Sunteți pe pagina 1din 1

Lectura reprezinta o metoda didactica/de invatamant in care predomina actiunea de comunicare scrisa, care propune elevului/studentului o cale de (auto)instruire

eficienta (auto)perfectibila prin dobandirea unor tehnici intelectuale specifice. Astfel de tehnici asigura valorificarea deplina a procedeului "muncii cu cartea", respectiv a "muncii cu manualul" sau cu alte materiale de acest gen. destinate special invatarii. Functiile pedagogice angajate determina o structura de organizare a activitatii didactice/educative care implica orientarea constanta a actiunilor de la nivelul limbajului extern in directia limbajului intern. Metoda lecturii indeplineste astfel, simultan sau/si succesiv, functia de: informare-documentare sistematica; stimulare a instruiriiautoinstruirii; culturalizare-educare permanenta a elevului. Obiectivele pedagogice concrete, care pot fi proiectate prin intermediul metodei lecturii, vizeaza: stapanirea si aprofundarea cunostintelor fundamentale si operationale; perfectionarea capacitatilor generale si specifice de studiu individual, cultivarea aptitudinilor si atitudinilor cognitive deschise; identificarea unor noi probleme si situatii-prob Ierna. Realizarea acestor obiective presupune antrenarea unor exercitii multiple cu valoare de procedee didactice, orientate special pentru formarea, perfectionarea si integrarea in activitatea de invatare a urmatoarelor deprinderi: deprinderea lecturii comprehensive (a intelege corect cele citite), deprinderea lecturii esentializate (a conspecta. a lua notite rezumative), deprinderea lecturii demonstrative (a sesiza, a rezolva probleme), deprinderea lecturii problematizate (a sesiza situatii-problema). deprinderea lecturii creative (a sesiza, a rezolva, a inventa situatii problema). Dezvoltarea lor angajeaza formarea unor deprinderi cu grad de functionalitate maxima la nivel intelectual (regimul de activitate, orarul zilnic, dozarea efortului), la nivel psihologic (igiena alternantei intre efortul intensiv-efortul extensiv, intre perioadele de activitate si perioadele de pauza, intre tipurile de lectura lenta-rapida, activa-pasiva, stiintifica-de divertisment etc), la nivel ergonomie (conditiile optime de activitate, asigurate in plan extern si in plan intern). Metoda lecturii vizeaza formarea si cultivarea spiritului stiintific care presupune atingerea obiectivelor pedagogice evocate anterior si perfectionarea lor in sensul educatiei permanente si al autoinstruirii. - Metodele didactice/de invatamant.