Sunteți pe pagina 1din 2

Contractul de Lohn

ContractuI de Lohn este acordul de vointa intre producator (executant) si beneficiar


(ordonator), producatorul obligandu-se sa execute un produs la comanda beneficiarului
in schimbul unei renumeratii si pe baza unei documentatii tehnice pusa la dispozitie de
ordonator.
$8temuI de producte in lohn se practica frecvent in tarile unde forta de munca este
ieftina.Beneficiarul pune la dispozitia producatorului materialele si materiile prime,
documentatia de executie (modele, proiecte, desene) dupa care va fi realizat produsul
finit, stabileste parametrii tehnici si indicatorii de calitate ai produsului finit.Producatorul
se angajeaza la randul sau sa realizeze produsul finit in conformitate cu normele
tehnice stabilite de beneficiar pana la o data prevazuta in contractual de lohn.
Contractul de lohn prezinta urmatoarele caractere juridice:
a) Bilateral-sinalagmatic, adica creeaza obligatii reciproce intre partile contractante
b) Consensual-este valabil prin acordul de vointa al partilor
c) Cu tiltlu oneros- ambele parti urmaresc obtinerea unui anumit interes, o anumita
contravaloare economica
d) Cu executare succesiva
Obiectul acestui contract il constituie produsul finit pentru producator si procentul din
profit pentru beneficiar.

Obligatiile beneficiarului
Sa puna la dlspozlLla producaLorulul
maLerlal maLerll prlme documenLaLla de
execuLle
SLabllesLe parameLrll Lehnlcl sl lndlcaLorll
de callLaLe al produsulul flnlL
Sa plaLeasca producaLorulul un procenL dln
proflL
bllgaLllle producaLorululPentru ca sa se poata indeplini conditiile unui contract de lohn trebuie asigurate si
echiopamentele tehnologice si know-how-ul necesare.
Producatorul are avantajul ca de cele mai multe ori de toate acestea se ocupa insusi
beneficiarul care realizeaza retehnologizarea fabricii.
Producatorului ii revine doar un mic procent din profit care nu ii permite o dezvoltare a
afacerii care ii adduce comenzi.
Cu cat volumul acestora este mai ridicat si veniturile producatorului cresc direct
proportional.
Domeniul predilect pentru utilizarea contractului de prelucrare in lohn este industria
confectiilor, deoarece aici nivelul salarizarii este scazut.
Un alt sector este cel al tehnologiei informatiei.
Sa reallzeze produsul flnlL ln
conformlLaLe cu normele Lehnlce
sLablllLe de beneflclar
Sa respecLe daLa pravazuLa ln
conLracLual de lohn