Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN DE AFACERI S.C. MOBILA BUNICII S.R.L.

Coordonator

Ing. LIVIU STROIE

Cursant EUGENIA BUTOIANU

Piteşti

OCTOMBRIE 2011

Cuprinsul planului

REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI

3

PREZENTAREA FIRMEI S.C. MOBILA BUNICII

4

1. DOMENIUL DE ACTIVITATE

4

2. VIZIUNEA

4

3. MISIUNEA

4

4. OBIECTIVELE

5

1. SCOPUL FIRMEI

5

PLANUL DE MARKETING

6

1. PREZENTAREA

S ERVICIULUI

6

2. PREZENTAREA

PRODUSULUI

6

3. ANALIZA PIEŢEI ŞI A CONCURENŢEI

7

4. STRATEGIA DE MARKETING

7

a. Distribuţia

7

b. Preţul

7

c. Promovarea

8

ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

9

1. PROCESUL DE PRODUCŢIE

9

2. FURNIZORII:

10

MANAGEMENTUL FIRMEI

11

1. ORGANIGRAMA

11

2. DESCRIEREA POSTURILOR

11

PLANUL FINANCIAR

12

1. V ÂNZĂRILE PRECONIZATE

12

2. NECESARUL DE FINANŢARE

12

2

REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI

Domeniul de activitate al firmei noastre este de prelucrare a mobilei vechi/uzate. Firma noastră va oferi servicii de colectare a mobilei, restaurare şi vânzare către proprietarii de cafenele, birouri şi apartamente ce adoptă stilul eco. Misiunea este aceea de a crea un ciclu sustenabil pe termen lung în ceea ce priveşte reciclarea mobilei. De la colectarea acesteia şi până la vânzarea produselor restaurate sau de către oameni specializaŃi, reprezintă un proces de economisire a resurselor de orice fel. Beneficiarii vor fi pe de-o parte cei de la care colectăm mobila, oameni cu venituri modeste ce îşi renovează locuinŃele, iar pe de altă parte cei cărora le vindem, persoane cu venituri mari, interesaŃi de produsele eco pentru locuinŃe, birouri, cafenele. Obiectivele noastre pe termen scurt sunt următoarele: lansarea site-ului; lansarea campaniei online, social media; lansarea campaniei media prin intermediul parteneriatelor media; găsirea purtătorilor de mesaj; distribuirea de afişe în scările blocurilor; indoor media & elevate media - parteneriat; amenajare spaŃiu de colectare a mobilei; încheiere contracte cu asociaŃiile de locatari; încheiere parteneriat cu marii retaileri; încheiere parteneriat cu o firmă auto; încheiere contract de mobilat o cafenea; 50 de articole vândute. Cele pe termen lung constau în: încheierea unui parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice sau Arhitectură; într-un an parteneriat cu agenŃiile imobiliare; intr-un an şi jumătate, construirea unui show-room propriu; în 2 ani mutarea întregii producŃii de la atelier la firma noastră. Serviciul pe care firma noastră îl va presta va fi de colectare a mobilei. Serviciul se adresează nevoii oamenilor care nu se pot debarasa de mobila veche, fie pentru că sunt prea bătrâni sau din simplul motiv ca nu vor să ia amendă pentru că au depus mobilierul într-un loc necorespunzător. Produsele pe care le vom comercializa sunt obiecte de mobilier făcute fie prin restaurarea unor obiecte de mobilă adunate, fie prin reutilizarea resurselor de mobilă adunate. Acest produs se va adresa oamenilor cu un venit ridicat care sunt împătimiŃi ai curentului eco dar care vor să fie diferiŃi în acelaşi timp de restul lumii şi îşi permit să plătească un preŃ mai mare pentru un produs ce face "un statement". PiaŃa pe care noi dorim să pătrundem este o nişă pe care nici o altă firmă de mobilă din România nu o acoperă, şi anume piaŃa mobilei vintage custom. PiaŃa mobilei este estimată în România la o cifră de aproximativ 1.2 miliarde de euro pentru 2009, cu o creştere de 6 % faŃă de

2008.

3

Principalii jucători de pe piaŃa mobilei sunt Ikea, Mobexpert, Elvila şi Staer care acoperă o mare parte din piaŃa internă de mobilă. Acestea nu acoperă şi nisa de piaŃa pe care firma noastră doreşte să o acopere, acestea fiind firme de mobilier de masă, poziŃionate diferit. ConcurenŃa indirectă este reprezentată de mobila de pe segmentul premium, care are ca principali jucatori pe Kyros, Poltrona Frau sau Ligne Roset, care deŃin o cotă de 55% din piaŃă, însă acest segment de piaŃă are o creştere foarte susŃinută peste media pieŃei. Ceea ce va aduce cu siguranŃă succes acestei firme şi o va face deosebită faŃă de concurenŃă este tocmai acel produs unicat pe care noi îl vom crea pentru persoanele împătimite ale curentului eco şi faptul ca deşi vom avea şi produse în serie limitată, nu vor fi foarte multe. Ceea ce înseamnă că oamenii vor fi foarte mulŃumiŃi. Suma totală necesară pentru demararea afacerii este 12.700 €, iar venitul anual este de 100.000 €.

PREZENTAREA FIRMEI S.C. MOBILA BUNICII S.R.L.

1. Domeniul de activitate

Domeniul de activitate al firmei noastre este de prelucrare a mobilei vechi/uzate. Firma noastră va oferi servicii de colectare a mobilei, restaurare şi vânzare către proprietarii de cafenele, birouri şi apartamente ce adoptă stilul eco.

2. Viziunea

Ne propunem ca în următoarele 6 luni să amenajăm un spaŃiu de colectare a mobilei vechi în vederea refolosirii acesteia. Proiectul va fi specializat în colectarea mobilei uzate, restaurarea şi vânzarea acesteia tuturor categoriilor de persoane. Se vor folosi furgonete pentru colectare, ateliere de tâmplărie pentru restaurare şi comenzi, iar după un an, expunerea produselor în propriul show-room.

3. Misiunea

Misiunea firmei noastre este de a crea un ciclu sustenabil pe termen lung în ceea ce

priveşte reciclarea mobilei. De la colectarea acesteia şi până la vânzarea produselor restaurate sau de către oameni specializaŃi, reprezintă un proces de economisire a resurselor de orice fel.

4

Beneficiarii vor fi pe de-o parte cei de la care colectăm mobila, oameni cu venituri modeste ce îşi renovează locuinŃele, iar pe de altă parte cei cărora le vindem, persoane cu venituri mari, interesaŃi de produsele eco pentru locuinŃe, birouri, cafenele.

4.

Obiectivele

• În 6 luni : - amenajare spaŃiu de colectare a mobilei

încheiere contracte cu asociaŃiile de locatari

încheiere parteneriat cu marii retaileri

încheiere parteneriat cu o firmă auto

încheiere contract de mobilat o cafenea - 50 de articole vândute

• În 6 luni - 1 an încheierea unui parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice sau

Arhitectură

• Într-un an parteneriat cu agenŃiile imobiliare

• Într-un an jumate construirea unui show-room propriu

• În 2 ani mutarea întregii producŃii de la atelier la firma noastră Termen Scurt:

• Lansarea site-ului

• Lansarea campaniei online, social media

• Lansarea campaniei media prin intermediul parteneriatelor media

• Găsirea purtătorilor de mesaj

• Distribuirea de afişe în scările blocurilor

• Indoor media & elevate media – parteneriat

1. Scopul firmei

Firma va fi înfiinŃată ca S.R.L. şi va oferi servicii de colectare a mobilei vechi şi vânzarea acesteia după restaurare, începându-şi activitatea pe 15 iulie 2009. De-a lungul vremii comportamentul consumatorului s-a schimbat privind achiziŃionarea produselor de mobilier şi totodată şi comportamentul faŃă de mediul înconjurător. Deoarece nu exista în Bucureşti locuri special amenajate pentru colectarea acestor obiecte, oamenii le depozitează pe spaŃiile publice. Pentru a împiedica risipirea acestei resurse, ne-am gândit sa creăm un sistem prin care mobila să fie reciclată, o metodă ce a înregistrat un mare succes de-a lungul vremii.

5

PLANUL DE MARKETING

1. Prezentarea Serviciului

Serviciul pe care firma noastră îl va presta , va fi asemănător RecoLamp, aceasta este firma care adună echipamentele electrocasnice şi electronice, numai că obiectul de activitate va fi diferit, şi anume în loc de echipamente vom aduna mobilă. Principiul este acelaşi, urmând ca printr-un parteneriat cu RecoLamp să putem merge odată cu ei pentru a colecta mobila în aceeaşi zi în care ei colectează aparate. Serviciul se adresează nevoii oamenilor care nu se pot debarasa de mobila veche, fie pentru că sunt prea bătrâni sau din simplul motiv că nu vor să ia amendă pentru ca au depus mobilierul într-un loc necorespunzător. Există o nevoie reală pentru acest serviciu, mai ales în această perioadă în care curentul Eco prinde din ce în ce mai mult elan, iar oamenii devin din ce în ce mai avizi după spaŃiu, şi se ştie cât ocupă un şifonier furniruit de al bunicii.

2. Prezentarea Produsului

Produsele pe care le vom comercializa sunt obiecte de mobilier făcute din fie prin restaurarea unor obiecte de mobilă adunate, fie prin reutilizarea resurselor de mobilă adunate. De exemplu prin transformarea unui şifonier clasic într-un birou sau a unui fotoliu , într-un scaun de birou.

Acest produs se va adresa oamenilor cu un venit ridicat care sunt împătimiŃi ai curentului eco, dar care vor sa fie diferiŃi în acelaşi timp de restul lumii şi îşi permit să plătească un preŃ mai mare pentru un produs ce face "un statement". Se pot realiza în funcŃie de cerere cât şi de creativitatea designerului diverse piese de mobilier care să aibă un aspect extrem de plăcut şi care sa atragă ochiul publicului doritor. Un alt public Ńintă este cel al proprietarilor şi managerilor de cafenele şi localuri care vor sa îşi mobileze aceste afaceri într-o notă discordantă de cele ale competiŃiei şi pentru a atrage un public specific acestui tip de consumatori. Vor exista 2 posibilităŃi de piese de mobilier, fie produse unicat care vor costa mai mult, sau produse în serie limitată care vor fi mai ieftine, însă pentru a menŃine imaginea de firmă de mobila custom vintage , aceste piese se vor realiza în maxim 10 exemplare. La comandă se vor putea desena întregi camere pentru a se încadra în aceeaşi linie de

design.

6

3.

Analiza pieţei şi a concurenţei

PiaŃa pe care noi dorim sa pătrundem este o nişă pe care nici o altă firmă de mobilă din

România nu o acoperă, şi anume piaŃa mobilei vintage custom. PiaŃa mobilei este estimată în

România la o cifră de aproximativ 1.2 miliarde de euro pentru 2009, cu o creştere de 6 % faŃă de

2008.

Principalii jucători de pe piaŃa mobilei sunt Ikea, Mobexpert, Elvila şi Staer care acoperă

o mare parte din piaŃa de mobilă internă. Acestea nu acoperă şi nişa de piaŃă pe care firma noastră

doreşte să o acopere, acestea fiind firme de mobilier de masă, poziŃionate diferit.

ConcurenŃa indirectă este reprezentată de mobila de pe segmentul premium care are ca

principali jucători pe Kyros, Poltrona Frau sau Ligne Roset care deŃin o cotă de 55% din piaŃă,

însă acest segment de piaŃă are o creştere foarte susŃinută peste media pieŃei.

La baza deciziei de cumpărare pe segmentul de piaŃă, cele mai importante caracteristici pe

care le caută cineva sunt: confortul, materialele, aspectul şi unicitatea produsului.

4. Strategia de marketing

a.

Distribuţia

Produsele noastre vor fi distribuite cu ajutorul unor parteneriate strategice cu companiile

de mobilă care activează pe segmentul medium (Mobexpert, Staer, Elvila), dar şi cu ajutorul

internetului sau a agenŃiilor imobiliare.

Astfel, prin intermediul parteneriatului cu marii retaileri de mobilă, vom putea amenaja un

colŃ de "mobilier verde" în care se vor plasa produsele companiei noastre.

Pe internet, mobila noastră va fi promovată prin intermediul unui site cu rol de show-

room virtual. Am apelat la această soluŃie pentru a diminua costurile în perioada de început.

Un alt canal de distribuŃie sunt agenŃiile imobiliare. Printr-un parteneriat cu unele agenŃii

vom mobila apartamente care se adresează publicului nostru Ńintă cu mobila noastră, în speranŃa

că aceste persoane vor dori cumpărarea apartamentului la pachet cu mobila sau cel puŃin cu

câteva articole.

b.

Preţul

Adresându-ne unui segment premium, preŃurile practicate vor fi destul de mari deoarece şi

lucrul manual la fiecare piesă de mobilier, dar şi faptul că sunt piese unicat sau într-un număr

limitat, fac ca preŃul să crească, fiind de altfel şi elemente definitorii ale strategiei noastre de

7

marketing. Vom aplica şi politici de preŃ grupat, însă doar atunci când vindem mobila prin intermediul agenŃiilor imobiliare.

c.

Promovarea

Public Ńintă vânzare mobilă:

• Oameni cu vârste cuprinse între 30 şi 60 de ani

• Venituri ridicate şi foarte ridicate

• Ambele Sexe

• Persoane pentru care cuvântul „Eco" are o însemnătate foarte puternică

• Gusturi rafinate şi interesaŃi de unicitatea posesiilor

Public Ńintă recoltare mobilă:

• Familii care doresc să îşi renoveze apartamentul

• Familii care s-au mutat în apartamente vechi în care exista deja mobilă USP = Eco vintage custom Furniture AcŃiuni de promovare:

AcŃiuni de promovare a recoltării mobilei:

• Lipirea de fluturaşi la avizierele din bloc cu acordul asociaŃiilor de locatari.

• Parteneriat cu RecoLamp pentru stabilirea unei zile comune pentru recoltarea ambelor tipuri de materiale.

• Promovare reciprocă cu RecoLamp, banner una pe site-ul celeilalte.

• Identificarea unor parteneri media şi a unor purtători de mesaj

• Promovare online prin social media

AcŃiuni de promovare a vânzării mobilei:

• Promovarea prin intermediul agenŃiilor imobiliare

• Promovare prin intermediul parteneriatelor cu producătorii de mobilă

• Identificarea de parteneri media

• Purtători de mesaj (diferiŃi de cei de la recoltare)

• Promovare online prin social media

8

Obiective: Termen Scurt:

Lansarea site-ului

Lansarea campaniei online, social media

Lansarea campaniei media prin intermediul parteneriatelor media

Găsirea purtătorilor de mesaj

Distribuirea de afişe în scările blocurilor

Indoor media & elevate media – parteneriat

ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE

1. Procesul de producţie

Pentru perioada de început, producŃia de mobilier va fi un serviciu externalizat către un atelier

de tâmplărie care va produce aceste piese de mobilier după schiŃele şi desenele studenŃilor de la

Arhitectură pe care îi vom recruta. Vom primi mobilierul la noi la firmă în formă finală sau după caz în

forma gata de customizat şi branduit. Astfel, pentru fiecare comandă ne vom consulta cu acest atelier de

tâmplărie pentru a găsi materialele cel mai bune în ceea ce avem, dar şi pentru a preîntâmpina orice

dificultăŃi ce pot apărea cu execuŃia pieselor de mobilier.

Finisarea mobilierului va fi făcută în primă fază tot de către acest atelier de tâmplărie, iar în

timp, odată cu demararea afacerii şi odată ce vom avea succes, vom aduce în firma noastră toate

aceste servicii, pornind de la finalul procesului de producŃie către început. Astfel vom aduce întâi

finisarea şi lăcuirea, apoi, fabricarea mobilei mici, ulterior urmând fabricarea mobilei mari, urmând ca

la final întregul proces de producŃie şi vânzare să se mute sub acelaşi acoperiş. În funcŃie de

succesul înregistrat, putem lua în calcul şi cumpărarea cu totul a atelierului de tâmplărie cu care

colaborăm sau chiar înfiinŃarea propriei secŃii de reciclare a materialelor lemnoase şi a rumeguşului.

Mobila trebuie să poată fi asamblată şi dezasamblată cu uşurinŃă, fără a periclita aspectul de

mobilă cu o valoare ridicată. Astfel, piesele de mobilier vor fi făcute separat pentru a micşora timpul

de muncă, dar şi pentru a avea piese de schimb în cazul unor lucruri neprevăzute.

Procesul de producŃie se va derula la comandă pentru început, pentru a evita acumularea unor

stocuri mari de mobilier pentru producerea căruia să nu putem plăti la timp. Odată cu transferarea

producŃiei către firma noastră, vom optimiza şi procesul de producŃie pentru a asigura un flux de

comenzi şi de muncă pentru angajaŃi.

Materia primă va fi depozitată pe bucăŃi într-un depozit ce va fi închiriat undeva în

9

apropierea atelierului de tâmplărie, pentru a se face economii. Calitatea produselor va fi asigurată prin intermediul normelor specifice , fiind luate toate măsurile pentru a se asigura siguranŃa muncitorilor şi colaboratorilor la locul de muncă. Deoarece colaboratorii vor intra în contact cu maşinile şi uneltele de finisat din când în când , aceştia trebuie instruiŃi pentru respectarea normelor de protecŃie a muncii. Depozitul va fi amenajat simplu. Va exista un spaŃiu de depozitare pentru mobila dezasamblată şi pentru toate materialele de lemn ce pot fi folosite, acestea fiind sortate după material şi dimensiuni. Va exista o altă parte în care vor fi depozitate piesele de mobilier care sunt pregătite pentru customizare, iar intr-o altă parte vor fi aşezate piesele de mobilier gata pentru a fi livrate sau vândute. Va exista un grup sanitar, dar şi un loc în care să se poată lua masa. Va exista şi un spaŃiu izolat fonic în care va lucra personalul administrativ. Un birou comun pentru toŃi angajaŃii şi o sală de şedinŃe, sala de mese fiind comună pentru toŃi angajaŃii. Pentru început avem nevoie de un personal minim, un şofer, 2 oameni care să ajute la cărarea mobilei, 1 contabil, 1 om de marketing şi vânzări, 1 administrator, 3 paznici. Va fi nevoie de personal auxiliar: studenŃii colaboratori, 1 colaborator resurse umane, un colaborator protecŃia muncii, 1 vopsitor, 1 artist plastic, 1 specialist textile şi pielărie.

2.

Furnizorii:

Ne vom crea o reŃea proprie de furnizori, însă pentru început nu vom avea nevoie de foarte mulŃi. Astfel, vom avea nevoie de furnizori pentru următoarele :

Furnizor echipamente tâmplărie, atelier propriu: Stahl Furnizor fier forjat: Abalasei Fier Furnizor materiale textile şi pielărie: Sylvester Deco Furnizor papetărie: Activ Birotica&Papetarie Furnizor vopsea: Policolor (deoarece are o gamă variată de culori) Furnizor telefonie mobilă: Orange Furnizor internet: Orange Furnizor maşini: Furgoneta Vario Mercedes Benz 7.5 Tone Furnizor benzină: Petrom Furnizor apă potabilă: La Fantana Furnizor echipamente electronice: Emag Furnizor mobilier: Ikea Furnizor amenajări: Danys Group

10

Furnizor tipografie: Publirom

MANAGEMENTUL FIRMEI

1. Organigrama

tipografie: Publirom MANAGEMENTUL FIRMEI 1. Organigrama 2. Descrierea posturilor Nr. crt. FuncŃia Nr. pers.

2. Descrierea posturilor

Nr. crt.

FuncŃia

Nr. pers.

ResponsabilităŃi

 

1 Administrator

1

- asigurarea tuturor formelor legale privind încadrarea în muncă a salariaŃilor (fişe de protecŃia muncii şi PSI, medicina muncii etc.) firmei; - respectarea legislaŃiei financiar-contabile; - asigurarea relaŃiilor cu instituŃiile statului; - stabilirea şi verificarea derulării programului de lucru.

 

2 Marketing şi

1

- realizează procesul de vânzare şi promovează produsele şi imaginea companiei; - administrează şi dezvoltă portofoliul de clienŃi; - realizează obiectivele de vânzări, încasări şi cele specifice conform politicii şi strategiei firmei; - întocmeşte periodic rapoarte de activitate.

vânzări

11

3

Contabil

1

- asigură alocarea şi verificarea înregistrărilor pe centre de cost; - verifica, analizează şi certifică soldurile din balanŃa de verificare; asigură operaŃiunile de reconciliere operaŃional/ contabilitate; - întocmeşte rapoartele predefinite în vederea efectuării lucrărilor de închidere de lună/trimestru/semestru/an.

4

Colaborator

1

- recrutare personal

5

Colaborator

1

- instruire personal

6

Artist plastic

2

- design mobilă

7

Vopsitori e

1

- vopsitorie mobilă

8

Şofer

1

- transport mobilă

9

Paznic

3

- pază depozit

10

Personal necalificat

2

- cărarea mobilei

PLANUL FINANCIAR

1. Vânzările preconizate

Pentru început, estimăm vânzări ale pieselor de dimensiuni şi de elaborare redusă, vânzări rezultate mai ales în urma promovării directe, după care în lunile imediat următoare estimăm creşterea popularităŃii iniŃiativei şi creşterea în mod firesc a vânzărilor, incorporând şi articole mai sofisticate. łinta noastră este de a ajunge la vânzări de 5000 € lunar, însă acest lucru va surveni în mod progresiv, iar investiŃiile necesare şi dezvoltarea vor fi făcute în ritmul creşterii vânzărilor.

2. Necesarul de finanţare

Suma totală necesară pentru demararea afacerii este 12700 €, din care:

- 1183,33 € pentru închirierea halei de depozitare, cumpărarea microbuzului, amenajarea

- spaŃiului de lucru, obŃinuŃi din credite pe termen scurt, sponsorizări din partea firmelor

- interesate de iniŃiativă sub aspectul unui proiect de CSR;

- 3500 € pentru procurarea materiei prime suplimentare (materialele textile, vopseaua, etc.),

- şi a materialelor necesare utilării spaŃiului de lucru, din credite pe termen scurt şi din venituri

- obŃinute după vânzări;

- 200 € pentru alte cheltuieli.

12

Venituri previzionare:

Lunar: 5000 € Trimestrial: 20000 € Anual: 100000 €

Cheltuieli previzionare:

(€)

Componentele costului

Total chelt. lunar

Cheltuieli constante:

   

Chiria hală de depozitare

 

800

Amortizare microbuz transport

83,33

Amenajare spaŃiu de lucru

 

300

Total cost fix

 

1183,33

Cost variabil:

   

Salariu contabil

 

300

Salariul

personal

manipulare

200

Salariul asociaŃilor

 

500

Salariu artist plastic

 

250

Salariu specialist textile

 

150

Salariu vopsitor

 

150

Total salarii

1550

Combustibil

300

Energie electrică

 

200

Materiale textile

 

500

Ambalare

300

Vopsea

250

Fier forjat

200

Alte cheltuieli

 

200

Total cost variabil

 

3500

Total cheltuieli de producŃie

4683.33

Cheltuieli de producŃie trimestriale =4683.33*3= 14049.99 € Cost fix anual= 1183,33*12= 14199.96 €

13

SituaŃia veniturilor şi cheltuielilor (€)

Indicatorii

   

1 an

Total 1 an

2 an

3 an

 

I trim.

I trim.

I trim.

I trim.

Venituri

de

la

15000

15000

15000

15000

60000

60000

60000

realizare

Cheltuieli

de

14049,99

14049,99

14049,99

14049,99

56199.96

56199.96

56199.96

producŃie

Venitul brut

 

950.01

950.01

950.01

950.01

3800.04

3800.04

3800.04

Impozitul

pe

152.0016

152.0016

152.0016

152.0016

608.0064

608.0064

608.0064

venit

Profitul net

 

798.0084

798.0084

798.0084

798.0084

3192.0336

3192.0336

3192.0336

Profit cumulat

798.0084

798.0084

798.0084

798.0084

3192.0336

3192.0336

3192.0336

Ne vom baza pe faptul că studenŃii la Arhitectură vor face voluntariat, în acelaşi mod, pentru început marketingul, resursele umane şi relaŃiile cu furnizorii şi cu partenerii vor fi acoperite de noi, pentru reducerea pe cât posibil a costurilor. De asemenea, vom căuta cât mai multe parteneriate în domenii diverse, şi susŃinere în campania de promovare, mergând pe ideea originalităŃii iniŃiativei şi pe caracterul său ecologic.

14