Sunteți pe pagina 1din 6

AUDITUL INTERN Auditul intern reprezint acea component a auditului financiar care const in examinarea profesional efectuat de un profesionist

contabil competent i independent in vederea exprimrii unei opinii motivate in legtur cu validitatea i corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii. Auditul intern reprezint un compartiment de control din cadrul entitii care efectueaz verificri pentru aceasta; acesta face parte din controlul intern al entitii i are ca obiectiv de baz verificarea eficacitii sistemelor contabile si de control intern. Auditul intern la o entitate se poate realiza prin compartimente distincte ale acesteia si, in acest caz, auditorul intern face parte din structurile funcionale ale entitii economice sau sociale. Auditul intern se poate realiza i pe baze contractuale cu o firm de expertiz contabil, alta decat cea care efectueaz auditul asupra situaiilor financiare ale acelei entiti Auditul intern are scopul: de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale; de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei; de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva; de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel. In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare (definesc entitatile si persoanele care pot exercita activitatea de audit intern), reguli de exercitare (criterii de calitate pentru evaluarea acestor servicii), reguli de implementare (pentru tipuri specifice de angajamente) si Codul de etica pentru profesia de auditor intern (care are rolul de a asigura obiectivitatea auditorului intern). Persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art. 23 din OUG nr. 75/1999, cu modificarile si completarile ulterioare). Cu ocazia exercitarii profesiei lor, auditorii financiari efectueaza si evaluarea functiei de audit intern, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe rezultatele auditului intern pentru propriul lor raport. Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice. Auditul intern este obligatoriu pentru organizatiile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar. Aceste organizatii sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, in conformitate cu normele legale in vigoare. Auditul este o examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un mod eficace si apt in vederea atingerii obiectivelor Auditul se foloseste, atat cu titlu preventiv,in cadrul unui program de audit pentru aprecierea eficacitatii

unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, calificarea si urmarirea unui furnizor, dar si cu titlu curativ, in situatii delicate: faliment (insucces) al prestatiilor, stari de lucruri. Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un control care are drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale. Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a responsabilitatilor lor furniznd analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile examinate. Auditorul intern este vizat de toate fazele activitatii intreprinderii care intereseaza Conducerea. Aceasta implica faptul de a apela pna la aspecte contabile si financiare pentru atingerea unei intelegeri depline a operatiilor examinate. Pentru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activitatile urmatoare: - examinarea si aprecierea sinceritatii, suficientei si aplicarea controlului contabil, financiar si operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil; - verificarea conformitatii cu politicile, a planurilor si a procedurilor stabilite; - verificarea la ce punct activele societatii sunt justificate si prezervate de pierderi de orice natura; - verificarea exactitatii informatiilor utilizate de catre Conducere; - evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a responsabilitatilor asumate; - recomandarea de ameliorari operationale. Auditorul este persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate componentele unui audit. - Nu apartine unei caste superioare si nu este investit cu nici o putere; - Constata fapte; - Respecta principii deontologice stricte; - Apartine unui corp nou de meserii creat in ultimii ani. Responsabilitatile auditului intern in cadrul organizatiei trebuie sa fie clar stabilite de catre Conducere. Autoritatea sa trebuie sa permita auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri si la persoanele care au un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie sa fie liber sa verifice, sa estimeze valoarea politicilor, a planurilor, a procedurilor si a rapoartelor interne si externe. Responsabilitatile auditului intern sunt: - de a informa si consilia Conducerea, in acord cu deontologia Institutului International al Auditorilor Interni; - de a coordona activitatile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel inct sa garanteze ct mai bine posibil securitatea controalelor si eficacitatea organizatiei.

In indeplinirea functiilor sale, un auditor intern nu are asupra activitatilor pe care le controleaza nici responsabilitate directa, nici autoritate. Din aceste motive, controlul si avizul auditorului intern nu trebuie in nici un mod sa descarce alte persoane de exercitarea responsabilitatilor care le-au fost repartizate. Independenta este esentiala pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obtine, in primul rnd, prin statutul sau si prin obiectivitatea sa: - statutul functiei de audit intern si sustinerea pe care i-o aduce Conducerea sunt determinanti majori ai actiunii si ai valorii sale. Din acest motiv conducatorul functiei de audit intern, trebuie sa fie atasat unui compartiment a carui autoritate acopera un domeniu intins si asigura, la recomandarile sale, o actiune eficace, adecvata actiunii sale eficace vis--vis de recomandarile auditorului; - obiectivitatea este esentiala functiei de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern nu trebuie sa defineasca si sa puna in loc proceduri in orice activitate normala supusa la controlul sau; aceasta ar fi de natura sa compromita independenta sa. Auditul financiar nu raspunde exact la aceeasi definitie ca in cazul auditurilor externi si interni. Exista intradevar o diferenta intre periodicitatea verificarilor, gradul lor de precizie, natura datelor examinate. Datele financiare utilizate pentru gestiunea curenta sunt urmatoarele: - Bilantul - Contul de rezultate - Cifra de afaceri - Evolutia cheltuielilor in functie de natura lor - Variatia imobilizarilor - Clienti si furnizori - Posturile de trezorerie

CONTROLUL INTERN Sistemul de control intern reprezint un ansamblu de politici i proceduri puse in aplicare de conducerea unei entiti in vederea asigurrii, in msura posibilului, a unei gestionri riguroase i eficiente a activitilor acesteia; acesta implic respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea i detectarea fraudelor i erorilor, exactitatea si exhaustivitatea inregistrrilor contabile i stabilirea la timp a informaiilor financiare. Existena unui sistem de control intern raional conceput i corect aplicat constituie o serioas prezumie asupra fiabilitii conturilor i a concordanei dintre datele contabilitii i realitate. Elementele de baz ale sistemului de control intern sunt: a) Existena unui plan de organizare, cuprinzand: - definirea cat mai precis a sarcinilor (fiecare trebuie s tie ce trebuie s fac); - definirea limitelor de competen si a rspunderilor, ceea ce presupune stabilirea unei ierarhii a crei autoritate este indiscutabil;

- circulaia informaiilor: circuitele documentelor trebuie s fie suficient de precise i elaborate pentru a exclude neglijena i fantezia. b)Competena i integritatea personalului sunt eseniale, mai ales la nivelul direciunii; deciziile pe care le iau responsabilii compartimentelor, bune sau rele, se repercuteaz asupra compartimentelor pe care le conduc. c) Existena unei documentaii satisfctoare se refer la: - producerea informaiilor: este recomandat existena unor instruciuni scrise, sub forma, de exemplu, a unui manual de proceduri; - arhivarea informaiilor: memoria" unei intreprinderi este un element esenial al controlului intern, care, de altfel, condiioneaz toate controalele ulterioare. Controlul inregistrrilor contabile ale operaiilor urmrete verificarea contabilizrii operaiilor i, in mod deosebit, faptul c: Toate operaiile au fcut obiectul unei inregistrri (exhaustivitatea). Orice inregistrare este justificata printr-o operaie . Controlul acestora se realizeaz prin: - controale fizice periodice (inventariere); - confirmri exterioare de la teri. Nu exist erori in contabilizarea sumelor (controlul exactitii). Aceasta se realizeaz prin: - comparaii globale: atunci cand aceleai operaii fac obiectul a dou totalizri, exist avantajul comparrii cifrelor obinute - controale aritmetice: constau in a reface sistematic unele calcule: de exemplu, compartimentul comercial verific facturile furnizorilor in scopul de a se asigura c nici o omisiune nu a fost comis. Evaluarea controlului intern reprezinta una dintre cele mai importante etape ale unei misiuni de audit financiar. Controlul intern nu este numai o etapa din cadrul acestei misiuni, o entitate economica poate sa-si organizeze controlul intern chiar daca nu realizeaza auditul situatiilor financiare. Misiunea de audit financiar cere evaluarea controlului intern pentru a aprecia in ce masura auditorul financiar se poate baza pe rezultatele acestei activitati. In cazul in care auditorul considera ca aceasta activitate este realizata la nivelul entitatii economice in conditii de eficienta, rezultatele sale pot fi utilizate de catre auditor in cadrul misiunii sale, in acest fel se poate realiza un grad de operativitate ridicat al misiunii de audit financiar. In caz contrar, auditorul nu se poate baza pe rezultatele activitatii de control intern, situatie in care acesta trebuie sa integreze activitatea de control intern in cadrul misiunii sale, marind astfel perioada de timp necesara realizarii acestei misiuni si, implicit, si volumul de munca fiind unul crescut. In acest sens, auditorul trebuie sa realizeze un studiu al sistemelor semnificative ale entitatii economice pentru identificarea controalelor interne care trebuie efectuate, precum si riscurile cu care se confrunta intreprinderea, dar si echipa de audit financiar. Aceste aspecte vor fi luate in considerare atunci cand auditorul trebuie sa realizeze programul propriu de control al conturilor. Pentru realizarea acestor obiective, auditorul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte: daca intreprinderea dispune la momentul respectiv de proceduri de control intern existente in functiune; daca aceste proceduri sunt aplicate corect; daca aceste proceduri au ca rezultat un control eficient pentru entitatea economica. Procesul de apreciere a controlului intern este structurat in doua componente: aprecierea conceptiei sistemului de control intern si aprecierea modului de functionare a sistemului intern la nivelul entitatii economice. Avand in vedere cele prezentate anterior, auditorul trebuie sa decida in principal asupra urmatoarelor elemente: stabilirea procedurilor de control intern in functie de sectorul de activitate din care face parte entitatea, riscurile cu care aceasta se confrunta, caracterul informatiilor controlate (repetitive sau

nerepetitive), identificarea tranzactiilor realizate in perioada auditata si analizarea soldurilor cu valori mari sau care prezinta o importanta deosebita pentru activitatea entitatii; prezentarea tehnicilor de control intern; aprecierea faptului daca auditorul se poate baza pe procedurile deja existente la nivelul entitatii economice; aplicarea tehnicilor si procedurilor de control; utilizarea rezultatelor obtinute prin aplicarea procedurilor. Principalele etape ale procesului de apreciere a controlului intern sunt: Dupa realizarea acestor activitati, auditorul trebuie sa realizeze un raport privind controlul intern la nivelul unei entitati economice. Acest raport trebuie sa fie facut prin respectarea urmatoarelor principii: Pentru aprecierea controlului intern al unei entitati economice, auditorul trebuie sa cunoasca o serie de proceduri de control, care trebuie aplicate in functie de specificul activitatii desfasurate de entitatea economica. In acest sens el poate concepe programul de control al conturilor in doua variante: varianta restransa - in situatia in care controlul intern existent la nivelul unui agent economic permite un nivel de asigurare a faptului ca inregistrarile contabile sunt realizate in mod corect si cuprind totalitatea tranzactiilor realizate in perioada auditata; volumul de timp si munca implicata sunt mai reduse deoarece si testele de apreciere necesita un volum de informatii de studiat mai mic, iar marimea sondajelor este, de asemenea, mai mica; varianta extinsa - in situatia in care auditorul nu se poate baza pe informatiile furnizate de controlul intern; volumul de timp si munca sunt mai mari, iar numarul sondajelor realizate este, de asemenea, mai mare. Controlul intern realizat la nivelul unei entitati economice poate functiona fie prin intermediul unui compartiment integrat in organigrama, fie prin intermediul unui contract de prestari de servicii incheiat cu o firma specializata. AUDIT INTERN CONTROL INTERN Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza suficiente confuzii chiar printre specialisti.

Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice n scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Controlul intern este format din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale , in vederea administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, care include structurile organizatorice , metodele si procedurile

Auditul intern are urmatorul rol : - Verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, n conformitate cu prevederile legale; - Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii n scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice; - Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica; - Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a

fraudelor si pierderilor de orice fel. Controlul intern si sistemul de control intern au rolul de a contribui la : - Respectarea politicilor manageriale (deciziilor conducerii) si a reglementarilor legale, precum si la indeplinirea cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a sarcinilor stabilite - Utlilizarea optima si eficienta a resurselor, protejarea activelor prin prevenirea si detectarea abaterilor, erorilor si a fraudelor - Efectuarea si mentinerea de nregistrari contabile corecte si complete, sistematizarea si prezentarea informatiilor necesare diferitelor categorii de utilizatori prin intermediul situatiilor financiare, conform unui referential contabil adoptat Controlul intern, datorita caracterului sau sistematic si atotcuprinzator, raspunde nevoilor de informare ale managerilor, membrilor Consiliului de Administratie si ai Comitetului de Directie, precum si ale celorlalte persoane care detin functii de conducere si de executie, favorizand dialogul dintre acestea, asigurand transparenta si democratia.

Pe baza informatiilor furnizate de controlul intern, conducerea are posibilitatea sa-si fundamenteze mai judicios deciziile manageriale referitoare la programele de activitate, la organizarea si coordonarea structuriilor entitatii, la delimitatrea responsabilitatilor pe compartimente si pe persoanele implicate n efectuarea tranzactiilor si operatiunilor respective si n consemnarea si prelucrarea informatiilor. Urmarind efectuarea tranzactilor si a operatiunilor in conformitate cu normele legale si cu deciziile conducerii, controlul intern previne si elimina neregulile si eventualele conflicte din interiorul entitatii sau dintre entitate si terti (organe fiscale, clienti, creditori etc. ).

In practica, managementul este perceput ca fiind preocupat de organizarea sistemului de control intern si de actualizarea permanenta a acestuia, datorita evolutiei riscurilor cu care se confrunta entitatea. Exista forme de control care nu implica costuri suplimentare pe care managerul le stabileste pentru domeniul sau si care sunt menite sa limiteze sau sa elimine riscurile asociate activitatilor sub forma : - Autocontrolul propriilor activitati efectuate prin respectarea de catre fiecare salariat a procedurilor de control instituite - Controlul mutual, realizat ntre fazele unui lant procedural, exercitat de fiecare post de lucru asupra modului de efectuare a prelucrarilor n cadrul postului de lucru anterior, pentru a putea adauga propriile prelucrari si a pregatii controlul pe care il va efectua postul de lucru urmator - Controlul ierarhic, exercitat pe fiecare nivel de responsabilitate - Controlul partenerial, care se realizeaza prin delegarea unor competente intre diferite paliere de responsabilitate.

Prin auditul intern se realizeaza: - Cunoasterea mai aprofundata a specificul entitatii; - Garantarea permanentei interventiilor operative pentru redresarea situatiei, pentru modificarea sau aplicarea corecta a metodelor de gestiune; - Abordarea si a domeniilor mai putin semnificative sau prioritare, avnd un cost mai redus; - Prin rapoartele pe care le ntocmeste, informeaza conducerea, la intervale mai scurte de timp, asupra concluziilor sale referitoare la sistemul contabil si sistemul de control intern din entitatea respectiva; - Asigurarea unei confidentialitati mai mari a informatiilor .