Sunteți pe pagina 1din 1

O, ce veste minunată

Andante Dimitrie G. Kiriac

Ÿ % 
F Ð 6 6
 6 6 6 6 6 6

6

1. O, ce ves te mi nu na tă În Bet
% 
F Ð 6 6

6 6 6 6 6 6

6

1. O, ce ves te mi nu na tă În Bet
%
F Ð 6 6 6 6 6 6 
6 6 6
8
1. O, ce ves te mi nu na tă În Bet
 6 6 6 6  
% Ð 6 6 6 6 6
¶ ` ` 6 6 6 6 * ` `
1. O, ce ves te mi nu na tă În Bet

Ÿ3 % 6 ÚÚ 6 Ú 6
F 6 6 6  6 6 6
` ` `

le em ni s-a ra tă Că a năs cut prunc,
% ÚÚ 6 Ú 
F 6 6 6 6  6 6 6 6
le em ni s-a ra tă Că a năs cut prunc,
% 6 6  ÚÚ „ 6 6 6 6 6
F 6 6
` ` ` `
8
le em ni s-a ra tă Că a năs cut prunc,
% 6 6 6 6  ÚÚ ã
¶ 6 6 6 6 
le em ni s-a ra tă

Ÿ6 % Ú   
2 6 6 6
1. 2.

F 6 6 6 6 6 6 Ð 6Ú 6 ÚÚ 6 Ú 6 
` ` 4 `
Prunc din Du hul Sfânt, Fe cioa ră cu ra tă, ra tă.
%  
F 6Ú 6 6 6 6 2   Ð ÚÚ 
4 6 6 6 6 6Ú 6 6Ú 6 

Prunc din Du hul Sfânt, Fe cioa ră cu ra tă, ra tă.
% 6 6 6 6  
F „ ` 6 2 6 6 6 6 Ð 6Ú 6 ÚÚ 6 Ú 6 
` ` ` 4 ` `
8


Prunc din Du hul Sfânt, Fe cioa ră cu ra tă, ra tă.
% „ 6 6 Ð 6Ú ÚÚ 6 Ú 
¶ ` 6 6 6 2 6 6 6 6
6 6 
` ` 4 ` ` ` `
Prunc din Du hul Sfânt, Fe cioa ră cu ra tă, ra tă.

2. Că la Betleem Maria 3. Pe Fiul cel din vecie


Săvârşind călătoria Ce L-a trimis Tatăl mie
În sărac lăcaş lâng-acel oraş Să se nască şi să crească
A născut pe Mesia. Să ne mântuiască.