Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de licenta despre Delincventa juvenila

Cuprins
CAPITOLUL 1 - TEORII CRIMINOLOGICE, UTILIZATE N ABORDAREA
DELINCVENTEI JUVENILE
1.1. Paradigma bioantropologica...........1
1.2. Paradigma psihologica................5
1.3. Paradigma sociologica................8
CAPITOLUL 2 - CONCEPTUL DE DELINCVENTA JUVENILA
2.1. Etimologia si definirea conceptului de delincventa juvenila..........19
2.2. Devianta, comportament deviant, control social, delincventa juvenila...............23
2.3. Etiologia delincventei juvenile...............32
2.3.1. Factori interni.............................33
2.3.1.1. Factori ereditari.........................33
2.3.1.2. Factori anatomofiziologici................33
2.3.1.3. Factori psihici...........................34
2.3.2. Factori externi.............................34
2.3.2.1. Factori sociali...........................35
2.3.2.2. Factori naturali..........................37
CAPITOLUL 3 - ROLUL COMUNICARII N EDUCATIA FAMILIALA
3.1. Educatia n familie factor hotarator n prevenirea delincventei juvenile..........38
3.2. Comunicarea n familie...............45
3.3. Carente ale educatiei si comunicarii n familie ce pot provoca delincventa
juvenila...........49
3.3.1. Divergenta metodelor educative si lipsa de autoritate a parintilor.................49
3.3.2. Atitudinea rece-indiferenta a parintilor................51
3.3.3. Atitudinea autocrata tiranica a parintilor............52
3.3.4. Atmosfera conflictuala si perturbarile climatului moral al familiei.............53
3.3.5. Dezorganizarea familiei............54
CAPITOLUL 4 - PROFILAXIA DELINCVENTEI JUVENILE..........56
STUDIU STATISTIC...............60
Concluzii......................77
BIBLIOGRAFIE...................82