Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare semestrul II 2011 -experti contabili-anul IIIevaluare-expertiza-doctrina

Stagiar

1. Activul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa formula: a) capitaluri permanente +/- diferentele din reevaluare b) capitaluri proprii +/- diferentele din reevaluare c) activul reevaluat corijat +/- total datorii Raspuns corect: b) capitaluri proprii +/- diferentele din reevaluare (Activul net corijat se calculeaz prin doua metode: 1. metoda aditiva ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2. metoda substractiva ANC = ACTIVE REEVALUTE DATORII Metodele de determinare sunt: Activul net corectat poate fi determinat prin doua metode: Metoda aditiva Metoda substractiva Metoda valorii substaniale Alte metode patrimoniale (Metoda capitalului permanent necesar exploatarii ) )

2. Cum se numesc expertii contabili in dosarele civile? Raspuns: Art. 202 din Codul de Procedura Civila(C pc) prevede ca expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se invoiesc asupra numirii lor. Incheierea de numire va statornici si plata expertilor. Rezulta ca procedura civila permite contactarea expertilor contabili direct de catre parti, care au dreptul sa propuna instantei numirea lor.In cele mai multe situatii partile nu convin asupra numirii expertului contabil, astfel incat instanta civila procedeaza la numirea expertului. Numirea se face prin Incheiere de sedinta, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: Identificarea expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor

Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila Onorariul(plata) stabilit expertului contabili Codul de procedura civila nu prevede in mod expres daca la sedinta in care are loc numirea expertului acesta trebuie sa fie prezent. Expertii contabili in dosarele civile se numesc la cererea partilor sau din oficiu , in numar de unu pana la trei de catre instantele de drept civil prin Incheierea de sedinta.

3. Despre organizatiile si gruparile regionale. |Raspuns:Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintro regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca: va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre; are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune; sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si etnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC; contine dj un numar suficient de organisme contabile care sunt dj membre ale IFAC. Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplinesc toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regionala trebuie sa demonstreze ca: exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta; gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC; zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea

obtinerii acestei recunosteri. Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop. Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa sunt:- FEE -Federatia expertilor contabili europeni- FIDEF -Federatia expertilor contabili francofoniFCM- Federatia expertilor contabili mediteraneeni- CILEA- Comitetul de integrare latina Europa America- SEEPAD- Parteneriatul sud est european pentru dezvoltarea contabilitatii.