Sunteți pe pagina 1din 11

CALCULUL CONTRAVANTUIRILOR VERTICALE Evaluarea solicitarilor: Calculul contravantuirilor se va face la incarcarea seismica.

Platforma va fi proiectata in conformitate cu norma P100/1-2006, avand o comportare slab disipativa, starea de eforturi si deformatii fiind evaluata pe baza unui calcul in domeniul elastic. Se considera ca structura satisface criteriile de regularitate in plan si in elevatie, iar perioadele fundamentale corespunzatoare directiilor orizontale principale sunt mai mici decat valoarea T0,7s. Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental, pentru fiecare directie principala se determina dupa cum urmeaza: Fb = I Sd (T1 ) m unde:

I
Sd (T1 )
T1
m

- factorul de importanta expunere al constructiei; in cazul de fata platforma este o - ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T1 - perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul ce contine directia orizontala considerata; consideram simplificat si acoperitor ca T1<TC - masa totala a cladirii, calculata ca suma maselor de nivel mi - factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia; pentru situatia noastra, avand un singur nivel, =1,0

constructie de importanta normala, pentru care I =1,0

Spectrele normalizate de raspuns elastic pentru acceleratie pentru conditiile seismice si de teren din Romania pentru cutremurele avand IMR=100ani se reprezinta pe baza perioadelor de colt TB, TC, TD. Spectrul de proiectare pentru acceleratii Sd (T ) se obtine cu relatiile:
0 1 q S d (T ) = a g 1 + T 0 < T TB TB (T ) TB < T S d (T ) = a g q unde q este factorul de comportare al structurii (factor de modificare a raspunsului elastic inraspuns inelastic) cu valori in functie de tipul structurii si capacitatea acesteia de disipare de energie; pentru platforma tehnologica proiectata, avand in vedere comportarea slab disipativa, se va considera q=1,0.

Amplasamentul constructiei este in Targu-Jiu, jud. Gorj. Conform hartii de zonare seismica, localitatea Targu-Jiu se afla in zona perioadei de colt TC=0,7s.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt TC ai spectrului de raspuns

Spectrul de raspuns elastic pentru acceleratii pentru componentele orizontale ale miscarii terenului, pentru zonele caracterizate de perioada de colt TC=0,7s.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag, pentru cutremure avand IMR=100ani

In concluzie, pentru evaluarea fortei taietoare de baza, avem: 2,75 (T1 ) Fb = I S d (T1 ) m = I a g m = 1,0 0,12 g m 1,0 = 0,33 g m = 0,33 M q 1,0 unde M este valoarea fortei gravitationale data de incarcarile de pe platforma in gruparea speciala de incarcari:

Gk , j + I AEk + 2,i Qk ,i
j =1 i =1

unde: Gk , j

incarcare permanenta incarcare variabila coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Qi, ca fractiune din valoarea caracteristica a actiunii; pentru actiunile din zapada si actiunile datorate exploatarii, valoarea este 2,i=0,4 Incarcare Tip Valoare caracteristica [KN/m2] 0.70 0.20 0.22 7.411 4.00 2.50 5.50 TOTAL Gruparea speciala Coeficient Valoare [KN/m2] 1.00 0.70 1.00 0.20 1.00 0.22 1.00 7.411 1.00 4.00 0.40 1.75 0.40 5.50 qm=19.78 kN/m2

Qk ,i

2,i

Greutate proprie platelaj Greutate proprie grinda secundara Greutate proprie grinda principala Greutate utilaj Inc. cvasipermanenta Inc. variabila v1 Inc. variabila v2

G G G G G Q Q

Valoarea totala a incarcarii gravitationale: M=qm x 2D x t = 19,78 x 2 x13,2 x4,6 = 2402 kN Valoarea fortei taietoare de baza: Fb=0,33 x x2402 = 792,7 kN In toate cele 3 travei ale platformei sunt prevazute contravantuiri verticale. Se considera ca fortele orizontale la nivelul platformei din actiunea seismica sunt preluate in mod egal de cele 3 contravantuiri verticale, neglijeandu-se efectele torsiunilor generale ale platformei (din execntricitati aditionale). Forta seismica ce actioneaza asupra unui portal este S=Fb/3 = 792,7/3=264 kN Schema statica a contravantuirilor a fost aleasa din conditii impuse de circulatia pe sub platforma. Unghiul facut de contravantuiri cu directia orizontala trebuie sa fie cuprins intre 30.....60 (recomandat 35...55)

Se neglijeaza efectul fortelor gravitationale asupra elementelor portalului.

tg1 =

hst / 2 7513 / 2 = = 1,633 1 = 58,52 4600 / 2 t/2 cos 1 = 0,5222


cos 2 = cos 1 = 0,5222

Solicitarile in elementele portalului (E1....E6) sunt: E1 = S / 2 = 132 kN


E 4 = E1 = 132 kN

E2 =

262 / 2 S /2 = = 251 kN cos 2 0,5222

E3 = E2 = 251 kN

E5 =

S /2 262 / 2 = = 251 kN cos 1 0,5222

E6 = E5 = 251 kN Elementele portalului vor fi alcatuite din teava rotunda.


Dimensionarea elementului E1: N=132 kN

Multiplicatorul lungimii de flambaj: fL_y = 1,0 fL_z = 0,5 Lungimea de flambaj: Lcr,y = fL_y t = 1,04,60 = 4,60m Lcr,z = fL_z t = 0,54, 60 = 2,30m

Din conditia Aaprox. =

N Ed 1 N b , Rd

unde

N b ,Rd =

A fy , M1

fy=235N/mm2 ,

M1=1,0

M 1 N Ed propus f y
propus =0,5

Se propune propus = 0,3....0,6

Aaprox. =

1 132 10 3 =1123mm2 0,5 235

Se alege o teava 101,6x5 cu urmatoarele caracteristici geometrice: D=101,6 mm t =5 mm d=91,6 mm A=1520mm2 Iy-y= Iz-z=1,77106mm4 iy-y=iz-z=34,2mm

Se calculeaza Ncr efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute: N cr =
N cr , y =

2 EI
L2

2 EIy
Lcr , y
2

2 210000 1770000
46002

10 3 = 173,37 kN

Se calculeaza zveltetile relative: =

A fy N cr

y = z =

A fy 1520 235 = = 1,435 N cr , y 173,37 103

Se calculeaza zveltetea maxima a contravantuirii: = E , unde

E =

210000 E = 3,14 = 93,91 235 fy

max = 1,435 93,91 = 134,8

Se verifica zveltetea maxima max adm , unde adm = 150 Incadrarea pe curbele de flambaj: flambaj dupa axa y-y sau z-z: curba a. Se alege factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj: = 0,21 Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa verticala = 0,5 1 + 0,2 +

y = z = 0,5 1 + ( y 0,2 ) + y = 0,5 [1 + 0,21 (1,435 0,2 ) + 1,4352 ] = 1,658


2

]:

Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat: 1 = (unde 1,0 ): 2 2 +

y = z =

y + y 2 y

1 1,658 + 1,6582 1,4352

= 0,402

Factorul de reducere = min( y ; z ;1) = 0,402

Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj N b ,Rd =


N b, Rd =

A fy M1

0,402 1520 235 10 3 = 143,6 kN 1,0


N Ed 1 N b , Rd

Verificarea rezistentei la flambaj:

132 = 0,92 1 143,5

Dimensionarea elementului E2: N=251 kN Multiplicatorul lungimii de flambaj: fL_y = fL_z = 1,0

Lungimea de flambaj: Lcr,y = Lcr,z = fL_y lbara = 1 3,7562 + 2,302 = 4,40m Din conditia Aaprox. =
N Ed 1 N b , Rd

unde

N b ,Rd =

A fy , M1

fy=235N/mm2 ,

M1=1,0

M 1 N Ed propus f y
propus =0,5

Se propune propus = 0,3....0,6


Aaprox . =
1 251 103 =2136mm2 0,5 235

Se alege o teava 114,5x7,1 cu urmatoarele caracteristici geometrice: D=114,5 mm t =7,1 mm d=100,3 mm A=2396mm2 Iy-y= Iz-z=3,45106mm4 iy-y=iz-z=38,0mm

Se calculeaza Ncr efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute: N cr =
N cr , y =

2 EI
L2

2 EIy
Lcr , y
2

2 210000 3450000
44002

10 3 = 369,34 kN

Se calculeaza zveltetile relative: =

A fy N cr

y = z =

A fy = N cr , y

2396 235 = 1,235 369,34 103

Se calculeaza zveltetea maxima a contravantuirii: = E , unde

E =

210000 E = 3,14 = 93,91 235 fy

max = 1,235 93,91 = 115,9

Se verifica zveltetea maxima max adm , unde adm = 150 Incadrarea pe curbele de flambaj: flambaj dupa axa y-y sau z-z: curba a. Se alege factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj: = 0,21 Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa verticala = 0,5 1 + 0,2 +

y = z = 0,5 1 + ( y 0,2 ) + y 2 = 0,5 [1 + 0,21 (1,235 0,2 ) + 1,2352 ] = 1,371

]:

Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat: 1 (unde 1,0 ): = 2 2 +

y = z =

y + y y
2

1 1,371 + 1,3712 1,2352

= 0,509

Factorul de reducere = min( y ; z ;1) = 0,509


Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj N b ,Rd =
N b, Rd =

A fy M1

0,509 2396 235 10 3 = 286,3 kN 1,0


N Ed 1 N b , Rd

Verificarea rezistentei la flambaj:

251 = 0,88 1 286,3

DIMENSIONAREA PRINDERILOR LA NODURI A CONTRAVANTUIRILOR

Dimensionarea prinderilor la noduri a barelor se va face la o forta axiala Nimb=min(1,3NEd; NRd), unde NRd este rezistenta de calcul (forta capabila) a barei la intindere.
Dimensionarea prinderii barei E1 A f y 1520 235 N Rd = = 10 3 = 357,2 kN M1 1,0

Nimb=min(1,3NEd; NRd) = min(1,3132 ; 357,2) = 171,6 kN Dimensionarea prinderii guseelor pe teava Guseul va avea latimea minima de bg = D + 2(15...20)mm = 101,6 + (30...40)mm bg = 140mm Grosimea minim constructiva a guseului este de tg =10mm. Din conditii de rezistenta t g

171,6 103 N imb tg = 5,21mm 235 fy 140 bg 1,0 M1

Se alege grosimea minima constructiva tg =10mm. Guseul va fi sudat pe teava cu 4 cordoane de sudura. Se propune grosimea cordonului de sudura a min (0,7tg ; t) a min (0,710; 7,1); a = 3 mm Se calculeaza lungimea cordonului de sudura ls ( multiplu de 10mm) N Ed N Ed 1 lsc c FW ,Rd ns l s FW ,Rd ns unde: ns numarul cordoanelor de sudura lsc = lungimea unui cordon de sudura FW ,Rd = forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
FW ,Rd = a fu
3 w M 2

, unde fu=360 N/mm2 , w=0,8 , M2=1,25

FW , Rd = 3 lsc

360 10 3 = 0,624 kN/mm 3 0,8 1,25

171,6 lsc 68,8mm ls lsc + 2a 0,624 4 ls 75mm ls 68,8 + 23 Din conditii constructive ls D, unde D este diametrul tevii se alege ls=110mm Dimensionarea prinderii elementelor pe stalpi cu suruburi Numarul minim de suruburi intr-o prindere este 4. Se vor folosi suruburi normale, partial filetate, grupele de caracteristici mecanice 4.6., 5.6., 6.8. Diametrele folosite sunt: M16, M20, M24, M27.

Capacitatea unui surub este data de relatiile: f A Fv , Rd = v ub , unde =0.6

M2

Fb, Rd =

k1 ab f u d t

M2

min

Se propune de la inceput ca geometria imbinarii sa fie cea mai convenabila, astfel incat capacitatea la presiune pe peretii gaurii sa fie maxima, adica k1=2.5, ab=0,5 Grosimea guseului si grosimea tablei de fixare a contravantuirii pe stalp au grosimi de 10mm. Se aleg 4 suruburi M16, gr. 5.6: Forta preluata de imbinarea cu un singur surub este: FEd = Nimb/ns= 171,6/4=42,9 kN 162 0,6 500 f A 4 103 = 48,25 kN Fv , Rd = v ub = M2 1,25
Fb,Rd = k1 ab f u d t

M2

min

2,5 0,5 360 16 10 10 3 = 57,6 kN 1,25

FRd = min (Fv,Rd ; Fb,Rd) = 48,25 kN FEd 1 FRd FEd 42,9 = = 0,89 <1 FRd 48,25

Dimensionarea prinderii barei E2 A f y 2396 235 3 N Rd = = 10 = 563,1 kN M1 1,0

Nimb=min(1,3NEd; NRd) = min(1,3251 ; 563,1) = 326,3 kN Dimensionarea prinderii guseelor pe teava Guseul va avea latimea minima de bg = D + 2(15...20)mm = 114,5 + (30...40)mm bg = 150mm Grosimea minim constructiva a guseului este de tg =10mm. N imb 326,3 10 3 tg = 9,26mm Din conditii de rezistenta t g fy 235 150 bg 1,0 M1 Se alege grosimea minima constructiva tg =10mm. Guseul va fi sudat pe teava cu 4 cordoane de sudura. Se propune grosimea cordonului de sudura a min (0,7tg ; t) a min (0,710; 7,1); a = 4 mm Se calculeaza lungimea cordonului de sudura ls ( multiplu de 10mm) N Ed N Ed 1 lsc c FW ,Rd ns l s FW ,Rd ns

unde: ns numarul cordoanelor de sudura lsc = lungimea unui cordon de sudura FW ,Rd = forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
FW ,Rd = a fu 3 w M 2

, unde fu=360 N/mm2 , w=0,8 , M2=1,25

FW ,Rd = 4 l sc

360 10 3 = 0,831 kN/mm 3 0,8 1,25

326,3 l sc 98,2mm ls lsc + 2a 0,831 4 ls 98,2 + 24 ls 110mm Din conditii constructive ls D, unde D este diametrul tevii se alege ls=120mm Dimensionarea prinderii contravantuirilor pe stalpi, cu suruburi Numarul minim de suruburi intr-o prindere este 4. Se vor folosi suruburi normale, partial filetate, grupele de caracteristici mecanice 4.6., 5.6., 6.8. Diametrele folosite sunt: M16, M20, M24, M27. Capacitatea unui surub este data de relatiile: f A Fv , Rd = v ub , unde =0.6

M2

Fb, Rd =

k1 ab f u d t

M2

min

Se propune de la inceput ca geometria imbinarii sa fie cea mai convenabila, astfel incat capacitatea la presiune pe peretii gaurii sa fie maxima, adica k1=2,5, ab=0,5 Grosimea guseului si grosimea tablei de fixare a contravantuirii pe stalp au grosimi de 10mm. Se aleg 6 suruburi M20, gr. 5.6: Forta preluata de imbinarea cu un singur surub este: FEd = Nimb/ns= 326,3/6=54,4 kN
Fv ,Rd = Fb,Rd =

v f ub A = M2 M2

0,6 500

20 2
4 10 3 = 75,4 kN

1,25
min

k1 a b f u d t

2,5 0,5 360 20 10 10 3 = 77,0 kN 1,25

FRd = min (Fv,Rd ; Fb,Rd) = 75,4 kN FEd 1 FRd FEd 54,4 = = 0,72 <1 FRd 75,4