Sunteți pe pagina 1din 4

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI FOLOSITI IN SERVICIILE DE TRANSPORT CONSIDERATII GENERALE Pentru analiza economico financiara a unei companii de transport

t se folosesc o serie de indicatori economici generali precum: cifra de afaceri, profitul, pragul de rentabilitate, lichiditate, venitul pe investitie etc. Analiza economica financiara, care se face pentru o anumita perioada de timp (tr 717c24h imestru, an), scoate in evidenta cauzele care au condus la eventuale neimpliniri si masurile care se impun pentru: utilizarea rationala a mijloacelor de transport , optimizarea timpilor de deplasare, stationare la incarcare descarcare, imobilizare prin revizii si reparatii etc. Cea mai generala clasificare a indicatorilor tehnico economici se poate face in indicatori de exploatare si indicatori economici. Data fiind ponderea ocupata de transportul rutier in tabloul general al transporturilor, studiul indicatorilor tehnico economici se va face cu referire la acest sistem de transport. INDICATORI DE EXPLOATARE IN TRANSPORTUL RUTIER Indicatorii de exploatare se clasifica in: Indicatori de utilizare a mijloacelor de transport a) Coeficientul de utilizare a parcului CUP: Azi (7.1) in care: Aza nr. de auto zile active; Azi nr. de auto zile inventar. b) Coeficientul de stare tehnica a parcului CST: Azb / Azi (7.2) in care: Azb nr. de auto zile bune c) Coeficientul de utilizare a timpului zilei de lucru CUZ: Aoa / Aoi (7.3) CUZ = CST = CUP = Aza /

in care: Aoa nr. de auto ore active; Aoi nr. de auto ore inventar Indicatori de utilizare a parcursului a) Coeficientul de utilizare a parcursului CUPS: /( L0 + Lp + Lnp) (7.4) CUPs = Lp / L = Lp

in care: Lp [km] lungimea parcursului productiv (cu incarcatura); L [km] - lungimea totala a parcursului; L0 [km] lungimea parcursului zero (pentru alimentare, reparatii) suportat de patron; Lpn [km] lungimea parcursului neproductiv (deplasari in timpul cursei cu auto neincarcat) suportat de client. b) Parcursul mediu zilnic PMZ. (7.5) PMZ = Ltot / Za

in care: Ltot [km] lungimea parcursului total in perioada de referinta; Z a numarul de zile active ale perioadei de referinta. c) Distanta medie de transport Dm

(7.6)

in care: suma parcursurilor realizate in perioada de referinta; n c numarul de curse in perioada de referinta. Indicatori de utilizare a capacitatii de transport

a)

Cantitatea de marfa transportata T: (7.7)

T =

in care: Ti[t] cantitatea de marfa transportata de un vehicul pe cursa;

b)

Numarul de calatori transportati: [calatori] (7.8)

C =

in care: Ci [calatori] nr. de calatori transportati de un vehicul pe cursa; c) Volumul (prestatia) total al transportului de marfuri Q: [tkm] (7.9) Q =

in care: Lpi [km] lungimea parcursului productiv al unei curse;

d) Volumul (prestatia) total al transportului de calatori Qc: Qc = [calator km] e) Coeficientul de utilizare a tonajului CUT: nc , (7.10) in care: Tutil [t] capacitatea maxima de transport a autovehicului; f) Coeficientul de utilizare a locurilor CUL : nc (7.11) CUL = C / Cutil CUT = T / Tutil

in care: Cutil [locuri] nr. maxim de locuri din autovehicul;

g) Coeficientul de utilizare a capacitatii de transport CUC:

CUC =

(7.12) in care: Qp [tkm] prestatia de transport marfa maxim posibila; Indicatori de viteza a) Viteza medie tehnica Vt : [km / h] (7.13) in care: tc [h] timpul mediu de circulatie pe perioada unei zile; b) Viteza medie de exploatare Ve [km / h] (7.14) in care: ts [h] timpul de stationare pe perioada unei zile Documente folosite la calculul indicatorilor de exploatare Sunt urmatoarele: foaia de parcurs si tahograma. INDICATORI ECONOMICI IN SERVICIILE DE TRANSPORT AUTO Folosind indicatorii de exploatare se pot determina indicatorii economici, care sunt urmatorii: Prestatia orara specifica H: H = (7.15) Q / ttot [tkm / h] Ve = PMZ / tc + ts Vt = PMZ / tc

in care: ttot [h] timpul total de referinta. Productivitatea P

a)

pentru

marfa:

PM

= (7.16)

[tkm

tutila]

b) disp]

pentru

calatori:

Pc

= (7.17)

[calatorkm

loc

Costul unitar Cu

a) in care:

pentru

marfa:

Cu

CF (7.18)

[lei

km]

CF[lei] cheltuieli fixe, independente de parcurs; Cv cheltuieli variabile, proportionale cu parcursul.

b) km] Profitul Cu

pentru se

calatori: realizeaza

Cu

CF + (7.19) Tariful (7.20) [lei

[lei /

calator tkm]

>

cand:

Profitul se calculeaza cu relatiile:

a)

pentru

marfa:

Prf

(Tarif (7.21)

Cu)

b)

pentru

calatori:

Prf

(Tarif

Cu) (7.22)

Rentabilitatea. Reprezinta capacitatea unui capital investit de a produce venit. Pentru aceasta trebuie depasit pragul de rentabilitate (Tarif = Cu) adica: Tarif > Cu (7.23) Daca Tarif < Cu societatea lucreaza in pierdere.