Sunteți pe pagina 1din 6

EXERCIIIPREGTIRESTAGIARISISTEMCOLECTIV2010CATEGORIAVII:STUDIIDEFEZABILITATE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ceesteunplandeafaceri;celetreielementealeacestuia;
Deceestenevoiedeunplandeafaceri;
CareesteconinutulunuiPlandeafacerienumeraiprincipaleleaspecte;
Enumeraicosturiledefuncionarecurentaactivitiiuneintreprinderi;
Dacaintocmiiunplandeafacerilacentrebriairspundelacapitolulviziune,strategie;
Cesenelegeprinfezabilitatedinpunctdevedereterminologic?
Cumpoatefidefinitoinvestiiensensgeneral?
Dupobiectivulinvestiional,dectetipurisuntinvestiiile?Dezvoltaipescurt.
Subaspectstrategic,cepresupuneoinvestiiededemarare?
Lanivelstrategic,cepresupuneoinvestiiededezvoltare?
Dinpunctdevederestrategic,cepresupuneoinvestiiedemodernizare?
Prinprismstrategic,cepresupuneoinvestiiedenlocuire?
Potrivit legislaiei autohtone, care sunt principalele pri ale unui studiu de fezabilitate, piese
scrise?
Cereprezintduratadeviaaunuiproiectinvestiional?
Care sunt metodele prin care se pot evalua, prin prisma fezabilitii economicofinanciare,
proiecteleinvestiionale?Dezvoltaipescurt.
Unul din indicatorii utilizai n evaluarea tradiional a proiectelor investiionale este
rentabilitateamedie.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului?
Unuldinindicatoriiutilizainevaluareatradiionalaproiectelorinvestiionaleesteindicelede
profitabilitateneactualizat.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului?
Unul din indicatorii utilizai n evaluarea tradiional a proiectelor investiionale este termenul
derecuperareainvestiieineactualizate.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului?
Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 11.445 lei, prezint urmtoarea
structurafluxurilordenumerar:

An

Costinvestiie

0
1
2
3
4
5
Total

11.445lei

11.445lei

Costuri de
exploatare
6.420lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
38.760lei

Totalcost

Totalncasri

Cashflowanualnet

17.865lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
50.205lei

8.520lei
9.440lei
9.440lei
9.700lei
9.700lei
9.700lei
56.500lei

9.345lei
3.020lei
3.020lei
3.200lei
3.200lei
3.200lei
6.295 i

Calculairentabilitateamedieaferentinvestiiei.
20. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 11.445 lei, prezint urmtoarea
structurafluxurilordenumerar:

An

Costinvestiie

0
1
2
3
4
5
Total

11.445lei

11.445lei

Costuri de
exploatare
6.420lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
38.760lei

Totalcost

Totalncasri

Cashflowanualnet

17.865lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
50.205lei

8.520lei
9.440lei
9.440lei
9.700lei
9.700lei
9.700lei
56.500lei

9.345lei
3.020lei
3.020lei
3.200lei
3.200lei
3.200lei
6.295 i

Calculaiindiceledeprofitabilitateneactualizat.
21. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 11.445 lei, prezint urmtoarea
structurafluxurilordenumerar:
An

Costinvestiie

0
1
2
3
4
5
Total

11.445lei

11.445lei

Costuri de
exploatare
6.420lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
38.760lei

Totalcost

Totalncasri

Cashflowanualnet

17.865lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
50.205lei

8.520lei
9.440lei
9.440lei
9.700lei
9.700lei
9.700lei
56.500lei

9.345lei
3.020lei
3.020lei
3.200lei
3.200lei
3.200lei
6.295 i

Calculaitermenulderecuperareainvestiieineactualizate.
22. Ratadeactualizareesteunelementesenialnmetodeledefezabilitatebazatepeactualizare.
Careesteconinutulacesteirate?
23. Unul din indicatorii utilizai n evaluarea bazat pe actualizare a proiectelor investiionale este
termenulderecuperare.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului?
24. Unul din indicatorii utilizai n evaluarea bazat pe actualizare a proiectelor investiionale este
valoareaactualizatnet.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului,inndcont de
faptulccashflowrileactualizateincludivaloarearezidual?
25. Cumseapreciaz,prinprismafezabilitii,indicatorulVAN?
26. Unul din indicatorii utilizai n evaluarea bazat pe actualizare a proiectelor investiionale este
ratainternderentabilitate.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului,inndcontde
faptulccashflowrileactualizateincludivaloarearezidual?
27. Dacpentruanalizareafezabilitiiunuiproiectinvestiionalratadeactualizareestede19%i
RIRde15%,proiectulesteunulfezabil?DarpentruunRIRde24%?

28. Unul din indicatorii utilizai n evaluarea bazat pe actualizare a proiectelor investiionale este
indiceledeprofitabilitate.Careestemoduldecalculiconinutulindicatorului,inndcontde
faptulccashflowrileactualizateincludivaloarearezidual?
29. ncecondiii,utilizndindiceledeprofitabilitate,unproiectinvestiionalesterentabil?
30. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide11.445leiioratdeactualizarede
19%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

Costinvestiie

0
1
2
3
4
5
Total

11.445lei

11.445lei

Costuri de
exploatare
6.420lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
38.760lei

Totalcost

Totalncasri

Cashflowanualnet

17.865lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
50.205lei

8.520lei
9.440lei
9.440lei
9.700lei
9.700lei
9.700lei
56.500lei

9.345lei
3.020lei
3.020lei
3.200lei
3.200lei
3.200lei
6.295 i

Calculaitermenulderecuperarealinvestiiei.
31. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide11.445leiicuoratdeactualizare
de20%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

Costinvestiie

0
1
2
3
4
5
Total

11.445lei

11.445lei

Costuri de
exploatare
6.420lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
38.760lei

Totalcost

Totalncasri

Cashflowanualnet

17.865lei
6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
50.205lei

8.520lei
9.440lei
9.440lei
9.700lei
9.700lei
9.700lei
56.500lei

9.345lei
3.020lei
3.020lei
3.200lei
3.200lei
3.200lei
6.295 i

Calculai valoarea actualizat net i apreciai fezabilitatea investiional prin intermediul acestui
indicator.
32. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide11.445lei,cuoratdeactualizare
minimde19%imaximde20%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

Costinvestiie

11.445lei

Costuri de Totalcost
exploatare
6.420lei
17.865lei

Totalncasri

Cashflowanualnet

8.520lei

9.345lei

1
2
3
4
5
Total

11.445lei

6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
38.760lei

6.420lei
6.420lei
6.500lei
6.500lei
6.500lei
50.205lei

9.440lei
9.440lei
9.700lei
9.700lei
9.700lei
56.500lei

3.020lei
3.020lei
3.200lei
3.200lei
3.200lei
6.295 i

CalculaiRIRiapreciaifezabilitateainvestiionalprinintermediulacestuiindicator.
33. ntrunstudiudefezabilitate,caresuntindicatoriidefezabilitatecaretrebuieprezentainmod
minimal?
34. Ctreprezintsumaactualde2.500leipeste5ani,tiindcratadeactualizareestede10%?
35. Ctreprezintactualmentesumaviitoarede2.500lei(5ani),tiindcratadeactualizareeste
de10%?
36. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide15.000leiioratdeactualizarede
19%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

0
1
2
3
4
5
Total

Cost
Costuri de Total
investiie exploatare cost

15,000

11,445

6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
35,540

15,000
6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
50,540

Total
ncasri

9,440
9,640
10,700
11,700
22,700
64,180

37. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide15.000leiioratdeactualizarede
19%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

0
1
2
3
4
5
Total

Cost
Costuri de Total
investiie exploatare cost

15,000

11,445

6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
35,540

15,000
6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
50,540

Total
ncasri

9,440
9,640
10,700
11,700
22,700
64,180

Calculaicashflowulnetactualizatanualaferentproiectului.
38. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide15.000leiioratdeactualizarede
19%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

0
1
2
3
4
5
Total

Cost
Costuri de Total
investiie exploatare cost

15,000

11,445

6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
35,540

15,000
6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
50,540

Total
ncasri

9,440
9,640
10,700
11,700
22,700
64,180

Calculaitermenulderecuperareaferentproiectului.
39. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide15.000leiicuoratdeactualizare
de20%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

0
1
2
3
4
5
Total

Cost
Costuri de Total
investiie exploatare cost

15,000

11,445

6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
35,540

15,000
6,420
6,620
7,500
6,500
8,500
50,540

Total
ncasri

9,440
9,640
10,700
11,700
22,700
64,180

Calculai valoarea actualizat net i apreciai fezabilitatea investiional prin intermediul acestui
indicator.
40. Unproiectinvestiional,cuovaloaretotalainvestiieide15.000lei,cuoratdeactualizare
minimde19%imaximde20%prezinturmtoareastructurafluxurilordenumerar:
An

0
1
2

Cost
Costuri de Total
investiie exploatare cost

15,000
6,420
6,620

15,000
6,420
6,620

Total
ncasri

9,440
9,640

3
4
5
Total

11,445

7,500
6,500
8,500
35,540

7,500
6,500
8,500
50,540

10,700
11,700
22,700
64,180

CalculaiRIRiapreciaifezabilitateainvestiionalprinintermediulacestuiindicator.