Sunteți pe pagina 1din 3

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI Firma de proiectare: Proprietar: Adresa constructiei: Localitatea: Strada.......................................nr......

Judetul: Cod postal: Scurta prezentare a constructie: Obiectivul: Obiectul de investitie: Centrala termica ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... Categoria de importanta stabilita: C Determinarea punctajului acordat Nr. crt. 0 1 Factori determinanti 1 Importanta vitala Criterii asociate Punctajul p(i) 3 1 1 k(n) Punctajul factorului determinant P (n) 5 1

2 i) oameni implicati direct n cazul unor disfunctii ale constructiei ii) oameni implicati indirect n cazul unor disfunctii ale constructiei iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase, n cazul unor disfunctii ale constructiei

4 1

Importanta socialeconomica i culturala

i) marimea comunitatii care apeleaza la functiunile constructiei i/sau valoarea bunurilor materiale adapostite de constructie ii) ponderea pe care functiile constructiei o au n comunitatea respectiva iii) natura i importanta functiilor respective

Implicare ecologica

2 i) masura n care realizarea i exploatarea constructiei intervine n perturbarea mediului natural i a mediului construit ii) gradul de influenta nefavorabila asupra mediului natural i construit iii) rolul activ n protejarea/refacerea mediului natural i construit i) durata de utilizare preconizata ii) masura n care performantele alcatuirilor constructive depind de cunoasterea evolutiei actiunilor (solicatarilor) pe durata de utilizare iii) masura n care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de utilizare

3 2

5 2

2 1

Necesitatea luarii n considerare a duratei de utilizare (existenta)

Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren i de mediu

i) masura n care asigurarea solutiilor constructive, este dependenta de conditiile locale de teren i de mediu ii) masura n care conditiile locale de teren i de mediu evolueaza defavorabil n timp iii) masura n care conditiile locale de teren i de mediu determina activitati/masuri deosebite pentru exploatarea constructiei

Volum de munca i materiale necesare

i) ponderea volumului de munca i de materiale inglobate ii) volumul i complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor constructiei pe durata de existenta a cesteia iii) activitati deosebite n exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia

2 17 Normala (C)

7 8

Punctaj total Categoria de importanta 2

Nr. crt. 1 2 3 4 5

Nivel apreciat al influentei criteriului Inexistent Redus Mediu Apreciabil Ridicat

Punctajul p(i) 0 1 2 4 6

Notatii conform procedurii privind stabilirea categoriei de importanta pentru constructii. Proiectant, ........................