Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. RECON S.A.

CRAIOVA

PROCES VERBAL DE VERIFICARE AL


ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE
SI POZ. GOLURILOR TEHNOLOGICE

SANTIERUL.
PUNCT DE LUCRU.

Cod: 14
Exemplar :
Pag. : 1

Rev.
Din: 1

OBIECTUL.
TRONSON
TRAVEEA.
NIVELUL

Incheiat azi
S-au
verificat
urmatoarele
elemente
de
beton
..
Cuprins intre axele..turnat pe data de .
Aspectul betoanelor dupa decofrare.

..
Existenta si pozitia golurilor verificate dupa plansele nr

..

Se
vor
lua
urmatoarele
masuri
la
termenele
inscrise
mai
jos..

CONSTRUCTOR
Nume..
Semnatura.
Data

INSTALATOR
...
..
.

BENEFICIAR
..

Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiei date de

prin..

Se confirma executarea corespunzatoare ( de calitate) a remedierilor


Data.

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR

Numele.

Semnatura.