Sunteți pe pagina 1din 4

Model Fisa de Post - Economist

Economist Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: ...................... 2. Denumirea postului: Economist [Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.] 3. Pozitia in COR / Cod: 244102 [in cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor. 4. Departamentul / locatia: Departamentul Financiar-Contabil [Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.] 5. Nivelul postului: a. Conducere / coordonare: Nu este cazul b. Executie: Specialist 6. Relatiile: a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): se subordoneaza: Directorului Economic are in subordine: Nu este cazul b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toate departamentele c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Nu este cazul [Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.] Descrierea postului 1. Scopul general al postului Elaborarea de situatii privind analiza costurilor firmei si asigurarea functionarii parghiilor economico-financiare in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. [in functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM semnat de parti.] 2. Obiectivele postului Elaborarea de propuneri referitoare la eliminarea unor cheltuieli, precum si la cresterea eficientei la nivel de centre de gestiune si firma. Urmarirea si analizarea rentabilitatii firmei sau a centrelor de gestiune. Analiza utilizarii unor parghii economice si elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea folosirii parghiilor economice in management. [in functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.] 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Asigura elaborarea in termen util a situatiilor solicitate de Directorul Economic. Participa la analize economice complexe initiate de Directorul Economic.

Participa la fundamentarea strategiei si politicii financiare. Furnizeaza informatii necesare unor situatii specifice tabloului de bord al conducerii firmei. Asigura evidenta actionarilor, determinarea si acordarea dividendelor cuvenite acestora. Colaboreaza cu specialistii Biroului Buget pentru defalcarea indicatorilor financiari prin intermediul bugetelor. Asigura determinarea, evidenta si urmarirea datoriilor fata de bugetul statului, bugetele locale, furnizori, salariati. Face propuneri de componente bugetare (obiective, venituri, cheltuieli, rezultate) pe centre de gestiune si raspunde de realismul si oportunitatea unor astfel de propuneri. Asigura desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de decontare cu furnizorii si clientii, urmarirea debitorilor si a creditorilor. Asigura inregistrarea si prelucrarea unor documente financiare, evidenta incasarilor si platilor. Ia masuri pentru elaborarea in termen util si respectarea elementelor metodologice prestabilite cu privire la situatiile ce i-au fost cerute, solicita informatii diverselor birouri si raspunde de corectitudinea informatiilor inserate. Ia masuri pentru respectarea prevederilor in ceea ce priveste actiunea unor parghii economice. Face propuneri de imbunatatire a folosirii parghiilor economice in management. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. [in functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.] 4. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Raspunde de corectitudinea informatiilor puse la dispozitia celor care elaboreaza strategia si politica financiara. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei. Asigura dezvoltarea permanenta a competentelor de comunicare personale. b) Fata de echipamentul din dotare Raspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, utilizarea internetului etc.). Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. c) in raport cu obiectivele postului Raspunde de respectarea legislatiei in domeniu pentru toate imbunatatirile aduse metodologiei de lucru. Raspunde de respectarea metodologiei de analiza economica si de acuratetea concluziilor. Ia masuri pentru evidentierea corecta a actionarilor, actiunilor si determinarea dividendelor. Raspunde de derularea corespunzatoare a raporturilor financiare cu bugetul statului, bugetele locale, furnizori etc. Are obligatia de a sesiza orice abatere de la nivelul previzionat al unor indicatori de eficienta. Raspunde de maniera de derulare a operatiunilor de decontare si de urmarirea operativa a debitorilor si creditorilor. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.). Ia masuri pentru respectarea legislatiei in domeniu si propune modalitati de imbunatatire a activitatii financiare. Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. [in functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.

Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.] 5. Conditiile de lucru ale postului a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie. Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei? specifice din CIM" target="_blank" class="contextual_links">CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, ?respectiv la programul de lucru inegal. b. Conditiile materiale ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite. deplasari Nu este cazul. spatiu Nu are birou propriu. conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC. c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri. d. Buget Nu este cazul. [Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.] 6. Gradul de autonomie a. Autoritate asupra altor posturi ........... [Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.] b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate) inlocuieste pe: Un alt Economist sau pe seful departamentului, cu responsabilitati si sarcini limitate. este inlocuit de: Un alt Economist. [De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.] 7. Indicatori de performanta Diminuarea cheltuielilor neproductive cu % intr-un an. [in functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.] 8. Perioada de evaluare a performantelor Anual [Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.] 9. Evolutii posibile Poate evolua pe o pozitie de coordonare in cadrul Departamentului Financiar-Contabil. [Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.] Specificatiile postului 1. Nivelul de studii Studii superioare economice. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.] 2. Calificari / specializari necesare Cursuri de perfectionare in domeniul financiar-contabil, audit etc.

Operare PC: Excel, programe de contabilitate si gestiune. [in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.] 3. Competentele postului (pachet de competente) cunostinte economice generale la nivel profesionist; cunoasterea legislatiei economice in vigoare; cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale intreprinderii; abilitate pentru interpretari economice ale unor fenomene si procese; capacitatea de a lucra in echipa; stabilitate psihica, echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari; gandire clara, rationament logic, capacitate de analiza si capacitate de sinteza; abilitate in utilizarea unor parghii economice (preturi, taxe, dobanzi); asumarea responsabilitatilor. [in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.] 4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post) Minimum 3 ani experienta intr-o pozitie similara. [Experienta de lucru necesara se stabileste de fiecare firma in functie de nevoile specifice pentru postul respectiv.] Data, Numele si semnatura titularului postului, APROBAT Director General Numele si semnatura superiorului ierarhic,

Data aparitiei: 10 Octombrie 2011