Sunteți pe pagina 1din 26

Ghid al istoriei

cretinismului

Seciune dintr-o fresc ilustrnd sfini cretini i teme din Biblie pe zidurile bisericii mnstirii Sucevia, judeul Suceava.

cretinismului

Ghid al istoriei
Jonathan Hill
Editura Casa Crii, Oradea
2008

Text copyright 2007 Lion Hudson


Original edition published in England under the title
New Lion Handbook: the history of Christianity by Lion
Hudson plc, Oxford, England, Copyright Lion
Hudson plc 2007
Translated into Romanian by permission of Lion
Hudson plc.

Ghid al istoriei cretinismului


Copyright 2008 Editura Casa Crii
O. P. 1, C. P. 270
410610 Oradea, Romnia
Tel. / Fax: 0259-469 057; 0359-800 761; 0722-669 566
Email: info@ecasacartii.ro
www.ecasacartii.ro

Citatele biblice sunt luate din Sfnta Scriptur, traducerea Dumitru Cornilescu.
Toate drepturile asupra ediiei n limba romn aparin
Editurii Casa Crii.
Traducerea i
editarea de specialitate: dr. Alexandru Ndban
Editarea literar:
Fidelia Stroie
Corectura:
Floru Maria i Simona Tma
Tehnoredactarea:
Adi Mihoca (grafic)
Vasile Gabrian (text)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


HILL, JONATHAN
Ghid al istoriei cretinismului / Jonathan Hill.
- Oradea : Casa Crii, 2008.
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-8998-36-0
28(100)(091)

Tiprit n China.

Consilieri editoriali:

Michelle Brown
Profesor de studii ale manuscriselor
medievale la coala de Studii Avansate a
Universitii din Londra i fost custode al
manuscriselor medievale i ornamentale la
Biblioteca Britanic, Marea Britanie
Mark Noll
Profesor de gndire cretin, Colegiul
Wheaton, SUA
Michael Nai Chiu Poon
Director al Centrului de Studiu al
Cretinismului n Asia, Colegiul Teologic
Trinity, Singapore
Lamin Sanneh
Profesor de misiuni i de cretinism mondial,
Universitatea Yale, SUA
Graham Tomlin
Directorul Centrului Teologic Sf. Pavel, Holy
Trinity Brampton, Londra, Marea Britanie

cuprIns
Linia istoriei cretinismuLui ....................................................10

Introducere ..............................................................12
1. nceputurIle cretInIsmuluI................14

cultura elenistic ................................................................................57


FiLosoFia eLenistic ....................................................................57
reLigia eLenistic .........................................................................59
aLte reLigii din imperiu...............................................................60

elenizarea cretinismului ................................................................60


cadrul........................................................................................................14
decLinuL cretinismuLui ebraic..............................................61
imperiuL roman ..............................................................................14
paLestina ...........................................................................................16

instituii i rituri .........................................................................62


teoLogia eLenistic .....................................................................62

iudaismuL ..........................................................................................16

primii cretini.........................................................................................20
Isus (Peter Walker)....................................................................20
nvierea ............................................................................................22
Ziua cinciZecimii............................................................................23

erezie, ortodoxie i naterea teologiei ...................................63


noua proFeie.................................................................................63
ebionismuL ........................................................................................64
gnosticismuL...................................................................................64
Fondarea ortodoxiei ..................................................................65

comunitatea cretin.......................................................................24
neneLegeri i partide ...............................................................25

O filosofie cretin: Origene (John McGuckin)...........................67


roLuL scripturii .............................................................................68

O teologie a misiunii: Pavel (Jonathan Hill)...............................26


scrieriLe cretine .........................................................................28

credina cretinilor ...........................................................................29


trind uLtimeLe ZiLe ....................................................................29

3. roma cretIn ..................................................72


convertirea lui constantin............................................................72
cretinii ntr-un imperiu cretin ..........................................74

credina n cristos ......................................................................30


nouL israeL ...................................................................................32

Viaa n biseric ...................................................................................33

conflictul arian.....................................................................................80
arie ......................................................................................................80
conciLiuL de La niceea ...............................................................80

rituriLe cretine...........................................................................33
conducnd comunitatea ..........................................................34

adncirea criZei ...........................................................................81

Atanasie, Ilarie i Grigore de Nazianz (Andrew Louth)...............82

rspndirea cretinismului ...........................................................37

reZoLvarea criZei .........................................................................85

Biserica i sinagoga ............................................................................37

monahii.....................................................................................................86

cretinismuL n imperiu ..............................................................39

antonie din egipt..........................................................................86

dincoLo de imperiu.......................................................................42

prinii deertuLui ......................................................................87

2. BIserIca tnr ................................................44

ideaLuL monastic ..........................................................................88

noi dispute.............................................................................................89
Imperiul roman...................................................................................44
cretinismuL n imperiu ..............................................................45
modaLitatea de a deveni cretin ...........................................46
conducnd comunitatea ..........................................................47

jovinianismuL ..................................................................................89
peLagianismuL.................................................................................89

Augustin (Andrew Knowles).......................................................90


schisma .............................................................................................91

viaa cretin ................................................................................50

Ignatie al Antiohiei (Thomas Weinardy).....................................51

Imperiul se frmieaz .................................................................93

catacombeLe....................................................................................52

Chiril al Alexandriei (Thomas Weinandy) ..................................97

problema cretin .............................................................................54

controversa cristologic ...............................................................98

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

4. afrIca, orIentul apropIat I


mIsIunIle dIn est..............................................100

Grigorie Palamas (Constantine Scouteris) .................................156

micarea monofizit i Imperiul Bizantin..........................100

6. o nou europ ..............................................158

Dionisie Pseudo-Areopagitul (Paul Rorem) .............................103


monoFiZiii i rZboaieLe din orientuL mijLociu ..........103

uLtimeLe ZiLe .................................................................................154

europa de dup imperiu.............................................................158


itaLia sub ostrogoi ..................................................................160

monofizitismul n afara imperiului........................................105

spania sub viZigoi ......................................................................161

biserica armean .........................................................................105

Francii..............................................................................................162

ethiopia ...........................................................................................105
regateLe nubiene .......................................................................107

cretinismul celtic ...........................................................................163


convertirea irLandei ................................................................163

Biserica din rsrit ..........................................................................109

o biseric monastic ................................................................164

o biseric nestorian?..............................................................110

Dezvoltarea mnstirilor (Thomas OLoughlin) ........................165

Spiritualitatea rsritean, de la Efrem Sirul, la

misiuniLe ceLtice .........................................................................166

Isaac din Ninive (John Healey)................................................112

ridicarea papalitii........................................................................167

misiunile din rsrit.......................................................................113

episcopii romei imperiaLe .........................................................167

asia centraL................................................................................113

papaLitatea i barbarii ...............................................................168

biserica primar chineZ .........................................................113

misiunea i rspndirea puterii papaLe ..............................170

mongoLii i dinastia Yuan .......................................................114

Biserica n Anglia (Stephen Platten) .........................................170

biserica din maLabar..................................................................116

Cretinismul i religiile pgne (Lesley Abrams)......................172

nestorienii din indoneZia .......................................................118

cretinismul imperfect: evul mediu .....................................173

apariia islamului.............................................................................118

aL-andaLuZia i moZarabii .......................................................173

biserica i rsrituL sub isLam ...............................................120

caroLingienii ................................................................................174

nubia n perioada isLamuLui ...................................................122

epoca Lui caroL ceL mare .......................................................175

ethiopia n era islamului ..............................................................124

renaterea caroLingian ......................................................176

noi dinastii, noi rZboaie ........................................................125


controversa sabatuLui ............................................................128

Tradiie i inovaie n teologia secolului IX (Elina Screen) .......177


ungaria: grania de est ...........................................................178
vikingii.............................................................................................178

5. ImperIul BIzantIn ..........................................130


Bizanul i Biserica ortodox.....................................................130

7. eVul medIu superIor..................................182


europa medieval............................................................................182

mpraii, biserica i raiuL pe pmnt.................................130


mnstiriLe ....................................................................................135

apariia naiuniLor....................................................................182
sistemuL FeudaL ...........................................................................182

cristos pe pmnt i cristos n pictur:


controversele......................................................................................138

FeudaLismuL i biserica .............................................................183

spiritualitatea, reforma si papa...............................................184

ceLe trei capitoLe.......................................................................138


monoteLismuL...............................................................................138
de La monoteLism La iconocLasm ........................................140
isaurii ...............................................................................................140
Femeia mprat i aL doiLea conciLiu de La niceea ......142
FaZa FinaL.....................................................................................144

micarea cLuniac......................................................................184
corupie i reForm...................................................................185

Viaa religioas n Evul Mediu (Justin Clegg) ...........................187


cartuZienii i cistercienii .......................................................189
innoceniu aL iii-Lea i
ceL de-aL patruLea conciLiu Lateran.................................192

alte naiuni, alte biserici ..............................................................144

mendicanii......................................................................................193

roma..................................................................................................144

Francesco i Clara (Michael Robson)........................................194

Filioque (Thomas Graumann) .................................................145


avarii, sLavii, buLgarii i maghiarii .......................................146
misiuniLe n europa de est .......................................................147

lumea credinei i a raiunii ......................................................195


scoLasticismuL timpuriu ..........................................................195
deZvoLtarea scoLasticismuLui..............................................196

un imperiu n declin......................................................................149

nFLorirea scoLasticismuLui ..................................................199

noi ereZii.........................................................................................150

Toma d'Aquino (Richard Cross)...............................................199

noi inamici, noi nFrngeri ....................................................151

Zidiri i Frumusei .......................................................................203

reForma radicaL .......................................................................255

reLaiiLe cu biserica biZantin .............................................205

biserica angLiei ............................................................................256

cruciadeLe ....................................................................................206

reacia catolic .................................................................................258

cruciadeLe i europa .................................................................208


ereZie i ortodoxie.....................................................................211
vaLdensi...........................................................................................211

conciLiuL de La trent ...............................................................259

O nou spiritualitate: misticii carmelii (Edward Howells) .......260


ieZuiii..............................................................................................262

Inchiziia (Edward Peters) .......................................................212


catarii ..............................................................................................213

declinul evului mediu...................................................................215


captivitatea de La avignon i marea schism .................215
critici i reFormatori ...............................................................217

reforma trzie ..................................................................................264


jean caLvin i tradiia reFormat .......................................264

Roma protestant (Carl Trueman) ...........................................265


europa diviZat ............................................................................268
baptiii i quakerii ....................................................................269

8. rusIa: motenItoarea
BIzanuluI .................................................................220

rZboaieLe reLigioase ...............................................................270

convertirea ruilor..........................................................................220

10. epoca marIlor descoperIrI.............274

vLadimir i LegturiLe saLe cu biZanuL...........................220

Vntoarea vrjitoarelor (Allison Coudert) ...............................271

africa .......................................................................................................275

ntrirea cretinismuLui.........................................................221
portugaLia: piper i suFLete ................................................275

a treia rom.......................................................................................222

coLoniti i misionari................................................................277

biserica sub ttari ......................................................................222

congo i comeruL cu scLavi.................................................278

ncretinarea ruilor (Paul Steeves)..........................................223

misiuniLe capuciniLor ...............................................................280

ameninarea din vest................................................................224

angoLa .............................................................................................281

ridicarea moscovei ....................................................................226

ethiopia i experimentuL recatoLiciZrii ........................281

art, arhitectur i cuLtur cretine .............................229

protestantismuL oLandeZ i ceL aFrican .........................283

ivan ceL groaZnic....................................................................229

Ivan al IV-lea, Conciliul celor o sut de capitole i


o noua Biseric de stat (Paul Steeves)......................................230

america de sud.................................................................................283
coLoniiLe i scLavii .....................................................................286
misionarii........................................................................................288

monasticism i spiritualitate......................................................231
mnstiriLe ruseti ....................................................................231
misticismuL rus.............................................................................236
sFinii nebuni ................................................................................237

vasco de quiroga, ieZuiii i visuL utopic ........................288


catoLicismuL indigen ................................................................291

america de nord.............................................................................292
un stat supracatoLic: noua Fran ....................................293

nceputul rusiei moderne...........................................................237


vremuriLe ntunecate...............................................................238
mareLe suveran............................................................................238

Prinii puritani ai Bisericii: o nou teocraie? (Jeremy Bangs) .294


coLoniiLe britanice....................................................................295
misiuniLe din india ......................................................................296

secte i schismatici.....................................................................238

orientul ndeprtat.........................................................................300

9. reforma ..................................................................240
renaterea............................................................................................240
economie nou, societate nou ..........................................240
napoi La LucruriLe de baZ....................................................240
misticism i tiin......................................................................241

Umanism i cultul textului (Kenneth Austin) ........................242

misiuniLe din japonia .................................................................300


matteo ricci n china................................................................302
noi misiuni ......................................................................................304
persecuie i interZicere.........................................................305
controversa rituriLor ............................................................309
indoneZia........................................................................................310
FiLipine .............................................................................................311

ntrZieri........................................................................................244

Condamnarea lui Galileo (David Lindberg) .............................244

11. raIune I trezIre .......................................312

paLitatea renaterii ...................................................................247

reforma timpurie.............................................................................249

apariia modernitii .....................................................................312

martin Luther i ceLe 95 de teZe ..........................................249

credin i raiune...........................................................................314

noiLe biserici .................................................................................252

gndirea carteZian .................................................................314

reForma eLveian .....................................................................254

raionaLismuL...............................................................................315

CUPRINS

cretintatea i vecinii ei.............................................................205

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

socinianismuL i unitarianismuL ..........................................316

reacia catoLic .........................................................................364

deismuL ............................................................................................317

reacia protestant..................................................................365

Iluminismul n america de nord ...........................................319


Iluminismul n rusia .......................................................................321

Micarea de la Oxford (Peter Nockles).....................................366

lupta pentru cultur..................................................................367


tiin contra reLigie ..............................................................367

ucraina i rusia............................................................................321

anticLericaLismuL din europa ..............................................368

nikon i vechii credincioi .....................................................322

Ecaterina cea Mare i rencretinarea Rusiei (Paul Steeves) ...322

trezirea n rusia................................................................................370

petru ceL mare..........................................................................324

stareii.............................................................................................370

rdcinile trezirii..............................................................................324
spirituaLitatea catoLic .........................................................325

Spiritualitea n literatur:
marii romancieri rui (Malcolm Jones).....................................372
ortodoxia o ia spre est ............................................................373

pietismuL .........................................................................................325
moravienii.......................................................................................327

marea trezire .....................................................................................328

13. epoca colonIalIsmuluI......................374


lumi noi, provocri noi................................................................374

insuLeLe caraibe ..........................................................................333

Goana dup africa .........................................................................376


trezirile britanice ............................................................................335
John Wesley i metoditii (David Hempton) ............................336
de La treZire La evangheLism.................................................338

12. Vestul dup IlumInIsm.........................340

primii protestani aFricani ....................................................376


sierra Leone: un experiment aL Libertii aFricane....378
samueL crowther i misiuniLe din nigeria.......................379
Fetiism i sincretism.................................................................380
rennoirea misiuniLor europene..........................................381

noi rzboaie, o nou europ...................................................340

aFrica centraL .........................................................................382

iacobinii...........................................................................................340

aFrica de sud.................................................................................383

napoLeon bonaparte i pius aL vii-Lea ................................340

ascendena aFricii: ethiopia n secoLuL xix ...................386

o nou europ i o nou papaLitate....................................342

a doua lume nou....................................................................390

destin manifest i noi treziri .....................................................342

mriLe suduLui..............................................................................390

a doua mare treZire ..................................................................343

austraLia ........................................................................................392

noi predici, noi secte ................................................................344

noua ZeeLand .............................................................................393

Biserica lui Isus Cristos a sfinilor din zilele pe urm

india ..................................................................................................394

(Douglas Davies) .....................................................................345

misiuniLe tamiLe ...........................................................................395

misiune pentru scLavi................................................................346

compania indiei de est i


progresuL angLicanismuLui ...................................................397

provocarea social ..........................................................................347

misiuniLe baptiste........................................................................400

aboLirea scLaviei .........................................................................347

romano-catoLicii i romano-sirienii ..................................401

revoLuia industriaL i noiLe condiii sociaLe ..........349

biserica maLankara ....................................................................402

evangheLicii ..................................................................................350
activismuL sociaL........................................................................351
FiLantropia industriaL ..........................................................353

asia de est............................................................................................404
china.................................................................................................404

Hong Xiuquan i nchintorii naintea lui Dumnezeu

romantismul.......................................................................................354

(Thomas Reilly) .......................................................................405

Hegel i dialectica (Samuel Powell)..........................................354

japonia .............................................................................................407

teoLogia romantic..................................................................355

indoneZia........................................................................................409

criza credinei....................................................................................356
Darwinismul (Jon Roberts) ......................................................357

cretinismul liberal .........................................................................358


criticiLe ..........................................................................................359
teoLogia LiberaL .......................................................................361
evangheLia sociaL ....................................................................362

14. europa modern.......................................410


schimbarea europei de est ........................................................410
imperiuL otoman i baLcanii...................................................410
revoLuiiLe comuniste .............................................................412

Ortodoxia sub comunism (Philip Walters) ..............................414


sFrituL erei comuniste.........................................................416

pregtirea pentru dezastru.........................................................363

europa de est dup comunism ...............................................419

maniFestuL cretin i micarea patriotic

primuL rZboi mondiaL i ncetarea modernitii.......421

catoLicismuL sub comunism....................................................483

a tripLei independene ............................................................481

epoca dictatoriLor ....................................................................424

revoLuia cuLturaL.................................................................485

Teologia dialectic (Timothy Bradshaw) ...................................425

dup revoLuie ............................................................................486

dup hoLocaust...........................................................................428

Kakure Kirishitan (Mark Williams) .........................................487

perioada 19601970 i o europ postcretin ..................431

Japonia....................................................................................................487

micriLe radicaLe ....................................................................433

decretuL imperiaL cu privire La educaie .......................488

Micarea ecumenic (Charles Hill) ..........................................435

biserica unit a Lui cristos ...................................................488

oase i conciLii: un romano-catoLicism rensuFLeit 437

micarea non-biseric...............................................................489

o nou agend sociaL ............................................................438

biserica inimii Lui cristos ........................................................491

15. amerIca modern I oceanIa......440

penticostaLismuL japoneZ .......................................................492


caLea.................................................................................................493

unitate din diversitate ..................................................................440

cretinismuL n societatea japoneZ .................................493

bisericiLe canadiene ..................................................................440

coreea ...................................................................................................494

protestanii i catoLicii din sua ..........................................442

nceputuriLe..................................................................................494

vechea reLigie: rZboiuL civiL american ..........................442

persecuiiLe ...................................................................................494

motenirea trezirilor.......................................................................444

deschiderea coreei ....................................................................495

predicatori, treZiri i nouL evangheLism.........................444

de La ocupaia japoneZ La naiunea diviZat..............496

studeni i mese gratuite:

rentinerirea ................................................................................497

evagheLicii din Lumea Larg..................................................447

asia de sud-est ..................................................................................498

noi micri, noi controverse.....................................................450


experiena aFro-american ...................................................451
penticostaLismuL ........................................................................452

Cretinismul i egalitatea: Martin Luther King, Jr. (Ira Zepp)..453


conservatori i LiberaLi ...........................................................455

FiLipine .............................................................................................501
indoneZia........................................................................................504

17. afrIca modern .........................................506


sfritul perioadei coloniale......................................................506

dreptatea reLigioas .............................................................458

coLoniaLism, rZboi i autonomie .......................................506

biserica catoLic american i abuZuL sexuaL ..............459

deschiZnd caLea: catoLicismuL din aFrica de est......507

experiena latino-american .....................................................460


mexicuL rou .............................................................................460
rennoirea catoLicismuLui Latin .........................................462

aFrica centraL: noi misiuni, noi creteri ......................508


cretere i conFLict n aFrica de vest..............................510
noi proFei, noi micri............................................................514

sociaLism i eLiberare ................................................................463

africa independent.......................................................................516

protestantismuL..........................................................................465

aFrica de sud.................................................................................517

pacificul..................................................................................................466

John Mbiti i dezvoltarea teologiei africane (Ogbu Kalu) ........518

antipoZii..........................................................................................466
bisericiLe paciFicuLui ................................................................468

spirituL i Legea:
penticostaLismuL i biserica iniiat de aFricani.........521

Muzica bisericeasc african (Patrick Chukwudezie Chibuko) ...524

16. asIa modern ..............................................470


India .........................................................................................................470
cretinismuL hindus i micarea naionaList ..............471
biserica maLankara nainte de
idependena naionaL ..........................................................472
bisericiLe dup independen................................................473
ashramuri cretine ....................................................................475

china.......................................................................................................476
noi provocri ...............................................................................476
n cutarea cretinismuLui indigen...................................478
ortodoxia rus din china .......................................................480

vechiLe biserici aFricane.........................................................526

Glosar......................................................................................................532
colaboratori........................................................................................538
Bibliografie ...........................................................................................539
Index........................................................................................................546
credite pentru imagini ................................................................559

CUPRINS

de la modernism la postmodernism:
europa de Vest..................................................................................421

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

lInIa IstorIeI
cretInIsmuluI
cca 30 Execuia lui Isus din Nazaret
cca 49 Conciliul de la Ierusalim stabilete c nu
trebuie s devii mai nti iudeu pentru a fi
cretin
cca 50cca 64 Pavel scrie epistolele ctre diferite
biserici
cca 64 Primele persecuii ale cretinilor din timpul
lui Nero. Moartea lui Petru, moartea lui
Pavel i moartea lui Iacov, zis Iust.
cca 66cca 95 Datarea probabil a celor patru
Evanghelii.
70 Distrugerea Templului din Ierusalim
cca 90 Conciliul de la Iamnia marcheaz separarea
dintre cretinism i iudaism.
cca 95 Persecuia din timpul lui Domiian.
cca 107 Ignatie al Antiohiei scrie celor apte biserici.
cca 180 Irineu din Lyon scrie Despre aa-zisa gnoz.
cca 190 Osrhoene devine oficial primul stat cretin.
cca 230 Origene din Alexandria scrie Despre
primele principii.
250 Persecuia din timpul lui Decius.
303311 Persecuia din timpul lui Diocleian i
Galeriu.
cca 310370 Persecuia n Persia din timpul lui
apur al II-lea.
313 Edictul de la Milano legalizeaz cretinismul.
325 Conciliul de la Niceea condamn arianismul.
330 Fondarea Constantinopolului, capitala
cretin a Imperiului Roman.
cca 330 Pachomius scrie prima Regul pentru o
mnstire cretin.
381 Conciliul de la Constantinopol condamn
din nou arianismul.
380390 mpratul Teodosie proclam
cretinismul ca religia oficial a Romei.
393 Conciliu de la Hippo stabilete canonul Bibliei.
417 Papa Innoceniu I l condamn pe Pelaghie.
cca 426 Augustin de Hippo termin Cetatea lui
Dumnezeu.
431 Conciliul de la Efes l condamn pe Nestorie.
cca 433 Patrick debarc n Irlanda i l convertete
pe regele Laoghaire.
451 Conciliul de la Calcedon l condamn pe
Eutih.
484 Sinodul roman l excomunic pe Accacius al
Constantinopolului din cauza Henotikonului,
marcnd prima desprire oficial dintre cele
dou Biserici.
cca 500 Pseudo-Dionisie scrie Teologia mistic.
cca 530 Benedict de Nursia i scrie Regula.
537 Dedicarea noii catedrale Sf. Sofia,
Constantinopol.
553 Al doilea conciliu de la Constantinopol
condamn Trei capitole.
590 Grigore cel Mare devine pap.
627 mpratul Heracliu cucerete Ctesifonul i
readuce Sfnta Cruce la Ierusalim.
630640 Persia, Egipt, Armenia i Levant cucerite
de musulmani.
652 Makuria cretin i Egiptul musulman
ncheie tratatul baqt.
664 Sinodul de la Whitby decreteaz c n Anglia
se vor folosi riturile romane nu cele celtice.
680 Al Treilea Conciliu de la Constantinopol
condamn monotelismul.
725 mpratul Leon al III-lea ncepe s ia msuri
mpotriva icoanelor.

10

cca 780 Stela de la Xian descrie statutul Bisericii


chinezeti.
787 Al Doilea Conciliu de la Calcedon
autorizeaz folosirea icoanelor.
cca 800 Este produs Evangheliarul de la Kelks n
Irlanda.
843 Restaurarea ortodoxiei n Bizan confirm
legitimitatea icoanelor.
845 mpratul Wu-tsang nchide mnstirile
chinezeti.
858 Papa Nicolae I l condamn pe Fotie al
Constantinopolului, marcnd a doua
desprire oficial dintre cele dou Biserici.
864 Botezul hanului Boris al Bulgariei.
878 Vikingii din Anglia sunt forai s se
converteasc la cretinism prin tratatul de la
Wedmore.
910 Fondarea Ordinului de la Cluny.
966 Este botezat principele Mieszko I al Poloniei.
988 Este botezat cneazul Vladimir al Rusiei.
1051 Lavra din Kiev-Pechersk este fondat la Kiev.
1054 Marea Schism dintre Biserica Romano-Catolic i Biserica Ortodox.
1075 Papa Grigore al VII-lea d Decretele papale.
1084 Fondarea Ordinului cartuzian.
1095 Papa Urban al II-lea predic Prima Cruciad.
1098 Fondarea Ordinului cistercian.
1099 Cruciaii cuceresc Ierusalimul.
1128 Fondarea Ordinului cavalerilor templieri.
1145 Papa Eugeniu al III-lea predic a Doua Cruciad.
1180 Papa Alexandru al III-lea i condamn pe
valdensi.
1187 Saladin recucerete Ierusalimul.
1198 Innoceniu al III-lea devine pap.
1204 A Patra Cruciad cucerete Constantinopolul
i fondeaz un patriarhat latin.
1210 Francesco d'Assisi fondeaz Ordinul franciscan.
1215 Al Patrulea Conciliu Lateran definete
credinele i practicile catolice, inclusiv
transubstanierea.
1216 Dominic de Gusmn fondeaz Ordinul
dominican.
1242 Citadela Montsegur a catarilor este distrus.
1242 Aleksandru Nevsky nfrnge Ordinul
cavalerilor teutoni n btlia de la lacul
Peipus i menine Rusia ortodox.
1261 Bizantinii recuceresc Constantinopolul.
1273 Toma de Aquino las Summa theologiae
neterminat.
cca 1280 Editarea lucrrii Kebre Negast n Ethiopia.
1305 Papa Clement al V-lea mut tronul papal la
Avignon.
1314 nterzicerea Ordinului cavalerilor templieri.
13301340 Amda Siyon al Ethiopiei cucerete Ifat
impunnd cretinismul.
1338 Grigorie Palamas scrie Triadele n aprarea
sfinilor isihati.
1368 Cderea dinastiei Yuan pune capt Bisericii
chinezeti.
1377 Papa Grigore al XI-lea l condamn pe John
Wycliffe.
13801390 Persecuiile din timpul lui Tamerlan
aproape c distrug Biserica Rsritului.
1387 ncepe Marea Schism n Apus ntre
Avignon i Roma.
1414 Conciliul de la Constana rezolv Marea
Schism, readuce tronul papal la Roma i l
condamn pe Jan Hus.
1438 Conciliul de la Basle (apoi la Ferrara, Florena i Roma) produce o scurt reunire a Bisericii Romano-Catolice cu Biserica Ortodox.
1453 Cucerirea Constantinopolului de ctre otomani.
1474 Marsilio Ficino scrie Teologia platonic.
1483 Ia fiin Inchiziia spaniol.

1491 Este botezat Nzinga Nkuvu (Joo), regele


Congoului.
1498 Portughezii stabilesc contacte cu cretinii
indieni.
15091543 Mvemba Nzinga (Afonso) pune bazele
cretinismului n ntregul Congo.
1513 Requirement impus tuturor
conchistadorilor din Americi n care li se
cerea s ofere btinailor o explicaie
inteligibil a cretinismului.
1517 Martin Luther afieaz pe ua bisericii din
Wittenberg cele 95 de teze.
1520 Portughezii stabilesc contacte n Ethiopia.
1521 Dieta de la Worms l condamn pe Luther.
1534 Henric al VIII-lea devine capul Bisericii
Angliei prin Actul Supremaiei.
1537 Papa Paul al III-lea condamn nrobirea
btinailor americani.
1540 Ignaiu de Loyola fondeaz Societatea lui Isus.
1542 Franois Xavier sosete n India i ncepe s
predice.
15451563 Ca reacie la protestantism Conciliul
de la Trent reafirm doctrina catolic.
1549 Franios Xavier sosete n Japonia i ncepe
s predice.
1552 Thomas Cranmer public a doua ediie a
Crii de rugciuni.
1553 Iezuiii deschid o misiune la Luanda, Angola.
1559 Jean Calvin public ediia definitiv a
nvturii religiei cretine.
1561 La Moscova se termin construcia
Catedralei Mijlocirii Fecioarei de pe Moat
(cunoscut drept Catedrala Sf. Vasile).
1565 Misionari augustinieni sosesc n Filipine.
1569 Ucraina este cedat Poloniei i este
catolicizat.
1571 Cele 30 de articole devin doctrina Bisericii
Anglicane.
1577 Tereza de Avila public Castelul interior.
1583 Matteo Ricci ajunge n China.
1596 nfiinarea ritului grec al Bisericii Catolice
Ucrainiene.
1596 nceputul persecuiei cretinilor n Japonia.
1598 Regele Henric al IV-lea al Franei d Edictul
de la Nantes, acordnd libertate de nchinare
hughenoilor.
1599 Sinodul de la Diamper ncearc s i
catolicizeze pe cretinii malabari din India.
1603 Matteo Ricci public Adevrata doctrin a
Domnului cerurilor.
1609 Iezuiii preiau controlul n Paraguay i
deschid prima dintre cele 30 de misiuni.
1611 O echip de nvai numit de regele Iacob
I al Angliei produce Versiunea Autorizat a
Bibliei n englez.
1615 Noua bazilic San Pietro este terminat la
Roma.
1618 Sinodul de la Dort condamn arminianismul
i definete calvinismul ortodox.
1619 Fiodor Filaret este nscunat ca Filaret,
patriarh al Moscovei.
1620 Prinii pelerini debarc la Plymouth Rock,
punnd bazele unei societi puritane.
1622 Papa Grigore al XV-lea creeaz Congregaia
pentru Propagarea credinei.
1633 mpratul Fasilidas i alung pe iezuii i pe
ceilali misionari catolici.
1639 Japonia i nchide graniele fa de Vest,
cretinismul fiind scos n afara legii.
1645 Papa Innoceniu al X-lea interzice riturile
chinezeti.
16491660 Anglia devine republic (Commonwealth), puritanismul dominnd Biserica.
1652 Nikon devine patriarh al Moscovei,
ncepndu-i controversatele reforme.

1836 Sinodul de la Mavelikara respinge amestecul


britanicilor n Biserica Malankara.
1846 Pius al IX-lea devine pap.
1847 Rosendo Salvado nfiineaz mnstirea din
Neuo Norcia, Australia, predicndu-le
aborigenilor.
18501860 Persecuia mpotriva cretinilor din
Vietnam ajunge la apogeu.
1854 Papa Pius al IX-lea definete doctrina
imaculatei concepii a binecuvntatei
Fecioare Maria.
1858 Keshab Chandra Sen se altur lui Brahmo
Sabha i face eforturi n direcia unei religii
universale, combinnd nvturile lui Isus
cu cele ale hinduismului.
1860 Are loc o dezbatere referitoare la darwinism
ntre Thomas Huxley i Samuel Wilberforce
la Oxford.
1864 Samuel Crowther devine primul episcop
anglican de culoare.
1865 Bernard Petitjean redescoper Kakure
Kirishitan n Japonia.
1870 Primul conciliu de la Vatican condamn Lista
erorilor i afirm infailibilitatea papei.
1871 Vechii catolici fondeaz propria lor
biseric, respingnd Primul Conciliu de la
Vatican.
1872 Te Kooti nfiineaz Biserica Ringatu n Noua
Zeeland.
1873 Aprobarea Legilor din mai declaneaz
Kulturkampf n Germania.
1878 mpratul Yohannes al IV-lea al Ethiopiei
convoac Conciliul de la Borumeda pentru a
stabili cristologia ortodox.
1883 Cretinismul legalizat n Coreea.
1889 Cretinismul legalizat n Japonia.
1899 Conciliul plenar pentru America latin cere
reforme n Biserica Romano-Catolic Latin.
1900 Boxerii ucid muli strini i cretini n
Beijing.
1901 Charles Perham anun manifestrile
Duhului Sfnt n orele sale de studiere a
Bibliei n Kansas, iniiind penticostalismul.
1901 Uchimura Kanzo fondeaz micarea
nonbiseric din Japonia.
1902 Grigorio Aglipay fondeaz Biserica
Independent Filipinez.
1903 P. L. Le Roux fondeaz Biserica Apostolic
Sionist, una dintre primele Biserici africane
independente.
1907 Marea Trezire din Phenian ajut la rspndirea
cretinismului att n Coreea ct i n China.
1910 Conferina Misiunii Mondiale din Edinburgh
marcheaz nceputul micrii ecumenice
moderne.
19101915 Fundamentalele sunt publicate n
Statele Unite, definind doctrinele tipice ale
fundamentalismului.
1917 Biserica Ortodox Rus restaureaz
patriarhatul Moscovei.
1917 Noua constituie mexican ngrdete
catolicismul.
1918 Tahupotiki Wiremu Ratana are o serie de
viziuni care duc la fondarea Bisericii Ratana
din Noua Zeeland.
19201930 Persecuia tot mai accentuat a
Bisericii Ortodoxe Ruse.
1926 Papa Pius al XI-lea ordineaz primii nou
episcopi chinezi autohtoni din perioada
modern.
19271929 Rebeliunea Cristero din Mexic.
1929 Tratatul Lateran acord independena
statului Vatican.
19321968 Karl Barth public Dogmatica Bisericii.
1933 Adolf Hitler accept un concordat cu Biserica Catolic i unete bisericile protestante ntr-o Biseric a Reichului dominat de naziti.

1934 n opoziie fa de politica nazist, apare


Biserica German Mrturisitoare.
1936 Italienii cuceresc Ethiopia i ncep s persecute sporadic Biserica Ortodox Etiopian.
19361937 Muli preoi ortodoci rui mor n
marea epurare a lui Iosif Stalin.
1937 ncepe persecuia mpotriva preoilor catolici
n Germania.
1937 Papa Pius al XI-lea condamn att
comunismul ct i nazismul.
1939 Congregaia pentru Propagarea credinei
decreteaz c riturile chinezeti sunt
compatibile cu catolicismul.
1941 Este format Biserica Unit a lui Cristos,
singura organizaie protestant recunoscut
oficial din Japonia.
1943 Iosif Stalin legalizeaz Biserica Ortodox Rus.
19451947 Guverne comuniste sunt instalate n
cele mai multe dintre rile europene.
Acestea ncep persecuia bisericilor.
1948 Instaurarea unui guvern comunist n Coreea
de Nord duce la luarea de msuri mpotriva
cretinismului.
1950 Papa Pius al XII-lea definete doctrina nlrii
fizice la cer a binecuvntatei Fecioare Maria.
1950 Apare Manifestul cretin chinez, ducnd la
fondarea Micrii Patriotice Protestante.
1954 Instaurarea unui guvern comunist n
Vietnamul de Nord face ca muli cretini s
fug n Sud.
1955 Trevor Huddleston public Nu-i pentru
mngierea ta.
19591964 Nikita Hruciov ia msuri mpotriva
Bisericii Ortodoxe Ruse.
19621965 Al Doilea Conciliu de la Vatican
redefinete catolicismul pentru era modern.
19661969 Revoluia cultural din China duce la
nchiderea tuturor bisericilor i la persecuia
cretinilor.
1971 Gustavo Gutirez public Teologia eliberrii.
1978 Ioan Paul al II-lea devine pap.
1978 Ia fiin Biserica Cretin Bharat, o federaie
a tuturor bisericilor indiene.
1979 Jerry Falwell formeaz Majoritatea Moral,
iniiind o perioad de influen politic
pentru cretinismul de dreapta din Statele
Unite.
1980 Este fondat Consiliul Cretin Chinez pe
msur ce bisericile se redeschid.
1981 Preedintele Anwar El-Sadat al Egiptului
interzice pe termen scurt Biserica Copt.
1984 Papa Ioan Paul al II-lea face prima
canonizare n afara Romei, la Seul.
1985 Institutul pentru Teologie Contextualizat
din Africa de Sud public Documentul
Kairos.
19891991 Prbuirea comunismului n cea mai
mare parte a Europei de Est aduce libertate
Bisericii de acolo.
1990 Catolicismul legalizat n Cambodgia.
1992 Biserica Anglican ordineaz prima femeie.
1994 Fenomenul Toronto Blessing apare la Toronto Airport Vineyard Christian Fellowship.
2003 Bernard Law i d demisia din funcia de
arhiepiscop catolic al Bostonului ca urmare a
acuzaiilor de muamalizare a pedofiliei
printre preoi.
2003 Gene Robinson devine episcop episcopalian
la New Hampshire n Statele Unite,
declannd o mare controvers cu privire la
homosexualitatea sa activ.
2005 Cardinalul german Joseph Ratzinger este ales
ca pap.
2006 Sinodul general al Bisericii Anglicane
prezidat de arhiepiscopul de Canterbury i
cere iertare pentru c a beneficiat de pe
urma sclaviei pn n 1834.

11

LINIA ISTORIEI CRETINISMULUI

1667 Ucraina este mprit ntre Polonia i Rusia,


iluminismul catolic ajungnd n Rusia.
1672 Mii de hughenoi sunt ucii n masacrul din
ziua Sf. Bartolomeu n Frana.
1673 Legea testului din Anglia interzice accesul
neanglicanilor n posturile guvernamentale.
1674 Ierarhia catolic instalat oficial n Noua Fran.
1682 Clerul francez d Declaraia galicanismului.
1685 Regele Ludovic al XIV-lea revoc Edictul de
la Nantes.
1688 Regele Iacob al II-lea al Angliei este detronat
(i din cauza sprijinului crescnd acordat
romano-catolicismului).
1721 arul Petru cel Mare al Rusiei nlocuiete
patriarhatul Moscovei cu sfntul sinod.
1724 mpratul Yongzeng al Chinei interzice
cretinismul.
1728 William Law public O chemare serioas la o
via devotat i sfnt.
1730 Matthew Tindal public Cretinismul tot att
de vechi ca i creaia.
1739 John Wesley se desparte de moravienii din
Britania i fondeaz Biserica metodist.
1740 George Whitefield sosete n America i
predic trezirea.
1742 Papa Benedict al XIV-lea confirm
interzicerea riturilor chinezeti.
1750 Iezuiii sunt alungai din Paraguay.
1754 Misionarii metoditi ajung n Antigua i
ncep pentru prima dat s le predice
sistematic sclavilor indieni din Vest.
1755 Cutremurul de la Lisabona face ca buntatea
lui Dumnezeu s fie contestat.
1764 Voltaire public Dicionarul filosofic.
1773 Papa Clement al XIV-lea suprim Ordinul
iezuit.
17741777 Gotthold Lessing public fragmente din
scrierile lui Hermann Reimarus aruncnd
dubii asupra autenticitii Noului Testament.
1786 Virginia amendeaz legea lui Thomas
Jefferson, garantnd completa libertate
religioas.
17901800 Persecuii mpotriva cretinilor n Coreea.
1792 Coloniti din America de Nord ajung n
Sierra Leone pentru a fonda o nou colonie.
17921794 Convenia Naional din Frana ncearc s nlocuiasc catolicismul cu deismul.
1796 Societatea Misionar din Londra trimite
primii misionari n Tahiti.
1799 Friedrich Schleiermacher public Despre religie:
discursuri adresate dispreuitorilor ei culturali.
1799 William Carey sosete la Serampore i ncepe
s predice.
1807 Robert Morrison sosete n China i ncepe
s predice.
1807 G. W. F. Hegel public Fenomenologia spiritului.
1809 Napoleon invadeaz statul papal, papa Pius
al VII-lea pleac n exil.
1814 Papa Pius al VII-lea restaureaz Ordinul iezuit.
1819 Pomare al II-lea, regele din Tahiti, este botezat.
18201830 Migraia Mfecane n Sudul Africii ajut
la rspndirea cretinismului spre interior.
1821 Robert Moffat sosete n Kuruman nfiinnd
o misiune.
1830 Friedrich Schleiermacher public a doua
carte, Credina cretin.
1830 Joseph Smith fondeaz Biserica lui Cristos a
sfinilor din zilele de pe urm.
18331841 Liderii Micrii de la Oxford public
Tratatele vremurilor.
1835 David Strauss public Viaa lui Isus
examinat critic.
18351843 Mii de buri pleac de la Cape Town
spre nord, n Marea Emigrare ducnd cu ei
credina reformat.

Introducere
Palestina; n jurul anului 30 d.H., un
obscur predicator iudeu, ultimul dintr-un
ir de figuri charismatice religioase, este
executat de autoritile romane. Urmaii
lui s-au mprtiat. Lumea de atunci nu a
dat nicio atenie evenimentelor.
nceputurile secolului XXI: se estimeaz
c aproape o treime din populaia lumii
n jur de dou miliarde sunt urmaii
acelui predicator. Introducnd numele
acestuia n cel mai folosit motor de cutare
pe Internet, apar mai mult de o sut de
milioane de menionri. Despre aceast
persoan s-au scris mai multe cri dect
despre oricare alta n ntreaga istorie.
Cum a reuit un grup de rani nfricoai, urmai ai unui delincvent executat,
dintr-o fundtur a Imperiului Roman, s
devin cea mai mare religie de pe glob?
Istoria cretinismului, transformarea sa
dintr-o sect ilegal n religia mprailor, a
regilor i a preedinilor, nu nceteaz s
ne fascineze. Aceast carte ofer o trecere
n revist a acestor dou milenii extraordinare. Este scris ntr-un stil accesibil
oricrui cititor fr cunotine n acest
domeniu, dar sperm s i intereseze i pe
aceia care sunt deja familiarizai ntr-o mai
mare msur cu subiectul.
Aceast povestire nu este doar despre
modul n care cretinismul a schimbat
lumea, ci i despre modul n care lumea a
schimbat cretinismul. n paginile ei vom
ntlni pacifiti persecutai, clugri mnuitori ai sabiei, curteni arabi, teleevangheliti
americani, rzboinici feudali japonezi, regi
medievali africani, filosofi europeni
iluminiti, nomazi ai stepelor mongole i
muli alii fiecare dintre ei, cretini.
Cretinismul s-a rspndit n toate culturile
pmntului i oameni din fiecare cultur
au neles i au reinterpretat mesajul cretin
12

n felul lor propriu. Din aceast cauz scopul nostru nu este doar de a spune ce au
fcut cretinii i unde s-au dus, ci i cum
s-a adaptat cretinismul la diferite popoare
i culturi chiar dac cretinii au cutat s
rmn credincioi mesajului iniial al lui
Isus, indiferent ct de diferit l-au neles.
Istoria cretinismului este un subiect
att de vast nct nu poate fi tratat pe
msura scopului i a complexitii sale
doar ntr-o carte. De aceea, intenia acestei
cri este s prezinte doar o panoram a
subiectelor principale. Ea este mprit n
17 capitole, fiecare dintre acestea tratnd o
perioad distinct din istoria cretin; pe
parcurs textele ncadrate vor scoate n eviden teme sau personaje de o importan
deosebit. Primele 13 capitole (i subcapitolele) sunt aranjate n cea mai mare parte
cronologic pentru a crea un fir narativ de
pe vremea lui Isus pn n perioada
modern cu toate c uneori se folosete
o aranjare tematic pentru a lmuri unele
aspecte. Ultimele patru capitole descriu
istoria Bisericii din ultima sut de ani,
fiecare dintre acestea preocupndu-se de o
anumit zon geografic a lumii.
n mod inevitabil istoria cretinismului
n Europa ocup partea cea mai vast a
crii. Cretinismul a nceput n Orientul
Mijlociu i n ultimele decenii s-a extins
semnificativ n Africa. Totui, n perioada
abordat, acesta a crescut i s-a maturizat
foarte mult n Europa n comparaie cu
tipurile de cretinism care s-au dezvoltat
n alte pri, cretinismul european dovedindu-se ndeosebi mai eficient pentru a
se rspndi n afara Europei. n trecut
aceasta i-a fcut pe europeni i pe americani s subestimeze formele neeuropene
ale cretinismului, astfel c Asia i Africa
erau descrise doar ca receptoare ale religiei

glosar pentru a-i ajuta pe cei care nu sunt


familiarizai cu termenii cretini care apar
pe parcurs. Exist, de asemenea, o bibliografie cu sugestii de lecturi suplimentare
pentru cei ce vor s aprofundeze subiectele schiate aici. Sperm ca acest Ghid s
l inspire pe cititor fie el cretin sau nu
s recurg la aceast metod. i aceasta
deoarece, chiar fiind uneori violent,
animatoare, ocant, tragic, comic sau
doar bizar, istoria cretinismului nu este
niciodat plicticoas.

INTRODUCERE

misionarilor europeni sau americani, nu ca


patria unor tradiii cretine vechi, nfloritoare i independente. n aceast carte
ne-am propus s oglindim importana
acestor tradiii neeuropene, n vreme ce
recunoatem rolul europenilor n rspndirea cretinismului n ultimele secole i
rolul neeuropenilor n reinterpretarea
creativ a mesajului pe care l-au auzit.
Cartea nu presupune din partea
cititorului o informare iniial asupra
istoriei sau a teologiei cretine. Exist un

Manuscris din
castelul Hradcany,
Praga, nfindu-L
pe Cristos care
domnete n
Ierusalimul ceresc.

13

CAPITOLUL 1

nceputurIle
cretInIsmuluI
Cum a nceput cretinismul? Unii dintre
cei pe care i vom ntlni mai trziu n
aceast carte au argumentat c
cretinismul, dat fiind c propovduiete
adevrurile lui Dumnezeu, este la fel de
vechi ca venicia. Alii au susinut c, aa
cum l tim noi, cretinismul este invenia
mpratului Constantin (cca 274337 d.H.)
fr s aib vreo legtur cu originalul
Isus. Dar, pentru majoritatea istoricilor,
originea cretinismului se afl n micarea
nceput de discipolii, rmai n via, ai
lui Isus din Nazaret, un predicator iudeu
din Galileea, executat de romani n jurul
anului 30 d.H.

cadrul
IMPERIUL ROMAN

Un lucru evident, acceptat ulterior de


cretini, a fost c Isus s-a nscut tocmai
atunci cnd a nceput i Imperiul Roman.
Extinzndu-i puterea asupra peninsulei
italice, chiar dincolo de ea, Roma fusese
pn nu demult o republic. La nceputul
secolului I, Roma nvinsese Cartagina i
statele greceti rivale i stpnea aproape
toate rmurile Mrii Mediterane i Galia,
cucerit de extraordinarul, dar i
nemilosul, Iulius Cezar.
Primul mprat roman n adevratul
sens al cuvntului a fost nepotul lui Cezar,
Octavian, un brbat tot att de
extraordinar ca i faimosul su unchi.
Asasinarea lui Cezar n 44 .H. a declanat
rzboiul civil pe care l-a ctigat Octavian,
dup ce i-a nvins pe Marc Antoniu i pe
iubita sa Cleopatra i n timpul cruia a
anexat Egiptul la posesiunile Imperiului
Roman. Lundu-i numele de Cezar
August, Octavian a creat guvernul i
structurile Imperiului Roman, cu toate c
14

a refuzat orice titlu n afar de acela de


princes (primul). A avut foarte mare grij
s pstreze vechile forme ale republicii,
senatul avnd doar un control nominal al

a fost luat sub stpnire ntreagul teritoriu


al Spaniei i cel al Franei moderne
mpreun cu Balcanii i Africa de Nord.
mpratul era mult mai mult dect
primul dintre egali. n 12 .H. August l-a
imitat pe Iuliu Cezar i a devenit ponfifex
maximus, mare-preot al religiei romane
tradiionale: astfel, s-a ajuns la unirea
oficial a statului i a religiei, ambele fiind
personificate de un singur om, mpratul.
De asemenea, August a impus i cultul lui
Iuliu Cezar, el fiind venerat nu doar ca
om, ci i ca zeu. August nsui a fost

15

Marc Aureliu,
filosof stoic i
mprat roman
(a domnit ntre
161 i 180 d.H.),
din Piazza del
Campidoglio, Roma.

NCEPUTURILE CRETINISMULUI

statului. Dar chiar i alegerile pentru senat


erau orchestrate de August, locurile
vacante fiind ocupate de oamenii lui, care
slujeau intereselor lui. Astfel, senatul a fost
pstrat, dar de domnit, domnea mpratul.
Mai trziu, n vremea unor succesori mai
nbdioi ai lui August, funcia de
senator era destul de riscant.
August a reorganizat instituiile civile, a
dat legi noi, a finanat opere de art, a
susinut religia Romei, n general
ncadrnd fosta republic sub atenta
supraveghere imperial. Sub Cezar August

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

divinizat oficial dup moartea sa n


14 d.H. Dup aceast dat toi mpraii
erau oficial zei chiar n timpul vieii lor.
Este destul de dificil de apreciat ce a
nsemnat, de fapt, acest lucru: unii chiar
au crezut ntr-adevr c mpratul era
divin, n vreme ce alii considerau aceasta
un sentiment patriotic fr s nsemne
nimic mai mult. Uneori s-a crezut c
mpratul era sub influena unui spirit
divin care i ghida aciunile, caz n care cei
devotai mpratului i aduceau omagiu
geniului Cezarului.
PALESTINA

Secole de-a rndul, evreii au locuit n


Palestina, situat la extremitatea estic a
Mrii Mediterane, dar ei nu mai erau de
mult timp independeni. n secolul VI .H.
au fost cucerii i dui n exilul babilonian
unde au petrecut o perioad de 50 de ani,
considerai foarte traumatizani. ncepnd
cu acea perioad ei au fost dominai de
peri (care au pus bazele unui imperiu
puternic n est) i apoi de Seleucizi, o
dinastie fondat n urma cuceririlor unuia
dintre generalii lui Alexandru Macedon.
Evreii s-au rsculat mpotriva Seleucizilor
n secolul II .H., dar au fost cucerii de
generalul roman Pompei n secolul I .H.
De atunci Palestina a fcut parte din
Imperiul Roman.
Cea mai mare parte a rii se ocupa cu
agricultura, pmntul fiind foarte greu de
lucrat datorit climatului uscat i foarte
cald. Doar n nord, Galileea se bucura de
un climat mai umed, mai moderat. Aici
rul Iordan traversa Galileea printr-un lac
numit Marea Galileei, care constituia baza
industriei de pescuit. Cea mai mare parte
a locuitorilor de aici lucrau n propriile lor
mici ferme sau ca arendai ai unor ferme
mai mari ale proprietarilor de pmnt.
Peste toi a domnit la nceput dinastia
Hasmoneilor i apoi cea a Irodienilor.
Palestina nu era ocupat literal de
romani, dimpotriv, politica romanilor era
aceea de a permite regelui local s i
administreze regatul ca domnitor
clientelar. Romanii nu doreau s
guverneze direct Palestina sau s o
16

impoziteze n mod excesiv, ceea ce ar fi


fost un eec garantat. Interesul lor era s
menin o zon stabil n apropierea
frontierei cu Persia, rivalul etern al Romei,
pentru a proteja unele regiuni mai
importante, precum Egiptul i Siria.
Romanii doreau s se implice ct mai
puin posibil pentru a menine
statu-quoul, ceea ce nsemna s lase cele
mai multe dintre afacerile locale regelui
local. Din 37 .H. pn n 4 .H. unul
dintre acetia a fost Irod cel Mare,
personalitate dominant care a alocat mari
sume de bani i resurse pentru construcii
i pentru fondarea de noi orae. n calitate
de client al Romei, Irod cel Mare trebuia
s plteasc tribut mpratului i s i
ncredineze problemele de politic
extern, dar n rest avea mn liber.
Dup moartea lui Irod, Cezar August a
mprit Palestina ntre fiii acestuia, care
domneau ca tetrarhi aproape cum a
fcut-o i tatl lor. Fiul lui Irod, care
domnea n Iudeea (partea sudic a
Palestinei care cuprindea Ierusalimul), s-a
dovedit incompetent. n 6 d.H. romanii
l-au nlocuit, iar aceast parte a Palestinei
a nceput s fie administrat direct de
ctre un prefect roman. Slujba de prefect
al Iudeei nu i oferea prea multe
satisfacii. Pentru romani aceast ar era o
fundtur, locuit de barbari nebuni
avnd o religie ciudat, un loc n care
nimeni nu ar fi dorit s ajung. n plus,
prefectul avea foarte puine trupe. Era
imposibil s controlezi ntreaga zon cu
doar cteva mii de soldai. Ca urmare, el
petrecea foarte mult timp la Cezarea, un
ora civilizat de pe coast, lsnd
atribuiile de zi cu zi ale Iudeei n sarcina
marelui-preot, care aciona aproape ca un
prim-ministru, stabilind impozitele,
ocupndu-se de meninerea legii i a
ordinii .a.m.d.
IUDAISMUL

Religia iudaic era centrul culturii


palestiniene, conceptele credinei ei fiind
poate cel mai bine rezumate n invocarea
rostit de agricultori, aa cum a fost
nregistrat n Deuteronomul 26:59, cnd

Tatl meu era un Arameu pribeag, gata s


piar; s-a pogort n Egipt cu puini ini i
s-a aezat acolo pentru o vreme. Acolo, a
ajuns un neam mare, puternic i mare la
numr. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au
asuprit i ne-au supus la grea robie. Noi
am strigat ctre Domnul, Dumnezeul
prinilor notri. Domnul ne-a auzit glasul
i a vzut asuprirea, chinurile i
necazurile noastre. i Domnul ne-a scos
din Egipt, cu mn tare i cu bra ntins,
cu artri nfricotoare, cu semne i
minuni. El ne-a adus n locul acesta i
ne-a dat ara aceasta, ar n care curge
lapte i miere.
Deuteronomul este ultima carte a
Pentateuhului, din cele cinci cunoscute
sub numele de Tora. Scrise probabil n
jurul perioadei exilului babilonian din
secolul VI .H., el conine urmtoarea
relatare. Arameul pribeag era Avraam, cel
care a plecat din oraul sumerian Ur (din
Irakul modern) pentru a ajunge n
regiunea rului Iordan. Dumnezeu a fcut
cu el un legmnt, promindu-i c
urmaii si vor deveni un mare popor care
va tri pe acel pmnt. Dar familia lui s-a
mutat n Egipt, unde ntr-adevr urmaii
lui s-au nmulit devenind Israel, adic
evrei. Acolo ei au fost nrobii, dar
Dumnezeu i-a salvat prin grandiosul
eveniment cunoscut sub numele de Exod,
descris n cartea a doua cu acelai nume.
Nu numai c i-a condus afar din Egipt n
ara Fgduinei, Palestina, ci le-a dat i
Legea, o mare colecie de norme cu privire
la cum s se nchine unui singur
Dumnezeu i cum s formeze mpreun o
societate. Legea a fost rezumat n cele
zece porunci, pe care nsui Dumnezeu
le-a scris pe nite tblie de piatr i i le-a
dat lui Moise. Cu toate c moartea sa este
descris ctre sfritul Deuteronomului,
evreii cred c el este autorul tuturor celor
cinci cri. Istoria evreilor a fost povestit
i n alte cri care descriu cum, sub
conducerea unor regi, ei au fost mai mult

sau mai puin fideli Legii i nchinrii


singurului Dumnezeu. Ca urmare,
Dumnezeu a trimis mai muli profei ca s
i recheme la adevrata religie. Aceste cri
au devenit baza scripturilor iudaice, cu
toate c n vremea lui Isus nu exista nimic
oficial care s spun care dintre aceste
cri aveau sau nu autoritate. Unele dintre
aceste cri vor forma ceea ce mai trziu
cretinii vor denumi cu titlu generic
Vechiul Testament.
Iat ce credeau evreii despre istoria lor,
o istorie care se afla ntr-o legtur intim
cu Dumnezeu: Dumnezeu i-a ales pentru
c erau un popor deosebit i nu numai c
le-a vorbit prin Lege i profei, ci a
acionat n beneficiul lor n unele
momente-cheie, cum a fost Exodul.
Evenimentele neplcute, cum a fost exilul
babilonian au fost interpretate ca
suprarea divin care a rezultat din
infidelitatea poporului. Ei credeau c
Dumnezeu a ncheiat cu ei un legmnt
potrivit cruia pmntul Palestinei era a
lor. Partea lor din legmnt era s in
Legea. Ca semn al acestui legmnt, evreii
erau circumcii, ceea ce i-a fcut diferii de
celelalte popoare i constituia una dintre
caracteristicile lor distincte adesea n
Noul Testament gsim termenii cei tiai
mprejur i cei netiai mprejur
referindu-se la evrei, respectiv la neevrei.
Nu numai c pmntul Palestinei a fost
dat descendenilor lui Avraam de ctre
Dumnezeu, ci i capitala, Ierusalim, era un
ora sfnt. Ierusalim era locul unde se
gsea Templul, una dintre cldirile cele
mai deosebite ale Antichitii. Construit
iniial la porunca regelui Solomon n urm
cu mai multe secole, acesta a fost
reconstruit i restaurat de ctre Irod cel
Mare n secolul I .H., constituind scopul
principal al religiei iudaice. Pentateuhul a
stabilit un anumit numr de jertfe i de
ritualuri care trebuiau s se desfoare n
acest loc unic. Se credea c nsui
Dumnezeu locuia n locul cel mai
important al Templului, Sfnta-sfintelor,
singura persoan care putea intra acolo o
dat pe an fiind marele-preot. Templul
avea o mic armat de preoi, toi evreii
17

Templul a fost cldit


din pietre albe i
mari, fiecare dintre
ele avnd douzeci i
cinci de coi lungime,
opt coi nlime i
cam doisprezece coi
lime; cldirea ( )
putea fi vzut de la
multe mile distan
de ora... [Arcadele]
erau decorate cu
vluri brodate, flori
de culoarea purpurii
i aveau nenumrai
stlpi.
Citat din Josephus,
Antichiti, cca 94 d.H.

NCEPUTURILE CRETINISMULUI

acetia i dedicau lui Dumnezeu primele


roade:

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

Un model al
Templului lui
Irod cel Mare din
Ierusalim.

fiind nevoii s plteasc o tax pentru


meninerea bunei sale funcionri. Mari
sume de bani intrau i ieeau din Templu,
unii dintre evrei prefernd s i in banii
acolo ca ntr-o banc. Garda Templului nu
numai c pzea aceste avuii, ci funciona
ca poliie n Ierusalim. Astfel, Templul era
nu numai centrul vieii religioase, ci i
centrul vieii politice, economice i sociale.
Acolo se desfurau n mod normal
srbtorile de-a lungul ntregului an. n
special de Pate, zeci de mii de oameni
veneau la Ierusalim, forndu-l pe
prefectul roman s aduc mai multe trupe
din Cezarea i s mprumute trupe din
Siria pentru a menine ordinea. Templul
i-a extins prezena peste tot n Palestina
prin preoii care lucrau doar temporar la
Ierusalim, dar care i petreceau restul
timpului acas, ca nvtori sau
judectori, fiind conductorii acelor zone.
Aceti preoi erau descendenii unor
anumite familii de preoi, constituind n
acelai timp, pe lng o clas religioas i
una social aparte.
Mai existau evrei i n afara Palestinei.
De fapt, n zilele lui Isus existau mai muli
18

evrei n afara ei. Cei din diaspora erau


evident mai departe de Templu cu toate
acestea ei trebuiau s plteasc impozitul
pentru Templu aa c au dezvoltat o
instituie alternativ, denumit Sinagoga.
Sinagoga nu era un loc unde se nchinau
sau unde se aduceau sacrificii, ci era un
loc unde se studia. Aceasta era folosit att
pentru citirea Pentateuhului i pentru
instruire ct i pentru rugciunea comun
i chiar pentru mesele rituale. Se pare c
muli neevrei, cunoscui sub numele de
neamuri, vizitau Sinagoga, cu toate c nu
erau considerai membri cu drepturi
depline ai comunitii. Ei simpatizau
iudaismul i erau interesai s nvee mai
multe despre el n ntregul Imperiu
Roman existnd muli dintre neamuri care
respectau ntr-adevr religia iudaic cu
monoteismul su accentuat i cu
impresionantul su cod moral. Sinagogile
s-au rspndit peste tot n Palestina n
secolul I d.H. ca un fel de supliment al
cultului existent la Templu.
Cu toate acestea, iudaismul nu era nici
pe departe o religie monolit, identic
pretutindeni. Existau multe variaiuni pe

ca experi i nvtori. Exista un grup


rival, cel al fariseilor, cei mai muli dintre
acetia fiind laici. Ca preoii (doar foarte
puini dintre ei erau preoi), acetia s-au
specializat n studierea Legii i n aplicarea
acesteia n viaa de zi cu zi. n scopul
acesta ei au dezvoltat o mare colecie de
tradiii. De exemplu, Legea interzicea s
munceti de Sabat, a aptea zi a
sptmnii: fariseii au stabilit ce conta ca
munc pentru a explica ct mai clar
regula. colile fariseilor au concurat
pentru a stabili ct de sever sau de lax ar
trebui s fie interpretarea Legii. Aceste
lmuriri s-au fcut pentru uzul lor
interior, fr intenia de a face din acestea
o norm pentru altcineva, avnd n vedere
c fariseii nu exercitau niciun fel de
autoritate formal asupra cuiva. Cu toate
acestea, pentru c ncercau s ia n
considerare Legea i s o aplice n viaa de
toate zilele, fariseii erau foarte admirai i
respectai de cei mai muli dintre evrei.
Preoii i fariseii au fost cele mai
importante grupuri cu care Isus i primii

NCEPUTURILE CRETINISMULUI

aceeai tem chiar n Palestina, religia


dezvoltndu-se (dup cum vom vedea)
de-a lungul secolului I d.H. n acest caz,
n-ar trebui s ne gndim c cretinismul
s-a desprins dintr-un iudaism static, ci
(mai probabil), c iudaismul s-a redefinit
n mod radical de-a lungul secolului I,
printr-un proces care a produs (printre
altele) cretinismul.
Foarte muli evrei sperau ntr-o
intervenie divin extraordinar. Dei ei nu
erau guvernai direct de Roma, considerau
c triau sub guvernarea unei fore strine.
Muli sperau i doreau ca Dumnezeu s
intervin i s i elibereze de sub aceti
strini. nainte Dumnezeu a intervenit de
multe ori n istorie pentru a-i elibera poporul. Unii evrei au mers i mai departe:
ei sperau nu numai c se va ntmpla un
miracol politic, ci i c va veni mpria
lui Dumnezeu, o intervenie cu adevrat
decisiv, in extremis, din partea lui
Dumnezeu. Ordinea lumeasc va disprea,
iar Dumnezeu va crmui lumea fr
intermediari. Unii evrei credeau c aceasta
se va ntmpla cndva n viitor; alii erau
dornici s o vad ntmplndu-se n
curnd.
De aceasta se lega mesianismul, adic
sperana c Dumnezeu va ridica un mare
conductor pentru ca aceast mprie s
apar. Cuvntul mesia, nsemnnd cel
uns, este ntlnit relativ rar n Vechiul
Testament i se refer la un tip de lider
special. n unele scrieri mai apar i alte
personaje asociate cu venirea mpriei:
unul dintre acestea era Fiul omului din
cartea lui Daniel. Existau diferite grupuri
care aveau diferite credine cu privire la
aceti lideri de la sfritul lumii. Unii
anticipau venirea Fiului omului, alii
venirea lui Mesia; uneori acesta era
neles n termeni preoeti, alteori el era
tipul regelui rzboinic. Manuscrisele de la
Marea Moart prezint doi mesia, un preot
i un rege nsoind venirea mpriei lui
Dumnezeu.
n plus, iudaismul avea mai multe
partide. Am vzut deja rolul pe care l
jucau preoii n Ierusalim i aiurea: ei erau
liderii oficiali ai iudaismului, acionnd

M-am uitat n timpul


vedeniilor mele de
noapte, i iat c pe
norii cerurilor a venit
unul ca un fiu al
omului; a naintat
spre Cel mbtrnit
de zile i a fost adus
naintea Lui. I S-a
dat stpnire, slav
i putere
mprteasc, pentru
ca s-I slujeasc
toate popoarele,
neamurile, i oamenii
de toate limbile.
Stpnirea Lui este o
stpnire venic, i
nu va trece
nicidecum, i
mpria Lui nu va
fi nimicit niciodat.
Daniel 7:1314

Una dintre peterile


de la Qumran n
care au fost
descoperite
Manuscrisele de la
Marea Moart.

19

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

Euangelio (ceea ce
noi numim
evanghelie) este un
cuvnt grec i
nseamn veste bun,
vesel, plin de
bucurie i voioie,
care face inima
omului s fie
bucuroas, l face s
cnte, s danseze i
s sar n sus de
bucurie.
William Tyndale, cca
14941536

cretini, n egal msur, au intrat n


competiie. Mai erau i alii, ca saducheii,
care negau c morii ar nvia vreodat
(fariseii credeau c nvierea tuturor
oamenilor constituia unul dintre semnele
sfritului lumii). De asemenea, mai erau
i esenienii care, la fel ca fariseii, constituiau un partid neoficial, compus att din
preoi ct i din laici care studiau i
interpretau Legea. Cu toate acestea, n
comparaie cu fariseii, esenienii interpretau Legea mult mai sever, extinzndu-i
regulile acolo unde era posibil. Esenienii
s-au organizat n comuniti, cea mai
faimoas dintre acestea fiind cea de la
Qumran, lng Marea Moart. Aici exista
un fel de mnstire a celor care doreau s
mplineasc Legea ct mai aproape de
perfeciune i care mai credeau c venirea
mpriei lui Dumnezeu era iminent. Ei
se considerau singurii evrei credincioi,
fr s aib vreo legtur cu Templul,
deoarece credeau c actualii preoi l-au
profanat. Acest grup avea legtur cu
Manuscrisele de la Marea Moart, o mare
colecie de texte religioase descoperite n
1947 ntr-o peter lng Qumran. Aceste
manuscrise au furnizat oamenilor de
tiin informaii cu privire la iudaismul
apocaliptic din secolul I d.H., cu toate c
nimic din coninutul lor nu are legtur
direct cu Isus sau cu cretinismul.

prImII cretInI
n jurul anului 30 d.H., Isus din Nazaret,
predicator din Galileea, care fcea minuni,
a fost executat la periferia Ierusalimului. A
devenit indezirabil dup ce a declanat un
scandal n Templu. Marele-preot nu putea
tolera aa ceva, mai ales c se ntmplase
n vremea Patelui, cnd la Ierusalim se
afla un mare numr de pelerini i spiritele
erau ncinse. De aceea Isus a fost arestat de
grzile marelui-preot i apoi condamnat la
moarte. Aceast decizie a fost sancionat
de prefectul roman Pilat din Pont,
deoarece marele-preot nu avea puterea
necesar pentru a duce la ndeplinire
execuia. Isus a fost executat n stil roman,
prin crucificare, murind relativ repede.
20

Isus
S-a nscut ntr-un sat netiut. A lucrat mai
mult ca tmplar, dar a devenit un predicator
itinerant. n scurta Sa via nu a avut niciodat o cas sau o familie. Oamenii au nceput
s l urasc nc din vremea copilriei Sale.
i-a gsit sfritul n minile dumanilor Si
i, dei nevinovat, a fost gsit vinovat i
executat. A fost condamnat la moarte i a
murit pe cruce ntre doi hoi. Unuia dintre
prietenii Si i s-a fcut mil de El i I-a pus
trupul frnt ntr-un mormnt mprumutat...
Nu s-ar putea explica cum, astfel povestit, viaa lui
Isus din Nazaret, a dat natere unei religii mondiale.
i totui, dac acest personaj misterios ar fi fost
exclus din lumea antic, nu ar mai fi aprut
cretinismul. Deci, ce tim despre viaa lui Isus? i,
de ce este att de semnificativ pentru cretini?
Pentru detalii i mai precise trebuie s ne
ndreptm atenia ctre cele patru descrieri ale lui
Isus cunoscute sub numele de evanghelii canonice
(Matei, Marcu, Luca i Ioan). Sigur c exist i alte
surse necretine care l menioneaz n trecere pe
Isus, confirmnd astfel c Isus a existat ca persoan
istoric. De exemplu, istoricul roman Tacit
(cca 55120 d.H.) relateaz c Isus a fost executat
sub domnia lui Tiberiu, fiind condamnat de ctre
guvernatorul Pilat din Pont (Anale 15:44); i
Josephus, un istoric evreu (scriind pe la anul
90 d.H), spune ceva asemntor, descriindu-L pe
Isus ca pe un nelept, nvtor, care a fcut
lucruri extraordinare i a fondat ginta cretinilor.
Dar cel mai mult datorm acelor scriitori care au
ales n mod deliberat s consemneze istoria lui Isus.
Dac am lua n considerare scrierile lor, un sumar al
vieii lui Isus Cristos ar arta cam aa:
I

S-a nscut la Bethlehem (10 km sau 6 mi sud de


Ierusalim) n jurul anului 6 .H. clugrul din
secolul VI, care a calculat datele, a greit puin anul!
copilrind n micul sat Nazaret de pe dealurile de
vest ale Galileei

a nceput lucrarea public itinerant mprejurul


lacului Galileei dup ce a mplinit 30 de ani (curnd
dup ce vrul Su Ioan chema lumea s fie
botezat n rul Iordan), adunnd foarte repede n
jurul Su un grup absolut special, de 12 oameni
(discipolii Si, cunoscui mai apoi i ca apostolii)

I S-a dus departe vestea ca nvtor i tmduitor,


foarte muli creznd c este inspirat ntr-un mod
unic de ctre Duhul lui Dumnezeu sau c este un
profet (asemntor cu profeii Vechiului Testament
precum Ilie)

nvtura Sa se concentra pe mult-ateptata


mprie a lui Dumnezeu, vestind prin lucrarea Sa

i-a manifestat puterea n mod extraordinar asupra bolilor i a forelor naturii,


chiar nviind din mori unul sau doi
oameni

personificnd metaforele Vechiului


Testament, El S-a identificat cu Fiul
omului (n cartea lui Daniel acest personaj
plin de slav reprezenta poporul lui
Dumnezeu n faa tronului lui Dumnezeu);
dar, de asemenea, El a dat de neles c era
Robul (prevestit n Isaia) i mult-ateptatul
mprat sau mesia

cu toate c a mai fost n Ierusalim, n


final, S-a ndreptat spre cetate, aducnd cu
El o provocare profetic i monarhic, att
pentru capital ct i pentru liderii acesteia,
efectund un act simbolic n Templu
(rsturnnd mesele, ceea ce a artat
autoritatea Sa i a prevestit distrugerea
iminent a Templului)

apoi unul dintre ucenicii Si (Iuda


Iscarioteanul) L-a trdat autoritilor
religioase; acestea L-au arestat dup miezul
nopii n grdina Ghetsimani, L-au judecat
sub mai multe acuzaii i L-au dus a doua
zi dimineaa n faa guvernatorului roman,
care a ordonat executarea Sa prin
crucificare

Toate evangheliile se termin cu aceast


pretenie a nvierii: Isus S-a sculat din
mori i ca urmare S-a suit la Dumnezeu n
ceruri, unde (dup cum afirm credeul) st
n slav la dreapta Tatlui.
Cel mai primitiv credeu (sau confesiune) al primilor cretini era Isus e
Domn, ei rspndind aceast veste bun
n toat lumea. Cretinii au nceput s
dezvolte adevrata identitate a lui Isus n
lumina nvierii Lui: El nu mai era doar
mesia i mpratul lui Israel, ci era mai
mare ca Avraam, ca Moise i ca David; nu
mai era doar Robul, ci era Mielul lui
Dumnezeu i adevratul Mare-preot; nu
mai era doar o fiin omeneasc, ci putea fi
identificat cu Dumnezeul lui Israel, ca
Fiul Su, Cuvntul preexistent i venic,
ca Domnul slavei. n cultura ebraic,
adnc nrdcinat n monoteism, aceste
pretenii la adresa lui Isus erau
extraordinare i au rmas astfel. Ele spun
c marca Bisericii cretine este ntruparea:
credina c n Isus, Dumnezeu nsui a
venit printre noi.
Iar dac este aa, moartea lui Isus are o
nou nsemntate este actul prin care
Dumnezeu S-a dat pe Sine pentru a mplini

cea mai mare dintre nevoile noastre,


judecata divin a fost nlturat,
deschizndu-se ua pentru mila i pentru
iertarea lui Dumnezeu Dumnezeu i
arat dragostea fa de noi prin faptul c,
pe cnd eram noi nc pctoi, Hristos a
murit pentru noi. (Romani 5:8). Acum
doar, nelegem ceea ce spune poetul:
Au trecut aproape dou mii de
ani. i totui El rmne personajul
din centrul existenei fiinei umane.
Toi regii, crmuitorii i toate
puterile care au existat, toate
armatele care au luptat vreodat,
ntr-adevr nimic de la nceputul
timpului nu a avut un efect mai
mare asupra omenirii n comparaie
cu aceast singur via.
O

VIA SOLITAR , AUTOR NECUNOSCUT

PETER WALKER

Cristos pe cruce, de pe zidul Mnstirii


San Marco din Florena, de pictorul
italian dominican Fra Angelico
(13871455).

Isus a prevzut toate aceste lucruri i S-a


angajat n mod inevitabil n mplinirea lor;
a vorbit despre ceasul care vine, a
ncercat de trei ori s i previn prietenii
c va fi batjocorit i omort; n seara
dinaintea morii Sale a mncat mpreun
cu ucenicii Si pine i vin (o parte
integral a srbtoririi Patelui iudeu) i
le-a dat o nou nsemntate: acestea erau
trupul i sngele Su.
Astfel aranjate, aceste componente (cele
mai multe dintre acestea nefiind contestate
de cercettorii moderni) indic faptul c ar
putea fi ceva mai mult dect aceast via
retras pe care ne-am nchipuit-o: dac
Dumnezeul lui Israel era ntronat ca
mprat prin Isus, atunci cine este Isus? i
de ce avem impresia c El i-a orchestrat
moartea? La ce I-a folosit?
i ce s-a ntmplat a treia zi dup
moartea Sa? Cretinii sunt convini c povestea nu s-a terminat aici, ci c Isus a fost
nviat din mori de puterea lui Dumnezeu.

21

NCEPUTURILE CRETINISMULUI

c Dumnezeu devenea mprat pe o nou


i dramatic cale

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

Au intrat n
mormnt, au vzut
pe un tinerel eznd
la dreapta, mbrcat
ntr-un vemnt alb,
i s-au nspimntat.
El le-a zis: Nu v
spimntai! Cutai
pe Isus din Nazaret,
care a fost rstignit:
a nviat, nu este aici;
iat locul unde l
puseser. Dar
ducei-v de spunei
ucenicilor Lui, i lui
Petru, c merge
naintea voastr n
Galilea: acolo l vei
vedea, cum v-a spus.
Ele au ieit afar din
mormnt, i au luat-o
la fug, pentru c
erau cuprinse de
cutremur i de
spaim. i n-au spus
nimnui nimic, cci
se temeau.
Marcu 16:58

Aceste evenimente mpreun cu aproape


tot ce tim despre Isus sunt descrise n
cele patru evanghelii, cri care relateaz
activitatea lui Isus. Ele au fost scrise
ulterior de ctre cretini i sunt cunoscute
sub numele de Matei, Marcu, Luca i
Ioan, tradiia consemnnd c acestea
sunt persoanele care le-au i scris.
Isus avea un anumit numr de
discipoli, ntre acetia existnd un cerc
restrns denumit cei doisprezece, care
L-au nsoit n perioada lucrrii Sale din
Galileea i pe parcursul ultimei Sale
cltorii la Ierusalim. Sursele nu cad de
acord cu privire la numele lor, ceea ce ar
putea s nsemne c au existat mai mult
de 12 discipoli. Pentru evrei acest numr
era ncrcat cu semnificaii, ducndu-i cu
gndul la cele 12 triburi care au alctuit
cndva poporul Israel. Deci era posibil ca
Isus s vorbeasc despre cei doisprezece
ntr-un mod simbolic, chiar dac numrul
acestora era variabil. Cea mai mare parte
dintre acetia s-au mprtiat n timpul
procesului i a execuiei lui Isus. Prietenul
Su cel mai apropiat, Petru, a negat c
L-ar fi cunoscut vreodat. Isus a fost
ngropat ntr-un mormnt donat de un
simpatizant, Iosif din Arimateea. Dar,
dup dou zile, unii au pretins c L-au
vzut pe Isus nviat din mori. Sperana a
nviat printre discipoli.
NVIEREA

Ce s-a ntmplat? Una dintre chestiunile


cele mai contrariante, datorit surselor
dificil de interpretat, referitoare la studiul
cretinismului primar, este cea a apariiilor
dup nviere. Isus a murit n Ierusalim i
Evanghelia dup Luca accentueaz reapariia lui Isus i porunca dat discipolilor
de a nu pleca de acolo. n Evanghelia
dup Matei se pare c acetia au prsit
Ierusalimul i c L-au vzut n patria lor,
n Galileea. n conformitate cu Evanghelia
dup Matei, Isus i S-a artat iniial mamei
Sale i Mariei Magdalena, unul dintre
discipolii Si. n Ioan, El i se arat nti
doar Mariei Magdalena. n Evanghelia
dup Luca, femeile nu se ntlnesc deloc
cu Isus cel nviat, ci doar anun c
22

mormntul Su era gol, Petru este cel ce


fuge acolo s verifice informaia. n Ioan,
Petru este nsoit de un ucenic preaiubit
cruia nu i se menioneaz numele i care
l ntrece n fuga sa pn la mormnt. Cel
mai important misionar cretin din secolul
I, Pavel, relateaz o versiune diferit n
prima sa epistol ctre biserica din Corint,
versiunea sa fiind scris poate cu zeci de
ani naintea evangheliilor.
S-a artat lui Chifa, apoi celor
doisprezece. Dup aceea s-a artat la
peste cinci sute de frai deodat, dintre
care cei mai muli sunt nc n via, iar
unii au adormit. n urm s-a artat lui
Iacov, apoi tuturor apostolilor. Dup ei toi
(...) mi s-a artat i mie.
1 Co rinte ni 15: 5 8

Acest apariie dramatic n faa a cinci


sute de oameni nu mai este menionat n
nicio alt surs. La fel de confuz este ceea
ce au vzut ucenicii. Toate evangheliile
nregistreaz povestirea discipolilor lui
Isus descoperind mormntul Su gol,
sugernd c Isus S-a sculat i a plecat; alte
pasaje din evanghelii l descriu pe Isus cel
nviat atingnd oameni i mncnd cu ei,
dei, de asemenea, putea s i fac
apariia n ncperi ncuiate, mascndu-i
identitatea pentru cei care puteau s l
recunoasc, sugernd c nu era doar o
persoan normal care i-a revenit. Dar
scriind devreme, (tot n 1 Corinteni) Pavel
nu pomenete despre mormntul gol.
Ciudat, avnd n vedere c el
argumenteaz c nvierea era real i c a
avut loc, ceea ce sugereaz c nu ar fi avut
habar de mormntul gol sau c nu
considera c este o dovad a nvierii. Mai
mult dect att, Pavel se menioneaz pe
sine printre cei ce L-au vzut pe Isus
nviat, dar nregistrarea acestui eveniment
din Faptele apostolilor susine c Pavel a
vzut doar o lumin din cer i a auzit o
voce, nu c a ntlnit o persoan
omeneasc. Pavel insist, de asemenea, c
nvierea implic schimbarea de la un trup
fizic la unul spiritual, a crei semnificaii
este destul de greu de stabilit deoarece

NCEPUTURILE CRETINISMULUI

Mormntul familiei
lui Irod din
Ierusalim. Intrarea a
fost nchis cu o
piatr similar cu
piatra de la
mormntul lui Isus.

sugereaz c Isus avea un trup fizic, dar n


acelai timp nu Se conforma trupului fizic
cunoscut de noi.
Indiferent ce I s-a ntmplat lui Isus i
indiferent ce au vzut ucenicii, este sigur
c ei au crezut c L-au vzut pe Isus
nviat, chiar dac nu au prea czut de
acord cu privire la cine L-a vzut i ce s-a
ntmplat. Mai trziu, muli dintre ei au
murit pentru aceast credin. Aceast
ntmplare de referin a nvierii
experimentate constituie evenimentul
care a declanat cretinismul.
ZIUA CINCIZECIMII

Este greu de aflat precis cum acest grup de


discipoli entuziati au dat natere primelor
comuniti cretine, datorit unor raiuni
care se vor lmuri n ceea ce urmeaz. Nu
numai c discipolii au crezut c
Dumnezeu L-a nviat pe Isus din mori, ci
ei au crezut i c Duhul lui Dumnezeu sau
a lui Isus, era cu ei. n Evanghelia dup
Ioan, Isus cel nviat le d direct
discipolilor acest Duh Sfnt, suflnd peste
ei. O alt istorisire apare n Faptele
apostolilor, o istorie a Bisericii primare
scris de acelai autor care a scris i
Evanghelia dup Luca ntre 80 i 90 d.H.
Curnd dup aceea, n vremea srbtorii

iudaice a Cincizecimii, Faptele apostolilor


relateaz c Isus cel nviat i-a prsit pe
ucenicii Si dup 40 de zile i c acetia
au primit Duhul Sfnt a lui Dumnezeu,
care le-a dat att putere spiritual ct i
abilitatea miraculoas de a vorbi limbi
strine. n conformitate cu Faptele
apostolilor, cu aceast nzestrare Petru a
vorbit mulimii adunate la Cincizecime
astfel:
Brbai Israelii, ascultai cuvintele
acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit
de Dumnezeu naintea voastr prin
minunile, semnele i lucrrile pline de
putere, pe care le-a fcut Dumnezeu prin
El n mijlocul vostru, dup cum bine tii;
pe Omul acesta, dat n minile voastre,
dup sfatul hotrt i dup tiina mai
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ai
rstignit i L-ai omort prin mna celor
frdelege. Dar Dumnezeu L-a nviat,
dezlegndu-I legturile morii, pentru c
nu era cu putin s fie inut de ea.

n ziua Cincizecimii,
erau toi mpreun n
acelai loc. Deodat a
venit din cer un sunet
ca vjitul unui vnt
puternic, i a umplut
toat casa unde
edeau ei. Nite limbi
ca de foc au fost
vzute mprindu-se
printre ei, i s-au
aezat cte una pe
fiecare din ei. i toi
s-au umplut de Duh
Sfnt, i au nceput
s vorbeasc n alte
limbi, dup cum le da
Duhul s vorbeasc.

Fa ptel e apos tol ilor 2: 22 24

Faptele apostolilor 2:14

23

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

o teologie a
misiunii: pavel
n afar de Isus, un alt om domin ca
nimeni altcineva, peisajul cretinismului secolului I. Misionar neobosit, deschis pentru
dezbateri, teolog extraordinar de original
geniul lui Pavel va modela cretinismul
pentru urmtorii dou mii de ani.
Sursa principal cu privire la viaa i
gndirea lui Pavel este Faptele apostolilor, a
doua jumtate fiind dominat de date
privind cltoriile sale i propriile scrisori
care predomin n Noul Testament. Nu
este prea uor ca cele dou surse s concorde, dar amndou afirm c Pavel este
originar din Tarsus, un ora din Anatolia,
nu departe de Antiohia. Mai mult ca sigur
s-a nscut cam n aceeai vreme cu Isus,
dar cei doi nu s-au ntlnit. Pavel era unul
din evreii din diaspora, un fariseu ngust al
crui nume era Saul (Paulos era forma
greac a numelui su, de neles c prefera
aceast versiune, de vreme ce n limba
greac saulos era o micare provocatoare
a clcielor!). Era un meteugar destoinic,
confecionnd corturi, dar, de asemenea, a
studiat la Ierusalim cu Gamaliel, unul
dintre cei mai buni nvtori ai fariseilor.
Att Faptele apostolilor ct i scrisorile
sale confirm c, n zilele de nceput ale
cretinismului, Pavel ura noua religie. De
fapt, el era unul dintre personajele
principale prin care autoritile ebraice au
ncercat s suprime cretinismul. Faptele
apostolilor descrie prezena sa la moartea
lui tefan, pzind hainele tuturor i
aprobnd omorrea cu pietre a martirului.
Dar, pe cnd cltorea la Damasc pentru
acest gen de activitate, Pavel a avut parte
de o experien extraordinar: dup cum
afirm Fapte 9, o lumin cereasc l-a orbit
temporar i a auzit vocea lui Isus. Dup
cum spune el, l-a ntlnit chiar pe Isus. Cel
mai ru duman al Bisericii a devenit
cretin.
Aproape imediat Pavel a nceput s
predice despre Isus, la nceput n Arabia i
n Damasc (unde a evitat arestarea, fiind
trecut peste ziduri ntr-un co, nainte de a
merge la Ierusalim pentru a-i ntlni pe
apostoli), dup care s-a ntors la Tarsus,
unde a locuit vreme de apte ani. Apoi pe
la mijlocul deceniului V, Pavel a nceput
ceea ce este cunoscut sub numele de cele
trei mari cltorii misionare. n realitate, nu
a fost dect un continuu du-te-vino prin

26

toat partea rsritean a imperiului, o


cltorie ce s-a sfrit doar odat cu
ntemniarea i cu moartea lui Pavel.
Fiecare dintre cele trei etape principale ale
cltoriei l-au dus prin Anatolia, nainte de
a trece prin Ierusalim i prin Antiohia; cea
de-a doua i a treia l duc pe Pavel n
peninsula greac. Marile orae pe care le-a
vizitat n aceste cltorii au fost Atena,
Corint, Efes, Tesalonic i Philippi. Dup
cea de-a treia etap a cltoriei, Pavel a fost
atacat de o mulime lng Templul din
Ierusalim i a fost arestat. Cernd s fie
judecat ca cetean roman, Pavel a fost dus
la Roma unde a fost ntemniat n
ateptarea procesului. De acolo sursele
noastre nu mai dein informaii.
Pavel credea c va fi eliberat i i va
extinde lucrarea n partea apusean a
imperiului i unele tradiii ulterioare arat
c exact aa s-a ntmplat, el reuind s
ajung n Spania i chiar n Britania. Cu
toate acestea este mai plauzibil c a fost
executat pentru credina sa la Roma la
nceputul sau la mijlocul deceniului VII.
n munca sa Pavel a fost nsoit de mai
muli tovari: n special Timotei, Tit,
Barnaba i medicul su, Luca. Pe parcursul
cltoriilor sale s-a ntreinut lucrnd cu
minile sale. A vorbit n biserici deja
nfiinate dar tot mai mult era preocupat
de nfiinarea altora noi , pe msur ce
trecea timpul el devenind tot mai eficient
ca vorbitor. Era interesat nu numai s
ctige noi convertii pentru Cristos, ci i s
strng bani pentru biserica din Ierusalim:
aceast colect era important deoarece
simboliza unitatea tuturor bisericilor. Dup
ce pleca din bisericile sale, Pavel le scria
scrisori, ndemnndu-i s in credina.
Unele (nu toate) dintre scrisori au
supravieuit, formnd n mare parte Noul
Testament. Treisprezece scrisori poart
numele lui Pavel, cu toate c oamenii de
tiin moderni au czut de acord c unele
dintre ele nu au fost scrise de el. Cele care
au fost acceptate aproape de toi ca
originale sunt: scrisoarea ctre romani,
dou ctre corintieni, una ctre filipeni,
una ctre galai, prima ctre tesalonieni i
cea scurt ctre Filimon.
Scrisorile lui Pavel mrturisec despre
ngrijorrile sale care rezult direct din
experiena sa de predicator. Multe dintre
ideile sale au aprut ca rspuns la
problemele pastorale sau teologice ridicate
de congregaiile sale, dar piatra de
ncercare a tot ceea ce a scris este rolul lui
Cristos n istoria mntuirii. Pavel era

convins c Dumnezeul care l-a trimis pe


Cristos era Dumnezeul evreilor i c
mntuirea venea prin El dar care mai era
rolul Legii iudaice i cel al poporului
evreu? Pavel nu a abandonat niciodat
convingerea c evreii erau poporul lui
Dumnezeu, dar n unele scrisori el a
ncercat prin diferite moduri s reconcilieze
aceast idee cu credina sa n Cristos. El a
exprimat mai clar ca oricare din autorii
Noul Testament importana morii i a
nvierii lui Cristos. Pavel era convins c
Cristos constituia o realitate vie n viaa sa
i a tuturor cretinilor. De exemplu, el i
ndemna pe cretinii romani, nu v
potrivii chipului veacului acestuia, ci s v
prefacei, prin nnoirea minii voastre, ca s
putei deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea
bun, plcut i desvrit (Romani
12:2). Ideea c cretinii trebuiau s triasc
o via deosebit, s fie un exemplu pentru
alii, va gsi ecou peste secole.
Pavel a fost numit cteodat adevratul
fondator al cretinismului, distrugnd
mesajul original al lui Isus i al apostolilor
cu religia sa distinct, n special cu accentul
pus pe persoana lui Cristos, dar nu pe
nvturile Sale. Asemenea pretenii ar
trebui s ne ngrijoreze. n timpul vieii sale,
Pavel era unul dintre misionarii cretini: n
aceast perioad rspndirea religiei nu a
avut loc doar datorit eforturilor sale. n
scrisoarea sa ctre galai, Pavel face eforturi
considerabile pentru a accentua egalitatea
poziiei sale cu cea a apostolilor (mergnd
pn acolo c s-a autodenumit apostol),
artnd c foarte mult lume nu credea c el
este att de important. La urma urmei, ceea
ce l face pe Pavel att de mare este enorma
influen a scrisorilor sale. Aceste scrisori au
fost adunate i editate, circulnd dup
moartea sa n biserici, devenind o mare
surs de inspiraie. n special scrisoarea sa
ctre romani n care au fost dezvoltate
complet ideile sale, va constitui influena
major pentru teologi, de la Augustin pn
la Luther i la Barth. Pavel nu a fost doar
primul mare scriitor cretin: el a continuat
s fie o influen vie i constant pentru
Biseric vreme de aproape dou milenii.
JOHNATAN HILL

Apostolul Pavel, de pictorul


cretano-spaniol El Greco (15411614)

GHID AL ISTORIEI CRETINISMULUI

Turnurile Linitii din


Yazid, Iran. Adepii
lui Zoroastru i
lsau morii n
vrful turnurilor
pentru a fi mncai
de vulturi. Aceast
practic a fost
interzis n Iran n
anul 1970, dar mai
persist printre
indienii parsi.

DINCOLO DE IMPERIU

Credina s-a rspndit dincolo de graniele


Imperiului Roman. n primele secole unul
dintre centrele principale ale
cretinismului a fost Edessa (modernul
Urfa), capitala micului regat Osrhoene din
nordul Siriei. Osrhoene era independent
din secolul II .H., fiind condus de propria
dinastie de regi descendeni ai asirienilor
care a fondat regatul cu secole n urm.
Dar n 216 d.H., Osrhoene a fost inclus n
Imperiul Roman i Edessa a devenit un
ora de la grania imperiului.
O legend ciudat cu privire la apariia
cretinismului n aceast zon dateaz cel
puin din secolul IV. Se povestete c
regele Abgar al V-lea din Osrhoene s-a
mbolnvit foarte grav, dar a auzit despre
Isus, cel care la vremea aceea predica i
vindeca n Galileea. A trimis emisari la
Isus rugndu-L s vin la Edessa pentru
a-l vindeca. Isus a primit mesajul i i-a
rspuns politicos, spunndu-i c nu era
posibil s vin, avnd n vedere c avea de
lucru la Ierusalim. Totui El l-a vindecat
42

pe rege i i-a promis c i va trimite


discipoli pentru a duce cretinismul la
Edessa, ceea ce a i fcut, trimind un
apostol pe nume Addai (de altfel mai
puin cunoscutul Tadeus, unul dintre cei
12) care a evanghelizat regatul.
n realitate nu se cunoate nimic despre
cum a ajuns cretinismul la Edessa. Este
foarte probabil ca religia s fi ajuns acolo
cndva n secolul II, n vremea regelui
Abgar al VIII-lea (ceea ce ar putea explica
confuzia cu omonimul su de mai
devreme), dar se admite c Oshroene a
fost primul stat cunoscut vreodat care a
fcut din cretinism religia sa oficial.
Capitala sa se pare c a fost mai
important dect se crede. Era un ora de
o importan extraordinar: ruta ctre est
pe care se aducea mtasea i alte bunuri
din ndeprtata Chin, trecea prin Edessa
i se continua n Persia i apoi ctre
Orient. Astfel, Edessa era poarta principal
ctre est. Sosirea cretinismului aici practic
garanta rspndirea acestei religii mai
departe cel puin n Persia, care la

persani o duceau bine: comerul cu mtase


din China, care trecea prin Persia, era
dominat de negustorii evrei. Este plauzibil
ca cretinismul s fi aprut n Persia prin
aceste comuniti evreieti care n mare
parte vorbeau arameica. O alt tradiie din
secolul III, spune c apostolul Toma a
adus cretinismul parilor. Indiferent cum
a ajuns acolo, pe la finele secolului II,
cretinismul era ferm stabilit n Persia, cu
toate c tim prea puine despre cum
triau cretinii persani din aceast
perioad.

43

NCEPUTURILE CRETINISMULUI

vremea respectiv era n mna parilor.


ntr-adevr, cretinismul din Edessa a
deveni tipic pentru ntreaga regiune.
Limba din Edessa, un dialect al arameicei,
care a devenit cunoscut ca siriana,
urma s fie, vreme de secole, limba
cretinismului din Orientul Mijlociu.
La vremea aceea parii care domneau n
Persia veniser de la rsritul Mrii
Caspice. Aici principala religie era
zoroastrismul, fondat (probabil n jurul
anului 1200 .H.) de Zoroastru, cunoscut
cteodat ca Zarahustra, un personaj
misterios, dar extrem de important.
Nimeni nu tie precis cnd a trit,
probabil c n vremea lui Homer sau poate
cu secole n urm. El a trit pe teritoriul
Iranului de azi sau poate n Afghanistan i
a predicat noua lui credin, despre care se
credea c este o religie dualist care
implica doi zei un zeu bun, al luminii i
un zeu ru, al ntunericului. Simbolul
zeului bun este focul, Zoroastru
ndemnndu-i urmaii s fie de partea
zeului bun. El credea c zeul bun va
triumfa i i va rsplti urmaii nviindu-i
din mori i aducnd o nou er a
nemuririi i a luminii. Astfel, n ciuda
reputaiei de sistem dualist, ar fi mai
corect s considerm zoroastrismul ca pe o
religie monoteist, la fel ca iudaismul i
cretinismul, de vreme ce zeul bun era
mai puternic dect cel ru. Sigur c
zoroastrismul avea unele doctrine asociate
cu religiile monoteiste viaa dup
moarte, judecata .a. chiar naintea
iudaismului i a cretinismului i acestea l
fac pe Zoroastru unul dintre cele mai
influente personaje din cte au trit.
Zoroastrismul era religia dominant din
Persia, dar iudaismul era, de asemenea, un
element important acolo. De fapt, se pare
c n zilele lui Isus existau mai muli evrei
n Persia dect oriunde altundeva. n
secolul VI .H., muli evrei au fost sclavi
acolo, dar muli dintre ei au rmas acolo
dup exilul babilonian. Probabil c cei mai
muli erau descendenii celor zece triburi
ale Palestinei cucerite i dispersate de
vechea Asirie i considerate pierdute.
Indiferent care era adevrul, muli evrei