Sunteți pe pagina 1din 1

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


- ANUL II -

Cuprinsul caietului de practică

1. Prezentarea societăţii comerciale


1.1 Aspecte din actul constitutiv al societăţii comerciale (denumirea, forma
juridică, sediul, scopul societăţii, obiectul de activitate, capitalul social şi
acţiunile societăţii);
1.2 Organizarea activităţii (analiza organigramei);
1.3 Evoluţia economico-financiară a societăţii (calculul şi analiza
indicatorilor: cifra de afaceri, rezultatul exerciţiului, productivitate,
salariu mediu pe ultimii trei ani);
2. Prezentarea sistemului informatic al societăţii (etapele realizării
sistemului informatic: analiză, proiectare, implementare, exploatare)1;
3. Prezentarea unei aplicaţii2 din cadrul departamentului financiar-
contabil: bazele de date folosite (iniţiale şi finale) şi programele care
gestionează aceste aplicaţii (SGBD folosit, rulaje etc.);
4. Concluzii şi propuneri.

1
analiza sistemului informatic dacă există, a reţelei de calculatoare, a softurilor utilizate, etc.
2
gestiunea stocurilor, gestiunea mijloacelor fixe, a clienţilor, etc.

S-ar putea să vă placă și