Sunteți pe pagina 1din 32

Fabrica: Sos. Brailei, Nr. 15, Loc. Buzau, Jud. Buzau, Tel/Fax: 0238 712 266 Reg. Com.

J10/37/2007, CIF RO 20492137, Capital Social: 4.200.000 Lei Banca: BCR Buzau, Cod IBAN: RO19RNCB0096068295480001 Birou Bucuresti: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 35, Sector 1 Tel: 021 310 40 81/82, Fax: 021 311 07 57, E-mail:office@superlitromet.eu; Site: www.superlitromet.eu

MANUAL DE INSTALARE A TUBURILOR PAFSIN SUPERLIT

1.Introducere 2.Manipularea tuburilor pe santier 2.1. Receptionarea tuburilor 2.2. Descarcarea tuburilor 2.3. Descarcarea fitingurilor 2.4. nmagazinarea tuburilor n depozitul antreprenorului 2.5.Manipularea tuburilor livrate unul intr-altul 2.6. Depozitarea lubrifian:ilor 2.7. Transportarea tuburilor 3.Sugestii de instalare 3.1 Instalarea de baza 4.Construirea an ului de instalare a tuburilor 4.1 Baza santului 4.2 Latimea santului 4.3 Mai multe tuburi ntr-un singur ;an: 4.4 Intersectari 4.5 Mai multe tuburi intr-un sant 4.5.1 Adancimea minima a santului 4.5.2 Adancimea maxima a santului 4.6 Fund de sant instabil 4.7 Sant inundat 5. Selec ionarea stratului de baz i a rambleului 5.1 Materialul de construc:ie a stratului de baz< ;i a rambleului 5.2 Deplasarea 5.3 Folosirea temporar< a pl<cilor 5.4 Dimensiunea maxim< a pietri;ului ;i a pietrei sparte 5.5 Instalarea pe pante 5.6 Instalarea alternativ< 5.6.1 L<rgirea ;an:ului 5.6.2 Folosirea permanent< a pl<cilor 5.6.3 Fixarea rambleului (prin cimentare) 6.Clasificarea solurilor locale 7.Metode de instalare 8. mbin ri 8.1 Preg<tirea mbin<rilor 8.2 Deviatia unghiulara a imbinarii 8.3 Lubrifiant 8.4 Imbinarea ;i asamblarea tuburilor 9.Instalareprinforare,relining(rec ptu ire) i microtunneling (construc ie de microtunele ) 10. Tuburi scurte mbinare rigid 10.1 mbin<ri rigide
2

4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 19 19 19

11. Captare din larg i deversari 12. Montare/Tuburi de nchidere 13. Fixare i ancorare 13.1 ncastrare n beton 13.2 Sprijinirea tuburilor 13.3 Turnarea betonului 14. Instalarea terasamentului 14.1 Posibilit<:i 14.2 Materiale de rambleu 14.3 L<:imea instal<rii 14.4 Construirea stratului de baz< ;i a rambleului 14.5 Soluri native moi 14.6 Eroziune 15. Post instalarea 15.1 M<sur<tori ale deflexiei 15.1.1 M<surarea devia:iei 15.2. Testul hidro al tubului 15.2.1. Testare hidrostatic< 15.2.2. Umplerea tubului 15.2.3. ncheierea testului 15.3 Testul de aer 16. M suri de siguran 16.1 Intrarea n tuburi cu diametre mari 16.2 Accesul corespunz<tor ntr-un tub cu diametru mare n cursul lamin<rii ;i fabric<rii 16.3 Protec:ia individual< 16.4 Manipularea substan:elor chimice ;i a altor materii prime 16.5 Utilaje ;i echipamente ANEXA A Clasificarea solurilor native ANEXA B Bibliografie ANEXA C

21 21 22 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 29 30 31

1 INTRODUCERE Scopul acestui manual este de a-i ajuta pe antreprenori s instaleze tuburile de PAFSIN Superlit n mod corect. Acest manual este conceput pentru a servi drept ghid, de asemenea trebuie ntotdeauna s se !in cont de procedurile de inginerie "i de regulile bunului sim!. Departamentul de Inginerie al Superlit va ajuta antreprenorul s rezolve problemele aferente manipul rii "i instal rii n vederea efectu rii unei bune instal ri a tuburilor din PAFSIN. Acest manual a fost creat pentru a-i ajuta pe supervizori "i pe ingineri n momentul efectu rii instal rii. Acest manual ofer sugestii de evitare "i rezolvare a problemelor care s-ar putea ivi n momentul instal rii. Aceste instruc!iuni vor fi folosite doar ca puncte de referin! . Specificatiile tehnice la adresa unui anumit proiect vor avea prioritate, "i se va !ine cont de acestea naintea liniilor generale men!ionate mai jos. 2. MANIPULAREA TUBURILOR PE ANTIER 2.1. Receptionarea tuburilor Dup sosirea camionului pe "antier, materialul va fi verificat cu aten!ie n vederea constat rii vreunei deterior ri survenite n timpul transportului. La primirea m rfurilor trebuie efectuate urm toarele verific ri: a) Verificarea vizual a fiec rui element. b) Cantit !ile complete de m rfuri trebuie verificate "i comparate cu avizul de livrare. c) Notificarea n avizul de livrare a oric rei deterior ri sau al oric rui element lips . Not : marfa deteriorat nu trebuie folosit dect dac a fost verificat "i reparat de personalul fabricii. 2.2. Desc#rcarea tuburilor Materialul trebuie desc rcat cu grij , evitand impactul cu obiecte rigide (o!el, piatr , etc). Pentru tuburi - 300 mm este necesar desc rcarea mecanic . Este de preferat s se foloseasc dou curele de ridicare pentru a ridica tuburile. Nu este permis folosirea cablurilor sau crligelor de o!el la cap tul tubului. Este de asemenea de preferat ca tuburile s fie legate cu curele de ghidare la capete pentru a se putea efectua un control manual al tubului ct timp este n aer, mai ales pe timp de vijelie.

Figura 2.2: Ridicarea tuburilor. 2.3. Desc#rcarea fitingurilor De obicei toate tuburile Superlit sunt livrate cu o mufa la cap t. Doar mufele suplimentare necesare sunt livrate separat. Ridica!i "i desc rca!i cu mare aten!ie toate tipurile de fitinguri. Dac fitingurile sunt mpachetate din fabric , pot fi desc rcate la fel ca "i tuburile.

2.4. nmagazinarea tuburilor n depozitul antreprenorului Zona de depozitare trebuie nivelat "i cur !at de pietre sau de margini t ioase. Tuburile pot fi nmagazinate n straturi pentru a mic"ora zona de depozitare. Straturile trebuie separate prin cadre de lemn "i trebuie introduse pene de lemn pentru a evita alunecarea primelor straturi (por!iuni). n general este bine s se a"eze tuburile pe cherestea neted pentru a facilita fixarea "i ndep rtarea curelelor de ridicare din jurul tubului. Suportul tubului trebuie s m soare aproximativ din lungimea total a tubului la fiecare cap t. Fitingurile, dac sunt livrate separat, trebuie depozitate n pozi!ie orizontal pentru a evita eventuale deform ri. Asigura!i-v c marfa depozitat este bine fixat n caz de vijelie, n situa!ia n care zona de depozitare nu este nivelat sau dac mai exist marf a"ezat orizontal. n l!imea maxim de depozitare este de aproximativ doi metri "i jum tate (2,5 m). Nu este recomandat stivuirea tuburilor mai mari de 1200 mm. La nmagazinarea fitingurilor trebuie s se aib grij s nu se a"eze greut !i pe capete, ramificatii "i coturi. Diametrul maxim de deflexie trebuie s fie dup cum urmeaz : Clasa de rigiditate SN (N/m2) 2500 5000 10000 Diametrul maxim de deflexie % 2.5 2.0 1.5

Tabel 2.4 Deflexie maxim de depozitare Alt metod de exprimare a n l!imii de depozitare este prin definirea num rului de straturi 2eav# nominal# Num#rul maxim de straturi Diametrul nominal DN (mm) SN 2500 SN 5000 6i 10000 200 450 4 5 500 700 3 4 700 900 2 3 1000 1200 2 2 > 1200 1 1 Este recomandat s se foloseasc a"ezarea n piramid pentru SN 2500 N/m2 Tabel 2.4.1 Straturi maxime de depozitare

Figura 2.4: Depozitarea tuburilor 2.5. Manipularea tuburilor livrate unul intr-altul.

Tuburile care sunt livrate pe distan!e lungi pot fi ntrep trunse (tuburi de diametru mai mic n interiorul celor de diametru mai mare) pentru a reduce cheltuiala de transport. n general aceste tuburi au ambalaje speciale "i nu necesit proceduri standard de desc rcare, manipulare, depozitare "i transport. Dac este necesar, aceste proceduri vor fi executate nainte de livrare. Cu excep!ia acestora, urm toarele proceduri generale trebuie ntotdeauna respectate: 1. Ridica!i ntotdeauna fasciculul de tuburi ntrep trunse folosind cel pu!in dou curele elastice. Dac este cazul, vor fi specificate limitele de distan!are dintre curele "i limitele de ridicare pentru fiecare proiect. Asigura!i-v c aceste curele de ridicare sunt suficient de rezistente pentru a suporta greutatea fasciculului. 2. De obicei, tuburile ntrep trunse se p streaz cel mai bine n ambalajul n care sunt transportate. Nu este recomandat depozitarea acestor pachete dect dac a fost specificat in prealabil. 3. Fasciculele de tuburi ntrep trunse nu sunt transportate n siguran! dect n ambalajul lor original. Cerin!ele speciale, dac exist , n ceea ce prive"te sprijinirea, configurarea "i/sau legarea n vehicul vor fi specificate pentru fiecare proiect. 4. Despachetarea "i separarea tuburilor se realizeaz cel mai bine ntr-o zona de separare. n general aceast opera!ie const n introducerea a trei sau patru cadre fixe n diametrul exterior al celui mai lung tub din fascicul. Separarea tuburilor se poate de asemenea realiza "i cu ajutorul unui motostivuitor. Tuburile din interior, ncepnd cu cele mai mici, pot fi extrase prin ridicare u"oar cu ajutorul unui bra! c ptu"it care s le !in suspendate "i care s le ndep rteze cu grij de restul fasciculului f r a atinge celelalte tuburi. n cazul n care condi!iile referitoare la greutate, lungime "i/sau utilaje mpiedic folosirea acestei metode, sunt recomandate proceduri de extragere prin alunecare a tubului (tuburilor) din interiorul fasciculului pentru fiecare proiect.

Figura 2.5: Extragerea cu ajutorul bra!ului c ptu"it al motostivuitorului. 2.6 Depozitarea lubrifian9ilor. Lubrifian!ii trebuie depozita!i cu grij pentru a evita deteriorarea recipientului. Recipientele pe jum tate folosite trebuie sigilate din nou pentru a preveni contaminarea lichidului lubrifiant. 2.7 Transportarea tuburilor Dac este necesar transportarea tuburilor pe "antier, n momentul nc rc rii lor n camion este cel mai bine s se foloseasc materialele originale n care au fost livrate tuburile. Dac aceste materiale nu mai sunt disponibile, toate fasciculele de tuburi trebuie sprijinite pe cherestea neted , la distan!e de maxim 4 metri unul de cel lalt (3 metri pentru cele cu diametru mic), cu o inclinare maxim de 2 metri. Imobiliza!i tuburile pentru a le men!ine stabilitatea "i distan!ele. Asigura!i-v c tuburile nu se ating ntre ele, astfel nct trepida!iile din timpul transportului s nu provoace frecarea acestora (figura 2.7).
6

n l!imea maxim de depozitare este de aproximativ 2.5 metri. Lega!i tuburile n vehicul peste punctele de sprijin cu curele elastice sau cu frnghie; nu folosi!i niciodat cabluri de o!el sau lan!uri f r aplicarea unei c ptu"eli pentru a proteja !eava mpotriva frec rii. De asemenea, diametrul maxim de deflexie nu trebuie s dep "easc valorile specificate n Tabelul 2.4. Nu se accept bomb rile, zonele plate sau alte modific ri subite ale curburii. Transportarea tuburilor f r a respecta aceste condi!ii poate afecta tuburile.

Figura 2.7: Transportarea tuburilor 3. SUGESTII DE INSTALARE Modul de instalare adecvat al tuburilor PAFSIN Superlit variaz n func!ie de rigiditatea tubului, de grosimea stratului de acoperire, de caracteristicile solului local "i de materialele de rambleu disponibile. Solul local trebuie s delimiteze n mod adecvat rambleul din zona de instalare a conductelor (vezi figura 3.1) pentru a realiza sprijinirea adecvat a tuburilor. Urm toarele proceduri de instalare au ca scop ajutarea executantului sa realizeze o bun instalare a tuburilor. Cu toate acestea, indiferent de condi!iile solului "i de metoda de instalare, deflexiile ini!iale "i pe termen lung nu trebuie s dep "easc valorile acceptabile specificate n sec!iunea 4.8. Este posibil ca tuburile instalate f r a respecta aceste condi!ii s nu func!ioneze conform prevederilor.

Figura 3.1: Nomenclatura rambleului pentru tuburi: DN 300 mm; rambleul zonei de instalare a tuburilor; rambleu; patul variaz n func!ie de diametrul tubului: min. DN/4, max. 150 mm.; funda!ie (dac este necesar ); sol local. Anexa A furnizeaz defini!ii detaliate a grupelor de soluri locale. Solul local trebuie testat n mod frecvent "i mai ales cnd se b nuie"te c vor avea loc modific ri. Caracteristicile de care trebuie s se !in cont sunt acelea care se ob!in n momentul evalu rii patului "i a zonei de instalare a tuburilor. Condi!ia cea mai important de care trebuie s se !in cont este calculul presiunii sau rezisten!a solului n orice perioad de timp (n mod normal atunci cnd nivelul apei subterane este foarte ridicat).
7

3.1 Instalarea de baz# Rezisten!a ndelungat "i buna func!ionare a tuburilor PAFSIN Superlit se pot realiza printr-o bun manipulare "i instalare. Este important ca posesorul, inginerul "i antreprenorul s n!eleag c tuburile din poliester armat cu fibra de sticla si insertie de nisip (PAFSIN) sunt proiectate pentru a folosi rambleul din zona de instalare a tuburilor men!ionat n procedurile de instalare recomandate. Tubul "i rambleul formeaz mpreun un sistem tub-sol de sprijinire a instala!iei. Inginerii au constatat, n urma unei ndelungate experien!e, c materialele granulare compactate n mod corespunz tor sunt ideale pentru realizarea rambleului pentru tuburi, inclusiv tuburi PAFSIN. Cu toate acestea, n efortul de a reduce costul de instalare a tuburilor, deseori solurile provenind din "an!urile s pate sunt folosite drept rambleu. Lund n considerare aceast nevoie, inginerii tehnologici ai Superlit au elaborat condi!ii de ngropare pentru tuburile PAFSIN Superlit bazate pe folosirea unui modul de opt soluri locale diferite, de la piatr spart pn la solurile fin-granulate cu plasticitate sc zut . 4. CONSTRUIREA AN2ULUI DE INSTALARE A TUBURILOR 4.1 Baza 6an9ului Baza "an!ului trebuie construita n a"a fel nct s confere un sprijin stabil "i uniform pentru ntreaga lungime a tubului. Baza "an!ului ar trebui compactata pentru a sprijini tubul. Cnd se ntlne"te un sol instabil trebuie asigurat o adncime suplimentar a "an!ului. Grosimea patului trebuie sporit . Este posibil ca n unele cazuri s fie necesare funda!ii speciale.

Figura 4.1: Sprijinire a stratului de baz : cap t l rgit (umplere dup terminarea mbin rii tuburilor); a. Sprijinire adecvat a stratului de baz ; b. Sprijinire neadecvat a stratului de baz .

4.2 L#9imea 6an9ului L !imea "an!ului la cap tul tubului nu trebuie s fie mai mare dect este nevoie pentru a l sa loc mbin rii tuburilor n "an! "i compact rii rambleului la vute. Spa!iul standard b al "an!ului (vezi figura 3.1) este prezentat n tabelul 4.2. n condi!ii de calitate slab a solurilor "i !innd cont de gradul de rigiditate al tubului "i de adncimea de ngropare, este posibil ca l !imea "an!ului s fie m rit .

Dimensiunile normale ale tubului DN (mm) b(mm) DN 200-300 150 DN 350-500 200 DN 600-900 300 DN 1000-1600 450 DN 1700-2400 600 Not Han!urile mai late sunt necesare pentru ngrop ri adnci din motive de siguran! datorate instabilit !ii solului. Tabel 4.2 Spa!iul standard al "an!ului 4.3 Mai multe tuburi ntr-un singur 6an9. Cnd ntr-un "an! se instaleaz mai multe !evi, trebuie p strat o distan! minim pentru a l sa destul loc compact rii rambleului sub vutele de tuburi; pentru tuburi din acela"i sant, distan!a minim dintre tuburi este ar tat dup cum urmeaz :

Diametru (mm) 200 600 700 1200 1300 2400

Distan!a minim dintre tuburi {X}(mm) 300 600 1000 Tabel 4.3: Distan!a minim ntre tuburi.

Figura 4.3: Tuburi n acela"i "an! 4.4 Intersect#ri Cnd dou tuburi se intersecteaz , astfel nct unul trece peste celalalt, spa!iul vertical dintre tuburi "i instalare tubului de baz se face dup cum se arat n figura 4.4. n unele cazuri este nevoie s se a"eze o !eav sub o linie deja existent . Tubul trebuie legat cu foarte mare grij de o grind de o!el care trece peste "an!. Este de asemenea de preferat s se nf "oare tubul pentru a-l proteja de un eventual impact. Cnd se a"eaz noul tub, rambleul selectat trebuie introdus napoi n "an! "i compactat pentru a mprejmui total ambele tuburi "i de asemenea pentru a ob!ine densitatea cerut .
9

Figura 4.4: Tuburi intersectate 4.5 Adncimea 6an9ului Adncimea "an!ului este stabilit !innd cont de proiectarea tubului, de serviciile urm rite, de propriet !ile tubului, de dimensiunile tubului "i de condi!iile locale cum ar fi propriet !ile solului "i combinarea dintre nc rc tura dinamic "i static . Ave!i grij s v asigura!i c adncimea de ngropare este suficient pentru a evita ca lichidele transmise s nu fie afectate de inghe!. Asigura!i un strat suficient de acoperire pentru a preveni flota!ia accidental a tubului n zone cu un poten!ial nivel ridicat de ap . 4.5.1 Adncimea minim# a 6an9ului Trebuie s se respecte ntotdeauna adncimea minim a stratului de acoperire de deasupra tubului. 0,8 m f r capacit !i de trafic 1,0 m nc rc tur AASHTO H 20 incarcatura camion 1,5 m cu nc rc tur BS 153 HA sau ISO H I 60 "i atunci cnd se folosesc utilaje de vibratie deasupra tubului. Cnd nivelul apei subterane este ridicat, "i pentru a evita flota!ia tuburilor, trebuie men!inut adncimea minima de ngropare de un diametru. Stratul de acoperire trebuie a"ezat nainte de nchiderea sistemelor de golire. O alt variant de instalare este ancorarea tuburilor. Dac se prefer aceast metod , curelele de ridicare trebuie s fie f cute dintr-un material plat, de minim 25 mm l !ime, plasat la distan!e de maxim 4 metri. 4.5.2 Adncimea maxim# a 6an9ului

Adncimea maxim de ngropare acceptat depinde de natura solului, de rambleu "i de gradul de compactare, de rigiditatea tubului "i de modul de construire a "an!ului. Cum tuburile PAFSIN Superlit sunt flexibile, ele depind de sprijinul oferit de solurile unde sunt instalate. n acest manual este prezentat metoda standard de instalare. n general, tuburile de presiune sunt ngropate la o adncime de 3m. Capitolul 7 din acest manual prezint valorile adncimii maxime de ngropare stabilite n func!ie de textura solului "i de modulul de soluri combinate. 4.6 Fund de 6an9 instabil n zonele unde fundul "an!ului este f cut din soluri expansive moi, neconsolidate sau cu grad
10

mare de expansiune, acesta este considerat instabil. Un fund de "an! instabil trebuie stabilizat nainte de pozi!ionarea tubului sau trebuie construit o funda!ie pentru a reduce tasarea diferen!iat a fundului de "an!. n construirea straturilor de funda!ie se recomand folosirea pietri"ului sau a pietrei sparte. Grosimea stratului de pietri" sau de piatr spart folosit la construirea funda!iei depinde de duritatea naturii solului de la fundul "an!ului, dar nu trebuie s fie mai mic de 200 mm. Deasupra acestui tip de funda!ii trebuie plasat un strat normal de p mnt. Folosirea filtrului de pnz pentru a mprejmui complet materialul de funda!ie va mpiedica ntrep trunderea materialelor de funda!ie "i de stratificare, lucru care ar putea duce la pierderea sprijinului de baz a tubului. n plus, lungimea maxim a por!iunii de !eav ntre fittingurile flexibile trebuie s fie de 6 metri. 4.7 an9 inundat Cnd nivelul apei subterane dep "e"te baza "an!ului, nivelul de ap trebuie mic"orat cel pu!in pn la nivelul fundului "an!ului (de preferat pn la aproximativ 200 mm dedesubt) nainte de preg tirea patului de p mnt. Se pot folosi tehnici diferite n func!ie de natura solului local. Pentru solurile nisipoase sau mloase se recomand folosirea unui sistem de forare ata"at la !eava principal "i a unei pompe. Distan!a dintre for rile individuale "i adncimea la care sunt introduse depinde de nivelul apei subterane. Este important s se foloseasc un filtru n jurul punctului de absorb!ie (nisip sau pietri") pentru a preveni colmatarea for rilor cu material local fin granular. Dac materialul local este argil sau roc , sistemele de forare nu func!ioneaz . Golirea se face mai greu n acest caz dac nivelul apei subterane este ridicat. Folosirea pu!urilor "i a pompelor este recomandat . Dac apa nu poate fi men!inut sub stratul de baz , trebuie folosite sisteme de subdrenare, care se fac folosind agregate de m rime unic (20-25 mm) total nvelite n filtru de pnz . Adncimea subdrenei dedesubtul patului va depinde de cantitatea de ap din "an!. Dac apa subteran nu poate fi delimitat de pat ("i, dac este nevoie, chiar "i zona de instalare a tubului) pentru a evita contaminarea ei de c tre solul local, se va folosi drept pat "i rambleu pietri" sau piatr spart . n momentul golirii se vor lua urm toarele m suri de precau!ie: Evita!i pomparea pe distan!e mari prin ramblee sau soluri locale; altfel ar putea avea loc pierderea suprafe!ei de sprijin a tuburilor instalate anterior datorat ndep rt rii materialelor sau deplas rii solurilor. Nu nchide!i sistemul de golire pn cnd nu se atinge grosimea necesar a stratului superior pentru a preveni flota!ia tuburilor. 5. SELEC2IONAREA STRATULUI DE BAZ> I A RAMBLEULUI Metoda de instalare, materialul de construire a stratului de baz "i a rambleului !in cont de gradul de rigiditate al tubului, de adncimea maxim de ngropare, de condi!iile de absorb!ie "i de textura solului local. 5.1 Materialul de construc9ie a stratului de baz# 6i a rambleului Urm toarele materiale sunt acceptate n mod general pentru construirea stratului de baz "i a rambleului. Grupa 1 de soluri Pietri", amestecuri de pietri" "i nisip (GW, GP) Pietri", amestecuri de pietri" "i nisip (SW,SP) cel pu!in 40% din particule mai mari de 2 mm "i o cantitate maxim de aluviuni de 5%.
11

Grupa 2 de soluri Amestecuri de pietri" "i ml (GM) Amestecuri de pietri" "i argil (GC) Amestecuri de nisip "i ml (SM) Amestecuri de nisip "i argil (SC)

cantitate maxim de ml de 15% cantitate maxim de argil de 15% cantitate maxim de ml de 15% cantitate maxim de argil de 15% "i mai pu!in de 40% de particule mai mari de 2 mm

Grupa 3 de soluri La fel ca "i grupa 2 (GM, GC, SM, SC), dar cantitatea de ml sau de argil poate atinge 40 %. Not : literele din paranteze reprezint simbolurile grupelor de soluri folosite n sistemul unificat de clasificare a solurilor. Coeficien9ii grupelor de soluri Tabel restrns al modulurilor Ms ai solurilor din rambleu pentru diferite grupe de soluri la 1 m. Grupa de soluri 1 2 3 4 85 3.8 2.1 1.3 0.9 90 5.3 2.9 1.8 1.2 Densitatea proctor standard (SPD) 92 95 97 100 6.0 7.2 8.2 10.0 3.3 4.0 4.5 5.0 2.1 2.5 2.9 3.5 1.4 1.7 1.9 2.3

102 11.4 6.3 4.0 2.6

Factori de reduc!ie pe termen lung pentru grupe de soluri ATV-A 127 Grupe de soluri ATV Factor de reduc!ie 1 0.90 2 0.85 3 0.80 4 0.75 Not : De obicei modulele solurilor locale nu trebuie reduse. Pentru detalii consulta!i Anexa C Asigura!i-v c vutele sunt umplute cu material adecvat. rambleul trebuie prelungit cu 300 mm peste coronamentul tubului, solul local excavat din "an! poate fi folosit pentru a completa rambleul pn la panta drumului. Nu este necesar compactarea straturilor finale.

Figura 5.1: Compactarea la vute: folosi!i o scndur sau alte dispozitive pentru a mpinge "i a compacta stratul fix sub conduct ; conduct ; prima ridicare a stratului de baz . Gre6it (X): conduct ; prima ridicare a stratului de baz .

12

5.2 Deplasarea Cnd apar infiltra!ii de ap potabil "i de ap st t toare pe fundul "an!ului, sau solul de la fundul "an!ului prezint caracteristici de nisipuri mi"c toare, scoate!i apa prin mijloace adecvate, precum forare sau subdrenare, pn cnd este instalat conducta, iar "an!ul umplut pn la o n l!ime suficient de mare pentru a preveni flota!ia conductei. Nivelarea rambleului, a construc!iei stratului de baz "i a funda!iei va fi de a"a natur nct, n condi!ii de satura!ie, s nu permit deplasarea solurilor fine peste solurile adiacente de pe fundul sau pere!ii "an!ului, iar materialul de pe fundul sau pere!ii "an!ului s nu se deplaseze peste materialul din zona de instalare a conductei. Orice deplasare sau mi"care a particulelor solului dintr-o zon n alta poate duce la pierderea funda!iei necesare sau a sprijinului lateral al tubului, sau a amndurora. Deplasarea materialelor poate fi prevenit prin folosirea filtrului de pnz . Pante hidraulice importante pot fi provocate n "an! n timpul instal rii atunci cnd nivelul apei este controlat prin diverse metode de pompare sau de forare. Pantele hidraulice pot ap rea "i dup construire, atunci cnd tuburile permeabile de sub lan!uri sau cnd stratul de baz clasificat n func!ie de vrst se comport ca un lan! sub nivelele ridicate de ap subteran ; n general trebuie evitate rambleele din pietri" "i piatr spart cnd solul local este de natur fin , cu excep!ia cazului n care se folosesc filtre de pnz geotextile pe fundul "i pe laturile "an!ului. Se pot folosi urm toarele criterii de clasificare pentru a reduce deplasarea solurilor fine n materialul grosier de sub panta hidraulic . De la AWWA M-45 pagina 80 D 15/d85 < 5 unde D 15 este dimensiunea de deschidere a sitei dep "ind cu 15 procente greutatea materialului grosier "i d85 este dimensiunea de deschidere a sitei dep "ind cu 85 procente greutatea materialului fin. D 50/d50 < 25 unde D 50 este dimensiunea de deschidere a sitei dep "ind cu 50 procente greutatea materialului grosier "i d50 este dimensiunea de deschidere a sitei dep "ind cu 50 procente greutatea materialului fin. Nu este necesar aplicarea acestui criteriu dac materialul grosier este bine a"ezat (vezi ASTM D2487). Dac materialul fin este calea de mijloc spre stratul de argil cu nivel ridicat de plasticitate (CL sau CH), atunci criteriul urm tor poate fi folosit n locul criteriilor D15/d85: D 15 < 0.02 in. (0.5 mm) unde D 15 este dimensiunea de deschidere a sitei dep "ind cu 15 procente greutatea materialului grosier. Criteriile mai sus men!ionate pot fi modificate dac unul dintre materiale este cu granulometrie discontinua. Materialele selec!ionate bazate pe criterii de clasificare a filtrului trebuie folosite "i pozi!ionate n a"a fel nct s reduc segregarea. 5.3 Folosirea temporar# a pl#cilor Dac se scot pl cile dup compactare, pot r mne spa!ii goale, iar rambleul de sprijin poate fi redus sau pierdut. Pl cile trebuie scoase treptat pe m sur ce avanseaz compactarea rambleului "i a straturilor. n acest caz toate spa!iile goale r mase n urm sunt umplute cu material compactat. Aceast ridicare trebuie f cut n mod progresiv astfel nct stratul de conducte de baz "i materialul din zona de instalare a tuburilor s poat fi bine compactat pe laturile "an!ului local pn la 300 mm deasupra coronamentului tubului. Not : dac apa "i/sau solul local nregistreaz alunec ri ntre pl ci, atunci cu siguran! exist goluri. n acest caz trebuie umplute cu rambleu compact. 5.4 Dimensiunea maxim# a pietri6ului 6i a pietrei sparte Dimensiunea particulelor depinde de diametrul tubului, conform urm torului tabel:
13

Dimensiunea normal# a tubului DN (mm) Dimensiunea maxim# a particulei (mm) DN<300 10 350<DN<600 15 700<DN<1000 20 1100<DN<1500 25 DN >1600 32 Tabel 5.4: Dimensiunea maxim a particulei 5.5 Instalarea pe pante Riscul de instabilitate cre"te odat cu cre"terea unghiului pantei. n general nu exist un mod standard de instalare a tuburilor pe o pant mai mare de 15 grade; n acest caz trebuie luate m suri speciale de precau!ie. O solu!ie ar fi s se instaleze !eava la suprafa! pe o pant abrupt , deoarece este mai u"or de executat sprijinirea conductei "i calitatea instala!iei "i a a"ez rii este mai u"or de men!inut. 5.6 Instalarea alternativ# Dac adncimea de ngropare cerut de tuburile selec!ionate conform gradului lor de rigiditate, a metodelor de instalare "i a grupelor de soluri locale dep "e"te limitele prezentate n capitolul 7, trebuie luate n considera!ie procedurile de instalare alternativ . Exist trei metode de instalare alternativ : L rgirea "an!ului Folosirea permanent a pl cilor Fixarea rambleului (prin cimentare) 5.6.1 L#rgirea 6an9ului L rgirea "an!ului distan!eaz "i mai mult solul local s rac de !eav f cnd posibil instalarea la adncime mai mare "i permi!nd o mai mare presiune (golire) negativ . 5.6.2 Folosirea permanent# a pl#cilor Men!ine!i n permanen! pl cile de lungime suficient (cel pu!in 30 mm peste coronamentul tubului) pentru a distribui n mod corect nc rc turile laterale ale tubului "i de bun calitate pentru a atinge durata specificat n proiect (vezi figura 5.6.2). Observa!i c procedurile de umplere "i adncimile maxime ale stratului superior sunt acelea"i ca "i pentru metodele standard de instalare. Folosirea permanent a pl cilor se poate atribui unui sol local din grupa 1.

Figura 5.6.2 Han! cu pl ci permanente: "an! cu pl ci dup cum se cere n proiectul de instalare a pl cilor, DN (mm); Min a (mm).
14

5.6.3 Fixarea rambleului (prin cimentare) n general 40-50 kg de ciment pentru o ton de nisip (4-5% ciment) sunt suficiente. Nisipul va avea o maxim de 15% la trecerea printr-o sit de 200. Rezisten!a materialului fixat pentru o perioad de "apte zile trebuie s fie de 690-1380 kPa. Rambleul fixat trebuie compactat la 90 SPD n straturi de 150-200 mm. Materialul fixat trebuie l sat s se a"eze timp de 24 de ore ntr-un strat superior ini!ial nainte de umplere pentru a sorta straturile superioare ini!iale: 1.0 metri pentru SN2500, 1.5 metri pentru SN5000 "i SN10000. Conducta trebuie mprejmuit n rambleul fix dup cum se arat n figura 5.6.3. Lungimea maxim a acesteia este de 6 metri. Groapa l sat n urm s p turilor trebuie umplut cu material fix compact, iar pe m sur ce cofrajul sau patplan"ele temporare sunt extrase, rambleul fix trebuie compactat mpotriva solului local. Adncimea maxim total a stratului superior este de 5 metri.

Figura 5.6.3: Rambleu fix 6. CLASIFICAREA SOLURILOR LOCALE Solurile sunt clasificate n patru grupe principale; pentru detalii vezi anexa A. 7. METODE DE INSTALARE Alegerea metodei de instalare va fi specificat n func!ie de propriet !ile solurilor locale, de gradul de rigiditate a tubului "i de adncimea de ngropare. Metoda standard de instalare este descris dup cum urmeaz : Pietri" sau piatr spart sau nisip compactat la 90% densitate Proctor pn la 300mm deasupra tubului (compactat la 70% RD). Adncimea maxim de ngropare precizat n tabelul de mai jos se aplic la tuburile de gravita!ie. Tuburile de presiune sunt de obicei instalate la o adncime maxim de 3 m. Metoda standard de instalare n func9ie de l#9imea 6an9ului Metoda 1 cu capacitate de trafic (AASHTO H20) L#9imea 6an9ului de aproximativ 1.75 x DN nivel de ap# aflat la 1m sub nivelul de gradare coeficient de sol local

15

Eb(MPA)

20.7

10

5 5000 STIS 7.3 7.2 7.1 7.0 6.7 6.5 6.0 4.5 10000 STIS

0.5

20.7 13.8 10.3 6.9 4.8 3.4 2.1 1.4

13.5 12.0 10.9 9.3 8.0 7.5 7.0 5.3

10.2 9.2 8.6 8.0 7.5 7.2 6.5 5.0

8.5 8.0 7.5 7.3 7.2 7.0 6.5 5

5.3 5.2 5.2 5.1 5.0 4.5 4.3 3.5

3.8 3.8 3.8 3.7 3.5 3.3 2.8 2.8

instalare nerecomandat pentru SN 5000.

20.7 13.8 10.3 6.9 4.8 3.4 2.1 1.4

16.3 14.7 13.0 12.5 11.5 11.0 9.5 7.2

11.8 11.5 11.3 11.0 10.0 9.5 8.5 6.5

10.5 10.5 10 9.5 9.0 8.5 8.0 6.3

9.5 9.3 9.2 9.0 8.5 8.0 7.5 6.0

6.3 6.2 6.2 6.1 6.0 5.5 5.0 4.5

4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 3.5

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

8. MBIN>RI 8.1 Preg#tirea mbin#rilor n momentul instal rii unor tuburi, face!i g uri dedesubtul mbin rii pentru a permite corecta asamblare a mbin rii "i pentru a evita ca greutatea tubului s fie suportat de mufa. Fiecare gaur de mbinare nu va fi mai mare de ct este nevoie. Dup ce s-a f cut mbinarea, umple!i "i compacta!i cu grij gaura de mbinare cu rambleu pentru a asigura sprijin continuu al tubului pe ntreaga lungime. 8.2 Deviatia unghiulara a imbinarii Devia!ia unghiular recomandat "i distribuit n mod egal pe ambele laturi ale articula!iei este ar tat n tabelul de mai jos: Diametru (mm) Devia!ia unghiulara a articula!iei n (grade) 200 to 350 3 400 to 500 3 600 to 900 2 1000 to 1800 1 peste 1800 0.5 Tabel 8.2: Deviatia maxim a articula!iei Se recomand ca valorile de mai sus s nu se ating n timpul instal rii pentru a permite a"ezarea pe termen lung. ntotdeauna mbina!i tuburile n linie dreapt "i apoi roti!i spre unghiul dorit.

16

Figura 8.2: Devia!ii unghiulare de articula!ie a tubului: raz ; unghi de devia!ie; deviere. 8.3 Lubrifiant Folosi!i lubrifian!i vegetali. Nu folosi!i vaselin sau uleiuri de ma"ini. Sunt necesare urm toarele cantit !i: Diametrul tubului (mm) 200 to 600 700 to 1200 1300 to 2000 Cantitatea lubrifiantului folosit (kg) 0.2 0.4 0.7

Tabelul 8.3: Cantitatea de lubrifiant pentru articula!ie 8.4 Imbinarea 6i asamblarea tuburilor Mufa de mbinare este o articula!ie obtinuta prin infasurare avand pe toata suprafata interioara o garnitura de cauciuc EPDM (Etil Propil Dien Monomer). Etan"area se face prin compresia garniturii de cauciuc elastomeric. Tuburile sunt de obicei livrate cu mufe ata"ate. Cur !a!i cap tul tubului cu o perie fin , lubrifia!i cap tul tubului cu o bucat de pnz uscat , curat sau cu un burete. Verifica!i corespunzator capetele tuburilor pentru a nu fi exfoliate. Folosi!i un dispozitiv de mpingere a !evii n mufa tubului deja instalat (vezi figura 8.4). Tubul este mpins pn cnd atinge centrul garnituri de cauciuc din mufa. Pentru mbinarea tuburilor se pot folosi utilaje, dup cum se arat n figura 8.4.1. Not : Pentru introducerea tubului sub ap , capetele conductelor sunt prev zute cu inele din o!el pentru a permite scafandrilor s asambleze tuburile standard sub ap . Este posibil asamblarea pe barja a unor conducte de 2-3 lungimi "i pentru a cobor por!iunea asamblat n "an!ul subacvatic. (Vezi partea despre aspira!ie "i evacuare). Vezi capitolul 11.

17

Figura 8.4: Tuburi mbinate cu jacuri.

Figura 8.4.1: mbinarea tuburilor cu ajutorul diferitelor utilaje: cupa Excavator/lam Bulldozer; conduct instalat , mbinare PAFSIN, placa protectie; man"on, conduct instalat , mbinare PAFSIN.
9. INSTALARE PRIN FORARE, RELINING (REC>PTU IRE) I MICROTUNNELING (CONSTRUC2IE DE MICROTUNELE )

Cnd p mntul de deasupra "i din jurul tubului nu poate fi dislocat sau cnd s p turile "an!ului cost prea mult, se poate folosi metoda de instalare micro-tunneling. n acest caz mbinarea "i diametrele exterioare ale tubului sunt acelea"i. Exist dou metode de mbinare a tuburilor n acest tip de aplica!ie: mbinare special cu mufa pentru mbin ri directe. Aceste tuburi vor fi proiectate special pentru a suporta for!a de mbinare. Tuburi standard din PAFSIN pentru por!iuni scurte "i ncastrate n c m "i de beton. n acest caz stratul de beton dimprejur suport for!a de mbinare "i !eava intern din fibr de sticl ofer rezisten!a la coroziune "i strngerea articula!iei.
18

Cnd se instaleaz o !eav ntr-o arm tur , trebuie luate urm toarele m suri de precau!ie: a) Tuburile se instaleaz n arm tur prin tragere sau prin mpingere. b) Tuburile trebuie protejate mpotriva alunec rii prin folosirea unor opritoare din lemn ata"ate tubului. c) Se pot de asemenea folosi distan!ieri din plastic, care s asigure n l!imea suficienta pentru a permite spa!iul ntre articula!ia de mbinare "i peretele arm turii. d) Spa!iul circular dintre arm tur "i !eav poate fi umplut cu nisip, pietri" sau past de ciment. Presiunea maxim de cimentare nu trebuie s dep "easc valorile specificate n Tabelul 9. Gradul de rigiditate a tubului (N/m2) Presiunea maxim# de cimentare (kPa) SN 2500 30 SN 5000 60 SN 10000 110 Tabelul 9: Presiunea maxim de cimentare

Figura 9: Distan!ier din plastic. 10. TUBURI SCURTE MBINARE RIGID>. n zonele care prezint tas ri diferen!iate se cer tuburi scurte. n afara structurilor rigide (guri de vizitare, supape, camine, camere, etc) n afara blocurilor de reazem. 10.1 mbin#ri rigide Cnd o conduct iese din structurile de beton sau este legat la o pomp de re!inere, supap sau alte structuri fixe, este supus unei presiuni mari de ndoire care poate ap rea acolo unde exist (mi"c ri) tas ri diferen!iate ntre !eav "i structurile rigide. De aceea este necesar instalarea special pentru a minimaliza presiunile de discontinuitate ridicat care ar putea ap rea n !eav . Exist dou solu!ii standard men!ionate mai jos: a) Folosirea unei arm turi de mbinare la interfa!a din beton. b) Folosirea unei buc !i mici din !eav "i nvelirea ei cu band de cauciuc pentru a reduce efectul de tranzi!ie.

19

Figura 10.1 Imbinare PAFSIN; camera de beton; gur de vizitare sau bloc de reazem; cauciuc neopren standard nf "urat n jurul tubului.; !eav scurt standard; vezi nota; material de baz bine compactat n ridic ri de 150 mm. Not : la introducerea mbin rii n beton asigura!i-v c mufa "i men!ine rotunjimea, altfel o !eav nu poate fi imbinata cu mufa. Folosi!i o !eav foarte rigid adiacent betonului. Seava nu trebuie supus la deflexii foarte mari. Cnd se folose"te materialul de compresiune, nf "ura!i-l n jurul tubului naintea turn rii betonului. Asigura!i-v c se p streaz o distan! de 25 mm pn la stratul de beton. n toate situa!iile asigura!i-v c se folosesc tuburi scurte, dup cum se precizeaz n figura 10.1. Aceast por!iune articulat se folose"te pentru a stabili o oarecare aliniere cu betonul la instalare. n cazul n care alinierea nu se face corect, trebuie recorectat prin reconstruirea stratului de baz pentru por!iunile ntregii de instalare a tubului care duc la !eava cu articula!ie. Cnd se nlocuie"te sau se umple por!iunea adiacent structurii de beton trebuie s se ia anumite m suri de precau!ie. Construirea structurii de beton cere n mod frecvent s pare peste cofraj. Acest material s pat n plus trebuie readus la un nivel de densitate compatibil cu deform rile dimprejur sau n exces, sau altfel pot ap rea deflexii ale articula!iilor. Se recomand atingerea modulului de rambleu (Eb sau E1) de cel pu!in 6.9 Mpa n aceast por!iune pentru a preveni mi"c ri excesive. Folosirea rambleului fix (ciment) adiacent structurilor mari de beton s-a dovedit de asemenea foarte eficient n prevenirea deform rilor excesive ale articula!iilor cu diametre foarte mari (DN > 1600 mm).

20

11. CAPTARE DIN LARG I DEVERSARI Aceast metod de instalare se aplic atunci cnd este necesar introducerea apei de mare pentru o instala!ie de des rare sau cnd apa dintr-un canal de scurgere sau de colectare a apei de ploaie trebuie v rsat n mare sau cnd se construie"te un circuit de r cire a apei pentru o central electric . n aceste cazuri mufele tubului sunt n mod normal asamblate sub ap . Superlit va furniza inele de fier la ambele capete ale tubului pentru a permite scafandrilor s asambleze articula!iile PAFSIN de mbinare standard sub ap . Este posibil s se mbine pe barja pn la 3 lungimi de !eav "i s se coboare por!iunea asamblat n "an!ul submarin s pat. Aten!ie: conducta din PAFSIN standard Superlit nu este proiectat pentru a fi asamblat pe uscat n dimensiuni mari "i apoi adus n mare. Instalarea tuburilor PAFSIN sub ap necesit s parea unui "an! la fel ca "i pe uscat, cu excep!ia faptului c trebuie s fie mai lat. L !imea obi"nuit a unui "an! submarin este de 2 ori DN (diametrul nominal), dar n nici un caz mai pu!in de DN + 1 metru. Stratul superior de deasupra tuburilor va fi de aproximativ un metru deasupra tuburilor pn la stratul marin normal. Rambleul cu material de baz granular s pat trebuie realizat de c tre scafandri n ridic ri de maxim 300 cm cu foarte mare aten!ie la plasarea "i compactarea rambleului sub vutele tuburilor. Rambleurile trebuie realizate pe ambele laturi ale tubului pentru a evita deplasarea acestora. Este normal s se protejeze rambleul peste "an!ul tuburilor. n acest scop se pot folosi pietre mari (anrocament).

Figura 11: Instala!ie submarin obi"nuit : strat de pietre (anrocament) de protec!ie; greutatea normal a materialului, max. 250 kg fiecare; strat marin; strat granular; pat; !eav de clorinare tip. 12. MONTARE / TUBURI DE NCHIDERE Tuburile PAFSIN Superlit prezint o suprafa! exterioar neted "i nu necesit calibrare pentru introducerea articula!iilor. Dimensiunile exacte ale pieselor de montare pot fi t iate pe o latur . mbin rile sunt mpinse n interior. Figura de mai jos arat pa"ii de instalare. Se recomand folosirea mbin rii mecanice de tip Straub sau Teekay.

21

Figura 12: nchideri de conducte. Not :1 Metoda cea mai u"oar de instalare este realizat n momentul n care tuburile "i mbin rile se afl n aliniere dreapt "i cu o "amfrenare adecvat pe marginea exterioar a tuburilor. 2 Lungimea tubului de nchidere trebuie s fie cu 50 mm mai mic dect lungimea m surat "i orientat spre a atinge un spa!iu egal. 3 n momentul n care mbinarea este tras , trebuie s v asigura!i c garnitura de cauciuc a mufei nu este ndoit . 13. FIXARE I ANCORARE Dac sistemul nu este proiectat drept un sistem de limitare, trebuie folosite blocuri de reazem n urm toarele situa!ii: Schimbarea direc!iei Schimbarea sec!iunii de intersectare (reducatoare) Camere de supape Capace Furniza!i ntotdeauna tuburi scurte lng blocurile de reazem dupa cum se arat n sec!iunea 10. Blocurile de reazem pot fi asezate pe soluri neamenajate "i trebuie turnate n jurul fitingului. n unele cazuri se poate folosi "i un piling de mpingere. For!ele de mpingere sunt calculate pentru urmatoarele:

Figura 13. Fitinguri tipice din PAFSIN: ramificatie; reductie; teu; cot (te"it).

22

13.1 ncastrare n beton Cnd este nevoie ca tuburile s fie ncastrate n beton, a"a cum trebuie n cazul blocurilor de reazem, de presiune, sau in cazul unor nc rc turilor neobi"nuite, trebuie respectate anumite observa!ii suplimentare ad ugate la procedurile de instalare. Ancorarea tuburilor n timpul turn rii betonului, !eava goal va suporta for!e mari de ridicare (de plutire). Seava trebuie sa fie men!inut fix mpotriva mi"c rii pe care ar putea-o provoca aceste nc rc turi. Acest lucru se efectueaz n mod normal prin legarea tubului de o plac de baz sau alte ancore. Curelele ar trebui f cute dintr-un material de minim 25 mm l !ime, destul de rezistent s suporte for!ele de ridicare "i de plutire, la o distan! care s nu dep "easc 4 metri, cu minim o curea pentru fiecare lungime de teava. Curelele trebuie legate pentru a preveni ridicarea tubului, dar nu trebuie legate prea strns, ca s nu provoace deflexia excesiv a tubului (Figura 13.1).

Figura 13.1: Ancorarea tuburilor 13.2 Sprijinirea tuburilor. Tuburile trebuie sprijinite n a"a fel nct betonul s poat patrunde complet n jurul "i sub tub. De asemenea, pilonii trebuie s capete o form apropiata tubului (mai pu!in de 3% deflexie "i nici o umfl tur sau zon plat ). Pilonii sunt de obicei pozi!iona!i n locul unde sunt "i curelele (dar f r a dep "i distan!a de 4 metri) (figura 13.2).

Figura 13.2: Sprijinirea !evilor.

23

13.3 Turnarea betonului mprejmuirile din beton trebuie turnate n etape permi!nd timp suficient straturilor de ciment s se a"eze (nu mai ac!ioneaz for!e puternice). n l!imea maxim de ridicare variaz n func!ie de rigiditatea normal a tubului: SN 2500 mai mare de 300 mm sau 1/4 din diametrul tubului SN 5000 mai mare de 450 mm sau 1/3 din diametrul tubului SN 10000 mai mare de 600 mm sau 1/2 din diametrul tubului. 14. INSTALAREA TERASAMENTULUI 14.1 Posibilit#9i Instalarea !evilor n condi!ii de construire a terasamentului (deasupra nivelului normal de suprafa! ) trebuie s !in seama de c!iva factori speciali. Cnd este vorba de o instala!ie ngropat , procedurile trebuie s !in cont de condi!iile aferente terasamentului. 14.2 Materiale de rambleu Folosirea pietri"ului rotund (ex. pietri" m runt) nu se accept . Materialele rotunde plutesc u"or "i nu pot fi prinse n mod adecvat. Piatra spart sau nisipul recomandate n instruc!iunile Superlit sunt acceptate. 14.3 L#9imea instal#rii L !imea total de instalare trebuie adecvat pantei terasamentului (pentru a permite sprijinul rambleului) pe suprafa!a de gradare local . L !imea instal rii depinde de asemenea de grosimea stratului de acoperire. Grosimea minim a stratului de acoperire (H) peste coronamentul tubului trebuie s fie de 1 m sau 0.5 din diametru pentru diametre mai mari de 2000mm. Pentru o capacitate de trafic cu o valoare de H-20 se cere o grosime minim a stratului de acoperire de 1,2 metri. nc rc turile de trafic trebuie evitate deoarece marja de eroare la instalarea terasamentului este foarte mare. Tabelele anexate arat rela!iile de l !ime "i de adncime a turn rilor de piatr spart "i nisip. 14.4 Construirea stratului de baz# 6i a rambleului Asigura!i o suprafa! nivelat pe care va fi a"ezat tubul. Sub tub, afna!i solul local prin greblare sau ntindere pn ajunge la grosimea de 150 mm. Pune!i rambleul sub vutele tubului "i compacta!i-l ct se poate de mult f r a ridica !eava. Turna!i rambleul n straturi de 150 300 mm, compactnd fiecare strat. Repeta!i pasul anterior pn cnd instalarea este terminat "i respect sugestiile din figura anexat . 14.5 Soluri native moi Solurile de suprafa! moi, pe care trebuie pus tubul, pot permite tas ri diferen!iate, care pot interfera cu performan!a tubului. Cnd se ntlnesc soluri moi, acestea trebuie privite drept un fund de "an! instabil "i trebuie respectate proceduri corespunzatoare de instalare a tuburilor, cum ar fi s parea adanca "i umplerea cu rambleu selec!ionat.

24

14.6 Eroziune O problem important n ceea ce prive"te terasamentul o prezint eventuala eroziune a nveli"ului tubului. Acesta trebuie ntre!inut n a"a fel nct s reziste mult timp. Eroziunea poate ap rea din cauza nivelului ridicat de ap subteran , ap de ploaie, a vntului "i a furtunilor de nisip. Rambleele granulare trebuie protejate n toate situa!iile. Metodele obi"nuite includ: geotextile, anrocamente (pietre mari care acoper total suprafa!a), argile, asfaltare sau ungere. Deseori, aceste metode pot fi combinate. Coditiile locale pot varia, dar protec!ia mpotriva eroziunii trebuie asigurata n orice situa!ie. 15. POST INSTALAREA 15.1 M#sur#tori ale deflexiei Pentru a nu dep "i deflexiile permise pe termen lung ale tuburilor din PAFSIN, trebuie verificat deflexia ini!ial . Deflexia tubului reprezint reducerea procentuala a diametrului vertical dup instalare. Deflexia % = 100 x (ID nedeviat ID instalat)/ID nedeviat.

Figura 15.1: ID nedeviat; deflexie absent ; sec!iune circular a tubului; nc rc turi de p mnt; ID vertical instalat; tubul se ndoaie sub nc rc turi verticale. Din cauz c este dificil de m surat deflexia pe termen lung (deflexiile pe termen lung apar dup 6 luni de la terminarea instal rii "i de la ndep rtarea ntregului sistem denaturat), este bine s se m soare deflexia ini!ial imediat dup ce rambleul atinge nivelul final "i sistemele sunt nchise pentru cel pu!in 3 zile. Este bine s se ia m sur tori de deflexie paralele cu stratul de tuburi astfel nct corect rile s se poat face repede "i s se reduc termenii "i cheltuielile aferente instala!iei defectuoase. Limite ini9iale de deflexie deflexie maxim ini ial (%) maxim pe termen lung (%. 3.0 6.0 Tabel 15.1: Limit ini!ial de deflexie 3.0

25

15.1.1 M#surarea devia9iei Pentru tuburile cu dimensiuni de 800 mm sau mai mari n care oamenii pot intra n siguran! , DIul vertical instalat poate fi m surat cu un micrometru telescopic la intervale de 3 m. Pentru tuburile de dimensiuni mai mici, trebuie s se utilizeze metoda pig. Dispozitivul pig este un disc de lemn cu un diametru exterior egal cu DI-ul deviat maxim permis care poate fi tras prin tub.

Figura: 15.1.1: Pig-ul tubului: Ochete de ambele p r!i pentru prinderea frnghiei, DI actual devia!ie permis n cazul n care pig-ul trece lejer, devia!ia tubului se ncadreaz n limitele acceptabile. Exist de asemenea un dispozitiv de m surare destinat m sur rii devia!iei pe vertical a tuburilor mici, la diferite intervale. 15.2. Testul hidro al tubului Tuburile PAFSIN Superlit pot fi testate fie n ap fie n aer (doar utilizare cu debit gravita!ional) 15.2.1. Testare hidrostatic# nainte de nceperea testului hidrostatic, urm toarele puncte trebuie s fie verificate. a) Avnd n vedere faptul c este dificil s se localizeze o scurgere la sec!iunile lungi iar costul de umplere "i de golire a tubului este ridicat, se recomand ca sec!iunea de testare s fie limitat la 1000 m. b) Toate blocurile de reazem "i structurile de beton sunt bine uscate (turnate cu cel pu!in 7 zile nainte de nceperea testului). c) Toate echipamentele de testare sunt func!ionale "i n stare bun . d) Cap tul tubului sau al sec!iunii ce urmeaz a fi testate este etan"at cu capace terminale de testare. Aceste capace trebuie s aib un orificiu de admisie localizat n partea inferioar sau la cap tul de jos al tubului "i un orificiu de evacuare n partea superioar a capacului terminal, la cap tul de sus al tubului. e) Toate capacele terminale trebuie s fie fixate n timpul testului hidro pentru a mpiedica dislocarea tubului din cauza presiuni create. 15.2.2. Umplerea tubului Tubul trebuie s fie umplut din punctul cel mai de jos. Aerul din interiorul tubului trebuie s fie evacuat prin supapele de aerisire localizate la punctele nalte. n cazul n care tubul nu poate fi umplut din punctul cel mai de jos, un orificiu suplimentar de evacuare trebuie s fie ad ugat la capacele terminale ale orificiului de admisie. Umple!i ncet tubul. (Viteza apei de umplere nu dep "e"te 0,3 m/sec.) Aerul din interiorul tubului este evacuat de obicei prin supapele de aerisire. Cre"te!i presiunea la 2-3 bar.
26

L sa!i tubul la aceast presiune timp de 12 ore pentru stabilizare. Dup perioada de stabilizare "i dup ce aerul din interior este evacuat, supapele de aerisire trebuie s fie izolate. 15.2.3. ncheierea testului

Dup perioada de stabilizare presiunea va fi crescut gradat cu pn la 2 bari la fiecare 30 minute "i va fi stabilizat la intervalele respective. Continua!i pn ce presiunea de testare ajunge la punctul cel mai de jos. Men!ine!i presiunea prin pompare timp de o or , dac este necesar. Deconecta!i pompele "i nu l sa!i s mai intre ap . Durata testului trebuie s fie suficient de mare pentru a permite inspectarea vizuala a ntregului tub. Dup ncheierea testului hidraulic, tubul va fi sp lat cu ap . Scurgeri admisibile Majoritatea specifica!iilor proiectului permit o pierdere maxim de presiune sau o sc dere a volumului apei. BS 8010: sec!iunea 2.5:1989 permite o pierdere acceptabil de 0.02 l/mm din diametrul nominal al tubului per 24h per bar. 15.3 Testul de aer Important: Testul de aer este periculos. Trebuie s se ia m suri de siguran! . Presiunea aerului trebuie s fie eliberat ntotdeauna nainte de a ncerca ndep rtarea capacelor de testare. Aerul va fi pompat n tub pn ce o presiune de 25 kPa sau presiunea aerului va fi indicat de indicatorul de nivel. Stabiliza!i timp de 5 minute. Timpul de testare va fi de 10 minute pentru diametre de pn la 600 mm. Pierderea de presiune nu trebuie s dep "easc 6 kPa pentru a considera c tubul a trecut testul de presiune.

1.Capac terminal; 2.Element de leg tur ; 3.Rambleu ini!ial; 4.Bloc de reazem; 5.Cuple Figura 15.3: Capace terminale de reazem ale cap tului tubului "i ansamblu testare pe "antier

27

16. M>SURI DE SIGURAN2> 16.1 Intrarea n tuburi cu diametre mari Trebuie s se respecte toate m surile de siguran! . Un permis de intrare ntr-un spa!iu restrns trebuie s fie ob!inut de la Departamentul de Siguran! . O persoan autorizat trebuie s coordoneze testul gazului, dac acest lucru este necesar. Trebuie s existe o persoan de schimb. Trebuie s se asigure comunicarea.

16.2 Accesul corespunz#tor ntr-un tub cu diametru mare, n cursul lamin#rii 6i fabric#rii. Se va asigura accesul corespunz tor la lucru (schel corespunz toare) atunci cnd personalul trebuie s lucreze la peste 2 metri n l!ime. Atunci cnd trebuie s se lucreze ntr-un loc excavat, se vor respecta cerin!ele de siguran! pe "antier, precum permisul de evacuare, permisul de izolare etc.

16.3 Protec9ia individual# Compania va furniza angaja!ilor toate echipamentele de protec!ie individual necesare, n func!ie de natura activit !ii. Personalul trebuie s poarte mbr c minte de protec!ie individual precum ochelari de protec!ie, masc corespunz toare de protec!ie a fe!ei "i mnu"i etc., n func!ie de cerin!ele activit !ii. To!i angaja!ii vor fi instrui!i n ceea ce prive"te folosirea corespunz toare "i ntre!inerea mbr c mintei de protec!ie individual .

16.4 Manipularea substan9elor chimice 6i a altor materii prime Se vor lua toate m surile de siguran! necesare atunci cnd se manipuleaz substan!ele chimice n activit !ile de laminare "i n alte activit !i de ntre!inere a tuburilor PAFSIN Supelit. Fi"ele de date pentru toate materiile prime "i substan!ele care sunt utilizate pe "antier vor fi puse la dispozi!ia supervizorului activit !ii, responsabilului de stocuri "i responsabilului cu siguran!a. Personalul va fi informat nainte de nceperea activit !ii n leg tur cu riscurile pe care le implic fiecare substan! utilizat n activit !ile de reparare "i laminare. Toate substan!ele chimice "i alte materii prime vor fi depozitate n conformitate cu recomandarea produc torului.

16.5 Utilaje 6i echipamente Toate utilajele "i echipamentele folosite pe "antier vor fi n stare bun iar utilajele deteriorate sau uzate vor fi scoase de pe "antier "i vor fi nlocuite cu unele corespunz toare. Se va acorda un cod al culorilor tuturor utilajelor "i echipamentelor, n func!ie de cerin!ele "antierului. Orice echipament care trebuie s fie certificat de o ter! parte va fi certificat, iar certificatele vor fi trimise la biroul "antierului.

28

ANEXA A Clasificarea solurilor native A.1 Generalit#9i Solurile sunt clasificate n patru grupe principale, din care primele dou au dou subgrupe care mpreun determin coeficientul de sol. Cuantificarea relativ pentru densit !i poate fi determinat din calculul exploziilor penetrometrului standard, testate n conformitate cu [4] (ASTMD 1586, vezi Anexa B). Se recomand utilizarea metodei de testare SRS 15 n conformitate cu OENORM B4419-1 pentru soluri n conformitate cu grupa 3 "i 4 din prezenta anex , valorile pentru coeficientul de sol nativ trebuie luate din tabelul A.7 ISO / TR 10465-3 1999 (E). Se recomand de asemenea utilizarea metodei standard de testare a aderen!ei conform ASTM D1586 pentru soluri n conformitate cu grupa 1 "i 2 din prezenta anex . Valoarea pentru coeficientul de sol nativ trebuie apoi luat din tabelul A.10 ISO/TR 10465-3 1999(E). Tabelele men!ionate mai sus sunt incluse pentru referin! . Calculul exploziilor trebuie s reprezinte cele mai grele (s race) condi!ii care ar putea exista pentru o anumit perioad de timp. (n mod normal acest lucru se ntmpl atunci cnd oglinda apei are cel mai nalt profil). A.2 Clasificarea grupei A.2.1 Grupa 1 - Soluri foarte stabile - 1 A: Pietri" "i nisip dens conform ATV Tip 1 [5] sau ASTM, GW, GP, SW "i SP [(1), (2), vezi Anexa B] care con!ine mai pu!in de 5% soluri fine. - 1 B: Soluri coezive foarte rigide "i tari n conformitate cu tabelul A1. A.2.2 Grupa 2 - Soluri stabile - 2 A: Nisipuri sau pietri"uri u"or argiloase sau care contin o cantitate medie de n mol n conformitate cu ATV Tip 2 [5] sau ASTM, GM, GC, "i SC [(1), (2)] care con!ine mai pu!in de 15% soluri fine. - 2 B: Solurile coezive rigide n conformitate cu tabelul A 1. A.2.3. Grupa 3 - Amestec de soluri Tipic medii coezive "i/sau necimentate granulare (vezi solurile din tabelul A 1 conform ATV tip 3 [5] sau ASTM ML sau CL [(1), (2)] cu limite de lichid mai mici de 50%. A.2.4. Grupa 4 - Soluri coezive Soluri moi "i extrem de necimentate conform ATV tip 4 [5] sau ASTM MH, CH, OL "i OH [(1), (2)]

29

Tabelul A10 - Valori ale unui coeficient de sol nativ in situ E'n din AWWA M-45 Pentru grupa 1 "i 2 Granular Particule sol/300 Descriere mm a 0 to 1 Foarte foarte necimentat 1 la 2 Foarte necimentat 2 la 4 Foarte necimentat 4 la 8 Necimentat 8 la 15 U"or compact 15 la 30 Compact 30 la 50 Dens >50 Foarte dens a b Coeziv Rezisten9# la compresie nelimitat# , qu (N/mm2) b 0 la 0,012 Descriere Foarte foarte moale Foarte moale Moale Solid Rigid Foarte rigid Tare Foarte tare E'n N/mm2 0,34 1,4 5 10 21 35 70 138

0,012 la 0.024 0,024 la 0,048 0,048 la 0,096 0,096 la 0,192 0,192 la 0,383 0,383 la 0,575 > 0,575 Roc Test de aderen! standard conform ASTM D 1586 Rezisten! la compresie nelimitat a solurilor coezive conform ASTM D 2166. Tabelul A.7 - Coeficient de sol nativ E3 (N/mm2) Pentru grupa 3 "i 4

Num#r de particule sol N10 Soluri non coezive ATV-A 127 grupe de soluri Soluri coezive (SRS 15) (grupele 1 6i 2) (grupele 3 6i 4) 1 2 3 4 > 30 Foarte dense 20 10 7 5 Tari > 12 Dense 13 7 5 3 Solide >7 Medii 10 5 3 2 Semi-moi >2 Necimentate 5 3 2 1 Moi =2 Foarte necimentate 4 2 1 0,5 Moi "i/sau plastice Nota 1: Pentru acela"i num r de particule sol, coeficientul de sol variaz cu grupa de soluri. Nota 2: N10 este num rul de particule sol per 10 cm mi"care folosind metoda de testare SRS 15 n conformitate cu OENORM B 4419-1.

ANEXA B Bibliografie [1] ASTM D 2487: 1990 Metoda de Testare Standard pentru clasificarea solurilor pentru proiectare [2] ASTM D 2488: 1990 Practica Standard pentru descrierea "i identificarea solurilor (procedur Manual Vizual [3] ASTM D 698: 1978 Metode de Testare pentru rela!iile umiditate-densitate ale solurilor "i ale amestecurilor agregatelor solului folosind 4.4 Ib (2,49 kg) mai "i 12-in (305 mm) c dere. [4] ASTM D 1586: 1984 Metoda Standard pentru testele de preg tire "i mostrele de sol pentru butoaiele demontabile (sau standardul ISO corespunz tor) [5] ATV Regelwerk A 127 Gesellschaft zur Forderung der Abwassertechnik e.V. Markt (Stadthaus) D5202 St Augustin-1.

30

ANEXA C C.1 Modul rambleu C.1.1. Standard australian OENORM B 5012-1 Defini9ii grup# sol Cele patru grupe din OENORM B 5012-1 care pot fi avute n vedere pentru rambleu sunt definite dup cum urmeaz : Grup# sol 1 Pietri", amestecuri de pietri" - nisip (GW, GP) Nisip, amestecuri de nisip - pietri" (SW, SP) cu cel pu!in 40% particule mai mari de 2 mm "i maximum 5% ml. Grup# sol 2 Amestecuri pietri"-ml (GM) maximum 15% ml Amestecuri pietri"-argil (GC) maximum 15% argil Amestecuri nisip-ml (SM) maximum 15% ml Amestecurile de nisip-argil (SC) cu maximum 15% argil "i mai pu!in de 40% particule mai mari de 2 mm. Grup# sol 3 La fel ca "i grupa 2 (GM, GC, SM, SC) doar c mlul sau argila pot fi de pn la 40%. Grup# sol 4 Soluri mloase sau argiloase (ML, CL, MH, CH) de plasticitate mare mic sau mare "i care con!in mai mult de 40% materiale cu granule fine. Not : Literele din paranteze sunt simbolurile grupului folosite n sistemul unificat de clasificare a solurilor. C.2 Module de grupe de soluri n baza grupelor de sol definite la C.1.1.1, standardul d valori modulelor de sol limitate n func!ie de gradul de compactare a"a cum apare n Tabelul A.3 "i care sunt considerate valabile atunci cnd se folose"te o presiune a solului vertical echivalent cu un strat superior de 1 m. Tabelul A.3 - Module Ms de rambleu cu restric!ii pentru diverse grupe de soluri la 1 m Grup# sol 1 2 3 4 Densitate Proctor standard (SPD) 85 90 92 95 97 100 102 3.8 5.3 6.0 7.2 8.2 10.0 11.4 2.1 2.9 3.3 4.0 4.5 5.0 6.3 1.3 1.8 2.1 2.5 2.9 3.5 4.0 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.3 2.6

Pentru adancimi ale stratului superior, diferite de 1 m (f r ap subteran pentru grupele 1 "i 2 de soluri), modulul de sol cu restric!ii poate fi calculat folosind ecua!ia (A.3): MS = MS1 x (k x h)f Unde MS1 este valoarea din tabelul A.3. Cnd este prezent apa subteran , modulul de sol cu restric!ii pentru grupele 1 "i 2 este calculat cu ecua!ia (A.4): hw f )] Ms = Ms1 x [h x k x (1 - 0,39 x h f este 0,4; k este factorul de reducere (conform teoriei recipientelor); h este profunzimea stratului superior, n m; hw este nivelul apei subterane deasupra p r!ii superioare a tubului, n m. Pentru valori SPD %, altele dect cele men!ionate n Tabelul A.3, folosi!i ecua!ia (A.5): SPD - 1)] f MS = MS1 x 100 x 10 [2,8 x ( 100 Unde MS, 100 este modulul la 100 SPD.
31

Nota 1: n OENORM B 5012 - 1, puterea f este egal cu 0.5. Valoarea 0.4 a fost aleas !inndu-se cont de alte investiga!ii care dau valori mai mici de 0.5. Nota 2: n Standardul Australian, presiunea solului este folosit n loc de k x h. Pentru sarcina de suprafa! distribuit , folosi!i ecua!ia (A.6): hw Po x ko f )+ ] MS = MS1 x [h x k x (1 - 0,39 x h b po este presiunea rezultat n urma sarcinii de suprafa! , n N/mm2; ko este factorul de reducere pentru sarcina distribuit conform teoriei recipientelor cnd unghiul "an!ului Z nu este de 90; yb este densitatea general a materialului de rambleiere, n MN/m3 C.3 Factori de reducere pentru modulele de sol pe termen lung, E1 6i E2 Tabel A.4 d valorile factorilor de reducere care vor fi aplica!i modulelor de rambleu din zona E1 "i E2 pentru a permite modific ri pe termen lung ale acestor module Tabel A.4 - Factori de reducere pe termen lung pentru grupele de soluri ATV-A 127 Grup# de sol ATV Factor de reducere 1 0.90 2 0.85 3 0.80 4 0.75

Fabrica: Sos. Brailei, Nr. 15, Loc. Buzau, Jud. Buzau, Tel/Fax: 0238 712 266 Reg. Com. J10/37/2007, CIF RO 20492137, Capital Social: 4.200.000 Lei Banca: BCR Buzau, Cod IBAN: RO19RNCB0096068295480001 Birou Bucuresti: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 35, Sector 1 Tel: 021 310 40 81/82, Fax: 021 311 07 57, E-mail:office@superlitromet.eu; Site: www.superlitromet.eu

32