Sunteți pe pagina 1din 72

SERIALNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SURNAME ANKHAD BAFNA BAFNA BAID BAKLIWAL BEGANI BHATIA MEHTA CHHAJED CHHAJED CHHAJED CHHAJED CHHEDA CHHEDA BHATIA CHOPDA CHOPRA CHORDIA CHOUDHARY CHOUDHARY CHOUHAN CHOUHAN DALAL SATRA SHAH DALAL DALAL DAMANY DAMANY DANI DANTARA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DEDHIA DHOKA DOSHI DOSHI DOSHI DOSHI DOSHI DUGAD

FIRSTNAME NAVIN CHETAN BHANWARLAL PRABODH DEEPAK RUSHITA MANMAL PRAMILA BASANT NEMICHAND PRASHANT RAMESH TRUPTI BINA NARESH PRAMILA KAPOORCHAN D PRAVIN SUBHASH AMARSINGH CHAYA CHAMPALAL SUSHIL CHIRAG VAISHALI ANJANA PRATIBHA SACHIN BHARATKUMA R SAROJ GIRDHARILAL TARUNKUMAR BHARATI DINESH HANSA HARSHA JIGNESH MAVJI NARENDRA PRAGNA VAIBHAV TEJRAJ ATUL DEVAL PRADEEP SHRIPAL SURESH HEMANT

MIDNAME CHANDRA B. B. KUMAR D. N. M. K. P. B. N. B. P. B. J. K. S. M. L. M. R. B J. V. SUSHIL J. J. J. B, K. K. J. M. C. C. N. K. M. D. M. P. C. S. R. M. A. I.

QUALI MBBS,FCAM,FI CA, M.B.B.S. MBBS, MS (ORTHO M.D. M.D., D.N.B. BHMS MS, FICS M.D, DGO, DFP M.B.B.S. LCEH, ARSK MBBS, MD, FCCP BAMS BHMS PGD(DIETETIC S), MS, DNB M.D, DGO, DFP BHMS MBBS B.A.M.S.; CCF; M.S. MBBS, DGO MBBS, MPHIL MD MBBS DHMS PHD M.D., DPS MBBS ; DGO BSc,; M.B.; MS M.S. B.D.S.; F.I.A.I M.B.B.S. DHMS MS BSC, CPMR BHMS DHMS MBBS MD; D.N.BM.N.A LCEH MD MBBS M.B.B.S. MBBS M.B.B.S. M.S.; M.CH. MBBS, LMP, DGP, M.D. D.G.O.

SPECIAL CARDILOGY,DI ABE FAMILY PHYS. OPTHALMOLO GIST RADIOLOGIST CONST. PHYSICIA DIABETES CONSULTING SURG GYNAECOLOGI ST, G. PRACTICE FAMILY PHYSICIA RESP. PHYSICIAN FAMILY PHY. SCIENTIFIC TEST NUTRITION LAPROSCOPIC SUR GYNAECOLOGI ST, G. PRACTICE G. PRACTICE GEN. SURGERY GYNAECOLOGI ST, HOSP ADMN ANAESTHESIA HOMEOPATHI C CON NEURO P.T MED.MICROBI OLOG OBS, GYN NEURO SURGERY SURGERY DENTAL G. PRACTICE HOMEOPATHI C CON GEN SURGERY REHAB ON RAPIST PEDIATRICS HOMEOPATHI C CON FAMILY PHY. NEPHROLOGY HOMEOPATHI C CON PHYSICIAN G. PRACTICE G. PRACTICE FAMILY MEDICINE PHYS. & SURGEON CARDIO VASCULAR FAMILY PHY. GYNAECOLOGI ST

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GADA GAJANI GALA GALA GANDHI GANDHI GANDHI GANDHI GANDHI GANDHI GANDHI GANGAR GANGWAL GATHANI GHALLA GOSHAR GOSHAR GOSHAR GURJAR JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN

VIPUL MAHAVIR KEKIN MITA ARUN DEEPAK JAYKUMAR JIGNESH PARAS RAJENDRA VINOD KUMAR KIRTI SANJAY SAILESH MANSUKH HARISH M. MEENA SHANTILAL ABHAY ARUNA ARVIND ARVIND ASHADEVI BABULAL BASANT BHANWARLAL BHARAT BIPIN C CHANDRALEK HA CHANDRAPRA KASH DEVENDRA DINESH DISHA FULCHAND GOKUL HARAKRAJ HASMUKH HASTIMAL INDRACHAND JAYA JAYESH JEEVAN JITENDRA JITENDRA JIVRAJ KANTILAL KANTILAL

H. M. C. H. C. P. C. A. K. S. C. S. O. S. P. T. N. H. P. A. L. P. M. P. R. L. D. S. M. P. M. D. R. N. D. K. M. M. M. P. H. H. B. KUMAR R. J. P. C. (ASS.)

B.H.M.S. MBBS BHMS, CCH, DAC M.B.B.S MBBS STUDENT MBBS, DCH MS, DNB M.D. MBBS L.C.E.H. MBBS MS M.B.B.S. MD, DVD LCEH MBBS, DCH LCEH MBBS M.B.B.S.(BOM) MS M.D. M.B.B.S.; D.M.R MS M.B.B.S. LCEH M.B.B.S ; F.C.G BDS BHMS M.D. MBBS LCEH MBBS, DVD M.D.S. BHMS DHMA BAMS MBBS MD, MBBS, FCGP M.D. ; D.M.R.D. MBBS M.B.B.S. FINAL M.B.B.S MBBS MD M.D MBBS AYURVED RATNA B.A.

HOMEOPATHI C CON

FAMILY PHY. GEN SURGERY, LA ANAESTHESIA FAMILY PHY. G. PRACTICE FAMILY PHY. CANCER SURGEON FAMILY PHYS. DERMATOLOG Y G. PRACTICE FAMILY PHY. HOMEOPATHI C CON GYNAECOLOGI ST, PATHOLOGY RADIOLOGIST GEN SURGERY HOMEOPATHI C CON FAMILY PHYS. DENTAL SURGEON HOMEOPATHI C CON PHYSICIAN FAMILY PHY. G. PRACTICE DERMATOLOG Y, VE & ORAL MAXILLOF

G. PRACTICE FAMILY PHY. RADIOLOGIST FAMILY PHY. DOING (RADIOLOG STUDENT PHYSICIAN MEDICINE PAIN CONSULTANT G. PRACTICE AYURVEDIC MEDIC PHARMACOLO GY OF

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN

KEWAL KIRAN KISHOR KISHOR LALCHAND LALITKUMAR MAHENDRA MAHENDRA MAMTA MANGILAL MANOJ MANOJ NEELU NEMICHAND NIHALCHAND NIRAJ NIRMAL KUMAR PADAM CHAND PARAS PARAS PARESH PAVAN PHUTARMAL POPAT PRAKASH PRAVEEN PRAVEENKUM AR PRAVIN PRITI PUNIT RAJESH RAJESH RAJIV RAMESH SACHIN SANDEEP SANJEEVKUM AR SANTOSH SATISHCHAND RA SHAILESH SHANTILAL SHARMILA SHIKHARCHAN D SHREEPAL SOHAN SONAL SRIPAL SUBHASH CHANDRA

P. B. S. M. T. D. I. N. M. H. S. S. K. H. J. A. C. G. P. S. A. KUMAR P. T. C. K. M. J. S. L. F. K. T. P. H. K. (ASS.) R. S. J. S.

M.D., FICA(USA) M.D. LCEH B.COM.;L.L.B., BHMS MBBS GCEH MBBS, MD M.B.B.S. MBBS MS, DNB, MRCS B PH.T B.A.M.S. MBBS, DACH MD, DGO MBBS, DCH BAMS M.S. D.H.M.S. M.D. , D.A.(CP. MBBS MS, MCH, FIACS DASF LCEH DHMS MD, DCH, FCPS BHMS B.D.S. MBBS D.H.M.S. DHMS(CCH) D.H.M.S. M.B.B.S. MBBS MS. , MCL, FRCS B.COMM DIP. IN PH. D.. MFAM, GP MD MBBS BHMS MBBS MBBS MBBS, MS BHMS M.B.B.S. M.D. ; F.C.P.S

PHYSICIAN & CAR CHEST G. PRACTICE

G. PRACTICE G. PRACTICE G. PRACTICE SKIN & VD

GEN SURGERY PHYSIOTHERA PIST GENERAL G. PRACTICE GYNAECOLOGI ST, CHILD SPECIALIS AYURVEDA OBS, GYN G. PRACTICE ANAESTHESIO LOGY CARDIOVASCU LAR G. PRACTICE G. PRACTICE CHEST SPT. PEDIATRICS HOMEOPATHI C CON DENTAL SURGEON G. PRACTICE HOMEOPATHY HOMEOPATHI C CON G. PRACTICE DOING MD PLASTIC SURG. AYURVEDIC MED. BIOCHEMISTR Y G. PRACTICE CHEST & TB HOMEOPATHY G. PRACTICE DOING MD LAPROSCOPIC SUR HOMEOPATHI C CON

A. L. S. M. D.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAIN JAVERI KAPADIA KAPOOR KENIA KHAJANCHI KOCHAR KORADIA KOTHARI KOTHARI KOTHARI KOTHARI KOTHARI KOTHARI KOTHARI KOTHARI KOTHARI KURUWA KURUWA LADHANI LALAN LALKA LALWANI LODHA LUNIYA LUNIYA MADHANI MALLESHA MANDOT MANDOT MARU MEHTA

SUMATILAL SUNANDA SUNIL SUSHIL SWETA TARACHAND THANMAL USHA VARSHA VASANT VIJAY VIJAY VIJAY VIJAY VIMAL VINOD VINOD VIVEK VINOD MEGHA INDIRA CHANDRAKAN T VISHWAS MUKESH RAJESH CHATARLAL DILIP MAHAVIR MAHESH NALINI NIRMALA RAMESH SNEHAL SURENDRA MANJUSHA RAJENDRA JITENDRA CHANDRAKAN T JAYANTI JAIPRAKASH DINESH ANIL KUMAR ANJANA JAYANTILAL MAGHRAJ AMEET KUMAR JAICHAND VIPUL ANIL

P. S. S. T. B. O. V. K. D. P. D. K. R. P. M M. M. A S B. P. M. J. S. S. C. S. K. M. N. S. N. S. R. M. K. N. K. A. G. P. A. C. S. J. K. K. R.

DHMS BSAMFCPS, DNB, MBBS M.B.B.S; M.D; STUDENT MBBS M.B.B.S; M.S. M.D.D.C.P. BEMS BDS MD DHMS MBBS BAMS MBBS LCEH BAMS MBBS MS, FCPS, MD BHMS DSAC FGGP, MBBS, MCP DNB;D.C.M;MB BI, M.B.B.S. M.D. MBBS MD MBBS ; M.S; M.c BCOM M.Sc. DN, PHD, Ph.D. FICCM M.D. ; DGO MD, DN, DNB MS, MCH MD MD BHMS M.B.B.S. MBBS MD MBBS, DCH MBBS, MD MBBS MBBS MBBS M.D. M.B.B.S. M.B.B.S;DNB MBBS

G. PRACTICE OPTHALMOLO GY CHEST PHYS. GEN. SURGERY PATHOLOGIST DENTAL SURGEON RADIOLOGIST G. PRACTICE G. PRACTICE SURGEON G. PRACTICE G. PRACTICE UROLOGIST, ANDR HOMEOPATHY AYURVED FAMILY PHY. PAEDIATRIC GYNECOLOGIS T PEDIATRICS MEDICINE UROLOGIST PHARMACIST CLINICAL PATHOL SKIN & HAIR OBS, GYN CARDIOLOGIS T ORTHOPEDICS DERMATOLOG Y G. PRACTICE FAMILY PHY. G. PRACTICE G. PRACTICE G. PRACTICE PEDIATRICS INTERNAL MEDICI G. PRACTICE GENERAL MEDICIN G. PRACTICE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEHTA MEISHERI MODY MUNOT NAGDA NAHAR OSWAL PAREKH PAREKH PAREKH PAREKH PARIHAR PARIKH PARIKH PARIKH PARIKH PARMANI PARMAR PARMAR PARMAR PARMAR PARMAR PARMAR PATEL PATEL PATRAWALA PATRAWALA PATWA PUNAMIYA RAJAWAT RAJPARIA RANKA RATHOD RATHOD RATHORE RAYSONI SAKARIYA

ARPITA CHHAYA GIRISH GIRISH GITA HARESH MAHESH MUKAN NEETA SAJJAN SUDHIR TEJRAJ VINOD YOGINI JAWAHAR AARTI RAMESH C. AMIT CHANDRAKAN T CHETNA KHIMRAJ RAVINDRA MANDAKINI AMRUTA GAURAV PRADEEP VARSHA SUMATILAL BHARAT CHANDULAL JAYESH NARENDRA KUMAR POOJA URMILA KIRIT MUKESH KALPANA MANOJ SURENDRA SUNDEEP MANISHA SEJAL TINA RAMESH RAMESH HIMMATLAL ANIL RAMESH

A. P. L. J. M. C. J. A. CHAMPAKLAL J. P. C. V. A. S. M. G. P. A. A. C. S. A. C. C. R. P. K. J. J. J. C. N. C. R. D. M. K. S. H. M. M. T. S. L. K.

M.B.B.S. STUDEN STUDENTIII/IV M M.B.B.S. L.C.E.H M.D. M.B.B.S. M.D. MBBS M.D M.B.B.S D.M M.D. DMB LCEH M.B.B.S. BAMS MD, DNB, PHD BSC, BAMS B.A.M.S, C.G.O. MBBS M.B.B.S. B.H.M.S. BSC, MICROBIOLO MBBS, DCH, FCPS M.D. M.B.B.S, DMRE,D MD, DGO IN DIPLOMA MED. M.B.B.S. MD, FCPS, FICA SFAM G.F.A.M. MD, DCH MBBS BHMS M.S. M.S. MBBS M.B.B.S. B.H.M.S. MBBS ; DGO M.B.B.S. MBBS, MCPS MD ; DNB ; DMRE BHMS B.COM OPTHOMET B.P. TH MBBS M.B.B.S. MBBS MBBS BSAM

FAMILY PHYS. G. PRACTICE PATHOLOGY MED.MICROBI OLOG NEUROLOGY INTERNAL MEDICI G. PRACTICE G. PRACTICE AYURVEDIC PRAC. INTERNAL MEDICI G. PRACTICE FAMILY PHYSICIA ACCUPUNTUR E

PATHOLOGY CHILD & NEW BOR GEN. MEDICINE RADIOLOGIST INFERTILITY CARDIOLOGIS T FAMILY PHYSICIA PEDIATRICS G. PRACTICE G. PRACTICE LAP.-GEN. SURGE OPHTHLMALO GIST G. PRACTICE FAMILY PHYSICIA G. PRACTICE GYNAEIC MS. DEN. SURGER INT. RADIOLOGY OPTHOMETRIS

G. PRACTICE FAMILY PHY. G. PRACTICE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALVI SANGHAVI SANGHAVI SANGHAVI SANGHAVI SANGHVI SANGHVI SANGHVI SANGOI SANGOI SANGOI SANKHALA SANKLECHA SANKLEECHA SAVLA SAVLA SAVLA SAVLA SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH

SHRUTI ACHAL KIRIT MEHUL SAROJ ANKIT KISHORE VIKRAM JYOTSNA NARESH UMESH PRAKASH MUKESH VANDANA JAYSUKH KANTI MAMTA SOMCHAND AATISH AJAY AMBALAL AMRUTA ANAND ANKUR ASHOK ASHOK ATUL ATUL BENOY BHARAT BHASKAR BHAVESH BIHARI CHANDRIKA CHARU CHETAN CHETAN CHIRAGKUMA R DATTABEN DEVIKA DHIRAJLAL DILIP FALGUNI HEMA HIMANSHU JAYESH KALPESH KIRTI KISHOR

M. R. S. P. M. S. P. D. N. S. S. C. U. M. R. S. K. S. L. J. H. K. A. C. G. R. M. A. S. P. K. T. B. C. V. S. N. C. D. K. B. A R. P. P. H. R. (ASS.) M.

D.M.L.T MBBS, FCGP BSAM MBBS, MS DPT, FELLOW GAP M.B.B.S. M.D.(PED) ; MBBS ; MS FIC BHMS LCEH LCEH D.ORTH M.D. PATHOLOGY LCEH L.C.E.H. BSc.,D.H.M.S.; D M.S. ; F.C.P.S. B.A.S.M. C.C.H M.D. L.C.E.H. DIP IN MED LAB MS M.B.B.S. MBBS MS DHMS MS, MCH, DNBF, MS M.D. MD, DM BHMS MBBS GCEH MBBS MBBS DHMS 1ST YR BAMS MBBS B.A.M.S. MBBS MBBS, D.ORTHO, MD, DADCH, MBBS, DNB MBBS, MD M.D.;D.N.B.;DM R M.B.B.S; MS; FR MEDICO GFAM

G. PRACTICE OPTHALMOLO GY PHYSIOTHERA PY NEONATOLOG Y CANCER SURGEON G. PRACTICE G. PRACTICE G. PRACTICE ORTHOPEDICS PAEDIATRIC PATHOLOGY HOMEOPATHI C CON G. PRACTICE EYE & CONTACT L OPTHALMOLO GIST FAMILY PHYSICIA OBSTRETICIA N G. PRACTICE ENT SURGEON GASTROENTE STINO UROLOGIST, ANDR ORTHOPAEDIC S GYNEACOLOGI ST & INT. CARDIOLOGY& G. PRACTICE O HOMEOPATHI C &G DOING MD PLAN TO FURTH S G. PRACTICE G. PRACTICE G. PRACTICE ORTHOPEDICS ANESTHESIOL OGY PEDIATRICS MEDICINE RADIOLOGIST &U GEN. SURGERY,LA G. PRACTICE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH SHETH SHROFF SHROFF SHROFF SHROFF SINGHVI

LAXMICHAND LAXMICHAND MAHENDRA MAHENDRA MANISH MANISHA MAULIK MAVJI MEDHA MEHUL MRUDULA MULJI NARENDRAKU MAR NAVNIT NIKHIL NIKHIL NILESH NISHAD PANKAJ PRABHA PRATIKKUMAR PRAVIN PRAVINA RAJESHRI RAJIV RAJNIKANT RASIK SHARAD CHANDRA SMITA SUJAL SUNIL SUREKHA SURENDRA SURESH SURJI TARA TRUPTI UNNATI URMILA VIJAY VIRAL YOGESH GUNVANTLAL ABHA ANAND HASMUKH SAFALA ASHOK

L. D. U. R. K. S. B. D. M. A. B. K. J. L. K N J. N S. N. N. S. U. V. P. L. S. C. S. S. M. A. B. F. K. S. K. J. D. V. C. D N. R. A. J. A. K.

LCEH D.H.M.S. GFAM GFAM M.D.; DVD, DNB MBBS,YR. FINAL DOML MBBS M.B.B.S. (BOM.) M.B.B.S. MED. STUDENT GFAM BSC, MBBS MBBS M.B.B.S.;D.A(H o MS ORTHO BSC, B.Sc; PhD; DMLT DMLT MCPS, MBBS, DCH MBBS LCEH BCOM GFAM MD (MED), MD (N MD, DA MSC (MICROBIOLO GFAM MS, MBBS, MCH MRCA, MD ; MRCP MBBS M.S. MBBS, DNB DM M.B.B.S. MD, DPB MD, DNB R.N.P. GFAM (MUM) BHMS M.D. M.D.S.I. DFP, MD, DGO, F MD MBBS M.D. ,D.C.P. MS M.D.; D.I.M. MD, DGO, DNB, F M.B.B.S.,M.S.or

G. PRACTICE FAMILY PHY. AYURVED DEMATOLOGY OPTHALMOLO GIST

FAMILY PHY. G. PRACTICE ORTHOPEDICS PATHOLOGY PEDIATRICS G. PRACTICE PARA MEDICAL NEUROLOGIST ANESTHESIOL OGY FAMILY PHY. PAEDIATRIC SURG GASTROENTE ROLOG G. PRACTICE OPTHAL OPTHALMOLO GY GASTROENTE ROLOG G. PRACTICE PATHOLOGY PEDIATRICS BONE SPECIALIST FAMILY PHYSICIA HOMEOPATHY OBS, GYN & ORAL DIA. RAD GYNAECOLOGI ST, RADIOLOGIST FAMILY PHY. PATHOLOGY OPTHALMOLO GIST SKIN DISEASES,S GYNAECOLOGI ST, ORTHOPAEDIC S

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SISODIA SISODIA SUNDESHA SURYA TIMBADIA TURAKHIA VAKHARIA VAKHARIA VIRA VORA VORA VORA SHAH SURANA SHAH SHAH JAIN MEHTA JAIN CHOPADA PATRAWALA JAIN JAIN KUMBHAT SANGHVI GEMAWAT SHAH SABADRA MEHTA JAIN MEHTA SHRIMANKER OSWAL VIRA JAIN GALA MEHTA PATRAWALA MEHTA JAIN SHAH SHAH PARIKH SHAH SHAH MEISHERI JAIN BHANDARI MEHTA

KAPIL SAMPAT NAVRATNA NIRMAL HARESH SHASHIKANT DHANANJAY HETAL HEMLATA MUKESH SHANTILAL SUNIL DHARMESH ASHOK BIMAL TRUPTI MAHENDRA ZIMPU UTTAMCHAND AMITKUMAR KALPANA SUNIL ALPESH SUSHIL BHARAT MAHAVIRCHAN D PRAVIN PRAFULL ALPA PARASMAL BHAGWATI KALPANA VIKAS NILESH MANISHA BHARAT SANJAY PANNALAL RUPA VINID SONAL VISHAL UDAYAN JAYPRAKASH KOKILA ILA MANISH HEMANT ANJALI

S. MBBS SUNDERLALJI M.B.B.S. G. MBBS MD, MBBS, DNB C. MD, DVD, FICA C. M.B.BS. B. L.C.E.M. S. DHMS D. B.Sc. L.C.E.H L. LCEH S. MBBS J. BAMS H. B.H.M.S. GAINDMAL M.D. BIP[IN M.D. BIMAL M.S.` DEVICHAND d.hms DEVESH MBBS BASTIMAL LCEH SHAMJI MBBS SAMIR BHMS BABULAL MBBS BABULAL BDS S. MD PUKHRAJ MD S. md RATILAL MD G. B.D.S. N. M.D. M. MBBS V. GFAM R. MBBS S. III/ MBBS P. LCEH P. III/BHMS(STUD) M. M.D. J. M.D. B. MBBS PHYSIOTHERA M. PIST M. MBBS T. M.D., DA J. MBBS, M.D. K. GFAM,FRSH R. MBBS J. MBBS V. M.S.,FRCS H. B.H.M.S. K. M.S., M.Sc. P. MD;DGO

FAMILY PHY. NEUROLOGIST SKIN, VD, LEPRO G. PRACTICE HOMEOPATHI C &G G. PRACTICE FAMILY PHY. FAMILY PHY. G. PRACTICE PHYSICIAN PHYSICIAN EYE SURGEON PHYS. & SURGEON PHYS. & SURGEON

CARDIOLOGIS T RADIOLOGIST ANAESTHESIA DEMTISTRY ANAESTHESIA FAMILY PHYS. FAMILY PHYS. G. PRACTICE RADIOLOGIST PATHOLOGY FAMILY PHYS. ORTHOEPAEDI C G. PRACTICE ANAESTHESIA PHARMACOLO GY SKIN DISEASES & PAEDIATRIC SURG HOMEOPATHI C &G ORTHAPAEDIC S OBS, GYN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEHTA KOTHARI OSWAL SHAH SHAH JAIN BORANA TELI BORICHA GANGWAL DOSHI JAIN GALA MOTA GADDA SHAH SHAH CHHAJED BURAD JAIN JAIN SHAH SHAH PICHA PICHA MUTHA MUTHA MEHTA BAGHRECHA CHAUHAN CHAUHAN NAHAR SOMANI SHAH SHAH JAIN SHAH SHAH JAIN JAIN JAIN JAIN SHAH VORA VORA SHAH JAIN CHHAJED GOSAR

PRADEEP MOTI SHANTILAL PRITI ANJANA KANTILAL PRAKASH KANAK JAYESH DINESH MANISH PRAVIN NILESH MANILAL GUNWANTI SANJAY MAHENDRA PRAFULLA AJIT KAMAL MEENA NIMESH MANISHA PREETI BHARAT ARATI SATISH NIMESH RAJENDRA DINESH URVI NAISAR SHAILESH SONAL JIVRAJ NEHA RUCHIT VISHAL SHANTILAL DILIP PAYAL ABHAYKUMAR SUNIL RATILAL SHANTA SHRENIK TARACHAND ASHOK PUSHPA

MD;DGO;DFP MS, FRCS PREMCHAND LCEH VISHAL MBBS SUSHIL PHD C.. MD S. MBBS J. BHMS P. MBBS S. DHMS B. MD M. BHMS M. BHMS G. LCEH H. BDS C. LCEH P. BAMS T. DHMS B. LCEH J. BHMS KAMAL BHMS M. MBBS N. MBBS B. DHMS M. DHMS S. MS P MS P. MS KUMAR MBBS C. DOCTOR D. DOCTOR MBBS D. (STUDENT) B. GCEH N. BDS S. MBBS K. BDS A. MBBS M. MBBS B. DHMS G. BHMS BDS (ASS.) FCA MD;DMRD;DMR MOHANLAL E;FI HIRJI M.B.B.S RATILAL M.B.B.S VASANTLAL KASTURCHAN M.B.B.S, M.S B.SC (HONS), D] G. K M.F.A.M KANTILAL B.SC., P.T

GYNEACOLOG Y CARDIOVASCU LAR HOMEOPATHY GYNAECOLOGI ST, ANAESTHESIA HOMEOPATHI C &G G. PRACTICE PAEDIATRIC FAMILY PHYS. G. PRACTICE G. PRACTICE DENTIST HOMEOPATHI C &G G. PRACTICE G. PRACTICE G. PRACTICE HOMEOPATHI C &G HOMEOPATHI C &G HOMEOPATHI C &G EYE OPHTHLMALO GIST OPTHALMOLO GIST HOMEOPATHI C &G HOMEOPATHI C &G G. PRACTICE FAMILY PHYS.

G. PRACTICE HOMEOPATHI C &G EXEC. DIREC. RADIOLOGIST G. PRACTICE G. PRACTICE ORTHOPAEDIC S G. PRACTICE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JANKHARIA JANKHARIA JANKHARIA JAIN DALAL DOSHI DOSHI SHAH MEHTA DOSHI MARU SHAH SHAH SHAH GALA GALA JAIN PUNAMIYA SHAH SHAH JAIN SHAH SHAH MEHTA JAIN BHANDARI GALA GALA JAIN SHAH SHAH JAIN JHAVERI SHAH SHAH SHAH JAIN JAIN PUNAMIYA PUNAMIYA SHAH BHANSALI MEHTA SHAH PARMAR BHANDARI SHAH SHAH JAIN

BHAVIN BIJAL GOVINDJI PREMLATA JYOTIRVADAN VAISHALI BIPIN DEVAANA PARESH RANNA NILESH BHARAT TANVI TARU JAYESH BHAVINI PRADEEP JAYANTI BIMAL HEMCHANDRA SEJAL NAVINCHANDR A PADMA BHIKAMCHAND PREMLATA MAHESH BHAVNA SANJAY SHANTISARUP VIPUL VIJLAL PREMCHAND ASHOK SHANTILAL MADHUBEN MANISH JAYPAL SUNIL VIKAS PARAS HARILAL SUMATICHAND RA BHUPATRAI NISHIT CHIRAG BASANTI BHARAT ASHOK JITENDRA

GOVINDJI B RANMAL H. N. RAMESH C. K. P. B. J. T. NARENDRA MAHESH JAYANTILAL JAYESH INDERCHAND DANRAJ MUKESH NAVIN ABHAY BHOJRAJ CHIMANLAL BHANWARLAL HASMUKH MAGRUPCHAN DJI SANJAY D. ULFATRAI VIJLAL HIRALAL BASTIMAAJ BABUBHAI NAGINDAS S. SHANTILAL VIJAY KUMAR PARAS K SHIVJI GHEVARCHAN D CHHOTALAL J BHARAT MAHESH CHHOTALAL RAJENDRA

M.D. D.M.R.D M.B.B.S., D.,M. M.B.B.S ., D.M. D.S.J.A M.D.; IN P.G. D.A DIETET MBBSD MD BHMS MD MBBS MS STUDENT 1ST YEA M.B.B.S, D.G.O. M.S M.B.B.S B.A.M.S M.B.B.S B.H.M.S B.H.M.S B.H.M.S M.B.B.S M.C.P.S L.C.P.S M.B.B.S D.A.C D.H.M.S M.B.B.S M.S M.B.B.S. M.S DORL, FRCS D.M.L.T M.SC M.B.BS, D.C.H, M.S. F.C.P.S DO M.D D.A.S.F M.S M.B.B.S M.D M.B.B.S M.B.BS D.A.S.F D.H.B F.R.C.P, D.SC D.M.B, M.S B.D.S L.C.E.H M.D M.S D.N.B M.D

RADIOLOGIST RADIOLOGIST RADIOLOGIST ACCUPUNTUR E ANAESTHESIO LOGY DIETICIAN G. PRACTICE PAEDIATRIC G. PRACTICE GYNEACOLOGI ST & G. PRACTICE SURGEON GYNAECOLOGI ST ORTHOEPAEDI C FAMILY PHYSICIA SKIN DISEASES & FAMILY PHYS.& G. PRACTICE O

HERBAL COSMTOLO ACCUPUNTUR E G. PRACTICE OPTHALMOLO GY ENT SURGEON ENT SURGEON LAB. INSTURMENT PAEDIATRIC OPTHALMOLO GY PATHOLOGY OPTHALMOLO GY GEN. MEDICINE STUDYING FOR M.

G. PRACTICE HEMATOLOGY ENT SURGEON DEMTISTRY MEDICINE PLASTIC SURG. ANAESTHESIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAIN BHUTA JAIN GURJAR LUNIA PORWAL KOTHARI SANGHAVI JAIN JAIN SHAH SHAH SHAH SHAH SHAH MEHTA JAIN SHAH BHANKHARIA JAIN GANDHI SHAH SHAH SHAH KOTHARI SHAH SHAH JAIN SATRA SANKLECHA HINGARH JAIN SHAH SHAH SIROYA RAO (JAIN) CHAUHAN MARDIA PAHADE MEHTA DOSHI JAIN JAIN JAIN GHALLA SHAH GANDHI GANDHI SHAH

SANJEEV RAVINDRA PRAMOD JIGISHA JAYANTI SANJAY MAHENDRA SNEHAL TARACHAND SHANTI HEMANG SUDHA CHHOTALAL DEVANG SATISH HITENDRA SUBHASH SHIRISH DIMPLE INDER VIJAY KISHOR BIPIN RAVI MINAXI PANKAJ ANIL INDRAJITKUMA R MANSUKH KANTILAL PRAVIN HASTIMAL DEVANG BIHARILAL VINODKUMAR SHARADKUMA RI DINESH BALWANT VIJAY PARAS PANNA RAMESHKUMA R BASANT POONAM MANSUKH REKHA AMIT MANOJ PINAKIN

CHANDMAL BABULAL SHAILESH S. CHAMPALAL OTARMAL TARACHAND KASTURCHAN D D. CHHOTALAL CHHOTALAL ANANDJI CHHOTALAL CHATURCHAN D BASANT R H. ASHISH H MUKUNDLAL VASANJI RUPSHI VINOD KULIN HAKAMCHAND MANILAL BRIJLAL BABULAL NENSUKH GHISULAL JASRAJ KALYANBHAI TRIBHOWAND AS BHAWARLAL PRABHAKAR CHANDULAL R NEMICHAND NIRANJAN RAJENDRA PUKHRAJ RAJMAL LALIT PREMJI PINAKIN RATAN RATAN JASWANTLAL

M.CH, M.S, FASI B.D.S. D.H.M.S D.H.M.S M.B.B.S M.B.B.S, M.D M.D M.D B.SC, G.F.A.M M.D B.A.M.S B.A, L.L.B M.B.B.S, M.S D.A.P, C.Y.S, N M.B.B.S M.S G.C.E.H B.A.M.S, L.M.P M.B.B.S, D.V.D M.B.B.S M.B.B.S B.S.A M.B.B.S M.S D.I.O.B B.SC M.L.T C.A.S.C M.B.B.S M.B.B.S M.S M.B.B.S B.A.M. M.B.B.S M.D, D.C.H M.B.B.S M.S M.D B.H.M.S M.S M.B.B.S M.B.B.S M.B.B.S L.C.E.H L.C.E.H B.D.S IIND YEAR M.D (SKIN) D.V. M.S M.S D.N.B (SURGEN) M.S

ORTHAPAEDIC S DENTAL SURGEON HOMEOPATHY FAMILY PHYSICIA CARDIOLOGIS T PATHOLOGY G. PRACTICE DIABETES AYURVED AYURVED EYE AYURVED PHYSICIAN OPTHALMOLO GY G. PRACTICE FAMILY PHYSICIA DEMATOLOGY INTENIVIST G. PRACTICE G. PRACTICE OPTHALMOLO GY ORTHAPAEDIC S OCCUPATIONA L TH PATHOLOGY G.D G. PRACTICE GEN SURGERY G. PRACTICE AYURVEDIC PRAC. G. PRACTICE PAEDIATRIC FAMILY PHY. LAPROSCOPIC SUR GYNEACOLOGI ST & HOMEOPATHY ENT SURGEON G. PRACTICE D.A G. PRACTICE HOMEOPATHY DEMATOLOGY BREAST CANCER S SURGEON LAPAROSCOPI C& ORTHOPAEDIC SUR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAIN BOTHRA BOTHRA BALDOTA SHAH BHANDARI JAIN PALRECHA GOGRI GOSHAR MUTHA MUTHA MEHTA SHAH SHRIMANKAR MEHTA MEHTA SHAH SANGHAVI SHETH SHAH DOSI BHANDARI SANCHETI SHAH DOSHI CHORDIA SHAH SHAH MEHTA MEHTA MEHTA KENIA SHAH SHAH MEHTA PARIKH MEHTA DOSHI JAIN JAIN JAIN SHAH SHAH SANGHVI SHAH MARU SHAH

CHANDRAPRA KASH RAJENDRA KIRTI AMRIT NITIN PRIYANKA HIMSHIKHA PRAKASH MANISHA MEGHJI SATISH ARATI ASHWIN PRASANNA KALPANA HARSHA NITIN DHANANJAY KIRTI SHASHIKANT REETA GARIMA BASANTI RAJESHREE ANIL KUMAR NILESH MUKESH CHANDRAKAN T BINEETA SANDIP DILIPKUMAR CHANDRAKAN T AJAY L KRUTIKA RAJ NARENDRA MANISH SUVARNA NITIN ALPA ANJALI AMI NAYAN RAJEN PRADIP DHIREN

MOTILAL

L.C.E.H M.S ENT SURAJMAL M.B.B.S M.B.B.S D.C.H K M.D 1ST B.D.S PRAVINKUMAR YEAR CHANDRAPRA KASH STUDENT C M.B.B.S RASHESH M.B.B.S NARSHI M.B.B.S D.C.H PUKRAJ M.S SATISH M.S B. MD,FACC S. MD,DNB R. MBBS N. MD J. MD M. BDS S. BSAM S. H. MS MBBS M. LCEH V. BHMS K. MBBS P. MD P. HARAKHCHAN MBBS D D.H.M.S C.C.M HEMCHAND M.B.B.S SANDIP M.B.B.S DILIPKUMAR M.D D.C.H PUNAMCHAND M.B.B.S MAGANLAL M.B.B.S L M.D. M MD. STUDYING IN JAGDISH B.P MD. M.S. FICS, FAIS P M.D NITIN B.SC, D.M.L.T B.S.C M.S AJAY M.B..B.S HIMMATLAL B.H.M.S KANTILAL PRAVINCHAND M.S MNAMS RA M.S D.H.M.S, CFP L (B RAMANLAL M..D. D.M

G. PRACTICE ENT CHILD SPECIALIS PAEDIATRIC PAEDIATRIC DENTAL

G. PRACTICE FAMILY PHYS. ORTHOPAEDIC SUR EYE OPTHALMOLO CARDIOVASCU LAR GASTROENTE ROLOG G. PRACTICE ANAESTHESIA ANAESTHESIA DENTAL SURGEON G. PRACTICE GYNECOLOGIS T G. PRACTICE HOMEOPATHY CHEST PHYS. G. PRACTICE G. PRACTICE WEIGHT GAIN/LOS OBS, GYN PAEDIATRIC FAMILY PHYS. FAMILY PHYS. GYNAECOLOGI ST GYNAECOLOGI ST SKIN DISEASES & SURGERY RADIOLOGIST PATHOLOGY PATHOLOGY OPTHALMOLO GY GYNAECOLOG Y UROLOGIST ENT G. PRACTICE CARDIOLOGIS T

YEARPRAC 27 19 20 25 8 2 25 30 39 10 25 8 20 25 12 8 1976 25 18 25 1MTH

24 26 46 37 40 36 8 18 32 2 9 34 18 18 4 30 12 2 18 25 20

BIRTHDATE 12-Aug-54 17-Apr-62 08-Aug-52 25-May-47 03-Dec-69 11-Jun-78 14-Jul-49 16-Oct-46 04-May-51 06-Aug-40 30-Sep-70 04-Oct-51 26-May-79 26-Jul-73 27-Sep-60 23-Oct-47 10-Sep-66 05-Feb-72 12-Apr-49 05-Sep-52 31-Dec-52 08-Aug-00 28-Sep-75 10-Mar-80 08-Aug-77 10-Apr-59 17-Nov-49 10-Dec-75 06-Nov-29 10-Mar-33 01-Nov-38 09-Nov-42 04-Oct-73 26-Nov-55 26-Oct-48 02-Jul-73 14-Nov-72 22-Apr-44 05-May-58 04-Jan-64 15-Jun-77 20-Nov-49 16-Jan-62 25-Aug-75 31-Oct-56 27-Sep-54 29-Jan-41 17-Jul-58

SEX M M M M M F M F M M M M F F M F M M M M F M M M F F F M M F M A M F F M M M F M M M F M M M M

BLDGRP O POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A RH+VE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE AB +VE B POSITIVE AB NEGATIVE B POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B RH POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O RH +VE AB POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B NEGATIVE O RH +VE B POSITIVE

MARANV HOSPATT 19-Feb-83 22-Feb-00 PEOPLES 11-Dec-75 MOBILE HOSP, AGARWAL CLINIC, MALAD NULIFE 27-Apr-00 HOSPITAL SADBHAV 22-Dec-03 FOUNDATION BOMBAY 21-May-74 HOSP. LION LTMG, 31-May-71 TARACHAND 05-Jun-00 NANAWATI 11-Dec-69 HOSP, RESP. DIV OF MEDICINE, 10-Mar-00 04-May-00 SIR H.N. HOSPITAL SANJIVANI HOSP, LION LTMG, JIVDANI 31-May-71 TARACHAND 07-Mar-00 30-Nov-93 28-Nov-77 HINDU SABHA 19-Apr-00 HOSPITAL VIJAYA 10-May-00 MATERNITY BOMBAY 28-Jun-00 HOSP. 26-Apr-01 15-May-01 24-Nov-80 18-Jan-75 21-Apr-03 25-Apr-00 25-Apr-00 13-Dec-00 20-Feb-69 25-May-97 26-Apr-00 FREE LANCER TO REVIVAL TERNA MED. COLLEGE. SIR H.N. . HOSPITAL, CONWEST JAIN CLINIC

JAGDISH N. HOME

28-May-00 25-May-97 17-May-00 SIR J.J. GR. F 23-Nov-86 HOSPT. & 25-Apr-00 19-Feb-73 21-Oct-89 30-Dec-96 05-Dec-84 SIR H.N. 19-Dec-81 HOSPT., SIDDHARTH 01-May-00 MUN. GEN.

10

STUDENT 37 25 13 18 10 24 18 21 18 17 18 1 1/2 7 20 30 20 32 3 15 18 18 10 18 15 28 21 6 18 26

20-Apr-70 15-Nov-79 20-Aug-82 01-May-74 24-Jan-81 25-May-84 14-Apr-39 30-Jun-72 01-May-50 19-Mar-66 29-Nov-60 14-Feb-62 22-Aug-59 16-Oct-56 04-Jun-57 20-Mar-59 14-Nov-30 12-Dec-59 10-Sep-57 14-Oct-76 12-Jul-51 27-Nov-74 19-Apr-67 16-Jul-55 10-Jul-47 01-Aug-57 01-Jan-46 13-Sep-75 16-Dec-66 14-Jul-60 18-Dec-61 30-Jun-00 28-Aug-60 01-Jun-80 07-Dec-62 01-Jan-46 25-Apr-58 23-Dec-72 01-Oct-57 18-Oct-51 03-Jun-80 20-Mar-82 16-May-63 05-Aug-57 08-Sep-71 17-Sep-45 10-Feb-52 10-Dec-46

19 18 3 36 20

M M M F M M M M M M M M M M M M M F M M F M M F M M M M M M F M M M F M M M M M M F M M M M M M M

B POSITIVE

26-Feb-00 J.J. HOSP. IIIRD MBBS, K.J. SOMAYA

O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B NEGATIVE O NEGATIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE ABPOSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE ARH POSITIVE O POSITIVE BRH POSITIVE O POSITIVE ORH POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE AB NEGATIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE

BHARTIY 30-Jan-67 AROGYA NIDHI SIDDHI HOSP, LAKSHDEEP 08-Jun-91 17-Dec-89 24-Apr-88 28-Apr-00 14-May-82 19-Jan-00 27-Jun-00

ARPAN EYE BANK BOMBAY HOSP NANAVATI HOSP, MARU

27-Jun-00 28-Jan-00 S.K SHINGHANIA JAIN 16-Feb-00 MATERNITY & 18-May-03 PKC HOSPITAL NIRMALA MAT. 16-May-00 & SUGICAL AKASHDEEP 10-Jul-00 HOSP 06-Jul-00 09-May-83 18-Feb-72 17-Jan-01 MAHAVIR 03-Mar-00 MATERNITY & ELIZABETH HOSPITAL 08-Dec-82 23-Apr-85 SANJEEVANI 13-Jun-00 HOSP 17-May-00 17-May-86 17-Jun-70 18-Nov-00 09-May-00 18-Jun-79 19-Nov-73

ADARSH JAIN HEALTH GURUNAMAK DIAG. DENTRESIR H.N. HOSPT.

28-Jan-88 28-Nov-00 26-Nov-96 22-Jan-65 05-Feb-76

NAKODA HOSP GURUNANAK HOSPITIAL KASTURBA HOSP & DIST. MANF. OF

24 16 20

10-Sep-52 25-Feb-59 10-Nov-61 26-Aug-63 05-Dec-65 16-Sep-63 11-Oct-61 08-May-76 24-May-48 17-Feb-70 14-Dec-74 20-Mar-68 15-Aug-64 08-Oct-33 01-Feb-70 07-Mar-52 15-May-76 25-Sep-51 07-Feb-74 12-Jun-60 25-Nov-78 07-Apr-56 10-Aug-29 03-Jun-62 17-Dec-00 11-Jul-58 03-Sep-70 08-Oct-00 15-Feb-79 27-Apr-64 01-Jun-72 10-Nov-00 15-Jul-48 18-Nov-77 09-Aug-63 12-Jul-69 24-Jun-70 05-Sep-45 11-Feb-74 05-Oct-57 19-Mar-51 03-Jan-79 16-Jul-58 13-Oct-79 19-Aug-78 29-Dec-47

M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M F M M M F M M M F M M

A POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE ORH POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O NEGATIVE AB POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B NEGATIVE O NEGATIVE O POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE

SIR H.N. 16-Feb-00 HOSPITAL RADHIBAI 18-Dec-84 WATUMULL 24-Nov-00 09-Dec-00 08-Jul-00 19-May-86 23-Apr-85 SIR J.J. 19-Feb-00 HOSPITAL 07-Jul-00 06-Mar-94 19-Feb-00 LECTURER AGARWAL CLINIC , 24-May-93 PEOPLES 19-Jan-00 MOKHE HOSP YEARLA 02-Nov-93 MEDICAL 23-Apr-78 ADARSH NURSING AAKASHDEEP 10-Jul-00 HOSPT., IST 14-Dec-96 08-Jun-87 LILAVATI, 03-Mar-00 BREACH 30-Apr-86 28-Nov-00 PKC 08-Dec-82 CHARITABL 15-Feb-00 JAIN NURSING HOME 23-Nov-89 28-Apr-96 08-Dec-74 05-Mar-00 01-Dec-00 16-Jan-93 01-Dec-95 22-May-75 27-Feb-00 13-Feb-79 27-Apr-00 27-Nov-83 05-Mar-00 21-Jun-00 11-Dec-00 D.S. KOTHARI HOSP SANJIVINI HOPT. DY. DIRECTOR HEALTH

11 16

22 9 1 1/2 14 10 43 7 25 5 25 7 17 15 46 18 17 18

15 10 10 28

ST. ELIZABETH, MADRAS UNIVERSITY HABIB DR. BATRA'S POSITIVE

28 23 25 12 6MTHS

17 25 6

25 35 15 4 23 22 14 20 17 15 18 4 8 5 24 1 1 15 26 2 25 28 4 29 2 30 11 13 11 25 26 7

01-Jun-60 18-Oct-55 31-Aug-69 09-Feb-00 10-Nov-82 01-Jan-50 05-Jul-00 12-Dec-64 07-Jul-00 03-Oct-57 29-Aug-56 05-Dec-65 16-Aug-50 24-Jan-64 12-Sep-60 13-Dec-60 20-Nov-75 07-Nov-68 19-May-75 24-Aug-38 25-Jun-54 31-Aug-75 25-Mar-77 03-Sep-62 20-Jul-51 17-May-72 29-Jan-50 04-Aug-51 06-Nov-45 23-Sep-57 23-Dec-46 15-Feb-72 30-Sep-45 24-Jan-66 02-Mar-64 08-Nov-67 17-Feb-53 28-Feb-46 31-Dec-51 06-Mar-65 30-Apr-55 13-Nov-54 04-Oct-45 09-May-49 15-Jan-77 11-Jul-53 15-Sep-79 20-Apr-58

M F M M F M M F F M M M M M M M M M F F M M M M M M M M F F M M M F M M M F M M M F M M M M M M

O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B NEGATIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O NEGATIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE A NEGATIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A NEGATIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE

21-Apr-00 27-Apr-00 17-Jun-97 15-Feb-00 KEM HOSPITAL 16-May-71 17-May-00 09-Dec-00 22-May-00 07-Nov-79 26-Jun-00 26-Jun-90 04-Feb-03 09-Dec-84 08-Jun-00 21-Apr-85 05-Feb-00 21-Feb-00

PRIVATE D.S. KOTHARI HOSP.

NAKODA HOSP

P.H. MEDICAL

24-Apr-80 02-Dec-00 K.E.M. HOSPITAL SHRADDHA 15-Mar-00 MATERNITY 17-May-69 MANORAM 31-May-98 HOSPITAL SUSHMISHA 01-May-77 HOSPITAL, M. SIDDHARTH 05-Dec-00 HOSP AGRAWAL 26-Feb-77 HOSPITAL AGARWAL 10-May-79 HOSPITAL, 03-Dec-00 LILAVATI HOSP 31-Jan-71 JASLOK HOSP 21-Feb-00 HEERA MONGI 21-Feb-00 HEERA MONGI 28-Feb-00 03-Jun-79 01-Jul-75 AGRAWAL N. 07-Jun-00 HOME

25 24 STUDENT

15-Mar-00 24-Feb-04 11-Jul-53 NAIR HOSPT.

18 25 15 6 17 20 30 28 25 18 23 35 23 2 33 21 YRS. 35 10 32 30 44 16 30 6MTHS 20 10 30 26 15 24 24 25 9 7 1 25 21 30 25

06-Jan-83 25-Aug-81 31-Dec-62 21-Sep-53 17-Jul-62 12-Oct-71 09-Oct-57 03-Jul-56 24-Aug-00 02-Mar-59 15-Sep-51 05-Apr-52 28-Jul-62 21-Jan-55 06-Sep-28 01-Oct-74 29-Jul-52 13-Mar-79 12-Oct-48 27-Feb-71 02-Mar-55 09-Jun-38 02-Aug-62 30-Apr-76 16-May-82 31-Jan-42 13-Mar-43 24-Nov-34 22-Nov-00 10-Jul-44 02-Apr-80 05-Feb-56 27-Aug-00 31-Oct-00 04-Nov-52 14-Dec-65 24-Nov-53 10-Sep-50 20-Jul-54 17-Jul-66 08-Apr-80 16-May-00 09-Jun-81 15-Sep-50 14-Dec-56 21-Jun-47 25-Jan-73 20-Oct-52

F F M M F M M M F M M M M F M F M M M M F M M F F M M F M M M M M F F M M F M M M F F F M M M M M

O NEGATIVE O POSITIVE O POSITIVE A NEGATIVE O POSITIVE A NEGATIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE AB POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE AB NEGATIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O NEGATIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE

STUDENT III / IV MBBS IN 08-Mar-00 17-May-87 31-Jan-00 17-May-87 28-Apr-00 10-Oct-00 06-Dec-00 29-Mar-78 21-Feb-00 28-Nov-00 AGRAWAL HOSPITIAL

PROF & HEAD, DEPT-SIR J.J NEELAM NURSING

11-Dec-00 CHIRANJIVI HOSP THANA 29-Dec-80 G.T. HOSP 19-Feb-00 30-Jun-00 17-Jun-00 29-Nov-62 16-Feb-00 BHATIA HOSPT, K.J. SOMAIYA HOSPT. ; JUST COMPLETED KEM HOSP. JASLOK, BREACH SHRI CHANDRA H.N., BHATIA, HABIB,

12-Dec-00 12-Dec-00 04-May-61 21-May-00 30-Jan-00

PARMAR 10-Jul-00 HOSPITAL PARMAR 10-Jul-00 HOSPITAL GHOGHARI 30-Jan-00 VISA SHIRMALI 12-Aug-00 ROTARY SION, 26-Jun-77 MANAV SEVA KALPANA 26-Jun-77 NURSING 21-May-00 BOMBAY 20-Nov-00 HOSPITAL

B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE

27-Feb-75 25-Apr-00 DR. CHHAJED 20-Nov-64 MEDICAL H.N. HOSP 23-Jun-80

43 25

8 YRS 15 30

5 14 7 15 20 3 32

24-Jul-86 04-Jul-35 26-Jan-56 23-Jun-77 15-May-36 20-Nov-72 13-Sep-59 06-Nov-49 06-Oct-65 14-Apr-63 28-Feb-66 10-Dec-69 07-Mar-66 18-Sep-70 27-Apr-63 16-Mar-51 01-Jan-78 29-Jul-38 28-Apr-76 29-Dec-59 30-Apr-76 08-Feb-54 01-Nov-82 29-Jan-49 04-Jun-37 04-Oct-64 04-Dec-59 15-Nov-70 29-Jun-53 02-Nov-54 ############# 23-Dec-38 30-Dec-57 11-May-80 02-Nov-79 09-Nov-62 03-Sep-84 05-Jul-50 03-Sep-36 18-Jun-54 14-Oct-64 03-Jan-65 13-Jun-67 06-Jul-70 14-Sep-00 27-Sep-67 01-Aug-51 27-Sep-41

20 6

27 13 15 2 22 17 8 20

18 28 25 10 12

9 2 35

M M M F M M M F M M M M F M M F M M M M F M M M M M M M B M M M F F M M M F F M M F F M M M M M

AB POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O NEGATIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B _VE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE

INTERSHIP : JAGJIVANRAM 18-Jan-00 SHETH SHRI 31-Mar-78 CHT. DISP

02-Jul-00 JASLOK 16-Apr-84 HOSPT. & BOMBAY 26-May-00 HOSPITAL

SWASTIK, NULIFE SIR J.J. GROUP OF SHRI K.V.O. STHANAKWAS AT DR. S.K. SAVLAHOSPT., MARU CLINIC, 23-May-00 HINDU SABHA JEEVAN JYOT HOSPITAL 29-Dec-59 03-Mar-02 BOMBAY HOSP 17-Feb-00 29-Nov-93 29-Nov-93 06-Jun-87 25-Feb-00 11-Mar-82 29-Jun-64 26-Mar-89 16-Feb-00 09-Nov-00 06-Dec-00 22-Jan-00 17-Jul-00 09-Dec-00 06-Dec-00 MGM, CBD, MARU, SIDDHARTH, MAHAVIR OVIN PVT HOSP DR. SHAH MATERNITY & ASIAN HEART INST DR. SHAH'S MATERNITY &

06-Feb-88 HEERABEN 27-May-75 NURSING 02-Mar-74 18-Feb-00 NEELGIRI 16-Feb-00 HOSP BREACH 03-Mar-02 CANDY HOSP *JP DIAG. 22-May-00 CENTRE, BOMBAY 08-Dec-90 HOSPITAL

21 25 40 13 1 34 32

28 22 15 24 18 18 19 34 40 29 19 12 6 30 44 15 5 12 29 27 6 1984 32 4 9 28 19

09-Jul-57 M 24-Aug-00 M 18-Oct-38 M M 05-Sep-64 M F 19-Aug-82 M 28-Jan-42 M 27-Nov-48 F 23-Apr-83 M 20-Sep-41 F 17-Nov-44 M 15-Aug-55 M 06-Jun-55 M 11-Sep-56 M 15-Jan-58 M 13-Feb-66 M 30-Nov-59 M 25-Aug-60 M 12-Aug-42 F 08-Oct-80 M 20-Dec-36 M 06-Apr-44 F 22-Jan-57 F 28-Sep-66 M 10-Jul-35 M 18-Jul-63 M 31-Jul-00 M 25-Dec-33 M 17-Jul-62 F 14-Jun-67 M 24-Jun-59 M 19-Aug-40 F 12-Mar-45 M 17-Jul-70 M 17-Dec-40 M 19-Jul-45 F 02-Mar-64 F 22-Jan-00 F 21-Nov-53 F 02-Nov-55 M 03-Mar-56 16-Feb-31 10-Jul-67 06-Feb-69 23-May-39 24-Aug-69 21-Aug-50 M M M M M F M

AB POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B NEGATIVE A POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O NEGATIVE AB POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B NEGATIVE AB POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE

04-Feb-84 28-Mar-00 08-Feb-64 BHATIA 30-Jan-00 HOPITAL; B.J. 10-Jul-03 GRANT MED. COLLEGE. 24-Jan-72 24-Jan-72 GRANT MED. COLLOGE & 09-Dec-00 12-Feb-00 02-Feb-00 26-Apr-82 BHATIA, D.S 02-May-00 .KOTHARI 15-Apr-84 15-Jun-90 13-Dec-00 29-May-00 06-Jun-00 06-May-62 04-Dec-00 31-Jan-00 25-Apr-00 05-Mar-64 04-Jun-96 16-Jun-00 12-May-56 10-Jul-00 07-Mar-88 29-Jun-64 21-Feb-71 10-Dec-00 21-Feb-71 22-May-00 04-Dec-78 31-Jan-00 AGARWAL CLINIC, SHRI MAHAVIR CLINIC, WADIA KEM HOSP, CONWEST RAJESHRI MATERNITY HINDUJA, JASLOK, H.N., JASLOK HOSPT., SIR. MARU GENERAL H.N. HOSP, LILAVATI H.N. HOSP, D.S. KOTHARI PRAGATI HOSP SHAH NURSING

46 7 34 7 20

14-Nov-00 26-Nov-57 BREACH CANDY EYE SHROFF 23-Dec-96 CLINICPROF. & RETD. 13-May-68 HEAD, J.J. SHROFF EYE 23-Dec-96 HOSP NANAVATI 04-May-00 HOSPT. ,

1 35 19 13 30 22 18 18 15 8 20 10 YEARS 10 11 years -20 YEARS 2 6 YEARS 10 MONTHS 20 YEARS 16 YEARS 12 years 9 8 30 30 7 15 20 25 46 25 12 7 SINCE 1961 35 33 25 8 16 21

21-Oct-78 10-May-48 01-Jun-61 15-Aug-56 23-Jun-00 16-Jan-48 09-Oct-59 29-Aug-63 23-Oct-51 10-Sep-61 20-Mar-47 05-Oct-58 29-Dec-70 22-Aug-54 20-Jul-68 20-Dec-67 02-Jun-73 26-Feb-82 12-Jun-62 22-Jul-75 01-Jan-70 06-Dec-80 22-Dec-85 03-Sep-55 21-Jul-57 26-Jul-63 28-Nov-37 21-Dec-74 26-Apr-71 08-Sep-47 01-Oct-38 29-Aug-59 25-Oct-83 12-Sep-64 07-Jun-83 28-Feb-54 30-May-53 29-Jan-32 10-Jul-56 01-Jun-68 09-Nov-70 16-Apr-00 19-Jul-39 28-Jun-45 15-Jan-46 26-Sep-45 24-Mar-72 13-Dec-62 13-Oct-00

M N M M M M F M F M M M M M M F M F M M F M M M M M M M F M F M M M F M M M F M F M M M F F M M F

AB POSITIVE AB NEGATIVE A POSITIVE O POSITIVE A NEGATIVE O NEGATIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE O NEGATIVE B POSITIVE B POSITIVE A NEGATIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O NEGATIVE A POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE

03-Jul-00 15-May-81 H.N. HOSP, 21-Feb-00 NAIR, 14-Dec-00 06-Dec-86 18-Nov-87 12-May-00 20-Jan-84 01-Jun-00 06-May-00 16-May-71 16-May-91 20-May-97 09-Dec-00 11-Dec-04 04-Dec-96

25-Jun-84 04-Dec-86 05-May-00 SPECTRUM 11-Feb-00 HEALTHCARE 22-May-94 17-May-00 14-Aug-88 23-Apr-00 NANAVATI 21-May-00 HOSPT., D.S. KOTHARI 27-May-00 HOSPT. 25-May-00 21-Feb-81 DR. D.Y. PATIL 19-Nov-92 MED. 10-Dec-94 01-Feb-00 08-Jul-00 08-Jul-00 SIR H.N.HOSPT. 26-Nov-96 BOMBAY 25-Dec-00 HOSPT. BHATIA 08-Jun-00 HOSPT.,

24 40 22 1 12 15 20 14 YEARS 6 YEARS 17 YEARS 10 YEARS 4 YEARS 12 YEARS 20 25 YEARS 15 years 19 YEARS 18 YEARS 12 YEARS 12 YEARS 12 YEARS 3 YEARS 5 YEARS 5 YEARS 5 YEARS 9 YEArRS 20 6 4 17 2 40

08-Nov-00 25-Nov-32 18-May-56 04-Dec-00 10-Apr-59 01-Jul-59 30-Oct-55 25-Oct-64 20-Dec-71 08-Dec-64 04-Jun-68 15-Jul-74 02-Dec-67 11-Dec-58 24-Apr-54 03-Apr-60 25-Oct-51 03-Mar-66 28-Mar-63 30-Jun-67 27-Jul-69 02-Feb-66 17-Aug-66

14 3

14-Oct-69 20-Apr-52 19-Jul-74 04-Sep-77 14-Sep-83 19-Mar-62 02-Aug-77 20-Jan-39 03-Jun-86 13-May-82 26-Feb-80 26-May-63 20-Mar-77 30-Jul-58 06-Jan-54 04-Feb-45 15-May-44 21-Jan-51 03-Dec-34 17-Jul-00 07-Jan-53

23 33 32 23 42 25 SINCE 1

M M M F F M M M M M M M M M F M M M M M F M F F M F M M M M F M M M M M M M M M F M M M F M M M F

B POSITIVE A +VE AB POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE O NEGATIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE

BHATIA 08-Jul-00 HOSPT.' 07-Jan-83 24-Nov-80 06-Mar-00 04-Feb-00 07-Feb-91 16-Feb-97 30-May-91 12-Dec-00 15-Jan-00 08-May-00 04-Jun-00 02-Apr-88 26-Jun-77 10-Jul-00 28-Jan-88 17-Feb-00 17-Feb-00 22-Feb-00 20-Feb-00

O POSITIVE

A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE

22-May-94 10-May-00 LECTURER AT 09-Jan-00 VIRAR HOMO. RAM KRISHNA 09-Jan-00 MISSION 28-Apr-86 30-Jan-00 28-May-58 13-May-82 04-Dec-00 02-May-00 03-Feb-85 10-Oct-00 10-Jul-00 10-Jul-00 29-Nov-73 28-Feb-60 05-Mar-79 10-May-00 JASLOK HOSPITAL T.N. MEDICAL COLLEGE,

O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE

10 35 5 27 5 30 10 12 30 15 25 8 11 25 1 1 34 15 20 5 19 14 14 51 20 41 20 26 50 50 5 24

48 41 8 16 27 17 3

29-Jan-65 16-Oct-65 29-Apr-36 01-Aug-76 10-Dec-45 14-Sep-76 26-Nov-50 14-Feb-67 04-Jun-67 25-Mar-50 28-Oct-69 09-Oct-98 28-Mar-86 21-Oct-52 11-Jul-68 24-Aug-69 10-Feb-73 06-Feb-53 27-May-79 25-Dec-80 05-Sep-79 23-Jul-42 01-Apr-52 20-Mar-52 01-Aug-76 17-Dec-62 12-Apr-66 27-Jul-64 02-Oct-27 09-Apr-62 18-Mar-37 09-Oct-56 14-Sep-00 09-Mar-23 09-Apr-29 01-May-66 14-May-81 15-Aug-53 22-Jan-75 27-Aug-49 12-Aug-31 13-Apr-50 10-Sep-33 30-Dec-63 04-Dec-84

M F M F M F M M M F M M F F M F M M M M F M F M F M F M M M M M M M F M M M M M M M M M M F 11-Mar-47 M 12-Aug-52 M 08-Sep-71 M

B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B NEGATIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE

M.B.P.T KASTURBA HOSPITAL JASLOK 16-Feb-64 HOSPITAL & 09-May-00 SIR H.N. 18-Jan-25 HOSPT., BSES ST. ELIZABETH HOSPITAL, 21-Jan-00 18-Jan-91 20-Jun-00 15-May-96 16-Dec-96 HABIB 13-Dec-00 HOSPITAL SUVARNA 17-Jan-00 HOSPITAL, 17-Jan-00 06-Feb-76

23-Apr-04 06-May-00 09-May-74 09-May-00 29-May-85 17-Feb-91 17-Feb-91 12-Dec-00 20-Nov-84 08-May-61 19-Apr-80 04-Dec-00 09-May-65 09-May-65 20-Apr-97 BOMBAY HOSPITAL

MARU HOSPITAL DALVI MARU HOSPITAL BOMBAY HOSPITAL CHIEF TECHNICIAN, N.B RATNARAJ CLINIC & D.S. KOTHARI HOSPITAL RETIRED ] LILAVATI HOSPITAL TARAPUR 30-Apr-00 ATOMIC 22-Feb-00 PUNAMIYA 18-Nov-71 HOSPITAL 05-Feb-59 18-May-75 B.S.E.S M.G 27-Jan-61 HOSPITAL BOMBAY 02-Feb-90 HOSPITAL 29-May-85 H.N HOSPITAL, 09-Oct-72 JASLOK J.J. HOSPITAL, 27-May-79 H.N. RAHEJA, S.L. HOSPITAL GURUNANAK

10 33 7 3 15 3 28 42 15 20 23 3 20 3 10 35 3 8 SINCE 1977 30 4 3 MTHS 25 25 34 18 33 25 40 10 40 12 26 5 30 1975 25 17 22 19 24 4 24

04-Jan-65 28-Oct-46 05-May-72 07-Mar-78 10-Oct-58 28-Mar-72 07-Mar-55 30-Mar-50 03-Dec-34 03-Jul-00 20-Jan-81 11-Nov-52 21-Jan-51 21-Sep-83 24-Oct-53 14-Mar-73 01-Jan-63 11-Dec-37 18-Nov-72 18-Jan-69 28-Oct-04 13-Apr-51 25-Oct-72 22-Jun-72 06-Sep-53 01-Mar-56 26-Aug-55 25-Sep-42 01-Jun-60 01-Jun-45 10-Dec-52 13-Jun-39 14-Feb-67 02-Jan-38 30-Nov-00 27-Mar-49 19-Jul-74 15-Aug-44 16-Nov-48 07-Sep-68 19-Feb-46 05-Sep-59 01-Aug-57 04-Jun-57 07-Mar-54 06-May-76 19-Sep-71 07-Oct-53

M M M F M M M M M M M F M M M M M M F M M M M M F M M M M M M M M M M F M M M M F M M F M F M M M

A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE

24-Dec-00 03-Jun-76 26-Jan-00 20-Nov-03 23-May-87 26-Apr-99 23-Jan-76 27-Apr-77 28-Feb-60 22-Feb-00 09-Dec-79 09-Dec-00 03-May-84 01-Dec-02 22-Nov-00 24-May-64 22-Feb-98 01-May-00 06-Dec-76 11-Jul-79 25-Oct-72 06-Mar-00 01-May-00 26-Feb-81 29-May-00 25-Feb-63 04-Dec-84 24-Feb-00 01-Jun-00 15-Jun-56 18-Jan-91 09-Dec-00 21-Feb-00 26-Jan-77 08-Jan-01 03-Dec-00 24-Mar-00 24-Feb-01 21-May-71 07-Jul-81 09-May-00

L.H.HIRANAND ANI HOSPITAL,

JASLOK HOSPITAL & H.N.HOSPITAL, G.T.HOSPITAL, YEARLA MEDICAL ARHAM CLINIC FOR HOLISTIC ARHAM CLINIC GHATKOPAR BOMBAY HOSPITAL ADITYA JYOT EYE G.S.B.S MEDICAL

MANAR EYE HOSPITAL, B.S.E.S

NAVJEEVAN MEDICAL &

SUVARNA GEN. JANHVI HERNIA & NAGPADA POLICE

A POSITIVE

B. NANAVATI 11-Jan-00 HOSPITAL, ASHIRWAD 27-Jun-00 OWN TATA MEMORIAL ASIAN HEART 03-Dec-96 INSTITUTE, OWN 27-Jun-00 HOSPITAL

20 18 17 20

24 4 49 10 7 25 1 10 26 29 30 26 15 13 17 2 15 15 33 5 15 40 25

18-Dec-61 16-Oct-74 11-Aug-58 19-Sep-00 03-Aug-60 05-Oct-86 20-Jun-87 06-Sep-56 05-Dec-74 14-Nov-30 17-Feb-00 04-Feb-00 03-Mar-39 25-Nov-70 29-Aug-59 16-Dec-51 14-Oct-50 05-May-50 26-Jan-56 15-Jul-43 05-Jan-67 05-Mar-00 22-Feb-00 29-Dec-79

06-May-85 21-Oct-65 15-Feb-45 13-Jun-68 28-Oct-64 11-Nov-40 25-Jun-54

28-Dec-85 10

6 6

4 25 20 1982 18

24-Nov-77 06-Apr-50 29-Sep-53 15-Mar-59 22-Oct-55

M M M M M F F M F M M F M M F F M M M M F F F F M M M M M F M M M M M F M M M F M F F F M M M M

O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE AB POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE

23-Apr-85 22-Nov-00 02-Dec-84 17-May-00 30-Dec-00

TATA MEMORIAL SHRI BAL CHIKITSALAYA P.D HINDUJA HOSPITAL,

06-Mar-00 04-Jul-98 28-May-59 NAIR 06-Dec-00 HOSPITAL ASHA PAREKH 06-Dec-00 HOSPITAL 31-Mar-00 14-Aug-88 01-May-00 01-May-77 09-Jul-00 31-Mar-78 08-May-00 13-Dec-00 29-May-00 12-Mar-00

O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE

14-May-87 23-Mar-00 23-May-00 10-May-00 24-Apr-80

DR. SHAH'S MATERNITY BHATIA HOSPITAL JEEVAN JYOT HOSPITAL JEEVAN JYOT HOSPITAL ARPAM NURSING LILAVATI HOSPITAL,

B POSITIVE

A POSITIVE FAUZIYA HOSPITAL JEEVAN JYOT HOSPITAL SIR H N HOSPITAL, J.J. HOSPITAL, CONWEST LIONS CLINIC JASLOK, BHATIA,

O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE

13-Feb-00 18-Feb-00 01-May-85 18-Dec-84

CADD1 102,10TH FL., LADY RATAN SHOP-1, SAMARPAN BAFNA EYE DAY CARE 49, DAFTARY ROAD, NULIFE HOSPITAL 5, MINT ROAD, 74/78, LADY RATAN TATA 39/1, MARYLAND 57, S.P. ROAD, DR. CHHAJED MEDICAL DR. CHHAJED MEDICAL 4, SHOP NO GHANSHYAM SIR H.N. HOSPITAL & MAHAVIR NURSING 39/1, MARYLAND ARIHANT CLINIC, SHOP CHOPRA CLINIC, M.H.B. 51/405, COLONY, HINDU SABHA HOSPT., 105, ANAND SAGAR, LRT 101/105, MEDICAL & 111, DR. S.S RAO RD, ANJANA' PHYSIOTHERA TERNA MEDICAL 306,DOCTOR CENTRE, CONWEST JAIN CLINIC 5, MALABAR VIEW-2, 12/18, SHAMJI MORARJI DEDHIA CLINIC, N. JAGDISH HOME, MAHAVIR JAIN VIDYALAYA SHOP NO. 4, DEDHIA CLINIC, HAJEE CASSUM VISHWAS KIDNEY 207-10, NIRMAN 16/24 HAJEE CASSUM 1, SHOP NO. FATIMA, MANSI A/7, KAKAD ESTATE, 1,2, VARMA NAGAR, SHRADHA CLINC 5- VANDEKAR MANSION, 193/195, KHETWADI HIGHWAY MED. CENTRE

CADD2 TATA MED. & RES. CENTRE, 60 FEET ROAD, 2/203 NAVJIVAN MALAD (E), 1ST FL., A-1, HARE NEAR M. MRC, GPO, KARVE RD., SION CIRCLE, SION EAST, KAMATHIPURA , OPP. AMBEWADI OPP. AMBERWADI NAGAR, VILAS RD., OPP. RESEARCH CENTRE, MB ESTATE, VIRAR (WEST), SION CIRCLE, SION EAST, CHANDANI APT., DARGAH SHOP NO. 1, MARWADI MALVANI GAIKWAD GHATKOPAR (W), SECTOR 17, VASHI, RESEARCH CENTRE, OPP. LALBAUG, 'GENIUS' 4TH ROAD, NAVI NERUL, MUMBAI, NEAR SHALIMAR KHADILKAR ROAD, XMORVI LANE, WADI, CHAMPSHI 9, MANEK KUNJ, 207-10, NARIMAN 48-A, AUGUST K. MARG, SAI KRIPA BLDG, PLOT 9, MANEK KUNJ, 16/24, DOCKYARD 101, MADHAV APT.,JAWAHA SECTOR-17, VASHI, COPPER SMITH ST, NEHRU NAGAR, RAJAWADI9, BLDG NO. , OFF. M.V. RD, NIRMALA MAHAL, 443, LAMINGTON NAVSAMIR BLDG, PARK, MANISH PUMP HOUSE,

CADD3 M.KARVE RD.,COOPERA BHATYANDAR (W) LAMINGTON ROAD, MUMBAI 400097 KRISHNA BLDG., L.B.S. MUMBAI 400001 COOPRAGE FOOTBALL MUMBAI 400022 MUMBAI RD, GOLIBAR JAWAHAR GOLIBAR RD, JAWAHAR NG, MAKHWA SCH.,THANE PRATHANA SAMAJ, DIST. THANE 401303 MUMBAI 400022 MUMBRA,RD, GOLIBAR JAWAHAR MALAD (W), MUMBAI 86 NAVI MUMBAI 400703 COOPERAGE FOOTBALL GR. MUMBAI 400012 KHAR (W), MUMBAI MUMBAI400706 A.K. MG, KEMP'S GIRGAUM, CHOWPATTY, MAZGOAN, MEGHWADI, LALBAUG, FEET 17, VASHI, MUMBAI 400036 KOPAR KHARINE, NAVI DR. S.S. RAO RD, LALBAUG, COPPER SMITH ST, ROAD, GHATKOPAR(E NAVI MUMBAI, DOCKYARD RD, E, MUMBAI 400042 GHATKOPAR, ANDHERI (E), NEAR PARSI HOSPITAL, OPERA HOUSE, 13TH LANE, MUMBAI RD., JIJAMATA ANDHERI (E)

CADD4 MUMBAI 400021. MUMBAI 400008 GHATKOPAR( W), MUM-86. MUMBAI400021 SANTACRUZ E, MUMBAI -55 E, SANTACRUZ MUMBAI - 55 400603 RD., MUMBAI400004 DIST. THANE. 400612 KHAR E, MUMBAI 400095 M.K. RD. MUMBAI-

400054 MUMBAI 400036 MUMBAI 400004 MUMBAI 400007 MUMBAI 400010 MUMBAI 400012 NAVI MUMBAI 400703 SECTOR 19, MUMBAIMUMBAI 400012 MUMBAI 400010 MUMBAI 400077. MUMBAI 400705 MUMBAI 400010 MUMBAI400077 MUMBAI 400069 MUMBAI 400036 MUMBAI 400004 MUMBAI 400093

CPINCODE 400021 0 400008 400097 400086 40001 400021 400022 400008 400055 400055 400603 0 400004 401303 400022 400612 400055 400095 400086 400703 400021 400012 0 0 400054 400706 0 400036 400004 400007 400010 400012 400703 400036 400709 400012 400010 400077 400705 400010 400042 400077 400069 400036 400004 400004 400093

CTEL 22852129 28146600 23091970 / 28824388 28893594 25093630/3740 22621951 22022288/2204 1142 24073624 23092586 26475819 26475819 022-25322840 23855555/ 23810707 0250 502890 24073624 25464898 26471299 28881125 25094451 27891688 22823287 24713371

56980604 27720563 23615057 23828574 23690986 24702312 27890849 23869038 24702312 23776582 25135656 27810849 23776582 25682368 25139062 26848534 24927060 23891859 23814374 28329512

GARDEN VIEW TULINJ ROAD, DIST. THANENURSING NALLASOPARA 401209

SHOP C/6, VIRESHWAR 001-MERU-BTOWER, KUSUM MANSION, B/5, BAHUBALI JAIN HSG. C SHOP NO. 8, MORAR BAUG, 6, JASVILLE, 1STSATIKRUPA 16, FLR, SHOPPING NIRMAL CLINIC, 298, NARSHI NATRA ST, 5, AARHANWALA DADAR PARSI HOM. 123A, BHARKALE VIKAS COMPLEX , AJAIN MATERNITY & 3059/60, LOVELY SAMADHAN DIAGNOSTIC SANTOSH CLINIC 11, YASH KRUPA 1, NAVIN MANJU, S.L. 16, BAWA CLINIC, BORIWALI DHARMAKSHE 178, DR. VIEGAS ST. CHILD HEALTH CENTRE, M.P. MILL COMPOUND JAIN DIAGNOSTIC 4/A, BINDIYA CHS, 18/1, HARARWALA 90 1/1, BHIM NAGAR CO-OP 2, NARESH AMRUTI 7, SHOP NO. BDD CHAWL MAHAVIR CLINICNO-13, SHOP & DIAG PADMAVATI GANDHI CLINIC JAIN DIAGNOSTIC 13/ PADMAVATI JAIN DIAGNOSTIC NAKODA HOSP, 13, BHAT CHAWL, PRODUCT OF JAINAM

TEJPAL RD, THANAWALA J.J. RD., BEHIND KAPOL B.S. RD, DADAR (W), OPP. POLICE STATION, R.B. MEHTA RD, LIBERTY OPP. CINEMA, CENTRE,GARO DIA NAGAR, 395-A, FERGUSSON JATHANAGAR BLDG, N.M. JOSHI MARG, AMBEDKAR RD, GOLFADEVI RD, CASTLE 601, COMPOUND , B1-2-3/ADITYA APTS, SHIVAJI NAGAR, 4SHOP NO 5,D.L. MARG, 17/2/1, SHIVAJI NAGAR, CHIKOOWADI, MULUND (W), DARULMULK, 1ST FLOOR, FACTORY LANE, OPP. BARRETTO 7, SHANTI CENTRE, TARDEO, PADMAVATI DARSHAN, 51, HILL ROAD, 299, N.M. JOSHI MARG, J.R. BORICHA MARG, STATION RD, 1-B, B.J. DEORUKHKAR 565/12, ARPAN ARCADE, N.M. JOSHI MAGR, 40, WANZAWADI, 13, PDMAVATI DARSHAN, OPP. DEEPAK CINEMA, SHOP NO-3, SARABAI NAGESHWAR PARK, 463, ARTHUR RD, 21/23 DHANJI ST. , 1ST FL

MUMBAI VILEPARLE (E), 400057 NIWAS, MUMBAI MATUNGA(E), 400019 MUMBAI 400028 MUMBRA GHATKOPAR MUMBAI (E), MARINE 400077 NEW MUMBAI LINES, GHATKOPAR 400020 MUMBAI (E), 400077 MUMBAI WORLI NAKA, 400018 MASJID MUMBAI BUNDER W, 400009 MUMBAI 400011 BERIDE CHITRA WORLI MUMBAI VILLAGE, 400025 THANA 401101 OLD ANDHERI E, MACARDAS MUMBAI GAJANAN GOVANDI, COLONY, MUMBAI KALACHOWKI, 400033. MUMBAI GOVANDI, 400043. MUMBAI BORIWALI (W), 400092 MUMBAI 400080 26, P.RAMABAI GAMDEVI, RD, MUMBAI BORIWALI W, MUMBAI KALBADEVI, 400002 SECTOR 17, NAVI MUMBAI VASHI, 400703 MUMBAI 400034 N.M. JOSHI PAREL, MARG, LOWER MUMBAI BANDRA -(W), 400050. MUMBAI 400011 MUMBAI 400011 KALWA, NAIGAUM, MUMBAI DADAR (W), 400014 W, OPP. NEW KURLA POST OFFICE, MUMBAI LOWER PAREL, 400013 MAHIM, MUMBAI N.M. JOSHI MUMBAI MARG, 400013 N.M. JOSHI LOWER MARG, RAO PAREL, DR. S.S. LALBAUG, ROAD, RD, MUMBAI 60, FEET DIST. THANEBHAYANDER 401101 TARDEO, MUMBAI MUMBADEVI MUMBAIMANSION, 400003

401209 0 0 0 0 0 400057 0 400019 400028 0 400077 400020 400077 400018 400009 400011 0 400025 401101 400069 400043 400033 0 400043 400092 400080 400007 0 400002 400703 400034 400013 400050 400011 400011 0 400014 400070 400013 400016 400013 4000013 400012 401101 0 400034 0 400003

95250-2432376

23870323 24144959 22077431 24144959/2412 0548 24225103 022-25465028 5110770 22006003 25064445 24931709 23447700 23078510 24112706 56001683 5473221 28204742 25557145 24701238 27540404 25513503 25905002 23808062 28333640 2051942 27891454 24933875 24222372 26423883, 26443771 23088465 23007573 5347683 24116013 26528884 24222372 24448729 24222372 24222372 24704141 28192046 24091219 24944742 24708603 23400210

26, MURAD MANSION, 487, 101, EKDANT APTS, 1, RAMASHANKA 102-105, 1ST FLR., A-WING 9A, SHIVKRIPA 'E' BLDG., 485, CHIRA BAZAAR, 109, SHRIPAL SHOPPING 31/33, ZIA MASUM 177, KIKAS STREET, A-2, PANTRY SHED, MAHATMA GANDHI SEVA E/202, KAMLA VIHAR, MAHAV MAHAVIR CLINIC, POONWALA CHAWL NO.3, ASHA POLYCLINIC, 18/1, HARARWALA PARASNATH DUBECHAWL, AAKASHDEEP HOSPT. ARIHANT CLINIC, A-306, DEEPAK JYOTI TOWER JAIN NURSING HOME, LILAVATI HOSP, 117, 1ST PATHAN ST, MAMTA CLINIC, JAIN CLINIC CHOWPATTY MEDICAL CHILD HEALTH CENTRE OLD MED SETH CHAWL, 11/B1,LILAVATI NAGAR, MAHAVIR CLINIC, HABIB BARKAT MANZIL, OPP. DASTUR WADI, C/O DR. ANIMESH 21/23, DHANJI STREET, SHRI PARAS CLINIC, BALAJI BHAVAN DR. BATRA'S POSITIVE F SECTOR, SHOP NO 48, POPAT POLYCLINIC, SHOP NO. 7, BDD CHAWL 192/B, TELIPADA,

S.V.P. RD., 2ND FLR, NR. S.K. BOLE RD, KHARKARALI, SANI SHOPPING OLD NAGARDAS 1ST FLOOR, JSS RD, 1ST FLOOR, AGASHI RD, OPP. DEEPAK TALKIES, IST FL. MUMBAI 90 FEET RD, HOSPITAL, 2 ND FLOOR, DHANUKARWA DI , RETIBUNDER RD., GANPATRAO KADAM MARG, 44A, AMIT MANSION, CRK 299, N.M. JOSHI MARG, JOGESHWARI (E), CLINC, POLY IST FLR., SHA KHARKAR ALI JAMBLI TANK PAREL NAKA, ROAD, ADITYA B-123, APTS, 2ND FLOOR, CARDIOLOGY MUMBAI 400004 PLOT NO. 6, 80/86, BAZAR RD, 3, BAIG MANSION, 7, SHANTI CENTRE, ROOM NO-2, AMBAWADI, ACHOLE ROAD, ALI CHAWL,65/4 BYCULLA STATION NAIGAUM CROSS ROAD, 102, SUKHSAGAR 1ST FLR., OFF. NO1, MUMBA ST. PETER CHURCH RD, SHOP NO. 10, SAFEDPOOL, HEALTH CLINIC, UDAY CHEETA CAMP, BOMBAY MUTUAL BJ. DEORUKHHAR LAXMI BHAVAN ,

MARWADI VIDYALAYA AGAR BAZAAR, DADAR,(W) THANE 400601 RLY. STN., JOGESHWARI ANDHERI (E),MUMBAIMUMBAI 400002W, DIST VIRAR THANE 40130 N.M. JOSHI MARG, SION BANDRA LINK BANDRA OPP RD, TALAV, S.V. RD KANDIVALI (W), MUMBRA (THANE) MUMBAI 400013 MN MARG, TALKAWADI, MUMBAI 400011 MUMBAI 400040 SECTOR.-17, VASHI, (W)THANE 400401 MUMBAI 400033 OLD NAGARDS RD, ANDHERI A/791, BANDRA RECLAM. MALWANY COLONY 7, BANDRA W, ROAD, BHND SODHA HOSP, SECTOR 17, VASHI, G.D. AMBEDKAR NALASOPARA (EAST), PARK, DAFTARY RD, N.M. JOSHI MARG, DADAR, 1ST FL., HUGHESH RD., MANSION, MUMBAIOPP. TO KOLIWADA CH, PIPE LINE, KURLA DARSHAN BLDG, NEHRU TROMBAY, 2ND FL, OPERA NAIGAUM, DADAR, BHIWANDI

OPERA HOUSE, MUMMUMBAI 400028 MUMBAI 400102

MUMBAI 400013

MUMBAI W, BANDRA MUMBAI-MUMBAI 400067 MAHIM, MUMBAI NAVI MUMBAI400705 EAST, MUMBAI 400069 W, BANDRA MUMBAI MALAD (W), MUMBAI MUMBAI 400007 NAVI MUMBAI 400703 KALACHOWKIE , MUM-400033 DIST-THANE 400101 MALAD(E),MU MBAI-400097 MUMBAI 400027 MUMBAI 400014. MUMBAI 400007

THANE MUMBAI 400072 SANTACRUZ (E), MUM- 55 MUMBAI 400088 MUMBAI 400007 MUMBAI 400014

400004 400028 400601 400102 400069 400002 401303 400013 0 400004 0 400050 400067 0 400013 400016 400011 400060 400705 400401 400033 400069 400050 400004 400095 0 400007 400703 400033 0 0 400101 400097 400027 400014 0 400007 400003 0 0 0 400072 400055 400088 0 400007 400014 0 0

23866782 24367533 25344853 26789090, 26794423, 22054718 0250 2507984 4374910 31070698 23468654 24070633 26551752 28053605 25463411 24922730 4328651 23088465 28341196 27540404 25304265 24715533 26421111 23857525 28810995 26442926 3620826 27891454

95250-2441969 28802541 23021553 24183283 23637889/ 23610135 23400210 2327085 23757573 28517620 6147041/2, 6146406/ 61079 25557299 23690920 24116013 22612770 / 25823448

ANAND CLINIC, F SECTOR SHOP NO. 48, "PUNIT PLAZA", 2ND 406, VITTHAL NAGAR, 102/A, SHATRUNJAI JAIN MEDICAL CENTRE 102,A SHATRUNJAI 44, RIDGE RD, 76/77, LADY RATAN TATA & JAIN CLINIC, SHOP NO. 3, 194, PADAMSEE VIDYA CLINIC, DEVCHAND NAGAR, 3, MODI MINAR, 459, BADPAI'S CHAWL, P.H. MEDICA LCENTRE, 410, DOCTOR HOUSE, DR. ANIMESH SHAH MED. 9, J.P. BLDG, 10/11, KHUSRAVI K.E.M. HOSPITAL, KOTHARI CLINIC, 2/34, MANGAL MURTI 15, VINCENT COURT, ROOM NO. 37, 2ND FLOOR, 32, MURAD MANSION, 2ND RAJ TOWER, AGARWAL CLINIC, 49, LILAVATI HOSP, JASLOK HOSPITAL SANJEEVANI NURSING SANJEEVAN NURSING 148/152, GORA GANDHI BLDG SHOP NO-1, MAGATHANESHOP NO. 2, SUHAS ARIHANT HEARTCARE CHILD & SUG. CLINIC LOK HOSPITAL,LOK NANUBHAI DESAI RD, 245/1, TAKIYAWARD DR. J.K. MANDOT 10, NARAYAN WADI,

ANAND NAGAR, CHEETA CAMP,TO NEXT RAJAWADI,

KALWA E, MUMBAI 400088 POST OFFICE, GHATKOPAR RAJAWADI, E, MUMBAI 77

NARPALI, LOVE LANE, BYCULLA, 102-105,1ST FL, SANI SHOP LOVE LANE, SAPNA BLDG, 7TH FLOOR, COOPERAGE, ACHANAK NAGAR, DR. MACARENHS 44 PMC, SCOTOR BHAYANDER W, BHAU DAJI RD, NEAR NEW MODEL NR. JUHU RD, SANTACRUZ 14, DR. G. DESHMUKH 102/A, SUKHSAGAR,I

JOGESHWARI( W), MUM- 102 MUMBAI 400027 MUMBAI 400006 MUMBAI 400021 MUMBAI 400010 (W), MALAD MUMBAI MUMBAI MATUNGA(CR) MUMBAI NEW MILL RD, 400019 , KURLA, 400070 POLICE ST, MUMBAI SANTACRUZ OPP. JASLOK 400054 MUMBAIHOSPITAL, 400026 HUGHES MUMBAIRD.,OPERA 400007 COTTEN MUMBAI T.J. RD, 400015 AGAR BAZAAR, GREEN, MUMBAI S.K. BOLE RD DADAR (W), 400028 MUMBAIPAREL, 400012. KHOT CHAWL, KURLA (W), TAKIYA WARD, MUMBAIDR. CHARKOP, BABASAHEB KANDIWALI W DR. DADAR (E), AMBEDKAR MANGALDAS MUMBAI MANGALDAS STREET, BLDG NO. 1, RD, PRINCESS MUMBAI 487, S.V.P. MARWADI OPERA ROAD, NR. HOUSE,MUMLOKHANDWAL VIDHYALAYA MUMBAI A TOWNSHIP, KANDIWALI E, 400101 DAFTRAY MUMBAI ROAD,BANDRA MALAD (E), 400097 A 791, MUMBAI RECLAMATION BANDRA W, 400050 PEDDER RD 1ST FLOOR, BHATTIPADA MARG, NEHA 1ST FLR, NEHA KHOT RD. LBS BHANDUP(W), BHATTIPADA MARG, ANNEXE, KHOT RD, LBS BHANDUP W, 2ND MUMBAI KUMBHARWAD 400004 OPP. TATA MUMBAI REL. STN., BORIVALI (E), 400066. MULUND MUMBAI 90 FEET ROAD, EAST, 400081 ABOVE DAULAT BORIWALI E, PUNJAB NAT. NAGAR, MUMBAI - 66 A-144/5, NR. DR. SECTOR 21, PHASE II, SMT. PATILS BGLW, TURBHE ALVARES MG, RD, 2, THANE GLADY'S OFF POKHRAN 400601 MUMBAI 400004 OPP. KURLA MUMBAI POLICE STN, KURLA W, 400070 NAIGAUM VASANJI MUMBAI CROSS ROAD, PARK, DADAR 400014. KHADILKAR MUMBAI RD, 400004

BHIWANDI MUMBAI 400027. -PING CENT., OPP. RLY. ST BYCULLA, WALKESHWAR , M. KARVE RD, NEAR SHANKAR MAZAGAON, MALWANI GATE NO. 7,

0 400088 400077 0 0 0 400027 400102 400027 400006 400021 0 400010 400095 0 400019 400070 400054 400026 400007 0 400015 400028 400012 0 400070 0 400014 400002 400004 400101 400097 400050 0 400078 400078 400004 400066 400081 400066 0 400601 0 400004 400070 0 400014 0 400004

25409637 25557299 25167070

952522 237308 23773863 2679090, 26794269, 23773863 23699962 22881903 23727446 238887678 28192046 240222342 26523142 26053030 23860179/2380 2222 23610135 24137493 24318647 98193 58153 28198982, 28191034 26503408 28691232 24151001 56375497 23804207 28871183 28893594 26552222 56573333 25933661 25933661 23889414 28860034 35601268 28937011 7831718 5428612 23883820 26504253 022-24134031 24113094 5664206

SHOP NO -1, MOTUBAI 4, LAXMI APT, 1, BHAGAT NIWAS 16, NEW BAWAN 5-KESAR KUNJ 105, SP ROAD, 502,D BLOCK, RIZVI NAGAR NEELAM NURSING 174, GOLD MOHUR, MEHTA CLINIC, NAVINCHANDR A BLDG., GS MEDICAL COLLEGE & HAJI HASAN CHAWL, M. ABDULLAH CHAWL, SANJEEVAN CLINIC LIONS CLINIC, BHAGAT POLYCLINIC, LIFE LINE DIAGNOSTICS MANDAKINI IVF CENTRE, 203, DOCTOR HOUSE, 203, DOCTOR HOUSE, 210, RAJARAMMOH 29,MURAD MANSION, 2ND 1, ASHOK SAMRAT, JAIN E/698, NEW GANESH PARMAR HOSPITAL, PARMAR HOSPITAL, 1, ASHOK SAMRAT 1, RADHA NIVAS, 5, NAVRATNA SHOPPING KALPANA NURSING KALPANA NURSING PMC 475/B, BLOCK NO. 6, DEPT OF INTERVENTIO 9, TAMBAWALA J.J. OPTICIANS, MEDICHECK INDIA PVT LTD, NEHRU NAGAR, 5-B, HELAL BLDG., DR. CHHAJED MED CENTRE, SIR HN HOSP, 328, MAULANA AZAD RD,

RAM MANDIR ROAD, IST KASTURBA X ROAD, NEAR JUCHAK HOSPITIAL ALBERT ROAD, V.L ROAD, KAMATHIPURA , 5TH LANE, S.V ROAD & ICCU, BWING,SOLANKI PRINCESS STREET, 13, SHRINAT APTS-2, KALBADEVI ROAD, DEPT OF MEDICINE,

DANDA KHAR (W) DATTAPADABORIVALI (E), MALAD ( EAST) KALA CHOWKY, NEAR KANDIVALI MUMBAI 400008 SANTACRUZ ( WEST) LBS SADAN, MG, KURLA MUMBAI 400002 B.P. RD., 78, VITTHAL WADI KEM HOSPITAL, JAWAHAR NAGAR, HARIYALI VILLAGE, NEXT TO MASJID, DR. AMBEDKAR GANJAWALA APTS, DADAR, CHEMBUR, 14 DR. G. DESHMUKH 14 DR. G. DESHMUKH MUMBAI 400004 MUMBAI 400004 DIST. THANE 401101 GD AMBEDKAR MG, KASTURBA RD.,BORIVALI( KASTURBA RD.,BORIVALI( NEAR JAIN MANDIR, MUMBAI 400092NARSHI SANT. MEHTA MARG, MUMBAI 400022 MUMBAI 400022. MALAD W, BOMBAY HOSPITAL, 12, MUMBAI 400010 GATE NO -9., 522 OPERA HOUSE, OPP. SHRI RAM MILLS, MAZAGOAN, NAGAR, SANTACRUZ PRARTHNA SAMAJ, MUMBAI 400004

MUMBAI -4000 52 MUMBAI 400092 MUMBAI400097 MUMBAI 400033. MUMBAI400067 MUMBAI400054 MUMBAI 400070. BHAYANDAR (E) MUMBAI 400002 PAREL, MUMBAI KHAR E, MUMBAI 400083. KARJAT (RAIGAD) MATUNGA, MUMBAI- W, BORIWALI MUMBAI 92 400014 MUMBAI 400071 MUMBAI 400026 MUMBAI 400026

SHOPGROUPOPP. NO. 1, 2, OPP. BHAVIK APT, 323 NARAGAN NIWAS, 2ND FLOOR, 11,C JESTHARAM MANGAL ANAND PEDDER RD, OPP. JASLOK, OPP. JASLOK, PRATHANA SAMAJ, RD, 487, SVP OPERA HOUSE MANDIR RD, BHAYANDER PARSHURAM NAGAR, 63/C1 AMITA APT.,5TH 63/C/ AMITA APT.,5TH DN RD, PANTNAGAR, BORIVALI (W), NEW MANELAL ESTATE, CHUNABHATI, CHUNABHATI, MALWANI COLONY, 3RD FLOOR, NEW WING, MAZAGAON, 131./133 BABULA TANK OPERA HOUSE, G.R. MARG, DR. MASCARENHA GOLIBER RD., JAWAHAR SVP RD, SHUJA MANSION,

KALACHOWKIE , MUMBAI 33 MUMBAI400066 MUMBAI400066 BHAYANDAR W GHATKOPAR (W), MUM -86 MUMBAI 400095 MUMBAI 400020 MUMBAI400009 GURUKRUPA BLDG, M - 4 WORLI, MUMBAI 400010. MUMBAI 400055 MUMBAI400004

0 0 400052 400092 400097 400033 400067 400008 400054 400070 400002 0 400002 400012 0 0 400055 400083 0 400019 400092 400014 0 400071 0 0 400026 400026 400004 400004 401101 400033 400066 400066 0 400092 400086 400022 400022 400095 400020 400010 400009 400004 400013 400010 400055 400004 400004

26051357 28057567 28832841 23713105 28065950 23072843 26140056 25035065 22018102 28191872 22413071 24136051

26474980 25743093 24141199 8958980 / 24121704 24126668 25224845

23869658 23869658 23804129 23888947 28191312 28057902/5570 7221 28191312 28929669 24093436 24077623 28816308 EXT. 22067676 315 23772272 30916316 24929590 23723156 26475819 23860397

60-64A, KESHAV RAO A/2, BAPUJI CHS, MAHAVIR CLINIC, SANGHVI CLINIC, 6, SIDDHACHAL A/14 SHRI NIKETAN,COR 1/11, BHARAT BLDG, 1/11, BHARAT BLDG, 189, LAXMINARAYA PLOT NO. 22, SWASTIK 52, POORNIMA BLDG., J.J. HOSPITAL PATHOLOGY D B-4, VAIBHAV, ARIHANT CLINIC BROADWAT SHOPPING BRADWAY SHOPPING JEEVAN JYOT HOSPT., REHMATBAI BLDG., 105,RAHUL KUNJ, RAHUL 52, GULISTAN, 19/1, TRIVENI SADAN, SHREE CLINIC,12,SUR RUSHABH CLINIC, NEELGIRI HOSP., NR. NAVKAR ORTHOPEDIC A/ 102-4, SUDHA ASHIRWAD HEART HOSP , 385-A, KALSHEKHAR 43, PURNIMA APTS, NO.) , 8, SHOP SWAPNA NAG VARDHAMAN CLINIC, A/12 HEERABEN NURSING 33, ROSARY CHURCH 24A, SAI MANSTAN, SHOP NO. 1, NEELGIRI HOSP, NEAR 54, BALASINOR SOCIETY, 105, RAHUL KUNJ, NR. J.P. DIAGNOTIC BOMBAY HOSPITAL, VIJAY TRADERS, KUKREJA COMPLEX ,

JACOB CIRCLE, DR. R.P. RD, MATRU ASHISH, ASHOP NO-8, RATNA DEEP SHETH MOTHISHA OF NORTH AVEN & SONAPUR ST., MAHADEO ST., SONAPUR MAHADEO 1ST FLR, OPP. TO GIRGAUM, NURSING HOME, COLABA, MUMBAI BYCULLA, MUMBAI MANPADA RD, A/8, VARTAK TOWER, DADAR T.T. ABOVE BABUBHAI OPP. RAIWAY STATION, SANE GURUJI MARG,NR. PARK, JAISAL PARK, 13, CARMICHAEL

MUMBAI 400011 NEAR BANK OF INDIA, 1ST FLOOR, 39,FEET ROAD, 60 NAPEAN BHAYANDER-( BYCULLA (E), ROAD, SANTACRUZ SHANKAR SHETH LANE, SHANKAR SHETH LANE, GAIWADI, PARK, CHEMBUR

DOMBIVILI (E) SEA RD, MUMBAI401101 MUMBAI 400027. MUMBAI 400054. CHIRABAZAAR, MUM-400002 CHIRABAZAAR, MUM-400002 MUMBAI 400004 MUMBAI 400071 DOMBIVALI (E) 421201 THANE, MUMBAI -

OPP. KASTURI PLAZA, TULINS, NALASOPARA MUM-400014 DADAR T.T.,MUMBAI GHATKOPAR (W), TARDEO, MUMBAI BHAYANDAR (E), MUMBAI 400026 MUMBAI CURREY RD, 400012 BLDG, J.B. ELPHISTONE BHATANKAR RD., PAREL, TELIPADA, 75, KAVERI, CINEMA, S.V. OPP. PAYAL MUMBAIRD.,MALAD-W 400064. 102/107, ST, RD., SANTOK BHAYANDER, SHRIPAL AGASHI RD. COMPLEX, VIVEK, TILAK VIRAR(W), GHATKOPAR RD, MARG, (E), G.K. MUMBAI WORLI NAKA, 400018. 43, RIDGE RD, GROUND NO. MALABAR HIL SOCIETY FLR, 1, P.P. MARG, VIRAR (W), SARASWATI NIWAS, TWINS APURVA, 268/3, DOCKYARD RD., BP RD, JINESHWAR DARSHAN, MILAP CINEMA, S.V. S.V. ROAD, KANDIVALI JAISAL PARK, BHAYANDER 6, RAJ CHAMBERS, NEW WING, 75, NARAYAN DHURU ST, A WING, BLK203,2ND FL., RD., NALOASOPAR NAGAR RD.12, GOREGAON MAZGOAN, BHAYANDAR E, DEVICHANDNA GAR, (W), MALAD MUMBAI-MUMBAI 400067 DIST. THANE 401105 MANCHUBHAI RD., MALAD -E NEW MARINE LINES, PB NO. 13014, LBS MARG, BHANDUP (W),

MUMBAI 400086. DIST. THANE401105

MUMBAI 400013 BHIWANDI, THANA DIST. THANE401101 MUMBAI 401303. MUMBAI 400077 MUMBAI 400006 MUMBAI 401303 DIST. THANE 401209 MUMBAI 400062 MUMBAI 400010 THANA 401105 BHAYANDAR W,THANE-

MUMBAI 400097. MUMBAI 400012. MUMBAI 400003 MUMBAI400078

0 400011 0 0 400036 401101 400027 400054 400002 400002 400004 400071 400005 400008 421201 401209 400014 400014 0 400086 400034 401105 400026 0 400012 400013 421302 400064 401101 401303 400077 400018 400006 401303 0 0 401209 0 400062 400010 401105 401101 400064 400067 401105 400097 4000012 400003 400078

23077111 2431714 3681935 28192838 23773010 26498833, 26048833 2067877 2067877 23826347 25289422 22832501 23735555, 23735555 2456557 95250 2433182 24166476 24166476 28121030 25144445 24948534 31077329 3637670 24707214 24220514 9525222257787 28612255 022-28192836, 28145888 95250-2505058 25115911 24928650 3674139

95250-2433174 28723380 23775481 28951719 28191387 28612255 8063941 23677447 28806931 22067676 * 359 23429767 25948155

12, 143, RAMKRSIHNA PRABHAVATI TOWER, 15, VISHWA MAHAL, COMPREHENS IVE SKIN CARE 114, POKHRAN RD.-1, 9-LAXMI COMPLEX, 43, PURNIMA APTS,BAI SONI COMPD.,AGRA 3, RAJUL APTS,SHREE G/16, SURYAKUND 214, MEHTA HOUSE, SHAH LABORATORY, METROPOLIS HEALTH SER. SHOP 15, GAGANGIRI, 16, AKASH GANGA, 282, DATTARAM 8, AMARDEEP SOCIETY, 21, DAR-ULMULUK, 26, RAJESHRI MATERNITY NIDAN PATH AND RIA LAB, 54, BALASINOR SOCIETY, 401, DR. PARSHAH CHARAK BHANDAR, MANICKPUR VASAI, KASTUR MAHAL H.N. HOSPITAL DEPT OF OPT GITA BLDG, SHREE CLINIC, 12, SURAJ DR. GORS APTS, 14, MAHAVIR SUKH BLDG, 1/23, NOOR BANO 117, KAMALA NIVAS, BAJAJ 7/ KETTY TERRACE, 2ND AGARWAL CLINIC , RAJESHRI MATERNITY SPECTRUM HEALTH CARE, EXCEL DIAGNOSTIC 443, GIRGAON RD, SHROFF EYE HOSPITAL, ABOOBAKAR BLDG, 1ST FL, SHROFF EYE HOSPITAL 162, JANAKI NIWAS, DR. B.

NAGAR, S.V. RD. ,KHAR (W) KHOPAT , NEAR SHIV 2ND FLOOR, CLINIC, LABH NIWAS, 27,

MUMBAI 400052 THANE (W) 'C' ROAD, CHURCHGATE, KHETWADI, 4TH LANE,

MUMBAI400601 MUMBAI 400020 MUMBAI 400004

KHOPI, THANE. VARTAK NAGAR, GROUND FLOOR, NEAR RATAN CINEMA, DR. AMBEDKAR HSG. SOCIETY, GUN FL., 36,P. 2ND POWDER RAMABAI RD 202, NIRMAN VYAPAR 250-D,UDYOG BHAVAN, 17, SECTOR VASHI, DEVCHAND NAGAR, CHINCHPOKLI, GOVANDI STATION, P. RAMABAI RD, GAMDEVI, VIMLACHAL SHETH, 2, SHOP NO. GAYWALA SV ROAD, OPP. FIRE SUKHSAGAR, 49, HUGES ROAD, DIST. THANE, C-3, KASTUR MAHAL BLDG, RAJA RAM MOHAN ROY A- WING, 1ST FLOOR, BLDG. ELPHINSTONE M.G. RD, OPP. CHITRA CINEMA, CHINCHPOKLI (E), MUMBAI ROAD, VILE PARLE (W), NO-11, SLEATER 49, DAFTARY ROAD, GROUND FLOOR, 81-84, LRT MEDICAL DHANA PATEL BLDG. GR. FL. MUMBAI 400002 222, SV RD, BANDRA (W), NEAR REGAL CINEMA BUS 222 SV ROAD, BANDRA (w) DADAR, MUMBAI -

THANE (W)400606 43, RIDGE RD, DHAMANKAR NAKA, BHAYANDAR W, MAZAGOAN, GAMDEVI, OPP. SECTOR 17, HIND CYCLE MARG, BEHIND NAVI MUMBAI400703 BHAYANDAR W, MUMBAI 400012 MUMBAI 400088 MUMBAI 400007 MANISHA LANE. DHAM AMBAJI MG. RD. BRIGADE, KANDIVALI N.S. PATKAR MARG, MANSION, MUMBAI OPP CANARA BANK, SION PRARTHNA SAMAJ, PANDITA RAMABAI RD, PAREL, MUMBAI MULUND W, DADAR, MUMBAI 400056 MUMBAI400007 MALAD (E), SHETH MOTISHA M.K. ROAD, COOPERAGE 232, TARDEO RD. MUMBAI 400050 S.B. MARG,MUMBAIMUMBAI 400050 MALABAR HILL, MUMBAI BHIWANDI, THANE-421302 MUMBAI 401101 MUMBAI 400010 V.BHAVAN,MU MBAI-400007 VASHI, NEVI MUMBAI WORLI, MUMBAI THANE 401101

BYCULLA, MUMBAI -(E), MULUND MUMBAI400067 MUMBAI 400007 MUMBAI400022 MUMBAI 400004 GAMDEVI, MUMBAI MUMBAI 400080 MUMBAI 400014

MUMBAI 400097 BYCULLA, MUMBAI MUMBAI400021 MUMBAI 400007

400050 400601 400020 0 400004 0 0 0 400606 0 400006 421302 401101 400010 400007 0 400030 400703 401101 400012 0 400088 400007 400027 400080 400067 400007 400007 0 400022 400004 0 400013 400080 400014 400012 400056 400007 400097 0 400027 400021 400007 400002 0 400050 400001 400020 400014

26476767 25474947 22819832 3719111 23810304/2388 2385

30921635 25853627 3674139 952522- 236569 28045361 23720011 23683805 27890645 022-56622040 27891520 28197580 24706733 28045361/62 5515302 23806582 23743033 25671404 8050413 56349062 23632809 / 28771519 28771520 23810707 23690333 24226514 25613542 24172455 23728364 26133736 23801992 28893594 23743033 22846357 4901471 22019416 56921000 22027979 56921000 24141446

240/8, BD CHAWL, 240/8, BHAGWANDAS 43, RELE BLDG, NEURO SURYA CENTRE, 204, LANCEROF, 1, BIDIWALA APT,SHETH 174, MOTISA LANE, POPATLAL HOUSE, 4/115, FATMABAI PARK SITE COLONY, SAHIL HEALTHCARE BHABHA HOSPITAL, ARIHANT HEART CLINIC 445/15, GOREEGAON, 445/15, GOREGOAN, WAGHOBA NAGAR, 102, GIRNAR APARTMENT, 3- NAVRATAN, NEW - VIHAR, JIVAN MANAV VARDHMAN HOSPT., E-3, GORAGANDHI SARLA SADAN, 36,PUSHPA 88, LADAY RATAN TATA DIVYADRISHTI EYE CARE CTR PRAFUL CLINIC, DR. 344, MALOO SADAN, 344, MALOO SADAN, 4/MENU BLDG. NO-2, PARAS PATHOLOGY JIVAN VIHAR, MANU MANDIR 13, OM DARYA MAHAL, SWASTIK HEALTH CARE IPCA LAB., CHARKOP, KARUNA CLINIC,1, 1,MANI BHUVAN, 1, MANI BHUVAN, NUSSER HOUSE, 3RD A-64,SHOP NO9,SAFALTA 136, MRC BLDG.,BOMBA MEHTA CLINIC, 1ST FL.,

SARVESHWAR MANDIR SARVESHWAR MANSIR MG., MUMBAI 400002 310, LOTUS HOUSE, OPP. SHASTRI NAGAR, DAWOOD BAUG, BYCULLA, MUMBAI HAJI BAPU RD, NHRD NO. 2, DONGRI, OPP. RD NO. 1, JANAKALYAN BLDG F-2, SHOP NO-5, GANESH DARSHAN-B, 10/284, NIRLON CO-OP. HSG SOC., S.V. ROAD,, OPP. NIRMALA SOC., S.V. NEAR PARSI BAGHODA, OPP. N.L. HIGH SCHOOL, ESTATE, GHATKOPAR, MANDIR ROAD, APT,PLOT61,OPP.CHATE S.V. ROAD, BORIVALI (E), PARK,OPP. PRABHU MED. CENTRE, M.KARVE RD., B-12/13,LAXMI NIWAS, RD., QUARRY BHANDUP, CHIRA BAZAR, 1ST FL., CHIRA BAZAR, STATION RD., BHAYANDAR

TAKIYAWAREL , KURLA (W), TAKIYAWAR, KURLA(W), 33-A, NEW MARINE LINES, SV RD, BORIVALI (W) MUMBAI400058 MALAD E, MUMBAI MUMBAI 400009 VIKHROLI W, JESAL PARK, BHAYANDER(E II KUMBHARWAD SIDDHARTH NAGAR, S.V. HALL, GOREGOAN OPP. JAWAHAR KALWA (W), S.V. ROAD, MA;AD (W), MUMBAI WALKHESWAR , CLASSES,RAM CHANDRA MUMBAI HOTEL,DAFTA RY COOPERAGE, PAINAGAR,MA NDPESHWAR MUMBAI400078 MUMBAI400002 MUMBAI400002 DIST. THANE,MUMBA

MUMBAI 400070 MUMBAI 400070 MUMBAI 400020 MUMBAI 400092

MUMBAI 400075 MUMBAI401105 MAHARAJ MG, MUMBAI-4. GOREGOAN, MUMBAI MUMBAI GOREGAON (W), MUMBAI THANE MUMBAI MUMBAI MALAD(W),MU MBAI-400064 MUMBAI400097. MUMBAI400021 BORIVALI(W),M UMBAI-400092

49, RIDGE RD., HILL, MUMBAIMALABAR RD.,WALKESH 400006 MUMBAIWAR, 400006 2ND FL.,80, MUMBAINEPEANSEA SS-II, SHOP NO- 400006 KOPARKHAIRA 740,SECT-1 NE, NAVI IND. ESTATE,142/14 COLLEGE, 31,B-RD,OPP. SYDENHAM SHRADDHANA CHURCHGATE, VILEPARLE,MU ND RD., SHRADDHANA MBAI-400057 ND MAMA VILEPARLE(E), 20, RD., MUMBAIPARMANAND 400004 ANAND MUMBAINAGAR, NEW MARINE 400068 MUMBAILINES, BHAVESHWAR 400020 S.V.P VIHAR,383, RD,PRATHANA

MUMBAI400709 MUMBAI400020 MUMBAI400057

MUMBAI400004

400070 400070 400002 400020 400092 400058 400009 400097 0 400009 400075 401105 400004 400062 400062 400062 0 0 400060 400086 400006 0 0 400064 400092 0 400097 400021 400092 400078 400002 400002 0 401107 0 0 400006 400006 400006 400709 0 0 400020 400057 400057 400004 400068 400020 400004

22050443 22001180 8052069 6777034 23714732 28774221 23752091 25171504 28161999 23802197 28727167 28755067 28755067 56039693 28625470 25136183 2362163

2881725 28014812 28894290 22022202/4220 4 28955555/5684 1 25940375 2280473/22099 416 22019416/ 25228681 28197115 28821473/2888 5703 23631017/2367 9712 23621603 23170903/2369 6789 27543327 22048412/2204 5562 26124240 26124240 23616985/2368 0031 28481324 22067676EXTN. 697 23860238/2386 2283

MEHTA CLINIC,1ST FL, 18-U-2 , SHIVAJI NAGVEKAR APARTMENT, ANJANA' PHYSIOTHERA POONAWALA CHAWL, NO, 2, 3 SHREERAM BLDG., JAIN CLINIC, SAIRAJ CLINIC, DR. DOSHI CHID. ARIHANT FAMILY CARE 6-KINJAL APARTMENT, BLDG. NO. 1, OPP. ASIATIC 5-A R. CHEVELKAR BAL KRISHNA APT., SAI KRIPA BLG., R.S. PRASANNA'S CLINIC, VARDHAMAN CLINIC, 226M ARYANT CLINIC, SUKH SAGAR HOSPITAL, AS-15, ANAND NAGAR, JALIWALA MANSION, 19, FEET ROAD, 90, FEET ROAD, B-12/13 LAXMI NIWAS, NEHA MEDICAL SWASTHYA HOMIOPATHIC 602,KUBER BHUVAN, PLOT NO. 258/59,KRS 26/6, NEW COLLECTOR 6, ALKA BLDG, DADABHAI RD 16, 2ND MARINE ST, 101, EKDANT, S.K. BOLE RD J/A3, VEER JIJAMATA 6, SUMTI NIWAS, HENBANE PHARMA PVT 524, S.V.P. RD, 2ND FL., SHANTI CLINIC, 26, SHANTI CLINICS, 26. BOMBAY MUTUAL 6, SHASTRI NAGAR, ASHWINI HOSPITAL &

BHAVESHWAR VIHAR, GOVANDI, MUMBAI AKRULI ROAD, 'GENIUS' 4TH ROAD, GANPAT RAO KADAM MARG, B.P. CROSS ROAD NO 4, LAXMI SADAN, EDULJI ROAD, LOKMANYA NAGAR, 1ST FLOOR, SUPRAB APT., OPP. ISWALWADI, SHIVAJI NAGAR, 2ND VARTAK NAGAR, NEAR JUMA NASJID ROAD, GUPTE 'A' WING, CHENDALI, KOLIWADA, OPP. HOTEL ROYAL INN, I.T.I ROAD NO 28, ASHOK OPP. NAGAR, KALYAN NAKA, FORJETT STREET, GR. FLOOR, BANGANGA, GURUNANAK NAGAR, GURUNANAK NAGAR,

MUMBAI383,S.V.P. RD., 400004 KANDIVALI (E)400101 KHAR (W), MUMBAI LOWER PAREL, SOUTH BHAYANDAR TEMDHI NAKA NR. VITHAL MANDIR, UTHALSAR NAKA PHATE, MUMBAI AGRA RABODI, THANE (W) 400 606. KALWA, THANE 400605. 1ST FLOOR, DOMBIVALI 400 THANE (W) (W) 601. CASTLE MILL, 2ND AZAD NAG WAGHELA ESTATE,ROAD, KALYAN BHIWANDI BHIWANDI MUMBAI 400 036 WALKESHWAR , MUMBAI 400 GHATKOPAR (E) GHATKOPAR (E),

400054 400 013. THANE 401105 THANE-400601 THANE-400606 THANE (W) 400 606 BHIWANDI421302 400601.

-421202 THANE 400601 (W)400602

MUMBAI 400 075 MUMBAI 400 0075 MUMBAI 400 092 MUMBAI 400054 MUMBAI MUMBAI

PAIN NAGAR, ROAD, MANDPESHWA BROVALI (W), 103, DINAR ROAD, BLDG,20, SANTACRUZ S.V.P. RD, MUMBAIBORIVALI(W), 400103 VIDHYALAYA, POST OFFICE, JES, NEAR NO- WADALA(W), MALAWANI 6, MALAD (W) MUMBAI OFF PARLE VILEPARLE BRIDGE, (W), MUMBAI DHOBITALAO, 400002 AGAR BAZAR, MUMBAIDADAR, 400028 DR. E. MOSES RD, WORLI, MANGATRAM PETROL 8, ROHIT , CARIA LANE, ABOVE HOTEL SHREE MALAD (EAST), DAFTRAY ROAD, 3RD FLOOR, BANDRA (EAST), LALAN BUILDING, MUMBAI 400018 BHANDUP, MUMBAI JUHU CHURCH RD., HOUSE, OERA MUMBAI-MUMBAI 400097 MALAD (EAST), SANDHURST BRIDGE, MUMBAI - 400 051 P.K.ROAD, MULUND

JUHU, MUMBAI -400049 MUMBAI 400097 MUMBAI 4000O7 MUMBAI 400080

400004 0 400043 400101 400054 0 400013 401105 400601 400606 400606 421302 400601 400606 400605 421202 400601 400601 400602 0 0 400036 400006 400075 400075 0 0 400092 0 400054 400103 0 0 400056 400002 400028 0 0 400018 400078 0 400049 400004 400097 400097 400007 0 400051 400080

23860238/2283 56290416 28876255 56980604 24943426 28142569 25348860 25885292 25476535

25853233 5342814 5369309 25472367 223260 223406 23876129 23675807

28955555 25120775 26046245 28927642 24127049 28831968/2463 166 30973183 22018238 24367533

24940278 25954928 26127224/2612 7238 23889596/2388 6899 28834193 28834193 23612519, 23610142 26423095 25611177

F, BHAVESHWAR DR. JANKHARIA'S 'F' BHAVESHWAR MAHAVIR CLINIC & MADHU POLYCLINIC & MEDICHEK TOTAL 3. VITHAL APARTMENT, 101-B, MRUD VISHARE, MAUSARSVAR, B-3, MANEK TRAYES, 106, KONARK DARSHAN, BOMBAY MUTUAL DAWOOD NURSING A1, OM KAMAL BLDG,MAHESH A-5/1, NAGAR, 1-2, NEELKANTH LOHANA MAHAJAN 4, INDRAPURI RAVI JAIN MANDIR BLDG, S.P. 133-35, ROAD, 565/12 ARYAN ARCADE, MAHAVIR CLINIC, 06, 2ND FLOOR, 06, 2ND FLOOR, 2ND ROOM 2, FLOOR 3V MICROVISION, CLINITEST PATH LAB. RATNARAJ CLINIC & 16 BHAGYA LAXMI, 105A, SUKHSAGAR, TAPS HOSPITAL, 2, DAYALJI APARTMENTS, CHANCHAL APT, B.S.E.S M.G HOSPITAL, INDIA HOUSE NO.2, MITRASEN CLINIC , 20, M.P MARG, KOTHARI HOSPITAL, PAREKH EYE HOSPITAL,

383, S.V.P. ROAD, F BHAVESHWAR 383, SARDAR V.P. ROAD, 565/12, ARPAN ARCADE, HOME,MINI APT, OPP. 522, GURUKRUPA MANDAPESHW AR ROAD, DATTAPADA SUBWAY SATYA NAGAR, PUNJABI LANE, 1ST FLOOR, ABOVE UTI 2 ND FLOOR, 534 S.V.P. RO MEMNI BUILDING, HARSHA PARK, S.V.ROAD, GOKULDAS PASTA ROAD, KHARKAR ALI, NAVPADA, P.P, KISHAN NAGAR NO.1, 3RD KAMATIPURA, OPP. NEW POST B.D.D 29/10 OFFICE, CHAWL, KAILASH DARSHAN KAILASH DARSHAN M.R.C NEW WING , 81/3 JAWAHAR NAGAR, 81, JAWAHAR NAGAR, VITTHAL NAGAR, KENNEDY BRIDGE,

MUMBAI - 400 004. S.V.P. 383, ROAD, - 400 MUMBAI 004 MILL RD, NEW KURLA (W), NAGAR, J.M. RD, BHANDUP OPERA HOUSE, BORIVALI (WEST), BORIVALI (WEST), BORIVAKI (WEST) BROVALI (WEST), ZAVER ROAD, MULUND400 MUMBAI 004. NAGPADA JUNCTION, CHANDAVARK AR ROAD, GOREGAON (WEST), DADAR (EAST), THANA (WEST), THANA 400602 WAGALE ESTATE MUMBAI 400005 NEW MILL ROAD, KURLA N.M. JOSHI MARG, NANA CHOWK, GRANT ROAD ( NANA CHOWK, GRANT ROAD BOMBAY HOSPITAL ROAD NO.4, GOREGAON ROAD NO. 4, GOREGAON KARJAT, OPERA HOUSE,

MUMBAI - 400 004 MUMBAI 400070 MUMBAI400028 MUMBAI 400004 400 MUMBAI 103. MUMBAI 400 092. MUMBAI 400060 400 MUMBAI 092 MUMBAI - 400 080 MUMBAI 400008 MUMBAI 400092 MUMBAI 400062 MUMBAI 400014 MUMBAI 400501

THANE 400604 400005 MUMBAI 400070 DELISLE ROAD, MUMBAI 400007 MUMBAI 400007 MUMBAI 400062 MUMBAI 400062 DIST RAIGAD 410201 MUMBAI 400004 MUMBAI 400007

N.S.PATKAR 1ST FLOOR, MARG, P.O TAPP, DIST THANE BOISAR, 401504 ANANT PATIL DADAR MARG, (WEST), OPP. JAIN DAHANU TEMPLE MAIN 401601 ANDHERI S.V. ROAD, (WEST) KEMP'S MUMBAI CORNER, 400036 S. VEERA G.D.AMBEKAR DARSHAN, MARG, PAREL, OPERA MUMBAI HOUSE, 400004 MUMBAI C.P. FLOOR, 400004 1ST TANK, HILL ROAD, DIAMOND BANDRA

MUMBAI 400028 MUMBAI 400058 MUMBAI 400012 0 MUMBAI 400050

400004 400004 400004 400070 400028 400004 400103 400092 400060 400092 400080 400004 0 400008 0 400092 400062 400014 400501 400602 0 4000604 400005 0 400070 400013 400007 400007 0 400062 400062 410201 400004 0 0 400007 0 401504 0 400028 0 401601 400058 400036 0 400012 400004 400004 400050

23884015 23884015 23884015 26528884 25615290/ 48867 30916316 28936203 56975272 28089544 28014488 23698555 230934252 28624315 28785722 24110210 25346010 25335570 25338870 23086694 26528884 23823435 23823435 22077070 28723136 28726136 952148222354 23876052

23610168 952525264224 24440750 02528222908 56970707 23802575 24112625 23610642 26404966

DR. L.H. HIRANANDANI SURYA NIVAS, STATION 188/204, SANT TUKARAM ROA 3, SHRI SAI ASHIRWAD, JASLOK HOSPITAL & 114, DHARAM PALACE, MEDICHEK HEALTH CARE ARHAM CLINIC, ARHAM HOLISTIC MANISUVRAT EYE ARHAM HOLISTIC SUNANDA CLINIC JYOT ADITYA EYE 162, BARTANWALA SHAH NO.207, PLOT CLINIC, PRADYUSADA 106, AIRWAYS CORPORATIO 3, JASVILLE, 19, ROZARI CHAWL, A/3, SANTACRUZ QUEEN'S CHAMBER, BOMBAY CITY EYE POINT PLUS PATH LAB S-1, AMBAKRIPA, 73, HUSEIN BLDG, NAVJEEVAN MEDICAL & BELA COURT NO.1, BHANDARWAD A, 2ND 9, CORPORTER 101-B, MRUD KISHORE, 43, PURNIMA APPT, JANHVI NURSING RAVINDRA HOUSE, 2ND 106, DINAR, F 37, HIRNEN SHIPPING CEN RATAN CLINIC, NEW PADMAVATI GUIDE CLINIC, KHALAKDINA TERRACE, 11, YASHKRUPA, NIRMAL CLINIC, ASHIRWAD HOSPITAL, DR. GANDHI'S NURSING DR. GANDHI'S NURSING ASHIRWAD HOSPITAL,

HILL SIDE AVENUE, KULGAON, MASJID BUNDER CABIN CROSS ROAD, MUMBAI HUGHES ROAD, GOPAL BHAVAN, M. ASHISH BLDG, OPP. OPP. S.N.D.T, CAMALANE, MANISUVRAT ASHISH BLDG, M. ASHISH BLDG, 1ST 005/B, OPP. CROSS LANE, PLOT NO.153, ROAD NO.9, SHIVDAS CHAMPSI 146, A PRABHU NIWAS, GR. FLOOR, DR. B.A.ROAD, VIJAY IND. ESTATE, 9 NEW MARINE LINE, DOCKYARD ROAD, 1ST FLOOR, NEAR GOPAL GROUND FLOOR, TRE, 5, BABULNATH QUEENS C.H.S,PATEL MODI ROAD, OPP. F.N.PATEL 1ST 'ARIHANT", FLOOR, S.B.ROAD, COLABA, MAROL CHURCH MUMBAI DATTAPADA SUBWAY RIDGE ROAD, AMRAPALI APTS, 543, KALSADEVI 20 STATION ROAD, S.V.ROAD, 145, JAWAHAR NAGAR, SHANKAR LANE, GUIDE BUILDING, GR. FLOOR, 78, CHIKOOWADI, SHIMPOLI, 395 - A, GERGUSSON JAMBAL GALLI, OFF. S.V.RO MANGAL MURTI CHS, MANGAL MURTI CHS, JAMBALI GALLI, OPP.

HIRANANDANI POWAI, GARDEN, DIST - THANE , MUMBAI BADLAPUR ( 421503 MUMBAI 400008 BHYANDAR (EAST) MUMBAI 400007 MAHIM KAPAD BAZAR, CAMALANE, GHATKOPAR M. ASHISH BLDG, OPP. SNDT, GHATKOPAR CAMALANE, GHATKOPAR SHAMI SAMARTH MAJOR PARMESHWAR MAZGAON, MUMBAI P. ROAD, BOMBAY MATUNGA (CR), I.B.PATEL ROAD, MUMBAI 400010 OPP. SION (E), M.K.ROAD, MUMBAI 400007 MARINE LINES, BHAYANDER (WEST), MUMBAI OPP. ANUPAM THEATER, MUMBAI MAROL VILLAGE, BORIVALI (WEST), MALBARHILL, JAKARIA ROAD, OPP. HOTEL RAJ MAHAL, SANTACRUZ (W), GOREGAON (W), GOREGAON (W), KANDIVALI (WEST), 16L.D.RUPAREL GOWALIATANK ROAD, BORIVALI (WEST), WORLI NAKA, BORIVALI (WEST), NEAR BOMBAY FILM LAB, NEAR BOMBAY FILM LAB, AGA BORIVALI (W),

MAHIM MUMBAI GHATKOPAR (W), MUMBAI MUMBAI 400086 LOKHANDWAL A, ANDHERI, WADALA, MUMBAI

MUMBAI GOREGAON (EAST), RLY STATION, MUMBAI LINES, MARINE MUMBAI MUMBAI MUMBAI GOREGAON (EAST), ANDHERI (EAST), MUMBAI MUMBAI MALAD (W), MUMBAI DHOBI TALAO, MUMBAI MUMBAI MUMBAI 400062 OPP. VASUPUJYA MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI AGAR BAZAR, DADAR (W), MUMBAI MUMBAI

400076 421503 400008 0 0 0 0 400007 0 400016 400086 400086 400086 400086 0 400031 400009 0 400019 400063 400020 400010 400055 400020 400007 400020 401101 400004 400063 400005 400059 400004 400092 400006 400004 400007 400054 400062 400062 0 400006 400036 400092 0 400018 400092 400028 400028 400092

25763300/33 952512671040 23453178 28146970

23642759 24454575/2445 6485 25136862 25136862 25136862 25136862 26366540 24181001/2416 5533 23750017/2370 8122 23857920 24172020 26852973 22008808/5631 1598-99 23741430 26125500 22073707 23670277 22095942 28195472 23884776 26862529/2686 3588 22835160 28311700 23822757 56975272 23674139 28821356/2880 0179 22090606 26046245 28756644 28729968 28637838 23626281 23803298

24931709 28981497/2899 7325 24212555/2421 3555 24212555/2421 3555 28981497/2899 7325

DR. C.M. JAIN TATA MEMORIAL DR. BOTHRAS HOSPITAL SHRI BAL CHIKITSALAYA 16/1, REBECCA BLDG, FLAT NO.2, DEVKI5, HARHARWALA SIDDHI NURSING SIDDHI NURSING 11/21, MANI MAHAL, B-41, GITA BLDG., G.N. 90- DR. SHETH, 9, GURUKRUPA, SHETH SHREE N.K. CHA. DIS 19-B, HARI SMRUTI, MAHAVIR HEALTH CARE 5-B, VEER DARSHAN, 516/16 CONTRACTOR 20, KHETWADI, 10TH LANE, 202, SUNFLOWER 2 BIRADER MANZIL, LADY RATAN TATA MEDICAL 504, SHIVTIRTH BASEMENT CLINIC, 504, SHIVTIRTH 9, J.P. BLDG, JEEVAN JYOT HOSPITAL JEEVAN JYOT HOSPITAL ARPAN NURSING NAV-JEEVAN HOSPITAL, SIDDHI DIAGNOSTICS, SIDDHI DIAGNOSTICS, FAUZIYA HOSPITAL, JEEVAN JYOT HOSPITAL, 20 MAMA PARMANAND 401 SUKH SAGAR, SAIKH ISMAIL CHAWL, PRADIP POLYCLINIC,

M.P. MILL COMPOUND PAREL, RAM KRISHNA BUILDING, 14 A, MINILAND TANK ROAD, NEAR BUS DEPOT, EKSAR ROAD, BEHIND N.M.JOSHI MARG, ANAND 16/121, NAGAR, 16/121, ANAND NAGAR, BEHIND OPERA GI. AAYUSH CARE, 443, GIRGAUM RD., 1ST FLR LINK ROAD, MALAD A/2, BAPUJI C.H.S.,ROAD, S.V.P. BORIVALI (WE MAHAVIR APTS., G.D. AMBEKAR MARG, PAREL, BEHIND NEW POSTBEST OPP. OFF. BLDG., MAHAVIR COMM. S.S.WAGH ROAD, M. KARVE ROAD, 6TH 4/6 BHULABHAI DESAI ROAD, BHATIA HOSPITAL, 4/6 BHULABHAI DESAI ROAD, T.J. ROAD, OPP. RAILWAY STATION, OPP. RAILWAY STATION, 1ST FLOOR, ARPAN NEAR RAMJI ASHAR VAIBHAV NAGAR, OPP. VAIBHAV NAGAR, L.B.S RAILWAY OPP. MARG, STATION, NUSSER HOUSE, N.S PATKAR MARG, PATHANWADI, 73, A.K.MARG,

TARDEO MUMBAI CADAV NAKA, BHANDUP (W), M OPP. ANKUR STORE, BORIVALI (WEST), MUMBAI NR. VAKOLA POLICE NR. VAKOLA POLICE MUMBAI PANDITA RAMABAI CHIRA BAZAR, MUMBAI

MUMBAI MUMBAI MUMBAI SION CIRCLE (W), MUMBAI MUMBAI 400103 SANTACRUZ (EAST), SANTACRUZ (EAST), MUMBAI

MUMBAI ROAD, DR. R.P. DOMBIVALI, MUMBAI VIRLE PARLE (WEST), BHOIWADA, MUMBAI NEW MILL ROAD, KURLA MUMBAI OF JUNCTION DERASAR DADAR (EAST), COOPERAGE GROUND, MUMBAI TARDEO, MUMBAI COTTONGREE N, GHATKOPAR (WEST), GHATKOPAR (WEST), C.S.TROAD, M.G. ROAD, GHATKOPAR RAGHU SETH WADIASHOK OPP. , NAGAR BUS KURLA (w), GHATKOPAR (W), OPERA HOUSE, MUMBAI MALAD (E), R.S. MARG, A/4 KHALAKDINA

MUMBAI

MUMBAI M.G. RD., GHATKOPAR.M MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI KURLA (WEST), MUMBAI GOVANDI (E), MUMBAI (E), GOVANDI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

400034 400012 400078 400028 400022 0 0 400103 0 400011 400055 400055 400004 400007 400002 0 0 400064 0 400092 400056 0 400012 400070 400004 400077 0 400014 400021 400026 400007 400026 400015 400086 400086 0 400070 400077 0 400088 400088 400070 400086 0 400004 400007 0 400036

23412866 25656516 25951297 24080606

28955865 23078510 26685747 26685747 23618756 / 23614583 23676598 22019416

28892089

26104175 24112625 23892193 25091888 24136093 22845030 23510680 56660000 23511157 24137493 25144445/2516 6666 25144445/2516 6666 26500612/2650 1196 5129280 25950325 25950325 25144445/2516 6666 23680031 56349062/2361 1099 28403477 23803322/2388 3311

MOBILE 9869002927 9820571200 9820076044 9821019001 9820038850 9820039788 9820017134 9820692275 38530088/ 9821062577 98231 46222 9821068624 9869166533 9821487625 9821016634 9821436037 9821040070 9821012411 9821221610 9821887575 38530040 31021751 9820736452 34191214 9821377667 9820515372 9821058496 9821377667 9821132951

FAX 22838337 28191065

22041141 24091657 26048297 26048297

0250 502790 24096832

22851340

56980606

23828574 23696984

25135656

9819583145 9821062080 9820237951 33887060 23825246 33691586 9223218123

B-3, RADD1 GANGA JYOTI, FLAT NO 401/402, 601, SHUBH APTS, 52, KESHAR NIKETAN, FL., 26/10, 4TH MAHAVIR K R.M.O QUARTERS, A/12, SILVER APT., 71, LAXMI NIWAS, 601, ABZE TOWER, B-24-DATTA APARTMENTS, B-24, DATTA APTS, E/12, SHANTI NIKETAN CO-O B24, DATTA APTS, 601, BHAVIK APTS, 'ARIHANT' NEAR 71, LAXMI NIWAS, RUTU 304/A-3, PARK, 1ST FLR, CHOPRA B-105, MEENA APT, OM 141/12, SHITAL PARK, 301, ANAND SAGAR, 72, BHARTIYA BHAWAN, 20, MEGHCHHAYA 9 SHREE KRISHNA 602, SHANBHAG 5/C VASANT KUNJ, 9 SHREE KRISHNA 9, SHREE KRISHNA 'NEELSAGAR' APT 10, 10, NEER SAGAR, 5TH 5, MALBHAR VIEW, 2 116-A GITANJALI , 3/36, JAIN CHAWL, A/12, ALAKNANDA, MAHAVIR JAIN VIDHYALAYA, 503, JAYSHANKAR 3/36 JAIN CHAWL, MAHAVIR SOCIETY, A601, NEEHAR APT., A/2, ALAKNANDA, MAHAVIR COOP HSG. LTD. D/10, ISHWAR NAGAR, 151/A, MEHTA HOUSE, 5A-SHIV KRIPA, 801, ORCHID, 8TH FLOOR, 20-SWADHIN SADAN, C15-A, DEV PRAKESH C-303, MEENAKSHI

RADD2 BANGUR NAGAR, 90 FEET ROAD, B.G. KHER MARG, 4TH CARTER ROAD, VALLABH BAUG EXT., ST. GEORGE HOSPT., SHANKAR GHANEKAR SION WEST, 35, DR. BARD, R.M. MARG, KHAR WEST, R.M. MARG, 15TH RLY OPP. RD STATION R.M. MARG, KHAR WEST, ROKADIA LANE, NURSING HOME,MB SION WEST, NEAR BRINDAVAN 40, BAZAR RD ,BANDRA (W), KASTURBA RD., MALAD GARODIANNA GAR , SECTOR 17, III FLOOR, FLAT NO. SHRI 4TH FLR, 11, SAIBABA MG 137, GARODIA NAGAR, LANE, KADWA NR. JAMBLI NORTH AVAENUE 137 GARODIA NAGAR, 137, GARODIA NAGAR, K ABDUL GAFFAR KHAR MUNICIPAL OFFICERS CHOWPATTY, 2ND FL. , ROAD NO. 24DR. S.S. RAO RD SECTOR 14, VASHI, 48-A, AUGUST KRANTI MARG, PLOT NO. 78, DR. S.S RAO RD, FLR, FLAT 3RD NO-301, GHATKOPAR (E), SECTOR 14, VASHI, III A-WING, FLR, FLAT-301 BHANDUP (W), LBSFLOOR, IST MARG, JAIN SOCIETY, 'A' OLD NAGARDAS CAMPACOLA COMPLEX , CHURCHGATE, 35, CHOWPATTY ORLEM MARVE RD.,

RADD3 GOREGOAN (W), BHAYANDER (W), WORLI, MUMBAI BORIVALI (E), GARODIA NGR., MUMBAI 400001 PRABHADEVI, DADAR(W), MUMBAI 400022 BYCULLA, MUMBAI-MUMBAI 400052 KHAR (W), MUMBAI KODRI CLNY, MUMBAI400052 WEST, MUMBAI VIRAR W, MUMBAI 400022 THANE (W), MUMBAI 400050 MUMBAI 400064 GHATKOPAR (E), VASHI MARINE DRIVE, LALBAUG, MUMBAI GHATKOPAR (E), NAKA, THANE (W), 400601 SANTACRUZ (W), GHATKOPAR (E), GHATKOPAR (E), MUMBAI400018 NR. COMP., MELA ROAD, MUMBAI 400007 JAIN SOCIETY, SION (W), LALBAUG, MUMBAI 12 NAVI MUMBAI 400705 MUMBAI 400036 29, SECTOR VASHI, LALBAUG, MUMBAI - 12 687 N.M. JOSHI MARG, MUMBAI 400077. NAVI MUMBAI 400705 687-B, N.M.JOSHI RD., MUMBAI 400078 SION (W), MUMBAI ANDHERI (E), WORLI NAKA, MUMBAI 400020 MUMBAI 400007 (W), MALAD MUMBAI -

RADD4 MUMBAI400090 DIST. THANE, PIN- 401101 MUMBAI 400066. (E), MUMBAI =400077 MUMBAI 400028

THANE (E) 400603

MUMBAI 400077 MUMBAI 400020 MUMBIA400077 MUMBAI 400 054. MUMBAI 400077 MUMBAI 400077 WORLI, MUMBAI MUMBAI - 22

NAVIMUMBAI 400703 BYCULLA (W), MUM-400027 BYCULLA (W), MUM-400027 MUMBAI 400069 MUMBAI 400018.

9820240049 9820240049 9820158577 9892040497 9820040423 9869343352 9820040423

-2432545

24120548

9820110999 98201 94977 35134564

22080871

31086042 9820648074 9819097501 9820401320 9820094229

24705172

9820613600 9892095281 98203 39855 3695949 9820342135 32510947 9820034827 9820274989 9821649351 9892192421 9820092735 9869163242 9820373585 9821097070 9821378221 9892989588 9892099588 24708603

26515005

A/9 , GARDEN VIEW, TULING ROAD, VISSANJI 3RD FLR, FLAT PARK, A-1 NO-8, 602, KAKU 1, NESBIT KUNJ, STONE ROAD, DR. BLACK 181-185, BLDG, C/O, BHARAT M.G. MARG, 8, GHANDI, MALHARWADI, 601-BHAGYA DADAR GALLY, APTS, 16-D, OFF CHITLE 5/15 ALPHA ,PARLESHWAR APTS, M.G. RD. RD. JN., D-6/N-13, COMPLEX, MAHATMA SECTOR 14, 601-BHAGYA DADA GALLY, APTS., 16-D, OFF. CHITLE 101, MEKTA BS RD, DADAR SADAN, A/4, SEJAL CO- (W), SOC., OP. HSG. A-12, RAJESH SUBHASH R.B. MEHTA SOCIETY, RD, MARG, 903-B, LBS PRESIDENTIAL GHATKOPAR 6, SAGAR, VALLABH PLOT NO-353/B- BAUG, LANE 602, SIDDHGIRI COM. RAJKAMAL 192/56, PUSHP RAJKAMAL STATION RD, KUNJ, OPP. KRISHNA LAKHENI 15TH FLR, K.M. (NAVNEET MUNSHI MG 192/5, 6, STATION RD, PUSHP KUNJ, OPP. KRISHNA 1/2, KANGRA AB RD, OPP. BHAWAN, PODDAR VIKAS 601, CASTLE COMPLEX , A- COMPOUND , 9-A SHIV OLD KRIPA, E NAGARDAS VEENA-BEENA B/602, A.D. APTS., MARG, PH4, SAI PALACE, 102-A , PARAS PLOT NO. 36 CHHEDA NIKETAN, NAGAR,RD, 16, EKSAR PADAMSHREE BABHAI, 1201/2, OPP. TEL. SHOBHA EXCHANGE, 7/2, KAPADIA METRO CHAMBERS, CINEMA LANE, 3/22, UNNAT M.G. RD, NAGAR, II, GOREGAON 403, JOGANI 29B, APTS, DONGARSHI A-4, SABARI CHS,SHASTRI SECTOR 15, 301, NEW BLDG, HALL, 3RD FLR, 201-A/6, BEHIND SAIBABA 9, VITHAL FLAT NO. BELLA VISTA, S.V. ROAD, 17/ 4TH BLDG, FLOOR, 3/30, HENDRE SUBHASG JERABAI BLDG, MANAV WADIA ROAD, A/103, MANDIR NO. 2 STATION RD, 1206 SUMER SHETH TOWER NO. 1, MOTISHA 11, DEVI 5TH DARSHAN FLR.,BEHIND 5/2, DR. B.A. RD., ORANWALA PAREL T.T, ZARINE 126/128, S.V.S. HOUSE, 1ST MARG, RD. 5/2, DR.B.A. ORANWALA PAREL T.T. 5/ 2 DR. B.A. RD., ORANWALA 145/KALPATRU PAREL T.T., DR. S.S. RAO HABITAT, ROAD, B-104, MOGESHWAR 60, FEET RD, 10/16, SION ( W) SADAMINEE ,MUMBAI211/C, MOTISHA SHATRUNJAY CROSS LANE, 3/12, ATUL ABHYUDAYA SADAN, NAGAR, 89-A, FLR., FLAT NO. GANGOTRAJ 8,BANGANGA

NALASOPARA MMGS MARG, DADAR (E) MAZAGOAN, 4TH FLR, RM NO. 2, MANSION, RM9, DADY MARG ,DADAR(W), VILEPARLE (E), VASHI, NAVI MUMBAIMG. DADAR, MUMBAI 400028 DOMBIVALI (W), GHATKOPAR (E), MUMBAI 400086 GHATKOPAR, PAREL, MUMBAI MANDIR, WADALA (W), BABULNATH, MANDIR, WADALA (W), WORLI, MUMBAI THANA 401101 ANDHERI (E),

MUMBAI 401209 MUMBAI400014 MUMBAI 400010 MUMBAI 400004 LANE , AGIARY MUM-400002 MUMBAI400028 MUMBAI 400057

DIST. THANE ,421202 MUMBAI 400077 MUMBAI400077 MUMBAI 400031 MUMBAI 400007 MUMBAI 400031 MUMBAI 400069 MUMBAI 400015. NAVI MUMBAI 400705 MUMBAI400089. MUMBAI 400092 (W), MULUND MUM-400080 MUMBAI 400020 MUMBAI 400006 NAVI MUMBAI 400703 MUMBAI 400007 MUMBAI 401303 MUMBAI 400050 MUMBAI 400011 PAREL, MUMBAI MUMBAI 400010 LBS MG, KURLA W, MUMBAI 400016

SEWRI(W), SECTOR 14, VASHI, CHEMBUR, BORIWALI (W), M. MALVIYA ROAD, MARINE LINES, MUMBAI 400062 MALABAR HILL, BEHIND BJP OFFICE, J.D. RD, NANACHOWK, VIRAR (W), BANDRA (W), N.M. JOSHI MARG, NEAR TATA HOSPT., KALWA, THANE 400605 MAZAGAON, OPP. OLD POST OFFICE, MUMBAI 400012 MAHIM (W), MUMBAI 400012 MUMBAI 400012 PAREL, MUMBAI BHAYANDER ( W) BYCULLA, MUMBAI KALACHOWKY, MUMBAI COTTON 400033 ROAD, MUMBAI WALKESHWAR 400006

9820291930 9821098714 9820499006 9820048618 9821086807 9869010096 9820041543 20520227 31056914 9869147774

23866782

26789090

9830156822 9869116101 32614752 9820076664 9821776563 9820085082 9820340836 9820086580

27550092

26455909

9820114377 9820038240 9820068723 9820270900 9820648074 9821785951

9820365188 9821289150 9820745001 9820569330

9820397591 6112067

9820158550 9869193567 9890384552 9821109968

5/A1, GIRIRAJ , B-501, MIRANDA A/7 BHAGYASHRE 2-D-3, TAXIMAN'S 336, ATMARAM BUILDING, 26, AMINA MANSION, 701, B5, POONAM 26-A, BAZAR RD, GULMARG 302, APT., 51-B, KALPTARU 26 A, BAZAR RD, E/201, KAMLAVIHAR , MAHAVIR CLINIC, C/57, VENUS SOCIETY, 139, UNITY, 1STNEEL 17, FLR, GANGA, E/15, PARAS NAGAR, P.H. 4, SAI PALACE SAI ANAND BAHAVAN, 702,VASTUSHI LP, B-35, SAUJANYA 804/B, DHEERAJ 68, TARDEO RD,1102C-208, NEW SUNRISE A/6, LIBERTY FLATS, GEMINI UNIT F, PARK, A-4, SABARI CHS, 35/42, NORRBANU ANAND APT., SHIV KRUPA APTS., DR. RAJESH F. JAIN PRAN BHUVAN, 402, 101/A, SHAATRUNJAI 205/206, RADHAKUNJ, 1206, SUMER TOWERS NO 1, 801, PUSHPANJALI 89-A, GANGOTRI C/104, PORWAL 302A, SURAM COMPLEX, 402, SUNDER APTS, B-41, CHHADVA A-103/104, SWASTIK 503/A-1, POONAM B-505, VIMLACHAL 1206, SUMER TOWER NO. 1, 96, SAMATA SOC., IST FLR, R.M.O. QUARTERS,GR

11ALTAMOUNT V.S. MARG, HSG SOCIETY, EDULJEE RD, L.B.S. MARG, 1ST FLR, BHAI JIVANJI MADHAVDAS PASTA RD, LALBAUG INDUS EST, BANDRA (W), K.W. CHITLE PATH, OPP. CINE PLANET BANDRA (W), MAHAVEER NAGAR, RETIBANDER ROAD, SEA WORLI FACE, PARK, SHIVAJI ROAD NO-5, SUBHASH NAGAR, CAVES ROAD, PLOT NO-36, SECTOR 14, 'A' WING, GAMADIA COLONY RD., 23BHARDAWADI, HT. II , ANDHERI LINK MUMBAI400034. MALWANY COLONY 2, OPP. POLICE STN,PURAV V.N. MARG, 59, PL NO. BEHIND BJP TELLIGUTI NAKA, FLAT NO 203, 9TH FLOOR, EWING , OLD NEMINATH NAGAR,-9, RD. NO ROW OPP. SWAGAT DHARSHAN, LOVE LANE, 'B' WING, MANMALA SHETH MOTISHA OLD PRABHADEVI 4TH FLR., FLAT NO-8, BANG 60 RD., BHAYANDAR( NURSHANI MANDIR, SHIVDAS CHAPSI RD, H.P. KELUSKAR SWASTIK PARK, SIONINDUSTRIAL ESTATE ROAD, 165, SHETH MOTISHA SHETH MOTISHA GOKUL NAGAR, ST. GEORGE HOSPITAL,

MUMBAI400026. PLOT NO. 1176, CHARAI, KULA (W), LANE , THAKURDWAR DADAR (E), MUMBAI LALBAUG, MUMBAIMUMBAI 400050 BEHIND PORTUGHESE SION (E), MUMBAI 400050 DHANUKARWA DI, KANDIVALI ( OPP. RLY. ST., MUMBRA, WORLI, MUMBAI RAJA BADHE CHK., NM JOSHI MARG, JOGESHWARI (E) VASHI, NAVI MUMBAI105, SANTA NAGAR, TARDEO, MUMBAIANDHERI (W), ,ANDHERI (W), MALAD (W), MUMBAI HILL RD, BANDRA (W), MANKHURD, SECTOR 75, VASHI, RD, DR. B.A. LALBAUG, LOVE LANE, BYCULLA, NAGARDAS RD, ANDHERI ACHOLE RD., NALASOPARA HOTEL, BORIVALI(E), BYCULLA, ROAD, MAHIM (W), MAZAGAON, PRABHADEVI, WALKESHWAR , THANE AZAD ROAD, VASAI, OPP. SALE TAX OFFICE, KURLA (W), MUMBAI TROMBAY RD.,CHEMBUR, LALBAUG, BYCULLA, BYCULLA, BHIWANDI MUMBAI 400001

DADAR, MUMBAI THANE(W)400601 MUMBAI 400070 MUMBAI 400002

DADAR (W), MUM-400028

MUMBAI. DIST. THANE400612 MAHIM (W),, MUM-400016 MUMBAI 400011 MUMBAI 400060 THANE (W) MUMBAI 400058 MUMBAI 400053 MUMBAI 400050 MUMBAI 400088 NAVI MUMBAI 400703 MUMBAI 400012 MUMBAI 400027 MUMBAI 400069 DIST-THANE MUMBAI400066 MUMBAI 400027 MUMBAI400016. MUMBAI 400010 MUMBAI 400025 MUMBAI 400006. DIST. THANE 401201 MAZAGAON, MUMBAIMUMBAI 400071 MUMBAI 400012 MUMBAI 400027 MUMBAI 400010 DIST. THANE421302

9821136106 9892115588 9819169549

9819203595 9821249749 9821053496

26789090

22819402

9821292451 9869010015 9820115318 9820275672 9820432303 9821180767 9821538077 9821033961 98193 58153 9819809882 9820778707 9820144622 9821055835 9821010730 9820608200 9821232518 9821095682 9820618411 9820618411 9820495990 35601268 9820081207 23637889

24119574 23752877 23804207 28815306

25934362

9819196996 02232598959 55476814 9821096229 3898598

8, MADHAVGHAT A-103/104, SWASTIK DARIYA MAHAL, 'B' T. DR. SUSHIL JAIN 'C' WING, 511, KAMAL KUNJ 452, MATRU MANDIR, C/2, 101/A, SHATRUNJAI 2-D-3, TAXIMAN'S 101/A, SHATRUNJAI 102, AADINATH 386/A, JSS RD, TRIMURTI BLDG, GR. FL. 4/11, HONEY COMB, CHHEDA COMPLEX 501, TEENA TOWER, 240/24, SHANKER 4, PARISHRAM BLDG, EXCELLENCY, MX MOUNT 74, LANE, UNIQUE, 23, PRABHAT BLDG, USHA A/803, 4TH FL, NAGAR, 201, VASANT VAIBHAV, B-103/104, BHAWANI C/O SANJAY KOCHAR, - 1, BUNGLOW DEVSHRUTI, 2/34, KHOT CHAWL, 15, YASHODHARA 5/3/14, VISHRAM B-11, SARVODAYA 903-904, ORCHID BUNGLOW NO2, VEENA 13, MODERN VILLA, 250, KARTAR BHAWAN, 407/B, SAISRISHTI 407B SAISRISHTI 13/44, NAVJIVAN 205/D-31, YOGI PRASAD, AI/AII, SHITAL DARSHAN, 3RD FLOOR, SHETAL APTS, C-45/N-6, 1ST FL., JUNIPER, 5C, M.G. EDEN WOODS, 5C, JUNIPER, EDEN WOODS, 403B, PAWAPURI B-8, MAHAVIR APT., VEENA F/504, BEENA APTS, F/504, VEENA BEENA APT. 202/A-6/ SECTOR-6 5/A, MADHUSAGAR

NEAR GAVDEVI SWATIK PARK, 6TH FLOOR, FLAT NO. 32, 203, ANAND APT., INDUSTRIAL EST.FL, NR. 1ST ROAD, AJAY NAGAR, DHARSHAN ,LOVE LANE, L.B.S. MARG, DHARSHAN, LOVE LANE, 281, TARDEO RD, JAGNWANDAS BLDG, 1, NR. RM NO. SHANKAR 141A, DR. MACARENHAS MADHAV APT. NO.2,'MTNL OPP. EXCHANGE, TAMIL SANGAM RD, OP. ASHA PETROL LOKHANDWAL A COMPLEX, 10TH FLOOR, 62A, PEDDER B-ROAD, CHURCHGATE, VILLAGE RD, GUL MOHAR RD, B.S. ROAD,DADAR 1208, PANCHRATNA 60 FEET ROAD, TAKIYAWARD, KURLA (W), KIRTI COLLEGE LINK RD., BANGURNAGA C.P. TANK ROAD, LOKHANDWAL A TOWNSHIP, NAGAR, S.V. ROAD,MALAD( 7TH RD, SANTACRUZ SION (E), MUMBAI ADJ SHANGHRILA ADJ SHANGHRILA LAMINGTON RD, YOGINAGAR, EKSAR ROAD, GVS RD. NO.4, NEAR SV ROAD, COMPLEX.AMA R JYOTI CHS. OFF POKHRAN RD. 2, OFF POKHRAN RD.-2, 25, LOVE LANE, 518-N.M. RD., KURLA (W), A.D. MARG, SEWRI, A.D. MARG, SEWRI, SHANTI NAGAR , INDIA HOUSE COMPOUND,

KALWA, THANE-400605 MUMBAI CHEMBUR, 400071 80, NAPEAN MUMBAI SEA ROAD, 400006 LOVE LANE, MUMBAI BYCULLA, 400027. MUMBAI LALBAUG, 400012 DIST. THANE BHIWANDI, 421302 MUMBAI BYCULLA 400027 MUMBAI KURLA (W), 400070. MUMBAI BYCULLA, 400027 MUMBAI 400007 MUMBAI 1ST FLOOR, 400002 MANDIR MUMBRA, ,SAVARKAR DIST.THANEMUMBAI MAZAGAON, 400010 'A' WING, MALAD MALVANI GATE (W),MUMBAI BHAYANDER DIST. THANE (W), 401101 MUMBAI SION EAST, 400022 LBS MARG, MUMBAI KURLA (W), 400070 MUMBAI ANDHERI (W), 400053 MUMBAI 400026 MUMBAI400020 MUMBAI BHANDUP (W), 400078 CHUNABHATTI MUMBAI (E), 400022 MUMBAI 400028 OPERA MUMBAI HOUSE, 400004 BHAYANDAR (W)-401101 MUMBAI400070 MUMBAI SHIVAJI PARK, 400028 GOREGAON(W MUMBAI ), 400090 MUMBAI 400004 AKRULI MUMBAIRD,KANDIVALI( 4000101 MUMBAI400064 MUMBAI400055 LBS MARG, MUMBAI BHANDUP (W), 400078 LBS MARG, MUMBAI BHANDUP (W), 400078 MUMBAI 400008 MUMBAI BORIVALI (W), 400091 MUNICIPAL MUMBAI HOST.,MULUN 400081 DAULAT MUMBAI NAGAR, 14, 400064 SECTOR NAVI MUMBAIVASHI, WEST - 400705 THANE 400601 (WEST)THANE 400601 MUMBAI 400010 MUMBAI400070 MUMBAI400015 MUMBAI400015 DIST. THANEMIRA ROAD(E), 401107 KEMPS MUMBAI CORNER, 400036

28058850 98213-02257 9820856660 9869033053 9820129281 9820228212 9820091718 9819328218 30959900 9820195682 28065950

25039180

22405513

24162412 98212 87822 9820044031 9869008854

25233672

9820049089 9820049089 33865999 9820070580 9892077811 9820755548

23866782

28650238

9819059015 9819059017 9821068358 9869326072 9819135744 34303732 9820160272 9892407036

24077623 24093436 22080871

201, KIRTI APT, DAULAT NA F/101, SAI DHAM, P.K. RD. B-1/504, LARAM SAME AS ABOVE 303/304, VASANT LAXMI 904/ ARIHANT TOWER, 303/304, VASANT SHANTI BLDG, PALMSPRING, 3RD FLOOR F/63-64, MAHENDRA 409, RAJANI MAHAL, 313, SHRINATH APTS-2, 3, CHOWPATTY 2/5, ASSN DEAN'S BGLW, NABH SMRUTI, 511 , DIWALI DARSHAN , 22, JOT CHS. 6TH FL. 3, CHAVAN BLDG., VINAYAKI APT., 2ND FL. A-16, HIGHWAY 4, DATTA NIWAS, PAI 506, NAVIN ASHA, 197, GUJRAT SOCIETY, 102, ANGELICA PLAZA, 105, RAHUL KUNJ,KAILASH C-36, RAHUL NAGAR, 10 A DHIRAJ APTS., 10 A DHIRAJ APTS., 6/61, SURAJ, 274, TARDEO 16/18, HEERA BHAWAN, 102 B, CHANDULAL 8/170, JAIN CHAWL, 29/C/AMITA APT., 29/C/AMITA APT., 102 B, CHANDULAL 11, RAMNIVAS, PAINAGAR, F-201, VIKRAM APT., A-101, BHAGNARI 2/C, FARM MANOR, 18. KAILASH NIKETAN, 24, TAMBAWALA 4, MAHAVIR , IST FL., 4/44, MANTRI CORNER BLDG 202, PADMAVATI 41-B, RAJKAMAL C/115, VISAVA BLDG, 706/7, VIMLACHAL 205, VAISHALI B, OPP.

ROAD NO-8, BORIVALI (E), MULUND(W), MUMBAIM.A. ROAD, ANDHERI (W), BEHIND PATEL NAGAR, CHINCHPOKLI CROSS LANE, BEHIND PATEL NAGAR, HILL NAWROJI RD NO. 2, 1289, HATISKAR NARAYAN NAGAR, OPP AC MARKET, B.P. ROAD, BHAYANDAR 101/B, MAHAYNOO'S DR. SS RAO RD, PAREL, 227, WALKESHWAR NEW MILL RD , KURLA (W), M.J. PHULE RD. DADAR (E) OPP. RAILWAY STATION, NR. KALALESHWA 1ST FL, BEHIND SION GANJAWALA LANE, D.S. PHALKE ROAD, PAREKH HOUSE, 3RD ST. ANTHONY'S PARK, NR. JESAL PARK, SHANKAR LANE, G. 11, DR. DESHMUKH 11, DR. G. DESHMUKH RD., OPP. BHATIA 2ND FLOOR, STATION RD, RAO RD, GANESH LANE, 63/5TH KASTURBA 5TH KASTURBA STATION RD.,BHAYAND BORIVALI(W), NEW MANEKLAL CHUNABHATI, ADARSH DUGDHALAYA 322 NEPEAN ROAD, C.B. RD, MAZAGOAN, BEHIND SHALIMAR SAYANI ROAD, ELPHISTONE T.H. KATARIA MARG, RAJKAMAL STUDIO CHINCHOLY GATE BYCULLA, LOVE LANE MAZAGAON TEL

MUMBAI 400066 MUMBAI 400058 M.G.X ROAD4,KANDIVALI-W MUMBAI 400027 M.G.X ROAD-4, KANDIVALI-W DONGRI, PRABHADEVI, GHATKOPAR (W), MUMBAI 400034 DIST. THANE 401105 MUMBAI 400007 MUMBAI 400012 MUMBAI 400006 MUMBAI 400070 . MUMBAI 400014 VIKHROLI (W), KARJAT(RAIGA D) FORT, SION (E), BORIVALI (W), DADAR, MUMBAI SION, MUMBAI400022 NR. UTTAM SOC. , BHAYANDER (E), KANDIVALI (W), MUMBAI 400026 MUMBAI400026 MUMBAI 400007 THAKURDWAR RD, BHAYANDAR (W), LALBAUG, MUMBAI BORIVALI (E), BORIVALI(E), DIST, THANE 401101 MUMBAI 400092. L.B.S. MARG,GHATK MUMBAIRD, MARVE MALAD (W), MUMBAI 400006 MUMBAI 400010. KEMPS CORNER, MUMBAI 400025 MATUNGA(W), DR. S.S. RAO ROAD, PAREL, MALAD E, MUMBAI 400027 LOVE LANE, BYCULLA,

MUMBAI400067 MUMBAI400067 MUMBAI 400009 MUMBAI400025 MUMBAU400086

MUMBAI 400079 MUMBAI 400022 MUMBAI 400092 MUMBAI 400071 DIST. THANE401105 MUMBAI 400067

MUMBAI 400002 DIST. THANE 401101 MUMBAI400066 MUMBAI 400066 MUMBAI 400086 MUMBAI 400064 MUMBAI400036 MUMBAI 400016 MUMBAI 400012. MUMBAI 400010

39TH CHANDRALOK 1/2, HIMALAYA, 404 A, HAREKRISHNA 198/5446, PANTNAGAR, LAXMI MAHAL, 9820173410 2ND FL. B-306M CHAMUNDA MA, 9820019862 SONKAMAL, A/15, SHRI 9821053139 NIKETAN, 189, SHREE LAXMI 189, SHREE LAXMI 189, SHREE LAXMI 3/38, 9892599114 25298224 MAYURVESH 52, POORNIMA 9869134900 22875957 BLDG., 52, POORNIMA 9869304446 22875957 BLDG., 601-A, 9820876688 SHATRUNJAYA 16-VARTAK 98920-67321 TOWER 104, 24165590 GYANESHWAR 104, GYANESHWAR SHAH CLINIC , 9821103580 SHOP NO. 6, SHIRIN APT. 98200845586 NO-5, 4/17, C-7, PARSHAN DARSHAN, GITA, 'B', P. 9819041072 RAMABAI RD. I-21/21, MAHAVIR 55, KAUSHIK 9821042421 NIWAS, SECTOR 9820139793 9/0/11, 2ND 433/22, 9522-32101398 225787 FLR, C/601, 9820286897 28647168 NEELGIRI, 707, SANTOK 9821275155 TOWERS, A/ 202, SUDHA 9823191676 KALASH, 9820057887 7TH FLOOR, 392-A, 9821046930 HIRABHAI 11-B, SUDHA KALASH, A/202, SUDHA 9823191676 KALASH, APURVA, 31060292 268/3, GOKUL B-603, 9820698749 GAURAV, 2/C/110, 09890295081 95250-2432376, SAIVANDAN, 305/B2, KAMALA PARK, APURVA, 268/3, 21, PREM SAGAR, G1, 9821661271 SHANTIDHAM, POOJA BGLW, ASHOK C/601, 28647168 NEELGIRI, 54, BALASINOR SOCIETY, C-7, PARSHAV DARSHAN, 102, 98210 31263 SHANTINIKETA 107, 9820943185 JEWELLERS 97, NAPEAN SEA RD, BLOCK NO. 23, BLDG. -2A,

SHIV SHENA GALI, 109, WORLI SEA FACE RD, MADPADA DOMBIVALI (E) GHATKOPAR (E), PARSEE NR. GEN. GEETA NAGAR, WALKESHWAR ROAD, OF CORNER NORTH TEMPLE TRUST BLDG, TEMPLE TRUST BLDG, TEMPLE TRUST BLDG., SARDAR NAGAR NO.4, COLABA, MUMBAI COLABA, MUMBAI DARSHAN,MOT ISHA X LANE, TULINJ , NALASOPARA PRABHADEVI, NAKA , PRABHADEVI NAKA 3, PHASE GOLDEN NEST SHREEJI SOCIETY, OPP. CHANDAVARK AR RD, GAMDEVI, MUMBAI DAHANUKAR WADI, L.N. RD, MATUNGA (E), CBD, MUMBAI 400614 SARVODAYA BLDG, KASAR NR. MILAP CINEMA, SV NR. SANTOK THEATRE, SHRIPAL COMPLEX,, KAILASH TOWERS, G.K. MARG, WORLI NAKA 4-J. MEHTA ROAD, SHRIPAL COMPLEX, JAWAHARNAG AR RD. 3, SHIVAJI RD, KANDIVALI (E) NARAYAN NAGAR, 60, FEET ROAD, JAWAHARNAG AR RD NO.12, MAZAGOAN,M UMBAI-400010 EKSUR RD. BORIVALI (W), UTTAN RD., BHAYANDER SV ROAD, MALAD (W), SV ROAD,KANDIV CHANDAVARK AR RD, DAFTORY ROAD, MALAD CHS., 56, PEDDER 401A, CHANDRALOK LOTUS KUKREJA

STN .RD. BHAYANDER WORLI, MUMBAI DIST.THANE MUMBAI400075 B.PETIT RD, BHAYANDER (W) MUMBAI400006 LINKING ROAD, OPP. GIRGAUM OPP. GIRGAUM OPP. GIRGAUM SION KOLIWADA, BYCULLA, MUMBAI THANE 401209 MUMBAI 400025 MUM-400025 COMP.,MIRA BHAYANDER GANGA JAMUNA, BORIWALI (W), KANDIVALI (W),MUMBAIMUMBAI 400019 ALLY, OPP NAZRANA MALAD W, MUMBAI BHAYANDER (W), AGASHI RD., VIRAR (W), B-WING, OPP. ODEON MUMBAI 400018 HILL, MUMBAI400006 RD., AGASHI VIRAR (W), GOREGAON WEST, MUMBAI 400067 tuling rd., BHAYANDAR (W), GOREGAON W, MUMBAI MUMBAI 400103 DIST. THANE 401101 MUMBAI400064 MUMBAI 400067 BORIWALI (W), MUMBAI 400097 MUMBAI 400026. MUMBAI 400006 LBS MARG, BHANDUP,

DIST. THANE 401101

MUMBAI 400026 PIN - 401101 MUMBAI 400054 GIRGAUM, MUMBAI GIRGAUM, MUMBAI GIRGAUM, MUMBAI CAMP, MUMBAI -

MUMBAI 401103 MUMBAI 400007.

BHIWANDI 421302 DIST. THANE 401101 MUMBAI 401303 GHATKOPAR (E), MumMUMBAI 401303 MUMBAI 400062 NALASOPARA (W),, MUMDIST. THANE 401101

MUMBAI 400067

MUMBAI 400078.

31026831 9820074289

9820560026 9892834282

9821331033

9820704301

022-56622080

9821326001 9869326396 9820010328 9821422140 9820148131 9820036344 32759145 98212-70833 9820069812 9821049658 36777035 9820154966 9820594448 38023100 9870434225 9820149597 9821031263 9820454705 9869201285 9820087729 98211 41024 9821141022 9820506430 9820060833

23875104 32759145

23728364

28817105

22846804

2812751

12/143, RAMKRISHNA 405/B, SIVER ARC, OPP. SAME AS ABOVE 511-C SHATRUNJAY 402, SUGAN,13, 202, 2ND FL, SUKHSAGAR, 5, BHARWARD, POPATJIVA ROW HOUSE NO.1 ,HOSUE ROW SILVER NO.1 SHREEJI 4/17, , SILVER SOC.,SUDHA 11-B, KALASH, SONI BAI COMPOUND, B-2/305, NEW KAMLA PARK, 404, DHARAM SHANTI, N.S. 502 E, ARIHANT 14, FLAT NO. NARMADA 701, ANUPAM APTS., 'B'9, FLAT NO. TARANG, C/102, PRARTHNA, 511-C, SHATRUNJAY 305/B2, KAMALA PARK, 4TH FLOOR, MEHEK, 533, SAME AS ABOVE 4TH FLR, DARSHAN 1/304, VARDHAMAN SAME AS ABOVE G10, PANNALAL 326/11, JAWAHARNAG 8-OWNER'S HOUSE , FL., 202, 2ND SUKHSAGAR, 9/906, CHANDANBAL SHREE CLINIC ,SURAJ BLDG. 101, SONALI APTS, 404, B-403, GIRNAR 1/23, NOORBANO 101, SONALI APTS. 2-11, KETTY TERRACE 102, SHANTINIKETA 503, RAJNIGANDHA 4T HFLOOR, DARSHAN 4TH FLOOR, NOMAN GLENRIDGE, 16, RIDGE RD., AL-JABREYA COURT , SAME AS ABOVEGOPAL, LAXMI FLAT-401, SAME AS ABOVE 9A, MAKER MAHAL, 249,

S.V.ROAD, KHAR (W)SAMATA NAGAR, SHETH MOTISHA HILL LANE, AUGUST N.S. PATKAR MG., QUARY BLDG., RD., DHANJI ARCH, SAMATA ARCH, SAMATA SHIRIN APT., NO. 5, 4 J.MEHTA RD, DHAMANKARN AKA, DR. AMBEDKAR MAKIKAR MARG, NEXT 31, D.B.MARG, PLOT -24A, SECTOR 14, WING ,GAS COMPANY PLOT 20, SECTOR 29, RAJESH HOTEL, ST. MOTISHA CROSS LANE, 60, FEET RD, BHAYANDAR12TH ROAD, CHEMBUR, SHETH MOTISHA R.P. RD, MULUND (W), GRANT RD, GOREGOAN (W), ROAD NOPLOT - 169 ,NR. PATKAR N.S. UNION MARG, R.R. THAKKAR MARG, ELPHISTONE ROAD,OFF. LANE, DAWOOD G.D. AMBEKAR MARG, CHINCHPOKLI (E), RAMBAUG LANE, 0FF. SLEATER ROAD, SHIVAJI NAGAR ROAD, GOKULDHAM, GOREGOAN SHETH MOTISHA WADIA STREET, WALKESHWAR , ,NETAJI 69 SUBHASH RD , PLOT NO-1281, HASTIKAR MG PERRY RD.,BANDRA

RD. NO-1, THANE(W)BYCULLA, RD., MUMBAI 400036 MUMBAI400007 MALAD WADI , (E), THANE (W)400606 (W) THANE 400606 TARDEO, MUMBAI MALABAR HILL, BHIWANDI, MUMBAI NEAR NAVRANG RLY. CROSSING,CH MUMBAI 400008 NAVI VASHI, MUMBAILALBAUG, MUMBAI VASHI, NAVI MUMBAI BHAYANDAR (W), BYCULLA, DIST. THANE401101 MUMBAI 400071. MAZAGAON, MUMBAI 400080 MUMBAI 400007 MUMBAI 400062SION BANK, (E), MUMBAI 400007 WALKESHWAR , MUMBAI 400013 ANDHERI (W), AMBEWADI, KALACHOWKI MUMBAI 400012 DAWOOD BAUG, MUMBAI400007 DAFTARY ROAD, MALAD MUMBAI 400063 MAZAGAON, MUMBAI TARDEO, MUMBAI 400006 MUMBAI 400020 . PRABHADEVI, MUMBAIMUMNBAI400050 MUMBAI 400027. MUMBAI 400097

MUMBAI 400006 BHAYANDAR W, PIN 401101 -(WEST), MUMBAI -

THANE 401101 MUMBAI 400027

MUMBAI 400010

MUMBAI400022. MUMBAI 400006 MUMBAI 400058 MUMBAI 400033 MUMBAI 400058 MUMBAI 400097

9820787517 9820787517 9820026889 9223226698 20511125 9820458538 9819118050 9820370170 34493455

9820056996 9820056997 9821584873 32506924 9820539384 9821482267 31201326 9821053397 9820360299 28881054 9821180821 9820544624 28904788

9821689766 9820553466 38953276 9869033617 9820061143 9820352421 35233310 9821165610 9820884808 9821087456 9821522214 9821522214 9821024517

22080423

23613198

23616985

401/402, 4TH FL. SHARDHA 401/402, SHRADDHA 51, THAKURDWAR 602, SHUBH APTS,SIDDHI 1005, TOWERS, O, BHAGYA APT,GALA 703, BHURDU TOWERS, 305, IIB, INDRAPRASTH NEW SHROFF BLDG., VEENA BEENA, F207/5624, ANITA KUTIR B/4, DIVINE LIFE ,BLDG, 50/6 RASHID BLDG.,ROYAL D-508, SAMRAT, 14, FALT NO. BLDG.NO. 14, FLAG NO. 15 BLDG. SECTOR F-106, NO 158 III, PREM 10/ MILAN BLDG., 102, GIRNAT APARTMENT, 15/16, UMASMRUTI, 7, KAMLA NIKETRAN, 315/3, SHIVAJI NAGAR 315/3 SHIVAJI NAGAR, CO-O B-603 AMAZON, 205, BHIMSEN, VISHAL NAGA 108, SATRUNJAY, 3/A/170, GANJAWALA DR. P.M.JAIN 505/B, SHRIPAT 34, MOUNT UNIQUE, 20/2, GURU ASHIRWAD 302/A, UPENDRA 3/28, CENTRAL COLONY, 252, SION ROAD (W) 2/5, HANVANT BHAVAN, KAMALA NIKETAN, N.D. 1/3, CENTRAL COLONY, 505, SHIV TIRTH #2. 501, JYOTI PARK, SAHAKAR BLOCK NO-1, 1, AKASH KIRAN CHS. 1,AKASH KIRAN 36,GYAN NAGAR, OPP. 501/502, VINDHIACHAL, 4, SETHNA HOUSE,

APT., BELGRAMIRD., BILGRAMI GANESH MUMBAI 400002 B.G. KHER MARG, OPP. GURUDWARA, WADI, ANDHERI (W), BAL MUKUND MARG, JITENDRA RD, MALAD (E), 4/35, 142, DR. MASCRANHES AD MARG, SEWRI (W), OPP. SWIMMING JESAL PARK, BHAYANDAR RAJA RAM MOHAN ROY SIDDHARTH NAGAR, S.V. JAWAHAR NAGAR, JAWAHAR NAGAR,NAVI AIROLI, MUMBAI 87-B NEPEAN SEA ROAD, OPP. N.L. HIGH SCHOOL, MANESKLAL ESTATE, N.D. ROAD, NAPEAN SEA CO-OP HSG. SOC.,SOC., HSG. NEAR NEAR BALWA JAIRAJ NAGAR, MARIE ROAD, MALAD (W) VALLEY, RAJAWADI, GANJAWALA LANE, DIMA A1-A2, PATIL ESTATE, 22 AUGUST KRANTI MG, 5TH FL., 62-A, PEDDAR RD. SARVODAYA ESTATE, TASHWANT RAOCHEMBUR NR. TAWADE FLYOVER MUMBAI400022 80/E, NEPEANSEA WALKESHWAR , CHEMBUR,MU MBAI-400017D. 41-HAJI ALI, DESAI, RD OPP. ANANDVAN GRND. FL.,31,'B' RD, VEER MAKARAND VEER M.G. MG., DAIMOND CINEMA, L.T. WING,22, MOUNT MARY RD.,GAMDEVI,

KURLA (W), MUMBAI BAUG LANE, KURLA(W),

MUMBAI 400070 MUMBAI WORLI, 400018 NAGAR, MUMBAI BORIVALI (W), 400092 MUMBAI 400058 CHINCPOKLI MUMBAI(E), 4000012 MUMBAI 400097 RAD, MAZGOAN MUMBAI 400015 GHATKOPAR MUMBAI (E), THANE - 400075 DIST. 401105 MUMBAI400004 GORAGOAN (W), MUMBAI MUMBAI GOREGOAN (W), MUMBAI MUMABI S.V. ROAD, MALAD (W), GHATKOPAR (W), MUMBAI MUMBAI BALWA MASJID, N.M. N,.M. JOSHI MARG, BORIVALI (W), MUMBAI400064 GHATKOPAR (E), BORIVALI (W), STATION ROAD, MUMBAI 400038 MUMBAI400026 CHEMBUR, MUMBAI- (E), DAHISAR MUMBAI-40006 BRIDGE, RC MARG, MUMBAI400006 MUMBAI400006. MUMBAI400026 KANDIVALI(W), CHURCHGATE, VILEPARLE(E), MUMBAI-4000 AZAD RD.,VILEPARL BORIVALI(W), BANDRA400050 MUMBAI400007

MUMBAI

MUMBAI

MUMBAI MUMBAI400007 MUMBAI400092 MUMBAI400078

MUMBAI400071

MUMBAI400067 MUMBAI400020 MUMBAI400057 MUMBAI400092

9821407740 9821284241 9821221610 9820083874

9820324861 31101456 9821092367 9890235451 20591177 9821042294 9422489949 9821442272 9422076003 9422076003 9821136888 9819335848 9869104130

9820013035 35142931 9819011281 9821257745 9821270664 9821290250 36251776 9820192930

9821299178 9892379552 9821283597 9821025216 9821587498 9869165983

9821557341 38620304

4,SETHANA 13,LABURNUM HOUSE, 51-B, DIAMOND RD., 40, COURT, NEPEANSEA 20/2, GURU SARVODATA ASHIRVAD ESTATE, 501, JYOTI OPP. PARK, ANANDVAN 5/C VASANT NORTH 56980606 KUNJ, AVAENUE 5, 94/3, ROAD NO. JAWAHAR GOREGAON 101 GALA MAKUND APTS., BEHIND MARG, PARK, 007/3-B, JESAL SAGAR 3/16, KRISHNA BHAYANDAR APT., JOSHI WADA, SHREEJI D-101,OPP. VILLA, NEETIN CO. TARANGAN 104, ROHINI, COMPLEX, BLDG, 9-B/8, BHOPAL FLAT NO. 103 NAGAR, AKOLBAD, 202/MAHAVIR THANE (W), 5, DEEPAK, DR. M0OSE LALBAUG, F/A/10 ADITYA ROAD, GUNSAGAR SOC., SANKALP, DIN NAGAR, NEAR SHIV DAYAL ROAD, SENA ROAD, 13, PARWATI SUNFLOWER SADAN, OLD B-401, BEHIND HOTEL YOGESHWAR ROYAL INN, 301, D. TEENHAT ETERNITY, NAKA, 23/A, ASHOK NAGAR, BHIWANDI 23/A ASHOK NAGAR, BHIWANDI 1/2, SAMRAT 7, R, THAKKER ASHOK , MARG, 1/2 SAMRAT WALKESHWAR ASHOK PANTH , MUMBAI 12/340, SHANKAR NAGAR, SADAN, 12/340, PANT SHANKAR NAGAR, SADAN, SAINT VAKOLA CRISADDLE , BRIDGE, VAKOLA CRISADDLE , BRIDGE, 3/A/170 GANHAWALA GANJAWALA LANE, BAGRECHA 83, BAWAN, D-11, CHITTRANJAN 602, KUBER S.V.P. RD, BHUWAN, BORIVALI (W), SAME AS ABOVE NETAJI BORDI, TAL24169171 ROAD,AT & 74, TRIMURTI DAHANU, MAMLATDARW TOWER, ADI, ROAD, 901, S.V. AAVISHKAR, ANDHERI(W), PANSHEEL, 103, '53','C' 22019158 1ST FL., FLAT ROAD, B-501, V.S. MG, MIRANDA APT, DADAR, A-1301, 13TH SHATRUNJAY FLR., DARSHAN 4-28, PANJARPOLE SARVODAYA ROAD, 2/1, NEHRU G.K. MARG, NAGAR, LOWER C-703, NR. KAMAL SRINATH VIHAR HOTEL, 702, CHAMAR VEERCHAYA BAUG LANE, 22/88, GOREGOAN 91-22-26162849 YASHWANT (W), 84, 14TH FL, B, 80, DARYA MAHAL- NEPEANSEA 702/703, DATTAMANDIR REGENCY, ROAD, 702, DAFTRAY REGENCY, MANDIR ROAD, SHAKUNTAL, 2ND FLOOR, INDER 3RD TOWER, GOKHALE A/401, OM RADHAGRAM SOCIETY, VAKOLA F/8, HANSA GOVARDHAN SAGAR, NAGAR,

GAMDEVI,MUM BAI-400007 MUMBAI400026 CHEMBUR, MUMBAI MUMBAIKANDIVALI (E), 400067 400 SANTACRUZ MUMBAI (W), 054. MUMBAI 400 062. CINCHPOKLI MUMBAI 400 (W), 012. THANE 401105 THANE-400601 ALMEDA ROAD, THANE -400606 EASTERN (W) 400 EXPRESS 606 THANEDIST. BHIWANDI, 421302 400601. 400 THANE 0602. KALWA DOMBIVALI (W)421202THANE LANE, (W) 400 0601. NR. CASTLE MILL, THANE 400601 THANE (W) 400602 WALKESHWAR , MUMBAI SAINT DYANESHWAR DYANESGWAR MARG, SANTACRUZ (E) MUMBAI SANTACRUZ (E), MUMBAI BORIVALI (W) MUMBAI VIDHYAVIHAR (E), MUMBAI400103 DIST-THANE401701 MALAD (W), MUMBAICHURCHGATE, MUMBAI400028 SHETH MOTISHA 'X' MUMBAI400004 MUMBAI 400013 BHANDUP, MUMBAI-ROAD, DR. B.A. PAREL, MUMBAI400062 MUMBAI 400006 MALAD (EAST), MALAD (EAST), 10, MANAV MANDIROPP. SOUTH ROAD ZANDUR SANTACRUZ (EAST), L.B.S MARG, MULUND

400 006. GHATKOPAR (E) MUMBAI GHATKOPAR(E ), MUMBAI 75.

400092 MUMBAI400077

MUMBAI MUMBAI 400002 BYCULLA, MUMBAI-

MUMBAI400012 MUMBAI 400097. MUMBAI 400097. MUMBAI 400006 - 400 MUMBAI 025. MUMBAI - 400 055 MUMBAI - 400 080

9821114824 9892192421 9820153566 9820104244 9821052413 9820051239 9820231998 9821087079

23829595 23829595 23859595

28013665

28013665 23618230

9820493166 9821210138 9869038185

9820052266 34262928 9821085870

24138555

9820371294 9892192421

9821044727 32608909 9820720720 9820720720 9822847072 9820006752

9890373099 34440750 9823285908 9869036413 9820125317 9892343843 31086938 9821042421 9892989588

264030 24459862

26715000

11, DENI DARSHAN APT, 9, SHREE KRISHNA 83/19, WESTERN 101, ABHILASHA, 30/A, RAMDEV PARK, 24, BHANSALI ESTATE, 101-A, ABHILASHA, 403, ANANT BLDG, 64-A, MEHER APARTMENT, 1103/A, SUMER TOWER, 24, LAXMI NARAYAN A1, OM KAMAL BULD, KAMAL A1, OM BLDG, A-5/14, MAHESH 401A TRIBUTE APT, 9, 10, KOKIL, 4, INDRAPURI RAVI VIMLACHAL BLDG, 4, INDRAPURI, DARSHAN TOWER 303. 203 H NEELKAMAL 11, DEVI DARSHAN VEER DARSHAN, 3RD FLOOR, DINDISY 3RD FLOOR, DINDISY 503. SATYA NARAYAN 3V MICROVISION, 81/3, JAWAHAR RATNARAJ CLINIC & 7, WEST VIEW, 13 KAILASH NIKETAN, 13, KAILASH NIKETAN, 13, KAILASH NIKETAN, 386/A, J.S.S. ROAD, TYPE V-A, TAPS COLONY, 7A, TRIBUTE, 7A, TRIBUTE, 7 SHANTI UPVAN, 20, CHANCHAL APT, ANAND, 10 B, SHAH BAUG NO.11, 16/18 HEERA BHAVAN, VEER DARSHAN, 77 A. WALKESHWAR A1301, 13TH FLOOR, B 81, KALPATARU

BEHIND UNITY APT, OPP. GARODIA NAGAR, 'F' ROAD, MARINE BORIVALI (WEST), CHANDRAVAR KAR RD., JAIN MANDIR CROSS RF., PUNJABI LANE, HYTONE HOUSE, ALTAMOUNT ROAD, 108 MOTISHA LANE, TEJPAL ROAD, HARSHA PARK, HARSHA PARK, S.V.ROAD, RAJKAMAL STUDIO V.L(X) ROAD, NAVPADA P.P, B WING, FLAT NO.508, RAVI COMPOUND, MOTISHA LANE, NEAR CHINCHOLI BEHIND UNITY APARTMENTS, G.D.AMBEDKA R MARG, GIRGAON, GIRGAON, 71, DR. R.G.THADANI 81/3, JAWAHAR 1ST FLOOR, ROAD NO.4, VITTAL NAGAR, 1ST PASTA LANE, L.D. RUPAREL MARG, L.D. RUPAREL MARG, L.D.RUPAREL MARG, 1ST FLOOR, JAGNWOHAND P.O. TAPP, BOISAR, DR. S.S.RAO ROAD, DR. S.S.RAO ROAD, TRIPATHI BHAVAN 2, OPP. JAIN TEMPLE MAIN V.C.H SOCIETY, BYRANJI GAMODIA 2ND FLOOR, G.D.AMBEKAR MARG, KRISHNARAJ SOCIETY, SHATRUNJAY DARSHAN SION (EAST),

OLD POST OFFICE, LBS MUMBAI400077 MUMBAI 400002 400 MUMBAI 092. BORIVALI (WEST), DAULAT NAGAR,BORIV BORIVALI (WEST), M.M. MALAVIYA MUMBAI 400 026. MAZGAON. GOWALIA TANK, CHANDAVARK AR ROAD, CHANDAVARK AR ROAD, GOREGAON (WEST), PAREL (EAST), MULUND (WEST), THANE 400602 SHETH MOTISHA NAVPAPA P.P MAZGAON, MALAD (WEST), OPP. OLD POST OFFICE, PAREL BHOIWADA, GAIWADI, GAIWADI, WORLI SEA FACE, NO.4, ROAD GOREGAON (WEST), KARJAT, COLABA, MALABAR HILL, MALABAR HILL, MALABAR HILL, MUMBAI 400002 DIST THANE 401504 PAREL, PAREL, ROAD, AAREY GOREGAON DAHANU 401601 ANDHERI (WEST), MUMBAI 400026 THAKURDWAR ROAD, PAREL BHOIWADA, MUMBAI 400006 SHETHMOTISH A 'X' LANE, MUMBAI 400022

KURLA (W), MUMBAI-

MUMBAI 400 092. MUMBAI 400 066 MUMBAI 400 092. MULUND (WEST),MUMA MUMBAI 400010 MUMBAI 400007 MUMBAI 400092 MUMBAI 400092 MUMBAI 400062 MUMBAI 400012 MUMBAI 400080 BYCULLA, MUMBAI THANE 400602 MUMBAI 400001 MUMBAI 400064 KURLA (WEST), MUMBAI 400012 MUMBAI 400004 MUMBAI 400004 MUMBAI 400018 MUMBAI 400062 MUMBAI 400062 DIST RAIGAD 410201 MUMBAI 400005 MUMBAI 400006 MUMBAI 400006 MUMBAI 400006 MUMBAI 400002 MUMBAI 400012 MUMBAI 400062 MUMBAI 400058 MUMBAI 400002 MUMBAI 400012 BYCULLA, MUMBAI

9820036852 9892198312 9819057604 9323033639 9821097649 9820126640

9324036862 32304876 9324002149 9820623163 9820136520 9322291646 9820139123 9820321901 9820038061 9869378667 9820320280 9820896137 9820300477 9820051848 9820310377 9892011022 9820664065 9821260862 9821097147 9820017022 9820051239 9892834282 9820263025 9869194646 9819011281 9869369497 9820793333 32756514 9820351566 9820731497 9820102891 9820144132 9820303444 9820303444 9820286871

SIDDHACHAL, PHASE III, 350, SANEWADI, 35/37, RUBY 23453179 TERRACE, K/302, MANTRI PRIDE, 202, LANDMARK, FLAT NO.505, 5TH FLOOR, 5, VISHAL BHAVAN, 21/56, FIRGAUS, INDER TOWER, 3RD 306, SHIVAM 'A' PREMKANKU, GR. FLOOR, PREMKANKU, GR. FLOOR, PREMKANKU, GR. FLOOR, PREMKANKU, NAVROJI B/105, HIMGIRI BUILDING, 35, ABZA TOWER, FLAT 301, VARDHMAN 319 VVAISHALI PLOT NO.207, PRADYUSADA B-14, NIVRUTI 26852973 BLDG, 12, 22090745 AMARJYOTI, 5, LATHIWALA APTS, 22, SANGEETA APTS, 3, YASHWANT 22095942 NAGAR, 15, AGARWAL 23637293 HOUSE, B-13, HARI 22095942 KUNJ NEEL A-1101, TOWER, LUMIERE 23745471 TOWER, 503, 11 ADINARAYAN BELA COURT NO.II, 39, JAIPRAKASH 601, DEEPAK JYOTI TOWER, 301/A, RAMDEV 11 B, SUDHA KALASH, 602, KTK 28802025 APARTMENT GANESH PRASAD CO602, KUBER BHUVAN, 42, SHAI APT, 3/54, PEARL APARTMENTS, MATRUPRABH A , PATEL 7/B, 23811916 APTS, 703, DUN APARTMENT C-701, BLUE BELL TOWER, 202, SAMRAT ASHOK BLDG, 602, SIDDHGIRI, 604/B, 28990771 24212555/2421 SHATRUNJAY, A/501, 35 24212555/2421 CHITRAKOOT, A/501, 35 CHITRAKOOT, 604/B, 28990771 SHATRUNJAY, 25763311

22/704, VASANT KULGAON, , 3RD FLOOR ROOM NO.8, SUBHASHNAG AR ESTATE, DAWOOD BAUG LANE, A-2 BUILDING, POONAM SHANTAWADI, 3RD FLOOR, MARINE DRIVE, GOKHALE ROAD, SOUTH 28B GOPITANK ROAD, OPP. JAIN TEMPLE, OPP. JAIN TEMPLE, NAVROJI CROSS LANE, OPP. MANISUVRAT 1ST CROSS LANE, SHAMI DR. B.A. ROAD, SHIVDAS CHAMPSI 30/31, PAREKH STREET, 3RD FLOOR, DR. AAREY ROAD, 28, RIDGE ROAD, TULSIWADI, 7TH ROAD, PRABHAT S.V.ROAD, 61 'D' ROAD, 2ND CARTAR ROAD, DEVIDAS CROSS LANE, 5TH FLOOR, NAIKWADI, GOREGAON FLAT NO.35, 36, 38, MANODHAIRY A, KALA CHOWKY, CHANDAVARK AR ROAD, 4 J. MEHTA ROAD, JAKARIA ROAD, 701, 7TH FLOOR, 349NEAR RAM MANDIR, ADARSH DVGDHA BEHIND WEIGH RAMGALI, 401-402, CAMPACOLA 225/227, JAVJI DADAJI ROA ROYAL COMPLEX, DEVCHAND NAGAR, ROAD, RAJKAMAL COMPLEX, L.T.ROAD, NEAR NEW S.K.BOLE ROAD, S.K. BOLE ROAD, L.T ROAD, NEAR NEW

THANE (WEST), DIST. THANE, BADLAPUR S.B.S. ROAD, COLABA, N.M.JOSHI MARG, ANDHERI (WEST), INDS LALBAUG ESTATE, LALB J.P. ROAD, ANDHERI MUMBAI 400026 TICALS, MUMBAI MAHIM NAVROJI CROSS LANE, NAVROJI CROSS LANE, GHATKOPAR (W), FLOOR, GR. GHATKOPAR LOKHANDWAL A COMPLEX, BYCULLA (EAST) MAZGAON, MUMBAI MUMBAI MATUNGA (CR), GOREGAON (EAST), MUMBAI 400006 MAZAGAON, SANTACRUZ (EAST), ANDHERI (WEST), CHURCHGATE, BORIVALI (EAST), MCF GYMKHANA JAYPRAKASH ROAD, MUMBAI COLABA, BLOCK NO.2, ANDHERI AMBAWADI, PAREL TANK BORIVALI (WEST), MALBARHILL, MALAD (W), MUMBAI OPP. HAFFKINS S.V.P. ROAD, OFF. MARVE ROAD, OFF. S.V. ROAD, KANDIVALI (WEST), B.G.KHER MARG, WORLI TARDEO ROAD, EKSAR ROAD, BHAYANDAR (WEST), RAJKAMAL LANE, BORIVALI (WEST), AGAR BAZAR, DADAR (W), AGAR BAZAR, BORIVALI (w),

MUMBAI 400601 421503 MUMBAI 400005 MUMBAI MUMBAI 400012 MUMBAI 400058

GHATKOPAR (W), MUMBAI GHATKOPAR (W), MUMBAI MUMBAI MUMBAI ANDHERI, MUMBAI MUMBAI

MUMBAI MUMBAI MUMBAI 400016 MUMBAI 400055 MUMBAI 400020 MUMBAI BORIVALI (WEST), VERSOVA, ANDHERI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI PAREL VILLAGE, (W), BORIVALI MUMBAI MALAD (W), MUMBAI GOREGAON (W), MUMBAI MUMBAI WORLI, MUMBAI MUMBAI BORIVALI (WEST), DIST. THANE PAREL, MUMBAI MUMBAI MUMBAI DADAR (W), MUMBAI MUMBAI

9820342135 9819661701 9821044853 9892038050 9820780792 9322276728

25673755 25673755

9323215998 9821223642 9869102116 9821060263 9821689786 9869133330 986114987 9819439657 982007779 9869265945

23678555

26204791

9819433432 921029139 9819122848 9820742350 9820024168 9820092667 9823821157 9821538077

301, SHASHTRI HALL, C/O. C.H.I.C PARAKH 24/B, MINILAND TANK SHAKTI 401 A ROAD, SHOPPING 186/A-3, VASWANI D-312, RAVIKIRAN D/4, KINGS ACRESS, FLAT NO.2, DEVKI601, ANTRIKSHA, LAKHENI 15TH FLOOR, CRIS ADDLE, CRISHANUMAN 204, ADDLE, APTS., 131 A 2 GOOLESTAN, 34, MOUNT UNIQUE 101, PARIJAT, LINK ROAD, 101 PARIJAT, LINKJUHU 306, ROAD, HIMACHAL 404, HARI KRISHNA 101, ASHA NIKETAN, C-22, SACHIN TOWER, SAME AS ABOVE SAME AS ABOVE 39, KAILASH NIWAS NO. 2, 15, SARJIVAN CO.JANKI 12, SOC., NIVAS, 662, FORJETT HILL ROAD, 504, SHIVTIRTH 504, SHIVTIRTH 504, SHIVTIRTH 201, VASANT VAIBHAV 101 B, CHANDULAL

NEW BLDG 3RD KIKA 121, FLOOR, STREET, BHANDUP (W), L.B.S MARG, OPP. BADWAIK JAIN SOCIETY, CARTER ROAD -3, SARASWATI ROAD, ROAD, EKSAR BEHIND MORAR ROAD, K.M.MUSHI MARG, NR. VAKOLA BRIGE, VAKOLA BRIDGE, KEMPS CORNER, 34, B. DESAI ROAD, 5TH FLOOR, 62 A PEDDER RO MITH CHOWKI, MALAD (W), MITH CHOWKI, MALAD (WEST) JUHU LANE, ANDHERI MANPADA ROAD, BAPTISTA ROAD, LINK 100 FT. ROAD, BEHIND

J.D.ROAD, NANACHOWK, IIND FLOOR, GULALBADI, MUMBAI BHANDUP (W), SION (WEST), BORIVALI (EAST), SANTACRUZ (WEST), BORIVALI (WEST), MULUND (WEST), BABULNATH, SANTACRUZ (EAST), SANTACRUZ (EAST),

MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI DOMBIVALI VIRLE PARLE (WEST), MUMBAI SHYAMAL ROW HOUSES, AHMEDABED,

R.B. MEHTA ROAD, DAFTARY ROAD, MALAD JYOTIBA PHULE ROAD, 105/9 NAVYUG NAGAR, 4/6 BHULABHAI DESAI ROAD, 4/6 BHULABHAI DESAI ROAD, 4/6 BHULABHAI DESAI ROAD, GUL MOHAR ROAD, OPP. STATE BANK OF

GHATKOPAR (EAST), 400 MUMBAI 097 DADAR (EAST), MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI SIONCHUNNABHAT BHYANDAR (WEST),

MUMBAI 400 077. MUMBAI

MUMBAI

DIST. THANA

9821137522 1/A, ANAGHA, S.M. ROAD, MULUND (w), MUMBAI

9821111964 9821177720 9820947730 9820000570

23616985 23802121 23883311

503 KRISHNASHRA 72, BANGANGA, 28, SATNAM SAGAR, RAM 302, SHRI APT,

T.P.S II, HARIDAS WALKESHWAR 20 PEDDAR ROAD, 94, S.V.ROAD,

BEHIND KORA KENDRA, MUMBAI MUMBAI] OPP. RAM GALI,

BORIVALI (W), MUMBAI KANDIVALI (W), MUMBAI

RPINCODE 400090 401101 400018 400066 400077 400001 400028 400022 400027 400052 400052 400603 400052 400092 401303 400022 0 400050 400064 400077 400703 400020 400012 400077 400601 400054 400077 400077 400018 400018 400007 400022 400012 400705 400036 400703 400012 400027 400077 400705 400027 400078 400022 400069 400018 400020 400007 400064

RTEL 28733263 28194000 24935309 25065133 24302626/ 24227543 24071194 23721192 26048297 26048297 022-25323069 26048297 28955517 0250 502790 24071194 25442794 26403889 28826612 250634 27891687 22814827 24710525 25062515 25412695 / 26487956 2641224 25062515 25062515 24982080 24982080 23645200 30931681, 24094827 24712673 27652928 27651496 24712673 23091510 25127278 27652928 23091510 25948094 24072139, 24024710 28326111 23887060 22812516/ 22810335 23684147 28086460

EMAIL nimkhil@vsnl.ne t BAFNAAB@RE DIFFMAIL.COM dr_rushita@yah oo.co.in mbegani@hotm ail.com MEHULBHAI@ HOTMAIL.COM

WEBSITE O R O R O R O O O R R O R R O R O R R R O O O R R O R R O R O O O R R R O R O R R R R O R R R O

CORRES

DRRAMESHCH HAJED@HOTM TRUPTICHHAJ ED@YAHOO.C dietician@hnhos pital.com NCHHEDA@VS NL.COM MEHULBHAI@ HOTMAIL.COM DRPMCHOPRA @YAHOO.CO.I

SSNAME KAMINI DR. NEETA PRAKASH SAKUNTALA INDU NITESH NAINA KAKUBHAI SUSHILA PUSHPA DR. TRUPTI KIRAN DR. PRASHANT RAMILA KAKUBHAI SEEMA MAMTA HEMLATA RANJANA DR. MANOHAR SHOBHA DR. NUTAN VINOD SHAH DR. JYOTIRVADAN DR. KAJAL SAROJ BHARAT KUMAR RAMILA KOKILA DR. JIGNESH DR. PRAGNA CHETAN DR. BHARATI JYOTIBEN DR. DINA MEHTA DINESH PRAMILA PARUL SANDEEP DIPTI RENU GITA JAYSHREE

CLCHOUHAN@ DR_SUNO@RE DIFFMAIL.COM chiragdalal@red iffmail.co pjdalal@hotmail. com sachirag@rediff mail.com bdamany@vsnl. com dtarunbhai@hot mail.com DEVESHDEDHI A2003@HOTM

narendradedhia @hotmail.co

DEVAL258@YA HOO.COM smdoshi@vsnl.c om SURGEET@VS NL.COM drhemantdugad @rediffmail.

401209 400014 400010 400004 400002 400028 400057 400703 400028 400028 421202 400077 400086 400077 400012 400031 400007 400031 400030 401101 400069 0 400015 400705 400089 400092 400080 400020 400062 400006 400703 400007 401303 400050 400011 400012 400605 0 400070 400012 400016 400012 400012 400013 0 400022 400027 400033 400006

24147769 23729033 23878137 022, 22413433 24361435 26149438, 26107364 7666052 24227561/ 24361435 24227526 0251-2482511 5115624 25181995 25064564 24106403 24164242 23685998 24164242 24931483 5473221 28262931 24115891 / 24134048 27661311 25284015 28065867 25611020 22095745 28767621 3691218 27662729 23891802 26558226/ 26558227 23088129 24125028 23713750 26500258 24128968 24448729 24128968 24128968 24716161 28192046

VIR79@REDIFF MAIL.COM MITA_GALA@Y AHOO.COM

JIGNESH55@U SA.NET

DR.KSGANGAR @VSNL.NET GANGWAL@B OL.NET.IN HARISHMEENA @YAHOO.COM HARISHMEENA @YAHOO.COM SPGURJAR@H OTMAIL.COM DRARVINDJ@ REDIFFMAIL.C

drbljain@hotmai l.com DRBH_AOS@H OTMAIL.COM DRBIPINJAIN@ VSNL.NET DREMJAIN@B OM5.VSNL.NET DRCPJAIN@H OTMAIL.COM jaindr@vsnl.co m DISHAJ80@YA HOO.CO.IN HARAKRAJJAI N@HEALTHSE DR_HMJAIN@I NDIATIMES.CO hastimal@vsnl.n et.in 24101097 JAIN_JEEVAN @YAHOO.COM jituchhaya@indi atimes.com DRKP_JAIN@Y AHOO.COM

24708603 23681560

O R R R R R R R R O R R R O R R R R R R R O O R R R R O R O R R O O R R R O R R R R R O O R R R R

SONAL

KOKILA DR. SEJAL KIRAN POONAM SHUBHANGI SWATI SEEMA SMITA DR. SARLA DR. MEENA MADHUBEN DR. HARISH SHOBHA DR. LALCHAND REKHA ANITA JAIN SANTOSH RITA SUSHILA PAYAL SUNITA DR. PRAVEEN VEENA RAJSHREE RENU JAIN KUSUM BASANTI PREMLATA SHAKUNTALA UMA

CHANDRA NIRMALA CHHAYA ARUNA SHANTI SUSHILA

400026 400028 400601 400070 0 400002 400014 400012 400050 400028 400022 400050 0 400612 400018 400016 400011 400060 400703 0 400034 400058 400053 400034 400095 400050 400088 400703 400012 400027 400069 0 400066 400027 400016 400010 400025 400006 0 401201 400010 400070 0 400071 400012 400027 400010 421302 400001

23866801 24309367 25428201 26502159

O O O O O 22087250 R 24149597 R 4714356 R R 30979595/ 24362080 O 9821289893 R DRMSJAIN@R 26510396 EDIFFMAIL.CO R neeluphysio@re 28053605 diffmail.co O 95251-489210 R 24931056 O 4467623 R JUNUSJ@HOT 23088129 MAIL.COM R 28236287 R 27661311 R 25304265 O drparas@bom1. 56082488 vsnl.net.in R DRJAINPARES 26777883 H@REDIFFMAI R PAVAN@BOM4 56951705 .VSNL.NET.IN R 24913511 R 28899112 R DR_PJAIN@YA 26426210 HOO.COM R PKJAIN@VSNL. 5508989 COM R PMJOSH@MAI 27662729 LCITY.COM R 3737515 O 56059625 R DRPUNITJAINL 28262931 @REDIFFMAIL. R 95250-2403889 O 28620480 O 23778966 R 24227383 C SACH_181@IN 23713750 DIATIMES.COM R sandipjain@hot 30961763 mail.com R 23681560 O 28147417 R 2308361 R DRSHAILESH_ 23705406 JAIN@YAHOO. R 26502040 dlphc_sc@vsnl. www.positivehe R net althclinic. O 25229672 R SHREEPAL316 24711992 @HOTMAIL.CO R 23705521 R SONALSJ_13@ 23713750 REDIFFMAIL.C R R R

drkewaljain@hot mail.com NEHAJ@VSNL. NET kishorjain@hot mail.com DOCLALITJAIN @VANL.NET

MANJULA KUSUM KUSUM DR. USHA JAIN MADHUBALAL PADMA LALITA DR. MANOJ J.M. LATA DR. MAMTA

KANAN DR. ANITA BHAIRAVI, ASHADEVI SANGEETA LATA JAIN MANJU MUKTABEN GUNVANTI ASHA CHANDRALEK HA SAVITA SUSHIL ANJANA HEENA ALPA MANJULA DR. SONAL SUVIRA ASHITA RAMESH SHIROMANI HEENA LALITA DR. SUNANDA SARITA DR. SACHIN SWETA JAIN NIRMALA

400605 400071 400006 400027 400012 421302 400027 400070 400027 400007 400002 400612 400010 400095 401101 400022 400070 400053 400026 400020 400078 400022 400028 400004 401101 0 400070 400028 400090 400004 400101 400064 400055 400022 400078 400078 400008 400091 400081 400064 400705 400601 400601 400010 400070 400015 400015 401107 400036

25382604 25229672 23678415 56059625 247080229 253972 23778966 2650215926540991 23778966 23883890 22062612 23776543 28884951 28193949 24075512 26521653 26365718 3802222 22044953 5922315 24050122 24223012 28181314 26503408 24224860 28752877 22428158/ 22420971 28855205 28890338 26108156 24094311 25645213 25645213 23098896 28334839 25601268 8949617 27658731 5373894 5373894 23722327 26504172 24134031 28103031 3872050

R O REEMJAIN@YA HOO.COM R R sj821@rediff.co m R R jmcentre@indiat www.jmcmumba R imes.com i O R R VIJAYJAIN@YA HOO.COM O R O R VJNAKODA@Y AHOO.COM R O R INFO@PHMEDI CALCENTRE.C O O kmegha@rediff mail.com O R DRCMKENIA@ YAHOO.COM R vishwasjk@hot mail.com R mukeshkochar @hotmail.com R R O R suprabhamm@r ediff.com O R kothariv@vsnl.c om R NIRMAL_KOTH ARI@ROLTAN R jagkothari@yah oo.com R SNEHAL_KOTH ARI@HOTMAIL R SKOTHARI@V SNL.COM R MANJUSHA_K URUWA@YAH O O O R KMLALKA@VS NL.NET R O R R LUNIYA@EXCI TE.COM R R R www.ameetman dot@yahoo.com R R R RUTVIK@BOM 5.VSNL.NET.IN R

SARALA SHIKHARCHAN D VAISHALI PRITI PUSHPA SHARDA KISHOR JAIN DEEPAK KAMALA GUNVANTI SANGEETA SAVITA KSHAMA SANGEETA SHILPA RENUKA SUNITA

PRAKASH PARINDA DR. MEETA DIPTI USHA HEMA REICHA NIRMAL MANDAKINI KANCHAN DR. MRIDULA RAJENDRA MANJUSHA BHARATI MADHU KISHORE REKHA MANJU DR. ANJANA DR. ANIL SUNITA CHAMDRS VAISHALI PAVAN

400066 400080 400058 400092 400067 400027 400067 400009 400025 400086 400034 401105 400007 400012 400006 400070 400014 400079 0 400022 400092 400014 400022 71 401105 400067 400026 400026 400007 400002 401101 400012 400066 400066 401101 400092 400086 0 0 400064 400006 400010 400036 400025 400016 400012 400064 400027 400010

28946610, 30955884, 25670704 26283647

chavdi@yahoo.c om/drchavdi ji_mehta@vsnl.c om mehtah1@vsnl. com ji_mehta@vsnl.c om shemin@ hotmail.com scm@vsnl.com vaidvin@vsnl.co m YOGINI_VM@V SNL.NET

23742178 28070128 23748032 24309220, 24360343 25115766/ 25158150 24939239 28191872 23678752 24145753 23626564 6500986 24181720 25781698 24075752 8958980 24129200 56662550/ 24092641 28160747 28089781/ 30966500 23513818 23513818 23865999 23876045 28195723 28057402/ 28650238 28195723 28954736 25116045 2409235 24092351 28019357 23684753 23727200 23670117 24303732 24300650 24120084/ 30925140 3726526 33742735

draposwal@yah oo.com DOCKID2000@ YAHOO.COM rparekh@vsnl.n et gcparikh03@red iffmail.com DRPARIKH@B OM8.VSNL.NET DRPARIKH@B OM8.VSNL.NET DRPARMAR@V SNL.COM

docmukesh@vs patel md ss,, nl.-com @hotmail.co

s_punmiya@hot mail.com RANKA_TINA96 @REDIFFMAIL HITESHRATHO D@VSNL.NET

DSAKARIYA@ HOTMAIL.COM

R R R O R O R O R O R R O R R R R R R R R C R O R R R R R O O R O O R O R O O R R R R R R R O R R

VISHAKA JAISHREE DR.MAHESH JAYNA DR.GITA ROHINI ABHAY NEELAM PRAFULLA KUSUM KAVITA TARA CHANDA MAMTA BHARATI PUSHPA HEMLATA DR. ANAND

VARSHA PRADP CHANDRA MEENA URMILA POOJA NARENDRA DR. BHARTI dr. urvashi DR. MANOJ DR. KALPAM SMITA SUNITA

NARANGI GEETA SHAKUNTALA BELA

401101 400018 0 400075 400026 401101 400006 400054 400004 400004 400004 400037 400005 400005 400023 401209 400025 400025 401103 0 400007 0 400007 400067 400019 400614 421302 400064 401101 401303 400077 400018 400006 401303 400062 400067 401209 401101 400062 400010 400103 401101 400064 400067 400067 400097 400026 400006 400078

28187399 24934832 DRKIRTI_SANG 95251 2444596 HAVI@YAHOO SAROJSANGH 3868804 AVI@HOTMAIL drankit72@rediff 28192933 mail.com kpsanghvi@hot 23683526 mail.com drvikram_sangh 26493400 vi@yahoo.co 3056347 3056347 DRSPRAKASH 24041615 @HOTMAIL vandysan@hot 22815735 mail.com vandhyasan@h 22815735 otmail.com 23775299 05250-2432519 24220778 24220778 28121030 23805579, 30962475 31077329 4935639 28064129 24144321 27576765 952522-252804 ATULSHAH@B 28633535 OM5.VSNL.NET 28192836, 28145888 95250-2502781 2505058 DRBPSHAH@M 25118865 AIL.COM DRBHAVSHAH 24961394 @YAHOO.COM 3691534 2402781 2505058 CHARUSHAH@ 28723380 HOTMAIL.COM 28646433 csshah2003@in 95250-2433107 dia tines.co 28191873 CHARUSHAH@ 28723380 HOTMAIL.COM 23720483 28951719 28041137 DR_FALGUNI_ 28633535 SHAH@HOTM 8050765 31077329 jpshah@vsnl.co 28839745 m kalpesh24@hot 23805113 mail.com VIJAYTRAD@B 30908235 OM5.VSNL.NET 25680082

R R R R R O O O R O R O O R R R R R R O R O R R R O R O O R O O R R R R O R O R R R O R O O R R R

BHAGYAWANT I NIRANJANA MAHENDRA MANJU CHHAYA DR. SMRITI DR. NARESH JYOTSNA INDU DR. VANDANA DR. MUKESH RASHMI VEENA NEETA

KALA HIMANSHU

VISHAKHA DR. SUREKHA JYOTI DR. FALGUNI NUPUR DR. CHANDRIKA JASMINE PRERNA KARTIK DR. BHARAT

NALINI DR. CHIMANLAL MR. DAMJI SHAH SUREKHA SANGEETA AR. ATUL AMRUTA DR. UUNATI HEENA MANISHA DEVILA

400052 400606 0 400027 400036 400026 400097 400606 400606 400007 400006 421302 401101 400022 400008 400703 400012 400703 401101 400027 401101 400071 400007 400010 400080 0 400007 0 400062 400022 400007 400006 400013 400058 400033 400012 400058 400007 400097 400063 400010 0 400034 400006 400020 0 400025 0 400050

O R O 4706733 R appletrue@hath 23827457 way.com O 23637387 R 28834923 R 25474947 R 30921635 O mehul239@hot 23805579 mail.com R 3691534 R 25905014 R 28191873 R 24086858 R DRNIKHIL@HA THWAY.COM R 27894708 nilesh@metropo www.metropolisi R 022-24700325 lisindia.co ndia.com R 27896230 O 28194013 O MINOOSHAH@ 23719111 REDIFFMAIL.C O JUSTPRATIK@ 28045361/62 YAHOO.COM R 25213935 R PUSHPAH@VS 23806582 NL.COM O 23773033 R RAJIVNIDAN@ 25610121 REDIFFMAIL.C R 8050765 O RASIK@VSNL. 23087056 COM R sharadshah200 24974741 0@yahoo.com O 28771520 R 24034814 R SUJALSHAH@ 23637387 VSNL.COM R SUPINK@HOT 23694705 MAIL.COM R 27576765 R MUTABABA45 26777035 @HOTMAIL.CO R DRSPSHAH@V 24717301 R 30902917/2372 SNL.NET 8364 R MOTABABA45 26777035 @HOTMAIL.CO O 23801992 R junnati_J_shah 28839745 @hotmail.co R R VIJAYSS@HOT 23773033 MAIL.COM infa@spectrumh www.spectrumh R ealthcare.c ealthcare.co O 4953657 O 23625311 R shroffi 2814469/95 @vsnl.com R O hjshroff@yahoo. 24377400 com R O smitasinghvi@h 26424526 otmail.com R 25341085

SWATI PUSHPA MRUDULA JYOTIKA DR. SUJAL MEDHA MAUJI DR. BIHAR SHAH KAPILA TARA KIRAN BINA NEHA ILA JAYNA VIBHA DR. NARENDRA SUSHILA USHAKANT DR. VIJAY BHAKTI KOKILA ARCHANA, ARUNA

DR. MANISHA PINKY ASHOK SHAH DR. TARA USHA PUSHPA DR. SURENDRA KETAN DR. JAYESH DIPAK DR. RAJESHRI DAKSHA MRUDULA SAFALA DR. RENUKA DR. ANAND SMITA

400070 400070 400002 400018 400092 400058 400012 400097 400010 400015 400075 401105 400004 4000062 400062 400062 400708 400006 400060 400086 400006 400013 400013 0 400091 400064 0 400007 400092 400078 400038 400026 400071 400068 400071 400022 400006 400006 0 400017 400026 400067 400020 400057 400057 0 400092 400050 400007

26500393 26500393 22063284 24963710 8013910 6778903 23782258 23742781 24136208 25119006 28160962 23887903 28723961 28752323 28752323 27694248 23675482 25120353 / 23622043 23678309 23018830 23018830 28985602

SURYANEURO @BOL.NET.IN vakharia@vsnl,n et DRMLVORA@V SNL.COM dr_dhshah@hot mail.com

9820458890

R O O O R R R R R R R R R R O O R R R R R R R

RITU PREMLATA KUSUM SEEMA ROOPA DR. ASHA JYOTI SANGEETA DINESH REKHA SHEELA VARSHA PARUL SURANA SHAH SHAH JAIN JAIN CHOPADA PATRAWALA

25090933 28931927 25948115 23886505/2389 3078 25228681 28953276 25281261 24073247 23682634 23678309/2362 2049

BIREN@BOM2. VSNL.NET.IN prafull@drsabad ra.com drnimesh@bom 7.vsnl

FDR_VIKAS@R EDIFFMAIL.CO DRGALA@VSN L.COM

SRVINODAJIN 25233310/ 2351- @YAHOO.COM 4920336 2336 VISHAL76@HO 28627330 TMAIL.COM DRUDAYANPA 22048412 RIKH@HOTMAI 26133025 26133025 ILA@VSNL.CO M DRMHJAIN@Y 28997022 AHOO.COM 26415934 23802764/2380 6989

R www.drsabadra. O com www.divyadrash O tieye.com O O O R R R R R O R O R R R O R WWW.DRILA.C R OM O R R R

DR. NEHAL DR. NIMESH BABITA RAJESH CHETNA PUSHPA SONAL INDIRA MANOJ CHANDA TEJESH DR. PRITI KARUNA KOKILA JAYPRAKASH ASHA DR. MANJUSHRI PRADEEP

400007 400026 400042 400067 400054 400062 400012 401105 400601 400606 400606 4213020 400601 400602 0 421202 400601 400601 400602 0 0 400006 400006 400075 400075 0 0 400092 400077 400103 400103 401701 400064 400058 400002 400028 400027 400004 400013 400078 400012 400062 400006 400097 400097 400006 400025 400055 400080

23802764/6989 23679229 25228681 28627330 / 26487956 2641224 / 28721311 28734116 23731853 26160944 25340712 25375772

R R R R O R O R O R O 229324 3 24504703 O 25368148 O O 0251-2481770 R 5366015 O 25330967 O O 246795 O 246795 R R 23628552 R 25417565 R 254175658 R R R 28931927 O DRBAGHRECH 25142931 A@HOTMAIL.C WWW.HOMEO R SWASTHYACLI 28927642 NIC@VSNL.NE HOME.COM O 28927642 O SMILEWITHNAI SAR@YAHOO. R 20631566 R 26251776/2625 1753 R 22817795/2288 4444 O 24309367 O 022-23774583 R 022-22420320 R 24941283 R 56019671 O 24114043 R R 23676770/5664 dr_sunil19@hot 8832 mail.com O 28826543 O 28826543 23 O 23625232, rashmisshah@h 696934 otmail.com R 24308770, 24302872 R 26685885 O 25604441 R

ANJALI OSWAL SHAH SHAH JAIN BORANA TELI BORICHA GANGWAL DOSHI JAIN GALA MOTA SHAH SHAH CHHAJED BURAD JAIN JAIN SHAH SHAH PICHA PICHA MUTHA MEHTA BAGHRECHA CHAUHAB CHAUHAN SOMANI NIRAJ SUREKHA

SHAH VORA VORA SHAH JAIN CHHAJED GOSAR

0 0 0 400070 400077 400002 400092 400092 400066 400092 400080 400026 400010 400007 400092 400092 400062 400012 400080 400602 400010 400602 400001 400064 400070 400012 400004 400004 400018 400062 400062 410201 400005 400006 400006 400006 400002 401504 400002 400012 400062 401601 400058 400026 400002 400012 400006 400027 400022

24096132 30900923 25062515 22819953 28010058 28647638 28010058 25926823 23861192 23710953 3867551 28624315 28624315 28726526 24112737 25681334 23710851 23775693 28882320 30900923 24112625 23855460 23855460 24933435 28726136 28726136 952148222207 22833589 23693015 23693015 23693015 22062612 264338 24112302 24112302 02528224908 26288651 23522722 23876045 23676931 23774583

bhavin@jankhar ia.com bijal@jankharia. com govind@jankhar ia.com dr_premlatajain @indiatime jndalal@hotmail. com

taru@drtarusha h.com drpradeepjain10 1@hotmail. drbimalshah805 @hotmail.co

dr_premlatajain @indiatime ritukush@hotma il.com ritukhush@hotm ail.com v3_microvision @yahoo.com v3_microvision @yahoo.com drpbjain@hotma il.com

shaheye@rediff mail.com drjj@siffy.com

hhm1935@vsnl. net drnshah@hotm ail.com

dr_ashokshah @hotmail.com

www.jankharia.c om www.jankharia.c O om www.jankharia.c O om O R R R R O R R R R www.drtarushah R .com R R R R R O R R R R R R R R R R R O O O R R O R R R R R R R R R R R R O

JANKHARIA JANKHARIA JANKHARIA JAIN DALAL DOSHI SHAH MEHTA DOSHI MARU SHAH SHAH GALA GALA PUNAMIYA

JAIN SHAH MEHTA JAIN BHANDAR ] JAIN SHAH SHAH JAIN JHAVERI SHAH SHAH SHAH JAIN PUNAMIYA PUNAMIYA SHAH BHANSALI MEHTA SHAH

SHAH SHAH JAIN

400601 421503 400005 400011 400058 400012 400058 400026 400025 400016 400086 400086 400086 400086 0 400027 400010 400004 400019 400063 400006 400016 400055 400058 400020 400066 400103 400061 400063 400005 400058 400033 400092 400006 400004 400012 400103 400064 400104 400067 400018 400007 400092 401101 400012 400092 400028 400028 400092

25443482 952512670141 22844311 23074019 26775262 26232489/2623 2519 22812851 24308770 24440704 25161811 25161811 25161811 25161811 26366540 23721192 23743013 23857890 24143301/2414 5199 9322229936 23670525/2361 3600 23713968/2050 0832 26180481 226247009 23812122 28057305 30972729 56013906/2633 8550 28738487/2873 0884 22840350 26247581 24711294 28647638/2801 4691

R O R R R drsanjayporwal @rediffmail R R R R makchek@vsnl. com O hemanj@hotmai l.com R drcashah@hotm ail.com R drcashah@hotm ail.com R vogadev@rediff mail.com O R R R O dimpleashish@r ediffmail.c R airways@rollane t.com O doctorgandhi@h otmail.com R O drbipinrshah@re diffmail.c R eyecare@bomb www.eyecareina O aycityeye.org R drpankajshah@ ll.com hm.com R R ibjain@hotmail.c om O R O R R drdevangshah@ rediffmail.c O R vbsiroya@roltan 28887266 et.com O dr_s_p_rao@ya 24104443 hoo.com O drchauhan@vsn 28927642 l.net O 28070107 O vijaynp123@red 28721892 ifmail.com R 28070080/2807 0428 O rajendradoshi@ 24942754 hotmail.com R 23812437 O 28065867 R R 24106403 28982402/2898 drpjshah@vsnl. www.templeofhe R 8415 O 24322333/2432 com docmrg@hotmai alth.org 2444 O 24322333/2432 l.com docmrg@hotmai 2444 28982402/2898 l.com drpjshah@vsnl. www.templeofhe O 8415 com alth.org O

drsanjain@hotm ail.com

JAIN BHUTA JAIN GURJAR LUNIA PORWAL SANGHAVI JAIN JAIN SHAH SHAH SHAH MEHTA JAIN SHAH BHANKHARIA JAIN GANDHI SHAH SHAH SHAH KOTHARI SHAH SHAH JAIN SATRA SANKLECHA HINGARH JAIN SHAH SHAH SIROYA LATE RAO CHAUHAN MARDIA PAHADE MEHTA DOSHI JAIN JAIN GHALLA SHAH GANDHI SHAH

400007 400004 400078 400078 400022 400066 400054 400103 400080 400007 400055 400055 400036 400026 400026 400064 400064 400058 0 0 400056 0 0 26501452 0 400077 400097 400014 400026 400026 400026 400026 400022 0 0 401101 0 0 400080 0 0 0 0 400092 400006 400026 0 2.363E+15

23891802

R R 25645534 R 25951046 O 24075063 O 28061188 R 26493406 R manisharg@yah www.fitforbirth.n O 25922910 oo.com et R 23685998 R muthadhkmn@h 26683515 otmail.com R 26683515 R 23674429. O 23538955 O 23886505 R 28822655 R 28822655 R 230922732 R 2444596 R shashikantsheth @yahoo.co. O 26141543 R 07926931692 R O R O 25158771 R R muklashah@ya hoo.com O 224942399 O 23511157 R 23510680/2351 2192 R 23510680/2351 2192 ] drcmkenia@yah 24050122 oo.com R O O R O 5160709/51628 narenm@bom5 53 vsnl.net.in O 25610385 R O O O O 28333223 R 23610292/2364 neetans@yahoo 7984 .co.in R rajenps@hotmai 23868776 R 28071266/2861 l.com 9161 R DRS1955@hot mail.com O rbrhme@yahoo. com doctorabaldota @hotmail.co sweetpri510@h otmail.com

JAIN BOTHRA BOTHRA BALDOTA SHAH

PALRECHA GOGRI GOSHAR MUTHA MUTHA MEHTA SHAH SHRIMANKAR MEHTA MEHTA SHAH SANGHAVI SHETH SHAH BHANDARI SANCHETI

SHAH MEHTA MEHTA MEHTA KENIA SHAH

JAIN JAIN SHAH SANGHVI SHAH MARU SHAH

SFNAME

SMNAME

SBLDGRP B +VE B +VE A POSITIVE O +VE B +VE O POSITIVE A +VE A POSITIVE

SDATE 16-Oct-98 12-Jan-64 10-Feb-59 15-Mar-51 17-Jan-70 11-Aug-58 16-Sep-40 24-Feb-54

CNAME NIMA, NIKHIL PRIYAL , MANIT DR. ASHVIN, ABHISHEK SISHIR, JANYA SONALI, ABHISHEK MEHUL HITENDRA, RITESH DR. PRASHANT, VEDA ANAND, VIVEK VEDA KIRTIKA MEHUL DHAWAL, DISHA NEHA, VRUSHA SWAPNIL, AABHA, ALKA, ANJOO SALAJ, NIJUTA, BHAVIK SHREVITA, SONALI, MAST ANIRUSH KHUSH SHEETAL, ASHISH, DR. SACHIN, DR. CHIRAG KARTIKEYA, PAULOMI KARTIKEYA, POULOMI JIGAR, RUPAM KALPIT, GUNJAN SNEH DEVESH, MITESH HIRAL SNEH VIBHUTI, DR. VAIBHV RUSHIL, HARINI DEVESH, MITESH NEETA, MANOJ KUMAR MEGHA MANAV VIRALI, DHWANI AKSHAT, TORAL PUCHIPRIYA, PRASAD

29-Aug-00 30-Sep-70 O POSITIVE O POSITIVE B +VE B +VE O +VE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE 15-May-00 16-Sep-40 04-Dec-00 12-Jul-72 18-Aug-57 01-Jan-61 22-Sep-00 09-Feb-00 12-Nov-77

SUSHIL

'A' POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE

O POSITIVE O POSITIVE

17-Sep-59 10-Dec-45 11-Feb-76 10-Mar-00 26-Nov-29 30-Mar-41 03-Aug-48 14-Nov-72 05-Jan-00 13-Jan-73 04-Oct-73 05-Jul-47 30-Jan-63 26-Nov-00 20-Feb-53 26-Aug-68 14-Mar-72 04-May-59 24-Apr-59 22-Mar-47 03-Apr-00

A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A POSITIVE B +VE 240459 B POSITIVE B +VE

O +VE

SONAL, 18-Apr-74 SURBHAI

O POSITIVE O +VE B POSITIVE B POSITIVE O +VE O POSITIVE

03-May-50 30-Sep-70 07-Feb-65 19-Sep-64 03-Feb-00 01-Feb-57 14-Jan-00 12-Dec-59

O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O +VE A POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE

MILLIE, PAYAL, DEEPAK BONNIE, SAKSHI ANUJ, KUNAL DHVANI SHREEYA, SHREEJA BHAKTI, NIYATI PRIYAL, UMANG MANSI, KARAN LEENA, HEMAL, PRITI, 20-Mar-00 MANSI, KARAN 01-Jan-59 ASHISH DR. PUNIT, 01-Oct-50 SHAILY 04-Dec-80 31-Aug-71 AMAN JAIN AKMAT, SHRANK , KAMLESH 06-Jul-00 PREETI GARIMA, 06-Oct-57 KARISHMA DR. PRISMI, 06-Jun-54 DR. SNEHA, 01-Dec-78 NAMAN, 21-Mar-00 AKSMATA 11-Jul-58 18-Dec-64 02-Nov-00 10-Apr-62 24-Apr-68 18-Oct-59 01-Aug-76 01-Jan-62 SNEH JEKSHAL, VIRAJ VIDEET, HARSHITA DINIKA, RINIKA POOJA, YASHIKA, RUPALI DR. SACHIN, RACHANA, DR. JAYA, JAYESH, JINNI

A POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B +VE

B POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE B NEGATIVE

15-Nov-65 28-Nov-62 19-Jul-04 01-May-50 29-Sep-56

AKSHAY, AKASH AKSHITA, PANKAJ KUNSH RAKESH, SHEELA, AVANTI, KUSUSM, RUPAL, SANJEEV,

AB NEGATIVE O POSITIVE B + VE A POSITIVE B POSITIVE

B +VE O POSITIVE B POSITIVE

O POSITIVE

A +VE O +VE B +VE

O POSITIVE B POSITIVE B +VE A +VE AB POSITIVE O POSITIVE B +VE O +VE O POSITIVE

01-Aug-54 MITESH NEHA BHAVIKA, 15-Feb-00 JATIN 09-Dec-00 JAGRUTI SAMIKSHA, 03-Mar-69 AAKANSHA, NIDHI, 14-Jul-67 NAMISHA PRIYANKA 13-Feb-65 JAIN KALPESH , 31-Dec-50 PRITEST 20-Feb-70 ZEEL, ZRYAN 08-May-76 PUSHPAK , PAYAL SANJAY, RAJIV, 05-Jan-69 NEEIL, KRISH 10-Dec-55 DISHA, JINUS AKSHAT , 16-Jul-55 SHSHANK 09-Sep-76 JUHI, BHAVIK 01-Mar-65 VARUN . VIDHI AISHVARYA, YASHOVINAY VASANT, 12-Jan-30 SUSHIL SONAL, 01-Mar-62 SUNNY NIMISHA, 14-Jul-00 TEJAL, 14-Jul-60 SNEH 09-Feb-00 27-Jan-00 13-Mar-73 30-Aug-00 10-Mar-56 23-Dec-66 25-Aug-70 03-Jun-69 22-Feb-50 31-May-79 01-Sep-59 SHARDUL, KSHIPRA PRITESH, MINAL AMISHA PURAB, PRACHI

A POSITIVE

O POSITIVE O POSITIVE

ISHA, MEHA PREKSHA PARIKSHITA/ KHUSH NISHANT, PRASHANT, KUNAL, JASMINA SUMEET, 18-Oct-00 SHILPA, KALPESH, 10-Feb-62 VARSHA 18-Nov-77 MAHAVEER, 22-Nov-55 DR. ROSHITA

O POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE

B POSITIVE O +VE B -VE B POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE B +VE AB NEGATIVE AB +VE O POSITIVE O NEGATIVE

DIPTI, MANSI, ANAND SUMEET, 19-Mar-00 SHILPA, 01-Sep-71 REEM JAIN 08-Oct-00 MANOJ, ANIL, 15-Apr-54 BHAVESH DR.RAJIV, 30-Jun-00 DEEPAK, DR. 26-Aug-63 14-Sep-00 RISHABH RUCHIR, 08-Feb-60 NIKHIL JAYPAL, 20-Sep-58 KAUSHAL SMITA, SEJAL, RONAK SARIKA, 11-May-56 VIKAS, VISHAL DHIRAJ, 04-Oct-65 JAYNESH GAURAV, 21-Aug-00 NIKITA VIVEK, 17-Jun-61 SRISHTI 19-Nov-00 SACHI TANAY, 30-Jun-00 ANUSHKA

O POSITIVE B POSITIVE

O +VE B POSITIVE

B POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE

10-May-00 MIRANG, 05-Jan-56 NALIK 27-May-75 ASEEM , 26-Mar-63 ARVAA DILIP, ARUN, 17-May-54 MADHU CHAKSHU, 11-Dec-76 CHAHAT NAMRATA, PRACACHA CHIRAG, 14-Nov-56 ROSHAN 14-Oct-50 12-Oct-51 03-Sep-00 06-Jan-48 02-Mar-00 26-Dec-73 16-Jan-53 28-Jan-42 28-Jan-00 28-Nov-00 NISHITH JANHAVI, BHAVNA RAHUL SALABH, SHIVANI, DEVEN, ANUJ DEVEN, ANUJ KARAN, YASH DR. BHASARI LALAN, MISS. VIPUL ASHOK, RUCHITRA SHIVANSH, SHUBH ANUJA ANUJA, ANJUL HETAL SURESH, KETAN, DR. AMEET, DR. SHWETA,

O POSITIVE B +VE AB POSITIVE

11-Jan-53 07-Nov-79 27-Nov-53

O +VE B +VE A POSITIVE O-POSITIVE B-POSITIVE B +VE

09-Feb-64 06-Jan-54 09-Oct-57 17-Oct-00 17-Jul-62 14-May-00 22-Aug-63 05-Sep-56 23-Jul-00 17-Jun-00

B POSITIVE

PRITI, RISHABH JINAL, SEJAL MASTER DARSHIT SHREY, DISHA MASTER DARSHIT NITIN, NEHA SHEMIN, NAMAN NIMESH, NEEL MAYANK, MIHIR, MITESH DOLLY, JOLLY, RAVI MAHAN

JIGAR VIKRAM 01-Jul-56 HEMANT O POSITIVE 02-Feb-00 SANYA VISHAL, 11-Dec-50 JAINEEL MISS 18-May-59 SEGAL,MASTE POORUV, 24-Jul-41 SHEETAL 18-Jun-63 RUSHVA, JASH

KHIMRAJ

O POSITIVE

AB NEGATIVE B POSITIVE O POSITIVE B POSITIVE B POSITIVE A +VE

13-Mar-43 31-Oct-42 06-Feb-38 04-Mar-00 31-Oct-00

ALPA, SUJIT ALPA, SUJIT DEVANG , PAYAL CHIRAG, AANCHAL ASHISH, POOJA

A POSITIVE B +VE O -VE

27-Aug-65 PRIYANKA PRYANKA DR. ASHISH, DR. POOJA MAHARSHI, 08-Dec-53 UTKARSH JIGAR, Aakash DR. JIMIT, 10-Sep-50 BHAVIN DR. JIMIT, 04-Nov-53 BHAVIN SAURABH, SWAPNIL 21-Oct-73 ROHAN

A POSOTIVE

HITESH, 08-Oct-56 BHAVESH CHIRAG, 02-Jan-60 AKSHAY, KIRAN, MANISHA 28-Oct-58 MAYANK

A POSITIVE

O POSITIVE O +VE AB POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE

19-Jul-34 16-Mar-00 15-May-64 25-Nov-00 14-Apr-63 06-Oct-65

LALIT CHINTAN, MANJRI, JIGAR DR. DAKSHESH, ASHUTOSH, GAZAL ANUSHIKHA, AMANDA, KAUSHAL, AASHAL, KEWAL, NIYATI KEWAL, NIYATI

O POSITIVE B POSITIVE A -VE O-VE

JAY, AMEYA NUPUR NUPUR KHYATI, RUSHABH MAHTHAN SUNIL , 17-Dec-46 MAMTA, AMIT 18-Sep-70 07-Mar-66 12-Nov-66 17-Apr-53 MEHUL, 15-May-63 SNEHA 06-Jul-70

A POSITIVE B POSITIVE

O POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE O POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE

10-Jul-53 19-Aug-40 12-Sep-65 03-Jan-65 18-Apr-76 30-Dec-57 03-Aug-55 12-Dec-00 12-Apr-70 29-Jun-53

MEGHNA ABHIJEET DHAVAL, PARAKH APEKSHA, AKASH MEHUL SEEMA, REEMA SIDDHARTH, PRIYANKA UNNATI SEEMA , REEMA

O +VE

07-Jun-63 KHJATI, PARIT DR CHARU RAJNI CHETANA, 13-Nov-55 KRUPA, 02-May-70 JENIL APEKSHA, 04-Dec-00 AKASH 30-Apr-76 22-Jan-00 03-Sep-67 12-Mar-52 14-Mar-48

O POSITIVE A POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE

DEVANSHI MILONEE MAMTA, SHEETAL, TRUPTI, AMIT

O POSITIVE B +VE B NEGATIVE A +VE O POSITIVE

21-Oct-58 30-Aug-00 14-Apr-42

AKASH SWETA, AASHTHA MAMTA, NIMISHA, POOJA, 13-Jul-67 BHAIKA 14-Jun-67

B -VE A POSITIVE B POSITIVE O -VE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE

27-Nov-48 LUNA, URVI 28-Jan-42 LUNA , URVI 23-Dec-38 17-Jul-52 01-Jul-00 21-Mar-56 02-Oct-03 07-Sep-61 05-Jul-65 28-May-67 29-Jun-00 26-May-38

B POSITIVE A POSITIVE B POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE O POSITIVE

O POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE B +VE B POSITIVE O +VE B +VE O POSITIVE O POSITIVE AB POSITIVE O POSITIVE A +VE A POSITIVE

NIRAJ PRATIK, CHIRAG, , DARPAN CHINTAN BINOY, KANISHA BOSKY, MAYANK RASHI SHAH , DARSHI SHAH VAISHALI, SHASHANK AMOL MINOO JAYANT, 02-Feb-03 PARUL, ABHAY 19-Sep-43 02-Nov-00 VIRAL 20-Feb-71 KAJAL, NIRMAL 08-Jun-40 RANJANA, 02-Jun-70 RAVEENA PRASANNA, 07-Nov-00 PRITI, KAUSHIK, KETAN FAGUL SHAH SHREYA, 29-Sep-62 SHIKHA 04-Jun-37 ABHIJEET 19-Jul-45 DR. GAURANG 07-Aug-00 ARPIT, DISHA 02-Jan-41 JAYESH, NITA 12-Mar-45 DR. GAURANG 18-Oct-62 PRATIK 14-Sep-00 DEVANSHI NIDHI, ADITI, 30-May-51 MAITRI 22-Jan-57 VIRAL, NAMITA 10-Aug-60 SINALI, SAGAR SHAILAJA, 11-Nov-36 SUNALI, SUNIL 24-Aug-69 03-Sep-43 06-Feb-69 22-Jan-56 SAMEIRA, NEIL SHEETAL, KAUSHAL SAMEIRA, NEIL SAURABH, RISHABH

AB NEGATIVE B POSITIVE B +VE O +VE B POSITIVE A +VE O POSITIVE AB NEGATIVE O POSITIVE B +VE B POSITIVE 'B' POSITIVE 'B' POSITIVE 'O' POSITIVE

06-Mar-81 29-Jan-00 23-Jul-49 15-May-63 17-Dec-93 03-Aug-50 15-May-65 25-Apr-55 15-Jul-60 25-Jan-73 26-Sep-60 20-Dec-67 20-Jul-68 01-May-75 30-Aug-65 22-Apr-78 25-Jul-64

JAYSHREE TRUPTI BIMAL SHEELA MEENA RACHANA SAMIR

ASHOK BIMAL MAHENDRA

SONIA , MANISHA, MEHUL, DISHA, ISHA NIKITA DR. VISAL, DR. VAISHAKI,ASH PRACHI, RUCHI ANUJA, RUTUJA MADHURI, SHEJAL JANVI, NEEL BHARAT, POONAM SHWETA, MANSI, SAHIL AASHAY VIKRAM PRACHI

UTTAMCHAND AMITKUMAR 'O' POSITIVE 'A' POSITIVE

A -VE O +VE O +VE A +VE B +VE O+VE B +VE A +VE A +VE B+VE B +VE A +VE A+VE A +VE B +VE

25-Feb-75 14-Oct-69 12-Apr-48

HRISH DRASHTI, DARSHAN PRAFUL, NILESH, PRASHANT, 02-Feb-56 RUTVI 22-Aug-00 HANDI, DEEP KUNAL, 18-Nov-57 FORAM , ANKUR 16-Dec-55 KSHAT 04-Apr-32 SAMIR 23-May-53 PAYAL, POOJA HARSHITA, 15-Aug-74 HARSHAL 16-Sep-69 KUNAL 04-Dec-00 SHRENIK, 26-Mar-42 NAMITA, DR. DR. NIRA J. 15-Jan-46 SHAH, DR. 28-Jun-45 NIRA,SIDDHAR DHARNA, 08-Dec-73 PRASHAM NEIL, 08-Nov-00 APEKSHA

B +VE VANITA VISHAL SHEETAL CHANDROKA MEENA RAJESHREE DR. VAISHALI SARITA KRITIKA MANISHA ALPA ARUNA ACHALA RASHMI BHAGYAWANT I APARNA DR. NAINA DR. KAMAL DR. MANISHA DR. NIMESH BHARAT PRITI SATISH DR. ALPHA DR. SAROJ DR. URVI DINESH SONAL 'O' POSITIVE 'O' POSITIVE 'A' POSITIVE 'B' POSITIVE 'AB' POSITIVE 'B' NEGATIVE 'B' POSITIVE 'A' POSITIVE 'O' POSITIVE 'B' POSITIVE

NEIL, 13-Oct-00 APEKSHA 16-Dec-61 16-Apr-00 17-Sep-59 22-Mar-00 19-Aug-00 03-Nov-64 23-Jan-75 11-Nov-00 05-Feb-68 26-Jul-00 15-Oct-00 03-Apr-00 14-Aug-68 23-Sep-00 25-Mar-66 20-Feb-77 27-Jul-69 30-Jun-67 17-Aug-66 02-Feb-66

'O' POSITIVE 'B' POSITIVE 'B' POSITIVE 'O' POSITIVE 'O' POSITIVE 'A' POSITIVE 'B' POSITIVE

'B' POSITIVE A +VE

B +VE

26-Apr-71 SHWETA, 16-May-56 NEHA 04-Sep-77 19-Jul-74 SAGAR, 16-Oct-04 SANAM 14-May-76

REKHA PRIYA

22-Jul-81

NEENA SHANTA RATILAL RASHMI KAMLABEN BHARATI KANTI

RATILAL HIRJI SHRENIK TARACHAND ASHOK

B+VE A+VE A+VE B+V AB+VE B+VE

17-Sep-61 15-May-44 04-Feb-45 04-Dec-49 10-Dec-40 25-Aug-58 31-Dec-00

MIHIR TUSHAR, FALGUNI, TUSHAR, FALGUNI, SAGAR S. SHAH DINESH, ANIL, AKSHAY, DARSHANA, ARCHANA, TAPAN

BIJAL BHAVIN BHAVIN G NALINI G DR. HASMUKH DR. PRATIBHA DR. RANNA PARUL DR. LATA DR. BIPIN RUPA KALPANA MAHESH BHAVINI JAYESH SAROJ

AB +VE AB +VE 'O' POSITIVE 'A' POSITIVE 'B' POSITIVE 'B' POSITIVE

16-Oct-66 29-Jan-66 26-Sep-41 23-Dec-72 12-Nov-49 25-Mar-50 24-Dec-67 03-Dec-68 26-Nov-50 10-Oct-72 17-Oct-00

SACH, SANA SACH, SANA BHAVIN, NEHA CHHEDA DR. SACHIN, DR. CHIRAG

B+VE O+VE O+VE B+VE

DEVAL, 15-Oct-00 SONAM 24-Aug-69 TWISHA 11-Jul-68 TWISHA SUMIT

ABHAY KANTA KESAR H BASANTI

N B M M

A+VE

AB+VE B+VE

KAMAL DEENA SULOCHANA SUSHEELA JAYA MADHUBEN SHANTILAL ANITA RASHMI BHAVNA SAROJ HEMLATA LATA HARSHADA RACHANA

S V V P A S M S V P H S B N

B+VE O+VE O+VE O+VE A+VE B+VE

A+VE B+VE B+VE O+VE O+VE

02-Dec-78 09-Jul-45 HEMCHANDRA DEEPA, 11-Oct-55 ANKUR 23-Dec-72 MAYNA RITU, KHUSBU RITU, KHUSBU REENA, 13-Jul-29 ASHISH, 25-Dec-63 ANKIT, TANVI 14-Aug-42 VIPUL SUPRIYA, 25-May-60 SHWETA, PRAVESH, 05-Nov-00 ROOPLAXMI MANISH, 29-Apr-29 BHAVIN MANISH, 09-Mar-23 BHAVIN 18-Mar-67 NIKHIL, NIYATI SURABHI, 10-May-56 SAURABH 25-Mar-00 ADITYA 03-Sep-52 VIKAS, KUNAL 17-Jul-39 RAHUL, ROHIT, 21-Oct-52 RAKESH JAYESH, 08-May-35 GORAL, 01-Oct-00

MALTI ZANKHANA CHHAYA

B A J

B+VE O+VE

10-Mar-52 MEHER, MITA 27-Jan-56 RUCHIT, ANKIT 19-Jul-00 KUNSH

SUNITA KAMLESH NEETA SHAILESH SAROJ SHEETAL SMITA KAMLABEN RAMILA CHHOTALAL SUDHA ROHINI HIJAB MANJULA ARUNA ASHISH LEENA ANJAMA PUSHPA KINNARI NIPA KULIN HARSHA ANJANA TILAK DAMAYANTI SAROJ KANCHAN URMILA PARUL MRUDULA MEENAKSHI P. URVI YAMINI VARSHA HEENA RAJENDRA JAYANTI RITA SARLA P TANUJA REKHA

S R P J J S S T S A C S H S S I V K B R P A M K P H D B V P D B V P R B M

B+VE A+VE B+VE B+VE B+VE O+VE O+VE B+VE

09-Nov-68 06-Apr-53 31-May-00 14-Jan-75 21-Aug-00 27-Dec-72 19-Jan-53 10-Dec-40 01-Jul-00 21-Jan-51 11-Nov-00 09-Nov-61 23-Jan-00 14-Jul-00 05-May-70 20-Mar-73 24-Oct-51 13-Jun-51 25-Oct-75 18-Jan-74 31-Mar-55 11-Apr-00 05-Jan-60 04-Apr-44 01-Jan-63 02-Jan-00 23-Oct-59 24-Sep-42 24-Dec-67 21-Sep-41 22-Jan-00 15-Feb-46 04-Sep-77 05-Dec-45 22-Apr-00 21-Aug-68 21-Feb-43 26-Jan-61 06-Oct-59 13-Jan-59 07-Mar-54 20-Oct-71 07-Oct-53

B+VE O+VE B-VE B+VE O+VE O+VE A+VE AB+VE O+VE B+VE A+VE O+VE O-VE A+VE A+VE A+VE B+VE AB+VE A+VE O+VE B+VE O+VE O+VE B+VE A+VE O+VE A+VE A+VE B+VE

SANJANA, SAGARIKA NANDITA, POOJA, PRIYA MEET PRAJAY, PRACHI ADITYA JASMINE, NAMITA, SHWETA, ANUJA, LAJJA DINESH, ANIL, AKSHAY, DHARA HEMANG, DEVANG, HEMANG, DEVANG, SHRUTI, SHANTANU AMAN GAURAV, JENISHA KALPANA, TEJAL, MEHUL DEV] DISNEY, DOLCE KEYUR, PRANAV SHERNA, TEJAL, HETAL NAVYA, JIA ANAY SAUMIL KEYUR, SMIT AVANI, AASAV ASHWINI, AJAY VRUSHALI, JANAK KUMAR MITALI, MONICA, SURESH DEEP, VISHVA RUPA, KARTIK JANHVI, ADI ROHAN, RAJINI MINAL, PAYAL SACHIN, RASHMI KATHAN MANISH, NEJAL, AMI NIKITA, TUSHAR GARIMA, KARISHMA PRIYAL, UMANG AMIT, ISHANI RITIK, KANISHKA AMIT, ISHANI

M P

VEENAKUMARI SUCHITA VARSHA KAMINI RUPAL

C R K A N

O+VE B+VE O+VE B+VE

18-Dec-64 29-May-00 07-Apr-62 26-Dec-00 08-Apr-00

JESHAL, VIRAJ NANDINI, VIRAT NIMITT, HEMINA PANKTI, SHALEE MADHAVI, NANDITA AASHAY LEENA, KOMAL, ARPIT ARPIT

ANITA RASHESH MADHUBEN AARTI SATISH JYOTI VAISHALI RAJESH NITIN HARSHA SONAL NIRANJANA RAJESHSHRI HARESH DR. MAHESH VIPUL

P] M M S P

A+VE O+VE B+VE B+VE AB+VE 'B' POSITIVE

16-Mar-00 03-Jun-74 10-Dec-41 04-Feb-00 17-Feb-00 15-Dec-39 02-Feb-56 14-Oct-50 16-Dec-51 15-Jul-58 28-Jul-55 08-Jun-62 17-Dec-00 06-Apr-76

'B' POSITIVE 'AB' POSITIVE 'B' POSITIVE 'O' POSITIVE 'B' POSITIVE 'B' POSITIVE 'B' POSITIVE

HANSA SANDIP BINEETA SANDHYA PARINDA ANJALI

C B+VE S D C A O+VE B+VE

16-Dec-53 ANUSHKA, 28-Oct-64 AASTHA ANUSHKA, AASTHA SANDIP, 10-May-41 SHEFALI MIRANG, 05-Jan-56 NALIK AJAY

NITIN SUVARNA AJAY NEETA RAJUL KUSUM TEJAL

N R P D

A+VE O+VE O+VE

02-Oct-54 22-Aug-58 15-Mar-59 09-Dec-61

NEETA, MEHUL, SHILPI, NISHANT,VISH MAUSAM, KHUSBU ALOK, RONAK