se ntreprind diligenele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau, dac nu este posibil, Se refuz acceptarea sau continuarea misiunii. Circumstanele care afecteaz independena Interes propriu. Autoexaminare (autocontrol). Favorizare. Familiaritate. Intimidare. Interes propriu Interes financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un client - Deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului; - Primirea unui titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul n cauz. Dependen fa de onorariile primite de la un client - apare atunci cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client; ntreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client - profesionistul contabil este intr-o asociaie n participaie cu clientul. Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna intrarea n faliment a cabinetului. Onorarii neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrarilor a unor onorarii neprevzute n contract. mprumut ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia. Dac clientul este o banc, mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa independenei, cu condiia ca mprumutul s fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilali clieni. Autoexaminare Descoperirea unei erori semnificative n cursul unei lucrri de reevaluare a muncii profesionistului contabil independent; Reportarea asupra operarii sistemelor financiare dupa ce tot acea persoana a fost implicata in elaborarea sau implementarea lor; Pregtirea datelor originale utilizate pentru realizarea unor inregistrari care fac obiectul unei misiuni de certificare. Un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat recent funcia de director sau functionar al clientului de certificare; Un membru al echipei de certificare care este, sau a fost recent angajat al clientului de certificare intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului in cauza; Prestarea unor servicii pentru un client care afecteaz direct subiectul n cauz. Favorizare Promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de audit al situaiilor financiare. Aprarerea uni client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii. Familiaritate Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care ocupa functia de director sau functionar al clientului de certificare; Un membru al echipei de certificare are o ruda de gradul I sau un afin care, ca angajat al clientului, este in pozitia de a exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare; 36

Un fost partener al firmei ocupa functia de director sau functionar al clientului sau este angajat intr-o pozitie in care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului misiunii de certificare; Acceptarea unor cadouri sau ospitalitati din partea clientului, cu exceptia cazului in care valoarea acestora este nesemnificativa. Asocierea de lunga durata a unui membru important al echipei de certificare cu clientul certificarii. Intimidare Ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client. Ameninarea cu litigiul. Exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent execuiei unei misiuni i respectiv a onorariilor. Un profesionist contabil independent va observa ca situatiile specifice dau nastere unor amenintari specifice la conformitatea cu unul sau mai multe principii fundamentale. Astfel de amenintari specifice nu pot fi clasificate. Fie in relatii profesionale sau de afaceri, un profesionist contabil independent ar trebui sa fie tot timpul atent la astfel de cazuri si amenintari. Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in doua mari categorii: - masuri de protectie generate de profesie, legislatie sau reglementari; - masuri de protectie in mediul de lucru.

Definiti conceptul de profesie contabila.


Profesia contabil este n mod curent definit ca totalitatea activitilor (serviciilor) care presupun cunotine n domeniul contabilitii, a specialitilor care le efectueaz (presteaz), precum i organismele lor profesionale. Profesionistul contabil care are acces la toate activitatile componente ale profesiei contabile potrivit practicilor europene l constituie expertul contabil considerat a fi specialistul cu cea mai nalt pregatire in domeniul sau de activitate in tara sa de origine. Activitatea urmarita in mod special este activitatea de audit statutar, auditorul statutar find considerat ultimul aparator in drumul informatiilor continute in situatiile financiare spre consumatorii finali. Activitatile care formeaza profesia contabila se pot organiza fie prin compartimente proprii ale intreprinderii, cu exceptia auditului statutar, fie prin externalizare la specialist ce functioneaza independent, specializat in furnizarea acestor servicii pe piata. Serviciile furnizate pe piata pot fi servicii furnizate exclusiv de profesionistii contabili: - contabilitate - audit intern - audit statutar - activitate de control intern - activitate de management financiar contabil, etc. sau servicii partajate cu alte profesiicuiii ar fi: - evaluarea activelor intreprinderii partajata cu juristi, ingineri - serviciile fiscale si mai ales consultanta fiscala partajata cu avocatii servicii juridice partajate cu juristii si avocatii 37

Despre IFAC.
IFAC s-a infiintat in anul 1977, cu 63 de membri fondatori din 51 de tari, ca raspuns la provocarile perioadei: - sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe - furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. In prezent, IFAC este o organizatie semnificativa, care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state, reprezentand peste 2,5 milioane de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc. IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultanta fiscala, audit, tehnologia infornatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC: intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate. IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum: - Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori - Comitetul Basel privind Supravegherea Bancara - Forumul de Stabilitate Financiara - Asociatia Internationala de Supraveghere a Sistemului de Asigurari - Banca Mondiala. IFAC elaboreaza standardele, cu aplicabilitate la nivel global, in domeniile: educatie, etica, calitatea serviciilor, audit, contabilitate publica. Pentru a deveni membru IFAC, un organism profesional solicitant trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, cum ar fi: - sa fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism national professional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. In cazul consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de catre comunitatea de afaceri; - sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala; - sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii; - sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale persoanelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte criteriile statutului de membru; - sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a programelor, activitatilor si hotararilor luate de IASB; - sa fie solvabil financiar si operational; - sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR, care este membru plin din anul 1996 si de CAFR, care este membru asociat din anul 2005.

11. Enumerai 8 atribuii ale Adunrii generale ale filialei CECCAR.


Adunarea general este organul de conducere i control al filialei i este compus din toi membrii acesteia nscrii n Tabloul Corpului i care sunt la zi cu plata cotizaiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa dect la adunarea general a filialei de care aparine. Adunarea general are urmtoarele atribuii: a) ia cunotin, dezbate i aprob prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliului filialei pentru perioada expirat; b) aprob, prin vot deschis, bugetul de venituri i cheltuieli al filialei pentru exerciiul financiar viitor i execuia bugetului pentru exerciiul financiar expirat insoit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ; 38

c) ia cunotin de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitii profesionale a experilor individuali i a societilor comerciale controlate, n vederea asigurrii bunei exercitri a profesiei de expert contabil i de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea general aprob lista experilor individuali i societilor comerciale ce vor fi auditate calitativ n anul urmtor; d) alege i revoc preedintele i patru membri ai comisiei de disciplin a filialei; e) alege i revoc preedintele i membrii consiliului filialei precum i cenzorii; f) propune, dintre membrii si, candidai pentru funcia de preedinte i de membru al Consiliului superior; g) adopt lista cuprinznd membrii de onoare ai filialei; h) ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege, regulament, de Codul etic naional al profesionitilor contabili sau hotrte de Consiliul superior.

41. Enumerati situatii care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare.
Intre situatiile care nu indeplinesc criteriile de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust sunt cele care: - creeaza sperante false, induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile - implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de reglementare - fac comparatie cu altii - contin marturii sau aprobari scrise - contin orice alte precizari care ar putea sa ii produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o deceptie - pretind nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii.

29. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila


Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta. Calitatea lucrarilor presupune: - abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig; - selectarea lucrarilor pentru colaboratori; - programarea lucrarilor; - studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate; - constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate; - calitatea si continutul raportului; - pastrarea secretului profesional.

Integritatea in profesia contabila.


Principiul integritii impune ca obligaie tuturor profesionitilor contabili de a fi drepi i oneti n relaiile profesionale i de afaceri si sa nu se asocieze la declaratii false care ar putea induce in eroare utilizatorii. Integritatea implic, de asemenea, tranzacii corecte i juste. 39

Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidenele, comunicatele sau alte informaii cnd apreciaz c acestea: conin o declaraie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare; conin declaraii sau informaii eronate; omit sau ascund informaii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare. Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc prevederile mentionate dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerinele de mai sus. -

In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 65/1994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare. Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist, economistul fiind subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile specifice fisei postului sau. De asemenea, economistul este specializat in multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar contabil etc. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent. Contabilul salariat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile care ii revin din fisa individuala a postului; rareori, in cazul unei intreprinderi, acesta executa toate lucrarile contabile; de regula este specializat pe un sector al contabilitatii. Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de intreprindere. De asemenea, ei pot pierde intreprinderea de client si, prin aceasta, sansa de venit. In schimb, economistul si contabilul salariati pierd cu greu postul in urma unor proceduri anevoioase.

Modalitati de implementare a reglementarii.


Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii: - autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul professional este recunoscut de govern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia; - reglementarea externa: profesia este reglementata de govern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare; - coreglementarea, care reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementarea externa. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare, sin u sa se concureze. Exista mai multe modalitati in care autoreglementarea si si reglementarea externa pot fi combinate in vederea unui amestec eficient de reglementare: 40

- autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta: in acest caz, supravegherea este complementara reglementarii si o intareste; - o combinare in care organismul professional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independenta, pentru alte aspecte. Combinarea intre autoreglementare si reglementarea externa folosita in anumite state depinde de o serie de factori, cum ar fi: - experienta istorica; - performanta de autoreglementare a organismului professional; - orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica; - calea de dezvoltare a economiei; - natura si caracteristicile esecurilor pietei. In practica, chiar si in cazul reglementarii externe, guvernul interactioneaza explicit sau implicit cu organismul profesional. Tendintele echilibrului intre autoreglementare si reglementarea externa difera de la tara la tara. In statele cu organisme profesionale puternice de autoreglementare creste preocuparea pentru un rol sporit al reglementarii externe; in statele in tranzitie, tendinta este de solidificare prealabila a organismelor profesionale si a rolului acestora de autoreglementare. Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in reglementarea profesiei, ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea interesului public: - publicul are nevoie de servicii de calitate, dar si reputatia organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii sai; - ele sunt apropiate de pietele in care opereaza membrii lor si cunosc felul in care reglementarea poate afecta comportamentul; - ele pot urmari eficienta sistemului de reglementare; - ele au responsabilitatea de a comunica si de a lucra cu guvernele in interesul public. La randul lor, guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarea respective isi atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. Pentru aceasta, guvernele trebuie: - sa inteleaga natura si caracteristicile problemelor pe care reglementarea cauta sa le resolve; - sa beneficieze de un sistem de monitorizare a performantei organismului insarcinat cu reglementarea profesiei; - sa se bazeze pe rezultate, respective calitatea generala si consecventa serviciilor contabile; - sa aiba abilitatea de a amenda legislatia si reglementarea atunci si acolo unde este nevoie. Rezulta deci ca organismele profesionale si guvernele au interese si obiective commune: profesionistii contabili sa serveasca interesul public prin utilizarea de standarde de inalta calitate in serviciile prestate. Atingerea acestor obiective presupune existenta unui dialog constant intre govern si organismele profesionale. Desi rolul organismelor profesionale in sistemul de reglementare a profesiei difera de la tara la tara, in toate cazurile organismele profesionale au responsabilitatea de a se asigura ca profesia serveste interesului public. Organismele profesionale trebuie sa fie in dialog constant cu guvernele in vederea aflarii echilibrului intre autoreglementarea si supravegherea publica prin prisma cerintelor pietei serviciilor contabile. Abilitatea cea mai importanta a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public, lucru care va face ca profesia sa castige respectful comunitatilor si al organelor de reglementare din tara si la nivel global.

4. (5) Necesitatea reglementarii profesiei contabile.


41

Modul in care ar trebui reglementata profesia contabila a constituit in ultimii ani subiectul multor dezbateri si, in consecinta, au avut loc multe schimbari deoarece profesionistii contabili, clientii lor, organismele profesionale si guvernele cauta sa se asigure ca profesia contabila continua sa furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie la cresterea si dezvoltarea economica globala. In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesul public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele trei comandamente fundamentale ale organismelor profesionale: - educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; - calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor. Pentru a atinge aceste obiective, organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor. Organismul professional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita, chiar si atunci cand exista o reglementare externa semnificativa a profesiei din partea unei agentii guvernamentale. O profesie, in general, este definita si judecata prin cunostintele, aptitudinile, atitudinea si etica celor implicate in aceasta profesie. Reglementarea unei profesii este un raspuns prcis la nevoia de standarde sigure, care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a). profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cererilor economiei si societatii; b). conditiile de piata in care activeaza profesia; c). calitatea serviciilor furnizate de membrii sai. Reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica: - adoptarea de standarde profesionale, tehnice; - adoptarea de reguli etice; - nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc. Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte aferente pietei serviciilor contabile, cel putin datorita urmatoarelor doua cauze: - existenta unui dezechilibru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicii care dispune de expertiza profesionala. Reglementarea poate trata acest dezechilibru prin oferirea certificarii beneficiarului ca furnizorul dispune de calificarile necesare si va respecta standardele profesionale adecvate in activitatea sa. Astfel, beneficiarul este incredintat ca primeste servicii de calitate. - in afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii contabile. Reglementarea poate trata acest aspect dand o asigurare ca aceste beneficii si costuri pentru partile terte sunt luate in considerare pentru a determina ce serviciu trebuie produs si la ce standarde de calitate. 4. Necesitatea reglementarii profesiei contabile. Reglementarea unei profesii este impusa de nevoia de standarde profesionale, etice, de educaie care sa fie ndeplinite de membrii acelei profesii. Necesitatea i natura reglementarii depend de urmatorii factori: 1. Capacitatea profesiei respective de a raspunde necesitatilor economice i societatii. 2. Conditiile de piata in care activeaza profesia. 3. Existenta unui dezechilibru in ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile respective si furnizorul acestor servicii adica profesionistul contabil care detine experienta necesara pantru a fi stabilite relatiile intre cele doua domenii 42

Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


Un cod de conduita este in general definit de profesionisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati. Organismele profesionale recomanda deseori membrilor sa include principiile esentiale ale codului in contractile cu clientii pentru ca acestia sa cunoasca comportamentele pe care le asteapta de la profesionistul contabil. Conform directivelor europene privind serviciile, un cod de etica trebuie sa include, in functie de specificul fiecarei profesiuni, atat modalitatile de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate, cat si regulile referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor ca reguli deontologice vizand sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional. Profesia contabila se distinge de alte profesiiprin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public. Prin urmare, profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public si, pentru aceasta, relatiile dintre profesionistii contabili si clientii sau angajatorii acestora, precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara sis a previna patrunderea catre consumatori (utilizatori) a unor informatii financiar contabile care pot influenta negative deciziile acestora. Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale organismului profesional. Pentru aceasta, organismul professional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru instituirea unui sistem de investigare si de sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesionale si etice. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: - da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili; beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti, care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor; - protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terrorism, fraude de tot felul, coruptie etc.

Necesitatea studierii aspectelor doctrinaire si de etica in profesia contabila.


n cadrul standardelor internaionale de educaie pentru obinerea i meninerea competenelor profesionitilor contabili, un loc important l au cunotinele de natur doctrinar i deontologic. Profesia contabil distingndu-se de alte profesii prin asumarea unei responsabiliti fa de public, este firesc ca ndeplinirea acestei misiuni s fie asumat de profesionitii contabili n cunotin de cauz. Ceea ce presupune ca acetia: - S fie contieni de rolul pe care profesia contabil l are pentru dezvoltarea economiei naionale i mondiale i pentru aprarea interesului public; - S fie convini de rolul social pe care l au att la nivelul unei entiti, ct i la nivel naional; - S neleag c munca lor i profesia contabil n ansamblu nu pot fi recunoscute i apreciate dect dac satisfac trei deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei: educaie, etic i calitate; - S cunoasc modul de organizare a profesiei contabile, respectiv modul n care se pot nfiina i pot funciona organismele profesionale; - S neleag semnificaia i importana unor termeni-cheie pentru profesia contabil dac se dorete a deveni o profesie de vrf n economia i societatea romneasc: 43

Unitatea unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului profesional i unitatea tuturor profesionitilor contabili indiferent de statut; i o Unicitatea profesiei contabile S fi absolvit ntr-un stat membru cel mai nalt nivel de pregtire i experien cerut de activitatea de profesionist contabil n acea ar i care, cel puin, ntrunete nivelul de calificare al Directivei a VIII-a, i datorit cruia, odat autorizai, pot desfura fr restricii auditul statutar al tuturor entitilor care sunt supuse auditului.
o

Necesitatea unor organisme profesionale puternice.


Profesionistii contabili, ca furnizori de servicii profesionale, este indicat sa se asocieze pentru a satisface mai bine interesul public, organismul rezultat avand menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism professional: educatia, etica si controlul de calitate. Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili. Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Publicul trebuie protejat de eventuale intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia. Aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente.

Obiectivitatea in profesia contabila.


Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n raionamentele profesionale sau de afaceri. Principiul obiectivittii impune o obligaie tuturor profesionitilor contabili de a nu i compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenei nedorite a unor alte persoane. Un profesionist contabil poate fi pus n situaii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situaii s fie definite i descrise. Relaiile care aduc un plus de confuzii sau influeneaz n mod negativ raionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Profesionitii contabili i desfoar activitatea n multe domenii diferite i trebuie s-i demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Indiferent de poziie sau serviciul prestat, profesionitii contabili trebuie s protejeze integritatea serviciilor profesionale i s menin obiectivitatea n raionamentul profesional. In selecionarea situaiilor i practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerinelor etice legate de obiectivitate trebuie acordat atenia corespunztoare urmtorilor factori: a. Profesionitii contabili sunt expui unor situaii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. b. Este practic imposibil s se defineasc i s se descrie toate situaiile n care ar exista aceste posibile presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relaiilor care pot ori par s afecteze obiectivitatea profesionistului contabil trebuie s domine un caracter rezonabil. c. Trebuie evitate relaiile care permit ca idei preconcepute, prtinirea ori influenele altora s ncalce obiectivitatea. 44

d. Profesionitii contabili au obligaia de a se asigura c personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile i-a nsuit principiul obiectivittii. e. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole etc.) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaza.

Onorariile si independenta
Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in pericol. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. Acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie.

Organisme si grupari regionale profesionale.


IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea ce priveste stabilirea standardelor profesionale. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respective in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si, in anumite cazuri, in fata organizatiilor internationale in care sunt importante din punct de vedere regional. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitatea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC, organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca: - va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective, si se va asigura ca prin intermediul propriilor organisme membre sunt promovate in regiune reglementarile si standardele IFAC si IASC; - are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in regiunea respectiva; - constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general reprezentativa pentru profesia contabila; - nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari deja deservite de o organizatie regionala; - contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC; - este infiintata corespunzator, atat din punct de vedere financiar, cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infracstructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC. In urma recunoasterii de catre IFAC, organizatia regionala si IFAC isi asuma anumite angajamente si responsabilitati reciproce. Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi recunoscuta de IFAC gruparea regionala trebuie sa demonstreze ca: - exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta (care poate fi cunoscuta ca organizatie regionala pentru propriile sale scopuri locale); 45

- gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC; - zona acoperita de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme contabile profesionale; gruparea are potential sa indeplineasca eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunoasteri. Gruparile regionale recunoscute nu au dreptul de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC ca observatori, cu exceptia unei decizii specifice emisa pentru a participa la o anumita intalnire, pentru un anumit scop. Principalele organizatii si reglementari regionale care functioneaza in Europa sunt: - Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) este organizatia recunoscuta de IFAC, care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene. Ea cuprinde organisme profesionale, admise conform principiului de tara, din toate cele 27 tari membre ale Uniunii Europene. CECCAR este membru FEE din anul 1996. FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Pentru ca un organism professional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: - sa nu fie organism guvernamental; - sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile; - sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general; - sa provina dintr-o tara europeana. Cand dintr-o tara exista o a doua candidature pentru calitatea de membru este necesara consultarea membrului existent. - Federatia Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF); - Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni (FCM); - Comitetul de Integrare Latina Europa America (CILEA); - Parteneriatul Sud Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii (SEEPAD).

16. Prezentai structura i prile componente ale Codului etic naional al profesionitilor contabili.
Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia stabilete norme de conduita pentru profesionitii contabili i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de ctre profesionitii contabili n vederea realizrii obiectivelor comune. Profesionitii contabili din Romnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca liber-profesioniti sau ca angajai; scopul de baza al Codului, trebuie insa ntotdeauna respectat. Codul Etic este structurat n 3 pri, i anume: Partea A Aplicabil tuturor profesionitilor contabili; Partea A stabilete principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionitii contabili i ofer un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Cadrul conceptual ofer ndrumri legate de principiile fundamentale de etic. Profesionitilor contabili li se cere s aplice acest cadru conceptual n identificarea ameninrilor la adresa conformitii cu principiile fundamentale, n evaluarea importanei lor i, dac aceste ameninri sunt altfel dect n mod clar nesemnificative s aplice msuri de protecie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel nct s nu fie compromis conformitatea cu principiile fundamentale. Partea B Aplicabil profesionitilor contabili independeni Partea C Aplicabil profesionitilor contabili angajai. 46

Prile B i C ilustreaz modul n care Cadrul conceptual trebuie aplicat n situaii specifice. Ele ofer exemple de msuri de protecie care ar putea fi adecvate pentru a soluiona ameninrile la adresa conformitii cu principiile fundamentale i, de asemenea, ofer exemple de situaii n care nu sunt disponibile msuri de protecie pentru a soluiona ameninrile i, n consecin, activitatea sau relaia care genereaz ameninrile trebuie evitat. n detaliu, structura si partile componente ale noului Cod etic national al profesionistilor contabili se prezint astfel:: Anexa 1 - Introducere explicativa Anexa 2 - Declaratia Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice PARTEA A - APLICAREA GENERALA A CODULUI Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual Sectiunea 110 Integritate Sectiunea 120 Obiectivitate Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea 150 Comportamentul profesional PARTEA B - PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Acceptarea unui client Sectiunea 220 Conflicte de interese Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 280 Obiectivitate Sectiunea 290 Independenta misiuni de audit si certificare PARTEA C - PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI Sectiunea 300 Introducere Sectiunea 310 Conflicte potentiale Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza Sectiunea 340 Interese financiare Sectiunea 350 Stimulente . Acceptarea si emiterea de oferte Anexa : Definitii

Principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila.


Principiile fundamentale sunt: - Integritatea Un profesionist contabil trebuie s fie drept i onest n toate relaiile profesionale i de afaceri. - Obiectivitatea 47

Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n raionamentele profesionale sau de afaceri. - Competenta profesionala si prudenta Un profesionist contabil are o datorie permanent de a-i menine cunotinele i aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primete servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s acioneze cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale. - Confidentialitatea Un profesionist contabil trebuie s respecte confidenialitatea informaiilor dobndite ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri i nu trebuie s divulge astfel de informaii unei tere pri fr o autorizaie specific, cu excepia cazului n care exist un drept sau o obligaie legal sau profesional de a dezvlui aceste informaii. Informaiile confideniale obinute n cadrul unei relaii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor tere pri. - Comportamentul profesional Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor i normelor relevante i ar trebui s evite orice aciune ce poate discredita aceast profesie. - Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: - IFAC - Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate - Ministerul Finantelor Publice - C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari - Legislatia relevant.

Profesionalismul in profesia contabila.


Acest principiu impune ca obligatie profesionistului contabil sa se conformeze legilor si reglementarilor relevante si sa evite orice actiuni care ar prejudicia profesia, organismul profesional sau un membru. Acestea include actiuni pe baza carora o terta parte rationala si informata, la current cu toate informatiile relevante, ar concluziona ca este afectata in mod negative buna reputatie a profesiei. In cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor si a activitatii pe care o efectueaza, profesionistii contabili nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali, si nu trebuie: sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera, calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin; sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii.

44. Raspunderea disciplinara


Este o rezultanta a abaterilor savarsite de un membru al Corpului prin care se incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al CECCAR, ale Codului etic national al profesionistilor contabili. 48

Actiunea disciplinara pentru sanctionarea anumitor fapte se intreprinde fie in paralel cu actiunea penala, civila sau administrativa, fie in afara existentei unei asemenea actiuni. Principiul Penalul tine in loc civilul nu se aplica in materie disciplinara.

Reglementarea profesiei contabile la nivel European.


A. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai ianlt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile, inclusiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti contabili au studii universitare, un stagiu practice de cel putin trei ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini, iar calitatea profesionala are diferite denumiri, dar cu continut echivalent, cele mai des intalnite fiind cea de expert contabil (in tarile latino - continentale), chartered accountant (in zona anglo saxona), contabil public autorizat (CPA) in Statele Unite. B. Reglementarea speciala Data fiind importanta activitatii de audit statutar, ca ultima activitate care filtreaza fluxurile catre utilizatorii informatiilor continute in situatiile financiare ale unei entitati, exigentele suplimentare in ceea ce priveste aceasta activitate, ca si conditiile de autorizare a persoanelor fizice si juridice care doresc sa presteze servicii de audit statutar sunt reglementate distinct prin Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita prin Directiva 2006/43/CF, cunoscuta sub denumirea de noua Directiva a 8-a. Principalele prevederi ale celei de-a 8-a Directive se refera la: - conditiile de autorizare si retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Pentru ca o persoana fizica sa efectueze audit statutar, conditiile sunt: Sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; Sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil; Sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani; Sa fi promovat un examen de competenta profesionala - conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile; - crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari. Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directiva a 4-a si Directiva a 8-a, precum si prin reglementarile nationale Legea companiilor, de regula, iar reglementarea auditului statutar este prevazuta prin Directiva a 8-a la nivel European si prin lege speciala la nivelul fiecarei tari.

Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.


Respectarea codului etic, a standardelor profesionale, a legilor, a reglementarilor si a altor decizii ale organismului sunt in interesul transparentei si increderii publice in profesia contabila si calitatea lucrarilor membrilor organismului profesional

49

Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.


Profesia contabila se distinge de celelalte profesii, intre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori creditori, banci, buget, conturile nationale, organisme de bursa, investitori etc. In fapt, daca in piata serviciilor orice alt profesionist presteaza servicii pentru un client determinat si care este, in general, consumatorul (beneficiarul) final al serviciului respective, profesionistul contabil fie ca elaboreaza, fie ca auditeaza situatiile financiare ale intreprinderii este (in mod paradoxal) platit de catre intreprinderea respective, dar utilizatorii (consumatorii) informatiilor desprinse din aceste situatii financiare sunt partile interesate, mentionate deja, cele care formeaza publicul si ale caror interese trebuie aparate. Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public.

Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.


SI Rolul social al profesionistilor contabili. Profesionistii contabili satisfac un interes general, dat fiind faptul ca nu exista progres fara dezvoltarea pietelor, iar acestea, la randul lor, nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Dezvoltarea intreprinderilor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Regulile contabile, ca si actorii principali profesionistii contabili, sunt indispensabile pentru bunul mers al economiei mondiale. In caz contrar, - cum altfel s-ar putea masura activitatile economice? - cum ar putea sa existe bugete nationale si impozite si deci solidaritate intre cetatenii aceluiasi stat? - cum ar putea sa existe incredere in tranzactiile comerciale si financiare? - cum s-ar putea imparti roadele activitatilor economice intre angajatii unei companii si proprietarii acesteia, intre munca si capital? De asemenea, trebuie mentionat si rolul social al profesionistilor contabili, pe de o parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importante ale profesionistilor contabili, iar pe de alta parte , de calitatea muncii lor depinde bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Toti profesionistii contabili au misiunea de a actiona peste tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indifferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in institutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera. Indeplinirea rolului contabilitatii si al profesionistilor contabili in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public este conditionata de existenta unor organisme profesionale nationale puternice, care sa lupte pentru aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Profesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale; ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industriale, financiare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Rolurile pe care le joaca profesionistii contabili, in orice sector din economie ar lucra, sunt foarte diverse: ei lucreaza in contabilitate si raportare financiara, in management, in fiscalitate, in sisteme informatice, in finante corporative si inteligenta manageriala, ca auditori interni sau externi, in consultanta, in educatie etc.; ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale; ei contribuie la performantele pietelor financiare etc 50

. .

Standardele internationale de educatie si rolul organismelor profesionale.


Pornind de la misiunea IFAC de dezvoltare in intreaga lume si intarirea unei profesii contabile prin standarde armonizate, capabila sa ofere servicii de inalta calitate in interesul public, Comitetul pentru Educatie al IFAC elaboreaza standarde, indrumari, documente de discutii si alte documente de informare privind educatia de precalificare, formarea profesionistilor contabili si dezvoltarea profesionala continua pentru membri. Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare ca, de exemplu, subiectul, metodele si tehnicile, astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea diversitate de culture, limbi, sisteme educationale, juridice si sociale din tarile din care fac parte organismele profesionale membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. IFAC emite trei tipuri diferite de documente: - Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES); - Indrumarile Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEG); - Documentele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IEP). Cele trei tipuri de documente reflecta in ordine descrescatoare natura autoritatii publicatiilor conform functiunilor lor: Standardele sunt mai autorizate decat Indrumarile, care, la randul lor sunt mai autorizate decat Documentele. Standardele Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES): - stabilesc standarde de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili; - exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili; - stabilesc elementele esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunoasterii, acceptarii si aplicarii internationale; - desi nu pot trece legal peste legile si reglementarile locale, furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica general acceptata. 51

Pana in present, IFAC a emis opt Standarde Internationale de Educatie pentru Profesionistii Contabili (IES-uri): - IES 1 Cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionista - IES 2 Continutul programelor de educatie profesionala - IES 3 Aptitudini profesionale - IES 4 Valori profesionale, etica si atitudini - IES 5 Cerinte de experienta practica - IES 6 Evaluarea capacitatilor profesionale si competentei - IES 7 Dezvoltarea profesionala continua - IES 8 Cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului Principalele obligatii ale organismelor profesionale membre IFAC in legatura cu Standardele Internationale de Educatie sunt: - depunerea de eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza IES-urile in cerintele nationale de educatie si dezvoltare pentru profesia contabila; - implementarea IES-urilor sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza IES-urile; - aducerea la cunostinta membrilor a IES-urilor, IEG-urilor si IEP-urilor emise de IFAC.

Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: - la nivelul misiunii - control intern - la nivelul cabinetului (firmei) control intern - la nivelul organismului profesional control extern Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului (firmei) trebuie sa include politici si proceduri care sa se refere la urmatoarele elemente: a). Responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului (firmei). Acestea constau in: - stabilirea de politici si proceduri al caror scop este de a promova o cultura interna bazata pe recunoasterea faptului ca in realizarea misiunilor calitatea este esentiala; - stabilirea structurilor sau persoanelor care isi asuma responsabilitatea finala pentru sistemul de control al calitatii in cadrul firmei; - persoanele care au atributii cu privire la sistemul de control al calitatii in cadrul firmei trebuie sa detina experienta si capacitate suficiente si adecvate, precum si autoritatea necesara. b). Cerintele etice. Acestea constau in stabilirea de politici si proceduri care sa-I ofere firmei asigurarea rezonabila ca firma si personalul acesteia respecta cerintele etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala, confidentialitatea, profesionalismul si independenta. c). Acceptarea si continuarea relatiei cu clientii si misiuni specifice. Acestea presupun: - stabilirea de politici si proceduri pentru acceptarea clientilor; - stabilirea de politici si proceduri pentru continuarea relatiilor cu clientii si pentru retragerea din misiune sau din relatiile cu clientii. d). Resursele umane. Acestea se refera la: - stabilirea de politici si proceduri pentru a oferi asigurarea rezonabila ca firma detine suficient personal cu capacitatile si competentele necesare, care se refera la: recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competenta, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulentele etc. - stabilirea echipelor pe misiuni. e). Realizarea misiunilor. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru: - asigurarea realizarii misiunilor in conformitate cu standardele profesionale si cu cerintele legale; 52

- modul de acordare a consultatiilor; - modul de solutionare a divergentelor de opinii in cadrul echipei misiunii sau dintre echipa si celelalte structuri ale firmei; - examinarea independenta a controlului de calitate; - documentarea misiunilor. f). Monitorizarea. Aceasta presupune stabilirea de politici si proceduri pentru: - asigurarea rezonabila ca politicile si procedurile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt: relevante, adecvate, functioneaza eficient si sunt respectate in practica; - analiza si evaluarea continua a sistemului de control al calitatii; - inspectia periodica a unor misiuni deja incheiate. Pentru misiunile de audit si servicii conexe, IFAC a emis - Standardul International de Audit (ISA) 220 - Standardul International de Control al Calitatii (ISQC) nr. 1 Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: - existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii; - depunerea de eforturi sustinute in vederea incurajarii celor responsabili sa implementeze prevederile Standardelor Internationale de Calitate, atunci cand Guvernul sau alti reglementatori au atributii pe linia calitatii serviciilor contabile.

Standardele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.


Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili, care cuprinde standarde etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la: - organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in Codul etic IFAC; - acolo unde responsabilitatile elaborarii codurilor nationale de etica revin tertilor, organismele membre trebuie sa urmareasca convergenta codului national cu codul IFAC, depunand cele mai sustinute eforturi pentru a-I convinge pe cei responsabili cu elaborarea codurilor nationale sa incorporeze Codul IFAC. In Romania, Codul etic IFAC a fost adoptat, cu unele mici modificari, drept Cod etic national al profesionistilor contabili, inca din anul 2002.

Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale.


IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), emite Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), iar Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) emite Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS). Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale de contabilitate se refera in principal la depunerea de eforturi sustinute pentru: - incorporarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public sau, acolo unde responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze IPSAS-urilor; - asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau a standardelor nationale de contabilitate pentru sectorul public care incorporeaza IPSAS-urile; 53

- incorporarea cerintelor IFRS-urilor in standardele nationale de contabilitate sau, acolo unde responsabilitatea pentru elaborarea standardelor nationale de contabilitate revine Guvernului sau tertilor, convingerea acestora ca standardele nationale trebuie sa se conformeze IFRS-urilor sau sa fie convergente cu IFRS-urile. - asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS urile.

Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale.


IFAC, prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurari (IAASB), emite urmatoarele categorii de standarde: - Standardele Internationale de Audit (ISA); - Standardele Internationale pentru Misiunile de Examinare (ISRE); - Standardele Internationale pentru Misiunile de Certificare (ISAE); - Standardele Internationale pentru Serviciile Conexe (ISRS). IAASB emite, de asemenea, Declaratii aferente de practica, norme metodologice si indrumari pentru profesionistii contabili. Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si alte documente se refera la depunerea de eforturi sustinute pentru: - incorporarea standardelor internationale si a celorlalte documente emise de IAASB in standardele nationale sau, acolo unde responsabilitatea emiterii standardelor nationale revine tertilor, convingerea acestora sa incorporeze in standardele nationale standardele si celelalte documente emise de IAASB; - asistarea la implementarea standardelor internationale sau a standardelor nationale care incorporeaza standardele internationale; - implementarea unui process care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si completa a satndardelor internationale si a celorlalte documente emise de IAASB.

Unitatea si unicitatea profesiei contabile.


Profesia contabil distingndu-se de alte profesii prin asumarea unei responsabiliti fa de public, este firesc ca ndeplinirea acestei misiuni s fie asumat de profesionitii contabili n cunotin de cauz, Ceea ce presupune ca acetia s neleag semnificaia i importana unor termeni-cheie pentru profesia contabil dac se dorete a deveni o profesie de vrf n economia i societatea romneasc: o Unitatea unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului profesional i unitatea tuturor profesionitilor contabili indiferent de statut; i o Unicitatea profesiei contabile

54

PARTEA II Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere.........................................................................................................................................................2 Aria de aplicabilitate si calitatea reglementarii in profesia contabila....................................................................................................................................2 Asigurarea calitatii serviciilor profesionale...........................................................................................................................................................................3 Bunurile sau serrviciile primite si independenta....................................................................................................................................................................4 Calitatea lucrarilor si autocontrolul........................................................................................................................................................................................4 9. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?...............................................................................................................................................4 Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?.........................................................5 Care sunt atributiile Consiliului filialei?................................................................................................................................................................................6 7. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?....................................................................................................................................................6 Care sunt atributiile directorului general executiv?...............................................................................................................................................................7 Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?.............................................................................8 8. Care sunt atribuiile preedintelui CECCAR?..................................................................................................................................................................10 10. Care sunt atribuiile reprezentantului Ministerului Economiei i Finanelor pe lng Consiliile filialelor?................................................................10 Care sunt atributiile presedintelui de filiala?........................................................................................................................................................................11 1. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?......................................................................................................................................11 42. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata?.............................................................................12 Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar..............................................................12 Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?.....................................................................................................................................................................12 6. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile?...............................................................................................13 23. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?..................................................................................................................................13 Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?............................................................................................................................................13 35. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?.......................................................................................................15 Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial) ? .......................................................................................................16 Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?...........................................................................18 34. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului?...................................................................................19 55

15. Care sunt principalele orientri strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 2010?...............................................................................................20 45. Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?...............................................................................................................................22 Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?......................................................................................................................................................................22 3. (4) Categorii de profesionisti contabili.............................................................................................................................................................................22 Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?.....................................................................................23 Confidentialitatea in profesia contabila................................................................................................................................................................................23 Competenta in profesia contabila.........................................................................................................................................................................................24 13. Ce conine Declaraia Consilului Superior al Corpului privind punerea n aplicare i nsuirea cerinelor etice?........................................................25 25. Ce este CECCAR?..........................................................................................................................................................................................................25 17. Ce este si ce contine Programul naional de formare i dezvoltare profesional continu?..........................................................................................26 Ce este si ce structura are Tabloul Corpului?.......................................................................................................................................................................27 14. Ce nelegei prin Supravegherea Public?.....................................................................................................................................................................28 12. Ce reprezint Codul etic naional al profesionitilor contabili?.....................................................................................................................................29 5. Ce semnificatie are interesul general (interesul public) ?................................................................................................................................................30 27. Ce se nelege prin autonomia Corpului?.......................................................................................................................................................................30 26. Ce se nelege prin calitatea de persoana juridic a Corpului?.......................................................................................................................................31 Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?...........................................................................................................................................................31 20. Cine este contabilul autorizat?.......................................................................................................................................................................................31 19. Cine este expertul contabil?...........................................................................................................................................................................................32 18. Cine poate exercita profesia de expert contabil i profesia de contabil autorizat?.........................................................................................................32 Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR................................................................................................................................................32 43. Continutul responsabilitatii profesionale........................................................................................................................................................................33 Criterii de recunoastere a unui organism profesional...........................................................................................................................................................33 Criterii de stabilire a onorariilor...........................................................................................................................................................................................33 24. Cum se exercit profesia de expert contabil i cea de contabil autorizat?.....................................................................................................................34 30. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?..............................................................................................................34 22. Cum se obine calitatea de contabil autorizat?...............................................................................................................................................................34 21. Cum se obine calitatea de expert contabil?...................................................................................................................................................................35 Definiti conceptul de profesie contabila...............................................................................................................................................................................37 Despre IFAC........................................................................................................................................................................................................................38 11. Enumerai 8 atribuii ale Adunrii generale ale filialei CECCAR.................................................................................................................................38 41. Enumerati situatii care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun gust pentru o actiune de promovare.........................39 29. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila........................................................................................................................................39 Integritatea in profesia contabila..........................................................................................................................................................................................39 In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?....................................40 Modalitati de implementare a reglementarii........................................................................................................................................................................40 Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.......................................................................................................................................................43 Necesitatea studierii aspectelor doctrinaire si de etica in profesia contabila.......................................................................................................................43 56

Necesitatea unor organisme profesionale puternice.............................................................................................................................................................44 Obiectivitatea in profesia contabila......................................................................................................................................................................................44 Onorariile si independenta....................................................................................................................................................................................................45 Organisme si grupari regionale profesionale........................................................................................................................................................................45 16. Prezentai structura i prile componente ale Codului etic naional al profesionitilor contabili.................................................................................46 Principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila......................................................................................................................................................47 Profesionalismul in profesia contabila.................................................................................................................................................................................48 44. Raspunderea disciplinara................................................................................................................................................................................................48 Reglementarea profesiei contabile la nivel European..........................................................................................................................................................49 Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.................................................................................................................................................49 Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.............................................................................................................................................50 Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei......................................................................................................................................................50 SI..........................................................................................................................................................................................................................................50 Rolul social al profesionistilor contabili..............................................................................................................................................................................50 Standardele internationale de educatie si rolul organismelor profesionale..........................................................................................................................51 Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale............................................................................................................................52 Standardele internationale de etica si rolul organismelor profesionale................................................................................................................................53 Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale...................................................................................................................53 Standardele internationale de audit si rolul organismelor profesionale...............................................................................................................................54 Unitatea si unicitatea profesiei contabile..............................................................................................................................................................................54

57

58