Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 3 1. Dt 1031 Ct 2224.. 12580 Ct 2224..18900 Ct 2224..15390 2.

ordin de incasare pentru depunerile de numerar in operatiile interne ale bancii se intocmeste ordinal de incasare in 3 exemplare. Unul pt contabilitat, unul pt casierie si unul pt client. Pt inregistrarea numerarului primit de la BNM si pt alimentarea cu numerar a casei de operatiuni, se foloseste ordinul de incasare intocmit in 2 exemplare unul pt contabilitate,altul pt casierie. Borderou insotitor pt depunerea numerarului prin genti sigilate banca incheie cu clientii un contract. Ca document de depunere se foloseste borderoul insotitor intocmit in 3 exemplare. Daca numerarul care urmeaza a fi depus nu incape intr-o gentuta, acesta se depune in mai multe genti, cu intocmirea a cite un borderou insotitor pt fiecare gentuta. 3. Pe teritoriul RM platile interbancare se efect.prin intermediul BNM, unde fiecarei banci pt efectuarea opeartiunilor I se deschide un cont correspondent numit Nostro , iar pt BNM el este numit Loro. Pt evaluarea acestui cont se utilizeaza 1031 Nostro in BNM. Pt Bcom acest cont este de active, iar pt BNM de pasiv. La transferarea unei sume din contul platitorului: Dt 1031 Ct 2224 Inscrierea sumei primate la contul beneficiarului: Dt 2224 Ct 1031 4. Trecerea la scadere a sumei din contul current al platitorului: Dt 22245704815 Ct 1031 500 000 Deschiderea acreditivului pe numele beneficiarului: Dt 1031 Ct 2807 500 000 Utilizarea acreditivului Dt 2807 Ct 2224547404 5. Conturi sintetice reflecta mijloacele, sursele si procesele economice grupate dupa caracterul lor generalizator. Inregistrarea in aceste conturi se efectueaza numai in expresii valorice. Evidenta bazata pe contul sintetic se numeste evident sintetica. Conturile analitice o dezvoltare si o detaliere a conturilor sintetice. Inregistrarea in aceste conturi se efectueaza atit in etalon valoric, cit si in etalon natural. Fiecare cont sintetic este o totalitate ale conturilor analitice.