Sunteți pe pagina 1din 3

Ing. Eugen Abrudan Autorizatie nr.10738/29.10.1998 Timisoara str. Polona nr.2 bl.C4 ap.1 Tel.

0728470221

Pr. nr. 107/2011 Beneficiar: CRISTIAN REMUS CIOCAN Faza D.T.A.C.

4.

MEMORIU JUSTIFICATIV REZISTENTA

4.1. GENERALITATI 1. DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE CASA P+M SI IMPREJMUIRE 2. BENEFICIAR: CRISTIAN REMUS CIOCAN 3. AMPLASAMENT: COM. MOSNITA NOUA, SAT MOSNITA NOUA - NR. TOP./CAD. 405803, JUDET TIMIS 4. FAZA: D.T.A.C. Prezenta documentatie tehnica s-a intocmit in vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru investitia CONSTRUIRE CASA P+M SI IMPREJMUIRE in COM. MOSNITA NOUA, SAT MOSNITA NOUA - NR. TOP./CAD. 405803, JUDET TIMIS, obiectiv incadrat in normativele in vigoare in urmatoarele categorii: - Categoria de importanta: D conf. H.G. 766/97 si H.G.R. 261/96; - Clasa de importanta: IV cu = 0.8 conf. P 100/2006; - Domeniu de verificare: A1 conf. HGR 925/1995; - Zona de protectie seismica: D (Ks=0.16, Tc=0.7sec). 4.2. BAZA DE PROIECTARE La baza elaborarii documentatiei au stat tema de proiectare si partea de arhitectura. 4.3. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE Prezenta documentatie tehnica cuprinde propunerea de construire a unei case P+M si imprejmuire. Structura de rezistenta a casei va fi realizata din: Infrastructura: - Fundatii continue sub ziduri tip fasie, pozate la o adancime de 0.90m de la cota terenului natural, in partea fara subsol, si -2.55m de la cota terenului natural, in partea cu subsol, din beton C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007. Conform referatului geotehnic terenul de fundare este constituit din praf nisipos argilos, cafeniu, plastic vartos, cu oxizi de fier, cu o compresibilitate medie. Presiunea conventionala de calcul pconv. = 240 kPa. Fundatiile au prevazute doua centuri, una la partea inferioara si una la partea superioara imediat sub ziduri, armate cu otel beton PC52 612 si etrieri 8 OB37. - Pereti subsolul partial din beton simplu C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007, intariti la capete si intersectii cu stalpisori din beton C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007 armati cu otel beton PC52 414 si etrieri 8 OB37. - Planseu peste subsolul partial din beton C16/20, XC1(RO), Cl 0.20, Dmax 16, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007 armat cu otel beton PC52. - Centuri si grinzi la subsolul partial din beton C16/20, XC1(RO), Cl 0.20, Dmax 16, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007 armati cu otel beton PC52 pentru armatura de rezistenta si OB37 pentru etrieri. - Scara de acces la subsol va fi din lemn.

Suprastructura: - Pereti din zidarie de caramida cu goluri verticale tip POROTHERM (SR EN 771-2004), (Rc7.5N/mm2) cu volum de goluri 50%, zidite cu mortar de marca M50, intarita la capete si intersectii cu stalpisori din beton C16/20, XC1(RO), Cl 0.20, Dmax 16, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007 armati cu otel beton PC52 414 si etrieri 8 OB37. - Planseu peste parter din beton C16/20, XC1(RO), Cl 0.20, Dmax 16, S2, CEMII/AS32.5R, conf.CP 012/1-2007 armat cu otel beton PC52 - Centuri, stalpi si grinzi din beton C16/20, XC1(RO), Cl 0.20, Dmax 16, S2, CEMII/AS32.5R, conf.CP 012/1-2007 armati cu otel beton PC52 pentru armatura de rezistenta si OB37 pentru etrieri. - Scara de acces la mansard va fi metalica. - Planseu din lemn peste mansarda. - Acoperis tip sarpanta cu doua scaune din lemn si invelitoare din tigla de ceramica. Structura de rezistenta a imprejmuirii va fi realizata din: Imprejmuire front stradal: Fundatii izolate tip pahar 40x40cm, pozate la o adancime de 0.70m de la cota terenului sistematizat, din beton simplu C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007. Grinzi 30x25cm din beton armat C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/AS32.5R, conf.CP 012/1-2007, otel beton PC52 pentru armatura de rezistenta si OB37 pentru etrieri. Soclu de 50cm inaltime din beton simplu C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007. Stalpi 20x30cm din blocuri de beton usor cu goluri verticale, armati cu otel beton PC52 pentru armatura de rezistenta si OB37 pentru etrieri si panouri din lamele metalice. Imprejmuire laterala: - Fundatii izolate tip pahar 30cm, pozate la o adancime de 0.70m de la cota terenului sistematizat, din beton simplu C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/AS32.5R, conf.CP 012/1-2007. - Grinzi 20x20cm din beton armat C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/AS32.5R, conf.CP 012/1-2007, otel beton PC52 pentru armatura de rezistenta si OB37 pentru etrieri. - Soclu de 45cm inaltime din beton simplu C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007. - Stalpi din teava 100x50mm din otel OLT35 si panouri din plasa sudata. Imprejmuire posterioara: Fundatii izolate tip pahar 40x40cm, pozate la o adancime de 0.70m de la cota terenului sistematizat, din beton simplu C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A-S32.5R, conf.CP 012/1-2007. Grinzisoare 10x10cm din beton armat C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/AS32.5R, conf.CP 012/1-2007, otel beton PC52 pentru armatura de rezistenta si OB37 pentru etrieri. - Stalpi si panouri de inchidere din beton prefabricat.

4.4. NORMATIVE FOLOSITE IN PROIECTARE STAS 3300/1-1985 STAS 3300/2-1985 Normativ P10-1986, NP112-2004 Normativ P2-1985, CR6-2006 Normativ P100-2006 SR EN 1991-1-1 SR EN 1992-1-1 SR EN 1995-1-1 SR EN 1996-1-1 STAS 6054-77 Normativ C69/88 Principii generale de calcul si calculul terenului de fundare Proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii Alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie Normativ pentru proiectarea antiseismica Actiuni in constructii Proiectarea structurilor din beton Proiectarea structurilor din lemn Proiectarea structurilor din zidarie Adancimi maxime de inghet Terasamente

4.5. PRESCRIPTII DE EXECUTIE SI PROBLEME PSI La executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor respecta normativele in vigoare si prevederile Legii nr.10/1995- privind Calitatea in Constructii. Realizarea lucrarilor se va face cu personal calificat si va fi urmarita de responsabil tehnic cu executia, atestat si de inspector de santier autorizat. Se vor lua toate masurile necesare pentru a nu fi afectate rezistenta si stabilitatea constructiilor inclusiv a celor alaturate. Se vor urmari cu atentie fazele de executie conform Programului anexat. Pentru sapatura si fundatii se vor respecta normativele C169/88, P10/86 si NP112-2004. Detaliile de sarpanta de lemn se vor executa conform Catalog tip sarpante de lemn. Pentru betoane si armatura se vor respecta normativele CP 012/1-2007 si ST 009/1996. Pentru zidarie se va respecta normativul P2/85, CR6-2006. Pentru lucrarile din lemn se vor respecta prevederile normativului NP 005-03. Verificarea si receptionarea lucrarilor ,pe faze determinante se va face conform Programului de Control anexat, precum si a Normativului C56-85 pentru verificarea calitatii,si receptia lucrarilor in constructii, publicat in BC nr.1-2/1986. Se vor respecta de asemenea prevederile Legii nr.90/96 privind protectia muncii si Normativul P118/99 privind Paza si stingerea incendiilor. Beneficiarilor le revine sarcina de a intocmi Cartea tehnica a constructiei conform normativului C56/1985, HG 273/1994. Prezenta documentatie a fost verificata conform Legii nr. 10/1995 si HGR 925/1995 la cerinta de exigenta A1-rezistenta si stabilitate, (verificator de proiecte pentru constructii). septembrie 2011 intocmit, ing. Eugen Abrudan