Sunteți pe pagina 1din 3

EDUCATOARE: ALEXE SIMONA

TEODORESCU MARILENA

ANALIZA SWOT
(2010-2011)

PUNCTE TARI:
-aplicarea

noului Curriculum in cadrul grupei, intocmirea si respectarea planificarii instructiv-educative, tinand cont de metoda proiectelor; -finalizarea obiectivelor propuse in cadrul fiecarui proiect tematic si realizarea unei evaluari la fiecare sfarsit de proiect; -obtinerea unor rezultate bune si foarte bune ale copiilor la sfarsit de an scolar; - stimularea muncii in echipa, a invatarii prin colaborare, dezvoltarea capacitatilor cognitive prin abordarea noului Curriculum; -crearea unui mediu stimulativ, interesant si cald, in vederea unei invatari spontane a copiilor prescolari; -desfasurarea unor activitati instructiv-educative de calitate, prin punerea la dispozitie a copiilor a cat mai multe materiale didactice sau din natura sau prin folosirea unor mijloace si metode moderne de lucru; -existenta unor bune relatii interpersonale; -realizarea unor parteneriate cu Scola nr.96, Adapostul de zi

si noapte, Circulatia Rutiera, Biserica; -participarea in cadrul proiectului educativ "Scoala Arborilor," in parteneriat cu Scoala nr.190; -participarea la diferite concursuri cu ocazia sarbatorilor de iarna, a zilei de 8 Martie sau Sarbatoarea Pastelui; -cresterea calitatii educative prin sustinerea unor serbari cu intreaga grupa, vizite, vizionari la teatru, circ, etc. -sustinerea unor activitati demonstrative si referate in cadrul comisiei metodice; -sustinerea unor activitati demonstrative avand in vedere inscrierea la gradul didactic I; -responsabil cu formarea profesionala. -sustinere din partea paintilor in realizarea proiectelor tematice.

PUNCTE SLABE

-slaba implicare a unor parinti avand in vedere procurarea de materiale pentru desfasurarea proiectelor tematice; -lipsa de comunicare dintre unele cadre didactice, fapt ce a condus la realizarea unor activitati cu o oarecare intarziere; -existenta unor copii cu probleme de comportament, de sanatate si de adaptare ( hiperactivi ) la grupa; -lipsa de spatiu si inscrierea unui numar mare de copii la grupa.

OPORTUNITATI -perfectionarea continua a cadrelor didactice prin inscrierea la gradele didactice I si II; -existenta unei baze materiale, accesul la Internet; -posibilitatea de a participa la diferite concursuri cu precolarii; -dezvoltarea personalitatii copiilor prin sustinerea unor lectii demonstrative la grupa, serbari, vizite, etc; -asigurarea schimbului de xperienta prin participarea la unele interasistente in cadrul unitatii, cercuri pedagogice, etc; -posibilitatea de a participa la unele cursuri derulate e CCD sau alti furnizori.

AMENINTARI

-criza de timp a unor parinti reduce implicarea acestora in viata prescolarilor; -lipsa unor specialisti in consilierea copiilor cu diverse probleme; -lipsa fondurilor in vederea perfectionarii cadrelor didactice.