Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de nvmnt: Grup colar Mreti Profilul: Servicii Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general/Calificarea profesional: Comer Modulul:

Comunicare profesional ( Modulul III ) Clasa: a - X- a Profesor: An colar: 2011- 2012 Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3331 din 25.02.2010 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 12.07.2010 PROIECTUL UNITII DE NVARE UNITATEA DE NVARE: 1. Tehnici de comunicare Nr. crt. (0) 1. Coninuturi (detalieri) (1) 1.1. Tehnici de comunicare: 1.1.1. Modelul general al comunicrii; 1.1.2. Obiectivele comunicrii; 1.1.3. Nivelurile comunicrii; 1.1.4. Forme de comunicare; 1.1.5. Mijloace de comunicare (fax, telefon, mail, Internet, voicemail). Competene specifice vizate (2) C1. Utilizeaza tehnici de comnunicare interpersonale adecvate situatiilor si contextelor profesionale si dezvoltarii personale in scopul obtinerii performantei C2. Pozitioneaza interlocutorul intr-o schema de comunicare; C3. Aplica diferite forme de comunicare in diferite in diferite contexte; C4. Utilizeaza mijloacele de comunicare;

De completat

Avizat, Director prof.

Avizat, ef catedr prof.

Nr. ore alocate: 24

Activiti de nvare (3) - exerciii de identificare a componentelor unei scheme a comunicarii in situatii date:

Resurse (4) - fie de lucru - discuii de grup

Evaluare (5) - observarea sistematic - studiu de caz; - joc de rol (scris sau oral); - evaluare orala;

Obs. (6)

Nr. crt. (0) 2.

Coninuturi (detalieri) (1) 1.2. Comunicarea verbala 1.2.1. Tehnici de ascultare (ascultare activa, reformulare a mesajelor, ordonarea informaiilor); 1.2.2. Barierele comunicrii (bariere interne, bariere externe); 1.2.3. Situaii conflictuale metode de rezolvare (acceptarea opiniilor diferite, participarea la discuii, asigurarea posibilitilor de exprimare, obinerea de feed-back, echilibrarea intereselor, concilierea). 1.3. Comunicarea nonverbala 1.3.1. Definitie 1.3.2. Componentele comunicarii nonverbale (limbajul trupului, limbajul timpului, limbajul

Competene specifice vizate (2) C1. Utilizeaza Comunicarea verbal C2. Pozitioneaza interlocutorul intr-o schema de comunicare; C3. Aplica diferite forme de comunicare in diferite in diferite contexte; C4. Utilizeaza mijloacele de comunicare;

Activiti de nvare (3) - exerciii de utilizare a comunicrii verbale in diferite situatii, prin argumentarea raspunsului

Resurse (4) - fie de lucru - discuii de grup - chestionare

Evaluare (5) - observarea sistematic - investigarea - exercitii practice; - simulari; - prezentari; - joc de rol; - studii de caz.

Obs. (6)

3.

C1. Utilizeaza comunicarea nonverbal C2. Pozitioneaza interlocutorul intr-o schema de comunicare; C3. Aplica diferite forme de comunicare in diferite in diferite contexte;

- exerciii de utilizare a comunicrii nonverbala in diferite situatii, prin argumentarea raspunsului

- fie de lucru - discuii de grup - chestionare

- observarea sistematic - investigarea - exercitii practice; - simulari; - prezentari; - joc de rol;

Nr. crt. (0)

Coninuturi (detalieri) (1) culorilor, limbajul spatiului) Recapitulare

Competene specifice vizate (2) C4. Utilizeaza mijloacele de comunicare;

Activiti de nvare (3)

Resurse (4)

Evaluare (5) - studii de caz. - fia de evaluare

Obs. (6)

Unitatea de nvmnt: Grup colar Mreti De completat Profilul: Servicii Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general/Calificarea profesional: Comer Modulul: Comunicare profesional ( Modulul III ) Clasa: a - X-a Profesor: An colar: 2011- 2012 Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3331 din 25.02.2010 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 12.07.2010 PROIECTUL UNITII DE NVARE UNITATEA DE NVARE: 2. Comunicarea scris Nr. crt. (0) 1. Coninuturi (detalieri) (1) 2.1. Elementele mesajului scris (coninutul mesajului, informaiile principale, emitentul, receptorul); 2.2. Redactarea unui mesaj scris (cu respectarea regulilor de sintaxa, ortografie si punctuaie, folosirea Competene specifice vizate (2) C1. Utilizeaz comunicarea scris C2. Identifica elementele mesajului scris;

Avizat, Director prof.

Avizat, ef catedr prof.

Nr. ore alocate: 20

Activiti de nvare (3) Exerciii de identificare a elementelor mesajului scris, redactarea un mesaj scris cu respectarea regulilor si uzantelor.

Resurse (4) - fie de lucru - discuii de grup - chestionare

Evaluare (5) - observarea sistematic - fise de lucru; - completare de documente; - proiecte; - exercitii practice; - portofolii.

Obs. (6)

C3. Redacteaza un mesaj scris cu respectarea regulilor;

Nr. crt. (0)

Coninuturi (detalieri) (1) formulelor agreate de firma, folosirea nsemnelor firmei); 2.3. Raportul formal (note informative, note de constatare, sesizri, centralizatoare, documente coerente, bine structurate, adecvate situaiilor prezentate). Recapitulare

Competene specifice vizate (2)

Activiti de nvare (3)

Resurse (4) fie de lucru - discuii de grup

Evaluare (5) - fia de evaluare

Obs. (6)

C4 Elaboreaza un raport formal

- exerciii de elaborare a unui raport formal

Unitatea de nvmnt: Grup colar Mreti De completat Profilul: Servicii Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general/Calificarea profesional: Comer Modulul: Comunicare profesional ( Modulul III ) Clasa: a - X-a Profesor: An colar: 2011- 2012 Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3331 din 25.02.2010 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 12.07.2010 PROIECTUL UNITII DE NVARE UNITATEA DE NVARE: 3. Evaluarea nevoilor clientului Nr. crt. (0) 1. Coninuturi (detalieri) (1) 3.1. Reguli de ntmpinare a clientului (utilizarea adecvata a formulelor de politee in relaiile comerciale, inuta, atenia, nivelul limbajului, atitudini non-verbale, forme de salut); Competene specifice vizate (2) C1. Evalueaz nevole clientului C2. ntampina clientul adoptand un comportament profesonal;

Avizat, Director prof.

Avizat, ef catedr prof.

Nr. ore alocate: 24

Activiti de nvare (3) - exerciii de aplicare a regulilor de intampinare a clientilor, de identifica tipuri de clienti, de identificare a motivelor de cumparare ale clientilor.

Resurse (4) - fie de lucru - discuii de grup - jurnalul; - prezentari;

Evaluare (5) - observarea sistematic - joc de rol; - exercitii practice; - studii de caz.

Obs. (6)

Nr. crt. (0)

Coninuturi (detalieri) (1) 3.2. Tipologia clienilor (in funcie de caracteristici demografice vrsta, ocupaie psihologice temperament, caracter socioculturale, economice); 3.3 Identificarea motivelor de cumprare ale clienilor (satisfacerea unei nevoi de baza, dorina de a economisi, sigurana, costuri reduse, ncredere, comoditate, curiozitate, protecia mediului, starea de bine si sntate). Recapitulare

Competene specifice vizate (2) C3. Utilizeaza tehnici de comunicare in relatia cu clientii;

Activiti de nvare (3)

Resurse (4)

Evaluare (5)

Obs. (6)

C4. Identifica motivele de cumparare ale clientilor.

-exerciii de identificare a motivelor de cumprare ale clientilor.

- fie de lucru - discuii de grup - jurnalul; - prezentari

- fia de evaluare

S-ar putea să vă placă și