Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTANT

SPIRICOM
S.C. SPIRICOM S.R.L. J 40/25308/1992

LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA CLADIREA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMANE FILIALA CLUJ NAPOCA
Beneficiar: Academia Romana Filiala Cluj Napoca Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 12 14

PR NR 37/2009 FAZA : D.T.A.C.

DOCUMENTATIE TEHNICA DE AVIZARE A CONSTRUCTIEI

REPARATII CAPITALE LA CLADIREA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMANE FILIALA CLUJ NAPOCA


INSTALAII SANITARE (PIESE SCRISE I DESENATE)

BENEFICIAR: Academia Romana Faza: D.T.A.C.

PROIECTANT

SPIRICOM
S.C. SPIRICOM S.R.L. J 40/25308/1992

LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA CLADIREA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMANE FILIALA CLUJ NAPOCA
Beneficiar: Academia Romana Filiala Cluj Napoca Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 12 14

PR NR 37/2009 FAZA : D.T.A.C.

MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

BENEFICIAR: Academia Romana Faza: D.T.A.C.

DATA ..................

CUPRINS
PIESE SCRISE 1. Cuprins 2. Memoriu tehnic

PIESE DESENATE 1. Instalaii sanitare Schema coloanelor 2. Instalatii hidranti Schema coloanelor desen S 1 desen S 2

PROIECTANT

SPIRICOM
S.C. SPIRICOM S.R.L. J 40/25308/1992

LUCRARI DE REPARATII CAPITALE LA CLADIREA BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMANE FILIALA CLUJ NAPOCA
Beneficiar: Academia Romana Filiala Cluj Napoca Adresa: Str. M. Kogalniceanu nr. 12 14

PR NR 37/2009 FAZA : D.T.A.C.

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE
1. Generalitati. Cladirea are un regim de inaltime S+P+2E.
.

Prezenta documentatie prevede: - instalaii sanitare interioare apa rece, apa calda pentru consum a obiectelor sanitare, instalatii de stins incendiu cu hidranti interiori;

canalizare ape uzate menajere. La baza lucrarii au stat: - Tema de proiectare; - Normativele si standardele de specialitate, in vigoare. 2. Situatie existenta. Cladirea existenta in incinta este racordata la retelele publice exterioare. 3. Solutia proiectata. 3.1.Instalatii de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer Cladirea va fi dotata cu instalatii interioare de: apa rece, apa calda pentru consum. Alimentarea cu apa rece se va asigura de la conductele exterioare proiectate in extinderea celei existente. Distributia conductelor de apa rece si calda se va face la plafonul subsolului cu conducte din polipropilena. Apa calda menajera se prepara local cu ajutorul unui boiler cu serpentina cu preparare indirecta de 1500 litri. Evacuarea apelor uzate menajere se face prin conducte PVC, racordate la canalizarea existenta. Instalatiile interioare de apa rece si apa calda de consum se vor executa din tevi din material plastic, respectiv polipropilena random tip PP-R cu diametre cuprinse intre 2032 mm. Instalatia interioara de canalizare se va executa din tuburi din polipropilena ignifugata prevazute cu mufe si garnituri din cauciuc cu diametre cuprinse intre 32110 mm; 4

Deoarece instalatia interioara de apa rece pentru consum se va executa cu tevi din material plastic, respectiv polipropilena random, conform articolului 4.25, alineatul 2, din normativul NP08605, cele doua instalatii interioare (consum menajer si incendiu) se executa separate; Dimensionarea conductelor de apa s-a facut conform STAS 1478. Se vor asigura distantele de montaj a conductelor fata de elementele celorlalte instalatii; Echiparea cu obiecte sanitare s-a facut confom cu cerintele de confort cerute de beneficiar, respectandu-se si cerintele STAS-1478. In grupurile sanitare se vor monta lavoare, dusuri, pisoare si vase WC din portelan sanitar cu rezervoare montate la semiinaltime. Ca accesorii se vor monta: oglinzi, etajere, porthartii, uscatoare de maini si distribuitoare de sapun. Obiectele sanitare si aparatele de utilizare vor fi montate pe suporti fixate in elementele de constructie. Armaturile de serviciu care echipeaza obiectele sanitare vor fi montate corect, estetic si etans. Bateriile de la obiectele sanitare vor fi de tip monocomanda. Pe ramurile de la fiecare grup sanitar se monteaza robineti de inchidere cu rol de separatie in caz de defect. Distantele de amplasare a obiectelor sanitare precum si cotele de montaj sunt in conformitate cu STAS 1504. Conductele orizontale de apa calda se vor monta deasupra celor de apa rece, la o distanta de 8-12 cm. Conductele de distributie se izoleaza termic: cele de apa rece pentru evitarea condensului, iar cele de apa calda pentru evitarea pierderilor de caldura. Racordul de apa rece este cuprins intre reteaua exterioara si fata cladirii; pe racordul de apa se va prevedea un camin de vizitare in care se va face separarea consumul de apa rece menajera cu instalatia de incendiu interior; pe fiecare dintre cele doua ramuri s-au prevazut robineti de inchidere si de golire; racordul de apa rece va fi pozat in canal de protectie din BA. Conductele de canalizare montate sub pardoseala parterului, care are aderenta cu pamantul, vor fi pozate in canale de protectie din BA si se vor respecta conditiile de montaj pentru imbinari si preluarea dilatarilor. Apele uzate evacuate la canalizare vor respecta prevederile Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor NTPA 002/2006. Apele meteorice de pe acoperisul pavilionului vor fi colectate cu ajutorul coloanelor interioare de scurgere ape pluviale notate cu T.S.. In capatul coloanelor de canalizare interioara se prevad coloane de aerisire ce se termina cu ventile de aerisire-dezaerisire, pentru a evita penetrarea elementelor prefabricate de rezistenta. Apele uzate evacuate la canalizarea existenta vor respecta prevederile Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor NTPA 002/2006. Conductele de canalizare menajera interioara vor fi realizate din polipropilena ignifuga cu diametre cuprinse intre 32110, iar cele pentru canalizarea exterioara din PVC-KG Dn 110200 mm, 5

unde vor fi pozate sub adancimea de inghet cu racordare la caminele de canalizare existente. La baza coloanelor s-au prevzut piese de curire din PP cu diametre de 50 si 110 mm. Colectarea si evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se face in sistem separativ prin conducte orizontale proiectate montate in subsolul cladirii. Pentru o buna utilizare a instalatiei de canalizare s-au prevazut piese de curatire. La montaj se vor respecta pantele de montaj pentru asigurarea golirii. Se vor respecta si distantele normate intre suportii ficsi si cei mobile conform prevederilor I9. La trecerea coloanelor prin plansee si pereti se vor prevedea tevi de protectie. In executie se vor respecta toate prevederile normativului I9, precum si normele de protectie a muncii specifice pe aceasta categorie de lucrari. Seful punctului de lucru va asigura respectarea normelor de protectie, precum si instruirea personalului periodic. Se vor respecta si normele PSI specifice activitatilor de constructii-montaj. La executie vor fi respectate Prevederile normelor republicane de protectia muncii precum si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii vol. 5/93, Cap. 34 Instalatii tehnico-sanitare si de gaze. 3.2 Instalatii de stins incendiu. Conform NP 086-05 (Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor) si P118-99 (Normativ de siguranta la foc a constructiilor) pentru stingerea si combaterea unui incendiu s-a propus: - hidranti interiori pe fiecare nivel: nr. jeturi n funciune simultan pentru instalatia cu hidranti de incendiu interiori cu un volum mai mic de 25 000mc - 1 jet; debit specific minim al unui jet qih=2,5 l/s - Stingator portativ cu praf si bioxid de carbon cu betelie interioara tip P6 in depozitele de carte - hidranti exteriori conform NP086-55 si P118 , nu este cazul. Distributia instalatiei de hidranti existenti va fi dispusa la plafonul subsolului si al parterului avand diametrul de 2. Reteaua interioara de alimentare cu apa pentru hidranti existenti va fi prevazuta cu manometre pentru citirea presiunii la intrarea in cladire si in punctele cele mai inalte ale instalatiilor; se vor monta dupa caz, armaturi de inchidere, de retinere si de golire, pe conductele de racord, pe conductele de distributie si legaturi; hidrantii utilizati sunt de Dn 50 mm (2), STAS 2501 si echipati cu toate accesoriile de trecere a apei (teava de refulare de mn cu diametrul orificiului ajutajului final de 14 mm, furtun tip C din fibre poliesterice, cauciucat, de 10 m lungime).

Presiunea de incendiu se asigura de la reteaua din incinta obiectivului. 3.3 Retele de incinta Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la retelele existente in incinta printr-un camin de bransament cu ajutorul unei conducte PE DN50 cu o lungime de aproximativ 10m in montaj subteran. Pentru evacuarea apelor uzate menajere s-a propus un canal cu racord la canalizarea de incinta existenta. 4. Debite caracteristice i de calcul: 4.1. Necesarul de ap potabila si uzata Debitele caracteristice ale cerinei de ap, determinate conform STAS 1478/90, n funcie de numrul maxim de ocupani i necesarul specific. Numarul obiectelor sanitare este prezentat centralizat in tabelul de mai jos: BIBLIOTECA Lavoar ACADEMIEI Cladire Total 18 18 W.C. 17 17 Dusuri 2 2 Pisoare 11 11

a) Alimentarea cu apa pentru consum curent Cerinta de apa (potabila in scopuri menajere) Qzi mediu = 1,08 x 1,02 x 4,2 = 4,626 mc/zi = 0,0535 l/s Qzi maxim = 1,15 x 4,626 = 5,3199 mc/zi = 0,0615 l/s Q maxim orar = 0,22 x 2,2 / 9 = 0,053 mc/h = 0,014 l/s b) Canalizarea menajera Qzi mediu = 1,08 x 1,02 x 4,2 = 4,626 mc/zi = 0,0535 l/s Qzi maxim = 1,15 x 4,626 = 5,3199 mc/zi = 0,0615 l/s Q maxim orar = 0,22 x 2,2 / 9 = 0,053 mc/h = 0,014 l/s 4.2. Instalatii pentru stingerea incendiilor Conform Normativului NP 086/2005 si STAS 1478/90, pentru prevenirea incendiilor s-au prevazut instalatii de hidranti interiori. Instalaia de stingere cu ap cu hidrani interiori: 003): 7 acionare: manual nr. jeturi n funciune simultan 1 debitul specific minim al unui jet qih 2.5 l/s debitul de calcul al instalaiei Qih 2.5 l/s lungimea jetului compact lc 6 Timp functionare conform STAS 1478/90 este 10 minute. S-au prevazut urmatoarele materiale de dotare PSI pentru interventie initiala (conform DG PSI

0 1.

Specificatia 1 Stingator portativ cu praf si bioxid de carbon

Destinatie 2 Academia Romana

Total 3 6

Obs. 4 Cate 2/depozit carti

Asigurarea serviciului de pompieri civili Conform Normativului NP 086/2005 si STAS 1478/90, pentru prevenirea incendiilor s-au prevazut instalatii de hidranti interiori. 0 1. Specificatia 1 Hidrant interior Destinatie 2 Academia Romana Total 3 16 Obs. 4 Pe holuri

3. Norme si standarde de referinta -Normativ de siguranta la foc a constructiilor Indicativ P 118/99; -Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor NP-086-05; -Normativ pentru proiectarea si executarea Instalatiilor sanitare Indicativ I 9/94; -STAS 1343/91-Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare; -STAS 1478/90-Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare; -STAS 1846-90-Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare; -NTPA-002/2002-Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor; -NTPA-001-Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa; -STAS 1795-87-Instalatii sanitare. Canalizare interioara.

Intocmit, Ing. Bologa A.