Sunteți pe pagina 1din 2

Probleme seminar Preturi si Concurenta Sesiunea de examene ianuarie-februarie 2010 1.

Problema 1 Pretul de import Un importator completeaza declaratia vamala din care rezulta ca valoarea in vama a produsului importat este 1000 RON / bucata. Regimul fiscal cuprinde: - taxa vamala de 10%; - accize de 20%; - TVA de 19%; Comisionul vamal se calculeaza utilizandu-se cota de 5 %, iar marja importatorului este de 10% la valoarea de vama. Se cere calculul urmatoarelor preturi: a) pretul de import fara TVA; b) pretul importatorului fara TVA; c) pretul importatorului cu TVA; Rezolvare problema 1: Valoarea in vama = 1000 RON. Taxa vamala = 1000 RON * 10% = 100 RON Comisionul vamal = 1000 RON * 5% = 50 RON Accize = (1000 + 100 + 50) * 20% = 1150 RON * 20% = 230 RON Pret de import fara TVA = 1000 + 100 + 50 + 230 = 1380 RON Pretul importatorului fara TVA = 1380 RON + (1380 * 10%) = 1380 + 138 = 1518 RON Pretul importatotului cu TVA = 1518 RON * 119% = 1806 RON 2. Problema 2 Pretul de gros / pretul de detaliu / pretul cu amanuntul Pretul importatorului fara TVA este de 1000 RON. Importatorul vinde produsele importate la doi comercianti en-gros, care folosesc un adaos comercial de 10%, respectiv de 20%. Engrosistul A vinde produsele prin propriul magazin, utilizand o marja de adaos de 20% la pretul de gros, iar Engrossistul B vinde produsele la un detailist care foloseste un adaos comercial de 10% la pretul la vanzare. Se cere calculul urmatoarelor preturi pentru A si B: a) Pretul de gros fara TVA; b) Pretul de gros cu TVA; c) Pretul de detaliu fara TVA; d) Pretul cu amanuntul; Rezolvare problema 2: Pentru Engrossitul A: Pretul de gros fara TVA = 1000 RON *110% = 1100 RON. Pretul de gros cu TVA = 1100 RON *119% = 1309 RON.

Pretul de detaliu fara TVA= 1100 RON * 120% = 1320 RON. Pretul cu amanuntul = 1320 RON *119%= 1571 RON. Pentru Engrossitul B: Pretul de gros fara TVA = 1000 RON * 120% = 1200 RON. Pretul de gros cu TVA = 1200 RON * 119% = 1428 RON. Pretul de detaliu fara TVA = 1200 RON * 110% = 1320 RON. Pretul cu amanuntul = 1320 RON *119% = 1571 RON. 3. Problema 3 Folosirea costurilor standard in fundamentarea deciziilor la nivelul intreprinderii Pentru o firma care produce un bun x sunt disponibile urmatoarele date privind luna martie din anul 2009: - Volumul vanzarilor: 100 unitati de produs. - Costuri standard unitare: - materii prime directe: 1. materia prima A: 5 kg la pretul de 100 RON /kg 2. materia prima B: 3 kg la pretul de 50 RON /kg. salarii directe: 5 h cu un tarf de 30 RON /h costuri indirecte: repartizate asupra produsului pe baza unei cote de 200% aplicate asupra salariului direct. - Pretul: calculat pentru a permite obtinerea unui profit de 20% la pretul de vanzare. Stabiliti pretul de vanzare planificat Rezolvare problema 3: Costul de productie standard = ? Materia prima A = 5 kg * 100 u.m = 500 RON Materia prima B = 3 kg * 50 u.m. = 150 RON Salarii directe = 5 h * 30 u.m. = 150 RON Costuri indirecte = 150 u.m * 200% = 300 RON Costuri de productie standard = 500 + 150 + 150 + 300 = 1100 RON. Pretul de vanzare planificat = cost de productie + profitul unitar = ? Profitul unitar = rata profitului x cost standard = 20 / (100-20) x 1100 = 275 RON Pretul de vanzare planificat = 1100 + 275 = 1375 RON.