Sunteți pe pagina 1din 16

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CIBERNETICA STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

COM UNICAREA ORGANIZAT IONAL A SI M ANAGERIALA LA NIV EL M ICROECONOM IC. ABORDARE CIBERNET ICA - ECONOM ICA

Rezumatul Tezei de Doctorat

Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Ioan Eugen TIGANESCU

Doctorand: Cornelia MAXIM

Bucuresti, 2005

CUPRINS

INTRODUCERE............ 1. ORGANIZATIA MODERNA SI PROBLEMATICA EI............................................... 1.1. Dimensiuni teoretice ale studiului organizatiilor ........................... 1.2. Dinamica si viitorul organizatiilor ......................................... 1.3. Functionarea si conducerea organizatiilor...................................................................... 1.4. Organizatia si mediul ambiant........................................................................................ 1.5. Abordari conceptuale ale structurilor organizationale................................................... 1.5.1. Abordarea clasica ..................................................................................................... 1.5.2. Noi abordari.............................................................................................................. 1.6. Organizatia S.C. Electrica S.A. - prezent si viitor .......................................................... 1.7. Elemente de identitate Electrica..................................................................................... 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL............................................ 2.1. Abordarea sistemica a managementului organizatiei..................................................... 2.1.1. Fundamente teoretice........... 2.1.2. Definirea si structura sistemului de management al organizatiei............ 2.2. Abordarea procesuala si structurala a organizatiei......................................................... 2.3. Procesul managerial ca proces decizional..................................................................... 2.3.1. Functiile procesului managerial.............................................................................. 2.3.2. Instrumente de baza ale procesului managerial.................................................... 2.4. Sistemul decizional suport de cerinte al comunicarii organizationale.......................... 2.4.1. Definirea si structura sistemului decizional............. 2.4.2. Decizia manageriala principala componenta a sistemului decizional..................... 2.4.3. Functiile sistemulu i decizional................................................................................. 2.4.4. Tendinte decizionale pe plan mondial..................................................................... 2.5. Sistemul metodologic -managerial suport metodologic al comunicarii organizationale................................................................................................................ 2.5.1. Definirea si principalele componente........................................................................ 2.5.2. Caracteristicile sistemului metodologico-managerial............................................... 2.5.3. Functiile sistemului metodologico -managerial al organizatiei................................. 2.5.4. Tendinte pe plan mondial n abordarea sistemului metodelor si tehnicilor manageriale ale organizatiei................................................................... 2.6. Sistemul informational-informatic suport al comunicarii organizationale................ 2.6.1. Cadrul conceptual al sistemului informational............. 2.6.2. Definirea sistemului informational............ 2.6.3. Functiile sistemului informational si dimensiunile informatiilor.................. 2.6.4. Componentele sistemului informational............

6 17 17 23 25 27 29 29 29 32 37 38 38 38 40 44 48 49 50 54 54 57 61 62 65 65 69 70 70 74 74 74 75 76

2.6.5. Parametrii sistemului informational n context organizational............. 2.7. Organizatia FDFEE Electrica Muntenia Nord S.A. abordare structurala, functionala si manageriala............................................................................................... 2.7.1. Activitati desfasurate.................................................................................................. 2.7.2. Misiunea Filialei......................................................................................................... 2.7.3. Obiective generale si specifice................................................................................... 2.7.4. Echipa manageriala si principalele aspecte ale strategiei manageriale................... 2.7.5. Structura organizatorica a filialei de distributie si furnizare a energiei electrice....................................................................................................................... 3. COMUNICAREA ORGANIZATIONALA SI MANAGERIALA ABORDARE TEORETICA SI PRACTICA ................................................................... 3.1. Semnificatia si importanta comunicarii......................................................................... 3.2. Tipologia comunicarii organizationale..........................................................................

88 90 91 93 94 94 94 96 96 98

3.3. Comunicarea manageriala.............................................................................................. 102 3.4. Diagnoza generala privind comunicarea organizationala si manageriala..................... 104 3.4.1. Perturbatii n comunicarea organizationala ............................................................ 104 3.4.2. Bariere n procesul de comunicare organizationala si manageriala ....................... 107 3.4.3. Bariere ale comunicarii manageriale....................................................................... 108 3.4.4. Conflictele organizationale...................................................................................... 110 3.5. Diagnostic sociologic privind comunicarea organizationala......................................... 3.6. Diagnosticul comunicarii la S.C. Electrica S.A............................................................. 114 117

3.6.1. Analiza SWOT generala ............................................................................................ 117 3.6.2. Diagnosticul comunicarii publice............................................................................. 119 4. PERFECTIONAREA COMUNICARII ORGANIZATIONALE SI
MANAGERIALE..............................................................................................................

133 133 137 143

4.1. Obiectivele si tehnicile de comunicare organizationala................................................. 4.2. Dimensiuni manageriale ale comunicarii organizationale moderne........................................ 4.3. Comunicarea organizationala si managementul organizatiei........................................ 4.4. Rationalizarea si reproiectarea sistemului informational/informatic al

organizatiei..................................................................................................................... 147 4.4.1. Deficiente majore care se manifesta n functionarea sistemului informational informatic....................................................................................... 147 4.4.2. Cerinte de rationalizare privind informatiile........................................................... 149 4.4.3. Principii privind conceperea si rationalizarea sistemului informational............... 151 4.4.4. Etapele si fazele metodologiei de perfectionare a sistemului informational............ 153 4.5. Sistemul informatic al organizatiei abordare conceptuala si tipologica................................................................................................................... 153 4.5.1. Tipuri de sisteme info rmatice................................................................................... 155

4.6. Perfectionarea comunicarii organizationale si manageriale la Electrica S.A.............................................................................................................. 4.6.1. Managementul si securitatea informatiei................................................................. 4.6.2. Informatizarea S.C. Electrica S.A............................................................................ 4.6.3. Strategii si politici de relatii publice, comunicare si imagine n Electrica 160 160 168

S.A............................................................................................................................. 177 5. MODELAREA CIBERNETICO-ECONOMICA A PROCESELOR DE COMUNICARE ORGANIZATIONALA SI MANAGERALA.................................... 180 5.1. Problematica si abordarea modelarii.............................................................................. 180 5.1.1. Elemente de logica a problemelor economice.......................................................... 5.1.2. Complexitatea problemelor economice.................................................................... 180 181

5.1.3. Tipuri de probleme.................................................................................................... 183 5.1.4. Metode de simplificare a problemelor economice complexe.................................... 186 5.2. Elaborarea modelelor..................................................................................................... 5.2.1. Rolul si functiile modelarii....................................................................................... 187 187

5.2.2. Principiile modelarii................................................................................................. 188 5.2.3. Clasificarea modelelor............................................................................................. 190 5.2.4. Algoritmul general al rezolvarii problemelor.......................................................... 5.3. Tipologia modelarii....................................................................................................... 5.3.1. Modele descriptive................................................................................................... 5.3.2. Modele normative.................................................................................................... 5.3.3. Modele procedurale................................................................................................. 5.3.4. Modele conceptuale.................................................................................................. 5.3.5. Modele orientate pe obiect....................................................................................... 5.4. Modelarea cibernetico-economica a unor procese specifice de comunicare manageriala. 5.4.1. Modelarea proceselor de alocare a resurselor........................................................ 5.4.2. Probleme si modele de alocare statica a resurselor................................................ 5.4.3. Probleme de repartitie............................................................. ............................... 192 194 194 196 198 198 200 202 202 208 210

5.4.4. Simularea proceselor economice............................................................................. 211 5.4.5. Simularea de tip joc a proceselor economice (jocuri de ntreprindere) .................. 216 5.4.6. Modelarea proceselor decizionale multicriteriale................................................... 219 5.4.7. Decizii n conditii de risc si incertitudine................................................................. 220 5.5. Metodologii de proiectare si realizare a sistemelor informatice..................................
5.5.1. Concepte de baza.................................................................................................. 5.5.2. Metodologii structurate de analiza si proiectare..................................................

222 222

224 5.5.3. Metode de analiza si proiectare a sistemelor informatice.................................... 226 5.5.4. Analiza si proiectarea orientate obiecte.................................................................. 230

5.6. Modelarea comunicarii organizationale si manageriale la nivelul unei filiale din S.C. Electrica S.A................................................................. 234 6. SISTEME SI PRODUSE INFORMATICE PENTRU ASISTAREA DECIZIEI........ 240 6.1. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei (SIAD).................................................. 240 6.1.1. Definire si tipologie.................................................................................................. 240 6.1.2. Locul sistemelor in formatice de asistare a deciziei n cadrul sistemului informational al firmei.............................................................................................. 243

6.1.3. Suport software pentru etapele procesului decizional.............................................. 249 6.1.4. Sisteme suport pentru asistarea deciziei................................................................... 251 6.2. Tehnologii informatice de stocare si prelucrare a datelor.............................................. 252 6.2.1. Tehnologia DATA WAREHOUSE............................................................................ 255 6.2.2. Tehnologia OLAP..................................................................................................... 261 6.2.3. Tehnologia DATA MINING...................................................................................... 265 6.3. Produse informatice pentru asistarea deciziei............................................................. 6.3.1. Produsul informatic PMT......................................................................................... 266 266

6.3.2. Produsul informatic WinQSB................................................................................... 268 6.3.3. Produsul informatic SYSTAT.................................................................................... 269 6.4. Sistemul Informatic de Management (MIS-SAP) la S.C. Electrica S.A........................ 6.4.1. Prezentare generala ................................................................................................. 271 271

6.4.2. Sistemul Informatic Integrat SI2N al S .C. Electrica S.A................................... 274 6.4.3. Proiectul Centrul de relatii cu clientii Call Center.............................................. 280 7. MIJLOACE MODERNE DE COMUNICARE ORGANIZATIONALA.................... 7.1. Internetul schimba totul............................................................................................ 284 284

7.2. Rolul Internet / Intranet / Extranet pentru o organizatie............................................... 286 7.2.1. Internet-ul mijloc de comunicare externa.............................................................. 288 7.2.2. Intranetul mijloc de comunicare interna .............................................................. 7.2.3. Extranet-ul mijloc de comunicare organizationala .............................................. 7.3. Marketing on-line........................................................................................................... 7.3.1. Raportul marketing on-line - marketing off-line...................................................... 7.3.2. Crearea si administrarea unui web site eficient...................................................... 7.4. Pagina web Electrica S.A. imaginea organizatiei n lumea virtuala............................ CONCLUZII FINALE.......................................................................................................... BIBLIOGRAFIE ........... 290 293 293 294 297 298 309 315

CUVINTE CHEIE: organizatie , management, comunicare , comunicare organizationala, comunicare manageriala, imagine organizationala, sistem, subsistem decizional, subsistem metodologico -managerial, subsistem informational-informatic , cultura organizationala, abordare procesuala, abordare sistemica, relatii publice , dezvoltare organizationala, schimbare organizationala, strategie , proces, structura, nivel organizational, crize organizationale , functiuni, suport structural si functional, tipologie , decizie , analiza, perturbatii si conflicte ale comunicarii organizationale , bariere ale procesului de comunicare , mediul intern, mediul extern , dezvoltare teoretico-metodologica, model , metodologii, metode, tehnici, instrumente ,

rationalizare si reproiectare sistem, informatie , securitate informatie , algoritm, tehnologii informatice, marketing on-line , calculator, internet, intranet, extranet, pagina web. SINTEZE ale principalelor parti ale tezei de doctorat Aceasta teza de doctorat este rezultatul documentarii, cercetarii si experientei acumulate prin actiuni specifice de dezvoltare institutionala a activitatilor de comunicare organizationala si relatii publice, ncepnd cu 1996 si care s-au intensificat dupa anul 2000. Dezvoltarea organizationala reprezinta un raspuns la schimbarile de natura tehnica, economica, politica , sociala, culturala , care au loc n mediul intern si extern al organizatiei. Dintre toate schimbarile care au loc n mediul extern al organizatiei, cele mai importante care determina actiuni eficiente de dezvoltare organizationala sunt: globalizarea, informatizarea si inovatiile n domeniul managementului. n fata unor asemenea schimbari provocatoare si prioritare pentru orice organizatie, comunicarea organizationala si manageriala trebuie sa reactioneze pe masura. Dimensiunile unei asemenea reactii sunt abordate si prezentate n teza de doctorat. Orice schimbare majora presupune o schimbare radicala de atitudine si aceasta este cel mai dificil de realizat. Fara o comunicare deschisa, permanenta, precisa si suportiva la nivel organizational (intra, inter, extra) si managerial, rezultata dintr-o gndire strategica, respectiva schimbare de atitudine este imposibil de realizat.

Numeroasele probleme socio-umane, manageriale , organizationale cu care se confrunta lumea de astazi, sub forma de conflicte si crize diverse, sunt tot attea exemple de comunicare ratata cu efecte nefaste n ntreaga viata economica, sociala si politica. n majoritatea situatiilor problema comunicarii este tocmai faptul ca nu ne dam seama ca exista aceasta problema. Fata de aceste probleme, constatari si observatii, fata d cerintele si obiectivele e formulate de realitatea complexa a societatii umane, a organizatiilor, lucrarea de doctorat se constituie ntr-un demers de abordare cibernetico-economica a comunicarii manageriale si organizationale . Ne-am putea astepta ca ea sa trateze noile si uimitoarele realizari cibernetico-informatice: sisteme informatice si calculatoare cu capacitatea lor de a prelucra volume incredibile de informatii, retele organizationale de comunicatie care transmit instantaneu tot ceea ce un centru de decizie are nevoie. Din aceasta perspectiva, lucrarea se doreste a fi o provocare tehnologica despre o tehnologie a comunicarii organizationale si manageriale care sa asigure performantele n realizarea obiectivelor organizatiei. Asadar, comunicarea face parte din infrastructura organizatiei si este abordata n lucrare ntr-un mod structurat, pe un suport de analiza si dezvoltare teoreticometodologica si de cercetare aplicata la nivel organizational. Un asemenea obiectiv major este definit de nsasi titlul sugestiv al lucrarii, de continutul abordarii structurate a problematicii n cele sapte capitole . Primul capitol Organizatia moderna si problematica ei defineste concepte clasice si abordari noi ale organizatiilor, tipologia si caracteristicile acestora , dimensiunile contextului organizational, structuri si comportamente , dinamica si viitorul organizatiilor. Analiza dezvoltata n acest prim capitol evidentiaza necesitatea studierii corelate a tuturor componentelor si problematicii organizatiei ntr-un context de abordare cibernetico-economica a comunicarii organizationale si manageriale. Analiza teoretico-metodologica dezvoltata se particularizeaza prin prezentarea organizatiei S.C. Electrica S.A., la nivel de prezent si viitor, si de elemente de id entitate specifica . Al doilea capitol Sistemul de management organizational prezinta structurat si selectiv, cele mai importante concepte si probleme actuale cu care se confrunta managementul organizational. n acest context de abordare se evidentiaza: Fundamentele teoretice si structura sistemului de management al organizatiei. Caracteristicile abordarii procesuale si structural-sistemice a organizatiei.

Procesul managerial ca proces decizional. Sistemul decizional ca suport de cerinte al comunicarii organizationale. Sistemul metodologico-managerial ca suport metodologic al comunicarii

organizationale. Sistemul informational-informatic ca suport al comunicarii organizationale si manageriale. Abordarea acestor componente esentiale ale sistemului de manag ement

organizational este justificata prin faptul ca managementul influenteaza direct si prioritar calitatea comunicarii manageriale. Discrepanta dintre teoria si metodologia avansata n domeniul managementului organizational si practica ravasita de utilizari neprofesioniste, incomplete si intuitive genereaza n organizatie o comunicare ineficienta si costisitoare, situatie de conflicte si crize, lipsa de transparenta si imagine. Acest capitol se concretizeaza n lucrare prin cercetarea aplicativa sintetizata n prezentarea unei filiale a organizatiei S.C. Electrica S.A., si anume filiala FDFEE Electrica Muntenia Nord S.A. Caracteristicile generale ale sistemului de management ale acestei filiale sunt valabile pentru oricare dintre cele 8 filiale ale S.C. Electrica S.A.. Sistemul de management prezentat poate fi considerat o particularizare a sistemului de management Electrica S.A. pentru o substructura componenta compatibila, aflata ntr-o relatie de subordonare de relativa si transparenta independenta. Al treilea capitol Comunicarea organizationala si manageriala abordare teoretica si practica dezvolta n contextul organizational deschis n capitolele precedente, principalele aspecte ale comunicarii organizationale: concepte, semnificatie, functie, caracteristici, tipologie, comunicare manageriala, diagnostic. n acest cadru de abordare teoretica si practica, am considerat ca fiind important sa realizez prin documentare si cercetare o diagnoza generala a comunicarii organizationale si manageriale cu scopul de a identifica directiile de perfectionare a acestor componente n cadrul unei organizatii. Aceasta diagnoza a avut scopul de a identifica perturbatii si conflicte ale comunicarii organizationale , bariere ale procesului de comunicare organizationala si manageriala . Asociat acestei diagnoze generale se prezinta n cadrul capitolului si un diagnostic sociologic al comunicarii organizationale.

Particularizarea acestei abordari teoretice si metodologice a comunicarii organizationale si manageriale se concretizeaza printr-un diagnostic (analiza SWOT generala si diagnosticul comunicarii publice) la nivelul organizatiei S.C. Electrica S.A. Capitolul al patrulea al lucrarii, intitulat Perfectionarea comunicarii organizationale si manageriale are drept scop abordarea n contextul teoreticometodologic si practic al capitolelor anterioare, a principalelor directii de perfectionare a comunicarii organizationale si manageriale, si anume: Obiectivele si tehnicile de comunicare. Dimensiunile manageriale ale comunicarii organizationale moderne. Comunicarea organizationala si managementul organizatiei. Rationalizarea si reproiectarea sistemului informational-informatic al organizatiei. Abordarea conceptuala si tipologica a sistemului informatic al organizatiei. n cadrul acestor directii se prezinta detalii de cerinte moderne privind dezvoltarea componentelor structural-functionale ale organizatiei n raport cu comunicarea organizationala . Aceste cerinte au ca trasaturi comune mbunatatirea performantelor organizatiei, n primul rnd a eficientei cu care se desfasoara activitatile, prin raportarea la comportamentul comunicarii organizationale si manageriale. Particularizarea abordarii teoretico-metodologice a acestor directii de

perfectionare a comunicarii organization ale si manageriale se concretizeaza printr-o prezentare de directii specifice prioritare pentru organizatia Electrica S.A. Cel de -al cincilea capitol al lucrarii, intitulat Modelarea cibernetico economica a proceselor de comunicare organizationala si man ageriala, dezvolta suportul teoretic si metodologic de cerinte moderne ale perfectionarii si dezvoltarii calitative a comunicarii organizationale si manageriale. Problematica organizationala, de activitati trecute, prezente si viitoare este o problematica de procese sau fenomene care impune n mod necesar abordarea lor sistemica, avnd ca obiectiv organizarea si conducerea acestora prin aplicarea celor mai noi rezultate furnizate de discipline conexe cum sunt: modelarea matematica, cercetarea operationala , teoria jocurilor, statistica cibernetica, simularea, informatica. Prin urmare, obiectivul principal al acestui capitol este cel de prezentare a rolului cheie pe care modelarea problemelor organizationale le are n perfectionarea sistemelor manageriale, a proceselor de decizie, a comunicarii organizationale si manageriale . Fata de un asemenea obiectiv, abordarea modelarii ca o metodologie teoretica si practica

prezentata n primele trei subcapitole ale capitolului 5 evidentiaza printre altele: suportul descriptiv al problemelor dintr-o organizatie, suportul metodologic si tipologic al elaborarii modelelor, tipologia modelarii. Abordarea modelarii generale a problematicii organizationale se limiteaza n cadrul acestui capitol si la o prezentare mai de detal u a doua categorii de probleme i prioritare pentru orice organizatie: Modelarea cibernetico-economica a unor procese specifice de comunicare manageriala. Proiectarea si realizarea sistemelor informatice ca suport direct al comunicarii organizationale si ma nageriale. Cele doua categorii de probleme prioritare abordeaza: Modelarea proceselor de alocare a resurselor. Modelarea problemelor de repartitie a resurselor. Simularea proceselor economice. Modelarea proceselor decizionale multicriteriale. Decizii n conditii de risc si incertitudine. Metodologii de proiectare si realizare a sistemelor informatice. Particularizarea abordarii modelarii din acest capitol are drept scop modelarea comunicarii organizationale si manageriale la nivelul unei filiale/sucursale din S.C. Electrica S.A. , printr-o procedura descriptiva a modului cum trebuie sa se desfasoare comunicarea interna si externa la nivelul unei asemenea structuri. Penultimul capitol al lucrarii intitulat Sisteme si produse informatice pentru asistarea deciziei , are scopul de a prezenta cele mai noi si uzuale tehnologii si procese informatice la care trebuie sa se raporteze standardele de performanta organizationale , de comunicare organizationala si manageriala n procesele structural-functionale ale activitatilor organizationale si de asistare a deciziei manageriale. n acest context sunt descrise: Caracteristici generale ale sistemului informatic de asistare a deciziei (SIAD). Tehnologii informatice de stocare si prelucrare a informatiei (DATA WAREHOUSE, OLAP, DATA MINING). Produse informatice pentru asigurarea deciziei (PMT, WinQSB, SYSTAT).

Particularizarea teoretico-metodologica a acestui capitol se concretizeaza prin prezentarea Sistemului Informatic de Management (MIS-SAP) al S.C. Electrica S.A.

Ultimul capitol, al saptelea, intitulat Mijloace moderne de comunicare organizationala, si-a propus sa evidentieze n context de dinamica organizationala, de comunicare interna si externa la standarde moderne, unele mijloace practice performante ce asigura prezenta n competitivitate organizationala a oricarei structuri socioeconomice si umane din societate. Fara mijloace informatice si de comunicatii moderne ca Internet, Intranet, Extranet, Marketing on-line, etc. orice organizatie este izolata, nu comunic a si este sortita disparitiei din societatea informationala. Finalul lucrarii prezinta concluziile demersului teoretico -metodologic si de aplicabilitate practica pe care le -am abordat n cadrul cercetarii ntreprinse . Din aceste sinteze rezulta ideea esentiala ca n plina era a capitalului informational/informatic, legatura dintre capitalul uman , capitalul tehnic si capitalul financiar al oricarei organizatii nu se poate realiza dect printr-un instrument de competitivitate. Acest instrument, generic vorbind, este asigurat de comunicarea organizationala si manageriala , eficace si eficienta , bazata pe un suport metodologic complex de sisteme, metode, tehnici, instrumente, proceduri, instructiuni, mijloace si resurse necesare. Acest suport a fost prezentat n cadrul lucrarii ntr-un mod structurat, raportat la nivelul cerintelor moderne de organizare si functionare a organizatiei, la sistemul de management al acesteia, la cerintele dinamice ale comunicarii organizationale si manageriale, interne si externe. Un asemenea mod de prezentare ntre cerinte organizationale reale ale comunicarii si standarde tehnologice ciberneticoinformatice performante , a avut scopul identificarii directiilor generale si specifice de perfectionare a comunicarii organizationale si manageriale, ca suport al dezvoltarii si competitivitatii organizatiei n context modern de globalizare si informatizare.

Prin urmare, lucrarea elaborata reprezinta un ghid metodologic complex , constituit din abordari, sisteme, metode, tehnici, proceduri si instructiuni/recomandari pentru satisfacerea cerintelor dinamice si complexe ale comunicarii organizationale si manageriale raportate la schimbarile ce se manifesta cu rapiditate n mediul intern si extern al organizatiei.

CURRICULUM VITAE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Numele: Prenumele: Data si locul nasterii: Cetatenie: Stare civila: Studii:

M AXIM CORNELIA 20 ianuarie 1950 Romna Casatorita

Institutia Perioada: de la (luna, anul) pna la (luna, anul) Grade sau diplome obtinute

Universitatea Iasi - Romnia

09.1969 07.1974 Diploma de licenta n matematici

7. Titlul stiintific: Doctorand ASE Bucuresti - Facultatea Cibernetica Statistica si Informatica Economica, 2000. 8. Experienta profesionala: Perioada: de la (luna, anul) pna la(luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Descriere : 01.2002 prezent Bucuresti S.N.S.P.A. -Facultatea de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" Lector. univ. drd. Titulara cursurilor : Secretariat si corespondenta institutionala. Desktop Publishing. Mediul informational -informatic suport al comunicarii. Birotica n Management. Informatica pentru administratia publica.

Perioada: de la (luna, anul) pna la (luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Descriere :

01.1990 01.2002 Bucuresti Institutul Romn de Management - IROMA Expert consultant IROMA Bucuresti Instruire: informatica - instrument managerial, proiectarea si realizarea aplicatiilor de gestiune economica, rezolvarea problemelor de calcul economic, secretariat managerial / patronal informatizat, informatizarea ntreprinderilor mici si mijlocii, decizie asistata de calculator, baze de date pentru management, procesarea performanta informatizata a documentelor comerciale, utilitatea si utilizarea informaticii n management, birotica n management. Consultanta : diagnostice generale si informationale pentru ntreprinderi si activitati industriale; elaborare proiecte de sisteme si produse informatice; elaborare proiecte de Baze de Date pentru management. Sef proiecte si director p rograme instruire (aprox. 55). Coordonare si consultanta n activitate de informatica SSI-CTCE. 04.1983 01.1990 Bucuresti CEPECA expert principal Instruire si consultanta n proiectarea, realizarea si implementarea produselor informatice pentru conducerea activitatilor industriale. Sef proiecte consultanta si director de programe instruire (aprox. 60). Sef atelier : Proiectare sisteme informatice. 08.1974 04.1983 Bucuresti CEPECA Instructor informatician Instruire si consultanta n proiectarea, realizarea si implementarea produselor informatice pentru conducerea activitatilor industriale. Sef proiecte si director de programe de instruire (aprox. 45).

Perioada: de la (luna, anul) pna la(luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Descriere :

Perioada: de la (luna, anul) pna la (luna, anul) Locul: Institutia: Functia: Descriere :

9. Locul de munca actual si functia: Lector. univ. drd. S.N.S.P.A. Bucuresti. 10 . Vechime la locul de munca actual: 28 ani.

11. Lucrari elaborate si / sau publicate : Autor manuale: - Aplicatii informatice de birou, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2005. - DTP Desktop Publishing (format electronic). - Manual ECDL Modul 4 (Excel format electronic). - Manual ECDL Modul 6 (PowerPoint format electronic). - Birotica n Management (format electronic). - Mediul informational / informatic - suport al comunicarii (format electronic). - Secretariat si corespondenta informational-electronica, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2001. Coautor manuale: - COREPLICA - COmunicare si RE latii Publice prin Instruire si Consultanta Asistata - Manualul Cursantului. COREPLICA - COmunicare si RE latii Publice prin Instruire si Consultanta Asistata - Manualul Instructorului. COREPLICA - COmunicare si RE latii Publice prin Instruire si Consultanta Asistata - Ghid Metodologic Orientativ pentru perfectionarea comunicarii si dezvoltarea relatiilor publice n administratia publica locala . Management imobiliar. Baze de date si pachete de programe. Programarea calculatoarelor. Teoria si p ractica conducerii unitatilor economice. Sistem de instruire asistat de calculator. Decizie asistata de calculator.

Articole publicate : 35 13. Limbi straine cunoscute :


Limba Franceza Engleza Rusa Citit 4 2 3 Vorbit 3 2 2 Scris 3 2 2

14. Alte competente : Managementul proiectelor (n general) & informatice (n special). Monitorizare proiecte complexe (instruire, cercetare, consultanta). Proiectare programe de instruire si consultanta. Abilitati si calitati relevante: - initiativa, dinamism, perseverenta, cooperare, calm, lucru n echipa, rezistenta la efort intelectual, sinceritate, intuitie etc.; - experienta instruire: 25 ani; - experienta cercetare consultanta (28 ani).

15. Specializari si calificari : Specializari si perfectionari profesionale postuniversitare : Specializare n Informatica (ultimul an de facultate), program postuniversitar: Iasi, 1973-1974. Specializare n Management: management general, management strategic, informatica manageriala , curs modular tip MBA: Bucuresti, IROMA-Bucuresti & ESCMP Marsilia Franta, 1994. Specializare n Management, seminarii WEEK-END (6 luni) : Bucuresti, IROMA Bucuresti & ESCMP Marsilia, 1994. Formare formatori: Course in Teaching Techniques for Teachers and Instructors, curs (1 sapt.): Bucuresti, IROMA Bucuresti & DANISH BUSINESS ACADEMY, 1996. Doctorat ASE Bucuresti: Facultatea Cibernetica Statistica si Informatica Economica, 2000. Studii aprofundate de specializare n management, curs de zi cu frecventa redusa si durata de 1,5 ani: S.N.S.P.A. Bucuresti, 2001-2003. Alte pregatiri Informatica - instrument managerial - Baze de Date pentru management. - Birotica n management. - Rezolvarea problemelor de calcul economic utiliznd instrumente informatice. - Informatizarea ntreprinderilor mici si mijlocii. - Procesarea performanta, informatizata a documentelor comerciale. - Metode si tehnici de analiza a sistemelor informatice. - Metode si tehnici de proiectare a sistemelor informatice. - Metode si tehnici de realizare si implementare a sistemelor informatice. - Metodologii de realizare a sistemelor informatice. - Modelarea proceselor tehnico-economice. - Management general si strategic. - Monitorizarea proiectelor complexe (consultanta, cercetare, instruire). Comunicare organizationala si relatii publice. 16. Experienta acumulata n alte programe : a) ROMNIA Consultanta - proiect pentru ntreprinderi, restructurare & privatizare : Laromet Bucuresti, Petrotel Ploiesti, ICSH Hunedoara, Antibiotice Iasi, Subex Bacau, Textila Lugoj etc. (1993 - 1998). b) ROMNIA Sef proiect si director programe training & consultanta: IROMA Bucuresti. (aproximativ 50); 1991 - 2002; c) ROMNIA Asistenta financiara PHARE pentru restructurarea Institutelor romnesti de cercetare - dezvoltare, Curs de formare Manageri n domeniul cercetare - dezvoltare, ERNST & YOUNG Londra, E & Y / Phare II/ C3/ 1;1997.

d) ROMNIA Sef proiect program COREPLICA - COMUNICARE S I R ELATII P UBLICE PRIN INSTRUIRE S I CONSULTANTA ASISTATA - destinat administratiei publice locale din orase mici si mediul rural, finantat de Fundatia pentru o Societate Deschisa Romnia (1999 - 2000). e) ROMNIA Director programe de instruire IROMA: - Relatii publice si asistenta manageriala pentru promovarea imaginii firmei, 1998. - Asistenta manageriala , 1995 1998. - Dezvoltarea relatiilor publice si a imaginii firmei, 1998 2002. - Mass-media si comunicarea organizationala, 1998 2002. - Comunicarea organizationala si dezvoltarea relatiilor publice la nivelul administratiei publice locale, 1999 - 2000. f) ROMNIA Coordonare activitate de instruire si consultanta n informatica filiale regionale (1991 - 2003).

Data completarii: 01. 11. 2005

Semnatura Cornelia MAXIM

S-ar putea să vă placă și