Sunteți pe pagina 1din 14

ANALIZA-DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Intrebare : Calculati si interpretati situatia neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situatie financiara: Indicator Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Datorii mai mari de un an Datorii mai mici de un an Raspuns : Situatia neta = Active Datorii SN= (2000+500+150+50)-(1150+350)= 2700-1500= 1200 Situatia neta pozitiva reflecta o gestiune economica sanatoasa, realizarea partiala sau integrala a obiectivului major al intreprinderii , fructificarea superioara a activului net, imbogatirea actionarilor. 2. Intrebare : Calculati si iterpretati situatia neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situatie financiara : Indicator Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Datorii mai mari de un an Datorii mai mici de un an Din care datorii bancare pe termen foarte scurt 31.12.N 1500 400 250 30 2500 350 5 31.12.N 2000 500 150 50 1150 350

Raspuns : Situatia neta= Active- Datorii SN= (1500+400+250+30) (2500+350)= 2180-2850= -670 O situatie neta negativa reflecta o stare de prefaliment , fiind consecinta incheierii cu pierderi care au epuizat integral capitalurile proprii , o utilizare ineficienta a activului net si o politica financiara eronata, o saracire a actionarilor.

3. Intrebare : Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul industriei prelucratoare care prezinta urmatoarele informatii bilantiere : Indicator Imobilizari Stocuri Creante Disponibilitati Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt Raspuns : Analiza pe baza bilantului contabil : SN= (100000+20000+40000+5000)-(50000+47000+3000)+165000100000=65000 Situatia neta pozitiva reflecta o gestiune economica sanatoasa ,fiind consecinta a reinvestirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulare baneasca ;aceasta inseamna ca valoarea firmei creste. 31.12.N 100000 20000 40000 5000 65000 50000 47000 3000

Fondul de rulment permanent = Resurse permanente-Alocari permanente FRP = (65000+50000)-100000= 15000 Deoarece FRP este pozitiv,capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante , dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete.Intreprinderea poate sa faca fata fara dificultate riscurilor diverse pe termen scurt. Nevoia de fond de rulment= Active de exploatare-Datorii de exploatare Active de exploatare=stocuri+creante NFR= (20000+40000)-47000=13000 NFR cu valoare pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele de formare ale acestora.Cauzele acestei situatii pot fi :cresterea stocurilor si creantelor datorita incetinirii vitezei de lichidare ; cresterea exigibilitatii datoriilor de exploatare .Aceasta situatie este normala daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare ,altfel poate evidentia doar un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si exigibilitatea datoriilor. Trezoreria neta =Active financiare de trezorerie-Pasive de trezorerie TN = 5000-3000=2000 Sau TN= FR- NFR= 15000-13000= 2000 O trezorerie pozitiva releva faptul ca intreprinderea dispune de lichiditati pe termen scurt care sa-i permita rambursarea datoriilor pe termen scurt . De asemenea , in functie de marimea excedentului de trezorerie se poate pune problema plasarii eficiente si in siguranta pe piata financiar monetara a acestuia.

AUDITUL STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE

1. Intrebare: Care sunt elementele fundamentale ale conceptului de audit statutar? Raspuns: Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele , clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor obtinute de aceasta. Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examineaza si certifica in totalitatea lor situatiile financiare, potrivit normelor de audit , inclusiv activitati si operatii specifice intreprinderii auditate , in virtutea unor dispozitii legale(legea contabilitatii,legea societatilor comerciale,legea pietelor de capital etc), ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii. Elementele de baza ale conceptului de audit statutar sunt : - profesionistul competent si independent care poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica ; - obiectul examinarii: situatiile financiare ale firmei: bilantul,contul de profit si pierdere,etc.; - scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidela,clara si completa a pozitiei financiare (patrimoniului); - criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima opinia il constituie standardele (normele) de audit si standardele (normele) contabile. 2.Intrebare : Identificat cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern. Raspuns : Deosebirile intre auditul intern i auditul statutar: 1. Statutul auditorului.

Auditorul statutar este un furnizor liber de servicii pe pia, pe cnd auditorul intern face parte din structura ntreprinderii. 2. Beneficiarul auditului. Auditorul statutar lucreaz n folosul utilizatorilor situaiilor financiare, pe cnd auditorul intern lucreaz n beneficiul responsabililor structurii interne a ntreprinderii. 3. Obiectivele auditului. Auditul intern are ca obiectiv existena, adaptabilitatea i modul de aplicare a procedurilor deci a sistemului de control intern al ntreprinderii, pe cnd auditul statutar are ca obiectiv exprimarea unei opinii cu privire la imaginea fidel a poziiei performanei i situaiei financiare. Deci controlul intern este pentru auditul intern un scop iar pentru auditul statutar un mijloc. 4. Domeniul de aplicare. Auditul statutar cuprinde toate funciile ntreprinderii n msura n care activitile contribuie la elaborarea situaiilor financiare. Auditul intern are o arie mult mai vast, el cuprinde nu doar toate funciile ntreprinderii dar n integralitatea acestora. 5. Poziia fa de fraud. Auditorul statutar reine o fraud doar n msura n care aceasta are un impact asupra situaiilor financiare n afara altor obligaii legale ale auditorului cum ar fi obligaia de divulgare, pe cnd auditorul intern, dei nu are ca obiectiv descoperirea de fraude, este mult mai n msur s contribuie la prevenirea i descoperirea fraudelor, suspectnd i adncind controlul asupra oricrei nerespectri a procedurilor de control intern. 6. Independena este diferit, auditorul statutar are independen absolut fa de ntreprindere, auditorul intern are independen restrictiv, adic este independent fa de orice structur a ntreprinderii auditat, nu i fa de conducere. 7. Periodicitatea auditurilor Auditorul statutar vine temporar n ntreprindere i de fiecare dat are aceiai interlocutori, auditorul intern este permanent n ntreprindere i temporar din punct de vedere al interlocutorilor, potrivit planului de audit intern. 8. Metodologie Auditul statutar se exercit pe baza unei metodologii unice i unitare, stabilit de IAASB - Consiliul pentru Standarde Internaionale de Audit i Auditare, pe cnd auditul intern, dei se exercit pe baza unei metodologii stabilite de IIAI - Institutul Internaional al Auditorilor Interni, n aplicare, ea este adaptat la specificul i cultura ntreprinderii. 3. Intrebare :

Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. Raspuns : Conceptul de imagine fidela nu poate fi disociat de regularitatea si sinceritatea contabilitatii. Regularitatea presupune conformitate la regulile si procedurile contabile si respectarea urmatoarelor principii: 1.Principiul prudentei: presupune o apreciere rezonabila a faptelor in scopul evitarii de a transfera in viitor incertitudini prezente. Nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea acrivitatii exercitiului curent sau anterior; 2.Principiul permanentei metodelor:conduce la continuarea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile; 3.Principiul continuitatii activitatii:se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil,fara a intra in stare de lichidare sau reducere sensibila a activitatii; 4. Principiul independentei exercitiului:presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se refera; 5. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent; 6. Principiul necompensarii:nu este admisa compensarea intre posturile de activ si pasiv ale bilantului si nici veniturile cu cheltuielile din contul de rezultate. Sinceritatea presupune aplicarea cu buna credinta a regulilor si procedurilor contabile , in functie de cunoasterea pe care responsabilii conturilor trebuie sa o aiba despre realitatea si importanta operatiilor , evenimentelor si situatiilor din intreprindere. 4. Intrebare : Definiti termenul de prag de semnificatie. Raspuns :

Prag de semnificatie = nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare si a patrimoniului intreprinderii. Pragul de semnificaie reprezint un nivel de eroare, care sub o anumit mrime, are rolul de a nu afectata semnificativ nelegerea i interpretarea situaiilor financiare. Elemente de referinta ale pragului de semnificatie: -capitaluri proprii; -rezultatul net; -cifra de afaceri. Pragul de semnificatie poate fi stabilit in: -valori absolute; -valori relative. Elementele specifice pragului de semnificatie: -necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare; -caracteristicile intreprinderii; -caracteristicile elementelor considerate semnificative.

5. Intrebare: Cum explicati necesitatea unui Cod etic in audit? Raspuns : Necesitatea Codului const n : 1. necesitatea garantrii unei caliti optime a serviciilor; 2. conservarea ncrederii publicului n profesie; 3. asigurarea proteciei, att a profesionistului contabil ct i a terilor beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia; 4. confirmarea de autoritate a lucrrilor efectuate de profesionitii contabili; 5. necesitatea asigurrii aprrii onoarei i independenei profesionistului contabil i a organismului din care face parte.

6.Intrebare: Rolul si importanta dosarului permanent. Raspuns : Unele informaii i documente primite sau analizate n cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toat durata mandatului. Ele nu au deci nevoie s fie cercetate n fiecare an. Clasarea lor ntr-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioar dup aducerea sa la zi. Dosarul permanent permite deci evitarea repetrii n fiecare an a unor lucrri i transmiterea de la un exerciiu la altul a elementelor de recunoatere a intreprinderii. 7. Intrebare : Structura dosarului permanent. Raspuns : Dosarul permanent se organizeaz n seciuni (pri) care uureaz clasarea documentelor i consultarea lor. Fiecare seciune poate fi materializat printr-un despritor comportnd un sumar al coninutului. inerea la zi se efectueaz pe sumar, indicnd data introducerii documentului. Dosarul permanent se subdivide n sapte seciuni pentru a facilita lectura i controlul din partea organismului profesional, dup cum urmeaz: - PA (dosarul permanent, Seciunea A) intitulat Generaliti; - PB (dosarul permanent, Seciunea B) intitulat Documente privind controlul intern; - PC (dosarul permanent, Seciunea C) intitulat Situaii financiare i rapoarte privind exerciiile precedente; - PD (dosarul permanent, Seciunea D) intitulat Analize permanente; - PE (dosarul permanent, Seciunea E) intitulat Fiscal i social; - PF (dosarul permanent, Seciunea F) intitulat Juridice; - PG (dosarul permanent, Seciunea G) intitulat Intervenii externi.

8. Intrebare : Elementele de baza ale raportului de audit intr-o misiune de audit statutar. Raspuns : Raportul unei misiuni de audit de baz trebuie s conin n mod obligatoriu urmtoarele elemente de baz: titlul, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinznd natura i ntinderea lucrrilor de audit, paragraful opiniei, semntura, adresa i data raportului.

CONSULTANTA FISCALA ACORDATA CONTRIBUABILILOR

1. Problema 1: O entitate dispune de urmatoarele informatii: venituri totale 550.000 lei, din care venituri neimpozabile 0lei ; cheltuieli totale 600.000 lei, din care cheltuieli cu ajustarile pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt 75.000 lei. Se cere : a) calculul rezultatului brut ,rezultatului impozabil, impozitului pe profit si a rezultatului net ; b) interpretarea rezultatelor. Rezolvare : Rezultat brut = venituri totale-cheltuieli totale= -50.000 lei ; Rezultat impozabil= rezultat brut+cheltuieli nedeductibile = = -50.000 lei+ 75.000 lei= 25.000 lei ; Impozit profit= rezultat impozabil * 16%= 4.000 lei ; Rezultat net = rezultat brut impozit profit=

= -50.000 lei 4.000 lei= - 54.000 lei. Problema 2 : O entitate dispune de urmtoarele informaii: - venituri totale 3.980.000 lei, din care venituri din anularea datoriilor n schimbul titlurilor de participare la o persoan juridic 110.000 lei; - cheltuieli totale (fr cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.720.000 lei, din care: cheltuieli nregistrate n contabilitate care nu au la baz documente justificative 12.000 lei; cheltuieli cu sponsorizrile 4.300 lei; cheltuieli cu taxa pe valoare adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub forma unor avantaje n natur 4.930 lei, fr ca valoarea bunurilor s fi fost impozitat prin reinere la surs; penaliti prevzute n cadrul contractelor economice 2.300 lei; amenzi datorate autoritilor romne 8.000 lei; - cifra de afaceri 1.800.000 lei. Se cere stabilirea impozitului pe profit de pltit de ctre entitate. Rezolvare : -venituri neimpozabile : 110.000 lei ; -cheltuieli nedeductibile :12.000 lei +4.930 lei +8.000 lei = 24.930 lei -rezultat impozabil : (3.980.000-110.000)- 2.720.000+(24.930+4.300)= 1.179.230 -impozit profit : 1.179.230 x 16% = 188.677 -deductibilitate cheltuieli sponsorizare : 1.800.000 x 3/1000 = 5.400 188.677 x 20% = 37.735 4.300< 5.400 => cheltuiala este deductibilia integral -impozit profit de platit : 188.677 lei- 4.300 lei= 184.377 lei

Problema 3. O entitate cu capital integral privat dispune de urmtoarele informaii pe parcursul unei perioade contabile: - venituri totale 400.000 lei, din care venituri neimpozabile 0 lei;

- cheltuieli totale, exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit 230.000 lei. - cheltuielile cu diurna acordate efectiv pe parcursul perioadei contabile sunt de 80 lei/zi (pe parcursul a 15 zile). Se cere determinarea rezultatului net. Rezolvare: calcul cheltuieli deductibile cu diurna: - cheltuieli diurna institutii publice : 13 lei/ zi ; - cheltuieli deductibile entitati capital privat : 13leix2,5/zi=32,5 lei/zi - 32,5 lei x 15 zile= 487,5 lei calcul rezultat impozabil : 400.000 230.000 +[ (80x15)- 488] = 170.712 lei calcul impozit profit : 170.712 x 16% = 27.314 lei calcul rezultat net : 400.000 -230.000 27.314 = 142.686 lei

Problema 4. S.C. X S.R.L., persoan impozabil revnztoare, a comercializat ntr-o perioad bunuri second-hand, pre de vnzare, exclusiv TVA 75.000 lei. Preul de cumprare al acestora a fost de 62.000 lei, achiziia efectundu-se de la persoane ce nu sunt nregistrate ca pltitori de tax pe valoarea adugat. S se precizeze valoarea taxei pe valoarea adugat colectat, aferent livrrilor efectuate de ctre S.C. X S.R.L. Rezolvare:

n scopul aplicrii art. 152/2 alin. (13) i (14) din Codul fiscal baza de impozitare pentru livrrile de bunuri crora li se aplic aceeai cot de tax este diferena dintre totalul marjei de profit realizat de persoana impozabil revnztoare i valoarea taxei aferente marjei respective.

Marja profitului inclusiv TVA (75.000 lei 62.000 lei) = 13.000 lei - Cota de TVA aplicabila = 24% - TVA aferenta marjei profitului 13.000 X 24/124= 2.516,13 lei - Baza de impozitare ( 13.000 lei 2.516,13 lei ) = 10.483,87 lei

Problema 5. Un angajat al unei entiti obine ntr-o lun urmtoarele venituri: -venituri salariale 850 lei; -ajutor de nmormntare 1.270 lei, ca urmare a justificrii cu documente. -150 lei reprezentnd cadou cu ocazia Patelui. Salariatul nu are nici o persoan n ntreinere. S se stabileasc salariul net. Rezolvare : Conform art. 55 ,alin (4) litera a) din Codul fiscal urmtoarele sume nu sunt incluse n veniturile salariale i nu sunt impozabile, n nelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru pierderi produse n gospodriile proprii ca urmare a calamitilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave i incurabile, ajutoarele pentru natere, veniturile reprezentnd cadouri pentru copiii minori ai salariailor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la i de la locul de munc al salariatului, costul prestaiilor pentru tratament i odihn, inclusiv transportul pentru salariaii proprii i membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevzut n contractul de munc. Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajailor, cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depete 150 lei. Ajutorul pentru inmormantare se acorda din fondul de cheltuieli sociale pe baza cererii formulate de salariat, la care, acesta trebuie sa

anexeze: 1. certificatul de deces; 2. daca persoana decedata nu este sotia,respectiv sotul, angajatul da o declaratie pe proprie raspundere cu privire la faptul ca persoana decedata se afla in intretinerea sa. Calculul salariului net : - 10,5% contributie CAS : 89 lei ; - 0,5 % contributie somaj : 4 lei ; - 5,5% contributie fd. Sanatate : 47 lei ; - deducere personala de baza : 250 lei ; - venit baza calcul : 460 lei ; - impozit salar : 16% x 460=74 lei ; - salariu net : 636 lei.