Sunteți pe pagina 1din 4

ANALISIS ITEM SOALAN PEPERIKSAAN SMK LIMBANAK Peperiksaan Bil pelajar Tingkatan Subjek No soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tajuk Introduction to Physics

Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Force and Motion Force and Motion Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Pressure Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Introduction to Physics Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Semester 1 2011 18 4 Cemerlang Fizik Subtajuk Field Related to Physics Base and derived quantities Conversion of Unit Physics Quantity Accuracy, consistency and sensitivity Measurement Measurement Scientific Investigation Linear motion Linear motion Standard Form Prefixes Prefixes Scalar and Vector Quantities Measurement Scientific Investigation Scientific Investigation Measurement Scientific Investigation Scientific Investigation Linear motion Motion Graph Inertia Momentum Momentum Liquid pressure Measurement Measurement Measurement Measurement Ticker Tape Linear motion Linear motion Motion Graph Inertia Inertia Momentum Momentum Linear motion Bil. Pelajar hadir

Jawapan betul B D A B C B A D B C A A BATAL D C B B B D A D B B A B B B D C B BATAL B B A B

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Introduction to Physics Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion Force and Motion

Base and derived quantities Work, Power and Effiency Elasticity Effect of Force Impulse and Impulsive Force Motion Graph Inertia Safety Features in Car Inertia Momentum Momentum

D BATAL C C D D B B D D A

BANAK 18

Bil betul 15 2 2 15 8 6 3 11 14 3 5 2 7 10 3 2 6 14 16 6 5 3 4 3 7 4 6 9 8 10 16 6 5 18 9 16 2

% 83.33 11.11 11.11 83.33 44.44 33.33 16.67 61.11 77.78 16.67 27.78 11.11 38.89 55.56 0.00 16.67 11.11 33.33 77.78 88.89 33.33 27.78 16.67 22.22 16.67 38.89 22.22 33.33 50.00 44.44 55.56 88.89 0.00 33.33 27.78 100.00 50.00 88.89 11.11

Bil salah 3 16 16 3 10 10 15 7 4 15 13 16 11 8 18 15 16 12 4 2 12 13 15 14 15 15 14 12 9 10 8 2 18 12 13 0 9 2 16

% 16.67 88.89 88.89 16.67 55.56 55.56 83.33 38.89 22.22 83.33 72.22 88.89 61.11 44.44 100.00 83.33 88.89 66.67 22.22 11.11 66.67 72.22 83.33 77.78 83.33 83.33 77.78 66.67 50.00 55.56 44.44 11.11 100.00 66.67 72.22 0.00 50.00 11.11 88.89

10 6 16 11 8 13 12 7 14 3

55.56 0.00 33.33 88.89 61.11 44.44 72.22 66.67 38.89 77.78 16.67

8 18 12 2 7 10 10 6 11 4 15

44.44 100.00 66.67 11.11 38.89 55.56 55.56 33.33 61.11 22.22 83.33