Sunteți pe pagina 1din 4

C10 CONDUCTE DE ABUR, CONDUCTE DE AP FIERBINTE

Aplicare: abur: P>0,5 bar, ap fierbinte t >110 C, Dn>32, PS x Dn >1000 Montare: producator, pers juridice autorizate ISCIR, pers juridic autorizate din statele membre Montare pe baza unei documentaii. Documentaia conine: Memoriu, breviar, sch izometrica, incercari, verificari, - avizare RADTP Verificarea in timpul si la finalul lucrrilor: RSL Consta in msurari, ncercari, Masurarea dimensionala initiala, direct pe conducta, pentru cond care lucreaza la T > 440 C- se face de catre RSVTI - temp peretilor nu trebuie sa depaseasca 50 C - 2 masuratori in plan vertical si orizontal - masurari de liniaritate pe 4 generatoare ale tevii Finalul lucrarilor: aplicare placa de timbru Autorizarea functionarii: numai de catre inspectorii ISCIR In vederea autorizarii detinatorul depune la ISCIR o documentatie. Inspectorul ISCIR verific documentaia Verificarea exterioar: consta in examinarea componentelor conductei. Se examineaz sistemele de sustinere, elementele de dilatare, dispozitivele de siguranta, reperele de fluaj > 450 C. Functionare T>440 C, mas deformatilor remanente se face periodic la interval de 30% din durata de functionare, dar nu mai mult de 30.000 ore. Daca apare o deformatie mai mare de 0,5% fata de diametrul mas initial, sau 0,5% abatere de la liniaritate, periodic mas se micsoreaza la 15.000 ore. Daca apare o deformatie mai mare de 1% fata de diametrul mas initial, sau 1% abatere de la liniaritate, conducta se caseaza. Verificarea tehnica periodica: Verificare exterioara, presiuni, disp de siguranta, fluaj T >440 C VTP: Inspectori, categoria II- inspectori, RSVTI inputer ISCIR, categoria I RSVTI VTP se efec de catre RVSTI atunci va trans la ISCIR un proces verbal de verificare. Scadenta VTP: max 4 ani pt verificarea exterioara , 8 ani incercari presiune Se mai face: intrerupere in functionare mai mare de 2 ani, dupa lucrari de reparare, cand cere utilizatorul . Incercarea la presiune: temp max 50, minimum 5 C Durata: sa nu fie mai mica de 10 min. Se mai face: intrerupere in functionare mai mare de 2 ani, dupa lucrari de reparare, cand cere utilizatorul Conditii: 2 manometre, clasa metrologica cel mult 2,5, valoarea se citeste pe treimea mijlocie. Se poate face i cu presiune pneumatica astfel: presiunea se mareste pina la 50% din din val pres max, dupa care cresterea se face in drepte de circa 10% pina la atingerea val presiunii de incercare. Revizia exterioara: verificate tehnica neprogramata care se efec in timpul functionarii conductei Procesul tehn nu permite oprirea conductei, se poate prelungi autorizarea functionarii cu cel mult 12 luni. Procesul tehn nu permite oprirea conductei pentru verificarea exterioara, se prelungeste pina la term scadent in baza unui memoriu de analiza a riscurilor, ce se avizeaza de RADTE. . Reparare: producator, pers juridice autorizate ISCIR, pers juridic autorizate din statele membre Obligatoriu proces verbal de incepere a lucrarilor. La final documentatia tehnica se depune la ISCIR. Dupa reparare se efectueaza verificarea exterioara, verif disp de siguranta, incercare hidraulica. In caz de avarii se anunta ISCIR.

C9 CAZANE DE AP CALD I CAZANE DE ABUR Aplicare: ap cald: temp maxima 110C i puterea mai mare de 400 kw cazane de abur cu presiunea cu presiunea maxima de 0,5 bar, si debitul mai mare de 0,6 t/h Montare: producator, pers juridice autorizate ISCIR, pers juridic autorizate din statele membre Instalare: subsol, demisol, sau etaj la cladiri din categoria C, D, E de incendiu. Instalarea se efec in baza unei doc avizate de catre RADTI Autorizarea: se face de catre inspectori ISCIR Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii: contine

revizia interioara si consta in verificarea interioara si verificarea exterioara incercarea la presiune hidraulica nu se face daca a fost efec de prod si nu au trecut mai mult de 2

ani. - Verificarea disp de siguran Intr o centrala termica pot funciona simultan maxim 3 cazane n regim de supraveghere nepermanent cu o putere de 1.000 kw fiecare sau un debit maxim de 1 t/h fiecare. Verificarile tehnice periodice se efect de ctre: -Inspectorii ISCIR pentru cazane de abur sau apa calda cu debit mai mare de 1 t/h resp 1.000 kw - Inspectorii ISCIR resp RSVTI pentru cazane de apa calda cu debit mai mare de 1 t/h resp 1.000kw Revizia interioara cel putin o data la 4 ani. Incercarea la presiune: temp max 50, minimum 5 C Durata: sa nu fie mai mica de 10 min Conditii: 2 manometre, clasa metrologica cel mult 2,5, Revizia exterioara. verificare tehnica neprogramata care se efec in timpul functionarii Procesul tehn nu permite oprirea conductei, se poate prelungi autorizarea functionarii cu cel mult 12 luni. Reparare: producator, pers juridice autorizate ISCIR, pers juridic autorizate din statele membre

C6 CONDUCTE METALICE SUB PRESIUNE PENTRU FLUIDE

gaze din grupa 1 cu Dn > 25 gaze din grupa 2 cu Dn > 32, PS x DN > 1.000 lichide din grupa 1 Dn > 32, PS x DN > 2.000 lichide din grupa 2 PS > 10 bar, Dn > 32, PS x DN > 5.000 Montare: producator, pers juridice autorizate ISCIR, pers juridic autorizate din statele membre Montare pe baza unei documentaii. Documentaia conine: Memoriu, breviar, sch izometrica, incercari, verificari, Verificarea in timpul si la finalul lucrrilor: RSL Finalul lucrarilor: aplicare placa de timbru Autorizarea functionarii: numai de catre inspectorii ISCIR Verificarea tehnic: inspectorul verifica documentatia tehnica, buletinele cu valorile initiale dimensionale si de fluaj, in cazul conductelor care functioneaza la o temperatura > 440 C, disp de siguranta, cond de montare, verificarea exterioara, incercari presiune si etanseitate. Verificarea exterioar: consta in examinarea componentelor conductei. La conductele care funcioneaz la temperaturi mai mari de 440 C msurarea deformailor remanente se face periodic la interval de 30% din durata de functionare, dar nu mai mult de 30.000 ore. Daca apare o deformatie mai mare de 0,5% fata de diametrul mas initial, sau 0,5% abatere de la liniaritate, periodic mas se micsoreaza la 15.000 ore. Daca apare o deformatie mai mare de 1% fata de diametrul mas initial, sau 1% abatere de la liniaritate, conducta se caseaza. Verificarea tehnica periodica: Verificare exterioara, presiuni, disp de siguranta VTF se efectueaz de ctre: insp ISCIR diagrama 1, 2, 3- categoria III si diagrama 4 categ II RSVTI diagrama 1, 2, 3- categoria II RSVTI diagrama 1, 2, 3, 4- categoria I Scadenta VTP: max 4 ani pt verificarea exterioara , 8 ani incercari presiune Verificarea exterioara: VTP se mai face: intrerupere in functionare mai mare de 2 ani, dupa lucrari de reparare, cand cere utilizatorul Incercarea la presiune: temp max 50, minimum 5 C Durata: sa nu fie mai mica de 10 min. Se mai face: intrerupere in functionare mai mare de 2 ani, dupa lucrari de reparare, cand cere utilizatorul Verificarea fluajului: se face cu ocazia verificarii exterioare Incercarea de entaseitate: se poate face cu aer, azot sau cu fluidul de lucru. Revizia exterioara. verificare tehnica neprogramata care se efec in timpul functionarii Procesul tehn nu permite oprirea conductei, se poate prelungi autorizarea functionarii cu cel mult 12 luni Reparare: producator, pers juridice autorizate ISCIR, pers juridic autorizate din statele membre Se face pe baza unei documentatii avizata de RADTP Verificarea tehnica in utilizare se face daca s-au produs avarii, daca conducta prezinta urme de oxidare

Aplicare:

C4- RECIPIENTE METALICE STABILE SUB PRESIUNE

Incercare de etaneitate: consta in mentinerea presiunii maxime admisibile de lucruin recipient timp de 30 de minute. Se admite o incercare pneumatica de etanseitate cu o incercare de etanseitate cu fluidul, durata de incercare fiind de cel putin 60 de minute. Revizia interioara: se efectueaza cel putin o data la 4 ani, si in urm cazuri: Incercarea la presiunea hidraulica: se efec cel putin o data la 4 ani.