Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUIREA SALARIAILOR. pentru situaii de urgen.

Instruirea profesional a salariailor include o arie mare de domenii, inclusiv a situaiilor de urgen, care este o componenta a pregtirii profesionale i are ca scop insuirea cunotiintelor i formarea deprinderilor necesare n vederea prevenirii i reducerii efectelor negative ale situaiilor de urgen la locul de munc i n incinta instituiilor i operatorilor economici. Avnd n vedere importana acestei pregtiri, prin Ordinul nr.712/2005 al Ministrului administraiei i internelor, Monitorul Oficial nr.599/12.07.2005,s-au aprobat Dispoziiile generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen, din care prezentm cele mai semnificative reglementari care privesc entitaile n cauza. Cerine specifice i categorii de instructaje. INSTRUIREA salariailor n domeniul situaiilor de urgen se realizeaz prin instructaje i prin participarea la cursuri, aplicaii, exercitii practice i antrenamente, n functie de tipurile de risc specifice. Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen este obligatorie i trebuie s aiba un caracter permanent i susinut n timpul desfurrii procesului de producie i la locul de munc. Conductorii instituiilor publice,patronii i managerii operatorilor economici au obligatia s asigure instruirea ntregului personal angajat n munc,n raport cu nivelul de pregtire al salariailor i n functie de specificul activitii desfurate de fiecare unitate. Operatorii economici care desfoar activiti ce prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase se supun i prevederilor legislaiei specifice. Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen se face la angajare i periodic i se realizeaza prin urmtoarele categorii de instructaje: a. b. c. d. e. f. g. instructajul introductiv general; instructajul specific locului de munc; instructajul periodic ; instructajul pe schimb, acolo unde situaia o impune; instructajul special pentru lucrari periculoase; instructajul la recalificarea profesionala; instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau al instituiei;

Instructajul introductiv general INSTRUCTAJUL introductiv general vizeaza dobndirea de cunotine cu privire la:

a. sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situaiilor de urgen i actele normative specifice profilului operatorului economic sau instituiei; b. managementul situaiilor de urgen la nivelul operatorului economic sau al instituiei; c. mijloacele tehnice existente i planificarea resurselor pentru realizarea masurilor de protectie civil i de aparare impotriva incendiilor; d. modul de actiune n cazul producerii unei situaii de urgen ca urmare a manifestarii unui tip de risc existent; e. aciunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea i nlaturarea urmarilor situaiilor de urgen; La instructajul introductiv general participa urmtoarele categorii de persoane: a. b. c. d. nou-angajatii n munc, indiferent de durata sau de forma contractului de munc; salariaii transferati de la o unitate la alte unitati sau detasati n unitatea respectiva; lucrtori sezonieri, temporari sau zilieri; studenti i elevi din scoli i licee aflati n practica; Instructajul introductiv general se stabileste prin reglementari interne, n functie de specificul activitii desfurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc rezultat din clasificarea unitatilor din punct de vedere al protectiei civile, precum i de nivelul de pregtire al participanilor, dar nu poate fi mai mica de 8 ore. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileste un nivel minim de pcunotine necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baza de teste asupra cunostiintelor acumulate. Persoanele care nu si-au nsusit nivelul minim de pcunotine stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locul de munc. Instructajul specific locului de munc INSTRUCTAJUL specific locului de munc se execut individual, dupa instructajul introductiv general, de catre seful locului de munc respectiv. Instructajul urmareste s asigure participanilor cunostiinte referitoare la: a. caracteristicile fizico-chimice ale substanelor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc; b. conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor chimice i avariilor tehnologice i cauzele potentiale de incendiu i /sau explozie specifice locului de munc; c. descrierea, functionarea, monitorizarea i modul de interventie la instalatiile i sistemele de siguranta ale masinilor i utilajlor de la locurile de munc , inclusiv cele de prvenire a avariilor tehnologice; d. descrierea, functionarea, amplasarea i modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor i mijloacelor de protectie impotriva incendiilor; e. concepia de intervenie n cazul producerii unor situaii de urgen i coninutul documentelor operative de raspuns;

f. sarcini specifice pentru prevenirea situaiilor de urgen i realizarea msurilor de protectie civil; Durata instructajului specific locului de munc este stabilita n functie de complexitatea activitii desfurate i nu poate fi mai mica de 8 ore. Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munc sunt urmate n mod obligatoriu de demonstraii practice. Admiterea la lucru a persoanelor instruite se face dupa numai dupa verificarea acestora pe baza de teste cu privire la nivelul de insuire a pcunotinelor necesare. Instructajul periodic INSTRUCTAJUL periodic se execut cu toate categoriile de salariai pe o durata de cel putin doua ore i are ca scop improspatarea, completarea i detalierea pcunotinelor dobandite prin instructajul introductiv general i prin instructajul specific locului de munc. Instuctajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobate de conductorii instituiilor, manageri sau patroni. n graficul anual de instrire se mentioneaza periodicitatea instructajului i se precizeaza zilele n care acestea se exeecuta esalonat, pe locuri de munc i categorii de salariai. Intervalul de timp ,ntre doua instructaje periodice se stabileste de conducerea operatorului economic sau a instituiei publice n functie de specificul conditiilor de munc. Instructajul periodic se face obligatoriu n urmtoarele cazuri: a. b. c. d. cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la loul de munc; cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse tehnologii noi; la reluarea activitii dupa producera unei situaii de urgen; cand au aparut modificari ale legislaiei specifice n domeniul situaiilor de urgen sau modificari ale normelor i instructiunilor de protectie a muncii;

Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste chestionar asupra nivelului de nsuire i cunoastere a problematicii care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se n fisa individuala de instructaj. Instructajul pe schimb INSTRUCTAJUL pe schimb se execut la intrarea n schimbul de lucru, cu salariaii care dasfasoara activiti n locurile de munc cu risc major,din punct de vedere al existentei factorilor de risc potential generatorii de situaii de urgen. Durata acestui instructaj nu va depasii 10-15 minute.

Instructajul pe schimb se efectueaza de regula pentru atentionarea salariaiilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli i msuri de prevenire a sitiuatiilor de urgen. Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de munc, executia consemnandu-se sub semnatura n registru de predare-primire a schimbul de lucru. Instructajul special pentru lucrari periculoase INSTRUCTAJUL special pentru lucrari periculoase se execut nainte de nceperea unor lucrari care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc . Instructajul special pentru lucrari periculoase se execut astfel: a) privind tehnologia de executare, de catre conducatorul formatiei de lucru; b) privind conditiile tehnologice, de catre conducatorul locului de munc. Istructajul la recalificarea profesionala INSTRUCTAJUL la recalificarea profesionala se desfoar cu toate categoriile de salariai care au parcurs un astfel de concurs de formare profesionala. La stabilire problematicii pentru instructajul de recalificare profesionala a persoanelor care il efectueaza, a duratei necesare si a modului de verificare a nsuirii pcunotinelor se vor avea n vedere urmtoarele: a)n cazul persoaneloor care ii vor desfasura activitatea n acelai loc de munc n care au lucrat i inainte de conversia profesionala , seful locului de munc va prelucra cu acestea numai aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munc pe care le apreciaza ca sunt necesare, ca urmare a noilor sarcini de munc pe care le au de indeplinit; b) n cazul persoanelor care ii vor desfasura activitatea n alt loc de munc din cadrul aceluiai operator economic sau aceleiai instituii n care a fost angajate i inainte de recalificarea profesionala, inclusiv pentru cele recrutate din randul somerilor dupa formarea profesionala se vor respecta prevederile art.16-20 din ordin, c) n cazul persoanelor care ii vor desfasura activitatea n cadrul altui operator economic sau a altei instituii,aceasta se considera nou-angajate i vor parcurge categoriile de instructaj legale Instructajul pentru personalul din afara operatorului economicsau instituiei publice INSTRUCTAJUL pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituiei publice se desfoar cu persoanele care execut temporar activitii n locurile din incinta operatorului economic sau a instituiei respective unde sunt prezenti factori de risc potential generatori de situaii de urgen.

Locurile din incinta operatorului economic sau a instituiei pentru care se execut instructajul se stabilesc prin act de autoritate al conducatorului instituiei publice, al managerelui sau al patronului. Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituiei se efectueaza, dupa caz, de personalul de specialitate n domeniu protectiei civile, de cadrul tehnic cu atributii n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, de seful serviciului de urgen sau de seful locului de munc n care este prevazut un asemenea instructaj. Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituiei publice se face intr-un proces verbal intocmit n acest scop, care contine problematica prezentata i tabelele cu numele, prenumele i semnatura persoanelor instruite. Inregistrarea i confirmarea instructajului INSTRUIREA n domeniul situaiilor de urgen se certifica prin inscrieri realizate, dupa caz, n fisa individuala de instructaj n domeniul situaiilor de urgen, n registrul de predare-primire a schimbului sau n procesele verbale de instruire. Fisele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala. Dupa completare, fisa individuala de instructaj n domeniul situaiilor de urgen se semneaza de persoana instruita i de catre persoanele care au efectuat si au verificat instructajul. Conductorii locurilor de munc raspund de pastrarea fiselor individuale de instructaj n domeniul situaiilor de urgen pentru personalul din subordine. Cerine privind materialele necesare pentru instruire LA REALIZAREA materialelor de instruire n domeniul situaiilor de urgen se va tine seama, n principal, de urmtoarele cerine:
o o o o o

cerine generale; cerine specifice pentru cursuri i manuale; cerine specifice pentru afise; cerine specifice pentru filme; cerine specifice pentru teste de verificare;

Dispozitii finale Implementarea sistemului de instruire a persoanelor angajate n munc se va realiza la nivelul tuturor operatoriilor economici sau instituiilor publice.

n situaia imobilelor(cladirilor) sau amenajarilor folosite simultan de mai multi utilizatori, propietarul cladirii va pune la dispozitia acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje ramanand n raspunderea utilizatorului. Intervalele de timp la care se execut instructajul periodic sunt stabilite de catre propietarul imobilelor sau al al amenajarii prin contractul, conventia, intelegerea de inchiriere sau prin locatia de gestiune etc. Utilizatorul trebuie s faca dovada insuirii de catre toti salariaii proprii a pcunotinelor i problematicii care au facut obiectul instruirilor. Conductorii instituiilor, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau alte persoane cu functii similare vor asigura pastrarea tuturor documentelor care s certifice organizarea i desfasurarea instruirii n domeniul situaiilor de urgen. Pentru instruirea personalului n domeniul situaiilor de urgen managerii, patronii sau alte persoane cu functii similare pot incheia contracte ori conventii cu persoane fizice sau juridice care indeplinesc conditiile legale.